E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 2 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 5 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 36 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 40 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 41 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 41 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 50 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 51 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 54 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 66 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 75 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 75 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 85 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 92 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 93 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 94 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 adauga dupa articolul 108 din actul Legea 80 1995
Articolul 1 din actul OUG 90 2001 modifica articolul 109 din actul Legea 80 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 90 din 21 iunie 2001

pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 349 din 29 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul 2 al articolului 2 se introduce alineatul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Gradele cadrelor militare in ordinea lor ierarhica in Ministerul Apararii Nationale sunt:
    A. Maistri militari si subofiteri:
    a) maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent;
    b) maistru militar clasa a IV-a, respectiv sergent-major;
    c) maistru militar clasa a III-a, respectiv plutonier;
    d) maistru militar clasa a II-a, respectiv plutonier-major;
    e) maistru militar clasa I, respectiv plutonier adjutant;
    f) maistru militar principal, respectiv plutonier adjutant principal;
    B. Ofiteri:
    a) ofiteri cu grade inferioare:
    - sublocotenent, respectiv aspirant, pentru cei din arma marina;
    - locotenent;
    - capitan;
    b) ofiteri cu grade superioare:
    - maior, respectiv locotenent-comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;
    - locotenent-colonel, respectiv capitan-comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;
    - colonel, respectiv comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;
    c) generali si amirali:
    - general de brigada - cu o stea, respectiv general de flotila aeriana - cu o stea, pentru cei din arma aviatie si contraamiral de flotila - cu o stea, pentru cei din arma marina;
    - general-maior - cu doua stele, respectiv contraamiral - cu doua stele, pentru cei din arma marina;
    - general-locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, pentru cei din arma marina;
    - general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma marina."
    2. Dupa alineatul 1 al articolului 5 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Accesul in profesie, precum si evolutia ulterioara pe treptele ierarhiei militare au la baza principiile si normele cuprinse in prezenta lege. In aplicarea acestora, pentru cadrele militare ale Ministerului Apararii Nationale se elaboreaza Ghidul carierei militare, aprobat prin hotarare a Guvernului."
    3. La articolul 36, partea introductiva a alineatului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In cadrul institutiilor de stat cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale, in structurile specializate ale Ministerului de Interne si Ministerului Justitiei, precum si in cazul magistratilor militari, ofiterii in activitate pot proveni si dintre:"
    4. La alineatul 1 al articolului 40, dupa litera d) se introduc literele e) si f) cu urmatorul cuprins:
    "e) militari angajati pe baza de contract, care au absolvit cursul de formare subofiteri in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
    f) militari angajati pe baza de contract, absolventi ai scolilor postliceale de specialitate corespunzatoare specialitatilor militare, pentru care nu sunt organizate cursuri de formare pe filiera directa si indirecta."
    5. Litera h) a articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "h) absolventi ai liceelor, scolilor profesionale ori ai unei scoli echivalente, in raport cu nevoile fortelor armate. Barbatii trebuie sa aiba serviciul militar indeplinit."
    6. Dupa articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41^1
    Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a) - c), ale art. 38 lit. a) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie.
    In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d) si e), art. 38 lit. b) si c), precum si la art. 40 alin. 1 lit. b) si c) persoanele in cauza, inainte de a urma cursul de formare ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate, in conditiile Ghidului carierei militare, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani.
    Dupa expirare contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Cadrele militare care au o vechime ca ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate de cel putin 15 ani pot incheia cu Ministerul Apararii Nationale contracte pana la implinirea limitei de varsta in grad.
    Cu 6 luni inainte de expirarea contractului partile sunt obligate sa se incunostinteze reciproc asupra intentiei de reinnoire a acestuia.
    In situatia in care inainte de expirarea duratei stabilite cadrele militare reziliaza contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), ele sunt obligate sa anunte Ministerul Apararii Nationale cu cel putin 30 de zile inainte, iar in cazul primului contract cadrele militare sunt obligate si sa restituie cheltuielile de intretinere pe timpul scolarizarii, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.
    Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de intretinere pe timpul scolarizarii revine cadrelor militare, daca sunt trecute in rezerva de catre Ministerul Apararii Nationale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i) - l), art. 87 si art. 88, inainte de expirarea primului contract.
    In situatia in care Ministerul Apararii Nationale trece in rezerva cadrele militare inainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e), sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e^1), din initiativa Ministerului Apararii Nationale, acestea beneficiaza de masuri de protectie sociala conform prevederilor legale.
    Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor parti in situatia in care trecerea in rezerva a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) si g). In aceste cazuri partile nu au obligatii una fata de cealalta."
    7. Dupa alineatul 4 al articolului 50 se introduce alineatul 5 cu urmatorul cuprins:
    "In Ministerul Apararii Nationale celor prevazuti la art. 38 lit. a) si art. 39 lit. b) li se acorda gradul de maistru militar clasa a V-a."
    8. La articolul 51 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "In Ministerul Apararii Nationale celor prevazuti la art. 40 alin. 1 lit. a), b) si d) si la art. 41 lit. a), c) si f) li se acorda gradul de sergent."
    9. Dupa alineatul 1 al articolului 54 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Numarul cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale care urmeaza sa fie inaintate in gradul urmator in cursul unui an calendaristic se va stabili anual de catre ministrul apararii nationale, in raport cu numarul functiilor cu acest grad ce urmeaza sa fie incadrate, in limitele prevazute in lege."
    10. Dupa alineatul 2 al articolului 66 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
    "Coloneilor si comandorilor in activitate din Ministerul Apararii Nationale, care au o vechime in grad de minimum 5 ani si au fost incadrati in aceasta perioada cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad de general, similare si au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul <<foarte bun>>, la trecerea in rezerva sau direct in retragere li se va acorda gradul de general de brigada, respectiv general de flotila aeriana sau contraamiral si vor fi trecuti in rezerva sau direct in retragere cu noul grad.
    Prevederile alin. 3 nu se aplica celor trecuti in rezerva sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. e^1) - l), art. 87 si art. 88."
    11. La articolul 75 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "In Ministerul Apararii Nationale cadrele militare se numesc in functii prevazute in statele de organizare cu grade egale sau mai mari cu cel mult o treapta decat cele pe care le au. Numirea in functii prevazute in statele de organizare cu grade mai mari cu o treapta decat cele pe care le au se poate face numai in situatia in care ofiterii, maistrii militari sau subofiterii in cauza indeplinesc conditiile privind studiile, stagiul in functii si alte criterii necesare, stabilite in Ghidul carierei militare, pentru a fi inaintate in grad o data cu numirea in functie."
    12. Dupa articolul 75 se introduce articolul 75^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 75^1
    Selectionarea cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale pentru numirea in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au se face de catre comisiile de selectie, constituite in acest scop, potrivit Ghidului carierei militare.
    Cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale nu pot fi numite in functii prevazute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au. In mod exceptional capitanii si maiorii in varsta de pana la 42 de ani pot fi mentinuti sau numiti in functii prevazute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au, pana la data de 31 decembrie 2003."
    13. La alineatul 1 al articolului 85, dupa litera e) se introduce litera e^1) cu urmatorul cuprins:
    "e^1) la expirarea termenului prevazut in contractul incheiat in conditiile art. 41^1, daca una dintre parti nu este de acord cu reinnoirea acestuia;"
    14. Dupa articolul 92 se introduce articolul 92^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 92^1
    In Ministerul Apararii Nationale limitele de varsta in grad, in ani, pana la care ofiterii pot fi mentinuti in activitate, precum si in cele 3 clase de evidenta, in rezerva, sunt:
    a) pentru sublocotenent si aspirant:
    - in activitate                                 - 35
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 45, 50
    b) pentru locotenent:
    - in activitate                                 - 38
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 40, 50
    c) pentru capitan:
    - in activitate                                 - 42
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 42, 50, 55
    d) pentru maior si locotenent-comandor:
    - in activitate                                 - 47
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 45, 50, 55
    e) pentru locotenent-colonel si capitan-comandor:
    - in activitate                                 - 53
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60
    f) pentru colonel si comandor:
    - in activitate                                 - 55
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60
    g) pentru general de brigada - cu o stea, general de flotila aeriana - cu o stea si contraamiral de flotila - cu o stea:
    - in activitate                                 - 56
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     -, -, 60
    h) pentru general maior - cu doua stele, contraamiral - cu doua stele:
    - in activitate                                 - 57
    - in rezerva - clasa a III-a                    - 62
    i) pentru general locotenent - cu trei stele, viceamiral - cu trei stele:
    - in activitate                                 - 58
    - in rezerva - clasa a III-a                    - 62
    j) pentru general - cu patru stele, amiral - cu patru stele:
    - in activitate                                 - 59
    - in rezerva - clasa a III-a                    - 64."
    15. Dupa articolul 93 se introduce articolul 93^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 93^1
    In Ministerul Apararii Nationale limitele de varsta in grad, in ani, pana la care maistrii militari si subofiterii pot fi mentinuti in activitate, precum si in cele 3 clase de evidenta, in rezerva, sunt:
    a) pentru maistru militar clasa a V-a si sergent:
    - in activitate                                 - 37
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 45, 50
    b) pentru maistru militar clasa a IV-a si sergent major:
    - in activitate                                 - 38
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 35, 45, 50
    c) pentru maistru militar clasa a III-a si plutonier:
    - in activitate                                 - 42
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 42, 50, 55
    d) pentru maistru militar clasa a II-a si plutonier major:
    - in activitate                                 - 47
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 45, 50, 50
    e) pentru maistru militar clasa I si plutonier adjutant:
    - in activitate                                 - 53
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60
    f) pentru maistru militar principal si plutonier adjutant principal:
    - in activitate                                 - 55
    - in rezerva - clasele I, a II-a si a III-a     - 50, 55, 60."
    16. Dupa articolul 94 se introduce articolul 94^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 94^1
    Pentru cadrele militare prevazute la art. 2 alin. 2^1 lit. Aa) stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul urmator, in timp de pace, este de 3 ani."
    17. Dupa articolul 108 se introduce articolul 108^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 108^1
    Gradul de sergent acordat militarilor din Ministerul Apararii Nationale pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se inlocuieste cu gradul de caporal.
    Pana la data de 31 decembrie 2003 se vor elimina toate cazurile care contravin prevederilor art. 75 alin. 2. In aceasta perioada cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau numite in functii prevazute in statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au, pot fi inaintate succesiv in grad pana la gradele prevazute in statele de organizare, daca au studiile corespunzatoare functiilor si au obtinut cel putin calificativul <<foarte bun>> in ultimul an de activitate."
    18. Dupa alineatul 2 al articolului 109 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile art. 2 alin. 2^1, art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) si f), art. 41^1, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art. 66 alin. 3 si 4, art. 75 alin. 2, art. 75^1, art. 85 alin. 1 lit. e^1), art. 92^1, art. 93^1 si ale art. 108^1 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale.
    Incadrarea, promovarea, limitele de varsta si conditiile de mentinere in magistratura militara sunt cele prevazute in Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicata. Trecerea in rezerva a magistratilor militari se face dupa eliberarea lor din functie, potrivit legii."
    Art. 2
    (1) In tot cuprinsul Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul sergent, respectiv sergenti, se inlocuieste, pentru Ministerul Apararii Nationale, cu termenul caporal, respectiv caporali. Coeficientul de ierarhizare al soldelor de grad pentru maistri militari clasa a V-a si sergenti este cel prevazut in Legea nr. 138/1999 pentru sergent.
    (2) Dispozitiile art. 55, 63 si 64 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum si orice alte dispozitii care contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in Ministerul Apararii Nationale.
    (3) Normele de trimitere la dispozitiile Legii nr. 80/1995 in tot cuprinsul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat si al Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza, pentru Ministerul Apararii Nationale, prin raportare la prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Gheorghe Matache,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 90/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 90 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu