Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1941 din 28 decembrie 2004

privind Procedura acordarii deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si Procedura de alocare a unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 54 din 17 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 5 alin. (4), art. 86 alin. (1) lit. d) - f) si ale art. 90 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura acordarii deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Procedura de alocare a unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor si Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
acordarii deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    1. Beneficiaza de deducerile prevazute la art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal urmatorii contribuabili:
    a) persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania;
    b) persoanele fizice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din aceasta lege,
care realizeaza venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv: venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor.
    2. Pentru a beneficia de deducerea reprezentand prima de asigurare pentru locuinta de domiciliu, prevazuta la art. 86 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, este necesara anexarea la declaratia de venit global a urmatoarelor documente in copie:
    - contractul de asigurare;
    - documentul de atestare a platii primei de asigurare;
    - actul de proprietate;
    - actele de stare civila, dupa caz.
    Documentele de plata a primei de asigurare pot fi emise pe numele unuia sau al ambilor soti, in situatia in care locuinta este dobandita in timpul casatoriei.
    3. Deducerea reprezentand prima de asigurare pentru locuinta de domiciliu se acorda persoanei fizice care o detine in proprietate, astfel:
    a) pentru locuinta detinuta de o singura persoana, deducerea se acorda proprietarului;
    b) daca locuinta este detinuta in comun, deducerea se acorda fiecarui coproprietar contribuabil.
    4. Pentru a beneficia de deducerile reprezentand contributia la schemele facultative de pensii ocupationale si prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, potrivit art. 86 alin. (1) lit. e) si f) din Legea nr. 571/2003, datorate si suportate de contribuabil, este necesara anexarea la declaratia de venit global a copiilor de pe documentele justificative care atesta plata acestora.
    5. Deducerile prevazute la pct. 2 si 4 se acorda de organul fiscal, in urma depunerii de catre contribuabilii in drept a declaratiei de venit global, cu precizarea in aceasta a sumelor reprezentand aceste cheltuieli, la care se vor anexa documentele justificative prevazute mai sus.
    6. Neprezentarea documentelor justificative pana la termenul stabilit pentru depunerea declaratiei de venit global atrage pierderea dreptului de a beneficia de deducerile prevazute la art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003.

    ANEXA 2

                               PROCEDURA
de alocare a unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    1. In sensul prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin sponsorizarea entitatilor nonprofit se intelege optiunea contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat.
    2. Pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii pentru care angajatorul are obligatia efectuarii regularizarii anuale a impozitului pe veniturile din salarii, respectiv contribuabilii care au obligatia depunerii declaratiei anuale de venit global, potrivit titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. 571/2003.
    3. Contribuabilii care doresc sa dispuna asupra destinatiei unei sume de pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizare, potrivit pct. 2, vor depune la organul fiscal competent declaratia de venit global, completand in acest sens pozitiile corespunzatoare din aceasta declaratie.
    4. Daca suma inscrisa in declaratia de venit global ce urmeaza a se vira catre entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cumulata, dupa caz, cu suma admisa drept cheltuiala pentru bursa privata, potrivit Legii nr. 376/2004, depaseste plafonul de 1% din impozitul pe venitul anual datorat, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon diminuat cu cheltuiala efectuata cu bursa privata.
    5. Organul fiscal competent va verifica datele inscrise de contribuabil in declaratia de venit global si apoi, dupa procesarea acestora, va transmite unitatilor de trezorerie situatia privind sumele ce urmeaza a fi virate catre entitatile nonprofit potrivit optiunilor contribuabililor.
    Virarea acestor sume catre entitatile nonprofit se face pana la data de 31 decembrie a anului in care se face definitivarea impozitului pe venitul anual datorat sau a venitului anual realizat din salarii, dupa caz.
    6. Cheltuielile cu comisioanele datorate pentru viramentele efectuate prin conturi deschise la Trezoreria Statului vor fi suportate de entitatile nonprofit beneficiare din sumele ce urmeaza a fi virate in contul acestora.
    7. Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune privind dispunerea asupra unei sume de pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizare pot solicita directionarea virarii acestei sume numai catre o singura entitate nonprofit.
    8. Neprezentarea optiunii de directionare a sumei reprezentand pana la 1% din impozitul pe venit anual, prevazuta la art. 90 din Legea nr. 571/2003, pana la termenul prevazut pentru depunerea declaratiei de venit global atrage pierderea dreptului de a opta ulterior asupra destinatiei acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1941/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1941 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1941/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu