Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1055 din  8 septembrie 2005

pentru aprobarea Acordului de colaborare culturala si stiintifica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 19 septembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Acordul de colaborare culturala si stiintifica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Lucian Leustean,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul culturii si cultelor,
                       Ioan Onisei,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

                              ACORD
de colaborare culturala si stiintifica intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, denumite in continuare parti,
    dorind sa intareasca relatiile de prietenie si sa dezvolte intelegerea reciproca si increderea dintre popoarele celor doua state in domeniile educatiei, culturii, stiintei, mass-media, sportului, tineretului si turismului,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile vor dezvolta colaborarea plenara in domeniile culturii si stiintei, in conformitate cu cele precizate in prezentul acord.
    Art. 2
    Partile vor sprijini dezvoltarea colaborarii culturale bilaterale pe baza interesului reciproc. Fiecare parte se va stradui sa difuzeze valorile artistice si culturale ale statului celeilalte parti, asigurand accesul larg al cetatenilor statului sau la acestea, sprijinind initiativele la toate nivelurile: de stat, social si particular.
    Art. 3
    Partile vor sprijini reciproc stabilirea de contacte directe in domeniul culturii si vor contribui la realizarea de turnee artistice ale unor ansambluri si solisti profesionisti de opera, teatru, muzica etc., atat comerciale, cat si necomerciale.
    Art. 4
    Organele competente ale partilor se vor informa in timp util asupra conferintelor, concursurilor, festivalurilor si altor activitati internationale in domeniul culturii si artei, care au loc in statele lor.
    Art. 5
    Partile vor contribui la colaborarea dintre muzee, biblioteci si arhive de stat, luand masuri pentru asigurarea garantiilor de stat, inclusiv a responsabilitatii financiare, in cazul realizarii de activitati legate de transportul valorilor culturale. Vor contribui la colaborarea directa dintre bibliotecile nationale, in special in ceea ce priveste accesul la materialele referitoare la Romania si Republica Orientala a Uruguayului.
    Art. 6
    Partile vor sprijini dezvoltarea de contacte si colaborarea dintre institutii culturale, ansambluri si/sau grupari artistice, asociatii, fundatii si alte organizatii culturale din cele doua state, perfectand intre acestea programe, protocoale si alte documente de lucru.
    Art. 7
    Partile vor contribui la studiul reciproc al experientei in domeniul culturii, artei si literaturii prin conferinte, simpozioane si alte manifestari stiintifice, precum si prin schimbul de specialisti si realizarea de cercetari stiintifice comune.
    Art. 8
    Partile se angajeaza sa ia masuri de protectie privind circulatia valorilor culturale si stiintifice apartinand fiecaruia dintre cele doua state, cu respectarea normelor de drept international si a legislatiei proprii. Partile garanteaza colaborarea dintre organismele de stat cu atributii in domeniu, in ceea ce priveste schimbul de informatii si conlucrarea in vederea restabilirii dreptului de proprietate asupra bunurilor si valorilor culturale si stiintifice si a restituirii acestora in caz de trafic ilegal.
    Art. 9
    Partile vor favoriza colaborarea in domeniul cinematografiei si vor contribui la difuzarea artei cinematografice a statelor lor prin schimburi comerciale si necomerciale de filme. De asemenea, vor sprijini intalnirile dintre cineasti si specialisti din domeniul cinematografiei.
    Art. 10
    Partile vor sprijini colaborarea in domeniul mass-media, in special prin intelegeri directe intre organismele specializate si organizatiile profesionale, productia comuna de presa si audiovizual, schimbul de specialisti, organizarea de targuri si expozitii.
    Partile vor sprijini colaborarea directa dintre societatile nationale de radio si televiziune romane si uruguayene. Formele si conditiile de colaborare vor putea fi stabilite prin acorduri directe.
    Art. 11
    Partile vor sprijini colaborarea in domeniul protectiei drepturilor de autor. Forma si conditiile colaborarii respective vor fi stabilite printr-un acord special.
    Art. 12
    Fiecare parte va asigura, in conformitate cu legislatia in vigoare a statului sau, conditii favorabile pentru aplicarea prezentului acord, precum si pentru difuzarea prin intermediul mass-media a realizarilor celuilalt stat in domeniile culturii, artei, stiintei, educatiei si sportului.
    Art. 13
    Partile vor contribui la colaborarea dintre arhivele celor doua state.
    Art. 14
    Partile vor dezvolta colaborarea in domeniul stiintei pe baza de acorduri directe intre organismele competente.
    Art. 15
    Partile vor contribui la dezvoltarea reciproc avantajoasa a cooperarii dintre Academia Romana si Ministerul Educatiei si Culturii al Republicii Orientale a Uruguayului.
    Art. 16
    Partile vor contribui la colaborarea si schimbul de experienta in domeniul educatiei prin:
    a) schimbul de specialisti, oameni de stiinta, profesori, studenti si de elevi;
    b) dezvoltarea de legaturi directe intre centrele de invatamant superior, mediu si profesional;
    c) acordarea de asistenta pentru colaborarea in domeniul formarii de personal.
    Art. 17
    Partile, constiente de faptul ca dezvoltarea studierii limbii celuilalt stat constituie un factor important de cooperare, vor contribui la studierea si promovarea limbilor celor doua state in sistemul de educatie superior, precum si in centre de studiere a limbilor, prin:
    a) selectarea si trimiterea de profesori si de alti specialisti;
    b) trimiterea de manuale si material didactic si colaborarea la elaborarea manualelor;
    c) schimbul de experienta in domeniul tehnologiilor moderne de invatare a limbii straine;
    d) utilizarea radioului si televiziunii pentru promovarea limbii celuilalt stat;
    e) formarea de traducatori literari;
    f) schimbul de oameni de stiinta, profesori, de persoane care urmeaza studii postuniversitare si de studenti, cu scopul de a aprofunda cunostintele acestora de limba si de a realiza cercetari lingvistice.
    Art. 18
    Partile vor contribui la recunoasterea reciproca a documentelor de studii, a titlurilor si gradelor stiintifice si, in acest scop, vor negocia si vor semna un acord in materie.
    Art. 19
    Partile vor dezvolta colaborarea dintre organizatiile si formatiile de tineret si vor sprijini contactele directe dintre tinerii din ambele state.
    Art. 20
    Partile vor colabora in domeniul sanatatii si stiintei medicale pe baza unor acorduri directe intre organismele competente.
    Art. 21
    Partile vor contribui la dezvoltarea colaborarii in domeniul educatiei fizice si sportului si vor sprijini relatiile directe dintre organizatiile, federatiile si cluburile sportive din ambele state.
    Art. 22
    Partile vor promova dezvoltarea de schimburi turistice in vederea aprofundarii cunoasterii reciproce a culturii ambelor state.
    Art. 23
    In aplicarea prezentului acord, partile vor incheia programe de schimburi culturale si stiintifice, in care se vor prevedea activitatile concrete, precum si conditiile financiare si de alta natura pentru realizarea acestora.
    In acest scop se va constitui o comisie mixta romano-uruguayana pentru colaborarea culturala si stiintifica, care se va reuni alternativ la Bucuresti si la Montevideo. Coordonarea activitatii comisiei mixte romano-uruguayene si semnarea programelor de schimburi convenite vor fi realizate de ministerele afacerilor externe ale Romaniei si Republicii Orientale a Uruguayului, cu respectarea legislatiei in vigoare a statului fiecarei parti.
    Art. 24
    Posibilele divergente privind interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului acord se vor solutiona pe baza intelegerii reciproce dintre parti, pe cai diplomatice.
    Art. 25
    La data intrarii in vigoare a prezentului acord isi inceteaza valabilitatea Acordul de colaborare culturala si stiintifica dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 28 august 1969.
    Art. 26
    Prezentul acord va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile isi vor comunica, pe cai diplomatice, indeplinirea procedurilor legale interne necesare.
    Prezentul acord va avea o valabilitate de 5 ani, reinnoita automat pentru una sau mai multe perioade de 5 ani, daca nici una dintre parti nu va comunica celeilalte, pe cai diplomatice, cu cel putin 6 luni inainte, intentia sa de a-l denunta.
    Incetarea valabilitatii prezentului acord nu va afecta executarea programelor si proiectelor incepute anterior.
    Semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si spaniola, toate textele fiind egal autentice.

                  Pentru Guvernul Romaniei,
                  Eugen Uricaru,
                  secretar de stat

                  Pentru Guvernul Republicii Orientale
                  a Uruguayului,
                  William Ehlers,
                  subsecretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1412/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1412 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu