Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 187 din 7 februarie 2007

privind modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice pentru publicarea memorandumurilor de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 144 din 28 februarie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - In anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2004 pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România (numărul 2003/5812.06), semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2004,   publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.273 din 30 decembrie 2004, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 3

Durata şi data de expirare

Pentru prezenta măsură, finanţarea gratuită a CE este disponibilă pentru contractare până la data de 30 noiembrie 2005,     făcând obiectul reglementărilor prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Fondurile rămase din finanţarea gratuită a CE, care nu au fost contractate până la această dată, vor fi anulate. Termenul limită pentru executarea contractelor din cadrul finanţării gratuite a CE este 30 noiembrie 2006. Comisia poate, totuşi, în împrejurări excepţionale, să fie de acord cu o prelungire a perioadei de contractare sau a perioadei de executare a contractelor, dacă aceasta este cerută în timp util şi justificată adecvat de către Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expiră perioada de executare a contractelor pentru finanţarea gratuită a CE. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei."

Art. II. - In anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.888/2004 pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliere între Bulgaria şi România pentru anul 2003 (numărul 2003/005-701), semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.275 din 30 decembrie 2004, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 3

Durata şi data de expirare

In scopul prezentei măsuri, finanţarea nerambursabilă CE este disponibilă pentru contractare până la data de 30 noiembrie 2005, conform dispoziţiilor din prezentul memorandum. Toate contractele trebuie încheiate până la această dată. Orice sold din finanţarea nerambursabilă CE care nu a fost folosit până la această dată va fi anulat.

Termenul de executare a contractelor din finanţarea nerambursabilă CE este 30 noiembrie 2006, excepţie făcând proiectul RO-2003/005-701.01 «Giurgiu '- Consolidarea infrastructurii de acces la frontieră», pentru care perioada de executare a contractelor expiră la 30 noiembrie 2007.

Comisia poate accepta, totuşi, în cazuri excepţionale, prelungirea corespunzătoare a perioadei de contractare sau a perioadei de executare a contractelor, dacă acest lucru este solicitat la timp şi este justificat de către Beneficiar. Prezentul memorandum încetează la data la care expiră perioada de executare a contractelor din finanţarea nerambursabilă CE. Toate fondurile care nu au fost cheltuite se returnează Comisiei."

Art. III. - Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.412/2005 pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2004 pentru România, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 şi 940 bis din 21 octombrie 2005, se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 3

Durata şi data de expirare

Pentru prezenta măsură, finanţarea nerambursabilă CE este disponibilă pentru contractare până la 30 noiembrie 2006, în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Orice fonduri rămase din finanţarea nerambursabilă CE, care nu au fost contractate până la această dată, vor fi anulate. Termenul limită pentru executarea contractelor din finanţarea nerambursabilă CE este 30 noiembrie 2007, cu excepţia măsurii PHARE/2004/016-772.01.05 şi a contractelor de investiţii şi de supervizare cuprinse în subprogramul 4, pentru care termenul limită este 30 noiembrie 2008. Toate contractele trebuie să fie executate până la expirarea termenului limită pentru executarea contractelor. Cu toate acestea, în situaţii excepţionale, Comisia poate fi de acord cu o prelungire corespunzătoare a perioadei de contractare sau a perioadei de executare a contractelor, dacă această solicitare este făcută în timp util şi este justificată în mod corespunzător de către Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expiră perioada de executare a contractelor din finanţarea nerambursabilă CE. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei."

2.  In anexa C la memorandum, alineatul 6 al punctului 4.3 va avea următorul cuprins:

„Angajamentele financiare conform procedurilor PHARE intră în vigoare la data semnării contractelor de grant de către RAP-ul abilitat. Proiectele ar trebui să fie integral implementate înainte de termenul limită pentru executarea contractelor, conform memorandumului de finanţare."

3.  In anexa C la memorandum, titlul punctului 5.1.3 va avea următorul cuprins:

„5.1.3. Termenul limită pentru contractare şi executare a contractelor şi termenul limită pentru programare"

4. In anexa C la memorandum, alineatul 1 al punctului 5.2.5 va avea următorul cuprins:

„Pentru acele contracte care prevăd clauze de retenţii contractuale (de exemplu, fondurile reţinute pentru o perioadă de garanţie), totalul general al fondurilor pentru aceste contracte (calculat de RAP şi stabilit de Comisie) va fi plătit către Al înainte de termenul limită stabilit pentru executarea contractelor. Agenţia de implementare îşi asumă întreaga responsabilitate pentru depozitarea fondurilor până la efectuarea plăţii finale, precum şi pentru asigurarea că fondurile vor fi folosite exclusiv pentru plăţi cu privire la clauzele de retenţii."

Art. IV. - Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.711/2005 privind publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.162 şi 1.162 bis din 21 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 3

Durata şi data de expirare

Pentru prezenta măsură, finanţarea nerambursabilă CE este disponibilă pentru contractare până la 30 noiembrie 2006, în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Orice fonduri rămase din finanţarea nerambursabilă CE, care nu au fost contractate până la această dată, vor fi anulate. Termenul limită pentru executarea contractelor din finanţarea nerambursabilă CE este 30 noiembrie 2007. Cu toate acestea, în situaţii excepţionale, Comisia poate fi de acord cu o prelungire corespunzătoare a perioadei de contractare sau a perioadei de executare a contractelor, dacă această solicitare este făcută în timp util şi este justificată în mod corespunzător de către Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expiră perioada de executare a contractelor din finanţarea nerambursabilă CE. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei."

2.     In anexa C la memorandum, alineatul 1 al punctului 5.2.4 va avea următorul cuprins:

„Pentru acele contracte cu clauze contractuale de reţinere (de exemplu, fonduri reţinute pentru o perioadă de garanţie), valoarea totală a fondurilor aferente acestor contracte (aşa cum sunt calculate de PAO şi stabilite de Comisie) va fi plătită către IA înainte de data limită de executare a contractelor. Agenţia de implementare îşi asumă întreaga responsabilitate pentru depozitarea fondurilor până când plata finală va fi efectuată, precum şi pentru garantarea că aceste fonduri vor fi folosite numai pentru a efectua plăţi asociate clauzelor de reţinere."

3.     In anexa C la memorandum, alineatul 1 al punctului 5.2.5 va avea următorul cuprins:

„Nu mai târziu de 8 luni de la încheierea executării contractelor, NF va transmite o declaraţie finală asupra cheltuielilor şi o atestare privind regularitatea, acurateţea şi veridicitatea sumelor transmise. Cheltuielile finale aprobate ar trebui, în acest moment, să egaleze valoarea iniţială a contractului minus orice reducere sau economie agreată cu contractorul în cursul implementării. Acesta va trebui, de asemenea, să egaleze plăţile efectuate plus orice sumă importantă în contul reţinerilor contractuale."

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 187/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 187 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 187/2007
Ordin 1711 2005
al ministrului finantelor publice privind publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeana referitor la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securitatii nucleare pentru România
Ordin 1412 2005
pentru aprobarea Acordului de colaborare culturala si stiintifica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004
Ordin 1886 2004
pentru publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar in domeniul securitatii nucleare pentru Romania (numarul 2003/5812.06), semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2004
Ordin 1888 2004
pentru publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul de cooperare transfrontaliera intre Bulgaria si Romania pentru anul 2003 (numarul 2003/005-701), semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu