Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1941 din 28 decembrie 2004

privind Procedura acordarii deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si Procedura de alocare a unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 54 din 17 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 5 alin. (4), art. 86 alin. (1) lit. d) - f) si ale art. 90 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura acordarii deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Procedura de alocare a unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor si Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
acordarii deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    1. Beneficiaza de deducerile prevazute la art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal urmatorii contribuabili:
    a) persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania;
    b) persoanele fizice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din aceasta lege,
care realizeaza venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv: venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor.
    2. Pentru a beneficia de deducerea reprezentand prima de asigurare pentru locuinta de domiciliu, prevazuta la art. 86 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, este necesara anexarea la declaratia de venit global a urmatoarelor documente in copie:
    - contractul de asigurare;
    - documentul de atestare a platii primei de asigurare;
    - actul de proprietate;
    - actele de stare civila, dupa caz.
    Documentele de plata a primei de asigurare pot fi emise pe numele unuia sau al ambilor soti, in situatia in care locuinta este dobandita in timpul casatoriei.
    3. Deducerea reprezentand prima de asigurare pentru locuinta de domiciliu se acorda persoanei fizice care o detine in proprietate, astfel:
    a) pentru locuinta detinuta de o singura persoana, deducerea se acorda proprietarului;
    b) daca locuinta este detinuta in comun, deducerea se acorda fiecarui coproprietar contribuabil.
    4. Pentru a beneficia de deducerile reprezentand contributia la schemele facultative de pensii ocupationale si prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, potrivit art. 86 alin. (1) lit. e) si f) din Legea nr. 571/2003, datorate si suportate de contribuabil, este necesara anexarea la declaratia de venit global a copiilor de pe documentele justificative care atesta plata acestora.
    5. Deducerile prevazute la pct. 2 si 4 se acorda de organul fiscal, in urma depunerii de catre contribuabilii in drept a declaratiei de venit global, cu precizarea in aceasta a sumelor reprezentand aceste cheltuieli, la care se vor anexa documentele justificative prevazute mai sus.
    6. Neprezentarea documentelor justificative pana la termenul stabilit pentru depunerea declaratiei de venit global atrage pierderea dreptului de a beneficia de deducerile prevazute la art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003.

    ANEXA 2

                               PROCEDURA
de alocare a unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    1. In sensul prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin sponsorizarea entitatilor nonprofit se intelege optiunea contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat.
    2. Pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii pentru care angajatorul are obligatia efectuarii regularizarii anuale a impozitului pe veniturile din salarii, respectiv contribuabilii care au obligatia depunerii declaratiei anuale de venit global, potrivit titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. 571/2003.
    3. Contribuabilii care doresc sa dispuna asupra destinatiei unei sume de pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizare, potrivit pct. 2, vor depune la organul fiscal competent declaratia de venit global, completand in acest sens pozitiile corespunzatoare din aceasta declaratie.
    4. Daca suma inscrisa in declaratia de venit global ce urmeaza a se vira catre entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cumulata, dupa caz, cu suma admisa drept cheltuiala pentru bursa privata, potrivit Legii nr. 376/2004, depaseste plafonul de 1% din impozitul pe venitul anual datorat, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon diminuat cu cheltuiala efectuata cu bursa privata.
    5. Organul fiscal competent va verifica datele inscrise de contribuabil in declaratia de venit global si apoi, dupa procesarea acestora, va transmite unitatilor de trezorerie situatia privind sumele ce urmeaza a fi virate catre entitatile nonprofit potrivit optiunilor contribuabililor.
    Virarea acestor sume catre entitatile nonprofit se face pana la data de 31 decembrie a anului in care se face definitivarea impozitului pe venitul anual datorat sau a venitului anual realizat din salarii, dupa caz.
    6. Cheltuielile cu comisioanele datorate pentru viramentele efectuate prin conturi deschise la Trezoreria Statului vor fi suportate de entitatile nonprofit beneficiare din sumele ce urmeaza a fi virate in contul acestora.
    7. Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune privind dispunerea asupra unei sume de pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizare pot solicita directionarea virarii acestei sume numai catre o singura entitate nonprofit.
    8. Neprezentarea optiunii de directionare a sumei reprezentand pana la 1% din impozitul pe venit anual, prevazuta la art. 90 din Legea nr. 571/2003, pana la termenul prevazut pentru depunerea declaratiei de venit global atrage pierderea dreptului de a opta ulterior asupra destinatiei acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1941/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1941 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1941/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu