E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003

privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 1.225 din 24 decembrie 2003
              MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
              Nr. 5.031 din 26 septembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din 20 ianuarie 2004

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii nr. 4.107 din 8 mai 2003,
    in baza dispozitiilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 650/2002, si a dispozitiilor art. 46 alin. (7) din Normele de igiena a produselor alimentare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.198/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii, institutele de sanatate publica, Directia generala pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Dispozitiile prezentului ordin intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                              Ovidiu Brinzan

            Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Orice activitate de productie si de comercializare a produselor alimentare, de alimentatie publica si colectiva, serviciile si productia de apa potabila, precum si serviciile de intretinere corporala se exercita numai cu personal calificat, conform prevederilor legale.
    (2) Personalul calificat din activitatile mentionate la alin. (1) are obligatia legala a instruirii periodice in vederea insusirii notiunilor fundamentale de igiena, activitate organizata si finalizata cu examinare si certificate, in conformitate cu prezenta metodologie.
    (3) In procesul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena este cuprins personalul din urmatoarele categorii de unitati:
    a) servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publica si a colectivitatilor;
    b) servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);
    c) productia si distributia apei potabile, productia apei imbuteliate;
    d) servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.);
    e) servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.
    Art. 2
    Programele de instruire in domeniul sanatatii publice privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena se pot realiza de catre persoane juridice de drept public sau privat, cabinetele medicale care au ca obiect de activitate desfasurarea de activitati de invatamant si sunt avizate de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in conditiile prezentei metodologii.
    Art. 3
    In sensul prezentei metodologii, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) notiuni fundamentale de igiena - totalitatea cunostintelor si deprinderilor elementare referitoare la pastrarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor, pe care lucratorii din sectoarele de activitate cu risc pentru sanatatea populatiei trebuie sa le posede;
    b) avizarea functionarii - procesul de abilitare a persoanelor juridice de drept public sau privat al cabinetelor medicale pentru realizarea programelor de instruire in domeniul sanatatii publice privind notiunile fundamentale de igiena.

    CAP. 2
    Criteriile si procedura de avizare

    Art. 4
    In vederea obtinerii avizului necesar organizarii cursurilor privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, furnizorii de instruire trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    a) sa fie organizati si sa functioneze in conformitate cu prevederile legale;
    b) sa detina in mod legal spatii adecvate activitatii de invatamant, pentru care s-au obtinut avizele de functionare prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    c) sa detina logistica necesara organizarii in bune conditii a cursurilor;
    d) sa aiba programa de instruire elaborata in conformitate cu orientarile cuprinse in Ghidul privind continutul modulelor de pregatire;
    e) sa asigure materialul didactic prevazut in programa de pregatire;
    f) sa asigure programul de instruire cu formatori - medici cu specialitatea igiena, epidemiologie sau medicina de laborator -, cu autorizatie de libera practica.
    Art. 5
    (1) Pentru obtinerea avizului de functionare solicitantul depune la Comisia de avizare din cadrul institutelor de sanatate publica din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca sau Timisoara un dosar de autoevaluare in 3 exemplare, primind numar de inregistrare. Dosarul de evaluare contine urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
    b) documente (in copii legalizate) care dovedesc legalitatea organizarii si functionarii furnizorului de instruire (act normativ de constituire, lege, hotarare a Guvernului etc., certificat de inregistrare emis de camera de comert si industrie, actul de inregistrare in Registrul fundatiilor si asociatiilor);
    c) copie de pe statut, dupa caz;
    d) dovezi privind detinerea spatiului optim de invatamant si a mijloacelor didactice;
    e) avize de functionare conform reglementarilor legale in vigoare;
    f) program de instruire cuprinzand planul de invatamant si programele analitice si pentru fiecare modul specific, in concordanta cu indicatiile cuprinse in Ghidul privind continutul modulelor de pregatire;
    g) informatii privind formatorii: autorizatie de libera practica in specialitatea igiena, epidemiologie, medicina de laborator, curriculum vitae, dovada existentei relatiei contractuale cu solicitantul avizului;
    h) chitanta de achitare a taxei pentru referatul tehnic de evaluare in contul institutului evaluator;
    i) copie de pe certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, in cazul cabinetelor medicale;
    j) alte documente, dupa caz.
    (2) Comisiile de avizare examineaza documentele cuprinse in dosarul depus si intocmesc, in termen de 15 zile de la data inregistrarii documentatiei, referatul tehnic de evaluare care sa includa concluzia privind acordarea sau neacordarea avizului. Referatul tehnic de evaluare favorabil eliberarii avizului, insotit de doua exemplare ale dosarului de autoevaluare, se inainteaza Ministerului Sanatatii, Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat.
    (3) In cazul avizarii favorabile a programului de instruire, Ministerul Sanatatii inainteaza catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei, un exemplar al dosarului de autoevaluare, o copie a referatului tehnic de evaluare si avizul-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (4) In termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va transmite raspunsul sau Ministerului Sanatatii. In cazul avizarii favorabile, se completeaza formularul-tip, iar pentru neacordarea avizului se intocmeste un referat care sa cuprinda motivarea raspunsului.
    (5) In cazul neacordarii avizului se reia procedura de avizare in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (6) Biroul de avizare din cadrul Ministerului Sanatatii elibereaza avizul de functionare si gestioneaza baza de date privind furnizorii de instruire avizati. Biroul de avizare pune la dispozitie Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, la solicitarea acestuia, informatii cuprinse in baza de date.
    (7) Avizul de functionare este valabil 3 ani.
    (8) Innoirea avizului se face prin reluarea procedurii de avizare, luandu-se in considerare si criteriul rezultatelor obtinute de absolventii programului de instruire in procesul de evaluare si certificare a cunostintelor. Un procent de promovabilitate de cel putin 60% este obligatoriu.

    CAP. 3
    Evaluarea si certificarea

    Art. 6
    (1) Participantii la programele de instruire avizate in conditiile prezentei metodologii sustin la incheierea cursurilor un examen de absolvire organizat de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii de sanatate publica teritoriale.
    (2) Directiile de sanatate publica teritoriale au obligatia sa asigure conditiile bunei desfasurari a examenului.
    Art. 7
    (1) Comisiile de examen sunt propuse de catre directiile de sanatate publica teritoriale si sunt aprobate de catre Ministerul Sanatatii, Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat, anual.
    (2) Comisiile de examen au urmatoarea componenta:
    - un reprezentant desemnat de institutul de sanatate publica regional - presedinte;
    - un reprezentant desemnat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    - un reprezentant al directiei de sanatate publica teritoriale;
    - un secretar din cadrul directiilor de sanatate publica teritoriale.
    (3) Comisiile de examen dispun de stampila proprie avand urmatorul continut: "DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETUL ..................... COMISIA DE EXAMEN".
    Art. 8
    (1) Furnizorii de instruire asigura inscrierea la examen a participantilor la programul de instruire si achita taxa de examinare la directiile de sanatate publica teritoriale care organizeaza examenul de absolvire.
    (2) Inscrierea candidatilor se face pe baza cataloagelor, in dublu exemplar, completate de furnizorii de instruire. Modelul catalogului este prezentat in anexa nr. 3.
    (3) Taxa de examinare, in valoare de 200.000 lei pentru fiecare candidat, se achita in contul directiei de sanatate publica teritoriale care organizeaza examinarea candidatilor.
    Art. 9
    Examenul de absolvire se programeaza cel putin o data pe luna, pentru un numar de minimum 30 de cursanti inscrisi.
    Art. 10
    Examenul de absolvire se poate organiza la sediul directiei de sanatate publica teritoriale sau, la solicitarea furnizorilor de instruire, la sediul furnizorului ori la o alta locatie, situatie in care solicitantul asigura logistica necesara desfasurarii in bune conditii a examenului si achitarea cheltuielilor legate de deplasarea comisiei de examen.
    Art. 11
    (1) Examenul de absolvire consta in rezolvarea unui chestionar pentru testare, repartizat fiecarui candidat, din setul de chestionare elaborat de Ministerul Sanatatii.
    (2) Timpul acordat rezolvarii chestionarelor este de doua ore.
    (3) La predarea chestionarelor de catre candidati se incheie un proces-verbal de predare/primire, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 12
    (1) Comisia de examen corecteaza chestionarele pentru testare si le apreciaza cu "admis"/"respins".
    (2) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa raspunda corect la cel putin 60% din totalul intrebarilor cuprinse in chestionar.
    Art. 13
    (1) Rezultatele sunt consemnate in cataloagele de examen, al caror model este prezentat in anexa nr. 5, si se semneaza de catre toti membrii comisiei de examen, pe fiecare pagina. O copie a catalogului de examen se inmaneaza furnizorului de instruire.
    (2) Rezultatele se afiseaza in ziua examenului, sub semnatura presedintelui comisiei de examen.
    (3) La sfarsitul examenului, rezultatele se centralizeaza intr-un proces-verbal, intocmit in conformitate cu anexa nr. 6.
    Art. 14
    (1) Directiile de sanatate publica teritoriale elibereaza candidatilor declarati admisi certificate de absolvire, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
    (2) Candidatii declarati respinsi au dreptul la doua reexaminari, cu conditia achitarii taxei prevazute la art. 8 alin. (3). In cazul nepromovarii acestora, candidatii vor efectua din nou cursul.
    (3) Certificatele de absolvire au valabilitate 3 ani de la data emiterii.
    Art. 15
    (1) Pentru evidenta certificatelor de absolvire, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti si directiile de sanatate publica teritoriale intocmesc registre de evidenta in conformitate cu modelele prezentate in anexele nr. 8, respectiv nr. 9.
    (2) Raspunderea privind gestionarea certificatelor de absolvire revine in exclusivitate institutiilor mentionate la alin. (1).

    CAP. 4
    Activitatea de monitorizare. Retragerea avizului de functionare

    Art. 16
    (1) Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin directiile de specialitate, stabilesc de comun acord programe semestriale de monitorizare a calitatii pregatirii asigurate de furnizorii de instruire, prin controale desfasurate in timpul derularii programelor de instruire si a examenelor de absolvire, precum si a activitatii comisiilor de examen.
    (2) Activitatea de control prevazuta la alin. (1) se exercita de catre persoane desemnate de cele doua ministere, la propunerea directiilor de specialitate.
    Art. 17
    (1) In cazul in care se constata nerespectarea de catre furnizorul de instruire a conditiilor care au stat la baza avizarii, se intocmeste proces-verbal de constatare, acordandu-se un termen de 30 de zile pentru remedierea abaterilor constatate.
    (2) Dupa expirarea acestui termen, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului decid retragerea avizului de functionare.
    Art. 18
    Retragerea avizului de functionare este obligatorie cand furnizorul de instruire inregistreaza, la 3 examene succesive, un procent de promovabilitate sub 50% din numarul participantilor la examen.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 19
    Prevederile prezentei metodologii nu se aplica, pentru o perioada de 3 ani de la absolvire, absolventilor unitatilor si institutiilor de invatamant acreditate in conditiile legii, care au avut in programa de studii notiuni de igiena specifice activitatii si care detin certificate de competenta profesionala, diplome de absolvire, diplome de licenta.
    Art. 20
    Documentele privind examenele de absolvire se pastreaza o perioada de 3 ani in arhivele directiilor de sanatate publica teritoriale. Registrele de evidenta se arhiveaza o perioada de 6 ani de catre institutiile care au dreptul sa le detina si sa le gestioneze, conform art. 15 alin. (1).
    Art. 21
    Ministerul Sanatatii asigura, prin Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, tiparirea si distribuirea, contra cost, a formularelor pentru certificatele de absolvire.
    Art. 22
    Avizele eliberate in baza vechilor reglementari isi inceteaza valabilitatea la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii.
    Art. 23
    In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei metodologii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Sanatatii elaboreaza chestionarele pentru testarea cunostintelor si ghidurile privind continutul modulelor de pregatire.
    Art. 24
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    .....................................
    (Denumirea furnizorului de instruire)

    Nr. ............/....................

         INSTITUTULUI DE SANATATE PUBLICA ........................

    ............................................................*1), cu sediul in localitatea ..................., judetul/sectorul ..............., str. ................. nr. ...., bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ....., cod postal ........., telefon*2) .............., fax*2) ............., e-mail ............, cod unic de inregistrare/cod fiscal .................., reprezentat prin ........................., in calitate de asociat/actionar/imputernicit ........................., posesor al actului de identitate tip ..............., seria ...... nr. ..........., eliberat de ..................... la data ..................., prin prezenta solicit avizarea ca furnizor de instruire in domeniul notiunilor fundamentale de igiena, modulul/modulele:
    1. servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publica si a colectivitatilor;
    2. servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);
    3. productia si distributia apei potabile si productia apei imbuteliate;
    4. servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.);
    5. servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.
    Precizez ca am luat cunostinta de prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003.
    Anexez documentatia prevazuta in metodologia de autorizare, conform opisului.

    Semnatura solicitantului
    ........................
              L.S.

------------
    *1) Se completeaza cu denumirea furnizorului de instruire.
    *2) Se completeaza cu prefix - numar.

    ANEXA 2
    la metodologie

    MINISTERUL SANATATII                    MINISTERUL EDUCATIEI,
    Nr. ....../.........                    CERCETARII SI TINERETULUI
                                            Nr. ......../............

    Directia generala sanatate publica      Directia generala pentru invatamant
    si inspectia sanitara de stat           preuniversitar

                                    AVIZ

    Furnizorul de instruire ..............................., cu sediul in localitatea ....................., str. .............. nr. ..........., judetul/sectorul ......................, conform certificatului de inregistrare nr. ............, eliberat de ................., in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003, este avizat sa realizeze programe de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena pentru urmatoarele module:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Directia generala sanatate publica      Directia generala pentru invatamant
    si inspectia sanitara de stat           preuniversitar

             Director general,                    Director general,
             .................                    .................

    ANEXA 3
    la metodologie

    Furnizorul de instruire .................................................
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii nr. ......../.......
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Educatiei,
    Cercetarii si Tineretului nr. ........../............
    Nr. ............ din ..........

                                   CATALOG
de inscriere a candidatilor pentru sustinerea examinarii privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          DATE DESPRE CURSANTI                           |
|crt.|_________________________________________________________________________|
|    |   Numele si  | Actul de      | Codul numeric | Data si locul | Modulul  |
|    |   prenumele  | identitate    | personal      | nasterii      | absolvit |
|    |              | seria/numarul |               |               |          |
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|
|____|______________|_______________|_______________|_______________|__________|

    Semnatura furnizorului de instruire
    ...................................
                    L.S.

    ANEXA 4
    la metodologie

    .............................
         (Comisia de examen)

                               PROCES-VERBAL
    de predare/primire a lucrarilor scrise la examenul de absolvire

    Data ....................
    Ora .....................
    Sala ....................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Numele si prenumele    | Semnatura candidatului |     Observatii     |
|crt.|        candidatului       |                        |                    |
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|
|____|___________________________|________________________|____________________|

    Comisia de examen:
    ...............................
    ...............................
    ...............................

    ANEXA 5
    la metodologie

    DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ............................................
    (COMISIA DE EXAMEN) ......................... Decizia ...................
    Furnizorul de instruire .................................................
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii nr. ....../.........
    Aviz de functionare eliberat de Ministerul Educatiei,
    Cercetarii si Tineretului nr. ........../............

                              CATALOG DE EXAMEN

    Programul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                         | Rezultatul    |
|crt.|                DATE REFERITOARE LA CANDIDATI            | examinarii    |
|    |                                                         | admis/respins |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |     Numele si     |     Actul de        |   Modulul     |               |
|    |     prenumele     |     identitate      |   absolvit    |               |
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|
|____|___________________|_____________________|_______________|_______________|

    Presedintele comisiei de examen,
    ................................
                  L.S.

                                         - Membru ..........................
                                         - Membru ..........................
                                         - Secretar ........................

    ANEXA 6
    la metodologie

                                 PROCES-VERBAL

    Incheiat astazi, ..............................., cu ocazia desfasurarii examenului de absolvire a cursului de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, organizat de ........................... la data de ............, la sediul ................................, pentru care s-a constituit urmatoarea comisie de examen:
    Presedinte ...........................
    Membru ...............................
    Membru ...............................
    Secretar .............................
    La examenul de absolvire au fost inregistrati ... participanti, dintre care ..... au fost declarati admisi la examenul de absolvire, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena.
    Situatia la examenul de absolvire este reflectata de catalogul/cataloagele de examen anexat/anexate si se prezinta sintetic astfel:
 ______________________________________________________________________________
|         FURNIZORUL         |                      CANDIDATI                  |
|            DE              |_________________________________________________|
|         INSTRUIRE          |    Inscrisi    |    Prezenti    |    Promovati  |
|____________________________|________________|________________|_______________|
|                            |                |                |               |
|____________________________|________________|________________|_______________|
| TOTAL:                     |                |                |               |
|____________________________|________________|________________|_______________|

    Observatii:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                                            Presedintele comisiei de examen,
                                            ................................
                                            Membru .........................
                                            Membru .........................

    ANEXA 7
    la metodologie

    MINISTERUL SANATATII                     MINISTERUL EDUCATIEI,
                                             CERCETARII SI TINERETULUI

                Directia de sanatate publica ..............

                        Seria ....... nr. ..............

                          CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
eliberat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003

    Se adevereste prin prezentul certificat de absolvire ca domnul/doamna ......................., cod numeric personal ................., nascut/nascuta in anul ...., luna ..........., ziua ..........., in localitatea .............., a urmat cursul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena,
modulul .........., organizat de ......................................, in baza
                                  (denumirea furnizorului de instruire)
Avizului Ministerului Sanatatii nr. ......./......... si Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. ........../........., si a promovat examenul de absolvire, fiind declarat/declarata admis/admisa.

         Presedintele comisiei de examen,             Secretar,
         ................................           ..............
                         L.S.

    Nr. ........../..........
    Data eliberarii: anul ..... luna ............ ziua ........

    ANEXA 8
    la metodologie

    INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

                            REGISTRU DE EVIDENTA
a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Numele si prenumele
    A - Actul de identitate
    S - Semnatura
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data   |Nr.         |Nr./Seria  |Datele de     |Datele de     |Documentul|
|crt.|iesirii|documentului|adeverintei|identificare  |identificare  |de plata  |
|    |       |de iesire   |           |pentru        |pentru        |          |
|    |       |            |           |persoana care |persoana care |          |
|    |       |            |           |a predat      |a preluat     |          |
|    |       |            |           |certificatele |certificatele |          |
|    |       |            |           |de la         |de la         |          |
|    |       |            |           |Institutul de |Institutul de |          |
|    |       |            |           |Sanatate      |Sanatate      |          |
|    |       |            |           |Publica       |Publica       |          |
|    |       |            |           |Bucuresti     |Bucuresti     |          |
|    |       |            |___________|______________|______________|__________|
|    |       |            |De la|Pana | N  |  A  | S | N  |  A  | S |Nr./| Suma|
|    |       |            |     |la   |    |     |   |    |     |   |Data|     |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|  0 |   1   |     2      |  3  |  4  |  5 |  6  | 7 |  8 |  9  |10 | 11 |  12 |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|

    ANEXA 9
    la metodologie

    Directia judeteana de sanatate publica ...................
    Directia de sanatate publica a municipiului Bucuresti

                      REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA
a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

    Semnificatia coloanelor din tabelele de mai jos este urmatoarea:
    N - Numele si prenumele
    A - Actul de identitate
    S - Semnatura
    C - Codul numeric personal
    P - Perioada
    M - Mentiuni

    1. Intrari
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data   |Nr.         |Nr./Seria  |Datele de     |Datele de     |Documentul|
|crt.|iesirii|documentului|adeverintei|identificare  |identificare  |de plata  |
|    |       |de intrare  |           |pentru        |pentru        |          |
|    |       |            |           |persoana care |persoana care |          |
|    |       |            |           |a preluat     |gestioneaza   |          |
|    |       |            |           |certificatele |adeverintele  |          |
|    |       |            |           |de la         |              |          |
|    |       |            |           |Institutul de |              |          |
|    |       |            |           |Sanatate      |              |          |
|    |       |            |           |Publica       |              |          |
|    |       |            |           |Bucuresti     |              |          |
|    |       |            |___________|______________|______________|__________|
|    |       |            |De la|Pana | N  |  A  | S | N  |  A  | S |Nr./| Suma|
|    |       |            |     |la   |    |     |   |    |     |   |Data|     |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|  0 |   1   |     2      |  3  |  4  |  5 |  6  | 7 |  8 |  9  |10 | 11 |  12 |
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|
|____|_______|____________|_____|_____|____|_____|___|____|_____|___|____|_____|

    2. Iesiri
 ______________________________________________________________________________
|N |Data|Nr./Seria  |Numele si    |C|Modulul |P |Organizatorul| D|Semnatura | M|
|r.|    |adeverintei|prenumele    | |absolvit|  |programului  |  |de primire|  |
|  |    |           |absolventului| |        |  |absolvit     |  |          |  |
|c |    |           |             | |        |  |             |  |          |  |
|r |    |           |             | |        |  |             |  |          |  |
|t.|    |           |             | |        |  |             |  |          |  |
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|
|__|____|___________|_____________|_|________|__|_____________|__|__________|__|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1225/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1225 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu