Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 232/313/130 din 26 martie 2003

pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea si prezentarea otetului si a acidului acetic de calitate alimentara

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 232 din 26 martie 2003
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 313 din 7 aprilie 2003
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 130 din 11 iulie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 573 din 11 august 2003

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor*1), cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei*2), cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor*3), cu modificarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 125.156/18 din 18 martie 2003, intocmit de Directia generala de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,
------------
    *1) Hotararea Guvernului nr. 362/2002 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003.
    *2) Hotararea Guvernului nr. 22/2001 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003.
    *3) Hotararea Guvernului nr. 166/2001 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003.

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la definirea, descrierea si prezentarea otetului si Norma cu privire la definirea, descrierea si prezentarea acidului acetic de calitate alimentara, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti*), prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
------------
    *) Conform Hotararii Guvernului nr. 739/2003, directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara au devenit directii pentru agricultura si dezvoltare rurala.

    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii.

                     Ministrul agriculturii,
                     alimentatiei si padurilor,
                     Ilie Sarbu

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                     Daniela Bartos

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                     pentru Protectia Consumatorilor,
                     Rovana Plumb,
                     secretar de stat

    ANEXA 1

                               NORMA
    cu privire la definirea, descrierea si prezentarea otetului

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma stabileste conditiile privind definirea, descrierea si prezentarea otetului destinat comercializarii pentru consum uman.
    Art. 2
    Fabricarea si comercializarea produsului mentionat la art. 1 se fac cu respectarea prevederilor prezentei norme.

    CAP. 2
    Definitii si descriere

    Art. 3
    In sensul prezentei norme, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:
    a) otetul este produsul obtinut exclusiv prin procedeul biologic al dublei fermentari, alcoolica si acetica, a lichidelor sau a altor substante de origine agricola;
    b) otetul din vin este produsul obtinut prin fermentarea acetica a vinului sau a amestecului fermentabil, in care vinul intervine in proportie de minimum 70% in volume;
    c) otetul din fructe si otetul din fructe de padure (fructe mici) sunt sortimente de otet obtinute din fructe, respectiv fructe de padure (fructe mici), prin procedeul biologic al fermentatiei alcoolice si acetice;
    d) otetul din vin de fructe si otetul din vin de fructe de padure (fructe mici) sunt oteturile obtinute din vin de fructe, respectiv din vin de fructe de padure (fructe mici), prin procedeul biologic al fermentatiei acetice;
    e) otetul din cidru este otetul obtinut din cidru prin procedeul biologic al fermentatiei acetice;
    f) otetul din alcool este otetul obtinut din alcool etilic rafinat, de fermentatie, prin procedeul biologic al fermentatiei acetice;
    g) otetul din cereale este otetul obtinut fara distilare intermediara, prin procedeul definit la lit. a), din cereale al caror amidon a fost zaharificat prin alt procedeu decat cel cu diastazele din malt;
    h) otetul din malt este otetul obtinut fara distilare intermediara, din malt, cu sau fara adaugare de cereale al caror amidon a fost zaharificat numai de catre diastazele din malt, conform lit. a);
    i) otetul din malt distilat este otetul obtinut prin distilarea sub presiune redusa a otetului din malt, conform lit. h). Acest otet nu contine decat constituentii volatili ai otetului din care este obtinut;
    j) otetul condimentat si otetul aromatizat sunt sortimentele de otet obtinute conform lit. b) - i), carora li s-au adaugat plante pentru condimentare, arome si alte ingrediente conform art. 4 alin. (2);
    k) alte tipuri de otet, de exemplu: otet obtinut din zer, otet obtinut din bere, otet obtinut din miere.
    Art. 4
    (1) Otetul poate fi fabricat din una dintre urmatoarele materii prime (ingrediente):
    a) vin, conform reglementarilor in vigoare;
    b) fructe sau fructe de padure (fructe mici), vin din fructe, vin din fructe de padure (fructe mici), cidru;
    c) alcool etilic rafinat, conform SR nr. 14-1998 sau conform Normelor cu privire la definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003;
    d) cereale, malt, zer si alte produse de origine agricola care contin amidon, zaharuri sau amidon si zaharuri.
    (2) Alte ingrediente care pot fi utilizate la fabricarea otetului:
    a) zahar, conform reglementarilor in vigoare;
    b) sare, conform reglementarilor in vigoare;
    c) miere, conform reglementarilor in vigoare;
    d) sucuri de fructe, conform reglementarilor in vigoare;
    e) aditivi alimentari, conform reglementarilor in vigoare;
    f) arome: aromatizanti naturali si substante aromatizante naturale admise de reglementarile in vigoare;
    g) auxiliari tehnologici:
    - substante organice: preparate din malt, hidrolizat de amidon, glucoza;
    - substante anorganice: fosfati si saruri de amoniu;
    - agenti pentru limpezire, purificare si filtrare: cei prevazuti in reglementarile in vigoare pentru vin.
    (3) Substante interzise a fi folosite la fabricarea otetului:
    a) arome artificiale si arome identic naturale, asa cum sunt definite in reglementarile in vigoare;
    b) arome sau uleiuri eterice artificiale ori naturale de struguri;
    c) reziduuri de distilare, reziduuri de fermentare si produsele derivate;
    d) extracte din marcuri de toate felurile;
    e) acizi de toate tipurile, cu exceptia celor naturali continuti in materiile prime utilizate sau in substantele a caror adaugare este autorizata.
    Art. 5
    Utilizarea colorantilor, aromatizantilor sau a altor aditivi autorizati la prepararea otetului se face cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    Art. 6
    Pentru diluarea sau dizolvarea colorantilor, aromatizantilor sau a altor aditivi autorizati folositi la prepararea otetului se foloseste alcool etilic rafinat.
    Art. 7
    Otetul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) aciditatea totala a otetului din vin trebuie sa fie de minimum 60 g/1.000 ml, exprimata in acid acetic pur;
    b) aciditatea totala a celorlalte sortimente de otet trebuie sa fie de minimum 50 g/1.000 ml, exprimata in acid acetic pur;
    c) continutul in alcool rezidual trebuie sa aiba urmatoarele valori:
    - maximum 1,5% v/v pentru otetul din vin; v/v - fractie volumica;
    - maximum 3% v/v pentru otetul de specialitati obtinut din oteturile din vin;
    - maximum 0,5% v/v pentru alte tipuri de otet;
    d) caracteristicile organoleptice si fizico-chimice ale oteturilor trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice ale producatorilor, de respectarea carora acestia raman raspunzatori;
    e) nivelul de admisibilitate pentru contaminanti trebuie sa fie in conformitate cu reglementarile in vigoare.

    CAP. 3
    Marcare, etichetare

    Art. 8
    (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea sortimentelor de otet se fac cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Elemente suplimentare de etichetare:
    a) denumirea "Otet" nu poate fi utilizata decat pentru produsele obtinute din materii prime de origine agricola conform prevederilor art. 3;
    b) denumirea "Otet" nu poate fi utilizata pentru amestecuri de otet si acid acetic de calitate alimentara;
    c) otetul obtinut dintr-o singura materie prima se denumeste "otet de X", unde "X" reprezinta numele materiei prime utilizate;
    d) otetul obtinut din mai multe materii prime se denumeste "Otet de X si Y", unde "X" si "Y" reprezinta lista completa a materiilor prime utilizate, in ordinea descrescatoare a cantitatii lor, determinate in momentul introducerii in fabricatie;
    e) in cazul in care la obtinerea otetului se utilizeaza unul sau mai multe dintre ingredientele mentionate la art. 4 alin. (2), acestea vor fi incluse in denumirea sub care se vinde produsul;
    f) sortimentele de otet cu una sau mai multe arome naturale mentionate la art. 4 alin. (2) lit. f) vor avea in denumire mentiunea "aromatizate cu ...", care se va completa cu numele acestor arome;
    g) denumirea "Otet" poate fi utilizata impreuna cu o indicatie de origine (cherry, vinegar, aceto di vino Chianti), daca materia prima utilizata provine din regiunea mentionata sau daca produsul insusi a fost fabricat in regiunea mentionata ori a fost obtinut conform unui procedeu particular;
    h) concentratia acetica a otetului, corespunzatoare aciditatii sale totale exprimate in grame la 1.000 ml, trebuie trecuta pe eticheta cu mentiunea "... grame/litru (g/l)".
    (3) Otetul nu trebuie etichetat sau prezentat in asa fel incat consumatorul sa fie indus in eroare asupra originii lui, in special atunci cand este adaugat drept colorant caramelul (neautorizat pentru otetul din vin).
    (4) Sortimentele de otet destinate comercializarii nu sunt descrise prin asociere cu cuvinte cum ar fi "placut", "tip", "util", "fabricat" sau cu alte indicatii similare.

    ANEXA 2

                               NORMA
cu privire la definirea, descrierea si prezentarea acidului acetic de calitate alimentara

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta norma stabileste definirea, descrierea si prezentarea produsului acid acetic de calitate alimentara.
    (2) In sensul prezentei norme, acidul acetic de calitate alimentara este produsul fabricat din materii prime de origine neagricola.
    (3) Fabricarea si comercializarea produsului mentionat la alin. (2) se fac cu respectarea prevederilor prezentei norme.

    CAP. 2
    Descriere

    Art. 2
    (1) Acidul acetic glacial (99,8%) luat ca baza la fabricarea produsului acid acetic de calitate alimentara trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) masa moleculara relativa: 60,05;
    b) concentratie: cel putin 99,8%;
    c) proprietati organoleptice: lichid limpede, incolor, cu miros caracteristic, intepator;
    d) indice de culoare: cu limita nu mai mare de 5 Hazen (unitati de culoare);
    e) punct de fierbere: aproximativ 118 grade C la presiunea de 760 mm coloana de Hg;
    f) greutate specifica: de la 1,048 pana la 1,051;
    g) identificarea acetatului se face intr-o solutie 1/3;
    h) punct de solidificare: minimum 16,3 grade C;
    i) reziduu nevolatil: maximum 50 mg/kg;
    j) acid formic: maximum 500 mg/kg;
    k) substante usor oxidabile: metoda si specificatie conform Farmacopeii Europene (1);
    l) zinc: maximum 1 mg/kg;
    m) cupru: maximum 1 mg/kg;
    n) arsen: maximum 1 mg/kg;
    o) plumb: maximum 1 mg/kg;
    p) mercur: maximum 1 mg/kg;
    r) metale grele: maximum 5 mg/kg, metoda in conformitate cu Farmacopeea Europeana (2).
    (2) Pentru solutiile apoase valorile trebuie sa fie in conformitate cu continutul lor in acid acetic.

    CAP. 3
    Marcare, etichetare

    Art. 3
    (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea acidului acetic de calitate alimentara se fac cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Elemente suplimentare de etichetare:
    a) denumirea "Acid acetic alimentar concentrat" se va da produselor acid acetic de calitate alimentara cu o concentratie in acid mai mare de 250 g/1.000 ml, respectiv 250 g/1 l; se va mentiona modul de utilizare prin inscrierea proportiei de dilutie;
    b) denumirea "Acid acetic alimentar" se va da produselor acid acetic de calitate alimentara cu o concentratie in acid cuprinsa intre 150 g/1 l si 250 g/1 l; se va mentiona modul de utilizare prin inscrierea proportiei de dilutie;
    c) denumirea "Acid acetic alimentar diluat" se va da produselor acid acetic de calitate alimentara cu o concentratie in acid sub 150 g/1 l; se va mentiona modul de utilizare prin inscrierea dilutiei;
    d) continutul total de acid acetic al produselor, exprimat ca aciditate totala, in g/1.000 ml, trebuie indicat pe eticheta cu mentiunea "... grame/litru (g/l)";
    e) produsele care au un continut de acid acetic mai mare de 11 g/1.000 ml trebuie marcate cu indicatia urmatoare: "Atentie! A nu se consuma nediluat";
    f) produsele cu un continut de acid acetic mai mare de 250 g/l trebuie marcate printr un simbol de pericol;
    g) conditii speciale de ambalare: acestea trebuie sa fie in conformitate cu regulamentul de transport international pentru produse cu un continut de acid acetic mai mare de 250 g/1.000 ml.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 232/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 232 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu