E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 147/TB din 15 ianuarie 1997

privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din  3 februarie 1997


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Potrivit prevederilor Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, veniturile Fondului special al drumurilor publice se constituie dupa cum urmeaza:
    A) Prin aplicarea unei cote de 25% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru carburantii auto livrati la intern de producatori;
    b) valorii in vama, stabilita potrivit legii, pentru carburantii auto importati.
    B) Prin aplicarea unei cote de 10% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele si remorcile livrate de producatorii din tara si destinate vanzarii pe piata interna, cu exceptia tractoarelor si masinilor agricole, pentru care se va aplica o cota de 5% incepand cu data de 1 ianuarie 1998;
    b) valorii in vama a autovehiculelor si remorcilor importate.
    In baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 118/1996, persoanele fizice si persoanele juridice, care au obligatia calcularii si varsarii sumelor pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice, vor organiza evidenta livrarii carburantilor astfel incat sa poata stabili si verifica valoarea si cantitatea carburantilor auto livrati la intern sau importati.
    Organizarea evidentei mentionate se va face in baza comenzilor emise pe propria raspundere de catre beneficiari, distinct pentru carburantii auto.
    Producatorii interni si/sau importatorii de autovehicule si remorci auto vor organiza, pe propria raspundere, evidenta livrarii acestora astfel incat sa poata stabili numarul si valoarea celor livrate pe piata interna.
    2. Fondul special al drumurilor publice se repartizeaza astfel:
    a) 65% pentru drumurile nationale;
    b) 35% pentru drumurile judetene si comunale.
    3. Din incasarile la Fondul special al drumurilor publice se pot efectua cheltuielile mentionate in anexa nr. 1.
    4. Obiectivele si lucrarile finantate din Fondul special al drumurilor publice se aproba prin programe anuale care stau la baza elaborarii bugetului acestui fond.
    Programele anuale pentru drumurile nationale se elaboreaza si se fundamenteaza de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania.
    Programele anuale pentru drumurile din administrarea consiliilor judetene si locale se intocmesc de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, pe baza propunerilor primite de la consiliile judetene.
    Propunerile consiliilor locale se vor transmite la Administratia Nationala a Drumurilor din Romania prin consiliile judetene.
    Programele anuale cu repartizarea pe trimestre a bugetului Fondului special al drumurilor publice se avizeaza de Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, de directiile de specialitate din Ministerul Transporturilor care au in coordonare activitatea de infrastructura in domeniul drumurilor si, respectiv, de investitii si sunt supuse aprobarii ministrului transporturilor.
    Bugetul Fondului special al drumurilor publice se elaboreaza si se fundamenteaza la termenele prevazute prin Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, pentru fundamentarea bugetului de stat. Bugetul Fondului special al drumurilor publice se elaboreaza si se fundamenteaza de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, se avizeaza de catre Ministerul Transporturilor, Ministerul Finantelor, Guvernul Romaniei si se aproba de catre Parlamentul Romaniei ca anexa la legea anuala a bugetului de stat (conform modelului prezentat in anexa nr. 2.)
    Repartizarea pe trimestre a bugetului Fondului special al drumurilor publice se aproba de catre Ministerul Transporturilor, la propunerea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania.
    Criteriile in baza carora se elaboreaza si se fundamenteaza programele anuale si, respectiv, se aloca sumele anuale din Fondul special al drumurilor publice sunt prezentate in anexa nr. 3.
    In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei anuale, dar nu mai tarziu de 31 octombrie, Ministerul Transporturilor, la propunerea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, poate aproba modificari ale repartizarii sumelor pe obiective, pe lucrari si pe trimestre, cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat.

    CAP. 2
    Incasarea veniturilor Fondului special al drumurilor publice

    5. Obligatia calcularii si varsarii sumelor care constituie sursele Fondului special al drumurilor publice revine producatorilor si importatorilor, persoane fizice si persoane juridice, romane sau straine, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorii produsului importat.
    Prevederile alineatului de mai sus se aplica persoanelor fizice si persoanelor juridice straine in masura in care, prin tratate internationale la care Romania este parte, nu se stabileste altfel.
    6. Sumele datorate se stabilesc:
    a) la data livrarii de catre producator;
    b) la data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru produsele din import.
    Sumele calculate si datorate de persoanele fizice si persoanele juridice care se incadreaza in prevederile lit. a) se varsa pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost stabilite.
    Sumele calculate si datorate de persoanele fizice si juridice care se incadreaza in prevederile lit. b) se varsa la data efectuarii formalitatilor vamale. Organele teritoriale vamale au obligatia de a verifica plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice. Eliberarea din vama a autovehiculelor si remorcilor importate se va face numai dupa prezentarea documentului care atesta plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice. Acelasi regim de calcul, plata si verificare se aplica si pentru carburantii auto importati.
    Varsarea sumelor calculate si datorate se face in contul Fondului special al drumurilor publice cu simbolul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Ministerului Transporturilor. Din acest cont se vor incasa veniturile si se vor efectua platile.
    Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti transmite extrasele de cont si documentele justificative Ministerului Transporturilor, pentru inregistrarea in contabilitatea proprie. Pe baza sumelor colectate in contul Fondului special al drumurilor publice, Ministerul Transporturilor stabileste, trimestrial, sumele posibil de acordat pe destinatiile prevazute de lege.
    7. Pentru neplata in termen a sumelor datorate de producatorii si importatorii de carburanti auto, autovehicule si remorci, persoane fizice si persoane juridice, se aplica o majorare pentru fiecare zi de intarziere conform legislatiei fiscale in vigoare la data scadentei platii. Sumele aferente majorarilor de intarziere se vireaza in contul Fondului special al drumurilor publice cu simbolul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Ministerului Transporturilor la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti.
    8. Controlul asupra calculului sumelor datorate, al respectarii termenului de plata si aplicarea penalizarilor de intarziere se realizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este necesar, de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania si prin organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor constituite in mod distinct pentru aceasta activitate. Rezultatele controalelor efectuate si propunerile aferente se prezinta spre aprobare ministrului transporturilor.

    CAP. 3
    Utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate din Fondul special al drumurilor publice

    9. Transferarea sumelor colectate in Fondul special al drumurilor publice se face catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, pentru finantarea cheltuielilor, dupa urmatoarea procedura:
    a) Unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si, respectiv, consiliile judetene si locale transmit, trimestrial, Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania pana la data de 20 a ultimei luni a fiecarui trimestru, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare trimestrului urmator, conform modelului prezentat in anexele nr. 3a) si 3b). Cererile pentru consiliile locale vor fi transmise prin consiliile judetene.
    b) Administratia Nationala a Drumurilor din Romania prezinta ministrului transporturilor, trimestrial, pana la data de 30 sau 31 a ultimei luni din fiecare trimestru, cererile justificative pentru necesarul de cheltuieli ce urmeaza a se efectua in trimestrul urmator, conform modelului prezentat in anexele nr. 4a), 4b) si 4c). Datele se fundamenteaza cu incadrarea in prevederile programelor aprobate si in limita disponibilitatilor colectate in contul Fondului special al drumurilor publice existente la data de 25 a ultimei luni a fiecarui trimestru. Cererile vor fi prezentate ministrului transporturilor numai dupa obtinerea avizului secretarului de stat, directiilor de specialitate care au in coordonare activitatea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si, respectiv, a directiei de investitii.
    c) Trimestrial, cu sumele primite in plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative intocmite de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania si consiliile judetene si locale, acestia isi vor diminua sumele rezultate din cererile justificative, intocmite pentru trimestrul urmator.
    10. Dupa verificarea si aprobarea cererilor justificative, Ministerul Transporturilor vireaza, pana la data de 5 a primei luni din trimestru, sumele fundamentate conform pct. 9 de mai sus. Viramentele se efectueaza in contul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, cont 64.45... "Disponibil din cota de 65% repartizata din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti. Pentru sumele cuvenite consiliilor judetene si locale, viramentele se efectueaza in contul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, cod 64.45 "Disponibil din cota de 35% repartizata din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti. Situatia repartizarii pe subunitatile Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si, respectiv, consiliile judetene si locale, asa cum a fost aprobata de ministrul transporturilor, se transmite Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania.
    La solicitarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, trezoreriile din teritoriu vor deschide pe seama directiilor regionale de drumuri si poduri din cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania conturi distincte cu simbolul 50.25... "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice".
    La solicitarea consiliilor judetene si locale, trezoreriile teritoriale ale statului vor deschide pe seama acestora conturi distincte cu simbolul 50.25... "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice".
    Pentru municipiul Bucuresti si pentru judetele unde nu functioneaza trezorerii ale statului se deschid urmatoarele conturi la Banca Comerciala Romana - S.A.:
    - 65.25 "Disponibil din sume repartizate din Fondul special al drumurilor publice" pe seama Primariei Municipiului Bucuresti;
    - 64.21 "Disponibil din sume repartizate din Fondul special al drumurilor publice" deschis pe seama Directiei de drumuri si poduri din cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania.
    11. Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, in baza viramentelor si anexelor transmise de Ministerul Transporturilor, efectueaza alimentarea conturilor mentionate mai sus, deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului sau ale Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, pe seama unitatilor de administrare a drumurilor publice nationale sau a consiliilor judetene si locale, dupa caz.
    12. Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor din Fondul special al drumurilor publice revine Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si unitatilor din subordinea sa, pentru sumele aferente drumurilor nationale din administrare, si, respectiv, consiliilor judetene si locale, pentru drumurile din administrarea acestora.
    13. Fondurile ramase disponibile la sfarsitul anului in conturile deschise la trezoreriile statului si, respectiv, la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, a unitatilor teritoriale de drumuri ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si a consiliilor judetene si locale, se vireaza la Ministerul Transporturilor in contul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice" deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, fara a solicita acceptul titularului de cont.

    CAP. 4
    Raportarea utilizarii sumelor din Fondul special al drumurilor publice

    14. Soldul fondului special al drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, ramas neutilizat la 31 decembrie 1996, se va utiliza de catre Ministerul Transporturilor in anul 1997 pentru finantarea cheltuielilor prevazute sa se efectueze in 1997 din Fondul special al drumurilor publice, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 118/1996. Soldul existent in contul 6429406900006 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice", deschis pe seama Ministerului Transporturilor la centrala Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., se va vira in contul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice" deschis la Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Ministerului Transporturilor.
    Sumele datorate din aplicarea cotei de 5%, in baza prevederilor Legii nr. 13/1994, si incasate dupa 1 ianuarie 1997, sunt si raman valabil incasate, iar agentii economici care nu au platit aceste sume sunt obligati sa o faca, potrivit acestei legi. Aceste sume vor fi utilizate de Ministerul Transporturilor pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice si vor fi repartizate conform destinatiilor prevazute in Legea nr. 118/1996. Virarea acestor sume se va efectua dupa 1 ianuarie 1997 in contul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice" deschis pe seama Ministerului Transporturilor la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti.
    15. Lunar, pana la data de 15, unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, precum si consiliile judetene si locale (pentru drumurile din administrare) vor depune la Administratia Nationala a Drumurilor din Romania decontul justificativ privind utilizarea sumelor, pana la sfarsitul lunii anterioare, din Fondul special al drumurilor publice.
    16. Lunar, pana la data de 17, Administratia Nationala a Drumurilor din Romania va depune, la Ministerul Transporturilor, decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite din Fondul special al drumurilor publice, atat de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania (pentru drumurile nationale), cat si de consiliile judetene si locale (pentru drumurile din administrare). Anexat se va prezenta o copie de pe deconturile justificative primite de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si, respectiv, de la consiliile judetene si locale.
    Deconturile justificative se vor intocmi conform modelului prezentat in anexele nr. 5a) si 5b).
    Inregistrarea pe cheltuielile Ministerului Transporturilor a sumelor utilizate din Fondul special al drumurilor publice se face in baza decontului justificativ prezentat de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, de secretarul de stat care coordoneaza activitatea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si aprobat de ministrul transporturilor.
    17. Ministerul Transporturilor va raporta, lunar, pana la data de 18, Ministerului Finantelor contul de executie privind Fondul special al drumurilor publice pentru Administratia Nationala a Drumurilor din Romania si consiliile judetene si locale pe formularul prezentat in anexa nr. 15b) de la raportarile statistice, pe structura prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 5
    Contabilitatea executiei Fondului special al drumurilor publice

    18. La nivelul Ministerului Transporturilor
    a) Conturi contabile utilizate
    Ministerul Transporturilor asigura contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate cu ajutorul conturilor:
    148 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice";
    220 "Debitori" (analitic "Debitori din Fondul special al drumurilor publice");
    348 "Fondul special al drumurilor publice";
    448 "Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice".
    b) Inregistrari contabile
    - primirea sumelor virate de agentii economici la Fondul special al drumurilor publice
    148 = 348
    - virarea sumelor catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute de lege
    220 = 148
    - la prezentarea deconturilor justificative de cheltuieli
    448 = 220
    - la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli
    348 = 448
    Evidenta analitica a incasarilor si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct, pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.394/1995, cu completarile ulterioare.
    19. La nivelul consiliilor judetene si locale
    Consiliile judetene si locale inregistreaza incasarile, platile si disponibilitatile privind Fondul special al drumurilor publice cu ajutorul conturilor:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" (analitic "Disponibil din sume primite din Fondul special al drumurilor publice" cont 119.36);
    337 "Fondul cu destinatie speciala" (analitic "Sume primite din Fondul special al drumurilor publice" cont 337.36) pentru cota acordata conform prevederilor legale;
    421 "Cheltuieli din fondul cu destinatie speciala" (analitic "Cheltuieli din sumele primite din Fondul special al drumurilor publice" cont 421.36).
    Continutul si functionarea conturilor de mai sus sunt prevazute in Planul de conturi si in instructiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul nr. 324/1984 al ministrului finantelor, cu modificarile ulterioare.
    Evidenta analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice, aprobate prin Ordinul nr. 1.394/1995 al ministrului de stat, ministrul finantelor.
    Sumele cheltuite din Fondul special al drumurilor publice se raporteaza trimestrial de catre consiliile judetene si locale pe formularul "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", prezentat in anexa nr. 15, si pe formularul prezentat in anexa nr. 15b), din formularele statistice, pe structura formularului prevazuta in anexa nr. 6, o data cu darea de seama contabila privind executia bugetului, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti. Un exemplar din contul de executie se transmite Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru.
    20. La nivelul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
    a) Utilizarea si gestionarea fondurilor primite de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania va fi reflectata in contabilitatea proprie, potrivit metodologiei stabilite pentru agentii economici.
    b) Administratia Nationala a Drumurilor din Romania si unitatile sale teritoriale de administrare a drumurilor nationale evidentiaza sumele primite si folosirea acestora prin conturile contabile:
    118 "Alte fonduri";
    462 "Creditori diversi";
    481 "Decontari intre unitate si subunitati";
    5121 "Conturi la banci in lei" (analitic distinct);
    708 "Venituri din activitati diverse" (analitic distinct);
    Pentru executia in antrepriza:
    121 "Profit si pierdere";
    212 "Mijloace fixe";
    231 "Imobilizari corporale in curs";
    300 "Materii prime";
    301 "Materiale consumabile";
    404 "Furnizori de imobilizari";
    421 "Personal - remuneratii datorate";
    611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii";
    614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile";
    628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti";
    Pentru executia in regie:
    - Se utilizeaza conturile din grupele de cheltuieli 60, 61, 62, 64 si 68.
    La nivelul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania:
    a) Primirea sumelor de la Ministerul Transporturilor
    5121 = %
    481 - cota de 65% cuvenita Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania;
    462 - cota de 35% cuvenita consiliilor judetene si locale.
    b) Virarea sumelor de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania:
    - la directiile regionale de drumuri si poduri
    481 = 5121
    - la consiliile judetene si locale
    462 = 5121
    21. Agentii economici producatori si importatori care datoreaza sumele prevazute in Legea nr. 118/1996 inregistreaza sumele destinate Fondului special al drumurilor publice in creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic "Sume datorate Fondului special al drumurilor publice" prin debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct.
    Urmarirea modului de varsare de catre agentii economici a sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice se realizeaza trimestrial, pe baza datelor din formularul "Rezultatele financiare si obligatiile fiscale", cod 01, la capitolul "Date informative", referitoare la:
    - veniturile la care se datoreaza cota de contributie pentru Fondul special al drumurilor publice, potrivit Legii nr. 118/1996;
    - sumele calculate si datorate;
    - varsamintele efectuate pana la finele perioadei de raportare.
    22. Sumele necheltuite din Fondul special al drumurilor publice se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator.
    23. Receptia obiectivelor si lucrarilor, executate in regie sau cu terti, se face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.
    24. Controlul operatiunilor de constituire si utilizare a Fondului special al drumurilor publice revine organelor de specialitate ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si Ministerului Transporturilor.
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    O data cu intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Instructiunile nr. 2.056/AN/12.242/1995 cu privire la modul de incasare a veniturilor si de alocare a sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate prin bugetul Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, de evidentiere si de raportare a acestui fond, emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Finantelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 9 iunie 1995.
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, prin grija Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania.

              Ministrul transporturilor,
              Traian Basescu

              Ministru de stat,
              ministrul finantelor,
              Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                            LISTA
cu obiectivele si lucrarile finantate din Fondul special al drumurilor publice

    1. Cheltuieli curente
    A) ADMINISTRAREA RETELEI DE DRUMURI NATIONALE, JUDETENE SI COMUNALE
    - cadastru rutier
    - banca de date privind siguranta circulatiei rutiere
    - studii de trafic si recensaminte de circulatie
    - banca de date tehnice rutiere
    - studii si prognoze pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri
    - studii si experimentari privind siguranta circulatiei
    - studii si experimentari pentru realizarea de imbracaminti rutiere cu caracteristici superioare
    - cercetari in domeniul rutier
    - investigatii, cercetari si testari poduri
    - elaborare de studii de dezvoltare unitara a retelei de drumuri publice
    - studii si proiecte privind constructiile de autostrazi si drumuri expres
    - alte studii si cercetari pentru indeplinirea obiectului de activitate.
    B) INTRETINERE DE DRUMURI SI PODURI SI CLADIRI AFERENTE ACTIVITATII
    - pietruiri de drumuri de pamant
    - sporirea capacitatii portante si de circulatie prin adaugare de material pietros la drumuri pietruite
    - tratamente bituminoase
    - straturi bituminoase foarte subtiri
    - covoare bituminoase
    - corectii de torenti de volum mic
    - lucrari de siguranta a circulatiei rutiere: indicatoare, marcaje orizontale, stalpi de dirijare, placute reflectorizante pentru parapete si stalpi de dirijare, console si portale pentru table indicatoare
    - eliminare de puncte periculoase; amenajari de intersectii
    - parapete elastice din zidarie sau beton
    - locuri de parcare
    - intretinere de poduri, podete si tuneluri
    - protectie de maluri si regularizari de albii
    - proiectarea lucrarilor de la lit. B)
    - intretinere de cladiri, ateliere pentru intretinere, depozite de materiale antiderapante si cladiri aferente.
    C) REPARATII DE DRUMURI SI PODURI, CLADIRI, UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT
    - consolidare de terasamente si versanti
    - scoaterea sectoarelor de drumuri de sub inundatii
    - amenajare banda a III-a pentru trafic greu
    - imbracaminti asfaltice usoare
    - ranforsari de sisteme rutiere cu lianti bituminosi sau hidraulici
    - cai de acces la instalatii de verificare a tonajului ce depaseste sarcina normata pentru mijloace de transport rutier
    - benzi suplimentare de circulatie
    - ziduri de sprijin, drenuri, aparari de maluri si corectii de torenti
    - utilaje, mijloace de transport si amenajari de depozite materiale antiderapante
    - refacere de poduri, podete si tuneluri, inclusiv definitivari podete si poduri pana la 40 m lungime
    - amenajare de locuri de parcare, inclusiv dotarea necesara
    - proiectarea lucrarilor de la lit. C)
    - reparatii ateliere pentru intretinere de utilaje, baze de deszapezire.
    II. Cheltuieli de capital
    - consolidari de drumuri si poduri
    - reabilitari de drumuri si poduri
    - variante ocolitoare, largiri de drumuri si poduri
    - constructii, reconstructii de poduri si pasaje
    - modernizare de drumuri
    - sporiri de capacitate de circulatie
    - amenajare de noduri rutiere
    - constructii de drumuri, autostrazi, drumuri expres
    - achizitii de terenuri
    - constructii de baze de deszapezire, cladiri, ateliere pentru intretinere si reparatii de utilaje si mijloace de transport
    - modernizari de utilaje si instalatii din domeniul drumurilor
    - dotari cu echipamente, utilaje, instalatii, mijloace de transport, logistica, pentru activitatea de drumuri si poduri
    - proiectarea lucrarilor de la cap. II
    - taxe, avize, acorduri, autorizatii si altele
    - constructii PCTF, centre de studii si cercetare rutiera, laboratoare, sedii administrative.
    III. Rambursari de credite interne, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.

    ANEXA 2

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                BUGETUL
    Fondului special al drumurilor publice pe anul ......
                                                            - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
 Capitolul Subcapitolul  Titlul/    Denumirea          Prevederi  Repartizarea
                         Articolul  indicatorului                 pe trimestre
                                                                 -------------
                                                                  I II III IV
------------------------------------------------------------------------------
  0012                              VENITURI - TOTAL
  1112                              I. Venituri
                                       curente
  3312                                A. Venituri
                                         fiscale
  1212                                  A2. Impozite
                                            indirecte
  1712                                      Alte
                                            impozite
                                            indirecte*)
             07                     Cota asupra pretului
                                    cu ridicata, exclusiv
                                    accizele pentru
                                    carburantii auto
                                    livrati la intern de
                                    catre producatori si
                                    valorii in vama pentru
                                    carburantii auto
                                    importati
             08                     Cota asupra pretului
                                    cu ridicata, exclusiv
                                    accizele pentru
                                    autovehiculele si
                                    remorcile livrate de
                                    catre producatorii din
                                    tara pe piata interna
                                    si valorii in vama a
                                    autovehiculelor si
                                    remorcilor importate
  5012                              CHELTUIELI - TOTAL*)
                         01         Cheltuieli curente
                         20         Cheltuieli materiale
                                    si servicii
                         70         Cheltuieli de capital
                         88         Rambursari de credite
                                    interne, plati de
                                    dobanzi si comisioane
                                    aferente acestora
  6912                              a) pentru drumuri
                                    nationale
                                    ACTIUNI ECONOMICE
  6812                              TRANSPORTURI SI
                                    COMUNICATII
                         01         Cheltuieli curente
                         20         Cheltuieli materiale
                                    si servicii
                         27           Reparatii curente,
                                      intretinere si
                                      administrare
                         28           Reparatii capitale
                         70         Cheltuieli de
                                    capital
                         73         Investitii ale
                                    regiilor autonome
                         88         Rambursari de credite
                                    interne, plati de
                                    dobanzi si comisioane
                                    aferente acestora
             05                     Drumuri si poduri
  7012                              b) pentru drumuri
                                    locale
                                    ACTIUNI ECONOMICE
  7112                              TRANSPORTURI SI
                                    COMUNICATII
                         01         Cheltuieli curente
                         20         Cheltuieli materiale
                                    si servicii
                         27           Reparatii curente,
                                      intretinere si
                                      administrare
                         28           Reparatii capitale
                         70         Cheltuieli de capital
                         72           Investitii ale
                                      institutiilor
                                      publice
                         73           Investitii ale
                                      regiilor autonome
              05                    Drumuri si poduri
------------------------------------------------------------------------------
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti din aplicarea Legii nr. 13/1994, care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 3

                             CRITERIILE
de repartizare a sumelor in cadrul programelor anuale din Fondul special al drumurilor publice, constituite in conformitate cu Legea nr. 118/1996

    a) Pentru drumurile nationale din administrarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
    Repartizarea anuala a surselor financiare pentru drumurile nationale se face de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania pe activitati si pe luna, in conformitate cu anexa nr. 1, functie de necesitatile justificate ale fiecarei categorii de lucrari.
    b) Pentru drumurile nationale judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale
    Repartizarea anuala a surselor financiare pe judete se face de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in functie de lungimea drumurilor judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale, conform datelor din recensamantul de trafic.
    In cadrul cheltuielilor curente se va prevedea un procent de 10% din totalul volumului acestora pentru actiuni si lucrari privind siguranta circulatiei rutiere.
    In cadrul cheltuielilor de capital se vor prevedea dotarile de utilaje, instalatii, echipamente si mijloace de transport necesare regiilor judetene de drumuri si poduri, tinand seama de dotarea existenta a acestora, de lungimea si traficul retelei de drumuri judetene si comunale aflate in administrarea consiliului judetean sau local.

    ANEXA 3a)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR
    DIN ROMANIA - D.R.D.P ..............
    CONSILIUL JUDETEAN .................                     Aprobat
    CONSILIUL LOCAL ....................                     Ministru,

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru trimestrul ....... 199 .....

                                                           - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
                                                    din care:
                          TOTAL: ---------------------------------------
                                 Administrarea  Intretinerea  Reparatii
                                 retelei de     drumurilor    de drumuri
                                 drumuri        si podurilor  si poduri
------------------------------------------------------------------------
 1. Valoarea programului
    anual aprobat
 2. Valoarea programului
    cumulat pana la finele
    trimestrului solicitat
 3. Valoarea realizarilor
    cumulate de la inceputul
    anului pana la finele
    trimestrului raportat
 4. Sumele alocate pana la
    finele trimestrului
    precedent in baza
    cererilor justificative
    anterioare
 5. Sumele necesare (2-4)
 6. Sumele primite in plus
    fata de deconturile
    justificative prezentate
 7. Sumele de alocat (5-6)
------------------------------------------------------------------------
    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

             D.R.D.P.
             Director,

        CONSILIUL JUDETEAN                   Director economic,
          Presedinte,                          (contabil-sef)

         CONSILIUL LOCAL
            Primar,

    ANEXA 3b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR
    DIN ROMANIA
    CONSILIUL JUDETEAN .................                Aprobat
    CONSILIUL LOCAL ....................               Ministru,

                        CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru trimestrul ..... 199..........

                                                        - mii lei -
    1. Valoarea programului anual aprobat
    2. Valoarea programului cumulat pana la
       finele trimestrului solicitat
    3. Valoarea realizarilor cumulate de la
       inceputul anului pana la finele
       trimestrului raportat
    4. Sumele alocate pana la finele
       trimestrului precedent in baza cererilor
       justificative anterioare
    5. Sumele necesare (2-4)
    6. Sumele primite in plus fata de
       deconturile justificative prezentate
    7. Sumele de alocat (5-6)

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea pe obiective.

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

             Director,                Director economic,
                                       (contabil-sef)

         CONSILIUL JUDETEAN
            Presedinte,

          CONSILIUL LOCAL
              Primar,

    ANEXA 4a)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR
    DIN ROMANIA
                                                      Aprobat
                                                      Ministru,

                       CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru trimestrul .... 199......

                                                          - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
                                                    din care:
                          TOTAL: ---------------------------------------
                                 Administrarea  Intretinerea  Reparatii
                                 retelei de     drumurilor    de drumuri
                                 drumuri        si podurilor  si poduri
------------------------------------------------------------------------
 1. Valoarea programului
    anual aprobat
 2. Valoarea programului
    cumulat pana la finele
    trimestrului solicitat
 3. Valoarea realizarilor
    cumulate de la inceputul
    anului pana la finele
    trimestrului raportat
 4. Sumele alocate pana la
    finele trimestrului
    precedent in baza
    cererilor justificative
    anterioare
 5. Sumele necesare (2-4)
 6. Sumele primite in plus
    fata de deconturile
    justificative
 7. Sumele de alocat (5-6)
-----------------------------------------------------------------------
    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

            Director general,                   Director economic,

                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                    Avizat

         Secretar de stat,                   DIRECTII DE SPECIALITATE

    ANEXA 4b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR
    DIN ROMANIA

                                                         Aprobat
                                                         Ministru,

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru trimestrul ...... 199.....

                                                       - mii lei -
    1. Valoarea programului anual aprobat
    2. Valoarea programului cumulat la finele
       trimestrului solicitat
    3. Valoarea realizarilor cumulate de la
       inceputul anului pana la finele
       trimestrului raportat
    4. Sumele alocate pana la finele
       trimestrului precedent in baza cererilor
       justificative anterioare
    5. Sumele necesare (2-4)
    6. Sumele primite in plus fata de
       deconturile justificative
    7. Sumele de alocat (5-6)

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

            Director general,                  Director economic,

                        MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                   Avizat

        Secretar de stat,                    DIRECTII DE SPECIALITATE

    NOTA:
    In anexa se va prezenta situatia pe obiective.

    ANEXA 4c)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR
    DIN ROMANIA
                                                      Aprobat
                                                      Ministru,

                         CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru rambursari de credite interne, plati de dobanzi si comisioane la credite care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru trimestrul ....199....

                                                  - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
                                                    din care:
                          TOTAL: ---------------------------------------
      Explicatii                 Rambursari     Plati de dobanzi
                                 de credite     si comisioane
------------------------------------------------------------------------
 1. Valoarea programului
    anual aprobat
 2. Valoarea programului
    cumulat pana la finele
    trimestrului solicitat
 3. Valoarea realizarilor
    cumulate de la inceputul
    anului pana la finele
    trimestrului raportat
 4. Sumele alocate pana la
    finele trimestrului
    precedent in baza
    cererilor justificative
    anterioare.
 5. Sumele necesare (2-4)
 6. Sumele primite in plus
    fata de deconturile
    justificative
 7. Sumele de alocat (5-6)
-------------------------------------------------------------------------
    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

             Director general,                   Director economic,

                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                  Avizat

          Secretar de stat,                  DIRECTII DE SPECIALITATE

    ANEXA 5a)

    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR
    DIN ROMANIA - D.R.D.P. .............
    CONSILIUL JUDETEAN .................
    CONSILIUL LOCAL ....................

                          DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ....

                                                  - mii lei -
--------------------------------------------------------------
                                Luna pentru       Cumulat de
    Explicatii                  care se           la inceputul
                                justifica         anului
--------------------------------------------------------------
 1. Venituri din sume primite
    din Fondul special al
    drumurilor publice
 A) Cheltuieli curente
    efectuate, din care:
    - Reparatii curente,
      intretinere si
      administrare
    - Reparatii capitale
 B) Cheltuieli de capital*)
---------------------------------------------------------------
 II. Cheltuieli totale
     efectuate, din care:
 A) Cheltuieli curente,
    din care:
    - Administrarea retelei
      de drumuri
    - Intretinerea drumurilor
      si podurilor
    - Reparatii de drumuri si
      poduri
 B) Cheltuieli de capital*)
---------------------------------------------------------------
 III. Diferenta de regularizat (I-II)
---------------------------------------------------------------
--------------
    *) Pentru cheltuielile de capital, in anexa se va prezenta repartizarea pe obiective.

             D.R.D.P.
             Director,

        CONSILIUL JUDETEAN                    Director economic,
            Presedinte,                        (contabil-sef)

          CONSILIUL LOCAL
              Primar,

    ANEXA 5b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR
    DIN ROMANIA
                                                    Aprobat
                                                    Ministru,

                         DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice luna .........

                                            - mii lei -
----------------------------------------------------------
                                Luna pentru   Cumulat de
    Explicatii                  care se       la inceputul
                                justifica     anului
----------------------------------------------------------
 1. Venituri din sume primite
    din Fondul special al
    drumurilor publice
 A) Cheltuieli curente
    efectuate, din care:
    - Reparatii curente,
      intretinere si
      administrare
    - Reparatii capitale
 B) Cheltuieli de capital*)
 C) Rambursari de credite
    interne, plati de
    dobanzi si comisioane,
    din care:
    - Rambursari de credite
      interne
    - Plati de dobanzi si
      comisioane
-----------------------------------------------------------
 II. Cheltuieli totale,
     din care:
 A) Cheltuieli curente,
    din care:
    - Administrarea retelei
      de drumuri
    - Intretinerea drumurilor
      si podurilor
    - Reparatii de drumuri
      si poduri
 B) Cheltuieli de capital*)
 C) Rambursari de credite
    interne, plati de
    dobanzi si comisioane
    aferente acestora,
    din care:
    - Rambursari de credite
      interne
    - Plati de dobanzi si
      comisioane
----------------------------------------------------------
 III. Diferenta de regularizat (I-II)
----------------------------------------------------------
    *) Prezenta anexa se intocmeste separat pentru veniturile si cheltuielile aferente drumurilor nationale si, respectiv, pentru veniturile si cheltuielile aferente drumurilor locale.

              ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA

    Director general,                            Director economic,

                      MINISTERUL TRANSPORTURILOR

    Secretar de stat,                        DIRECTII DE SPECIALITATE

    NOTA:
    In anexa se va prezenta situatia pe obiective.

    ANEXA 6

                              CONT DE EXECUTIE
privind Fondul special al drumurilor publice la data de ............

                                                           - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------
                                                  Prevederi    Realizari
    Denumirea indicatorilor                       (perioada)   (perioada)
-------------------------------------------------------------------------
 VENITURI - TOTAL
 I. Venituri curente
 A. Venituri fiscale
 A2. Impozite indirecte
 Alte impozite indirecte*)
 Cota asupra pretului cu
 ridicata, exclusiv accizele
 pentru carburantii auto
 livrati la intern de catre
 producatori si valorii in
 vama pentru carburantii auto
 importati
 Cota asupra pretului cu
 ridicata, exclusiv accizele
 pentru autovehiculele si
 remorcile livrate de catre
 producatorii din tara pe
 piata interna si valorii
 in vama a autovehiculelor
 si remorcilor importate

 II. CHELTUIELI - TOTAL*)
 Cheltuieli curente
 Cheltuieli materiale si
 servicii
 Cheltuieli de capital
 Rambursari de credite interne,
 plati de dobanzi si comisioane
 aferente acestora
 a) pentru drumuri nationale

 ACTIUNI ECONOMICE
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
 Cheltuieli curente
 Cheltuieli materiale si
 servicii
    Reparatii curente,
    intretinere si administrare
    Reparatii capitale
 Cheltuieli de capital
    Investitii ale regiilor
    autonome
 Rambursari de credite interne,
 plati de dobanzi si comisioane
 aferente acestora
 Rambursari de credite interne
 Plati de dobanzi si comisioane
 Drumuri si poduri
 b) pentru drumuri locale
 ACTIUNI ECONOMICE
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
 Cheltuieli curente
 Cheltuieli materiale si
 servicii
    Reparatii curente,
    intretinere si administrare
    Reparatii capitale
 Cheltuieli de capital
 Investitii ale regiilor autonome
    Investitii ale institutiilor
    publice
 Drumuri si poduri
--------------------------------------------------------------
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti din aplicarea Legii nr. 13/1994, care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    Ordonator principal de credite,             Director general,SmartCity5

COMENTARII la Norma 147/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 147 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu