Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 10 din 16 ianuarie 2008

privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 53 din 23 ianuarie 2008In baza Referatului de aprobare al Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi horticole nr. 279.552 din 8 noiembrie 2007,

având în vedere prevederile lit. a) din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plătişi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Dovada utilizării sprijinului conform art. 2 alin. (2) de către grupul de producători se face la centrele judeţene sau al municipiului Bucureşti ale APIA, în cel mult 60 de zile de la data utilizării sprijinului, prin depunerea documentelor justificative."

2.  La articolul 5, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) copie a documentului de plată către firma de consultanţă şi/sau certificare;".

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Sprijinul financiar pentru legumele cultivate în serele încălzite şi pentru ciupercile cultivate în spaţii climatizate se acordă pentru cantităţile recoltate şi livrate din serele încălzite, pentru ciclul I de producţie până la 15 iulie, pentru ciclul II de producţie până la 31 decembrie, iar pentru ciupercile cultivate în spaţii climatizate sprijinul direct se acordă pentru cantităţile recoltate şi livrate de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Data-limită pentru depunerea solicitărilor de sprijin este 1 februarie inclusiv a anului următor pentru producţiile realizate şi livrate pentru ciclul II de producţie şi pentru ciupercile cultivate în spaţii climatizate.

(2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească producătorii prevăzuţi la art. 1 pentru acordarea sprijinului financiar sunt:

a) să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă asupra spaţiului cultivat cu ciuperci şi/sau asupra suprafeţei de sere încălzite;

b) să utilizeze energia electrică, termică sau combustibilii de orice tip pentru încălzirea spaţiilor climatizate şi/sau a serelor;

c)  să facă dovada încasării contravalorii sumelor pentru produsele livrate şi/sau existenţei unei compensări legale, convenţionale ori judiciare, conform legislaţiei fiscale în vigoare."

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pentru acordarea sprijinului financiar, persoanele fizice sau juridice care produc legume în sere încălzite şi ciuperci în spaţii climatizate depun la centrele judeţene sau a municipiului Bucureşti ale APIA o cerere-tip al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/certificatul de înregistrare/actul de constituire, după caz;

b) copie de pe avizul de recunoaştere, în cazul grupurilor de producători;

c)  dovada dreptului de proprietate şi/sau folosinţă asupra terenului în cazul suprafeţelor de seră încălzite sau a dreptului de folosinţă asupra spaţiului climatizat cultivat cu ciuperci, conform art. 6 alin. (2) lit. a);

d) dovada plăţii arendei sau a redevenţei pe teren şi a altor obligaţii contractuale aferente anului anterior pentru suprafeţele de sere încălzite, dacă este cazul;

e) copii ale documentelor care dovedesc încasarea contravalorii produselor livrate, conform legislaţiei fiscale în vigoare;

f) în cazul legumelor din sere încălzite, declaraţie pe propria răspundere privind suprafeţele şi speciile de legume cultivate în ciclul I şi/sau II, ale căror produse au fost livrate;

g) copia raportului de producţie simplificat, în cazul ciupercilor cultivate şi recoltate din spaţiile climatizate, în care să se menţioneze perioada şi suprafaţa de pe care a fost realizată recoltarea, precum şi cantităţile recoltate;

h) dovada că au consumat şi au plătit furnizorilor de energie termică, electrică ori de combustibili de orice tip factura pentru încălzirea spaţiilor climatizate şi/sau a serelor pentru perioada de producţie a culturii pentru care solicită sprijin financiar."

5.  La articolul 9 alineatul (2), literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:

„a) să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă asupra terenului cultivat cu legume sau pomi fructiferi, cu excepţia grupurilor de producători;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

d) să emită un aviz de însoţire a mărfii în cazul producătorilor de legume şi fructe persoane juridice care transferă produsele agricole către unităţile de prelucrare."

6. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru persoanele juridice, transportul produselor destinate prelucrării industriale se face pe baza avizului de expediţie al mărfii."

7. La articolul 11 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) copii ale documentelor care dovedesc încasarea contravalorii produselor livrate, conform legislaţiei fiscale în vigoare;".

8.  La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) In baza prevederilor prezentului ordin, APIA elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de sprijin şi a condiţiilor de eligibilitate, care sunt aduse la cunoştinţă beneficiarilor prin afişare la sediile APIA şi pe site-ul instituţiei."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 10/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 10 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu