Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1846 din 22 decembrie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 10 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor art. 143 si 144 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                INSTRUCTIUNI
de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    CAP. 1
    Aplicarea scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi, alte operatiuni similare si transportul international, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) - h), o) si p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    Art. 1
    (1) Prin prezentele instructiuni se reglementeaza modul de justificare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Persoanele impozabile stabilite in strainatate, care realizeaza operatiuni scutite cu drept de deducere in Romania, pot sa-si desemneze un reprezentant fiscal pentru aceste operatiuni potrivit art. 151 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Daca nu-si desemneaza reprezentant fiscal pentru aceste operatiuni, aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pe care nu trebuie sa o justifice cu documente si nu au drept de deducere.
    (3) Persoanele impozabile romane care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata aplica scutirile de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 si 144 din Legea nr. 571/2003, dar nu au drept de deducere si nu sunt obligate sa justifice cu documente aplicarea acestor scutiri.
    (4) In situatia in care, din cauze independente de vointa furnizorului sau prestatorului, nu pot fi prezentate toate documentele justificative prevazute de prezentele instructiuni, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se poate aplica daca exista alte documente prin care se poate face dovada realizarii operatiunii.
    (5) In sensul prezentelor instructiuni, prin contract se intelege si comanda urmata de executarea acesteia.
    Art. 2
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara tarii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau. Prin persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara tarii in contul furnizorului se intelege orice persoana care face transportul. In situatia in care transportul este efectuat cu mijloace proprii sau inchiriate, persoana care efectueaza serviciul este denumita transportator. Orice persoana care contracteaza servicii de transport pe care nu le realizeaza cu mijloace proprii sau inchiriate este denumita in prezentele instructiuni casa de expeditie.
    (2) Pentru exportul efectuat in nume propriu de exportator, justificarea regimului de scutire se face cu:
    a) factura fiscala si factura externa;
    b) declaratia vamala de export din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama conform reglementarilor vamale in vigoare.
    (3) Daca, potrivit contractului incheiat intre producatorul bunurilor si exportator, expeditia sau transportul bunurilor catre beneficiarul extern se face direct de la producator, scutirea se aplica atat de exportator, cat si de producator.
    a) Exportatorul justifica regimul de scutire pe baza documentelor prevazute la alin. (2).
    b) Producatorul bunurilor justifica regimul de scutire cu:
    1. contractul incheiat cu unitatea exportatoare;
    2. factura fiscala emisa catre unitatea exportatoare;
    3. copia de pe declaratia vamala de export din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama conform reglementarilor vamale in vigoare, in care la rubrica 31 se inscrie denumirea producatorului si localitatea. In situatia in care exista mai multi producatori care trebuie mentionati in declaratia vamala de export se inscrie "conform anexei continand producatorii - localitatea". Anexa se certifica prin semnatura si stampila de catre declarant si se ataseaza la declaratia vamala de export, nefiind necesara viza organului vamal.
    (4) Pentru exportul realizat prin comisionari care actioneaza in nume propriu, dar in contul unui comitent din tara, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica atat de catre comisionar, cat si de catre comitent. Comisionarul, care este exportatorul bunurilor in sensul taxei pe valoarea adaugata, justifica scutirea cu documentele prevazute la alin. (2), inclusiv in situatia in care, potrivit prevederilor contractuale, comisionul este facturat separat comitentului. Comitentul justifica scutirea cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu comisionarul, din care sa rezulte cantitatile de bunuri, precum si data la care trebuie efectuat exportul;
    b) copia de pe declaratia vamala de export pentru care autoritatea vamala a acordat liberul de vama si copia de pe lista-anexa la declaratia vamala, in care comisionarul a inscris denumirea comitentului. Aceste documente sunt prezentate obligatoriu la termenele prevazute in contract pentru efectuarea exportului. Scutirea cu drept de deducere se aplica si in perioada in care comitentul nu este in posesia copiei de pe declaratia vamala de export;
    c) factura fiscala emisa de comitent catre comisionar.
    Art. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara tarii de cumparatorul care nu este stabilit in interiorul tarii sau de alta persoana in contul sau, pentru care se aplica procedura de vamuire la domiciliu. Astfel de livrari au loc in cadrul unor contracte precum cele in care conditia de livrare este ex works conform normelor INCOTERMS. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica pe baza documentelor prevazute la art. 2.
    (2) In cazul in care livrarea de bunuri se refera la bunuri cumparate din Romania de persoane fizice cu domiciliul in strainatate, scoase din tara ca bagaje insotite sau neinsotite, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit procedurilor si conditiilor stabilite printr-un ordin distinct al ministrului finantelor publice.
    Art. 4
    (1) In situatia in care beneficiarul stabilit in strainatate, in vederea obtinerii unui produs final, contracteaza livrari de bunuri si/sau prestari de servicii cu fiecare unitate care concura la realizarea produsului final, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica de fiecare unitate potrivit prevederilor prezentului articol, in baza art. 143 alin. (1) lit. a), c) si p) din Legea nr. 571/2003.
    (2) Exportul bunurilor poate fi efectuat de oricare dintre unitatile care au participat la realizarea produsului final, precum si de catre un intermediar.
    (3) Predarea bunurilor intre unitatile care concura la realizarea produsului final se efectueaza din dispozitia beneficiarului extern, potrivit prevederilor contractuale, pe baza avizului de insotire a marfii cu mentiunea "nu se factureaza".
    (4) Unitatile care efectueaza livrari de bunuri care sunt incorporate in produsul final, inclusiv ambalajele, justifica scutirea cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu beneficiarul extern, din care sa rezulte cantitatile de bunuri si unitatile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului;
    b) copia de pe declaratia vamala de export intocmita de exportator, din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama pentru produsul final, conform reglementarilor vamale in vigoare;
    c) factura fiscala si factura externa, emise catre beneficiarul extern;
    d) avizul de insotire a marfii cu mentiunea "nu se factureaza", cu exceptia exportatorului.
    (5) Unitatile care efectueaza prestari de servicii care concura la realizarea produsului final justifica scutirea cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu partenerul extern, din care sa rezulte prestarile de servicii efectuate si termenul pentru efectuarea exportului;
    b) copia de pe declaratia vamala de export intocmita de exportator, din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama pentru produsul final, conform reglementarilor vamale in vigoare;
    c) factura fiscala si factura externa, emise catre beneficiarul extern.
    Art. 5
    (1) In baza art. 143 alin. (1) lit. a), c) si p) din Legea nr. 571/2003 se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii legate de bunurile plasate in regim de perfectionare activa, precum si pentru livrarile de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit in strainatate de catre alte unitati decat cea care are autorizatia de perfectionare activa si care sunt incorporate in produsele compensatoare.
    (2) Unitatile care nu au autorizatia de perfectionare activa, dar au contractat cu beneficiarul stabilit in strainatate livrari de bunuri care sunt incorporate in produsele compensatoare justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu beneficiarul extern, din care sa rezulte cantitatile de bunuri si unitatile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului;
    b) copia de pe declaratia vamala de export intocmita de exportator, din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama pentru produsele compensatoare, conform reglementarilor vamale in vigoare;
    c) factura fiscala si factura externa, emise catre beneficiarul extern;
    d) avizul de insotire a marfii cu mentiunea "nu se factureaza".
    (3) Persoanele impozabile care au incheiat contracte de prestari de servicii cu beneficiari din strainatate pentru bunurile plasate in regim de perfectionare activa si care realizeaza exportul sau reexportul produselor compensatoare justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile efectuate pe baza urmatoarelor documente:
    a) contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate;
    b) autorizatia pentru perfectionare activa;
    c) factura fiscala pentru prestarea de servicii si factura externa;
    d) declaratia vamala de export sau, dupa caz, de reexport, din care sa rezulte ca autoritatea vamala a acordat liberul de vama conform reglementarilor vamale in vigoare, ori copie de pe declaratia vamala de export sau, dupa caz, de reexport, intocmita de unitatea care realizeaza exportul/reexportul produselor compensatoare, in cazul unitatilor care au cesionat regimul de perfectionare activa.
    (4) Unitatile care efectueaza prestari de servicii care concura la realizarea produselor compensatoare sau orice alte prestari de servicii legate direct de bunurile plasate in regim de perfectionare activa justifica scutirea cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu titularul autorizatiei pentru operatiunile de perfectionare activa sau cu beneficiarul din strainatate;
    b) copia de pe autorizatia pentru operatiuni de perfectionare activa;
    c) factura fiscala pentru prestatia efectuata.
    (5) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de catre titularul operatiunii de perfectionare activa sau de persoana careia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activa catre unitatile care realizeaza prelucrarea acestora. Bunurile respective se predau spre prelucrare pe baza avizului de insotire a marfii. Unitatile care realizeaza prelucrarea predau bunurile titularului operatiunii de perfectionare activa sau persoanei careia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activa, pe baza avizului de insotire a marfii si a facturii fiscale pentru contravaloarea prestatiei efectuate.
    (6) Scutirea pentru transportul, precum si pentru prestarile de servicii accesorii transportului, aferente bunurilor plasate in regim de perfectionare activa, se justifica conform prevederilor art. 6.
    Art. 6
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. c) si p) din Legea nr. 571/2003, prestarile de servicii, inclusiv transportul si prestarile de servicii accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate in regimuri vamale suspensive, precum si prestarile de servicii efectuate de intermediari in astfel de operatiuni.
    (2) In sensul art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, prin exportul de bunuri se intelege orice scoatere de bunuri de pe teritoriul Romaniei.
    (3) Scutirea pentru transportul efectuat la introducerea in tara a bunurilor plasate in regimuri suspensive se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu beneficiarul din strainatate ori cu casa de expeditie;
    b) documentul specific de transport international, in functie de tipul transportului, prevazut la alin. (6);
    c) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate sunt in regim vamal suspensiv.
    (4) Scutirea pentru transportul bunurilor aflate in regim vamal suspensiv pe teritoriul Romaniei se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu beneficiarul din strainatate ori cu casa de expeditie;
    b) factura fiscala sau alt document legal aprobat;
    c) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate sunt in regim vamal suspensiv.
    (5) Scutirea pentru transportul international al produselor rezultate din operatiuni de perfectionare pasiva care intra in Romania se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu titularul autorizatiei de perfectionare pasiva sau cu prestatorul din strainatate ori cu casa de expeditie;
    b) documentul specific de transport, in functie de tipul transportului, sau copie de pe documentul de transport in cazul caselor de expeditie, prevazut la alin. (6);
    c) documentele din care sa rezulte ca bunurile respective sunt in regim de perfectionare pasiva.
    (6) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru transportul aferent bunurilor exportate se justifica astfel:
    a) in cazul transportului auto, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu exportatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate; copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, documentul de transport international sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie;
    b) in cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate; documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie pentru transportator, sau copia acestuia pentru casele de expeditie; documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara pentru transportator;
    c) in cazul transportului multimodal cale ferata - naval: contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate sau comenzile acestora; scrisoarea de trasura si foaia de conosament;
    d) in cazul transportului feroviar si/sau combinat de vagoane, containere si altele asemenea, fara incarcatura, pana la statia de incarcare a bunurilor exportate, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate; documentul de transport;
    e) in cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum si in cazul transporturilor combinate, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu exportatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate; documentul specific de transport;
    f) in cazul transportului prin conducte, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu exportatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate sau comenzile acestora; documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate.
    (7) Scutirea pentru prestarile de servicii accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate in regimuri vamale suspensive se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu beneficiarul prestarii de servicii, care poate fi: exportatorul, respectiv titularul regimului vamal suspensiv, beneficiarul din strainatate, comisionari care actioneaza in numele si in contul unuia dintre acestia, transportatorul sau casa de expeditii;
    b) factura fiscala sau alte documente legal aprobate si, dupa caz, factura externa;
    c) documentele din care sa rezulte ca bunurile respective sunt plasate in regimuri vamale suspensive sau sunt exportate.
    (8) Scutirea pentru prestarile de servicii legate de bunurile aflate in regimuri vamale suspensive, altele decat cele de transport si accesorii transportului, se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu beneficiarul din strainatate;
    b) factura fiscala sau alte documente legal aprobate si, dupa caz, factura externa;
    c) documentele din care sa rezulte ca bunurile respective sunt plasate in regimuri vamale suspensive.
    (9) Pentru serviciile de intermediere a unor operatiuni de export realizate de comisionari, atunci cand acestia actioneaza in numele si in contul comitentului, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu comitentul, care este fie exportatorul, fie beneficiarul din strainatate;
    b) factura fiscala si, dupa caz, factura externa;
    c) copia de pe declaratia vamala de export pentru care autoritatea vamala a acordat liberul de vama.
    (10) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru alte prestari de servicii legate de exportul de bunuri se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu exportatorul ori cu beneficiarul din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora;
    b) documentele prezentate de exportator ori de intermediarul care actioneaza in numele ori in contul sau, din care sa rezulte ca operatiunile respective sunt legate direct de exportul bunurilor, sau factura externa, in cazul prestarilor de servicii contractate cu beneficiari din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora.
    (11) In baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata transportul si prestarile de servicii accesorii transportului bunurilor personale care sunt scutite de drepturi de import si de export conform Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu:
    a) factura fiscala;
    b) documente specifice din care sa rezulte ca bunurile respective beneficiaza de scutirea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003;
    c) documente specifice de transport, pentru serviciile de transport.
    Art. 7
    (1) Pentru transportul marfurilor importate a carui contravaloare a fost inclusa in valoarea in vama potrivit prevederilor art. 139 din Legea nr. 571/2003, scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din aceeasi lege, se justifica de transportatori, respectiv de casele de expeditie, in functie de tipul transportului, astfel:
    a) in cazul transportului auto, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate, copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, documentul de transport international din care sa rezulte ca bunurile transportate provin din import sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie;
    b) in cazul transportului prin conducte, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate, documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate;
    c) in cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum si al transporturilor combinate, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate, documentul specific de transport cuprinzand date referitoare la bunurile transportate;
    d) in cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate sau comenzile acestora; documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie; documentul de transmitere a vagonului de la calea ferata vecina, care sa confirme intrarea marfii in tara pentru transportator;
    e) in cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continua cu transport pe calea ferata pana la primul loc de destinatie care figureaza pe documentul de transport care insoteste bunurile la intrarea in tara, cu urmatoarele documente: pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele mentionate la lit. c), iar pentru partea de transport intern efectuat pe caile ferate, cu contractul incheiat cu persoana care angajeaza transportul sau comanda acesteia, in care sa fie specificat primul loc de destinatie al marfurilor importate, scrisoarea de trasura din care sa rezulte ca bunurile transportate provin din import.
    (2) Prestarile de servicii accesorii transportului si alte prestari de servicii aferente marfurilor din import, a caror contravaloare a fost inclusa in valoarea in vama potrivit prevederilor art. 139 din Legea nr. 571/2003, se justifica de unitatile prestatoare cu:
    a) contractul incheiat cu unitatea transportatoare, cu importatorul marfurilor ori cu beneficiarul din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora sau comenzile date de acestia;
    b) documentele prezentate de transportator sau de importatorul marfurilor ori de intermediarul care actioneaza in numele ori in contul sau, din care sa rezulte ca prestarile de servicii respective sunt accesorii transportului sau sunt aferente marfurilor importate; factura externa, in cazul prestarilor de servicii contractate cu beneficiari din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora.
    Art. 8
    (1) Transportul international de persoane pentru care se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003, este transportul pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania potrivit art. 133 alin. (2) lit. b) din aceeasi lege.
    (2) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru transportul de persoane international cu mijloace auto se face cu urmatoarele documente:
    a) licenta de transport;
    b) caietul de sarcini al licentei de traseu, dupa caz;
    c) foaia de parcurs sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate de organul vamal;
    d) diagrama biletelor de calatorie sau, dupa caz, facturile fiscale in cazul curselor ocazionale;
    e) factura fiscala pentru contravaloarea biletelor vandute, in situatia in care vanzarea biletelor se face prin intermediari.
    (3) Pentru transportul international aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane, justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se face de catre transportatori cu:
    a) documentele specifice de transport din care sa rezulte traseul transportului, data de iesire/intrare din/in tara, dupa caz;
    b) factura fiscala, in situatia in care biletele de calatorie au fost vandute prin intermediari;
    c) borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute sau, dupa caz, facturile fiscale in cazul curselor ocazionale.
    (4) Persoanele impozabile care vand bilete pentru transportul international de persoane justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu:
    a) borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute;
    b) factura fiscala pentru comision sau, dupa caz, factura primita de la transportator pentru biletele vandute.
    (5) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile direct legate de transportul international de persoane se justifica cu documente din care sa rezulte natura prestatiei si legatura directa cu transportul international de persoane.
    (6) Agentiile companiilor aeriene straine care functioneaza pe teritoriul Romaniei beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bilete aferente transportului international de persoane, conform art. 143 alin. (1) lit. e) si p) din Legea nr. 571/2003, pe baza de reciprocitate acordata companiilor aeriene romane care au deschise agentii in strainatate. Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine Directiei generale de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Aceasta va comunica Ministerului Finantelor Publice lista cu tarile in care companiile aeriene romane au deschise agentii, daca acestea beneficiaza in tarile respective de rambursarea taxei pe valoarea adaugata si in ce conditii. Informatiile respective vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in relatiile reciproce dintre tari.
    (7) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bilete efectuate in Romania de agentiile companiilor aeriene straine se realizeaza prin restituirea de catre Ministerul Finantelor Publice prin directiile generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate destinate necesitatilor de functionare a agentiilor. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza trimestrial pe baza de cerere depusa de agentiile companiilor aeriene straine la directiile generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti. Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, insotite de documentele care atesta efectuarea platii contravalorii bunurilor si serviciilor pana la data depunerii cererii.
    (8) Directiile generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti analizeaza cererile de restituire, precum si documentele insotitoare. In urma verificarii si analizei se intocmeste o nota in care se consemneaza numarul si data cererii, rezultatul verificarii si propunerea restituirii sau, dupa caz, respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata. Nota se aproba de directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti.
    (9) In cazul aprobarii restituirii taxei pe valoarea adaugata, se intocmesc comunicarile catre trezorerie, precum si comunicarea catre solicitant. In baza comunicarii primite, trezoreria va intocmi ordine de plata tip trezorerie (OPHT) pentru fiecare agentie, in care se va inscrie suma care se restituie.
    Art. 9
    (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri destinate a fi acordate ca tratatie pasagerilor la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren, care efectueaza transport international de persoane, daca locul livrarii se considera a fi in Romania.
    (2) Se considera tratatie a pasagerilor bunurile consumate de pasageri la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren.
    (3) Transportatorul sau alta persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, care efectueaza livrarea bunurilor acordate ca tratatie pasagerilor la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren, justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu:
    a) documentele de livrare si contractul incheiat cu transportatorul, in cazul in care livrarea bunurilor se efectueaza de o alta persoana impozabila decat transportatorul;
    b) avizul de insotire a marfii de la magazie la bordul vaporului, avionului, autocarului sau trenului, in cazul in care livrarea se face de transportator, si decontul privind livrarile de bunuri efectuate pentru fiecare calatorie, cuprinzand: felul, cantitatea, valoarea bunurilor consumate, mijlocul de transport, ruta, numarul de locuri, numarul de pasageri.
    Art. 10
    (1) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. f) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 se face astfel:
    a) in cazul livrarilor de bunuri pentru navele sub pavilion romanesc, cu documentul stampilat si semnat de agentul vamal, care atesta ca bunurile respective au fost efectiv introduse la bordul navei, si cu factura fiscala;
    b) in cazul livrarilor de bunuri pentru navele sub pavilion strain, cu urmatoarele documente: factura externa, factura fiscala, declaratia vamala de export vizata de organele vamale.
    (2) Pentru prestarile de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora, justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003, se face cu factura fiscala si, dupa caz, cu factura externa, precum si cu documente specifice din care sa rezulte ca serviciile sunt efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora.
    Art. 11
    (1) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care efectueaza livrari de bunuri destinate utilizarii sau incorporarii pe aeronave sub pavilion romanesc, care presteaza transporturi internationale de persoane si de bunuri, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu documentul stampilat si semnat de agentul vamal, care atesta ca bunurile respective au fost efectiv introduse la bordul aeronavei, si factura fiscala sau alte documente legal aprobate.
    (2) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri destinate utilizarii pe aeronave ori incorporarii in aeronave sub pavilion strain, care presteaza transporturi internationale de persoane si/sau de bunuri, se face cu:
    a) factura externa si factura fiscala;
    b) declaratia vamala de export din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama, conform reglementarilor vamale in vigoare.
    (3) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) pct. 2 din Legea nr. 571/2003, se face cu factura fiscala si, dupa caz, cu factura externa, precum si cu documente specifice din care sa rezulte ca serviciile sunt efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor care efectueaza transporturi internationale de persoane si/sau de bunuri, precum si pentru incarcatura lor.
    Art. 12
    Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003, se justifica de:
    a) prestatorii serviciilor efectuate pentru navele aflate in proprietatea companiilor de navigatie care isi desfasoara activitatea in regim special maritim sau operate de acestea, cu urmatoarele documente: documentul specific din care sa rezulte ca serviciul prestat este destinat navelor; factura fiscala in care sa se specifice prestarea de servicii din documentul specific; declaratia pe propria raspundere a persoanei care angajeaza raspunderea juridica a companiei maritime, din care sa rezulte ca la data efectuarii prestarii compania de navigatie este autorizata sa desfasoare activitatea in regim special maritim in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin mentionarea actului normativ, a certificatului, a altor documente care atesta regimul special maritim;
    b) furnizorii de nave in intregul lor catre companiile de navigatie care isi desfasoara activitatea in regim special maritim, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu compania de navigatie care isi desfasoara activitatea in regim special maritim; factura fiscala in care sa se specifice obiectul livrarii; declaratia pe propria raspundere a persoanei care angajeaza compania maritima, din care sa rezulte ca la data efectuarii livrarii navei compania de navigatie este autorizata sa desfasoare activitatea in regim special maritim in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin mentionarea actului normativ, a certificatului, a altor documente care atesta regimul special maritim.
    Art. 13
    (1) Serviciile prestate de persoane din Romania in contul beneficiarilor cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru bunurile din import aflate in perioada de garantie, sunt scutite conform art. 143 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 571/2003. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu:
    a) facturile externe si facturile fiscale;
    b) contractele incheiate cu partenerii externi.
    (2) Pentru piesele de schimb care trebuie puse in mod gratuit la dispozitie de producatorul marcii, taxa pe valoarea adaugata se datoreaza numai la importul acestora in Romania. Piesele respective, utilizate pentru reparatii in perioada de garantie, nu se factureaza catre clienti, intrucat contravaloarea lor a fost inclusa in pretul de cumparare al bunurilor.
    (3) Daca persoana care efectueaza service in perioada de garantie face importul unor loturi de marfa din care o parte cuprinde si piese de schimb in perioada de garantie, dar nu se cunoaste cu exactitate cantitatea acestora din urma in momentul importului, nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru factura catre partenerul extern prin care se recupereaza contravaloarea pieselor de schimb respective. Aceasta operatiune nu reprezinta livrare de bunuri, reprezentand decontarea contravalorii pieselor de schimb pe care partenerul extern trebuie sa le puna la dispozitie in mod gratuit in perioada de garantie.

    CAP. 2
    Aplicarea scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    Art. 14
    (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri plasate in regim de antrepozit vamal in vederea exportului/reexportului, prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, se justifica cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate;
    b) factura fiscala si factura externa;
    c) declaratia vamala de antrepozitare.
    (2) Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adaugata prestarile de servicii legate direct de operatiunile prevazute la alin. (1). Acestea se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu unitatea care plaseaza bunurile in antrepozit vamal, cu beneficiarul din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora;
    b) documentele prezentate de unitatea care plaseaza bunurile in antrepozit vamal, din care sa rezulte ca operatiunile respective sunt legate direct de bunurile plasate in antrepozit, ori factura externa, in cazul prestarilor de servicii contractate cu beneficiari din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora.
    Art. 15
    (1) Pentru livrarile de bunuri destinate plasarii in magazinele duty-free si in alte magazine situate in aeroporturile internationale, prevazute la cap. I sectiunea 1 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, justificarea aplicarii scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, se face astfel:
    a) contractul incheiat cu persoana juridica detinatoare a magazinelor duty-free si/sau magazinelor situate in aeroporturile internationale, din care sa rezulte ca bunurile livrate vor fi comercializate numai prin aceste magazine;
    b) factura fiscala.
    (2) Pentru bunurile livrate in cursul unei luni prin magazine duty-free si/sau in magazinele situate in aeroporturile internationale, scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, se justifica astfel:
    a) in cazul magazinelor duty-free, cu:
    1. declaratia vamala de import pentru bunurile straine;
    2. declaratia vamala de export pentru bunurile din productia interna;
    b) in cazul magazinelor situate in aeroporturile internationale, cu:
    1. declaratia vamala de import pentru bunurile straine;
    2. declaratia vamala de export atat pentru bunurile straine, cat si pentru bunurile din productia interna.
    (3) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii, inclusiv transportul si prestarile accesorii transportului, legate direct de operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu beneficiarul serviciilor, care poate fi furnizorul bunurilor din tara, persoana juridica detinatoare a magazinelor duty-free si/sau magazinelor situate in aeroporturile internationale, transportatorul bunurilor sau casa de expeditie, dupa caz;
    b) factura fiscala sau alte documente legal aprobate;
    c) documente din care sa rezulte ca prestarile de servicii sunt direct legate de livrarile de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003.
    Art. 16
    (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, se acorda atat timp cat bunurile straine nu sunt importate sau plasate sub un alt regim vamal, dupa care se vor aplica regulile sau regimul de impozitare in functie de regimul vamal sub care sunt plasate bunurile straine.
    (2) Prestarile de servicii, inclusiv transportul si prestarile accesorii transportului, legate direct de operatiunile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite conform art. 144 alin. (1) lit. d) din aceeasi lege. Prestatorul serviciilor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu contractele incheiate cu beneficiarii serviciilor si alte documente specifice care atesta efectuarea prestarii de servicii si legatura directa cu operatiunile scutite conform prevederilor art. 144 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003.
    (3) Bunurile straine care sunt introduse din zonele libere sau dintr un port liber in Romania ori care se consuma sau se utilizeaza in zonele libere vor fi supuse reglementarilor prevazute la art. 126   134 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, sau, dupa caz, reglementarilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1846/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1846 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1846/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu