Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 103 din  3 aprilie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 323 din 16 mai 2002

    Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
    in conformitate cu prevederile:
    - Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;
    - Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 86/2002;
    - Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata;
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
    - Legii nr. 384/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
    - Hotararii Guvernului nr. 135/1997 privind stabilirea cotei-parti din tarifele incasate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, care se fac venit la bugetul de stat,
    avand in vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 30.179 din 25 februarie 2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Incepand cu data prezentului ordin se aproba Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia dezvoltare si resurse va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 104/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 1 august 2000.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Comisiei Nationale
                  pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                                Lucian Biro

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare

    Art. 1
    Taxele si tarifele aplicabile in activitatile nucleare prevazute in Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificarile ulterioare, sunt stabilite in functie de complexitatea obiectivelor, instalatiilor, tehnicilor si activitatilor nucleare carora li se aplica regimul de control si autorizare prevazut de lege.
    Art. 2
    Taxele si tarifele aplicabile in activitatile nucleare se suporta, conform legii, de catre titularii de autorizatii sau de catre solicitantii de autorizatii si avize in domeniul nuclear, persoane legal constituite.
    Art. 3
    Solicitantii de autorizatii si avize platesc taxele si tarifele cuprinse in prezentul regulament inainte de prestarea serviciului si vor anexa la documentatia inaintata la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare C.N.C.A.N., copii de pe ordinele de plata certificate de unitatea bancara pentru virarea sumelor in conturile respective.
    Art. 4
    (1) Taxele si tarifele de la solicitantii persoane legal constituite, cu sediul pe teritoriul Romaniei, se incaseaza in lei.
    (2) Taxele in lei se vireaza, de catre persoanele legal constituite solicitante, direct in contul bugetului de stat 20.17.01.03 "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", care se incaseaza conform Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor nr. 5.318/1998 pentru organizarea si functionarea trezoreriei statului, potrivit principiului teritorialitatii, respectiv la trezoreriile unde platitorul este arondat, in functie de domiciliul fiscal.
    (3) Tarifele in lei se incaseaza, de la persoanele legal constituite solicitante, cu ordin de plata, in contul 500310792013 "Disponibil din mijloace extrabugetare", deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti pe seama C.N.C.A.N.
    (4) C.N.C.A.N. are obligatia ca saptamanal (vinerea) sa defalcheze din incasarile inregistrate in contul 500310792013 "Disponibil din mijloace extrabugetare" o cota de 50% din tarifele mentionate mai sus, pe care o vireaza in contul bugetului de stat 2021013010792013 "Alte venituri ale institutiilor publice", deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Pentru nevirarea in termen se aplica penalizarile prevazute pentru neplata creantelor bugetare.
    Art. 5
    (1) Taxele si tarifele de la solicitantii persoane legal constituite straine se incaseaza in valuta in contul 2511.1 - 1089.9, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama C.N.C.A.N.
    (2) Saptamanal C.N.C.A.N. cedeaza la rezerva valutara a statului valuta aferenta taxelor si tarifelor incasate, iar pentru contravaloarea in lei primita de la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti procedeaza astfel:
    a) contravaloarea in lei, aferenta taxelor in valuta, se vireaza integral la bugetul de stat in contul 20.17.01.03 "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti;
    b) din contravaloarea in lei a tarifelor in valuta o cota de 50% se vireaza in contul bugetului de stat 20.21.01.30 "Alte venituri ale institutiilor publice", deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, iar diferenta de 50% se vireaza in contul C.N.C.A.N. 500310792013 "Disponibil din mijloace extrabugetare", deschis la aceeasi unitate de trezorerie a statului.
    Art. 6
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind siguranta in functionare a centralei nuclearoelectrice sunt cuprinse in anexa nr. 1.
    Art. 7
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind siguranta in functionare a reactorilor de cercetare sunt cuprinse in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind siguranta in functionare a instalatiilor de incercare, laboratoarelor de examinare post-iradiere, iradiatoarelor de mare capacitate si ansamblelor subcritice sunt cuprinse in anexa nr. 3.
    Art. 9
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind tratarea si depozitarea deseurilor radioactive si a combustibilului ars sunt cuprinse in anexa nr. 4.
    Art. 10
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor de asigurare a calitatii sunt cuprinse in anexa nr. 5.
    Art. 11
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor nucleare cu surse de radiatii, altele decat cele prevazute in anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 si 12, sunt cuprinse in anexa nr. 6.
    Art. 12
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor nucleare din domeniul cercetarii geologice, extractiei si prelucrarii materiilor prime nucleare sunt cuprinse in anexa nr. 7.
    Art. 13
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor nucleare din domeniul transportului materialelor radioactive sunt cuprinse in anexa nr. 8.
    Art. 14
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor pentru activitatile privind materialele, dispozitivele, echipamentele si informatiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse in anexa nr. 9.
    Art. 15
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor de garantare a neproliferarii armelor nucleare sunt cuprinse in anexa nr. 10.
    Art. 16
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor pentru activitatile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear si a organismelor dozimetrice acreditate sunt precizate in anexa nr. 11.
    Art. 17
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor pentru protectia fizica a obiectivelor si instalatiilor nucleare sunt precizate in anexa nr. 12.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 12*) fac parte integranta din prezentul regulament.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 12 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 19
    Activitatile desfasurate, dispuse de C.N.C.A.N. in situatii deosebite prin ordin al presedintelui acesteia, in vederea asigurarii securitatii nucleare, radioprotectiei populatiei si mediului, sunt scutite de taxele si tarifele prevazute in prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
                     pentru Centrala Nuclearoelectrica
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |   TAXE  | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |           ACTIVITATEA             |(mii lei)|(US $)|(mii lei) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    |Prima autorizare, reautorizarea    |         |      |          |       |
|      |pentru:                            |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.  |Proiectarea obiectivului in regim  |         |      |          |       |
|      |de asigurarea calitatii            |  195.000| 6.500| 1.950.000| 65.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  |Amplasare                          |  147.000| 4.900| 1.470.000| 49.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.  |Constructie si montaj              |  840.000|28.000| 8.400.000|280.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.  |Punere in functiune                |1.020.000|34.000|10.200.000|340.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.  |Functionare de proba               |  405.000|13.500| 4.050.000|135.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.  |Functionare si intretinere         |  405.000|13.500| 4.050.000|135.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.7.  |Reparatii sau modificari           |  252.000| 8.400| 2.520.000| 84.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.8.  |Conservare                         |  252.000| 8.400| 2.250.000| 84.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.9.  |Dezafectare*)                      |1.182.000|39.400|11.820.000|394.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei si eliberarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei partiale              |  102.000| 3.400| 1.020.000| 34.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    |Examinarea personalului operator   |         |      |          |       |
|      |din Camera de Comanda (pe operator)|         |      |          |       |
|      |si a programului de pregatire      |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.  |Program de pregatire               |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.2.  |Dispecer sef de tura               |      900|    30|     9.000|    300|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.3.  |Operator                           |      900|    30|     9.000|    300|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    |Atestarea personalului de conducere|         |      |          |       |
|      |(pe persoana)                      |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.  |Director Centrala                  |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.2.  |Director Tehnic si de Securitate   |         |      |          |       |
|      |Nucleara                           |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.3.  |Director Radioprotectie            |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.4.  |Director Productie                 |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.5.  |Inginer Sef Exploatare             |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.6.  |Inginer Sef Securitate Nucleara si |         |      |          |       |
|      |Autorizare                         |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.    |Examinarea personalului pentru     |         |      |          |       |
|      |obtinerea permisului nivel 3       |         |      |          |       |
|      |radioprotectie (pe persoana)       |      600|    20|     6.000|    200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.    |Examinare instructor simulator     |      600|    20|     6.000|    200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    Nota generala:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza la ore efectiv lucrate, cu tariful in lei de 360.000 lei/ora, iar in dolari cu tariful de 12 US $/ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.
    *) Taxa si tariful sunt pentru dezafectarea la stadiul 3 (dezafectare totala). Pentru dezafectare la stadiul 2 taxa si tariful sunt 25% din valorile din prezenta anexa, iar pentru dezafectarea la stadiul 1 taxa si tariful sunt 10% din valorile din prezenta anexa.

    ANEXA 2
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
                        pentru Reactori de Cercetare
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |   TAXE  | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |            ACTIVITATEA            |(mii lei)|(US $)|(mii lei) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    |Prima autorizare si reautorizarea  |         |      |          |       |
|      |pentru:                            |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.  |Proiectarea obiectivului in regim  |         |      |          |       |
|      |de asigurarea calitatii            |  147.000| 4.900| 1.470.000| 49.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  |Amplasare                          |  123.000| 4.100| 1.230.000| 41.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.  |Constructie si montaj              |  186.000| 6.200| 1.860.000| 62.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.  |Punere in functiune                |  218.000| 7.300| 2.190.000| 73.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.  |Functionare de proba               |   90.000| 3.000|   900.000| 30.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.  |Functionare si intretinere         |   90.000| 3.000|   900.000| 30.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.7.  |Reparatii sau modificari           |   60.000| 2.000|   600.000| 20.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.8.  |Conservare                         |   60.000| 2.000|   600.000| 20.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.9.  |Dezafectare*)                      |  261.000| 8.700| 2.610.000| 87.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei, eliberarea           |         |      |          |       |
|      |autorizatiei partiale              |   21.900|   730|   219.000|  7.300|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    |Examinarea personalului operator   |         |      |          |       |
|      |din Camera de Comanda (pe operator)|         |      |          |       |
|      |si a programului de pregatire      |      360|    12|     3.600|    120|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.  |Program de pregatire               |    1.500|    50|    15.000|    500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.2.  |Operator                           |    1.200|    12|    12.000|    120|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    |Atestarea personalului de conducere|         |      |          |       |
|      |(pe persoana)                      |    3.000|   100|    30.000|  1.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.    |Examinarea personalului pentru     |         |      |          |       |
|      |obtinerea permisului nivel 2 sau 3 |         |      |          |       |
|      |radioprotectie (pe persoana)       |      360|    12|     3.600|    120|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    Nota:
    *) Taxa si tariful sunt pentru dezafectarea la stadiul 3 (dezafectare totala). Pentru dezafectare la stadiul 2 taxa si tariful sunt 25% din valorile din tabel, iar pentru dezafectarea la stadiul 1 taxa si tariful sunt 10% din valorile din tabel.

    Nota generala:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza la ore efectiv lucrate, cu tariful in lei de de 360.000 lei/ora, iar in dolari de 12 US $/ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    ANEXA 3
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
pentru Instalatii de Incercare, Laboratoare de examinare post-iradiere
Iradiatoare de Mare Capacitate (peste 100kCi Co-60) si Ansamble Subcritice*)
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |   TAXE  | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |            ACTIVITATEA            |(mii lei)|(US $)|(mii lei) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    |Prima autorizare si reautorizarea  |         |      |          |       |
|      |pentru:                            |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.  |Proiectarea instalatiei in regim de|         |      |          |       |
|      |asigurarea calitatii               |   18.000|   600|   180.000|  6.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  |Amplasare                          |    7.500|   250|    75.000|  2.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.  |Constructie si montaj              |   36.000| 1.200|   360.000| 12.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.  |Punere in functiune                |   36.000| 1.200|   360.000| 12.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.  |Functionare de proba               |   18.000|   600|   180.000|  6.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.  |Functionare si intretinere         |   18.000|   600|   101.000|  6.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.7.  |Reparatii sau modificari           |    9.000|   300|    90.000|  3.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.8.  |Conservare                         |    9.000|   300|    90.000|  3.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.9.  |Dezafectare*)                     |   45.000| 1.500|   450.000| 15.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei, eliberarea           |         |      |          |       |
|      |autorizatiei partiale              |    4.500|   150|    45.000|  1.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    |Examinarea personalului pentru     |         |      |          |       |
|      |obtinerea permisului nivel 2 sau 3 |         |      |          |       |
|      |radioprotectie (pe persoana)       |      180|     6|     1.800|     60|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    Nota:
    *) Pentru ansamblele subcritice taxele si tarifele se reduc la 50% din valorile prevazute in tabel.
    *) Pentru instalatiile de incercari in care nu este prezenta contaminarea sau pericolul de contaminare este scazut, taxa si tariful de dezafectare sunt 10% din valorile prevazute in tabel sau corectate conform prevederilor de la *).

    Nota generala:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza la ore efectiv lucrate, cu tariful in lei de 360.000 lei/ora, iar in dolari cu tariful de 12 US $/ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    ANEXA 4
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
pentru tratarea si depozitarea deseurilor radioactive si a combustibilului ars
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |   TAXE  | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |           ACTIVITATEA             |(mii lei)|(US $)|(mii lei) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    |Statii pentru tratarea deseurilor  |         |      |          |       |
|      |radioactive*)                      |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.  |Prima autorizare si reautorizarea  |         |      |          |       |
|      |pentru:                            |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.1.|Proiectarea instalatiei in regim de|         |      |          |       |
|      |asigurarea calitatii               |   22.500|   750|   225.000|  7.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.2.|Amplasare                          |   10.500|   350|   105.000|  3.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1 1.3.|Constructie si montaj              |   33.000| 1.100|   330.000| 11.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.4.|Punere in functiune                |   14.400|   480|   144.000|  4.800|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.5.|Functionare de proba               |   14.400|   480|   144.000|  4.800|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.6.|Functionare si intretinere         |   14.400|   480|   144.000|  4.800|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.7.|Reparatii sau modificari           |    7.200|   240|    72.000|  2.400|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.8.|Conservare                         |    7.200|   240|    72.000|  2.400|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.9.|Dezafectare                        |   37.500| 1.250|   375.000| 12.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei, eliberarea           |         |      |          |       |
|      |autorizatiei partiale              |    3.600|   120|    36.000|  1.200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    |Depozite finale de deseuri         |         |      |          |       |
|      |radioactive de suprafata sau langa |         |      |          |       |
|      |suprafata (deseuri de joasa si     |         |      |          |       |
|      |medie activitate care se preteaza  |         |      |          |       |
|      |la astfel de depozitari)           |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.  |Prima autorizare si reautorizarea  |         |      |          |       |
|      |pentru:                            |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.1.|Proiectarea instalatiei in regim de|         |      |          |       |
|      |asigurarea calitatii               |   24.000|   800|   240.000|  8.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.2.|Amplasare                          |   24.000|   800|   240.000|  8.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.3.|Constructie si montaj              |   40.500| 1.350|   405.000| 13.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.4.|Punere in functiune                |   33.000| 1.100|   330.000| 11.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.5.|Functionare si intretinere         |   15.600|   520|   156.000|  5.200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.6.|Functionare de proba               |   15.600|   520|   156.000|  5.200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.7.|Reparatii sau modificari           |    8.100|   270|    81.000|  2.700|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.8.|Conservare                         |    8.100|   270|    81.000|  2.700|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.9.|Dezafectare (inchidere)            |   39.000| 1.300|   390.000| 13.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.2.  |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei, eliberarea           |         |      |          |       |
|      |autorizatiei partiale              |    3.900|   130|    39.000|  1.300|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    |Depozite finale de deseuri         |         |      |          |       |
|      |radioactive de adancime (deseuri de|         |      |          |       |
|      |inalta activitate, sau de medie    |         |      |          |       |
|      |activitate care nu se preteaza la  |         |      |          |       |
|      |depozitarea de suprafata)          |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.  |Prima autorizare si reautorizarea  |         |      |          |       |
|      |pentru:                            |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.1.|Proiectarea instalatiei in regim de|         |      |          |       |
|      |asigurarea calitatii               |   90.000| 3.000|   900.000| 30.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.2.|Amplasare                          |  150.000| 5.000| 1.500.000| 50.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.3.|Constructie si montaj              |  240.000| 8.000| 2.400.000| 80.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.4.|Punere in functiune                |  150.000| 5.000| 1.500.000| 50.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.5.|Functionare de proba               |  108.000| 3.600| 1.080.000| 36.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.6.|Functionare si intretinere         |  108.000| 3.600| 1.080.000| 36.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.7.|Reparatii sau modificari           |   48.000| 1.600|   480.000| 16.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.8.|Conservare                         |   48.000| 1.600|   480.000| 16.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.9.|Dezafectare (inchidere)            |  255.000| 8.500| 2.550.000| 85.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.2.  |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei, eliberarea           |         |      |          |       |
|      |autorizatiei partiale              |   30.000| 1.000|   300.000| 10.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    |Depozite intermediare uscate de    |         |      |          |       |
|      |combustibil uzat provenind din     |         |      |          |       |
|      |centrale nuclearo-electrice        |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.  |Prima autorizare si reautorizarea  |         |      |          |       |
|      |pentru:                            |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.1.|Proiectarea instalatiei in regim de|         |      |          |       |
|      |asigurarea calitatii               |  165.000| 5.500| 1.650.000| 55.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.2.|Amplasare                          |  186.000| 6.200| 1.860.000| 62.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.3.|Constructie si montaj              |  255.000| 8.500| 2.550.000| 85.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.4.|Punere in functiune                |  135.000| 4.500| 1.350.000| 45.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.5.|Functionare de proba               |  105.000| 3.500| 1.050.000| 35.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.6.|Functionare si intretinere         |  105.000| 3.500| 1.050.000| 35.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.7.|Reparatii sau modificari           |   45.000| 1.500|   450.000| 15.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.8.|Conservare                         |   45.000| 1.500|   450.000| 15.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.1.9.|Dezafectare                        |   90.000| 3.000|   900.000| 30.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.2.  |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei, eliberarea           |         |      |          |       |
|      |autorizatiei partiale              |   30.000| 1.000|   300.000| 10.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.    |Depozite intermediare uscate de    |         |      |          |       |
|      |combustibil uzat provenind din     |         |      |          |       |
|      |reactori de cercetare              |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.  |Prima autorizare si reautorizarea  |         |      |          |       |
|      |pentru:                            |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.1.|Proiectarea instalatiei in regim de|         |      |          |       |
|      |asigurarea calitatii               |  135.000| 4.500| 1.350.000| 45.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.2.|Amplasare                          |  132.000| 4.400| 1.320.000| 44.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.3.|Constructie si montaj              |  210.000| 7.000| 2.100.000| 70.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.4.|Punere in functiune                |   90.000| 3.000|   900.000| 30.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.5.|Functionare de proba               |   60.000| 2.000|   600.000| 20.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.6.|Functionare si intretinere         |   60.000| 2.000|   600.000| 20.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.7.|Reparatii sau modificari           |   24.000|   800|   240.000|  8.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.8.|Conservare                         |   24.000|   800|   240.000|  8.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.1.9.|Dezafectare                        |   60.000| 2.000|   600.000| 20.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.2.  |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei, eliberarea           |         |      |          |       |
|      |autorizatiei partiale              |   12.000|   400|   120.000|  4.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.    |Depozite finale de combustibil uzat|         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.  |Prima autorizare si reautorizarea  |         |      |          |       |
|      |pentru:                            |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.1.|Proiectarea instalatiei in regim de|         |      |          |       |
|      |asigurarea calitatii               |  150.000| 5.000| 1.500.000| 50.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.2.|Amplasare                          |  150.000| 5.000| 1.500.000| 50.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.3.|Constructie si montaj              |  360.000|12.000| 3.600.000|120.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.4.|Punere in functiune                |  144.000| 4.800| 1.440.000| 48.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.5.|Functionare de proba               |  105.000| 3.500| 1.050.000| 35.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.6.|Functionare si intretinere         |  105.000| 3.500| 1.050.000| 35.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.7.|Reparatii sau modificari           |   72.000| 2.400|   720.000| 24.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.8.|Conservare                         |   72.000| 2.400|   720.000| 24.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.1.9.|Dezafectare (inchidere)            |  450.000|15.000| 4.500.000|150.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.2.  |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei, eliberarea           |         |      |          |       |
|      |autorizatiei partiale              |   45.000| 1.500|   450.000| 15.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|7.    |Examinarea operatorilor            |         |      |          |       |
|      |(pe operator)*)                   |      600|    20|     6.000|    200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|8.    |Examinarea personalului pentru     |         |      |          |       |
|      |obtinerea permisului nivel 2 sau 3 |         |      |          |       |
|      |radioprotectie (pe persoana)       |      360|    12|     3.600|    120|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    Nota:
    *) Taxa si tariful din tabel sunt pentru statii de tratare a deseurilor de joasa si medie activitate. Pentru statii de tratare a deseurilor inalt active se aplica o taxa si un tarif de 1000% din valorile din tabel. Instalatiile de recuperare a tritiului vor fi considerate ca statiile de tratare a deseurilor de activitate medie.
    *) Taxa si tariful pentru examinarea operatorilor sunt valabile numai pentru operatorii care lucreaza in depozitele de combustibil ars sau in depozitele de deseuri radioactive de adancime.

    Nota generala:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza la ore efectiv lucrate, cu tariful in lei de 360.000 lei/ora, iar in dolari cu tariful de 12 US $/ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    ANEXA 5
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
        pentru activitatile din domeniul asigurarii calitatii
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |   TAXE  | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |           ACTIVITATEA             |(MII LEI)|(US $)|(MII LEI) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    |Prima autorizare si reautorizarea  |         |      |          |       |
|      |sistemelor de asigurarea calitatii |         |      |          |       |
|      |pentru*):                          |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.  |Activitatea de conducere a         |         |      |          |       |
|      |lucrarilor de realizare,           |         |      |          |       |
|      |functionare si dezafectare a       |         |      |          |       |
|      |obiectivelor si instalatiilor      |         |      |          |       |
|      |nucleare*):                       |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.1.|Centrala Nuclearoelectrica         |   15.000|   500|   150.000|  5.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.2.|Reactori de Cercetare              |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.3.|Instalatii de Incercare,           |         |      |          |       |
|      |Laboratoare de examinare           |         |      |          |       |
|      |postiradiere, Iradiatoare de       |         |      |          |       |
|      |Mare Capacitate (peste 100 kCi     |         |      |          |       |
|      |Co-60), Instalatii de tratare      |         |      |          |       |
|      |deseuri radioactive si combustibil |         |      |          |       |
|      |ars si Depozite de deseuri         |         |      |          |       |
|      |radioactive si combustibil ars     |    3.000|   100|    30.000|  1.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.4.|Ansamble Subcritice                |    1.500|    50|    15.000|    500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  |Activitatile de amplasare pentru   |         |      |          |       |
|      |obiective si instalatii nucleare   |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.1.|Centrala Nuclearoelectrica         |    9.000|   300|    90.000|  3.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.2.|Reactori de Cercetare              |    4.500|   150|    45.000|  1.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.3.|Instalatii de Incercare,           |         |      |          |       |
|      |Laboratoare de examinare           |         |      |          |       |
|      |postiradiere, Iradiatoare de       |         |      |          |       |
|      |Mare Capacitate (peste 100 kCi     |         |      |          |       |
|      |Co-60), Instalatii de tratare      |         |      |          |       |
|      |deseuri radioactive si combustibil |         |      |          |       |
|      |ars, Depozite de deseuri           |         |      |          |       |
|      |radioactive si combustibil ars si  |         |      |          |       |
|      |Ansamble subcritice                |    3.000|   100|    30.000|  1.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.  |Activitatile de constructii-montaj |         |      |          |       |
|      |a obiectivelor si instalatiilor    |         |      |          |       |
|      |nucleare                           |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.1.|Centrala Nuclearoelectrica         |   24.000|   800|   240.000|  8.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.2.|Reactori de Cercetare              |   10.500|   350|   105.000|  3.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.3.|Instalatii de Incercare,           |         |      |          |       |
|      |Laboratoare de examinare           |         |      |          |       |
|      |postiradiere, Iradiatoare de       |         |      |          |       |
|      |Mare Capacitate (peste 100 kCi     |         |      |          |       |
|      |Co-60), Instalatii de tratare      |         |      |          |       |
|      |deseuri radioactive si combustibil |         |      |          |       |
|      |ars, Depozite de deseuri           |         |      |          |       |
|      |radioactive si combustibil ars si  |         |      |          |       |
|      |Ansamble subcritice                |   10.500|   350|   105.000|  3.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.4.|Sisteme, structuri si echipamente  |   10.500|   350|   105.000|  3.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.  |Activitatile de punere in functiune|         |      |          |       |
|      |a obiectivelor si instalatiilor    |         |      |          |       |
|      |nucleare                           |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.1.|Centrala Nuclearoelectrica         |   24.000|   800|   240.000|  8.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.2.|Reactori de Cercetare              |   10.500|   350|   105.000|  3.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.3.|Instalatii de Incercare,           |         |      |          |       |
|      |Laboratoare de examinare           |         |      |          |       |
|      |postiradiere, Iradiatoare de Mare  |         |      |          |       |
|      |Capacitate (peste 100 kCi Co-60),  |         |      |          |       |
|      |Instalatii de tratare deseuri      |         |      |          |       |
|      |radioactive si combustibil ars,    |         |      |          |       |
|      |Depozite de deseuri radioactive si |         |      |          |       |
|      |combustibil ars si Ansamble        |         |      |          |       |
|      |subcritice                         |    7.500|   250|    75.000|  2.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.  |Activitatile de functionare de     |         |      |          |       |
|      |proba, functionare (exploatare),   |         |      |          |       |
|      |intretinere, reparare si conservare|         |      |          |       |
|      |a obiectivelor si instalatiilor    |         |      |          |       |
|      |nucleare                           |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.1.|Centrala Nuclearoelectrica         |   24.000|   800|   240.000|  8.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.2.|Reactori de Cercetare              |    1.200|   400|   120.000|  4.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.3.|Instalatii de Incercare,           |         |      |          |       |
|      |Laboratoare de examinare           |         |      |          |       |
|      |postiradiere, Iradiatoare de Mare  |         |      |          |       |
|      |Capacitate (peste 100 kCi Co-60),  |         |      |          |       |
|      |Instalatii de tratare deseuri      |         |      |          |       |
|      |radioactive si combustibil ars,    |         |      |          |       |
|      |Depozite de deseuri radioactive si |         |      |          |       |
|      |combustibil ars si Ansamble        |         |      |          |       |
|      |subcritice                         |    7.500|   250|    75.000|  2.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.  |Activitatile de dezafectare a      |         |      |          |       |
|      |obiectivelor si instalatiilor      |         |      |          |       |
|      |nucleare                           |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.1.|Centrala Nuclearoelectrica         |   18.000|   600|   180.000|  6.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.2.|Reactori de Cercetare              |    9.000|   300|    90.000|  3.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.3.|Instalatii de Incercare,           |         |      |          |       |
|      |Laboratoare de examinare           |         |      |          |       |
|      |postiradiere, Iradiatoare de Mare  |         |      |          |       |
|      |Capacitate (peste 100 kCi Co-60),  |         |      |          |       |
|      |Instalatii de tratare deseuri      |         |      |          |       |
|      |radioactive si combustibil ars si  |         |      |          |       |
|      |Depozite de deseuri radioactive si |         |      |          |       |
|      |combustibil ars                    |    7.500|   250|    75.000|  2.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.4.|Ansamble Subcritice                |    3.000|   100|    30.000|  1.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.7.  |Activitatile de aprovizionare      |         |      |          |       |
|      |(inclusiv exportul si importul)    |         |      |          |       |
|      |pentru produse, sisteme si servicii|         |      |          |       |
|      |destinate obiectivelor si          |         |      |          |       |
|      |instalatiilor nucleare             |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.8.  |Activitati de cercetare-dezvoltare |         |      |          |       |
|      |si proiectare pentru obiective si  |         |      |          |       |
|      |instalatii nucleare                |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.8.1.|Activitatile de                    |         |      |          |       |
|      |cercetare-dezvoltare si proiectare |         |      |          |       |
|      |pentru produse, sisteme si         |         |      |          |       |
|      |servicii destinate obiectivelor si |         |      |          |       |
|      |instalatiilor nucleare             |    7.500|   250|    75.000|  2.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.8.2.|Activitatile de proiectare,        |         |      |          |       |
|      |dezvoltare, intretinere, modificare|         |      |          |       |
|      |si utilizare a produselor software |    7.500|   250|    75.000|  2.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.9.  |Activitatile de fabricare          |         |      |          |       |
|      |(producere) pentru produse, sisteme|         |      |          |       |
|      |si servicii destinate obiectivelor |         |      |          |       |
|      |si instalatiilor nucleare          |         |      |          |       |
|      |clasificate in*): |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.9.1.|Categoriile/clasele I si a II-a de |         |      |          |       |
|      |asigurare a calitatii              |   12.000|   400|   120.000|  4.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.9.2.|Categoria/clasa a III-a de         |         |      |          |       |
|      |asigurare a calitatii              |    9.000|   300|    90.000|  3.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.9.3.|Categoria/clasa a IV-a de asigurare|         |      |          |       |
|      |a calitatii                        |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    |Modificarea si completarea         |         |      |          |       |
|      |autorizatiei (care nu implica      |         |      |          |       |
|      |aprobarea documentelor programului |         |      |          |       |
|      |de asigurare a calitatii).         |      450|    15|     4.500|    150|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    |Activitati privind aprobarea       |         |      |          |       |
|      |documentelor programului de        |         |      |          |       |
|      |asigurare a calitatii:             |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.  |Reactualizarea manualului de       |         |      |          |       |
|      |asigurare a calitatii              |      900|    30|     9.000|    300|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.2.  |Reactualizarea unei proceduri a    |         |      |          |       |
|      |unei functii de sistem             |      150|     5|     1.500|     50|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.3.  |Plan de control de calitate,       |         |      |          |       |
|      |verificari si incercari si planul  |         |      |          |       |
|      |calitatii                          |      300|    10|     3.000|    100|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.4.  |Reactualizarea planului de control |         |      |          |       |
|      |de calitate, verificari si         |         |      |          |       |
|      |incercari si a planului calitatii  |      150|     5|     1.500|     50|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.5.  |Procedura de proces special sau    |         |      |          |       |
|      |alta procedura                     |      225|   7,5|     2.250|     75|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.6.  |Reactualizarea unei proceduri de   |         |      |          |       |
|      |proces special sau altei proceduri |      135|   4,5|     1.350|     45|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    |Examinarea personalului in         |         |      |          |       |
|      |domeniul asigurarii calitatii      |     300/|   10/|     3000/|   100/|
|      |                                   |   examen|examen|    examen| examen|
|      |                                   |    si om| si om|     si om|  si om|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.    |Expertizari tehnice, consultatii,  |         |      |          |       |
|      |examinari si controale care nu sunt|         |      |          |       |
|      |enumerate mai sus*)             |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    Nota generala:
    1. Suplimentar la aceste taxe si tarife, solicitantul sau detinatorul de autorizatie va suporta si costul deplasarii in strainatate al echipei de Audit/Examinare Tehnica de Asigurarea Calitatii, in cazul in care sediul acestuia se afla in strainatate.
    2. Taxele si tarifele prevazute la punctele 1 si 4, se reduc cu 10% in cazul in care certificarea sistemelor calitatii se efectueaza de catre organismul desemnat pentru certificare.

    Nota:
    *) Taxele si tarifele includ si aprobarea manualului de asigurarea calitatii, a procedurilor functiilor de sistem si examinarea/atestarea personalului in domeniul asigurarii calitatii, numai daca aceste activitati se efectueaza in cadrul procesului de autorizare/reautorizare.
    *) Se plateste numai taxa si tariful cu valoarea cea mai ridicata dintre obiectivele si instalatiile nucleare care se autorizeaza.
    *) Taxele si tarifele includ si cerinte suplimentare prevazute in codul ASME si alte cerinte speciale.
    *) Se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, la tariful de 360.000 lei/ora, iar in dolari cu tariful de 12 US $/ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.

    ANEXA 6
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
pentru activitatile nucleare cu instalatii nucleare si surse de radiatii altele decat cele prevazute in anexele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 si 12
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |   TAXE  | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |          ACTIVITATEA*1)           |(MII LEI)|(US $)|(MII LEI) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    |Prima autorizare de securitate     |         |      |          |       |
|      |radiologica pentru desfasurarea de |         |      |          |       |
|      |activitati si reautorizarea        |         |      |          |       |
|      |desfasurarii activitatilor nucleare|         |      |          |       |
|      |cu instalatii nucleare si surse de |         |      |          |       |
|      |radiatii care necesita autorizarea |         |      |          |       |
|      |in faza unica sau pe faze de       |         |      |          |       |
|      |realizare*2)*13) pentru:           |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1   |Amplasare                          |      450|    15|     4.500|    150|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  |Constructie                        |    1.800|    60|    18.000|    600|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.  |Utilizare, producere, prelucrare,  |         |      |          |       |
|      |modificare, manipulare             |    2.250|    75|    22.500|    750|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.  |Dezafectare, conservare, depozitare|    1.050|    35|    10.500|    350|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    |Prima autorizare de securitate     |         |      |          |       |
|      |radiologica pentru desfasurarea de |         |      |          |       |
|      |activitati si reautorizarea        |         |      |          |       |
|      |desfasurarii activitatilor nucleare|         |      |          |       |
|      |care nu necesita amenajari speciale|         |      |          |       |
|      |pentru: detinerea*3),*4)           |         |      |          |       |
|      |depozitarea*3), furnizarea*3),     |         |      |          |       |
|      |inchirierea*3),*4), transferul*4), |         |      |          |       |
|      |producerea*6), prelucrarea*6),     |         |      |          |       |
|      |modificare*6), conservarea*6) si   |         |      |          |       |
|      |manipularea*6) instalatiilor       |         |      |          |       |
|      |nucleare si a surselor de radiatii.|      600|    20|     6.000|    200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    |Inregistrarea utilizarii surselor  |         |      |          |       |
|      |de radiatii si a instalatiilor     |         |      |          |       |
|      |radiologice care nu sunt exceptate |         |      |          |       |
|      |de la regimul de autorizare*5)     |    1.500|    50|    15.000|    500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    |Autorizarea importului*7) si       |         |      |          |       |
|      |exportului*8) de instalatii        |         |      |          |       |
|      |nucleare si surse de radiatii      |      300|    10|     3.000|    100|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.    |Autorizatia de securitate          |         |      |          |       |
|      |nucleara*9) pentru instalatii      |         |      |          |       |
|      |nucleare, surse de radiatii        |         |      |          |       |
|      |nucleare, aparatura dozimetrica si |         |      |          |       |
|      |echipamentul de protectie la       |         |      |          |       |
|      |radiatii in vederea producerii     |         |      |          |       |
|      |(fabricarii), exportului sau       |         |      |          |       |
|      |importului                         |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.    |Examinarea personalului in vederea |         |      |          |       |
|      |eliberarii permisului de exercitare|         |      |          |       |
|      |si extinderea valabilitatii        |         |      |          |       |
|      |permisului de exercitare*10)       |      180|     6|     1.800|     60|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|7.    |Eliberarea duplicatelor            |      150|     5|     1.500|     50|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|8.    |Eliberarea avizului pentru         |         |      |          |       |
|      |incadrarea in prevederile          |         |      |          |       |
|      |Legii nr. 19/2000                  |      150|     5|     1.500|     50|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|9.    |Eliberarea acordului pentru        |         |      |          |       |
|      |desfasurarea activitatilor de      |         |      |          |       |
|      |expert acreditat                   |      360|    12|     3.600|    120|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|10.   |Examinare Tehnica de Asigurarea    |         |      |          |       |
|      |Calitatii in vederea evaluarii     |         |      |          |       |
|      |sistemului calitatii in producerea,|         |      |          |       |
|      |reconditionarea si manipularea     |         |      |          |       |
|      |instalatiilor nucleare si a        |         |      |          |       |
|      |surselor de radiatii*11)           |    1.800|    60|    18.000|    600|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|11.   |Expertizari tehnice, examinari si  |         |      |          |       |
|      |controale care nu sunt enumerate   |         |      |          |       |
|      |mai sus*11),*12)                   |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    Nota:
    *1) Taxele si tarifele se aplica separat pentru fiecare activitate.
    *2) Taxele si tarifele se aplica functie de instalatia nucleara sau sursa de radiatii dupa cum urmeaza:
    a) 50% din taxa si tarif pentru generatorii de radiatii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 110 kV;
    b) 100% din taxa si tarif pentru generatorii de radiatii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 110 kV;
    c) 300% din taxa si tarif pentru acceleratorii de particule;
    d) 50% din taxa si tarif pentru instalatii nucleare care contin surse inchise de radiatii cu activitatea < 37 GBq;
    e) 100% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse inchise de radiatii cu activitatea cuprinsa intre 37 GBq si 3,7 TBq;
    f) 250% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse inchise de radiatii cu activitatea cuprinsa intre 3,7 TBq si 37 TBq;
    g) 500% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse inchise de radiatii cu activitatea cuprinsa intre 37 TBq si 370 TBq;
    h) 1000% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse inchise de radiatii cu activitatea peste 370 TBq;
    i) 100% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse deschise de radiatii care necesita amenajari de categoria III-a de lucrari;
    j) 300% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse deschise de radiatii care necesita amenajari de categoria a II-a de lucrari;
    k) 700% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse deschise de radiatii care necesita amenajari de categoria I de lucrari;
    l) taxa si tariful calculate conform literelor de la a) la i) sunt pentru o singura instalatie. Ele se majoreaza cu 10% pentru fiecare instalatie suplimentara;
    m) Taxa si tariful calculate conform literelor de la a) la l) se majoreaza cu 50% in cazul permiterii utilizarii instalatiilor in afara incintelor amenajate;
    *3) Se taxeaza si tarifeaza separat fiecare grupa de instalatii si surse, tip de echipament de radioprotectie sau aparatura dozimetrica, dupa cum urmeaza: 100% pentru generatori de radiatii, instalatii fara surse inchise sau deschise de radiatii, 200% pentru surse inchise de radiatii, surse deschise de radiatii, instalatii cu surse inchise sau deschise de radiatii, 10% pentru furnizarea de aparatura dozimetrica sau echipament de radioprotectie.
    *4) Se aplica 100% din taxa si tarif daca activitatile se refera la cel mult 10 instalatii nucleare sau surse de radiatii. Pentru fiecare grupa de 10 instalatii nucleare sau surse de radiatii suplimentare se adauga 10% din taxa si tarif. Nu se aplica pentru aparatura dozimetrica si echipamentul de radioprotectie.
    *5) Se taxeaza si tarifeaza fiecare tip de instalatie nucleara sau de sursa de radiatii:
    a) cu 100% din taxa si tarif daca activitatea sursei este de cel mult 3,7 MBq sau tensiunea de accelerare este de cel mult 50 kV;
    b) cu 200% din taxa si tarif daca sunt depasite limitele de tensiune de accelerare de la subpunctul a) iar activitatea este mai mare de 3,7 MBq pana la 3,7 GBq;
    c) cu 500% daca activitatea depaseste 3,7 GBq;
    d) taxele si tarifele calculate conform pct. a) si b) sunt pentru o singura instalatie nucleara si o singura sursa de radiatii.
    Taxa si tariful se majoreaza cu 10% pentru fiecare instalatie nucleara si pentru fiecare sursa de radiatii suplimentara.
    *6) Se taxeaza si tarifeaza fiecare tip de instalatie nucleara si fiecare tip de surse de radiatii dupa cum urmeaza:
    a) 100% din taxa si tarif pentru generatorii de radiatii;
    b) 200% din taxa si tarif pentru celelalte instalatii nucleare si surse de radiatii.
    *7) Se taxeaza si tarifeaza separat dispozitivele generatoare de radiatii ionizante si sursele de radiatii astfel:
    a) 50% din taxa si tarif pentru componente (tub, cupola, etc.) sau o activitate totala a surselor de radiatii per autorizatie mai mica de 37 MBq;
    b) 100% din taxa si tarif pentru un dispozitiv generator de radiatii X (instalatie completa) sau o activitate totala a surselor de radiatie per autorizatie cuprinsa intre 37 MBq si 37 GBq;
    c) in cazul importului mai multor generatoare de radiatii X sau al mai multor componente ale acestora, taxa si tariful calculate conform lit. b, respectiv lit. a se maresc cu 10% pentru fiecare componenta sau dispozitiv suplimentar;
    d) daca numarul surselor de radiatie per autorizatie depaseste 1000 bucati, fiecare 1000 bucati suplimentare se taxeaza cu inca 25% din taxa si respectiv tarif.
    e) 200% din taxa si tarif daca activitatea totala a surselor de radiatii per autorizatie este cuprinsa intre 37 GBq si 37 TBq;
    f) 300% din taxa si tarif daca activitatea totala a surselor de radiatii per autorizatie este cuprinsa intre 37 GBq si 370 TBq;
    g) 500% din taxa si tarif daca activitatea totala a surselor de radiatii per autorizatie depaseste 370 TBq;
    *8) Pentru activitatea de export se aplica 50% din taxa si tariful pentru activitatea de import.
    *9) Se tarifeaza la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 25 de ore, la tariful in lei de 360.000 lei/ora, iar in dolari de 12 US $/ora.
    Taxa reprezinta 10% din tarif.
    *10) Se taxeaza si tarifeaza separat fiecare domeniu si specialitate.
    Taxa si tariful se suporta de unitatea la care isi desfasoara activitatea salariatul respectiv.
    *11) Suplimentar la aceste taxe si tarife solicitantul va suporta si costul deplasarii echipei de Examinare Tehnica de Asigurarea Calitatii (2 persoane) la sediul producatorului (in tara sau strainatate), in cazul in care aceasta examinare se efectueaza de CNCAN.
    *12) Se tarifeaza la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, la tariful in lei de 360.000 lei/ora, iar in dolari de 12 US $/ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.
    *13) In cazul practicilor care se autorizeaza sau reautorizeaza in faza unica valorile taxei si tarifului se stabilesc prin insumarea valorilor prevazute pentru autorizarea desfasurarii fiecarei activitati componente a practicii, reducandu-se suma totala cu 20% .

    ANEXA 7
    la regulament

                             TAXE SI TARIFE
pentru activitatile nucleare din domeniul cercetarii geologice, extractiei si prelucrarii materiei prime nucleare
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |   TAXE  | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |           ACTIVITATEA             |(MII LEI)|(US $)|(MII LEI) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    |Autorizarea lucrarilor de cercetare|         |      |          |       |
|      |geologica*1) a materiilor prime    |         |      |          |       |
|      |nucleare (prospectiuni*2) si       |         |      |          |       |
|      |explorari geologice pentru materii |         |      |          |       |
|      |prime nucleare)                    |    9.000|   300|    90.000|  3.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    |Autorizarea lucrarilor de extractie|         |      |          |       |
|      |a materiilor prime nucleare*1)     |   18.000|   600|   180.000|  6.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    |Autorizarea lucrarilor de          |         |      |          |       |
|      |prelucrare a materiilor prime      |         |      |          |       |
|      |nucleare (inclusiv fabricare a     |         |      |          |       |
|      |elementelor combustibile)*3)       |   27.000|   900|   270.000|  9.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    |Autorizarea activitatii de         |         |      |          |       |
|      |proiectare de instalatii nucleare  |         |      |          |       |
|      |din domeniul materii prime         |         |      |          |       |
|      |nucleare, destinate cercetarii     |         |      |          |       |
|      |geologice, exploatarii si          |         |      |          |       |
|      |prelucrarii materiilor prime       |         |      |          |       |
|      |nucleare (inclusiv a intocmirii    |         |      |          |       |
|      |proiectelor de dezafectare a       |         |      |          |       |
|      |instalatiilor de acest tip si a    |         |      |          |       |
|      |elaborarii analizelor de risc      |         |      |          |       |
|      |radiologic din acest domeniu)      |    6.000|   200|    60.000|  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.    |Examinarea personalului pentru     |         |      |          |       |
|      |obtinerea permisului nivel 2 sau 3 |         |      |          |       |
|      |radioprotectie                     |      180|     6|     1.800|     60|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.    |Modificare autorizatie pentru      |         |      |          |       |
|      |domeniul materii prime nucleare    |      900|    30|     9.000|    300|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|7.    |Expertizari tehnice, avizari       |         |      |          |       |
|      |analize de risc radiologic pentru  |         |      |          |       |
|      |domeniul materii prime nucleare sau|         |      |          |       |
|      |alte surse naturale, examinari si  |         |      |          |       |
|      |controale care nu sunt mentionate  |         |      |          |       |
|      |mai sus*4),*5)                     |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    Nota:
    *1) Taxele si tarifele pentru cercetarea geologica si pentru extractia materiilor prime nucleare sunt valabile pentru faza de functionare. Pentru faza de amplasare a acestor instalatii nucleare, taxa si tariful sunt 25% din valorile pentru faza de functionare iar pentru faza de constructie taxa si tariful sunt 200% din valorile pentru functionare. Pentru dezafectare tariful este 200% din valoarea stabilita pentru tariful de functionare iar taxa este 50% din valoarea stabilita pentru taxa de functionare. Pentru conservare taxa si tariful sunt 25% din valoarea stabilita pentru taxa si tariful de functionare.
    *2) In cazul in care cercetarea geologica se reduce numai la prospectiuni, pentru toate fazele de autorizare, taxele si tarifele se reduc la 50% din valorile corespunzatoare pentru cercetarea geologica.
    *3) Taxele si tarifele referitoare la prelucrarea materiilor prime nucleare (inclusiv pentru fabricarea elementelor combustibile) sunt valabile pentru faza de functionare. Pentru faza de amplasare taxa si tariful sunt 25% din valorile taxei si tarifului de functionare iar pentru faza de constructie taxa si tariful sunt 200% din valorile taxei si tarifului de functionare. Pentru dezafectare tariful este 200% din valoarea stabilita pentru tariful de functionare iar taxa este 50% din valoarea stabilita pentru taxa de functionare. Pentru conservare taxa si tariful sunt 50% din valorile taxei si tarifului pentru autorizarea fazei de functionare.
    *4) Se tarifeaza la ore efectiv lucrate dar nu mai putin de 12 ore, la tariful de 360.000 lei/ora, iar in dolari cu tariful de 12 dolari SUA/ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.
    *5) In afara acestor taxe si tarife solicitantul va suporta si costul deplasarii echipei de expertizare tehnica si control la locul expertizei.

    ANEXA 8
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
pentru activitatile nucleare din domeniul transportului materialelor radioactive
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |   TAXE  | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |           ACTIVITATEA             |(MII LEI)|(US $)|(MII LEI) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    |Aprobarea sau validarea modelelor  |         |      |          |       |
|      |de colet si material radioactiv sub|         |      |          |       |
|      |forma speciala*1)                  |      450|    15|     4.500|    150|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    |Autorizarea sau validarea          |         |      |          |       |
|      |autorizarii navei sau tipului de   |         |      |          |       |
|      |vagon special destinate            |         |      |          |       |
|      |transportului materialelor         |         |      |          |       |
|      |fisionabile                        |    4.500|   150|    45.000|  1.500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    |Autorizarea mijlocului de transport|         |      |          |       |
|      |special destinat transportului de  |         |      |          |       |
|      |material radioactiv*2)             |      300|    10|     3.000|     75|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    |Autorizarea expeditiei materialelor|         |      |          |       |
|      |radioactive*3),*4),*5)             |      120|     4|     1.200|     40|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.    |Autorizarea transportului si a     |         |      |          |       |
|      |tranzitului materialelor           |         |      |          |       |
|      |radioactive                        |      600|    20|     6.000|    200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.    |Examinare pentru eliberarea        |         |      |          |       |
|      |permisului de exercitare pentru    |         |      |          |       |
|      |conducatorii auto si consilierii de|         |      |          |       |
|      |transport materiale radioactive*6) |      120|     4|     1.200|     40|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
    *1) Valorile taxei si tarifului din tabel se modifica in functie de tipul coletului dupa cum urmeaza:
    a) 100% din taxa si tarif pentru coletul de tip A;
    b) 500% din taxa si tarif pentru coletul de tip B(U) sau de tip IPF;
    c) de 10 ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(M) sau de tip AF;
    d) de 20 ori taxa si tariful pentru coletul de tip C;
    e) de 25 ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(U)F;
    f) de 100 ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(M)F;
    g) de 200 ori taxa si tariful pentru coletul de tip CF.
    *2) Valorile taxei si tarifului din tabel se modifica in functie de tipul mijlocului de transport dupa cum urmeaza:
    a) 100% din taxa si tarif pentru mijlocul de transport auto;
    b) 200% din taxa si tarif pentru vagonul de transport feroviar;
    *3) In functie de tipul de expeditie mentionat in Programele de cerinte pentru transport de tipuri specifice de incarcaturi de material radioactiv, stabilite in Normele fundamentale pentru Transportul in siguranta al materialelor radioactive, taxa si tariful se modifica, dupa caz, prin multiplicare cu urmatorii coeficienti:
    a) 1, pentru expeditii de material radioactiv, colet exceptat:
    - cantitati limitate
        - instrumente si articole
        - articole fabricate din uraniu natural sau uraniu saracit sau toriu
        - ambalaje goale
    b) 2, pentru expeditii de material radioactiv:
    - cu activitate specifica joasa ASJ-I
        - cu activitate specifica joasa ASJ-II
        - cu activitate specifica joasa ASJ-III
    c) 3, pentru expeditii de material radioactiv - obiecte contaminate la suprafata OSC-I si OSC-II
    d) 5, pentru expeditii de material radioactiv in colete tip A
    e) 10, pentru expeditii de material radioactiv in colete tip B(U)
    f) 50, pentru expeditii de material radioactiv in colete tip B(M)
    g) 100, pentru expeditii de material radioactiv in colete tip C
    h) 10, pentru expeditii de materiale fisile (coeficientul total de multiplicare se obtine inmultind coeficientul pentru expeditii de materiale fisile cu coeficientul corespunzator tipului de colet).
    *4) Valorile taxei si tarifului stabilite conform tipului de expeditie mentionat la punctul 3 sunt valabile pentru o expeditie formata dintr-un numar de maximum 5 colete, toate de acelasi tip. Pentru expeditii care cuprind un numar mai mare de 5 colete sau se refera la transportul in vrac, taxa si tariful se modifica prin multiplicare cu urmatorii coeficienti:
    a) 2, pentru expeditiile formate din 6 pana la 50 colete;
    b) 5, pentru expeditiile cuprinzand peste 50 colete;
    c) pentru expeditii care se refera la transportul in vrac:
    c.i) 1, pentru cantitati de pana la 50 kg;
    c.ii) 2, pentru cantitati intre 50 si 500 kg;
    c.iii) 3, pentru cantitati intre 500 si 5000 kg;
    c.iv) 5, pentru cantitati intre 5000 si 50000 kg;
    c.v) 50, pentru cantitati peste 50000 kg.
    *5) Taxele si tarifele aplicate pentru expeditiile de materiale radioactive conform valorii din tabel modificate dupa precizarile de la punctele *3), *4) sunt valabile pentru expeditii normale. Pentru expeditiile materialelor radioactive realizate prin aranjament special taxele si tarifele se majoreaza cu 100% .
    *6) Taxa si tariful se majoreaza cu 300% pentru consilierii de transport materiale radioactive.

    ANEXA 9
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
pentru activitati privind materialele, dispozitivele, echipamentele si informatiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare prevazute in Anexa Nr. 1 a Legii nr. 111/1996, republicata
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |  TAXE   | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |           ACTIVITATEA             |(mii lei)|(US $)|(mii lei) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    | Autorizarea activitatilor privind |         |      |          |       |
|      | materialele, dispozitivele si     |         |      |          |       |
|      | echipamentele*1),*2),*3)          |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.  | Autorizare pentru producere       |  4.500  |  150 |  45.000  | 1.500 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  | Autorizare pentru furnizare       |  3.000  |  100 |  30.000  | 1.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.  | Autorizatie pentru inchiriere     |  1.500  |   50 |  15.000  |   500 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.  | Autorizatie pentru transfer       |  1.500  |   50 |  15.000  |   500 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.  | Autorizatie pentru detinere       |  1.500  |   50 |  15.000  |   500 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.  | Autorizatie de import             |    900  |   30 |   9.000  |   300 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.7.  | Autorizatie de export             |    600  |   20 |   6.000  |   200 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    | Autorizare pentru informatii      |         |      |          |       |
|      | nepublicate aferente materialelor,|         |      |          |       |
|      | dispozitivelor si echipamentelor  |         |      |          |       |
|      | de la pct.*1)                     |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.  | Autorizatie pentru detinere       |  3.000  |  100 |  30.000  | 1.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.2.  | Autorizatie pentru transfer       |  4.500  |  150 |  45.000  | 1.500 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.3.  | Autorizatie de import             |  1.500  |   50 |  15.000  |   500 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.4.  | Autorizatie de export             |  1.500  |   50 |  15.000  |   500 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    Nota:
    1. Taxele si tarifele mentionate sunt valabile pentru un singur import sau export.
    2. Taxele si tarifele mentionate se aplica separat pentru fiecare tip de material, dispozitiv sau echipament. In cazul mai multor echipamente sau dispozitive se aplica o majorare de 10% pentru fiecare dispozitiv sau echipament suplimentar.
    3. Taxele si tarifele mentionate se majoreaza cu urmatorii coeficienti in cazul materialelor:
    a) 1 - pentru cantitate pana la 1 Kg
    b) 2 - pentru cantitati de la 1 Kg la 10 Kg
    c) 5 - pentru cantitati de la 10 Kg la 100 Kg
    d) 10 - pentru cantitati de la 100 Kg la 500 Kg
    e) 20 - pentru cantitati peste 500 Kg.

    ANEXA 10
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
pentru garantarea neproliferarii armelor nucleare
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |  TAXE   | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |           ACTIVITATEA             |(mii lei)|(US $)|(mii lei) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    | Expertizarea, evaluare, controlul,|         |      |          |       |
|      | avizarea si aprobarea sau         |         |      |          |       |
|      | respingerea documentatiei pentru  |         |      |          |       |
|      | "Design Information Questionnaire"|         |      |          |       |
|      | (DIQ) dupa tipul instalatiei      |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.  | Centrala nuclearoelectrica        |  14.040 |  468 |  140.400 | 4.680 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  | Reactori de cercetare             |   4.680 |  156 |   46.800 | 1.560 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.  | Ansambluri subcritice, reactori de|         |      |          |       |
|      | putere zero                       |   4.680 |  156 |   46.800 | 1.560 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.  | Fabrica de combustibil nuclear    |   9.360 |  312 |   93.600 | 3.120 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.  | Fabrica de conversie              |   9.360 |  312 |   93.600 | 3.120 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.  | Depozit de combustibil nuclear    |         |      |          |       |
|      | proaspat                          |   4.680 |  156 |   46.800 | 1.560 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.7.  | Depozit de combustibil nuclear ars|   9.360 |  312 |   93.600 | 3.120 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.8.  | Instalatii speciale de testare    |         |      |          |       |
|      | materiale nucleare                |   9.360 |  312 |   93.600 | 3.120 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.9.  | Laboratoare de cercetari          |   9.360 |  312 |   93.600 | 3.120 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.10. | Alte instalatii ce contin         |         |      |          |       |
|      | materiale nuclear                 |   4.680 |  156 |   46.800 | 1.560 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.11. | Uzina de apa grea                 |   4.680 |  156 |   46.800 | 1.560 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    | Amendarea sau modificarea         |         |      |          |       |
|      | documentului DIQ (expertiza, aviz,|         |      |          |       |
|      | aprobare)                         |   1.440 |   48 |   14.400 |   480 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    | Expertizarea, avizarea si         |         |      |          |       |
|      | aprobarea proiectului             |         |      |          |       |
|      | instalatiilor nucleare de la      |         |      |          |       |
|      | pct. 1 din punct de vedere al     |         |      |          |       |
|      | indeplinirii cerintelor de        |         |      |          |       |
|      | garantii internationale           |   1.440 |   48 |   14.400 |   480 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    | Expertizarea, avizarea si         |         |      |          |       |
|      | aprobarea documentului "facility  |         |      |          |       |
|      | attachment" pentru instalatiile   |         |      |          |       |
|      | de la pct. 1                      |   1.440 |   48 |   14.400 |   480 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|5.    | Expertizarea, avizarea si         |         |      |          |       |
|      | aprobarea procedurilor de garantii|   1.440 |   48 |   14.400 |   480 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|6.    | Cereri pentru alte activitati     |         |      |          |       |
|      | supuse controlului de garantii    |     288 |  9,6 |    2.880 |    96 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|7.    | Scutire de garantii               |     288 |  9,6 |    2.880 |    96 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|8.    | Evaluarea si aprobarea unui       |         |      |          |       |
|      | "end-use statement" si a          |         |      |          |       |
|      | comunicarii acesteia catre        |         |      |          |       |
|      | partenerul extern                 |     288 |  9,6 |    2.880 |    96 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|9.    | Evaluarea si aprobarea unor       |         |      |          |       |
|      | transferuri interne speciale intre|         |      |          |       |
|      | zonele de bilant material         |     576 | 19,2 |    5.760 |   192 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|10.   | Evaluarea si aprobarea unor       |         |      |          |       |
|      | operatiuni speciale, efectuate in |         |      |          |       |
|      | interiorul unei zone de bilant    |         |      |          |       |
|      | material (dezasamblare fascicule, |         |      |          |       |
|      | etc.)                             |     288 |  9,6 |    2.880 |    96 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|11.   | Avizarea responsabilului de       |         |      |          |       |
|      | garantii nucleare                 |   1.500 |   50 |   15.000 |   500 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    ANEXA 11
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
pentru activitatile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear si a organismelor dozimetrice acreditate
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |  TAXE   | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |           ACTIVITATEA             |(mii lei)|(US $)|(mii lei) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    | Desemnarea ca organism notificat  |         |      |          |       |
|      | a:                                |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.  | Laboratorului de incercari        |  15.000 |  500 |  150.000 | 5.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  | Laboratorului de etalonare        |  12.000 |  400 |  120.000 | 4.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.  | Organismului de certificare a     |         |      |          |       |
|      | produselor                        |  15.000 |  500 |  150.000 | 5.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.  | Organismului de certificare a     |         |      |          |       |
|      | sistemului calitatii              |  15.000 |  500 |  150.000 | 5.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.  | Organismului de certificare a     |         |      |          |       |
|      | personalului                      |   9.000 |  300 |   90.000 | 3.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.  | Organismului dozimetric acreditat |   7.500 |  250 |   75.000 | 2.500 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    | Evaluarea modificarilor survenite |         |      |          |       |
|      | in structura, organizarea sau in  |         |      |          |       |
|      | documentele manualului calitatii  |     600 |   20 |    6.000 |   200 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    | Prelungirea desemnarii ca organism|         |      |          |       |
|      | notificat a:                      |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.1.  | Laboratorului de incercari        |  12.000 |  400 |  120.000 | 4.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.2.  | Laboratorului de etalonare        |   6.000 |  200 |   60.000 | 2.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.3.  | Organismului de certificare a     |         |      |          |       |
|      | produselor                        |  12.000 |  400 |  120.000 | 4.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.4.  | Organismului de certificare a     |         |      |          |       |
|      | sistemului calitatii              |  12.000 |  400 |  120.000 | 4.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.5.  | Organismului de certificare a     |         |      |          |       |
|      | personalului                      |   6.000 |  200 |   60.000 | 2.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.6.  | Organismului dozimetric acreditat |   6.000 |  200 |   60.000 | 2.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    | Extinderea domeniului             |   2.000 |  100 |   20.000 | 1.000 |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|

    Nota:
    1. Valorile taxei si tarifului se dubleaza daca organismul desemnat desfasoara activitatile pentru care este notificat si in afara tarii.
    2. In afara acestor taxe si tarife organismul notificat va suporta costul deplasarii pentru echipa C.N.C.A.N., cu privilegiul auditului.

    ANEXA 12
    la regulament

                               TAXE SI TARIFE
pentru protectia fizica a obiectivelor si instalatiilor nucleare
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |                                   |  TAXE   | TAXE | TARIFE   |TARIFE |
|crt.  |           ACTIVITATEA             |(mii lei)|(US $)|(mii lei) |(US $) |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.    | Autorizarea pentru proiectarea    |         |      |          |       |
|      | sistemelor de protectie fizica*)  |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.1.  | Centrale nucleare                 |  60.000 | 2.000|  600.000 | 20.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.2.  | Reactoare de cercetare            |  30.000 | 1.000|  300.000 | 10.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.3.  | Fabrici de combustibil nuclear    |  15.000 |   500|  150.000 |  5.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.4.  | Fabrici de conversie              |  15.000 |   500|  150.000 |  5.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.5.  | Depozit de combustibil proaspat   |  15.000 |   500|  150.000 |  5.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.6.  | Depozite intermediare de          |         |      |          |       |
|      | combustibil ars                   |  30.000 | 1.000|  300.000 | 10.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.7.  | Depozite de deseuri radioactive de|         |      |          |       |
|      | joasa si medie activitate         |  15.000 |   500|  150.000 |  5.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.8.  | Ansamble subcritice, Reactori de  |         |      |          |       |
|      | putere zero                       |   6.000 |   200|   60.000 |  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.9.  | Statii de tratare deseuri         |         |      |          |       |
|      | radioactive                       |   6.000 |   200|   60.000 |  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.10. | Laboratoare de examinare          |         |      |          |       |
|      | postiradiere                      |   6.000 |   200|   60.000 |  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.11. | Iradiatoare de mare capacitate    |         |      |          |       |
|      | (peste 100 kCi)                   |   6.000 |   200|   60.000 |  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|1.12. | Fabrica de apa grea               |   9.000 |   300|   90.000 |  3.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.    | Reevaluarea sistemelor de         |         |      |          |       |
|      | protectie fizica*)               |         |      |          |       |
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.1.  | Centrale nucleare                 |   6.000 |   200|   60.000 |  2.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.2.  | Reactoare de cercetare            |   3.000 |   100|   30.000 |  1.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.3.  | Fabrici de combustibil nuclear    |   1.500 |    50|   15.000 |    500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.4   | Fabrici de conversie              |   1.500 |    50|   15.000 |    500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.5.  | Depozit de combustibil proaspat   |   1.500 |    50|   15.000 |    500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.6.  | Depozite intermediare de          |         |      |          |       |
|      | combustibil ars                   |   3.000 |   100|   30.000 |  1.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.7.  | Depozite de deseuri radioactive   |         |      |          |       |
|      | de joasa si medie activitate      |   1.500 |    50|   15.000 |    500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.8.  | Ansamble subcritice, Reactori     |         |      |          |       |
|      | de putere zero                    |     600 |    20|    6.000 |    200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.9.  | Statii de tratare deseuri         |         |      |          |       |
|      | radioactive                       |     600 |    20|    6.000 |    200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.10. | Laboratoare de examinare          |         |      |          |       |
|      | postiradiere                      |     600 |    20|    6.000 |    200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.11. | Iradiatoare de mare capacitate    |         |      |          |       |
|      | (peste 100 kCi)                   |     600 |    20|    6.000 |    200|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|2.12. | Fabrica de apa grea               |     900 |    30|    9.000 |    300|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|3.    | Autorizarea serviciilor de paza   |         |      |          |       |
|      | si protectie                      |  15.000 |   500|  150.000 |  5.000|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
|4.    | Avizarea responsabilului cu       |         |      |          |       |
|      | protectia fizica                  |   1.500 |    50|   15.000 |    500|
|______|___________________________________|_________|______|__________|_______|
    *) Se plateste numai taxa si tariful cu valoarea cea mai ridicata pentru proiectarea sistemelor de protectie fizica.
    *) Evaluarea initiala a sistemului de protectie fizica este inclusa in taxa si tariful de autorizare a obiectivelor sau instalatiilor nucleare respective.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 103/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 103 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu