E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2065 din  9 noiembrie 2004

pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 149 bis  din 18 februarie 2005


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 2.065/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 18 februarie 2005 si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (5), ale art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru agentii economici prevazuti la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, precum si a biletelor de calatorie in interesul serviciului, acordate societatilor respective si altor societati care desfasoara lucrari in interesul caii ferate, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba Metodologia de decontare a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, a caror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 5
    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Directia generala economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 8 august 2003, cu modificarile ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 549/2003 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, si a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 6 noiembrie 2003, precum si orice dispozitii contrare se abroga.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                              Ileana Tureanu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                               METODOLOGIA
privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, denumita in continuare ordonanta, se stabilesc urmatoarele:
    1. Calatoriile gratuite pe caile ferate romane in interes de serviciu si in interes personal se fac in baza:
    - autorizatiilor de calatorie;
    - permiselor de calatorie in interes personal;
    - biletelor de calatorie in interes de serviciu cu una sau mai multe calatorii;
    - permiselor de calatorie in interes de serviciu cu una sau mai multe calatorii;
    - permiselor de calatorie scolare.
    2. Calatoriile gratuite pe caile ferate romane in interes de serviciu si in interes personal se efectueaza la clasa a II-a.
    Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent si au dreptul sa calatoreasca la clasa I urmatoarele categorii de personal:
    - salariatii incadrati la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., la unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, la filialele acestora, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acestora, la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane incadrati la clasa 23 de salarizare si la clase superioare acesteia;
    - salariatii incadrati la Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., la unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestei unitati, la filialele acestora, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acestora, incadrati la clasa 24 de salarizare si la clase superioare acesteia;
    - salariatii cu studii superioare, care sunt incadrati pe functii pentru care se prevad studii superioare, din unitatile prevazute la alineatele precedente, precum si din cadrul aparatului central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si la alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, din unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, din grupurile scolare industriale de transporturi cai ferate, din grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti, la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la unitatile desprinse din Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, la unitatile desprinse din fostul Departament al cailor ferate si din fosta Societate Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare;
    - salariatii incadrati la unitatile mentionate la alineatele precedente, distinsi cu insigna "Pentru merit ceferist";
    - salariatii care au avut dreptul sa beneficieze de calatorii pe caile ferate romane in interes de serviciu si in interes personal la clasa I pana la data intrarii in vigoare a ordonantei, daca schimbarea functiei sau a locului de munca, survenita ulterior, nu reprezinta o retrogradare.
    In cazul in care ambii soti sunt beneficiari de calatorii pe caile ferate romane, in mod gratuit, in interes de serviciu si in interes personal, dar la clase diferite, in baza prezentelor reglementari se acorda dreptul la clasa I ambilor beneficiari.
    3. Calatoriile pe baza de bilete sau permise de calatorie pe caile ferate romane in interes de serviciu se efectueaza la clasele stabilite in conformitate cu prevederile punctului 2 din prezentul capitol. Pentru deplasari la distante mai mari de 300 km biletele si permisele de calatorie pe caile ferate romane in interes de serviciu se pot emite pentru clasa I si beneficiarilor de calatorii la clasa a II-a.
    4. Pentru deplasarea persoanelor prevazute la art. 12 din ordonanta clasele de calatorie se stabilesc prin actul de aprobare.
    5. Copiii salariatilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., ai unitatilor cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, filialelor acestora, precum si ai subunitatilor din structura organizatorica a acestora, ai pensionarilor proveniti din aceste unitati sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniti din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar "S.M.F."- S.A., care sunt in intretinerea acestora, a tutorilor ori aflati in plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o forma de invatamant postuniversitar, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat ori particular, si care urmeaza cursuri si practica in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza de permise de calatorie scolare, in mod gratuit, pentru o distanta de maximum 300 km. De aceste legitimatii de calatorie beneficiaza si:
    - copiii salariatilor si pensionarilor proveniti din aceste unitati, care au decedat, daca copiii respectivi sunt beneficiari de pensie de urmas dupa salariatul sau pensionarul decedat, iar in cazul salariatilor decedati, vechimea in munca in aceste unitati, pana la data decesului este de minimum 10 ani;
    - copiii pensionarilor proveniti din salariatii acestor unitati, in anul pensionarii acestora, cand beneficiaza de facilitati de calatorie in baza legitimatiei de calatorie obtinuta in calitate de salariati ai unitatilor respective, daca acestia indeplinesc conditiile de vechime de a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane in calitate de pensionari.
    In cazul in care localitatea de domiciliu a beneficiarilor de permise de calatorie scolare, sau, dupa caz, localitatea in care isi desfasoara activitatea unitatea de invatamant este deservita de o statie de cale ferata aflata pe sectiile de circulatie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile inchiriate de operatori de transport feroviari, permisele de calatorie scolare se elibereaza de la prima, sau, dupa caz, pana la ultima statie de cale ferata de pe sectia de circulatie pe care isi desfasoara activitatea ca operator de transport Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Permisele de calatorie scolare se vor elibera pentru distanta maxima prevazuta si vor fi valabile la trenuri de persoane si accelerate si la doua perechi de trenuri rapide care circula in trafic intern, cu viza regionalei de transport feroviar de calatori sau a Serviciului legitimatii de calatorie, in functie de compartimentul legitimatii de calatorie care a emis permisul scolar respectiv.
    Aceste legitimatii de calatorie sunt valabile numai la clasa a II-a. De asemenea, aceste legitimatii de calatorie nu se elibereaza altor membri de familie ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie in interes personal pe caile ferate romane, ci numai copiilor acestora. In cazul in care beneficiarul de permis de calatorie scolar se casatoreste, pierde acest drept, parintele acestuia fiind obligat sa predea unitatii emitente permisul scolar respectiv, in caz contrar parintele va raspunde patrimonial si disciplinar.
    6. Gestionarea legitimatiilor de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane se face de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin Serviciul legitimatii de calatorie la nivel central, iar la nivel teritorial prin compartimentele legitimatii de calatorie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
    7. Modelele legitimatiilor de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane se stabilesc de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    8. La schimbarea, in primul semestru al anului, a clasei de calatorie a titularului dreptului de calatorie pe caile ferate romane, permisele de calatorie eliberate anterior se retrag, se anuleaza si se elibereaza acestuia si membrilor sai de familie numarul integral de file de permis de calatorie valabile la clasa dobandita, iar cand schimbarea clasei de calatorie are loc in semestrul al doilea al anului se elibereaza acestuia si membrilor sai de familie jumatate din numarul integral de file de permis de calatorie, astfel incat, in ambele situatii numarul de file de permis de calatorie acordate anual sa nu depaseasca numarul de file de permis stabilit prin ordonanta. In acelasi mod se procedeaza si in cazul in care titularul dreptului de calatorie in cursul unui an calendaristic isi schimba locul de munca in cadrul aceleiasi societati sau la alta societate beneficiara de permise de calatorie pe caile ferate romane.
    9. Pentru emiterea autorizatiilor si permiselor de calatorie in interes de serviciu si in interes personal, a biletelor de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane conform ordonantei, unitatile beneficiare vor desemna persoanele care se vor prezenta la compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Aceste persoane, denumite gestionari, raspund patrimonial si disciplinar de nerespectarea prevederilor ordonantei si a prezentei metodologii. Lista nominala a gestionarilor va fi transmisa compartimentului de legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care emite legitimatiile de calatorie unitatii de care apartin gestionarii. Termenul minim de eliberare a legitimatiilor de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane de catre compartimentele mentionate la punctul 6 din prezentul capitol, este de minimum 10 zile lucratoare de la data depunerii documentelor necesare eliberarii la compartimentele respective.

    CAP. 2
    Calatoria pe baza de autorizatii de calatorie

    1. Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la:
    - compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    - Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane;
    - Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., la unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, la filialele acestora, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acestora,
beneficiaza in mod gratuit de autorizatii de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, denumite in continuare autorizatii.
    2. Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (altii decat cei din compartimentele de specialitate feroviara), la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si la alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care ocupa functii de conducere si control, beneficiaza pentru calatoria in interes de serviciu si in interes personal de autorizatii. Functiile respective sunt prezentate in anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.
    3. Conform art. 12 din ordonanta Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate elibera autorizatii, nominale sau colective, unor persoane din afara Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care desfasoara activitati in interesul acesteia. Numarul, clasele si modul de acordare vor fi stabilite prin conventiile incheiate cu fiecare unitate sau prin hotarari ale Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    4. Emiterea autorizatiilor se face de:
    - Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prin Serviciul legitimatii de calatorie, pentru centralul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., centralul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., centralul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., centralul Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., centralul unitatilor cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati (in functie de sediul acestora, pot fi eliberate de compartimentele regionale), Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si pentru salariatii din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Autoritatea Feroviara Romana - AFER si alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului prevazuti la pct. 2 din prezentul capitol (in functie de sediul acestora, pot fi eliberate de compartimentele regionale).
    - Compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori, pentru personalul Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., pentru salariatii unitatilor cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestei unitati si din unitatile din structura acestora, pentru personalul din teritoriu al societatilor prevazute la punctul 4 liniuta 1 din prezentul capitol si al filialelor acestora.
    5. Autorizatiile pot fi nominale si colective. Autorizatia nominala este o legitimatie de calatorie netransmisibila, care contine fotografia posesorului, numele si prenumele, functia, unitatea la care este angajat, codul numeric personal, clasa de valabilitate, rubrica mentiuni, anul de valabilitate, data emiterii, stampila si semnatura directorului general al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Autorizatia colectiva se emite pentru grupuri de maximum 1 + 4 persoane si se elibereaza numai de catre Serviciul legitimatii de calatorie, pe timp limitat, in mod gratuit, unor institutii care desfasoara activitati comune cu personalul caii ferate, in baza art. 12 din ordonanta. Numarul, clasele si modul de acordare a acestor autorizatii se vor stabili prin aprobari ale Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Aceasta legitimatie de calatorie este transmisibila si este valabila numai insotita de ordin de deplasare, delegatie de serviciu sau ordin de serviciu. Aceasta legitimatie de calatorie nu da dreptul la obtinerea tichetului de rezervare a locului.
    6. Autorizatiile de calatorie pe caile ferate sunt valabile la clasa pentru care au fost emise si dau dreptul posesorului la calatoria fara plata suplimentului de tren si a tichetului de rezervare a locului la trenurile accelerate si rapide, precum si la alte categorii de trenuri conform reglementarilor comerciale in vigoare emise de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    La calatoria in interes de serviciu aceste autorizatii dau dreptul la calatoria fara plata suplimentului de tren la trenurile InterCity numai personalului incadrat la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., la filialele acesteia, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acestora, in cazul in care titularul prezinta ordinul de deplasare cu mentiunea "Circula cu tren IC", semnat de conducatorul unitatii respective.
    Pentru calatoria la o clasa superioara sau cu trenuri de rang superior posesorii autorizatiilor vor achita diferentele tarifare conform reglementarilor comerciale in vigoare emise de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    7. Autorizatiile pot contine diverse mentiuni, care sa acorde facilitati de calatorie, ca de exemplu:
    - mentiunea "Valabil la tren IC" da dreptul posesorului autorizatiei respective la calatoria gratuita cu trenurile InterCity;
    - mentiunea "Valabil la VD" da dreptul posesorului autorizatiei respective la calatoria cu vagoanele de dormit si cuseta fara plata suplimentului de pat.
    Mentiunile care sunt inscrise pe autorizatii se stabilesc de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin dispozitie a directorului general al acesteia. Beneficiarii autorizatiilor ce contin mentiunile respective se stabilesc de catre conducerea fiecarei societati pentru personalul propriu. Functiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, din Autoritatea Feroviara Romana - AFER si din alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiaza de autorizatii ce contin mentiuni, sunt cuprinse in anexa nr. 1.1. la prezenta metodologie.
    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate elibera autorizatii cu mentiunea "Valabil la VD", gratuit, unor persoane sau institutii, cu aprobarea Adunarii generale a actionarilor a Societatii Comerciale de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuseta, Restaurant si Bar "C.F.R. GEVARO" - S.A.
    8. Modelele autorizatiilor vor fi stabilite anual de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. in functie de necesitatile de desfasurare a activitatii, prin dispozitie a directorului general.
    9. Cand in cursul anului posesorilor de autorizatii le inceteaza contractul individual de munca, inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligatia de a retrage imediat autorizatiile de calatorie si de a le trimite spre anulare emitentului, purtand raspunderea disciplinara, patrimoniala sau dupa caz, penala.
    Fac exceptie de la aceste prevederi situatiile in care:
    - salariatii posesori de autorizatii de calatorie sunt concediati conform art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si care vor beneficia de autorizatie pana la sfarsitul anului;
    - salariatii posesori de autorizatii de calatorie care se pensioneaza si care vor beneficia de autorizatie pana la sfarsitul anului;
    - salariatii posesori de autorizatii de calatorie aflati in concediu platit pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, la unitatile nominalizate la pct. 1 si 2 din prezentul capitol, care pastreaza dreptul la autorizatii pe caile ferate romane pe perioada respectiva.
    10. Pierderea dreptului de calatorie pe baza autorizatiei are loc si in urmatoarele cazuri:
    - desfacerea disciplinara a contractului de munca;
    - instrainarea autorizatiei pentru a fi utilizata de alta persoana.
    Pierderea dreptului de calatorie pe baza de autorizatii pentru salariati determina pierderea dreptului si pentru membrii de familie ai acestora.
    11. In cazul in care unitatile mentionate la pct. 1 si 2 din prezentul capitol hotarasc cu acordul salariatilor unitatii sa le acorde acestora, pentru calatoria in interes personal, permise de calatorie, acestia vor beneficia de carnete cu maximum 24 de file de permis. Beneficiarii de autorizatii nu pot fi in acelasi timp si beneficiari de permise de calatorie in interes personal pe caile ferate romane, autorizatia folosind pentru ambele situatii.

    CAP. 3
    Calatoria in interes personal pe baza de permise de calatorie pe caile ferate romane

    1. Membrii de familie ai personalului din:
    - compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si din Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane;
    - Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, de la filialele acestora si din subunitatile din structura organizatorica a acestora,
beneficiaza anual de 24 de file de permis de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    2. Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in:
    - aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si la alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, altii decat cei prevazuti la pct. 1 si 2 din cap. II;
    - unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in grupurile scolare industriale de transporturi cai ferate, grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti,
beneficiaza anual de 24 de file de permis de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    Membrii de familie ai acestor salariati, precum si cei ai salariatilor beneficiari de autorizatii de calatorie din:
    - aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu exceptia celor din compartimentele de specialitate feroviara,
    - de la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si de la alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,
beneficiaza anual de 12 file de permis de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    3. Lista grupurilor scolare industriale de transporturi cai ferate si a grupurilor scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai caror salariati beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, este prezentata in anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie.
    4. Salariatii angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la aceste grupuri scolare, cu norma partiala, beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, astfel:
    - pentru norma de pana la 50% beneficiaza de 12 file de permis de calatorie pe caile ferate romane, membrii de familie beneficiind de jumatate din numarul de file de permis de calatorie aferente titularului;
    - pentru norma peste 50% beneficiaza de 24 file de permis de calatorie pe caile ferate romane, membrii de familie beneficiind de jumatate din numarul de file de permis de calatorie aferente titularului.
    Norma intreaga reprezinta numarul de ore stabilit de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru functia respectiva.
    In cazul in care salariatul respectiv isi desfasoara activitatea cu norma partiala la mai multe grupuri scolare prevazute in anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie, la stabilirea dreptului de a beneficia de permise de calatorie, normele partiale respective se cumuleaza, numarul maxim de file de permis acordate fiind de 24 de file.
    In acelasi mod se stabileste dreptul de a beneficia de permise de calatorie in interes personal si pentru salariatii angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata cu norma partiala in unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si pentru membrii lor de familie.
    5. Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in:
    - unitatile desprinse din Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata;
    - unitatile desprinse din fostul Departament al cailor ferate si din fosta Societate Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare;
    - societatile comerciale la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. sunt actionari majoritari si care la data privatizarii societatii respective sunt incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,
beneficiaza de maximum 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, pe intreaga perioada in care unitatea isi pastreaza profilul de activitate preponderent feroviara.
    Numarul de file de permis de calatorie pe caile ferate romane va fi stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivelul acestor unitati, membrii de familie ai acestora beneficiind de jumatate din numarul de file de permis aferente titularului, in mod gratuit, respectiv maximum 12 file de permis de calatorie pe caile ferate romane.
    Numarul de file de permis continut in carnetele solicitate pentru membrii de familie poate fi egal sau diferit fata de numarul de file cuprins in carnetele solicitate pentru titulari, fara a depasi numarul maxim de file acordat prin ordonanta, respectiv 12 file de permis de calatorie pe caile ferate romane.
    6. Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor pentru salariatii agentilor economici care beneficiaza de prevederile pct. 5 din prezentul capitol este stabilita in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    7. Salariatii aflati in concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani si membrii de familie ai acestora beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati, daca contractul colectiv de munca nu contine alte prevederi in acest sens.
    8. Membrii de familie sunt sotul, sotia si copiii minori, precum si persoanele care se incadreaza in categoriile prevazute in anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie.
    9. Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzata de accidente de munca sau de evenimente de cale ferata, proveniti din salariatii unitatilor prevazute la art. 1 - 3 din ordonanta, precum si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, indiferent de vechimea avuta in aceste unitati.
    10. Pensionarii si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in mod gratuit, daca la data pensionarii persoana care se pensioneaza indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) este salariata la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., la unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, la filialele acestora, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acestora, la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, la compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si la alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau, dupa caz, a fost concediata de la aceste unitati in conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu conditia sa nu se fi angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la alte unitati pana la data pensionarii, si are cel putin o vechime de 10 ani in aceste unitati sau in cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare;
    b) este salariata la alta unitate decat cele prevazute la lit. a) sau, dupa caz, nu este salariata la data pensionarii si are o vechime de 25 de ani, barbatii, si 20 de ani, femeile, in unitatile prevazute la lit. a), precum si in unitatile desprinse din cadrul fostului Departament al cailor ferate, in unitatile desprinse din fosta Societate Nationala a Cailor Ferate Romane potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare, cu modificarile ulterioare, in societatile comerciale la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. sunt actionari majoritari si care la data privatizarii societatii respective este incadrata cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
    c) vechimea in munca se calculeaza prin cumularea perioadelor in care salariatul a lucrat ca angajat pe durata nedeterminata in unitatile mentionate la lit. a) si b).
    11. Conditiile de vechime prevazute la pct. 10 lit. a) si b) din prezentul capitol se aplica si persoanelor care s-au pensionat din unitatile respective anterior aparitiei ordonantei, luandu-se in calcul vechimea in munca pana la data pensionarii persoanei in cauza.
    12. Dreptul de a solicita permise de calatorie pe caile ferate romane in mod gratuit se prescrie dupa trecerea a 3 ani de la data pensionarii, daca solicitarea nu a fost facuta in acest termen. Acest termen se aplica pentru persoanele care se pensioneaza incepand cu data republicarii ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    13. Pensionarii care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane in mod gratuit in calitate de titulari au dreptul anual la 24 de file de permis de calatorie, la clasa avuta la data pensionarii lor sau la data incetarii dreptului de a mai beneficia de permise, iar membrii lor de familie la 12 file de permis de calatorie la clasa acordata pensionarului.
    14. Pensionarii care in timpul activitatii au beneficiat de calatorii in interes personal in calitate de titular, la clase diferite, au dreptul la permise de calatorie pe caile ferate romane la clasa I numai daca au beneficiat de astfel de permise cel putin 10 ani.
    15. Pensionarii proveniti din unitatile prevazute la art. 1 - 3 din ordonanta, precum si membrii lor de familie dobandesc permise de calatorie pe caile ferate romane incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pensionarii, beneficiind in anul pensionarii de legitimatiile de calatorie primite ca salariati.
    16. Pensionarii proveniti din unitatile prevazute la art. 4 din ordonanta dobandesc permise de calatorie in interes personal pe caile ferate romane, in mod gratuit, la data pensionarii, daca indeplinesc conditiile din ordonanta. Numarul de file de permis de calatorie pe caile ferate romane, acordate acestora, se stabileste astfel: salariatii care se pensioneaza in primul semestru al anului beneficiaza in anul respectiv, ca pensionari, de carnete cu 24 de file de permis pentru calatoria pe calea ferata, iar cei care se pensioneaza in semestrul al doilea al anului, de carnete cu 12 file de permis, membrii de familie beneficiind de jumatate din numarul de file acordate titularului.
    17. Permisele de calatorie pe caile ferate romane sunt valabile la clasa pentru care au fost emise, la trenurile de persoane, la trenurile accelerate si rapide fara plata suplimentului de tren si a tichetului de rezervare.
    Filele de permis de calatorie pe caile ferate romane, in vederea efectuarii calatoriei, pot fi vizate de orice statie sau agentie de voiaj C.F.R., din interiorul sau afara parcursului inscris pe fila de permis.
    Pentru calatoria la o clasa superioara sau cu trenuri de rang superior posesorii permiselor de calatorie vor achita diferentele tarifare conform reglementarilor comerciale in vigoare.
    18. La stabilirea vechimii necesare acordarii permiselor de calatorie pe caile ferate romane pentru pensionari, anii se rotunjesc la intreg in favoarea pensionarului. Perioada de somaj nu se ia in calcul la stabilirea vechimii pentru a beneficia, in calitate de pensionar, de permise de calatorie gratuita in interes personal pe caile ferate romane.
    19. Pensionarii si membrii lor de familie, care au avut dreptul la permise de calatorie in interes personal pana la data republicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordonantei, beneficiaza in continuare de acest drept, atat timp cat sunt indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.
    20. Personalul angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata ca personal de specialitate si administrativ de catre casele de ajutor reciproc sau de catre organizatiile sindicale din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A. beneficiaza de permise de calatorie in interes personal conform contractelor colective de munca. Pentru personalul respectiv, la stabilirea vechimii pentru a beneficia de permise in interes personal, in mod gratuit, ca pensionar nu se ia in calcul perioada lucrata in aceste unitati.
    21. Perioada efectuarii serviciului militar obligatoriu constituie vechime pentru a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane, dupa pensionarea salariatului, in cazul in care contractul individual de munca al acestuia a fost suspendat pe perioada respectiva. De aceasta prevedere beneficiaza si acele persoane care, dupa efectuarea serviciului militar obligatoriu, au reluat activitatea in unitatile beneficiare de permise de calatorie conform prezentei metodologii.
    22. Drepturile de permise de calatorie pe caile ferate romane nu se pot cumula (salariat, membru de familie, pensionar), beneficiarul trebuind sa opteze pentru una dintre calitatile care dau acest drept.
    23. In situatia in care ambii soti sunt pensionari cu drept de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, dupa decesul unuia dintre soti, sotul supravietuitor poate opta pentru dreptul de permise de calatorie in calitate de urmas sau in calitate de titular al dreptului de calatorie, calitate pe care nu o pierde chiar daca opteaza pentru pensie de urmas.
    24. Daca ambii soti sunt pensionari cu drept de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, unul dintre soti avand dreptul de calatorie la clasa I, iar celalalt sot la clasa a II-a, dupa decesul sotului care beneficia de dreptul la calatorie la clasa I, sotul supravietuitor poate opta pentru 24 de file de permis de calatorie clasa a II-a sau 12 file de permis de calatorie clasa I, anual.
    25. In situatia in care sotul supravietuitor nu este beneficiar de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, in calitate de titular, si opteaza pentru pensie de urmas dupa sotul fost beneficiar al dreptului de calatorie, acesta beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, in calitate de urmas, respectiv 12 file de permis anual, la clasa avuta de sotul decedat, numai daca sotul decedat indeplineste conditiile de vechime pentru a beneficia de permis de calatorie in calitate de pensionar stabilite prin ordonanta, si pierde acest drept daca se recasatoreste.
    26. In situatia in care sotul supravietuitor este beneficiar de permise de calatorie pe caile ferate romane si opteaza pentru pensie de urmas dupa sotul decedat nebeneficiar de astfel de permise, acesta isi mentine dreptul de calatorie pe caile ferate romane ca titular de drept.
    27. In cazul in care sotul supravietuitor al titularului dreptului de calatorie pe caile ferate romane nu opteaza pentru pensie de urmas, acesta nu mai beneficiaza de permise de calatorie ca membru de familie.
    28. Permisele de calatorie pe caile ferate romane acordate in mod gratuit membrilor de familie se elibereaza numai titularului dreptului de calatorie, cu exceptia celor care sunt titulari ai drepturilor de pensie de urmas.
    29. Copiii beneficiarilor de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, care in anul calendaristic implinesc varsta limita stabilita prin prezenta metodologie pentru a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane, primesc drepturile complete pentru anul intreg, indiferent de data implinirii acestei varste, permisele fiind valabile in tot cursul anului respectiv. Copiii care se casatoresc pierd dreptul la permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, titularul dreptului de calatorie fiind obligat sa predea permisele respective gestionarului emitent pentru a fi anulate, in caz contrar parintele titular va raspunde patrimonial si disciplinar.
    30. In cazul in care titularul dreptului de permise de calatorie pe caile ferate romane refuza sa solicite permise de calatorie pe caile ferate romane pentru membrii de familie, acestia, pe baza dosarului cu acte doveditoare (inclusiv acordul unitatii care suporta contravaloarea calatoriilor efectuate de titularul dreptului de calatorie), in vederea rezolvarii, pot solicita personal acordarea dreptului de calatorie adresandu-se directorului regionalei de transport feroviar sau conducerii Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in functie de emitentul dreptului de calatorie al titularului. Pentru membrii de familie ai pensionarilor aflati in situatia mentionata anterior aprobarea se da de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. - Oficiul de stabilire a dreptului de calatorie.
    31. Persoanele incadrate in munca in cursul anului si care indeplinesc conditiile de acordare a permiselor de calatorie in interes personal beneficiaza de numarul intreg de file daca angajarea a avut loc in primul semestru si de jumatate din numarul de file daca angajarea a avut loc in cel de-al doilea semestru al anului respectiv. In acelasi mod se procedeaza si la stabilirea numarului de file de permis de calatorie in interes personal pe caile ferate romane pentru membrii de familie ai persoanelor incadrate in cursul anului, care beneficiaza de permise de calatorie sau autorizatii de calatorie ca urmare a incadrarii respective.
    32. In cazul in care salariatii sau pensionarii titulari ai dreptului de calatorie se casatoresc, se acorda membrilor de familie numarul intreg de file de permis daca se solicita in primul semestru al anului si jumatate din numarul de file de permis daca se solicita in al doilea semestru al anului respectiv.
    33. Cand in cursul anului posesorilor de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, le inceteaza contractul individual de munca, inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligatia de a retrage imediat permisele de calatorie si de a le trimite spre anulare emitentului, in caz contrar urmand sa raspunda disciplinar, patrimonial sau, dupa caz, penal.
    34. Pierderea dreptului de calatorie pe baza de permise de calatorie are loc si in urmatoarele cazuri:
    - desfacerea disciplinara a contractului de munca;
    - instrainarea permisului de calatorie pentru a fi utilizat de alta persoana.
    Pierderea dreptului de calatorie pe baza de permise de calatorie pe caile ferate romane de catre titular determina pierderea dreptului si pentru membrii de familie ai acestuia.
    Fac exceptie membrii de familie ai beneficiarilor de permise de calatorie pe caile ferate romane care au decedat si care isi mentin dreptul la permise de calatorie pana la finele anului.

    CAP. 4
    Calatoria pe baza biletelor de calatorie in interes de serviciu

    1. Calatoria in interes de serviciu pe caile ferate romane se poate face si in baza biletului de calatorie in interes de serviciu cu una sau mai multe calatorii.
    Biletele se vor elibera:
    a) salariatilor incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata la unitatile prevazute la art. 1 - 4, art. 7 si art. 12 din ordonanta;
    b) cursantilor de la toate formele de invatamant din reteaua unitatilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., unitatilor cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati si filialelor acestora;
    c) copiilor salariatilor din unitatile prevazute la lit. b), care sunt sportivi la cluburile si asociatiile sportive feroviare sau fac parte din formatiile artistice feroviare, pentru deplasari la competitii si festivaluri;
    d) salariatilor societatilor comerciale care executa lucrari in interesul caii ferate;
    e) sportivilor si antrenorilor legitimati la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti care se deplaseaza la competitiile sportive.
    2. Modul de acordare, de eliberare, de retragere si de suportare a contravalorii biletelor de calatorie in interes de serviciu pentru unitatile prevazute la art. 4 din ordonanta si la lit. d) din prezentul capitol este stabilit in anexa nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru Clubul Sportiv Rapid Bucuresti este stabilit in anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    CAP. 5
    Calatoria pe baza permiselor de calatorie in interes de serviciu

    1. Calatoria in interes de serviciu pe caile ferate romane se face in baza permisului de calatorie in interes de serviciu cu una sau mai multe calatorii pentru salariatii prevazuti la art. 2 alin. (1) din ordonanta si anume pentru salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si la alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, altii decat cei prevazuti la pct. 1 si 2 din cap. II din prezenta metodologie, in unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in grupurile scolare industriale de transporturi cai ferate, in grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti.
    2. Modul de eliberare, de utilizare si suportarea contravalorii permiselor de calatorie in interes de serviciu sunt stabilite in anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    CAP. 6
    Gestionarea autorizatiilor de calatorie, a permiselor de calatorie in interes de serviciu si in interes personal, a biletelor de calatorie in interes de serviciu

    A. Autorizatii de calatorie
    1. Autorizatiile de calatorie pe caile ferate romane se tiparesc de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Serviciul legitimatii de calatorie la nivel central si compartimentele legitimatii de calatorie la nivel teritorial, in baza borderourilor, iar pentru persoanele nou-angajate, si a cererilor transmise de catre gestionarii nominalizati de unitatile beneficiare de autorizatii si permise de calatorie pe caile ferate romane conform ordonantei, inregistreaza datele ce se vor tipari pe autorizatii. Gestionarii nominalizati raspund de corectitudinea datelor inscrise in borderouri si cereri.
    2. Gestionarii nominalizati de unitatile beneficiare de autorizatii de calatorie pe caile ferate romane ridica autorizatiile de calatorie de la unitatile emitente (compartimentele legitimatii de calatorie teritoriale sau compartimentul central) in baza notei de comanda si a borderourilor intocmite in doua exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal si de conducatorul unitatii, acestia raspunzand de exactitatea si corectitudinea datelor inscrise in borderouri, purtand raspunderea patrimoniala, disciplinara sau, dupa caz, penala.
    3. La predarea autorizatiilor catre gestionarii unitatilor beneficiare de autorizatii de calatorie pe caile ferate romane, unitatea emitenta retine un exemplar al borderourilor si actele justificative, la care ataseaza borderoul electronic in baza caruia preda autorizatiile respective, cate un exemplar al fiecarui borderou fiind predat si gestionarilor unitatilor beneficiare.
    4. In caz de pierdere, furt, distrugere etc. a autorizatiei de calatorie, titularul acesteia va solicita emitentului anularea autorizatiei in cauza si eliberarea unei noi autorizatii. In acest scop solicitantul va prezenta urmatoarele acte:
    - cerere scrisa;
    - chitanta diverse incasari emisa de casa unei statii de cale ferata, prin care se achita taxa de publicare in Buletinul Informativ "C.F.R. Calatori" - S.A.;
    - dovada de la organul teritorial de politie, prin care se atesta semnalarea furtului (daca este cazul);
    - autorizatia deteriorata (daca este cazul).
    Aprobarea se da de catre directorul regionalei de transport feroviar de calatori sau de catre conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., cu avizul compartimentelor legitimatii de calatorie sau Serviciului legitimatii de calatorie central, in functie de emitentul autorizatiei pierdute.
    In baza aprobarii, compartimentele legitimatii de calatorie teritoriale sau central anuleaza autorizatia respectiva, eliberarea noii autorizatii efectuandu-se cu respectarea procedurilor aplicate la eliberarea celei anterioare.

    B. Permisele de calatorie in interes personal pe caile ferate romane
    5. Permisele de calatorie pe caile ferate romane pentru pensionarii si membrii lor de familie, care beneficiaza de aceste drepturi conform ordonantei, se emit de catre compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori.
    6. Permisele de calatorie pe caile ferate romane pentru salariati si membrii lor de familie se emit de catre compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul societatii pentru unitatile pentru care emit si autorizatii, iar pentru unitatile care nu sunt prevazute sa beneficieze de autorizatii, permisele de calatorie pe caile ferate romane se emit de compartimentele legitimatii de calatorie regionale pe raza carora au sediul unitatile beneficiare, conform ordonantei.
    7. Incepand cu emiterea pentru anul 2004 permisele de calatorie pentru membrii de familie ai posesorilor de autorizatii de calatorie, precum si pentru pensionari si membrii lor de familie se gestioneaza electronic. In baza cererilor depuse de catre titulari, compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul societatii creeaza cate o fisa de evidenta a fiecarui posesor de permis mentionat anterior, care contine datele de identificare ale acestuia, inclusiv fotografia si codul numeric personal, rezultand astfel "cartea de identitate virtuala". Dupa crearea acestor carti de identitate virtuale compartimentele legitimatii de calatorie regionale si central transmit aceste informatii la Serviciul legitimatii de calatorie care le inregistreaza in calculatorul central, acesta verificand sa nu existe un posesor inregistrat la mai multe puncte de lucru, dupa care aloca fiecarui posesor de permis un numar de carte de identitate virtuala. Dupa alocarea numerelor respective informatiile sunt preluate de compartimentele legitimatii de calatorie, care, la emiterea permiselor de calatorie in baza borderourilor de emitere sau a cererilor (pentru pensionari), selecteaza posesorul, numarul permisului fiind alocat automat de calculator. La completarea permisului respectiv de catre gestionar se inscriu codul numeric personal al posesorului si numarul de control reprezentat de numarul cartii de identitate virtuale, din borderoul electronic predat de emitent.
    Ca elemente de siguranta permisele de calatorie pe caile ferate romane contin caseta oranj pe coperta si file, caseta care nu poate fi scanata sau xeroxata, iar filele permisului sunt confectionate din hartie speciala cu filigran in masa personalizat "C.F.R. Calatori".
    Pentru cei care nu sunt introdusi in baza de date, numarul de control este reprezentat de numarul borderoului prin care se solicita permisele respective.
    8. Gestionarii nominalizati de unitatile beneficiare pentru ridicarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane vor prezenta unitatilor emitente nota de comanda si borderoul intocmit in doua exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal si de conducatorul unitatii, la compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., conform alocarii prezentate in metodologie.
    Borderourile vor fi intocmite citet, fara stersaturi si separat pe clase.
    Conducatorii unitatilor, inspectorii de personal si gestionarii desemnati sunt direct raspunzatori de exactitatea si corectitudinea datelor inscrise in borderouri si poarta raspunderea patrimoniala, disciplinara sau, dupa caz, penala. La predarea permiselor catre gestionarul unitatii beneficiare, unitatea emitenta retine un exemplar al borderoului manual si actele justificative la care ataseaza borderoul electronic in baza caruia preda permisele respective, cate un exemplar al fiecarui borderou fiind predat si gestionarului unitatii beneficiare.
    9. Dupa completarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane cu datele conform formularului, gestionarii prezinta permisele de calatorie completate, impreuna cu borderourile (manual si electronic), pentru verificarea datelor dintre borderouri si permise, la gestionarul de la care s-au ridicat.
    10. Dupa verificare emitentul va opera eventualele anulari in borderourile electronice, va semna si va aplica permiselor stampila rotunda si timbrul sec.
    Borderourile prezentate de catre gestionari pentru eliberarea permiselor de calatorie vor fi intocmite curat, citet, tinandu-se seama ca ele se pastreaza ca evidente de emiteri si ca piese justificative.
    11. La prima emitere dupa dobandirea calitatii de pensionar, solicitantul trebuie sa prezinte urmatoarele acte doveditoare:
    - cartea de munca in original si in copie, sau, dupa caz, adeverinta pentru vechimea in munca pentru salariatii institutiilor care nu intocmesc carti de munca;
    - decizia de pensie, copie si original;
    - ultimul talon de pensie (sau adeverinta de la oficiul de pensii in cazul in care pensia se achita prin cont bancar);
    - certificat de casatorie, copie si original;
    - certificat de nastere pentru copii, copie si original, in cazul in care se regaseste la prevederile art. 11 din ordonanta, adeverinta de la unitatea de invatamant respectiva;
    - cate o fotografie color pentru titular si membrii de familie, pentru crearea fiselor de evidenta electronica (cartile de identitate virtuale).
    In acest caz solicitantul se va prezenta cu actele sus-mentionate la:
    - compartimentele legitimatii de calatorie teritoriale, in cazul in care solicitantul se pensioneaza de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., de la unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, de la filialele acestora, precum si din subunitatile din structura organizatorica a acestora;
    - Oficiul de stabilire a dreptului de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in cazul in care solicitantul se pensioneaza de la alte unitati decat cele sus-mentionate.
    12. Pentru obtinerea permiselor de calatorie pentru anii urmatori primei emiteri, pensionarii prezinta odata cu cererea, ultimul cupon-mandat postal de pensie sau adeverinta eliberata de oficiul de pensii in cazul in care pensia se incaseaza prin cont bancar. Dovada de incasare a pensiei se anexeaza la cerere si ramane la emitent.
    13. Permisele de calatorie pe caile ferate romane nu sunt valabile decat insotite de actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, certificat de nastere pentru copiii membri de familie) care contine codul numeric personal.
    14. Permisele de calatorie individuale sunt legitimatii de calatorie tip foaie, clasa I si clasa a II-a. Pe coperta acestor permise se completeaza anul de valabilitate, iar in interior, pe pagina 2, se completeaza codul numeric personal, numarul de control (numarul cartii de identitate virtuale sau numarul borderoului), numele si prenumele titularului permisului, functia, sau in cazul membrilor de familie calitatea de: sot, sotie, fiu, fiica, unitatea, data emiterii, semnatura emitentului si stampila rotunda a unitatii emitente.
    15. Nota de comanda prin care se solicita permise de calatorie de catre beneficiari nu poate sa contina alte tipuri de carnete decat cele pentru care sunt stabilite tarife aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    16. Permisele de calatorie pe caile ferate romane completate eronat se anuleaza si se prezinta odata cu borderourile pentru a se constata anularea lor. Acestea se pastreaza la unitatea emitenta atasate la actul (borderoul) pe baza caruia s-au facut emiterile.
    In acelasi mod se procedeaza si cu filele de permise de calatorie retrase din carnetele de permise, in cazul persoanelor care nu au dreptul la numarul de permise integral cuprinse in carnet.
    Filele retrase si anulate din carnetele de permise de calatorie pe caile ferate romane raman atasate anulate la actul (borderoul) de preschimbare.
    17. Schimbarea permiselor pentru o clasa superioara se face in cursul anului numai in cazul promovarii intr-o functie care justifica dreptul. In cazul in care beneficiarul permiselor de calatorie valabile la clasa I este retrogradat, el continua sa utilizeze permisele de calatorie primite pana la sfarsitul anului.
    18. Pierderea sau furtul permiselor de calatorie va fi declarata in scris de catre titularii lor pentru a fi publicate in Buletinul Informativ "C.F.R. Calatori". In cazul in care acestia nu vor anunta pierderea sau furtul, iar legitimatiile se vor gasi in posesia altor persoane, se considera ca ele au fost instrainate voluntar si titularii vor suporta consecintele legale.
    Cererea de anulare se adreseaza unitatii de care apartine titularul. La cerere se va atasa chitanta de plata a costului publicarii.
    Cererea se va transmite unitatii emitente pentru intocmirea formelor in vederea publicarii.
    19. Publicarea permiselor de calatorie, precum si a celorlalte tipuri de legitimatii de calatorie cuprinse in prezenta metodologie pierdute sau furate se face in Buletinul Informativ "C.F.R. Calatori" numai de catre Serviciul Relatii cu Publicul din centralul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Compartimentele legitimatii de calatorie regionale si central vor intocmi trimestrial situatia legitimatiilor de calatorie pierdute sau furate, pe tip de legitimatie pe care o vor transmite, in scris in doua exemplare si pe suport magnetic la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. - Serviciul Relatii cu Publicul, pentru publicare.
    20. In cazul pierderii sau furtului permiselor nu se mai elibereaza altele pentru anul respectiv.
    21. In cazul deteriorarii, distrugerii permiselor de calatorie prin spalare, incendiere, din cauza unor calamitati naturale, directorul regional sau conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate aproba, in raport de situatia concreta, eliberarea unor noi permise pentru anul respectiv. Numarul de file de permis de calatorie ce se vor elibera va fi in concordanta cu numarul de file neutilizate, daca se poate constata, sau cu numarul de luni intregi ramase pana la finele anului. In acest caz solicitantul va depune la sediul regionalelor de transport feroviar de calatori sau al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. - Serviciul legitimatii de calatorie, in functie de compartimentul legitimatii de calatorie care a eliberat permisul de calatorie, urmatoarele acte:
    - declaratia solicitantului;
    - cererea scrisa a solicitantului pentru eliberarea unui nou permis;
    - permisul deteriorat;
    - confirmare din partea autoritatilor, din care sa rezulte ca bunurile solicitantului au fost afectate de incendii sau alte calamitati naturale.
    22. Fiecare gestionar va tine o evidenta separata pe tip de legitimatie si unitate beneficiara, atat pentru salariati, cat si pentru membrii lor de familie. Pentru pensionari si membrii lor de familie evidenta va fi intocmita pe tip de legitimatie emisa.

    C. Biletele de calatorie in interes de serviciu
    23. Biletul de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane este o legitimatie de calatorie tip foaie care se elibereaza de aceleasi unitati ca si celelalte tipuri de legitimatii de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane.
    Biletul de calatorie in interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipareste in carnete de cate 25 x 2 file si se completeaza prin calchiere cu indigo, in doua exemplare, din care exemplarul original se inmaneaza titularului, copia ramanand la emitent, pentru control si justificare.
    Acest bilet se poate intocmi pentru orice clasa si este de doua tipuri, dupa cum urmeaza:
    - biletul de calatorie in interes de serviciu pentru o calatorie dus-intors pentru un anumit parcurs. Acest model de bilet este folosit si la calatoria in grup, insotit de tabel nominal;
    - biletul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors pe parcursurile indicate, care se foloseste numai pentru calatoria individuala.
    Pentru fiecare dintre cele doua tipuri de bilete de calatorie in interesul serviciului exista doua modele, unul pe care nu este specificat rangul trenului si care este valabil la tren de persoane si unul care are specificata valabilitatea la trenurile de persoane, accelerate si rapide.
    Pentru utilizarea acestor bilete la o clasa superioara sau trenuri de rang superior, posesorii acestora achita diferentele tarifare conform reglementarilor comerciale in vigoare.
    Numarul maxim de calatorii pentru care se poate emite biletul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors este de 15 calatorii dus-intors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileste numarul de calatorii pentru care este valabil biletul respectiv de calatorie in interes de serviciu, numar care se inscrie pe bilet de catre emitent.
    Numarul maxim de persoane pentru care poate fi emis biletul de calatorie in interes de serviciu pentru o calatorie dus-intors eliberat pentru calatoria in grup este de 25, numele conducatorului de grup fiind inscris pe bilet.
    Biletele de calatorie in interesul serviciului cu una sau mai multe calatorii dus-intors se emit pentru sectiile de circulatie pe care isi desfasoara activitatea ca operator de transport Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    24. In baza contractelor incheiate intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si unitatile prevazute la art. 3 si 4 din ordonanta se autorizeaza ca emiterea acestor bilete sa fie facuta si de unitatea semnatara a conventiei, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, se autorizeaza ca emiterea biletelor respective sa se efectueze si de catre unitatile prevazute la art. 1 si 2 din ordonanta, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimatiilor de calatorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentata in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    25. Emiterea oricarui bilet de calatorie in interes de serviciu se face numai pe baza de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se inscriu de emitent numarul si seria biletului emis, data emiterii si se semneaza de primire.
    Actul pe baza caruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se pastreaza de catre unitatea emitenta ca justificare pentru emiterea efectuata.
    26. Biletele de calatorie in interes de serviciu, simple sau pentru mai multe calatorii, se vor gestiona, verifica si justifica de unitatile autorizate pentru emitere.
    Persoanele care gestioneaza si pastreaza aceste imprimate poarta raspunderea patrimoniala, disciplinara, sau, dupa caz, penala, conform normelor legale.
    27. Biletele de calatorie in interes de serviciu emise pentru o singura calatorie dus-intors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.
    Biletele de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor si se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanta, insa maximum 15 parcursuri.
    Nu se pot emite bilete de calatorie in interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.
    Unei persoane nu i se pot emite mai multe bilete de calatorie in interes de serviciu in aceeasi perioada.
    Eliberarea a doua bilete de calatorie in interes de serviciu pentru aceeasi perioada se sanctioneaza disciplinar sau penal, dupa caz.
    Biletul de calatorie in interes de serviciu individual da dreptul, in termenul de valabilitate, la un numar nelimitat de intreruperi, fara a fi nevoie sa se aplice viza de intrerupere.
    Calatoria efectuata pe baza de bilete de calatorie in interes de serviciu colective nu poate fi intrerupta.
    28. Pentru a fi valabil la calatorie, biletul de calatorie in interes de serviciu trebuie sa fie vizat de orice statie sau agentie de voiaj C.F.R., din interiorul sau din afara parcursului inscris pe bilet.
    Pe biletul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors, fiecare calatorie, atat la ducere, cat si la intoarcere, va fi marcata la controlul legitimatiilor de calatorie printr-o perforare in casuta corespunzatoare zilei de efectuare a calatoriei, precum si in casuta cu indicarea parcursului. In cazul unei calatorii dus-intors efectuate in aceeasi zi, in casuta respectiva se vor face doua perforari distincte.
    Daca biletul de calatorie in interes de serviciu este emis pentru calatoria in grup, biletul se prezinta la casa statiei sau agentiei de voiaj C.F.R. impreuna cu doua exemplare din tabelul nominal.
    Casierii statiilor si agentiilor de voiaj C.F.R. vizeaza biletele de calatorie in interes de serviciu, precum si tabelele nominale si retin cuponul statistic al biletului.
    Daca biletul de calatorie in interes de serviciu este eliberat pentru calatoria in grup, casierul inmaneaza delegatului odata cu biletul si un exemplar al tabelului nominal, vizat, retinand celalalt exemplar pe care-l ataseaza la cuponul statistic. De asemenea, casierii elibereaza conform reglementarilor in vigoare tichete gratuite pentru rezervare de loc sau bilete de control creditate, pentru toti calatorii care figureaza in tabelul nominal, cu exceptia conducatorului de grup. Numerele de ordine ale tichetelor gratuite sau biletelor de control eliberate se trec de casieri pe verso biletului de calatorie in interes de serviciu, pe tabelul care se inmaneaza delegatului, cat si pe exemplarul care este retinut.
    Calatorii care folosesc bilete de calatorie in interes de serviciu sunt obligati sa se legitimeze la cererea personalului de tren si de control si sa prezinte delegatia de serviciu.
    La calatoria in grup, conducatorul grupului pastreaza asupra sa biletul de calatorie in interes de serviciu si tabelul nominal si incredinteaza fiecarui calator din grup cate un tichet gratuit sau bilet de control.
    Conducatorul grupului este obligat sa inlesneasca organelor de control identificarea calatorilor din grup.
    29. Biletele de calatorie in interes de serviciu, dupa utilizarea lor la calatorie, se inapoiaza la unitatea emitenta impreuna cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.
    30. In cazul in care titularii biletelor de calatorie in interes de serviciu individuale sau conducatorul grupului nu vor inapoia biletele de calatorie in interes de serviciu pentru atasarea la matca, dupa efectuarea calatoriei vor fi obligati la plata contravalorii calatoriilor respective. Nu vor avea aceasta obligatie in cazurile in care nedepunerea biletului se datoreaza unor cauze obiective sau in caz de forta majora, situatii care trebuie probate de catre cel care le invoca.
    Aprobarea de a nu fi obligati la plata contravalorii calatoriilor respective se da de catre directorul regionalei de transport feroviar de calatori sau de conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in functie de unitatea emitenta, notandu-se pe matca biletului de calatorie in interes de serviciu nerestituit numarul actului de aprobare respectiv.

    D. Permise de calatorie in interes de serviciu
    31. Permisul de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane este o legitimatie de calatorie tip foaie care se elibereaza de aceleasi unitati ca si celelalte tipuri de legitimatii de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane.
    Permisul de calatorie in interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipareste in carnete de cate 25 x 2 file si se completeaza prin calchiere cu indigo, in doua exemplare, din care exemplarul original se da titularului, copia ramanand la emitent, pentru control si justificare.
    Acest permis se poate intocmi pentru orice clasa si este de doua tipuri, dupa cum urmeaza:
    - permisul de calatorie in interes de serviciu pentru o calatorie dus-intors pentru un anumit parcurs. Acest model de permis este folosit si la calatoria in grup, insotit de tabel nominal;
    - permisul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors pe parcursurile indicate se foloseste numai pentru calatoria individuala.
    Permisul de calatorie in interes de serviciu se prezinta intr-un singur model pentru fiecare tip, tipul trenului si clasa de calatorie pentru care este valabil marcandu-se de catre emitent prin bifarea cu "X" a casutei corespunzatoare de pe fata biletului.
    Permisele de calatorie in interes de serviciu pot fi valabile la tren de persoane, accelerat, rapid si InterCity, in functie de marcarea casutei cu tipul trenului care da valabilitatea permisului respectiv. Pentru calatoria la o clasa superioara sau trenuri de rang superior posesorul permisului de calatorie in interes de serviciu achita diferentele tarifare conform reglementarilor comerciale in vigoare emise de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" - S.A.
    Numarul maxim de calatorii pentru care se poate emite permisul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors este de 15 calatorii dus-intors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileste numarul de calatorii pentru care este valabil permisul respectiv de calatorie in interes de serviciu, numar care se inscrie pe permis de catre emitent.
    Numarul maxim de persoane pentru care poate fi emis permisul de calatorie in interes de serviciu pentru o calatorie dus-intors eliberat pentru calatoria in grup este de 25, numele conducatorului grupului fiind inscris pe permis.
    Permisele de calatorie in interesul serviciului cu una sau mai multe calatorii dus-intors se emit pentru sectiile de circulatie pe care isi desfasoara activitatea ca operator de transport Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    32. Emiterea permiselor de calatorie in interes de serviciu se autorizeaza sa se efectueze si de catre unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimatiilor de calatorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentata in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    33. Emiterea oricarui permis de calatorie in interes de serviciu se face numai pe baza de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se inscriu de emitent numarul si seria permisului emis, data emiterii si se semneaza de primire.
    Actul pe baza caruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se pastreaza de catre unitatea emitenta ca justificare pentru emiterea efectuata.
    34. Permisele de calatorie in interes de serviciu, simple sau pentru mai multe calatorii, se vor gestiona, verifica si justifica de unitatile autorizate pentru emitere.
    Persoanele care gestioneaza si pastreaza aceste imprimate poarta raspunderea patrimoniala, disciplinara sau penala, dupa caz, conform normelor legale.
    35. Permisele de calatorie in interes de serviciu emise pentru o singura calatorie dus-intors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.
    Permisele de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor si se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanta, insa maximum 15 parcursuri.
    Nu se pot emite permise de calatorie in interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.
    Unei persoane nu i se pot emite mai multe permise de calatorie in interes de serviciu in aceeasi perioada.
    Eliberarea a doua permise de calatorie in interes de serviciu pentru aceeasi perioada se sanctioneaza disciplinar sau penal, dupa caz.
    Permisul de calatorie in interes de serviciu individual da dreptul, in termenul de valabilitate, la un numar nelimitat de intreruperi, fara a fi nevoie de viza de intrerupere.
    Calatoria efectuata pe baza de permise de calatorie in interes de serviciu colective nu poate fi intrerupta.
    36. Pentru a fi valabil la calatorie, permisul de calatorie in interes de serviciu trebuie sa fie vizat de orice statie sau agentie de voiaj C.F.R., din interiorul sau din afara parcursului inscris pe permis.
    Pe permisul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors, fiecare calatorie, atat la ducere, cat si la intoarcere, va fi marcata la controlul legitimatiilor de calatorie printr-o perforare in casuta corespunzatoare zilei de efectuare a calatoriei, precum si in casuta cu indicarea parcursului. In cazul unei calatorii dus-intors efectuate in aceeasi zi, in casuta respectiva se vor face doua perforari distincte.
    Daca permisul de calatorie in interes de serviciu este emis pentru calatoria in grup, permisul se prezinta la casa statiei sau agentiei de voiaj C.F.R. impreuna cu doua exemplare din tabelul nominal.
    Casierii statiilor si agentiilor de voiaj C.F.R. vizeaza permisele de calatorie in interes de serviciu, precum si tabelele nominale si retin cuponul statistic al permisului.
    Daca permisul de calatorie in interes de serviciu este eliberat pentru calatoria in grup, casierul inmaneaza delegatului odata cu permisul si un exemplar al tabelului nominal, vizat, retinand celalalt exemplar pe care-l ataseaza la cuponul statistic. De asemenea, casierii elibereaza conform reglementarilor in vigoare tichete gratuite pentru rezervare loc sau bilete de control creditate, pentru toti calatorii care figureaza in tabelul nominal, cu exceptia conducatorului de grup. Numerele de ordine ale tichetelor gratuite sau biletelor de control eliberate se trec de casieri pe verso permisului de calatorie in interes de serviciu, pe tabelul care se inmaneaza delegatului, cat si pe exemplarul care este retinut.
    Calatorii care folosesc permise de calatorie in interes de serviciu sunt obligati sa se legitimeze la cererea personalului de tren si de control si sa prezinte delegatia de serviciu.
    La calatoria in grup, conducatorul grupului pastreaza asupra sa permisul de calatorie in interes de serviciu si tabelul nominal si incredinteaza fiecarui calator din grup cate un tichet gratuit sau bilet de control.
    Conducatorul grupului este obligat sa inlesneasca organelor de control sau de revizie identificarea calatorilor din grup.
    37. Permisele de calatorie in interes de serviciu, dupa utilizarea lor la calatorie, se inapoiaza la unitatea emitenta impreuna cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.
    38. In cazul in care titularii permiselor de calatorie in interes de serviciu individuale sau conducatorul grupului nu vor inapoia permisele de calatorie in interes de serviciu pentru atasarea la matca, dupa efectuarea calatoriei vor fi obligati la plata contravalorii calatoriilor respective. Nu vor avea aceasta obligatie in cazurile in care nedepunerea biletului se datoreaza unor cauze obiective sau in caz de forta majora, situatii care trebuie probate de cel care le invoca.
    Aprobarea de a nu fi obligati la plata contravalorii calatoriilor respective se da de catre directorul regionalei de transport feroviar de calatori sau de conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in functie de unitatea emitenta, notandu-se pe matca permisului de calatorie in interes de serviciu nerestituit numarul actului de aprobare respectiv.

    E. Permisele de calatorie scolare
    39. Emiterea acestor legitimatii de calatorie se efectueaza prin Serviciul legitimatii de calatorie la nivel central si compartimentele legitimatii de calatorie teritoriale, respectiv de catre unitatea emitenta la care este arondat titularul.
    Pentru eliberarea unui astfel de permis de calatorie solicitantul trebuie sa prezinte:
    - cererea titularului de autorizatie sau permis de calatorie in interes personal, sau, in cazul copilului beneficiar de pensie de urmas cererea acestuia sau a persoanei careia ii este incredintat conform legii copilul beneficiar de pensie de urmas;
    - adeverinta de salariat semnata de conducatorul unitatii la care este incadrat titularul autorizatiei sau permisului de calatorie in interes personal din care sa reiasa ca unitatea este de acord cu plata contravalorii permisului de calatorie scolar respectiv, sau nota de comanda si tabel nominal semnate de conducatorul unitatii in cazul in care solicitarea se efectueaza prin gestionarul desemnat al unitatii beneficiare;
    - adeverinta de la unitatea de invatamant respectiva, cuprinzand si perioada anului scolar;
    - actul de identitate (certificat de nastere, sau, dupa caz, carte sau buletin de identitate) al beneficiarului permisului de calatorie scolar din care sa rezulte domiciliul acestuia.
    40. In caz de pierdere, distrugere sau furt al permisului de calatorie scolar titularul va solicita emitentului anularea permisului respectiv si eliberarea unui nou permis scolar. In acest scop solicitantul va prezenta urmatoarele acte:
    - cerere scrisa;
    - chitanta diverse incasari emisa de casa unei statii de cale ferata, prin care se achita taxa de publicare in Buletinul Informativ "C.F.R. Calatori";
    - dovada de la organul teritorial de politie, prin care se atesta semnalarea furtului;
    - permisul de calatorie scolar deteriorat, daca este cazul.
    Aprobarea se da de catre directorul regionalei de transport feroviar de calatori sau de conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in functie de compartimentul legitimatii de calatorie care a emis permisul de calatorie scolar.
    41. Gestionarii unitatilor emitente vor tine evidenta separata pe unitati beneficiare, iar pentru copiii pensionarilor beneficiari de calatorii pe caile ferate romane va fi intocmita o evidenta separata.
    Evidentele respective contin datele cu privire la titular, copilul beneficiar, relatia de circulatie pentru care a fost eliberat permisul de calatorie scolar, tariful si valoarea permisului de calatorie scolar.
    Permisele de calatorie scolare emise pe relatii de circulatie de pe sectiile de circulatie pe care circula numai trenuri de persoane se tarifeaza conform Tarifului intern de calatori - Tariful pentru abonamente lunare la trenuri personale, iar cele emise pe relatii de circulatie de pe sectiile de circulatie pe care circula trenuri de rang superior se tarifeaza conform Tarifului pentru abonamente lunare la trenuri accelerate, rapide si exprese. Contravaloarea permisului de calatorie scolar emis se stabileste in functie de tariful respectiv, zona kilometrica in care se inscrie relatia de circulatie inscrisa pe permisul de calatorie scolar si perioada de valabilitate a permisului de calatorie scolar.

    CAP. 7
    Decontarea contravalorii calatoriilor gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane conform ordonantei

    1. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane emise, de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 1 si 12 din ordonanta, precum si contravaloarea biletelor de calatorie in interesul serviciului pe caile ferate romane acordate in mod gratuit salariatilor incadrati cu contract de munca pe durata determinata la unitatile respective, se suporta de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si sunt deductibile fiscal.
    2. Contravaloarea permiselor de calatorie scolare pe caile ferate romane acordate in baza prezentei metodologii copiilor salariatilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se suporta de catre aceasta.
    3. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane emise, de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 3 din ordonanta, precum si a biletelor de calatorie in interes de serviciu acordate salariatilor unitatilor respective incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata se suporta de unitatile respective si sunt deductibile fiscal. Contravaloarea permiselor de calatorie scolare eliberate copiilor salariatilor unitatilor respective, in conditiile prezentei metodologii, se suporta de catre acestea. Modul de decontare a legitimatiilor mentionate este prevazut in contractele incheiate intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si unitatile respective.
    4. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane emise, de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 4 din ordonanta, precum si contravaloarea biletelor de calatorie in interes de serviciu acordate salariatilor unitatilor respective incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata si nedeterminata se suporta de unitatile respective si sunt deductibile fiscal. Modul de decontare este prevazut in metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru salariatii agentilor economici respectivi, prezentata in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    5. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane in interes personal si in interes de serviciu, precum si a biletelor de calatorie in interes de serviciu emise, de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta, precum si pentru sportivii si antrenorii legitimati la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti care se deplaseaza la competitiile sportive, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Modul de decontare este stabilit in metodologia de decontare a contravalorii calatoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentata in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    6. Contravaloarea permiselor de calatorie emise pensionarilor si membrilor lor de familie, precum si a permiselor de calatorie scolare eliberate copiilor acestora, in conditiile prezentei metodologii, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, modul de decontare catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. fiind stabilit in metodologia de decontare a contravalorii calatoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentata in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    7. Pentru legitimatiile de calatorie anulate din vina beneficiarului (completate gresit, pierdute, furate, deteriorate etc.) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va percepe unitatilor beneficiare si tariful de emitere pentru legitimatiile respective, conform Tarifului intern de calatori, societatea beneficiara fiind singura in masura sa stabileasca recuperarea contravalorii respective de la personalul vinovat.
    8. Permisele de calatorie ale membrilor de familie ai salariatilor posesori de autorizatii sau permise de calatorie, ale pensionarilor si membrilor de familie ai acestora, precum si permisele de calatorie scolare eliberate in conditiile prezentei metodologii reprezinta cupoane de bonuri de valoare ce se acorda cu titlu gratuit, iar calatoriile in interes personal efectuate pe baza autorizatiei de calatorie se declara de catre titularul acesteia, pe proprie raspundere, in luna respectiva, cu precizarea traseului si rangului trenului folosit.

    ANEXA 1.1
    la metodologie

                                 LISTA
functiilor de conducere si control care beneficiaza de autorizatii de calatorie pe caile ferate romane conform art. 2 alin. (2) din ordonanta

    1. Functiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care beneficiaza de autorizatii de calatorie pe calea ferata, clasa I, cu mentiunile "Valabila la tren IC" si "Valabila la VD", sunt urmatoarele:
    - ministru;
    - secretar de stat;
    - secretar general;
    - secretar general adjunct;
    - secretar national TRACECA;
    - inspector de stat sef transporturi;
    - director general;
    - director general adjunct;
    - director;
    - inspector sef;
    - director adjunct;
    - director de cabinet;
    - consilier personal;
    - secretar personal;
    - curier personal;
    - sef serviciu;
    - sef birou;
    - asistent de cabinet;
    - consilier juridic, auditor si referent din cadrul Directiei audit public intern;
    - consilier, consilier juridic, expert, inspector si referent de specialitate din cadrul Corpului de control al ministrului;
    - consilier, referent de specialitate si expert din cadrul Directiei generale transport feroviar;
    - consilier, expert si referent de specialitate din cadrul Directiei generale transport naval;
    - consilier, consilier juridic si inspector din cadrul Directiei medicale;
    - consilier superior din cadrul Directiei generale activitati patrimoniale si protocol;
    - consilier, expert si referent superior din cadrul Directiei generale economica si buget;
    - consilier juridic din cadrul Directiei generale juridice;
    - consilier, consilier juridic, referent de specialitate, inspector si expert din cadrul Directiei generale resurse umane;
    - consilier, referent de specialitate si expert din cadrul Directiei generale strategie;
    - consilier superior, consilier juridic si referent specialitate din cadrul Directiei lucrari publice si turism;
    - consilier, referent de specialitate si expert din cadrul Directiei generale investitii, concesiuni;
    - consilier superior, inspector superior si inspector asistent din cadrul Directiei generale urbanism si amenajarea teritoriului;
    - consilier superior, referent superior, inspector superior si expert principal din cadrul Directiei generale cadastru;
    - referent superior, referent specialitate superior, consilier juridic, consilier superior din cadrul Directiei relatii cu parlamentul, sindicatele si patronatele;
    - referent superior, inspector, expert, consilier din cadrul Directiei generale relatii financiare externe;
    - consilier, consilier juridic, expert si referent de specialitate din cadrul Directiei generale integrare europeana si relatii internationale;
    - consilier superior, consilier asistent, referent superior si referent asistent din cadrul Directiei generale relatii cu mass-media;
    - alte functii, pe baza fundamentarii necesitatii, cu avizul Directiei generale transport feroviar, Directiei generale resurse umane si Directiei generale economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobata de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.
    2. Functiile din cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER care beneficiaza de autorizatii de calatorie gratuita pe calea ferata cu mentiunile "Valabila la tren IC" si "Valabila la VD" sunt urmatoarele:
    - inspector de stat;
    - inspector de stat sef, sef adjunct, sef teritorial;
    - director general;
    - director general adjunct;
    - director;
    - consilier;
    - sef serviciu;
    - alte functii pe baza fundamentarii necesitatii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobata de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.
    3. Functiile din cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER care beneficiaza de autorizatii de calatorie gratuita pe calea ferata cu mentiunea "Valabila la tren IC" sunt urmatoarele:
    - inspector tehnic;
    - secretar stiintific;
    - sef sectie;
    - membrii Consiliului de conducere;
    - sef laborator;
    - sef birou;
    - expert;
    - alte functii, pe baza fundamentarii necesitatii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobata de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.

    ANEXA 1.2
    la metodologie

                                     LISTA
grupurilor scolare industriale de transporturi cai ferate si a grupurilor
scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai caror salariati beneficiaza in mod gratuit de permise de calatorie pe caile ferate romane
in interes personal

    1. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Bucuresti
    2. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Craiova
    3. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Timisoara
    4. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Arad
    5. Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca
    6. Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Oradea
    7. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Brasov
    8. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Sibiu
    9. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Iasi
    10. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Buzau
    11. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Galati
    12. Grupul scolar "Gheorghe Duca" Constanta
    13. Colegiul tehnic de material rulant pentru transporturi feroviare Bucuresti
    14. Grupul scolar material rulant "Unirea" Cluj-Napoca
    15. Colegiul tehnic "Anghel Saligny" Rosiori de Vede
    16. Grupul scolar cai ferate "Unirea" Pascani
    17. Colegiul tehnic de transport feroviar "Anghel Saligny", orasul Simeria.

    ANEXA 1.3
    la metodologie

                               CATEGORIILE
de persoane care beneficiaza de calatorii gratuite pe caile ferate in interes personal, in conditiile art. 10 din ordonanta

    a) copiii minori infiati, aflati sub tutela, in plasament familial ori incredintati in conditiile legii unor persoane care beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie, precum si copiii beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie aflati in aceleasi situatii la alte persoane care nu beneficiaza de acest drept;
    b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie, proveniti dintr-o casatorie anterioara si incredintati acestora prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
    c) copiii minori, copii majori elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o forma de invatamant postuniversitar, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat ori particular din tara sau din strainatate, ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie, care au decedat;
    d) copiii majori inapti de munca ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie, inclusiv in cazul in care sunt infiati, aflati sub tutela, in plasament familial ori incredintati, in conditiile legii, unor persoane care beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe calea ferata, precum si cei aflati in aceeasi situatie la persoane care nu beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie;
    e) sotul ori sotia beneficiarului de autorizatii sau permise de calatorie care a decedat si care are pensie de urmas;
    f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, care sunt in intretinerea acestora, a tutorilor ori aflati in plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o forma de invatamant postuniversitar, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat ori particular din tara sau strainatate.

    ANEXA 2

                              METODOLOGIA
de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru agentii economici prevazuti la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, precum si a biletelor de calatorie in interesul serviciului acordate societatilor respective si altor societati care desfasoara lucrari in interesul caii ferate

    1. Permisele de calatorie pe caile ferate romane in interes personal si biletele de calatorie in interes de serviciu pentru salariatii agentilor economici prevazuti la art. 4 din ordonanta se emit de catre compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori pe raza carora are sediul societatea respectiva, respectandu-se prevederile ordonantei si ale Metodologiei privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. Eliberarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, pentru salariatii acestor unitati, se efectueaza la solicitarea scrisa a agentilor economici respectivi care vor prezenta urmatoarele documente:
    - copia legalizata a actului de constituire ca persoana juridica;
    - copia certificatului de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie a Romaniei;
    - declaratia pe propria raspundere a conducatorului unitatii ca desfasoara activitati preponderent feroviare intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2.1 la prezenta metodologie.
    3. Eliberarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane in interes personal se efectueaza in baza unui contract incheiat anual, contractul-cadru fiind parte componenta a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).
    4. Eliberarea biletelor de calatorie in interes de serviciu pentru unitatile prevazute la art. 4 din ordonanta, care au incheiat si contracte pentru permise de calatorie in interes personal, se efectueaza, la solicitarea acestora, in baza unui contract incheiat anual, contractul-cadru fiind parte componenta a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).
    5. Eliberarea biletelor de calatorie in interesul serviciului pentru alte societati comerciale care desfasoara activitati pentru calea ferata se efectueaza la solicitarea scrisa a acestora. Cererea se adreseaza compartimentului legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori pe raza caruia are sediul societatea respectiva. Cererea respectiva va cuprinde si numarul fiecarui contract incheiat pentru prestarea de activitati pentru calea ferata, precum si durata acestuia. Pentru a beneficia de bilete de calatorie in interes de serviciu, durata minima a contractelor trebuie sa fie de 3 luni in anul in care se solicita biletele. In acest sens contractul pentru eliberarea biletelor de calatorie nu poate depasi durata contractelor in baza carora societatea respectiva desfasoara lucrari pentru calea ferata.
    6. Contravaloarea permiselor de calatorie in interes personal, eliberate salariatilor si membrilor de familie ai acestora, precum si a biletelor de calatorie in interes de serviciu se suporta de unitatile cu care s-au incheiat aceste contracte conform art. 4 din ordonanta.

    ANEXA 2.1
    la metodologie

    SOCIETATEA COMERCIALA
    .....................
    Nr. .................

                                   DECLARATIE

    Subsemnatii ...................................., in calitate de director general/director, si ................................., in calitate de director economic/contabil-sef, reprezentantii Societatii Comerciale .................., cu sediul in .................., str. ................. nr. ....., fax nr. ..........., inregistrata la Registrul comertului ....................... cu nr. .............., cod unic de inregistrare nr. ............., avand cont in lei nr. ......................., deschis la ....................., declaram pe propria raspundere urmatoarele:
    1. Societatea desfasoara activitate preponderent feroviara avand incheiate contractele nr. .............. cu societatile comerciale ....................., cu valoare totala de ................. lei, ceea ce reprezinta .....% din cifra totala de afaceri a societatii.
    2. Cunoastem prevederile legale de acordare a permiselor de calatorie pe caile ferate romane, iar permisele solicitate vor fi eliberate salariatilor societatii noastre si membrilor de familie ai acestora cu respectarea acestor prevederi.

    Director general/Director,           Director economic/Contabil-sef,
    ..........................           ...............................

    NOTA:
    Activitate preponderent feroviara se considera in cazul in care procentul din cifra totala de afaceri este mai mare de 50% .

    ANEXA 2.2
    la metodologie

    REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR            SOCIETATEA COMERCIALA
    DE CALATORI ...................            .....................
    Nr. ...........................            Nr. .................

                              CONTRACT-CADRU
pentru eliberarea permiselor de calatorie in interes personal si a biletelor de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane

    In baza Hotararii Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane cu modificarile si completarile ulterioare si a art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, denumita in continuare ordonanta, intre:
    Regionala de Transport Feroviar de Calatori ................................, cu sediul in ..................., str. ............. nr. ....., fax nr. ........., inregistrata la Registrul comertului .................. cu nr. ................, cod unic de inregistrare nr. ............., avand cont in lei nr. ............., deschis la ................., reprezentata de domnul/doamna ..................., director, in calitate de prestator,
    si
    Societatea Comerciala ................, cu sediul in ......................, str. .................... nr. ......., fax nr. ................, inregistrata la Registrul comertului ...................... cu nr. .............., cod unic de inregistrare nr. ................., avand cont in lei nr. ........., deschis la ............, reprezentata de domnul/doamna ....................., director, in calitate de beneficiar,
    se incheie urmatorul contract:

    Art. 1
    Obiectul contractului il constituie asigurarea, contra cost, de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., a calatoriilor in interes personal cu mijloace de transport feroviar, pentru salariatii Societatii Comerciale .................., angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata, a calatoriilor in interes personal pentru membrii de familie ai acestora, precum si a biletelor de calatorie in interes de serviciu (cu una sau cu mai multe calatorii), pentru salariatii Societatii Comerciale ........................, care executa lucrari pentru calea ferata, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, denumita in continuare ordonanta.
    Art. 2
    Calatoriile pe caile ferate romane in interes personal ale salariatilor Societatii Comerciale ............................, precum si ale membrilor de familie ai acestora se fac pe baza permiselor de calatorie individuala, iar calatoriile in interes de serviciu ale salariatilor respectivi, in baza biletelor de calatorie in interes de serviciu, emise de Regionala de Transport Feroviar de Calatori .......................... - Compartimentul legitimatii de calatorie. Eliberarea permiselor se va face in conformitate cu prevederile art. 4 din ordonanta, precum si cu Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Salariatii Societatii Comerciale ........................... si membrii lor de familie nu beneficiaza de facilitati in traficul international pe baza permiselor de calatorie eliberate conform prezentului contract-cadru.
    Eliberarea permiselor de calatorie in interes personal si a biletelor de calatorie in interes de serviciu se face reprezentantului societatii in baza unei comenzi ferme din partea Societatii Comerciale ........................., depusa la Regionala de Transport Feroviar de Calatori .................... - Compartimentul legitimatii de calatorie.
    Comanda pentru bilete de calatorie in interes de serviciu nu poate fi mai mare de 40 de carnete de bilete cu o calatorie (pentru societatile prevazute la art. 4 din ordonanta si maximum 4 carnete pentru celelalte societati) si 40 de carnete de bilete cu mai multe calatorii (pentru societatile prevazute la art. 4 din ordonanta si maximum 4 carnete pentru celelalte societati).
    La prezentarea urmatoarei comenzi numarul maxim de carnete ramase nejustificate nu poate fi mai mare de 5 (cinci) carnete pentru societatile prevazute la art. 4 din ordonanta si maximum 1 carnet pentru celelalte societati, pentru fiecare tip de bilet, comanda care va fi onorata dupa achitarea contravalorii calatoriilor justificate.
    Art. 3
    Contravalorile permiselor de calatorie sunt:
    - carnet cu 6 file de permis clasa I .................... lei;
    - carnet cu 6 file de permis clasa a II-a ............... lei;
    - carnet cu 12 file de permis clasa I ................... lei;
    - carnet cu 12 file de permis clasa a II-a .............. lei;
    - carnet cu 24 file de permis clasa I ................... lei;
    - carnet cu 24 file de permis clasa a II-a .............. lei.
    Valorile prezentate mai sus sunt stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. .... din data de ............. si contin tariful de emitere si T.V.A.
    Contravaloarea calatoriilor efectuate pe baza biletelor de calatorie in interes de serviciu se deconteaza Regionalei de Transport Feroviar de Calatori .................... Modul de calcul a contravalorii calatoriilor efectuate pe baza biletelor de calatorie in interes de serviciu si decontarea acestora de catre Societatea Comerciala ................. sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul contract.
    Art. 4
    Facturarea contravalorii permiselor de calatorie se face de catre Regionala de Transport Feroviar de Calatori .............., dupa depunerea comenzii pentru eliberarea permiselor, Societatea Comerciala ................... urmand a achita intreaga valoare a permiselor conform tarifelor prevazute la art. 3 din prezentul contract, permisele urmand a fi eliberate dupa prezentarea ordinului de plata sau a procesului-verbal de compensare.
    Eventualele comenzi pentru permisele de calatorie in interes personal, efectuate in cursul anului, vor fi onorate la valorile tarifelor in vigoare la data efectuarii comenzilor.
    Societatea Comerciala ................... se obliga sa plateasca Regionalei de Transport Feroviar de Calatori ................ contravaloarea calatoriilor biletelor de calatorie in interes de serviciu pe baza facturii intocmite de catre regionala.
    Art. 5
    Prezentul contract se incheie cu valabilitate pentru anul ............ si va putea fi modificat cu acordul partilor, ori de cate ori se vor modifica reglementarile legale in temeiul carora s-a incheiat sau cand apar elemente noi in legatura cu aplicarea acestora. Nerespectarea prevederilor prezentului contract de catre una dintre parti da dreptul celeilalte parti sa denunte contractul, partea vinovata suportand eventualele pagube cauzate.
    Art. 6
    Salariatii Societatii Comerciale .......................... care se pensioneaza vor beneficia de permise de calatorie pe calea ferata in conditiile stabilite la art. 8 din ordonanta.
    Regionala de Transport Feroviar de Calatori .................. va comunica Societatii Comerciale ....................... orice modificari ce vor surveni in viitor, referitoare la biletele de calatorie in interes de serviciu.
    Art. 7
    Prezentul contract s-a incheiat in data de .................. in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    Regionala de Transport Feroviar           Societatea Comerciala
    de Calatori ...................           .....................
    Director,                                 Director,
    ...............................           .....................
    Contabil-sef,
    ...............................

    ANEXA
    la contractul-cadru

    Modul de calcul a contravalorii calatoriilor efectuate pe baza biletelor de calatorie in interes de serviciu si decontarea acestora de catre Societatea Comerciala .....................

    1. Societatea Comerciala ..................., pe baza de comanda, ridica carnetele cu bilete de calatorie in interes de serviciu (cu una sau mai multe calatorii) valabile la tren personal sau valabile la tren accelerat si rapid (in functie de solicitare) de la Regionala de Transport Feroviar de Calatori .................. - Compartimentul legitimatii de calatorie, numai dupa prezentarea dovezii de plata a contravalorii calatoriilor care se pot efectua cu biletele cuprinse in nota de comanda, calculate la tariful de tren persoane (pentru carnetele cu bilete valabile la tren persoane) si la tariful de tren rapid pentru carnetele cu bilete valabile la tren accelerat, rapid, in vigoare la data prezentarii comenzii, clasa I si la distanta medie de 70 km. Contravaloarea calatoriilor incasata la ridicarea carnetelor comandate constituie un avans pentru calatoriile ce se vor efectua pe baza biletelor ridicate.
    2. Dupa efectuarea calatoriilor beneficiarul intocmeste borderourile justificative care trebuie sa contina:
    - tipul carnetului (de exemplu, bilete de calatorie in interes de serviciu cu o calatorie dus-intors, valabile la tren persoane), serie si numar;
    - numarul curent;
    - numarul biletului;
    - relatia de circulatie;
    - distanta kilometrica a relatiei de circulatie;
    - clasa la care a fost emis biletul respectiv;
    - numarul calatoriilor pentru care a fost emis biletul respectiv;
    - tipul trenului pentru care a fost emis biletul respectiv;
    - tariful/calatorie, conform Tarifului intern de calatori in vigoare la data prezentarii borderourilor pentru tipul de tren pentru care a fost emis biletul respectiv la distanta kilometrica de circulatie;
    - contravaloarea calatoriilor inscrise pe biletul respectiv pe relatii si total bilet;
    - contravaloarea tuturor calatoriilor inscrise pe biletele emise din carnetul respectiv.
    3. Borderourile justificative intocmite conform prevederilor pct. 2, impreuna cu carnetele ce contin biletele utilizate, se prezinta la unitatea de unde s-au ridicat, pentru verificare.
    4. Dupa verificarea borderourilor, unitatea emitenta va factura diferenta dintre sumele rezultate din borderourile justificative si contravaloarea calatoriilor incasata la ridicarea carnetelor de bilete.
    5. Unitatea emitenta va comunica in scris compartimentului financiar-contabil din cadrul Regionalei de Transport Feroviar de Calatori ...................... sumele ce trebuie facturate catre Societatea Comerciala .........................., care in termen de 10 zile de la emitere trebuie achitate. In caz contrar, Regionala de Transport Feroviar de Calatori .................. va sista eliberarea de bilete de calatorie in interes de serviciu catre Societatea Comerciala ........................., iar pe perioada intarzierii platii beneficiarul va suporta o penalizare de 0,06% pe zi de intarziere, calculata la valoarea debitului. Plata se poate efectua si prin compensare.

    Regionala de Transport Feroviar           Societatea Comerciala
    de Calatori ...................           .....................
    Director,                                 Director,
    ...............................           .....................
    Contabil-sef,
    ...............................

    NOTA:
    Conducerea Regionalei de Transport Feroviar de Calatori ..............., in cazuri bine justificate, poate aproba modificarea numarului maxim de carnete eliberate societatii semnatare a contractului.

    ANEXA 3

                              METODOLOGIA
de decontare a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, a caror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

    1. Conform art. 7 si art. 13 din ordonanta, contravaloarea autorizatiilor, permiselor de calatorie in interes personal si in interes de serviciu, acordate salariatilor incadrati pe durata nedeterminata si a biletelor de calatorie in interes de serviciu, acordate salariatilor incadrati pe perioada determinata la unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta, precum si a biletelor de calatorie in interes de serviciu acordate sportivilor si antrenorilor legitimati la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti care se deplaseaza la competitiile sportive, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    2. Decontarea contravalorii autorizatiilor de calatorie de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se efectueaza in baza deconturilor intocmite conform situatiilor din borderourile de emitere de catre regionalele de transport feroviar de calatori si, respectiv, Serviciul legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., al caror model este prezentat in anexa nr. 3.1 la prezenta metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care va intocmi decontul general conform modelului prezentat in anexa nr. 3.1 la prezenta metodologie.
    3. Decontarea contravalorii permiselor de calatorie in interes personal eliberate unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta se efectueaza de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. in baza deconturilor intocmite conform situatiilor din borderourile de emitere de catre regionalele de transport feroviar de calatori si, respectiv, Serviciul legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., al caror model este prezentat in anexa nr. 3.2 la prezenta metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care va intocmi decontul general conform modelului prezentat in anexa nr. 3.2 la prezenta metodologie.
    4. Permisele de calatorie in interes personal pe caile ferate romane pentru pensionari si membrii de familie ai acestora, acordate in baza prevederilor ordonantei, precum si permisele de calatorie scolare pentru copiii pensionarilor care se incadreaza in prevederile Metodologiei privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, se emit de catre compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori pe raza carora au domiciliul titularii dreptului de calatorie.
    5. Conform art. 8 si art. 9 din ordonanta, contravaloarea permiselor de calatorie in interes personal emise, in mod gratuit, pentru pensionarii beneficiari de permise de calatorie pe calea ferata si pentru membrii lor de familie, precum si contravaloarea permiselor de calatorie scolare eliberate copiilor pensionarilor conform art. 11 din ordonanta se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    6. Decontarea contravalorii permiselor de calatorie in interes personal pe caile ferate romane si a permiselor de calatorie scolare emise persoanelor mentionate la pct. 4 din prezenta metodologie se efectueaza de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., astfel:
    a) regionalele de transport feroviar de calatori, in baza borderourilor de emitere, vor intocmi decontul permiselor de calatorie pentru pensionari si membrii lor de familie, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.3 la prezenta metodologie, care va fi transmis la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Dupa primirea deconturilor de la regionale, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va centraliza datele si va intocmi decontul general conform modelului prezentat in anexa nr. 3.3 la prezenta metodologie;
    b) regionalele de transport feroviar de calatori, in baza evidentelor intocmite pentru permisele de calatorie scolare, vor intocmi decontul acestora conform modelului prezentat in anexa nr. 3.4 la prezenta metodologie, care va fi transmis la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Dupa primirea deconturilor de la regionale, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va centraliza datele si va intocmi decontul general conform modelului prezentat in anexa nr. 3.4 la prezenta metodologie.
    7. Tarifele autorizatiilor de calatorie si ale permiselor de calatorie in interes personal pe calea ferata emise sunt cele aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in vigoare la data eliberarii acestora.
    8. Deconturile pentru autorizatiile de calatorie si permisele de calatorie in interes personal si pentru permisele de calatorie scolare vor fi intocmite trimestrial. Regionalele de transport feroviar de calatori vor transmite deconturile intocmite conform prezentei metodologii la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. pana la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului respectiv. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va transmite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget deconturile generale pana la data de 20 a aceleiasi luni.
    9. Carnetele cu permise de calatorie in interes de serviciu si cu bilete de calatorie in interes de serviciu pentru unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta, precum si biletele de calatorie in interes de serviciu pentru sportivii si antrenorii legitimati la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti se elibereaza de catre Serviciul legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. gestionarului nominalizat de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in baza notei de comanda semnate de conducatorul directiei unde este salariat gestionarul. Nota de comanda trebuie sa contina numarul carnetelor cu bilete de calatorie in interes de serviciu si numarul carnetelor cu permise de calatorie in interes de serviciu, pe tipuri (cu o calatorie dus-intors si cu mai multe calatorii dus-intors, iar pentru biletele de calatorie in interes de serviciu si tipul de tren). Numarul de carnete pentru fiecare tip de legitimatie nu poate fi mai mare de 100.
    Gestionarul respectiv efectueaza distribuirea lor catre unitatile beneficiare, iar dupa utilizare vor fi predate tot de catre acesta emitentului. La prezentarea urmatoarei comenzi numarul de carnete nejustificate nu poate fi mai mare de 50 pentru fiecare tip, iar comanda se intocmeste astfel incat suma numarului de carnete solicitate si a numarului carnetelor nejustificate sa nu depaseasca numarul maxim admis de 100, comanda respectiva fiind onorata dupa achitarea contravalorii calatoriilor efectuate in baza carnetelor cu bilete sau permise de calatorie in interes de serviciu utilizate.
    Biletele de calatorie in interes de serviciu si permisele de calatorie in interes de serviciu se emit numai pe baza de act justificativ, aprobat de catre organul competent (directorul general/directorul unitatii sau in cazul Clubului Sportiv Rapid Bucuresti de catre presedintele clubului). Emiterea acestor legitimatii de calatorie se aproba numai pentru a fi utilizate strict in interesul serviciului, iar biletele de calatorie in interes de serviciu si pentru deplasarea sportivilor si antrenorilor legitimati la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti la competitiile sportive.
    La predarea carnetelor cu bilete si permise de calatorie in interes de serviciu utilizate, gestionarul va prezenta emitentului carnetele respective si borderourile justificative ale acestora.
    Borderourile justificative se intocmesc pentru fiecare carnet, in trei exemplare (un exemplar se preda emitentului si un exemplar se va atasa la decont), precizandu-se urmatoarele:
    - tipul carnetului (de exemplu, bilete de calatorie in interes de serviciu cu o calatorie dus-intors, valabile la tren persoane), seria si numarul;
    - numarul curent;
    - numarul biletului (numarul permisului);
    - relatia de circulatie;
    - distanta kilometrica a relatiei de circulatie;
    - clasa la care a fost emis biletul (permisul) respectiv;
    - numarul de calatorii pentru care a fost emis biletul (permisul) respectiv;
    - tipul trenului pentru care a fost emis biletul (permisul) respectiv;
    - tariful/calatorie, conform Tarifului intern de calatori in vigoare la data prezentarii borderourilor pentru tipul de tren pentru care a fost emis biletul sau permisul respectiv la distanta kilometrica de circulatie;
    - contravaloarea calatoriilor inscrise pe biletul (permisul) respectiv pe relatii si total bilet;
    - contravaloarea tuturor calatoriilor inscrise pe biletele (permisele) emise din carnetul respectiv.
    Borderoul va contine in subsolul paginii mentiunea "certificam pe propria raspundere inregistrarea legala si corecta a datelor inscrise in prezentul borderou", precum si functia, numele si prenumele reprezentantilor legali ai unitatii beneficiare (director general/director/presedinte, director economic/contabil sef), semnaturile acestora, stampila rotunda si viza controlului financiar preventiv ale unitatii beneficiare.
    Biletele de calatorie in interes de serviciu valabile la tren accelerat si rapid se tarifeaza la tren rapid, iar celelalte bilete de calatorie, precum si permisele de calatorie in interes de serviciu se vor tarifa pentru trenul la care au fost emise.
    Borderourile vor fi verificate de catre emitent, vor fi vizate de catre Directia Generala Economica si Buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., va intocmi decontul conform anexei nr. 3.5 la prezenta metodologie.
    10. Emiterea, gestionarea si utilizarea legitimatiilor de calatorie pe calea ferata, mentionate in prezenta metodologie, se efectueaza conform prevederilor Metodologiei privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane.
    11. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Directia generala economica si buget, va intocmi cererea de deschidere bugetara aferenta deconturilor primite, cu incadrarea in limita prevederilor bugetare aprobate. Sumele aferente deconturilor primite care depasesc limita prevederilor bugetare aprobate pentru o perioada vor fi reportate in perioada urmatoare.
    12. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va asigura respectarea normelor de arhivare a documentelor primare in baza carora se efectueaza decontul si accesul organelor indreptatite la consultarea evidentelor.

    ANEXA 3.1
    la metodologie

                               Model decont

    Regionala de Transport Feroviar de Calatori ...................../Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ....../200...

                                 DECONTUL
autorizatiilor de calatorie emise unitatilor prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, in trimestrul ....../anul .........

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea  |  Nr. autorizatii  |  Tarifele         |  Contravaloarea   |Total|
| unitatii   |  emise            |  autorizatiilor   |                   |suma |
| beneficiare|___________________|___________________|___________________|     |
|            |IC|IC |Clasa| Clasa|IC|IC |Clasa| Clasa|IC|IC |Clasa| Clasa|     |
|            | +|   |  I  |  II  | +|   |  I  |  II  | +|   |  I  |  II  |     |
|            |VD|   |     |      |VD|   |     |      |VD|   |     |      |     |
|____________|__|___|_____|______|__|___|_____|______|__|___|_____|______|_____|
| .......... |  |   |     |      |  |   |     |      |  |   |     |      |     |
|____________|__|___|_____|______|__|___|_____|______|__|___|_____|______|_____|
| Total      |  |   |     |      |  |   |     |      |  |   |     |      |     |
| Regionala/ |  |   |     |      |  |   |     |      |  |   |     |      |     |
| SNTFC      |  |   |     |      |  |   |     |      |  |   |     |      |     |
|____________|__|___|_____|______|__|___|_____|______|__|___|_____|______|_____|

           Director/Director general,
           ..........................
                                            Contabil-sef/Director economic,
                                            ...............................

    ANEXA 3.2
    la metodologie

                              Model decont

    Regionala de Transport Feroviar de Calatori ..................../Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ........../200....

                                DECONTUL
permiselor de calatorie in interes personal emise unitatilor prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, in trimestrul ......./anul .......

 ______________________________________________________________________________
|Denumirea  |        |  Nr. permise   |   Tarifele     | Contravaloarea | Total|
|unitatii   | Clasa  |  emise         |   permiselor   |                | suma |
|beneficiare|        |________________|________________|________________|      |
|           |        |24 de| 12  |    |24 de| 12  |    |24 de| 12  |    |      |
|           |        |file | file| .. |file | file| .. |file | file| .. |      |
|___________|________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
|           |Clasa I |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
|           |Clasa   |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |a II-a  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
| ......... |Total   |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
| ......... |        |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|___________|________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
|           |Clasa I |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
|           |Clasa   |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
| Total     |a II-a  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
| Regionala/|________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
| SNTFC     |Total   |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|___________|________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|

           Director/Director general,
           ..........................
                                            Contabil-sef/Director economic,
                                            ...............................

    ANEXA 3.3
    la metodologie

                              Model decont

    Regionala de Transport Feroviar de Calatori ..................../Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ........../200...

                               DECONTUL
permiselor de calatorie eliberate pensionarilor si membrilor de familie ai acestora in trimestrul ........../anul ....

 ______________________________________________________________________________
| Clasa de  |  Tipul permisului   | Nr. carnete | Tarif/carnet | Contravaloarea|
| calatorie |                     | cu file de  |              | carnetelor    |
|           |                     | permis      |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Clasa I   | Carnet cu 24 de file|             |              |               |
|           | Carnet cu 12 file   |             |              |               |
|           | Carnet cu 6 file    |             |              |               |
|           | ................... |             |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Total     |                     | Nr. total   |              | Total suma    |
| clasa I   |                     | carnete     |              | clasa I       |
|           |                     | clasa I     |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Clasa     | Carnet cu 24 de file|             |              |               |
| a II-a    | Carnet cu 12 file   |             |              |               |
|           | Carnet cu 6 file    |             |              |               |
|           | ................... |             |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Total     |                     | Nr. total   |              | Total suma    |
| clasa     |                     | carnete     |              | clasa a II-a  |
| a II-a    |                     | clasa a II-a|              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Total     |                     | Nr. total   |              | Total suma    |
| Regionala/|                     | carnete     |              | de decontat   |
| SNTFC     |                     | emise       |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|

           Director/Director general,
           ..........................
                                            Contabil-sef/Director economic,
                                            ...............................

    ANEXA 3.4
    la metodologie

                               Model decont

    Regionala de Transport Feroviar de Calatori ..................../Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ........../200.....

                                 DECONTUL
permiselor de calatorie scolare eliberate copiilor pensionarilor in trimestrul ....../anul ........

 ______________________________________________________________________________
| Numar de permise de calatorie scolare   | Contravaloarea totala a permiselor |
| emise de Regionala de Transport         | de calatorie scolare emise         |
| Feroviar de Calatori ............/SNTFC |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|

           Director/Director general,
           ..........................
                                            Contabil-sef/Director economic,
                                            ...............................

    ANEXA 3.5
    la metodologie

                               Model decont

    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ........../200.....

                                 DECONTUL
contravalorii biletelor (permiselor) de calatorie in interes de serviciu emise, decontate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si predate acesteia la data ..................

 ______________________________________________________________________________
|  Tipul                 |   Numar calatorii/     |  Nr.      | Contravaloarea |
|  legitimatiei          |   tip de legitimatie   |  carnete  | carnetelor     |
|________________________|________________________|___________|________________|
| Permis de calatorie in | O calatorie dus-intors |           |                |
| interes de serviciu    | .....................  |           |                |
| Bilet de calatorie in  | 15 calatorii dus-intors|           |                |
| interes de serviciu    | .....................  |           |                |
|________________________|________________________|___________|________________|
| Total                  |                        | Nr. total | Total suma de  |
|                        |                        | carnete   | decontat       |
|                        |                        | emise     |                |
|________________________|________________________|___________|________________|

             Director general,
            ...................
                                                 Director economic,
                                                ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2065/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2065 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2065/2004
Ordin 2065 2004
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata
Ordin 919 2003
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003
Ordin 549 2003
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, si a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003
Ordin 1067 2003
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003
Ordonanţa 112 1999
privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane
Ordin 1273 2009
pentru modificarea pct. 1 si 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate romane si a pct. 1 si 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate romane, republicata
Ordin 912 2009
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate romane, republicata
Ordin 42 2007
pentru modificarea pct. 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, si a pct. 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu