Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1055 din  8 septembrie 2005

pentru aprobarea Acordului de colaborare culturala si stiintifica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 19 septembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Acordul de colaborare culturala si stiintifica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Lucian Leustean,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul culturii si cultelor,
                       Ioan Onisei,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

                              ACORD
de colaborare culturala si stiintifica intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, denumite in continuare parti,
    dorind sa intareasca relatiile de prietenie si sa dezvolte intelegerea reciproca si increderea dintre popoarele celor doua state in domeniile educatiei, culturii, stiintei, mass-media, sportului, tineretului si turismului,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile vor dezvolta colaborarea plenara in domeniile culturii si stiintei, in conformitate cu cele precizate in prezentul acord.
    Art. 2
    Partile vor sprijini dezvoltarea colaborarii culturale bilaterale pe baza interesului reciproc. Fiecare parte se va stradui sa difuzeze valorile artistice si culturale ale statului celeilalte parti, asigurand accesul larg al cetatenilor statului sau la acestea, sprijinind initiativele la toate nivelurile: de stat, social si particular.
    Art. 3
    Partile vor sprijini reciproc stabilirea de contacte directe in domeniul culturii si vor contribui la realizarea de turnee artistice ale unor ansambluri si solisti profesionisti de opera, teatru, muzica etc., atat comerciale, cat si necomerciale.
    Art. 4
    Organele competente ale partilor se vor informa in timp util asupra conferintelor, concursurilor, festivalurilor si altor activitati internationale in domeniul culturii si artei, care au loc in statele lor.
    Art. 5
    Partile vor contribui la colaborarea dintre muzee, biblioteci si arhive de stat, luand masuri pentru asigurarea garantiilor de stat, inclusiv a responsabilitatii financiare, in cazul realizarii de activitati legate de transportul valorilor culturale. Vor contribui la colaborarea directa dintre bibliotecile nationale, in special in ceea ce priveste accesul la materialele referitoare la Romania si Republica Orientala a Uruguayului.
    Art. 6
    Partile vor sprijini dezvoltarea de contacte si colaborarea dintre institutii culturale, ansambluri si/sau grupari artistice, asociatii, fundatii si alte organizatii culturale din cele doua state, perfectand intre acestea programe, protocoale si alte documente de lucru.
    Art. 7
    Partile vor contribui la studiul reciproc al experientei in domeniul culturii, artei si literaturii prin conferinte, simpozioane si alte manifestari stiintifice, precum si prin schimbul de specialisti si realizarea de cercetari stiintifice comune.
    Art. 8
    Partile se angajeaza sa ia masuri de protectie privind circulatia valorilor culturale si stiintifice apartinand fiecaruia dintre cele doua state, cu respectarea normelor de drept international si a legislatiei proprii. Partile garanteaza colaborarea dintre organismele de stat cu atributii in domeniu, in ceea ce priveste schimbul de informatii si conlucrarea in vederea restabilirii dreptului de proprietate asupra bunurilor si valorilor culturale si stiintifice si a restituirii acestora in caz de trafic ilegal.
    Art. 9
    Partile vor favoriza colaborarea in domeniul cinematografiei si vor contribui la difuzarea artei cinematografice a statelor lor prin schimburi comerciale si necomerciale de filme. De asemenea, vor sprijini intalnirile dintre cineasti si specialisti din domeniul cinematografiei.
    Art. 10
    Partile vor sprijini colaborarea in domeniul mass-media, in special prin intelegeri directe intre organismele specializate si organizatiile profesionale, productia comuna de presa si audiovizual, schimbul de specialisti, organizarea de targuri si expozitii.
    Partile vor sprijini colaborarea directa dintre societatile nationale de radio si televiziune romane si uruguayene. Formele si conditiile de colaborare vor putea fi stabilite prin acorduri directe.
    Art. 11
    Partile vor sprijini colaborarea in domeniul protectiei drepturilor de autor. Forma si conditiile colaborarii respective vor fi stabilite printr-un acord special.
    Art. 12
    Fiecare parte va asigura, in conformitate cu legislatia in vigoare a statului sau, conditii favorabile pentru aplicarea prezentului acord, precum si pentru difuzarea prin intermediul mass-media a realizarilor celuilalt stat in domeniile culturii, artei, stiintei, educatiei si sportului.
    Art. 13
    Partile vor contribui la colaborarea dintre arhivele celor doua state.
    Art. 14
    Partile vor dezvolta colaborarea in domeniul stiintei pe baza de acorduri directe intre organismele competente.
    Art. 15
    Partile vor contribui la dezvoltarea reciproc avantajoasa a cooperarii dintre Academia Romana si Ministerul Educatiei si Culturii al Republicii Orientale a Uruguayului.
    Art. 16
    Partile vor contribui la colaborarea si schimbul de experienta in domeniul educatiei prin:
    a) schimbul de specialisti, oameni de stiinta, profesori, studenti si de elevi;
    b) dezvoltarea de legaturi directe intre centrele de invatamant superior, mediu si profesional;
    c) acordarea de asistenta pentru colaborarea in domeniul formarii de personal.
    Art. 17
    Partile, constiente de faptul ca dezvoltarea studierii limbii celuilalt stat constituie un factor important de cooperare, vor contribui la studierea si promovarea limbilor celor doua state in sistemul de educatie superior, precum si in centre de studiere a limbilor, prin:
    a) selectarea si trimiterea de profesori si de alti specialisti;
    b) trimiterea de manuale si material didactic si colaborarea la elaborarea manualelor;
    c) schimbul de experienta in domeniul tehnologiilor moderne de invatare a limbii straine;
    d) utilizarea radioului si televiziunii pentru promovarea limbii celuilalt stat;
    e) formarea de traducatori literari;
    f) schimbul de oameni de stiinta, profesori, de persoane care urmeaza studii postuniversitare si de studenti, cu scopul de a aprofunda cunostintele acestora de limba si de a realiza cercetari lingvistice.
    Art. 18
    Partile vor contribui la recunoasterea reciproca a documentelor de studii, a titlurilor si gradelor stiintifice si, in acest scop, vor negocia si vor semna un acord in materie.
    Art. 19
    Partile vor dezvolta colaborarea dintre organizatiile si formatiile de tineret si vor sprijini contactele directe dintre tinerii din ambele state.
    Art. 20
    Partile vor colabora in domeniul sanatatii si stiintei medicale pe baza unor acorduri directe intre organismele competente.
    Art. 21
    Partile vor contribui la dezvoltarea colaborarii in domeniul educatiei fizice si sportului si vor sprijini relatiile directe dintre organizatiile, federatiile si cluburile sportive din ambele state.
    Art. 22
    Partile vor promova dezvoltarea de schimburi turistice in vederea aprofundarii cunoasterii reciproce a culturii ambelor state.
    Art. 23
    In aplicarea prezentului acord, partile vor incheia programe de schimburi culturale si stiintifice, in care se vor prevedea activitatile concrete, precum si conditiile financiare si de alta natura pentru realizarea acestora.
    In acest scop se va constitui o comisie mixta romano-uruguayana pentru colaborarea culturala si stiintifica, care se va reuni alternativ la Bucuresti si la Montevideo. Coordonarea activitatii comisiei mixte romano-uruguayene si semnarea programelor de schimburi convenite vor fi realizate de ministerele afacerilor externe ale Romaniei si Republicii Orientale a Uruguayului, cu respectarea legislatiei in vigoare a statului fiecarei parti.
    Art. 24
    Posibilele divergente privind interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului acord se vor solutiona pe baza intelegerii reciproce dintre parti, pe cai diplomatice.
    Art. 25
    La data intrarii in vigoare a prezentului acord isi inceteaza valabilitatea Acordul de colaborare culturala si stiintifica dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 28 august 1969.
    Art. 26
    Prezentul acord va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile isi vor comunica, pe cai diplomatice, indeplinirea procedurilor legale interne necesare.
    Prezentul acord va avea o valabilitate de 5 ani, reinnoita automat pentru una sau mai multe perioade de 5 ani, daca nici una dintre parti nu va comunica celeilalte, pe cai diplomatice, cu cel putin 6 luni inainte, intentia sa de a-l denunta.
    Incetarea valabilitatii prezentului acord nu va afecta executarea programelor si proiectelor incepute anterior.
    Semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si spaniola, toate textele fiind egal autentice.

                  Pentru Guvernul Romaniei,
                  Eugen Uricaru,
                  secretar de stat

                  Pentru Guvernul Republicii Orientale
                  a Uruguayului,
                  William Ehlers,
                  subsecretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1412/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1412 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu