E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 171 din 23 ianuarie 2004

pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 73 din 28 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelele si normele de intocmire si utilizare a unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata, prevazute in anexele nr. 1 - 5*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

    Executor emitent ...........................
    ............................................
         (denumirea, forma juridica)
    Codul de inregistrare fiscala ..............
    Sediul (localitatea, str., nr.) ............
    ............................................
    Judetul/sectorul ...........................
    Contul .....................................
    Banca ......................................

                     FACTURA FISCALA DE EXECUTARE SILITA
                     ___________________________________
                    | Nr. facturii .................... |
                    | Data (ziua, luna, anul) ......... |
                    | Nr. avizului de insotire a        |
                    | bunurilor/nr. procesului-verbal   |
                    | de licitatie .................... |
                    |                (daca este cazul)  |
                    |___________________________________|

    Furnizor (debitor/garant) ..........   Cumparator (adjudecatar) ...........
    ....................................   ....................................
       (denumirea, forma juridica)            (nume, prenume/denumirea, forma
                                                          juridica)
    Codul de inregistrare fiscala ......   Codul de inregistrare fiscala ......
    Sediul (localitatea, str., nr.) ....   Sediul/adresa (localitatea, str.,
    ....................................   nr.) ...............................
    Judetul/sectorul ...................   Judetul/sectorul ...................
    Contul .............................   Contul .............................
    Banca ..............................   Banca ..............................
 ______________________________________________________________________________
|    |                    |    |            |   Pret    |           |          |
|    |     Denumirea      |    |            |  unitar   |           | Valoarea |
|Nr. |     bunurilor      |U.M.| Cantitatea |  (fara    | Valoarea  |  T.V.A.  |
|crt.|                    |    |            |  T.V.A.)  | - lei -   |  - lei - |
|    |                    |    |            |  - lei -  |           |          |
|____|____________________|____|____________|___________|___________|__________|
| 0  |        1           | 2  |     3      |     4     | 5 (3 x 4) |     6    |
|____|____________________|____|____________|___________|___________|__________|
|    |                    |    |            |           |           |          |
|    |                    |    |            |           |           |          |
|____|____________________|____|____________|___________|___________|__________|
| Semnatura si| Date privind expeditia:       | TOTAL   |           |          |
| stampila    | Numele delegatului .......... |         |           |          |
| emitentului | Buletinul/cartea de identitate|         |           |          |
|             | seria ........ nr. .......... |         |           |          |
|             | eliberat/a .................. |         |           |          |
|             | Mijlocul de transport ....... |_________|___________|__________|
|             | ............................. |Semnatura| Total de plata       |
|             | nr. ......................... |   de    | (col. 5 + col. 6)    |
|             | Expedierea s-a efectuat in    | primire |                      |
|             | prezenta noastra la data de   |         |                      |
|             | ............................. |         |                      |
|             | Semnaturile ................. |         |                      |
|_____________|_______________________________|_________|______________________|

    MODALITATEA SI TERMENELE DE PLATA
    Plata integrala
    Avans ............ lei           Achitat:
                                     - executare cu scrisoare de garantie
                                       bancara la data de .................
                                     - la casierie la data de .............
                                     - prin virament, nr. ordinului de
                                       plata/data .........................
    Nr. rate .... esalonate astfel:  Termene de plata .....................

                                                                  14-4-10/B

                   FACTURA FISCALA DE EXECUTARE SILITA
                            (cod 14-4-10/B)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare
    Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    1. Serveste ca:
    - document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor supuse executarii silite;
    - document de insotire a bunurilor pe timpul transportului;
    - document de incarcare in gestiunea cumparatorului (adjudecatar);
    - document justificativ de inregistrare in contabilitatea executorului emitent, furnizorului (debitor/garant) si a cumparatorului (adjudecatar).
    2. Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in trei exemplare, la livrarea bunurilor supuse executarii silite, de catre executorul emitent pe baza avizului de insotire a marfii sau a altor documente si se semneaza de executorul emitent, furnizor (debitor/garant) si cumparator (adjudecatar).
    Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, bunurile sunt insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. In vederea corelarii documentelor de livrare numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in formularul de factura.
    Pentru bunurile executate silit de catre Agentia pentru Valorificarea Activelor Bancare, in factura pretul de adjudecare a bunurilor se va inscrie in dolari S.U.A. (USD), precum si echivalentul in lei al acestuia la data licitatiei. In acest caz factura fiscala de executare silita se intocmeste la data organizarii licitatiei si nu constituie titlu de proprietate.
    In partea stanga jos a facturii fiscale vor fi mentionate si datele de identificare a persoanei care efectueaza livrarea bunurilor, si anume: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport), codul numeric personal.
    3. Circula:
    - la executorul emitent (exemplarul 3);
    - la furnizor (debitor/garant):
       - la compartimentul desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaza dispozitia de livrare);
       - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 2);
    - la cumparator (adjudecatar):
       - la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii, avand atasat exemplarul din avizul de insotire a marfii care a insotit produsul sau marfa, daca este cazul, inclusiv nota de receptie si constatare de diferente, in cazul in care marfa nu a fost insotita de factura pe timpul transportului (exemplarul 1);
       - la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv, pentru acordarea vizei (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz);
       - la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz).
    4. Se arhiveaza:
    - la executorul emitent (exemplarul 3);
    - la furnizor (debitor/garant):
       - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2);
    - la cumparator (adjudecatar):
       - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

    ANEXA 2

                          JURNAL PENTRU VANZARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Codul de inregistrare fiscala
    B - Baza de impozitare
    V - Valoarea T.V.A.
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|N |          |               | Total   |Operatiuni |Operatiuni |  Operatiuni  |
|r.|Documentul|  Beneficiarul |document |scutite,   |scutite,   |   taxabile   |
|  |          |               |(inclusiv|operatiuni |operatiuni |______________|
|c |__________|_______________| T.V.A.) |pentru     |pentru     | - cota|- cota|
|r | Data |Nr.|Denumirea|  C  |         |care locul |care locul |  19% -| 9% - |
|t.|      |   |         |     |         |livrarii/  |livrarii/  |_______|______|
|  |      |   |         |     |         |prestarii  |prestarii  | B | V |B | V |
|  |      |   |         |     |         |este in    |este in    |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |strainatate|strainatate|   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |si alte    |si alte    |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |operatiuni |operatiuni |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |- cu drept |- fara     |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |    de     |drept de   |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |deducere - |deducere - |   |   |  |   |
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|0 |   1  | 2 |    3    |  4  |    5    |      6    |      7    | 8 | 9 |10| 11|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|Intocmit |Verificat    |Total|         |           |           |   |   |  |   |
|_________|_____________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
                                                                     14-6-12/a

                           JURNAL PENTRU VANZARI
                              (cod 14-6-12/a)

    Format X4, tiparit pe ambele fete, in carnete a cate 100 de file
    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara sau trimestriala, dupa caz, a taxei pe valoarea adaugata (T.V.A.) colectate;
    - document de control al unor operatiuni inregistrate in contabilitate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul cu respectarea modelului formularului tipizat, in care se inregistreaza, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. colectate.
    Acest jurnal se completeaza la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi fiscale sau alte documente legal aprobate) privind livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, pe baza Borderoului de vanzare (incasare) - cod 14-6-15/a si/sau pe baza raportului fiscal de inchidere zilnica emis de casele de marcat.
    Livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate sunt evidentiate in jurnalul pentru vanzari cu respectarea prevederilor Titlului VI din Codul fiscal precum si a normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    Prestarile de servicii si livrarile de bunuri pentru care locul prestarii, respectiv locul livrarii nu sunt considerate a fi in Romania, conform art. 132 si art. 133 din Codul fiscal efectuate de persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, se evidentiaza in jurnalul de vanzari pe baza facturilor externe emise.
    Pentru operatiunile pentru care se aplica reguli speciale se tin jurnale de vanzari, sau dupa caz borderouri de vanzari (incasari), separate de operatiunile pentru care se aplica regim normal de taxa pe valoarea adaugata, in care se evidentiaza numai totalul documentului de vanzare inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    Importatorii care au obtinut certificate de exonerare de la plata taxei pe valoarea adaugata in vama, in baza art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, evidentiaza baza de impozitare si taxa aferenta importului in jurnalul pentru vanzari pe baza declaratiei vamale de import, sau, dupa caz, a actului constatator emis de autoritatea vamala.
    In cazul operatiunilor prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata inregistreaza in jurnalul de vanzari baza de impozitare si taxa aferenta pe baza facturii fiscale emise prin autofacturare conform art. 155 alin. (4) din Codul fiscal.
    Persoanele impozabile care sunt in regim special de scutire trebuie sa tina evidenta operatiunilor taxabile si a operatiunilor scutite cu drept de deducere in jurnalul de vanzari, conform art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, numai in scopul de a face dovada ca nu au depasit plafonul de scutire stabilit, conform legii.
    Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru care perioada fiscala este trimestrul vor totaliza informatiile evidentiate in jurnalul de vanzari numai la finele trimestrului.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la T.V.A.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

    ANEXA 3

                       JURNAL PENTRU CUMPARARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - Baza de impozitare
    V - Valoarea T.V.A.
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|N |          |                      | Total   |Cumparari |Cumparari cu T.V.A. |
|r.|Documentul|  Furnizor/prestator  |document |scutite de|____________________|
|  |          |                      |(inclusiv|  T.V.A.  |- cota   |  - cota  |
|c |__________|______________________| T.V.A.) |          |  19% -  |    9% -  |
|r | Data |Nr.|Denumirea|  Codul de  |         |          |_________|__________|
|t.|      |   |         |inregistrare|         |          |  B  | V |   B  | V |
|  |      |   |         |  fiscala   |         |          |     |   |      |   |
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|0 |   1  | 2 |    3    |      4     |     5   |     6    |  7  |  8|   9  | 10|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|Intocmit |Verificat    |Total       |         |          |     |   |      |   |
|_________|_____________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
                                                                     14-6-17/b

                            JURNAL PENTRU CUMPARARI
                                (cod 14-6-17/b)

    Format X4, tiparit pe ambele fete, in carnete a cate 100 de file
    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea achizitiilor de bunuri si servicii;
    - document de stabilire lunara sau trimestriala, dupa caz, a taxei pe valoarea adaugata (T.V.A.) deductibile;
    - document de control al unor operatiuni inregistrate in contabilitate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. deductibile, pe baza documentelor prevazute la art. 145 alin. (8) si alin. (9) din Codul fiscal.
    Platitorii de taxa pe valoarea adaugata cu regim mixt intocmesc jurnale separate pentru achizitiile de bunuri sau servicii destinate realizarii de operatiuni care dau drept de deducere a T.V.A., pentru achizitiile de bunuri sau servicii destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. si pentru achizitiile de bunuri sau servicii destinate atat realizarii operatiunilor care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere a T.V.A.
    Achizitiile destinate realizarii operatiunilor pentru care se aplica reguli speciale se evidentiaza in jurnale de cumparari separate de operatiunile pentru care se aplica regimul normal de taxa pe valoarea adaugata.
    Importatorii care au obtinut certificate de exonerare de la plata taxei pe valoarea adaugata in vama, in baza art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, evidentiaza taxa aferenta importului in jurnalul pentru cumparari pe baza declaratiei vamale de import, sau, dupa caz, a actului constatator emis de autoritatea vamala.
    Operatiunile, prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se inregistreaza de catre beneficiarii, persoane impozabile inregistrate ca platitori de T.V.A., in jurnalele de cumparari pe baza facturii fiscale emise prin autofacturare, conform art. 155 alin. (4) din Codul fiscal.
    Achizitiile de bunuri si servicii sunt evidentiate in jurnalele pentru cumparari cu respectarea prevederilor din Titlul VI - T.V.A. a Codului fiscal precum si a normelor de aplicare a acestuia.
    Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru care perioada fiscala este trimestrul vor totaliza informatiile evidentiate in jurnalul de cumparari numai la finele trimestrului.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la T.V.A.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

    ANEXA 4

                         BORDEROU DE VANZARE (INCASARE)
                               data ...............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - Baza de impozitare
    V - Valoarea T.V.A.
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|N |     Documentul    |          |              Vanzari (incasari)            |
|r.|___________________|          |____________________________________________|
|  |Denumirea|Nr. |Data|          |     |Scutite |Scutite |- cota   |  - cota  |
|c |         |    |    |Explicatii|Total|cu drept|  fara  |  19% -  |    9% -  |
|r |         |    |    |          |     |   de   |drept de|_________|__________|
|t.|         |    |    |          |     |deducere|deducere|  B  | V |  B  | V  |
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
| 0|    1    |  2 | 3  |    4     |  5  |    6   |    7   |  8  | 9 |  10 | 11 |
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
| Intocmit   |Verificat|   Total  |     |        |        |     |   |     |    |
|____________|_________|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
                                                                       14-6-15/a

                           BORDEROU DE VANZARE (INCASARE)
                                data...............
                                  (cod 14-6-15/a)

    Format X4, tiparit pe ambele fete, sub forma de carnete a cate 100 de file
    1. Serveste:
    - ca document de centralizare zilnica a vanzarilor (incasarilor) realizate de unitatile care nu au obligatia, conform legii sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale;
    - la inregistrarea vanzarilor (incasarilor) in Jurnalul pentru vanzari (cod 14-6-12/a);
    - la stabilirea taxei pe valoarea adaugata colectate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul cu respectarea modelului formularului tipizat, pe baza monetarelor sau a documentelor de centralizare a vanzarilor (incasarilor) pe unitati.
    3. Circula:
    - la persoana care intocmeste jurnalul pentru vanzari.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

    ANEXA 5

                                 BORDEROU
cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala, realizate in luna/trimestrul ............

                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Documentul     | Explicatii  |          Operatiuni taxabile          |
|crt.|___________________|  privind    |_______________________________________|
|    |Denumirea|Nr.|Data |  natura     |   - cota 19% -    |   - cota 9% -     |
|    |         |   |     |operatiunilor|___________________|___________________|
|    |         |   |     |             |Baza de   |Valoarea|Baza de   |Valoarea|
|    |         |   |     |             |impozitare|T.V.A.  |impozitare|T.V.A.  |
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
| 0  |    1    | 2 |  3  |       4     |     5    |    6   |     7    |    8   |
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|   Intocmit   |Verificat|    Total    |          |        |          |        |
|______________|_________|_____________|__________|________|__________|________|
                                                                      14-6-15/b

                                 BORDEROU
cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala, realizate in luna/trimestrul .............
                            (cod 14-6-15/b)

    1. Serveste:
    - ca document pentru inregistrarea taxei pe valoarea adaugata pentru alte operatiuni care se considera livrari de bunuri si/sau prestari de servicii in sensul taxei pe valoarea adaugata, dar pentru care nu se emite factura fiscala, cum sunt:
       - bunurile constatate lipsa din gestiune pentru care este obligatorie colectarea T.V.A., prevazute la art. 128 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la art. 128 alin. (9);
       - bunurile, prevazute la art. 128 alin. (4) din lege, achizitionate sau fabricate de orice agent economic, care sunt utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, sau pentru a fi puse gratuit la dispozitia altor persoane, in masura in care s-a dedus T.V.A. pentru aceste bunuri;
       - bunurile, prevazute la art. 128 alin. (5) din Codul fiscal, distribuite din activele unei societati comerciale catre actionarii sau asociatii sai, efectuata cu ocazia lichidarii;
       - orice distribuire de bunuri din activele unei societati comerciale catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a societatii, prevazute la art. 128 alin. (5) din Codul fiscal;
       - prestarile de servicii prevazute la art. 129 alin. (3) din Codul fiscal;
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil pe baza datelor din contabilitate.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare in contabilitate.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 171/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 171 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu