E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 112 din 30 august 1999    * Republicata

privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 766 din 20 august 2004


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 125/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999 si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 22 mai 2003.
    Ulterior adoptarii, Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 a mai fost modificata prin:
    - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
    - Ordonanta Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2004;
    - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 549/2003 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003, si a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 6 noiembrie 2003.

    Art. 1
    (1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., la filialele acesteia, la subunitatile din structura organizatorica a acesteia, precum si la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane beneficiaza anual de autorizatii de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    (2) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    Art. 2
    (1) Beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata:
    a) in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu exceptia celor prevazuti la art. 1 alin. (1);
    b) la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si la alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    c) in unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    d) in grupurile scolare industriale de transporturi cai ferate si in grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare;
    e) la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti;
    f) la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) Pentru calatoria in interes de serviciu salariatii prevazuti la alin. (1) beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, dupa caz. Functiile de conducere din unitatile mentionate la alin. (1) lit. a) si b), care beneficiaza de autorizatii de calatorie, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si nu mai beneficiaza in anul respectiv de permise de calatorie.
    (3) Lista grupurilor scolare industriale de transporturi cai ferate si a grupurilor scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai caror salariati beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, este prezentata in anexa nr. 1.
    (4) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 12 file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    Art. 3
    (1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., de la unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, de la filialele acestora, precum si de la subunitatile din structura organizatorica a acestora beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes de serviciu sau in interes personal, in mod gratuit, in aceleasi conditii ca si personalul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prevazute la art. 1.
    (2) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.
    (3) Eliberarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane pentru personalul prevazut la alin. (1) si (2) se face pe baza contractelor incheiate intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si unitatile mentionate la alin. (1), numai daca unitatile respective suporta aceste cheltuieli.
    Art. 4
    (1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in unitatile desprinse din Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1999, precum si salariatii unitatilor desprinse din fostul Departament al cailor ferate si din fosta Societate Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare beneficiaza de maximum 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes personal, in mod gratuit, pe intreaga perioada in care unitatea isi pastreaza profilul de activitate preponderent feroviara.
    (2) Salariatii societatilor comerciale la care Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. sunt actionari majoritari si care la data privatizarii societatii respective sunt incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes personal, in mod gratuit, pe intreaga perioada in care unitatea isi pastreaza profilul de activitate preponderent feroviara.
    (3) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) si (2) beneficiaza de jumatate din numarul de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, aferente titularului, in mod gratuit.
    (4) Contravaloarea permiselor de calatorie se suporta de unitatile respective, in limitele stabilite prin contractele colective de munca incheiate la nivelul acestor unitati, si sunt deductibile fiscal.
    (5) Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru salariatii agentilor economici care beneficiaza de prevederile alin. (1) - (4) se stabileste si se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in baza declaratiei conducatorului unitatii prin care confirma mentinerea profilului de activitate preponderent feroviara.
    (6) Eliberarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane se face numai pe baza de contracte incheiate intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si unitatile sus-mentionate, cu suportarea contravalorii acestora de catre unitatile respective.
    Art. 5
    Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata la unitatile prevazute la art. 1 - 4 pot beneficia de bilete de calatorie pe caile ferate romane in interes de serviciu, contravaloarea acestora suportandu-se in acelasi mod ca si autorizatiile de calatorie.
    Art. 6
    (1) Dreptul la autorizatii si permise de calatorie pe caile ferate romane se pierde daca acestea se instraineaza pentru a fi folosite de alte persoane, in anul respectiv in care s-a constatat abaterea, aplicandu-se sanctiunile disciplinare si penale prevazute de legislatia in vigoare. Deplasarea in interes de serviciu se va face cu bilete de calatorie in interes de serviciu.
    (2) Pierderea dreptului de calatorie pe baza de autorizatii sau permise are loc in urmatoarele cazuri:
    a) desfacerea disciplinara a contractului de munca;
    b) instrainarea autorizatiei sau permisului de calatorie pentru a fi utilizat de alta persoana.
    (3) Pierderea dreptului de calatorie pe baza de autorizatii sau permise de calatorie pentru salariati ori pensionari determina pierderea dreptului si pentru membrii de familie ai acestora.
    (4) Membrii de familie ai posesorilor de autorizatii si permise de calatorie pe caile ferate romane care au decedat isi mentin dreptul la permise de calatorie pana la finele anului, in anul urmator urmand a primi permise de calatorie daca indeplinesc conditiile de emitere mentionate in metodologia prevazuta la art. 13.
    (5) Calatoriile in interes personal efectuate in baza autorizatiei de calatorie se declara de catre titularul acesteia, pe propria raspundere, in luna respectiva, cu precizarea traseului si a rangului de tren folosit.
    (6) Permisele de calatorie ale membrilor de familie ai salariatilor posesori de autorizatii de calatorie sau de permise de calatorie reprezinta cupoane de bonuri de valoare ce se acorda cu titlu gratuit.
    Art. 7
    Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata la unitatile prevazute la art. 1 - 4, pentru calatoria in interesul serviciului, precum si sportivii si antrenorii legitimati la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti, care se deplaseaza la competitiile sportive, beneficiaza de bilete de calatorie pe caile ferate romane in interes de serviciu, contravaloarea acestora suportandu-se in acelasi mod ca si autorizatiile si permisele de calatorie.
    Art. 8
    (1) Pensionarii si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, daca la data pensionarii persoana care se pensioneaza indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) este salariata intr-o unitate prevazuta la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, dupa caz, a fost concediata de la aceste unitati in conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu conditia sa nu se fi angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la alte unitati pana la data pensionarii, si are cel putin o vechime de 10 ani in aceste unitati sau in cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare;
    b) este salariata la alta unitate decat cele prevazute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, dupa caz, nu este salariata la data pensionarii si are o vechime de 25 de ani, barbatii, si 20 de ani, femeile, in unitatile prevazute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b), art. 3 si art. 4 alin. (2) pentru salariatii incadrati la aceste unitati la data privatizarii, precum si in unitatile desprinse din cadrul fostului Departament al cailor ferate si fostei Societati Nationale a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare, cu modificarile ulterioare;
    c) vechimea in munca se calculeaza prin cumularea perioadelor in care salariatul a lucrat ca angajat pe durata nedeterminata in unitatile mentionate la lit. a) si b).
    (2) Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzata de accidente de munca sau de evenimente de cale ferata, proveniti din salariatii unitatilor prevazute la art. 1 - 3, precum si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, indiferent de vechimea avuta in aceste unitati.
    (3) Pensionarii care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane in mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permise de calatorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permise de calatorie.
    (4) Contravaloarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane emise in mod gratuit pensionarilor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) si membrilor lor de familie, precum si a permiselor de calatorie scolare ale copiilor acestora se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (5) Dreptul de a solicita permise de calatorie pe caile ferate romane in mod gratuit se prescrie dupa trecerea a 3 ani de la data pensionarii, daca solicitarea nu a fost facuta in acest termen.
    (6) Permisele de calatorie ale pensionarilor si membrilor de familie ai acestora reprezinta cupoane de bonuri de valoare ce se acorda cu titlu gratuit.
    Art. 9
    (1) Pensionarii si membrii lor de familie, carora li s-au acordat permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a ordonantei, beneficiaza in continuare de acest drept, atata timp cat sunt indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.
    (2) Contravaloarea permiselor de calatorie pe caile ferate romane emise in mod gratuit se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 10
    In intelesul prezentei ordonante, membrii de familie sunt sotul, sotia si copiii minori, precum si copiii care se incadreaza in categoriile prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 11
    (1) Copiii salariatilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., ai unitatilor cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, filialelor acestora, precum si ai subunitatilor din structura organizatorica a acestora, ai pensionarilor proveniti din aceste unitati sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniti din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., care sunt in intretinerea acestora, a tutorilor ori aflati in plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o forma de invatamant postuniversitar, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat ori particular, si care urmeaza cursuri si practica in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza de permise de calatorie scolare, in mod gratuit, pentru o distanta de maximum 300 km.
    (2) Permisele de calatorie scolare reprezinta cupoane de bonuri de valoare ce se acorda cu titlu gratuit.
    Art. 12
    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate elibera legitimatii de calatorie pe caile ferate romane, pe timp limitat, in mod gratuit, unor persoane din afara societatii comerciale, care se deplaseaza pentru actiuni in interesul acesteia, pentru cazurile si persoanele stabilite de consiliul de administratie al societatii.
    Art. 13
    (1) Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, prevazute in prezenta ordonanta, va fi reactualizata in termen de 45 de zile de la aprobarea prin lege a ordonantei, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (2) Prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului se aproba tarifele pentru autorizatiile si permisele de calatorie pe caile ferate romane, precum si metodologia de decontare a contravalorii acestora, pentru persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) si pentru pensionarii prevazuti la art. 8 alin. (1) si (2) si la art. 9.
    Art. 14
    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. este autorizata sa incheie conventii cu administratiile de cai ferate straine privind calatoriile gratuite in trafic international, potrivit reglementarilor feroviare internationale.
    Art. 15
    In cazul schimbarii denumirii unitatilor mentionate in prezenta ordonanta, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va face rectificarea corespunzatoare prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a legii de aprobare a ordonantei se abroga:
    a) Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1981 privind calatoriile gratuite pe caile ferate in interes personal si calatoriile gratuite pe caile ferate, cu navele fluviale NAVROM si cu autovehicule, in interes de serviciu, nepublicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) art. 2, 3, 4, 5 si 6 din Decretul-lege nr. 26/1990 privind acordarea unor drepturi si inlesniri beneficiarilor prestatiilor de transporturi, posta si telecomunicatii, precum si personalului din unitatile Ministerului Transporturilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;
    c) art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 19 septembrie 1991, cu modificari;
    d) art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 691/1991 privind infiintarea unor societati comerciale ca urmare a reorganizarii activitatii transporturilor feroviare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 22 octombrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 77/1992 privind infiintarea unor societati comerciale ca urmare a reorganizarii activitatii transporturilor feroviare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1992, cu modificarile ulterioare;
    e) art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 519/1992 privind infiintarea unei societati comerciale ca urmare a divizarii Societatii Comerciale "Rova" - S.A. Rosiori de Vede, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 18 septembrie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 17
    (1) Categoriile sociale care beneficiaza de calatorii gratuite sau de reduceri de tarife la transportul de calatori pe caile ferate romane se stabilesc prin lege.
    (2) Actul normativ de aprobare a calatoriilor gratuite sau a reducerilor tarifare in transportul de calatori pe calea ferata trebuie sa indice in mod obligatoriu sursa din care se deconteaza catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. contravaloarea calatoriilor gratuite sau diferenta de tarif.
    (3) Circulatia calatorilor beneficiari de gratuitati sau de reduceri de tarif se face in baza legitimatiilor eliberate de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in urma incheierii contractului cu unitatea care suporta diferenta de tarif.
    Art. 18
    (1) Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane, de care beneficiaza in mod gratuit persoanele prevazute la art. 3, 4 si 10, cu exceptia copiilor pensionarilor proveniti din unitatile prevazute la art. 11, se suporta de agentii economici sau de institutiile publice, dupa caz, si este deductibila fiscal.
    (2) Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (3) Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de calatorie pe caile ferate romane de care beneficiaza, in mod gratuit, persoanele prevazute la art. 1 si 12 se suporta de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si sunt deductibile fiscal.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

    ANEXA 1

                                LISTA
grupurilor scolare industriale de transporturi cai ferate si a grupurilor scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai caror salariati beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea initiala a unitatii de      Denumirea actuala a unitatii de
crt. invatamant, conform anexei la         invatamant
     Ordonanta Guvernului nr. 112/1999,
     introdusa prin Legea nr. 210/2003
________________________________________________________________________________
  1. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar industrial de transporturi
     transporturi cai ferate Bucuresti  cai ferate Bucuresti
  2. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar industrial de transporturi
     transporturi cai ferate Craiova    cai ferate Craiova
  3. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar industrial de transporturi
     transporturi cai ferate Timisoara  cai ferate Timisoara
  4. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar industrial de transporturi
     transporturi cai ferate Arad       cai ferate Arad
  5. Grupul scolar industrial de        Colegiul tehnic de transporturi
     transporturi cai ferate            "Transilvania" Cluj-Napoca
     Cluj-Napoca
  6. Grupul scolar industrial de        Colegiul tehnic "Dimitrie Leonida"
     transporturi cai ferate Oradea     Oradea
  7. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar industrial de transporturi
     transporturi cai ferate Brasov     cai ferate Brasov
  8. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar industrial de transporturi
     transporturi cai ferate Sibiu      cai ferate Sibiu
  9. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar industrial de transporturi
     transporturi cai ferate Iasi       cai ferate Iasi
 10. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar industrial de transporturi
     transporturi cai ferate Buzau      cai ferate Buzau
 11. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar industrial de transporturi
     transporturi cai ferate Galati     cai ferate Galati
 12. Grupul scolar industrial de        Grupul scolar "Gheorghe Duca" Constanta
     transporturi cai ferate Constanta
 13. Grupul scolar de material rulant   Colegiul tehnic de material rulant
     pentru transporturi feroviare      pentru transporturi feroviare Bucuresti
     Bucuresti
 14. Grupul scolar de material rulant   Grupul scolar material rulant "Unirea"
     pentru transporturi feroviare      Cluj-Napoca
     Cluj-Napoca
 15. Grupul scolar de material rulant   Colegiul tehnic "Anghel Saligny"
     pentru transporturi feroviare      Rosiori de Vede
     Rosiori de Vede
 16. Grupul scolar de material rulant   Grupul scolar cai ferate "Unirea"
     pentru transporturi feroviare      Pascani
     Pascani
 17. Grupul scolar de material rulant   Colegiul tehnic de transport feroviar
     pentru transporturi feroviare      "Anghel Saligny", orasul Simeria
     Simeria
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                          CATEGORII DE PERSOANE
care beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, in conditiile art. 10

    a) copiii minori infiati, aflati sub tutela, in plasament familial ori incredintati in conditiile legii unor persoane care beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie, precum si copiii beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie aflati in aceleasi situatii la alte persoane care nu beneficiaza de acest drept;
    b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie, proveniti dintr-o casatorie anterioara si incredintati acestora prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
    c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o forma de invatamant postuniversitar, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat ori particular din tara sau din strainatate, ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie, care au decedat;
    d) copiii majori inapti de munca ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie, inclusiv in cazul in care sunt infiati, aflati sub tutela, in plasament familial ori incredintati, in conditiile legii, unor persoane care beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe calea ferata, precum si cei aflati in aceeasi situatie la persoane care nu beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie;
    e) sotul ori sotia beneficiarului de autorizatii sau permise de calatorie care a decedat si care are pensie de urmas;
    f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, care sunt in intretinerea acestora, a tutorilor ori aflati in plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o forma de invatamant postuniversitar, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat ori particular din tara sau din strainatate.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 112/1999

 
25.08.2014 11:25:58  Anonim  a scris :
Art.8 1/b- nu este constitutional deoarece face discriminare pe criteriu de sex -in sensul vechimii cerute pt. barbati25 ani fata de femei 20 ani(care au fost criteriile legale pt. a exista aceasta diferenta la vechimea ceruta?)Un raspuns scris ar elucida problema.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 112/1999
Ordin 1273 2009
pentru modificarea pct. 1 si 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate romane si a pct. 1 si 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate romane, republicata
Ordin 2065 2004
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata
Ordin 2065 2004
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata
Legea 125 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu