E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 2 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 5 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 36 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 40 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 41 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 41 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 50 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 51 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 54 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 66 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 75 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 75 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 85 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 92 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 93 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 94 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 108 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 109 din actul Legea 80 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 90 din 21 iunie 2001

pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 349 din 29 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul 2 al articolului 2 se introduce alineatul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Gradele cadrelor militare in ordinea lor ierarhica in Ministerul Apararii Nationale sunt:
    A. Maistri militari si subofiteri:
    a) maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent;
    b) maistru militar clasa a IV-a, respectiv sergent-major;
    c) maistru militar clasa a III-a, respectiv plutonier;
    d) maistru militar clasa a II-a, respectiv plutonier-major;
    e) maistru militar clasa I, respectiv plutonier adjutant;
    f) maistru militar principal, respectiv plutonier adjutant principal;
    B. Ofiteri:
    a) ofiteri cu grade inferioare:
    - sublocotenent, respectiv aspirant, pentru cei din arma marina;
    - locotenent;
    - capitan;
    b) ofiteri cu grade superioare:
    - maior, respectiv locotenent-comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;
    - locotenent-colonel, respectiv capitan-comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;
    - colonel, respectiv comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;
    c) generali si amirali:
    - general de brigada - cu o stea, respectiv general de flotila aeriana - cu o stea, pentru cei din arma aviatie si contraamiral de flotila - cu o stea, pentru cei din arma marina;
    - general-maior - cu doua stele, respectiv contraamiral - cu doua stele, pentru cei din arma marina;
    - general-locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, pentru cei din arma marina;
    - general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma marina."
    2. Dupa alineatul 1 al articolului 5 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Accesul in profesie, precum si evolutia ulterioara pe treptele ierarhiei militare au la baza principiile si normele cuprinse in prezenta lege. In aplicarea acestora, pentru cadrele militare ale Ministerului Apararii Nationale se elaboreaza Ghidul carierei militare, aprobat prin hotarare a Guvernului."
    3. La articolul 36, partea introductiva a alineatului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In cadrul institutiilor de stat cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale, in structurile specializate ale Ministerului de Interne si Ministerului Justitiei, precum si in cazul magistratilor militari, ofiterii in activitate pot proveni si dintre:"
    4. La alineatul 1 al articolului 40, dupa litera d) se introduc literele e) si f) cu urmatorul cuprins:
    "e) militari angajati pe baza de contract, care au absolvit cursul de formare subofiteri in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
    f) militari angajati pe baza de contract, absolventi ai scolilor postliceale de specialitate corespunzatoare specialitatilor militare, pentru care nu sunt organizate cursuri de formare pe filiera directa si indirecta."
    5. Litera h) a articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "h) absolventi ai liceelor, scolilor profesionale ori ai unei scoli echivalente, in raport cu nevoile fortelor armate. Barbatii trebuie sa aiba serviciul militar indeplinit."
    6. Dupa articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41^1
    Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a) - c), ale art. 38 lit. a) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie.
    In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d) si e), art. 38 lit. b) si c), precum si la art. 40 alin. 1 lit. b) si c) persoanele in cauza, inainte de a urma cursul de formare ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate, in conditiile Ghidului carierei militare, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani.
    Dupa expirare contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Cadrele militare care au o vechime ca ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate de cel putin 15 ani pot incheia cu Ministerul Apararii Nationale contracte pana la implinirea limitei de varsta in grad.
    Cu 6 luni inainte de expirarea contractului partile sunt obligate sa se incunostinteze reciproc asupra intentiei de reinnoire a acestuia.
    In situatia in care inainte de expirarea duratei stabilite cadrele militare reziliaza contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), ele sunt obligate sa anunte Ministerul Apararii Nationale cu cel putin 30 de zile inainte, iar in cazul primului contract cadrele militare sunt obligate si sa restituie cheltuielile de intretinere pe timpul scolarizarii, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.
    Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de intretinere pe timpul scolarizarii revine cadrelor militare, daca sunt trecute in rezerva de catre Ministerul Apararii Nationale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i) - l), art. 87 si art. 88, inainte de expirarea primului contract.
    In situatia in care Ministerul Apararii Nationale trece in rezerva cadrele militare inainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e), sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e^1), din initiativa Ministerului Apararii Nationale, acestea beneficiaza de masuri de protectie sociala conform prevederilor legale.
    Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor parti in situatia in care trecerea in rezerva a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) si g). In aceste cazuri partile nu au obligatii una fata de cealalta."
    7. Dupa alineatul 4 al articolului 50 se introduce alineatul 5 cu urmatorul cuprins:
    "In Ministerul Apararii Nationale celor prevazuti la art. 38 lit. a) si art. 39 lit. b) li se acorda gradul de maistru militar clasa a V-a."
    8. La articolul 51 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "In Ministerul Apararii Nationale celor prevazuti la art. 40 alin. 1 lit. a), b) si d) si la art. 41 lit. a), c) si f) li se acorda gradul de sergent."
    9. Dupa alineatul 1 al articolului 54 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Numarul cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale care urmeaza sa fie inaintate in gradul urmator in cursul unui an calendaristic se va stabili anual de catre ministrul apararii nationale, in raport cu numarul functiilor cu acest grad ce urmeaza sa fie incadrate, in limitele prevazute in lege."
    10. Dupa alineatul 2 al articolului 66 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
    "Coloneilor si comandorilor in activitate din Ministerul Apararii Nationale, care au o vechime in grad de minimum 5 ani si au fost incadrati in aceasta perioada cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad de general, similare si au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul <<foarte bun>>, la trecerea in rezerva sau direct in retragere li se va acorda gradul de general de brigada, respectiv general de flotila aeriana sau contraamiral si vor fi trecuti in rezerva sau direct in retragere cu noul grad.
    Prevederile alin. 3 nu se aplica celor trecuti in rezerva sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. e^1) - l), art. 87 si art. 88."
    11. La articolul 75 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "In Ministerul Apararii Nationale cadrele militare se numesc in functii prevazute in statele de organizare cu grade egale sau mai mari cu cel mult o treapta decat cele pe care le au. Numirea in functii prevazute in statele de organizare cu grade mai mari cu o treapta decat cele pe care le au se poate face numai in situatia in care ofiterii, maistrii militari sau subofiterii in cauza indeplinesc conditiile privind studiile, stagiul in functii si alte criterii necesare, stabilite in Ghidul carierei militare, pentru a fi inaintate in grad o data cu numirea in functie."
    12. Dupa articolul 75 se introduce articolul 75^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 75^1
    Selectionarea cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale pentru numirea in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au se face de catre comisiile de selectie, constituite in acest scop, potrivit Ghidului carierei militare.
    Cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale nu pot fi numite in functii prevazute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au. In mod exceptional capitanii si maiorii in varsta de pana la 42 de ani pot fi mentinuti sau numiti in functii prevazute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au, pana la data de 31 decembrie 2003."
    13. La alineatul 1 al articolului 85, dupa litera e) se introduce litera e^1) cu urmatorul cuprins:
    "e^1) la expirarea termenului prevazut in contractul incheiat in conditiile art. 41^1, daca una dintre parti nu este de acord cu reinnoirea acestuia;"
    14. Dupa articolul 92 se introduce articolul 92^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 92^1
    In Ministerul Apararii Nationale limitele de varsta in grad, in ani, pana la care ofiterii pot fi mentinuti in activitate, precum si in cele 3 clase de evidenta, in rezerva, sunt:
    a) pentru sublocotenent si aspirant:
    - in activitate                                 - 35
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 45, 50
    b) pentru locotenent:
    - in activitate                                 - 38
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 40, 50
    c) pentru capitan:
    - in activitate                                 - 42
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 42, 50, 55
    d) pentru maior si locotenent-comandor:
    - in activitate                                 - 47
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 45, 50, 55
    e) pentru locotenent-colonel si capitan-comandor:
    - in activitate                                 - 53
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60
    f) pentru colonel si comandor:
    - in activitate                                 - 55
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60
    g) pentru general de brigada - cu o stea, general de flotila aeriana - cu o stea si contraamiral de flotila - cu o stea:
    - in activitate                                 - 56
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     -, -, 60
    h) pentru general maior - cu doua stele, contraamiral - cu doua stele:
    - in activitate                                 - 57
    - in rezerva - clasa a III-a                    - 62
    i) pentru general locotenent - cu trei stele, viceamiral - cu trei stele:
    - in activitate                                 - 58
    - in rezerva - clasa a III-a                    - 62
    j) pentru general - cu patru stele, amiral - cu patru stele:
    - in activitate                                 - 59
    - in rezerva - clasa a III-a                    - 64."
    15. Dupa articolul 93 se introduce articolul 93^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 93^1
    In Ministerul Apararii Nationale limitele de varsta in grad, in ani, pana la care maistrii militari si subofiterii pot fi mentinuti in activitate, precum si in cele 3 clase de evidenta, in rezerva, sunt:
    a) pentru maistru militar clasa a V-a si sergent:
    - in activitate                                 - 37
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 45, 50
    b) pentru maistru militar clasa a IV-a si sergent major:
    - in activitate                                 - 38
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 45, 50
    c) pentru maistru militar clasa a III-a si plutonier:
    - in activitate                                 - 42
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 42, 50, 55
    d) pentru maistru militar clasa a II-a si plutonier major:
    - in activitate                                 - 47
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 45, 50, 50
    e) pentru maistru militar clasa I si plutonier adjutant:
    - in activitate                                 - 53
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60
    f) pentru maistru militar principal si plutonier adjutant principal:
    - in activitate                                 - 55
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60."
    16. Dupa articolul 94 se introduce articolul 94^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 94^1
    Pentru cadrele militare prevazute la art. 2 alin. 2^1 lit. Aa) stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul urmator, in timp de pace, este de 3 ani."
    17. Dupa articolul 108 se introduce articolul 108^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 108^1
    Gradul de sergent acordat militarilor din Ministerul Apararii Nationale pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se inlocuieste cu gradul de caporal.
    Pana la data de 31 decembrie 2003 se vor elimina toate cazurile care contravin prevederilor art. 75 alin. 2. In aceasta perioada cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau numite in functii prevazute in statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au, pot fi inaintate succesiv in grad pana la gradele prevazute in statele de organizare, daca au studiile corespunzatoare functiilor si au obtinut cel putin calificativul <<foarte bun>> in ultimul an de activitate."
    18. Dupa alineatul 2 al articolului 109 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile art. 2 alin. 2^1, art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) si f), art. 41^1, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art. 66 alin. 3 si 4, art. 75 alin. 2, art. 75^1, art. 85 alin. 1 lit. e^1), art. 92^1, art. 93^1 si ale art. 108^1 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale.
    Incadrarea, promovarea, limitele de varsta si conditiile de mentinere in magistratura militara sunt cele prevazute in Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicata. Trecerea in rezerva a magistratilor militari se face dupa eliberarea lor din functie, potrivit legii."
    Art. 2
    (1) In tot cuprinsul Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul sergent, respectiv sergenti, se inlocuieste, pentru Ministerul Apararii Nationale, cu termenul caporal, respectiv caporali. Coeficientul de ierarhizare al soldelor de grad pentru maistri militari clasa a V-a si sergenti este cel prevazut in Legea nr. 138/1999 pentru sergent.
    (2) Dispozitiile art. 55, 63 si 64 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum si orice alte dispozitii care contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in Ministerul Apararii Nationale.
    (3) Normele de trimitere la dispozitiile Legii nr. 80/1995 in tot cuprinsul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat si al Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza, pentru Ministerul Apararii Nationale, prin raportare la prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Gheorghe Matache,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 90/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 90 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu