E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 171 din 23 ianuarie 2004

pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 73 din 28 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelele si normele de intocmire si utilizare a unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata, prevazute in anexele nr. 1 - 5*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

    Executor emitent ...........................
    ............................................
         (denumirea, forma juridica)
    Codul de inregistrare fiscala ..............
    Sediul (localitatea, str., nr.) ............
    ............................................
    Judetul/sectorul ...........................
    Contul .....................................
    Banca ......................................

                     FACTURA FISCALA DE EXECUTARE SILITA
                     ___________________________________
                    | Nr. facturii .................... |
                    | Data (ziua, luna, anul) ......... |
                    | Nr. avizului de insotire a        |
                    | bunurilor/nr. procesului-verbal   |
                    | de licitatie .................... |
                    |                (daca este cazul)  |
                    |___________________________________|

    Furnizor (debitor/garant) ..........   Cumparator (adjudecatar) ...........
    ....................................   ....................................
       (denumirea, forma juridica)            (nume, prenume/denumirea, forma
                                                          juridica)
    Codul de inregistrare fiscala ......   Codul de inregistrare fiscala ......
    Sediul (localitatea, str., nr.) ....   Sediul/adresa (localitatea, str.,
    ....................................   nr.) ...............................
    Judetul/sectorul ...................   Judetul/sectorul ...................
    Contul .............................   Contul .............................
    Banca ..............................   Banca ..............................
 ______________________________________________________________________________
|    |                    |    |            |   Pret    |           |          |
|    |     Denumirea      |    |            |  unitar   |           | Valoarea |
|Nr. |     bunurilor      |U.M.| Cantitatea |  (fara    | Valoarea  |  T.V.A.  |
|crt.|                    |    |            |  T.V.A.)  | - lei -   |  - lei - |
|    |                    |    |            |  - lei -  |           |          |
|____|____________________|____|____________|___________|___________|__________|
| 0  |        1           | 2  |     3      |     4     | 5 (3 x 4) |     6    |
|____|____________________|____|____________|___________|___________|__________|
|    |                    |    |            |           |           |          |
|    |                    |    |            |           |           |          |
|____|____________________|____|____________|___________|___________|__________|
| Semnatura si| Date privind expeditia:       | TOTAL   |           |          |
| stampila    | Numele delegatului .......... |         |           |          |
| emitentului | Buletinul/cartea de identitate|         |           |          |
|             | seria ........ nr. .......... |         |           |          |
|             | eliberat/a .................. |         |           |          |
|             | Mijlocul de transport ....... |_________|___________|__________|
|             | ............................. |Semnatura| Total de plata       |
|             | nr. ......................... |   de    | (col. 5 + col. 6)    |
|             | Expedierea s-a efectuat in    | primire |                      |
|             | prezenta noastra la data de   |         |                      |
|             | ............................. |         |                      |
|             | Semnaturile ................. |         |                      |
|_____________|_______________________________|_________|______________________|

    MODALITATEA SI TERMENELE DE PLATA
    Plata integrala
    Avans ............ lei           Achitat:
                                     - executare cu scrisoare de garantie
                                       bancara la data de .................
                                     - la casierie la data de .............
                                     - prin virament, nr. ordinului de
                                       plata/data .........................
    Nr. rate .... esalonate astfel:  Termene de plata .....................

                                                                  14-4-10/B

                   FACTURA FISCALA DE EXECUTARE SILITA
                            (cod 14-4-10/B)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare
    Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    1. Serveste ca:
    - document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor supuse executarii silite;
    - document de insotire a bunurilor pe timpul transportului;
    - document de incarcare in gestiunea cumparatorului (adjudecatar);
    - document justificativ de inregistrare in contabilitatea executorului emitent, furnizorului (debitor/garant) si a cumparatorului (adjudecatar).
    2. Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in trei exemplare, la livrarea bunurilor supuse executarii silite, de catre executorul emitent pe baza avizului de insotire a marfii sau a altor documente si se semneaza de executorul emitent, furnizor (debitor/garant) si cumparator (adjudecatar).
    Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, bunurile sunt insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. In vederea corelarii documentelor de livrare numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in formularul de factura.
    Pentru bunurile executate silit de catre Agentia pentru Valorificarea Activelor Bancare, in factura pretul de adjudecare a bunurilor se va inscrie in dolari S.U.A. (USD), precum si echivalentul in lei al acestuia la data licitatiei. In acest caz factura fiscala de executare silita se intocmeste la data organizarii licitatiei si nu constituie titlu de proprietate.
    In partea stanga jos a facturii fiscale vor fi mentionate si datele de identificare a persoanei care efectueaza livrarea bunurilor, si anume: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport), codul numeric personal.
    3. Circula:
    - la executorul emitent (exemplarul 3);
    - la furnizor (debitor/garant):
       - la compartimentul desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaza dispozitia de livrare);
       - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 2);
    - la cumparator (adjudecatar):
       - la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii, avand atasat exemplarul din avizul de insotire a marfii care a insotit produsul sau marfa, daca este cazul, inclusiv nota de receptie si constatare de diferente, in cazul in care marfa nu a fost insotita de factura pe timpul transportului (exemplarul 1);
       - la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv, pentru acordarea vizei (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz);
       - la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz).
    4. Se arhiveaza:
    - la executorul emitent (exemplarul 3);
    - la furnizor (debitor/garant):
       - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2);
    - la cumparator (adjudecatar):
       - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

    ANEXA 2

                          JURNAL PENTRU VANZARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Codul de inregistrare fiscala
    B - Baza de impozitare
    V - Valoarea T.V.A.
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|N |          |               | Total   |Operatiuni |Operatiuni |  Operatiuni  |
|r.|Documentul|  Beneficiarul |document |scutite,   |scutite,   |   taxabile   |
|  |          |               |(inclusiv|operatiuni |operatiuni |______________|
|c |__________|_______________| T.V.A.) |pentru     |pentru     | - cota|- cota|
|r | Data |Nr.|Denumirea|  C  |         |care locul |care locul |  19% -| 9% - |
|t.|      |   |         |     |         |livrarii/  |livrarii/  |_______|______|
|  |      |   |         |     |         |prestarii  |prestarii  | B | V |B | V |
|  |      |   |         |     |         |este in    |este in    |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |strainatate|strainatate|   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |si alte    |si alte    |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |operatiuni |operatiuni |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |- cu drept |- fara     |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |    de     |drept de   |   |   |  |   |
|  |      |   |         |     |         |deducere - |deducere - |   |   |  |   |
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|0 |   1  | 2 |    3    |  4  |    5    |      6    |      7    | 8 | 9 |10| 11|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|__|______|___|_________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
|Intocmit |Verificat    |Total|         |           |           |   |   |  |   |
|_________|_____________|_____|_________|___________|___________|___|___|__|___|
                                                                     14-6-12/a

                           JURNAL PENTRU VANZARI
                              (cod 14-6-12/a)

    Format X4, tiparit pe ambele fete, in carnete a cate 100 de file
    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara sau trimestriala, dupa caz, a taxei pe valoarea adaugata (T.V.A.) colectate;
    - document de control al unor operatiuni inregistrate in contabilitate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul cu respectarea modelului formularului tipizat, in care se inregistreaza, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. colectate.
    Acest jurnal se completeaza la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi fiscale sau alte documente legal aprobate) privind livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, pe baza Borderoului de vanzare (incasare) - cod 14-6-15/a si/sau pe baza raportului fiscal de inchidere zilnica emis de casele de marcat.
    Livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate sunt evidentiate in jurnalul pentru vanzari cu respectarea prevederilor Titlului VI din Codul fiscal precum si a normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    Prestarile de servicii si livrarile de bunuri pentru care locul prestarii, respectiv locul livrarii nu sunt considerate a fi in Romania, conform art. 132 si art. 133 din Codul fiscal efectuate de persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, se evidentiaza in jurnalul de vanzari pe baza facturilor externe emise.
    Pentru operatiunile pentru care se aplica reguli speciale se tin jurnale de vanzari, sau dupa caz borderouri de vanzari (incasari), separate de operatiunile pentru care se aplica regim normal de taxa pe valoarea adaugata, in care se evidentiaza numai totalul documentului de vanzare inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    Importatorii care au obtinut certificate de exonerare de la plata taxei pe valoarea adaugata in vama, in baza art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, evidentiaza baza de impozitare si taxa aferenta importului in jurnalul pentru vanzari pe baza declaratiei vamale de import, sau, dupa caz, a actului constatator emis de autoritatea vamala.
    In cazul operatiunilor prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata inregistreaza in jurnalul de vanzari baza de impozitare si taxa aferenta pe baza facturii fiscale emise prin autofacturare conform art. 155 alin. (4) din Codul fiscal.
    Persoanele impozabile care sunt in regim special de scutire trebuie sa tina evidenta operatiunilor taxabile si a operatiunilor scutite cu drept de deducere in jurnalul de vanzari, conform art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, numai in scopul de a face dovada ca nu au depasit plafonul de scutire stabilit, conform legii.
    Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru care perioada fiscala este trimestrul vor totaliza informatiile evidentiate in jurnalul de vanzari numai la finele trimestrului.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la T.V.A.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

    ANEXA 3

                       JURNAL PENTRU CUMPARARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - Baza de impozitare
    V - Valoarea T.V.A.
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|N |          |                      | Total   |Cumparari |Cumparari cu T.V.A. |
|r.|Documentul|  Furnizor/prestator  |document |scutite de|____________________|
|  |          |                      |(inclusiv|  T.V.A.  |- cota   |  - cota  |
|c |__________|______________________| T.V.A.) |          |  19% -  |    9% -  |
|r | Data |Nr.|Denumirea|  Codul de  |         |          |_________|__________|
|t.|      |   |         |inregistrare|         |          |  B  | V |   B  | V |
|  |      |   |         |  fiscala   |         |          |     |   |      |   |
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|0 |   1  | 2 |    3    |      4     |     5   |     6    |  7  |  8|   9  | 10|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|__|______|___|_________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
|Intocmit |Verificat    |Total       |         |          |     |   |      |   |
|_________|_____________|____________|_________|__________|_____|___|______|___|
                                                                     14-6-17/b

                            JURNAL PENTRU CUMPARARI
                                (cod 14-6-17/b)

    Format X4, tiparit pe ambele fete, in carnete a cate 100 de file
    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea achizitiilor de bunuri si servicii;
    - document de stabilire lunara sau trimestriala, dupa caz, a taxei pe valoarea adaugata (T.V.A.) deductibile;
    - document de control al unor operatiuni inregistrate in contabilitate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. deductibile, pe baza documentelor prevazute la art. 145 alin. (8) si alin. (9) din Codul fiscal.
    Platitorii de taxa pe valoarea adaugata cu regim mixt intocmesc jurnale separate pentru achizitiile de bunuri sau servicii destinate realizarii de operatiuni care dau drept de deducere a T.V.A., pentru achizitiile de bunuri sau servicii destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. si pentru achizitiile de bunuri sau servicii destinate atat realizarii operatiunilor care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere a T.V.A.
    Achizitiile destinate realizarii operatiunilor pentru care se aplica reguli speciale se evidentiaza in jurnale de cumparari separate de operatiunile pentru care se aplica regimul normal de taxa pe valoarea adaugata.
    Importatorii care au obtinut certificate de exonerare de la plata taxei pe valoarea adaugata in vama, in baza art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, evidentiaza taxa aferenta importului in jurnalul pentru cumparari pe baza declaratiei vamale de import, sau, dupa caz, a actului constatator emis de autoritatea vamala.
    Operatiunile, prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se inregistreaza de catre beneficiarii, persoane impozabile inregistrate ca platitori de T.V.A., in jurnalele de cumparari pe baza facturii fiscale emise prin autofacturare, conform art. 155 alin. (4) din Codul fiscal.
    Achizitiile de bunuri si servicii sunt evidentiate in jurnalele pentru cumparari cu respectarea prevederilor din Titlul VI - T.V.A. a Codului fiscal precum si a normelor de aplicare a acestuia.
    Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru care perioada fiscala este trimestrul vor totaliza informatiile evidentiate in jurnalul de cumparari numai la finele trimestrului.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la T.V.A.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

    ANEXA 4

                         BORDEROU DE VANZARE (INCASARE)
                               data ...............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - Baza de impozitare
    V - Valoarea T.V.A.
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|N |     Documentul    |          |              Vanzari (incasari)            |
|r.|___________________|          |____________________________________________|
|  |Denumirea|Nr. |Data|          |     |Scutite |Scutite |- cota   |  - cota  |
|c |         |    |    |Explicatii|Total|cu drept|  fara  |  19% -  |    9% -  |
|r |         |    |    |          |     |   de   |drept de|_________|__________|
|t.|         |    |    |          |     |deducere|deducere|  B  | V |  B  | V  |
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
| 0|    1    |  2 | 3  |    4     |  5  |    6   |    7   |  8  | 9 |  10 | 11 |
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
|__|_________|____|____|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
| Intocmit   |Verificat|   Total  |     |        |        |     |   |     |    |
|____________|_________|__________|_____|________|________|_____|___|_____|____|
                                                                       14-6-15/a

                           BORDEROU DE VANZARE (INCASARE)
                                data...............
                                  (cod 14-6-15/a)

    Format X4, tiparit pe ambele fete, sub forma de carnete a cate 100 de file
    1. Serveste:
    - ca document de centralizare zilnica a vanzarilor (incasarilor) realizate de unitatile care nu au obligatia, conform legii sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale;
    - la inregistrarea vanzarilor (incasarilor) in Jurnalul pentru vanzari (cod 14-6-12/a);
    - la stabilirea taxei pe valoarea adaugata colectate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul cu respectarea modelului formularului tipizat, pe baza monetarelor sau a documentelor de centralizare a vanzarilor (incasarilor) pe unitati.
    3. Circula:
    - la persoana care intocmeste jurnalul pentru vanzari.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

    ANEXA 5

                                 BORDEROU
cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala, realizate in luna/trimestrul ............

                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Documentul     | Explicatii  |          Operatiuni taxabile          |
|crt.|___________________|  privind    |_______________________________________|
|    |Denumirea|Nr.|Data |  natura     |   - cota 19% -    |   - cota 9% -     |
|    |         |   |     |operatiunilor|___________________|___________________|
|    |         |   |     |             |Baza de   |Valoarea|Baza de   |Valoarea|
|    |         |   |     |             |impozitare|T.V.A.  |impozitare|T.V.A.  |
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
| 0  |    1    | 2 |  3  |       4     |     5    |    6   |     7    |    8   |
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|____|_________|___|_____|_____________|__________|________|__________|________|
|   Intocmit   |Verificat|    Total    |          |        |          |        |
|______________|_________|_____________|__________|________|__________|________|
                                                                      14-6-15/b

                                 BORDEROU
cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala, realizate in luna/trimestrul .............
                            (cod 14-6-15/b)

    1. Serveste:
    - ca document pentru inregistrarea taxei pe valoarea adaugata pentru alte operatiuni care se considera livrari de bunuri si/sau prestari de servicii in sensul taxei pe valoarea adaugata, dar pentru care nu se emite factura fiscala, cum sunt:
       - bunurile constatate lipsa din gestiune pentru care este obligatorie colectarea T.V.A., prevazute la art. 128 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la art. 128 alin. (9);
       - bunurile, prevazute la art. 128 alin. (4) din lege, achizitionate sau fabricate de orice agent economic, care sunt utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, sau pentru a fi puse gratuit la dispozitia altor persoane, in masura in care s-a dedus T.V.A. pentru aceste bunuri;
       - bunurile, prevazute la art. 128 alin. (5) din Codul fiscal, distribuite din activele unei societati comerciale catre actionarii sau asociatii sai, efectuata cu ocazia lichidarii;
       - orice distribuire de bunuri din activele unei societati comerciale catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a societatii, prevazute la art. 128 alin. (5) din Codul fiscal;
       - prestarile de servicii prevazute la art. 129 alin. (3) din Codul fiscal;
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil pe baza datelor din contabilitate.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare in contabilitate.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 171/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 171 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu