Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 582 din 21 iunie 2001

pentru aprobarea Ghidului carierei militare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 371 din 10 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Pentru cadrele Ministerului Apararii Nationale se aproba Ghidul carierei militare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1
                         GHIDUL CARIEREI MILITARE

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Evolutia in cariera militara inseamna promovarea in functie si inaintarea in grad pentru cadrele militare performante, mentinerea in aceeasi functie sau numirea in functii succesive prevazute cu acelasi grad pentru cele competente si trecerea in rezerva pentru cele care au incheiat contractul si nu exista posibilitatea reinnoirii lui sau nu corespund cerintelor ori nevoilor Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 2
    Promovarea in functie si inaintarea in grad, precum si trecerea maistrilor militari si subofiterilor in corpul ofiterilor se fac in temeiul hotararilor comisiilor de selectie.
    Art. 3
    (1) Promovarea in functie si inaintarea in grad sunt conditionate de:
    a) indeplinirea stagiului minim obligatoriu, corespunzator cerintelor fiecarui tip de functie;
    b) calificativele obtinute pe parcursul intregii cariere militare;
    c) absolvirea cursului de cariera necesar in vederea indeplinirii atributiilor noii functii.
    (2) Tipurile de functii care trebuie indeplinite de ofiteri in perioada anterioara promovarii in functie, precum si stagiul minim corespunzator acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
    (3) Selectia in vederea frecventarii unui curs de cariera este conditionata de propunerea de a fi numit intr-o functie care necesita competenta asigurata prin acel curs.
    (4) Frecventarea unui curs de cariera se face incepand din ultimii 2 ani ai stagiului minim in gradul respectiv.
    (5) Tipurile de cursuri de cariera ce pot fi frecventate de ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
    (6) Ofiterii care dovedesc aptitudini deosebite pot frecventa cursul de pregatire in vederea indeplinirii unei misiuni de reprezentant militar in strainatate, pe orice treapta a carierei militare, pe baza hotararii comisiilor de selectie.
    (7) Echivalarea cursurilor si a studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare celor prevazute la alin. (5), se efectueaza anual prin dispozitie a sefului Directiei management resurse umane din cadrul Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 4
    Stagiul maxim in care un ofiter poate fi mentinut in aceeasi functie este de 4 ani, cu exceptia functiilor unicat. Functiile unicat se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

    CAP. 2
    Cariera ofiterilor

    SECTIUNEA 1
    Tipuri de cariera si categorii de ofiteri

    Art. 5
    Cariera ofiterilor este delimitata, in functie de natura cerintelor posturilor, de competentele impuse de acestea, precum si de nivelul studiilor necesare in vederea trecerii de pe o treapta pe alta a ierarhiei militare, in: cariera inferioara, corespunzatoare gradelor de sublocotenent/aspirant - capitan; cariera medie, corespunzatoare gradelor de maior/locotenent-comandor - locotenent-colonel/capitan-comandor; cariera superioara, corespunzatoare gradelor de colonel/comandor - general/amiral.
    Art. 6
    Ofiterii se pot afla in una dintre urmatoarele categorii:
    a) ofiteri de arme - ofiterii aflati in stadiul carierei inferioare, care au dobandit o specialitate militara intr-o arma prin absolvirea cursului de baza din scoala de aplicatie a armei respective;
    b) ofiteri de logistica - ofiterii aflati in stadiul carierei inferioare si medii, care au absolvit o institutie de invatamant superior de lunga durata si s-au specializat in unul dintre urmatoarele servicii:
    - serviciul administrativ - specialitatile intendenta, finante, carburanti-lubrifianti si constructii-cazare;
    - serviciul transporturi militare - specialitatile auto, cai ferate, aeriene, navale, cai de comunicatie, controlul si indrumarea circulatiei;
    - serviciul tehnico-ingineresc - specialitatile specifice structurilor militare;
    - serviciul medical si sanitar-veterinar - specialitatile existente pe plan national;
    c) ofiteri specialisti - ofiterii care, prin absolvirea unor institutii de invatamant superior specifice, au dobandit anterior intrarii in profesia militara sau pe parcursul carierei militare specializarea necesara pentru a exercita ocupatii de jurist, muzician, jurnalist, istoric, personalul didactic din invatamantul militar si cercetare stiintifica, precum si ofiterii care isi desfasoara activitatea in domeniul informatiilor militare;
    d) ofiteri de comanda si stat major - ofiterii aflati in stadiul carierei medii si superioare, proveniti din ofiteri de arme, ofiteri de logistica si ofiteri specialisti care, printr-o pregatire complementara adecvata, au dobandit specializarea necesara pentru a indeplini functii in statele majore de unitati - batalion, regiment sau similare - si de mari unitati sau in structuri superioare acestora, precum si functia de comandant al unei unitati militare de tip batalion sau similare acestuia;
    e) ofiteri de conducere - ofiterii aflati in stadiul carierei superioare care ocupa functii de conducere: comandant sau sef al unei structuri ori microstructuri militare, loctiitor - adjunct, secretar general adjunct etc. - al acesteia sau sef de stat major, in toate domeniile de activitate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Evolutia in cariera a ofiterilor de arme

    Art. 7
    Absolventii cursurilor de baza din scolile de aplicatie pot fi numiti pe toata durata stagiului in gradul de sublocotenent/aspirant in functii corespunzatoare gradului de sublocotenent/aspirant sau sublocotenent/aspirant - locotenent, aflate in structura subunitatilor si unitatilor, pana la regiment, divizion de nave, baza aeriana sau similare inclusiv, potrivit armei si specialitatii militare dobandite.
    Art. 8
    Sublocotenentii si aspirantii care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, apreciere de serviciu si care sunt incadrati intr-o functie de sublocotenent/aspirant - locotenent sunt inaintati in gradul urmator.
    Art. 9
    (1) Cursul de cariera necesar pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de capitan si pentru inaintarea in grad este cursul avansat sau un curs similar.
    (2) Locotenentii pot frecventa cursul avansat pentru ofiterii de arme sau cursul avansat de logistica. Frecventarea cursului avansat de logistica se face potrivit regulilor prevazute la art. 13.
    Art. 10
    Pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de maior (locotenent-comandor) si totodata pentru inaintarea in acest grad este necesara absolvirea cursului de stat major specific ofiterilor de arme sau a unui curs similar in domeniul logistic. Frecventarea cursurilor din domeniul logistic se face potrivit regulilor prevazute la art. 14.

    SECTIUNEA a 3-a
    Evolutia in cariera a ofiterilor de logistica

    1. Ofiterii din serviciile administrativ, transporturi militare si tehnico-ingineresc
    Art. 11
    (1) Ofiterii absolventi ai cursului de baza din scoala de aplicatie, specializati in serviciile administrativ si transporturi militare, sunt numiti in functia de sublocotenent/aspirant sau sublocotenent/aspirant - locotenent in orice unitate a armatei.
    (2) Ofiterii ingineri din serviciile tehnico-ingineresc si administrativ vor fi numiti in functii prevazute cu gradele de sublocotenent/aspirant sau sublocotenent/aspirant - locotenent, aflate in serviciile de logistica de la trupe, in formatiunile de exploatare si reparatii, in poligoane, in depozite de armament, munitii sau tehnica militara, precum si in institutii de cercetare-proiectare ale armatei.
    (3) Ofiterii ingineri, sefi de promotie, pot sa opteze pentru numirea, imediat dupa absolvire, in invatamantul militar, in functii corespunzatoare.
    (4) Sublocotenentii si aspirantii pot fi numiti pe toata durata stagiului in gradul de sublocotenent/aspirant, in functii corespunzatoare gradului de sublocotenent/aspirant - locotenent la esaloane similare celor in care sunt incadrati.
    Art. 12
    Sublocotenentii si aspirantii care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, apreciere de serviciu si sunt numiti intr-o functie de sublocotenent/aspirant - locotenent sunt inaintati in gradul urmator.
    Art. 13
    (1) Cursul de cariera necesar pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de capitan si pentru inaintarea in grad este cursul de cariera logistica sau un curs similar.
    (2) Frecventarea cursului avansat de cariera logistica in profilul uneia dintre specialitatile serviciului transporturi militare si specialitatile carburanti-lubrifianti si constructii-cazare, precum si din serviciul tehnico-ingineresc este permisa atat ofiterilor care indeplinesc functii de logistica, cat si ofiterilor de arme a caror specialitate corespunde unuia dintre aceste profiluri.
    (3) Ofiterii ingineri din serviciile tehnico-ingineresc si administrativ, numiti in institutii de cercetare-proiectare ale armatei, precum si cei din invatamantul militar vor absolvi studii aprofundate in domeniul lor de activitate in locul cursului avansat de logistica.
    (4) Absolventii cursului avansat de logistica sau ai unui curs similar si absolventii studiilor aprofundate sunt promovati intr-o functie de capitan, in specialitatea data de profilul cursului absolvit, daca indeplinesc si celelalte conditii.
    Art. 14
    (1) Cursul de cariera necesar pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de maior/locotenent-comandor si pentru inaintarea in grad este cursul de management al sistemelor tehnice ori cursul de stat major logistic/similare.
    (2) Cursul de management al sistemelor tehnice poate fi frecventat de capitanii de logistica sau de arme care ocupa functii in specialitatile serviciului transporturi militare si in specialitatea constructii-cazare, precum si in serviciul tehnico-ingineresc.
    (3) Cursul de stat major logistic poate fi frecventat de capitanii de logistica sau de arme care ocupa functii in specialitatile intendenta, finante si carburanti-lubrifianti.
    (4) Ofiterii ingineri din serviciul tehnico-ingineresc si administrativ, numiti in institutii de cercetare-proiectare ale armatei, precum si cei din invatamantul militar vor absolvi o forma de invatamant postuniversitar, alta decat studii aprofundate, in locul unuia dintre cursurile mentionate la alin. (1).
    2. Ofiterii din serviciul medical si sanitar-veterinar
    Art. 15
    Absolventii institutiilor de formare a personalului medical si sanitar-veterinar sunt numiti in functii pe baza criteriilor si a metodologiei pentru unitatile sanitare publice, cu respectarea corelatiei directe grad-functie.
    Art. 16
    Ofiterii din serviciul medical si sanitar-veterinar sunt promovati in functie si inaintati in gradul urmator cu respectarea urmatoarelor conditii de specializare:
    a) in functii prevazute cu gradele de locotenent si capitan - sa fi absolvit cursul pentru medicii sefi de unitate sau sa se afle in pregatire prin rezidentiat;
    b) in functii prevazute cu gradele de maior si locotenent-colonel - sa se afle in pregatire prin rezidentiat sau sa fie confirmati ca medic specialist; pentru specialitatile Medicina generala, Stomatologie si Farmacie - sa fi absolvit cursul de specializare pentru medicii sefi de mari unitati;
    c) in functii prevazute cu gradul de colonel - sa fie confirmati ca medic primar si sa fi absolvit cursul postuniversitar de perfectionare, corespunzator grupei de specialitati militare in care sunt confirmati, ori sa detina titlul de doctor in stiinte medicale; pentru medicii de medicina generala - sa fi absolvit un curs postuniversitar de specialitate.
    Art. 17
    Promovarea in functii de sefi de sectii ori de laboratoare sau in functii de farmacist-sef la spitale, ambulatoriile de specialitate ale acestora si la centrele de sanatate militare se face prin concurs organizat pe baza criteriilor aprobate de ministrul apararii nationale, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Art. 18
    Promovarea in functii de medici, corespunzatoare gradului de general de brigada si superioare acestuia, se face potrivit regulilor prevazute la art. 30 - 34.

    SECTIUNEA a 4-a
    Evolutia in cariera a ofiterilor specialisti

    Art. 19
    Ofiterii specialisti proveniti din randul absolventilor institutiilor de invatamant superior de profilul domeniului de activitate se numesc, in raport cu nevoile armatei, pe functii corespunzatoare gradului.
    Art. 20
    Ofiterii specialisti proveniti din randul ofiterilor de arme sau de logistica, care au absolvit o institutie de invatamant superior de profilul ocupatiei respective, se numesc, in raport cu nevoile armatei, pe functii corespunzatoare gradului detinut la data respectiva.
    Art. 21
    Pentru promovarea in functie a ofiterilor specialisti si pentru inaintarea in grad a acestora se au in vedere reglementarile in vigoare pe plan national si in domeniul respectiv de activitate, respectandu-se principiul corelatiei directe grad - functie.
    Art. 22
    Promovarea in functii prevazute cu gradul de colonel-comandor este conditionata de absolvirea unui curs postuniversitar corespunzator domeniului in care va fi numit.
    Art. 23
    Promovarea in functii corespunzatoare gradului de general de brigada - cu o stea, general de flotila aeriana - cu o stea, contraamiral de flotila - cu o stea si superioare acestuia se va face potrivit regulilor prevazute la art. 30 - 34.

    SECTIUNEA a 5-a
    Evolutia in cariera a ofiterilor de comanda si stat major

    Art. 24
    Ofiterii de arme, de logistica si specialistii care au absolvit unul dintre cursurile de cariera de stat major devin ofiteri de comanda si stat major o data cu promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de maior/locotenent-comandor.
    Art. 25
    Ofiterii de comanda si stat major, cu gradul de maior/locotenent-comandor, pot frecventa cursul interarme din Academia de Inalte Studii Militare, in specializarile si profilurile corespunzatoare armelor/serviciilor in care sunt confirmati.
    Art. 26
    Dupa absolvirea cursului interarme ofiterii vor fi numiti intr-o functie prevazuta cu gradul de locotenent-colonel/capitan-comandor din statele majore ale marilor unitati si comandamentele superioare acestora sau pe o functie de comandant de unitate ori formatiune militara, corespunzatoare gradului de locotenent-colonel/capitan-comandor.
    Art. 27
    Ofiterii care nu au absolvit cursul interarme pot fi promovati intr-o functie corespunzatoare gradului de locotenent-colonel/capitan-comandor daca:
    a) sunt absolventi, cu diploma de licenta, ai unor institutii de invatamant superior, in specializari si profiluri corespunzatoare noii functii;
    b) functia nu necesita exclusiv specializare interarme;
    c) indeplinesc celelalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 28
    Ofiterii pot fi promovati intr-o functie prevazuta cu gradul de colonel/comandor, fara atributii de conducere, daca au absolvit o forma de invatamant postuniversitar corespunzatoare domeniului de activitate al respectivei functii.

    SECTIUNEA a 6-a
    Evolutia in cariera a ofiterilor de conducere

    Art. 29
    Promovarea intr-o functie de conducere prevazuta cu gradul de colonel/comandor este conditionata de absolvirea unei forme de invatamant postuniversitar de conducere, corespunzator domeniului de activitate al respectivei functii, sau de obtinerea titlului de doctor.
    Art. 30
    Pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de general de brigada - cu o stea, respectiv general de flotila aeriana - cu o stea, contraamiral de flotila - cu o stea, si pentru inaintarea in grad este necesara absolvirea cursului postuniversitar de conducere strategica din Academia de Inalte Studii Militare sau a Colegiului National de Aparare ori a unui curs similar din strainatate sau detinerea titlului de doctor.
    Art. 31
    Ofiterii care au absolvit o forma de pregatire prevazuta la art. 30 pot fi promovati in functii corespunzatoare gradului de general de brigada - cu o stea, respectiv general de flotila aeriana - cu o stea, contraamiral de flotila - cu o stea, daca:
    a) au indeplinit timp de cel putin 3 ani functii prevazute cu gradul de colonel-comandor;
    b) au obtinut calificativul "foarte bun" prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani;
    c) sunt evaluati cel putin la nivelul 3 pe fiecare dintre cele 4 deprinderi, conform STANAG - 6001, in una dintre limbile engleza, franceza sau germana.
    Art. 32
    Generalii de brigada - cu o stea, respectiv generalii de flotila aeriana - cu o stea si contraamiralii de flotila - cu o stea, pot fi numiti intr-o functie prevazuta cu gradul de general maior - cu doua stele, respectiv contraamiral - cu doua stele, daca au indeplinit timp de minimum 2 ani o functie prevazuta cu gradul de general de brigada - cu o stea, respectiv general de flotila aeriana - cu o stea si contraamiral de flotila - cu o stea, si au fost apreciati in perioada stagiului minim in grad numai cu calificativul "foarte bun".
    Art. 33
    Generalii maiori - cu doua stele, respectiv contraamiralii - cu doua stele, pot fi numiti intr-o functie prevazuta cu gradul de general locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, daca au indeplinit timp de minimum 2 ani o functie prevazuta cu gradul de general maior - cu doua stele, respectiv contraamiral - cu doua stele, si au fost apreciati in perioada stagiului minim in grad numai cu calificativul "foarte bun".
    Art. 34
    Generalii locotenenti - cu trei stele, respectiv viceamiralii - cu trei stele, pot fi numiti intr-o functie prevazuta cu gradul de general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, dupa indeplinirea unui stagiu minim in grad de un an.

    CAP. 3
    Cariera maistrilor militari si subofiterilor

    SECTIUNEA 1
    Categorii de maistri militari si subofiteri

    Art. 35
    In raport cu domeniul in care isi desfasoara activitatea si cu stadiul carierei militare in care se afla, maistrii militari si subofiterii se pot afla in una dintre urmatoarele categorii:
    a) maistri militari si subofiteri luptatori - maistrii militari si subofiterii aflati in prima parte a carierei militare, care ocupa functii de comandanti/sefi de microstructuri - echipe, echipaje, posturi, grupe, grupuri, plutoane/similare, aflate in compunerea batalioanelor si a regimentelor sau a unitatilor si formatiunilor similare acestora;
    b) maistri militari si subofiteri specialisti - maistrii militari si subofiterii care ocupa functii de specialisti tehnici si sefi de structuri tehnice - sef grupa reparatii, sef atelier, sef sectie, cei din domeniul informatii militare, precum si subofiterii sanitari, veterinari si instrumentisti din muzicile militare;
    c) maistri militari si subofiteri de stat major - provin din maistri militari si subofiteri luptatori si specialisti si ocupa functii in comandamente de batalion si superioare acestora, in toate domeniile activitatii de stat major, precum si functii de consilieri ai comandantilor/sefilor;
    d) maistri militari si subofiteri de administratie - provin din maistri militari si subofiteri luptatori si specialisti si ocupa functii in domenii ca: gestiune materiala, financiara, administrare cazarmi, aprovizionare si altele asemenea.

    SECTIUNEA a 2-a
    Evolutia in cariera a maistrilor militari si subofiterilor luptatori

    Art. 36
    (1) Absolventii institutiilor de formare a maistrilor militari si a subofiterilor sunt numiti in functii de luptator din structura subunitatilor si unitatilor pana la regiment/similare inclusiv, corespunzatoare gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent sau maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a IV-a/sergent - sergent major.
    (2) Dupa numirea in prima functie maistrii militari si subofiterii pot fi mutati pe toata durata stagiului in gradul de maistru militar clasa a V-a/sergent numai in functii si la esaloane similare celor prevazute la alin. (1).
    Art. 37
    Maistrii militari si subofiterii numiti in functii corespunzatoare gradelor de maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a IV-a/sergent - sergent major, care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad si apreciere de serviciu, sunt inaintati in gradul urmator daca indeplinesc celelalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 38
    (1) Pentru promovarea intr-o functie de loctiitor comandant pluton/similare sau de instructor, prevazuta cu gradul de maistru militar clasa a III-a/plutonier si superioare acestuia, este necesara absolvirea cursului de loctiitor comandant pluton/similare sau a celui de instructor.
    (2) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori pot urma unul dintre cursurile prevazute la alin. (1) daca au indeplinit timp de minimum 2 ani functia de comandant de grupa/similare.
    (3) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori care au absolvit unul dintre cursurile mentionate la alin. (1) vor fi inaintati in gradul urmator daca indeplinesc celelalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 39
    (1) Pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier major este necesara absolvirea unui curs de cariera.
    (2) Maistrii militari si subofiterii pot urma unul dintre cursurile de cariera organizate in scolile de aplicatie ale armelor, daca au indeplinit timp de cel putin 3 ani o functie de comandant de pluton ori loctiitor sau de instructor in centre de instructie si in alte institutii similare.
    (3) Maistrii militari si subofiterii care opteaza pentru un curs de cariera isi pot continua cariera militara in unul dintre domeniile stat major sau administratie, in raport cu tipul de curs absolvit.

    SECTIUNEA a 3-a
    Evolutia in cariera a maistrilor militari si subofiterilor specialisti

    Art. 40
    (1) Absolventii institutiilor militare de formare a maistrilor militari si a subofiterilor specialisti sunt numiti in functii de specialist in exploatarea, intretinerea si repararea tehnicii de lupta, operator, comandant post de lupta/similare, respectiv in functii de subofiteri sanitari, veterinari sau instrumentisti din muzicile militare, din structura unitatilor si formatiunilor pana la regiment/similare inclusiv, prevazute cu gradul de maistru militar clasa a V-a/sergent sau maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a IV-a/sergent - sergent major.
    (2) Dupa numirea in prima functie maistrii militari si subofiterii pot fi mutati pe toata durata stagiului in gradul de maistru militar clasa a V-a/sergent numai in functii si la esaloanele similare celor prevazute la alin. (1).
    Art. 41
    Maistrii militari si subofiterii numiti in functii corespunzatoare gradelor de maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a IV-a/sergent - sergent major, care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad si apreciere de serviciu, sunt inaintati in gradul urmator daca indeplinesc celelalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 42
    (1) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori pot urma cursul de loctiitor comandant pluton/similare sau cel de instructor daca au indeplinit timp de minimum 2 ani o functie de comandant de grupa/similare.
    (2) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori si maistrii militari clasa a III-a/plutonierii, care au absolvit unul dintre cursurile prevazute la alin. (1), sunt numiti in functii corespunzatoare tipului de curs absolvit, iar ulterior isi pot continua cariera militara fie ca maistri militari si subofiteri specialisti, fie ca maistri militari/subofiteri luptatori.
    (3) Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori care au absolvit unul dintre cursurile mentionate la alin. (1) si care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad si apreciere de serviciu pot fi inaintati in gradul urmator.
    Art. 43
    Pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier major este necesara, pe langa indeplinirea celorlalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare, si absolvirea unuia dintre cursurile de stat major, administratie sau de conducere a structurilor tehnice.
    Art. 44
    Maistrii militari si subofiterii care au absolvit un curs de cariera isi pot continua cariera militara in unul dintre domeniile stat major, administratie sau conducere a structurilor tehnice, in raport cu tipul de curs absolvit.
    Art. 45
    Pentru promovarea in functie si inaintarea in grad a maistrilor militari si a subofiterilor din domeniul informatiilor militare, precum si a subofiterilor sanitari, veterinari si instrumentisti din muzicile militare se aplica in mod corespunzator reglementarile aprobate pe plan national pentru domeniile respective de activitate.

    SECTIUNEA a 4-a
    Evolutia in cariera a maistrilor militari si subofiterilor specialisti, de stat major si de administratie

    Art. 46
    Pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de maistru militar clasa I/plutonier adjutant este necesara, pe langa indeplinirea celorlalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare, si absolvirea cursului de maistri militari clasa I sau subofiteri adjutanti.
    Art. 47
    Maistrii militari si subofiterii pot fi promovati intr-o functie prevazuta cu gradul de maistru militar principal/plutonier adjutant principal daca, pe langa celelalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare, indeplinesc si urmatoarele conditii:
    a) au un stagiu de minimum 3 ani in functii prevazute cu gradul de maistru militar clasa I/plutonier adjutant in: structuri superioare batalionului/similare - pentru maistrii militari si subofiterii de stat major; depozite aflate in subordinea nemijlocita a statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare - pentru maistrii militari si subofiterii de administratie; ateliere, baze de reparatii - pentru maistrii militari si subofiterii specialisti;
    b) au obtinut cel putin calificativul "foarte bun" prin aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani.

    CAP. 4
    Reguli de trecere a maistrilor militari si a subofiterilor in corpul ofiterilor

    Art. 48
    Maistrii militari si subofiterii pot trece in corpul ofiterilor in raport cu nevoile Ministerului Apararii Nationale, numai in perioada stagiilor in gradele de maistru militar clasa a IV-a/sergent major si maistru militar clasa a III-a/plutonier.
    Art. 49
    Pot fi trecuti in corpul ofiterilor, la propunerea comisiilor de selectie, maistrii militari si subofiterii care, pe langa celelalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare, indeplinesc si urmatoarele conditii:
    a) au absolvit o institutie de invatamant de nivel universitar de lunga durata, cu diploma de licenta/absolvire, in specializari echivalente armelor si specialitatilor militare;
    b) au obtinut calificativul "foarte bun" prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani;
    c) au absolvit cursul de formare a ofiterilor organizat in acest sens;
    d) au o vechime minima de 5 ani ca maistru militar, respectiv subofiter.
    Art. 50
    Maistrii militari si subofiterii sunt trimisi la cursuri de formare a ofiterilor, daca exista functii vacante de ofiteri, corespunzatoare armelor acestora, prevazute cu gradul de sublocotenent/aspirant-locotenent sau locotenent, in care urmeaza sa fie incadrati.

    CAP. 5
    Organizarea, competentele si functionarea comisiilor de selectie

    Art. 51
    (1) Comisiile de selectie sunt grupuri de lucru temporar constituite in scopul selectionarii cadrelor militare care vor fi promovate in functii si inaintate in gradul urmator, precum si a maistrilor militari si subofiterilor care urmeaza sa fie trecuti in corpul ofiterilor.
    (2) Componenta si competentele comisiilor de selectie sunt stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 52
    Comisiile de selectie analizeaza si selectioneaza cadrele militare pe baza standardelor aprobate de ministrul apararii nationale la propunerea Directiei management resurse umane din cadrul Ministerului Apararii Nationale, respectand urmatoarele criterii:
    a) calificativele obtinute in cariera militara prin aprecierile de serviciu;
    b) rezultatele obtinute la cursul de cariera care asigura pregatirea necesara pentru promovarea in functie;
    c) experienta profesionala concretizata in functiile indeplinite;
    d) stagiul in gradul detinut;
    e) nivelul calificarii profesionale, in cazul specialitatilor care au prevazute titluri de clasa;
    f) procesul de pregatire parcurs anterior: studii universitare, postuniversitare, cursuri de specializare si perfectionare;
    g) nivelul de cunoastere a limbilor straine utilizate in statele membre NATO;
    h) starea de sanatate si nivelul pregatirii fizice;
    i) aptitudini specifice functiei in care urmeaza promovarea, mentionate in aprecierea de serviciu.
    Art. 53
    Comisiile de selectie vor avea un secretariat format din 1 - 3 persoane, cu activitate permanenta, constituit intr-un compartiment distinct in structurile de personal la esaloanele unde sunt organizate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 54
    In perioada de tranzitie stabilita de lege ofiterii, maistrii militari si subofiterii incadrati in functii prevazute in statele de organizare cu grade superioare celor pe care le detin pot fi numiti, in raport cu nevoile fortelor armatei, in functii prevazute cu grade mai mici decat cele din care provin.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 582/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 582 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu