E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 108 din 23 decembrie 2002

pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

ACT EMIS DE:                COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 53 din 30 ianuarie 2003


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002,
    in baza hotararii luate in sedinta Comisiei din data de 12 decembrie 2002,

    presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul nr. 5/2002 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 2
    Secretariatul general si directiile de specialitate din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor asigura ducerea la indeplinire a prezentului ordin.

                         Presedintele Comisiei Nationale
                             a Valorilor Mobiliare,
                              Gabriela Anghelache

                             REGULAMENTUL Nr. 5/2002
privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste modul de incasare, raportare si gestionare a veniturilor extrabugetare, care se constituie ca surse proprii de finantare a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., potrivit urmatoarelor acte normative:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 513/2002;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 512/2002;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002.
    Art. 2
    Incasarea veniturilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumit in continuare Statutul C.N.V.M.
    Art. 3
    (1) C.N.V.M. stabileste si modifica nivelul cotelor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) din Statutul C.N.V.M., in cadrul limitei maxime.
    (2) Cuantumul tarifelor si comisioanelor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. f), g) si j) din Statutul C.N.V.M. este stabilit prin prezentul regulament.
    (3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor si veniturilor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. e) si k) din Statutul C.N.V.M. se stabileste de C.N.V.M. ca anexa la bugetul propriu de venituri si cheltuieli si se aproba de Parlamentul Romaniei.

    CAP. 2
    Determinarea, incasarea si gestionarea veniturilor C.N.V.M.

    Art. 4
    (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru tranzactiile derulate pe orice piata reglementata, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate, este evidentiat la pct. 1 din anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
    (2) Sumele provenind din cota prevazuta la alin. (1) se suporta de cumparator si se calculeaza zilnic de catre:
    - Bursa de Valori Bucuresti, pentru tranzactiile efectuate pe piata bursiera;
    - Societatea Comerciala "RASDAQ" - S.R.L., pentru tranzactiile efectuate pe piata RASDAQ;
    - pietele reglementate, altele decat bursele de valori;
    - societatile de bursa, pentru tranzactiile derulate pe orice piata la disponibil reglementata.
    (3) Entitatile prevazute la alin. (2) au obligatia sa retina suma reprezentand cota prevazuta la alin. (1) aplicata la valoarea tranzactiilor zilnice si sa efectueze viramentele respective, conform alin. (4), in contul indicat de C.N.V.M.
    (4) Virarea sumelor in contul C.N.V.M. se efectueaza bilunar, prima transa pana la data de 20 a lunii curente, pentru tranzactiile derulate pe primele 15 zile, iar a doua transa cel mai tarziu pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza, corespunzator volumului tranzactiilor din luna de raportare.
    Art. 5
    (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. din valoarea activului net inregistrat de fondurile deschise de investitii si societatile de investitii este evidentiat la pct. 2 din anexa.
    (2) Baza de calcul la care se aplica cota prevazuta la alin. (1) este reprezentata de valoarea activului net al fondurilor deschise de investitii si societatilor de investitii calculata de societatea de depozitare pentru ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice.
    (3) Suma lunara datorata C.N.V.M. se calculeaza pe baza valorii activului net in conformitate cu prevederile alin. (2) si se determina conform formulei:

                Valoare activ net
               ------------------- x nivel cota (%)
                       12

    (4) Sumele provenite din cota prevazuta la alin. (1) se vireaza de catre societatile de investitii autoadministrate si de catre societatile de administrare a investitiilor pentru societatile de investitii si pentru fondurile deschise de investitii asupra carora isi exercita activitatea de administrare.
    (5) Virarea sumelor datorate de catre entitatile prevazute la alin. (1) se va realiza lunar, in prima decada a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta, de catre societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate, in contul indicat de C.N.V.M.
    (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplica si societatilor de investitii financiare, infiintate in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare.
    (7) Sunt exceptate de la plata sumei prevazute la alin. (3) organismele de plasament colectiv in valori mobiliare aflate in perioada de 90 de zile de la autorizare, in conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 513/2002.
    Art. 6
    (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vanzare este evidentiat la pct. 3 din anexa.
    (2) Sumele provenite din cota prevazuta la alin. (1) se calculeaza la valoarea determinata pe baza subscrierilor realizate si se vireaza de catre ofertant la data inchiderii derularii ofertei, in contul indicat de C.N.V.M.
    (3) Dovada platii corecte a sumelor prevazute la alin. (2) se prezinta la C.N.V.M. o data cu raportul privind rezultatele ofertei.
    Art. 7
    (1) Nivelul cotelor percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de cumparare, respectiv de preluare, este evidentiat la pct. 4 din anexa.
    (2) Sumele provenite din aplicarea cotelor prevazute la alin. (1) se calculeaza la valoarea determinata pe baza subscrierilor realizate in ofertele publice de cumparare, respectiv de preluare, si se vireaza de catre ofertant la data inchiderii derularii ofertei, in contul indicat de C.N.V.M.
    (3) Dovada platii corecte a sumelor prevazute la alin. (2) se prezinta la C.N.V.M. o data cu raportul privind rezultatele ofertei.
    Art. 8
    Sumele provenite din aplicarea tarifelor si comisioanelor stabilite in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M. se calculeaza si se retin lunar de catre societatea de bursa de la fiecare parte contractanta si se vireaza de catre aceasta in contul indicat de C.N.V.M., in prima decada a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.
    Art. 9
    (1) Tarifele si comisioanele, percepute in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Statutul C.N.V.M., privind operatiunile efectuate de C.N.V.M. sunt evidentiate la pct. 5.1 - 5.6 din anexa.
    (2) Eliberarea actelor individuale se va face cu conditia prezentarii catre C.N.V.M. a dovezii achitarii sumelor datorate.
    (3) Sumele provenite din tarifele de examinare si de coordonare a activitatii de formare profesionala se calculeaza prin aplicarea la veniturile incasate de la beneficiarii serviciilor, de catre organismele de formare profesionala acreditate de C.N.V.M., a cotei evidentiate la pct. 5.7 din anexa.
    (4) Sumele datorate se vireaza in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data incasarii tarifelor de la beneficiarii serviciilor respective, in contul indicat de C.N.V.M.
    (5) Sumele percepute pentru monitorizarea entitatilor autorizate si supravegheate de C.N.V.M. se determina prin aplicarea cotei prevazute la pct. 5.8 din anexa si au drept baza de calcul veniturile din exploatare obtinute lunar din activitatile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea.
    (6) Sumele datorate conform alin. (5) se vireaza trimestrial, in prima decada a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se datoreaza, in contul indicat de C.N.V.M.
    Art. 10
    (1) Tarifele percepute in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) si j) din Statutul C.N.V.M. sunt evidentiate la pct. 6 si 9 din anexa.
    (2) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.1 - 6.3, precum si la pct. 9.1 si 9.2 din anexa se achita de beneficiarii serviciilor la data efectuarii operatiunilor respective, in contul indicat de C.N.V.M.
    (3) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.4 din anexa se platesc de catre emitentii de valori mobiliare in prima decada a primei luni a anului urmator celui pentru care se datoreaza, in contul indicat de C.N.V.M.
    Art. 11
    (1) Veniturile C.N.V.M. se utilizeaza potrivit destinatiei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.V.M., aprobat anual de Parlamentul Romaniei, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M.
    (2) Utilizarea veniturilor incasate de C.N.V.M. se face conform prevederilor Statutului C.N.V.M. si ale reglementarilor C.N.V.M. emise in aplicarea legii.
    (3) Veniturile ramase neutilizate la inchiderea exercitiului bugetar raman la dispozitia C.N.V.M., urmand sa fie folosite in anul urmator, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Statutul C.N.V.M.

    CAP. 3
    Raportarea si supravegherea incasarii veniturilor

    Art. 12
    (1) Entitatile care datoreaza sumele prevazute la art. 4, 5, 8 si art. 9 alin. (3) si (5) au obligatia sa informeze C.N.V.M. prin situatii lunare intocmite in baza datelor prevazute la alin. (2).
    (2) Situatiile lunare se transmit in forma scrisa si in format electronic pana la data de 5 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta si vor contine cel putin urmatoarele:
    - datele de identificare a debitorului;
    - categoria de venit;
    - scadenta platii;
    - baza de calcul;
    - nivelul cotei/comisionului;
    - cuantumul sumei datorate, din care suma achitata, inclusiv data si numarul documentului de plata, dupa caz;
    - observatii;
    - semnaturile autorizate.
    Art. 13
    (1) In cazul constatarii unor diferente intre datele raportate si situatia rezultata in urma verificarilor efectuate, C.N.V.M. solicita in scris debitorului in cauza clarificarile si corecturile ce se impun.
    (2) Debitorul este obligat sa raspunda solicitarii in termen de 5 zile lucratoare, iar C.N.V.M. va recalcula obligatia de plata, conform dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Penalitati si sanctiuni

    Art. 14
    Pentru nevirarea sumelor prevazute in prezentul regulament la termenele stabilite, C.N.V.M. va calcula penalitati pe zi de intarziere in conformitate cu legislatia aplicata veniturilor bugetare.
    Art. 15
    (1) In cazul neraportarii in termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor C.N.V.M. se aplica urmatoarele penalitati:
    a) majorarea cu 10% a sumei datorate la intarzieri de pana la 30 de zile calendaristice;
    b) majorarea cu 30% pentru intarzieri cuprinse intre 30 si 60 de zile calendaristice;
    c) majorarea cu 50% pentru intarzieri de peste 60 de zile calendaristice.
    (2) In cazul raportarii eronate a bazei de calcul, C.N.V.M. aplica o penalitate de 50% la diferentele constatate, la care se adauga in mod corespunzator si penalitatile prevazute la art. 14.
    Art. 16
    Pentru neplata sumelor datorate la termenele si in conditiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru intarzieri de peste 90 de zile in conditiile art. 15 alin. (1), C.N.V.M. va recurge la executarea silita a acestora, potrivit legii, si poate hotari, dupa caz, sanctionarea entitatilor respective in conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul C.N.V.M.
    Art. 17
    Sumele rezultate din penalitatile aplicate corespunzator art. 14 si 15 se constituie ca venit al C.N.V.M. in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. h) din Statutul C.N.V.M.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 18
    C.N.V.M. actualizeaza periodic, prin ordin al presedintelui, nivelul tarifelor percepute in conformitate cu evolutia indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentarii bugetului de stat.
    Art. 19
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2000 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 26 februarie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1*1)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                  SURSELE
de finantare ce se cuvin, potrivit legii, bugetului de venituri si cheltuieli al C.N.V.M. pentru anul 2003

 ______________________________________________________________________________
| Nr.     |  Categorie  |Fel                | Baza legala/act    | Nivel tarif |
| crt.    |             |operatiune/Entitate| normativ/articol   | (lei)/cota  |
|         |             |                   |                    | perceputa   |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|    1    |Cota de cel  |a) Cota pentru     |art. 13 alin. 2     |0,08% din    |
|         |mult 0,08%   |tranzactiile       |lit. a din Ordonanta|valoarea     |
|         |din valoarea |derulate pe pietele|de urgenta a        |tranzactiilor|
|         |tranzactiilor|de disponibil      |Guvernului          |derulate pe  |
|         |derulate pe  |b) Cota de 0,08%   |nr. 25/2002 aprobata|pietele      |
|         |orice piata  |din valoarea       |si modificata prin  |reglementate |
|         |reglementata,|tranzactiilor      |Legea nr. 514/2002  |conform legii|
|         |suportate de |derulate de SSIF pe|                    |             |
|         |catre        |pietele            |                    |             |
|         |cumparator,  |reglementate       |                    |             |
|         |cu exceptia  |                   |                    |             |
|         |pietelor     |                   |                    |             |
|         |reglementate |                   |                    |             |
|         |de           |                   |                    |             |
|         |instrumente  |                   |                    |             |
|         |financiare   |                   |                    |             |
|         |derivate     |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|    2    |Cota de cel  |a) Cota asupra     |art. 13 alin. 2     |0,1% din     |
|         |mult 0,1% din|activului net al   |lit. b din Ordonanta|valoarea     |
|         |valoarea     |organismelor de    |de urgenta a        |activului    |
|         |activului net|plasament colectiv |Guvernului          |net, conform |
|         |al           |in valori mobiliare|nr. 25/2002 aprobata|legii        |
|         |organismelor |                   |si modificata prin  |             |
|         |de plasament |                   |Legea nr. 514/2002  |             |
|         |colectiv in  |                   |                    |             |
|         |valori       |                   |                    |             |
|         |mobiliare    |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|    3    |Cota de cel  |a) Cota achitata la|art. 13 alin. 2     |0,5% din     |
|         |mult 0,5% din|inchiderea         |lit. c din Ordonanta|valoarea     |
|         |valoarea     |ofertelor publice  |de urgenta a        |realizata a  |
|         |ofertelor    |de vanzare         |Guvernului          |ofertelor    |
|         |publice de   |                   |nr. 25/2002 aprobata|publice de   |
|         |vanzare      |                   |si modificata prin  |vanzare,     |
|         |             |                   |Legea nr. 514/2002  |conform legii|
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|    4    |Cota de cel  |a) Cota            |art. 13 alin. 2     |1,5% din     |
|         |mult 2% din  |diferentiata       |lit. d din Ordonanta|valoarea     |
|         |valoarea     |achitata la        |de urgenta a        |realizata a  |
|         |ofertelor    |inchiderea ofertei |Guvernului          |ofertelor    |
|         |publice de   |publice de         |nr. 25/2002 aprobata|publice de   |
|         |cumparare-   |cumparare/preluare |si modificata prin  |cumparare    |
|         |preluare     |                   |Legea nr. 514/2002  |1,75% din    |
|         |             |                   |                    |valoarea     |
|         |             |                   |                    |realizata a  |
|         |             |                   |                    |ofertelor    |
|         |             |                   |                    |publice de   |
|         |             |                   |                    |preluare     |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|    5    |Tarife si    |                   |art. 13 lit. f din  |             |
|         |comisioane   |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |percepute la |                   |a Guvernului        |             |
|         |activitatile |                   |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |pentru care  |                   |si modificata prin  |             |
|         |se emite de  |                   |Legea nr. 514/2002, |             |
|         |catre CNVM un|                   |coroborat cu:       |             |
|         |act          |                   |                    |             |
|         |individual   |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   5.1   |Tarife       |                   |                    |             |
|         |percepute    |                   |                    |             |
|         |pentru       |                   |                    |             |
|         |emiterea     |                   |                    |             |
|         |autorizatiei |                   |                    |             |
|         |de           |                   |                    |             |
|         |functionare a|                   |                    |             |
|         |entitatilor  |                   |                    |             |
|         |supravegheate|                   |                    |             |
|         |de CNVM:     |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.1.1  |             |Societati de       |art. 3 alin. 4 din  |   30.000.000|
|         |             |administrare a     |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |investitiilor      |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 26/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 513/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.1.2  |             |Societati de       |art. 55 alin. 2, din|   50.000.000|
|         |             |investitii         |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 26/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 513/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.1.3  |             |Fonduri deschise de|art. 43 alin. 2 si  |   10.000.000|
|         |             |investitii         |alin. 3 din         |             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 26/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 513/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.1.4  |             |Societati de       |art. 149 alin. 1    |   20.000.000|
|         |             |servicii de        |coroborat cu        |_____________|
|         |             |investitii         |art. 151 lit. b din |   40.000.000|
|         |             |financiare         |Ordonanta de urgenta|_____________|
|         |             |                   |a Guvernului        |   80.000.000|
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.1.5  |             |Societati de       |art. 18 alin. 1     |             |
|         |             |servicii de        |lit. a coroborat cu |             |
|         |             |investitii         |art. 12 si art. 22  |             |
|         |             |financiare         |din Ordonanta de    |             |
|         |             |autorizate sa      |urgenta a Guvernului|             |
|         |             |tranzactioneze la  |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |bursele de marfuri |si modificata prin  |             |
|         |             |cu obiectul de     |Legea nr. 512/2002  |             |
|         |             |activitate:        |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.5.1 |             |- servicii de      |                    |   20.000.000|
|         |             |brokeraj constand  |                    |             |
|         |             |din vanzari si     |                    |             |
|         |             |cumparari de       |                    |             |
|         |             |instrumente        |                    |             |
|         |             |financiare derivate|                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
| 5.1.5.2 |             |- servicii conexe  |                    |   12.000.000|
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.1.6  |             |Control intern     |art. 3 alin. 8 din  |    2.000.000|
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 26/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 513/2002, |             |
|         |             |                   |art. 37 alin. 3 din |             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002, |             |
|         |             |                   |art. 150 alin. 2 din|             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.1.7  |             |Agenti pentru      |art. 150 alin. 1 si |    2.000.000|
|         |             |servicii de        |alin. 3 din         |             |
|         |             |investitii         |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |financiare         |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.1.8  |             |Consultanti de     |art. 39 alin. 3 din |     persoana|
|         |             |investitii         |Ordonanta de urgenta|       fizica|
|         |             |                   |a Guvernului        |   10.000.000|
|         |             |                   |nr. 27/2002,        |             |
|         |             |                   |aprobata si         |             |
|         |             |                   |modificata de       |_____________|
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002, |     persoana|
|         |             |                   |art. 160 alin. 2 din|     juridica|
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|   50.000.000|
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.1.9  |             |Asociatii/societati|art. 168 alin. 5 din|   50.000.000|
|         |             |ca organism cu     |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |putere de          |a Guvernului        |             |
|         |             |autoreglementare   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.10  |             |Depozitar          |art. 17 din         |  100.000.000|
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 26/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 513/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.11  |             |Agenti de          |art. 164 alin. 2 din|  100.000.000|
|         |             |compensare si      |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |depozitare         |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.12  |             |Societati de       |art. 162 alin. 2 din|   50.000.000|
|         |             |registru           |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.13  |             |Societate de bursa |art. 5 alin. 5 si   |   50.000.000|
|         |             |care administreaza |art. 13 alin. 1,    |             |
|         |             |burse de marfuri cu|coroborat cu art. 12|             |
|         |             |urmatoarele obiecte|din Ordonanta de    |             |
|         |             |de activitate      |urgenta a Guvernului|             |
|_________|_____________|___________________|nr. 27/2002 aprobata|_____________|
| 5.1.13.1|             |- vanzari-cumparari|si modificata prin  |   20.000.000|
|         |             |de marfuri si      |Legea nr. 512/2002  |             |
|         |             |titluri            |                    |             |
|         |             |reprezentative de  |                    |             |
|         |             |marfuri            |                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
| 5.1.13.2|             |- vanzari-cumparari|                    |   30.000.000|
|         |             |de instrumente     |                    |             |
|         |             |financiare derivate|                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
| 5.1.13.3|             |- navlosiri si     |                    |   40.000.000|
|         |             |negocieri de       |                    |             |
|         |             |asigurari maritime |                    |             |
|         |             |si fluviale de nave|                    |             |
|         |             |si incarcatura     |                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
| 5.1.13.4|             |- vanzari-cumparari|                    |   30.000.000|
|         |             |de alte instrumente|                    |             |
|         |             |autorizate de      |                    |             |
|         |             |C.N.V.M.           |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.13.5|             |- organizarea de   |art. 6 din Ordonanta|   50.000.000|
|         |             |licitatii pentru   |de urgenta a        |             |
|         |             |vanzari si         |Guvernului          |             |
|         |             |achizitii de       |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |produse, servicii  |si modificata prin  |             |
|         |             |si lucrari, active |Legea nr. 512/2002  |             |
|         |             |ale persoanelor    |                    |             |
|         |             |juridice si fizice |                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
| 5.1.13.6|             |- alte activitati  |                    |   50.000.000|
|         |             |conexe calificate  |                    |             |
|         |             |astfel de C.N.V.M. |                    |             |
|         |             |cum ar fi          |                    |             |
|         |             |organizarea de     |                    |             |
|         |             |licitatii cu       |                    |             |
|         |             |creante comerciale |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.13.7|             |- operatiuni de    |art. 56 coroborat cu|   50.000.000|
|         |             |compensare         |art. 57 din         |             |
|         |             |decontare          |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.13.8|             |Societati de       |art. 18 alin. 1     |             |
|         |             |brokeraj cu        |lit. c coroborat cu |             |
|         |             |obiectul de        |art. 12 si art. 22  |             |
|         |             |activitate         |din Ordonanta de    |             |
|_________|_____________|___________________|urgenta a Guvernului|_____________|
| 5.1.13.9|             |- servicii de      |nr. 27/2002 aprobata|    5.000.000|
|         |             |brokeraj constand  |si modificata prin  |             |
|         |             |din vanzari si     |Legea nr. 512/2002  |             |
|         |             |cumparari de       |                    |             |
|         |             |marfuri si titluri |                    |             |
|         |             |reprezentative de  |                    |             |
|         |             |marfuri            |                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|5.1.13.10|             |- servicii de      |                    |   10.000.000|
|         |             |brokeraj constand  |                    |             |
|         |             |din vanzari si     |                    |             |
|         |             |cumparari de       |                    |             |
|         |             |instrumente        |                    |             |
|         |             |financiare derivate|                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|5.1.13.11|             |- servicii de      |                    |   10.000.000|
|         |             |brokeraj constand  |                    |             |
|         |             |din navlosiri,     |                    |             |
|         |             |asigurari maritime |                    |             |
|         |             |si fluviale de nave|                    |             |
|         |             |si incarcatura     |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|5.1.13.12|             |- servicii conexe  |                    |   12.000.000|
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.14  |             |Trader pentru      |art. 34 alin. 2 din |    5.000.000|
|         |             |vanzari si         |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |cumparari de       |a Guvernului        |             |
|         |             |instrumente        |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |financiare derivate|si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.15  |             |Broker             |art. 31 alin. 1 din |    2.000.000|
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.16  |             |Casa de compensatie|art. 56 din         |  100.000.000|
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.1.17  |             |Membru compensator |art. 62 alin. 2 din |   15.000.000|
|         |             |general            |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   5.2   |Tarife pentru|                   |art. 100 alin. 1 din|             |
|         |emiterea     |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |autorizatiei |                   |a Guvernului        |             |
|         |entitatilor  |                   |nr. 26/2002 aprobata|             |
|         |care au      |                   |si modificata prin  |             |
|         |desfasurat   |                   |Legea nr. 513/2002, |             |
|         |activitati in|                   |art. 185 alin. 2 din|             |
|         |baza unei    |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |autorizatii  |                   |a Guvernului        |             |
|         |emise        |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |anterior     |                   |si modificata prin  |             |
|         |intrarii in  |                   |Legea nr. 525/2002, |             |
|         |vigoare a    |                   |coroborat cu:       |             |
|         |noii         |                   |                    |             |
|         |legislatii:  |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.2.1  |             |Societati de       |                    |   15.000.000|
|         |             |administrare a     |                    |             |
|         |             |investitiilor      |                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|  5.2.2  |             |Fonduri deschise de|                    |    5.000.000|
|         |             |investitii         |                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|  5.2.3  |             |Depozitar          |                    |   50.000.000|
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.2.4  |             |Societati de       |                    |   10.000.000|
|         |             |servicii de        |                    |_____________|
|         |             |investitii         |                    |   20.000.000|
|         |             |financiare         |                    |_____________|
|         |             |                   |                    |   40.000.000|
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.2.5  |             |Agenti pentru      |                    |    1.000.000|
|         |             |servicii de        |                    |             |
|         |             |investitii         |                    |             |
|         |             |financiare         |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.2.6  |             |Consultanti de     |persoane fizice     |    5.000.000|
|         |             |investitii         |____________________|_____________|
|         |             |                   |persoane juridice   |   25.000.000|
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.2.7  |             |Piete reglementate |                    |  150.000.000|
|         |             |(altele decat Bursa|                    |             |
|         |             |de valori) conform |                    |             |
|         |             |Ordonantei de      |                    |             |
|         |             |urgenta a          |                    |             |
|         |             |Guvernului         |                    |             |
|         |             |nr. 28/2002        |                    |             |
|         |             |aprobata si        |                    |             |
|         |             |modificata prin    |                    |             |
|         |             |Legea nr. 525/2002 |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.2.8  |             |Asociatii/societati|                    |   25.000.000|
|         |             |ca organism cu     |                    |             |
|         |             |putere de          |                    |             |
|         |             |autoreglementare   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.2.9  |             |Agenti de          |                    |   50.000.000|
|         |             |compensare si      |                    |             |
|         |             |depozitare         |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.2.10 |             |Persoane juridice  |                    |  150.000.000|
|         |             |specializate in    |                    |             |
|         |             |operatiuni de      |                    |             |
|         |             |compensare         |                    |             |
|         |             |decontare si       |                    |             |
|         |             |depozitare         |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.2.11 |             |Societati de       |                    |   25.000.000|
|         |             |registru           |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   5.3   |Tarife pentru|actele ce au stat  |art. 3 alin. 5,     |    5.000.000|
|         |autorizarea/ |la baza obtinerii  |art. 19, art. 40    |             |
|         |avizarea     |autorizatiei de    |alin. 5, art. 42,   |             |
|         |modificarilor|functionare a      |art. 53 alin. 3,    |             |
|         |intervenite  |entitatilor        |art. 55 alin. 3     |             |
|         |in:          |supravegheate      |din Ordonanta de    |             |
|         |             |                   |urgenta a Guvernului|             |
|         |             |                   |nr. 26/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 513/2002, |             |
|         |             |                   |art. 5 alin. 6 si   |             |
|         |             |                   |alin. 7 si art. 13  |             |
|         |             |                   |alin. 1 din         |             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002, |             |
|         |             |                   |art. 16 lit. a,     |             |
|         |             |                   |art. 21 alin. 1,    |             |
|         |             |                   |art. 154 alin. 3,   |             |
|         |             |                   |art. 162 alin. 2 din|             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   5.4   |Tarife       |                   |                    |             |
|         |percepute    |                   |                    |             |
|         |pentru       |                   |                    |             |
|         |eliberarea:  |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.4.1  |             |atestatelor de     |art. 136 din        |    5.000.000|
|         |             |societate detinuta |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |public sau de tip  |a Guvernului        |             |
|         |             |inchis             |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002, |             |
|         |             |                   |coroborat cu        |             |
|         |             |                   |art. 138 din        |             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 28/2002         |             |
|         |             |                   |modificat prin      |             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 122/2002,       |             |
|         |             |                   |coroborat cu art. 9 |             |
|         |             |                   |alin. 3 din         |             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 514/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.4.2  |             |atestatelor        |art. 13 alin. 2     |   50.000.000|
|         |             |de organism        |lit. f coroborat cu |             |
|         |             |de formare         |art. 9 alin. 1 si 3 |             |
|         |             |profesionala       |din Ordonanta de    |             |
|         |             |pentru             |urgenta a           |             |
|         |             |pietele            |Guvernului          |             |
|         |             |reglementate       |nr. 25/2002         |             |
|         |             |                   |aprobata si         |             |
|         |             |                   |modificata prin     |             |
|         |             |                   |Legea nr. 514/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.4.3  |             |atestatelor        |                    |      500.000|
|         |             |profesionale       |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.5    |Tarif        |                   |                    |             |
|         |perceput     |                   |                    |             |
|         |pentru       |                   |                    |             |
|         |avizarea:    |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.5.1  |             |Pietelor la        |art. 41 din         |             |
|         |             |disponibil         |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.5.2  |             |Instrumentelor     |art. 46 alin. 1 si  |             |
|         |             |financiare derivate|art. 47 din         |             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 512/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.5.3  |             |Societatii bancare |art. 18 alin. 1     |             |
|         |             |pentru prestarea   |lit. b din Ordonanta|             |
|         |             |de: |de urgenta a        |             | |_________|_____________|___________________|Guvernului          |_____________|
| 5.5.3.1 |             |- servicii de      |nr. 27/2002 aprobata|   20.000.000|
|         |             |brokeraj constand  |si modificata prin  |             |
|         |             |din vanzari si     |Legea nr. 512/2002  |             |
|         |             |cumparari de       |                    |             |
|         |             |instrumente        |                    |             |
|         |             |financiare derivate|                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
| 5.5.3.2 |             |- servicii conexe  |                    |   12.000.000|
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.5.4  |             |Societatii         |art. 18 alin. 1     |   20.000.000|
|         |             |comerciale pentru  |lit. d din Ordonanta|             |
|         |             |vanzari si         |de urgenta a        |             |
|         |             |cumparari de       |Guvernului          |             |
|         |             |marfuri si titluri |nr. 27/2002 aprobata|             |
|         |             |reprezentative de  |si modificata prin  |             |
|         |             |marfuri            |Legea nr. 512/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.5.5  |             |Anuntului          |art. 86 alin. 1 din |    2.000.000|
|         |             |preliminar pentru  |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |oferte publice     |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.5.6  |             |Contractului de    |art. 57 alin. 2     |    2.000.000|
|         |             |administrare a     |coroborat cu alin. 1|             |
|         |             |societatilor de    |din Ordonanta de    |             |
|         |             |investitii         |urgenta a Guvernului|             |
|         |             |                   |nr. 26/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 513/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   5.6   |Tarif de     |auditor/cenzor     |art. 128 alin. 2    |             |
|         |inregistrare |extern independent |din Ordonanta de    |             |
|         |             |                   |urgenta a Guvernului|             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |___________________|Legea nr. 525/2002  |_____________|
|         |             |- persoana fizica  |                    |      500.000|
|         |             |___________________|                    |_____________|
|         |             |- persoana juridica|                    |    1.000.000|
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   5.7   |Tarif de     |a activitatii de   |                    |30% din      |
|         |examinare si |formare            |                    |veniturile   |
|         |de coordonare|profesionala       |                    |incasate de  |
|         |             |                   |                    |organismele  |
|         |             |                   |                    |de formare   |
|         |             |                   |                    |profesionala |
|         |             |                   |                    |acreditat de |
|         |             |                   |                    |la           |
|         |             |                   |                    |beneficiarii |
|         |             |                   |                    |serviciilor  |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   5.8   |Cota aplicata|                   |art. 13 alin. 2     |             |
|         |la veniturile|                   |lit. f coroborat    |             |
|         |de exploatare|                   |cu art. 9 alin. 3   |             |
|         |obtinute     |                   |din Ordonanta de    |             |
|         |pentru       |                   |urgenta a Guvernului|             |
|         |activitatile |                   |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |autorizate,  |                   |si modificata prin  |             |
|         |perceputa    |                   |Legea nr. 514/2002  |             |
|         |pentru       |                   |                    |             |
|         |monitorizarea|                   |                    |             |
|         |entitatilor  |                   |                    |             |
|         |supravegheate|                   |                    |             |
|         |de CNVM:     |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|  5.8.1  |             |Societati de       |                    |1% din       |
|         |             |administrare a     |                    |veniturile de|
|         |             |investitiilor      |                    |exploatare   |
|         |             |                   |                    |obtinute din |
|         |             |                   |                    |activitatea  |
|         |             |                   |                    |de           |
|         |             |                   |                    |administrare |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|  5.8.2  |             |Depozitar          |                    |1% din       |
|         |             |                   |                    |veniturile de|
|         |             |                   |                    |exploatare   |
|         |             |                   |                    |obtinute din |
|         |             |                   |                    |activitatea  |
|         |             |                   |                    |de depozitare|
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|  5.8.3  |             |Societati de       |art. 13 alin. 2     |1% din       |
|         |             |servicii de        |lit. f coroborat cu |veniturile de|
|         |             |investitii         |art. 9 alin. 3 din  |exploatare   |
|         |             |financiare cu      |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |activitatile lor   |a Guvernului        |             |
|_________|_____________|___________________|nr. 25/2002 aprobata|_____________|
|  5.8.4  |             |Consultanti de     |si modificata prin  |1% din       |
|         |             |investitii         |Legea nr. 514/2002  |veniturile   |
|         |             |                   |                    |realizate    |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|  5.8.5  |             |Piete reglementate |                    |1% din       |
|         |             |                   |                    |veniturile de|
|         |             |                   |                    |exploatare   |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|  5.8.6  |             |Agenti de          |                    |1% din       |
|         |             |compensare si      |                    |veniturile   |
|         |             |depozitare         |                    |din          |
|         |             |                   |                    |comisionul de|
|         |             |                   |                    |compensare si|
|         |             |                   |                    |depozitare   |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|  5.8.7  |             |Societati de       |                    |1% din       |
|         |             |registru           |                    |veniturile de|
|         |             |                   |                    |exploatare   |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|  5.8.8  |             |Persoane juridice  |                    |1% din       |
|         |             |specializate in    |                    |veniturile de|
|         |             |operatiuni de      |                    |exploatare   |
|         |             |compensare si      |                    |pentru       |
|         |             |depozitare         |                    |activitatea  |
|         |             |                   |                    |autorizata   |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|  5.8.9  |             |Societate de bursa |                    |1% din       |
|         |             |pe: |                    |veniturile de|
|         |             |                   |                    |exploatare   |
| 5.8.9.1.|             |- pietele          |                    |pentru       |
|         |             |reglementate de    |                    |activitatea  |
|         |             |marfuri si titluri |                    |autorizata   |
|         |             |financiare         |                    |_____________|
|         |             |                   |                    |             |
| 5.8.9.2.|             |- pietele          |                    |1% din       |
|         |             |instrumentelor     |                    |veniturile de|
|         |             |financiare derivate|                    |exploatare   |
|         |             |                   |                    |pentru       |
|         |             |                   |                    |activitatea  |
|         |             |                   |                    |autorizata   |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
| 5.8.9.3.|             |- servicii conexe  |                    |1% din       |
|         |             |care pot fi        |                    |veniturile de|
|         |             |prestate de bursele|                    |exploatare   |
|         |             |de marfuri         |                    |pentru       |
|         |             |                   |                    |activitatea  |
|         |             |                   |                    |autorizata   |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|    6    |Tarife       |                   |art. 13 alin. 2     |             |
|         |percepute    |                   |lit. g din Ordonanta|             |
|         |pentru       |                   |de urgenta a        |             |
|         |prestarea de |                   |Guvernului          |             |
|         |servicii     |                   |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |catre        |                   |si modificata prin  |             |
|         |entitatile   |                   |Legea nr. 514/2002  |             |
|         |supravegheate|                   |                    |             |
|         |sau terte    |                   |                    |             |
|         |persoane     |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|                    |_____________|
|   6.1   |             |Tarif perceput     |                    |     5000/pag|
|         |             |pentru eliberarea  |                    |             |
|         |             |de copii ale       |                    |             |
|         |             |documentelor cu    |                    |             |
|         |             |caracter public    |                    |             |
|         |             |aflate in pastrarea|                    |             |
|         |             |si administrarea   |                    |             |
|         |             |OEVM               |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   6.2   |             |Tarif perceput     |                    |    3.000.000|
|         |             |pentru eliberarea  |                    |             |
|         |             |de certificat de   |                    |             |
|         |             |inregistrare a     |                    |             |
|         |             |valorilor mobiliare|                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   6.3   |             |Tarif perceput     |art. 13 alin. 2     |    5.000.000|
|         |             |pentru             |lit. g din Ordonanta|             |
|         |             |inregistrarea la   |de urgenta a        |             |
|         |             |OEVM a societatilor|Guvernului          |             |
|         |             |detinute public    |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 514/2002  |             |
|         |             |                   |coroborat cu        |             |
|         |             |                   |art. 105 din        |             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   6.4   |             |Tarif de mentinere |art. 13 alin. 2     |10.000.000/an|
|         |             |a valorilor        |lit. g din Ordonanta|             |
|         |             |mobiliare la OEVM  |de urgenta a        |             |
|         |             |- societati cu     |Guvernului          |             |
|         |             |capital social/    |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |             |valoare de         |si modificata prin  |             |
|         |             |emisiune*) 3 mld.  |Legea nr. 514/2002  |             |
|         |             |pana la 10 mld.    |coroborat cu        |             |
|         |             |inclusiv           |art. 105 din        |             |
|         |             |------             |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |*) Valoarea de     |a Guvernului nr.    |             |
|         |             |emisiune = valoarea|28/2002 aprobata si |             |
|         |             |nominala x numarul |modificata prin     |             |
|         |             |de valori          |Legea nr. 525/2002  |             |
|         |             |mobiliare.         |                    |             |
|         |             |___________________|                    |_____________|
|         |             |- societati cu     |                    |15.000.000/an|
|         |             |capital social     |                    |             |
|         |             |peste 10 mld. pana |                    |             |
|         |             |la 50 mld. inclusiv|                    |             |
|         |             |___________________|                    |_____________|
|         |             |- societati cu     |                    |20.000.000/an|
|         |             |capital social     |                    |             |
|         |             |peste 50 mld. pana |                    |             |
|         |             |la 100 mld.        |                    |             |
|         |             |___________________|                    |_____________|
|         |             |- societati cu     |                    |30.000.000/an|
|         |             |capital social     |                    |             |
|         |             |peste 100 mld.     |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|    7    |Penalitati   |                   |art. 13 lit. h din  |0,15% pentru |
|         |stabilite    |                   |Ordonanta de urgenta|fiecare zi de|
|         |prin         |                   |a Guvernului        |intarziere   |
|         |reglementari |                   |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |proprii ca   |                   |si modificata prin  |             |
|         |sanctiuni    |                   |Legea nr. 514/2002  |             |
|         |patrimoniale |                   |                    |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|    8    |Donatii      |                   |art. 13 lit. i din  |             |
|         |             |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |                   |a Guvernului        |             |
|         |             |                   |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 514/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|    9    |Activitati de|                   |art. 13 lit. j din  |             |
|         |editura,     |                   |Ordonanta de urgenta|             |
|         |publicitate, |                   |a Guvernului        |             |
|         |multiplicare |                   |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata prin  |             |
|         |             |                   |Legea nr. 514/2002, |             |
|         |             |                   |coroborat cu:       |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   9.1   |Tarif        |Acte individuale   |art. 7 alin. 10     |      100.000|
|         |perceput     |ale entitatilor,   |lit. b din Ordonanta|             |
|         |pentru       |emise de CNVM,     |de urgenta a        |             |
|         |publicarea in|convocatoare pentru|Guvernului          |             |
|         |Buletinul    |AGA din cadrul     |nr. 25/2002 aprobata|             |
|         |Oficial al   |societatilor de    |si modificata de    |             |
|         |CNVM         |investitii         |Legea nr. 514/2002  |             |
|         |             |autorizate de CNVM,|coroborat cu art. 61|             |
|         |             |declararea furtului|alin. 2 din         |             |
|         |             |de valori mobiliare|Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |sau instrumente    |a Guvernului        |             |
|         |             |financiare         |nr. 26/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata de    |             |
|         |             |                   |Legea nr. 513/2002  |             |
|         |             |                   |si art. 46 alin. 4  |             |
|         |             |                   |din Ordonanta de    |             |
|         |             |                   |urgenta a Guvernului|             |
|         |             |                   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |                   |si modificata de    |             |
|         |             |                   |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|
|   9.2   |             |Rapoarte cerute de |art. 106 alin. 2 si |    1.000.000|
|         |             |CNVM privind       |art. 123 alin. 1 din|             |
|         |             |operatiuni         |Ordonanta de urgenta|             |
|         |             |reclamate si       |a Guvernului        |             |
|         |             |rapoarte curente   |nr. 28/2002 aprobata|             |
|         |             |ale societatilor   |si modificata de    |             |
|         |             |detinute public    |Legea nr. 525/2002  |             |
|_________|_____________|___________________|____________________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 108/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 108 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 108/2002
Ordin 14 2004
pentru punerea in aplicare a Regulamentului nr. 4/2004 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Ordin 40 2003
pentru aprobarea Regulamentului nr. 8/2003 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Ordin 31 2003
privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2003 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 5/2002 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Ordin 21 2003
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 3/2003 de aplicare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Ordin 22 2003
pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2003 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu