E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.115 din 25.06.2020

pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind autorizarea/înregistrarea/avizarea/certificarea în domeniul sanitar-veterinar şi eliberarea certificatelor de competenţe profesionale/recunoaştere a calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 12 august 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.676 din 6.04.2020, întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) şi ale art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul ILa Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi a bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins: Articolul 521 Documentaţia necesară pentru înregistrarea/ autorizarea sanitar-veterinară conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. Articolul IILa Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins: Articolul 121 Documentaţia necesară obţinerii Certificatului de competenţă profesională şi a duplicatului se poate depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. Articolul IIILa procedura de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea şi protecţia puilor de carne, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 august 2013, după articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: Articolul 111 Documentaţia necesară obţinerii Certificatului de competenţă profesională şi a duplicatului se poate depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. Articolul IVLa procedura de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi a celor destinate responsabililor cu bunăstarea animalelor din abatoare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 73/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 19 august 2013, după articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: Articolul 111 Documentaţia necesară obţinerii Certificatului de competenţă profesională şi a duplicatului se poate depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. Articolul VOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 25 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: Articolul 31 Documentaţia necesară pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice se poate depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României 2. În anexa nr. 2, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Articolul 101 Documentaţia necesară pentru autorizarea sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri se poate depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. Articolul VILa Norma sanitar-veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 şi 690 bis din 21 august 2019, la articolul 7, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
(10) Documentaţia necesară pentru înregistrarea/ autorizarea/înregistrarea specială sanitar-veterinară/obţinerea avizului de principiu conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
Articolul VIILa Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 11 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins: Articolul 161 Documentaţia necesară pentru înregistrarea/ autorizarea sanitar-veterinară conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. Articolul VIIILa Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 şi 804 bis din 26 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 99 se introduce un nou articol, articolul 991, cu următorul cuprins: Articolul 991
(1) Documentaţia necesară pentru autorizarea/ avizarea/certificarea conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate transmite şi online prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
(2) Documentaţia necesară pentru reînnoirea sau modificarea autorizaţiilor/avizelor/certificatelor conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate transmite şi online prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
Articolul IXLa Norma sanitară veterinară privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/ autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 şi 541 bis din 22 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 85
(1) Documentaţia necesară pentru autorizarea/înregistrarea/certificarea conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate transmite şi online prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
(2) Documentaţia necesară pentru modificarea autorizaţiilor/înregistrărilor/certificatelor conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate transmite şi online prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
(3) Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.
Articolul XLa Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, după articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins: Articolul 241
(1) Documentaţia necesară pentru autorizarea conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate transmite şi online prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
(2) Documentaţia necesară pentru modificarea autorizaţiilor conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate transmite şi online prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
Articolul XILa Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 şi 66 bis din 27 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 1181, cu următorul cuprins: Articolul 1181
(1) Documentaţia necesară pentru autorizarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate transmite şi online prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
(2) Documentaţia necesară pentru modificarea autorizaţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate transmite şi online prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
Articolul XIILa Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins: Articolul 21 Documentaţia necesară pentru înregistrarea sanitar-veterinară, înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, înregistrarea pentru siguranţa alimentelor, conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, se poate depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitala a României. Articolul XIIINorma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Documentaţia prevăzută la alin. (4) se poate depune şi online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. 2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 Documentaţia prevăzută la art. 5 se poate depune şi online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. 3. La articolul 8, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Documentaţia prevăzută la alin. (3) se poate depune şi online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. 4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Documentaţia prevăzută la alin. (2) se poate depune şi online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. 5. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Documentaţia prevăzută la alin. (1), (4) şi (5) se poate depune şi online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. 6. La articolul 181, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se poate depune şi online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.
Articolul XIVLa Regulamentul privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 175/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 10 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, la articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Documentele prevăzute la alin. (1), precum şi documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) se pot transmite şi online, în format scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României
Articolul XV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Ioan Alexandru ZarugSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 115/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 115 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 115/2020
Ordin 79 2019
Ordin 44 2017
Ordin 97 2015
Ordin 175 2014
Ordin 83 2014
Ordin 114 2013
Ordin 72 2013
Ordin 73 2013
Ordin 57 2010
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala
Ordin 16 2010
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatii lor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate în depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate
Ordin 111 2008
privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala
Ordin 81 2008
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piata si de utilizare a reagentilor si a seturilor de diagnostic de uz veterinar
Ordin 201 2007
privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenta profesionala pentru conducatorii si insotitorii de pe vehiculele rutiere care transporta animale vii
Ordin 187 2007
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu