E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003

privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 1.225 din 24 decembrie 2003
              MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
              Nr. 5.031 din 26 septembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din 20 ianuarie 2004

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii nr. 4.107 din 8 mai 2003,
    in baza dispozitiilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 650/2002, si a dispozitiilor art. 46 alin. (7) din Normele de igiena a produselor alimentare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.198/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii, institutele de sanatate publica, Directia generala pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Dispozitiile prezentului ordin intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                              Ovidiu Brinzan

            Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Orice activitate de productie si de comercializare a produselor alimentare, de alimentatie publica si colectiva, serviciile si productia de apa potabila, precum si serviciile de intretinere corporala se exercita numai cu personal calificat, conform prevederilor legale.
    (2) Personalul calificat din activitatile mentionate la alin. (1) are obligatia legala a instruirii periodice in vederea insusirii notiunilor fundamentale de igiena, activitate organizata si finalizata cu examinare si certificate, in conformitate cu prezenta metodologie.
    (3) In procesul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena este cuprins personalul din urmatoarele categorii de unitati:
    a) servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publica si a colectivitatilor;
    b) servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);
    c) productia si distributia apei potabile, productia apei imbuteliate;
    d) servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.);
    e) servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.
    Art. 2
    Programele de instruire in domeniul sanatatii publice privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena se pot realiza de catre persoane juridice de drept public sau privat, cabinetele medicale care au ca obiect de activitate desfasurarea de activitati de invatamant si sunt avizate de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in conditiile prezentei metodologii.
    Art. 3
    In sensul prezentei metodologii, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) notiuni fundamentale de igiena - totalitatea cunostintelor si deprinderilor elementare referitoare la pastrarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor, pe care lucratorii din sectoarele de activitate cu risc pentru sanatatea populatiei trebuie sa le posede;
    b) avizarea functionarii - procesul de abilitare a persoanelor juridice de drept public sau privat al cabinetelor medicale pentru realizarea programelor de instruire in domeniul sanatatii publice privind notiunile fundamentale de igiena.

    CAP. 2
    Criteriile si procedura de avizare

    Art. 4
    In vederea obtinerii avizului necesar organizarii cursurilor privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, furnizorii de instruire trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    a) sa fie organizati si sa functioneze in conformitate cu prevederile legale;
    b) sa detina in mod legal spatii adecvate activitatii de invatamant, pentru care s-au obtinut avizele de functionare prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    c) sa detina logistica necesara organizarii in bune conditii a cursurilor;
    d) sa aiba programa de instruire elaborata in conformitate cu orientarile cuprinse in Ghidul privind continutul modulelor de pregatire;
    e) sa asigure materialul didactic prevazut in programa de pregatire;
    f) sa asigure programul de instruire cu formatori - medici cu specialitatea igiena, epidemiologie sau medicina de laborator -, cu autorizatie de libera practica.
    Art. 5
    (1) Pentru obtinerea avizului de functionare solicitantul depune la Comisia de avizare din cadrul institutelor de sanatate publica din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca sau Timisoara un dosar de autoevaluare in 3 exemplare, primind numar de inregistrare. Dosarul de evaluare contine urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
    b) documente (in copii legalizate) care dovedesc legalitatea organizarii si functionarii furnizorului de instruire (act normativ de constituire, lege, hotarare a Guvernului etc., certificat de inregistrare emis de camera de comert si industrie, actul de inregistrare in Registrul fundatiilor si asociatiilor);
    c) copie de pe statut, dupa caz;
    d) dovezi privind detinerea spatiului optim de invatamant si a mijloacelor didactice;
    e) avize de functionare conform reglementarilor legale in vigoare;
    f) program de instruire cuprinzand planul de invatamant si programele analitice si pentru fiecare modul specific, in concordanta cu indicatiile cuprinse in Ghidul privind continutul modulelor de pregatire;
    g) informatii privind formatorii: autorizatie de libera practica in specialitatea igiena, epidemiologie, medicina de laborator, curriculum vitae, dovada existentei relatiei contractuale cu solicitantul avizului;
    h) chitanta de achitare a taxei pentru referatul tehnic de evaluare in contul institutului evaluator;
    i) copie de pe certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, in cazul cabinetelor medicale;
    j) alte documente, dupa caz.
    (2) Comisiile de avizare examineaza documentele cuprinse in dosarul depus si intocmesc, in termen de 15 zile de la data inregistrarii documentatiei, referatul tehnic de evaluare care sa includa concluzia privind acordarea sau neacordarea avizului. Referatul tehnic de evaluare favorabil eliberarii avizului, insotit de doua exemplare ale dosarului de autoevaluare, se inainteaza Ministerului Sanatatii, Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat.
    (3) In cazul avizarii favorabile a programului de instruire, Ministerul Sanatatii inainteaza catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei, un exemplar al dosarului de autoevaluare, o copie a referatului tehnic de evaluare si avizul-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (4) In termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va transmite raspunsul sau Ministerului Sanatatii. In cazul avizarii favorabile, se completeaza formularul-tip, iar pentru neacordarea avizului se intocmeste un referat care sa cuprinda motivarea raspunsului.
    (5) In cazul neacordarii avizului se reia procedura de avizare in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (6) Biroul de avizare din cadrul Ministerului Sanatatii elibereaza avizul de functionare si gestioneaza baza de date privind furnizorii de instruire avizati. Biroul de avizare pune la dispozitie Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, la solicitarea acestuia, informatii cuprinse in baza de date.
    (7) Avizul de functionare este valabil 3 ani.
    (8) Innoirea avizului se face prin reluarea procedurii de avizare, luandu-se in considerare si criteriul rezultatelor obtinute de absolventii programului de instruire in procesul de evaluare si certificare a cunostintelor. Un procent de promovabilitate de cel putin 60% este obligatoriu.

    CAP. 3
    Evaluarea si certificarea

    Art. 6
    (1) Participantii la programele de instruire avizate in conditiile prezentei metodologii sustin la incheierea cursurilor un examen de absolvire organizat de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii de sanatate publica teritoriale.
    (2) Directiile de sanatate publica teritoriale au obligatia sa asigure conditiile bunei desfasurari a examenului.
    Art. 7
    (1) Comisiile de examen sunt propuse de catre directiile de sanatate publica teritoriale si sunt aprobate de catre Ministerul Sanatatii, Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat, anual.
    (2) Comisiile de examen au urmatoarea componenta:
    - un reprezentant desemnat de institutul de sanatate publica regional - presedinte;
    - un reprezentant desemnat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    - un reprezentant al directiei de sanatate publica teritoriale;
    - un secretar din cadrul directiilor de sanatate publica teritoriale.
    (3) Comisiile de examen dispun de stampila proprie avand urmatorul continut: "DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETUL ..................... COMISIA DE EXAMEN".
    Art. 8
    (1) Furnizorii de instruire asigura inscrierea la examen a participantilor la programul de instruire si achita taxa de examinare la directiile de sanatate publica teritoriale care organizeaza examenul de absolvire.
    (2) Inscrierea candidatilor se face pe baza cataloagelor, in dublu exemplar, completate de furnizorii de instruire. Modelul catalogului este prezentat in anexa nr. 3.
    (3) Taxa de examinare, in valoare de 200.000 lei pentru fiecare candidat, se achita in contul directiei de sanatate publica teritoriale care organizeaza examinarea candidatilor.
    Art. 9
    Examenul de absolvire se programeaza cel putin o data pe luna, pentru un numar de minimum 30 de cursanti inscrisi.
    Art. 10
    Examenul de absolvire se poate organiza la sediul directiei de sanatate publica teritoriale sau, la solicitarea furnizorilor de instruire, la sediul furnizorului ori la o alta locatie, situatie in care solicitantul asigura logistica necesara desfasurarii in bune conditii a examenului si achitarea cheltuielilor legate de deplasarea comisiei de examen.
    Art. 11
    (1) Examenul de absolvire consta in rezolvarea unui chestionar pentru testare, repartizat fiecarui candidat, din setul de chestionare elaborat de Ministerul Sanatatii.
    (2) Timpul acordat rezolvarii chestionarelor este de doua ore.
    (3) La predarea chestionarelor de catre candidati se incheie un proces-verbal de predare/primire, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 12
    (1) Comisia de examen corecteaza chestionarele pentru testare si le apreciaza cu "admis"/"respins".
    (2) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa raspunda corect la cel putin 60% din totalul intrebarilor cuprinse in chestionar.
    Art. 13
    (1) Rezultatele sunt consemnate in cataloagele de examen, al caror model este prezentat in anexa nr. 5, si se semneaza de catre toti membrii comisiei de examen, pe fiecare pagina. O copie a catalogului de examen se inmaneaza furnizorului de instruire.
    (2) Rezultatele se afiseaza in ziua examenului, sub semnatura presedintelui comisiei de examen.
    (3) La sfarsitul examenului, rezultatele se centralizeaza intr-un proces-verbal, intocmit in conformitate cu anexa nr. 6.
    Art. 14
    (1) Directiile de sanatate publica teritoriale elibereaza candidatilor declarati admisi certificate de absolvire, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
    (2) Candidatii declarati respinsi au dreptul la doua reexaminari, cu conditia achitarii taxei prevazute la art. 8 alin. (3). In cazul nepromovarii acestora, candidatii vor efectua din nou cursul.
    (3) Certificatele de absolvire au valabilitate 3 ani de la data emiterii.
    Art. 15
    (1) Pentru evidenta certificatelor de absolvire, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti si directiile de sanatate publica teritoriale intocmesc registre de evidenta in conformitate cu modelele prezentate in anexele nr. 8, respectiv nr. 9.
    (2) Raspunderea privind gestionarea certificatelor de absolvire revine in exclusivitate institutiilor mentionate la alin. (1).

    CAP. 4
    Activitatea de monitorizare. Retragerea avizului de functionare

    Art. 16
    (1) Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin directiile de specialitate, stabilesc de comun acord programe semestriale de monitorizare a calitatii pregatirii asigurate de furnizorii de instruire, prin controale desfasurate in timpul derularii programelor de instruire si a examenelor de absolvire, precum si a activitatii comisiilor de examen.
    (2) Activitatea de control prevazuta la alin. (1) se exercita de catre persoane desemnate de cele doua ministere, la propunerea directiilor de specialitate.
    Art. 17
    (1) In cazul in care se constata nerespectarea de catre furnizorul de instruire a conditiilor care au stat la baza avizarii, se intocmeste proces-verbal de constatare, acordandu-se un termen de 30 de zile pentru remedierea abaterilor constatate.
    (2) Dupa expirarea acestui termen, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului decid retragerea avizului de functionare.
    Art. 18
    Retragerea avizului de functionare este obligatorie cand furnizorul de instruire inregistreaza, la 3 examene succesive, un procent de promovabilitate sub 50% din numarul participantilor la examen.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 19
    Prevederile prezentei metodologii nu se aplica, pentru o perioada de 3 ani de la absolvire, absolventilor unitatilor si institutiilor de invatamant acreditate in conditiile legii, care au avut in programa de studii notiuni de igiena specifice activitatii si care detin certificate de competenta profesionala, diplome de absolvire, diplome de licenta.
    Art. 20
    Documentele privind examenele de absolvire se pastreaza o perioada de 3 ani in arhivele directiilor de sanatate publica teritoriale. Registrele de evidenta se arhiveaza o perioada de 6 ani de catre institutiile care au dreptul sa le detina si sa le gestioneze, conform art. 15 alin. (1).
    Art. 21
    Ministerul Sanatatii asigura, prin Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, tiparirea si distribuirea, contra cost, a formularelor pentru certificatele de absolvire.
    Art. 22
    Avizele eliberate in baza vechilor reglementari isi inceteaza valabilitatea la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii.
    Art. 23
    In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei metodologii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Sanatatii elaboreaza chestionarele pentru testarea cunostintelor si ghidurile privind continutul modulelor de pregatire.
    Art. 24
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    .....................................
    (Denumirea furnizorului de instruire)

    Nr. ............/....................

         INSTITUTULUI DE SANATATE PUBLICA ........................

    ............................................................*1), cu sediul in localitatea ..................., judetul/sectorul ..............., str. ................. nr. ...., bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ....., cod postal ........., telefon*2) .............., fax*2) ............., e-mail ............, cod unic de inregistrare/cod fiscal .................., reprezentat prin ........................., in calitate de asociat/actionar/imputernicit ........................., posesor al actului de identitate tip ..............., seria ...... nr. ..........., eliberat de ..................... la data ..................., prin prezenta solicit avizarea ca furnizor de instruire in domeniul notiunilor fundamentale de igiena, modulul/modulele:
    1. servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publica si a colectivitatilor;
    2. servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);
    3. productia si distributia apei potabile si productia apei imbuteliate;
    4. servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.);
    5. servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.
    Precizez ca am luat cunostinta de prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003.
    Anexez documentatia prevazuta in metodologia de autorizare, conform opisului.

    Semnatura solicitantului
    ........................
              L.S.

------------
    *1) Se completeaza cu denumirea furnizorului de instruire.
    *2) Se completeaza cu prefix - numar.

    ANEXA 2
    la metodologie

    MINISTERUL SANATATII                    MINISTERUL EDUCATIEI,
    Nr. ....../.........                    CERCETARII SI TINERETULUI
                                            Nr. ......../............

    Directia generala sanatate publica      Directia generala pentru invatamant
    si inspectia sanitara de stat           preuniversitar

                                    AVIZ

    Furnizorul de instruire ..............................., cu sediul in localitatea ....................., str. .............. nr. ..........., judetul/sectorul ......................, conform certificatului de inregistrare nr. ............, eliberat de ................., in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003, este avizat sa realizeze programe de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena pentru urmatoarele module:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Directia generala sanatate publica      Directia generala pentru invatamant
    si inspectia sanitara de stat           preuniversitar

             Director general,                    Director general,
             .................                    .................

    ANEXA 3
    la metodologie

    Furnizorul de instruire .................................................
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii nr. ......../.......
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Educatiei,
    Cercetarii si Tineretului nr. ........../............
    Nr. ............ din ..........

                                   CATALOG
de inscriere a candidatilor pentru sustinerea examinarii privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          DATE DESPRE CURSANTI                           |
|crt.|_________________________________________________________________________|
|    |   Numele si  | Actul de      | Codul numeric | Data si locul | Modulul  |
|    |   prenumele  | identitate    | personal      | nasterii      | absolvit |
|    |              | seria/numarul |               |               |          |
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|

    Semnatura furnizorului de instruire
    ...................................
                    L.S.

    ANEXA 4
    la metodologie

    .............................
         (Comisia de examen)

                               PROCES-VERBAL
    de predare/primire a lucrarilor scrise la examenul de absolvire

    Data ....................
    Ora .....................
    Sala ....................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Numele si prenumele    | Semnatura candidatului |     Observatii     |
|crt.|        candidatului       |                        |                    |
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|

    Comisia de examen:
    ...............................
    ...............................
    ...............................

    ANEXA 5
    la metodologie

    DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ............................................
    (COMISIA DE EXAMEN) ......................... Decizia ...................
    Furnizorul de instruire .................................................
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii nr. ....../.........
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Educatiei,
    Cercetarii si Tineretului nr. ........../............

                              CATALOG DE EXAMEN

    Programul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                         | Rezultatul    |
|crt.|                DATE REFERITOARE LA CANDIDATI            | examinarii    |
|    |                                                         | admis/respins |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |     Numele si     |     Actul de        |   Modulul     |               |
|    |     prenumele     |     identitate      |   absolvit    |               |
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|

    Presedintele comisiei de examen,
    ................................
                  L.S.

                                         - Membru ..........................
                                         - Membru ..........................
                                         - Secretar ........................

    ANEXA 6
    la metodologie

                                 PROCES-VERBAL

    Incheiat astazi, ..............................., cu ocazia desfasurarii examenului de absolvire a cursului de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, organizat de ........................... la data de ............, la sediul ................................, pentru care s-a constituit urmatoarea comisie de examen:
    Presedinte ...........................
    Membru ...............................
    Membru ...............................
    Secretar .............................
    La examenul de absolvire au fost inregistrati ... participanti, dintre care ..... au fost declarati admisi la examenul de absolvire, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena.
    Situatia la examenul de absolvire este reflectata de catalogul/cataloagele de examen anexat/anexate si se prezinta sintetic astfel:
 ______________________________________________________________________________
|         FURNIZORUL         |                      CANDIDATI                  |
|            DE              |_________________________________________________|
|         INSTRUIRE          |    Inscrisi    |    Prezenti    |    Promovati  |
|____________________________|________________|________________|_______________|
|                            |                |                |               |
|____________________________|________________|________________|_______________|
| TOTAL:                     |                |                |               |
|____________________________|________________|________________|_______________|

    Observatii:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                                            Presedintele comisiei de examen,
                                            ................................
                                            Membru .........................
                                            Membru .........................

    ANEXA 7
    la metodologie

    MINISTERUL SANATATII                     MINISTERUL EDUCATIEI,
                                             CERCETARII SI TINERETULUI

                Directia de sanatate publica ..............

                        Seria ....... nr. ..............

                          CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
eliberat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003

    Se adevereste prin prezentul certificat de absolvire ca domnul/doamna ......................., cod numeric personal ................., nascut/nascuta in anul ...., luna ..........., ziua ..........., in localitatea .............., a urmat cursul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena,
modulul .........., organizat de ......................................, in baza
                                  (denumirea furnizorului de instruire)
Avizului Ministerului Sanatatii nr. ......./......... si Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. ........../........., si a promovat examenul de absolvire, fiind declarat/declarata admis/admisa.

         Presedintele comisiei de examen,             Secretar,
         ................................           ..............
                         L.S.

    Nr. ........../..........
    Data eliberarii: anul ..... luna ............ ziua ........

    ANEXA 8
    la metodologie

    INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

                            REGISTRU DE EVIDENTA
a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Numele si prenumele
    A - Actul de identitate
    S - Semnatura
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data   |Nr.         |Nr./Seria  |Datele de     |Datele de     |Documentul|
|crt.|iesirii|documentului|adeverintei|identificare  |identificare  |de plata  |
|    |       |de iesire   |           |pentru        |pentru        |          |
|    |       |            |           |persoana care |persoana care |          |
|    |       |            |           |a predat      |a preluat     |          |
|    |       |            |           |certificatele |certificatele |          |
|    |       |            |           |de la         |de la         |          |
|    |       |            |           |Institutul de |Institutul de |          |
|    |       |            |           |Sanatate      |Sanatate      |          |
|    |       |            |           |Publica       |Publica       |          |
|    |       |            |           |Bucuresti     |Bucuresti     |          |
|    |       |            |___________|______________|______________|__________|
|    |       |            |De la|Pana | N  |  A  | S | N  |  A  | S |Nr./| Suma|
|    |       |            |     |la   |    |     |   |    |     |   |Data|     |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|  0 |   1   |     2      |  3  |  4  |  5 |  6  | 7 |  8 |  9  |10 | 11 |  12 |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|

    ANEXA 9
    la metodologie

    Directia judeteana de sanatate publica ...................
    Directia de sanatate publica a municipiului Bucuresti

                      REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA
a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

    Semnificatia coloanelor din tabelele de mai jos este urmatoarea:
    N - Numele si prenumele
    A - Actul de identitate
    S - Semnatura
    C - Codul numeric personal
    P - Perioada
    M - Mentiuni

    1. Intrari
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data   |Nr.         |Nr./Seria  |Datele de     |Datele de     |Documentul|
|crt.|iesirii|documentului|adeverintei|identificare  |identificare  |de plata  |
|    |       |de intrare  |           |pentru        |pentru        |          |
|    |       |            |           |persoana care |persoana care |          |
|    |       |            |           |a preluat     |gestioneaza   |          |
|    |       |            |           |certificatele |adeverintele  |          |
|    |       |            |           |de la         |              |          |
|    |       |            |           |Institutul de |              |          |
|    |       |            |           |Sanatate      |              |          |
|    |       |            |           |Publica       |              |          |
|    |       |            |           |Bucuresti     |              |          |
|    |       |            |___________|______________|______________|__________|
|    |       |            |De la|Pana | N  |  A  | S | N  |  A  | S |Nr./| Suma|
|    |       |            |     |la   |    |     |   |    |     |   |Data|     |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|  0 |   1   |     2      |  3  |  4  |  5 |  6  | 7 |  8 |  9  |10 | 11 |  12 |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|

    2. Iesiri
 ______________________________________________________________________________
|N |Data|Nr./Seria  |Numele si    |C|Modulul |P |Organizatorul| D|Semnatura | M|
|r.|    |adeverintei|prenumele    | |absolvit|  |programului  |  |de primire|  |
|  |    |           |absolventului| |        |  |absolvit     |  |          |  |
|c |    |           |             | |        |  |             |  |          |  |
|r |    |           |             | |        |  |             |  |          |  |
|t.|    |           |             | |        |  |             |  |          |  |
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1225/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1225 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu