E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 11 din 27 noiembrie 2000

pentru punerea in aplicare a Regulamentului nr. 6/2000 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din 26 februarie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 7^1 alin. (2) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 229/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000,
    in baza Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 21/2000 privind numirea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 31/2000 privind numirea unui membru in Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,

    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    La data prezentului ordin se pune in aplicare Regulamentul nr. 6/2000 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 2
    Secretarul general al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Regulamentul nr. 6/2000 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 intra in vigoare la data de 1 decembrie 2000.
    Art. 4
    Incepand cu aceeasi data se abroga Regulamentul nr. 10/1999 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 139/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 2 noiembrie 1999.

        VICEPRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
                    prof. univ. dr. GABRIELA ANGHELACHE

                          REGULAMENTUL Nr. 6/2000
privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

    TITLUL I
    Modul de incasare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

    Art. 1
    (1) Sumele provenite din cota de 0,1%, calculata la valoarea tranzactiilor efectuate pe piata secundara, potrivit art. 7^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 229/2000, se constituie ca venituri ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, se suporta de catre cumparator si se calculeaza zilnic de:
    a) Bursa de Valori Bucuresti, pentru tranzactiile efectuate pe piata bursiera;
    b) RASDAQ - S.R.L., pentru tranzactiile efectuate pe piata RASDAQ.
    (2) Rapoartele lunare de tranzactionare vor fi transmise la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare de catre Bursa de Valori Bucuresti si de RASDAQ - S.R.L., sub forma scrisa si pe cale electronica, pana pe data de 5 a lunii curente pentru luna trecuta, continand urmatoarele informatii:
    a) pentru forma scrisa:
    - denumirea societatii de valori mobiliare;
    - valoarea tranzactiilor catre cumparator;
    - suma de plata datorata;
    b) pentru forma electronica:
    - denumirea societatii de valori mobiliare;
    - codul fiscal;
    - valoarea tranzactiilor catre cumparator;
    - suma de plata datorata.
    (3) Bursa de Valori Bucuresti retine cota de 0,1%, suportata de cumparator, aplicata la valoarea tranzactiilor efectuate pe aceasta piata, datorata potrivit art. 7^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 229/2000, si o vireaza Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in contul de disponibil deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:
    - varsamantul se face lunar, in avans, in conformitate cu volumul tranzactiilor din luna precedenta;
    - plata se face in prima decada a lunii;
    - regularizarea are loc lunar, prin adaugarea/scaderea diferentei din varsamantul aferent lunii urmatoare.
    (4) Societatile de valori mobiliare care tranzactioneaza pe piata RASDAQ vor vira lunar, pe baza raportului de tranzactionare emis la data de 5 a lunii de RASDAQ - S.R.L., cota de 0,1% potrivit art. 7^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 229/2000, suportata de cumparator, aplicata la valoarea tranzactiilor efectuate pe aceasta piata. Cota datorata va fi virata de societatile de valori mobiliare in prima decada a lunii curente pentru luna trecuta, in contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
    (5) Pentru neplata in termen a veniturilor conform alin. (1) - (4) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate hotari, dupa caz, suspendarea societatilor de valori mobiliare de pe piata.
    (6) Pentru luna noiembrie a anului 2000 plata acestor sume se face astfel:
    a) pentru perioada 1 - 25 noiembrie 2000 suma datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08% la valoarea tranzactiilor efectuate pe piata secundara in aceasta perioada;
    b) pentru perioada 26 - 30 noiembrie 2000 suma datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% la valoarea tranzactiilor efectuate pe piata secundara in aceasta perioada.
    Art. 2
    (1) Sumele provenite din cota de 0,2%, calculata raportat la valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, se calculeaza si se vireaza de catre societatea de administrare sau de catre societatea de investitii financiare (daca acestea se autoadministreaza). Calculul cotei datorate se face de catre Departamentul autorizare si reglementare din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pe baza raportarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare.
    (2) Valoarea activului net se inmulteste lunar cu 0,2/(12 x 100).
    (3) Societatea de administrare sau societatile de investitii financiare care se autoadministreaza vor efectua varsamintele din contul fondului, respectiv al societatilor de investitii financiare autoadministrate, in contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, informand in mod obligatoriu Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv despre efectuarea platii.
    (4) Virarea sumelor se face lunar, intre 1 si 10 ale lunii, prin aplicarea fractiei prevazute la art. 2 alin. (2) asupra activului net calculat in ultima zi lucratoare a lunii precedente.
    (5) Societatile de investitii financiare care nu reusesc sa determine valoarea activului net in primele 10 zile ale lunii platesc in intervalul prevazut la alin. (4) la valoarea activului net din luna precedenta, urmand ca pana pe data de 25 a lunii sa plateasca eventuala diferenta. In cazul in care cota datorata este mai mica decat cea virata, diferenta se retine din cota platita luna urmatoare.
    (6) Nevirarea in termen de maximum 30 de zile a sumelor datorate prevazute la alin. (1) poate atrage, dupa caz, prin hotarare a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, plata unei dobanzi penalizatoare de 0,01% pe zi de catre societatile de administrare sau de societatile de investitii care se autoadministreaza.
    (7) Sunt exceptate de varsamintele definite la alin. (1) fondurile aflate in perioada de 60 de zile prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994.
    (8) Cota de 0,2% se va aplica incepand cu data de 1 decembrie 2000.
    Art. 3
    (1) Sumele provenite din cota de 0,5%, calculata la valoarea efectiva a emisiunilor de valori mobiliare prin oferte publice, autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se constituie ca venit al acesteia si se varsa de catre societatile emitente la inchiderea ofertelor publice in contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti. Calculul cotei datorate se face de catre Departamentul emitenti din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    (2) In cazul nevirarii in termen de 5 zile de la inchiderea subscriptiei a sumelor datorate conform alin. (1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate hotari anularea ofertei publice.
    Art. 4
    (1) Sumele provenite din cota de 1%, calculata raportat la valoarea efectiva a valorilor mobiliare care se distribuie in cazul plasamentului privat, primar si secundar, avizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se constituie ca venit al acesteia si se varsa de catre ofertant, la inchiderea plasamentului privat, in contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti. Calculul cotei datorate se face de catre Departamentul emitenti din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    (2) In cazul nevirarii in termen de 5 zile de la incheierea plasamentului privat a sumelor datorate conform alin. (1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate hotari anularea plasamentului privat.
    (3) Pentru plasamentele private autorizate inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000, dar incheiate dupa data de 25 noiembrie 2000, cota datorata este de 1,5% .
    Art. 5
    (1) Sumele provenite din cota de 1%, calculata raportat la valoarea ofertelor publice de cumparare/preluare autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se constituie ca venit al acesteia si se varsa de catre ofertant la inchiderea ofertei publice, in contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti. Calculul cotei datorate se face de catre Departamentul emitenti din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    (2) In cazul nevirarii in termen de 5 zile de la inchiderea ofertelor a sumelor datorate conform alin. (1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate hotari anularea ofertei publice de cumparare/preluare.
    (3) Pentru ofertele publice autorizate inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000, dar incheiate dupa data de 25 noiembrie 2000, cota datorata este de 2% .
    Art. 6
    (1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare isi formeaza veniturile si din dobanzile platite de Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti pentru disponibilul aflat in cont.
    (2) Cuantumul dobanzii, modalitatea de calcul si de plata vor fi stabilite prin conventie incheiata intre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Ministerul Finantelor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 66/1994, aprobata prin Legea nr. 128/1994, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare realizeaza venituri din fructificarea disponibilitatilor financiare, prin plasamente efectuate in titluri de stat. Achizitia titlurilor de stat se face de catre o banca comerciala, singurele institutii abilitate sa faca astfel de operatiuni. In acest scop Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va deschide un cont la banca comerciala respectiva, in care va vira de la trezorerie fondurile destinate achizitiei de titluri de stat. Acest cont nu va mai fi utilizat pentru nici o alta operatiune de plata sau incasare. Dobanzile obtinute vor fi derulate prin trezoreria statului.

    TITLUL II
    Modul de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

    Art. 7
    (1) Veniturile extrabugetare ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se colecteaza in contul de disponibilitati deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti si se utilizeaza in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat de Parlamentul Romaniei in conformitate cu art. 7^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 229/2000.
    (2) Veniturile extrabugetare utilizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, ramase neutilizate la inchiderea exercitiului financiar, raman la dispozitia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, urmand sa fie folosite anul urmator, astfel cum este prevazut in art. 73 alin. (3) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    (3) Contul de executie bugetara al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se aproba de Parlamentul Romaniei in conformitate cu art. 7^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 229/2000.
    Art. 8
    (1) Utilizarea veniturilor se face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999, in conformitate cu precizarile art. 7^1 alin. (3) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 229/2000.
    (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va adopta regulamente proprii pentru utilizarea veniturilor, in ceea ce priveste urmatoarele destinatii: salarizarea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cheltuielile de protocol, parcul auto si consumul de carburanti.
    (3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru motive temeinice, poate achita partial din veniturile sale, din proprie initiativa sau la cererea investitorilor, expertize financiar-contabile sau de audit la organisme a caror activitate o reglementeaza si o supravegheaza, in scopul apararii interesului public sau protejarii investitorilor. Necesitatea si oportunitatea achitarii unei astfel de expertize sunt analizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, care adopta o hotarare cu privire la decizia luata.
    Art. 9
    Departamentul economic va aduce la indeplinire prevederile prezentului regulament.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 11/2000
Regulament 6 2000
privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori
OUG 229 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori
Regulament 10 1999
privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 139/1999
Ordin 19 1999
pentru aprobarea Regulamentului nr. 10/1999 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 139/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu