E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 139 din 20 mai 2002

privind stabilirea pretului de referinta al dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontat de catre casele de asigurari de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 418 din 17 iunie 2002


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    avand in vedere:
    - art. 24 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
    - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
    - Referatul de aprobare nr. DGA/IV/1.098 din 16 mai 2002 al Directiei generale norme contractuale si relatii cu furnizorii;
    in temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pretul de referinta al dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, decontat de casele de asigurari de sanatate, este procent din media aritmetica a preturilor minime de vanzare cu amanuntul ale furnizorilor de dispozitive medicale acreditati, dupa cum urmeaza:
    a) 100% din media aritmetica calculata a carei valoare este mai mica sau egala cu 10.000 mii lei;
    b) 90% din media aritmetica calculata a carei valoare este cuprinsa intre 10.001 - 25.000 mii lei;
    c) 75% din media aritmetica calculata a carei valoare este cuprinsa intre 25.001 - 55.000 mii lei;
    d) 65% din media aritmetica calculata a carei valoare este cuprinsa intre 55.001 - 125.000 mii lei;
    e) 50% din media aritmetica calculata a carei valoare depaseste 125.001 mii lei.
    Art. 2
    Valorile astfel calculate se rotunjesc la 1.000 lei, rezultand preturile de referinta pe care casele de asigurari de sanatate le deconteaza furnizorilor de dispozitive medicale.
    Art. 3
    Pentru dispozitivele medicale la care cresterea pretului de referinta calculat conform art. 1, corespunzator anului 2002, fata de pretul de referinta corespunzator anului 2001, stabilit conform Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 411/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mica sau cel mult egala cu 30,3%, se deconteaza pretul de referinta astfel calculat, conform anexei la prezentul ordin.
    Art. 4
    Pentru dispozitivele medicale la care cresterea pretului de referinta calculat conform art. 1, corespunzator anului 2002, este mai mare de 30,3% fata de pretul de referinta corespunzator anului 2001, pentru stabilirea pretului de referinta conform art. 1, corespunzator anului 2002, se elimina valoarea maxima, respectiv minima, din cadrul preturilor minime de vanzare cu amanuntul, transmise de catre furnizorii de dispozitive medicale. In cazul in care prin aplicarea acestei metode pretul de referinta astfel determinat depaseste in continuare 30,3% fata de pretul de referinta stabilit pentru anul 2001, se calculeaza un pret de referinta pentru anul 2002 egal cu pretul de referinta stabilit pentru anul 2001 ajustat cu procentul de 30,3%, conform anexei la prezentul ordin.
    Art. 5
    In cazul ofertei unice de pret al unui singur furnizor pretul de referinta este pretul acelui furnizor, calculat conform prevederilor art. 1 - 3. Daca pretul de referinta depaseste 30,3% fata de pretul de referinta stabilit pentru anul 2001, se calculeaza un pret de referinta pentru anul 2002 egal cu pretul de referinta stabilit pentru anul 2001 ajustat cu procentul de 30,3%, conform anexei la prezentul ordin.
    Art. 6
    Lista cuprinzand dispozitivele medicale si preturile de referinta ale acestora decontate, integral sau cu contributie personala din partea asiguratului, de catre casele de asigurari de sanatate sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    In vederea respectarii prevederilor art. 1 lit. r) si ale art. 3 lit. l) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, furnizorii de dispozitive medicale acreditati vor pune la dispozitie caselor de asigurari de sanatate cu care se gasesc in relatie contractuala preturile de vanzare cu amanuntul care au stat la baza calcularii preturilor de referinta ale dispozitivelor medicale pentru anul 2002, certificate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. In acest sens toate ofertele de pret care au fost comunicate in vederea stabilirii preturilor de referinta pentru anul 2002 sunt considerate preturi care au stat la baza calcularii preturilor de referinta ale dispozitivelor medicale pentru anul 2002.
    Art. 8
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 411/2001 privind stabilirea pretului de referinta al dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare.

           Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                      prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    LISTA DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE CORECTARII SI RECUPERARII DEFICIENTELOR ORGANICE SAU FUNCTIONALE ORI CORECTARII UNOR DEFICIENTE FIZICE

    A. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |     CARACTERISTICI      |  Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |   TEHNICE DEFINITORII   | referinta |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (lei/buc.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |Proteza auditiva|a. Retroauriculara|*) pentru hipoacuzii     |  5.741.000|
|    |                |b. Intraauriculara|usoare: 21 - 40 dB HL    |  6.970.000|
|    |                |                  |amplificare: 0 ... 50 dB |           |
|    |                |                  |nivel maxim: 110 +/- 5 dB|           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |Proteza auditiva|a. Retroauriculara|pentru hipoacuzii medii: |  5.812.000|
|    |                |b. Intraauriculara| 41 - 70 dB HL           |  6.728.000|
|    |                |                  |amplificare: 0 ... 50 dB |           |
|    |                |                  |nivel maxim: 110 +/- 5 dB|           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3  |Proteza auditiva|   Retroauriculara|pentru hipoacuzii severe:|  5.476.000|
|    |                |                  | 71 - 90 dB HL           |           |
|    |                |                  |amplificare: 0 ... 60 dB |           |
|    |                |                  |nivel maxim:             |           |
|    |                |                  | 120 +/- 10 dB           |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 4  |Proteza auditiva|   Retroauriculara|pentru hipoacuzii        |  5.896.000|
|    |                |                  | profunde: > 91 dB HL    |           |
|    |                |                  |amplificare: 0 ... 60 dB |           |
|    |                |                  |nivel maxim:             |           |
|    |                |                  | 130 +/- 10 dB           |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 5  |Proteza         |Vibrator laringian|nivel maxim: 90 dB       |  6.713.000|
|    |fonatorie       |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | laringectomii totale    |           |
|    |                |                  | sau partiale            |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |   Buton fonator  |se compune din proteza   |     0     |
|    |                |   (shunt -       | vocala; dispozitiv      |           |
|    |                |   ventile)       | pentru umidifiere si    |           |
|    |                |                  | emoliere a aerului      |           |
|    |                |                  | inspirat; canula        |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | laringectomii totale    |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 6  |Proteza         |   Canula traheala|diametre 6 - 14 mm       |     0     |
|    |traheala        |   simpla         |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | traheostomizati         |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |   Canula traheala|diametre 8 - 14 mm       |     0     |
|    |                |   Montgomery     |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | traheostomizati cu      |           |
|    |                |                  | stenoze traheale        |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|

    B. Dispozitive pentru protezare stomii
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |     CARACTERISTICI      |  Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |   TEHNICE DEFINITORII   | referinta |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (lei/set) |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |A. Sistem stomic|a. sac colector   |cu adeziv                |  1.429.000|
|    |unitar*)        |pentru colostomie |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    | (sac stomic de |                  | evacuare                |           |
|    | unica          |                  |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    | utilizare)     |                  | inchidere               |           |
|    |                |                  |cu sau fara filtru       |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b. sac colector   |cu adeziv                |  1.721.000|
|    |                |pentru ileostomie |cu dispozitiv de evacuare|           |
|    |                |                  |cu dispozitiv de         |           |
|    |                |                  | inchidere               |           |
|    |                |                  |cu sau fara filtru       |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c. sac colector   |cu adeziv                |  1.175.000|
|    |                |pentru urostomie  |cu dispozitiv de evacuare|           |
|    |                |                  |cu dispozitiv de         |           |
|    |                |                  | inchidere               |           |
|    |                |                  |cu sau fara valva de     |           |
|    |                |                  | retinere                |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |B. Sistem stomic|a. pentru         |                         |  1.364.000|
|    |cu doua         |colostomie:       |                         |           |
|    |componente*)   |flansa suport     |cu adeziv                |           |
|    |                |    si            |                         |           |
|    |                |sac colector      |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | evacuare                |           |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | inchidere               |           |
|    |                |                  |cu sau fara filtru       |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b. pentru         |                         |  1.321.000|
|    |                |ileostomie        |                         |           |
|    |                |flansa suport     |cu adeziv                |           |
|    |                |    si            |                         |           |
|    |                |sac colector      |cu dispozitiv de evacuare|           |
|    |                |                  |cu dispozitiv de         |           |
|    |                |                  | inchidere               |           |
|    |                |                  |cu sau fara filtru       |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c. pentru         |                         |  2.099.000|
|    |                |urostomie         |                         |           |
|    |                |flansa suport     |cu adeziv                |           |
|    |                |    si            |                         |           |
|    |                |sac colector      |cu dispozitiv de evacuare|           |
|    |                |                  |cu dispozitiv de         |           |
|    |                |                  | inchidere               |           |
|    |                |                  |cu sau fara valva de     |           |
|    |                |                  | retinere                |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
    *) un set de referinta cuprinde nr. buc./luna prevazuti in Ordinul nr. 629/4233/2001
    (a. sac colector pentru colostomie = 30 buc./luna; b. sac colector pentru ileostomie = 30 buc./luna; c. sac colector pentru urostomie = 15 buc./luna)
    Daca pretul de livrare/buc. al furnizorului este mai mic decat pretul de referinta/buc. se pot deconta cel mult 30 respectiv 15 saci/luna.
    Daca pretul de livrare al furnizorului este mai mare decat pretul de referinta/buc. se pot deconta pana la 30 respectiv 15 saci/luna, fara a depasi pretul de referinta al setului.
    *) Un set de referinta cuprinde nr. buc./luna prevazuti in Ordinul nr. 629/4233/2001
    (a. pentru colostomie, b. pentru ileostomie, c. pentru urostomie - un set de referinta este alcatuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori/luna)
    In situatii speciale, la recomandarea medicului specialist, componenta setului de referinta poate fi modificata in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set de referinta.

    C. Dispozitive pentru incontinenta urinara
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |     CARACTERISTICI      |  Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |   TEHNICE DEFINITORII   | referinta |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (lei/set.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |Condom urinar*) |                  |se executa din cauciuc   |    737.000|
|    |                |                  | natural                 |           |
|    |                |                  |cu evacuare              |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |Sac colector de |                  |500 ml, 1500 ml, 2000 ml |     81.000|
|    |urina*)        |                  |cu tub de admisie        |           |
|    |                |                  |cu sau fara tub de       |           |
|    |                |                  | evacuare                |           |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | drenaj                  |           |
|    |                |                  |cu adaptor               |           |
|    |                |                  |cu sau fara valva de     |           |
|    |                |                  | retinere                |           |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | aerare                  |           |
|    |                |                  |cu gradatie              |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3  |Sonda Foley*) |                  |de diverse dimensiuni    |    151.000|
|    |                |                  |cu 2 cai                 |           |
|    |                |                  |se executa din cauciuc   |           |
|    |                |                  | natural sau sintetic    |           |
|    |                |                  |cu balonas gonflabil     |           |
|    |                |                  | pentru fixare           |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
    *), *), *) decontarea se face in limita pretului de referinta pe set, fara depasirea nr. de buc./luna prevazuti in Ordinul 629/4233/2001

    Nota: preturile de vanzare cu amanuntul in baza carora s-au calculat preturile de referinta pentru dispozitivele medicale de la cap. C, au incluse si TVA-ul;

    D. Proteze pentru membrul inferior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |     CARACTERISTICI      |  Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |   TEHNICE DEFINITORII   | referinta |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (lei/buc.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |Proteza partiala|a) LISEFRANC      |se recomanda pentru      |  9.095.000|
|    |de picior       |                  | amputatia               |           |
|    |                |                  | metatarsienelor         |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b) CHOPART        |picior cu sprijin pe     | 10.595.000|
|    |                |                  | gamba                   |           |
|    |                |                  |cu manson                |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | amputatia la nivelul    |           |
|    |                |                  | tarsienelor             |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c) PIROGOFF       |picior cu sprijin pe     | 10.631.000|
|    |                |                  | gamba                   |           |
|    |                |                  |cu manson                |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | amputatia astragalului  |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |Proteza pentru  |SYME              |picior cu sprijin pe     | 10.255.000|
|    |dezarticulatia  |                  | gamba                   |           |
|    |de glezna       |                  |cu manson                |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | amputatia membrului     |           |
|    |                |                  | inferior la nivelul     |           |
|    |                |                  | articulatiei gleznei    |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3  |Proteza de gamba|a) conventionala, |se fixeaza prin          | 13.433.000|
|    |                |din material      | intermediul unei mansete|           |
|    |                |plastic, cu       | sau bratari             |           |
|    |                |contact total     |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b) conventionala, |se fixeaza cu siret sau  | 13.197.000|
|    |                |din piele         | curele                  |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru orice|           |
|    |                |                  | tip de bont             |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c) geriatrica     |picior din material      | 14.534.000|
|    |                |                  | plastic,                |           |
|    |                |                  |gamba din rasina         |           |
|    |                |                  | artificiala             |           |
|    |                |                  |manson din plastic/piele |           |
|    |                |                  |prindere cu butoni sau   |           |
|    |                |                  | sireturi                |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | persoane cu conditie    |           |
|    |                |                  | fizica precara, in cazul|           |
|    |                |                  | in care bontul isi      |           |
|    |                |                  | modifica volumul        |           |
|    |                |                  |contracturi de maxim 30  |           |
|    |                |                  | grade                   |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |d) modulara       |manson elastic intern    | 20.587.000|
|    |                |                  | supracondiliar acoperit |           |
|    |                |                  | de un manson rigid din  |           |
|    |                |                  | rasina                  |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan                   |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa/mobila |           |
|    |                |                  | de glezna               |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | amputatii pana la       |           |
|    |                |                  | nivelul 1/3 medii       |           |
|    |                |                  | superioare              |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 4  |Proteza pentru  |modulara          |manson elastic acoperit  | 40.876.000|
|    |dezarticulatia  |                  | de un manson rigid din  |           |
|    |de genunchi     |                  | rasina                  |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia genunchiului|           |
|    |                |                  | si laba piciorului      |           |
|    |                |                  |articulatia genunchiului |           |
|    |                |                  | mobila                  |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 5  |Proteza de      |a) pilon          |manson coapsa din        | 11.741.000|
|    |coapsa          |                  | plastic/piele;          |           |
|    |                |                  |nu are in componenta     |           |
|    |                |                  | piciorul si articulatia |           |
|    |                |                  | gleznei                 |           |
|    |                |                  |poate avea in componenta |           |
|    |                |                  | articulatia genunchiului|           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b) combinata      |manson coapsa din piele; | 14.394.000|
|    |                |                  | manson gamba din plastic|           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |articulatie fixa/libera  |           |
|    |                |                  | la genunchi             |           |
|    |                |                  |prinderea se face cu     |           |
|    |                |                  | siret sau curele        |           |
|    |                |                  |trohanter din piele sau  |           |
|    |                |                  | metalic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c) din plastic    |manson coapsa din piele; | 16.941.000|
|    |                |                  | manson gamba din plastic|           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |                  |prinderea se face cu     |           |
|    |                |                  | cordon din piele        |           |
|    |                |                  |trohanter din piele sau  |           |
|    |                |                  | metalic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |d) cu vacuum      |manson coapsa din        | 23.400.000|
|    |                |                  | material plastic/lemn de|           |
|    |                |                  | tei ce realizeaza       |           |
|    |                |                  | prinderea pe bont prin  |           |
|    |                |                  | vacuum                  |           |
|    |                |                  |manson gamba de plastic  |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |                  |fixare de sold prin      |           |
|    |                |                  | curele pentru bonturi   |           |
|    |                |                  | foarte scurte           |           |
|    |                |                  |prinderea se face cu     |           |
|    |                |                  | siret sau curele        |           |
|    |                |                  |trohanter din piele sau  |           |
|    |                |                  | metalic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |e) geriatrica     |manson coapsa din        | 22.930.000|
|    |                |                  | material plastic/piele  |           |
|    |                |                  |gamba din lemn/material  |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |                  |sinarie metalica         |           |
|    |                |                  |manson din plastic/piele |           |
|    |                |                  |prindere cu butoni sau   |           |
|    |                |                  | sireturi                |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |f) modulara       |manson coapsa rigid din  | 28.004.000|
|    |                |                  | rasina                  |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | mobila                  |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|    |                |                  |sistem de curele de      |           |
|    |                |                  | fixare pe sold          |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia genunchiului|           |
|    |                |                  | si laba piciorului      |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |g) modulara cu    |manson rigid din rasina  | 31.538.000|
|    |                |   vacuum         | cu fixare prin vacuum   |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | mobila                  |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|    |                |                  |sistem de curele de      |           |
|    |                |                  | fixare pe sold, pentru  |           |
|    |                |                  | bonturile scurte        |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia genunchiului|           |
|    |                |                  | si laba piciorului      |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 6  |Proteza de sold |a) conventionala  |se executa din           | 12.259.000|
|    |                |                  | piele/plastic           |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |                  |articulatie de sold      |           |
|    |                |                  |prinderea de bazin se    |           |
|    |                |                  | face cu manson          |           |
|    |                |                  | piele/plastic           |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b) modulara       |manson din rasina        | 48.925.000|
|    |                |                  | flexibila               |           |
|    |                |                  |articulatie de sold cu   |           |
|    |                |                  | blocare, poate fi din   |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan                   |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | mobila; poate fi din    |           |
|    |                |                  | otel sau titan          |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia de sold si  |           |
|    |                |                  | articulatia de genunchi |           |
|    |                |                  | si intre articulatia de |           |
|    |                |                  | genunchi si laba        |           |
|    |                |                  | piciorului              |           |
|    |                |                  |sistem de curele de      |           |
|    |                |                  | fixare pe sold          |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 7  |Proteza partiala|a) conventionala  |se recomanda pentru      | 20.284.000|
|    |de bazin        |                  | amputatia partiala a    |           |
|    |hemipelvectomie |                  | pelvisului              |           |
|    |                |                  |partea care lipseste din |           |
|    |                |                  | pelvis se reconstituie  |           |
|    |                |                  | din plastic sau rasina  |           |
|    |                |                  | la care se fixeaza      |           |
|    |                |                  | proteza de sold         |           |
|    |                |                  |se executa din           |           |
|    |                |                  | piele/plastic           |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |                  |articulatie de sold      |           |
|    |                |                  |prinderea de bazin se    |           |
|    |                |                  | face cu manson          |           |
|    |                |                  | piele/plastic           |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b) modulara       |manson din rasina        | 49.097.000|
|    |                |                  | flexibila               |           |
|    |                |                  |articulatie de sold cu   |           |
|    |                |                  | blocare, poate fi din   |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan                   |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | mobila; poate fi din    |           |
|    |                |                  | otel sau titan          |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia de sold si  |           |
|    |                |                  | articulatia de genunchi |           |
|    |                |                  | si intre articulatia de |           |
|    |                |                  | genunchi si laba        |           |
|    |                |                  | piciorului              |           |
|    |                |                  |sistem de curele de      |           |
|    |                |                  | fixare pe sold          |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|

    E. Proteze pentru membrul superior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |     CARACTERISTICI      |  Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |   TEHNICE DEFINITORII   | referinta |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (lei/buc.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |Proteza partiala|functionala simpla|manusa cu fermoar si     |  6.957.000|
|    |de mana         |                  | degete rigide, din      |           |
|    |                |                  | silicon, material       |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |sistem de apucare cu     |  9.071.000|
|    |                |                  | degete rigide din       |           |
|    |                |                  | material plastic        |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza cu degete| 12.304.000|
|    |dezarticulatie  |                  | fixe din material       |           |
|    |de incheietura  |                  | plastic                 |           |
|    |a mainii        |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata pasiv       |     0     |
|    |                |actionata pasiv   |mana mecanica cu         |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |sau dispozitive mecanice |           |
|    |                |                  | de lucru (hook, alte    |           |
|    |                |                  | dispozitive)            |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii fixa |           |
|    |                |                  |manson din piele/material|           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |b. actionata prin cablu  | 23.695.000|
|    |                |actionata prin    |mana mecanica cu         |           |
|    |                |cablu             | actionare prin cablu    |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |sau dispozitive mecanice |           |
|    |                |                  | de lucru (hook, alte    |           |
|    |                |                  | dispozitive)            |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii fixa |           |
|    |                |                  |manson din piele/material|           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |ham de umar/brat pentru  |           |
|    |                |                  | actionare               |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |c. actionata mioelectric | 79.959.000|
|    |                |mioelectrica      |mana actionata electric  |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic, articulatie de |           |
|    |                |                  | incheietura mainii fixa |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |sistem electronic de     |           |
|    |                |                  | culegere, amplificare a |           |
|    |                |                  | semnalelor mioelectrice |           |
|    |                |                  | si comanda a mainii     |           |
|    |                |                  | electrice               |           |
|    |                |                  |acumulator, incarcator   |           |
|    |                |                  | acumulator              |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza cu degete| 13.417.000|
|    |antebrat        |                  | fixe din material       |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata pasiv       |     0     |
|    |                |actionata pasiv   |mana mecanica cu         |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |sau dispozitive mecanice |           |
|    |                |                  | de lucru (hook, alte    |           |
|    |                |                  | dispozitive)            |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii fixa |           |
|    |                |                  |manson din piele/material|           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |b. actionata prin cablu  | 25.670.000|
|    |                |actionata prin    |mana mecanica cu         |           |
|    |                |cablu             | actionare prin cablu    |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic,                |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |ham de umar pentru       |           |
|    |                |                  | actionare               |           |
|    |                |                  |sau dispozitive mecanice |           |
|    |                |                  | de lucru (hook, alte    |           |
|    |                |                  | dispozitive)            |           |
|    |                |                  |actionate prin cablu sau |           |
|    |                |                  | pasiv                   |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii fixa |           |
|    |                |                  |manson din piele/material|           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |c. actionata mioelectric | 94.500.000|
|    |                |actionata         | cu pro-supinatie pasiva |           |
|    |                |mioelectric cu    |mana actionata electric, |           |
|    |                |pro-supinatie     | manuse din material     |           |
|    |                |pasiva            | plastic,                |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |sistem electronic de     |           |
|    |                |                  | culegere, amplificare a |           |
|    |                |                  | semnalelor mioelectrice |           |
|    |                |                  | si comanda electrica a  |           |
|    |                |                  | mainii                  |           |
|    |                |                  |acumulator, incarcator   |           |
|    |                |                  | acumulator              |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |d. actionata mioelectric | 94.500.000|
|    |                |actionata         | cu pro-supinatie activa |           |
|    |                |mioelectric cu    |mana actionata electric, |           |
|    |                |pro-supinatie     | manuse din material     |           |
|    |                |activa            | plastic,                |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii      |           |
|    |                |                  | actionata electric      |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |sistem electronic de     |           |
|    |                |                  | culegere, amplificare a |           |
|    |                |                  | semnalelor mioelectrice |           |
|    |                |                  | si comanda electrica a  |           |
|    |                |                  | mainii si a articulatiei|           |
|    |                |                  | de incheietura mainii,  |           |
|    |                |                  | acumulator, incarcator  |           |
|    |                |                  | acumulator              |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 4  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza cu       | 26.288.000|
|    |dezarticulatie  |                  | degete fixe din         |           |
|    |de cot          |                  | material plastic        |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat,    |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare pasiva,         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata pasiv       |     0     |
|    |                |actionata pasiv   |mana de proteza cu       |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat,    |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare pasiva,         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |                  |sau dispozitive mecanice |           |
|    |                |                  | de lucru (hook, alte    |           |
|    |                |                  | dispozitive)            |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din piele/material|           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |b. actionata prin cablu  | 37.851.000|
|    |                |actionata prin    |mana mecanica cu         |           |
|    |                |cablu             | actionare prin cablu    |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic,                |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat si  |           |
|    |                |                  | brat                    |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare                 |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |ham de actionare si      |           |
|    |                |                  | purtare                 |           |
|    |                |                  |sau dispozitive mecanice |           |
|    |                |                  | de lucru (hook, alte    |           |
|    |                |                  | dispozitive)            |           |
|    |                |                  |actionate prin cablu sau |           |
|    |                |                  | pasiv                   |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson scurt din         |           |
|    |                |                  | piele/material plastic  |           |
|    |                |                  |ham de actionare si      |           |
|    |                |                  | purtare                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |c. atipica electrica cu  | 89.167.000|
|    |                |atipica electrica | articulatie de cot      |           |
|    |                |cu articulatie de | mecanica cu blocare     |           |
|    |                |cot mecanica      |mana electrica actionata |           |
|    |                |                  | cu microcontacte        |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |d. mioelectrica cu       | 96.144.000|
|    |                |mioelectrica cu   | articulatie de cot      |           |
|    |                |articulatie de cot| mecanica cu blocare     |           |
|    |                |mecanica          |articulatie de pumn      |           |
|    |                |                  | pasiva                  |           |
|    |                |                  |mana electrica actionata |           |
|    |                |                  | mioelectric             |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 5  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza cu degete| 23.743.000|
|    |brat            |                  | fixe din material       |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat,    |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare pasiva,         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata pasiv       |     0     |
|    |                |actionata pasiv   |mana de proteza cu       |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat,    |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare pasiva,         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |                  |sau dispozitive mecanice |           |
|    |                |                  | de lucru (hook, alte    |           |
|    |                |                  | dispozitive)            |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson scurt din         |           |
|    |                |                  | piele/material plastic  |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |b. actionata prin cablu  | 33.903.000|
|    |                |actionata prin    |mana mecanica cu         |           |
|    |                |cablu             | actionare prin cablu    |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic,                |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat     |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare                 |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |ham de actionare si      |           |
|    |                |                  | purtare                 |           |
|    |                |                  |sau dispozitive mecanice |           |
|    |                |                  | de lucru (hook, alte    |           |
|    |                |                  | dispozitive)            |           |
|    |                |                  |actionare prin cablu     |           |
|    |                |                  | sau pasiv               |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson scurt din         |           |
|    |                |                  | piele/material plastic  |           |
|    |                |                  |ham de actionare si      |           |
|    |                |                  | purtare                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |c. atipica electrica cu  | 94.403.000|
|    |                |atipica electrica | articulatie de cot      |           |
|    |                |cu articulatie de | mecanica cu blocare     |           |
|    |                |cot mecanica      |mana electrica actionata |           |
|    |                |                  | cu microcontacte        |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |d. mioelectrica cu       |110.520.000|
|    |                |mioelectrica cu   |articulatie de cot       |           |
|    |                |articulatie de cot| mecanica cu blocare     |           |
|    |                |mecanica          |articulatie de pumn      |           |
|    |                |                  | pasiva                  |           |
|    |                |                  |mana electrica actionata |           |
|    |                |                  | mioelectric             |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 6  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza cu degete| 29.654.000|
|    |dezarticulatie  |                  | fixe din material       |           |
|    |de umar         |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat,    |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare pasiva,         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic toracal         |           |
|    |                |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata pasiv       |     0     |
|    |                |actionata pasiv   |mana de proteza cu       |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat,    |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare pasiva,         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic toracal         |           |
|    |                |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |b. actionata prin cablu  | 37.970.000|
|    |                |actionata prin    |mana mecanica cu         |           |
|    |                |cablu             | actionare prin cablu    |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic,                |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat     |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare                 |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic toracal         |           |
|    |                |                  |ham de actionare si      |           |
|    |                |                  | purtare                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |c. atipica electrica cu  | 94.524.000|
|    |                |atipica electrica | articulatie de cot      |           |
|    |                |cu articulatie de | mecanica cu blocare     |           |
|    |                |cot mecanica      |mana electrica actionata |           |
|    |                |                  | cu microcontacte        |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |d. mioelectrica cu       |     0     |
|    |                |mioelectrica cu   | articulatie de cot      |           |
|    |                |articulatie de cot| mecanica cu blocare     |           |
|    |                |mecanica          |articulatie de pumn      |           |
|    |                |                  | pasiva                  |           |
|    |                |                  |mana electrica actionata |           |
|    |                |                  | mioelectric             |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 7  |Proteza pentru  |functionala simpla|mana de proteza cu degete| 35.333.000|
|    |amputatie inter-|                  | fixe din material       |           |
|    |scapulo -       |                  | plastic                 |           |
|    |toracica        |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat,    |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare pasiva,         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic toracal         |           |
|    |                |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata pasiv       |    0      |
|    |                |actionata pasiv   |mana de proteza cu       |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva,       |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat,    |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare pasiva,         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic toracal         |           |
|    |                |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |b. actionata prin cablu  | 37.115.000|
|    |                |actionata prin    | mana mecanica cu        |           |
|    |                |cablu             | actionare prin cablu    |           |
|    |                |                  |manuse din material      |           |
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie de           |           |
|    |                |                  | incheietura mainii cu   |           |
|    |                |                  | actionare pasiva        |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat     |           |
|    |                |                  |articulatie de cot cu    |           |
|    |                |                  | blocare                 |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic toracal         |           |
|    |                |                  |ham de actionare si      |           |
|    |                |                  | purtare                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |c. atipica electrica cu  | 94.669.000|
|    |                |atipica electrica | articulatie de cot      |           |
|    |                |cu articulatie de | mecanica si             |           |
|    |                |cot mecanica      | supino - pronatie pasiva|           |
|    |                |                  |mana electrica, actionata|           |
|    |                |                  | cu microcontacte        |           |
|    |                |                  |manusa material plastic, |           |
|    |                |                  | manson din material     |           |
|    |                |                  | plastic de antebrat     |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic de brat         |           |
|    |                |                  |manson din material      |           |
|    |                |                  | plastic toracal         |           |
|    |                |                  |articulatie de cot       |           |
|    |                |                  | mecanica cu blocare     |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|

    F. Mijloace si dispozitive de mers
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | referinta  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (lei/buc.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Baston          |                  |metalic                 |     202.000|
|    |                |                  |reglabil                |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Baston          |cu trei/patru     |metalic                 |     415.000|
|    |                |picioare          |fix sau reglabil        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  3 |Carja de lemn   |cu sprijin        |fixa sau reglabila      |     216.000|
|    |                |subaxial          |                        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  4 |Carja metalica  |cu sprijin        |fixa sau reglabila      |     440.000|
|    |                |subaxial          |                        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |cu sprijin pe     |fixa sau reglabila      |     248.000|
|    |                |antebrat          |                        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  5 |Cadru de mers   |                  |fix sau reglabil        |     861.000|
|    |                |                  |rigid sau pliabil       |            |
|    |                |                  |cu sau fara roti        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  6 |Fotoliu rulant  |asistat           |de interior sau de      |   8.727.000|
|    |cu antrenare    |                  | exterior               |            |
|    |manuala         |neasistat         |rigid sau pliabil       |            |
|    |                |                  |demontabil sau          |            |
|    |                |                  | nedemontabil           |            |
|    |                |                  |actionare directa       |            |
|    |                |                  | bimanuala a rotilor    |            |
|    |                |                  | din spate sau din fata |            |
|    |                |                  |conducere prin levier   |            |
|    |                |                  | sau volan bimanuala    |            |
|    |                |                  |conducere monolaterala  |            |
|    |                |                  | (cu mana stanga sau    |            |
|    |                |                  | dreapta)               |            |
|    |                |                  |propulsie cu piciorul   |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  7 |Fotoliu rulant  |                  |metalic                 |   7.735.000|
|    |triciclu pentru |                  |actionare cu pedale     |            |
|    |copii           |                  |sisteme de fixare a     |            |
|    |                |                  | picioarelor si a       |            |
|    |                |                  | toracelui              |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  8 |Fotoliu rulant  |                  |                        |  56.330.000|
|    |cu antrenare    |                  |                        |            |
|    |electrica       |                  |                        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    G. Orteze
    G.1 Orteze pentru coloana vertebrala
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | referinta  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (lei/buc.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Orteze          |a) colar          |se executa din diverse  |     407.000|
|    |cervicale       |                  | materiale              |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  |pentru imobilizarea     |            |
|    |                |                  | coloanei cervicale     |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunii     |            |
|    |                |                  | cervicale              |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |b) Philadelphia/  |se executa din diverse  |   1.556.000|
|    |                |   Minerva        | materiale              |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  |cu sprijin suboccipital,|            |
|    |                |                  | mandibular si manubriul|            |
|    |                |                  | sternal                |            |
|    |                |                  |diverse sisteme de      |            |
|    |                |                  | fixare                 |            |
|    |                |                  |pentru imobilizarea     |            |
|    |                |                  | coloanei cervicale     |            |
|    |                |                  |inconjoara intreaga     |            |
|    |                |                  | regiune cervicala      |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |c) Schanz         |se executa din diverse  |     334.000|
|    |                |                  | materiale              |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  |diverse sisteme de      |            |
|    |                |                  | fixare                 |            |
|    |                |                  |pentru imobilizarea     |            |
|    |                |                  | coloanei cervicale     |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunii     |            |
|    |                |                  | cervicale              |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Orteze          |                  |se executa din diverse  |     905.000|
|    |cervicotoracice |                  | materiale              |            |
|    |                |                  |diverse sisteme de      |            |
|    |                |                  | fixare                 |            |
|    |                |                  |diverse marimi          |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | cervicala si toracica  |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  3 |Orteze toracice |                  |se executa din diverse  |   1.328.000|
|    |                |                  | materiale              |            |
|    |                |                  |diverse sisteme de      |            |
|    |                |                  | fixare                 |            |
|    |                |                  |diverse marimi          |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunii     |            |
|    |                |                  | toracice               |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  4 |Orteze          |                  |material moale cu suport|      0     |
|    |toracolombo-    |                  | elastic cu intarituri  |            |
|    |sacrale         |                  | din material dur sau   |            |
|    |                |                  | materiale plastice     |            |
|    |                |                  | termoformabile         |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi elastice         |            |
|    |                |                  | intaritoare            |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala lombara si    |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |a) corset Cheneau |material termoformabil  |   7.446.000|
|    |                |                  |cu pelote de corectie   |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi intaritoare      |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul     |            |
|    |                |                  | regiunii toracala,     |            |
|    |                |                  | lombara si sacro-iliaca|            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |b) corset Boston  |material termoformabil  |   6.741.000|
|    |                |                  |executat dintr-un modul |            |
|    |                |                  | cu deschidere dorsala  |            |
|    |                |                  |cu pelote de corectie   |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi intaritoare      |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul     |            |
|    |                |                  | regiunii toracala,     |            |
|    |                |                  | lombara si sacro-iliaca|            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |c) corset         |material termoformabil  |   6.814.000|
|    |                |   Euroboston     |executat din doua module|            |
|    |                |                  |cu pelote de corectie   |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi intaritoare      |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala, lombara si   |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |d) corset         |material termoformabil  |   1.213.000|
|    |                |   Hessing        |material moale cu suport|            |
|    |                |                  | elastic                |            |
|    |                |                  |prezinta intarituri din |            |
|    |                |                  | material dur           |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi intaritoare sau  |            |
|    |                |                  | armatura metalica      |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala, lombara si   |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |e) corset         |se compune dintr-o      |   6.824.000|
|    |                |   Milwaukee      | centura pelviana si o  |            |
|    |                |                  | tetiera, unite intre   |            |
|    |                |                  | ele printr-un sistem de|            |
|    |                |                  | bare metalice si       |            |
|    |                |                  | pernite reglabile      |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala, lombara si   |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |f) de             |material moale cu suport|   6.155.000|
|    |                |   hiperextensie  | elastic cu intarituri  |            |
|    |                |                  | din material dur sau   |            |
|    |                |                  | materiale              |            |
|    |                |                  | termoformabile         |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |limiteaza miscarile     |            |
|    |                |                  | laterale sau de rotatie|            |
|    |                |                  | a torsului datorita    |            |
|    |                |                  | celor trei puncte de   |            |
|    |                |                  | sprijin lombar, toracic|            |
|    |                |                  | si pelvian             |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala, lombara si   |            |
|    |                |                  | sacro-iliaca ale       |            |
|    |                |                  | trunchiului            |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|    |                |g) corset         |se compune dintr-o      |   6.710.000|
|    |                |   Lyonnais       | tija anterioara si una |            |
|    |                |                  | posterioara fixate pe o|            |
|    |                |                  | centura pelviana       |            |
|    |                |                  | stabila, compusa din   |            |
|    |                |                  | doua valve de sprijin  |            |
|    |                |                  | si contrasprijin       |            |
|    |                |                  | situate la nivelul     |            |
|    |                |                  | curburilor             |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala, lombara si   |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|    |                |h) de             |material moale cu suport|   6.710.000|
|    |                |   hiperextensie  | elastic si intarituri  |            |
|    |                |   in trei puncte | din material dur       |            |
|    |                |   pentru scolioza|materiale               |            |
|    |                |                  | termoformabile         |            |
|    |                |                  |prezinta pelote de      |            |
|    |                |                  | corectie               |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |limiteaza miscarile     |            |
|    |                |                  | datorita celor trei    |            |
|    |                |                  | puncte de sprijin      |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala, lombara si   |            |
|    |                |                  | sacro-iliaca ale       |            |
|    |                |                  | trunchiului            |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  5 |Orteze          |                  |din microfibra,         |     684.000|
|    |lombosacrale    |                  | termoneopren sau       |            |
|    |                |                  | material moale cu      |            |
|    |                |                  | suport elastic         |            |
|    |                |                  |prezinta intarituri din |            |
|    |                |                  | material dur           |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi elastice         |            |
|    |                |                  | intaritoare            |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | lombara si sacro-iliaca|            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |lombostat         |din microfibra,         |     683.000|
|    |                |                  | termoneopren sau       |            |
|    |                |                  | material moale cu      |            |
|    |                |                  | suport elastic         |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | lombara si sacro-iliaca|            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  6 |Orteze          |                  |din microfibra,         |     685.000|
|    |sacro-iliace    |                  | termoneopren sau       |            |
|    |                |                  | material moale cu      |            |
|    |                |                  | suport elastic         |            |
|    |                |                  |se executa din diverse  |            |
|    |                |                  | materiale              |            |
|    |                |                  |diverse sisteme de      |            |
|    |                |                  | fixare                 |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunii     |            |
|    |                |                  | sacro-iliace a         |            |
|    |                |                  | trunchiului            |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  7 |Orteze          |a) corset Stagnara|schelet metalic reglabil|  10.350.000|
|    |cervicotoraco-  |                  | cu sistem de inchidere |            |
|    |lombosacrale    |                  |carcasa zonei pelvine   |            |
|    |                |                  | din material plastic   |            |
|    |                |                  |pelote de corectie din  |            |
|    |                |                  | spuma poliuretanica    |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | cervicala toracica,    |            |
|    |                |                  | lombara si sacro-iliaca|            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    G.2 Orteze pentru membrul superior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | referinta  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (lei/buc.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Orteze de deget |                  |piele sau material      |      0     |
|    |                |                  | textil cu suport       |            |
|    |                |                  | elastic, cu insertii   |            |
|    |                |                  | pentru intarire        |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a degetului    |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Orteze de mana  |cu mobilitatea/   |material moale, cu      |     450.000|
|    |                |fixarea degetului | suport elastic, cu     |            |
|    |                |mare              | insertii pentru        |            |
|    |                |                  | intarire;              |            |
|    |                |                  |material termoformabil, |            |
|    |                |                  | respectand forma si    |            |
|    |                |                  | anatomia mainii        |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  | pentru mana            |            |
|    |                |                  | stanga/dreapta         |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a mainii       |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  3 |Orteze de       |fixa              |material moale, cu      |     932.000|
|    |incheietura     |                  | suport elastic, cu     |            |
|    |mainii - mana   |                  | insertii pentru        |            |
|    |                |                  | intarire;              |            |
|    |                |                  |material termoformabil, |            |
|    |                |                  | respectand forma si    |            |
|    |                |                  | anatomia mainii,       |            |
|    |                |                  | monobloc se fixeaza cu |            |
|    |                |                  | banda velcro           |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | incheieturii mainii si |            |
|    |                |                  | mana                   |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |dinamica          |se pot folosi impreuna  |     445.000|
|    |                |                  | cu celelalte orteze    |            |
|    |                |                  | pentru mana            |            |
|    |                |                  |piele sau material      |            |
|    |                |                  | textil, atelate        |            |
|    |                |                  |cu imobilizator pentru  |            |
|    |                |                  | incheietura mainii     |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | incheieturii mainii    |            |
|    |                |                  | si mana                |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  4 |Orteze de       |fixa/mobila       |microfibra, poliester   |     893.000|
|    |incheietura     |                  | sau material moale,    |            |
|    |mainii - mana - |                  | cu suport elastic, cu  |            |
|    |deget           |                  | insertii pentru        |            |
|    |                |                  | intarire               |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | incheieturii mainii,   |            |
|    |                |                  | mana si unul sau mai   |            |
|    |                |                  | multe degete           |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  5 |Orteze de cot   |cu atela/fara     |termoneopren sau        |   1.596.000|
|    |                |atela             | material moale cu      |            |
|    |                |                  | suport elastic         |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | intarituri rigide      |            |
|    |                |                  |se modifica in functie  |            |
|    |                |                  | de grosimea bratului   |            |
|    |                |                  |diverse modele          |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | cotului                |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  6 |Orteze de cot - |                  |material moale cu       |   3.020.000|
|    |incheietura     |                  | suport elastic;        |            |
|    |mainii - mana   |                  | termoneopren; material |            |
|    |                |                  | termoformabil monobloc |            |
|    |                |                  | sau modulara           |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | cotului, incheieturii  |            |
|    |                |                  | mainii si mana         |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  7 |Orteze de umar  |                  |termoneopren, material  |   1.621.000|
|    |                |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  | pentru mana            |            |
|    |                |                  | stanga/dreapta         |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | umarului               |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  8 |Orteze de umar -|                  |termoneopren, material  |   3.950.000|
|    |cot             |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  | pentru mana            |            |
|    |                |                  | stanga/dreapta         |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | umarului si cotului    |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  9 |Orteze de umar -|fixa              |termoneopren; material  |   9.976.000|
|    |cot -           |                  | moale cu suport        |            |
|    |incheietura     |                  | elastic;               |            |
|    |mainii - mana   |                  |ham de fixare pentru    |            |
|    |                |                  | articulatia umarului ce|            |
|    |                |                  | sprijina componenta de |            |
|    |                |                  | fixare a cotului, a    |            |
|    |                |                  | incheieturii mainii    |            |
|    |                |                  | si a mainii            |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  | pentru mana            |            |
|    |                |                  | stanga/dreapta         |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatiile|            |
|    |                |                  | umarului, cotului,     |            |
|    |                |                  | incheietura mainii cat |            |
|    |                |                  | si mana                |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |dinamica          |suport de fixare a      |  15.189.000|
|    |                |                  | intregului ansamblu ce |            |
|    |                |                  | intra in legatura cu   |            |
|    |                |                  | componenta de fixare a |            |
|    |                |                  | cotului-incheieturii   |            |
|    |                |                  | mainii-mana prin       |            |
|    |                |                  | articulatia care       |            |
|    |                |                  | permite pozitionarea   |            |
|    |                |                  | bratului si a          |            |
|    |                |                  | antebratului in        |            |
|    |                |                  | pozitii prestabilite   |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatiile|            |
|    |                |                  | umarului, cotului,     |            |
|    |                |                  | incheietura mainii cat |            |
|    |                |                  | si mana                |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    G.3 Orteze pentru membrul inferior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | referinta  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (lei/buc.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Orteze de       |                  |termoneopren sau        |   1.700.000|
|    |picior          |                  | material textil cu     |            |
|    |                |                  | suport elastic         |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a piciorului   |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Orteze pentru   |fixa/mobila       |termoneopren, material  |   1.620.000|
|    |glezna - picior |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |material termoformabil, |            |
|    |                |                  | monobloc, mobilitatea  |            |
|    |                |                  | rezulta din            |            |
|    |                |                  | elasticitatea          |            |
|    |                |                  | materialului si forma  |            |
|    |                |                  | ortezei in zona gleznei|            |
|    |                |                  |cu sistem de inchidere  |            |
|    |                |                  | tip velcro             |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | gleznei si intregul sau|            |
|    |                |                  | o parte a piciorului   |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  3 |Orteze de       |fixa              |termoneopren, material  |   4.183.000|
|    |genunchi        |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  | cu intarituri rigide,  |            |
|    |                |                  | fixe; material         |            |
|    |                |                  | termoformabil monobloc |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | genunchiului           |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |mobila            |termoneopren, material  |   3.471.000|
|    |                |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |material termoformabil, |            |
|    |                |                  | 2 subansamble, cu      |            |
|    |                |                  | articulatie rigida     |            |
|    |                |                  | libera sau care permite|            |
|    |                |                  | limitarea flexiei si   |            |
|    |                |                  | extensiei              |            |
|    |                |                  |diverse modele          |            |
|    |                |                  |cu intarituri rigide,   |            |
|    |                |                  | fixe sau cu articulatie|            |
|    |                |                  | ce permit fixarea      |            |
|    |                |                  | ortezei la extensii si |            |
|    |                |                  | flexii de diferite     |            |
|    |                |                  | grade                  |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | genunchiului           |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |Balant            |se executa din piele si |   3.552.000|
|    |                |                  | sinarie metalica, cu   |            |
|    |                |                  | articulatie la genunchi|            |
|    |                |                  |prinderea se realizeaza |            |
|    |                |                  | cu curele sau siret    |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | genunchiului           |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  4 |Orteze de       |                  |termoneopren, material  |   4.133.000|
|    |genunchi -      |                  | moale cu suport        |            |
|    |glezna - picior |                  | elastic;               |            |
|    |                |                  |material termoformabil  |            |
|    |                |                  | sau fibra de carbon    |            |
|    |                |                  | laminata, sinarie      |            |
|    |                |                  | metalica, articulatie  |            |
|    |                |                  | de genunchi cu blocare |            |
|    |                |                  | si articulatie de      |            |
|    |                |                  | glezna cu mobilitate   |            |
|    |                |                  | controlata prin sistem |            |
|    |                |                  | de arcuri sau fixe     |            |
|    |                |                  |cu sistem de inchidere  |            |
|    |                |                  | tip velcro             |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatiile|            |
|    |                |                  | genunchiului, gleznei  |            |
|    |                |                  | si piciorului          |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |Gambier cu        |se executa din piele si |   1.310.000|
|    |                |scurtare          | sinarie metalica, cu   |            |
|    |                |                  | articulatie libera     |            |
|    |                |                  | sau blocata la glezna  |            |
|    |                |                  |se fixeaza de gheata    |            |
|    |                |                  | ortopedica pentru      |            |
|    |                |                  | fracturi de tibie si   |            |
|    |                |                  | peroneu                |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | genunchiului, gleznei  |            |
|    |                |                  | si piciorului          |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |Kramer Peroneal   |doua tije metalice      |   1.806.000|
|    |                |Spring (orteza    |fixarea se realizeaza pe|            |
|    |                |peroniera)        | picior cu bratari din  |            |
|    |                |                  | piele, cu armaturi     |            |
|    |                |                  | metalice               |            |
|    |                |                  |se fixeaza pe           |            |
|    |                |                  | incaltaminte           |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | paralizia sciaticului  |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |pentru scurtarea  |se executa din piele si |   6.346.000|
|    |                |membrului pelvin  | sinarie metalica, cu   |            |
|    |                |                  | articulatie libera     |            |
|    |                |                  | sau blocata la genunchi|            |
|    |                |                  |piciorul si glezna se   |            |
|    |                |                  | executa din lemn cu    |            |
|    |                |                  | talpa din poliuretan   |            |
|    |                |                  |fixarea se realizeaza cu|            |
|    |                |                  | siret                  |            |
|    |                |                  |pentru malformatii      |            |
|    |                |                  | congenitale ale        |            |
|    |                |                  | membrului inferior     |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  5 |Orteze de sold  |                  |termoneopren, material  |  10.575.000|
|    |                |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |cu sistem de inchidere  |            |
|    |                |                  | tip velcro             |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | soldului               |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  6 |Orteze de sold -|                  |termoneopren, material  |  20.250.000|
|    |genunchi        |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |cu sistem de inchidere  |            |
|    |                |                  | tip velcro             |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatiile|            |
|    |                |                  | genunchiului si        |            |
|    |                |                  | soldului               |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  7 |Orteze de sold -|                  |termoneopren, material  |   9.275.000|
|    |genunchi -      |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |glezna - picior |                  |cu sistem de inchidere  |            |
|    |                |                  | tip velcro             |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatiile|            |
|    |                |                  | soldului, genunchiului,|            |
|    |                |                  | gleznei si piciorului  |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |coxalgiera        |piele si bratari        |   9.752.000|
|    |                |(aparat)          | metalice, montat pe    |            |
|    |                |                  | opincuta               |            |
|    |                |                  |aparate pentru          |            |
|    |                |                  | descarcarea si         |            |
|    |                |                  | imobilizarea           |            |
|    |                |                  | articulatiei membrului |            |
|    |                |                  | pelvin                 |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | paralizia infantila la |            |
|    |                |                  | copii si adulti        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|    |                |Hessing (aparat)  |piele si sinarie        |   3.650.000|
|    |                |                  | metalica, cu           |            |
|    |                |                  | articulatie la genunchi|            |
|    |                |                  | si sold                |            |
|    |                |                  |prinderea se realizeaza |            |
|    |                |                  | cu curele sau siret    |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | afectiuni ale          |            |
|    |                |                  | genunchiului si gleznei|            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  8 |Orteze pentru   |a) ham Pavlik     |se executa din curele   |     599.000|
|    |luxatii de sold |                  | din piele              |            |
|    |congenitale la  |                  |material textil         |            |
|    |copii           |__________________|________________________|____________|
|    |                |b) de abductie    |panza si buretele sunt  |     348.000|
|    |                |                  | fixate cu chinga       |            |
|    |                |                  | textila;               |            |
|    |                |                  |material termoformabil, |            |
|    |                |                  | metalic si textil,     |            |
|    |                |                  | compus din doua module |            |
|    |                |                  | de coapsa reglabile in |            |
|    |                |                  | diametru care sunt     |            |
|    |                |                  | cuplate printr-o bara  |            |
|    |                |                  | reglabila in lungime   |            |
|    |                |                  | prin intermediul a doua|            |
|    |                |                  | articulatii libere     |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |c) Dr. Fettwies   |material termoformabil, |  10.948.000|
|    |                |                  | metalic                |            |
|    |                |                  |module pentru 4 marimi, |            |
|    |                |                  | usor de asamblat       |            |
|    |                |                  |pentru copii de la 6 la |            |
|    |                |                  | 15 luni                |            |
|    |                |                  |igienizare usoara       |            |
|    |                |                  |pentru abductie se      |            |
|    |                |                  | foloseste o tija       |            |
|    |                |                  | reglabila              |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |d) Dr. Behrens    |material termoformabil, |   6.497.000|
|    |                |                  | metalic si benzi       |            |
|    |                |                  | textile                |            |
|    |                |                  |hamul de purtare permite|            |
|    |                |                  | reglarea flexiei       |            |
|    |                |                  | picioarelor in diferite|            |
|    |                |                  | unghiuri               |            |
|    |                |                  |pentru tratamentul      |            |
|    |                |                  | luxatiei de sold pana  |            |
|    |                |                  | la tipul III           |            |
|    |                |                  |pentru abductie se      |            |
|    |                |                  | foloseste o tija       |            |
|    |                |                  | reglabila              |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |e) Becker         |                        |     500.000|
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |f) Dr. Bernau     |material termoformabil, |   3.630.000|
|    |                |                  | metalic si benzi       |            |
|    |                |                  | textile                |            |
|    |                |                  |doua marimi pentru 0 - 6|            |
|    |                |                  | luni, 6 - 12 luni      |            |
|    |                |                  |combina tratamentul     |            |
|    |                |                  | luxatiei congenitale de|            |
|    |                |                  | sold cu flexia soldului|            |
|    |                |                  | mai mare de 90 grade   |            |
|    |                |                  |modulele fixeaza        |            |
|    |                |                  | picioarele, iar cu     |            |
|    |                |                  | ajutorul corzilor se   |            |
|    |                |                  | regleaza unghiul       |            |
|    |                |                  | flexiei                |            |
|    |                |                  |o bara reglabila permite|            |
|    |                |                  | pozitionarea corecta a |            |
|    |                |                  | abductiei              |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  9 |Orteze          |a) sustinatori    |pana la nr. 23 inclusiv |     237.000|
|    |corectoare de   |   plantari       |se executa din pluta/   |            |
|    |statica a       |                  | duraluminiu/polimer    |            |
|    |piciorului      |                  |se folosesc pentru      |            |
|    |                |                  | platfus gradele I si   |            |
|    |                |                  | II. pinteni            |            |
|    |                |                  |calcanieri si scurtari  |            |
|    |                |                  | foarte mici            |            |
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |mai mare de nr. 23,5    |     237.000|
|    |                |                  |se executa din pluta/   |            |
|    |                |                  | duraluminiu/polimer    |            |
|    |                |                  |se folosesc pentru      |            |
|    |                |                  | platfus gradele I si   |            |
|    |                |                  | II. pinteni            |            |
|    |                |                  |calcanieri si scurtari  |            |
|    |                |                  | foarte mici            |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |b) Pes Var/Valg   |se pot executa din      |   1.247.000|
|    |                |                  | diversi polimeri:      |            |
|    |                |                  | poliamide, poliuretani,|            |
|    |                |                  | polimeri vascoelastici,|            |
|    |                |                  | cauciuc, etc.          |            |
|    |                |                  |diverse marimi          |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |c) Hallux-Valgus  |banda textila usoara si |     589.000|
|    |                |                  | flexibila              |            |
|    |                |                  |marimi universale pentru|            |
|    |                |                  | piciorul drept/stang   |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    NOTA: pentru ortezele corectoare de statica a piciorului, tipurile a) si b) se prescriu numai perechi

    H. Incaltaminte ortopedica
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | referinta  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (lei/buc.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Ghete           |diformitati       |pana la nr. 23 inclusiv |   1.165.000|
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |mai mare de nr. 23,5    |   1.373.000|
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |Gheata ortopedica |prevazuta cu un arc de  |   1.100.000|
|    |                |cu arc            | vipusca si tub talpa,  |            |
|    |                |                  |cu staif inalt si cu    |            |
|    |                |                  | adaosuri la partea     |            |
|    |                |                  | externa a talpii si    |            |
|    |                |                  | tocului (sau interna   |            |
|    |                |                  | dupa caz)              |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |amputatii de      |pana la nr. 23 inclusiv |   1.151.000|
|    |                |metatars si       |________________________|____________|
|    |                |falange           |mai mare de nr. 23,5    |   1.364.000|
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |scurtari          |pana la 10 cm, pana la  |   1.261.000|
|    |                |                  | nr. 23 inclusiv        |            |
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |pana la 10 cm, mai mare |   1.530.000|
|    |                |                  | de nr. 23,5            |            |
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |peste 10 cm, pana la    |   1.535.000|
|    |                |                  | nr. 23 inclusiv        |            |
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |peste 10 cm, mai mare de|   1.784.000|
|    |                |                  | nr. 23,5               |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Pantofi         |diformitati       |pana la nr. 23 inclusiv |     988.000|
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |mai mare de nr. 23,5    |   1.157.000|
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |amputatii de      |pana la nr. 23 inclusiv |     988.000|
|    |                |metatars si       |________________________|____________|
|    |                |falange           |mai mare de nr. 23,5    |   1.157.000|
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |scurtari          |pentru scurtari pana la |   1.213.000|
|    |                |                  | 8 cm, pana la nr. 23   |            |
|    |                |                  | inclusiv               |            |
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |pentru scurtari pana la |   1.407.000|
|    |                |                  | 8 cm, mai mare de      |            |
|    |                |                  | nr. 23,5               |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    I. Dispozitive pentru deficiente vizuale
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   Pret de  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | referinta  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (lei/buc.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Lentile         |pentru camera     |Filtru UV               |   1.599.000|
|    |intraoculare    |anterioara        |                        |            |
|    |                |pentru camera     |Filtru UV               |            |
|    |                |posterioara       |                        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Proteza oculara |pentru copii      |                        |      0     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 139/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 139 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 139/2002
Ordin 629 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 4233 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Hotărârea 1331 2001
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu