E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1394 din  1 august 1995

pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 300 din 28 decembrie 1995


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a art. 12 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice, potrivit caruia clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor statului si institutiilor de stat se stabileste de catre Ministerul Finantelor,
    tinand seama de necesitatea continuarii restructurarii procesului bugetar, respectiv a elaborarii, aprobarii si urmaririi in executie a bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului asigurarilor sociale de stat si a celorlalte fonduri constituite in afara bugetului si avand in vedere Nota nr. 31.092/1995 privind restructurarea clasificatiei bugetului de stat, aprobata de Biroul executiv al Colegiului Ministerului Finantelor,
    emite urmatorul ordin:
    1. Se aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice, potrivit anexei nr. I, precum si:
    a) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, potrivit anexei nr. 1;
    b) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale, potrivit anexei nr. 2;
    c) clasificatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice si activitatilor autofinantate, potrivit anexei nr. 3;
    d) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat, potrivit anexei nr. 4;
    e) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului pentru pensia suplimentara, potrivit anexei nr. 5;
    f) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, potrivit anexei nr. 6;
    g) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru sanatate, potrivit anexei nr. 7;
    h) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, potrivit anexei nr. 8;
    i) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, potrivit anexei nr. 9;
    j) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, potrivit anexei nr. 10;
    k) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, potrivit anexei nr. 11;
    l) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru modernizarea drumurilor publice, potrivit anexei nr. 12;
    m) clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor, potrivit anexei nr. 13;
    n) clasificatia intrarilor de credite externe, potrivit anexei nr. 14.
    2. Se aproba clasificatia in profil departamental, potrivit anexei nr. II.
    3. Clasificatiile mentionate se aplica incepand cu lucrarile de elaborare si executie bugetara pe anul 1996.
    4. Clasificatiile respective nu constituie temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli, acestea servind necesitatilor de sistematizare si corelare unitara a indicatorilor bugetari si a fondurilor constituite in afara bugetului.
    5. In functie de modificarile ce vor interveni in legislatie, clasificatia finantelor publice va fi adaptata si modificata corespunzator.
    6. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in calitate de ordonatori principali de credite, vor transmite spre aprobare Ministerului Finantelor, pana la 31 decembrie 1995, propuneri de incadrare a cheltuielilor institutiilor publice, pe articolele si alineatele clasificatiei economice, potrivit prevederilor pct. 170 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    7. Directia generala a bugetului de stat, celelalte directii si Centrul de tehnologie a informatiilor financiare al Ministerului Finantelor vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 1996 isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 691/1990, cu modificarile aduse ulterior.

                Ministru de stat,
                ministrul finantelor,
                Florin Georgescu


    ANEXA 1

                    CLASIFICATIA
indicatorilor privind finantele publice
-----------------------------------------------------------------------------
 Capitolul    Subcapitolul         Denumirea capitolelor si subcapitolelor
-----------------------------------------------------------------------------
                         VENITURI
                         I. Venituri curente
                         A. Venituri fiscale
                         A.1. Impozite directe
 01.00                   IMPOZITUL PE PROFIT
 02.00                   IMPOZITUL PE SALARII
                01       Impozitul pe salarii - total
                02     Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele
                       locale (se scad)
 03.00                 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE
                01     Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor,
                       meseriasilor si ale altor persoane fizice independente
                       si asociatii familiale
                02     Impozitul pe cladiri si pe terenuri ocupate de cladiri
                       si alte constructii, de la persoane fizice
                03     Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de
                       persoane fizice
                04     Taxe de timbru asupra succesiunilor si alte taxe de
                       timbru de la populatie
                30     Alte impozite si taxe de la populatie
 04.00                 TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT
 05.00                 IMPOZITUL PE CLADIRI SI PE TERENURI OCUPATE DE CLADIRI
                       SI ALTE CONSTRUCTII, DE LA PERSOANE JURIDICE
 06.00                 TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE
                       PERSOANE JURIDICE
 07.00                 IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL
 08.00                 ALTE IMPOZITE DIRECTE
                01     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice
                       si juridice nerezidente
                02     Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale
                       ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia
                       consumatorilor
                03     Impozitul pe dividende de la societatile comerciale
                30     Alte incasari din impozite directe
 09.00                 CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE
                01     Contributii pentru asigurari sociale
                04     Contributii pentru pensia suplimentara
                05     Contributia persoanelor asigurate^1)
 10.00                 CONTRIBUTII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ
                01     Contributii de la persoane juridice si fizice care
                       utilizeaza munca salariata
                02     Contributii pentru ajutorul de somaj de la salariati
                        A.2. Impozite indirecte
 13.00                 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
 14.00                 ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE
              01       Accize
              02       Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele
                       naturale
 15.00                   IMPOZITUL PE SPECTACOLE
 16.00                   TAXE VAMALE
              01       Taxe vamale de la persoane juridice
              02       Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane
                       fizice prin unitatile vamale
 17.00                 ALTE IMPOZITE INDIRECTE
              01       Taxe de timbru de la persoane juridice
              02       Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri
                       nevarsate la termen
              03       Taxe pentru acordarea licentelor in vederea practicarii
                       jocurilor de noroc
              05       Taxe de compensatie
              06       Incasari din comisionul pentru servicii vamale
              07       Cota asupra incasarilor realizate de producatori si
                      importatori din vanzarea  carburantilor auto livrati la
                       intern
             18        Taxa asupra unor activitati si din publicitatea lor
             19        Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
                       electrice si termice
             30        Alte incasari din impozite indirecte

                         B. Venituri nefiscale
 20.00                   VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
 21.00                   VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE
               01        Taxe de metrologie
               02        Taxe pentru brevete de inventii si inregistrarea
                         marcilor de fabrica
               03        Taxe pentru prestatiile si serviciile efectuate de
                      capitaniile de port si pentru eliberarea autorizatiilor
                     de transport cu autovehicule in trafic international de
                       marfuri
               04        Taxe consulare
               05        Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele
                         decat cele sanitare, de pe langa institutii
              06        Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule,
                        eliberarea permiselor de conducere si alte venituri
                         privind circulatia pe drumurile publice
               07        Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de
                      combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal
               08        Veniturile unitatilor de reproductie si selectie a
                         animalelor
               09        Veniturile circumscriptiilor, laboratoarelor si
                         dispensarelor veterinare
               10        Taxe si alte venituri din protectia mediului
               11        Venituri din operatiuni de mentinere a pacii
               12      Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice
                         si ale activitatilor autofinantate
               13      Varsaminte din veniturile institutiilor publice si ale
                         activitatilor autofinantate
               30        Alte venituri de la institutiile publice
 22.00                   DIVERSE VENITURI
               01        Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
               02        Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,
                         imputatii si despagubiri
               03       Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozitiilor
                         legale
               04       Incasari din cota retinuta, conform Legii nr. 6/1973
               05       Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
                        precedenti
               07       Venituri din concesionarea unor bunuri ale statului
               09       Incasarea dobanzilor aferente ratelor lunare din
                       vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
               10       Dobanzi incasate din plasarea disponibilului contului
                         de trezorerie a statului
               11        Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane
                         handicapate neincadrate
               12      Incasari din valorificarea bunurilor confiscate si alte
                       sume constatate o data cu confiscarea, potrivit legii
               13      Contributii pentru bilete de tratament si odihna
               14      Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra
                       volumului de prime brute
               30      Incasari din alte surse
 23.00                 VENITURILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR
                       AUTOFINANTATE
                       Ordine publica si siguranta nationala
               01      Venituri din paza militara organizata si alte prestari
                       de servicii
               02      Veniturile Corpurilor gardienilor publici
               03      Veniturile penitenciarelor
               05      Alte venituri in domeniul ordinii publice si sigurantei
                        nationale
                        Invatamant
               06      Centre de specializare si perfectionare
               07      Casa Corpului Didactic
               08      Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
               09      Excursii, tabere si colonii
               10      Venituri ale atelierelor-scoala de pe langa unitatile
                       de invatamant preuniversitar
               11      Taxe in invatamantul postliceal, universitar si
                       postuniversitar
               12      Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari
                       culturale, artistice si sportive
               13      Venituri de la agenti economici, institutii publice sau
                       particulare pentru cursuri de calificare si de
                       conversie profesionala, invatamant postliceal si
                       cursuri postuniversitare
               14      Venituri din realizarea programelor de cercetare
                       stiintifica si activitatilor de proiectare, consultanta
                       si expertiza
               15      Venituri din inchirieri de spatii
               16      Venituri din valorificarea cursurilor si publicatiilor
                       neperiodice
               23      Alte venituri in domeniul invatamantului
                       Sanatate
               24      Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare
               25      Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice
               26      Veniturile policlinicilor cu plata
               27      Veniturile creselor
               30      Alte venituri in domeniul sanatatii
                       Cultura, religie si actiuni privind activitatea
                       sportiva si de tineret
               31      Case de cultura
               32      Centre de conservare si de valorificare a traditiei si
                       creatiei populare
               33      Muzee
               34      Teatre si institutii profesioniste de spectacole si
                       concerte
               35      Camine culturale
               36      Scoli populare de arta
               37      Universitati populare
               38      Presa
               39      Edituri
               40      Venituri din activitatea sportiva
               45      Alte venituri in domeniul culturii, religiei si
                       actiunilor privind activitatea sportiva si de tineret
                       Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                       indemnizatii
               46      Activitati de ergoterapie in unitati de asistenta
                       sociala
               48      Venituri din activitati ale atelierelor institutiilor
                       de asistenta pentru batrani, pensionari sau copii
                       infirmi si ale caminelor-atelier
                       Servicii si dezvoltare publica si locuinte
               50      Taxe pentru statiuni balneoclimaterice
               51      Piete, targuri si oboare
               52      Venituri din activitati ale unitatilor privind domeniul
                       public
               53      Gradini botanice
               54      Camere de cazare in comune
               56      Inspectii in constructii, lucrari publice, urbanism si
                       amenajarea teritoriului
               60      Alte venituri in domeniul dezvoltarii publice si al
                       locuintelor
                       Agricultura si silvicultura
               66      Pasuni comunale
               67      Oficii judetene pentru studii pedologice si agrochimice
               68      Colective cadastrale
               69      Casa agronomului
               73      Alte venituri in domeniul agriculturii si silviculturii
                       Transporturi si comunicatii
               75      Scoli de conducatori auto
               76      Centrul de perfectionare a personalului din aviatia
                       civila
               80      Alte venituri in domeniul transporturilor si
                         comunicatiilor
                       Alte actiuni economice
               81      Unitati cu volum mic de productie si prestari de
                       servicii
               85      Alte venituri in domeniul altor actiuni economice
                       Cercetare stiintifica
               86      Unitati de cercetare
               90      Alte venituri in domeniul cercetarii stiintifice
                       II. Venituri din capital
 30.00                  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
              01      Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
                      publice
              02      Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de
                      stat si de mobilizare
              03      Venituri din vanzarea locuintelor construite din
                      fondurile statului
                      III. Sume defalcate din veniturile bugetului de stat
 34.00                 SUME DEFALCATE DE LA IMPOZITUL PE SALARII

                       IV. Subventii
 37.00               SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT^2)
             01      Subventii primite de bugetele locale pentru asigurarea
                     protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si
                     transportul urban de calatori
             02      Subventii primite de bugetele locale pentru investitii
             03      Subventii primite de bugetele locale pentru investitii
                     finantate partial din imprumuturi externe
             04      Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
             06      Subventii primite in completarea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
             08      Subventii primite in completarea Fondului de risc si
                     accident pentru protectia speciala a persoanelor
                     handicapate
             09      Subventii primite in completarea Fondului special pentru
                     plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale
                     ale agricultorilor
 38.00               Subventii primite de institutiile publice

                       V. Donatii
 40.00                 DONATII
                       VI. Imprumuturi
 45.00                 IMPRUMUTURI TEMPORARE
             01        Imprumuturi temporare din fondul de tezaur
             02        Imprumuturi temporare din trezoreria statului
 46.00                 IMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT

                       CHELTUIELI
                       a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA
                       Partea I - Servicii publice generale
 51.00                 AUTORITATI PUBLICE
             01        Presedintia Romaniei
             02        Autoritati legislative
             03        Autoritati judecatoresti
             04        Alte organe ale autoritatilor publice
             05        Autoritati executive

                       Partea a II-a - Aparare, ordine publica si siguranta
                                       nationala
 54.00                 APARARE NATIONALA
             01        Administratie centrala
             02        Aparare nationala
             25        Servicii publice descentralizate
 55.00                 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
             01        Administratie centrala
             02        Politie
             03        Protectie si paza contra incendiilor
             04        Paza si supravegherea frontierei
             05        Jandarmerie
             06        Siguranta nationala
             07        Penitenciare
             10        Corpurile gardienilor publici
             25        Servicii publice descentralizate
             50        Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
                       siguranta nationala

                       Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 57.00                 INVATAMANT
             01        Administratie centrala
             02        Invatamant prescolar
             03        Invatamant primar si gimnazial
             04        Invatamant liceal
             05        Invatamant profesional
             06        Invatamant postliceal
             07        Case de copii
             08        Invatamant special
             09        Invatamant superior
             11        Invatamant postuniversitar
             12        Centre de specializare si perfectionare
             13        Casa Corpului Didactic
             14        Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
             15        Excursii, tabere, colonii
             20        Cheltuieli cu calificarea si recalificarea somerilor
             25        Servicii publice descentralizate
             50        Alte institutii si actiuni de invatamant
 58.00                 SANATATE
             01        Administratie centrala
             02        Dispensare medicale
             03        Spitale
             04        Sanatorii si preventorii
             05        Crese
             06        Leagane de copii
             07        Centre de transfuzii sanguine
             08        Servicii de ambulanta
             09        Centre de sanatate, diagnostic si tratament
             25        Servicii publice descentralizate
             29        Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare
             30        Sanatorii balneoclimaterice
             31        Policlinici cu plata
             50        Alte institutii si actiuni sanitare
 59.00               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
                       SI DE TINERET
             01        Administratie centrala
             02        Biblioteci publice nationale si universitare
             03        Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si
                       judetene
             04        Muzee
             05        Teatre si institutii profesioniste de spectacole si
                       concerte
             06        Scoli populare de arta
             07        Case de cultura
             08        Camine culturale
             09        Universitati populare
             10        Centre de conservare si de valorificare a traditiei si
                       creatiei populare
             11        Presa
             12        Edituri
             15        Culte religioase
             20        Activitatea sportiva
             21        Activitatea de tineret
             25        Servicii publice descentralizate
             50        Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
                       activitatea sportiva si de tineret
 60.00                 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI
                       INDEMNIZATII
             01        Administratie centrala
             02        Camine de batrani si pensionari
             05        Camine-spital pentru invalizi si bolnavi cronici
             06        Camine pentru copii infirmi si camine-atelier
             07        Cantine de ajutor social
             08        Centre de primire a minorilor
             09        Ajutor social
             10        Plasament familial
             11        Activitati de ergoterapie in unitati de asistenta
                       sociala
             15        Alocatia de stat pentru copii
             16        Indemnizatii de nastere
             17        Ajutoare pentru sotii de militari in termen
             20        Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R.,
                       veterani de razboi si pentru alte categorii de
                       beneficiari
             21        Pensii pentru militari
             22        Pensii de asigurari sociale
             23        Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca
                       din cauza de boala sau accident
             24        Indemnizatii pentru concedii de maternitate si
                       ingrijirea copiilor
             25        Servicii publice descentralizate
             26        Ajutoare acordate salariatilor pentru decese si
                       proteze
             27        Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si
                       proteze
             28        Tratament balnear si odihna
             30        Pensia suplimentara
             33        Ajutor de somaj
             34        Alocatii de sprijin
             35        Ajutor de integrare profesionala
             36        Indemnizatii pentru personalul agentilor economici a
                       caror activitate este intrerupta temporar
             37        Ajutoare speciale
             38        Ajutor de urmas
             39        Plata absolventilor institutiilor de invatamant
             50        Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii,
                       pensii, ajutoare si indemnizatii
 61.00                 ALTE CHELTUIELI SOCIALE
             01        Cheltuieli pentru compensarea preturilor la
                       medicamente
             02        Cheltuieli pentru compensarea preturilor pentru
                       proteze si unele materiale sanitare
             03        Plata taxelor de abonament pentru detinatorii de
                       aparate radio si televizoare
             04        Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la
                       spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive
             05        Plata taxelor de instalare, transferare si abonament
                       telefonic, precum si a costului unui numar de impulsuri
             06        Acoperirea gratuitatii transportului urban cu mijloace
                       de transport in comun
             07        Acoperirea gratuitatii transportului interurban
             08        Indemnizatii pentru persoanele care au in ingrijire,
                       supraveghere si acorda ajutor permanent minorului sau
                       adultului handicapat
             09        Asigurarea asistentei medicale
             10        Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                       ocrotirii sanatatii^1)
             50        Alte actiuni privind cheltuielile sociale

                       Partea a IV-a - Servicii si dezvoltare publica,
                                        locuinte, mediu si ape
 63.00                 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
             01        Administratie centrala
             02        Intretinerea si repararea strazilor
             03        Iluminat
             04        Salubritate
             05        Intretinere gradini publice, parcuri si zone verzi
             06        Intretinere si functionare domeniul public^3)
             07        Energie termica pentru populatie
             08        Locuinte
             09        Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate,
                       colectoare, statii de pompare
             10        Retele, centrale si puncte termice
             11        Canalizare
             12        Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
             13        Introducere de gaze naturale in localitati
             20        Piete, targuri si oboare
             21        Gradini botanice
             22        Camere de cazare in comune
             23        Cheltuieli din taxe pentru statiuni balneoclimaterice
             24        Activitati ale unitatilor privind domeniul public
             30        Inspectii in constructii, lucrari publice, urbanism si
                       amenajarea teritoriului
             50        Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
 64.00                 MEDIU SI APE
             01        Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari
                       hidrotehnice
             02        Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul
                       poluarii
             03        Prospectiuni geologice privind sursele de apa
             25        Servicii publice descentralizate
             50        Alte cheltuieli in domeniul mediului si apelor

                       Partea a V-a - Actiuni economice
 66.00                 INDUSTRIE
             01        Administratie centrala
             02        Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea
                       de resurse minerale
             03        Combustibili minerali solizi
             04        Petrol si gaze
             05        Electricitate si alte forme de energie
             06        Resurse minerale, altele decat combustibili
             07        Industrie prelucratoare
             50        Alte cheltuieli in domeniul industriei
 67.00                 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
             01        Administratie centrala
             02        Amendare soluri acide si alcaline
             03        Acoperire sume fixe la seminte
             04        Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal
             05        Reproductie si selectie animale, prevenire si combatere
                       boli in sectorul animal
             06        Programe pentru sustinerea preturilor la produsele
                       agricole
             07        Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare
                       acordate producatorilor agricoli
             08        Alocatii pentru ingrasaminte chimice
             09        Procurare si mentinere in exploatare de efective matca
                       si reproducatori
             10        Alte programe pentru sprijinirea producatorilor
                       agricoli
             14        Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere
                        a eroziunii solului
             15        Silvicultura
             16        Rezervatii naturale
             25        Servicii publice descentralizate
             26        Pasuni comunale
             27        Oficii judetene pentru studii pedologice si agrochimice
             28        Colective cadastrale
             29        Casa agronomului
             50        Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
                       silviculturii
 68.00                 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
             01        Administratie centrala
             02        Aviatie civila
             03        Navigatie civila
             04        Zone libere
             05        Drumuri si poduri
             06        Transport feroviar
             07        Transport in comun
             10        Comunicatii
             20        Scoli de conducatori auto
             21        Centrul de perfectionare a personalului din aviatia
                       civila
             50        Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si
                       comunicatiilor
 69.00                 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
             01        Administratie centrala
             02        Rezerve materiale nationale si de mobilizare
             03        Prevenire si combatere inundatii si gheturi
             04        Meteorologie si hidrologie
             05        Stimulare productie de export si a exportului
             06        Actiuni de cooperare economica internationala
             07        Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
             15        Unitati cu volum mic de productie si prestari de
                       servicii
             16        Despagubiri datorate in caz de faliment al societatilor
                       de asigurari
             25        Servicii publice descentralizate
             50        Alte cheltuieli pentru actiuni economice

                       Partea a VI-a - Alte actiuni
 71.00                 CERCETARE STIINTIFICA
             01        Administratie centrala
             02        Cercetare fundamentala
             03        Cercetare aplicativa si experimentala
             10        Unitati de cercetare
             50        Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
 72.00                 ALTE ACTIUNI
             01        Administratie centrala vamala si unitati teritoriale
             02        Comandamente militare
             03        Distrugere tehnica militara
             04        Parteneriat pentru pace si operatiuni de mentinere a
                       pacii
             05        Acordarea de medalii comemorative
             06        Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale
             10        Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                       extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                       intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
             12        Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru
                       trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati
                       vamale
             50        Alte cheltuieli
 73.00                 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDURILOR SPECIALE
             02        Cheltuieli cu personalul care gestioneaza fondul
             03        Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
             50        Alte cheltuieli
 75.00                 CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI
             01        Cheltuieli din Fondul de interventie
             02        Cheltuieli din Fondul pentru relatiile cu Republica
                       Moldova
             03        Cheltuieli din Fondul de redresare financiara
 76.00                 FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE,
                       DOBANZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE
                       Partea a VII-a - Transferuri^2)
 85.00                 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
             01        Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                       pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei
                       pentru energie termica si transport urban de calatori
             02        Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                       pentru investitii
             03        Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                       pentru investitii finantate partial din imprumuturi
                       externe
             04        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                       asigurarilor sociale de stat
             06        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       pentru plata ajutorului de somaj
             08        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       special de risc si accident pentru protectia speciala a
                       persoanelor handicapate
             09        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       special pentru plata pensiilor si a altor drepturi de
                       asigurari sociale ale agricultorilor

                       Partea a VIII-a - Imprumuturi acordate
 86.00                 IMPRUMUTURI
                       Partea a IX-a - Plati de dobanzi si alte cheltuieli
                                      aferente datoriei publice
 88.00                 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI
             01        Dobanzi aferente datoriei publice interne
             02        Dobanzi aferente datoriei publice externe
             03        Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea
                       titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de
                       stat, in conditiile legii
 89.00                 PLATI DE DOBANZI
             01        Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

                       Partea a X-a - Rambursari de imprumuturi
 90.00                 Rambursari imprumuturi acordate
             01        Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur
             02        Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului

                       Partea a XI-a - Fonduri de rezerva
 95.00                 FONDURI DE REZERVA
             01        Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
             02        Fond de interventie la dispozitia Guvernului
             03        Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile
                       cu Republica Moldova
             04        Fond de redresare financiara la dispozitia Guvernului
             05        Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor
                       locale si judetene

                       Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.00                 EXCEDENT
             01        Excedent
             02        Fond de tezaur al statului, constituit din excedentul
                       bugetului de stat
             03        Varsaminte la fondul de tezaur, constituit la nivelul
                       judetului (municipiului Bucuresti) din excedentul
                       bugetelor locale
             04        Fond de rulment propriu al unitatii
                       administrativ-teritoriale
             05        Rambursarea din excedentele bugetelor locale a
                       imprumuturilor contractate in  anii precedenti
             06        Excedentul fondurilor speciale
 99.00                 DEFICIT
             01        Deficit
             02        Deficitul fondurilor speciale

            b) CLASIFICATIA ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------
    Articol        Alineat               Denumirea cheltuielilor
-----------------------------------------------------------------------------
 01                    A. CHELTUIELI CURENTE
 02                    TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                    Cheltuieli cu salariile
           10.01       Salarii de baza
           10.02       Salarii de merit
           10.03       Indemnizatii de conducere
           10.04       Spor de vechime
           10.05       Sporuri pentru conditii de munca
           10.06       Salarii platite cu ora, plati pentru ore suplimentare
           10.07       Fond de premii
           10.08       Alte drepturi salariale
 11                    Contributii pentru asigurari sociale de stat
 12                    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                       ajutorului de somaj
 13                    Deplasari, detasari, transferari
           13.01       Deplasari, detasari, transferari in tara
           13.02       Deplasari in strainatate
 20                    TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 21                    Drepturi cu caracter social
           21.01       Manuale si rechizite scolare
           21.02       Transport elevi, studenti, asistati, bolnavi, invalizi
                       si insotitorii lor
           21.03       Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada
                       concursurilor si campionatelor
           21.04       Drepturi pentru donatorii de sange
           21.05       Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale
           21.06       Tratament balnear si odihna
           21.08       Cheltuieli pentru compensarea preturilor la medicamente
 22                    Hrana
           22.01       Hrana pentru oameni
           22.02       Hrana pentru animale
 23                    Medicamente si materiale sanitare
           23.01       Medicamente
           23.02       Materiale sanitare
 24                    Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
           24.01       Incalzit
           24.02       Iluminat si forta motrice
           24.03       Apa, canal, salubritate
           24.04       Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax
           24.05       Furnituri de birou
           24.06       Materiale pentru curatenie
           24.07       Alte materiale si prestari de servicii
 25                    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
 26                    Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                       echipament
           26.01       Lenjerie si accesorii de pat
           26.02       Echipament
           26.03       Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                       durata
 27                    Reparatii curente
 28                    Reparatii capitale
 29                    Carti si publicatii
 30                    Alte cheltuieli
           30.01       Calificarea, perfectionarea si specializarea
                       profesionala a salariatilor
           30.02       Protocol
           30.03       Protectia muncii
           30.04       Transmiterea pensiilor
           30.07       Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
 34                    TITLUL III - SUBVENTII
 35                    Subventii
           35.01       Subventii pentru institutii publice
           35.02       Subventii pe produse si activitati
           35.03       Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                       tarif
 36                    TITLUL IV - PRIME
 37                    Prime acordate producatorilor agricoli
 38                    TITLUL V - TRANSFERURI
 39                    Transferuri consolidabile^2)
           39.01       Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                       pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru
                       energia termica si transportul urban de calatori
           39.02       Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                       pentru investitii
           39.03       Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                       pentru investitii finantate partial din imprumuturi
                       externe
           39.04       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                       asigurarilor sociale de stat
           39.06       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       pentru plata ajutorului de somaj
           39.08       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       special de risc si accident pentru protectia persoanelor
                       handicapate
           39.09       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       special pentru plata pensiilor si a altor drepturi de
                       asigurari sociale ale agricultorilor
           39.16       Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                       ocrotirii sanatatii
 40.                   Transferuri neconsolidabile
           40.01       Locuinte
           40.02       Burse
           40.03       Alocatii si alte ajutoare pentru copii
           40.04       Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
           40.05       Pensii de asigurari sociale
           40.06       Pensia suplimentara
           40.07       Ajutorul de somaj
           40.08       Ajutoare sociale
           40.09       Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
           40.10       Indemnizatii din Fondul de redresare financiara la
                       dispozitia Guvernului
           40.11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
           40.12       Transferuri in strainatate
           40.13       Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare,
                       subventionata potrivit dispozitiilor legale
           40.20       Alte transferuri
 49                    TITLUL VI - DOBANZI
 50                    Dobanzi aferente datoriei publice
           50.01       Dobanzi aferente datoriei publice interne
           50.02       Dobanzi aferente datoriei publice externe
           50.03      Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor
                      de stat si de riscurile garantiilor date de stat in
                       conditiile legii
 51                    Plati de dobanzi
           51.01       Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
 69                    B. CHELTUIELI DE CAPITAL
 70                   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 71                   Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de
                      mobilizare
 72                   Investitii ale institutiilor publice
 73                   Investitii ale regiilor autonome si ale societatilor
                      comerciale cu capital de stat
 74                   Investitii ale institutiilor publice si ale activitatilor
                      autofinantate
 78                   C. OPERATIUNI FINANCIARE
 79                   TITLUL VIII - IMPRUMUTURI ACORDATE
 80                   Imprumuturi
          80.01       Imprumut acordat din Fondul de redresare financiara la
                      dispozitia Guvernului
          80.02       Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
                      aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
                      interguvernamentale
          80.03       Imprumuturi din Fondul pentru plata ajutorului de somaj
 84                   TITLUL IX - RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                      COMISIOANE LA CREDITE
 85                   Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                      de credite
          85.01       Rambursari de credite externe
          85.02       Plati de dobanzi si comisioane
 87                   Rambursari de imprumuturi
          87.01       Rambursarea de imprumuturi acordate din fondul de tezaur
          87.02       Rambursarea de Imprumuturi acordate din trezoreria
                      statului
 89                   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 91                   Rezerve
 92                   Excedent
 93                   Deficit
------------------------------------------------------------------------------
    1) Se elimina la consolidare contributia persoanelor asigurate pentru
finantare ocrotirii sanatatii.
    2) Se elimina la consolidare.
    3) Se aplica numai la municipiul Bucuresti.
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 1

                     CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat
------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul    Subcapitolul        Denumirea capitolelor si subcapitolelor
------------------------------------------------------------------------------
                         VENITURI
                         I. Venituri curente
                         A. Venituri fiscale
                         A1. Impozite directe
 01.01                   IMPOZITUL PE PROFIT
 02.01                   IMPOZITUL PE SALARII
               01        Impozitul pe salarii - total
              02        Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele
                         locale (se scad)
 08.01                   ALTE IMPOZITE DIRECTE
               02        Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale
                         ilicite sau din nerespectarea  Legii privind protectia
                         consumatorilor
               03        Impozitul pe dividende de la societatile comerciale
               30        Alte incasari din impozite directe

                         A.2. Impozite indirecte
 13.01                   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
 14.01                   ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE
               01        Accize
               02        Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele
                         naturale
 16.01                   TAXE VAMALE
               01        Taxe vamale de la persoane juridice
               02        Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane
                         fizice prin unitatile vamale
 17.01                   ALTE IMPOZITE INDIRECTE
               02        Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri
                         nevarsate la termen
              03        Taxe pentru acordarea licentelor in vederea practicarii
                         jocurilor de noroc
               05        Taxe de compensatie
               30        Alte incasari din impozite indirecte
                         B. Venituri nefiscale
 20.01                   VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
 21.01                   VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE
               01        Taxe de metrologie
               02        Taxe pentru brevete de inventii si inregistrarea
                         marcilor de fabrica
               03        Taxe pentru prestatiile si serviciile efectuate de
                        capitaniile de port si pentru eliberarea autorizatiilor
                        de transport cu autovehicule in trafic international de
                         marfuri
               04        Taxe consulare
               05        Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele
                         decat cele sanitare, de pe langa institutii
               07        Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de
                        combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal
               08        Veniturile unitatilor de reproductie si selectie a
                         animalelor
               09        Veniturile circumscriptiilor, laboratoarelor si
                         dispensarelor veterinare
               10        Taxe si alte venituri din protectia mediului
               11        Venituri din operatiuni de mentinere a pacii
               12        Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice
                         si ale activitatilor autofinantate
               13        Varsaminte din veniturile institutiilor publice si ale
                         activitatilor autofinantate
               30        Alte venituri de la institutiile publice
 22.01                   DIVERSE VENITURI
               01        Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
               03        Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozitiilor
                         legale
               04        Incasari din cota retinuta, conform Legii nr. 6/1973
               05        Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
                         precedenti
               07        Venituri din concesionarea unor bunuri ale statului
               09        Incasarea dobanzilor aferente ratelor lunare din
                         vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
               10        Dobanzi incasate din plasarea disponibilului contului
                         de trezorerie a statului
              12        Incasari din valorificarea bunurilor confiscate si alte
                         sume constatate o data cu confiscarea, potrivit legii
              30        Incasari din alte surse

                         II. Venituri din capital
 30.01                   VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
               01        Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                         institutiilor publice
               02        Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de
                         stat si de mobilizare

                         CHELTUIELI
                         a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA
                         Partea I - Servicii publice generale
 51.01                   AUTORITATI PUBLICE
               01        Presedintia Romaniei
               02        Autoritati legislative
               03        Autoritati judecatoresti
               04        Alte organe ale autoritatilor publice
               05        Autoritati executive

                         Partea a II-a - Aparare, ordine publica si siguranta
                                         nationala
 54.01                   APARARE NATIONALA
               01        Administratie centrala
               02        Aparare nationala
               25        Servicii publice descentralizate
 55.01                   ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
               01        Administratie centrala
               02        Politie
               03        Protectie si paza contra incendiilor
               04        Paza si supravegherea frontierei
               05        Jandarmerie
               06        Siguranta nationala
               07        Penitenciare
               25        Servicii publice descentralizate
               50        Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
                         siguranta nationala

                         Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 57.01                   Invatamant
               01        Administratie centrala
               02        Invatamant prescolar
               03        Invatamant primar si gimnazial
               04        Invatamant liceal
               05        Invatamant profesional
               06        Invatamant postliceal
               07        Case de copii
               08        Invatamant special
               09        Invatamant superior
               14        Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
               25        Servicii publice descentralizate
               50        Alte institutii si actiuni de invatamant
 58.01                   Sanatate
               01        Administratie centrala
               02        Dispensare medicale
               03        Spitale
               04        Sanatorii si preventorii
               05        Crese
               06        Leagane de copii
               07        Centre de transfuzii sanguine
               08        Servicii de ambulanta
               09        Centre de sanatate, diagnostic si tratament
               25        Servicii publice descentralizate
               50        Alte institutii si actiuni sanitare
 59.01                   Cultura, religie si actiuni privind activitatea
                         sportiva si de tineret
               01        Administratie centrala
               02        Biblioteci publice nationale si universitare
               04        Muzee
               05        Teatre si institutii profesioniste de spectacole si
                         concerte
               15        Culte religioase
               20        Activitatea sportiva
               21        Activitatea de tineret
               25        Servicii publice descentralizate
               50        Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
                         activitatea sportiva si de tineret
 60.01                   Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                         indemnizatii
               01        Administratie centrala
               02        Camine de batrani si pensionari
               08        Centre de primire a minorilor
               09        Ajutor social
               15        Alocatia de stat pentru copii
               17        Ajutoare pentru sotiile de militari in termen
               20        Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R.,
                         veterani de razboi si pentru alte categorii de
                         beneficiari
               21        Pensii pentru militari
               25        Servicii publice descentralizate
               50        Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii,
                         pensii, ajutoare si indemnizatii

                         Partea a IV-a - Servicii si dezvoltare publica,
                                         locuinte, mediu si ape

 63.01                   Servicii si dezvoltare publica si locuinte
               01        Administratie centrala
               08        Locuinte
 64.01                   Mediu si ape
               01        Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari
                         hidrotehnice
               02        Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul
                         poluarii
               03        Prospectiuni geologice privind sursele de apa
               25        Servicii publice descentralizate
               50        Alte cheltuieli in domeniul mediului si apelor

                         Partea a V-a - Actiuni economice
 66.01                   Industrie
               01        Administratie centrala
               02        Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea
                         de resurse minerale
               03        Combustibili minerali solizi
               04        Petrol si gaze
               05        Electricitate si alte forme de energie
               06        Resurse minerale, altele decat combustibili
               07        Industrie prelucratoare
               50        Alte cheltuieli in domeniul industriei
 67.01                   Agricultura si silvicultura
               01        Administratie centrala
               02        Amendare soluri acide si alcaline
               03        Acoperire sume fixe la seminte
               04        Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal
               05       Reproductie si selectie animale, prevenire si combatere
                         boli in sectorul animal
               06        Programe pentru sustinerea preturilor la produsele
                         agricole
               07        Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare
                         acordate producatorilor agricoli
               08        Alocatii pentru ingrasaminte chimice
               09        Procurare si mentinere in exploatare de efective matca
                         si reproducatori
               10        Alte programe pentru sprijinirea producatorilor
                         agricoli
               14        Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere
                         a eroziunii solului
               15        Silvicultura
               16        Rezervatii naturale
               25        Servicii publice descentralizate
               50        Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
                         silviculturii
 68.01                   Transporturi si comunicatii
               01        Administratie centrala
               02        Aviatie civila
               03        Navigatie civila
               04        Zone libere
               05        Drumuri si poduri
               06        Transport feroviar
               07        Transport in comun
               10        Comunicatii
               50        Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si
                         comunicatiilor
 69.01                   Alte actiuni economice
               01        Administratie centrala
               02        Rezerve materiale nationale si de mobilizare
               03        Prevenire si combatere inundatii si gheturi
               04        Meteorologie si hidrologie
               05        Stimulare productie de export si a exportului
               06        Actiuni de cooperare economica internationala
               07        Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
               25        Servicii publice descentralizate

                         Partea a VI-a - Alte actiuni
 71.01                   Cercetare stiintifica
               01        Administratie centrala
               02        Cercetare fundamentala
               03        Cercetare aplicativa si experimentala
               50       Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
 72.01                   Alte actiuni
               01        Administratie centrala vamala si unitati teritoriale
               03        Distrugere tehnica militara
               04        Parteneriat pentru pace si operatiuni de mentinere a
                         pacii
               05        Acordarea de medalii comemorative
               06        Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale
               10        Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                         extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                         intereselor statului potrivit dispozitiilor legale
               50        Alte cheltuieli
 75.01                   Cheltuieli din fonduri la dispozitia Guvernului
               01        Cheltuieli din Fondul de interventie
               02        Cheltuieli din Fondul pentru relatiile cu Republica
                         Moldova
               03        Cheltuieli din Fondul de redresare financiara

                         Partea a VII-a - Transferuri^1)
 85.01                   Transferuri din bugetul de stat
               01        Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                         pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei
                         pentru energie termica si transport urban de calatori
               02        Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                         pentru investitii
               03        Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                         pentru investitii finantate partial din imprumuturi
                         externe
               04        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                         asigurarilor sociale de stat
               06        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                         pentru plata ajutorului de somaj
               08        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                         special de risc si accident pentru protectia speciala a
                         persoanelor handicapate
               09        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                         special pentru plata pensiilor si a altor drepturi de
                         asigurari sociale ale agricultorilor

                         Partea a VIII-a - Imprumuturi acordate
 86.01                   Imprumuturi
                         Partea a IX-a - Plati de dobanzi si alte cheltuieli
                                         aferente datoriei publice
 88.01                   Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli
               01        Dobanzi aferente datoriei publice interne
               02        Dobanzi aferente datoriei publice externe
               03        Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea
                         titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de
                         stat, in conditiile legii

                         Partea a XI-a - Fonduri de rezerva
 95.01                   Fonduri de rezerva
              01         Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
              02         Fond de interventie la dispozitia Guvernului
              03        Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile
                         cu Republica Moldova
              04         Fond de redresare financiara la dispozitia Guvernului

                         Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.01                   Excedent
              01         Excedent
              02         Fond de tezaur al statului, constituit din excedentul
                         bugetului de stat
 99.01                   Deficit
              01         Deficit            b) CLASIFICATIA ECONOMICA
-------------------------------------------------------------------------------
 Articolul      Alineatul                    Denumirea cheltuielilor
-------------------------------------------------------------------------------
 01                      A. CHELTUIELI CURENTE
 02                      TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                      Cheltuieli cu salariile
            10.01        Salarii de baza
            10.02        Salarii de merit
            10.03        indemnizatii de conducere
            10.04        Spor de vechime
            10.05        Sporuri pentru conditii de munca
            10.06        Salarii platite cu ora, plati pentru ore suplimentare
            10.07        Fond de premii
            10.08        Alte drepturi salariale
 11                      Contributii pentru asigurari sociale de stat
 12                      Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                         ajutorului de somaj
 13                      Deplasari, detasari, transferari
            13.01        Deplasari, detasari, transferari in tara
            13.02        Deplasari in strainatate
 20                      TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 21                      Drepturi cu caracter social
            21.01        Manuale si rechizite scolare
            21.02        Transport elevi, studenti, asistati, bolnavi, invalizi
                         si insotitorii lor
            21.03        Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada
                         concursurilor si campionatelor
            21.04        Drepturi pentru donatorii de sange
            21.05        Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale
 22                      Hrana
            22.01        Hrana pentru oameni
            22.02        Hrana pentru animale
 23                      Medicamente si materiale sanitare
            23.01        Medicamente
            23.02        Materiale sanitare
 24                      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
            24.01        Incalzit
            24.02        Iluminat si forta motrice
            24.03        Apa, canal, salubritate
            24.04        Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax
            24.05        Furnituri de birou
            24.06        Materiale pentru curatenie
            24.07        Alte materiale si prestari de servicii
 25                      Materiale si prestari de servicii cu caracter
                         functional
 26                      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
                         si echipament
            26.01        Lenjerie si accesorii de pat
            26.02        Echipament
            26.03        Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                         durata
 27                      Reparatii curente
 28                      Reparatii capitale
 29                      Carti si publicatii
 30                      Alte cheltuieli
            30.01        Calificarea, perfectionarea si specializarea
                         profesionala a salariatilor
            30.02        Protocol
            30.03        Protectia muncii
            30.07        Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
 34                      TITLUL III - SUBVENTII
 35                      Subventii
            35.01        Subventii pentru institutii publice
            35.02        Subventii pe produse si activitati
            35.03        Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                         tarif
 36                      TITLUL IV - PRIME
 37                      Prime acordate producatorilor agricoli
 38                      TITLUL V - TRANSFERURI*
 39                      Transferuri consolidabile
            39.01        Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                         pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei
                         pentru energia termica si transportul urban de calatori
            39.02        Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                         pentru investitii
            39.03        Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                         pentru investitii finantate partial din imprumuturi
                         externe
            39.04        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                         asigurarilor sociale de stat
            39.06        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                         pentru plata ajutorului de somaj
            39.08        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                         special de risc si accident pentru protectia
                         persoanelor handicapate
            39.09        Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                         special pentru plata pensiilor si a altor drepturi de
                         asigurari sociale ale agricultorilor
 40                      Transferuri neconsolidabile
            40.01        Locuinte
            40.02        Burse
            40.03        Alocatii si alte ajutoare pentru copii
            40.04        Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
            40.08        Ajutoare sociale
            40.09        Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
            40.10        Indemnizatii din Fondul de redresare financiara la
                         dispozitia Guvernului
            40.11        Contributii si cotizatii la organisme internationale
            40.12        Transferuri in strainatate
            40.13        Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare,
                         subventionata potrivit dispozitiilor legale
            40.20        Alte transferuri
 49                      TITLUL VI - DOBANZI
 50                      Dobanzi aferente datoriei publice
            50.01        Dobanzi aferente datoriei publice interne
            50.02        Dobanzi aferente datoriei publice externe
            50.03        Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea
                         titlurilor de stat si de riscurile garantiilor date de
                         stat in conditiile legii
 69                      B. CHELTUIELI DE CAPITAL
 70                      TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 71                      Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de
                         mobilizare
 72                      Investitii ale institutiilor publice
 73                      Investitii ale regiilor autonome si ale societatilor
                         comerciale cu capital de stat
 78                      C. OPERATIUNI FINANCIARE

 79                      TITLUL VIII - IMPRUMUTURI ACORDATE
 80                      Imprumuturi
            80.01        Imprumut acordat din Fondul de redresare financiara la
                         dispozitia Guvernului
            80.02        Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
                         aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
                         interguvernamentale
 84                      TITLUL IX RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                         COMISIOANE LA CREDITE
 85                      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
            85.01        Rambursari de credite externe
            85.02        Plati de dobanzi si comisioane

 89                      D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                      TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 91                      Rezerve
 92                      Excedent
 93                      Deficit
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Se elimina la consolidare.
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 2

                     CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale
-------------------------------------------------------------------------------
 Capitolul    Subcapitolul       Denumirea capitolelor si subcapitolelor
-------------------------------------------------------------------------------
                          VENITURI
                          I. Venituri curente
                          A. Venituri fiscale
                          A.1. Impozite directe
 01.02                    IMPOZITUL PE PROFIT
 03.02                    IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE
               01         Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor,
                         meseriasilor si ale altor persoane fizice independente
                          si asociatii familiale
               02        Impozitul pe cladiri si pe terenuri ocupate de cladiri
                          si alte constructii, de la persoane fizice
               03         Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de
                          persoane fizice
               04         Taxe de timbru asupra succesiunilor si alte taxe de
                          timbru de la populatie
               30         Alte impozite si taxe de la populatie
 04.02                   TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT
 05.02                   IMPOZITUL PE CLADIRI SI PE TERENURI OCUPATE DE CLADIRI
                          SI ALTE CONSTRUCTII, DE LA PERSOANE JURIDICE
 06.02                    TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE
                          PERSOANE JURIDICE
 07.02                    IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL
 08.02                    ALTE IMPOZITE DIRECTE
               01        Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice
                          si juridice nerezidente
               30         Alte incasari din impozite directe

                          A.2. Impozite indirecte
 15.02                    IMPOZITUL PE SPECTACOLE
 17.02                    ALTE IMPOZITE INDIRECTE
               01         Taxe de timbru de la persoane juridice
               02         Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri
                          nevarsate la termen
               30         Alte incasari din impozite indirecte

                          B. Venituri nefiscale
 20.02                    VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
 21.02                    VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE
               06        Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule,
                         eliberarea permiselor de conducere si alte venituri
                         privind circulatia pe drumurile publice
               12        Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice
                          si activitatilor autofinantate
               30         Alte venituri de la institutiile publice
 22.02                    DIVERSE VENITURI
               02         Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,
                          imputatii si despagubiri
               03        Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozitiilor
                          legale
               05        Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
                          precedenti
               07        Venituri din concesionarea unor bunuri ale statului
               30         Incasari din alte surse

                          II. Venituri din capital
 30.02                    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
               01         Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                          institutiilor publice
               03         Venituri din vanzarea locuintelor construite din
                          fondurile statului

                          III. Sume defalcate din veniturile bugetului de stat
 34.02                    SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

                          IV. Subventii
 37.02                    SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
               01        Subventii primite de bugetele locale pentru asigurarea
                         protectiei sociale a populatiei pentru energia termica
                         si transportul urban de calatori
               02        Subventii primite de bugetele locale pentru investitii
               03        Subventii primite de bugetele locale pentru investitii
                         finantate partial din imprumuturi externe

                          V. Donatii
 40.02                    DONATII

                          VI. Imprumuturi
 45.02                    IMPRUMUTURI TEMPORARE
               01         Imprumuturi temporare din fondul de tezaur
               02         Imprumuturi temporare din trezoreria statului
 46.02                    IMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT

                          CHELTUIELI
                          a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA
                          Partea I - Servicii publice generale
 51.02                    Autoritati publice
               05         Autoritati executive

                          Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 57.02                    Invatamant
               02         Invatamant prescolar
               03         Invatamant primar si gimnazial
               04         Invatamant liceal
               05         Invatamant profesional
               06         Invatamant postliceal
               07         Case de copii
               08         Invatamant special
               14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
 58.02                    Sanatate
               02         Dispensare medicale
               03         Spitale
               04         Sanatorii si preventorii
               05         Crese
               06         Leagane de copii
               07         Centre de transfuzii sanguine
               08         Servicii de ambulanta
               09         Centre de sanatate, diagnostic si tratament
               50         Alte institutii si actiuni sanitare
 59.02                    Cultura, religie si actiuni privind activitatea
                          sportiva si de tineret
               03        Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si
                         judetene
               04         Muzee
               05         Teatre si institutii profesioniste de spectacole si
                          concerte
               06         Scoli populare de arta
               07         Case de cultura
               08         Camine culturale
               50        Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
                          activitatea sportiva si de tineret
 60.02                    Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                          indemnizatii
               02         Camine de batrani si pensionari
               05         Camine-spital pentru invalizi si bolnavi cronici
               06         Camine pentru copii infirmi si camine-atelier
               07         Cantine de ajutor social
               08         Centre de primire a minorilor
               09         Ajutor social
               10         Plasament familial
               16         Indemnizatii de nastere
               50         Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii,
                          pensii, ajutoare si indemnizatii

                          Partea a IV-a - Servicii si dezvoltare publica,
                                          locuinte, mediu si ape
 63.02                    Servicii si dezvoltare publica si locuinte
               02         Intretinerea si repararea strazilor
               03         Iluminat
               04         Salubritate
               05         Intretinere gradini publice, parcuri si zone verzi
               06         Intretinere si functionare domeniul public*)
               07         Energie termica pentru populatie
               08         Locuinte
               09         Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate,
                          colectoare, statii de pompare
               10         Retele, centrale si puncte termice
               11         Canalizare
               12         Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
---------------------
    *) Se aplica numai la municipiul Bucuresti.
------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul    Subcapitolul        Denumirea capitolelor si subcapitolelor
------------------------------------------------------------------------------
               13         Introducere de gaze naturale in localitati
               50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte

                          Partea a V-a - Actiuni economice
 68.02                    Transporturi si comunicatii
               05         Drumuri si poduri
               07         Transport in comun
               50         Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si
                          comunicatiilor
 69.02                    Alte actiuni economice
               03         Prevenire si combatere inundatii si gheturi
               50         Alte cheltuieli pentru actiuni economice

                          Partea a VI-a - Alte actiuni
 72.02                    Alte actiuni
               02         Comandamente militare,
               50         Alte cheltuieli
 76.02                    Fond pentru garantarea Imprumuturilor externe,
                          dobanzilor si comisioanelor aferente

                          Partea a IX-a - Plati de dobanzi si alte cheltuieli
                          aferente datoriei publice
 89.02                    Plati de dobanzi
               01         Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

                          Partea a X-a - Rambursari de imprumuturi
 90.02                    Rambursari de imprumuturi acordate
               01         Rambursare de imprumuturi acordate din fondul de
                          tezaur
               02         Rambursare de imprumuturi acordate din trezoreria
                          statului

                          Partea a XI-a - Fonduri de rezerva
 95.02                    Fonduri de rezerva
               05         Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor
                          locale si judetene

                          Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.02                    Excedent
               01         Excedent
               03         Varsaminte la fondul de tezaur, constituit la nivelul
                          judetului (municipiului Bucuresti) din excedentul
                          bugetelor locale
               04         Fond de rulment propriu al unitatii
                          administrativ-teritoriale
               05         Rambursarea din excedentele bugetelor locale a
                          imprumuturilor contractate in anii precedenti
 99.02                    Deficit
               01         Deficit

                b) CLASIFICATIA ECONOMICA
-------------------------------------------------------------------------------
 Articolul    Alineatul                   Denumirea cheltuielilor
-------------------------------------------------------------------------------
 01                       A. CHELTUIELI CURENTE

 02                       TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                       Cheltuieli cu salariile
             10.01        Salarii de baza
             10.02        Salarii de merit
             10.03        Indemnizatii de conducere
             10.04        Spor de vechime
             10.05        Sporuri pentru conditii de munca
             10.06        Salarii platite cu ora, plati pentru ore suplimentare
             10.07        Fond de premii
             10.08        Alte drepturi salariale
 11                       Contributii pentru asigurari sociale de stat
 12                       Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata
                          ajutorului de somaj
 13                       Deplasari, detasari, transferari
             13.01        Deplasari, detasari, transferari in tara
             13.02        Deplasari in strainatate

 20                       TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 21                       Drepturi cu caracter social
             21.01        Manuale si rechizite scolare
             21.02       Transport elevi, studenti, asistati, bolnavi, invalizi
                         si insotitorii lor
             21.03        Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada
                          concursurilor si campionatelor
             21.04        Drepturi pentru donatorii de sange
             21.05        Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale
 22                       Hrana
             22.01        Hrana pentru oameni
             22.02        Hrana pentru animale
 23                       Medicamente si materiale sanitare
             23.01        Medicamente
             23.02        Materiale sanitare
 24                       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
             24.01        Incalzit
             24.02        Iluminat si forta motrice
             24.03        Apa, canal, salubritate
             24.04        Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax
             24.05        Furnituri de birou
             24.06        Materiale pentru curatenie
             24.07        Alte materiale si prestari de servicii
 25                       Materiale si prestari de servicii cu caracter
                          functional
 26                       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
                          si echipament
             26.01        Lenjerie si accesorii de pat
             26.02        Echipament
             26.03        Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                          durata
 27                       Reparatii curente
 28                       Reparatii capitale
 29                       Carti si publicatii
 30                       Alte cheltuieli
             30.01        Calificarea, perfectionarea si specializarea
                          profesionala a salariatilor
             30.02        Protocol
             30.03        Protectia muncii
             30.07        Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale

 34                       TITLUL III - SUBVENTII
 35                       Subventii
             35.01        Subventii pentru institutii publice
             35.02        Subventii pe produse si activitati
             35.03        Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                          tarif

 38                       TITLUL V - TRANSFERURI
 40                       Transferuri neconsolidabile
             40.08        Ajutoare sociale
             40.09        Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
             40.20        Alte transferuri

 49                       TITLUL VI - DOBANZI
 51                       Plati de dobanzi
             51.01        Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

 69                       B. CHELTUIELI DE CAPITAL

 70                       TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 72                       Investitii ale institutiilor publice
 73                       Investitii ale regiilor autonome

 78                       C. OPERATIUNI FINANCIARE
 84                      TITLUL IX - RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                                      COMISIOANE LA CREDITE
 87                       Rambursari de Imprumuturi
             87.01        Rambursare de imprumuturi acordate din fondul de
                          tezaur
             87.02        Rambursare de imprumuturi acordate din trezoreria
                          statului

 89                       D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                       TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 91                       Rezerve
 92                       Excedent
 93                       Deficit
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru Incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 3

                       CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice si activitatilor autofinantate
-------------------------------------------------------------------------------
 Capitolul    Subcapitolul         Denumirea capitolelor si subcapitolelor
-------------------------------------------------------------------------------
 23.03                   VENITURI
                         1. Venituri curente
                         A. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
                01       Venituri din paza militara organizata si alte
                         prestari de servicii
                02       Veniturile Corpurilor gardienilor publici
                03       Veniturile penitenciarelor
                05      Alte venituri in domeniul ordinii publice si sigurantei
                         nationale

                         B. INVATAMANT
                06       Centre de specializare si perfectionare
                07       Casa Corpului Didactic
                08       Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
                09       Excursii, tabere si colonii
                10       Venituri ale atelierelor-scoala de pe langa unitatile
                         de invatamant preuniversitar
                11       Taxe in invatamantul postliceal, universitar si
                         postuniversitar
                12      Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari
                        culturale, artistice si sportive
                13      Venituri de la agenti economici, institutii publice sau
                         particulare pentru cursuri de calificare si de
                         conversie profesionala, invatamant postliceal si
                         cursuri postuniversitare
                14       Venituri din realizarea programelor de cercetare
                        stiintifica si activitatilor de proiectare, consultanta
                         si expertiza
                15       Venituri din inchirieri de spatii
                16      Venituri din valorificarea cursurilor si publicatiilor
                         neperiodice
                23       Alte venituri in domeniul invatamantului

                         C. SANATATE
                24       Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare
                25       Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice
                26       Veniturile policlinicilor cu plata
                27       Veniturile creselor
                30       Alte venituri in domeniul sanatatii

                         D. CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA
                         SPORTIVA SI DE TINERET
                31       Case de cultura
                32       Centre de conservare si de valorificare a traditiei si
                         creatiei populare
                33       Muzee
                34       Teatre si institutii profesioniste de spectacole si
                         concerte
                35       Camine culturale
                36       Scoli populare de arta
                37       Universitati populare
                38       Presa
                39       Edituri
                40       Venituri din activitatea sportiva
                45       Alte venituri in domeniul culturii, religiei si
                         actiunilor privind activitatea sportiva si de tineret

                         E. ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI
                         INDEMNIZATII
                46       Activitati de ergoterapie in unitati de asistenta
                         sociala
                48       Venituri din activitati ale atelierelor institutiilor
                         de asistenta pentru batrani, pensionari sau copii
                         infirmi si ale caminelor - atelier

                         F. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
                50       Taxe pentru statiuni balneoclimaterice
                51       Piete, targuri si oboare
                52      Venituri din activitati ale unitatilor privind domeniul
                         public
                53       Gradini botanice
                54       Camere de cazare in comune
                56      Inspectii in constructii, lucrari publice, urbanism si
                         amenajarea teritoriului
                60       Alte venituri in domeniul dezvoltarii publice si
                         locuintelor

                         G. AGRICULTURA SI SILVICULTURA
                66       Pasuni comunale
                67      Oficii judetene pentru studii pedologice si agrochimice
                68       Colective cadastrale
                69       Casa agronomului
                73      Alte venituri in domeniul agriculturii si silviculturii

                         H. TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                75       Scoli de conducatori auto
                76       Centrul de perfectionare a personalului din aviatia
                         civila
                80       Alte venituri in domeniul transporturilor si
                         comunicatiilor

                         I. ALTE ACTIUNI ECONOMICE
                81       Unitati cu volum mic de productie si prestari de
                         servicii
                85       Alte venituri in domeniul altor actiuni economice

                         J. CERCETARE STIINTIFICA
                86       Unitati de cercetare
                90       Alte venituri in domeniul cercetarii stiintifice

                         II. Venituri din capital
 30.03                   Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
                01       Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                         institutiilor publice

                         IV. Subventii
 38.03                   Subventii primite de institutiile publice

                         CHELTUIELI

                         a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA
                         Partea a II-a - Aparare, ordine publica si siguranta
                                         nationala
 55.03                   Ordine publica si siguranta nationala
                02       Politie
                04       Paza si supravegherea frontierei
                05       Jandarmerie
                07       Penitenciare
                10       Corpurile gardienilor publici
                50       Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
                         siguranta nationala

                         Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 57.03                   Invatamant
                02       Invatamant prescolar
                03       Invatamant primar si gimnazial
                04       Invatamant liceal
                05       Invatamant profesional
                06       Invatamant postliceal
                07       Case de copii
                08       Invatamant special
                09       Invatamant superior
                11       Invatamant postuniversitar
                12       Centre de specializare si perfectionare
                13       Casa Corpului Didactic
                14       Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
                15       Excursii, tabere, colonii
                50       Alte institutii si actiuni de invatamant
 58.03                   Sanatate
                05       Crese
                29       Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare
                30       Sanatorii balneoclimaterice
                31       Policlinici cu plata
                50       Alte institutii si actiuni sanitare
 59.03                   Cultura, religie si actiuni privind activitatea
                         sportiva si de tineret
                04       Muzee
                05       Teatre si institutii profesioniste de spectacole si
                         concerte
                06       Scoli populare de arta
                07       Case de cultura
                08       Camine culturale
                09       Universitati populare
                10       Centre de conservare si de valorificare a traditiei si
                         creatiei populare
                11       Presa
                12       Edituri
                20       Activitatea sportiva
                50       Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
                         activitatea sportiva si de tineret
 60.03                   Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                         indemnizatii
                11       Activitati de ergoterapie in unitati de asistenta
                         sociala
                50       Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii,
                         pensii, ajutoare si indemnizatii

                         Partea a IV-a - Servicii si dezvoltare publica,
                                         locuinte, mediu si ape
 63.03                   Servicii si dezvoltare publica si locuinte
                20       Piete, targuri si oboare
                21       Gradini botanice
                22       Camere de cazare in comune
                23       Cheltuieli din taxe pentru statiuni balneoclimaterice
                24       Activitati ale unitatilor privind domeniul public
                30       Inspectii in constructii, lucrari publice, urbanism si
                         amenajarea teritoriului
                50       Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte

                         Partea a V-a - Actiuni economice
 67.03                   Agricultura si silvicultura
                26       Pasuni comunale
                27      Oficii judetene pentru studii pedologice si agrochimice
                28       Colective cadastrale
                29       Casa agronomului
                50       Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
                         silviculturii
 68.03                   Transporturi si comunicatii
                20       Scoli de conducatori auto
                21       Centrul de perfectionare a personalului din aviatia
                         civila
                50       Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si
                         comunicatiilor
 69.03                   Alte actiuni economice
                15       Unitati cu volum mic de productie si prestari de
                         servicii
                50       Alte cheltuieli pentru actiuni economice

                         Partea a VI-a - Alte actiuni
 71.03                   Cercetare stiintifica
                10       Unitati de cercetare
                50      Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica

                         Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.03                   Excedent
                01       Excedent
 99.03                   Deficit
                01       Deficit

            b) CLASIFICATIA ECONOMICA
-------------------------------------------------------------------------------
    Articolul    Alineatul                   Denumirea cheltuielilor
-------------------------------------------------------------------------------
 01                      A. CHELTUIELI CURENTE
 02                      TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                      Cheltuieli cu salariile
            10.01        Salarii de baza
            10.02        Salarii de merit
            10.03        Indemnizatii de conducere
            10.04        Spor de vechime
            10.05        Sporuri pentru conditii de munca
            10.06        Salarii platite cu ora, plati pentru ore suplimentare
            10.07        Fond de premii
            10.08        Alte drepturi salariale
 11                      Contributii pentru asigurari sociale de stat
 12                      Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                         ajutorului de somaj
 13                      Deplasari, detasari, transferari
            13.01        Deplasari, detasari, transferari in tara
            13.02        Deplasari in strainatate
 20                      TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 21                      Drepturi cu caracter social
            21.01        Manuale si rechizite scolare
            21.02        Transport elevi, studenti, asistati, bolnavi, invalizi
                         si insotitorii lor
            21.03        Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada
                         concursurilor si campionatelor
            21.05        Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale
 22                      Hrana
            22.01        Hrana pentru oameni
            22.02        Hrana pentru animale
 23                      Medicamente si materiale sanitare
            23.01        Medicamente
            23.02        Materiale sanitare
 24                      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
            24.01        Incalzit
            24.02        Iluminat si forta motrice
            24.03        Apa, canal, salubritate
            24.04        Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax
            24.05        Furnituri de birou
            24.06        Materiale pentru curatenie
            24.07        Alte materiale si prestari de servicii
 25                     Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
 26                      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
                         si echipament
            26.01        Lenjerie si accesorii de pat
            26.02        Echipament
            26.03        Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                         durata
 27                      Reparatii curente
 28                      Reparatii capitale
 29                      Carti publicatii
 30                      Alte cheltuieli
            30.01        Calificarea, perfectionarea si specializarea
                         profesionala a salariatilor
            30.02        Protocol
            30.03        Protectia munci
            30.07        Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
 38                      TITLUL V - TRANSFERURI
 40                      Transferuri neconsolidabile
            40.20        Alte transferuri
 69                      B. CHELTUIELI DE CAPITAL
 70                      TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 71                      Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de
                         mobilizare
 74                      Investitii ale institutiilor publice si ale
                         activitatilor autofinantate
 89                      D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICT
 90                      TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICT
 92                      Excedent
 93                      Deficit
------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 4

                     CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat
-------------------------------------------------------------------------------
Capitolul      Subcapitolul           Denumirea capitolelor si subcapitolelor
-------------------------------------------------------------------------------
                              VENITURI
                              I. Venituri curente
                              A. Venituri fiscale
                              A.1. Impozite directe
 09.04                        CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE
                  01          Contributii pentru asigurari sociale
                              B. Venituri nefiscale
 22.04                        DIVERSE VENITURI
                  13          Contributii pentru bilete de tratament si odihna
                  30          Incasari din alte surse

                              IV. Subventii
 37.04                        SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
                  04          Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale
                              de stat

                              CHELTUIELI
                              a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA
                              Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 60.04                        Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                              indemnizatii
                  09          Ajutor social
                  22          Pensii de asigurari sociale
                  23          Indemnizatii pentru incapacitate temporara de
                              munca din cauza de boala sau accident
                  24          Indemnizatii pentru concedii de maternitate si
                              ingrijirea copiilor
                  26          Ajutoare acordate salariatilor pentru decese si
                              proteze
                  27          Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si
                              proteze
                  28          Tratament balnear si odihna
                  50          Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii,
                              pensii, ajutoare si indemnizatii

                              Partea a VI-a - Alte actiuni
 73.04                        Cheltuieli de administrare a fondului
                  02          Cheltuieli cu personalul care gestioneaza fondul
                  03          Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor

                              Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.04                        Excedent
                  01          Excedent
 99.04                        Deficit
                  01          Deficit

            b) CLASIFICATIA ECONOMICA
------------------------------------------------------------------------------
  Articolul      Alineatul                   Denumirea cheltuielilor
------------------------------------------------------------------------------
 01                            A. CHELTUIELI CURENTE
 02                            TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                            Cheltuieli cu salariile
              10.01            Salarii de baza
              10.02            Salarii de merit
              10.03            Indemnizatii de conducere
              10.04            Spor de vechime
              10.05            Sporuri pentru conditii de munca
              10.06            Salarii platite cu ora, plati pentru ore
                               suplimentare
              10.07            Fond de premii
              10.08            Alte drepturi salariale
 11                            Contributii pentru asigurari sociale de stat
 12                            Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                               plata ajutorului de somaj
 13                            Deplasari, detasari, transferari
              13.01            Deplasari, detasari, transferari in tara
 20                            TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 21                            Drepturi cu caracter social
              21.05            Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale
              21.06            Tratament balnear si odihna
 24                            Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
              24.01            Incalzit
              24.02            Iluminat si forta motrice
              24.03            Apa, canal, salubritate
              24.04            Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax
              24.05            Furnituri de birou
              24.06            Materiale pentru curatenie
              24.07            Alte materiale si prestari de servicii
 25                            Materiale si prestari de servicii cu caracter
                               functional
 27                            Reparatii curente
 30                            Alte cheltuieli
              30.04            Transmiterea pensiilor
              30.07           Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
 38                            TITLUL V - TRANSFERURI
 40                            Transferuri neconsolidabile
              40.05            Pensii de asigurari sociale
              40.08            Ajutoare sociale
              40.09            Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
              40.20            Alte transferuri
 89                            D. Rezerve, excedent/deficit
 90                            TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                            Excedent
 93                            Deficit
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 5

                     CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului pentru pensia suplimentara
-------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul     Subcapitolul        Denumirea capitolelor si subcapitolelor
-------------------------------------------------------------------------------
                               VENITURI
                               I. Venituri curente
                               A. Venituri fiscale
                               A.1. Impozite directe
 09.05                         CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE
                  04           Contributii pentru pensia suplimentara
                               B. Venituri nefiscale
 22.05                         DIVERSE VENITURI
                  30           Incasari din alte surse

                               CHELTUIELI
                               a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA

                               Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale

 60.05                         Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                               indemnizatii
                   30          Pensia suplimentara

                               Partea a VI-a - Alte actiuni
 73.05                         Cheltuieli de administrare a fondului
                   02          Cheltuieli cu personalul care gestioneaza fondul
                   03          Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor

                               Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.05                         Excedent
                   01          Excedent
 99.05                         Deficit
                   01          Deficit

            b) CLASIFICATIA ECONOMICA
-------------------------------------------------------------------------------
    Articolul     Alineatul            Denumirea cheltuielilor
-------------------------------------------------------------------------------
 01                            A. CHELTUIELI CURENTE
 02                            TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                            Cheltuieli cu salariile
                10.01          Salarii de baza
                10.02          Salarii de merit
                10.03          Indemnizatii de conducere
                10.04          Spor de vechime
                10.05          Sporuri pentru conditii de munca
                10.06          Salarii platite cu ora, plati pentru ore
                               suplimentare
                10.07          Fond de premii
                10.08          Alte drepturi salariale
 20                            TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 30                            Alte cheltuieli
                30.04          Transmiterea pensiilor
                30.07         Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
 38                            TITLUL V - TRANSFERURI
 40                            Transferuri neconsolidabile
                40.06          Pensia suplimentara
 89                            D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                            TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                            Excedent
 93                            Deficit
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 6

                     CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj
-------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul    Subcapitolul         Denumirea capitolelor si subcapitolelor
-------------------------------------------------------------------------------
                             VENITURI
                             I. Venituri curente
                             A. Venituri fiscale
                             A.1. Impozite directe
 10.06                       CONTRIBUTII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE
                             SOMAJ
                 01          Contributii de la persoane juridice si fizice care
                             utilizeaza munca salariata
                 02          Contributii pentru ajutorul de somaj de la
                             salariati

                             B. Venituri nefiscale
 22.06                       DIVERSE VENITURI
                 30          Incasari din alte surse

                             IV. Subventii
 37.06                       SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
                 06          Subventii primite in completarea Fondului pentru
                             plata ajutorului de somaj

                             CHELTUIELI
                             a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA

                             Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 57.06                       Invatamant
                 20          Cheltuieli cu calificarea si recalificarea
                             somerilor
 60.06                       Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                             indemnizatii
                 33          Ajutor de somaj
                 34          Alocatii de sprijin
                 35          Ajutor de integrare profesionala
                 36          Indemnizatii pentru personalul agentilor economici
                             a caror activitate este intre rupta temporar
                 39          Plata absolventilor institutiilor de invatamant

                             Partea a VI-a- Alte actiuni
 73.06                       Cheltuieli de administrare a fondului
                 02          Cheltuieli cu personalul care gestioneaza fondul
                 03          Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
                 50          Alte cheltuieli

                             Partea a VIII-a - Imprumuturi acordate
 86.06                       Imprumuturi

                             Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.06                       Excedent
                 01          Excedent
 99.06                       Deficit
                 01          Deficit

            b) CLASIFICATIA ECONOMICA
------------------------------------------------------------------------------
    Articolul    Alineatul               Denumirea cheltuielilor
------------------------------------------------------------------------------
 01                           A. CHELTUIELI CURENTE
 02                           TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                           Cheltuieli cu salariile
              10.01           Salarii de baza
              10.02           Salarii de merit
              10.03           Indemnizatii de conducere
              10.04           Spor de vechime
              10.05           Sporuri pentru conditii de munca
              10.06           Salarii platite cu ora, plati pentru ore
                              suplimentare
              10.07           Fond de premii
              10.08           Alte drepturi salariale
 11                           Contributii pentru asigurari sociale de stat
 12                           Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                              plata ajutorului de somaj
 13                           Deplasari, detasari, transferari
              13.01           Deplasari, detasari, transferari in tara

 20                           TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 21                           Drepturi cu caracter social
              21.05           Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale
 24                           Cheltuieli pentru Intretinere si gospodarie
              24.01           Incalzit
              24.02           Iluminat si forta motrice
              24.03           Apa, canal, salubritate
              24.04           Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax
              24.05           Furnituri de birou
              24.06           Materiale pentru curatenie
              24.07           Alte materiale si prestari de servicii
 25                           Materiale si prestari de servicii cu caracter
                              functional
 26                           Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                              durata si echipament
              26.03           Alte obiecte de inventar de mica valoare sau
                              scurta durata
 27                           Reparatii curente
 28                           Reparatii capitale
 29                           Carti si publicatii
 30                           Alte cheltuieli
              30.01           Calificarea, perfectionarea si specializarea
                              profesionala a salariatilor
              30.02           Protocol
              30.03           Protectia muncii
              30.04           Transmiterea pensiilor
              30.07           Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale

 38                           TITLUL V - TRANSFERURI
 40                           Transferuri neconsolidabile
              40.07           Ajutorul de somaj
              40.08           Ajutoare sociale
              40.09           Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
              40.20           Alte transferuri

 69                           B. CHELTUIELI DE CAPITAL
 70                           TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 72                           Investitii ale institutiilor publice
 78                           C. OPERATIUNI FINANCIARE
 79                           TITLUL VIII - IMPRUMUTURI ACORDATE
 80                           Imprumuturi
              80.03           Imprumuturi din Fondul pentru plata ajutorului de
                              somaj
 89                           D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                           TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                           Excedent
 93                           Deficit
------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 7

                    CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru sanatate
------------------------------------------------------------------------------
    Capitolul    Subcapitolul    Denumirea capitolelor si subcapitolelor
------------------------------------------------------------------------------
                               VENITURI
                               I. Venituri curente
                               A. Venituri fiscale
                               A.1. Impozite directe
 09.07                         CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE
                  01           Contributii pentru asigurari sociale
                  05           Contributia persoanelor asigurate*)
 17.07                         Alte impozite indirecte
                  18           Taxa asupra unor activitati si din publicitatea
                               lor

                               B. Venituri nefiscale
 21.07                         Varsaminte de la institutiile publice
                  30           Alte venituri de la institutiile publice

                               CHELTUIELI
                               a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA

                               Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 58.07                         Sanatate
                  02           Dispensare medicale
                  03           Spitale
                  04           Sanatorii si preventorii
                  05           Crese
                  06           Leagane de copii
                  07           Centre de transfuzii sanguine
                  08           Servicii de ambulanta
                  09           Centre de sanatate, diagnostic si tratament
                  50           Alte institutii si actiuni sanitare
 61.07                         Alte cheltuieli sociale
                  01           Cheltuieli pentru compensarea preturilor la
                               medicamente
                  02           Cheltuieli pentru compensarea preturilor pentru
                               proteze si unele materiale sanitare

                               Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.07                         Excedent
                  01           Excedent
 99.07                         Deficit
                  01           Deficit

                b) CLASIFICATIA ECONOMICA
------------------------------------------------------------------------------
    Articolul     Alineatul           Denumirea cheltuielilor
------------------------------------------------------------------------------
 01                           A. CHELTUIELI CURENTE
 02                           TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                           Cheltuieli cu salariile
               10.01          Salarii de baza
               10.02          Salarii de merit
               10.03          Indemnizatii de conducere
               10.04          Spor de vechime
               10.05          Sporuri pentru conditii de munca
               10.06          Salarii platite cu ora, plati pentru ore
                              suplimentare
               10.07          Fond de premii
               10.08          Alte drepturi salariale
 11                           Contributii pentru asigurari sociale de stat
 12                           Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                              plata ajutorului de somaj
 13                           Deplasari, detasari, transferari
               13.01          Deplasari, detasari, transferari in tara
 20                           TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 21                           Drepturi cu caracter social
               21.05          Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale
               21.08          Cheltuieli pentru compensarea preturilor la
                              medicamente
 22                           Hrana
               22.01          Hrana pentru oameni
               22.02          Hrana pentru animale
 23                           Medicamente si materiale sanitare
               23.01          Medicamente
               23.02          Materiale sanitare
 24                           Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
               24.01          Incalzit
               24.02          Iluminat si forta motrice
               24.03          Apa, canal, salubritate
               24.04          Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax
               24.05          Furnituri de birou
               24.06          Materiale pentru curatenie
               24.07          Alte materiale si prestari de servicii
 25                           Materiale si prestari de servicii cu caracter
                              functional
 26                           Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                              durata si echipament
               26.01          Lenjerie si accesorii de pat
               26.02          Echipament
               26.03          Alte obiecte de inventar de mica valoare sau
                              scurta durata
 27                           Reparatii curente
 28                           Reparatii capitale
 29                           Carti si publicatii
 30                           Alte cheltuieli
               30.07          Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
 38                           TITLUL V - TRANSFERURI
 40                           Transferuri neconsolidabile
               40.20          Alte transferuri
 69                           B. CHELTUIELI DE CAPITAL
 70                           TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 72                           Investitii ale institutiilor publice
 89                           D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                           TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                           Excedent
 93                           Deficit
------------------------------------------------------------------------------
    *) Se elimina la consolidare.

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.


    ANEXA 8

                      CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate
------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul    Subcapitolul      Denumirea capitolelor si subcapitolelor
------------------------------------------------------------------------------
                         VENITURI
                         I. Venituri curente
                         B. Venituri nefiscale
 22.08                   DIVERSE VENITURI
                11       Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane
                         handicapate neincadrate
                30       Incasari din alte surse

                         IV. Subventii
 37.08                   SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
                08       Subventii primite in completarea Fondului de risc si
                         accident pentru protectia speciala a persoanelor
                         handicapate

                         V. Donatii
 40.08                   Donatii

                         CHELTUIELI

                         a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA
                         Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 60.08                   Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                         indemnizatii
                15       Alocatia de stat pentru copii
                22       Pensii de asigurari sociale
                37       Ajutoare speciale
                38       Ajutor de urmas
                50       Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii,
                         pensii, ajutoare si indemnizatii
 61.08                   Alte cheltuieli sociale
                03       Plata taxelor de abonament pentru detinatorii de
                         aparate radio si televizoare
                04       Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la
                         spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive
                05       Plata taxelor de instalare, transferare si abonament
                        telefonic, precum si a costului unui numar de impulsuri
                06       Acoperirea gratuitatii transportului urban cu mijloace
                         de transport in comun
                07       Acoperirea gratuitatii transportului interurban
                08       Indemnizatii pentru persoanele care au in ingrijire,
                         supraveghere si acorda ajutor permanent minorului sau
                         adultului handicapat
                09       Asigurarea asistentei medicale
                50       Alte actiuni privind cheltuielile sociale

                         Partea a VI-a - Alte actiuni
 73.08                   Cheltuieli de administrare a fondului
                02       Cheltuieli cu personalul care gestioneaza fondul
                03       Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor

                         Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.08                   Excedent
                01       Excedent
 99.08                   Deficit
                01       Deficit

            b) CLASIFICATIA ECONOMICA
------------------------------------------------------------------------------
   Articolul     Alineatul              Denumirea cheltuielilor
------------------------------------------------------------------------------
 01                      A. CHELTUIELI CURENTE
 02                      TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                      Cheltuieli cu salariile
            10.01        Salarii de baza
            10.02        Salarii de merit
            10.03        Indemnizatii de conducere
            10.04        Spor de vechime
            10.05        Sporuri pentru conditii de munca
            10.06        Salarii platite cu ora, plati pentru ore suplimentare
            10.07        Fond de premii
            10.08        Alte drepturi salariale
 11                      Contributii pentru asigurari sociale de stat
 12                      Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                         ajutorului de somaj
 13                      Deplasari, detasari, transferari
            13.01        Deplasari, detasari, transferari in tara
 20                      TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 21                      Drepturi cu caracter social
            21.02        Transport elevi, studenti, asistati, bolnavi, invalizi
                         si insotitorii lor
            21.05        Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale
 30                      Alte cheltuieli
            30.04        Transmiterea pensiilor
            30.07        Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
 38                      TITLUL V - TRANSFERURI
 40                      Transferuri neconsolidabile
            40.03        Alocatii si alte ajutoare pentru copii
            40.09        Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
            40.20        Alte transferuri
 89                      D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                      TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                      Excedent
 93                      Deficit
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 9

                     CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru plata pensiilor
si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
-------------------------------------------------------------------------------
    Capitolul    Subcapitolul     Denumirea capitolelor si subcapitolelor
-------------------------------------------------------------------------------
                              VENITURI
                              I . Venituri curente
                              A. Venituri fiscale
                              A.1. Impozite directe
 09.09                        CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE
               05             Contributia persoanelor asigurate
                              B. Venituri nefiscale
 22.09                        DIVERSE VENITURI
               13             Contributii pentru bilete de tratament si odihna
               30             Incasari din alte surse
                              IV. Subventii
 37.09                        SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
               09             Subventii primite in completarea Fondului special
                              pentru plata pensiilor si a altor drepturi de
                              asigurari sociale ale agricultorilor

                              CHELTUIELI

                              a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA

                              Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 60.09                        Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                              indemnizatii
               22             Pensii de asigurari sociale
               23             Indemnizatii pentru incapacitate temporara de
                              munca din cauza de boala sau accident
               24             Indemnizatii pentru concedii de maternitate si
                              ingrijirea copiilor
               27             Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si
                              proteze
               28             Tratament balnear si odihna
 61.09                        Alte cheltuieli sociale
               10             Contributia persoanelor asigurate pentru
                              finantarea ocrotirii sanatatii

                              Partea a VI-a - Alte actiuni
 72.09                        Alte actiuni
               50             Alte cheltuieli
 73.09                        Cheltuieli de administrare a fondului
               03             Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor

                              Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.09                        Excedent
               01             Excedent
 99.09                        Deficit
               01             Deficit

                    b) CLASIFICATIA ECONOMICA
-------------------------------------------------------------------------------
 Articolul        Alineatul                Denumirea cheltuielilor
-------------------------------------------------------------------------------
 01                         A. CHELTUIELI CURENTE
 20                         TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 30                         Alte cheltuieli
              30.04         Transmiterea pensiilor
              30.07         Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
 38                         TITLUL V - TRANSFERURI
 39                         Transferuri consolidabile*)
              39.16         Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                            ocrotirii sanatatii*)
 40                         Transferuri neconsolidabile
              40.05         Pensii de asigurari sociale
              40.08         Ajutoare sociale
              40.09         Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
              40.20         Alte transferuri

 69                         B. CHELTUIELI DE CAPITAL
 70                         TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 72                         Investitii ale institutiilor publice
 89                         D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                         TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                         Excedent
 93                         Deficit
------------------------------------------------------------------------------
    *) Se elimina la consolidare.
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru Incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 10

                     CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
------------------------------------------------------------------------------
   Capitolul    Subcapitolul       Denumirea capitolelor si subcapitolelor
------------------------------------------------------------------------------
                                VENITURI
                                I. Venituri curente
                                A. Venituri fiscale
                                A.2. Impozite indirecte
 17.10                          ALTE IMPOZITE INDIRECTE
                 06             Incasari din comisionul pentru servicii vamale
                                B. Venituri nefiscale
 22.10                          Diverse venituri
                 30             Incasari din alte surse

                                CHELTUIELI
                                a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA

                                Partea a VI-a - Alte actiuni
 72.10                          Alte actiuni
                12             Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
                                pentru trecerea frontierei, precum si a
                                celorlalte unitati vamale

                                Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.10                          Excedent
                 01             Excedent
 99.10                          Deficit
                 01             Deficit


                     b) CLASIFICATIA ECONOMICA
                 69             B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                 70             TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
                 72             Investitii ale institutiilor publice
                 89             D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
                 90             TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
                 92             Excedent
                 93             Deficit
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru Incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 11

                       CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
-------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul       Subcapitolul    Denumirea capitolelor si subcapitolelor
-------------------------------------------------------------------------------
                               VENITURI
                               I. Venituri curente
                               A. Venituri fiscale
                               A.2. Impozite indirecte
 17.11                         ALTE IMPOZITE INDIRECTE
                  19           Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
                               electrice si termice
                               CHELTUIELI
                               a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA

                               Partea a V-a - Actiuni economice
 66.11                         Industrie
                 05            Electricitate si alte forme de energie

                                Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.11                          Excedent
                 01             Excedent
 99.11                          Deficit
                 01             Deficit

            b) CLASIFICATIA ECONOMICA
------------------------------------------------------------------------------
    Articolul         Alineatul             Denumirea cheltuielilor
------------------------------------------------------------------------------
 69                              B. CHELTUIELI DE CAPITAL
 70                              TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 73                              Investitii ale regiilor autonome
 89                              D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                              TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                              Excedent
 93                              Deficit
------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 12

                    CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru modernizarea drumurilor publice
------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul    Subcapitolul       Denumirea capitolelor si subcapitolelor
------------------------------------------------------------------------------
                              VENITURI
                              I. Venituri curente
                              A. Venituri fiscale
                              A.2. Impozite indirecte
 17.12                        ALTE IMPOZITE INDIRECTE
                  07          Cota asupra Incasarilor realizate de producatori
                              si importatori din vanzarea carburantilor auto
                              livrati la intern

                              CHELTUIELI

                              a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA

                              Partea a V-a - Actiuni economice
 68.12                        Transporturi si comunicatii
                  05          Drumuri si poduri

                              Partea a XII - Excedent/deficit
 98.12                        Excedent
                  01          Excedent
 99.12                        Deficit
                  01          Deficit


                              b) CLASIFICATIA ECONOMICA
------------------------------------------------------------------------------
    Articolul    Alineatul          Denumirea cheltuielilor
------------------------------------------------------------------------------
 01                           A. CHELTUIELI CURENTE
 20                           TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 27                           Reparatii curente
 28                           Reparatii capitale
 69                           B. CHELTUIELI DE CAPITAL
 70                           TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 72                           Investitii ale institutiilor publice
 73                           Investitii ale regiilor autonome
 89                           D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                           TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                           Excedent
 93                           Deficit
------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 13

                       CLASIFICATIA
veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor
------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul    Subcapitolul         Denumirea capitolelor si subcapitolelor
------------------------------------------------------------------------------
                              VENITURI
                              I. Venituri curente
                              B. Venituri nefiscale
 22.13                        DIVERSE VENITURI
                 14           Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra
                              volumului de prime brute

                              CHELTUIELI
                              a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA

                              Partea a V-a - Actiuni economice
 69.13                        Alte actiuni economice
                 16           Despagubiri datorate in caz de faliment al
                              societatilor de asigurari

                              Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.13                        Excedent
                 01           Excedent
 99.13                        Deficit
                 01           Deficit

                              b) CLASIFICATIA ECONOMICA
------------------------------------------------------------------------------
   Articolul    Alineatul              Denumirea cheltuielilor
------------------------------------------------------------------------------
 01                           A. CHELTUIELI CURENTE
 38                           TITLUL V - TRANSFERURI
 40                           Transferuri neconsolidabile
             40.20            Alte transferuri
 89                           E. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                           TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                           Excedent
 93                           Deficit
-----------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia si modificarea legislatiei.


    ANEXA 14

                      CLASIFICATIA
intrarilor de credite externe
------------------------------------------------------------------------------
    Capitolul    Subcapitolul        Denumirea capitolelor si subcapitolelor
------------------------------------------------------------------------------
                               CHELTUIELI
                               a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA

                               Partea I - Servicii publice generale
 51.14                         Autoritati publice
               05              Autoritati executive

                               Partea a II-a - Aparare, ordine publica si
                                               siguranta nationala
 55.14                         Ordine publica si siguranta nationala
               02              Politie

                               Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
 57.14                         Invatamant
               03              Invatamant primar si gimnazial
               04              Invatamant liceal
               05              Invatamant profesional
 58.14                         Sanatate
               50              Alte institutii si actiuni sanitare
 60.14                         Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
                               indemnizatii
               01              Administratie centrala

                               Partea a V-a - Actiuni economice
 66.14                         Industrie
               05              Electricitate si alte forme de energie
               07              Industrie prelucratoare
 67.14                         Agricultura si silvicultura
               14              Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                               combaterea eroziunii solului
 68.14                         Transporturi si comunicatii
               05              Drumuri si poduri

                               Partea a VI-a - Alte actiuni
 71.14                         Cercetare stiintifica
               50              Alte institutii si actiuni pentru cercetare
                               stiintifica

                               Partea a XII-a - Excedent/deficit
 98.14                         Excedent
               01              Excedent
 99.14                         Deficit
               01              Deficit

                               b) CLASIFICATIA ECONOMICA
-------------------------------------------------------------------------------
    Articolul    Alineatul               Denumirea cheltuielilor
-------------------------------------------------------------------------------
 01                            A. CHELTUIELI CURENTE
 02                            TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
 10                            Cheltuieli cu salariile
            10.01              Salarii de baza
            10.02              Salarii de merit
            10.03              Indemnizatii de conducere
            10.04              Spor de vechime
            10.05              Sporuri pentru conditii de munca
            10.06              Salarii platite cu ora, plati pentru ore
                               suplimentare
            10.07              Fond de premii
            10.08              Alte drepturi salariale
 11                            Contributii pentru asigurari sociale de stat
 12                            Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
                               plata ajutorului de somaj
 13                            Deplasari, detasari, transferari
            13.01              Deplasari, detasari, transferari in tara
            13.02              Deplasari in strainatate
 20                            TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
 21                            Drepturi cu caracter social
            21.01              Manuale si rechizite scolare
            21.03              Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada
                               concursurilor si campionatelor
            21.05              Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale
 23                            Medicamente si materiale sanitare
            23.01              Medicamente
            23.02              Materiale sanitare
 25                            Materiale si prestari de servicii cu caracter
                               functional
 26                            Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                               durata si echipament
            26.01              Lenjerie si accesorii de pat
            26.02              Echipament
            26.03              Alte obiecte de inventar de mica valoare sau
                               scurta durata
 27                            Reparatii curente
 28                            Reparatii capitale
 30                            Alte cheltuieli
            30.07             Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
 38                            TITLUL V - TRANSFERURI
 40                            Transferuri neconsolidabile
            40.20              Alte transferuri
 69                            B. CHELTUIELI DE CAPITAL
 70                            TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
 72                            Investitii ale institutiilor publice
 73                            Investitii ale regiilor autonome
 89                            D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 90                            TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
 92                            Excedent
 93                            Deficit
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de
cheltuieli;
    - se adapteaza ,si se completeaza de catre Ministerul Finantelor in functie de aparitia ,si modificarea legislatiei.

    ANEXA II

                           CLASIFICATIA
in profil departamental
-------------------------------------------------------------------------------
   Codul                  Denumirea ordonatorului principal de credite
-------------------------------------------------------------------------------
                      Ministere si alte organe centrale
    01                Presedintia Romaniei
    02                Senatul Romaniei
    03                Camera Deputatilor
    04                Curtea Suprema de Justitie
    05                Curtea Constitutionala
    06                Consiliul Legislativ
    07                Curtea de Conturi
    08                Secretariatul General al Guvernului
    10                Ministerul Finantelor
    11                Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    12                Ministerul Afacerilor Externe
    13                Ministerul Justitiei
    14                Ministerul Public
    15                Ministerul Invatamantului
    16                Ministerul Sanatatii
    17                Ministerul Culturii
    18                Ministerul Tineretului si Sportului
    19                Ministerul Industriilor
    20                Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    21                Ministerul Comertului
    22                Ministerul Turismului
    23                Ministerul Transporturilor
    24                Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
    25                Ministerul Comunicatiilor
    26                Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    27                Ministerul Cercetarii si Tehnologiei
    28                Ministerul Apararii Nationale
    29                Ministerul de Interne
    30                Serviciul Roman de Informatii
    31                Serviciul de Protectie si Paza
    32                Serviciul de Telecomunicatii Speciale
    33                Administratia Nationala a Rezervelor Materiale
    34                Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale
    35                Secretariatul de Stat pentru Handicapati
    36                Comisia Nationala de Prognoza
    37                Academia Romana
    38                Secretariatul de Stat pentru Culte
    39                Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
    40                Comisia Nationala de Informatica
    41                Comisia Nationala pentru Statistica
    42                Agentia Romana pentru Dezvoltare
    43                Biroul Roman de Metrologie Legala
    44                Institutul Roman de Standardizare
    45                Centrul National al Cinematografiei
    46                Agentia Nationala de Presa "Rompres"
    47                Agentia Nationala pentru Privatizare
    48                Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
    49                Consiliul National al Audiovizualului
    50                Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor
                      din Decembrie 1989
    51                Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
    52                Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
    53                Societatea Romana de Radiodifuziune
    54                Societatea Romana de Televiziune
    55                Fondul Proprietatii de Stat
    60                Ministerul Finantelor - Actiuni generale

-------------------------------------------------------------------------------
    Codul                   Denumirea judetului
-------------------------------------------------------------------------------
                       Judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov

    01               Judetul Alba
    02               Judetul Arad
    03               Judetul Arges
    04               Judetul Bacau
    05               Judetul Bihor
    06               Judetul Bistrita-nasaud
    07               Judetul Botosani
    08               Judetul Brasov
    09               Judetul Braila
    10               Judetul Buzau
    11               Judetul Caras-severin
    12               Judetul Calarasi
    13               Judetul Cluj
    14               Judetul Constanta
    15               Judetul Covasna
    16               Judetul Dambovita
    17               Judetul Dolj
    18               Judetul Galati
    19               Judetul Giurgiu
    20               Judetul Gorj
    21               Judetul Harghita
    22               Judetul Hunedoara
    23               Judetul Ialomita
    24               Judetul Iasi
    25               Judetul Maramures
    26               Judetul Mehedinti
    27               Judetul Mures
    28               Judetul Neamt
    29               Judetul Olt
    30               Judetul Prahova
    31               Judetul Satu Mare
    32               Judetul Salaj
    33               Judetul Sibiu
    34               Judetul Suceava
    35               Judetul Teleorman
    36               Judetul Timis
    37               Judetul Tulcea
    38               Judetul Vaslui
    39               Judetul Valcea
    40               Judetul Vrancea
    41               Municipiul Bucuresti
    42               Sectorul agricol Ilfov
                                                                              
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1394/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1394 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu