E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1067 din  8 iulie 2003

pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 572 din  8 august 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ale art. 10 alin. (1), ale art. 4 alin. (4) si ale art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, prezentata in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru agentii economici prevazuti la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, precum si a biletelor de calatorie in interesul serviciului acordate societatilor respective si altor societati care desfasoara lucrari in interesul caii ferate, prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba Metodologia de decontare a legitimatiilor de calatorie pe calea ferata romana, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, a caror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentata in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Directia generala economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare se abroga.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii.

         p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
                               Ileana Tureanu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, denumita in continuare ordonanta, se stabilesc urmatoarele:
    1. Calatoriile gratuite pe caile ferate romane in interes de serviciu si in interes personal se fac in baza:
    - autorizatiilor de calatorie;
    - permiselor de calatorie in interes personal;
    - biletelor de calatorie in interes de serviciu cu una sau mai multe calatorii;
    - permiselor de calatorie in interes de serviciu cu una sau mai multe calatorii;
    - permiselor de calatorie scolare.
    2. Calatoriile gratuite pe caile ferate romane in interes de serviciu si in interes personal se efectueaza la clasa a II-a.
    Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent si au dreptul sa calatoreasca la clasa I urmatoarele categorii de personal:
    - salariatii incadrati la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., la filialele acestora, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acestora, incadrati la clasa 23 de salarizare si la clase superioare acesteia, salariatii incadrati la Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., la filialele acesteia, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acesteia, incadrati la clasa 24 de salarizare si la clase superioare acesteia;
    - salariatii cu studii superioare, care sunt incadrati pe functii pentru care se prevad studii superioare, din unitatile prevazute la alineatul precedent, precum si din cadrul aparatului central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Autoritatea Feroviara Romana - AFER, din unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, din grupurile scolare industriale de transporturi cai ferate, din grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti, la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., la unitatile desprinse din Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1999, la unitatile desprinse din fostul Departament al cailor ferate si din fosta Societate Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare;
    - salariatii incadrati la unitatile mentionate la alineatele precedente, distinsi cu insigna "Pentru merit ceferist";
    - salariatii care au avut dreptul sa beneficieze de calatorii pe caile ferate romane in interes de serviciu si in interes personal la clasa I in anul 2002, daca schimbarea functiei sau a locului de munca, survenita ulterior, nu reprezinta o retrogradare.
    In cazul in care ambii soti sunt beneficiari de calatorii pe caile ferate romane, in mod gratuit, in interes de serviciu si in interes personal, dar la clase diferite, in baza prezentelor reglementari se acorda dreptul la clasa I ambilor beneficiari.
    3. Calatoriile pe baza de bilete sau permise de calatorie pe caile ferate romane in interes de serviciu se efectueaza la clasele stabilite in conformitate cu prevederile pct. 2. Pentru deplasari la distante mai mari de 300 km biletele si permisele de calatorie pe caile ferate romane in interes de serviciu se pot emite pentru clasa I si beneficiarilor de calatorii la clasa a II-a.
    4. Pentru deplasarea persoanelor prevazute la art. 9 din ordonanta clasele de calatorie se stabilesc prin actul de aprobare.
    5. Copiii salariatilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., filialelor acestora, precum si ai subunitatilor din structura organizatorica a acestora si ai pensionarilor proveniti din aceste unitati, care sunt in intretinerea acestora, a tutorilor ori aflati in plasament familial, elevi sau studenti, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat ori particular acreditate si care urmeaza cursuri si practica in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza de permise de calatorie scolare in mod gratuit, conform contractelor colective de munca.
    Acestea se vor elibera pentru distantele prevazute in contractele colective de munca si vor fi valabile la trenuri de persoane si accelerate si la doua perechi de trenuri rapide care circula in trafic intern, cu viza regionalei de transport feroviar de calatori sau a Serviciului legitimatii de calatorie, in functie de compartimentul legitimatii de calatorie care a emis permisul scolar respectiv.
    Aceste legitimatii de calatorie sunt valabile numai la clasa a II-a. De asemenea, aceste legitimatii de calatorie nu se elibereaza altor membri de familie ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie in interes personal pe caile ferate romane, ci numai copiilor acestora. In cazul in care se casatoresc, pierd acest drept, parintele titular al dreptului de calatorie pe caile ferate romane fiind obligat sa predea unitatii emitente permisul scolar respectiv; in caz contrar parintele titular va raspunde patrimonial si disciplinar.
    6. Gestionarea legitimatiilor de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane se face de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin Serviciul legitimatii de calatorie la nivel central, iar la nivel teritorial prin compartimentele legitimatii de calatorie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
    7. Modelele legitimatiilor de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane se stabilesc de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    8. In cazul in care la schimbarea functiei sau a locului de munca al salariatului titular al dreptului de calatorie pe caile ferate romane, care nu modifica drepturile de calatorie anterioare si societatea care suporta contravaloarea calatoriilor efectuate de catre salariat si membrii sai de familie, autorizatiile de calatorie si permisele de calatorie in interes personal nu se retrag si nu se elibereaza altele pana la expirarea valabilitatii lor, atat timp cat posesorii respectivi se incadreaza in prevederile prezentei metodologii.
    9. La schimbarea clasei de calatorie a titularului dreptului de calatorie pe caile ferate romane, in primul semestru al anului se elibereaza acestuia si membrilor sai de familie numarul integral de file de permis de calatorie, iar in semestrul al doilea jumatate din numarul acestora.
    In acelasi mod se procedeaza si in cazul in care titularul dreptului de calatorie in cursul unui an calendaristic isi schimba locul de munca, schimband si societatea care suporta contravaloarea calatoriilor.
    10. Pentru emiterea autorizatiilor si permiselor de calatorie in interes de serviciu si in interes personal, a biletelor de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane conform ordonantei, unitatile beneficiare vor desemna persoanele care se vor prezenta la compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Aceste persoane, denumite gestionari, raspund patrimonial si disciplinar de nerespectarea prevederilor legii si a prezentei metodologii. Lista nominala a gestionarilor va fi transmisa compartimentului de legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care emite legitimatiile de calatorie unitatii de care apartin gestionarii.
    11. La intrarea in vigoare a prezentei metodologii isi inceteaza aplicabilitatea Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, emiterea, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie gratuite pe caile ferate romane, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 15 din 26 octombrie 2000 a Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.

    CAP. 2
    Calatoria pe baza de autorizatii de calatorie

    1. Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., la filialele acestora, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acestora beneficiaza de autorizatii de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, in mod gratuit, denumite in continuare autorizatii.
    2. Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (altii decat cei prevazuti la punctul anterior) si Autoritatea Feroviara Romana - AFER, care ocupa functii de conducere si control, beneficiaza pentru calatoria in interes de serviciu si in interes personal de autorizatii. Functiile respective sunt prezentate in anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.
    3. Conform art. 9 din ordonanta, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate elibera autorizatii, nominale sau colective, unor persoane din afara Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care desfasoara activitati in interesul acesteia. Numarul, clasele si modul de acordare vor fi stabilite prin conventiile incheiate cu fiecare unitate sau prin aprobari ale Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    4. Emiterea autorizatiilor se face de:
    - Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prin Serviciul legitimatii de calatorie, pentru compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, centralul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., centralul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., centralul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., centralul Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. si pentru salariatii din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Autoritatea Feroviara Romana - AFER prevazuti la pct. 2 din prezentul capitol.
    - Compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori, pentru personalul Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. si din unitatile din structura acesteia, pentru personalul din teritoriu al societatilor prevazute la alineatul precedent si al filialelor acestora.
    5. Autorizatiile pot fi nominale si colective. Autorizatia nominala este o legitimatie de calatorie netransmisibila, care contine fotografia posesorului, numele si prenumele, functia, unitatea la care este angajat, codul numeric personal, clasa de valabilitate, rubrica mentiuni, anul de valabilitate, data emiterii, stampila si semnatura directorului general al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Autorizatia colectiva se emite pentru grupuri de maximum 1+4 persoane si se elibereaza numai de catre Serviciul legitimatii de calatorie unor institutii care desfasoara activitati comune cu personalul caii ferate. Numarul, clasele si modul de acordare a acestor autorizatii se vor stabili prin aprobari ale Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Aceasta legitimatie de calatorie este transmisibila si este valabila numai insotita de ordin de deplasare, delegatie de serviciu sau ordin de serviciu. Aceasta legitimatie de calatorie nu da dreptul la obtinerea tichetului de rezervare a locului.
    6. Autorizatiile de calatorie pe caile ferate sunt valabile la clasa pentru care au fost emise si dau dreptul posesorului la calatoria fara plata suplimentului de tren si a tichetului de rezervare a locului la trenurile accelerate si rapide. La calatoria in interes de serviciu aceste autorizatii dau dreptul la calatoria fara plata suplimentului de tren la trenurile InterCity numai personalului incadrat la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., la filialele acesteia, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acestora, in cazul in care titularul prezinta ordinul de deplasare cu mentiunea "Circula cu tren IC", semnat de conducatorul unitatii respective.
    Pentru calatoria la o clasa superioara sau cu trenuri de rang superior posesorii autorizatiilor vor achita diferentele tarifare conform reglementarilor comerciale in vigoare.
    7. Autorizatiile pot contine diverse mentiuni, care sa acorde facilitati de calatorie, ca de exemplu:
    - mentiunea "Valabil la tren IC" da dreptul posesorului autorizatiei respective la calatoria gratuita cu trenurile InterCity;
    - mentiunea "Valabil la VD" da dreptul posesorului autorizatiei respective la calatoria cu vagoanele de dormit si cuseta fara plata suplimentului de pat.
    Mentiunile care sunt inscrise pe autorizatii se stabilesc de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin dispozitie a directorului general al acesteia. Beneficiarii autorizatiilor ce contin mentiunile respective se stabilesc de catre conducerea fiecarei societati pentru personalul propriu. Functiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si din Autoritatea Feroviara Romana - AFER, care beneficiaza de autorizatii ce contin mentiuni, sunt cuprinse in anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.
    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate elibera autorizatii cu mentiunea "Valabil la VD", gratuit, unor persoane sau institutii, cu aprobarea Adunarii generale a actionarilor a Societatii Comerciale "C.F.R. GEVARO" - S.A.
    8. Modelele autorizatiilor vor fi stabilite anual de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. in functie de necesitatile de desfasurare a activitatii, prin dispozitie a directorului general.
    9. Cand in cursul anului posesorii de autorizatii nu mai justifica detinerea si folosirea autorizatiei respective (mutare, transfer, desfacere a contractului de munca), inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligatia de a retrage imediat autorizatiile de calatorie si de a le trimite spre anulare emitentului, purtand raspunderea disciplinara si patrimoniala.
    Pot face exceptie de la prevederile alineatului precedent, in cazul in care contractele colective de munca nu contin prevederi in acest sens:
    - salariatii care se pensioneaza si care vor beneficia de autorizatie pana la sfarsitul anului;
    - salariatii aflati in concediu platit pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, la unitatile nominalizate la pct. 1 si 2 din prezentul capitol, care isi pastreaza dreptul la autorizatii pe caile ferate romane pe perioada respectiva.
    10. Pierderea dreptului de calatorie pe baza autorizatiei are loc si in urmatoarele cazuri:
    - desfacerea disciplinara a contractului de munca;
    - instrainarea autorizatiei pentru a fi utilizata de alta persoana.
    Pierderea dreptului de calatorie pe baza de autorizatii pentru salariati determina pierderea dreptului si pentru membrii de familie ai acestora.
    11. In cazul in care unitatile mentionate la pct. 1 si 2 din prezentul capitol hotarasc ca salariatilor care au dreptul de a beneficia de autorizatii de calatorie, in conditiile legii, sa le acorde pentru calatoria in interes personal permise de calatorie, acestia vor beneficia de carnete cu maximum 24 de file de permis. Beneficiarii de autorizatii nu pot fi in acelasi timp si beneficiari de permise de calatorie in interes personal pe caile ferate romane, autorizatia folosind pentru ambele situatii.

    CAP. 3
    Calatoria in interes personal pe baza de permise de calatorie pe caile ferate romane

    1. Membrii de familie ai personalului din compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, din Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., de la filialele acestora, precum si din subunitatile din structura organizatorica a acestora beneficiaza anual de 24 de file de permis de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    2. Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si in Autoritatea Feroviara Romana - AFER, altii decat cei prevazuti la pct. 1 si 2 din cap. II, din unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in grupurile scolare industriale de transporturi cai ferate, grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti beneficiaza anual de 24 de file de permis de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alineatul precedent beneficiaza anual de 12 file de permis de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    3. Lista grupurilor scolare industriale de transporturi cai ferate si a grupurilor scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai caror salariati beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, este prezentata in anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie.
    4. Salariatii la aceste grupuri scolare cu norma partiala beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, astfel:
    - pentru norma de pana la 50% beneficiaza de 12 file de permis de calatorie pe caile ferate romane, membrii de familie beneficiind de jumatate din numarul calatoriilor titularului;
    - pentru norma peste 50% beneficiaza de dreptul integral atat titularul, cat si membrii de familie.
    Norma intreaga reprezinta numarul de ore stabilit de ministerul de specialitate (Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului) pentru functia respectiva.
    In cazul in care salariatul respectiv isi desfasoara activitatea cu norma partiala la mai multe grupuri scolare prevazute in anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie, la stabilirea dreptului de permise de calatorie conform alineatului precedent se cumuleaza normele partiale respective, numarul maxim de file de permis acordate fiind de 24 de file.
    5. Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in unitatile desprinse din Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1999, precum si salariatii unitatilor desprinse din fostul Departament al cailor ferate si din fosta Societate Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare, beneficiaza de maximum 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, pe intreaga perioada in care unitatea isi pastreaza profilul de activitate preponderent feroviara.
    Numarul de file de permis de calatorie pe caile ferate romane va fi stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivelul acestor unitati, membrii de familie ai acestora beneficiind de jumatate din numarul de file de permis acordate titularului.
    6. Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor pentru salariatii agentilor economici care beneficiaza de prevederile pct. 5 din prezentul capitol este stabilita in anexa nr. 2.
    7. Salariatii aflati in concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani si membrii de familie ai acestora beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati, daca contractul colectiv de munca nu contine alte prevederi in acest sens.
    8. Membrii de familie sunt sotul, sotia si copiii minori, precum si persoanele care se incadreaza in categoriile prevazute in anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie.
    9. Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzata de accidente de munca sau de evenimente de cale ferata, proveniti din salariatii unitatilor prevazute la art. 1 - 3 din ordonanta, precum si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, indiferent de vechimea avuta in aceste unitati.
    10. Pensionarii pentru invaliditate de gradul III, angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu jumatate de norma, la unitatile beneficiare de permise, beneficiaza de jumatate din numarul de file de permis acordate salariatilor unitatilor respective. Membrii de familie ai acestora vor beneficia de jumatate din numarul de calatorii acordate titularului.
    11. Pensionarii si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in mod gratuit, daca la data pensionarii persoana care se pensioneaza indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) este salariata la compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., la filialele acestora, precum si la subunitatile din structura organizatorica a acestora, in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si are cel putin o vechime de 10 ani in aceste unitati sau in cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare;
    b) este salariata la alta unitate decat cele prevazute la lit. a) si are o vechime de 25 de ani barbatii si 20 de ani femeile, in unitatile prevazute la lit. a), precum si in unitatile desprinse din cadrul fostului Departament al cailor ferate, in unitatile desprinse din fosta Societate Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare, cu modificarile ulterioare;
    c) vechimea in munca se calculeaza prin cumularea perioadelor in care salariatul a lucrat ca angajat pe durata nedeterminata in unitatile mentionate la lit. a) si b).
    12. Conditiile de vechime prevazute la pct. 11 lit. a) si b) din prezentul capitol se aplica si persoanelor care s-au pensionat din unitatile respective anterior aparitiei Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999, luandu-se in calcul vechimea in munca pana la data pensionarii persoanei in cauza.
    13. Termenul de prescriptie de 3 ani se aplica, pentru stabilirea dreptului de calatorie, pentru persoanele care se pensioneaza incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane.
    14. Pensionarii care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane in mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permis de calatorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permis de calatorie.
    15. Pensionarii proveniti din unitatile prevazute la art. 1 - 3 din ordonanta, precum si membrii lor de familie dobandesc permise de calatorie pe caile ferate romane incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pensionarii, beneficiind in anul pensionarii de legitimatiile de calatorie primite ca salariati.
    16. Pensionarii proveniti din unitatile prevazute la art. 4 din ordonanta dobandesc permise de calatorie in interes personal pe caile ferate romane, in mod gratuit, la data pensionarii, daca indeplinesc conditiile din ordonanta. Numarul de file de permis de calatorie pe caile ferate romane, acordate acestora, se stabileste astfel: salariatii care se pensioneaza in primul semestru al anului beneficiaza in anul respectiv, ca pensionari, de carnete cu 24 de file de permis pentru calatoria pe calea ferata, iar cei care se pensioneaza in semestrul doi al anului, de carnete cu 12 file de permis, membrii de familie beneficiind de jumatate din numarul de file acordate titularului.
    17. Permisele de calatorie pe caile ferate romane sunt valabile la clasa pentru care au fost emise, la trenurile de persoane, la trenurile accelerate si rapide fara plata suplimentului de tren si a tichetului de rezervare.
    Filele de permis de calatorie pe caile ferate romane, in vederea efectuarii calatoriei, pot fi vizate de orice statie sau agentie de voiaj C.F.R., cu respectarea prevederilor comerciale in vigoare.
    Pentru calatoria la o clasa superioara sau cu trenuri de rang superior posesorii permiselor de calatorie vor achita diferentele tarifare conform reglementarilor comerciale in vigoare.
    18. Pentru personalul disponibilizat de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., de la filialele acestora, precum si de la subunitatile din structura organizatorica a acestora, din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la Autoritatea Feroviara Romana - AFER, care se pensioneaza dupa perioada de somaj, vechimea necesara pentru a beneficia de permise de calatorie in interes personal pe caile ferate romane este de minimum 10 ani in unitatile mentionate anterior.
    19. La stabilirea vechimii necesare acordarii permiselor de calatorie pe caile ferate romane pentru pensionari, anii se rotunjesc la intreg in favoarea pensionarului.
    20. Pensionarii care in timpul activitatii au beneficiat de calatorii in interes personal, precum si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie in interes personal pe caile ferate romane la clasa avuta la data pensionarii lor sau la data incetarii dreptului de a mai beneficia de permise.
    21. Pensionarii care in timpul activitatii au beneficiat de calatorii in interes personal in calitate de titular, la clase diferite, au dreptul la permise de calatorie pe caile ferate romane la clasa I numai daca au beneficiat de astfel de permise cel putin 10 ani.
    22. Pensionarii si membrii lor de familie, care au avut dreptul la permise de calatorie in interes personal pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, beneficiaza in continuare de acest drept, atat timp cat sunt indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.
    23. Personalul angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata ca personal de specialitate de catre casele de ajutor reciproc sau de catre organizatiile sindicale din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A. beneficiaza de permise de calatorie in interes personal conform contractelor colective de munca. Pentru personalul respectiv, la stabilirea vechimii pentru a beneficia de permise in interes personal, in mod gratuit, ca pensionar nu se ia in calcul perioada lucrata in aceste unitati.
    24. Perioada efectuarii serviciului militar obligatoriu constituie vechime pentru a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane, dupa pensionarea salariatului, in cazul in care contractul individual de munca al acestuia a fost suspendat pe perioada respectiva. De aceasta prevedere beneficiaza acele persoane care, dupa efectuarea serviciului militar obligatoriu, au reluat activitatea in unitatile beneficiare de permise de calatorie conform prezentei metodologii.
    25. Drepturile de permise de calatorie pe caile ferate romane nu se pot cumula (salariat si membru de familie, pensionar si salariat), beneficiarul trebuind sa opteze pentru una dintre calitatile care dau acest drept.
    26. In situatia in care ambii soti sunt pensionari cu drept de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, dupa decesul unuia dintre soti, sotul supravietuitor poate opta pentru dreptul de permise de calatorie in calitate de urmas sau in calitate de titular al dreptului de calatorie, calitate pe care nu o pierde chiar daca opteaza pentru pensie de urmas.
    27. Daca ambii soti sunt pensionari cu drept de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, unul dintre soti avand dreptul de calatorie la clasa I, iar celalalt sot la clasa a II-a, dupa decesul sotului care beneficia de dreptul la calatorie la clasa I, sotul supravietuitor poate opta pentru 24 de file de permis de calatorie clasa a II-a sau 12 file de permis de calatorie clasa I, anual.
    28. In situatia in care sotul supravietuitor nu este beneficiar de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, in calitate de titular, si opteaza pentru pensie de urmas dupa sotul fost beneficiar al dreptului de calatorie, acesta beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, in calitate de urmas, respectiv 12 file de permis anual, la clasa avuta de sotul decedat si pierde acest drept daca se recasatoreste.
    29. In situatia in care sotul supravietuitor este beneficiar de permise de calatorie pe caile ferate romane si opteaza pentru pensie de urmas dupa sotul decedat nebeneficiar de astfel de permise, acesta isi mentine dreptul de calatorie pe caile ferate romane ca titular de drept.
    30. In cazul in care sotul supravietuitor al titularului dreptului de calatorie pe caile ferate romane nu opteaza pentru pensie de urmas, acesta nu mai beneficiaza de permise de calatorie ca membru de familie.
    31. Permisele de calatorie pe caile ferate romane acordate in mod gratuit membrilor de familie se elibereaza numai titularului dreptului de calatorie, cu exceptia celor care sunt titulari ai drepturilor de pensie de urmas.
    32. Copiii beneficiarilor de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, care in anul calendaristic implinesc varsta limita stabilita prin prezenta metodologie pentru a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane, primesc drepturile complete pentru anul intreg, indiferent de data implinirii acestei varste, permisele fiind valabile in tot cursul anului respectiv. Copiii care se casatoresc pierd dreptul la permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, titularul dreptului de calatorie fiind obligat sa predea permisele respective gestionarului emitent pentru a fi anulate, in caz contrar parintele titular va raspunde patrimonial si disciplinar.
    33. In cazul in care titularul dreptului de permise de calatorie pe caile ferate romane refuza sa solicite permise de calatorie pe caile ferate romane pentru membrii de familie, acestia, pe baza dosarului cu acte doveditoare (inclusiv acordul unitatii care suporta contravaloarea calatoriilor efectuate de titularul dreptului de calatorie), in vederea rezolvarii, pot solicita personal acordarea dreptului de calatorie adresandu-se directorului regionalei de transport feroviar sau conducerii Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in functie de emitentul dreptului de calatorie al titularului.
    34. Persoanele incadrate in munca in cursul anului si care indeplinesc conditiile de acordare a permiselor de calatorie in interes personal beneficiaza de numarul intreg de file daca angajarea a avut loc in primul semestru si de jumatate din numarul de file daca angajarea a avut loc in cel de-al doilea semestru al anului respectiv. In acelasi mod se procedeaza si la stabilirea numarului de file de permis de calatorie in interes personal pe caile ferate romane pentru membrii de familie ai persoanelor incadrate in cursul anului, care beneficiaza de autorizatie de calatorie ca urmare a incadrarii respective.
    35. In cazul casatoriei personalului incadrat sau pensionar, se acorda membrilor de familie numarul intreg de file de permis daca se solicita in primul semestru al anului sau jumatate din numarul de file de permis daca se solicita in al doilea semestru al anului respectiv.
    36. Cand in cursul anului posesorii de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, pierd dreptul respectiv (mutare, transfer, desfacere a contractului de munca), inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligatia de a retrage imediat permisele de calatorie si de a le trimite spre anulare emitentului, in caz contrar urmand sa raspunda disciplinar, patrimonial sau, dupa caz, penal.
    37. Pierderea dreptului de calatorie pe baza de permise de calatorie are loc si in urmatoarele cazuri:
    - desfacerea disciplinara a contractului de munca;
    - instrainarea permisului de calatorie pentru a fi utilizat de alta persoana.
    Pierderea dreptului de a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane de catre titular duce la pierderea acestui drept si de catre membrii de familie ai acestuia.
    Fac exceptie membrii de familie ai beneficiarilor de calatorii pe caile ferate romane care au decedat si care isi mentin in continuare dreptul la calatorie pe baza de permise pana la finele anului.

    CAP. 4
    Calatoria pe baza biletelor de calatorie in interes de serviciu

    1. Calatoria in interes de serviciu pe caile ferate romane se poate face si in baza biletului de calatorie in interes de serviciu cu una sau mai multe calatorii.
    Biletele se vor elibera:
    a) salariatilor incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata, din unitatile prevazute la art. 1 - 4 din ordonanta;
    b) cursantilor de la toate formele de invatamant din reteaua unitatilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. si filialelor acestora;
    c) copiilor salariatilor din unitatile prevazute la lit. b), care sunt sportivi la cluburile si asociatiile sportive feroviare sau fac parte din formatiile artistice feroviare, pentru deplasari la competitii si festivaluri;
    d) salariatilor incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata din unitatile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta;
    e) salariatilor societatilor comerciale care executa lucrari in interesul caii ferate.
    2. Modul de eliberare, de utilizare si suportarea contravalorii biletelor de calatorie in interes de serviciu pentru unitatile prevazute la pct. 1 lit. d) si e) sunt stabilite in anexa nr. 2.

    CAP. 5
    Calatoria pe baza permiselor de calatorie in interes de serviciu

    1. Calatoria in interes de serviciu pe caile ferate romane se face in baza permisului de calatorie in interes de serviciu cu una sau mai multe calatorii pentru salariatii prevazuti la art. 2 alin. (1) din ordonanta, si anume pentru salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si la Autoritatea Feroviara Romana - AFER, altii decat cei prevazuti la pct. 1 si 2 din cap. II din prezenta metodologie, in unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in grupurile scolare industriale de transporturi cai ferate, in grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti.
    2. Modul de eliberare, de utilizare si suportarea contravalorii permiselor de calatorie in interes de serviciu sunt stabilite in anexa nr. 3.

    CAP. 6
    Gestionarea autorizatiilor de calatorie, a permiselor de calatorie in interes de serviciu si in interes personal, a biletelor de calatorie in interes de serviciu

    A. Autorizatii de calatorie
    1. Autorizatiile de calatorie pe caile ferate romane se tiparesc de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Serviciul legitimatii de calatorie la nivel central si compartimentele legitimatii de calatorie la nivel teritorial, in baza borderourilor, iar pentru persoanele nou-angajate, si a cererilor transmise de catre gestionarii nominalizati de unitatile beneficiare de autorizatii si permise de calatorie pe caile ferate romane conform ordonantei, inregistreaza datele ce se vor tipari pe autorizatii. Gestionarii nominalizati raspund de corectitudinea datelor inscrise in borderouri si cereri.
    2. Gestionarii nominalizati de unitatile beneficiare de autorizatii de calatorie pe caile ferate romane ridica autorizatiile de calatorie de la unitatile emitente (compartimentele legitimatii de calatorie teritoriale sau compartimentul central) in baza notei de comanda si a borderourilor intocmite in doua exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal si de conducatorul unitatii, acestia raspunzand de exactitatea si corectitudinea datelor inscrise in borderouri, purtand raspunderea patrimoniala, disciplinara si penala, dupa caz.
    3. La predarea autorizatiilor catre gestionarii unitatilor beneficiare de autorizatii de calatorie pe caile ferate romane, unitatea emitenta retine un exemplar al borderourilor si actele justificative, la care ataseaza borderoul electronic in baza caruia preda autorizatiile respective, cate un exemplar al fiecarui borderou fiind predat si gestionarilor.
    4. In caz de pierdere, furt, distrugere etc. a autorizatiei, titularul va solicita emitentului anularea autorizatiei in cauza si eliberarea unei noi autorizatii. In acest scop solicitantul va prezenta urmatoarele acte:
    - cerere scrisa;
    - chitanta diverse incasari emisa de casa unei statii de cale ferata, prin care se achita taxa de publicare in Buletinul Informativ "C.F.R. Calatori" - S.A.;
    - dovada de la organul teritorial de politie, prin care se atesta semnalarea furtului (daca este cazul);
    - autorizatia deteriorata (daca este cazul).
    Aprobarea se da de catre directorul regionalei de transport feroviar de calatori sau de catre conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., cu avizul compartimentelor legitimatii de calatorie sau Serviciului legitimatii de calatorie central, in functie de emitentul autorizatiei pierdute.
    In baza aprobarii compartimentele legitimatii de calatorie teritoriale sau central anuleaza autorizatia respectiva, eliberarea noii autorizatii efectuandu-se cu respectarea procedurilor aplicate la eliberarea celei anterioare.

    B. Permisele de calatorie in interes personal pe caile ferate romane
    5. Permisele de calatorie actuale pe caile ferate romane nu sunt valabile decat insotite de cartea de identitate C.F.R.
    6. Cartile de identitate C.F.R. sunt legitimatii strict personale cu valabilitate de 5 sau 4 ani si servesc pentru identificarea posesorilor de permise individuale de calatorie pe caile ferate romane. Pentru a fi valabile acestea trebuie sa contina holograma personalizata a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., aplicata pe spatele cartii de identitate C.F.R. Pentru fiecare an de valabilitate a cartii de identitate se aplica o holograma.
    Cartile de identitate C.F.R. se completeaza cu urmatoarele: numele si prenumele titularului, calitatea (salariat, sotie, sot, fiu, fiica, pensionar), data emiterii si fotografie care trebuie sa fie facuta recent, clara si care sa corespunda dimensiunilor.
    Dupa completare, cartile de identitate C.F.R. se inregistreaza in borderourile intocmite in doua exemplare de unitatile beneficiare.
    7. Permisele de calatorie pe caile ferate romane pentru pensionarii si membrii lor de familie, care beneficiaza de aceste drepturi conform ordonantei, se emit de catre compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori.
    8. Permisele de calatorie pe caile ferate romane pentru salariati si membrii lor de familie se emit de catre compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul societatii pentru unitatile pentru care emit si autorizatii, iar pentru unitatile care nu sunt prevazute sa beneficieze de autorizatii, permisele de calatorie pe caile ferate romane se emit de compartimentele legitimatii de calatorie regionale pe raza carora au sediul unitatile beneficiare, conform legii.
    9. Incepand cu emiterea pentru anul 2004 permisele de calatorie pentru membrii de familie ai posesorilor de autorizatii, precum si pentru pensionari si membrii lor de familie se gestioneaza electronic. In baza cererilor depuse de catre titulari, compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul societatii creeaza cate o fisa de evidenta a fiecarui posesor de permis mentionat anterior, care contine datele de identificare a acestuia, inclusiv fotografia, codul numeric personal etc., rezultand astfel "cartea de identitate virtuala". Dupa crearea acestor carti de identitate virtuale compartimentele legitimatii de calatorie regionale si central transmit aceste informatii la Serviciul legitimatii de calatorie care le inregistreaza in calculatorul central, acesta verificand sa nu existe un posesor inregistrat la mai multe puncte de lucru, dupa care aloca fiecarui posesor de permis un numar de carte de identitate virtuala. Dupa alocarea numerelor respective informatiile sunt preluate de compartimentele legitimatii de calatorie, care, la emiterea permiselor de calatorie in baza borderourilor de emitere sau a cererilor (pentru pensionari), selecteaza posesorul si numarul permisului este alocat automat de calculator. La completarea permisului respectiv de catre gestionar se inscriu codul numeric personal al posesorului si numarul de control reprezentat de numarul cartii de identitate virtuale, din borderoul electronic predat de emitent.
    Ca elemente de siguranta permisele de calatorie pe caile ferate romane contin caseta oranj pe coperta si file, caseta care nu poate fi scanata sau xeroxata, iar filele permisului sunt confectionate din hartie speciala cu filigran in masa personalizat "C.F.R. Calatori".
    Pentru cei care nu sunt introdusi inca in baza de date, numarul de control este reprezentat de numarul borderoului prin care se solicita permisele respective.
    10. Gestionarii nominalizati de unitatile beneficiare pentru ridicarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane vor prezenta unitatilor emitente nota de comanda si borderoul intocmit in doua exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal si de conducatorul unitatii, la compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., conform alocarii prezentate in metodologie.
    Borderourile vor fi intocmite citet, fara stersaturi si separat pe clase.
    Conducatorii unitatilor, inspectorii de personal si gestionarii desemnati sunt direct raspunzatori de exactitatea si corectitudinea datelor inscrise in borderouri si poarta raspunderea patrimoniala, disciplinara si penala, dupa caz.
    11. Dupa completarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane cu datele conform formularului, gestionarii prezinta permisele de calatorie completate, impreuna cu borderourile pe care s-a trecut numarul fiecarui permis, pentru verificarea datelor dintre borderou si permise, la gestionarul de la care s-au ridicat.
    12. Dupa verificare emitentul va semna si va aplica stampila rotunda si timbrul sec si va retine un exemplar al borderourilor si actelor justificative.
    Borderourile prezentate de catre gestionari pentru eliberarea permiselor de calatorie vor fi intocmite curat, citet, tinandu-se seama ca ele se pastreaza ca evidente de emiteri si ca piese justificative.
    13. La prima emitere dupa dobandirea calitatii de pensionar, solicitantul trebuie sa prezinte urmatoarele acte doveditoare:
    - cartea de munca in original si in copie;
    - adeverinta pentru vechimea in unitatile beneficiare de calatorii pe caile ferate romane conform ordonantei;
    - decizia de pensie, copie si original;
    - ultimul talon de pensie (sau adeverinta de la oficiul de pensii in cazul in care pensia se achita prin cont bancar);
    - certificat de casatorie, copie si original;
    - certificat de nastere pentru copii, copie si original, in cazul in care se regaseste la prevederile art. 8 din ordonanta, adeverinta de la unitatea de invatamant respectiva;
    - cate o fotografie color pentru titular si membrii de familie, pentru crearea fiselor de evidenta electronica (cartile de identitate virtuale).
    In acest caz solicitantul se va prezenta cu actele sus-mentionate la:
    - compartimentele legitimatii de calatorie teritoriale, in cazul in care solicitantul se pensioneaza de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., de la filialele acestora, precum si din subunitatile din structura organizatorica a acestora;
    - Oficiul de stabilire a dreptului de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in cazul in care solicitantul se pensioneaza de la alte unitati decat cele sus-mentionate prevazute in ordonanta.
    14. Pentru obtinerea permiselor pentru anii urmatori primei emiteri, pensionarii prezinta o data cu cererea, ultimul cupon-mandat postal de pensie sau adeverinta eliberata de oficiul de pensii in cazul in care pensia se incaseaza prin cont bancar, iar pensionarii de invaliditate care nu sunt angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata la unitatile beneficiare de permise vor prezenta in plus cartea de munca in original, pentru a se constata ca nu s-au reincadrat in munca.
    Dovada de incasare a pensiei se anexeaza la cerere si ramane la emitent.
    15. Permisele de calatorie pe caile ferate romane nu sunt valabile decat insotite de actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, certificat de nastere pentru copiii membri de familie) care contine codul numeric personal.
    16. Permisele de calatorie individuale sunt legitimatii de calatorie tip foaie, clasa I si clasa a II-a. Pe coperta acestor permise se completeaza anul de valabilitate, iar in interior, pe pagina 2, codul numeric personal, numarul de control (numarul cartii de identitate virtuale sau numarul borderoului). Pe coperta se vor mai completa: numele si prenumele titularului, functia pe care o indeplineste. In cazul membrilor de familie se completeaza calitatea de: sot, sotie, fiu, fiica si numele si functia persoanei salariate de la care deriva acest drept, unitatea la care este angajata persoana incadrata, data emiterii, semnatura emitentului si stampila rotunda a unitatii emitente.
    17. Nota de comanda prin care se solicita permise de calatorie de catre beneficiari nu poate sa contina alte tipuri de carnete decat cele pentru care sunt stabilite tarife aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    18. Permisele de calatorie pe caile ferate romane completate eronat se anuleaza si se prezinta o data cu borderourile pentru a se constata anularea lor. Acestea se pastreaza la unitatea emitenta atasate la actul pe baza caruia s-au facut emiterile, impreuna cu borderoul respectiv.
    In acelasi mod se procedeaza si cu filele de permise de calatorie retrase din carnetele de permise, in cazul persoanelor care nu au dreptul la numarul de permise integral cuprinse in carnet.
    Filele retrase si anulate din carnetele de permise de calatorie pe caile ferate romane raman atasate anulate la actul de preschimbare.
    19. Schimbarea permiselor pentru o clasa superioara se face in cursul anului numai in cazul promovarii intr-o functie care justifica dreptul. In cazul in care beneficiarul permiselor de calatorie valabile la clasa I este retrogradat, el continua sa utilizeze permisele de calatorie primite pana la sfarsitul anului.
    20. Pierderea permiselor de calatorie va fi declarata in scris de catre titularii lor pentru a fi publicate in Buletinul Informativ "C.F.R. Calatori". In cazul in care acestia nu vor anunta pierderea, iar legitimatiile se vor gasi in posesia altor persoane, se considera ca ele au fost instrainate voluntar si titularii vor suporta consecintele legale.
    Cererea de anulare se adreseaza unitatii de care apartine titularul. La cerere se va atasa chitanta de plata a costului publicarii.
    Cererea se va transmite unitatii emitente pentru intocmirea formelor in vederea publicarii.
    Publicarea permiselor de calatorie se face in Buletinul Informativ "C.F.R. Calatori" numai de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    21. In cazul pierderii sau furtului permiselor nu se mai elibereaza altele pentru anul respectiv.
    22. In cazul deteriorarii (distrugerii) permiselor de calatorie prin spalare, incendiere, din cauza unor calamitati naturale, directorul regional sau conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate aproba, in raport de situatia concreta, eliberarea unor noi permise pentru anul respectiv. Numarul de file de permis de calatorie ce se vor elibera va fi in concordanta cu numarul de file neutilizate (daca se poate constata) sau cu numarul de luni intregi ramase pana la finele anului. In acest caz solicitantul va depune la sediul regionalelor de transport feroviar de calatori sau al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. - Serviciul legitimatii de calatorie, in functie de compartimentul legitimatii de calatorie care a eliberat permisul de calatorie, urmatoarele acte:
    - declaratia solicitantului;
    - cererea scrisa a solicitantului pentru eliberarea unui nou permis;
    - permisul deteriorat;
    - confirmare din partea autoritatilor, din care sa rezulte ca bunurile solicitantului au fost afectate de incendii sau alte calamitati naturale.
    23. Fiecare gestionar va tine o evidenta separata pe tip de legitimatie si unitate beneficiara, atat pentru salariati, cat si pentru membrii lor de familie. Pentru pensionari si membrii lor de familie evidenta va fi intocmita pe tip de legitimatie emisa.

    C. Biletele de calatorie in interes de serviciu
    24. Biletul de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane este o legitimatie de calatorie tip foaie care se elibereaza de aceleasi unitati ca si celelalte tipuri de legitimatii de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane.
    Biletul de calatorie in interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipareste in carnete de cate 25 x 2 file si se completeaza prin calchiere cu indigo, in doua exemplare, din care exemplarul original se da titularului, copia ramane la emitent, pentru control si justificare.
    Acest bilet se poate intocmi pentru orice clasa si este de doua tipuri, dupa cum urmeaza:
    - biletul de calatorie in interes de serviciu pentru o calatorie dus-intors pentru un anumit parcurs. Acest model de bilet este folosit si la calatoria in grup, insotit de tabel nominal;
    - biletul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors pe parcursurile indicate se foloseste numai pentru calatoria individuala.
    Pentru fiecare dintre cele doua tipuri de bilete de calatorie in interesul serviciului exista doua modele, unul pe care nu este specificat rangul trenului si care este valabil la tren de persoane si unul care are specificata valabilitatea la trenurile accelerate si rapide.
    Pentru utilizarea acestor bilete la o clasa superioara sau trenuri de rang superior, posesorii acestora achita diferentele tarifare conform reglementarilor comerciale in vigoare.
    Numarul maxim de calatorii pentru care se poate emite biletul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors este de 15 calatorii dus-intors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileste numarul de calatorii pentru care este valabil biletul de calatorie in interes de serviciu respectiv, numar care se inscrie pe bilet de catre emitent.
    Numarul maxim de persoane pentru care poate fi emis biletul de calatorie in interes de serviciu pentru o calatorie dus-intors eliberat pentru calatoria in grup este de 25, numele conducatorului de grup fiind inscris pe bilet.
    25. In baza contractelor incheiate intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si unitatile prevazute la art. 3 si 4 din ordonanta se autorizeaza ca emiterea acestor bilete sa fie facuta si de unitatea semnatara a conventiei, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, se autorizeaza ca emiterea biletelor respective sa se efectueze si de catre unitatile prevazute la art. 1 si 2 din ordonanta, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimatiilor de calatorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentata in anexa nr. 3.
    26. Emiterea oricarui bilet de calatorie in interes de serviciu se face numai pe baza de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se inscriu de emitent numarul si seria biletului emis, data emiterii si se semneaza de primire.
    Actul pe baza caruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se pastreaza de catre unitatea emitenta ca justificare pentru emiterea efectuata.
    27. Biletele de calatorie in interes de serviciu, simple sau pentru mai multe calatorii, se vor gestiona, verifica si justifica de unitatile autorizate pentru emitere.
    Persoanele care gestioneaza si pastreaza aceste imprimate poarta raspunderea patrimoniala, disciplinara si penala, dupa caz, conform normelor legale.
    28. Biletele de calatorie in interes de serviciu emise pentru o singura calatorie dus-intors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.
    Biletele de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor si se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanta, insa maximum 15 parcursuri.
    Nu se pot emite bilete de calatorie in interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.
    Unei persoane nu i se pot emite mai multe bilete de calatorie in interes de serviciu in aceeasi perioada.
    Eliberarea a doua bilete de calatorie in interes de serviciu pentru aceeasi perioada se sanctioneaza disciplinar sau penal, dupa caz.
    Biletul de calatorie in interes de serviciu individual da dreptul, in termenul de valabilitate, la un numar nelimitat de intreruperi, fara a fi nevoie sa se aplice viza de intrerupere.
    Calatoria efectuata pe baza de bilete de calatorie in interes de serviciu colective nu poate fi intrerupta.
    29. Pentru a fi valabil la calatorie, biletul de calatorie in interes de serviciu trebuie sa fie vizat de orice statie sau agentie de voiaj C.F.R.
    Pe biletul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors, fiecare calatorie, atat la ducere, cat si la intoarcere, va fi marcata la controlul legitimatiilor de calatorie printr-o perforare in casuta corespunzatoare zilei de efectuare a calatoriei, precum si in casuta cu indicarea parcursului. In cazul unei calatorii dus-intors efectuate in aceeasi zi, in casuta respectiva se vor face doua perforari distincte.
    Daca biletul de calatorie in interes de serviciu este emis pentru calatoria in grup, biletul se prezinta la casa statiei sau agentiei de voiaj C.F.R. impreuna cu doua exemplare din tabelul nominal.
    Casierii statiilor si agentiilor de voiaj C.F.R. vizeaza biletele de calatorie in interes de serviciu, precum si tabelele nominale si retin cuponul statistic al biletului.
    Daca biletul de calatorie in interes de serviciu este eliberat pentru calatoria in grup, casierul inmaneaza delegatului, o data cu biletul, si un exemplar al tabelului nominal, vizat, retinand celalalt exemplar pe care-l ataseaza la cuponul statistic. De asemenea, casierii elibereaza bilete de control creditate, pentru toti calatorii care figureaza in tabelul nominal, cu exceptia conducatorului de grup. Numerele de ordine ale biletelor de control eliberate se trec de casieri pe versoul biletului de calatorie in interes de serviciu, pe tabelul care se inmaneaza delegatului, cat si pe exemplarul care este retinut.
    Calatorii care folosesc bilete de calatorie in interes de serviciu sunt obligati sa se legitimeze la cererea personalului de tren si de control si sa prezinte delegatia de serviciu.
    La calatoria in grup, conducatorul grupului pastreaza asupra sa biletul de calatorie in interes de serviciu si tabelul nominal si incredinteaza fiecarui calator din grup cate un bilet de control.
    Conducatorul grupului este obligat sa inlesneasca organelor de control sau de revizie identificarea calatorilor din grup.
    30. Biletele de calatorie in interes de serviciu, dupa utilizarea lor la calatorie, se inapoiaza la unitatea emitenta impreuna cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.
    31. In cazul in care titularii biletelor de calatorie in interes de serviciu individuale sau conducatorul grupului nu vor inapoia biletele de calatorie in interes de serviciu pentru atasarea la matca, dupa efectuarea calatoriei li se va putea imputa contravaloarea calatoriilor respective. Nu se vor lua masuri de imputare in cazurile in care nedepunerea biletului se datoreaza unor cauze obiective sau in caz de forta majora, stabilite pe baza de cercetari.
    Aprobarea de a nu se imputa contravaloarea calatoriilor respective se da de catre directorul regionalei de transport feroviar de calatori sau de conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in functie de unitatea emitenta, notandu-se pe matca biletului de calatorie in interes de serviciu nerestituit numarul actului de aprobare respectiv.

    D. Permise de calatorie in interes de serviciu
    32. Permisul de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane este o legitimatie de calatorie tip foaie care se elibereaza de aceleasi unitati ca si celelalte tipuri de legitimatii de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane.
    Permisul de calatorie in interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipareste in carnete de cate 25 x 2 file si se completeaza prin calchiere cu indigo, in doua exemplare, din care exemplarul original se da titularului, copia ramane la emitent, pentru control si justificare.
    Acest permis se poate intocmi pentru orice clasa si este de doua tipuri, dupa cum urmeaza:
    - permisul de calatorie in interes de serviciu pentru o calatorie dus-intors pentru un anumit parcurs. Acest model de permis este folosit si la calatoria in grup, insotit de tabel nominal;
    - permisul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors pe parcursurile indicate se foloseste numai pentru calatoria individuala.
    Permisul de calatorie in interes de serviciu se prezinta intr-un singur model pentru fiecare tip, tipul trenului si clasa de calatorie pentru care este valabil marcandu-se de catre emitent prin bifarea cu "X" a casutei corespunzatoare de pe fata biletului.
    Permisele de calatorie in interes de serviciu pot fi valabile la tren de persoane, accelerat, rapid si InterCity, in functie de marcarea casutei cu tipul trenului care da valabilitatea permisului respectiv. Pentru calatoria la o clasa superioara sau trenuri de rang superior posesorul permisului de calatorie in interes de serviciu achita diferentele tarifare conform reglementarilor comerciale in vigoare.
    Numarul maxim de calatorii pentru care se poate emite permisul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors este de 15 calatorii dus-intors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileste numarul de calatorii pentru care este valabil permisul de calatorie in interes de serviciu respectiv, numar care se inscrie pe permis de catre emitent.
    Numarul maxim de persoane pentru care poate fi emis permisul de calatorie in interes de serviciu pentru o calatorie dus-intors eliberat pentru calatoria in grup este de 25, numele conducatorului grupului fiind inscris pe permis.
    33. Emiterea permiselor de calatorie in interes de serviciu se autorizeaza sa se efectueze si de catre unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimatiilor de calatorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentata in anexa nr. 3.
    34. Emiterea oricarui permis de calatorie in interes de serviciu se face numai pe baza de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se inscriu de emitent numarul si seria permisului emis, data emiterii si se semneaza de primire.
    Actul pe baza caruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se pastreaza de catre unitatea emitenta ca justificare pentru emiterea efectuata.
    35. Permisele de calatorie in interes de serviciu, simple sau pentru mai multe calatorii, se vor gestiona, verifica si justifica de unitatile autorizate pentru emitere.
    Persoanele care gestioneaza si pastreaza aceste imprimate poarta raspunderea patrimoniala, disciplinara si penala, dupa caz, conform normelor legale.
    36. Permisele de calatorie in interes de serviciu emise pentru o singura calatorie dus-intors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.
    Permisele de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor si se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanta, insa maximum 15 parcursuri.
    Nu se pot emite permise de calatorie in interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.
    Unei persoane nu i se pot emite mai multe permise de calatorie in interes de serviciu in aceeasi perioada.
    Eliberarea a doua permise de calatorie in interes de serviciu pentru aceeasi perioada se sanctioneaza disciplinar sau penal, dupa caz.
    Permisul de calatorie in interes de serviciu individual da dreptul, in termenul de valabilitate, la un numar nelimitat de intreruperi, fara a fi nevoie de viza de intrerupere.
    Calatoria efectuata pe baza de permise de calatorie in interes de serviciu colective nu poate fi intrerupta.
    37. Pentru a fi valabil la calatorie, permisul de calatorie in interes de serviciu trebuie sa fie vizat de orice statie sau agentie de voiaj C.F.R.
    Pe permisul de calatorie in interes de serviciu pentru mai multe calatorii dus-intors, fiecare calatorie, atat la ducere, cat si la intoarcere, va fi marcata la controlul legitimatiilor de calatorie printr-o perforare in casuta corespunzatoare zilei de efectuare a calatoriei, precum si in casuta cu indicarea parcursului. In cazul unei calatorii dus-intors efectuate in aceeasi zi, in casuta respectiva se vor face doua perforari distincte.
    Daca permisul de calatorie in interes de serviciu este emis pentru calatoria in grup, permisul se prezinta la casa statiei sau agentiei de voiaj C.F.R. impreuna cu doua exemplare din tabelul nominal.
    Casierii statiilor si agentiilor de voiaj C.F.R. vizeaza permisele de calatorie in interes de serviciu, precum si tabelele nominale si retin cuponul statistic al permisului.
    Daca permisul de calatorie in interes de serviciu este eliberat pentru calatoria in grup, casierul inmaneaza delegatului, o data cu permisul, si un exemplar al tabelului nominal, vizat, retinand celalalt exemplar pe care-l ataseaza la cuponul statistic. De asemenea, casierii elibereaza bilete de control creditate, pentru toti calatorii care figureaza in tabelul nominal, cu exceptia conducatorului de grup. Numerele de ordine ale biletelor de control eliberate se trec de casieri pe versoul permisului de calatorie in interes de serviciu, pe tabelul care se inmaneaza delegatului, cat si pe exemplarul care este retinut.
    Calatorii care folosesc permise de calatorie in interes de serviciu sunt obligati sa se legitimeze la cererea personalului de tren si de control si sa prezinte delegatia de serviciu.
    La calatoria in grup, conducatorul grupului pastreaza asupra sa permisul de calatorie in interes de serviciu si tabelul nominal si incredinteaza fiecarui calator din grup cate un bilet de control.
    Conducatorul grupului este obligat sa inlesneasca organelor de control sau de revizie identificarea calatorilor din grup.
    38. Permisele de calatorie in interes de serviciu, dupa utilizarea lor la calatorie, se inapoiaza la unitatea emitenta impreuna cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.
    39. In cazul in care titularii permiselor de calatorie in interes de serviciu individuale sau conducatorul grupului nu vor inapoia permisele de calatorie in interes de serviciu pentru atasarea la matca, dupa efectuarea calatoriei li se va putea imputa contravaloarea calatoriilor respective. Nu se vor lua masuri de imputare in cazurile in care nedepunerea biletului se datoreaza unor cauze obiective sau in caz de forta majora, stabilite pe baza de cercetari.
    Aprobarea de a nu se imputa contravaloarea calatoriilor respective se da de catre directorul regionalei de transport feroviar de calatori sau de conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in functie de unitatea emitenta, notandu-se pe matca permisului de calatorie in interes de serviciu nerestituit numarul actului de aprobare respectiv.

    E. Permisele de calatorie scolare
    40. Emiterea acestor legitimatii de calatorie se efectueaza prin Serviciul legitimatii de calatorie la nivel central si compartimentele legitimatii de calatorie teritoriale, respectiv de catre unitatea emitenta la care este arondat titularul.
    Pentru eliberarea unui astfel de permis de calatorie solicitantul trebuie sa prezinte:
    - cererea titularului de autorizatie sau permis de calatorie in interes personal;
    - adeverinta de la unitatea de invatamant respectiva, cuprinzand si perioada anului scolar;
    - actul de identitate (certificat de nastere, carte sau buletin de identitate) al beneficiarului permisului de calatorie scolar, din care sa rezulte domiciliul acestuia.
    41. In caz de pierdere, distrugere, furt al permisului de calatorie scolar titularul va solicita emitentului anularea permisului respectiv si eliberarea unui nou permis scolar. In acest scop solicitantul va prezenta urmatoarele acte:
    - cerere scrisa;
    - chitanta diverse incasari emisa de casa unei statii de cale ferata, prin care se achita taxa de publicare in Buletinul Informativ "C.F.R. Calatori";
    - dovada de la organul teritorial de politie, prin care se atesta semnalarea furtului;
    - permisul de calatorie scolar deteriorat (daca este cazul).
    Aprobarea se da de catre directorul regionalei de transport feroviar de calatori sau de conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in functie de compartimentul legitimatii de calatorie care a emis permisul de calatorie scolar.
    42. Gestionarii unitatilor emitente vor tine evidenta separata pe unitati beneficiare, iar pentru copiii pensionarilor beneficiari de calatorii pe caile ferate romane va fi intocmita o evidenta separata.
    Evidentele respective contin datele cu privire la titular, copilul beneficiar, relatia de circulatie pentru care a fost eliberat permisul de calatorie scolar, tariful si valoarea permisului de calatorie scolar.
    Permisele de calatorie scolare emise pe relatii de circulatie de pe sectiile de circulatie pe care circula numai trenuri de persoane se tarifeaza conform Tarifului intern de calatori - Tariful pentru abonamente lunare la trenuri personale, iar cele emise pe relatii de circulatie de pe sectiile de circulatie pe care circula trenuri de rang superior se tarifeaza conform Tarifului pentru abonamente lunare la trenuri accelerate, rapide si exprese. Contravaloarea permisului de calatorie scolar emis se stabileste in functie de tariful respectiv, zona kilometrica in care se inscrie relatia de circulatie inscrisa pe permisul de calatorie scolar si perioada de valabilitate a permisului de calatorie scolar.

    CAP. 7
    Decontarea contravalorii calatoriilor gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane conform Ordonantei Guvernului nr. 112/1999, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003

    1. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane emise, de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 1 si 9 din ordonanta, precum si contravaloarea biletelor de calatorie in interesul serviciului pe caile ferate romane acordate salariatilor incadrati cu contract de munca pe durata determinata la unitatile respective, in mod gratuit, se suporta de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si sunt deductibile fiscal.
    2. Contravaloarea permiselor de calatorie scolare pe caile ferate romane acordate in baza prezentei metodologii copiilor salariatilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se suporta de catre aceasta.
    3. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane emise, de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 3 din ordonanta, precum si a biletelor de calatorie in interes de serviciu acordate salariatilor unitatilor respective incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata se suporta de unitatile respective si sunt deductibile fiscal. Contravaloarea permiselor de calatorie scolare eliberate copiilor salariatilor unitatilor respective, in conditiile prezentei metodologii, se suporta de catre acestea. Modul de decontare a legitimatiilor mentionate este prevazut in contractele incheiate intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si unitatile respective.
    4. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane emise, de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 4 din ordonanta, precum si contravaloarea biletelor de calatorie in interes de serviciu acordate salariatilor unitatilor respective incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata si nedeterminata se suporta de unitatile respective si sunt deductibile fiscal. Modul de decontare este prevazut in metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru salariatii agentilor economici respectivi, prezentata in anexa nr. 2.
    5. Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane in interes personal si in interes de serviciu, precum si a biletelor de calatorie in interes de serviciu emise, de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Modul de decontare este stabilit in metodologia de decontare a contravalorii calatoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentata in anexa nr. 3.
    6. Contravaloarea permiselor de calatorie emise pensionarilor si membrilor lor de familie, precum si a permiselor de calatorie scolare eliberate copiilor acestora, in conditiile prezentei metodologii, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, modul de decontare catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. este stabilit in metodologia de decontare a contravalorii calatoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prezentata in anexa nr. 3.
    7. Pentru legitimatiile de calatorie anulate din vina beneficiarului (completate gresit, pierdute, furate, deteriorate etc.) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va percepe unitatilor beneficiare si tariful de emitere pentru legitimatiile respective, conform Tarifului intern de calatori.
    8. Contravaloarea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, emise in mod gratuit, nu constituie venit impozabil pentru persoanele care beneficiaza de acestea.

    ANEXA 1.1
    la metodologie

                                    LISTA
functiilor de conducere si control care beneficiaza de autorizatii de calatorie pe caile ferate romane conform art. 2 alin. (2) din ordonanta

    1. Functiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care beneficiaza de autorizatii de calatorie pe calea ferata, clasa I, cu mentiunea "Valabil la tren IC", sunt urmatoarele:
    - ministru;
    - secretar de stat;
    - secretar general;
    - secretar general adjunct;
    - inspector de stat sef;
    - inspector de stat sef adjunct;
    - director general;
    - director general adjunct;
    - director;
    - director adjunct;
    - director cabinet;
    - consilier la Cabinetul demnitarului;
    - consilier personal al ministrului si secretarului de stat;
    - consilier, expert si referent din cadrul Directiei audit public intern;
    - consilier, expert si inspector din cadrul Corpului de control al ministrului;
    - consilier, consilier juridic si expert din cadrul Directiei generale juridice;
    - consilier si expert din cadrul Directiei generale strategie;
    - consilier si expert din cadrul Directiei generale investitii, concesiuni;
    - consilier si expert din cadrul Directiei generale economica si buget;
    - secretar national TRACECA;
    - secretar personal al ministrului si secretarului de stat;
    - sef serviciu;
    - sef birou;
    - asistent cabinet;
    - alte functii pe baza fundamentarii necesitatii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobata de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.
    2. Functiile din cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER care beneficiaza de autorizatii de calatorie gratuita pe calea ferata cu mentiunea "Valabil la tren IC" sunt urmatoarele:
    - inspector de stat;
    - inspector de stat sef, sef adjunct, sef teritorial;
    - director general;
    - director general adjunct;
    - director;
    - consilier;
    - sef serviciu;
    - inspector tehnic;
    - secretar stiintific;
    - sef sectie;
    - membrii Consiliului de conducere;
    - sef laborator;
    - sef birou;
    - expert;
    - alte functii pe baza fundamentarii necesitatii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobata de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.
    3. Functiile care beneficiaza de legitimatii speciale care dau dreptul la calatoria cu vagonul de dormit si cuseta fara plata suplimentului de pat:
    a) Aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului:
    - ministru;
    - secretar de stat;
    - secretar general;
    - secretar general adjunct;
    - inspector de stat sef transporturi;
    - director general;
    - director general adjunct;
    - consilier, sef serviciu si expert din cadrul Directiei audit public intern;
    - consilier, sef serviciu, expert si inspector de specialitate din cadrul Corpului de control al ministrului;
    - sef serviciu si consilier juridic din cadrul Directiei generale juridice;
    - director general din cadrul Directiei relatii cu Parlamentul, sindicatele si patronatele;
    - alte functii pe baza fundamentarii necesitatii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobata de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.
    b) Autoritatea Feroviara Romana - AFER:
    - inspector de stat;
    - inspector de stat sef, sef adjunct, sef teritorial;
    - director general;
    - director general adjunct;
    - director;
    - consilier;
    - sef serviciu;
    - alte functii pe baza fundamentarii necesitatii, cu avizul Directiei generale transport feroviar si Directiei generale economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobata de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.

    ANEXA 1.2
    la metodologie

                                  LISTA
grupurilor scolare industriale de transporturi cai ferate si a grupurilor scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai caror salariati beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit

    1. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Bucuresti
    2. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Craiova
    3. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Timisoara
    4. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Arad
    5. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Cluj-Napoca
    6. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Oradea
    7. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Brasov
    8. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Sibiu
    9. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Iasi
    10. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Buzau
    11. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Galati
    12. Grupul scolar industrial de transporturi cai ferate Constanta
    13. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Bucuresti
    14. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Cluj-Napoca
    15. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Rosiori de Vede
    16. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Pascani
    17. Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Simeria.

    ANEXA 1.3
    la metodologie

                                 CATEGORIILE
de persoane care beneficiaza de calatorii gratuite pe caile ferate in interes personal, in conditiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003

    a) copiii minori infiati, aflati sub tutela, in plasament familial ori incredintati in conditiile legii unor persoane care beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie, precum si copiii beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie aflati in aceleasi situatii la alte persoane care nu beneficiaza de acest drept;
    b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie, proveniti dintr-o casatorie anterioara si incredintati acestora prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
    c) copiii minori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie care au decedat;
    d) copiii majori inapti de munca ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie, inclusiv in cazul in care sunt infiati, aflati sub tutela, in plasament familial ori incredintati, in conditiile legii, unor persoane care beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe calea ferata, precum si cei aflati in aceeasi situatie la persoane care nu beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie;
    e) sotul ori sotia beneficiarului de autorizatii sau permise de calatorie care a decedat si care are pensie de urmas;
    f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, care sunt in intretinerea acestora, a tutorilor ori aflati in plasament familial, elevi sau studenti, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat sau particular acreditate.

    ANEXA 2

                              METODOLOGIE
de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru agentii economici prevazuti la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, precum si a biletelor de calatorie in interesul serviciului acordate societatilor respective si altor societati care desfasoara lucrari in interesul caii ferate

    1. Permisele de calatorie pe caile ferate romane in interes personal si biletele de calatorie in interes de serviciu pentru salariatii agentilor economici prevazuti la art. 4 din ordonanta se emit de catre compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori pe raza carora are sediul societatea respectiva, respectandu-se prevederile legii si ale Metodologiei privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, prevazuta in anexa nr. 1.
    2. Eliberarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, pentru salariatii acestor unitati, se efectueaza la solicitarea scrisa a agentilor economici respectivi care vor prezenta urmatoarele documente:
    - copia legalizata a actului legal de constituire ca persoana juridica;
    - copia certificatului de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie a Romaniei;
    - declaratia pe propria raspundere a conducatorului unitatii ca desfasoara activitati preponderent feroviare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2.1 la prezenta metodologie.
    3. Eliberarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane in interes personal se efectueaza in baza unui contract incheiat anual, contractul-cadru fiind parte componenta a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).
    4. Eliberarea biletelor de calatorie in interes de serviciu pentru unitatile prevazute la art. 4 din ordonanta, care au incheiate si contracte pentru permise de calatorie in interes personal, se efectueaza, la solicitarea acestora, in baza unui contract incheiat anual, contractul-cadru fiind parte componenta a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).
    5. Eliberarea biletelor de calatorie in interesul serviciului pentru alte societati comerciale care desfasoara activitati pentru calea ferata se efectueaza la solicitarea scrisa a acestora. Cererea se adreseaza compartimentului legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori pe raza caruia are sediul societatea respectiva. Cererea respectiva va cuprinde si numarul fiecarui contract incheiat pentru prestarea de activitati pentru calea ferata, precum si durata fiecaruia. Pentru a beneficia de bilete de calatorie in interes de serviciu, durata minima a contractelor trebuie sa fie de 3 luni in anul in care se solicita biletele. In acest sens contractul incheiat nu poate depasi durata contractelor conform carora societatea desfasoara lucrari pentru calea ferata.
    6. Contravaloarea permiselor de calatorie in interes personal, eliberate salariatilor si membrilor de familie ai acestora, precum si a biletelor de calatorie in interes de serviciu se suporta de unitatile cu care s-au incheiat aceste contracte conform art. 4 din ordonanta.

    ANEXA 2.1
    la metodologie

    SOCIETATEA COMERCIALA
    .....................
    Nr. ...........

                               DECLARATIE

    Subsemnatii ..........................................................., in calitate de director general/director, si ................................., in calitate de director economic/contabil-sef, reprezentantii Societatii Comerciale ..........................................................., cu sediul in .............................., str. ............................ nr. ........, fax nr. .................., inregistrata la Registrul comertului ............................ cu nr. ................, cod fiscal nr. ................., avand cont in lei nr. ....................................., deschis la .............................................., declaram pe propria raspundere ca societatea desfasoara activitate preponderent feroviara avand incheiate contractele nr. ........................... cu societatile comerciale ............................., cu valoare totala de ...................... lei, ceea ce reprezinta ...........% din cifra totala de afaceri a societatii.

      Director general/Director,             Director economic/Contabil-sef,
      ..........................             ...............................

    NOTA:
    Activitate preponderent feroviara se considera in cazul in care procentul din cifra totala de afaceri este mai mare de 50% .

    ANEXA 2.2
    la metodologie

    REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR                       SOCIETATEA COMERCIALA
    DE CALATORI ...................                       .....................
    Nr. .................                                 Nr. ............

                              CONTRACT-CADRU
pentru eliberarea permiselor de calatorie in interes personal si a biletelor de calatorie in interes de serviciu pe caile ferate romane

    In baza Hotararii Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si a art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, denumita in continuare ordonanta, intre:
    Regionala de Transport Feroviar de Calatori .............................., cu sediul in ..........................., str. ..................... nr. ....., fax nr. ......................, inregistrata la Registrul comertului ..................... cu nr. ..............., cod fiscal nr. ................., avand cont in lei nr. ............................., deschis la .........................., reprezentata de domnul ..........................., director, in calitate de prestator,
    si
    Societatea Comerciala .........................................., cu sediul in ..........................., str. ............................. nr. ......., fax nr. ...................., inregistrata la Registrul comertului .................................. cu nr. .............., cod fiscal nr. ................., avand cont in lei nr. ...................................., deschis la .............................., reprezentata de domnul ......................., director, in calitate de beneficiar,
    se incheie urmatorul contract:

    Art. 1
    Obiectul contractului il constituie asigurarea, contra cost, de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., a calatoriilor in interes personal cu mijloace de transport feroviar, pentru salariatii Societatii Comerciale ........................................, angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata, a calatoriilor in interes personal pentru membrii de familie ai acestora, precum si a biletelor de calatorie in interes de serviciu (cu una sau cu mai multe calatorii), pentru salariatii Societatii Comerciale .................., care executa lucrari pentru calea ferata, in conformitate cu prevederile art. 4 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, denumita in continuare ordonanta.
    Art. 2
    Calatoriile pe caile ferate romane in interes personal ale salariatilor Societatii Comerciale ......................, precum si ale membrilor de familie ai acestora se fac pe baza permiselor de calatorie individuala, iar calatoriile in interes de serviciu ale salariatilor respectivi, in baza biletelor de calatorie in interes de serviciu, emise de Regionala de Transport Feroviar de Calatori ..................................... - Compartimentul legitimatii de calatorie. Eliberarea permiselor se va face in conformitate cu prevederile art. 4 din ordonanta, precum si cu Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, prevazuta in anexa nr. 1.
    Salariatii Societatii Comerciale ...................................... si membrii lor de familie nu beneficiaza de facilitati in traficul international pe baza permiselor de calatorie eliberate conform prezentului contract-cadru.
    Eliberarea permiselor de calatorie in interes personal si a biletelor de calatorie in interes de serviciu se face in baza unei comenzi ferme din partea Societatii Comerciale ...................................., depusa la Regionala de Transport Feroviar de Calatori ...........................................- Compartimentul legitimatii de calatorie, reprezentantului societatii.
    Comanda pentru bilete de calatorie in interes de serviciu nu poate fi mai mare de 40 de carnete de bilete cu o calatorie (pentru societatile prevazute la art. 4 din ordonanta si maximum 4 carnete pentru celelalte societati) si 40 de carnete de bilete cu mai multe calatorii (pentru societatile prevazute la art. 4 din ordonanta si maximum 4 carnete pentru celelalte societati).
    La prezentarea urmatoarei comenzi numarul maxim de carnete ramase nejustificate nu poate fi mai mare de 5 (cinci) carnete pentru societatile prevazute la art. 4 din ordonanta si maximum 1 carnet pentru celelalte societati, pentru fiecare tip de bilet, comanda care va fi onorata dupa achitarea contravalorii calatoriilor justificate.
    Art. 3
    Contravalorile permiselor de calatorie sunt:
    - carnet cu 3 file de permis clasa I       .......... lei;
    - carnet cu 3 file de permis clasa a II-a  .......... lei;
    - carnet cu 6 file de permis clasa I       .......... lei;
    - carnet cu 6 file de permis clasa a II-a  .......... lei;
    - carnet cu 12 file de permis clasa I      .......... lei;
    - carnet cu 12 file de permis clasa a II-a .......... lei;
    - carnet cu 24 file de permis clasa I      .......... lei;
    - carnet cu 24 file de permis clasa a II-a .......... lei.
    Valorile prezentate mai sus sunt stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. ....... din data de ........ si contin tariful de emitere si T.V.A.
    Contravaloarea calatoriilor efectuate pe baza biletelor de calatorie in interes de serviciu se deconteaza Regionalei de Transport Feroviar de Calatori ............. Modul de calcul al contravalorii calatoriilor efectuate pe baza biletelor de calatorie in interes de serviciu si decontarea acestora de catre Societatea Comerciala ................. sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul contract.
    Art. 4
    Facturarea contravalorii permiselor de calatorie se face de catre Regionala de Transport Feroviar de Calatori ............................, dupa depunerea comenzii pentru eliberarea permiselor, Societatea Comerciala ........................ urmand a achita intreaga valoare a permiselor conform tarifelor prevazute la art. 3 din prezentul contract, permisele urmand a fi eliberate dupa prezentarea ordinului de plata sau a procesului-verbal de compensare.
    Eventualele comenzi pentru permisele de calatorie in interes personal, efectuate in cursul anului, vor fi onorate la valorile tarifelor in vigoare la data efectuarii comenzilor.
    Societatea Comerciala ..................................................... se obliga sa plateasca Regionalei de Transport Feroviar de Calatori ............................ contravaloarea calatoriilor biletelor de calatorie in interes de serviciu pe baza facturii intocmite de catre regionala.
    Art. 5
    Prezentul contract se incheie cu valabilitate pentru anul .......... si va putea fi modificat cu acordul partilor, ori de cate ori se vor modifica reglementarile legale in temeiul carora s-a incheiat sau cand apar elemente noi in legatura cu aplicarea acestora. Nerespectarea prevederilor prezentului contract de catre una dintre parti da dreptul celeilalte parti sa denunte contractul, partea vinovata suportand eventualele pagube cauzate.
    Art. 6
    Salariatii Societatii Comerciale .......................... care se pensioneaza vor beneficia de permise de calatorie pe calea ferata in conditiile stabilite la art. 5 din ordonanta.
    Regionala de Transport Feroviar de Calatori .................. va comunica Societatii Comerciale ...................... orice modificari ce vor surveni in viitor, referitoare la biletele de calatorie in interes de serviciu.
    Art. 7
    Prezentul contract se incheie in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    Regionala de Transport Feroviar      Societatea Comerciala ................
    de Calatori ...................
                                                         Director,
              Director,                          ..........................
      ..........................

            Contabil-sef,
      ..........................

    ANEXA 1
    la contractul-cadru

    Modul de calcul al contravalorii calatoriilor efectuate pe baza biletelor de calatorie in interes de serviciu si decontarea acestora de catre Societatea Comerciala ..................................................

    1. Societatea Comerciala ....................................., pe baza de comanda, ridica carnetele cu bilete de calatorie in interes de serviciu (cu una sau mai multe calatorii) valabile la tren personal sau valabile la tren accelerat si rapid (in functie de solicitare) de la Regionala de Transport Feroviar de Calatori .................................. - Compartimentul legitimatii de calatorie, numai dupa prezentarea dovezii de plata a contravalorii calatoriilor care se pot efectua cu biletele cuprinse in nota de comanda, calculate la tariful de tren persoane (pentru carnetele cu bilete valabile la tren persoane) si la tariful de tren rapid pentru carnetele cu bilete valabile la tren accelerat, rapid, in vigoare la data prezentarii comenzii, clasa I si la distanta medie de 70 km. Contravaloarea calatoriilor incasata la ridicarea carnetelor comandate constituie un avans pentru calatoriile ce se vor efectua pe baza biletelor ridicate.
    2. Dupa efectuarea calatoriilor beneficiarul intocmeste borderourile justificative care trebuie sa contina:
    - tipul carnetului (de exemplu, bilete de calatorie in interes de serviciu cu o calatorie dus-intors, valabile la tren persoane), serie si numar;
    - numarul curent;
    - numarul biletului;
    - relatia de circulatie;
    - distanta kilometrica a relatiei de circulatie;
    - clasa la care a fost emis biletul respectiv;
    - tariful/calatorie, conform Tarifului intern de calatori in vigoare la data prezentarii borderourilor pentru tipul de tren pentru care a fost emis biletul respectiv la distanta kilometrica de circulatie;
    - contravaloarea calatoriilor efectuate cu biletul respectiv pe relatii si total bilet;
    - contravaloarea calatoriilor efectuate in baza tuturor biletelor din carnetul respectiv.
    3. Borderourile justificative intocmite conform prevederilor pct. 2, impreuna cu carnetele ce contin biletele utilizate, se prezinta la unitatea de unde s-au ridicat, pentru verificare.
    4. Dupa verificarea borderourilor, unitatea emitenta va factura diferenta dintre sumele rezultate din borderourile justificative si contravaloarea calatoriilor incasata la ridicarea carnetelor de bilete.
    5. Unitatea emitenta va comunica in scris compartimentului financiar-contabil din cadrul Regionalei de Transport Feroviar de Calatori ...................... sumele ce trebuie facturate catre Societatea Comerciala ................................., care in termen de 10 zile de la emitere trebuie achitate. In caz contrar, Regionala de Transport Feroviar de Calatori ......... va sista eliberarea de bilete de calatorie in interes de serviciu catre Societatea Comerciala ........................, iar pe perioada intarzierii platii va suporta o penalizare de 0,06% pe zi de intarziere. Plata se poate efectua si prin compensare.

    Regionala de Transport Feroviar      Societatea Comerciala ................
    de Calatori ...................
                                                         Director,
              Director,                          ..........................
      ..........................

            Contabil-sef,
      ..........................

    NOTA:
    Conducerea Regionalei de Transport Feroviar de Calatori .................., in cazuri bine justificate, poate aproba modificarea numarului maxim de carnete eliberate societatii semnatare a contractului.

    ANEXA 3

                              METODOLOGIE
de decontare a legitimatiilor de calatorie pe calea ferata romana, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, a caror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

    1. Conform art. 4 si 10 din ordonanta, contravaloarea autorizatiilor, permiselor de calatorie in interes personal si in interes de serviciu, acordate salariatilor incadrati pe durata nedeterminata, si a biletelor de calatorie in interes de serviciu, acordate salariatilor incadrati pe perioada determinata la unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    2. Decontarea contravalorii autorizatiilor de calatorie de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se efectueaza in baza deconturilor intocmite conform situatiilor din borderourile de emitere de catre regionalele de transport feroviar de calatori si, respectiv, Serviciul legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., al caror model este prezentat in anexa nr. 3.1 la prezenta metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care va intocmi decontul general conform modelului prezentat in anexa nr. 3.1.
    3. Decontarea contravalorii permiselor de calatorie in interes personal eliberate unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta se efectueaza de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. in baza deconturilor intocmite conform situatiilor din borderourile de emitere de catre regionalele de transport feroviar de calatori si, respectiv, Serviciul legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., al caror model este prezentat in anexa nr. 3.2 la prezenta metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care va intocmi decontul general conform modelului prezentat in anexa nr. 3.2.
    4. Permisele de calatorie in interes personal pe caile ferate romane pentru pensionari si membrii de familie ai acestora, acordate in baza prevederilor ordonantei, precum si permisele de calatorie scolare pentru copiii pensionarilor care se incadreaza in prevederile Metodologiei privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, se emit de catre compartimentele legitimatii de calatorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de calatori pe raza carora au domiciliul titularii dreptului de calatorie.
    5. Conform art. 5 si 6 din ordonanta, contravaloarea permiselor de calatorie in interes personal emise, in mod gratuit, pentru pensionarii beneficiari de permise de calatorie pe calea ferata si pentru membrii lor de familie se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in acelasi mod suportandu-se si contravaloarea permiselor de calatorie scolare prevazute la pct. 4 din prezenta metodologie.
    6. Decontarea contravalorii permiselor de calatorie in interes personal pe caile ferate romane si a permiselor de calatorie scolare emise persoanelor mentionate la pct. 4 se efectueaza de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., astfel:
    a) regionalele de transport feroviar de calatori, in baza borderourilor de emitere, vor intocmi decontul permiselor de calatorie pentru pensionari si membrii lor de familie, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.3 la prezenta metodologie, care va fi transmis la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Dupa primirea deconturilor de la regionale, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va centraliza datele si va intocmi decontul general conform modelului prezentat in anexa nr. 3.3;
    b) regionalele de transport feroviar de calatori, in baza evidentelor intocmite pentru permisele de calatorie scolare, vor intocmi decontul acestora conform modelului prezentat in anexa nr. 3.4 la prezenta metodologie, care va fi transmis la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Dupa primirea deconturilor de la regionale, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va centraliza datele si va intocmi decontul general conform modelului prezentat in anexa nr. 3.4.
    7. Tarifele autorizatiilor de calatorie si ale permiselor de calatorie in interes personal pe calea ferata emise sunt cele aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in vigoare la data eliberarii acestora.
    8. Deconturile pentru autorizatiile de calatorie si permisele de calatorie in interes personal si pentru permisele de calatorie scolare vor fi intocmite trimestrial. Regionalele de transport feroviar de calatori vor transmite deconturile intocmite conform prezentei metodologii la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. pana la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului respectiv. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va transmite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget deconturile generale pana la data de 20 a aceleiasi luni.
    9. Carnetele cu permise de calatorie in interesul serviciului si cu bilete de calatorie in interes de serviciu pentru unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta se elibereaza de catre Serviciul legitimatii de calatorie din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. gestionarului nominalizat de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in baza notei de comanda semnate de conducatorul directiei unde este salariat gestionarul. Nota de comanda trebuie sa contina numarul carnetelor cu bilete de calatorie in interes de serviciu si numarul carnetelor cu permise de calatorie in interes de serviciu, pe tipuri (cu o calatorie dus-intors si cu mai multe calatorii dus-intors, iar pentru biletele de calatorie in interes de serviciu, si tipul de tren). Numarul de carnete pentru fiecare tip de legitimatie nu poate fi mai mare de 100.
    Gestionarul respectiv efectueaza distribuirea lor catre unitatile beneficiare, iar dupa utilizare vor fi predate tot de catre acesta emitentului. La prezentarea urmatoarei comenzi numarul de carnete nejustificate nu poate fi mai mare de 50 pentru fiecare tip, iar comanda se intocmeste astfel incat suma numarului de carnete solicitate si a numarului carnetelor nejustificate sa nu depaseasca numarul maxim admis (100), comanda respectiva fiind onorata dupa achitarea contravalorii calatoriilor efectuate in baza carnetelor cu bilete sau permise de calatorie in interesul serviciului utilizate.
    La predarea carnetelor cu bilete si permise de calatorie in interesul serviciului utilizate, gestionarul va prezenta emitentului carnetele respective si borderourile justificative ale acestora.
    Borderourile justificative se intocmesc pentru fiecare carnet, in doua exemplare (un exemplar se preda emitentului), precizandu-se urmatoarele:
    - tipul carnetului (de exemplu, bilete de calatorie in interesul serviciului cu o calatorie dus-intors, valabile la tren persoane), seria si numarul;
    - numarul curent;
    - numarul biletului (numarul permisului);
    - relatia de circulatie;
    - distanta kilometrica a relatiei de circulatie;
    - clasa la care a fost emis biletul (permisul) respectiv;
    - tariful/calatorie, conform Tarifului intern de calatori in vigoare la data prezentarii borderourilor pentru tipul de tren pentru care a fost emis biletul sau permisul respectiv la distanta kilometrica de circulatie;
    - contravaloarea calatoriilor efectuate cu biletul (permisul) respectiv pe relatii si total bilet;
    - contravaloarea calatoriilor efectuate in baza tuturor biletelor (permiselor) din carnetul respectiv.
    Biletele de calatorie in interes de serviciu valabile la tren accelerat si rapid se tarifeaza la tren rapid, iar celelalte bilete de calatorie, precum si permisele de calatorie in interesul serviciului se vor tarifa pentru trenul la care au fost emise.
    Dupa verificarea borderourilor, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va intocmi decontul conform anexei nr. 3.5 la prezenta metodologie.
    10. Emiterea, gestionarea si utilizarea legitimatiilor de calatorie pe calea ferata, mentionate in prezenta metodologie, se efectueaza conform prevederilor Metodologiei privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane.
    11. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Directia generala economica si buget, va intocmi cererea de deschidere bugetara aferenta deconturilor primite, cu incadrarea in limita prevederilor bugetare aprobate. Sumele aferente deconturilor primite care depasesc limita prevederilor bugetare aprobate pentru o perioada vor fi reportate in perioada urmatoare.
    12. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va asigura respectarea normelor de arhivare a documentelor primare in baza carora se efectueaza decontul si accesul organelor indreptatite la consultarea evidentelor.

    ANEXA 3.1
    la metodologie

                                 Model decont

    Regionala de Transport Feroviar de Calatori ..................../Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ...../2003

                                  DECONTUL
autorizatiilor de calatorie emise unitatilor prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, in trimestrul ..../anul ......

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea  |  Nr. autorizatii  |  Tarifele         |  Contravaloarea   |Total|
| unitatii   |  emise            |  autorizatiilor   |                   |suma |
| beneficiare|___________________|___________________|___________________|     |
|            |IC|IC |Clasa| Clasa|IC|IC |Clasa| Clasa|IC|IC |Clasa| Clasa|     |
|            | +|   |  I  |  II  | +|   |  I  |  II  | +|   |  I  |  II  |     |
|            |VD|   |     |      |VD|   |     |      |VD|   |     |      |     |
|____________|__|___|_____|______|__|___|_____|______|__|___|_____|______|_____|
| .......... |  |   |     |      |  |   |     |      |  |   |     |      |     |
|____________|__|___|_____|______|__|___|_____|______|__|___|_____|______|_____|
| Total      |  |   |     |      |  |   |     |      |  |   |     |      |     |
| Regionala/ |  |   |     |      |  |   |     |      |  |   |     |      |     |
| SNTFC      |  |   |     |      |  |   |     |      |  |   |     |      |     |
|____________|__|___|_____|______|__|___|_____|______|__|___|_____|______|_____|

           Director/Director general,
           ..........................
                                            Contabil-sef/Director economic,
                                            ...............................

    ANEXA 3.2
    la metodologie

                              Model decont

    Regionala de Transport Feroviar de Calatori ..................../Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ...../2003

                              DECONTUL
permiselor de calatorie in interes personal emise unitatilor prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, in trimestrul ..../anul ......

 ______________________________________________________________________________
|Denumirea  |        |  Nr. permise   |   Tarifele     | Contravaloarea | Total|
|unitatii   | Clasa  |  emise         |   permiselor   |                | suma |
|beneficiare|        |________________|________________|________________|      |
|           |        |24 de| 12  |    |24 de| 12  |    |24 de| 12  |    |      |
|           |        |file | file| ...|file | file| ...|file | file| ...|      |
|___________|________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
|           |Clasa I |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
|           |Clasa   |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |a II-a  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
| ......... |Total   |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
| ......... |        |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|___________|________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
|           |Clasa I |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|           |________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
|           |Clasa   |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
| Total     |a II-a  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
| Regionala/|________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|
| SNTFC     |Total   |     |     |    |     |     |    |     |     |    |      |
|___________|________|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|______|

           Director/Director general,
           ..........................
                                            Contabil-sef/Director economic,
                                            ...............................

    ANEXA 3.3
    la metodologie

                                Model decont

    Regionala de Transport Feroviar de Calatori ..................../Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ...../2003

                                 DECONTUL
permiselor de calatorie eliberate pensionarilor si membrilor de familie ai acestora in trimestrul ..../anul ......

 ______________________________________________________________________________
| Clasa de  |  Tipul permisului   | Nr. carnete | Tarif/carnet | Contravaloarea|
| calatorie |                     | cu file de  |              | carnetelor    |
|           |                     | permis      |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Clasa I   | Carnet cu 24 de file|             |              |               |
|           | Carnet cu 12 file   |             |              |               |
|           | Carnet cu 6 file    |             |              |               |
|           | ................... |             |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Total     |                     | Nr. total   |              | Total suma    |
| clasa I   |                     | carnete     |              | clasa I       |
|           |                     | clasa I     |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Clasa     | Carnet cu 24 de file|             |              |               |
| a II-a    | Carnet cu 12 file   |             |              |               |
|           | Carnet cu 6 file    |             |              |               |
|           | ................... |             |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Total     |                     | Nr. total   |              | Total suma    |
| clasa     |                     | carnete     |              | clasa a II-a  |
| a II-a    |                     | clasa a II-a|              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|
| Total     |                     | Nr. total   |              | Total suma    |
| Regionala/|                     | carnete     |              | de decontat   |
| SNTFC     |                     | emise       |              |               |
|___________|_____________________|_____________|______________|_______________|

           Director/Director general,
           ..........................
                                            Contabil-sef/Director economic,
                                            ...............................

    ANEXA 3.4
    la metodologie

                                Model decont

    Regionala de Transport Feroviar de Calatori ..................../Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ...../2003

                                   DECONTUL
permiselor de calatorie scolare eliberate copiilor pensionarilor in trimestrul ..../anul ......

 ______________________________________________________________________________
| Numar de permise de calatorie scolare   | Contravaloarea totala a permiselor |
| emise de Regionala de Transport         | de calatorie scolare emise         |
| Feroviar de Calatori ............/SNTFC |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|

           Director/Director general,
           ..........................
                                            Contabil-sef/Director economic,
                                            ...............................

    ANEXA 3.5
    la metodologie

    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori
    "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Nr. ...../2003

                                   DECONTUL
contravalorii biletelor (permiselor) de calatorie in interesul serviciului utilizate, decontate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si predate acesteia la data ...............

 ______________________________________________________________________________
|  Tipul                 |   Numar calatorii/     |  Nr.      | Contravaloarea |
|  legitimatiei          |   tip de legitimatie   |  carnete  | carnetelor     |
|________________________|________________________|___________|________________|
| Permis de calatorie in | O calatorie dus-intors |           |                |
| interesul serviciului  | .....................  |           |                |
| Bilet de calatorie in  | 15 calatorii dus-intors|           |                |
| interesul serviciului  | .....................  |           |                |
|________________________|________________________|___________|________________|
| Total                  |                        | Nr. total | Total suma de  |
|                        |                        | carnete   | decontat       |
|                        |                        | emise     |                |
|________________________|________________________|___________|________________|

             Director general,
            ...................
                                                 Director economic,
                                                ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1067/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1067 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1067/2003
Ordin 2065 2004
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata
Ordin 2065 2004
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata
Ordin 919 2003
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003
Ordin 549 2003
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, si a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu