E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 2 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 5 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 36 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 40 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 41 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 41 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 50 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 51 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 54 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 66 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 75 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 75 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 85 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 92 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 93 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 94 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 108 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 109 din actul Legea 80 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 90 din 21 iunie 2001

pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 349 din 29 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul 2 al articolului 2 se introduce alineatul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Gradele cadrelor militare in ordinea lor ierarhica in Ministerul Apararii Nationale sunt:
    A. Maistri militari si subofiteri:
    a) maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent;
    b) maistru militar clasa a IV-a, respectiv sergent-major;
    c) maistru militar clasa a III-a, respectiv plutonier;
    d) maistru militar clasa a II-a, respectiv plutonier-major;
    e) maistru militar clasa I, respectiv plutonier adjutant;
    f) maistru militar principal, respectiv plutonier adjutant principal;
    B. Ofiteri:
    a) ofiteri cu grade inferioare:
    - sublocotenent, respectiv aspirant, pentru cei din arma marina;
    - locotenent;
    - capitan;
    b) ofiteri cu grade superioare:
    - maior, respectiv locotenent-comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;
    - locotenent-colonel, respectiv capitan-comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;
    - colonel, respectiv comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;
    c) generali si amirali:
    - general de brigada - cu o stea, respectiv general de flotila aeriana - cu o stea, pentru cei din arma aviatie si contraamiral de flotila - cu o stea, pentru cei din arma marina;
    - general-maior - cu doua stele, respectiv contraamiral - cu doua stele, pentru cei din arma marina;
    - general-locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, pentru cei din arma marina;
    - general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma marina."
    2. Dupa alineatul 1 al articolului 5 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Accesul in profesie, precum si evolutia ulterioara pe treptele ierarhiei militare au la baza principiile si normele cuprinse in prezenta lege. In aplicarea acestora, pentru cadrele militare ale Ministerului Apararii Nationale se elaboreaza Ghidul carierei militare, aprobat prin hotarare a Guvernului."
    3. La articolul 36, partea introductiva a alineatului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In cadrul institutiilor de stat cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale, in structurile specializate ale Ministerului de Interne si Ministerului Justitiei, precum si in cazul magistratilor militari, ofiterii in activitate pot proveni si dintre:"
    4. La alineatul 1 al articolului 40, dupa litera d) se introduc literele e) si f) cu urmatorul cuprins:
    "e) militari angajati pe baza de contract, care au absolvit cursul de formare subofiteri in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
    f) militari angajati pe baza de contract, absolventi ai scolilor postliceale de specialitate corespunzatoare specialitatilor militare, pentru care nu sunt organizate cursuri de formare pe filiera directa si indirecta."
    5. Litera h) a articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "h) absolventi ai liceelor, scolilor profesionale ori ai unei scoli echivalente, in raport cu nevoile fortelor armate. Barbatii trebuie sa aiba serviciul militar indeplinit."
    6. Dupa articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41^1
    Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a) - c), ale art. 38 lit. a) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie.
    In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d) si e), art. 38 lit. b) si c), precum si la art. 40 alin. 1 lit. b) si c) persoanele in cauza, inainte de a urma cursul de formare ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate, in conditiile Ghidului carierei militare, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani.
    Dupa expirare contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Cadrele militare care au o vechime ca ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate de cel putin 15 ani pot incheia cu Ministerul Apararii Nationale contracte pana la implinirea limitei de varsta in grad.
    Cu 6 luni inainte de expirarea contractului partile sunt obligate sa se incunostinteze reciproc asupra intentiei de reinnoire a acestuia.
    In situatia in care inainte de expirarea duratei stabilite cadrele militare reziliaza contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), ele sunt obligate sa anunte Ministerul Apararii Nationale cu cel putin 30 de zile inainte, iar in cazul primului contract cadrele militare sunt obligate si sa restituie cheltuielile de intretinere pe timpul scolarizarii, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.
    Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de intretinere pe timpul scolarizarii revine cadrelor militare, daca sunt trecute in rezerva de catre Ministerul Apararii Nationale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i) - l), art. 87 si art. 88, inainte de expirarea primului contract.
    In situatia in care Ministerul Apararii Nationale trece in rezerva cadrele militare inainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e), sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e^1), din initiativa Ministerului Apararii Nationale, acestea beneficiaza de masuri de protectie sociala conform prevederilor legale.
    Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor parti in situatia in care trecerea in rezerva a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) si g). In aceste cazuri partile nu au obligatii una fata de cealalta."
    7. Dupa alineatul 4 al articolului 50 se introduce alineatul 5 cu urmatorul cuprins:
    "In Ministerul Apararii Nationale celor prevazuti la art. 38 lit. a) si art. 39 lit. b) li se acorda gradul de maistru militar clasa a V-a."
    8. La articolul 51 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "In Ministerul Apararii Nationale celor prevazuti la art. 40 alin. 1 lit. a), b) si d) si la art. 41 lit. a), c) si f) li se acorda gradul de sergent."
    9. Dupa alineatul 1 al articolului 54 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Numarul cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale care urmeaza sa fie inaintate in gradul urmator in cursul unui an calendaristic se va stabili anual de catre ministrul apararii nationale, in raport cu numarul functiilor cu acest grad ce urmeaza sa fie incadrate, in limitele prevazute in lege."
    10. Dupa alineatul 2 al articolului 66 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
    "Coloneilor si comandorilor in activitate din Ministerul Apararii Nationale, care au o vechime in grad de minimum 5 ani si au fost incadrati in aceasta perioada cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad de general, similare si au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul <<foarte bun>>, la trecerea in rezerva sau direct in retragere li se va acorda gradul de general de brigada, respectiv general de flotila aeriana sau contraamiral si vor fi trecuti in rezerva sau direct in retragere cu noul grad.
    Prevederile alin. 3 nu se aplica celor trecuti in rezerva sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. e^1) - l), art. 87 si art. 88."
    11. La articolul 75 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "In Ministerul Apararii Nationale cadrele militare se numesc in functii prevazute in statele de organizare cu grade egale sau mai mari cu cel mult o treapta decat cele pe care le au. Numirea in functii prevazute in statele de organizare cu grade mai mari cu o treapta decat cele pe care le au se poate face numai in situatia in care ofiterii, maistrii militari sau subofiterii in cauza indeplinesc conditiile privind studiile, stagiul in functii si alte criterii necesare, stabilite in Ghidul carierei militare, pentru a fi inaintate in grad o data cu numirea in functie."
    12. Dupa articolul 75 se introduce articolul 75^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 75^1
    Selectionarea cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale pentru numirea in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au se face de catre comisiile de selectie, constituite in acest scop, potrivit Ghidului carierei militare.
    Cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale nu pot fi numite in functii prevazute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au. In mod exceptional capitanii si maiorii in varsta de pana la 42 de ani pot fi mentinuti sau numiti in functii prevazute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au, pana la data de 31 decembrie 2003."
    13. La alineatul 1 al articolului 85, dupa litera e) se introduce litera e^1) cu urmatorul cuprins:
    "e^1) la expirarea termenului prevazut in contractul incheiat in conditiile art. 41^1, daca una dintre parti nu este de acord cu reinnoirea acestuia;"
    14. Dupa articolul 92 se introduce articolul 92^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 92^1
    In Ministerul Apararii Nationale limitele de varsta in grad, in ani, pana la care ofiterii pot fi mentinuti in activitate, precum si in cele 3 clase de evidenta, in rezerva, sunt:
    a) pentru sublocotenent si aspirant:
    - in activitate                                 - 35
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 45, 50
    b) pentru locotenent:
    - in activitate                                 - 38
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 40, 50
    c) pentru capitan:
    - in activitate                                 - 42
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 42, 50, 55
    d) pentru maior si locotenent-comandor:
    - in activitate                                 - 47
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 45, 50, 55
    e) pentru locotenent-colonel si capitan-comandor:
    - in activitate                                 - 53
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60
    f) pentru colonel si comandor:
    - in activitate                                 - 55
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60
    g) pentru general de brigada - cu o stea, general de flotila aeriana - cu o stea si contraamiral de flotila - cu o stea:
    - in activitate                                 - 56
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     -, -, 60
    h) pentru general maior - cu doua stele, contraamiral - cu doua stele:
    - in activitate                                 - 57
    - in rezerva - clasa a III-a                    - 62
    i) pentru general locotenent - cu trei stele, viceamiral - cu trei stele:
    - in activitate                                 - 58
    - in rezerva - clasa a III-a                    - 62
    j) pentru general - cu patru stele, amiral - cu patru stele:
    - in activitate                                 - 59
    - in rezerva - clasa a III-a                    - 64."
    15. Dupa articolul 93 se introduce articolul 93^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 93^1
    In Ministerul Apararii Nationale limitele de varsta in grad, in ani, pana la care maistrii militari si subofiterii pot fi mentinuti in activitate, precum si in cele 3 clase de evidenta, in rezerva, sunt:
    a) pentru maistru militar clasa a V-a si sergent:
    - in activitate                                 - 37
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 45, 50
    b) pentru maistru militar clasa a IV-a si sergent major:
    - in activitate                                 - 38
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 45, 50
    c) pentru maistru militar clasa a III-a si plutonier:
    - in activitate                                 - 42
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 42, 50, 55
    d) pentru maistru militar clasa a II-a si plutonier major:
    - in activitate                                 - 47
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 45, 50, 50
    e) pentru maistru militar clasa I si plutonier adjutant:
    - in activitate                                 - 53
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60
    f) pentru maistru militar principal si plutonier adjutant principal:
    - in activitate                                 - 55
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60."
    16. Dupa articolul 94 se introduce articolul 94^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 94^1
    Pentru cadrele militare prevazute la art. 2 alin. 2^1 lit. Aa) stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul urmator, in timp de pace, este de 3 ani."
    17. Dupa articolul 108 se introduce articolul 108^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 108^1
    Gradul de sergent acordat militarilor din Ministerul Apararii Nationale pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se inlocuieste cu gradul de caporal.
    Pana la data de 31 decembrie 2003 se vor elimina toate cazurile care contravin prevederilor art. 75 alin. 2. In aceasta perioada cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau numite in functii prevazute in statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au, pot fi inaintate succesiv in grad pana la gradele prevazute in statele de organizare, daca au studiile corespunzatoare functiilor si au obtinut cel putin calificativul <<foarte bun>> in ultimul an de activitate."
    18. Dupa alineatul 2 al articolului 109 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile art. 2 alin. 2^1, art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) si f), art. 41^1, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art. 66 alin. 3 si 4, art. 75 alin. 2, art. 75^1, art. 85 alin. 1 lit. e^1), art. 92^1, art. 93^1 si ale art. 108^1 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale.
    Incadrarea, promovarea, limitele de varsta si conditiile de mentinere in magistratura militara sunt cele prevazute in Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicata. Trecerea in rezerva a magistratilor militari se face dupa eliberarea lor din functie, potrivit legii."
    Art. 2
    (1) In tot cuprinsul Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul sergent, respectiv sergenti, se inlocuieste, pentru Ministerul Apararii Nationale, cu termenul caporal, respectiv caporali. Coeficientul de ierarhizare al soldelor de grad pentru maistri militari clasa a V-a si sergenti este cel prevazut in Legea nr. 138/1999 pentru sergent.
    (2) Dispozitiile art. 55, 63 si 64 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum si orice alte dispozitii care contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in Ministerul Apararii Nationale.
    (3) Normele de trimitere la dispozitiile Legii nr. 80/1995 in tot cuprinsul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat si al Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza, pentru Ministerul Apararii Nationale, prin raportare la prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Gheorghe Matache,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 90/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 90 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu