Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 80 din 12 octombrie 1998

privind aprobarea formei revizuite a Regulamentului de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 25 februarie 1999


SmartCity3


    Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) si (5), ale art. 5 alin. (6) si ale art. 56 alin. (3) din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 135/1997 privind stabilirea cotei-parti din tarifele incasate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, care se fac venit la bugetul de stat,
    emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba forma revizuita a Regulamentului de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, avizat de Ministerul Finantelor, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Directia generala dezvoltare si resurse din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare va asigura publicarea acestui ordin in Monitorul Oficial al Romaniei.
    3. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 418/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 bis din 12 iunie 1997.

                       Presedintele Comisiei Nationale
                 pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                              Dan Cutoiu

    ANEXA 1

                          REGULAMENT DE TAXE SI TARIFE
         pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare
                             - forma revizuita -

    1. Taxele si tarifele aplicabile in activitatile nucleare, activitati prevazute in Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, sunt stabilite in functie de complexitatea obiectivelor, instalatiilor, tehnicilor si activitatilor nucleare carora li se aplica regimul de control si autorizare prevazut de lege.
    2. Taxele si tarifele aplicabile in activitatile nucleare se suporta, conform legii, de catre titularii de autorizatii sau de catre solicitantii de autorizatii si avize in domeniul nuclear, persoane juridice.
    3. Solicitantii de autorizatii si avize platesc taxele si tarifele cuprinse in prezentul regulament inainte de prestarea serviciului si vor anexa la documentatia inaintata la C.N.C.A.N. copii de pe ordinele de plata certificate de unitatea bancara pentru virarea sumelor in conturile respective.
    4. Incasarea si virarea la bugetul de stat a taxelor si tarifelor conform art. 10 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 111/1996, republicata, se efectueaza astfel:
    a) taxele si tarifele de la solicitantii, persoane juridice, cu sediul pe teritoriul Romaniei se incaseaza in lei;
    b) taxele in lei se vireaza de catre persoanele juridice solicitante direct in contul bugetului de stat 60.17.X.03 "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti;
    c) tarifele in lei se incaseaza de la persoanele juridice solicitante, cu ordin de plata, in contul 645150148 "Disponibil din mijloace extrabugetare", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama C.N.C.A.N.;
    d) C.N.C.A.N. are obligatia ca saptamanal (vinerea) sa defalcheze din incasarile inregistrate in contul 645150148 "Disponibil din mijloace extrabugetare" o cota de 50% din tarifele mentionate mai sus, pe care o vireaza in contul bugetului de stat 60.21.X.30 "Alte venituri ale institutiilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti. Pentru nevirarea in termen se aplica penalizarile prevazute pentru neplata creantelor bugetare;
    e) taxele si tarifele de la solicitanti, persoane juridice straine, se incaseaza in valuta in contul 472151612160, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama C.N.C.A.N.;
    f) saptamanal, C.N.C.A.N. cedeaza la rezerva valutara a statului valuta aferenta taxelor si tarifelor incasate, iar pentru contravaloarea in lei primita de la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti procedeaza astfel:
    - contravaloarea in lei aferenta taxelor in valuta se vireaza integral la bugetul de stat in contul 60.17.X.03 "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti;
    - din contravaloarea in lei a tarifelor in valuta, 50% se vireaza in contul bugetului de stat 60.21.X.30 "Alte venituri ale institutiilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, si 50% se vireaza in contul 645150148 "Disponibil din mijloace extrabugetare", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama C.N.C.A.N.
    5. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind siguranta in functionare a Centralei nuclearo-electrice sunt cuprinse in tabelul nr. I, care face parte integranta din prezentul regulament.
    6. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind siguranta in functionare a reactorilor de cercetare sunt cuprinse in tabelul nr. II, care face parte integranta din prezentul regulament.
    7. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind siguranta in functionare a instalatiilor de incercare, laboratoare de examinare postiradiere, iradiatoare de mare capacitate si ansambluri subcritice sunt cuprinse in tabelul nr. III, care face parte integranta din prezentul regulament.
    8. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor privind tratarea si depozitarea deseurilor radioactive si a combustibilului ars sunt cuprinse in tabelul nr. IV, care face parte integranta din prezentul regulament.
    9. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor de asigurare a calitatii sunt cuprinse in tabelul nr. V, care face parte integranta din prezentul regulament.
    10. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor nucleare cu surse de radiatii, altele decat cele prevazute in tabelele nr. I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX si X, sunt cuprinse in tabelul nr. VI, care face parte integranta din prezentul regulament.
    11. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor nucleare din domeniul cercetarii geologice, extractiei si prelucrarii materiilor prime nucleare sunt cuprinse in tabelul nr. VII, care face parte integranta din prezentul regulament.
    12. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor nucleare din domeniul transportului materialelor radioactive sunt cuprinse in tabelul nr. VIII, care face parte integranta din prezentul regulament.
    13. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor de import-export al materialelor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate in anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicata, sunt cuprinse in tabelul nr. IX, care face parte integranta din prezentul regulament.
    14. Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor activitatilor de garantare a neproliferarii armelor nucleare sunt cuprinse in tabelul nr. X, care face parte integranta din prezentul regulament.
    15. Activitatile prevazute de Legea nr. 111/1996, republicata, pentru care Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare percepe taxe de autorizare si tarife, nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata.

    TABELUL Nr. I

                          TAXELE SI TARIFELE
                 pentru Centrala nuclearo-electrica

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea                 Taxa      Taxa    Tariful    Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei, reautorizarea pentru:
1.1.   Proiectarea obiectivului in regim
       de asigurare a calitatii             65.000    6.500    650.000   65.000
1.2.   Amplasare                            49.000    4.900    490.000   49.000
1.3.   Constructie si montaj               280.000   28.000  2.800.000  280.000
1.4.   Punere in functiune                 340.000   34.000  3.400.000  340.000
1.5.   Functionare de proba                135.000   13.500  1.350.000  135.000
1.6.   Functionare si intretinere          135.000   13.500  1.350.000  135.000
1.7.   Reparatii sau modificari             84.000    8.400    840.000   84.000
1.8.   Conservare                           84.000    8.400    840.000   84.000
1.9.   Dezafectare*)                       394.000   39.400  3.940.000  394.000
2.     Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale                34.000    3.400    340.000   34.000
3.     Examinarea personalului operator
       din camera de comanda (pe operator)
       si a programului de pregatire
3.1.   Program de pregatire                  2.000      200     20.000    2.000
3.2.   Dispecer-sef de tura                    300       30      3.000      300
3.3.   Operator                                300       30      3.000      300
4.     Pregatirea si examinarea
       personalului cu responsabilitati
       in aplicarea normelor de protectie
       fizica (pe persoana)                    500       50      5.000      500
5.     Atestarea personalului de
       conducere (pe persoana)
5.1.   Director centrala                     2.000      200     20.000    2.000
5.2.   Director tehnic si de
       securitate nucleara                   2.000      200     20.000    2.000
5.3.   Director radioprotectie               2.000      200     20.000    2.000
5.4.   Director productie                    2.000      200     20.000    2.000
5.5.   Inginer-sef exploatare                2.000      200     20.000    2.000
5.6.   Inginer-sef securitate nucleara si
       autorizare                            2.000      200     20.000    2.000
6.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 3
       radioprotectie (pe persoana)            200       20      2.000      200
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Taxa si tariful sunt pentru dezafectarea la stadiul 3 (dezafectare totala). Pentru dezafectare la stadiul 2, taxa si tariful sunt de 25% din valorile prevazute in tabel, iar pentru dezafectarea la stadiul 1 acestea sunt de 10% din valorile prevazute in tabel.

    NOTA GENERALA:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, cu tariful in lei de 120.000 lei/ora, iar in dolari, de 12 dolari S.U.A./ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente, solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    TABELUL Nr. II

                             TAXELE SI TARIFELE
                         pentru reactori de cercetare

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea                 Taxa      Taxa     Tariful   Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
1.1.   Proiectarea obiectivului in
       regim de asigurare a calitatii       49.000    4.900    490.000   49.000
1.2.   Amplasare                            41.000    4.100    410.000   41.000
1.3.   Constructie si montaj                62.000    6.200    620.000   62.000
1.4.   Punere in functiune                  73.000    7.300    730.000   73.000
1.5.   Functionare de proba                 30.000    3.000    300.000   30.000
1.6.   Functionare si intretinere           30.000    3.000    300.000   30.000
1.7.   Reparatii sau modificari             20.000    2.000    200.000   20.000
1.8.   Conservare                           20.000    2.000    200.000   20.000
1.9.   Dezafectare*)                        87.000    8.700    870.000   87.000
2.     Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale                 7.300      730     73.000    7.300
3.     Examinarea operatorilor
       (pe operator)                           120       12      1.200      120
4.     Pregatirea si examinarea
       personalului cu responsabilitati
       in aplicarea normelor de protectie
       fizica (pe persoana)                    250       25      2.500      250
5.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 2
       sau 3 radioprotectie (pe persoana)      120       12      1.200      120
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Taxa si tariful sunt pentru dezafectarea la stadiul 3 (dezafectare totala). Pentru dezafectare la stadiul 2, taxa si tariful sunt de 25% din valorile prevazute in tabel, iar pentru dezafectarea la stadiul 1 acestea sunt de 10% din valorile prevazute in tabel.

    NOTA GENERALA:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, cu tariful in lei de 120.000 lei/ora, iar in dolari, de 12 dolari S.U.A./ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente, solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    TABELUL Nr. III

                              TAXELE SI TARIFELE
pentru instalatii de incercare, laboratoare de examinare postiradiere, iradiatoare de mare capacitate (peste 100kCi Co-60) si ansambluri subcritice*)

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea                 Taxa      Taxa     Tariful   Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
1.1.   Proiectarea instalatiei in regim
       de asigurare a calitatii              6.000      600     60.000    6.000
1.2.   Amplasare                             2.500      250     25.000    2.500
1.3.   Constructie si montaj                12.000    1.200    120.000   12.000
1.4.   Punere in functiune                  12.000    1.200    120.000   12.000
1.5.   Functionare de proba                  6.000      600     60.000    6.000
1.6.   Functionare si intretinere            6.000      600     60.000    6.000
1.7.   Reparatii sau modificari              3.000      300     30.000    3.000
1.8.   Conservare                            3.000      300     30.000    3.000
1.9.   Dezafectare*)                       15.000    1.500    150.000   15.000
2.     Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale                 1.500      150     15.000    1.500
3.     Pregatirea si examinarea
       personalului cu responsabilitati
       in aplicarea normelor de protectie
       fizica (pe persoana)                    150       15      1.500      150
4.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 2 sau 3
       radioprotectie (pe persoana)             60        6        600       60
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Pentru ansamblurile subcritice taxele si tarifele se reduc la 50% din valorile prevazute in tabel.
    *) Pentru instalatiile de incercari in care nu este prezenta contaminarea sau pericolul de contaminare este scazut, taxa si tariful de dezafectare sunt de 10% din valorile prevazute in tabel sau corectate conform prevederilor de la nota *).

    NOTA GENERALA:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, cu tariful in lei de 120.000 lei/ora, iar in dolari, de 12 dolari S.U.A./ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente, solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    TABELUL Nr. IV

                              TAXELE SI TARIFELE
pentru tratarea si depozitarea deseurilor radioactive si a combustibilului ars

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea                 Taxa      Taxa     Tariful   Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Statii pentru tratarea deseurilor
       radioactive*)
1.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
1.1.1. Proiectarea instalatiei in regim
       de asigurare a calitatii              7.500      750     75.000    7.500
1.1.2. Amplasare                             3.500      350     35.000    3.500
1.1.3. Constructie si montaj                11.000    1.100    110.000   11.000
1.1.4. Punere in functiune                   4.800      480     48.000    4.800
1.1.5. Functionare de proba                  4.800      480     48.000    4.800
1.1.6. Functionare si intretinere            4.800      480     48.000    4.800
1.1.7. Reparatii sau modificari              2.400      240     24.000    2.400
1.1.8. Conservare                            2.400      240     24.000    2.400
1.1.9. Dezafectare                          12.500    1.250    125.000   12.500
1.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale                 1.200      120     12.000    1.200
2.     Depozite finale de deseuri
       radioactive de suprafata sau
       langa suprafata (deseuri de joasa
       si medie activitate care se
       preteaza la astfel de depozitari)
2.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
2.1.1. Proiectarea instalatiei in regim
       de asigurare a calitatii              8.000      800     80.000    8.000
2.1.2. Amplasare                             8.000      800     80.000    8.000
2.1.3. Constructie si montaj                13.500    1.350    135.000   13.500
2.1.4. Punere in functiune                  11.000    1.100    110.000   11.000
2.1.5. Functionare si intretinere            5.200      520     52.000    5.200
2.1.6. Functionare de proba                  5.200      520     52.000    5.200
2.1.7. Reparatii sau modificari              2.700      270     27.000    2.700
2.1.8. Conservare                            2.700      270     27.000    2.700
2.1.9. Dezafectare (inchidere)              13.000    1.300    130.000   13.000
2.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale                 1.300      130     13.000    1.300
3.     Depozite finale de deseuri
       radioactive de adancime (deseuri
       de inalta activitate sau de medie
       activitate care nu se preteaza
       la depozitarea de suprafata)
3.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
3.1.1. Proiectarea instalatiei in regim
       de asigurare a calitatii             30.000    3.000    300.000   30.000
3.1.2. Amplasare                            50.000    5.000    500.000   50.000
3.1.3. Constructie si montaj                80.000    8.000    800.000   80.000
3.1.4. Punere in functiune                  50.000    5.000    500.000   50.000
3.1.5. Functionare de proba                 36.000    3.600    360.000   36.000
3.1.6. Functionare si intretinere           36.000    3.600    360.000   36.000
3.1.7. Reparatii sau modificari             16.000    1.600    160.000   16.000
3.1.8. Conservare                           16.000    1.600    160.000   16.000
3.1.9. Dezafectare (inchidere)              85.000    8.500    850.000   85.000
3.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale                10.000    1.000    100.000   10.000
4.     Depozite intermediare uscate de
       combustibil uzat provenind din
       centrale nuclearo-electrice
4.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
4.1.1. Proiectarea instalatiei in regim
       de asigurare a calitatii             55.000    5.500    550.000   55 000
4.1.2. Amplasare                            62.000    6.200    620.000   62.000
4.1.3. Constructie si montaj                85.000    8.500    850.000   85.000
4.1.4. Punere in functiune                  45.000    4.500    450.000   45.000
4.1.5. Functionare de proba                 35.000    3.500    350.000   35.000
4.1.6. Functionare si intretinere           35.000    3.500    350.000   35.000
4.1.7. Reparatii sau modificari             15.000    1.500    150.000   15.000
4.1.8. Conservare                           15.000    1.500    150.000   15.000
4.1.9. Dezafectare                          30.000    3.000    300.000   30.000
4.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale                10.000    1.000    100.000   10.000
5.     Depozite intermediare uscate
       de combustibil uzat provenind
       din reactori de cercetare
5.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
5.1.1. Proiectarea instalatiei in regim
       de asigurare a calitatii             45.000    4.500    450.000   45.000
5.1.2. Amplasare                            44.000    4.400    440.000   44.000
5.1.3. Constructie si montaj                70.000    7.000    700.000   70.000
5.1.4. Punere in functiune                  30.000    3.000    300.000   30.000
5.1.5. Functionare de proba                 20.000    2.000    200.000   20.000
5.1.6. Functionare si intretinere           20.000    2.000    200.000   20.000
5.1.7. Reparatii sau modificari              8.000      800     80.000    8.000
5.1.8. Conservare                            8.000      800     80.000    8.000
5.1.9. Dezafectare                          20.000    2.000    200.000   20.000
5.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale                 4.000      400     40.000    4.000
6.     Depozite finale de
       combustibil uzat
6.1.   Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
6.1.1. Proiectarea instalatiei in regim
       de asigurare a calitatii             50.000    5.000    500.000   50.000
6.1.2. Amplasare                            50.000    5.000    500.000   50.000
6.1.3. Constructie si montaj               120.000   12.000  1.200.000  120.000
6.1.4. Punere in functiune                  48.000    4.800    480.000   48.000
6.1.5. Functionare de proba                 35.000    3.500    350.000   35.000
6.1.6. Functionare si intretinere           35.000    3.500    350.000   35.000
6.1.7. Reparatii sau modificari             24.000    2.400    240.000   24.000
6.1.8. Conservare                           24.000    2.400    240.000   24.000
6.1.9. Dezafectare (inchidere)             150.000   15.000  1.500.000  150.000
6.2.   Modificarea si completarea
       autorizatiei, eliberarea
       autorizatiei partiale                15.000    1.500    150.000   15.000
7.     Examinarea operatorilor
       (pe operator)*)                        200       20      2.000      200
8.     Pregatirea si examinarea
       personalului cu responsabilitati
       in aplicarea normelor de protectie
       fizica (pe persoana)                    500       50      5.000      500
9.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 2 sau 3
       radioprotectie (pe persoana)            120       12      1.200      120
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Taxa si tariful din tabel sunt pentru statiile de tratare a deseurilor de joasa activitate. Pentru statiile de tratare a deseurilor de activitate medie se aplica o taxa si un tarif de 200% din valorile prevazute in tabel, iar pentru statiile de tratare a deseurilor inalt active, o taxa si un tarif de 1.000% din valorile prevazute in tabel. Instalatiile de recuperare a tritiului vor fi considerate statii de tratare a deseurilor de activitate medie.
    *) Taxa si tariful pentru examinarea operatorilor sunt valabile numai pentru operatorii care lucreaza in depozitele de combustibil ars sau in depozitele de deseuri radioactive de adancime.

    NOTA GENERALA:
    1. Taxele si tarifele se aplica pentru o singura unitate.
    2. Consultatiile se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, cu tariful in lei de 120.000 lei/ora, iar in dolari, de 12 dolari S.U.A./ora.
    3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente, solicitate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, sunt finantate de solicitantul autorizatiei in afara tarifelor stabilite in prezentul regulament.

    TABELUL Nr. V

                              TAXELE SI TARIFELE
            pentru activitatile din domeniul asigurarii calitatii

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea                 Taxa      Taxa     Tariful   Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       pentru:
1.1.   Activitatea de conducere a
       lucrarilor de realizare a
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare                              5.000      500     50.000    5.000
1.2.   Activitatea de proiectare pentru
       produse, sisteme si servicii
       destinate obiectivelor si
       instalatiilor nucleare                2.500      250     25.000    2.500
1.3.   Activitatea de aprovizionare
       pentru produse, sisteme si
       servicii destinate obiectivelor
       si instalatiilor nucleare             2.000      200     20.000    2.000
1.4.   Activitatea de fabricare pentru
       produse, sisteme si servicii
       destinate obiectivelor si
       instalatiilor nucleare in
       conditii de*):
1.4.1. Categoriile I si a II-a de
       asigurare a calitatii                 4.000      400     40.000    4.000
1.4.2. Categoria a III-a de asigurare
       a calitatii                           3.000      300     30.000    3.000
1.4.3. Categoria a IV-a de asigurare
       a calitatii                           2.000      200     20.000    2.000
1.5.   Activitatile de constructii-montaj
       pentru produse si sisteme
       destinate obiectivelor
       si instalatiilor nucleare             3.500      350     35.000    3.500
1.6.   Activitatile de reparare si de
       intretinere pentru produse si
       sisteme destinate obiectivelor
       si instalatiilor nucleare             2.700      270     27.000    2.700
2.     Modificarea si completarea
       autorizatiei (care nu implica
       aprobarea documentelor programului
       de asigurare a calitatii)               150       15      1.500      150
3.     Activitati privind aprobarea
       documentelor programului de
       asigurare a calitatii:
3.1.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatea de conducere a
       lucrarilor de realizare a
       obiectivelor si instalatiilor
       nucleare                                550       55      5.500      550
3.2.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatea de proiectare pentru
       produse, sisteme si servicii
       destinate obiectivelor si
       instalatiilor nucleare                  550       55      5.500      550
3.3.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatea de aprovizionare
       pentru produse sisteme si
       servicii destinate obiectivelor
       si instalatiilor nucleare               350       35      3.500      350
3.4.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatea de fabricare pentru
       produse, sisteme si servicii
       destinate obiectivelor si
       instalatiilor nucleare, in
       categoriile I, a II-a, a III-a,
       a IV-a de asigurare a calitatii,
       si in conformitate cu cerintele
       suplimentare prevazute in codul
       ASME si cu alte cerinte speciale        400       40      4.000      400
3.5.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatile de constructii-
       montaj pentru produse si sisteme
       destinate obiectivelor si
       instalatiilor nucleare                  400       40      4.000      400
3.6.   Reactualizarea manualului de
       asigurare a calitatii pentru
       activitatile de reparare si
       intretinere pentru produse si
       sisteme destinate obiectivelor
       si instalatiilor nucleare               350       35      3.500      350
3.7.   Reactualizarea unei proceduri a
       unei functii de sistem sau a
       altei proceduri solicitate de
       catre C.N.C.A.N.                        200       20      2.000      200
3.8.   Plan de control de calitate,
       verificari si incercari                 400       40      4.000      400
3.9.   Reactualizarea planului de
       control de calitate, verificari
       si incercari                            150       15      1.500      150
3.10.  Procedura de proces special sau
       alta procedura solicitata de
       catre C.N.C.A.N.                        300       30      3.000      300
3.11.  Reactualizarea unei proceduri
       de proces special sau a altei
       proceduri solicitate de
       catre C.N.C.A.N.                        200       20      2.000      200
4.     Examinarea personalului in             100/      10/     1.000/     100/
       domeniul asigurarii calitatii       examen/  examen/    examen/  examen/
                                          persoana persoana   persoana persoana
5.     Expertizari tehnice, examinari
       si controale care nu sunt
       enumerate mai sus*)
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Tarifele includ si cerinte suplimentare prevazute in codul ASME si alte cerinte speciale.
    *) Se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, la tariful in lei de 120.000 lei/ora, iar in dolari, de 12 dolari S.U.A./ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.

    NOTA GENERALA:
    1. Suplimentar la aceste taxe si tarife solicitantul va suporta si costul deplasarii echipei de examinare tehnica de asigurare a calitatii (doua persoane) la sediul producatorului (in tara sau in strainatate), in cazul in care aceasta examinare se efectueaza de catre C.N.C.A.N.
    2. Consultatiile se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, la tariful in lei de 120.000 lei/ora, iar in dolari, de 12 dolari S.U.A./ora.

    TABELUL Nr. VI

                              TAXELE SI TARIFELE
pentru activitatile nucleare cu surse de radiatii, altele decat cele prevazute
in tabelele nr. I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX si X

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea*1)              Taxa      Taxa     Tariful   Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       activitatilor nucleare cu
       instalatii nucleare si surse
       de radiatii care necesita
       amenajari speciale*2) pentru:
1.1.   Amplasare                               150       15      1.500      150
1.2.   Constructie                             600       60      6.000      600
1.3.   Depozitare, utilizare, producere,
       prelucrare, modificare, manipulare      750       75      7.500      750
1.4.   Dezafectare, conservare                 350       35      3.500      350
2.     Prima autorizare, prelungirea
       autorizatiei si reautorizarea
       activitatilor nucleare care nu
       necesita amenajari speciale pentru:
       detinerea*3),*4), depozitarea*3),
       furnizarea*3), inchirierea*3),*4),
       transferul*4), utilizarea*5),
       producerea*6), prelucrarea*6),
       modificarea*6), conservarea*6)
       si manipularea*6) instalatiilor
       nucleare si a surselor de radiatii      200       20      2.000      200
3.     Autorizarea importului*7) si
       exportului*8) de instalatii
       nucleare si surse de radiatii           100       10      1.000      100
4.     Autorizatia de securitate
       nucleara*9) pentru instalatii
       nucleare, surse de radiatii
       nucleare, aparatura dozimetrica
       si echipamentul de protectie la
       radiatii in vederea producerii
       (fabricarii), exportului sau
       importului
5.     Examinarea personalului in
       vederea eliberarii permisului
       de exercitare*10)                        60        6        600       60
6.     Examinarea tehnica de asigurare
       a calitatii in vederea evaluarii
       sistemului calitatii in producerea
       si reconditionarea instalatiilor
       nucleare si a surselor de
       radiatii*11)                            600       60      6.000      600
7.     Expertizari tehnice, examinari si
       controale care nu sunt enumerate
       mai sus*12)
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *1) Taxele si tarifele se aplica separat pentru fiecare activitate.
    *2) Taxele si tarifele se aplica in functie de instalatia nucleara sau de sursa de radiatii, dupa cum urmeaza:
    a) 50% din taxa si tarif pentru generatorii de radiatii X cu tensiunea de
       accelerare de cel mult 110 kV;
    b) 100% din taxa si tarif, pentru generatorii de radiatii X cu tensiunea de
       accelerare mai mare de 110 kV;
    c) 300% din taxa si tarif pentru acceleratorii de particule;
    d) 100% din taxa si tarif pentru instalatii nucleare care contin surse
       inchise de radiatii cu activitatea mai mica de 37 GBq;
    e) 150% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse
       inchise de radiatii cu activitatea cuprinsa intre 37 GBq si 37 TBq;
    f) 500% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse
       inchise de radiatii cu activitatea peste 37 TBq;
    g) 100% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse
       deschise de radiatii care necesita amenajari de categoria a III-a de
       lucrari;
    h) 300% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse
       deschise de radiatii care necesita amenajari de categoria a II-a de
       lucrari;
    i) 700% din taxa si tarif pentru instalatiile nucleare care contin surse
       deschise de radiatii care necesita amenajari de categoria I de lucrari;
    j) taxa si tariful, calculate conform prevederilor lit. a) - i), sunt
       pentru o singura instalatie. Ele se majoreaza cu 10% pentru fiecare
       instalatie suplimentara;
    k) taxa si tariful, calculate conform prevederilor lit. a) - j), se
       dubleaza in cazul permiterii utilizarii instalatiilor in afara
       incintelor amenajate.
    *3) Se taxeaza si se tarifeaza separat fiecare grupa de instalatii sau surse: generatori de radiatii, instalatii cu surse inchise de radiatii, instalatii cu surse deschise de radiatii, surse inchise de radiatii, surse deschise de radiatii, aparatura dozimetrica, echipament de protectie.
    *4) Se aplica 100% din taxa si tarif, daca activitatile se refera la cel mult 10 instalatii nucleare sau surse de radiatii. Pentru fiecare grupa de 10 instalatii nucleare sau surse de radiatii suplimentare se adauga 10% din taxa si tarif.
    *5) Se taxeaza si se tarifeaza fiecare tip de instalatie nucleara sau de sursa de radiatii:
    a) cu 50% din taxa si tarif, daca activitatea sursei este de cel mult 3,7
       GBq sau tensiunea de accelerare este de cel mult 50 kV;
    b) cu 100% din taxa si tarif, daca sunt depasite limitele de la lit. a);
    c) taxele si tarifele, calculate conform prevederilor lit. a) si b), sunt
       pentru o singura instalatie nucleara si pentru o singura sursa de
       radiatii. Taxa si tariful se majoreaza cu 10% pentru fiecare instalatie
       nucleara si pentru fiecare sursa de radiatii suplimentara.
    *6) Se taxeaza si se tarifeaza fiecare tip de instalatie nucleara si fiecare tip de surse de radiatii, dupa cum urmeaza:
    a) 100% din taxa si tarif pentru generatorii de radiatii;
    b) 200% din taxa si tarif pentru celelalte instalatii nucleare si surse de
       radiatii.
    *7) Se taxeaza si se tarifeaza separat dispozitivele generatoare de radiatii ionizante si sursele de radiatii, astfel:
    a) 50% din taxa si tarif pentru componente sau pentru o activitate totala a
       surselor de radiatii per autorizatie mai mica de 37 MBq;
    b) 100% din taxa si tarif pentru un dispozitiv generator de radiatii X sau
       pentru o activitate totala a surselor de radiatie per autorizatie
       cuprinsa intre 37 MBq si 37 GBq;
    c) in cazul importului mai multor dispozitive generatoare de radiatii X,
       taxa si tariful, calculate conform lit. b), se maresc cu 10% pentru
       fiecare dispozitiv suplimentar;
    d) 200% din taxa si tarif, daca activitatea totala a surselor de radiatii
       per autorizatie este cuprinsa intre 37 GBq si 37 TBq;
    e) 300% din taxa si tarif, daca activitatea totala a surselor de radiatii
       per autorizatie depaseste 37 TBq.
    *8) Pentru activitatea de export se aplica 50% din taxa si tariful pentru activitatea de import.
    *9) Se tarifeaza pentru orele efectiv lucrate, dar nu mai putin de 25 de ore, la tariful in lei de 120.000 lei/ora, iar in dolari, de 12 dolari S.U.A./ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.
    *10) Se taxeaza si se tarifeaza separat fiecare domeniu si specialitate. Taxa si tariful se suporta de catre unitatea la care isi desfasoara activitatea salariatul respectiv.
    *11) Suplimentar la aceste taxe si tarife solicitantul va suporta si costul deplasarii echipei de examinare tehnica de asigurare a calitatii (doua persoane) la sediul producatorului (in tara sau in strainatate), in cazul in care aceasta examinare se efectueaza de catre C.N.C.A.N.
    *12) Se tarifeaza pentru orele efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, la tariful in lei de 120.000 lei/ora, iar in dolari, de 12 dolari S.U.A./ora. Taxa reprezinta 10% din tarif.

    TABELUL Nr. VII

                              TAXELE SI TARIFELE
pentru activitatile nucleare din domeniul cercetarii geologice, extractiei si prelucrarii materiilor prime nucleare

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea                 Taxa      Taxa     Tariful   Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Autorizarea lucrarilor de
       cercetare geologica*1) a
       materiilor prime nucleare
       (prospectiuni*2) si explorari
       geologice pentru materii prime
       nucleare)                             3.000      300     30.000    3.000
2.     Autorizarea lucrarilor de
       extractie a materiilor prime
       nucleare*1)                           6.000      600     60.000    6.000
3.     Autorizarea lucrarilor de
       prelucrare a materiilor prime
       nucleare (inclusiv de fabricare a
       elementelor combustibile*3))          9.000      900     90.000    9.000
4.     Examinarea personalului pentru
       obtinerea permisului nivel 2
       sau 3 radioprotectie                     60        6        600       60
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *1) Taxele si tarifele pentru cercetarea geologica si pentru extractia materiilor prime nucleare sunt valabile pentru activitatea de functionare. Pentru dezafectare tariful este 200% din valoarea stabilita pentru activitatea de functionare, iar taxa este de 50% din valoarea stabilita pentru activitatea de functionare.
    *2) Taxa si tariful se reduc la 50% din valorile prevazute in tabel, daca se efectueaza numai prospectiuni geologice.
    *3) Taxele si tarifele referitoare la prelucrarea materiilor prime nucleare (inclusiv pentru fabricarea elementelor combustibile) din tabel sunt valabile pentru activitatea de functionare. Pentru amplasare taxa si tariful sunt de 25% din valorile prevazute in tabel, pentru constructie taxa si tariful sunt de 200% din valorile prevazute in tabel, pentru dezafectare tariful este de 300% din valoarea prevazuta in tabel, iar taxa este de 100% din valoarea prevazuta in tabel.

    TABELUL Nr. VIII

                              TAXELE SI TARIFELE
pentru activitatile nucleare din domeniul transportului materialelor radioactive

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea                 Taxa      Taxa     Tariful   Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Aprobarea sau validarea modelelor
       de colet si material radioactiv
       sub forma speciala*1)                   150     15        1.500      150
2.     Autorizarea sau validarea
       autorizatiei navei sau tipului
       de vagon special destinate
       transportului materialelor
       fisionabile                           1.500    150       15.000    1.500
3.     Autorizarea mijlocului de
       transport special destinat
       transportului de material
       radioactiv*2)                            75      7,5        750       75
4.     Autorizarea expeditiei
       materialelor radioactive*3),
       *4),*5),*6)                              40      4          400       40
5.     Pregatirea si examinarea
       personalului cu responsabilitati
       in aplicarea normelor de protectie
       fizica (pe persoana)*7)                 250     25        2.500      250
6.    Autorizarea transportului
      si a tranzitului materialelor
      radioactive                              200     20        2.000      200
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *1) Valorile taxei si ale tarifului prevazute in tabel se modifica in functie de tipul coletului, dupa cum urmeaza:
    a) 100% din taxa si tarif pentru coletul de tip A;
    b) 500% din taxa si tarif pentru coletul de tip B(U);
    c) de 10 ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(M);
    d) de 20 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip C;
    e) de 25 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(U)F;
    f) de 100 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(M)F;
    g) de 200 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip CF.
    *2) Valorile taxei si ale tarifului prevazute in tabel se modifica in functie de tipul mijlocului de transport, dupa cum urmeaza:
    a) 100% din taxa si tarif pentru mijlocul de transport auto;
    b) 200% din taxa si tarif pentru vagonul de transport feroviar;
    c) de 10 ori taxa si tariful pentru mijlocul de transport aerian sau naval.
    *3) In functie de tipul de expeditie mentionat in programele de cerinte pentru transport de tipuri specifice de incarcaturi de material radioactiv, stabilite in documentul IAEA Safety Standards Series No.ST1 "Regulation for the Safe Transport of Radioactive Material"/1996, taxa si tariful se modifica, dupa caz, prin multiplicare cu urmatorii coeficienti:
    a) 1, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programele nr. 1, 2, 3 si 4;
    b) 2, pentru tipurile de expeditii cuprinse in programele nr. 5, 6 si 7;
    c) 3, pentru tipurile de expeditii cuprinse in Programul nr. 8;
    d) 5, pentru tipurile de expeditii cuprinse in Programul nr. 9;
    e) 10, pentru tipurile de expeditii cuprinse in Programul nr. 10;
    f) 50, pentru tipurile de expeditii cuprinse in Programul nr. 11;
    g) 100, pentru tipurile de expeditii cuprinse in Programul nr. 12;
    h) 10, pentru tipurile de expeditii cuprinse in Programul nr. 13 (coeficientul total de multiplicare se obtine inmultind coeficientul corespunzator Programului nr. 13 cu coeficientul corespunzator programului in care se incadreaza coletele in care se transporta material radioactiv).
    *4) Valorile taxei si ale tarifului, stabilite conform tipului de expeditie mentionat in programele de cerinte pentru transport de tipuri specifice de incarcaturi de material radioactiv, stabilite in documentul IAEA Safety Standards Series No.ST1 "Regulation for the Safe Transport of Radioactive Material"/1996, sunt valabile pentru o expeditie formata dintr-un numar de maximum 5 colete, toate de acelasi tip. Pentru expeditii care cuprind un numar mai mare de 5 colete sau care se refera la transportul in vrac, taxa si tariful se modifica prin multiplicare cu urmatorii coeficienti:
    a) 2, pentru expeditiile formate din 6 - 50 de colete;
    b) 5, pentru expeditiile cuprinzand peste 50 de colete;
    c) pentru expeditii care se refera la transportul in vrac:
    c i) 1, pentru cantitati de pana la 50 kg;
    c ii) 2, pentru cantitati cuprinse intre 50 si 500 kg;
    c iii) 5, pentru cantitati cuprinse intre 500 si 5.000 kg;
    c iv) 20, pentru cantitati cuprinse intre 5.000 si 50.000 kg;
    c v) 50, pentru cantitati de peste 50.000 kg.
    *5) In cazul unei expeditii cuprinzand mai multe tipuri de colete se taxeaza si se tarifeaza separat fiecare tip de colet.
    *6) Taxele si tarifele aplicate pentru expeditiile de materiale radioactive conform valorii din tabel, modificate potrivit precizarilor de la pct. (3), (4) si (5), sunt valabile pentru expeditii normale. Pentru expeditiile materialelor radioactive, realizate prin aranjament special, taxele si tarifele se majoreaza cu 100% .
    *7) Taxa si tariful se aplica numai pentru cazurile in care C.N.C.A.N. considera necesara efectuarea pregatirii si examinarii pe linie de protectie fizica.

    TABELUL Nr. IX

                              TAXELE SI TARIFELE
pentru activitatile de import/export al materialelor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate in anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicata

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea                 Taxa      Taxa     Tariful   Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Autorizare de import                    200       20      2.000      200
2.     Autorizare de export                    150       15      1.500      150
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA GENERALA:
    1. Taxele si tarifele mentionate sunt valabile pentru un singur import sau export.
    2. Taxele si tarifele mentionate se aplica separat pentru fiecare tip de material, dispozitiv sau echipament.

    TABELUL Nr. X

                              TAXELE SI TARIFELE
      pentru activitatile de garantare a neproliferarii armelor nucleare
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Activitatea                 Taxa      Taxa     Tariful   Tariful
crt.                                       (mii     (dolari  (mii lei)  (dolari
                                           lei)     S.U.A.)             S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
1.     Expertizarea, evaluarea,
       controlul, avizarea si aprobarea
       sau respingerea documentatiei
       pentru "Design Information
       Questionnaire" (DIQ) dupa
       tipul instalatiei
1.1.   Centrala nuclearo-electrica           4.680    468       46.800    4.680
1.2.   Reactori de cercetare                 1.560    156       15.600    1.560
1.3.   Ansambluri subcritice,
       reactori de putere zero               1.560    156       15.600    1.560
1.4.   Fabrica de combustibil nuclear        3.120    312       31.200    3.120
1.5.   Fabrica de conversie                  3.120    312       31.200    3.120
1.6.   Depozit de combustibil nuclear
       proaspat                              1.560    156       15.600    1.560
1.7.   Depozit de combustibil nuclear
       ars                                   3.120    312       31.200    3.120
1.8.   Instalatii speciale de testare
       materiale nucleare                    3.120    312       31.200    3.120
1.9.   Laboratoare de cercetari              3.120    312       31.200    3.120
1.10.  Alte instalatii care contin
       materiale nucleare                    1.560    156       15.600    1.560
1.11.  Uzina de apa grea                     1.560    156       15.600    1.560
2.     Amendarea sau modificarea
       documentului DIQ (expertiza,
       aviz, aprobare)                         480     48        4.800      480
3.     Expertizarea, avizarea si
       aprobarea proiectului
       instalatiilor nucleare de
       la pct. 1 din punct de vedere
       al indeplinirii cerintelor de
       garantii internationale                 480     48        4.800      480
4.     Expertizarea, avizarea si
       aprobarea documentului "facility
       attachment" pentru instalatiile
       de la pct. 1                            480     48        4.800      480
5.     Expertizarea, avizarea si
       aprobarea procedurilor de garantii      480     48        4.800      480
6.     Cereri pentru alte activitati
       supuse controlului de garantii           96    9,6          960       96
7.     Scutire de garantii                      96    9,6          960       96
8.     Evaluarea si aprobarea unei
       "end-use statement" si a
       comunicarii acesteia
       partenerului extern                      96    9,6          960       96
9.     Evaluarea si aprobarea unor
       transferuri interne speciale
       intre zonele de bilant material         192   19,2        1.920      192
10.    Evaluarea si aprobarea
       transferurilor internationale           192   19,2        1.920      192
11.    Evaluarea si aprobarea unor
       operatiuni speciale efectuate
       in interiorul unei zone de
       bilant material                          96    9,6          960       96
12.    Pregatirea si atestarea
       personalului implicat in
       aplicarea garantiilor
12.1.  Pregatire si atestare initiala          480     48        4.800      480
12.2.  Pregatire si atestare periodica         288   28,8        2.880      288
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 80/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 80 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu