Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 291 din 11 decembrie 2006

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 32/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din 4 ianuarie 2007Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 27.124 din 22 noiembrie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) animal/animale - animalul/animalele aparţinând unei specii susceptibile, cu excepţia animalelor sălbatice, cu privire la care pot fi adoptate prevederi specifice în conformitate cu procedura comunitară;".

2.   La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) vector - insecta din specia Culicoidae imicola sau orice altă insectă din genul Culicoides, capabilă de transmiterea bolii limbii albastre care se identifică, în conformitate cu procedura comunitară, pe baza avizului Comitetului veterinar privind lanţul alimentar şi sănătatea animală;".

3.  La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Dacă o exploataţie localizată într-o regiune care nu este supusă restricţiilor, în sensul prezentei norme sanitare veterinare, are unul sau mai multe animale suspectate ca fiind infectate cu boala limbii albastre, medicul veterinar oficial aplică imediat metodele oficiale de investigare pentru a confirma sau a exclude prezenţa bolii."

4.  La articolul 4 alineatul (2) litera b), punctul (i) va avea următorul cuprins:

„(i) să deţină un registru al animalelor, indicând pentru fiecare specie numărul de animale deja moarte, infectate sau susceptibile de a fi infectate şi să actualizeze datele din acest registru pentru a ţine seama de animalele care se nasc sau care mor în timpul perioadei în care boala este suspectată, datele din acest registru trebuind să fie prezentate la cererea autorităţii competente şi să poată fi verificate în timpul fiecărei vizite;".

5.   La articolul 4 alineatul (2) litera d), punctul (iv) va avea următorul cuprins:

„(iv) carcasele animalelor moarte în exploataţie sunt distruse, îndepărtate, incinerate sau îngropate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.774/2002/CE ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de origine animală, ce nu sunt destinate consumului uman."

6.  La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) să procedeze, informând autoritatea veterinară centrală a României, la tăierea animalelor, necesară pentru a preveni extinderea epidemiei. Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană despre aceasta;".

7.  La articolul 6 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) să aplice măsurile adoptate în conformitate cu procedura comunitară, în special pe cele cu privire la introducerea oricărui program de vaccinare sau a altei măsuri alternative. La nevoie, autoritatea veterinară centrală a României poate avea iniţiativa începerii unui program de vaccinare, informând Comisia Europeană despre aceasta;".

8.   La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Totuşi, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) şi în conformitate cu procedura comunitară, pot fi adoptate prevederi aplicabile mişcărilor animalelor în zonă."

9.  La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Trebuie să fie stabilită o unitate naţională de criză care să efectueze coordonarea globală a tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea eradicării bolii limbii albastre cât mai repede posibil şi care să conducă supravegherea epidemiologică. Regulile generale privind unitatea naţională de criză vor fi stabilite conform procedurii comunitare."

10.    La articolul 8 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) Totuşi, în cazul în care este necesar, zonele de protecţie şi supraveghere sunt delimitate conform procedurii comunitare."

11.   La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate înainta Comisiei o cerere justificată corespunzător în vederea luării unei decizii privind schimbarea delimitării zonelor definite la alin. (2), conform procedurii comunitare, ţinându-se seama de:

a)  amplasarea lor geografică şi factorii ecologici;

b)  condiţiile meteorologice;

c)  prezenţa şi difuzarea vectorului;

d)  rezultatele studiilor epidemiologice efectuate conform art. 7;

e)  rezultatele testelor de laborator;

f)   aplicarea măsurilor de combatere, în special dezinsecţia."

12.    La articolul 9 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) aplicarea unui program de supraveghere epidemiologică bazat pe monitorizarea grupelor-santinelă de bovine (sau, în absenţa lor, a altor specii de rumegătoare) şi a populaţiilor de vectori; acest program poate fi stabilit în conformitate cu procedura comunitară;".

13.    La articolul 9 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) interdicţia animalelor de a părăsi zona. Totuşi, în baza procedurii comunitare, pot fi decise excepţii de la interdicţia de ieşire, în special pentru animalele situate în acea parte a zonei în care este demonstrată absenţa circulaţiei virusului sau a vectorilor."

14.   La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) In plus faţă de măsurile stabilite la alin. (1), pot fi decise vaccinarea animalelor împotriva bolii limbii albastre şi identificarea acestora în zona de protecţie, în conformitate cu procedura comunitară sau la iniţiativa autorităţii veterinare centrale a României, informându-se Comisia Europeană despre aceasta."

15.  Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Măsurile luate conform art. 6, 8, 9 şi 10 vor fi modificate sau abrogate în concordanţă cu procedura comunitară."

16.   La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 9 şi 10, vor fi elaborate prevederi aplicabile mişcărilor animalelor în şi din zonele de protecţie şi de supraveghere, în concordanţă cu procedura comunitară."

17.   La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Odată cu adoptarea prevederilor menţionate la alin. (1), regulile aplicabile comerţului cu aceste animale trebuie să fie stabilite conform procedurii comunitare."

18.  Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Dacă într-o regiune dată epidemia de boala limbii albastre are un caracter de o gravitate excepţională, orice măsuri suplimentare ce urmează să fie luate de către autoritatea veterinară centrală a României vor fi adoptate conform procedurii comunitare."

19.   La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României desemnează Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală ca laborator naţional responsabil cu efectuarea testelor de laborator prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară."

20.   La articolul 18, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Planul de contingenţă poate fi ulterior modificat sau completat, în concordanţă cu procedura comunitară, pentru a ţine seama de evoluţia situaţiei."

21.  Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Autoritatea veterinară centrală a României informează   Comisia   Europeană   cu privire la actele normative şi la prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare."

22.   La anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Laboratorul naţional pentru boala limbii albastre din România este Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, Bucureşti; telefon: (40-021) 410.12.99, (40-021) 410.13.90, fax (40-021) 411.33.94; e-mail: office@idah.ro."

Art. II.  -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 291/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 291 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu