Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1246 din 06.12.2012

privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 07 decembrie 2012SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. R.A. 824 din 6 decembrie 2012, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 916 din 26 octombrie 2012,în temeiul prevederilor:titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se numeşte responsabil naţional pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori prof. dr. Dorel Săndesc, membru al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant. Articolul 2(1) Se numesc următorii responsabili regionali pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori:

Bucureşti - conf. dr. Ioana Grinţescu;

Iaşi - conf. dr. Ioana Grigoraş;

Târgu Mureş - dr. Otilia Moldovan;

Cluj-Napoca - conf. dr. Natalia Hagău;

Timişoara - prof. dr. Dorel Săndesc.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor îndeplini următoarele atribuţii:a)supraveghează din punct de vedere metodologic toate procedurile de declarare a morţii cerebrale în cadrul unităţilor sanitare arondate de către Agenţia Naţională de Transplant; b)verifică respectarea protocolului de declarare a morţii cerebrale în cadrul unităţilor sanitare arondate; c)asigură o strânsă legătură cu coordonatorul de transplant regional şi cu coordonatorii de transplant de la nivelul unităţilor sanitare arondate; d)colectează toate datele referitoare la donatorii reali şi potenţiali aflaţi în moarte cerebrală din cadrul unităţilor sanitare arondate; e)prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie raportul activităţii privind declararea donatorilor din unităţile sanitare arondate; f)organizează, cu sprijinul Agenţiei Naţionale de Transplant şi al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, cursuri privind protocoalele de declarare a morţii cerebrale, precum şi protocoalele de menţinere în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală; g)pot prelua oricând atribuţiile persoanei responsabile cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori de la nivelul unităţilor sanitare arondate.
Articolul 3(1) Conducerile unităţilor sanitare autorizate şi acreditate pentru efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi nominalizate prin Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru activitatea de prelevare de la donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală au obligaţia de a desemna un coordonator de transplant la nivelul unităţii sanitare, precum şi o persoană responsabilă cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori.(2) Coordonatorul de transplant la nivelul unităţii sanitare trebuie să fie de profesie medic sau asistent medical şi va îndeplini următoarele atribuţii:a)detectează şi identifică potenţialii donatori aflaţi în moarte cerebrală în strânsă legătură cu personalul secţiilor de Anestezie şi terapie intensivă (ATI), neurologie, neurochirurgie etc.; b)discută cu familiile potenţialilor donatori în vederea obţinerii acordului privind prelevarea de organe şi/sau de ţesuturi şi de celule în scopul transplantării; c)verifică completarea corectă a formularului de declarare a morţii cerebrale a donatorului, a formularului de declarare a acestuia, precum şi a celorlalte formulare prevăzute de legislaţia în vigoare; d)contactează medicul legist în vederea obţinerii autorizaţiei medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul; e)pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, coordonatorul de transplant trebuie să poată fi contactat şi să fie disponibil în permanenţă; f)atribuţiile sale pot fi oricând preluate de către coordonatorul de transplant regional. (3) Persoana responsabilă cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori trebuie să fie un medic cu specialitatea Anestezie şi terapie intensivă din cadrul secţiei ATI a unităţii sanitare şi este desemnată de conducerea unităţii sanitare, la propunerea şefului de secţie ATI, cu avizul responsabilului regional.(4) Persoana prevăzută la alin. (3) are următoarele atribuţii:a)identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală; b)aplicarea protocolului de declarare a morţii cerebrale şi confirmarea morţii cerebrale; c)aplicarea protocolului de menţinere în condiţii fiziologice a potenţialului donator; d)informarea Agenţiei Naţionale de Transplant şi a coordonatorului de transplant de la nivelul unităţii sanitare, în vederea contactării familiilor potenţialilor donatori pentru obţinerea acordului privind prelevarea de organe şi/sau de ţesuturi şi/sau de celule în scopul transplantării; e)asigurarea procedurilor specifice de anestezie pe perioada procesului de prelevare; f)trebuie să poată fi contactată şi să fie disponibilă în permanenţă. (5) În perioada în care persoana prevăzută la alin. (3) este indisponibilă din motive obiective, atribuţiile menţionate la alin. (4) sunt delegate de conducerea unităţii sanitare unui alt medic cu specialitatea Anestezie şi terapie intensivă din cadrul secţiei ATI a unităţii sanitare.(6) Personale nominalizate la alin. (1) au obligaţia de a raporta lunar Agenţiei Naţionale de Transplant numărul potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, conform protocoalelor stabilite de aceasta. Articolul 4(1) Raporturile de muncă dintre unităţile sanitare şi persoanele desemnate conform art. 2 şi 3 se stabilesc potrivit legii.(2) Persoanele desemnate conform art. 2 şi 3 vor fi remunerate pentru activitatea desfăşurată în acest sens, din suma alocată prin Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, cu un salariu tarifar echivalent normei de bază, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Articolul 5(1) Desemnarea persoanelor conform art. 3 va fi comunicată Agenţiei Naţionale de Transplant de către unităţile sanitare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin. (2) Agenţia Naţională de Transplant are obligaţia de a asigura publicarea permanentă pe site-ul său web a listei actualizate a persoanelor nominalizate conform art. 1-3.(3) Arondarea regională a unităţilor sanitare prevăzute la art. 3 alin. (1) va fi stabilită de către Agenţia Naţională de Transplant şi va fi comunicată acestora, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin. Articolul 6Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, Agenţia Naţională de Transplant, persoanele nominalizate şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 723/2006 privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, în unităţile sanitare care derulează subprogramul 2.12 „Transplant de organe şi ţesuturi“, finanţat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 27 iunie 2006. Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Raed Arafat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1246/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1246 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu