E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 aproba OUG 109 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica OUG 109 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 abrogă articolul 21 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 abrogă articolul 27 din actul Ordonanţa 56 2000
Articolul 1 din actul Legea 657 2001 modifica articolul 35 din actul Ordonanţa 56 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 657 din 20 noiembrie 2001

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 796 din 13 decembrie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul unic punctul 2, alineatele (2) si (4) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Agentii economici care administreaza unul sau mai multe depozite vor solicita licentierea acestora.
     ...........................................................................
    (4) Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligatii in mod corespunzator, cu respectarea prevederilor art. 6."
    2. La articolul unic punctul 3, literele a) si e) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) depozitul - o constructie, structura sau spatiu protejat, inclusiv siloz, administrat de un agent economic si utilizat special pentru depozitarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase destinate comercializarii;
    ............................................................................
    e) detinatorul de certificat de depozit - orice persoana fizica sau juridica care, in calitate de proprietar de buna-credinta al certificatului de depozit, poate pretinde livrarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate, la prima cerere."
    3. La articolul unic punctul 3, litera f) a articolului 4 se abroga.
    4. La articolul unic, dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1 . Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 6
    Licenta de depozit se va elibera contra unei taxe de licentiere. Cuantumul taxei si actualizarea acesteia in functie de rata inflatiei se vor stabili prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului finantelor publice.>>"
    5. La articolul unic, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "5^1 . Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 11
    Licentele de depozit se prelungesc la cererea depozitarului, fara a depasi maximum 3 ani.>>"
    6. La articolul unic punctul 8, alineatul (3) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Gradare a Cerealelor si Semintelor Oleaginoase se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    7. La articolul unic punctul 9, alineatele (1) si (2) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Gradarea se efectueaza la primul punct de receptie a cerealelor si/sau semintelor oleaginoase al agentilor economici licentiati care presteaza servicii de depozitare.
    (2) Manualul operational de gradare a cerealelor si semintelor oleaginoase se aproba de ministerul de resort, prin ordin al ministrului, la propunerea Comisiei Nationale de Gradare a Cerealelor si Semintelor Oleaginoase, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante."
    8. La articolul unic punctul 10, articolul 21 se abroga.
    9. La articolul unic punctul 11, inaintea alineatului (1) al articolului 23 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Certificatul de depozit contine date privind cantitatea, termenii si conditiile de receptie, calitate, conditionare, custodie, garantie si livrare a cerealelor sau a semintelor oleaginoase, precum si conditiile de plata pentru serviciile prestate de catre depozitari."
    10. La articolul unic, dupa punctul 12 se introduce punctul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    "12^1 . Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 26
    Depozitarul este obligat sa tina, in conditiile stabilite de normele metodologice, printr-un registru al certificatelor de depozit, inregistrari complete referitoare atat la certificatele de depozit emise, cat si la cerealele si/sau semintele oleaginoase depozitate.>>"
    11. La articolul unic punctul 13, articolul 27 se abroga.
    12. La articolul unic, dupa punctul 18 se introduce punctul 18^1 cu urmatorul cuprins:
    "18^1 . Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Faptele ce constituie contraventii la prevederile prezentei ordonante si modul de sanctionare a acestora vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului. Constatarea savarsirii faptelor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite in acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor. Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate persoanelor fizice si persoanelor juridice.>>"
    13. La articolul unic punctul 19, articolul 35^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35^1
    (1) Toti agentii economici care presteaza servicii de depozitare sunt obligati sa accepte in mod nediscriminatoriu cereale si/sau seminte oleaginoase aduse spre depozitare, pana la capacitatea maxima pentru care au fost licentiati.
    (2) Ministerul de resort va licentia persoanele fizice care desfasoara activitatea de cantarire si receptie in cadrul fiecarui depozit. Va fi verificata cel putin o data pe an acuratetea cantarelor de catre ministerul de resort sau de un inspector autorizat. Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligatii in mod corespunzator."
    Art. 2
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va elabora si va supune aprobarii Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 56/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotate.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 657/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 657 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 657/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu