E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003

privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 1.225 din 24 decembrie 2003
              MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
              Nr. 5.031 din 26 septembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din 20 ianuarie 2004

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii nr. 4.107 din 8 mai 2003,
    in baza dispozitiilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 650/2002, si a dispozitiilor art. 46 alin. (7) din Normele de igiena a produselor alimentare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.198/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii, institutele de sanatate publica, Directia generala pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Dispozitiile prezentului ordin intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                              Ovidiu Brinzan

            Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Orice activitate de productie si de comercializare a produselor alimentare, de alimentatie publica si colectiva, serviciile si productia de apa potabila, precum si serviciile de intretinere corporala se exercita numai cu personal calificat, conform prevederilor legale.
    (2) Personalul calificat din activitatile mentionate la alin. (1) are obligatia legala a instruirii periodice in vederea insusirii notiunilor fundamentale de igiena, activitate organizata si finalizata cu examinare si certificate, in conformitate cu prezenta metodologie.
    (3) In procesul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena este cuprins personalul din urmatoarele categorii de unitati:
    a) servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publica si a colectivitatilor;
    b) servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);
    c) productia si distributia apei potabile, productia apei imbuteliate;
    d) servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.);
    e) servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.
    Art. 2
    Programele de instruire in domeniul sanatatii publice privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena se pot realiza de catre persoane juridice de drept public sau privat, cabinetele medicale care au ca obiect de activitate desfasurarea de activitati de invatamant si sunt avizate de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in conditiile prezentei metodologii.
    Art. 3
    In sensul prezentei metodologii, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) notiuni fundamentale de igiena - totalitatea cunostintelor si deprinderilor elementare referitoare la pastrarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor, pe care lucratorii din sectoarele de activitate cu risc pentru sanatatea populatiei trebuie sa le posede;
    b) avizarea functionarii - procesul de abilitare a persoanelor juridice de drept public sau privat al cabinetelor medicale pentru realizarea programelor de instruire in domeniul sanatatii publice privind notiunile fundamentale de igiena.

    CAP. 2
    Criteriile si procedura de avizare

    Art. 4
    In vederea obtinerii avizului necesar organizarii cursurilor privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, furnizorii de instruire trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    a) sa fie organizati si sa functioneze in conformitate cu prevederile legale;
    b) sa detina in mod legal spatii adecvate activitatii de invatamant, pentru care s-au obtinut avizele de functionare prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    c) sa detina logistica necesara organizarii in bune conditii a cursurilor;
    d) sa aiba programa de instruire elaborata in conformitate cu orientarile cuprinse in Ghidul privind continutul modulelor de pregatire;
    e) sa asigure materialul didactic prevazut in programa de pregatire;
    f) sa asigure programul de instruire cu formatori - medici cu specialitatea igiena, epidemiologie sau medicina de laborator -, cu autorizatie de libera practica.
    Art. 5
    (1) Pentru obtinerea avizului de functionare solicitantul depune la Comisia de avizare din cadrul institutelor de sanatate publica din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca sau Timisoara un dosar de autoevaluare in 3 exemplare, primind numar de inregistrare. Dosarul de evaluare contine urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
    b) documente (in copii legalizate) care dovedesc legalitatea organizarii si functionarii furnizorului de instruire (act normativ de constituire, lege, hotarare a Guvernului etc., certificat de inregistrare emis de camera de comert si industrie, actul de inregistrare in Registrul fundatiilor si asociatiilor);
    c) copie de pe statut, dupa caz;
    d) dovezi privind detinerea spatiului optim de invatamant si a mijloacelor didactice;
    e) avize de functionare conform reglementarilor legale in vigoare;
    f) program de instruire cuprinzand planul de invatamant si programele analitice si pentru fiecare modul specific, in concordanta cu indicatiile cuprinse in Ghidul privind continutul modulelor de pregatire;
    g) informatii privind formatorii: autorizatie de libera practica in specialitatea igiena, epidemiologie, medicina de laborator, curriculum vitae, dovada existentei relatiei contractuale cu solicitantul avizului;
    h) chitanta de achitare a taxei pentru referatul tehnic de evaluare in contul institutului evaluator;
    i) copie de pe certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, in cazul cabinetelor medicale;
    j) alte documente, dupa caz.
    (2) Comisiile de avizare examineaza documentele cuprinse in dosarul depus si intocmesc, in termen de 15 zile de la data inregistrarii documentatiei, referatul tehnic de evaluare care sa includa concluzia privind acordarea sau neacordarea avizului. Referatul tehnic de evaluare favorabil eliberarii avizului, insotit de doua exemplare ale dosarului de autoevaluare, se inainteaza Ministerului Sanatatii, Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat.
    (3) In cazul avizarii favorabile a programului de instruire, Ministerul Sanatatii inainteaza catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei, un exemplar al dosarului de autoevaluare, o copie a referatului tehnic de evaluare si avizul-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (4) In termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va transmite raspunsul sau Ministerului Sanatatii. In cazul avizarii favorabile, se completeaza formularul-tip, iar pentru neacordarea avizului se intocmeste un referat care sa cuprinda motivarea raspunsului.
    (5) In cazul neacordarii avizului se reia procedura de avizare in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (6) Biroul de avizare din cadrul Ministerului Sanatatii elibereaza avizul de functionare si gestioneaza baza de date privind furnizorii de instruire avizati. Biroul de avizare pune la dispozitie Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, la solicitarea acestuia, informatii cuprinse in baza de date.
    (7) Avizul de functionare este valabil 3 ani.
    (8) Innoirea avizului se face prin reluarea procedurii de avizare, luandu-se in considerare si criteriul rezultatelor obtinute de absolventii programului de instruire in procesul de evaluare si certificare a cunostintelor. Un procent de promovabilitate de cel putin 60% este obligatoriu.

    CAP. 3
    Evaluarea si certificarea

    Art. 6
    (1) Participantii la programele de instruire avizate in conditiile prezentei metodologii sustin la incheierea cursurilor un examen de absolvire organizat de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii de sanatate publica teritoriale.
    (2) Directiile de sanatate publica teritoriale au obligatia sa asigure conditiile bunei desfasurari a examenului.
    Art. 7
    (1) Comisiile de examen sunt propuse de catre directiile de sanatate publica teritoriale si sunt aprobate de catre Ministerul Sanatatii, Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat, anual.
    (2) Comisiile de examen au urmatoarea componenta:
    - un reprezentant desemnat de institutul de sanatate publica regional - presedinte;
    - un reprezentant desemnat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    - un reprezentant al directiei de sanatate publica teritoriale;
    - un secretar din cadrul directiilor de sanatate publica teritoriale.
    (3) Comisiile de examen dispun de stampila proprie avand urmatorul continut: "DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETUL ..................... COMISIA DE EXAMEN".
    Art. 8
    (1) Furnizorii de instruire asigura inscrierea la examen a participantilor la programul de instruire si achita taxa de examinare la directiile de sanatate publica teritoriale care organizeaza examenul de absolvire.
    (2) Inscrierea candidatilor se face pe baza cataloagelor, in dublu exemplar, completate de furnizorii de instruire. Modelul catalogului este prezentat in anexa nr. 3.
    (3) Taxa de examinare, in valoare de 200.000 lei pentru fiecare candidat, se achita in contul directiei de sanatate publica teritoriale care organizeaza examinarea candidatilor.
    Art. 9
    Examenul de absolvire se programeaza cel putin o data pe luna, pentru un numar de minimum 30 de cursanti inscrisi.
    Art. 10
    Examenul de absolvire se poate organiza la sediul directiei de sanatate publica teritoriale sau, la solicitarea furnizorilor de instruire, la sediul furnizorului ori la o alta locatie, situatie in care solicitantul asigura logistica necesara desfasurarii in bune conditii a examenului si achitarea cheltuielilor legate de deplasarea comisiei de examen.
    Art. 11
    (1) Examenul de absolvire consta in rezolvarea unui chestionar pentru testare, repartizat fiecarui candidat, din setul de chestionare elaborat de Ministerul Sanatatii.
    (2) Timpul acordat rezolvarii chestionarelor este de doua ore.
    (3) La predarea chestionarelor de catre candidati se incheie un proces-verbal de predare/primire, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 12
    (1) Comisia de examen corecteaza chestionarele pentru testare si le apreciaza cu "admis"/"respins".
    (2) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa raspunda corect la cel putin 60% din totalul intrebarilor cuprinse in chestionar.
    Art. 13
    (1) Rezultatele sunt consemnate in cataloagele de examen, al caror model este prezentat in anexa nr. 5, si se semneaza de catre toti membrii comisiei de examen, pe fiecare pagina. O copie a catalogului de examen se inmaneaza furnizorului de instruire.
    (2) Rezultatele se afiseaza in ziua examenului, sub semnatura presedintelui comisiei de examen.
    (3) La sfarsitul examenului, rezultatele se centralizeaza intr-un proces-verbal, intocmit in conformitate cu anexa nr. 6.
    Art. 14
    (1) Directiile de sanatate publica teritoriale elibereaza candidatilor declarati admisi certificate de absolvire, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
    (2) Candidatii declarati respinsi au dreptul la doua reexaminari, cu conditia achitarii taxei prevazute la art. 8 alin. (3). In cazul nepromovarii acestora, candidatii vor efectua din nou cursul.
    (3) Certificatele de absolvire au valabilitate 3 ani de la data emiterii.
    Art. 15
    (1) Pentru evidenta certificatelor de absolvire, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti si directiile de sanatate publica teritoriale intocmesc registre de evidenta in conformitate cu modelele prezentate in anexele nr. 8, respectiv nr. 9.
    (2) Raspunderea privind gestionarea certificatelor de absolvire revine in exclusivitate institutiilor mentionate la alin. (1).

    CAP. 4
    Activitatea de monitorizare. Retragerea avizului de functionare

    Art. 16
    (1) Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin directiile de specialitate, stabilesc de comun acord programe semestriale de monitorizare a calitatii pregatirii asigurate de furnizorii de instruire, prin controale desfasurate in timpul derularii programelor de instruire si a examenelor de absolvire, precum si a activitatii comisiilor de examen.
    (2) Activitatea de control prevazuta la alin. (1) se exercita de catre persoane desemnate de cele doua ministere, la propunerea directiilor de specialitate.
    Art. 17
    (1) In cazul in care se constata nerespectarea de catre furnizorul de instruire a conditiilor care au stat la baza avizarii, se intocmeste proces-verbal de constatare, acordandu-se un termen de 30 de zile pentru remedierea abaterilor constatate.
    (2) Dupa expirarea acestui termen, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului decid retragerea avizului de functionare.
    Art. 18
    Retragerea avizului de functionare este obligatorie cand furnizorul de instruire inregistreaza, la 3 examene succesive, un procent de promovabilitate sub 50% din numarul participantilor la examen.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 19
    Prevederile prezentei metodologii nu se aplica, pentru o perioada de 3 ani de la absolvire, absolventilor unitatilor si institutiilor de invatamant acreditate in conditiile legii, care au avut in programa de studii notiuni de igiena specifice activitatii si care detin certificate de competenta profesionala, diplome de absolvire, diplome de licenta.
    Art. 20
    Documentele privind examenele de absolvire se pastreaza o perioada de 3 ani in arhivele directiilor de sanatate publica teritoriale. Registrele de evidenta se arhiveaza o perioada de 6 ani de catre institutiile care au dreptul sa le detina si sa le gestioneze, conform art. 15 alin. (1).
    Art. 21
    Ministerul Sanatatii asigura, prin Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, tiparirea si distribuirea, contra cost, a formularelor pentru certificatele de absolvire.
    Art. 22
    Avizele eliberate in baza vechilor reglementari isi inceteaza valabilitatea la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii.
    Art. 23
    In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei metodologii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Sanatatii elaboreaza chestionarele pentru testarea cunostintelor si ghidurile privind continutul modulelor de pregatire.
    Art. 24
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    .....................................
    (Denumirea furnizorului de instruire)

    Nr. ............/....................

         INSTITUTULUI DE SANATATE PUBLICA ........................

    ............................................................*1), cu sediul in localitatea ..................., judetul/sectorul ..............., str. ................. nr. ...., bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ....., cod postal ........., telefon*2) .............., fax*2) ............., e-mail ............, cod unic de inregistrare/cod fiscal .................., reprezentat prin ........................., in calitate de asociat/actionar/imputernicit ........................., posesor al actului de identitate tip ..............., seria ...... nr. ..........., eliberat de ..................... la data ..................., prin prezenta solicit avizarea ca furnizor de instruire in domeniul notiunilor fundamentale de igiena, modulul/modulele:
    1. servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publica si a colectivitatilor;
    2. servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);
    3. productia si distributia apei potabile si productia apei imbuteliate;
    4. servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.);
    5. servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.
    Precizez ca am luat cunostinta de prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003.
    Anexez documentatia prevazuta in metodologia de autorizare, conform opisului.

    Semnatura solicitantului
    ........................
              L.S.

------------
    *1) Se completeaza cu denumirea furnizorului de instruire.
    *2) Se completeaza cu prefix - numar.

    ANEXA 2
    la metodologie

    MINISTERUL SANATATII                    MINISTERUL EDUCATIEI,
    Nr. ....../.........                    CERCETARII SI TINERETULUI
                                            Nr. ......../............

    Directia generala sanatate publica      Directia generala pentru invatamant
    si inspectia sanitara de stat           preuniversitar

                                    AVIZ

    Furnizorul de instruire ..............................., cu sediul in localitatea ....................., str. .............. nr. ..........., judetul/sectorul ......................, conform certificatului de inregistrare nr. ............, eliberat de ................., in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003, este avizat sa realizeze programe de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena pentru urmatoarele module:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Directia generala sanatate publica      Directia generala pentru invatamant
    si inspectia sanitara de stat           preuniversitar

             Director general,                    Director general,
             .................                    .................

    ANEXA 3
    la metodologie

    Furnizorul de instruire .................................................
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii nr. ......../.......
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Educatiei,
    Cercetarii si Tineretului nr. ........../............
    Nr. ............ din ..........

                                   CATALOG
de inscriere a candidatilor pentru sustinerea examinarii privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          DATE DESPRE CURSANTI                           |
|crt.|_________________________________________________________________________|
|    |   Numele si  | Actul de      | Codul numeric | Data si locul | Modulul  |
|    |   prenumele  | identitate    | personal      | nasterii      | absolvit |
|    |              | seria/numarul |               |               |          |
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|

    Semnatura furnizorului de instruire
    ...................................
                    L.S.

    ANEXA 4
    la metodologie

    .............................
         (Comisia de examen)

                               PROCES-VERBAL
    de predare/primire a lucrarilor scrise la examenul de absolvire

    Data ....................
    Ora .....................
    Sala ....................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Numele si prenumele    | Semnatura candidatului |     Observatii     |
|crt.|        candidatului       |                        |                    |
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|

    Comisia de examen:
    ...............................
    ...............................
    ...............................

    ANEXA 5
    la metodologie

    DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ............................................
    (COMISIA DE EXAMEN) ......................... Decizia ...................
    Furnizorul de instruire .................................................
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii nr. ....../.........
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Educatiei,
    Cercetarii si Tineretului nr. ........../............

                              CATALOG DE EXAMEN

    Programul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                         | Rezultatul    |
|crt.|                DATE REFERITOARE LA CANDIDATI            | examinarii    |
|    |                                                         | admis/respins |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |     Numele si     |     Actul de        |   Modulul     |               |
|    |     prenumele     |     identitate      |   absolvit    |               |
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|

    Presedintele comisiei de examen,
    ................................
                  L.S.

                                         - Membru ..........................
                                         - Membru ..........................
                                         - Secretar ........................

    ANEXA 6
    la metodologie

                                 PROCES-VERBAL

    Incheiat astazi, ..............................., cu ocazia desfasurarii examenului de absolvire a cursului de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, organizat de ........................... la data de ............, la sediul ................................, pentru care s-a constituit urmatoarea comisie de examen:
    Presedinte ...........................
    Membru ...............................
    Membru ...............................
    Secretar .............................
    La examenul de absolvire au fost inregistrati ... participanti, dintre care ..... au fost declarati admisi la examenul de absolvire, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena.
    Situatia la examenul de absolvire este reflectata de catalogul/cataloagele de examen anexat/anexate si se prezinta sintetic astfel:
 ______________________________________________________________________________
|         FURNIZORUL         |                      CANDIDATI                  |
|            DE              |_________________________________________________|
|         INSTRUIRE          |    Inscrisi    |    Prezenti    |    Promovati  |
|____________________________|________________|________________|_______________|
|                            |                |                |               |
|____________________________|________________|________________|_______________|
| TOTAL:                     |                |                |               |
|____________________________|________________|________________|_______________|

    Observatii:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                                            Presedintele comisiei de examen,
                                            ................................
                                            Membru .........................
                                            Membru .........................

    ANEXA 7
    la metodologie

    MINISTERUL SANATATII                     MINISTERUL EDUCATIEI,
                                             CERCETARII SI TINERETULUI

                Directia de sanatate publica ..............

                        Seria ....... nr. ..............

                          CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
eliberat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003

    Se adevereste prin prezentul certificat de absolvire ca domnul/doamna ......................., cod numeric personal ................., nascut/nascuta in anul ...., luna ..........., ziua ..........., in localitatea .............., a urmat cursul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena,
modulul .........., organizat de ......................................, in baza
                                  (denumirea furnizorului de instruire)
Avizului Ministerului Sanatatii nr. ......./......... si Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. ........../........., si a promovat examenul de absolvire, fiind declarat/declarata admis/admisa.

         Presedintele comisiei de examen,             Secretar,
         ................................           ..............
                         L.S.

    Nr. ........../..........
    Data eliberarii: anul ..... luna ............ ziua ........

    ANEXA 8
    la metodologie

    INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

                            REGISTRU DE EVIDENTA
a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Numele si prenumele
    A - Actul de identitate
    S - Semnatura
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data   |Nr.         |Nr./Seria  |Datele de     |Datele de     |Documentul|
|crt.|iesirii|documentului|adeverintei|identificare  |identificare  |de plata  |
|    |       |de iesire   |           |pentru        |pentru        |          |
|    |       |            |           |persoana care |persoana care |          |
|    |       |            |           |a predat      |a preluat     |          |
|    |       |            |           |certificatele |certificatele |          |
|    |       |            |           |de la         |de la         |          |
|    |       |            |           |Institutul de |Institutul de |          |
|    |       |            |           |Sanatate      |Sanatate      |          |
|    |       |            |           |Publica       |Publica       |          |
|    |       |            |           |Bucuresti     |Bucuresti     |          |
|    |       |            |___________|______________|______________|__________|
|    |       |            |De la|Pana | N  |  A  | S | N  |  A  | S |Nr./| Suma|
|    |       |            |     |la   |    |     |   |    |     |   |Data|     |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|  0 |   1   |     2      |  3  |  4  |  5 |  6  | 7 |  8 |  9  |10 | 11 |  12 |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|

    ANEXA 9
    la metodologie

    Directia judeteana de sanatate publica ...................
    Directia de sanatate publica a municipiului Bucuresti

                      REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA
a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

    Semnificatia coloanelor din tabelele de mai jos este urmatoarea:
    N - Numele si prenumele
    A - Actul de identitate
    S - Semnatura
    C - Codul numeric personal
    P - Perioada
    M - Mentiuni

    1. Intrari
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data   |Nr.         |Nr./Seria  |Datele de     |Datele de     |Documentul|
|crt.|iesirii|documentului|adeverintei|identificare  |identificare  |de plata  |
|    |       |de intrare  |           |pentru        |pentru        |          |
|    |       |            |           |persoana care |persoana care |          |
|    |       |            |           |a preluat     |gestioneaza   |          |
|    |       |            |           |certificatele |adeverintele  |          |
|    |       |            |           |de la         |              |          |
|    |       |            |           |Institutul de |              |          |
|    |       |            |           |Sanatate      |              |          |
|    |       |            |           |Publica       |              |          |
|    |       |            |           |Bucuresti     |              |          |
|    |       |            |___________|______________|______________|__________|
|    |       |            |De la|Pana | N  |  A  | S | N  |  A  | S |Nr./| Suma|
|    |       |            |     |la   |    |     |   |    |     |   |Data|     |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|  0 |   1   |     2      |  3  |  4  |  5 |  6  | 7 |  8 |  9  |10 | 11 |  12 |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|

    2. Iesiri
 ______________________________________________________________________________
|N |Data|Nr./Seria  |Numele si    |C|Modulul |P |Organizatorul| D|Semnatura | M|
|r.|    |adeverintei|prenumele    | |absolvit|  |programului  |  |de primire|  |
|  |    |           |absolventului| |        |  |absolvit     |  |          |  |
|c |    |           |             | |        |  |             |  |          |  |
|r |    |           |             | |        |  |             |  |          |  |
|t.|    |           |             | |        |  |             |  |          |  |
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1225/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1225 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu