E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 104 din 26 aprilie 2000

pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din  1 august 2000


SmartCity3


    Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
    in temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) si (5) si ale art. 5 alin. (6) din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 135/1997 privind stabilirea cotei-parti din tarifele incasate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, care se fac venit la bugetul de stat,
    in baza art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere Avizul Ministerului Finantelor nr. 61.234 din 14 iunie 2000,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala dezvoltare si resurse din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 80/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 25 februarie 1999.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Comisiei Nationale
                pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                              Dan Cutoiu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare

    Art. 1
    Taxele si tarifele aplicabile in activitatile nucleare prevazute in Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, sunt stabilite in functie de complexitatea obiectivelor, instalatiilor, tehnicilor si activitatilor nucleare carora li se aplica regimul de control si de autorizare prevazut de lege.
    Art. 2
    Taxele si tarifele aplicabile in activitatile nucleare se suporta, conform legii, de catre titularii de autorizatii sau de catre solicitantii de autorizatii si avize in domeniul nuclear, persoane juridice.
    Art. 3
    Solicitantii de autorizatii si avize platesc taxele si tarifele cuprinse in prezentul regulament inainte de prestarea serviciului si vor anexa la documentatia inaintata Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare C.N.C.A.N., copii de pe ordinele de plata certificate de unitatea bancara pentru virarea sumelor in conturile respective.
    Art. 4
    (1) Taxele si tarifele de la solicitantii persoane juridice cu sediul pe teritoriul Romaniei se incaseaza in lei.
    (2) Taxele in lei se vireaza de catre persoanele juridice solicitante direct in contul bugetului de stat 20.17.01.03 "Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare"; taxele se incaseaza la trezoreriile statului la care platitorul este arondat in functie de domiciliul fiscal, potrivit principiului teritorialitatii stabilit prin Normele metodologice nr. 5.318/1998, emise de Ministerul Finantelor.
    (3) Tarifele in lei se incaseaza de la persoanele juridice solicitante, cu ordin de plata, in contul 500310792013 "Disponibil din mijloace extrabugetare", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
    (4) C.N.C.A.N. are obligatia ca saptamanal (vinerea) sa defalcheze din incasarile inregistrate in contul 500310792013 "Disponibil din mijloace extrabugetare" o cota de 50% din tarifele mentionate mai sus, pe care o vireaza in contul bugetului de stat 2021013010792013 "Alte venituri ale institutiilor publice", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti. Pentru nevirarea in termen se aplica penalizarile prevazute pentru neplata creantelor bugetare.
    Art. 5
    (1) Taxele si tarifele de la solicitantii persoane juridice straine se incaseaza in valuta in contul nr. 2511.1-1089.9, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama C.N.C.A.N.
    (2) Saptamanal C.N.C.A.N. cedeaza la rezerva valutara a statului valuta aferenta taxelor si tarifelor incasate, iar pentru contravaloarea in lei primita de la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti procedeaza astfel:
    a) contravaloarea in lei aferenta taxelor in valuta se vireaza integral la bugetul de stat in contul 20.17.01.03 "Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti;
    b) din contravaloarea in lei a tarifelor in valuta o cota de 50% se vireaza in contul bugetului de stat nr. 20.21.01.30 "Alte venituri ale institutiilor publice", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, iar diferenta de 50% se vireaza in contul C.N.C.A.N. nr. 50.03.10792013 "Disponibil din mijloace extrabugetare", deschis la aceeasi unitate a trezoreriei statului.
    Art. 6
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind siguranta in functionare a Centralei nuclearoelectrice sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 7
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind siguranta in functionare a reactorilor de cercetare sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind siguranta in functionare a instalatiilor de incercare, laboratoare de examinare postiradiere, iradiatoare de mare capacitate si ansambluri subcritice sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 9
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind tratarea si depozitarea deseurilor radioactive si a combustibilului ars sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 10
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor de asigurare a calitatii sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 11
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor nucleare din domeniul cercetarii geologice, extractiei si prelucrarii materiilor prime nucleare sunt prevazute in anexa nr. 7.
    Art. 12
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor nucleare din domeniul transportului materialelor radioactive sunt prevazute in anexa nr. 8.
    Art. 13
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor de import-export al materialelor, dispozitivelor si echipamentelor prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicata, sunt prevazute in anexa nr. 9.
    Art. 14
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor de garantare a neproliferarii armelor nucleare sunt prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 15
    Taxele si tarifele pentru activitatile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear sunt prevazute in anexa nr. 11.
    Art. 16
    Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor nucleare cu surse de radiatii, altele decat cele prevazute in anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 si 10, sunt prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 17
    Pentru activitatile prevazute de Legea nr. 111/1996, republicata, pentru care Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare percepe taxe de autorizare si tarife nu se aplica taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                           TAXELE SI TARIFELE
                   pentru Centrala nuclearoelectrica
_______________________________________________________________________________
Nr.              Activitatea            Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei, reautorizarea
       pentru:
1.1.   Proiectarea obiectivului in
       regim de asigurare a calitatii  130.000       6.500  1.300.000    65.000
1.2.   Amplasare                        98.000       4.900    980.000    49.000
1.3.   Constructie si montaj           560.000      28.000  5.600.000   280.000
1.4.   Punere in functiune             680.000      34.000  6.800.000   340.000
1.5.   Functionare de proba            270.000      13.500  2.700.000   135.000
1.6.   Functionare si intretinere      270.000      13.500  2.700.000   135.000
1.7.   Reparatii sau modificari        168.000       8.400  1.680.000    84.000
1.8.   Conservare                      168.000       8.400  1.680.000    84.000
1.9.   Dezafectare*)                   788.000      39.400  7.880.000   394.000
2.     Modificarea si completarea
       autorizatiei si eliberarea
       autorizatiei partiale            68.000       3.400    680.000    34.000
3.     Examinarea personalului
       operator din camera de comanda
       (pe operator) si a programului
       de pregatire
3.1.   Program de pregatire              4.000         200     40.000     2.000
3.2.   Dispecer sef de tura                600          30      6.000       300
3.3.   Operator                            600          30      6.000       300
4.     Pregatirea si examinarea
       personalului cu
       responsabilitati in aplicarea
       normelor de protectie fizica
       (pe persoana)                     1.000          50     10.000       500
5.     Atestarea personalului de
       conducere (pe persoana)
5.1.   Director centrala                 4.000         200     40.000     2.000
5.2.   Director tehnic si de
       securitate nucleara               4.000         200     40.000     2.000
5.3.   Director radioprotectie           4.000         200     40.000     2.000
5.4.   Director productie                4.000         200     40.000     2.000
5.5.   Inginer-sef exploatare            4.000         200     40.000     2.000
5.6.   Inginer-sef securitate
       nucleara si autorizare            4.000         200     40.000     2.000
6.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 3
       radioprotectie (pe persoana)        400          20      4.000       200
_______________________________________________________________________________
    *) Taxa si tariful sunt pentru dezafectarea la stadiul 3 (dezafectare totala). Pentru dezafectarea la stadiul 2 taxa si tariful reprezinta 25% din valorile cuprinse in prezenta anexa, iar pentru dezafectarea la stadiul 1 taxa si tariful reprezinta 10% din valorile cuprinse in prezenta anexa.

    NOTA:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza, la ore efectiv lucrate, cu tariful in lei de 240.000 lei/ora, iar in dolari, cu tariful de 12 dolari S.U.A./ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente, solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    ANEXA 2
    la regulament

                           TAXELE SI TARIFELE
                      pentru reactori de cercetare
_______________________________________________________________________________
Nr.              Activitatea            Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
1.1.   Proiectarea obiectivului in
       regim de asigurare a calitatii   98.000       4.900    980.000    49.000
1.2.   Amplasare                        82.000       4.100    820.000    41.000
1.3.   Constructie si montaj           124.000       6.200  1.240.000    62.000
1.4.   Punere in functiune             146.000       7.300  1.460.000    73.000
1.5.   Functionare de proba             60.000       3.000    600.000    30.000
1.6.   Functionare si intretinere       60.000       3.000    600.000    30.000
1.7.   Reparatii sau modificari         40.000       2.000    400.000    20.000
1.8.   Conservare                       40.000       2.000    400.000    20.000
1.9.   Dezafectare*)                   174.000       8.700  1.740.000    87.000
2.     Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea         14.600         730    146.000     7.300
       autorizatiei partiale
3.     Examinarea operatorilor (pe
       operator)                           240          12      2.400       120
4.     Pregatirea si examinarea
       personalului cu
       responsabilitati in aplicarea
       normelor de protectie fizica
       (pe persoana)                       500          25      5.000       250
5.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 2
       sau 3 radioprotectie (pe
       persoana)                           240          12      2.400       120
_______________________________________________________________________________
    *) Taxa si tariful sunt pentru dezafectarea la stadiul 3 (dezafectare totala). Pentru dezafectarea la stadiul 2 taxa si tariful reprezinta 25% din valorile cuprinse in prezenta anexa, iar pentru dezafectarea la stadiul 1 taxa si tariful reprezinta 10% din valorile cuprinse in prezenta anexa.

    NOTA:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza, la ore efectiv lucrate, cu tariful in lei de 240.000 lei/ora, iar in dolari, cu tariful de 12 dolari S.U.A./ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente, solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    ANEXA 3
    la regulament

                           TAXELE SI TARIFELE
pentru instalatii de incercare, laboratoare de examinare postiradiere, iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi Co-60) si ansambluri subcritice*)
_______________________________________________________________________________
Nr.              Activitatea            Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
1.1.   Proiectarea instalatiei in
       regim de asigurare a calitatii   12.000         600    120.000     6.000
1.2.   Amplasare                         5.000         250     50.000     2.500
1.3.   Constructie si montaj            24.000       1.200    240.000    12.000
1.4.   Punere in functiune              24.000       1.200    240.000    12.000
1.5.   Functionare de proba             12.000         600    120.000     6.000
1.6.   Functionare si intretinere       12.000         600    120.000     6.000
1.7.   Reparatii sau modificari          6.000         300     60.000     3.000
1.8.   Conservare                        6.000         300     60.000     3.000
1.9.   Dezafectare*)                   30.000       1.500    300.000    15.000
2.     Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale             3.000         150     30.000     1.500
3.     Pregatirea si examinarea
       personalului cu
       responsabilitati in aplicarea
       normelor de protectie fizica
       (pe persoana)                       300          15      3.000       150
4.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 2
       sau 3 radioprotectie (pe
       persoana)                           120           6      1.200        60
_______________________________________________________________________________
    *) Pentru ansamblurile subcritice taxele si tarifele se reduc la 50% din valorile prevazute in prezenta anexa.
    *) Pentru instalatiile de incercari in care nu este prezenta contaminarea sau pericolul de contaminare este scazut taxa si tariful de dezafectare reprezinta 10% din valorile prevazute in aceasta anexa sau corectate conform prevederilor cuprinse la primul asterisc [*)].

    NOTA:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza, la ore efectiv lucrate, cu tariful in lei de 240.000 lei/ora, iar in dolari, cu tariful de 12 dolari S.U.A./ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    ANEXA 4
    la regulament

                          TAXELE SI TARIFELE
pentru tratarea si depozitarea deseurilor radioactive si a combustibilului ars
_______________________________________________________________________________
Nr.              Activitatea            Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Statii pentru tratarea
       deseurilor radioactive*)
1.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
1.1.1. Proiectarea instalatiei in
       regim de asigurare a calitatii   15.000         750    150.000     7.500
1.1.2. Amplasare                         7.000         350     70.000     3.500
1.1.3. Constructie si montaj            22.000       1.100    220.000    11.000
1.1.4. Punere in functiune               9.600         480     96.000     4.800
1.1.5. Functionare de proba              9.600         480     96.000     4.800
1.1.6. Functionare si intretinere        9.600         480     96.000     4.800
1.1.7. Reparatii sau modificari          4.800         240     48.000     2.400
1.1.8. Conservare                        4.800         240     48.000     2.400
1.1.9. Dezafectare                      25.000       1.250    250.000    12.500
1.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale             2.400         120     24.000     1.200
2.     Depozite finale de deseuri
       radioactive de suprafata
       sau langa suprafata (deseuri
       de joasa si medie activitate
       care se preteaza la astfel de
       depozitari)
2.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
2.1.1. Proiectarea instalatiei in
       regim de asigurare a calitatii   16.000         800    160.000     8.000
2.1.2. Amplasare                        16.000         800    160.000     8.000
2.1.3. Constructie si montaj            27.000       1.350    270.000    13.500
2.1.4. Punere in functiune              22.000       1.100    220.000    11.000
2.1.5. Functionare si intretinere       10.400         520    104.000     5.200
2.1.6. Functionare de proba             10.400         520    104.000     5.200
2.1.7. Reparatii sau modificari          5.400         270     54.000     2.700
2.1.8. Conservare                        5.400         270     54.000     2.700
2.1.9. Dezafectare (inchidere)          26.000       1.300    260.000    13.000
2.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale             2.300         130     26.000     1.300
3.     Depozite finale de deseuri
       radioactive de adancime
       (deseuri de inalta activitate
       sau de medie activitate care
       nu se preteaza la depozitarea
       de suprafata)
3.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
3.1.1. Proiectarea instalatiei in
       regim de asigurare a calitatii   60.000       3.000    600.000    30.000
3.1.2. Amplasare                       100.000       5.000  1.000.000    50.000
3.1.3. Constructie si montaj           160.000       8.000  1.600.000    80.000
3.1.4. Punere in functiune             100.000       5.000  1.000.000    50.000
3.1.5. Functionare de proba             72.000       3.600    720.000    36.000
3.1.6. Functionare si intretinere       72.000       3.600    720.000    36.000
3.1.7. Reparatii sau modificari         32.000       1.600    320.000    16.000
3.1.8. Conservare                       32.000       1.600    320.000    16.000
3.1.9. Dezafectare (inchidere)         170.000       8.500  1.700.000    85.000
3.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea         20.000       1.000    200.000    10.000
       autorizatiei partiale
4.     Depozite intermediare uscate
       de combustibil uzat provenind
       din centrale nuclearoelectrice
4.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
4.1.1. Proiectarea instalatiei in
       regim de asigurare a calitatii  110.000       5.500  1.100.000    55.000
4.1.2. Amplasare                       124.000       6.200  1.240.000    62.000
4.1.3. Constructie si montaj           170.000       8.500  1.700.000    85.000
4.1.4. Punere in functiune              90.000       4.500    900.000    45.000
4.1.5. Functionare de proba             70.000       3.500    700.000    35.000
4.1.6. Functionare si intretinere       70.000       3.500    700.000    35.000
4.1.7. Reparatii sau modificari         30.000       1.500    300.000    15.000
4.1.8. Conservare                       30.000       1.500    300.000    15.000
4.1.9. Dezafectare                      60.000       3.000    600.000    30.000
4.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale            20.000       1.000    200.000    10.000
5.     Depozite intermediare uscate
       de combustibil uzat, provenind
       din reactori de cercetare
5.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
5.1.1. Proiectarea instalatiei in
       regim de asigurare a calitatii   90.000       4.500    900.000    45.000
5.1.2. Amplasare                        88.000       4.400    880.000    44.000
5.1.3. Constructie si montaj           140.000       7.000  1.400.000    70.000
5.1.4. Punere in functiune              60.000       3.000    600.000    30.000
5.1.5. Functionare de proba             40.000       2.000    400.000    20.000
5.1.6. Functionare si intretinere       40.000       2.000    400.000    20.000
5.1.7. Reparatii sau modificari         16.000         800    160.000     8.000
5.1.8. Conservare                       16.000         800    160.000     8.000
5.1.9. Dezafectare                      40.000       2.000    400.000    20.000
5.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale             8.000         400     80.000     4.000
6.     Depozite finale de combustibil
       uzat
6.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
6.1.1. Proiectarea instalatiei in
       regim de asigurare a calitatii  100.000       5.000  1.000.000    50.000
6.1.2. Amplasare                       100.000       5.000  1.000.000    50.000
6.1.3. Constructie si montaj           240.000      12.000  2.400.000   120.000
6.1.4. Punere in functiune              96.000       4.800    960.000    48.000
6.1.5. Functionare de proba             70.000       3.500    700.000    35.000
6.1.6. Functionare si intretinere       70.000       3.500    700.000    35.000
6.1.7. Reparatii sau modificari         48.000       2.400    480.000    24.000
6.1.8. Conservare                       48.000       2.400    480.000    24.000
6.1.9. Dezafectare (inchidere)         300.000      15.000  3.000.000   150.000
6.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale            30.000       1.500    300.000    15.000
7.     Examinarea operatorilor (pe
       operator)*)                        400          20      4.000       200
8.     Pregatirea si examinarea
       personalului cu
       responsabilitati in aplicarea
       normelor de protectie fizica
       (pe persoana)                     1.000          50     10.000       500
9.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 2
       sau 3 radioprotectie (pe
       persoana)                           240          12      2.400       120
_______________________________________________________________________________
    *) Taxa si tariful din anexa sunt valabile pentru statii de tratare a deseurilor de joasa activitate. Pentru statii de tratare a deseurilor de activitate medie se aplica o taxa si un tarif de 200% din valorile cuprinse in anexa, iar pentru statii de tratare a deseurilor inalt active se aplica o taxa si un tarif de 1.000% din valorile cuprinse in anexa. Instalatiile de recuperare a tritiului vor fi considerate statii de tratare a deseurilor de activitate medie.
    *) Taxa si tariful pentru examinarea operatorilor sunt valabile numai pentru operatorii care lucreaza in depozitele de combustibil ars sau in depozitele de deseuri radioactive de adancime.

    NOTA:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza, la ore efectiv lucrate, cu tariful in lei de 240.000 lei/ora, iar in dolari, cu tariful de 12 dolari S.U.A./ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente, solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    ANEXA 5
    la regulament

                            TAXELE SI TARIFELE
    pentru activitatile din domeniul asigurarii calitatii
_______________________________________________________________________________
Nr.              Activitatea            Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
1.1.   Activitatea de conducere a
       lucrarilor de realizare a
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare                         10.000         500    100.000     5.000
1.2.   Activitatea de proiectare
       pentru produse, sisteme si
       servicii destinate
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare                          5.000         250     50.000     2.500
1.3.   Activitatea de aprovizionare
       pentru produse, sisteme si
       servicii destinate
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare                          4.000         200     40.000     2.000
1.4.   Activitatea de fabricare
       pentru produse, sisteme si
       servicii destinate
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare in conditii de*)
1.4.1. Categoriile I si a II-a de
       asigurare a calitatii             8.000         400     80.000     4.000
1.4.2. Categoria a III-a de asigurare
       a calitatii                       6.000         300     60.000     3.000
1.4.3. Categoria a IV-a de asigurare
       a calitatii                       4.000         200     40.000     2.000
1.5.   Activitatile de constructii-
       montaj pentru produse si
       sisteme destinate obiectivelor
       si instalatiilor nucleare         7.000         350     70.000     3.500
1.6.   Activitatile de reparare si de
       intretinere pentru produse si
       sisteme destinate obiectivelor
       si instalatiilor nucleare         5.400         270     54.000     2.700
2.     Modificarea si completarea
       autorizatiei (care nu implica
       aprobarea documentelor
       programului de asigurare a
       calitatii)                          300          15      3.000       150
3.     Activitati privind aprobarea
       documentelor programului de
       asigurare a calitatii:
3.1.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatea de conducere a
       lucrarilor de realizare a
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare                          1.100          55     11.000       550
3.2.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatea de proiectare
       pentru produse, sisteme si
       servicii, destinate
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare                          1.100          55     11.000       550
3.3.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatea de aprovizionare
       pentru produse, sisteme si
       servicii, destinate
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare                            700          35      7.000       350
3.4.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatea de fabricare
       pentru produse, sisteme si
       servicii, destinate
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare, in categoriile I,
       a II-a, a III-a, a IV-a de
       asigurare a calitatii si in
       conformitate cu cerintele
       suplimentare prevazute in
       codul ASME, precum si cu alte
       cerinte speciale                    800          40      8.000       400
3.5.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatile de constructii-
       montaj pentru produse si
       sisteme destinate obiectivelor
       si instalatiilor nucleare           800          40      8.000       400
3.6.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatile de reparare si
       intretinere pentru produse si
       sisteme destinate obiectivelor
       si instalatiilor nucleare           700          35      7.000       350
3.7.   Reactualizarea unei proceduri
       a unei functii de sistem sau a
       altei proceduri solicitate de
       C.N.C.A.N.                          400          20      4.000       200
3.8.   Plan de control de calitate,
       verificari si incercari             800          40      8.000       400
3.9.   Reactualizarea planului de
       control de calitate,
       verificari si incercari             300          15      3.000       150
3.10.  Procedura de proces special
       sau alta procedura solicitata
       de C.N.C.A.N.                       600          30      6.000       300
3.11.  Reactualizarea unei proceduri
       de proces special sau a altei
       proceduri solicitate de
       C.N.C.A.N.                          400          20      4.000       200
4.     Examinarea personalului in
       domeniul asigurarii calitatii      200/  10/examen/     2.000/      100/
                                       examen/  persoana      examen/   examen/
                                      persoana               persoana  persoana
5.     Expertizari tehnice, examinari
       si controale care nu sunt
       enumerate mai sus*)
_______________________________________________________________________________
    *) Tarifele includ si cerintele suplimentare prevazute in codul ASME, precum si alte cerinte speciale.
    *) Se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, cu tariful in lei de 240.000 lei/ora, iar in dolari, cu tariful de 12 dolari S.U.A./ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.

    NOTA:
    1. In afara acestor taxe si tarife solicitantul sau persoana juridica autorizata va suporta si costul deplasarii echipei de examinari tehnice de asigurare a calitatii la sediul acestuia (in tara sau in strainatate), in cazul in care aceste examinari se efectueaza de C.N.C.A.N.
    2. Taxele si tarifele prevazute la pct. 1 - 4 se reduc la 10% in cazul in care certificarea sistemelor de calitate se efectueaza de catre organismul desemnat in acest scop.
    3. Consultatiile se tarifeaza la ore efectiv lucrate, cu tariful in lei de 240.000 lei/ora, iar in dolari, cu tariful de 12 dolari S.U.A./ora.

    ANEXA 6
    la regulament

                            TAXELE SI TARIFELE
pentru activitatile nucleare cu surse de radiatii, altele decat cele prevazute in anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 si 10
_______________________________________________________________________________
Nr.            Activitatea*1)           Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       activitatilor nucleare cu
       instalatii nucleare si surse
       de radiatii, care necesita
       amenajari speciale*2) pentru:
1.1.   Amplasare                           300          15      3.000       150
1.2.   Constructie                       1.200          60     12.000       600
1.3.   Utilizare, producere,
       prelucrare, modificare,
       manipulare                        1.500          75     15.000       750
1.4.   Dezafectare, conservare,
       depozitare                          700          35      7.000       350
2.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       activitatilor nucleare care nu
       necesita amenajari speciale
       pentru detinerea*3), *4),
       depozitarea*3), furnizarea*3),
       inchirierea*3), *4),
       transferul*4), utilizarea*5),
       producerea*6), prelucrarea*6),
       modificarea*6), conservarea*6)
       si manipularea*6)
       instalatiilor nucleare si a
       surselor de radiatii                400          20      4.000       200
3.     Autorizarea importului*7) si
       exportului*8) de instalatii
       nucleare si surse de radiatii       200          10      2.000       100
4.     Autorizatia de securitate
       radiologica*9) pentru
       instalatii nucleare, surse de
       radiatii nucleare, aparatura
       dozimetrica si echipament de
       protectie la radiatii, in
       vederea producerii
       (fabricarii), exportului sau
       importului
5.     Examinarea personalului in
       vederea eliberarii permisului
       de exercitare*10)                   120           6      1.200        60
6.     Examinarea tehnica de
       asigurare a calitatii, in
       vederea evaluarii sistemului
       de calitate in producerea si
       reconditionarea instalatiilor
       nucleare si a surselor de
       radiatii*11)                      1.200          60     12.000       600
7.     Expertizari tehnice, examinari
       si controale, care nu sunt
       enumerate mai sus*11), *12)
_______________________________________________________________________________
    *1) Taxele si tarifele se aplica separat pentru fiecare activitate.
    *2) Taxele si tarifele se aplica in functie de instalatia nucleara sau de sursa de radiatii, dupa cum urmeaza:
    a) 50% din taxa si tariful pentru generatorii de radiatii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 110 kV;
    b) 100% din taxa si tariful pentru generatorii de radiatii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 110 kV;
    c) 300% din taxa si tariful pentru acceleratorii de particule;
    d) 50% din taxa si tariful pentru instalatiile nucleare care contin surse inchise de radiatii, cu activitatea mai mica de 37 GBq;
    e) 100% din taxa si tariful pentru instalatiile nucleare care contin surse inchise de radiatii, cu activitatea cuprinsa intre 37 GBq si 3,7 TBq;
    f) 250% din taxa si tariful pentru instalatiile nucleare care contin surse inchise de radiatii, cu activitatea cuprinsa intre 3,7 TBq si 37 TBq;
    g) 500% din taxa si tariful pentru instalatiile nucleare care contin surse inchise de radiatii, cu activitatea cuprinsa intre 37 TBq si 370 TBq;
    h) 1.000% din taxa si tariful pentru instalatiile nucleare care contin surse inchise de radiatii, cu activitatea mai mare de 370 TBq;
    i) 100% din taxa si tariful pentru instalatiile nucleare care contin surse deschise de radiatii, care necesita amenajari din categoria a III-a de lucrari;
    j) 300% din taxa si tariful pentru instalatiile nucleare care contin surse deschise de radiatii, care necesita amenajari din categoria a II-a de lucrari;
    k) 700% din taxa si tariful pentru instalatiile nucleare care contin surse deschise de radiatii, care necesita amenajari din categoria I de lucrari;
    l) taxa si tariful calculate conform lit. a) - i) sunt percepute pentru o singura instalatie. Ele se majoreaza cu 10% pentru fiecare instalatie suplimentara;
    m) taxa si tariful calculate conform lit. a) - l) se majoreaza cu 50% in cazul permiterii utilizarii instalatiilor in afara incintelor amenajate.
    *3) Se taxeaza si se tarifeaza separat fiecare grupa de instalatii sau de surse: 100% pentru generatori de radiatii, 200% pentru instalatii cu surse inchise de radiatii, instalatii cu surse deschise de radiatii, surse inchise de radiatii, surse deschise de radiatii, 10% pentru aparatura dozimetrica si echipamentul de radioprotectie.
    *4) Se aplica 100% din taxa si tarif, daca activitatile se refera la cel mult 10 instalatii nucleare sau surse de radiatii. Pentru fiecare grupa de 10 instalatii nucleare sau surse de radiatii suplimentare se adauga 10% din taxa si tarif. Nu se aplica pentru aparatura dozimetrica si echipamentul de radioprotectie.
    *5) Se taxeaza si se tarifeaza fiecare tip de instalatie nucleara sau de sursa de radiatii:
    a) cu 50% din taxa si tarif, daca activitatea sursei este de cel mult 3,7 GBq sau daca tensiunea de accelerare este de cel mult 50 kV;
    b) cu 100% din taxa si tarif, daca sunt depasite limitele prevazute la lit. a);
    c) taxele si tarifele calculate conform lit. a) si b) sunt percepute pentru o singura instalatie nucleara si pentru o singura sursa de radiatii. Taxa si tariful se majoreaza cu 10% pentru fiecare instalatie nucleara si pentru fiecare sursa de radiatii suplimentara.
    *6) Se taxeaza si se tarifeaza fiecare tip de instalatie nucleara si fiecare tip de sursa de radiatii, dupa cum urmeaza:
    a) 100% din taxa si tariful pentru generatorii de radiatii;
    b) 200% din taxa si tariful pentru celelalte instalatii nucleare si surse de radiatii.
    *7) Se taxeaza si se tarifeaza separat dispozitivele generatoare de radiatii ionizante si sursele de radiatii, astfel:
    a) 50% din taxa si tariful pentru componente sau o activitate totala a surselor de radiatii, per autorizatie, mai mica de 37 MBq;
    b) 100% din taxa si tariful pentru un dispozitiv generator de radiatii X sau o activitate totala a surselor de radiatie, per autorizatie, cuprinsa intre 37 MBq si 37 GBq;
    c) in cazul importului mai multor dispozitive generatoare de radiatii X (inclusiv cupole cu tuburi RX), taxa si tariful calculate conform lit. b) se maresc cu 10% pentru fiecare dispozitiv suplimentar;
    d) daca numarul surselor de radiatii, per autorizatie, depaseste 1.000, fiecare 1.000 de surse suplimentare se taxeaza cu inca 25% din taxa si, respectiv, din tarif.
    e) 200% din taxa si tarif, daca activitatea totala a surselor de radiatii, per autorizatie, este cuprinsa intre 37 GBq si 37 TBq;
    f) 300% din taxa si tarif, daca activitatea totala a surselor de radiatii, per autorizatie, este cuprinsa intre 37 GBq si 370 TBq;
    g) 500% din taxa si tarif, daca activitatea totala a surselor de radiatii, per autorizatie, depaseste 370 TBq.
    *8) Pentru activitatea de export se aplica 50% din taxa si tariful pentru activitatea de import.
    *9) Se tarifeaza la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 25 de ore, la tariful in lei de 240.000 lei/ora, iar in dolari la tariful de 12 dolari S.U.A./ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.
    *10) Se taxeaza si se tarifeaza separat fiecare domeniu si specialitate pentru fiecare persoana examinata. Taxa si tariful se suporta de unitatea la care isi desfasoara activitatea salariatul respectiv.
    *11) In afara acestor taxe si tarife solicitantul va suporta si costul deplasarii echipei de examinare tehnica de asigurare a calitatii (2 persoane) la sediul producatorului (in tara sau in strainatate), in cazul in care aceasta examinare se efectueaza de C.N.C.A.N.
    *12) Se tarifeaza la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, la tariful in lei de 240.000 lei/ora, iar in dolari, la tariful de 12 dolari S.U.A./ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.

    ANEXA 7
    la regulament

                          TAXELE SI TARIFELE
pentru activitatile nucleare din domeniul cercetarii geologice, extractiei si prelucrarii materiei prime nucleare
_______________________________________________________________________________
Nr.            Activitatea              Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Autorizarea lucrarilor de
       cercetare geologica*1) a
       materiilor prime nucleare
       (prospectiuni*2) si explorari
       geologice pentru materii prime
       nucleare)                         6.000         300     60.000     3.000
2.     Autorizarea lucrarilor de
       extractie a materiilor prime
       nucleare*1)                      12.000         600    120.000     6.000
3.     Autorizarea lucrarilor de
       prelucrare a materiilor prime
       nucleare (inclusiv fabricarea
       elementelor combustibile)*3)     18.000         900    180.000     9.000
4.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 2
       sau 3 radioprotectie                120           6      1.200        60
5.     Expertizari tehnice, examinari
       si controale, care nu sunt
       mentionate mai sus*4), *5)          120           6      1.200        60
_______________________________________________________________________________
    *1) Taxele si tarifele pentru cercetarea geologica si pentru extractia materiilor prime nucleare sunt valabile pentru activitatea de functionare. Pentru dezafectare tariful este 200% din valoarea stabilita pentru activitatea de functionare, iar taxa este 50% din valoarea stabilita pentru activitatile de functionare.
    *2) Taxa si tariful se reduc la 50% din valoarea cuprinsa in anexa, daca se efectueaza numai prospectiuni geologice.
    *3) Taxele si tarifele referitoare la prelucrarea materiilor prime nucleare (inclusiv pentru fabricarea elementelor combustibile) cuprinse in anexa sunt valabile pentru activitatea de functionare. Pentru amplasare taxa si tariful reprezinta 25% din valorile cuprinse in anexa, pentru constructie taxa si tariful reprezinta 200% din valorile cuprinse in anexa, iar pentru dezafectare tariful reprezinta 300% din valoarea cuprinsa in anexa, iar taxa, 100% din valoarea cuprinsa in anexa.
    *4) Se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, cu tariful in lei de 240.000 lei/ora, iar in dolari, cu tariful de 12 dolari S.U.A./ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.
    *5) In afara acestor taxe si tarife solicitantul va suporta si costul deplasarii echipei de expertizare tehnica si control la locul expertizei.

    ANEXA 8
    la regulament

                          TAXELE SI TARIFELE
pentru activitatile nucleare din domeniul transportului materialelor radioactive
_______________________________________________________________________________
Nr.            Activitatea              Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Aprobarea sau validarea
       modelelor de colet si de
       material radioactiv sub forma
       speciala*1)                         300          15      3.000       150
2.     Autorizarea sau validarea
       autorizarii navei sau tipului
       de vagon special, destinat
       transportului materialelor
       fisionabile                       3.000         150     30.000     1.500
3.     Autorizarea mijlocului de
       transport special destinat
       transportului de material
       radioactiv*2)                       150         7,5      1.500        75
4.     Autorizarea expeditiei
       materialelor radioactive*3),
       *4), *5), *6)                       800           4      8.000        40
5.     Autorizarea transportului si
       a tranzitului materialelor
       radioactive                         800          20      8.000       200
_______________________________________________________________________________
    *1) Valorile taxei si tarifului, cuprinse in anexa, se modifica in functie de tipul coletului, dupa cum urmeaza:
    a) 100% din taxa si tariful pentru coletul de tip A;
    b) 500% din taxa si tariful pentru coletul de tip B(U);
    c) de 10 ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(M);
    d) de 20 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip C;
    e) de 25 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(U)F;
    f) de 100 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip B (M)F;
    g) de 200 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip CF.
    *2) Valorile taxei si tarifului, cuprinse in anexa, se modifica in functie de tipul mijlocului de transport, dupa cum urmeaza:
    a) 100% din taxa si tariful pentru mijlocul de transport auto;
    b) 200% din taxa si tariful pentru vagonul de transport feroviar;
    c) de 10 ori taxa si tariful pentru mijlocul de transport aerian sau naval.
    *3) In functie de tipul de expeditie mentionat in programele de cerinte pentru transport de tipuri specifice de incarcaturi de material radioactiv, stabilite in documentul IAEA Safety Standards Series No. ST1 "Regulation for the Safe Transport of Radioactive Material"/1996, taxa si tariful se modifica, dupa caz, prin multiplicare cu urmatorii coeficienti:
    a) 1, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programele nr. 1, 2, 3 si 4;
    b) 2, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programele nr. 5, 6 si 7;
    c) 3, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programul nr. 8;
    d) 5, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programul nr. 9;
    e) 10, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programul nr. 10;
    f) 50, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programul nr. 11;
    g) 100, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programul nr. 12;
    h) 10, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programul nr. 13 (coeficientul total de multiplicare se obtine inmultind coeficientul corespunzator programului nr. 13 cu coeficientul corespunzator programului in care se incadreaza coletele ce transporta materialul radioactiv).
    *4) Valorile taxei si tarifului, stabilite conform tipului de expeditie mentionat in programele de cerinte pentru transport de tipuri specifice de incarcaturi de material radioactiv, stabilite in documentul IAEA Safety Standards Series No. ST1 "Regulation for the Safe Transport of Radioactive Material"/1996, sunt valabile pentru o expeditie formata dintr-un numar de maximum 5 colete de acelasi tip. Pentru expeditii care cuprind un numar mai mare de 5 colete sau care se refera la transportul in vrac, taxa si tariful se modifica prin multiplicare cu urmatorii coeficienti:
    a) 2, pentru expeditiile formate din 6 pana la 50 de colete;
    b) 5, pentru expeditiile cuprinzand peste 50 de colete;
    c) pentru expeditii care se refera la transportul in vrac:
        (i)   1, pentru cantitati de pana la 50 kg;
        (ii)  2, pentru cantitati cuprinse intre 50 si 500 kg;
        (iii) 5, pentru cantitati cuprinse intre 500 si 5.000 kg;
        (iv) 20, pentru cantitati cuprinse intre 5.000 si 50.000 kg;
        (v)  50, pentru cantitati mai mari de 50.000 kg.
    *5) In cazul unei expeditii cuprinzand mai multe tipuri de colete se taxeaza si se tarifeaza separat fiecare tip de colet.
    *6) Taxele si tarifele aplicate pentru expeditiile de materiale radioactive, conform valorii cuprinse in anexa, modificate potrivit precizarilor din notele 3), 4), 5), sunt valabile pentru expeditii normale. Pentru expeditiile materialelor radioactive realizate prin aranjament special taxele si tarifele se majoreaza cu 100% .

    ANEXA 9
    la regulament

                           TAXELE SI TARIFELE
pentru activitatile de import/export al materialelor, dispozitivelor si echipamentelor prevazute in anexa nr. 1 a Legii nr. 111/1996, republicata _______________________________________________________________________________
Nr.            Activitatea              Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Autorizare de import              800        20        8.000       200
2.     Autorizare de export              300        15        3.000       150
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Taxele si tarifele prevazute sunt valabile pentru un singur import sau export.
    2. Taxele si tarifele prevazute se aplica separat pentru fiecare tip de material, dispozitiv sau echipament.

    ANEXA 10
    la regulament

                           TAXELE SI TARIFELE
    pentru garantarea neproliferarii armelor nucleare
_______________________________________________________________________________
Nr.            Activitatea              Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Expertizarea, evaluarea,
       controlul, avizarea si
       aprobarea sau respingerea
       documentatiei pentru "Design
       Information Questionnaire"
       (DIQ), dupa tipul instalatiei
1.1.   Centrala nuclearoelectrica        9.360         468     93.000     4.680
1.2.   Reactori de cercetare             3.120         156     31.200     1.560
1.3.   Ansambluri subcritice,
       reactori de putere zero           3.120         156     31.200     1.560
1.4.   Fabrica de combustibil nuclear    6.240         312     62.400     3.120
1.5.   Fabrica de conversie              6.240         312     62.400     3.120
1.6.   Depozit de combustibil nuclear
       proaspat                          3.120         156     31.200     1.560
1.7.   Depozit de combustibil nuclear
       ars                               6.240         312     62.400     3.120
1.8.   Instalatii speciale de testare
       materiale nucleare                6.240         312     62.400     3.120
1.9.   Laboratoare de cercetari          6.240         312     62.400     3.120
1.10.  Alte instalatii ce contin
       materiale nucleare                3.120         156     31.200     1.560
1.11.  Uzina de apa grea                 3.120         156     31.200     1.560
2.     Amendarea sau modificarea
       documentului DIQ (expertiza,
       aviz, aprobare)                     960          48      9.600       480
3.     Expertizarea, avizarea si
       aprobarea proiectului
       instalatiilor nucleare,
       prevazut la pct. 1, din punct
       de vedere al indeplinirii
       cerintelor de garantii
       internationale                      960          48      9.600       480
4.     Expertizarea, avizarea si
       aprobarea documentului
       "facility attachment" pentru
       instalatiile prevazute la
       pct. 1                              960          48      9.600       480
5.     Expertizarea, avizarea si
       aprobarea procedurilor de
       garantii                            960          48      9.600       480
6.     Cereri pentru alte activitati
       supuse controlului de garantii      192         9,6      1.920        96
7.     Scutire de garantii                 192         9,6      1.920        96
8.     Evaluarea si aprobarea
       "end-use statement" si a
       comunicarii acesteia
       partenerului extern                 192         9,6      1.920        96
9.     Evaluarea si aprobarea unor
       transferuri interne speciale
       intre zonele de bilant
       material                            384        19,2      3.840       192
10.    Evaluarea si aprobarea
       transferurilor internationale       384        19,2      3.840       192
11.    Evaluarea si aprobarea unor
       operatiuni speciale efectuate
       in interiorul unei zone de
       bilant material                     192         9,6      1.920        96
12.    Pregatirea si atestarea
       personalului implicat in
       aplicarea garantiilor
12.1.  Pregatire si atestare initiala      960          48      9.600       480
12.2.  Pregatire si atestare
       periodica                           576        28,8      5.760       288
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 11
    la regulament

                           TAXELE SI TARIFELE
pentru activitatile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear
_______________________________________________________________________________
Nr.            Activitatea              Taxa      Taxa      Tariful    Tariful
crt.                                  (mii lei)   (dolari   (mii lei)  (dolari
                                                  S.U.A.)              S.U.A.)
_______________________________________________________________________________
1.     Desemnarea ca organism
       notificat a:
1.1.   Laboratorului de incercari       16.400         820    164.000     8.200
1.2.   Laboratorului de etalonare        8.500         425     85.000     4.250
1.3.   Organismului de certificare a
       produselor                       16.400         820    164.000     8.200
1.4.   Organismului de certificare a
       sistemului calitatii             16.400         820    164.000     8.200
1.5.   Organismului de certificare a
       personalului                      8.500         425     85.000     4.250
2.     Evaluarea modificarilor
       survenite in structura,
       organizarea sau in documentele
       manualului calitatii                400          20      4.000       200
3.     Prelungirea desemnarii ca
       organism notificat a:
3.1.   Laboratorului de incercari        8.200         410     82.000     4.100
3.2.   Laboratorului de etalonare        4.100         205     41.000     2.050
3.3.   Organismului de certificare a
       produselor                        8.200         410     82.000     4.100
3.4.   Organismului de certificare a
       sistemului calitatii              8.200         410     82.000     4.100
3.5.   Organismului de certificare a
       personalului                      4.100         205     41.000     2.050
4.     Extinderea domeniului             2.000         100     20.000     1.000
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Valorile taxei si tarifului se dubleaza daca organismul desemnat desfasoara activitatile pentru care este notificat si in afara tarii.
    2. In afara acestor taxe si tarife organismul notificat va suporta costul deplasarii pentru echipa C.N.C.A.N., cu prilejul auditului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 104/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 104 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu