E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1246 din 06.12.2012

privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 07 decembrie 2012SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. R.A. 824 din 6 decembrie 2012, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 916 din 26 octombrie 2012,în temeiul prevederilor:titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se numeşte responsabil naţional pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori prof. dr. Dorel Săndesc, membru al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant. Articolul 2(1) Se numesc următorii responsabili regionali pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori:

Bucureşti - conf. dr. Ioana Grinţescu;

Iaşi - conf. dr. Ioana Grigoraş;

Târgu Mureş - dr. Otilia Moldovan;

Cluj-Napoca - conf. dr. Natalia Hagău;

Timişoara - prof. dr. Dorel Săndesc.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor îndeplini următoarele atribuţii:a)supraveghează din punct de vedere metodologic toate procedurile de declarare a morţii cerebrale în cadrul unităţilor sanitare arondate de către Agenţia Naţională de Transplant; b)verifică respectarea protocolului de declarare a morţii cerebrale în cadrul unităţilor sanitare arondate; c)asigură o strânsă legătură cu coordonatorul de transplant regional şi cu coordonatorii de transplant de la nivelul unităţilor sanitare arondate; d)colectează toate datele referitoare la donatorii reali şi potenţiali aflaţi în moarte cerebrală din cadrul unităţilor sanitare arondate; e)prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie raportul activităţii privind declararea donatorilor din unităţile sanitare arondate; f)organizează, cu sprijinul Agenţiei Naţionale de Transplant şi al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, cursuri privind protocoalele de declarare a morţii cerebrale, precum şi protocoalele de menţinere în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală; g)pot prelua oricând atribuţiile persoanei responsabile cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori de la nivelul unităţilor sanitare arondate.
Articolul 3(1) Conducerile unităţilor sanitare autorizate şi acreditate pentru efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi nominalizate prin Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru activitatea de prelevare de la donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală au obligaţia de a desemna un coordonator de transplant la nivelul unităţii sanitare, precum şi o persoană responsabilă cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori.(2) Coordonatorul de transplant la nivelul unităţii sanitare trebuie să fie de profesie medic sau asistent medical şi va îndeplini următoarele atribuţii:a)detectează şi identifică potenţialii donatori aflaţi în moarte cerebrală în strânsă legătură cu personalul secţiilor de Anestezie şi terapie intensivă (ATI), neurologie, neurochirurgie etc.; b)discută cu familiile potenţialilor donatori în vederea obţinerii acordului privind prelevarea de organe şi/sau de ţesuturi şi de celule în scopul transplantării; c)verifică completarea corectă a formularului de declarare a morţii cerebrale a donatorului, a formularului de declarare a acestuia, precum şi a celorlalte formulare prevăzute de legislaţia în vigoare; d)contactează medicul legist în vederea obţinerii autorizaţiei medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul; e)pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, coordonatorul de transplant trebuie să poată fi contactat şi să fie disponibil în permanenţă; f)atribuţiile sale pot fi oricând preluate de către coordonatorul de transplant regional. (3) Persoana responsabilă cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori trebuie să fie un medic cu specialitatea Anestezie şi terapie intensivă din cadrul secţiei ATI a unităţii sanitare şi este desemnată de conducerea unităţii sanitare, la propunerea şefului de secţie ATI, cu avizul responsabilului regional.(4) Persoana prevăzută la alin. (3) are următoarele atribuţii:a)identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală; b)aplicarea protocolului de declarare a morţii cerebrale şi confirmarea morţii cerebrale; c)aplicarea protocolului de menţinere în condiţii fiziologice a potenţialului donator; d)informarea Agenţiei Naţionale de Transplant şi a coordonatorului de transplant de la nivelul unităţii sanitare, în vederea contactării familiilor potenţialilor donatori pentru obţinerea acordului privind prelevarea de organe şi/sau de ţesuturi şi/sau de celule în scopul transplantării; e)asigurarea procedurilor specifice de anestezie pe perioada procesului de prelevare; f)trebuie să poată fi contactată şi să fie disponibilă în permanenţă. (5) În perioada în care persoana prevăzută la alin. (3) este indisponibilă din motive obiective, atribuţiile menţionate la alin. (4) sunt delegate de conducerea unităţii sanitare unui alt medic cu specialitatea Anestezie şi terapie intensivă din cadrul secţiei ATI a unităţii sanitare.(6) Personale nominalizate la alin. (1) au obligaţia de a raporta lunar Agenţiei Naţionale de Transplant numărul potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, conform protocoalelor stabilite de aceasta. Articolul 4(1) Raporturile de muncă dintre unităţile sanitare şi persoanele desemnate conform art. 2 şi 3 se stabilesc potrivit legii.(2) Persoanele desemnate conform art. 2 şi 3 vor fi remunerate pentru activitatea desfăşurată în acest sens, din suma alocată prin Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, cu un salariu tarifar echivalent normei de bază, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Articolul 5(1) Desemnarea persoanelor conform art. 3 va fi comunicată Agenţiei Naţionale de Transplant de către unităţile sanitare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin. (2) Agenţia Naţională de Transplant are obligaţia de a asigura publicarea permanentă pe site-ul său web a listei actualizate a persoanelor nominalizate conform art. 1-3.(3) Arondarea regională a unităţilor sanitare prevăzute la art. 3 alin. (1) va fi stabilită de către Agenţia Naţională de Transplant şi va fi comunicată acestora, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin. Articolul 6Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, Agenţia Naţională de Transplant, persoanele nominalizate şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 723/2006 privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, în unităţile sanitare care derulează subprogramul 2.12 „Transplant de organe şi ţesuturi“, finanţat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 27 iunie 2006. Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Raed Arafat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1246/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1246 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu