Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1195 din 11 iunie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 344 din 28 iunie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 82 si ale art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/1998, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abroga.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In temeiul prevederilor art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/1998, cu modificarile ulterioare, la cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, Ministerul Finantelor Publice poate acorda inlesniri la plata sumelor datorate de acestia la bugetul de stat.
    (2) Ministerul Finantelor Publice si organele sale teritoriale, prin delegare de competenta, pot acorda:
    a) amanari sau esalonari la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul de stat, inclusiv a sumelor datorate si neachitate de debitori in contul obligatiilor interne si externe scadente, platite de Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant al acestor sume;
    b) amanari sau esalonari la plata majorarilor de intarziere;
    c) scutiri sau reduceri de impozite si taxe, in conditiile legii;
    d) scutiri sau reduceri la plata majorarilor de intarziere.
    (3) Inlesnirile la plata se pot acorda pentru sumele reprezentand obligatii restante la bugetul de stat, precum si pentru taxele de timbru solicitate anterior prestarii serviciului taxabil, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (4) Inlesnirile la plata pot fi solicitate atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul derularii acesteia.
    (5) Nu se acorda inlesniri la plata sumelor reprezentand obligatii restante la bugetul de stat stabilite prin acte de control in cazul faptelor ce constituie infractiuni de evaziune fiscala, daca instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive si irevocabile in legatura cu aceste fapte.

    CAP. 2
    Competentele de acordare a inlesnirilor la plata

    Art. 2
    (1) Sumele totale reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, precum si sumele totale reprezentand majorari de intarziere aferente acestora, perioadele maxime pentru care se pot acorda inlesnirile, precum si organele competente sa aprobe inlesniri la plata sunt urmatoarele:
 ______________________________________________________________________________
|                | Reduceri sau scutiri|          Amanari si esalonari         |
|     Organul    |_____________________|_______________________________________|
|    competent   |          |          |Impozite,|          |        |         |
|                |          |          | taxe si |          |        |         |
|                | Impozite | Majorari |  alte   | Majorari |        |         |
|                |si taxe in|    de    |obligatii|    de    |Amanari |Esalonari|
|                |conditiile|intarziere|   la    |intarziere|   -    |    -    |
|                |  legii - | - total  | bugetul | - total  |perioada|perioada |
|                |  total   |          | de stat |          |        |         |
|                |          |          | - total |          |        |         |
|                |          |          |         |          |        |         |
|________________|__________|__________|_________|__________|________|_________|
|       0        |     1    |    2     |    3    |    4     |    5   |     6   |
|________________|__________|__________|_________|__________|________|_________|
|   Nivelul I    |          |          |         |          |        |         |
|Administratiile |  pana la |  pana la | pana la |  pana la |pana la | pana la |
|finantelor      |1 miliard |1 miliard |   10    |    10    | 6 luni |  5 ani  |
|publice ale     |   lei    |   lei    |miliarde | miliarde |        |         |
|sectoarelor     | inclusiv | inclusiv |   lei   |    lei   |        |         |
|municipiului    |          |          |inclusiv | inclusiv |        |         |
|Bucuresti si    |          |          |         |          |        |         |
|directiile      |          |          |         |          |        |         |
|generale ale    |          |          |         |          |        |         |
|finantelor      |          |          |         |          |        |         |
|publice         |          |          |         |          |        |         |
|judetene        |          |          |         |          |        |         |
|                |          |          |         |          |        |         |
|   Nivelul II   |          |          |         |          |        |         |
|Directia        |          |          |         |          |        |         |
|generala a      |          |          |         |          |        |         |
|finantelor      |          |          |         |          |        |         |
|publice a       |          |          |         |          |        |         |
|municipiului    |          |          |         |          |        |         |
|Bucuresti:      |          |          |         |          |        |         |
|                |          |          |         |          |        |         |
|a) pentru       |  pana la |  pana la | pana la |  pana la |pana la | pana la |
|contribuabilii  |     5    |     5    |   25    |    25    | 6 luni |  5 ani  |
|inregistrati ca | miliarde | miliarde | miliarde| miliarde |        |         |
|platitori de    |    lei   |    lei   |   lei   |    lei   |        |         |
impozite si taxe | inclusiv | inclusiv |inclusiv | inclusiv |        |         |
|la sediul       |          |          |         |          |        |         |
|acesteia        |          |          |         |          |        |         |
|                |          |          |         |          |        |         |
|b) pentru       |   peste  |   peste  |  peste  |   peste  |pana la | pana la |
|contribuabilii  |1 miliard |1 miliard |   10    |    10    | 6 luni |  5 ani  |
|inregistrati ca |   lei    |   lei    |miliarde | miliarde |        |         |
|platitori de    |  pana la |  pana la |lei pana |lei pana  |        |         |
|impozite si taxe|     5    |     5    |  la 25  |  la 25   |        |         |
|la              | miliarde | miliarde |miliarde | miliarde |        |         |
|administratiile |    lei   |    lei   |   lei   |    lei   |        |         |
|finantelor      | inclusiv | inclusiv |inclusiv | inclusiv |        |         |
|publice ale     |          |          |         |          |        |         |
|sectoarelor     |          |          |         |          |        |         |
|municipiului    |          |          |         |          |        |         |
|Bucuresti       |          |          |         |          |        |         |
|                |          |          |         |          |        |         |
|  Nivelul III   |          |          |         |          |        |         |
|Ministerul      |          |          |         |          |        |         |
|Finantelor      |          |          |         |          |        |         |
|Publice:        |          |          |         |          |        |         |
|                |          |          |         |          |        |         |
|a) pentru       |    -     |orice suma|  orice  |orice suma|pana la | pana la |
|cererile        |          | mai mica |suma mai | mai mica | 6 luni |  5 ani  |
|adresate        |          |  de 50   | mica de |  de 500  |        |         |
|Directiei       |          | miliarde |   500   | miliarde |        |         |
|Generale a      |          |   lei    |miliarde |    lei   |        |         |
|Vamilor si      |          | inclusiv |   lei   | inclusiv |        |         |
|Directiei       |          |          |inclusiv |          |        |         |
|generale a      |          |          |         |          |        |         |
|finantelor      |          |          |         |          |        |         |
|publice externe |          |          |         |          |        |         |
|                |          |          |         |          |        |         |
|b) pentru       |   peste  |   peste  |  peste  |   peste  |pana la | pana la |
|cererile care   |1 miliard |1 miliard |10 sau 25| 10 sau 25| 6 luni |  5 ani  |
|depasesc        |lei sau 5 |lei sau 5 |miliarde | miliarde |        |         |
|nivelurile      | miliarde | miliarde |lei pana |lei pana  |        |         |
|I si II de      | lei pana | lei pana | la 500  | la 500   |        |         |
|competenta      |  la 50   |  la 50   |miliarde | miliarde |        |         |
|                | miliarde | miliarde |   lei   |   lei    |        |         |
|                |   lei    |    lei   |inclusiv | inclusiv |        |         |
|                | inclusiv | inclusiv |         |          |        |         |
|________________|__________|__________|_________|__________|________|_________|

    (2) Esalonarile la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului de stat si a majorarilor de intarziere pot incepe cu un termen de gratie de pana la 6 luni cuprins in perioada de esalonare.
    Art. 3
    (1) Analiza si/sau solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata se realizeaza de comisiile ce se constituie in acest scop la toate nivelurile de competenta.
    (2) La nivelul Ministerului Finantelor Publice comisiile se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Presedintii comisiilor sunt secretarii de stat coordonatori ai directiilor generale implicate.
    (3) Pentru administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si pentru Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti comisiile se constituie prin decizii ale directorilor sau directorilor generali ai acestora, dupa caz.
    (4) Comisiile de la toate nivelurile de competenta se intrunesc saptamanal sau ori de cate ori este cazul.
    (5) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, formulate de organele fiscale teritoriale, se solutioneaza de comisia constituita in acest scop la nivelul urmatorului organ ierarhic superior competent, indiferent de cuantumul sumei pentru care se solicita inlesnirea.
    Art. 4
    (1) La nivelul Ministerului Finantelor Publice documentatia necesara pentru aprobarea inlesnirilor la plata, inclusiv propunerile de solutionare, se prezinta spre aprobare comisiilor constituite in acest scop de catre:
    a) Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, pentru inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului de stat si a majorarilor de intarziere, altele decat cele prevazute la lit. b), c) si d);
    b) Directia generala de politica si legislatie fiscala, pentru inlesniri la plata taxelor de timbru solicitate anterior prestarii serviciului taxabil;
    c) Directia generala a finantelor publice externe, respectiv Directia generala a trezoreriei statului, dupa caz, pentru inlesniri la plata sumelor provenind din comisioanele datorate de agentii economici la fondul de risc, a majorarilor de intarziere calculate la acestea, a sumelor datorate si neachitate de agentii economici in contul obligatiilor interne si externe scadente platite de Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant al acestor sume, precum si a majorarilor de intarziere aferente acestora;
    d) Directia Generala a Vamilor, pentru inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, ce sunt datorate in vama si constatate cu ocazia controlului ulterior si a majorarilor de intarziere aferente acestora.
    (2) Ministerul Finantelor Publice va informa Guvernul asupra cererilor de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat ale debitorilor, persoane juridice, care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul ordin si pentru care comisiile constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice au propus acordarea inlesnirilor la plata.
    (3) In urma acestei informari Guvernul transmite avizul sau Ministerului Finantelor Publice. In baza acestui aviz Ministerul Finantelor Publice emite o decizie motivata de aprobare sau de respingere, dupa caz, privind solutionarea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.

    CAP. 3
    Procedura de solutionare

    Art. 5
    (1) Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate ale debitorilor, insotite de documente justificative, depuse la organele fiscale teritoriale la care debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe sau la organele fiscale de domiciliu, in cazul persoanelor fizice, cu exceptia cererilor de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetului de stat prevazute la art. 6, 7 si 8.
    Pentru obtinerea inlesnirilor la plata anticipata a taxelor de timbru petentii vor formula cerere pentru fiecare operatiune taxabila.
    (2) Cererea de acordare a inlesnirilor la plata trebuie sa cuprinda:
    a) elemente de identificare a debitorului, respectiv denumirea/numele acestuia sau al reprezentantului fiscal, sediul/domiciliul, codul fiscal/codul numeric personal, numele si calitatea celor care reprezinta debitorul in relatiile cu tertii, felul inlesnirilor solicitate, suma totala pentru care se solicita inlesniri la plata, din care pe tipuri de impozite, taxe si alte obligatii datorate bugetului de stat, defalcata pe ani calendaristici, si, separat, majorarile de intarziere aferente acestora, numarul contului/conturilor de disponibilitati si unitatea/unitatile bancara/bancare la care este/sunt deschis/deschise;
    b) cauzele care au condus la neachitarea obligatiilor la bugetul de stat;
    c) o succinta prezentare a masurilor cuprinse in programul de restructurare, respectiv de redresare financiara a debitorilor persoane juridice, in legatura cu stingerea obligatiilor restante la bugetul de stat;
    d) mentiuni referitoare la inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul de stat, acordate anterior (numarul si data de inregistrare la organul fiscal competent, sumele pentru care s-au acordat inlesniri la plata, pe tipuri de obligatii, precum si modul cum au fost respectate acestea);
    e) alte elemente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (3) Cererea de acordare a inlesnirilor la plata a debitorilor persoane juridice trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe ultimul bilant contabil depus la organul fiscal teritorial;
    b) situatia privind soldurile conturilor de disponibil in lei si in valuta la data scadentei obligatiilor restante la bugetul de stat pentru care se solicita inlesnire la plata si la data depunerii cererii, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadenta;
    c) copie de pe ultima balanta de verificare;
    d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului;
    e) copie de pe codul fiscal;
    f) extras din procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor, respectiv a asociatilor, in care s-a discutat si s-a aprobat programul de restructurare sau de redresare financiara. Pentru debitorii persoane juridice care au ca actionar majoritar statul roman programul de restructurare sau programul de redresare financiara trebuie insusit, dupa caz, de ministerul de resort sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
    g) situatia privind debitorii conform evidentelor contabile, vechimea acestora, cauzele neincasarii sumelor datorate de acestia; masurile de urmarire intreprinse, numarul de cazuri aflate la instantele de judecata si sumele datorate, stadiul acestor cazuri, precum si situatia privind clientii pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a creantelor, intocmita in baza documentelor doveditoare existente;
    h) situatia privind avansurile acordate furnizorilor si vechimea acestora;
    i) situatia privind depozitele bancare constituite;
    j) declaratie pe propria raspundere privind cota de participare a debitorului la capitalul social al altor societati comerciale, societati sau companii nationale, dupa caz, precum si suma investita;
    k) angajamentul scris al debitorului privind plata integrala si la termen a obligatiilor curente la bugetul de stat ale anului fiscal in curs. In cazul in care debitorul nu achita la scadenta obligatiile curente poate efectua plata acestora in perioada imediat urmatoare, impreuna cu majorarile de intarziere, dar nu mai tarziu de data de 29 decembrie a fiecarui an fiscal;
    l) copie de pe ultimul act de control intocmit de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice;
    m) situatia informativa privind calculul riscului de recuperare a arieratelor, conform modelului anexat;
    n) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    Situatiile prevazute la lit. g), h) si i) se intocmesc de debitori pe propria raspundere.
    (4) Cererea de acordare a inlesnirilor la plata, depusa de debitori persoane fizice care desfasoara activitati independente sau de asociatii fara personalitate juridica, trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe autorizatia de functionare sau de pe actul constitutiv (contract de asociere), dupa caz;
    b) copie de pe ultimul act de control intocmit de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice;
    c) alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine, care au obligatii restante la bugetul de stat, pot beneficia de inlesniri la plata in conditiile prezentului ordin in situatia desemnarii unui reprezentant fiscal rezident in Romania, imputernicit sa indeplineasca obligatiile acestora fata de organele fiscale teritoriale, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Persoanele fizice straine care solicita inlesniri la plata taxelor de timbru solicitate anterior prestarii serviciului taxabil pot beneficia de scutiri sau reduceri la plata acestor taxe in conditiile prevazute de legislatia cu privire la reglementarea raportului de drept international privat.
    (5) Cererea de acordare a inlesnirilor la plata, depusa de debitori persoane fizice, altele decat cele prevazute la alin. (4), trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) acte prin care se dovedesc veniturile debitorului si ale membrilor familiei sale;
    b) declaratie privind copiii, sotul/sotia aflati in intretinere si copie de pe certificatele de nastere si de stare civila, dupa caz;
    c) copie de pe documentele care atesta eventuala stare de incapacitate de munca;
    d) declaratie pe propria raspundere a debitorului, din care sa rezulte daca are si alte venituri decat cele pentru care a depus acte doveditoare;
    e) alte acte in sustinerea cererii.
    (6) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata se inregistreaza intr-un registru special la organele fiscale teritoriale, separat pentru debitori persoane juridice si pentru debitori persoane fizice si asociatii fara personalitate juridica.
    (7) Documentatia intocmita de debitori persoane juridice sau asociatii fara personalitate juridica, depusa la organul fiscal la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, se completeaza de catre acesta cu un referat, care va cuprinde sinteza informatiilor prezentate in documentatie de catre debitori, precum si confirmarea obligatiilor restante la bugetul de stat solicitate de debitor, actualizate cu eventualele plati sau compensari efectuate in contul acestor obligatii pana la data intocmirii referatului.
    (8) Documentatia intocmita de debitori persoane fizice, depusa la organul fiscal de domiciliu, va fi completata cu copii de pe extrasele de rol din ultimii 2 ani sau, dupa caz, de pe contul fiscal personal, precum si cu actul constatator intocmit cu ocazia verificarii pe teren a cererii de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, din care sa rezulte:
    a) situatia starii materiale a contribuabilului (bunuri imobile si mobile ale debitorului si membrilor familiei sale);
    b) posibilitati de incasare a debitului;
    c) alte elemente utile pentru solutionarea cererii.
    (9) Administratiile finantelor publice municipale, orasenesti si comunale transmit cererile debitorilor, insotite de documentatia aferenta, directiilor generale ale finantelor publice judetene pentru a fi analizate in comisiile constituite la acest nivel.
    Comisiile constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene procedeaza astfel:
    a) cererile primite din teritoriu, precum si cele ale contribuabililor mari le analizeaza si le solutioneaza conform competentelor;
    b) cererile care depasesc competenta acestora le analizeaza si le inainteaza Ministerului Finantelor Publice cu un referat in care se va preciza si punctul de vedere privind modul de solutionare.
    (10) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata depuse de debitori la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se solutioneaza dupa cum urmeaza:
    a) daca sunt de competenta comisiilor proprii se analizeaza si se solutioneaza de catre acestea;
    b) daca depasesc competenta proprie, dar sunt de competenta Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, se inainteaza acesteia impreuna cu punctul de vedere privind modul de solutionare;
    c) daca sunt de competenta Ministerului Finantelor Publice sau a Guvernului se inainteaza direct Ministerului Finantelor Publice impreuna cu punctul de vedere privind modul de solutionare.
    (11) La nivelul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti se analizeaza si se solutioneaza atat cererile primite de la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cat si cele ale contribuabililor mari, depuse direct la aceasta.
    (12) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata care sunt de competenta Ministerului Finantelor Publice se analizeaza in comisiile constituite la acest nivel de competenta si se procedeaza conform prevederilor alin. (2) si (3) ale art. 4.
    (13) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, care sunt de competenta Guvernului, se analizeaza in comisiile constituite in acest scop la nivelul Ministerului Finantelor Publice.
    Pentru fiecare cerere de acordare a inlesnirilor la plata comisia emite o decizie de solutionare a cererii, care, dupa caz, va cuprinde si propunerea de elaborare a unui proiect de hotarare a Guvernului.
    Propunerile de acordare a inlesnirilor la plata, constituite intr-un proiect de hotarare a Guvernului, se supun spre autorizare Consiliului Concurentei, in conformitate cu reglementarile legale privind ajutorul de stat, si se inainteaza de catre Ministerul Finantelor Publice spre aprobare Guvernului.
    (14) Debitorii care solicita inlesniri la plata pentru impozitul pe salarii sau pentru impozitul pe venituri din salarii vor mentiona expres in cerere sumele reprezentand impozit pe salarii neachitat in termen, calculat pentru drepturile salariale aferente perioadei de pana la sfarsitul anului 1998, inclusiv pentru luna decembrie, si, separat, pentru impozitul pe salarii datorat si neachitat, aferent drepturilor salariale pentru anul 1999, defalcat pe destinatii bugetare conform prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru luna decembrie 1999, precum si pentru impozitul pe venituri din salarii datorat si neachitat incepand cu anul 2000.
    Ministerul Finantelor Publice si organele sale teritoriale pot acorda inlesniri la plata obligatiilor restante reprezentand impozit pe salarii datorat pentru anul 1999, cu acordul consiliilor locale si judetene pentru cotele ce trebuiau sa fie achitate acestora.
    Art. 6
    (1) Pentru taxele judiciare de timbru datorate anticipat prestarii serviciului cererile de acordare a inlesnirilor la plata se depun, dupa caz, la instanta de judecata, la Ministerul Justitiei si, respectiv, la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, in functie de organul care presteaza serviciul taxabil.
    (2) Instanta sau, respectiv, Ministerul Justitiei ori Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie va trimite cererea pentru solutionare la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul/domiciliul petentul, insotita, pe langa documentele prevazute la art. 5, dupa caz, si de: o copie de pe actiunea in justitie, certificata pentru conformitate de catre instanta, si un document eliberat de aceasta din care sa rezulte partile in proces, obiectul actiunii, cuantumul taxei sau al diferentei de taxa judiciara de timbru datorata si numarul din registrul prevazut la art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare; un document din care sa rezulte cuantumul taxei judiciare de timbru datorate, precum si obiectul sau serviciul taxabil.
    (3) In cazul celorlalte taxe de timbru datorate anticipat prestarii serviciului cererea de acordare a inlesnirilor la plata se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul/domiciliul petentul si va fi insotita, pe langa documentele prevazute la art. 5, si de confirmarea organului care elibereaza actul sau care presteaza serviciul asupra cuantumului taxei datorate, precum si asupra actului sau serviciului taxabil.
    (4) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru, formulate de cetateni romani cu domiciliul in strainatate, vor fi transmise/depuse la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul ales al acestora in Romania si vor fi insotite de dovada privind cetatenia romana a petentilor, de dovada privind veniturile, obtinuta de la organul fiscal din tara de domiciliu, tradusa in limba romana si legalizata, precum si de alte acte in sprijinul cererii. Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot beneficia de amanari sau esalonari la plata taxelor de timbru numai in situatia existentei unui garant cu domiciliul in Romania, care sa faca dovada posibilitatii de achitare a sumei pentru care se solicita inlesnire la plata si care sa isi asume obligatia de plata printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica.
    Art. 7
    (1) Cererile prin care se solicita inlesniri la plata obligatiilor cuvenite bugetului de stat, inclusiv Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, datorate in vama si constatate cu ocazia controlului ulterior de organele vamale, precum si pentru majorarile de intarziere aferente acestora se depun la directia regionala vamala in a carei raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul debitorului.
    (2) Directiile regionale vamale pot solicita organelor fiscale competente intocmirea documentatiei necesare in vederea acordarii inlesnirilor la plata.
    Art. 8
    Cererile pentru acordarea de inlesniri la plata sumelor provenind din comisioanele datorate de debitori la fondul de risc, a sumelor datorate si neachitate de debitori in contul obligatiilor interne si externe scadente, platite de Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant al acestor sume, precum si a majorarilor de intarziere aferente acestora sunt prezentate de persoanele juridice Directiei generale a finantelor publice externe, respectiv Directiei generale a trezoreriei statului, dupa caz.
    Art. 9
    Cererile prevazute la art. 8 sunt fundamentate cu elemente din care sa rezulte situatia financiara a debitorului, cauzele neachitarii obligatiilor mentionate mai sus si estimarea indicatorilor financiari pe perioada imediat urmatoare. La cerere pot fi anexate si alte documente care sa stea la baza sustinerii acesteia.
    Art. 10
    (1) La solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata sumelor reprezentand obligatii restante la bugetul de stat, pe baza documentelor si informatiilor prezentate in documentatia de solutionare a inlesnirilor, se au in vedere urmatoarele:
    a) existenta unui program de restructurare sau a unui program de redresare financiara aprobat de adunarea generala. Pentru debitorii persoane juridice care au ca actionar majoritar statul roman programul de restructurare sau programul de redresare financiara trebuie insusit, dupa caz, de ministerul de resort sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
    b) respectarea obligatiilor referitoare la depunerea in termen la organele fiscale teritoriale a declaratiilor si deconturilor de impozite si taxe;
    c) respectarea obligatiilor referitoare la depunerea in termen la organele fiscale teritoriale a bilanturilor contabile.
    De asemenea, se analizeaza situatia lichiditatilor in conturile de disponibilitati banesti la data scadentei obligatiilor la bugetul de stat si/sau a constituirii depozitelor bancare pe perioada acumularii obligatiilor restante.
    La solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata anticipata a taxelor de timbru se au in vedere urmatoarele:
    a) lipsa posibilitatii de plata anticipata a taxelor, rezultata din analiza situatiei materiale/economico-financiare a petentilor persoane fizice/juridice;
    b) posibilitatea recuperarii sumelor pentru care se propune acordarea amanarii sau esalonarii la plata, inclusiv a majorarilor aferente.
    (2) Modalitatea concreta de solutionare, respectiv tipul de inlesnire, perioada de esalonare sau de amanare, marimea garantiei solicitate debitorului, se realizeaza pe baza analizei gradului de risc pentru recuperarea creantelor bugetului de stat, determinat conform criteriilor prezentate in tabelul anexat, intocmit de contribuabili pe propria raspundere.
    (3) Pentru analiza si solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata se pot solicita si alte informatii si documente referitoare la debitor.
    Art. 11
    Termenele de solutionare a cererilor prin care se solicita acordarea de inlesniri la plata sunt urmatoarele:
    a) in cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de acordare a inlesnirilor la plata organul fiscal teritorial, la care aceasta a fost depusa, verifica documentatia si o completeaza in conformitate cu prevederile art. 5;
    b) termenul general de solutionare a cererilor de inlesniri la plata la nivelul organelor fiscale care au constituite comisii de analiza si solutionare a acestora este de 15 zile lucratoare de la primirea documentatiei in forma completa;
    c) termenul de inaintare la organul ierarhic superior a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, insotite de documentele aferente, care depasesc competenta comisiei proprii, este de 5 zile lucratoare de la data analizei si formularii punctului de vedere privind modul de solutionare;
    d) termenul de informare a Guvernului, conform alin. (2) al art. 4, de catre Ministerul Finantelor Publice asupra cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, care sunt in competenta sa, este de 15 zile lucratoare de la analiza si formularea propunerii de aprobare a acestora in cadrul comisiilor;
    e) in cazul in care in urma analizei cererii de acordare a inlesnirilor la plata rezulta ca aprobarea este de competenta Guvernului, Ministerul Finantelor Publice, in termen de 15 zile lucratoare de la analiza cererii in cadrul comisiei, elaboreaza proiectul de hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    Inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul de stat se acorda in urmatoarele conditii:
    a) in functie de gradul de risc se va solicita debitorului persoana juridica constituirea unei garantii in termen de 60 de zile de la data comunicarii aprobarii inlesnirii. Garantia poate fi constituita atat in numerar la trezoreria organului fiscal la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cat si sub forma unei scrisori de garantie bancara. Garantia poate fi utilizata pentru stingerea atat a ratelor, cat si a obligatiilor curente in cazurile in care debitorul este in imposibilitate de a le achita la termenele prevazute in grafic sau la scadenta, dupa caz, cu conditia reintregirii garantiei pana la urmatorul termen de plata din esalonare. In cazul scrisorii de garantie utilizarea efectiva a garantiei se face la solicitarea organului fiscal teritorial, adresata bancii garante pe baza cererii debitorului care invoca imposibilitatea de plata. Atunci cand s-a constituit garantie in numerar la trezorerie, aceasta se utilizeaza la cererea debitorului adresata organului fiscal teritorial, atat in situatiile mentionate mai sus, cat si pentru plata ultimelor rate din esalonare. In cazul pierderii valabilitatii inlesnirii la plata organul fiscal teritorial va executa garantia in contul obligatiilor ramase neachitate;
    b) pana la termenul primei rate de plata din esalonare, respectiv pana la termenul de plata in cazul amanarilor, debitorul va face dovada ca nu mai are obligatii neachitate la bugetul de stat, altele decat cele care fac obiectul inlesnirilor la plata;
    c) de la data aprobarii in comisie a cererii de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri datorate bugetului de stat, pentru sumele esalonate sau amanate, cu exceptia majorarilor de intarziere, se datoreaza si se calculeaza majorari conform prevederilor legale, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva.
    Pe perioada de gratie acordata la esalonare si pe perioada amanarii la plata majorarile datorate conform legii se achita lunar. Pana la data aprobarii se calculeaza si se datoreaza majorari de intarziere;
    d) inlesnirile la plata obligatiilor fata de bugetul de stat se pot acorda si cu impunerea altor conditii care se considera stimulative pentru incasarea veniturilor bugetare.
    Conditiile prevazute la lit. a) si b) nu se aplica in cazul inlesnirilor la plata anticipata a taxelor de timbru.
    Art. 13
    Daca prin cerere debitorul sau platitorul, dupa caz, solicita reducerea sau scutirea la plata a majorarilor de intarziere sau a taxelor de timbru, iar din analiza intregii documentatii intocmite pentru acordarea inlesnirii la plata rezulta ca acordarea unei inlesniri dintre cele mentionate mai sus nu este oportuna, comisia poate acorda o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.
    Art. 14
    Comisiile analizeaza cererile de acordare a inlesnirilor la plata si pentru fiecare cerere se emite o decizie de aprobare sau de respingere, dupa caz. Decizia este definitiva.
    Art. 15
    (1) Comunicarea modului de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata atat debitorului, cat si organului fiscal teritorial in evidenta caruia este inregistrat acesta, este asigurata de directia de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice, sub semnatura directorului general al acesteia, si, respectiv, de organul fiscal la nivelul caruia sunt constituite comisiile, sub semnatura directorului general, directorului sau presedintelui comisiei, conform prevederilor din deciziile de constituire a acestora.
    (2) Adresa de comunicare va cuprinde graficul de plata a obligatiilor pentru care s-au aprobat inlesniri la plata, conditiile ce trebuie indeplinite pentru mentinerea valabilitatii inlesnirii, precum si cuantumul majorarilor ce trebuie achitate la fiecare termen de plata din grafic.
    Art. 16
    (1) Daca se constata sume de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, reprezentand impozite, taxe sau alte obligatii ale bugetului de stat, organul fiscal teritorial la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe va modifica graficul de esalonare aprobat, in sensul afectarii ultimelor rate de impozite, taxe si majorari de intarziere, pe baza procesului-verbal de compensare intocmit la solicitarea debitorului. La sfarsitul perioadei de esalonare majorarile stabilite prin graficele aprobate se recalculeaza si se compenseaza sau se restituie la cererea debitorului, dupa caz.
    (2) In cazul in care dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilantul contabil anual sau dupa definitivarea impozitului pe venit prin decizia de impunere anuala se constata ca sumele esalonate la plata sunt mai mari decat obligatiile legal datorate, debitorul achita ratele stabilite prin graficul de esalonare pana la concurenta sumei rezultate din definitivare.
    (3) In situatia in care dupa definitivarea anuala se constata ca sumele esalonate la plata nu sunt datorate, obligatiile bugetului de stat platite in plus se vor compensa conform legii.
    (4) In situatia divizarii debitorului care beneficiaza de inlesniri la plata acesta este obligat sa prezinte organului fiscal teritorial la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe protocolul de predare-primire, precum si propunerile de defalcare a graficului de esalonare pe baza caruia organul fiscal teritorial procedeaza la intocmirea noilor grafice de esalonare pe entitatile rezultate din divizare.
    Art. 17
    (1) Nerespectarea inlesnirilor la plata astfel cum au fost acordate, respectiv a graficului de plata, a conditiilor prevazute la art. 12 si a celor stabilite de comisii, a angajamentului prevazut la art. 5 alin. (3) lit. k), precum si a prevederilor art. 82 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, conduce la pierderea valabilitatii acestora, la executarea silita pentru intreaga suma neplatita si la obligatia de plata a majorarilor de intarziere calculate de la data la care termenul si/sau conditiile nu au fost respectate.
    (2) O noua cerere de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare nu poate fi depusa timp de 6 luni de la data nerespectarii inlesnirii anterioare.
    (3) Debitorii care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat vor transmite organului fiscal teritorial la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe orice intentie de instrainare de active pe toata perioada derularii inlesnirii la plata.
    Art. 18
    (1) Pentru debitorii persoane juridice aflati in proces de privatizare institutiile publice implicate in realizarea acestui proces solicita Ministerului Finantelor Publice eliberarea certificatelor de obligatii la bugetul de stat.
    (2) Ministerul Finantelor Publice, prin organele sale teritoriale, intocmeste certificatul de obligatii la bugetul de stat pentru fiecare debitor persoana juridica pentru care s-a depus cererea de emitere.
    (3) Pe baza certificatului de obligatii la bugetul de stat institutiile publice implicate in procesul de privatizare elaboreaza un proiect de hotarare a Guvernului pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, ce va fi transmis pentru avizare Ministerului Finantelor Publice.
    (4) Ministerul Finantelor Publice, prin comisia constituita conform art. 3, analizeaza si avizeaza conditiile in care se acorda inlesnirile ce fac obiectul proiectului de hotarare ce se inainteaza spre aprobare Guvernului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Conducerile organelor fiscale abilitate sa acorde inlesniri la plata, indiferent de nivelul de competenta, urmaresc permanent tinerea evidentei cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, stadiul solutionarii acestora, precum si respectarea termenelor de solutionare in cadrul reglementarilor legale.
    Art. 20
    (1) Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor organiza o evidenta separata a inlesnirilor la plata si vor transmite prin posta electronica Directiei generale de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor informarea privind acordarea si realizarea inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat.
    (2) Acestea au obligatia sa organizeze evidenta in vederea transmiterii catre Oficiul Concurentei a informatiilor referitoare la inventarul ajutoarelor de stat, potrivit dispozitiilor legale care reglementeaza ajutorul de stat.
    (3) Debitorii persoane fizice sau juridice care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor datorate si neachitate bugetului de stat vor fi controlati de organele fiscale competente cel putin o data pe perioada derularii inlesnirilor la plata.
    Art. 21
    (1) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata depuse si nesolutionate inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice vor fi actualizate si solutionate conform acestora.
    (2) Inlesnirile la plata acordate anterior se deruleaza in continuare in conditiile prevazute de actele normative in baza carora au fost acordate.

    TABEL

                         ANALIZA GRADULUI DE RISC

 ______________________________________________________________________________
| IDENTIFICAREA DEBITORULUI                TOTAL ARIERATE:                     |
|                                                                              |
|                                          Debite                              |
|                                                                              |
|                                          Majorari                            |
|______________________________________________________________________________|
| ADRESA                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| COD FISCAL                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr.        Criterii de evaluare           Informatii de evaluare    Punctajul |
|crt.                                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1.  Suma totala solicitata pentru    Suma ceruta > 1 miliard lei        5   |
|      acordarea de inlesniri la plata  Suma ceruta < 1 miliard lei        2   |
|                                                                              |
|  2.  Vechimea debitorului             Data de incepere a                     |
|                                       activitatii debitorului:               |
|                                            - mai mult de 2 ani           2   |
|                                            - mai putin de 2 ani          5   |
|                                                                              |
|  3.  Arierate                         Vechimea arieratului:                  |
|                                            - mai putin de 2 ani          2   |
|                                            - mai mult de 2 ani           5   |
|                                                                              |
|  4.  Mobilitatea debitorului        - schimbare sediu in ultimii             |
|                                       5 ani                              5   |
|                                     - sediu stabil in ultimii                |
|                                       5 ani                              0   |
|                                                                              |
|  5.  Date privind capitalul social  - capital strain cu valoare              |
|                                       active < arierate                  5   |
|                                     - capital strain cu valoare              |
|                                       active > arierate                  2   |
|                                     - capital romanesc cu valoare            |
|                                       active < arierate                  5   |
|                                     - capital romanesc cu valoare            |
|                                       active > arierate                  2   |
|                                                                              |
|  6.  Indatorarea financiara         Valori*1):                               |
|                                       - < 30%                            2   |
|                                       - > 30%                            5   |
|                                                                              |
|  7.  Date privind controlul fiscal  Data ultimului control                   |
|                                     fiscal:                                  |
|                                       - mai putin de 3 ani               2   |
|                                       - mai mult de 3 ani                5   |
|                                                                              |
|  8.  Rezultatele controlului        Raport: diferente constatate             |
|      fiscal                           prin control fiscal/Total              |
|                                       declarat in cursul perioadei           |
|                                       verificate (pe feluri                  |
|                                       de impozite):                          |
|                                       - > 20%                            5   |
|                                       - < 20%                            2   |
|                                                                              |
|  9.  Date privind declaratiile de   Numar de declaratii depuse in            |
|      impozite si taxe               cursul ultimelor 24 de luni:             |
|                                       - 24                              -5   |
|                                       - intre 20 si 24                   2   |
|                                       - intre 10 si 19                   5   |
|                                       - < 10                            10   |
|                                                                              |
| 10.  Date privind obligatiile de  Total obligatii platite in                 |
|      plata                        cursul ultimelor 24 de luni                |
|                                   (declaratie si control fiscal,             |
|                                   debite + majorari) la                      |
|                                   trezorerie/Total declarat si               |
|                                   control fiscal in cursul                   |
|                                   aceleiasi perioade:                        |
|                                   - total platit/total                       |
|                                     declarat > 1                         0   |
|                                   - total platit/total                       |
|                                     declarat < 1                        10   |
|______________________________________________________________________________|
|                                   TOTAL:                                     |
|______________________________________________________________________________|
    *1)  (Total datorii fiscale + datorii pe termen scurt si mediu)
        ------------------------------------------------------------
                               cifra de afaceri

    Indicatorii se iau din bilantul anului precedent sau din raportarile contabile pe semestrul I al anului curent.

    NOTA:
    Garantiile solicitate de comisiile constituite la nivelul organelor competente, pe baza punctajului total rezultat din analiza gradului de risc de recuperare a creantelor, sunt:
    - pana la contravaloarea unei rate medii din esalonare, pentru risc minim (9 - 15 puncte);
    - contravaloarea a 1 - 2 rate medii din esalonare, pentru risc mediu (16 - 45 de puncte);
    - contravaloarea a 2 - 4 rate medii din esalonare, pentru risc maxim (46 - 60 de puncte).
    In cazul aprobarii amanarii la plata garantia solicitata va fi stabilita la nivelul a 5% din suma amanata la plata.
    Cuantumul garantiei stabilite de comisii se mentioneaza expres in adresa de comunicare a aprobarii inlesnirii la plata.

    MODEL

                        SITUATIA INFORMATIVA
privind calculul riscului de recuperare a creantelor bugetului de stat
 ______________________________________________________________________________
| IDENTIFICAREA DEBITORULUI         TOTAL ARIERATE:                            |
|                                                                              |
|                                   Debite                                     |
|                                                                              |
|                                   Majorari                                   |
|______________________________________________________________________________|
| ADRESA                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| COD FISCAL                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr.    Informatii de evaluare         Punctajul Valorile rezultate  Punctajul |
|crt.                                            din calcul si date  rezultat  |
|______________________________________________________________________________|
|  1.  Suma totala solicitata                                                  |
|      pentru acordarea de                                                     |
|      inlesniri la plata:                                                     |
|      - Suma ceruta > 1 miliard lei      5                                    |
|      - Suma ceruta < 1 miliard lei      2                                    |
|                                                                              |
|  2.  Vechimea debitorului (data de                                           |
|      incepere a activitatii):                                                |
|      - mai mult de 2 ani                2                                    |
|      - mai putin de 2 ani               5                                    |
|                                                                              |
|  3.  Vechimea arieratelor:                                                   |
|      - mai putin de 2 ani               2                                    |
|      - mai mult de 2 ani                5                                    |
|                                                                              |
|  4.  Mobilitatea debitorului:                                                |
|      - schimbare sediu in ultimii                                            |
|        5 ani                            5                                    |
|      - sediu stabil in ultimii                                               |
|        5 ani                            0                                    |
|                                                                              |
|  5.  Date privind capitalul social:                                          |
|      - capital strain cu valoare                                             |
|        active < arierate                5                                    |
|      - capital strain cu valoare                                             |
|        active > arierate                2                                    |
|      - capital romanesc cu valoare                                           |
|        active < arierate                5                                    |
|      - capital romanesc cu valoare                                           |
|        active > arierate                2                                    |
|                                                                              |
|  6. Indatorarea finanaciara*1):                                              |
|      - < 30%                            2                                    |
|      - > 30%                            5                                    |
|                                                                              |
|  7.  Date privind controlul fiscal                                           |
|      (data ultimului control fiscal):                                        |
|      - mai putin de 3 ani               2                                    |
|      - mai mult de 3 ani                5                                    |
|                                                                              |
|  8.  Rezultatele controlului fiscal:                                         |
|        Raport: diferente constatate                                          |
|        prin control fiscal/Total                                             |
|        declarat in cursul perioadei                                          |
|        verificate (pe feluri de                                              |
|        impozite):                                                            |
|        - > 20%                          5                                    |
|        - < 20%                          2                                    |
|                                                                              |
|  9.  Date privind declaratiile de                                            |
|      impozite si taxe:                                                       |
|      Numar de declaratii depuse in                                           |
|      cursul ultimelor 24 de luni:                                            |
|        - 24                            -5                                    |
|        - intre 20 si 24                 2                                    |
|        - intre 10 si 19                 5                                    |
|        - < 10                          10                                    |
|                                                                              |
| 10.  Date privind obligatiile de                                             |
|      plata:                                                                  |
|      Total obligatii platite in                                              |
|      cursul ultimelor 24 de luni                                             |
|      (declaratie si control fiscal,                                          |
|      debite + majorari) la                                                   |
|      trezorerie/Total declarat si                                            |
|      control fiscal in cursul                                                |
|      aceleiasi perioade:                                                     |
|      - total platit/total                                                    |
|        declarat > 1                     0                                    |
|      - total platit/total                                                    |
|        declarat < 1                    10                                    |
|______________________________________________________________________________|
|      TOTAL :                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
    *1) (Total datorii fiscale + datorii pe termen scurt si mediu)
        -----------------------------------------------------------
                             cifra de afaceri

    Indicatorii se iau din bilantul anului precedent sau din raportarile contabile pe semestrul I al anului curent.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1195/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1195 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu