Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 285 din 28 aprilie 2004

pentru aprobarea Normelor privind protectia denumirilor de origine si indicatiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 414 din 10 mai 2004


SmartCity3


    Vazand referatul de aprobare privind protectia indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare,
    avand in vedere Programul prioritar de actiuni pentru integrarea in Uniunea Europeana in anul 2004, subcapitolul Politica de calitate,
    in temeiul art. 69 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice si al art. 4 alin. (1) pct. I poz. 23, 24 si 25 din Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind protectia denumirilor de origine si indicatiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va intra in vigoare in termen de 6 luni de la publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala de reglementare si implementare va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

            Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                               NORME
privind protectia denumirilor de origine si indicatiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare

    Art. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc reguli cu privire la protectia denumirilor de origine si indicatiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare destinate consumului uman, mentionate in anexa nr. I, ale produselor alimentare mentionate in anexa nr. II, precum si ale produselor agricole mentionate in anexa nr. III.
    (2) Prezentele norme nu se aplica produselor vitivinicole, cu exceptia otetului din vin, si nici bauturilor spirtoase.
    (3) Prezentele norme se aplica fara a aduce atingere altor prevederi specifice.
    Art. 2
    (1) Protectia denumirilor de origine si a indicatiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare se obtine in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (2) In sensul prezentelor norme, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) denumire de origine - numele unei regiuni, unui loc specific sau, in cazuri exceptionale, al unei tari, utilizat pentru a descrie un produs agricol sau un produs alimentar:
    - originar din aceasta regiune, din acest loc specific sau aceasta tara; si
    - a carui calitate sau ale carui caracteristici sunt datorate in principal ori exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii sai naturali si umani inerenti si ale carui productie, procesare si preparare au loc in aria geografica precizata;
    b) indicatie geografica - numele unei regiuni, unui loc specific sau, in cazuri exceptionale, al unei tari, utilizat pentru a descrie un produs agricol sau un produs alimentar:
    - originar din aceasta regiune, din acest loc specific sau aceasta tara; si
    - care are o calitate specifica, reputatie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice si ale carui productie si/sau procesare si/sau preparare au loc in aria geografica precizata.
    (3) Sunt, de asemenea, considerate denumiri de origine anumite denumiri traditionale, geografice sau nu, care desemneaza un produs agricol sau un produs alimentar originar dintr-o regiune sau dintr-un loc specific si care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) lit. a) a doua liniuta.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. a), sunt asimilate denumirilor de origine anumite denumiri geografice atunci cand materiile prime ale produselor in cauza provin dintr-o arie geografica mai vasta sau diferita de aria de procesare, cu conditia ca:
    - aria de productie a materiilor prime sa fie limitata;
    - sa existe conditii speciale pentru productia materiilor prime; si
    - sa existe un regim de inspectie care sa asigure indeplinirea acestor conditii.
    (5) In sensul alin. (4) sunt considerate materii prime doar animalele vii, carnea si laptele.
    (6) Pentru a putea beneficia de derogarea prevazuta la alin. (4) denumirile in cauza pot sa fie sau au fost deja recunoscute ca denumiri de origine care se bucura de protectia nationala a statului membru al Uniunii Europene interesat sau, daca un astfel de regim nu exista, sa aiba justificarea unui caracter traditional, precum si a unei reputatii si a unui renume de exceptie.
    (7) Pentru a putea beneficia de derogarea prevazuta la alin. (4) cererile de inregistrare trebuie sa fie depuse in termen de 2 ani dupa intrarea in vigoare a prezentelor norme.
    Art. 3
    (1) Numele devenit generic nu poate fi inregistrat.
    a) In sensul prezentelor norme, prin nume devenit generic se intelege numele unui produs agricol sau produs alimentar care, chiar daca se raporteaza la locul sau regiunea unde acest produs agricol sau produs alimentar a fost initial produs ori comercializat, a devenit numele comun al unui produs agricol sau al unui produs alimentar.
    b) Pentru a se stabili daca un nume a devenit generic se tine cont de toti factorii si in special de:
    - situatia existenta pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene de unde provine numele si cea existenta in zonele de consum;
    - situatia existenta in alte state membre ale Uniunii Europene;
    - legislatiile nationale sau comunitare relevante.
    (2) Un nume nu poate fi inregistrat ca denumire de origine sau ca indicatie geografica atunci cand acesta este in conflict cu numele unui soi de plante sau al unei rase de animale si, in consecinta, acesta este susceptibil sa induca publicul in eroare cu privire la originea reala a produsului.
    Art. 4
    (1) Pentru a putea beneficia de o denumire de origine protejata (DOP) sau de o indicatie geografica protejata (IGP), un produs agricol sau un produs alimentar trebuie sa fie conform unui caiet de sarcini.
    (2) Caietul de sarcini contine cel putin elementele urmatoare:
    a) numele produsului agricol sau al produsului alimentar, inclusiv denumirea de origine sau indicatia geografica;
    b) descrierea produsului agricol sau a produsului alimentar, inclusiv a materiilor prime, daca este cazul, si principalelor caracteristici fizice, chimice, microbiologice si/sau organoleptice ale produsului sau alimentului;
    c) precizarea ariei geografice si, daca este cazul, detalii care sa indice respectarea conditiilor prevazute la art. 2 alin. (4);
    d) elementele care sa dovedeasca faptul ca produsul agricol sau produsul alimentar este originar din aria geografica in sensul art. 2 alin. (2) lit. a) sau b), dupa caz;
    e) descrierea metodei de obtinere a produsului agricol sau a produsului alimentar si, daca este cazul, a metodelor locale, autentice si constante, precum si informatii privind ambalarea, daca grupul solicitant determina si justifica faptul ca ambalarea trebuie facuta in aria geografica precizata, in scopul pastrarii calitatii, asigurarii trasabilitatii sau al inspectiei;
    f) detalii care sa justifice legatura cu mediul geografic sau cu originea geografica in sensul art. 2 alin. (2) lit. a) sau b), dupa caz;
    g) detalii privind structurile de inspectie;
    h) elementele specifice ale etichetarii legate de mentiunea DOP sau IGP, dupa caz, sau mentiunile traditionale nationale echivalente;
    i) orice cerinte eventuale ce trebuie respectate, prevazute de dispozitiile comunitare si/sau nationale.
    Art. 5
    (1) Numai un grup este abilitat sa depuna o cerere de inregistrare; in sensul prezentului articol, prin grup se intelege orice asociere, indiferent de forma sa juridica sau de componenta sa, de producatori si/sau de procesatori care realizeaza acelasi produs agricol sau produs alimentar; la acest grup pot participa si alte parti interesate.
    (2) Un grup poate depune cerere de inregistrare numai pentru produsele agricole sau produsele alimentare pe care le produce sau le obtine, in sensul art. 2 alin. (2) lit. a) sau b).
    (3) Cererea de inregistrare include caietul de sarcini prevazut la art. 4.
    (4) Cererea este trimisa Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (5) Verificarea cererii si a caietului de sarcini se face de catre organisme private de certificare a conformitatii si de inspectie, aprobate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care este institutia publica centrala cu atributii, competente si responsabilitati in verificarea si inspectia modului in care sunt aplicate si respectate prevederile prezentelor norme; dupa verificare, cererea impreuna cu caietul de sarcini si alte documente pe baza carora s-a fundamentat decizia se transmit Comisiei Uniunii Europene de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (6) O protectie, in sensul prezentelor norme, a denumirii solicitate, la nivel national, precum si, daca este cazul, o perioada de adaptare pot fi acordate numai tranzitoriu de la data transmiterii cererii catre Comisia Europeana; acestea pot fi acordate in egala masura tranzitoriu, in aceleasi conditii, in cadrul unei cereri de modificare a caietului de sarcini.
    (7) Protectia nationala tranzitorie inceteaza incepand cu data la care este luata decizia inregistrarii in conformitate cu prevederile prezentelor norme; de la data incetarii protectiei nationale tranzitorii, poate fi fixata o perioada de adaptare, limitata la maximum 5 ani, cu conditia ca intreprinderile interesate sa fi comercializat legal produsele in cauza, utilizand in mod continuu denumirile solicitate cu cel putin 5 ani inaintea datei publicarii in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.
    (8) Consecintele unei protectii nationale tranzitorii nu afecteaza schimburile comerciale cu Comunitatea Europeana.
    (9) Daca cererea priveste o denumire precizata in aria geografica frontaliera sau o denumire traditionala legata de aceasta arie geografica situata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un alt stat recunoscut de catre Comisia Europeana ca indeplinind conditiile specifice in acest domeniu, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va consulta acel stat inainte de transmiterea cererii catre Comisia Europeana.
    (10) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va adopta Regulamentul privind conditiile de aprobare a organismelor de inspectie si certificare, in termen de 6 luni de la publicarea prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale garanteaza ca toate persoanele care demonstreaza un interes economic legitim sunt autorizate sa consulte cererea.
    (2) Orice persoana fizica sau juridica legitim interesata poate sa se opuna inregistrarii propuse, prin expedierea unei declaratii fundamentate in mod corespunzator Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale; ministerul adopta masurile necesare pentru a lua in considerare aceste comentarii sau obiectii in cadrul termenelor prevazute.
    (3) Orice declaratie de obiectie poate fi admisa numai daca:
    - fie demonstreaza nerespectarea conditiilor prevazute la art. 2;
    - fie demonstreaza ca inregistrarea unui nume propus ar putea prejudicia existenta unei marci sau existenta unor produse care se afla legal pe piata cu cel putin 5 ani inainte de data publicarii in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene;
    - fie precizeaza elementele care demonstreaza caracterul generic al numelui a carui inregistrare se solicita.
    Art. 7
    Mentiunile DOP, IGP sau mentiunile traditionale nationale echivalente nu pot figura decat pe produsele agricole si pe produsele alimentare care se conformeaza prezentelor norme.
    Art. 8
    Grupul prevazut la art. 5 alin. (1) si (2), interesat, poate sa ceara modificarea unui caiet de sarcini al unei denumiri inregistrate, indeosebi pentru a tine cont de evolutia cunostintelor stiintifice si tehnice sau pentru a reexamina precizarea ariei geografice.
    Art. 9
    (1) Denumirile inregistrate sunt protejate impotriva:
    a) oricarei utilizari comerciale directe sau indirecte a unei denumiri inregistrate pentru produse care nu sunt acoperite de inregistrare, in masura in care aceste produse sunt comparabile cu cele inregistrate sub aceasta denumire ori in masura in care aceasta utilizare permite sa se profite de reputatia denumirii protejate;
    b) oricarei utilizari abuzive, imitari ori evocari, chiar daca este indicata originea reala a produsului sau daca denumirea protejata este tradusa ori insotita de o expresie precum "gen", "tip", "metoda", "stil", "imitatie" sau alta expresie similara;
    c) oricarei indicatii false sau inselatoare privind provenienta, originea, natura ori calitatile esentiale ale produsului, care figureaza pe partea interioara sau exterioara a ambalajului, in materialul publicitar ori in documentele aferente produsului in cauza, precum si impotriva ambalarii produsului intr-un ambalaj de natura sa creeze o impresie eronata cu privire la originea acestuia;
    d) oricarei alte practici susceptibile sa induca publicul in eroare cu privire la originea reala a produsului.
    (2) In cazul in care o denumire inregistrata cuprinde numele considerat generic al unui produs agricol sau produs alimentar, utilizarea acestui nume generic nu este considerata contrara prevederilor alin. (1) lit. a) sau b).
    (3) Denumirile protejate nu pot deveni generice.
    (4) Pentru denumirile pentru care inregistrarea este ceruta conform art. 5 poate fi prevazuta o perioada de tranzitie de maximum 5 ani numai in cazul in care o contestatie a fost admisa pe motiv ca inregistrarea denumirii propuse poate prejudicia existenta unei denumiri total sau partial omonima sau existenta produsului care se afla legal pe piata cu cel putin 5 ani inaintea datei publicarii in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene; aceasta perioada de tranzitie poate fi prevazuta cu conditia ca intreprinderile sa fi comercializat legal produsele in cauza, folosind continuu denumirile respective cu cel putin 5 ani inaintea datei publicarii in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.
    Art. 10
    (1) Daca o denumire de origine sau o indicatie geografica este inregistrata in conformitate cu prezentele norme, cererea de inregistrare a unei marci care corespunde uneia dintre situatiile prevazute la art. 9 si privind acelasi tip de produs este refuzata daca a fost depusa dupa data de depunere a cererii de inregistrare a denumirii de origine sau a indicatiei geografice; marcile inregistrate contrar cerintelor de mai sus sunt anulate.
    (2) Utilizarea unei marci care corespunde cu una dintre situatiile mentionate la art. 9, inregistrata cu buna-credinta inainte de data depunerii cererii de inregistrare a denumirii de origine sau a indicatiei geografice, poate continua in pofida inregistrarii unei denumiri de origine sau a unei indicatii geografice, daca nu exista motive temeinice de anulare sau de revocare a marcii.
    (3) O denumire de origine sau o indicatie geografica nu se inregistreaza daca, tinand cont de renumele unei marci, de reputatia sa si de durata utilizarii sale, inregistrarea este de natura sa induca in eroare consumatorul cu privire la identitatea adevarata a produsului.
    Art. 11
    Anexele nr. I - III fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

    Produsele agricole si produsele alimentare la care se refera art. 1 alin. (1) din norme

________________________________________________________________________________
Nr. in                             Descrierea produselor
nomenclatura
Bruxelles
   (1)                                      (2)
________________________________________________________________________________
Capitolul 1   Animale vii
Capitolul 2   Carne si maruntaie comestibile
Capitolul 3   Peste, crustacee si moluste
Capitolul 4   Produse din lapte; oua de pasare; miere naturala
Capitolul 5
05.04         Intestine, vezica si stomac de animale (altele decat pestele),
              intregi sau bucati
05.15         Produse animale nespecificate sau neincluse in alta parte; animale
              moarte din cele mentionate la capitolul 1 sau 3, necorespunzatoare
              consumului uman
Capitolul 6   Arbori vii si alte plante; bulbi, radacini si altele la fel; flori
              taiate si frunzis ornamental
Capitolul 7   Vegetale si cateva radacini si tuberculi comestibili
Capitolul 8   Fructe si nuci comestibile; coaja de pepeni sau citrice
Capitolul 9   Cafea, ceai si condimente, excluzand mate
Capitolul 10  Cereale
Capitolul 11  Produse din industria moraritului, malt si amidonuri; gluten;
              inulin
Capitolul 12  Seminte si fructe oleaginoase; diverse grane
              Seminte si fructe; plante medicinale si industriale; paie si
              furaje
Capitolul 13
ex 13.03      Pectine
Capitolul 15
15.01         Untura si alte grasimi de porc topite; grasimi de pasare topite
15.02         Grasimi netopite de bovine, ovine si caprine; seu (inclusiv
              "premier jus") produs din aceste grasimi
15.03         Stearina din untura de porc, oleostearina si stearina din seu de
              vaca; untura de porc lichida; oleo-margarina; seu de vaca lichid,
              neemulsionat sau neamestecat ori nepreparat in nici un fel
15.04         Grasimi si uleiuri din peste si mamifere marine, rafinate sau
              nerafinate
15.07         Ulei vegetal, fluid sau solid, brut, rafinat sau purificat
15.12         Grasimi si uleiuri vegetale sau animale, hidrogenate, rafinate sau
              nerafinate, dar nu preparate
15.13         Margarine, inlocuitor de untura si alte grasimi preparate,
              comestibile
15.17         Reziduuri rezultate de la tratarea grasimilor vegetale sau animale
Capitolul 16  Preparate din carne, peste, crustacee sau moluste
Capitolul 17
17.01         Zaharuri din sfecla si trestie de zahar, solide
17.02         Alte zaharuri, sirop de zahar; miere artificiala (mixata sau nu cu
              miere naturala); caramel
17.03         Melasa, decolorata sau nedecolorata
17.05         Zaharuri, siropuri si melase aromate sau colorate, cu exceptia
              sucurilor de fructe care contin zahar in orice proportie
Capitolul 18
18.01         Boabe de cacao, intregi sau strivite, materie prima sau prajita
18.02         Coaja de cacao, tarate, pielite si resturi de cacao
Capitolul 20  Preparate din legume, fructe si alte parti de plante
Capitolul 22
22.04         Must de struguri in fermentare sau cu fermentarea altfel decat
              fixata de o adaugare de alcool
22.05         Vin din struguri proaspeti, must de struguri cu fermentare fixata
              cu adaugare de alcool
22.07         Alte bauturi fermentate (de exemplu: cidru, perry si mead)
ex 22.08      Alcool etilic sau bauturi spirtoase, denaturate sau nu, obtinute
              din produsele agricole prevazute in prezenta anexa, excluzand
              lichiorul si alte bauturi spirtoase si preparate alcoolice,
              cunoscute ca extracte concentrate pentru fabricarea bauturilor
ex 22.10      Otetul si inlocuitori de otet
Capitolul 23  Reziduuri si resturi din industria alimentara; furaje animaliere
Capitolul 24
24.01         Tutun
Capitolul 45
45.01         Pluta neprelucrata, zdrobita, granulata sau macinata, resturi de
              pluta
Capitolul 54
54.01         In materie prima sau procesat, dar nu tors, calt si resturi
              (incluzand fire trase)
Capitolul 57  Canepa (Cannabis sativa) materie prima sau procesata, dar nu
              toarsa, calt sau resturi de canepa (incluzand fire trase)
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la norme

    Produsele alimentare la care se refera art. 1 alin. (1) din norme

    - Bere
    - Bauturi produse din extracte de plante
    - Paine, produse de patiserie, prajituri, produse de cofetarie, biscuiti si alte produse de panificatie
    - Gume si rasini naturale
    - Pasta de mustar
    - Paste fainoase

    ANEXA 3
    la norme

    Produsele agricole la care se refera art. 1 alin. (1) din norme

    - Fan
    - Uleiuri esentiale
    - Pluta
    - Cochineal (Carmaz) (materie prima de origine animala)
    - Flori si plante de ornament
      Lana
      RachitaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 285/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 285 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu