E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. TB 3321 din 21 iulie 1997

privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR  Nr. TB 3.321 din 21 iulie 1997


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR  Nr. 22.947 din 22 iulie 1997
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 176 din 30 iulie 1997

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997, veniturile Fondului special al drumurilor publice se constituie dupa cum urmeaza:
    1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru carburantii auto livrati la intern de catre producatori;
    b) valorii in vama, stabilita conform legii, pentru carburantii auto importati;
    2. prin aplicarea unei cote de 5% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele si remorcile livrate de catre producatorii din tara si destinate vanzarii pe piata interna, cu exceptia tractoarelor si masinilor agricole, pentru care cota de 5% se va aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1998;
    b) valorii in vama a autovehiculelor si remorcilor importate;
    3. prin plata de catre proprietarii de autovehicule si remorci, persoane fizice si persoane juridice, a unor sume fixe anuale.
    Pentru anul 1997, sumele fixe anuale sunt cele stabilite prin anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997, calculate proportional cu perioada ramasa de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice pana la sfarsitul anului calendaristic.
    Incepand cu anul 1998 sumele fixe anuale se actualizeaza in functie de rata inflatiei prin hotarare a Guvernului.
    Platitorilor li se elibereaza documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit rovigneta, model unic, valabila numai pentru un an calendaristic. Rovigneta se va elibera incepand cu anul 1998.
    Modelul, forma si conditiile de eliberare a rovignetei se stabilesc anual, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an premergator anului de aplicare, prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania (regie autonoma), cu avizul directiilor de specialitate din Ministerul Transporturilor si al secretarului de stat care coordoneaza activitatea acestei regii autonome. Editarea rovignetelor si a rovignetelor cu mentiunea "Gratuit" se face prin grija si pe cheltuiala Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania. Rovignetele si rovignetele cu mentiunea "Gratuit" sunt documente nepurtatoare de valoare.
    Art. 2
    In aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 118/1996, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997, se va proceda dupa cum urmeaza:
    Persoanele fizice si persoanele juridice, producatori sau importatori de carburanti auto, care au obligatia calcularii si varsarii sumelor pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice, vor organiza distinct, in baza comenzilor emise de beneficiari pe propria raspundere, evidenta livrarii carburantilor pentru:
    - carburantii auto livrati pentru a fi utilizati la alimentarea autovehiculelor care folosesc drumurile publice, pentru care se aplica cota de 25%;
    - carburantii livrati si care sunt destinati a fi utilizati in alte scopuri decat cele mentionate mai sus, pentru care nu se aplica cota de 25% .
    Producatorii interni si/sau importatorii de autovehicule si remorci auto vor organiza, pe propria raspundere, evidenta livrarii acestora, astfel incat sa se poata stabili numarul si valoarea celor livrate pe piata interna.
    Proprietarii de autovehicule si remorci, persoane fizice si persoane juridice, au obligatia platii sumelor fixe stabilite anual, potrivit art. 1 pct. 3 de mai sus, exceptie facand:
    a) institutiile publice;
    b) agentii economici care efectueaza transport de calatori in comun, numai pentru autovehiculele folosite in acest scop;
    c) proprietarii de autovehicule si remorci radiate din circulatie pe o perioada mai mare de 3 luni in cursul unui an calendaristic, pentru motivele prevazute la art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997, numai pentru autovehiculele radiate sau neutilizate temporar.
    In sensul prezentelor norme metodologice, prin institutie publica se intelege persoana juridica care exercita autoritatea publica centrala sau locala: Parlamentul, Presedintia, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati ale administratiei publice, autoritatea judecatoreasca, precum si institutiile de stat de subordonare centrala sau locala, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora.
    In sensul prezentelor Norme metodologice, prin transport de calatori in comun se intelege orice transport efectuat pe baza de contract sau de legitimatie de calatorie.
    In cazul in care radierea din circulatie s-a produs dupa ce s-a platit suma fixa anuala, se va solicita Ministerului Transporturilor - Directia generala economica si relatii bugetare restituirea sumelor platite. Restituirea se va face cu aprobarea ministrului transporturilor, in baza urmatoarelor documente:
    - dovada radierii din circulatie;
    - chitanta C.E.C. (cod 24.10.60), din care sa rezulte plata sumei fixe anuale;
    - cererea persoanei fizice sau juridice care solicita restituirea sumei fixe anuale, din care sa rezulte datele de identificare a proprietarului, adresa acestuia, in cazul in care solicita restituirea prin mandat postal, sau simbolul contului bancar si denumirea societatii bancare, in cazul solicitarii restituirii sumei prin cont bancar. Cererea va fi expediata la Ministerul Transporturilor - Directia generala economica si relatii bugetare, cu sediul in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, numai dupa expirarea celor 3 luni de la data radierii;
    d) proprietarii de autovehicule si remorci utilizate in domeniul constructiilor sau in agricultura, dar numai pentru cele care nu sunt folosite o perioada mai mare de 3 luni consecutive in cursul aceluiasi an calendaristic si numai pentru cazurile in care nefolosirea acestora a fost determinata de:
    - lipsa finantarii investitiilor, dovedita prin acte de sistare a lucrarilor;
    - caracterul sezonier al activitatilor rezultate din reglementari specifice sectorului de activitate respectiv;
    - calamitati sau conditii meteorologice nefavorabile, dovedite cu proces-verbal, confirmate de autoritatile publice centrale sau locale, dupa caz;
    e) persoanele handicapate, proprietare ale unei singure autoutilitare sub 3,5 tone sau ale unui singur autoturism, amenajate pentru handicapati, declarate pe propria raspundere, dar numai in cazul in care, pentru aceste autoturisme si autoutilitare, este prevazuta in cartea de identitate a autovehiculului confirmarea amenajarii, in acest scop, din partea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" ori din constructie si este destinata a fi utilizata si de catre handicapati;
    f) pensionarii, posesori ai unei singure autoutilitare sub 3,5 tone sau ai unui singur autoturism, declarate pe propria raspundere, care vor plati 50.000 lei/an, indiferent de capacitatea cilindrica;
    g) persoanele fizice si persoanele juridice achizitoare de autovehicule si remorci dupa data de 1 ianuarie 1997, care sunt exceptate de la plata sumei fixe anuale pe durata unui an calendaristic de la data inscrierii in circulatie, data la care se elibereaza rovigneta cu mentiunea "Gratuit", cu valabilitate de un an.
    Dupa expirarea perioadei exceptate de un an de la data inscrierii in circulatie, persoanele fizice si juridice care au achizitionat autovehicule si remorci dupa data de 1 ianuarie 1997 au obligatia de a se prezenta la sucursalele sau filialele C.E.C. pentru a plati suma fixa anuala proportional cu perioada ramasa in luni intregi pana la sfarsitul anului respectiv, pentru a primi o noua rovigneta, valabila numai pentru acel an calendaristic.
    Incepand cu anul 1998, pentru toate categoriile de persoane fizice si persoane juridice exceptate de la plata sumei fixe anuale se va elibera o rovigneta cu mentiunea "Gratuit", valabila numai pe perioada existentei dreptului la exceptie. Pentru anul 1997, persoanelor fizice si persoanelor juridice exceptate de la plata sumei fixe anuale li se va elibera o adeverinta care tine loc de rovigneta.
    Rovigneta cu mentiunea "Gratuit", si in anul 1997, adeverinta se elibereaza prin sectiile de drumuri si poduri ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, nominalizate in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
    Proprietarii de autovehicule si remorci auto au obligatia sa aplice rovigneta sau rovigneta cu mentiunea "Gratuit", dupa caz, pe parbrizul fiecarui autovehicul, in coltul din stanga jos, pe interior.
    Art. 3
    Fondul special al drumurilor publice se repartizeaza astfel:
    a) 65% pentru drumurile nationale;
    b) 35% pentru drumurile judetene si comunale.
    Din incasarile la Fondul special al drumurilor publice se pot efectua cheltuielile mentionate in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Art. 4
    Obiectivele si lucrarile finantate din Fondul special al drumurilor publice se aproba prin programe anuale care stau la baza elaborarii bugetului acestui fond special.
    Programele anuale pentru drumurile nationale se elaboreaza si se fundamenteaza de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania.
    Programele anuale pentru drumurile din administrarea consiliilor judetene si locale se intocmesc de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, pe baza propunerilor primite de la consiliile judetene.
    Propunerile consiliilor locale se vor transmite Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania prin consiliile judetene.
    Programele anuale, cu repartizarea pe trimestre si luni a bugetului Fondului special al drumurilor publice, se avizeaza de catre Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, de catre directiile de specialitate din Ministerul Transporturilor care au in coordonare activitatea de infrastructura in domeniul drumurilor si respectiv, de catre Directia de investitii, de secretarul de stat care coordoneaza activitatea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, si sunt supuse aprobarii ministrului transporturilor.
    Bugetul Fondului special al drumurilor publice se elaboreaza si se fundamenteaza la termenele prevazute pentru fundamentarea bugetului de stat, in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice. Elaborarea si fundamentarea bugetului Fondului special al drumurilor publice se fac de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 si, respectiv, nr. 2.1 la prezentele norme metodologice, se avizeaza de catre Ministerul Transporturilor, Ministerul Finantelor si, la propunerea Guvernului, se aproba de catre Parlament ca anexa la legea anuala a bugetului de stat.
    Repartizarea pe trimestre si pe luni a bugetului Fondului special al drumurilor publice se aproba de catre Ministerul Transporturilor, la propunerea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania.
    Criteriile in baza carora se elaboreaza si se fundamenteaza programele anuale si, respectiv, se aloca sumele din Fondul special al drumurilor publice sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei anuale, dar nu mai tarziu de 31 octombrie, Ministerul Transporturilor, la propunerea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, poate aproba modificari ale repartizarii sumelor pe obiective, pe lucrari, pe trimestre si pe luni, cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat.

    CAP. 2
    Incasarea veniturilor Fondului special al drumurilor publice

    Art. 5
    Obligatia calcularii si varsarii sumelor care constituie sursele Fondului special al drumurilor publice revine persoanelor fizice si persoanelor juridice care:
    - produc sau importa carburanti auto;
    - produc sau importa autovehicule si remorci;
    - produc si livreaza pe piata interna tractoare si masini agricole, pentru care se va aplica cota de 5% incepand cu data de 1 ianuarie 1998;
    - sunt proprietari de autovehicule si remorci, cu exceptiile prevazute in Legea nr. 118/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997 (art. 5 si art. 11^1).
    Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor fizice sau persoanelor juridice straine in masura in care, prin tratate internationale la care Romania este parte, nu se stabileste altfel.
    Art. 6
    Sumele datorate se stabilesc:
    a) la data livrarii de catre producator a carburantilor auto si, respectiv, a autovehiculelor, remorcilor, tractoarelor si masinilor agricole;
    b) la data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru carburantii auto importati, pentru autovehiculele si remorcile auto importate;
    c) anual, prin hotarare a Guvernului, pentru sumele fixe anuale datorate de catre proprietarii de autovehicule si remorci.
    Sumele calculate si datorate de persoanele fizice si de persoanele juridice care se incadreaza in prevederile lit. a) si b) se varsa pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost stabilite.
    Eliberarea documentelor de vamuire pentru carburantii auto importati se va face numai dupa prezentarea documentelor care atesta plata sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice.
    La inmatricularea autovehiculelor sau a remorcilor importate, persoanele fizice si persoanele juridice vor prezenta, in mod obligatoriu, documentele care atesta plata sumelor aferente cotei de 5% prevazute la art. 1 alin. 2 din prezentele norme metodologice.
    Varsarea sumelor datorate potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1 si 2 din Legea nr. 118/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997, se face in contul Fondului special al drumurilor publice, cu simbolul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Ministerului Transporturilor, cont in care se vor incasa veniturile si din care se vor efectua platile.
    Pentru anul 1997, sumele fixe anuale prevazute la art. 4 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 118/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997, se stabilesc proportional cu perioada ramasa de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice pana la data de 31 decembrie 1997 si se platesc pana la data de 30 noiembrie 1997. Plata se poate face si esalonat, in trei rate, prima rata neputand fi mai mica de 30% din valoarea sumei fixe anuale.
    Proprietarii de autovehicule si remorci platesc sumele fixe anuale prin sucursalele sau filialele C.E.C. nominalizate in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
    Sucursalele sau filialele C.E.C. vor incasa de la persoanele fizice si de la persoanele juridice, proprietare de autovehicule si remorci, si amenda reprezentand de 10 ori suma fixa anuala datorata, conform actului constatator emis de organele Inspectoratului General al Politiei la controlul in trafic. Plata amenzii nu scuteste pe platitor de achitarea sumei fixe anuale datorate.
    Sucursalele sau filialele C.E.C. vor elibera platitorilor, persoane fizice, chitante (cod C.E.C./24.10.60) care atesta plata in numerar a sumelor fixe anuale datorate, in prealabil acestia completand, pe propria raspundere, sub semnatura, buletinul de varsamant (cod C.E.C./24.10.59), cu urmatoarele date strict necesare identificarii fiecarui autovehicul si a categoriei acestuia:
    - seria si numarul certificatului de inmatriculare;
    - categoria vehiculului conform gruparii din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997;
    - suma fixa anuala datorata;
    - sumele achitate partial pana la data de 30 noiembrie 1997 pentru fiecare autovehicul si remorca, in cazul de exceptare pe anul 1997.
    Sucursalele sau filialele C.E.C. elibereaza chitante (cod C.E.C./24.10.60) si in cazul platii amenzii reprezentand de 10 ori suma fixa anuala.
    Pentru persoanele juridice, incasarea in numerar de catre sucursalele sau filialele C.E.C. a sumelor fixe anuale datorate se va efectua pe baza de tabele centralizatoare intocmite in trei exemplare, semnate de director si de contabilul-sef, care cuprind desfasurarea intregului parc auto din proprietatea acestora. Elementele strict necesare care se vor mentiona in tabelele centralizatoare sunt:
    - seria si numarul certificatului de inmatriculare pentru fiecare autovehicul si remorca din dotare, in parte;
    - categoria de incadrare a vehiculului conform gruparii din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997;
    - sumele fixe anuale datorate pentru fiecare autovehicul si remorca din fiecare categorie si pentru intregul parc auto;
    - sumele achitate partial pana la data de 30 noiembrie 1997 pentru fiecare autovehicul si remorca din fiecare categorie si pentru intregul parc auto.
    O data cu chitanta, sucursala sau filiala C.E.C. va restitui persoanei juridice un exemplar din centralizator, pe care va aplica stampila sucursalei sau a filialei C.E.C. si va face mentiunea "Incasat suma de.... lei, conform chitantei nr....".
    Persoanei juridice platitoare i se va elibera o singura chitanta (cod C.E.C./24.10.60) aferenta sumei platite in numerar, pentru intregul parc auto nominalizat in tabelul centralizator pentru care solicita plata.
    Persoanele juridice sau persoanele fizice care platesc prin virament sumele fixe anuale vor efectua plata in contul C.E.C. pentru contul colector nr. 45.11.04.9850, deschis pe numele Ministerului Transporturilor la toate sucursalele sau filialele C.E.C. nominalizate in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice. Dupa efectuarea platii se va prezenta sucursalei sau filialei C.E.C. o copie de pe ordinul de plata, vizat de societatea bancara, insotita de tabelul centralizator intocmit pe proprie raspundere si semnat de directorul si contabilul-sef al persoanei juridice, care va contine datele de identificare mentionate mai sus.
    Sucursalele sau filialele C.E.C. vor confirma incasarea, dupa aparitia in extrasul de cont, prin aplicarea stampilei pe tabelul centralizator, alaturi de mentiunea "Incasat prin OP nr. ... la data ....".
    Pentru toate persoanele fizice si juridice platitoare ale sumei fixe anuale, sucursalele sau filialele C.E.C. vor verifica corecta stabilire a sumelor fixe anuale datorate pentru fiecare categorie de vehicule nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997 si pentru intregul parc auto. In cazul constatarii de erori, documentatia se restituie platitorului.
    O data cu eliberarea chitantelor (cod C.E.C./24.10.60), pentru plata integrala a sumelor fixe anuale sau la prezentarea copiei de pe ordinul de plata, dupa confirmarea sumei in extrasul de cont insotit de tabelul centralizator, sucursalele sau filialele C.E.C. vor elibera, incepand cu anul 1998, pentru fiecare autovehicul si remorca cate o rovigneta.
    In cazul in care sucursala sau filiala C.E.C. a epuizat stocul de rovignete cu care a fost aprovizionata, va incasa suma fixa anuala de la solicitator, eliberandu-i acestuia, pe langa chitanta, si o adeverinta cod C.E.C./24.10.13/A6 12, in care, la rubrica "pentru....", se va mentiona "eliberare rovigneta pentru auto cu certificatul de inmatriculare nr. ....", adeverinta ce va fi retinuta in momentul eliberarii rovignetei.
    Pentru cazurile in care, in anul 1997, plata se va face in ratele prevazute de lege, chitantele C.E.C. reprezinta documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice.
    In vederea incasarii sumelor fixe anuale cuvenite, C.E.C. va deschide un cont colector centralizator nepurtator de dobanda la C.E.C. - Sucursala de credite a municipiului Bucuresti, avand numarul 45.11.04.9850 pe numele Ministerului Transporturilor, cont care se va deschide din oficiu si la nivelul sucursalelor sau filialelor C.E.C.
    Deschiderea contului se face in baza normelor metodologice eliberate de C.E.C.
    Sucursalele sau filialele C.E.C. vor vira sumele inregistrate in contabilitate in prima zi lucratoare a fiecarei saptamani in contul colector, nepurtator de dobanda, la C.E.C. - Sucursala de credite a municipiului Bucuresti (S.C.M.B.).
    La nota de decontare se vor anexa extrasele de cont si documentele justificative care au stat la baza inregistrarii sumelor in cont.
    Inregistrarea sumelor primite in contul colector, nepurtator de dobanda, deschis la Sucursala de credite a municipiului Bucuresti pe numele Ministerului Transporturilor, se va face pe fiecare suma primita cu nota de decontare de la fiecare sucursala sau filiala.
    Ministerul Transporturilor va plati Casei de Economii si Consemnatiuni un comision, ce se va stabili prin conventie incheiata intre parti, calculat asupra sumelor inregistrate in contul colector centralizator, deschis la Sucursala de credite a municipiului Bucuresti, ce se va retine in momentul virarii sumelor in contul Fondului special al drumurilor publice, deschis pe numele Ministerului Transporturilor.
    Sucursala de credite a municipiului Bucuresti va vira sumele colectate la datele de 10, 20 si 30 ale fiecarei luni, mai putin comisionul, in contul Fondului special al drumurilor publice cu nr. 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Ministerului Transporturilor.
    Sucursala de credite a municipiului Bucuresti va pune la dispozitia reprezentantului Ministerului Transporturilor, la datele de 10, 20 si 30 ale fiecarei luni, extrasul de cont la care se anexeaza:
    - documentele si extrasele de cont primite de la sucursalele sau filialele C.E.C.;
    - documentul privind calculul comisionului retinut de C.E.C.;
    - documentul care atesta virarea soldului contului colector.
    Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti va transmite extrasele de cont si documentele justificative Ministerului Transporturilor.
    In cazul actualizarii sumelor fixe anuale, Ministerul Transporturilor, prin grija Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, va comunica prin fax sucursalelor sau filialelor C.E.C. noul cuantum al acestora, in termen de 5 zile lucratoare inaintea inceperii aplicarii lor.
    Ministerul Transporturilor, prin grija Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, pune la dispozitia sucursalelor sau filialelor C.E.C. tabele continand sumele fixe anuale, pentru a fi expuse la sediile sucursalelor sau filialelor C.E.C., in vederea informarii publicului, precum si modelele de certificate de inmatriculare posibil de prezentat.
    Ministerul Transporturilor, prin grija Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, aprovizioneaza, incepand cu anul 1998, sucursalele sau filialele C.E.C. cu rovignete in cantitatile necesare, potrivit estimarilor privind autovehiculele si remorcile inmatriculate pe fiecare judet, plus o marja de 10% .
    Predarea-primirea rovignetelor se va face pe baza de proces-verbal incheiat intre Ministerul Transporturilor - prin Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - si fiecare sucursala sau filiala C.E.C.
    Rovignetele neutilizate la sfarsitul fiecarui an calendaristic se restituie Ministerului Transporturilor prin Administratia Nationala a Drumurilor din Romania pe baza de proces-verbal de predare-primire.
    Furtul, distrugerea, deteriorarea rovignetelor, care nu se datoreaza unor motive imputabile C.E.C. sau sunt datorate unor cazuri de forta majora, exonereaza de raspundere sucursalele sau filialele C.E.C., intocmindu-se in acest scop documentele justificative legale.
    In caz de pierdere sau de sustragere a rovignetelor, beneficiarii acestora, posesori ai documentelor care atesta plata sumei fixe anuale la C.E.C., se vor adresa Ministerului Transporturilor, prin Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, pentru eliberarea unui duplicat al chitantei de plata.
    Art. 7
    Pentru neplata in termen a sumelor datorate de agentii economici, producatori si importatori de carburanti auto, autovehicule si remorci, se aplica o majorare pentru fiecare zi de intarziere conform legislatiei fiscale. Sumele aferente majorarilor de intarziere se vireaza in contul Fondului special al drumurilor publice cu simbolul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Ministerului Transporturilor la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti.
    Controlul asupra calculului sumelor datorate, al respectarii termenului de plata si aplicarea majorarilor de intarziere se realizeaza trimestrial sau ori de cate ori este necesar, de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania si prin organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor, constituite in mod distinct pentru aceasta activitate. Rezultatele controalelor efectuate si propunerile aferente se prezinta spre aprobare ministrului transporturilor.
    Art. 8
    Controlul platii sumelor fixe anuale datorate de catre persoanele fizice sau juridice, proprietare de autovehicule si remorci, se efectueaza de catre organele abilitate ale Ministerului de Interne cu ocazia verificarilor in trafic.
    Pentru neprezentarea documentului care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice, organele abilitate ale Ministerului de Interne vor retine certificatul de inmatriculare a mijlocului de transport si vor aplica o amenda reprezentand de 10 ori suma fixa anuala datorata.
    Restituirea certificatului de inmatriculare retinut se va face numai dupa prezentarea documentului care atesta plata sumei fixe anuale datorate si a amenzii mentionate la alineatul precedent.
    In situatia pierderii, furtului sau deteriorarii rovignetei sau a rovignetei cu mentiunea "Gratuit" nu se aplica amenda mentionata, daca se probeaza cu chitanta C.E.C., care atesta plata sumei fixe anuale.
    In situatia in care si aceste documente au fost pierdute, furate sau deteriorate, se va retine certificatul de inmatriculare, eliberandu-se o dovada inlocuitoare, valabila 15 zile, perioada in care titularul certificatului de inmatriculare trebuie sa probeze ca a achitat suma fixa anuala, in caz contrar aplicandu-se si amenda prevazuta de lege. Pentru obtinerea documentelor respective, titularul certificatului de inmatriculare se poate adresa:
    - la sucursala sau filiala C.E.C. unde a efectuat plata, pentru a obtine o adeverinta pentru plata sumei fixe anuale;
    - la Ministerul Transporturilor, prin Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, pentru a obtine o noua rovigneta pe baza adeverintei pentru plata sumei fixe anuale mentionate la alineatul precedent;
    - la sectia Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania de unde a ridicat rovigneta cu mentiunea "Gratuit", iar pentru anul 1997, adeverinta in vederea obtinerii unei copii.

    CAP. 3
    Utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate din Fondul special al drumurilor publice

    Art. 9
    Din sumele colectate in Fondul special al drumurilor publice, Ministerul Transporturilor aloca sume Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, pentru finantarea cheltuielilor, dupa urmatoarea procedura:
    Unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si, respectiv, consiliile judetene si locale, transmit lunar Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, pana la data de 27 a fiecarei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare in luna urmatoare, conform modelului prezentat in anexele nr. 3a) si 3b) la prezentele norme metodologice.
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania prezinta ministrului transporturilor, lunar, pana la data de 30 sau 31 a lunii, cererile justificative pentru necesarul de cheltuieli ce urmeaza a se efectua in luna urmatoare, conform modelului prezentat in anexele nr. 4a), 4b) si 4c) la prezentele norme metodologice, atat pentru drumuri nationale, cat si pentru drumuri locale. Datele se fundamenteaza cu incadrarea in prevederile programelor aprobate si in limita disponibilitatilor colectate in contul Fondului special al drumurilor publice, existente la data de 29 a fiecarei luni.
    Cererile vor fi prezentate ministrului transporturilor numai dupa obtinerea avizului secretarului de stat care are in coordonare activitatea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si al directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor.
    Situatia repartizarii pe subunitatile Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si, respectiv, pe consiliile judetene si locale, asa cum a fost aprobata de ministrul transporturilor, se transmite Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania.
    Lunar, cu sumele primite in plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative intocmite de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania si de consiliile judetene si locale, acestea isi vor diminua sumele rezultate din cererile justificative, intocmite pentru luna urmatoare.
    Art. 10
    Dupa verificarea si aprobarea cererilor justificative, Ministerul Transporturilor vireaza, pana la data de 5 a fiecarei luni, sumele fundamentate conform art. 9.
    Viramentele se efectueaza in contul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, cont 64.45 "Disponibil din cota de 65% repartizata din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti. Pentru sumele cuvenite consiliilor judetene si locale, viramentele se efectueaza in contul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, cod 64.45 "Disponibil din cota de 35% repartizata din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti.
    La solicitarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, trezoreriile din teritoriu vor deschide pe seama directiilor regionale de drumuri si poduri din cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania conturi distincte cu simbolul 50.25... "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice".
    La solicitarea consiliilor judetene si locale, trezoreriile teritoriale ale statului vor deschide pe seama acestora conturi distincte cu simbolul 50.25... "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice".
    Pentru municipiul Bucuresti (sectoarele in care nu functioneaza trezorerii ale statului) si judetul Ilfov se deschid urmatoarele conturi la Banca Comerciala Romana - S.A.:
    65.25... "Disponibil din sume repartizate din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    64.21... "Disponibil din sume repartizate in Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Directiei de drumuri si poduri din cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania.
    Art. 11
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, in baza viramentelor si anexelor transmise de Ministerul Transporturilor, efectueaza alimentarea conturilor mentionate mai sus, deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului sau ale Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, pe seama unitatilor de administrare a drumurilor publice nationale sau a consiliilor judetene si locale, dupa caz.
    Art. 12
    Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor din Fondul special al drumurilor publice revine Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si unitatilor din subordinea sa, pentru sumele aferente drumurilor nationale din administrare si, respectiv, consiliilor judetene si locale, pentru drumurile din administrarea acestora.
    Cheltuielile de capital finantate din Fondul special al drumurilor publice se efectueaza in conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Finantelor, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.
    Art. 13
    Fondurile ramase disponibile la sfarsitul anului in conturile deschise la trezoreriile statului si, respectiv, la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, a unitatilor teritoriale de drumuri ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si a consiliilor judetene si locale, se vireaza la Ministerul Transporturilor in contul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, fara a solicita acceptul titularului de cont.

    CAP. 4
    Raportarea utilizarii sumelor din Fondul special al drumurilor publice

    Art. 14
    Soldul Fondului special al drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994*), ramas neutilizat la 31 decembrie 1996, se utilizeaza de catre Ministerul Transporturilor in anul 1997 pentru finantarea cheltuielilor prevazute a se efectua in anul 1997 din Fondul special al drumurilor publice, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 118/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997.
    Soldul existent in contul 6429406900006 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice", deschis pe seama Ministerului Transporturilor la centrala Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., se in va vira in contul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Ministerului Transporturilor.
    Sumele datorate din aplicarea cotei de 5%, in baza prevederilor Legii nr. 13/1994, si incasate dupa data de 1 ianuarie 1997, sunt si raman valabil incasate, iar agentii economici care nu au platit aceste sume sunt obligati sa le achite. Aceste sume vor fi utilizate de Ministerul Transporturilor pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice si vor fi repartizate conform destinatiilor prevazute in Legea nr. 118/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997. Virarea acestor sume se va efectua dupa data de 1 ianuarie 1997 in contul 644510123 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Ministerului Transporturilor la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti.
-------------------
    *) Legea nr. 13/1994 a fost abrogata prin Legea nr. 118/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 25 octombrie 1996.

    Art. 15
    Lunar, pana la data de 17, unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, precum si consiliile judetene si locale (pentru drumurile din administrare) vor depune la Administratia Nationala a Drumurilor din Romania decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare, din Fondul special al drumurilor publice, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 a) la prezentele norme metodologice.
    Art. 16
    Lunar, pana la data de 25, pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabile, Administratia Nationala a Drumurilor din Romania va depune, la Ministerul Transporturilor, decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare din Fondul special al drumurilor publice, atat de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania (pentru drumurile nationale), cat si de catre consiliile judetene si locale (pentru drumurile din administrare). Anexat se va prezenta o copie de pe deconturile justificative primite de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si, respectiv, de la consiliile judetene si locale.
    Deconturile justificative se vor intocmi conform modelului prezentat in anexele nr. 5a) si 5b) la prezentele norme metodologice.
    Inregistrarea, pe cheltuielile Ministerului Transporturilor, a sumelor utilizate din Fondul special al drumurilor publice se face in baza decontului justificativ prezentat de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, avizat de directiile de specialitate, inclusiv de Directia de investitii din cadrul Ministerului Transporturilor, de secretarul de stat care coordoneaza activitatea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, si aprobat de ministrul transporturilor.
    Art. 17
    Ministerul Transporturilor va raporta, lunar, pana la data de 18, Ministerului Finantelor, contul de executie privind Fondul special al drumurilor publice, pentru Administratia Nationala a Drumurilor din Romania si consiliile judetene si locale, pe formularul prezentat in anexa nr. 15 b) de la raportarile statistice, pe structura prevazuta anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 5
    Contabilitatea executiei Fondului special al drumurilor publice

    Art. 18
    La nivelul Ministerului Transporturilor:
    a) Conturi contabile utilizate
    - 148 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice";
    - 220 "Debitori (analitic <<Debitori din Fondul special al drumurilor publice>>)";
    - 348 "Fondul special al drumurilor publice";
    - 448 "Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice".
    b) Inregistrari contabile
    - primirea sumelor virate de persoanele fizice si persoanele juridice platitoare a sumelor ce se constituie in Fondul special al drumurilor publice
    148 = 348
    - virarea sumelor catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute de lege
    220 = 148
    - la prezentarea deconturilor justificative de cheltuieli
    448 = 220
    - la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli
    348 = 448.
    Evidenta analitica a incasarilor si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct, pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice.
    Art. 19
    La nivelul consiliilor judetene si locale:
    Consiliile judetene si locale inregistreaza incasarile, platile si disponibilitatile privind Fondul special al drumurilor publice cu ajutorul conturilor:
    - 148 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice";
    - 337 "Fondul cu destinatie speciala" (analitic "Sume primite din Fondul special al drumurilor publice" cont 337.36), pentru cota acordata conform prevederilor legale;
    - 421 "Cheltuieli din fondul cu destinatie speciala" (analitic "Cheltuieli din sumele primite din Fondul special al drumurilor publice" cont 421.36).
    Evidenta analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.394/1995.
    Sumele cheltuite din Fondul special al drumurilor publice se raporteaza trimestrial de catre consiliile judetene si locale pe formularul "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", prezentat in anexa nr. 15 si pe formularul prezentat in anexa nr. 15 b) din formularele statistice, pe structura formularului prevazuta in anexa nr. 6, o data cu darea de seama contabila privind executia bugetului, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti. Un exemplar din contul de executie se transmite Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru.
    Art. 20
    La nivelul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania:
    Utilizarea si gestionarea fondurilor primite de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania vor fi reflectate in contabilitatea proprie, potrivit metodologiei stabilite pentru agentii economici.
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania si unitatile sale teritoriale de administrare a drumurilor nationale evidentiaza sumele primite si folosirea acestora prin conturile contabile (analitic distinct):
    - 118. "Alte fonduri";
    - 121. "Profit si pierderi";
    - 162. "Credite bancare pe termen lung si mediu";
    - 168. "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate";
    - 208. "Alte imobilizari necorporale";
    - 212. "Mijloace fixe";
    - 230. "Imobilizari necorporale in curs";
    - 231. "Imobilizari corporale in curs";
    - 2677. "Alte creante imobilizate";
    - 300. "Materii prime";
    - 301. "Materiale consumabile";
    - 321. "Obiecte de inventar";
    - 322. "Uzura obiectelor de inventar";
    - 323. "Baracamente si amenajari provizorii";
    - 331. "Produse in curs de executie";
    - 332. "Lucrari si servicii in curs de executie";
    - 341. "Semifabricate";
    - 345. "Produse finite";
    - 346. "Produse reziduale";
    - 351. "Materii si materiale aflate la terti";
    - 381. "Ambalaje";
    - 401. "Furnizori";
    - 404. "Furnizori de imobilizari";
    - 408. "Furnizori - facturi nesosite";
    - 409. "Furnizori-debitori";
    - 4426. "TVA deductibila";
    - 4428. "TVA neexigibila";
    - 446. "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate";
    - 462.  "Creditori diversi";
    - 471. "Cheltuieli inregistrate in avans";
    - 481. "Decontari intre unitate si subunitati";
    - 482. "Decontari intre subunitati";
    - 5121. "Conturi la banci in lei";
    - 5125. "Sume in curs de decontare";
    - 5126. "Carnete de cecuri cu limita de suma";
    - 5311. "Casa in lei";
    - 5328. "Alte valori";
    - 541. "Acreditive";
    - 542. "Avansuri de trezorerie";
    - 581. "Viramente interne";
    - 600. "Cheltuieli cu materiile prime";
    - 601. "Cheltuieli cu materialele consumabile";
    - 602. "Cheltuieli privind obiectele de inventar";
    - 603. "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii";
    - 604. "Cheltuieli privind materialele nestocate";
    - 605. "Cheltuieli privind energia si apa";
    - 608. "Cheltuieli privind ambalajele";
    - 611. "Cheltuieli de intretinere si reparatii";
    - 612. "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile";
    - 613. "Cheltuieli cu primele de asigurare";
    - 614. "Cheltuieli cu studiile si cercetarile";
    - 623. "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate";
    - 624. "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal";
    - 625. "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari";
    - 626. "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii";
    - 627. "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate";
    - 628. "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti";
    - 635. "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate";
    - 658. "Alte cheltuieli de exploatare";
    - 666. "Cheltuieli privind dobanzile";
    - 671. "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune";
    - 708. "Venituri din activitati diverse";
    - 711. "Venituri din productia stocata";
    - 722. "Venituri din productia de imobilizari corporale".
    La nivelul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania:
    Primirea sumelor de la Ministerul Transporturilor
    5121 = %
    481 - cota de 65% cuvenita Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania;
    462 - cota de 35% cuvenita consiliilor judetene si locale.
    Virarea sumelor de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania:
    - la directiile regionale de drumuri si poduri
    481 = 5121
    - la consiliile judetene si locale
    462 = 5121.
    Regimul taxei pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor executate in antrepriza sau in regie proprie de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania sau de catre subunitatile sale este cel stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, si prin normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.178/1996.
    Art. 21
    Agentii economici care datoreaza sume in conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997, inregistreaza lunar sumele destinate Fondului special al drumurilor publice in creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic "Sume datorate Fondului special al drumurilor publice" prin debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct.
    Evidentierea modului de constituire si de varsare de catre agentii economici a sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice se raporteaza semestrial, prin formularul "Impozite, taxe si alte obligatii datorate si varsate", cod 04.
    Art. 22
    In cazul in care se face dovada platii eronate in contul Fondului special al drumurilor publice, ministrul transporturilor va aproba restituirea sumelor efectiv incasate in acest fond. Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale, dupa caz, aferente operatiunilor de restituire, se suporta de beneficiarii sumelor respective.
    Art. 23
    Sumele necheltuite din Fondul special al drumurilor publice se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator.
    Art. 24
    Receptia obiectivelor si lucrarilor, executate in regie sau cu terti, se face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.
    Art. 25
    Controlul operatiunilor de constituire si utilizare a Fondului special al drumurilor publice revine organelor de specialitate ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania si Ministerului Transporturilor.
    Art. 26
    In sensul prezentelor norme metodologice, carburantii auto sunt numai acei carburanti clasificati la urmatoarele pozitii tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei:
    1. 2710.00.27, 2710.00.29, 2710.00.32 pentru benzina pentru motoare, cu un continut de plumb care sa nu depaseasca 0,013 g/litru;
    2. 2710.00.34, 2710.00.36 pentru benzina pentru motoare, cu un continut de plumb de peste 0,013 g/litru;
    3. 2710.00.66, 2710.00.67, 2710.00.68 pentru motorina.
    Art. 27
    Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice nr. 147/TB/2.445/1997 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Finantelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 3 februarie 1997.
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania.

                Ministrul transporturilor,
                Traian Basescu

                Ministru de stat,
                ministrul finantelor,
                Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                             LISTA
principalelor cheltuieli finantate din Fondul special al drumurilor publice

    I. Cheltuieli curente
    A. Cheltuieli pentru reparatii curente, intretinerea si administrarea drumurilor si podurilor, a constructiilor, utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport specifice sectorului de drumuri
    - Intretinere curenta drumuri (cod 101)
    - Intretinere drumuri pietruite cu material pietros (cod 102)
    - Reprofilari drumuri (cod 103)
    - Plombari imbracaminti rutiere (cod 104)
    - Tratamente bituminoase (cod 105.1)
    - Covoare bituminoase (cod 105.2)
    - Organizarea de santier pentru lucrari de intretinere si reparatii (cod 105.4)
    - Aparari, drenaje, santuri si acostamente la drumuri (cod 106)
    - Siguranta circulatiei (cod 107)
    - Plantatii rutiere (cod 108)
    - Intretinerea si reparatia cantoanelor, a bazelor de deszapezire, a depozitelor de materiale antiderapante, precum si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor (cod 109)
    - Intretinere curenta poduri, podete si tuneluri (cod 110)
    - Intretinere periodica poduri, podete si tuneluri (cod 111)
    - Consolidari si aparari de maluri, refaceri dupa inundatii (cod 112)
    - Imbracaminti bituminoase usoare (cod 113)
    - Ranforsari (consolidari) sisteme rutiere (cod 114)
    - Intretinere si reparatii la benzi suplimentare de circulatie (cod 115)
    - Intretinere si reparatii la amenajari de intersectii (cod 116)
    - Eliminare puncte periculoase prin lucrari ce afecteaza elementele geometrice sau structura drumului (cod 117)
    - Intretinere, reparatii, refaceri si completari ale zidurilor de sprijin (cod 118)
    - Reparatii, consolidari de poduri, inclusiv definitivari si reconstruiri de poduri avand lungimea pana la 40 m (cod 119)
    - Exploatarea produselor de balastiera, cariera, fabricarea emulsiilor bituminoase, reparatii utilaje, echipamente si mijloace de transport specifice sectorului de drumuri (cod E)
    - Gestionarea bunurilor publice din administrare (cod A.1)
    - Sistemul de administrare rutiera optimizata (cod A.2)
    - Revizii si controale ale starii tehnice a drumurilor si podurilor (cod A.3)
    - Prognoze, studii, experimentari, cercetari (cod A.4)
    - Activitatea laboratoarelor rutiere: incercari de laborator pentru materiale, procese tehnologice si echipamente, elaborarea, avizarea si aplicarea agrementelor tehnice (cod A.6)
    - Asigurarea calitatii si controlul tehnic al calitatii (cod A.7)
    - Intocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de drumuri si poduri (cod A.8).
    B. Reparatii capitale drumuri, poduri si constructii aferente acestora, din care:
    - Reparatii capitale drumuri, poduri si constructii aferente
    - Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.
    C. Comisionul si alte cheltuieli de administrare a Fondului special al drumurilor publice
    II. Cheltuieli de capital
    - Consolidari de drumuri si poduri
    - Variante ocolitoare, largiri drumuri si poduri
    - Constructii, reconstructii poduri si pasaje
    - Modernizare drumuri;
    - Sporiri de capacitate de circulatie
    - Amenajare de noduri rutiere
    - Extinderi de poduri
    - Constructii drumuri, autostrazi, drumuri expres
    - Achizitii de terenuri
    - Constructii de baze de deszapezire, cladiri, ateliere pentru intretinere si reparatii utilaje si mijloace de transport
    - Modernizari de utilaje si instalatii din domeniul drumurilor
    - Dotari cu echipamente, utilaje, instalatii, mijloace de transport, logistica pentru activitatea de drumuri si poduri
    - Proiectarea lucrarilor de la capitolul II
    - Taxe, avize, acorduri, autorizatii si altele
    - Constructii: PCTF, centre de studii si cercetare rutiera, laboratoare, depozite de materiale antiderapante si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor.
    III. Rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane la credite
    - Rambursari de credite externe
    - Plati de dobanzi si comisioane.
    IV. Rambursari de credite interne, plati de dobanzi si comisioane la credite
    - Rambursari de credite interne
    - Plati de dobanzi si comisioane.
    Anexa a fost elaborata conform prevederilor:
    1. Legii drumurilor nr. 13/1974, cu modificarile ulterioare;
    2. Normativului pentru intretinerea si repararea drumurilor, a podurilor de sosea si a constructiilor aferente lor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si telecomunicatiilor nr. 1.914 din 2 decembrie 1975;
    3. anexei nr. 2 la Decizia comuna, emisa in baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului sub nr. 1.633/GCR din 18 decembrie 1995 si de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania nr. 115 din 15 decembrie 1995.

    ANEXA 2

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                           BUGETUL
         Fondului special al drumurilor publice pe anul ................

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 Capitolul Subcapitolul Titlul/   Denumirea indicatorului  Program Repartizarea
                        Articolul                          anual   pe
                                                                   trimestre
                                                                   I II III IV
-------------------------------------------------------------------------------
     1          2           3               4                 5         6
-------------------------------------------------------------------------------
  0012                            VENITURI - TOTAL
  1112                            I. Venituri curente
  3312                            A. Venituri fiscale
  1212                            A.2 Impozite indirecte
  1712                            Alte impozite indirecte*)
               07                 Cota asupra pretului
                                  cu ridicata, exclusiv
                                  accizele, pentru
                                  carburantii auto livrati
                                  la intern de catre
                                  producatori si valorii
                                  in vama pentru
                                  carburantii auto
                                  importati.
               08                 Cota asupra pretului cu
                                  ridicata, exclusiv
                                  accizele, pentru
                                  autovehiculele si
                                  remorcile livrate de
                                  catre producatorii din
                                  tara pe piata interna si
                                  valorii in vama a
                                  autovehiculelor si
                                  remorcilor importate.
               09                 Suma fixa anuala platita
                                  de proprietarii de
                                  autovehicule si remorci
                                  pentru utilizarea
                                  drumurilor publice.
  5012                            CHELTUIELI - TOTAL*)
                        01        Cheltuieli curente
                        20        Cheltuieli materiale
                                  si servicii*)
                        70        Cheltuieli de capital
                        85        Rambursari de credite
                                  externe, plati de
                                  dobanzi si comisioane
                                  la credite
                        88        Rambursari de credite
                                  interne, plati de
                                  dobanzi si comisioane
                                  la credite.
  6912                            a) pentru drumuri
                                  nationale
                                  ACTIUNI ECONOMICE
  6812                            TRANSPORTURI SI
                                  COMUNICATII
                        01        Cheltuieli curente
                        20        Cheltuieli materiale
                                  si servicii*)
                        27        Reparatii curente,
                                  intretinere si
                                  administrare
                        28        Reparatii capitale
                        70        Cheltuieli de capital
                        73        Investitii ale regiilor
                                  autonome
                        85        Rambursari de credite
                                  externe, plati de
                                  dobanzi si comisioane
                                  aferente acestora
                      8501        Rambursari de credite
                                  externe
                      8502        Plati de dobanzi si
                                  comisioane la credite
                                  externe
                        88        Rambursari de credite
                                  interne, plati de
                                  dobanzi si comisioane
                                  aferente acestora
                      8801        Rambursari de credite
                                  interne
                      8802        Plati de dobanzi si
                                  comisioane la credite
                                  interne
                        05        Drumuri si poduri
  7012                            b) pentru drumuri locale
                                  ACTIUNI ECONOMICE
  7112                            TRANSPORTURI SI
                                  COMUNICATII
                        01        Cheltuieli curente
                        20        Cheltuieli materiale si
                                  servicii
                        27        Reparatii curente,
                                  intretinere si
                                  administrare
                        28        Reparatii capitale
                        70        Cheltuieli de capital
                        72        Investitii ale
                                  institutiilor publice
                        73        Investitii ale regiilor
                                  autonome
               05                 Drumuri si poduri
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti din aplicarea Legii nr. 13/1994, care, in executie, se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.

    ANEXA 2.1

                    FUNDAMENTAREA
bugetului special al drumurilor publice pe anul .....

                                                          - mii lei -
------------------------------------------------------------------------
 Denumirea                   Cod   Realizari   Programul pe   Propuneri
 indicatorilor               rand  din anul    anul curent    pentru anul
                                   precedent                  bugetar
------------------------------------------------------------------------
      1                       2      3             4                 5
------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL          01
 1. Cota asupra pretului      02
 cu ridicata, exclusiv
 accizele, pentru
 carburantii auto livrati
 la intern de catre
 producatori si valorii in
 vama pentru carburantii
 auto importati
 2. Cota asupra pretului      03
 cu ridicata, exclusiv
 accizele, pentru
 autovehiculele si
 remorcile livrate de
 catre producatorii din
 tara pe piata interna
 si valorii in vama a
 autovehiculelor si
 remorcilor importate
 3. Suma fixa anuala          04
 platita de proprietarii
 de autovehicule si
 remorci pentru
 utilizarea drumurilor
 publice.
 II. CHELTUIELI - TOTAL       05
 rd. (06+07+08+09+10)
 A. Lucrari de reparatii      06
 curente, capitale,
 intretinere si
 administrare pentru
 drumurile nationale*)
 B. Lucrari de reparatii      07
 curente, capitale,
 intretinere si
 administrare pentru
 drumurile locale*)
 C. Rambursari de credite     08
 externe, plati de
 dobanzi si comisioane la
 credite
 D. Rambursari de credite     09
 interne, plati de
 dobanzi si comisioane la
 credite
 E. Acoperirea contributiei
 in lei a partii romane       10
 la cofinantarea lucrarilor
 si obiectivelor cuprinse
 in acordurile de imprumut
 incheiate de statul roman
 sau de Administratia
 Nationala a Drumurilor
 din Romania, avand
 garantia statului, cu
 organisme financiare
 internationale
------------------------------------------------------------------------
----------------
    *) Finantarea cheltuielilor se va efectua dupa modelul fundamentarilor de la bugetul de stat, aferent categoriei de cheltuieli.

    ANEXA 3

                               CRITERIILE
de repartizare a sumelor in cadrul programelor anuale din Fondul special al drumurilor publice, constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997

    a) Pentru drumurile nationale din administrarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
    Repartizarea anuala a surselor financiare pentru drumurile nationale se face de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, pe activitati, lunar, in conformitate cu anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, in functie de necesitatile justificate ale fiecarei categorii de lucrari.
    b) Pentru drumurile (nationale, judetene si comunale) din administrarea consiliilor judetene si locale
    Repartizarea anuala a surselor financiare pe judete se face de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, in functie de lungimea drumurilor nationale, judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale, conform datelor din recensamantul de trafic.
    In cadrul cheltuielilor curente se va prevedea un procent de 10% din totalul volumului acestora pentru actiuni si lucrari privind siguranta circulatiei rutiere.
    In cadrul cheltuielilor de capital se vor prevedea dotarile de utilaje, instalatii, echipamente si mijloace de transport necesare regiilor judetene de drumuri si poduri, tinand seama de dotarea existenta a acestora, de lungimea si de traficul retelei de drumuri judetene si comunale aflate in administrarea consiliului judetean sau local.

    ANEXA 3a)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI
    SI PODURI (D.R.D.P.) ........
    CONSILIUL JUDETEAN ..........
    CONSILIUL LOCAL .............

                        CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ....... 199 .......

                                                      - mii lei -
                             ---------------------------------------
                    TOTAL                  din care:
                             ---------------------------------------
                             Reparatii                  Contributia
                             curente                    Guvernului
                             Intretinere    Reparatii   Romaniei
                             Administrare   capitale    pentru
                                                        reabilitari
                                                        de drumuri
                                                        nationale
                             ---------------------------------------
                                 1             2             3
                             ---------------------------------------
    1. Valoarea programului
       anual aprobat
    2. Valoarea programului
       cumulat pana la finele
       lunii pentru care se
       face solicitarea
    3. Valoarea realizarilor
       cumulate de la
       inceputul anului pana
       la finele lunii
       precedente lunii in
       care se face
       solicitarea
    4. Sumele cumulate de la
       inceputul anului,
       alocate pana la finele
       lunii precedente lunii
       in care se face
       solicitarea in baza
       cererilor justificative
       anterioare
    5. Sumele necesare (2-4)
    6. Sumele primite in plus
       fata de deconturile
       justificative
       prezentate (4-3)
    7. Sumele de alocat (5-6)

       Datele se confirma pe raspunderea noastra.

                              D.R.D.P.

              Director,                       Director economic,
                                               (Contabil-sef),

                         CONSILIUL JUDETEAN

            Presedinte,                          Contabil-sef,

                           CONSILIU LOCAL

                Primar,                          Contabil-sef,

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea pe sectoare de drum si pe pozitii kilometrice pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate.

    ANEXA 3b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    CONSILIUL JUDETEAN .............
    CONSILIUL LOCAL ................

                         CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ...... 199 .......

                                                  - mii lei -
    1. Valoarea programului anual aprobat
    2. Valoarea programului cumulat pana
       la finele lunii pentru care se face
       solicitarea
    3. Valoarea realizarilor cumulate de la
       inceputul anului pana la finele
       lunii precedente lunii in care se
       face solicitarea
    4. Sumele cumulate de la inceputul
       anului, alocate pana la finele lunii
       precedente lunii in care se face
       solicitarea in baza cererilor
       justificative anterioare
    5. Sumele necesare (2-4)
    6. Sumele primite in plus fata de
       deconturile justificative prezentate
       (4-3)
    7. Sumele de alocat (5-6)

       Datele se confirma pe raspunderea noastra.

                              D.R.D.P.

               Director,                       Director economic,
                                                 (Contabil-sef),
                          CONSILIUL JUDETEAN

             Presedinte,                       Director economic,
                                                 (Contabil-sef),
                            CONSILIUL LOCAL
                 Primar,

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari independente, conform programelor aprobate.

    ANEXA 4a)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A DRUMURILOR DIN ROMANIA
                                                     Aprobat
                                                    Ministru,

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ...... 199 ......

                                                      - mii lei -
                             ---------------------------------------
                    TOTAL                  din care:
                             ---------------------------------------
                             Reparatii                  Contributia
                             curente                    Guvernului
                             Intretinere    Reparatii   Romaniei
                             Administrare   capitale    pentru
                                                        drumuri
                                                        nationale
                             ---------------------------------------
                                  1             2            3
                             ---------------------------------------
    1. Valoarea programului
       anual aprobat
    2. Valoarea programului
       cumulat pana la finele
       lunii pentru care se
       face solicitarea
    3. Valoarea realizarilor
       cumulate de la
       inceputul anului pana
       la finele lunii
       precedente lunii in
       care se face
       solicitarea
    4. Sumele cumulate de la
       inceputul anului,
       alocate pana la finele
       lunii precedente lunii
       in care se face
       solicitarea in baza
       cererilor justificative
       anterioare
    5. Sumele necesare (2-4)
    6. Sumele primite in plus
       fata de deconturile
       justificative (4-3)
    7. Sumele de alocat (5-6)

       Datele se confirma pe raspunderea noastra.

     Director general,                            Director economic,

                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                               Avizat

    Secretar de stat,                           DIRECTII DE SPECIALITATE

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea pe sectoare de drum si pe pozitii kilometrice pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate.
    Prezenta anexa se intocmeste de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, separat, pentru drumurile nationale si pentru drumurile locale.

    ANEXA 4b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A DRUMURILOR DIN ROMANIA

                                                  Aprobat
                                                 Ministru,

                         CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ...... 199 ......

                                               - mii lei -
    1. Valoarea programului anual aprobat
    2. Valoarea programului cumulat pana
       la finele lunii pentru care se face
       solicitarea
    3. Valoarea realizarilor cumulate de la
       inceputul anului pana la finele lunii
       precedente lunii in care se face
       solicitarea
    4. Sumele cumulate de la inceputul anului,
       alocate pana la finele lunii precedente
       lunii in care se face solicitarea in
       baza cererilor justificative anterioare
    5. Sumele necesare (2-4)
    6. Sumele primite in plus fata de
       deconturile justificative (4-3)
    7. Sumele de alocat (5-6)

       Datele se confirma pe raspunderea noastra.

      Director general,                           Director economic,

                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                               Avizat
      Secretar de stat,                        DIRECTII DE SPECIALITATE

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari independente conform programelor aprobate.
    Prezenta anexa se intocmeste de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, separat, pentru drumurile nationale si pentru drumurile locale.

    ANEXA 4c)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A DRUMURILOR DIN ROMANIA

                                                        Aprobat
                                                        Ministru,

                             CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru rambursari de credite interne (externe), plati de dobanzi si comisioane la credite care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru drumuri nationale pentru luna ...... 199 .....

                                                    - mii lei -
------------------------------------------------------------------
  Explicatii                 TOTAL              din care:
                                    ------------------------------
                                    Rambursari    Plati de dobanzi
                                    de credite    si comisioane
------------------------------------------------------------------
 1. Valoarea programului
    anual aprobat
 2. Valoarea programului
    cumulat pana la finele
    lunii pentru care se
    face solicitarea
 3. Valoarea realizarilor
    cumulate de la inceputul
    anului pana la finele
    lunii precedente lunii
    in care se face
    solicitarea
 4. Sumele cumulate de la
    inceputul anului, alocate
    pana la finele lunii
    precedente lunii in care
    se face solicitarea in
    baza cererilor
    justificative anterioare
 5. Sumele necesare (2-4)
 6. Sumele primite in plus
    fata de deconturile
    justificative (4-3)
 7. Sumele de alocat (5-6)

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

      Director general,                           Director economic,

                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                 Avizat

      Secretar de stat,                         DIRECTII DE SPECIALITATE

    NOTA:
    Prezenta anexa se intocmeste separat pentru rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite interne si externe.

    ANEXA 5a)

    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI
    SI PODURI (D.R.D.P.) ............
    CONSILIUL JUDETEAN ...............
    CONSILIUL LOCAL .................

                         DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ....

                                                     - mii lei -
------------------------------------------------------------------
 Explicatii                 Luna pentru care   Cumulat de la
                            se justifica       inceputul anului
------------------------------------------------------------------
 1. Venituri din sume
    primite din Fondul
    special al
    drumurilor publice,
    pentru:
 A. Cheltuieli curente,
    din care:
    - Reparatii curente,
      intretinere si
      administrare
    - Reparatii capitale,
      din care:
      - Contributia in lei
        a partii romane*)
 B. Cheltuieli de capital
 II. Cheltuieli totale,
     din care:
 A. Cheltuieli curente,
    din care:
    - Reparatii curente,
      intretinere si
      administrare
    - Reparatii capitale,
      din care:
      - Reparatii capitale
      - Contributia in lei
        a partii romane*)
 B. Cheltuieli de capital
 III. Diferenta de
      regularizat (I-II)
-------------------
    *) Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.

    Datele se confirma pe propria raspundere.

                            D.R.D.P.

         Director,                               Director economic,
                                                   (contabil-sef)

    CONSILIUL JUDETEAN
       Presedinte,

     CONSILIUL LOCAL
         Primar,

    NOTA:
    In anexa se va prezenta:
    - pentru cheltuieli curente - repartizarea pe categorii de drum si pe pozitii kilometrice pentru fiecare dintre lucrarile nominalizate, conform programelor aprobate;
    - pentru cheltuieli de capital - repartizarea pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari, conform programelor aprobate.

    ANEXA 5b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A DRUMURILOR DIN ROMANIA
                                                         Aprobat
                                                        Ministru,

                          DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice pentru luna .... 199 .....

                                                     - mii lei -
------------------------------------------------------------------
 Explicatii                 Luna pentru care   Cumulat de la
                            se justifica       inceputul anului
------------------------------------------------------------------
 I. Venituri din sume
    primite din Fondul
    special al drumurilor
    publice, pentru:
 A. Cheltuieli curente,
    din care:
    - Reparatii curente,
      intretinere si
      administrare
    - Reparatii capitale
      din care:
      - Contributia in lei
        a partii romane*)
 B. Cheltuieli de capital
 C. Rambursari de credite
    externe, plati de
    dobanzi si comisioane,
    din care:
    - Rambursari de credite
      externe
    - Plati de dobanzi si
      comisioane
 D. Rambursari de credite
    interne, plati de
    dobanzi si comisioane,
    din care:
    - Rambursari de
      credite interne
    - Plati de dobanzi si
      comisioane
 II. Cheltuieli totale,
     din care:
 A. Cheltuieli curente,
    din care:
    - Reparatii curente,
      intretinere si
      administrare
    - Reparatii capitale,
      din care:
      - Reparatii capitale
      - Contributia in lei
        a partii romane*)
 B. Cheltuieli de capital
 C. Rambursari de credite
    externe, plati de
    dobanzi si comisioane
    aferente acestora,
    din care:
    - Rambursari de
      credite externe
    - Plati de dobanzi si
      comisioane
 D. Rambursari de credite
    interne, plati de
    dobanzi si comisioane
    aferente acestora,
    din care:
    - Rambursari de
      credite interne
    - Plati de dobanzi si
      comisioane
 III. Diferenta de
      regularizat (I-II)
------------------
    *) Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.

    Datele se confirma pe propria raspundere.

             ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    Director general,                             Director economic,

                      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                Avizat

    Secretar de stat,                           DIRECTII DE SPECIALITATE

    NOTA:
    In anexa se va prezenta:
    - pentru cheltuieli curente - repartizarea pe categorii de drum si pe pozitii kilometrice pentru fiecare dintre lucrarile nominalizate, conform programelor aprobate;
    - pentru cheltuieli de capital - repartizarea pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari, conform programelor aprobate.
    Prezenta anexa se intocmeste separat pentru veniturile si cheltuielile aferente drumurilor nationale si, respectiv, pentru veniturile si cheltuielile aferente drumurilor locale.

    ANEXA 6
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                         CONTUL DE EXECUTIE
privind Fondul special al drumurilor publice la data de ...........

                                           - mii lei -
--------------------------------------------------------
 Denumirea indicatorilor          Program     Realizari
--------------------------------------------------------
 1. VENITURI - TOTAL
 Venituri curente
 A. Venituri fiscale
 A.2. Impozite indirecte
 Alte impozite indirecte*)
 - Cota asupra pretului cu
 ridicata, exclusiv accizele,
 pentru carburantii auto
 livrati la intern de catre
 producatori si valorii in
 vama pentru carburantii auto
 importati
 - Cota asupra pretului cu
 ridicata, exclusiv accizele,
 pentru autovehiculele si
 remorcile livrate de catre
 producatorii din tara pe
 piata interna si valorii in
 vama a autovehiculelor si
 remorcilor importate
 - Suma fixa anuala platita de
 proprietarii de autovehicule
 si remorci pentru utilizarea
 drumurilor publice
 II. CHELTUIELI-TOTAL*)
 Cheltuieli curente
 Cheltuieli materiale si
 servicii*)
 Cheltuieli de capital
 Rambursari de credite externe,
 plati de dobanzi si comisioane
 la credite externe
 Rambursari de credite interne,
 plati de dobanzi si comisioane
 la credite interne
 a) Pentru drumuri nationale
 ACTIUNI ECONOMICE
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
 Cheltuieli curente
 Cheltuieli materiale si
 servicii*)
 Reparatii curente, intretinere
 si administrare
 Reparatii capitale
 Contributia in lei a partii
 romane*)
 Cheltuieli de capital
 Rambursari de credite externe,
 plati de dobanzi si comisioane
 la credite externe
 Rambursari la credite interne,
 plati de dobanzi si comisioane
 la credite interne
 Drumuri si poduri
 b) Pentru drumuri locale
 ACTIUNI ECONOMICE
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
 Cheltuieli curente
 Cheltuieli materiale si
 servicii
 Reparatii curente, intretinere
 si administrare
 Reparatii capitale
 Cheltuieli de capital
 Investitii ale institutiilor
 publice
 Investitii ale regiilor autonome
 Drumuri si poduri
--------------------------------------------------------
-----------------
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti din aplicarea Legii nr. 13/1994, care, in executie, se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.
    *) Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.

    ANEXA 7

--------------------------------------------------------------------------
 Sucursale           Filiale             Sucursale si filiale C.E.C.
--------------------------------------------------------------------------
 Alba                                    Alba Iulia, piata Iuliu Maniu
                                         nr. 13
                     Aiud                Aiud, piata Cuza Voda nr. 24
 Arad                                    Arad, Bd. Revolutiei nr. 57
 Arges                                   Pitesti, Bd. Republicii, bl. E3b,
                                         centru
                     Campulung           Campulung, str. Nicolae Leonard,
                                         bl. A10
 Bacau                                   Bacau, Bd. Unirii nr. 11
                     Moinesti            Moinesti, str. Tudor Vladimirescu,
                                         bl. F
                     Onesti              Onesti, bd. Belvedere nr. 1
 Bihor                                   Oradea, Piata Independentei,
                                         bl. A3 - A4
 Bistrita-Nasaud                         Bistrita, str. Mihai Eminescu
                                         nr. 2
 Botosani                                Botosani, Piata Revolutiei
                                         nr. 3
                     Dorohoi             Dorohoi, str. C. Dobrogeanu-Gherea
                                         nr. 6
 Brasov                                  Brasov, Str. Muresenilor nr. 6
                     Fagaras             Fagaras, Bd. Unirii nr. 6B
 Braila                                  Braila, Bd. Independentei,
                                         bl. A2 + A2 bis
 Buzau                                   Buzau, Bd. Unirii, bl. 14IJK 15A
 Caras-Severin                           Resita, piata 1 Decembrie 1918
                                         nr. 9
                     Caransebes          Caransebes, str. Mihai Viteazul
                                         nr. 12
 Calarasi                                Calarasi, Str. Progresului
                                         nr. 23
                     Oltenita            Oltenita, Str. Argesului nr. 78
 Cluj                                    Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie
                                         nr. 23 - 35
                     Dej                 Dej, str. 1 Mai nr. 9
                     Turda               Turda, Piata Romana nr. 14,
                                         bl. O
 Constanta                               Constanta, bd. Tomis nr. 79 - 89
                     Medgidia            Medgidia, Str. Halei nr. 1
 Covasna                                 Sfantu Gheorghe, str. Mihai
                                         Viteazul nr. 2
 Dambovita                               Targoviste, Bd. Independentei
                                         nr. 3
                     Gaesti              Gaesti, Str. Unirii, bl. 30
 Dolj                                    Craiova, str. Sfantu Dumitru,
                                         bl. 1-3-5
                     Bailesti            Bailesti, Str. Victoriei nr. 166
 Galati                                  Galati, str. Domneasca nr. 24,
                                         bl. Modern
                     Tecuci              Tecuci, str. Ion Petrovici nr. 2
 Giurgiu                                 Giurgiu, Str. Garii nr. 1, bl. 48
 Gorj                                    Targu Jiu, str. Traian, bl. C1
 Harghita                                Miercurea-Ciuc, str. Florilor
                                         nr. 24
                     Gheorgheni          Gheorgheni, str. Nicolae Balcescu
                                         nr. 15
                     Odorheiu Secuiesc   Odorheiu Secuiesc, bl. Kossuth
                                         Lajos nr. 1
 Hunedoara                               Deva, bd. 22 Decembrie nr. 90,
                                         bl. 26
                     Hunedoara           Hunedoara, str. Avram Iancu nr. 14
                     Petrosani           Petrosani, str. 1 Decembrie 1918
                                         nr. 61
 Ialomita                                Slobozia, str. Matei Basarab,
                                         bl. A5
 Iasi                                    Iasi, str. A. Pann nr. 38,
                                         bl. 1-A1
                     Pascani             Pascani, Piata Moldovei,
                                         bl. Moldova
 Maramures                               Baia Mare, Bd. Unirii nr. 12 A
                     Sighetu Marmatiei   Sighetu Marmatiei, piata
                                         1 Decembrie nr. 1
 Mehedinti                               Drobeta-Turnu Severin, str.
                                         Dimitrie Cantemir nr. 6
 Mures                                   Targu Mures, bd. 1 Decembrie 1918
                                         nr. 1
                     Reghin              Reghin, bd. Unirii, bl. 19
                     Sighisoara          Sighisoara, str. 1 Decembrie 1918
                                         nr. 8-10
 Neamt                                   Piatra-Neamt, str. Ozana nr. 2,
                                         bl. M1
                     Roman               Roman, piata Stefan cel Mare, bl.
                                         6
 Olt                                     Slatina, bd. Alexandru Ioan Cuza
                                         nr. 32
                     Caracal             Caracal, Str. Trandafirilor,
                                         bl. ABC
 Prahova                                 Ploiesti, str. Cuza Voda, bl.
                                         B1-B2
                     Campina             Campina, str. Carol I, bl.
                                         BC 32-34
 Satu Mare                               Satu Mare, calea Traian nr. 2
                     Carei               Carei, str. Mihai Viteazul
                                         nr. 2, bl. MV 18-20
 Salaj                                   Zalau, bd. Mihai Viteazul, bl. D
 Sibiu                                   Sibiu, str. Samuel Bruckenthal
                                         nr. 2
                     Medias              Medias, str. L. Roth nr. 19
 Suceava                                 Suceava, str. Curtea Domneasca,
                                         bl. 14
                     Campulung           Campulung Moldovenesc, str.
                     Moldovenesc         Dimitrie Cantemir, bl. 31
                     Radauti             Radauti, Aleea Primaverii
                     Vatra Dornei        Vatra Dornei, str. Mihai
                                         Eminescu nr. 42
 Teleorman                               Alexandria, str. Bucuresti nr. 59
                     Rosiori de Vede     Rosiori de Vede, Calea Dunarii
                                         nr. 32
                     Turnu Magurele      Turnu Magurele, Str. Independentei,
                                         bl. D16
 Timis                                   Timisoara, str. E. Carusso nr. 1
                     Lugoj               Lugoj str. Asztalos nr. 1-3
 Tulcea                                  Tulcea, str. Babadag nr. 11, bl. 5
 Vaslui                                  Vaslui, str. Stefan cel Mare
                                         nr. 75, bl. 75
                     Barlad              Barlad, Str. Republicii nr.
                                         200, bl. D1-8
                     Husi                Husi, str. General Teleman nr. 1,
                                         bl. A1
 Valcea                                  Ramnicu Valcea, Calea lui Traian
                                         nr. 150
                     Dragasani           Dragasani, str. Gib Mihaescu,
                                         bl. A1
 Vrancea                                 Focsani, str. Alexandru Vlahuta
                                         nr. 27
 S.M.B.                                  Bucuresti, Calea Victoriei nr. 11
                     Sector 1            Bucuresti, sos. Stefan cel Mare
                                         nr. 1-3, bl. 1
                     Sector 2            Bucuresti, sos. Stefan cel Mare
                                         nr. 31, bl. 29
                     Sector 3            Bucuresti, str. Dristor nr. 81-88,
                                         bl. B13
                     Sector 4            Bucuresti, bd. Alexandru Obreja,
                                         Complexul Comercial Berceni Sud 1
                     Sector 5            Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13
                     Sector 6            Bucuresti, str. Ion Campineanu
                                         nr. 23
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8

                              SECTIILE
Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, din teritoriu, care distribuie rovignete cu mentiunea "Gratuit"

    D.R.D.P. Bucuresti - Bucuresti, bd. Golescu nr. 38, fax: 6387385
    Sectii:
    Bucuresti Nord, sos. Chitila nr. 232, sectorul 1
    Bucuresti Sud, Autostrada Bucuresti-Pitesti km 10+200
    Alexandria, str. 1 Mai nr. 107, bl. 11, sc. A, et. 3, judetul Teleorman
    Pitesti, Str. Depozitelor nr. 14 bis, judetul Arges
    Targoviste, Str. Rodnei nr. 41, judetul Dambovita
    Ploiesti, str. Maramures nr. 6, judetul Prahova
    Buzau, Str. Independentei nr. 63, judetul Buzau
    S.U.G.T.T. Ploiesti, str. Marfuri nr. 7, judetul Prahova
    Vama Giurgiu - Sediu
    Sectia de control taxare Giurgiu

    D.R.D.P. Craiova - Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 171A, judetul Dolj, fax: 051/182231
    Sectii:
    Craiova, judetul Dolj
    Drobeta-Turnu Severin, str. Topolnitei nr. 24, judetul Mehedinti
    Targu Jiu, Calea Severinului nr. 213, judetul Gorj
    Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 15, judetul Valcea
    Slatina, str. Pitesti nr. 187, judetul Olt
    S.U.G.T.T. Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 171B, judetul Dolj

    D.R.D.P. Timisoara - Timisoara, str. Giurgiului nr. 18, judetul Timis, fax: 190609
    Sectii:
    Arad, Calea Ardealului, judetul Arad
    Caransebes, str. Sesul Rosu nr. 12A, judetul Caras-Severin
    Deva, Str. Randunicii nr. 3A, judetul Hunedoara
    Orsova, Str. Garii nr. 9, judetul Mehedinti
    Timisoara, str. Emil Zola nr. 159, judetul Timis
    S.U.G.T.T. Timisoara, Str. Ardealului nr. 11, judetul Timis
    Laboratorul Central A.D.P., Timisoara, Str. Giurgiului nr. 8, judetul Timis, tel: 056/219158

    D.R.D.P. Cluj - Cluj-Napoca, str. Karl Marx nr. 128, judetul Cluj, fax: 432446
    Sectii:
    Cluj-Napoca, Str. Dunarii nr. 24, judetul Cluj
    Bistrita, str. Petru Maior nr. 1, judetul Bistrita-Nasaud
    Alba Iulia, str. Garii nr. 2, judetul Alba
    Baia Mare, str. Horea nr. 2, judetul Maramures
    Oradea, Str. Sucevei, judetul Bihor
    Zalau, Str. Nucilor nr. 1, judetul Salaj
    Satu Mare, str. Gheorghe Baritiu nr. 127, judetul Satu Mare
    S.U.G.T.T. Cluj-Napoca, Str. Fabricii, judetul Cluj
    A.L.R. Cluj-Napoca, Str. Cojocnei nr. 93-99, judetul Cluj

    D.R.D.P. Brasov - Brasov, str. Castelului nr. 148, fax: 152343
    Sectii:
    Brasov, Str. Spicului nr. 2, judetul Brasov
    Sibiu, Str. Graului nr. 27, judetul Sibiu
    Miercurea-Ciuc, str. Pictor Nagy Imre nr. 77, judetul Harghita
    Sfantu Gheorghe, Str. Ciucului nr. 139, judetul Covasna
    S.U.G.T.T. Brasov, str. Traian Grozavescu nr. 8, judetul Brasov
    Targu Mures, str. Sinaia nr. 4, judetul Mures

    D.R.D.P. Iasi - Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19, judetul Iasi, fax: 214432
    Sectii:
    Iasi, str. Ghica Voda nr. 46, judetul Iasi
    Barlad, calea Tecuci nr. 12, judetul Vaslui
    Suceava, str. Alexandru Ghica nr. 10, judetul Suceava
    Botosani, str. Victoria nr. 9, judetul Botosani
    Piatra-Neamt, str. Elena Cuza nr. 8, judetul Neamt
    Galati, str. Traian nr. 397, judetul Galati
    Bacau, str. C. Musat nr. 1, judetul Bacau
    Campulung Moldovenesc, str. Ciprian Porumbescu nr. 33, judetul Suceava
    Focsani, str. 1 Decembrie 1918, judetul Vrancea
    S.U.G.T.T. Iasi, str. Sergent Grigore Ion nr. 10, judetul Iasi
    Laboratorul Central, str. Sergent Grigore Ion nr. 10, judetul Iasi

    D.R.D.P. Constanta - Constanta, str. I. C. Bratescu nr. 1, judetul Constanta, fax: 674371
    Sectii:
    Constanta, str. Alba Iulia nr. 17, judetul Constanta
    Tulcea, Str. Isaccei nr. 123, judetul Tulcea
    Braila, str. Grivita nr. 205, judetul Braila
    Fetesti, Str. Depoului nr. 57, judetul Ialomita
    Atelierul Mecanic Constanta, bd. I. C. Bratianu nr. 140, judetul Constanta
    Calarasi, Prelungirea Bucuresti nr. 389, judetul Calarasi
    Slobozia, Str. Viilor nr. 633, judetul Ialomita
    A.L.R. Constanta, bd. I. C. Bratianu nr. 140, judetul Constanta
    Agentia de Taxare Agigea, tel: 041/742728
    Agentia de Taxare Negru Voda, comanda 222
    Agentia de Taxare Giurgeni, tel: 041/870245
    Agentia de Taxare Fetesti, tel: 043/362822SmartCity5

COMENTARII la Norma 3321/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3321 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu