E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 8 2002 modificat de Hotărârea 93 2005
Articolul 2 din actul OUG 8 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 3 din actul OUG 8 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 94 2004
OUG 8 2002 modificat de Hotărârea 489 2004
Articolul 2 din actul OUG 8 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 399 2003
Articolul 4 din actul OUG 8 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 399 2003
Articolul 5 din actul OUG 8 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 399 2003
Articolul 6 din actul OUG 8 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 399 2003
Articolul 6 din actul OUG 8 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 399 2003
OUG 8 2002 modificat de Hotărârea 1169 2003
OUG 8 2002 aprobat de Legea 307 2002
OUG 8 2002 modificat de Legea 307 2002
Articolul 1 din actul OUG 8 2002 modificat de Legea 307 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 8 din  7 februarie 2002

privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare a pietelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 114 din 12 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut in valoare de 80 milioane dolari S.U.A. dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finantarea Proiectului de dezvoltare a pietelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001.
    Art. 2
    (1) Administrarea resurselor si implementarea proiectului, inclusiv asigurarea efectuarii auditului, vor fi realizate de banca trezoriera care va fi selectata de Ministerul Finantelor Publice (M.F.P.) si acceptata de B.I.R.D.
    (2) M.F.P. va incheia cu banca trezoriera un acord de administrare a resurselor si de implementare a proiectului, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile partilor, inclusiv marja perceputa pentru acoperirea costurilor activitatilor efectuate de aceasta si care va fi suportata de institutiile financiare participante, definite in art. 1 din acordul de imprumut.
    (3) M.F.P. va incheia acorduri de finantare, astfel cum sunt definite in art. 1 din acordul de imprumut, cu institutiile financiare participante, selectate in conformitate cu criteriile de eligibilitate specificate in anexa nr. 6 la acordul de imprumut.
    Art. 3
    (1) Supravegherea activitatilor de implementare a proiectului va fi asigurata de Unitatea de management a proiectului (U.M.P.) din cadrul M.F.P.
    (2) Cheltuielile de functionare ale U.M.P./M.F.P., inclusiv salariile personalului angajat, astfel cum sunt descrise in partea C a anexei nr. 2 la acordul de imprumut, vor fi acoperite din sumele alocate cu aceasta destinatie in anexa nr. 1 la acordul de imprumut.
    Art. 4
    Contributia Guvernului Romaniei la finantarea proiectului se va asigura de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P., si va acoperi:
    a) o parte a cheltuielilor curente de operare a U.M.P./M.F.P., astfel cum este specificat in anexa nr. 1 la acordul de imprumut;
    b) taxe si impozite datorate si platibile pe teritoriul Romaniei, aferente activitatilor prevazute in partea C (1) si (2) a) - e) din anexa nr. 2 la acordul de imprumut.
    Art. 5
    Rambursarea imprumutului, plata dobanzilor si comisioanelor aferente vor fi asigurate astfel:
    a) de banca trezoriera, pentru:
    (i) activitatile finantate in cadrul partilor A si C (2) f) si g) din anexa nr. 2 la acordul de imprumut, de la institutiile financiare participante, care asigura plata dobanzilor aferente fondurilor utilizate si ramburseaza sumele capitalului subimprumutat, din sumele recuperate de la beneficiarii finali ai liniilor de credit (persoane fizice si juridice);
    (ii) activitatile finantate in cadrul partii B din anexa nr. 2 la acordul de imprumut, de la institutiile financiare participante, care asigura plata dobanzilor aferente fondurilor utilizate si ramburseaza sumele capitalului subimprumutat;
    b) de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - "Actiuni generale", pentru:
    (i) activitatile finantate in cadrul partii C (1) si (2) a) - e) din anexa nr. 2 la acordul de imprumut, plata dobanzilor aferente si rambursarea imprumutului;
    (ii) comisionul de angajament de 0,75% aplicat sumelor neutilizate din imprumut, acesta urmand sa fie partial recuperat de la institutiile financiare participante, pe masura tragerii sumelor din imprumut si subimprumutarii acestora beneficiarilor finali;
    (iii) comisionul initial, de 1% din valoarea imprumutului.
    Art. 6
    Riscul de neplata a sumelor aferente microimprumuturilor si subimprumuturilor va fi suportat:
    a) in intregime de catre institutiile financiare participante, in cazul subimprumuturilor si leasingului financiar acordate in cadrul partii A (1) si (2) din anexa nr. 2 la acordul de imprumut;
    b) in proportie de 25% de catre furnizorii de servicii si de 75% de catre Guvern, de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - "Actiuni generale", in cazul microimprumuturilor acordate in cadrul partii A (3) din anexa nr. 2 la acordul de imprumut, proportional cu volumul surselor de finantare pentru acoperirea proiectelor.
    Art. 7
    (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca prin M.F.P., de comun acord cu B.I.R.D., sa introduca pe parcursul derularii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de B.I.R.D. sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    (2) Amendamentele la acordul de imprumut convenite conform alin. (1) se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    Imprumut nr. 4602 RO

                           ACORD DE iMPRUMUT*)

    Acord, datat 30 aprilie 2001, intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

    *) Traducere.

    Avand in vedere ca:
    A. Banca a primit o scrisoare datata 28 februarie 2001 din partea Imprumutatului, descriind un program de politici si actiuni (Programul), structurat in doua etape, destinat promovarii cresterii economice si reducerii saraciei in zonele rurale ale Imprumutatului prin furnizarea de servicii financiare;
    B. Imprumutatul a cerut Bancii sa sprijine realizarea celor doua etape ale Programului prin acordarea unor imprumuturi Imprumutatului, a caror suma totala nu va depasi echivalentul a 150.000.000 USD pe o perioada de 7 ani;
    C. Imprumutatul, declarandu-se satisfacut in ceea ce priveste fezabilitatea si prioritatea Proiectului descris in anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), care constituie prima etapa a Programului, a solicitat Bancii sa sprijine finantarea Proiectului; si
    avand in vedere ca Banca a acceptat, pe baza, inter alia, a urmatoarelor, sa acorde Imprumutatului imprumutul in termenii si conditiile prevazute in acest acord,
    partile convin dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale. Definitii

    Sectiunea 1.01
    "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie pentru imprumuturi intr-o singura valuta" ale Bancii, datate 30 mai 1995 (modificate la 6 octombrie 1999), impreuna cu modificarile prevazute in continuare (Conditiile generale), constituie parte integranta a acestui acord.
    Paragraful (c) din sectiunea 9.07 din Conditiile generale se modifica si se citeste dupa cum urmeaza:
    "(c) Nu mai tarziu de 6 luni inainte de data inchiderii sau orice alta data convenita in acest scop intre Imprumutat si Banca, Imprumutatul va elabora si va furniza Bancii un raport, in scopul si cu detaliile pe care Banca le va solicita in mod rezonabil, asupra executiei si operarii initiale a Proiectului, costurilor acestuia si beneficiilor obtinute sau care urmeaza sa fie obtinute din acesta, indeplinirii de catre Imprumutat si Banca a obligatiilor care le revin in cadrul acordului de imprumut, precum si realizarii obiectivelor imprumutului."

    Sectiunea 1.02
    In afara cazului in care contextul reclama altfel, termenii definiti in Conditiile generale si in preambulul la prezentul acord vor avea intelesurile respective, iar urmatorii termeni suplimentari vor avea intelesurile urmatoare:
    a) acord de agent si cofinantare inseamna un acord care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat si un furnizor de servicii (definit in continuare), in conformitate cu prevederile paragrafului 3 din anexa nr. 5 la acest acord;
    b) beneficiar inseamna o persoana fizica sau juridica eligibila, in conformitate cu criteriile prevazute in paragraful 1 din partea B a anexei A la anexa nr. 5 la acest acord, sa obtina un subimprumut (definit in continuare), un leasing financiar (definit in continuare) sau un microimprumut (definit in continuare);
    c) categorii eligibile inseamna categoriile (1) - (6) descrise in tabelul din partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord;
    d) cheltuieli eligibile inseamna cheltuieli efectuate pentru bunuri, lucrari, servicii sau alte costuri operationale in cadrul Proiectului, mentionate in sectiunea 2.02 a acestui acord;
    e) leasing financiar inseamna orice transfer de posesie de bunuri efectuat de catre o societate de leasing (definita in continuare) catre un beneficiar, pe baza unui acord de leasing, pentru utilizarea temporara a bunurilor de catre beneficiar in scopul realizarii unui subproiect (definit in continuare);
    f) IAPSO inseamna Oficiul pentru servicii de achizitii intre agentii din cadrul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);
    g) societate de leasing inseamna o societate infiintata in conformitate cu legile in vigoare ale Imprumutatului si care deruleaza activitati de leasing cu active comerciale pe teritoriul Imprumutatului;
    h) lei inseamna moneda Imprumutatului;
    i) microimprumut inseamna un imprumut acordat sau propus sa fie acordat de catre un furnizor de servicii unui beneficiar in scopul realizarii unui subproiect;
    j) acord de microimprumut inseamna un acord care urmeaza sa se incheie intre un furnizor de servicii si un beneficiar in scopurile partii A.3 a Proiectului;
    k) manual operational inseamna manualul care urmeaza sa fie adoptat de Imprumutat si care stabileste procedurile operationale si administrative pentru creditare si pentru derularea facilitatii de leasing in cadrul partii A a Proiectului, privind elaborarea, aprobarea, operarea, finantarea, implementarea si supervizarea subproiectelor, precum si procedurile pentru implementarea partilor B si C ale Proiectului;
    l) acord de participare inseamna un acord care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat si o banca privata de credit (BPC), in conformitate cu prevederile paragrafului 7 din anexa nr. 5 la acest acord;
    m) banca participanta intermediara sau BPI inseamna o banca eligibila, in conformitate cu prevederile partii A a anexei nr. 6 la acest acord, sa acorde subimprumuturi sau sa deruleze operatiuni de leasing financiar catre beneficiari, in cadrul partilor A.1 si A.2 ale Proiectului;
    n) banca privata de credit sau BPC inseamna o banca comerciala eligibila sa participe in cadrul partii B a Proiectului, in conformitate cu criteriile prevazute in paragraful 7 al anexei nr. 5 la acest acord;
    o) U.M.P. inseamna Unitatea de management a Proiectului, infiintata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 376/2001;
    p) imprumut subsidiar BPC inseamna un imprumut acordat sau propus sa fie acordat de catre imprumutat unei BPC in cadrul unui acord de participare care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat si fiecare BPC;
    q) raport de management al Proiectului inseamna fiecare raport elaborat in conformitate cu prevederile sectiunii 4.02 a acestui acord;
    r) acord de administrare a imprumutului inseamna un acord care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat si banca trezoriera si care poate fi amendat in timp, toate anexele si conventiile agreate ulterior constituind parte integranta a acordului de administrare a imprumutului;
    s) furnizor de servicii inseamna o entitate eligibila, in conformitate cu criteriile prevazute in partea A a anexei B la anexa nr. 5 la acest acord, sa acorde microimprumuturi beneficiarilor in cadrul partii A.3 a Proiectului;
    t) cont special inseamna contul la care se face referire in partea B a anexei nr. 1 la acest acord;
    u) Consiliu de coordonare inseamna consiliul infiintat de Imprumutat prin Ordinul ministrului finantelor publice si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 319/2001;
    v) subimprumut inseamna un imprumut acordat sau propus sa fie acordat de catre o BPI unui beneficiar in scopul finantarii unui subproiect;
    w) subproiect inseamna un proiect specific sau o investitie care urmeaza sa fie realizata in cadrul partii A a Proiectului, propusa de un beneficiar pentru a fi realizata prin utilizarea unui subimprumut, unui leasing financiar sau unui microimprumut;
    x) imprumut subsidiar inseamna un imprumut acordat in cadrul acordului de imprumut subsidiar;
    y) acord de imprumut subsidiar inseamna un acord care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat si o BPI sau o societate de leasing, in conformitate cu prevederile paragrafului 2 din anexa nr. 5 la acest acord; si
    z) banca trezoriera inseamna o banca comerciala, selectata in conformitate cu criterii satisfacatoare pentru Banca, pentru a administra, in numele Imprumutatului, tragerile fondurilor in cadrul Proiectului.

    Art. 2
    Imprumutul

    Sectiunea 2.01
    Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si conditiile prevazute sau la care se face referire in acordul de imprumut, o suma egala cu 80.000.000 USD.

    Sectiunea 2.02
    Sumele imprumutului pot fi trase din contul imprumutului, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru: (i) sume platite (sau, daca Banca va fi de acord astfel, care urmeaza sa fie platite) de catre Imprumutat in cadrul tragerilor efectuate de un beneficiar in cadrul unui subimprumut, leasing financiar sau microimprumut, privind costurile rezonabile ale bunurilor si serviciilor necesare pentru subproiect, in legatura cu care se solicita cererea de tragere din contul de imprumut; si (ii) cheltuieli efectuate (sau, daca Banca va fi de acord astfel, care urmeaza sa fie efectuate) privind costurile rezonabile ale bunurilor, lucrarilor si serviciilor necesare partilor B si C ale Proiectului si care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului.

    Sectiunea 2.03
    Data inchiderii va fi 31 ianuarie 2006 sau o data ulterioara, dupa cum va stabili Banca. Banca va notifica Imprumutatului cu promptitudine aceasta data.

    Sectiunea 2.04
    La data sau imediat dupa data intrarii in efectivitate Imprumutatul va plati Bancii un comision egal cu 1% din sumele imprumutului.

    Sectiunea 2.05
    Imprumutatul va plati periodic Bancii un comision de angajament la o rata de trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicata la suma neutilizata din imprumut.

    Sectiunea 2.06
    a) Imprumutatul va plati periodic dobanda aferenta sumelor trase din imprumut si nerambursate, la o rata egala cu rata de baza LIBOR plus marja totala LIBOR, aferente fiecarei perioade de dobanda.
    b) Pentru scopurile acestei sectiuni:
    (i) perioada de dobanda inseamna perioada initiala de la - si incluzand - data prezentului acord pana la, dar excluzand, prima data de plata a dobanzii care survine dupa aceasta, iar dupa perioada initiala, fiecare perioada de la - si incluzand - data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand, data de plata a dobanzii imediat urmatoare;
    (ii) data de plata a dobanzii inseamna fiecare data specificata in sectiunea 2.07 din acest acord;
    (iii) rata dobanzii cu baza LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata oferita pe piata interbancara londoneza la depozitele pe 6 luni in dolari S.U.A., valabila in prima zi a unei astfel de perioade de dobanda (sau, in cazul perioadei initiale de dobanda, rata valabila in prima zi a unei astfel de perioade de dobanda sau in ziua imediat urmatoare), dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca procent pe an;
    (iv) marja totala LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata pentru o astfel de perioada de dobanda, mai mica (sau mai mare) decat ratele oferite pe piata interbancara londoneza, sau alte rate de referinta la depozite pe 6 luni, aplicata la imprumuturile nerambursate ale Bancii sau la parti din acestea, alocate de catre Banca pentru finantarea imprumuturilor intr-o singura valuta, sau la parti din acestea care includ imprumutul, dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca procent pe an.
    c) Banca va notifica cu promptitudine Imprumutatului rata dobanzii cu baza LIBOR si marja totala LIBOR pentru fiecare perioada de dobanda, de indata ce acestea vor fi determinate.
    d) Ori de cate ori, avand in vedere schimbarile survenite in practicile pietei care ar putea afecta determinarea ratelor dobanzii la care se face referire in prezenta sectiune, Banca decide ca este in interesul tuturor imprumutatilor sai si al Bancii sa aplice o modalitate de determinare a ratelor dobanzii aplicabile imprumutului, alta decat cea prevazuta in sectiunea mentionata, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobanzii aplicabile imprumutului, nu mai devreme de 6 luni dupa ce a notificat Imprumutatului noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectiva la expirarea perioadei de notificare, in afara cazului in care Imprumutatul instiinteaza Banca, in decursul perioadei mentionate, asupra obiectiilor sale, caz in care modificarea respectiva nu va fi aplicata in cadrul imprumutului.

    Sectiunea 2.07
    Dobanda si alte comisioane vor fi platite semestrial, la datele de 15 februarie si 15 august ale fiecarui an.

    Sectiunea 2.08
    Imprumutatul va rambursa imprumutul in conformitate cu graficul de rambursare prevazut in anexa nr. 3 la acest acord.

    Art. 3
    Executia Proiectului

    Sectiunea 3.01
    a) Imprumutatul isi declara angajamentul fata de obiectivele Proiectului si pentru aceasta va realiza Proiectul, cu diligenta si eficienta cuvenite si in conformitate cu practici administrative, financiare, tehnice si de mediu corespunzatoare, si va furniza cu promptitudinea necesara fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.
    b) Fara a contraveni prevederilor paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului in care Imprumutatul si Banca vor conveni altfel, Imprumutatul va realiza Proiectul in conformitate cu programul de implementare stabilit in anexa nr. 5 la acest acord.

    Sectiunea 3.02
    a) Daca Banca nu va stabili altfel, Imprumutatul se angajeaza ca subimprumuturile, facilitatile de leasing financiar si microimprumuturile vor fi acordate in conformitate cu procedurile, termenii si conditiile prevazute sau la care se face referire in partile A si B ale anexei nr. 5 la acest acord.
    b) Imprumutatul isi va exercita drepturile in legatura cu fiecare subproiect in asa fel incat: (i) sa protejeze interesele Bancii si ale Imprumutatului; (ii) sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin acest acord; si (iii) sa realizeze scopurile Proiectului.

    Sectiunea 3.03
    Daca Banca nu va conveni altfel, achizitiile de bunuri, lucrari si servicii de consultanta necesare Proiectului si care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului vor fi efectuate in conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acest acord.

    Sectiunea 3.04
    Pentru scopurile sectiunii 9.07 din Conditiile generale si fara a limita prevederile acesteia, Imprumutatul:
    a) va elabora, pe baza unor reguli acceptabile Bancii, si va furniza Bancii, nu mai tarziu de 6 luni inainte de data inchiderii sau o alta data ulterioara, care poate fi convenita intre Imprumutat si Banca in acest scop, un plan pentru operarea viitoare a Proiectului; si
    b) va oferi Bancii posibilitatea de a analiza impreuna cu Imprumutatul planul mentionat mai sus.

    Art. 4
    Clauze financiare

    Sectiunea 4.01
    a) Imprumutatul va pune bazele si va mentine un sistem de management financiar, incluzand inregistrari si conturi, si va elabora declaratii financiare intr-un format acceptabil Bancii, adecvate pentru reflectarea operatiunilor, resurselor si cheltuielilor derulate in cadrul Proiectului si al fiecarui subproiect (inclusiv costurile si beneficiile care decurg din acestea).
    b) Imprumutatul:
    (i) va audita in fiecare an fiscal inregistrarile contabile, conturile si declaratiile financiare la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni si inregistrarile contabile si conturile aferente contului special, in conformitate cu standardele de audit acceptabile Bancii, aplicate corespunzator de catre auditori independenti acceptabili Bancii;
    (ii) va furniza Bancii de indata ce vor fi disponibile, dar in nici un caz mai tarziu de 6 luni de la sfarsitul fiecarui an fiscal: (A) exemplare certificate ale declaratiilor financiare la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni, auditate pentru fiecare an fiscal; si (B) opinia si raportul auditorilor asupra acestor declaratii, inregistrari si conturi, in scopul si cu detaliile pe care Banca le va solicita in mod rezonabil; si
    (iii) va furniza Bancii orice alte informatii referitoare la inregistrari si conturi, auditul acestora si auditorii respectivi, pe care Banca le va solicita periodic, in mod rezonabil.
    c) Pentru toate cheltuielile in legatura cu care tragerile din contul imprumutului s-au facut pe baza declaratiilor de cheltuieli Imprumutatul:
    (i) va mentine sau va lua masuri pentru mentinerea, in conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, de inregistrari si conturi separate care sa evidentieze aceste cheltuieli;
    (ii) va pastra, cel putin inca un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal in care s-a efectuat ultima tragere din contul imprumutului, toate inregistrarile (contracte, comenzi, facturi, chitante sau alte documente) evidentiind aceste cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentantilor Bancii sa analizeze aceste inregistrari; si
    (iv) se va asigura ca aceste inregistrari si conturi au fost incluse in auditul anual la care se face referire in paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul respectiv de audit va contine comentariul separat al auditorilor asupra faptului ca declaratiile de cheltuieli depuse in decursul unui an fiscal impreuna cu procedurile si controlul intern implicat in elaborarea acestora sunt corecte in ceea ce priveste tragerile la care se refera.

    Sectiunea 4.02
    a) Fara a limita prevederile sectiunii 4.01 din acest acord, Imprumutatul va elabora un calendar pentru planul de actiune, acceptabil Bancii, in scopul intaririi sistemului de management financiar la care se face referire in paragraful a) al sectiunii 4.01, pentru a permite Imprumutatului, nu mai tarziu de data de 1 august 2002 sau la o data ulterioara pe care Banca o va accepta, sa pregateasca rapoartele trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Bancii, rapoarte care:
    (i) (A) stabilesc sursele efective si cererile de fonduri pentru Proiect, atat cumulat, cat si aferente perioadei la care face referire raportul mentionat, precum si sursele si cererile de fonduri previzionate pentru semestrul care urmeaza dupa perioada la care face referire raportul mentionat; si (B) evidentiaza separat cheltuielile finantate din sumele imprumutului in perioada la care face referire raportul mentionat si cheltuielile propuse a fi finantate din sumele imprumutului in semestrul care urmeaza dupa perioada la care face referire raportul;
    (ii) (A) descriu progresul fizic al implementarii Proiectului, atat cumulat, cat si pentru perioada la care face referire raportul mentionat; si (B) explica diferentele care apar intre tintele implementarii Proiectului previzionate initial si cele actuale; si
    (iii) stabilesc stadiul achizitiilor in cadrul Proiectului si al cheltuielilor efectuate in cadrul contractelor finantate din sumele imprumutului, pentru sfarsitul perioadei la care face referire raportul mentionat.
    b) Dupa indeplinirea calendarului planului de actiune la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni, Imprumutatul va elabora, in conformitate cu reguli acceptabile Bancii, si va furniza Bancii, nu mai tarziu de 45 de zile dupa terminarea fiecarui trimestru, un raport de management al Proiectului pentru perioada respectiva.

    Art. 5
    Conditii suplimentare solicitate de Banca

    Sectiunea 5.01
    In conformitate cu prevederile sectiunii 6.02 (p) din Conditiile generale, se prevad urmatoarele evenimente suplimentare:
    a) statutul sau alte documente similare pentru oricare dintre bancile private intermediare (BPI), societatile de leasing, furnizorii de servicii sau banca trezoriera au fost amendate, suspendate, abrogate sau anulate, incat au afectat din punct de vedere material ori au influentat nefavorabil operatiunile sau conditiile financiare ale unei astfel de BPI, societati de leasing, furnizor de servicii sau banca trezoriera ori capacitatea acestora de a realiza activitatile corespunzatoare in cadrul Proiectului sau de a-si indeplini oricare dintre obligatiile asumate prin acordurile respective de subimprumut, de participare, de agent si cofinantare sau de administrare a imprumutului, dupa caz; si
    b) manualul operational a fost amendat, suspendat, abrogat sau anulat fara acordul prealabil din partea Bancii.

    Sectiunea 5.02
    In conformitate cu prevederile sectiunii 7.01 (k) din Conditiile generale, se prevede urmatorul eveniment suplimentar, si anume ca s-a petrecut oricare dintre evenimentele mentionate in sectiunea 5 din acest acord.

    Art. 6
    Data intrarii in efectivitate. Terminarea Proiectului

    Sectiunea 6.01
    Se prevad urmatoarele evenimente ca fiind conditii suplimentare de intrare in efectivitate a acordului de imprumut, in sensul prevederilor sectiunii 12.01 din Conditiile generale:
    a) semnarea acordului de administrare a imprumutului, cu termeni si conditii acceptabile Bancii;
    b) angajarea in cadrul Unitatii de management al Proiectului (U.M.P.) a unui specialist in achizitii, cu experienta corespunzatoare in procedurile Bancii privind achizitiile.

    Sectiunea 6.02
    Data ce survine la 120 de zile dupa data acestui acord este specificata pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

    Art. 7
    Reprezentantii Imprumutatului. Adrese

    Sectiunea 7.01
    Ministrul finantelor publice din tara Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.

    Sectiunea 7.02
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:
    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Finantelor Publice
    Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti
    Romania
    Telex: 11239
    Fax: 401 312 67 92

    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
    Str. 1818 H, N.W.
    Washington DC, 20433
    Statele Unite ale Americii
    Telegraf: INTBAFRAD Washington DC
    Telex: 64145 (MCI) 248423 (MCI)
    Fax: (202) 477-63.91

    Pentru certificarea celor de mai sus partile prezente, actionand prin reprezentantii lor autorizati, au convenit ca acest acord sa fie semnat in numele Ministerului Finantelor Publice la Washington DC, S.U.A., in ziua si in anul specificate mai sus.

                    Pentru Romania,
                    Mihai Nicolae Tanasescu,
                    ministrul finantelor publice,
                    reprezentant autorizat

                    Pentru Banca Internationala
                    pentru Reconstructie si Dezvoltare,
                    Andrew Vorkink
                    director de tara,
                    Departamentul tarilor din
                    Europa Centrala si de Sud
                    Regiunea Europa si Asia Centrala

    ANEXA 1

                       TRAGERI DIN IMPRUMUT

    A. Cadru general
    1. Tabelul de mai jos cuprinde categoriile de cheltuieli care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor imprumutului pentru fiecare categorie, precum si procentul in care urmeaza sa fie finantate cheltuielile in cadrul fiecarei categorii:
 ______________________________________________________________________________
|           Categoria           |Suma alocata| Procent (%) din cheltuieli care |
|                               |din imprumut|   urmeaza sa fie finantate din  |
|                               | (exprimata |            imprumut             |
|                               |   in USD)  |                                 |
|_______________________________|____________|_________________________________|
| (1) Subimprumuturi si leasing |            |                                 |
| financiar in cadrul partilor  |            |                                 |
| A.1 si A.2 ale Proiectului    | 44.000.000 |               100%              |
|_______________________________|____________|_________________________________|
| (2) Microimprumuturi in cadrul|            |                                 |
| partii A.3 a Proiectului      |  4.000.000 |                75%              |
|_______________________________|____________|_________________________________|
| (3) Bunuri:                   |            | 100% din total cheltuieli       |
| a) in cadrul partii B a       |            | externe, 100% din total         |
|    Proiectului                |  5.088.000 | cheltuieli locale (cost         |
| b) in cadrul partii C a       |            | ex-factory) si 80% din          |
|    Proiectului                |    104.000 | cheltuielile locale pentru alte |
|                               |            | bunuri cumparate de pe piata    |
|                               |            | interna                         |
|_______________________________|____________|_________________________________|
| (4) Lucrari in cadrul partii B|            |                                 |
| a Proiectului                 |    528.000 |                80%              |
|_______________________________|____________|_________________________________|
| (5) Servicii de consultanta si|            |                                 |
| cursuri de pregatire, inclusiv|            |                                 |
| servicii pentru partea C.1    |            |                                 |
| a Proiectului                 | 10.488.000 |               100%              |
|_______________________________|____________|_________________________________|
| (6) Costuri curente de        |            |                                 |
| operare:                      |            |                                 |
| a) aferente BPC               |  5.661.000 | 80% pana la data de 31 iulie    |
|                               |            | 2003;                           |
|                               |            | 65% pana la data de 31 iulie    |
|                               |            | 2004;                           |
|                               |            | 25% dupa aceasta data           |
| b) aferente U.M.P.            |    131.000 |                80%              |
|_______________________________|____________|_________________________________|
| (7) Nealocate                 | 10.000.000 |                                 |
|_______________________________|____________|_________________________________|
| TOTAL:                        | 80.000.000 |                                 |
|_______________________________|____________|_________________________________|

    2. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli externe inseamna cheltuieli efectuate in valuta oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului, pentru bunurile si serviciile furnizate de pe teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului;
    b) termenul cheltuieli locale inseamna cheltuieli in moneda Imprumutatului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului; si
    c) termenul costuri curente de operare pentru BPC inseamna costuri suplimentare generate de BPC, care vor aparea in cursul infiintarii si operarii retelei de oficii-pilot de servicii bancare in cadrul partii B.2 a Proiectului, care vor include: (i) o parte din costurile de operare ale filialelor BPC, constand in costuri administrative, inclusiv plata chiriei, utilitatilor si salariilor angajatilor; si (ii) costul salariilor pentru angajatii din sediul central, implicati in procesul de integrare a filialelor experimentale in sistemul contabil si de control intern al BPC; si
    d) termenul costuri curente de operare pentru U.M.P. inseamna costuri suplimentare generate de U.M.P., care vor aparea in cursul implementarii Proiectului, inclusiv consumabile pentru functionarea biroului, repararea si intretinerea vehiculelor, echipamentului de birou, precum si telecomunicatiile si serviciile postale.
    3. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuata pentru plata: a) cheltuielilor efectuate inainte de data acestui acord, cu exceptia: (i) tragerilor intr-o suma totala care nu depaseste echivalentul a 200.000 USD pentru categoria (5) din tabelul prezentat in paragraful 1; si (ii) tragerilor intr-o suma totala care nu depaseste echivalentul a 50.000 USD pentru categoria (6) b), ambele pentru cheltuieli efectuate inainte de acea data, dar dupa data de 1 martie 2001; b) in legatura cu un subimprumut sau leasing financiar in cadrul categoriei (1), cu exceptia cazurilor in care: (i) subimprumutul a fost acordat in conformitate cu procedurile si in termenii si conditiile prevazute sau la care se face referire in anexa A la anexa nr. 5 la acest acord; (ii) acordul de imprumut subsidiar, in cadrul caruia Imprumutatul a solicitat tragerea, este satisfacator Bancii si a fost semnat in numele Imprumutatului si al BPI sau, respectiv, al societatii de leasing; si (iii) Imprumutatul a emis ordonanta la care se face referire in paragraful 9 din anexa nr. 5 la acest acord; c) in legatura cu un microimprumut in cadrul categoriei (2), cu exceptia cazurilor in care: (i) microimprumutul a fost acordat in conformitate cu procedurile, termenii si conditiile prevazute sau la care se face referire in anexa B la anexa nr. 5 la acest acord; (ii) acordul de agent si cofinantare, in cadrul caruia Imprumutatul a solicitat tragerea, este satisfacator pentru Banca si a fost semnat in numele Imprumutatului si al furnizorului de servicii; si (iii) Imprumutatul a emis ordonanta la care se face referire in paragraful 9 din anexa nr. 5.
    4. Banca poate solicita ca tragerile din contul imprumutului sa fie efectuate pe baza declaratiei de cheltuieli pentru: a) subimprumuturi, leasing financiar si microimprumuturi acordate in cadrul partii A a Proiectului; b) bunuri in cadrul contractelor cu valoare mai mica de 350.000 USD echivalent fiecare, in cadrul partii B a Proiectului, si mai mica de 100.000 USD echivalent fiecare, in cadrul partii C a Proiectului; c) lucrari civile in cadrul contractelor cu valoare mai mica de 1.000.000 USD echivalent fiecare, in cadrul partilor B si C ale Proiectului; d) servicii de consultanta si cursuri de pregatire in cadrul contractelor cu firme de consultanta cu valoare mai mica de 100.000 USD echivalent fiecare; e) servicii de consultanta si cursuri de pregatire in cadrul contractelor cu consultanti individuali cu valoare mai mica de 50.000 USD echivalent fiecare; si f) alte costuri de operare, toate in termenii si conditiile pe care Banca le va specifica in notificarile catre Imprumutat.

    B. Contul special
    1. Imprumutatul va deschide si va mentine in dolari S.U.A. un cont special de depozit la o banca comerciala, in termeni si conditii satisfacatoare pentru Banca, protejat corespunzator impotriva compensarii, confiscarii si sechestrarii.
    2. Dupa ce Banca a primit dovada satisfacatoare ca a fost deschis contul special, tragerile sumelor din contul imprumutului pentru a fi depozitate in contul special vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
    a) pana cand Banca va primi: (i) primul raport de management al Proiectului (RMP) la care se face referire in sectiunea 4.02 b) din acest acord; si (ii) cererea din partea Imprumutatului pentru efectuarea tragerii pe baza RMP, tragerile se vor efectua in conformitate cu prevederile anexei A la aceasta anexa; si
    b) cand Banca primeste RMP, in conformitate cu prevederile sectiunii 4.02 b) din acest acord, insotit de o cerere din partea Imprumutatului pentru tragere pe baza RMP, toate tragerile urmatoare vor fi efectuate in conformitate cu prevederile anexei B la aceasta anexa.
    3. Platile din contul special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plata efectuata de Imprumutat din contul special Imprumutatul va furniza Bancii, la un interval pe care Banca il va solicita in mod rezonabil, toate documentele si alte dovezi evidentiind ca plata respectiva a fost efectuata exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    4. Fara a contraveni prevederilor partii B.2 a acestei anexe, Bancii nu i se va solicita sa efectueze alte depozite in contul special:
    a) daca Banca a descoperit ca oricare dintre RMP nu furnizeaza in mod corespunzator informatiile cerute, astfel cum se prevede in sectiunea 4.02 din acest acord;
    b) daca Banca a constatat ca toate tragerile care urmeaza pot fi efectuate de Imprumutat direct din contul imprumutului; sau
    c) daca Imprumutatul nu a reusit sa furnizeze Bancii in perioada mentionata in sectiunea 4.01 b) (ii) din acest acord oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi trimise Bancii, astfel cum se specifica in sectiunea mentionata, in legatura cu auditul: (A) inregistrarilor si conturilor aferente contului special; sau (B) inregistrarilor si conturilor evidentiind cheltuielile efectuate in legatura cu care au fost efectuate tragerile pe baza RMP.
    5. Bancii nu i se va solicita sa depuna alte fonduri in contul special in conformitate cu prevederile partii B.2 a acestei anexe, daca Banca a notificat Imprumutatului intentia sa de a suspenda in intregime sau doar partial dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din contul imprumutului, in conformitate cu prevederile sectiunii 6.02 din Conditiile generale. In baza acestei notificari Banca va decide unilateral daca se vor mai efectua trageri in contul special si ce proceduri vor fi aplicate pentru aceste trageri si va notifica Imprumutatului in acest sens.
    6. a) Daca Banca va descoperi ca oricare dintre platile din contul special a fost efectuata pentru o cheltuiala care nu este eligibila sau nu a fost justificata cu documente furnizate Bancii, Imprumutatul va oferi Bancii cu promptitudine, ca raspuns la notificarea Bancii, documente justificative aditionale pe care Banca le poate solicita sau va depune in contul special (sau, daca Banca va solicita astfel, va rambursa Bancii) o suma egala cu suma acestei plati. Numai daca Banca nu va accepta altfel, nici o alta tragere in contul special nu va mai fi efectuata pana cand Imprumutatul nu va transmite documentele respective sau nu va depune suma respectiva ori nu o va rambursa, dupa cum este cazul.
    b) Daca Banca va constata ca orice suma neutilizata din contul special nu va fi solicitata pentru plata unor cheltuieli eligibile proiectate pentru semestrul care urmeaza dupa data acestei constatari, Imprumutatul va rambursa Bancii suma respectiva neutilizata, imediat dupa ce a primit notificarea din partea Bancii.
    c) Imprumutatul va rambursa Bancii, la notificarea acesteia, toate fondurile depozitate in contul special.
    d) Rambursarile catre Banca, efectuate in conformitate cu subparagrafele a), b) sau c) ale acestui paragraf, vor fi creditate in contul imprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, in conformitate cu prevederile acordului de imprumut.

    ANEXA A
    la anexa nr. 1

                               OPERAREA
contului special in cazul in care tragerile nu se efectueaza pe baza raportului de management al Proiectului

    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul alocatie autorizata inseamna o suma egala cu 4.000.000 USD care urmeaza sa fie trasa din contul imprumutului si depozitata in contul special, in conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe, cu mentiunea ca totusi, daca Banca nu accepta altfel, alocatia autorizata va fi limitata la o suma egala cu 1.000.000 USD pana cand suma cumulata a tragerilor din contul imprumutului plus suma totala neutilizata din angajamentele speciale acceptate de Banca in conformitate cu sectiunea 5.02 din Conditiile generale egaleaza sau depaseste echivalentul a 4.000.000 USD.
    2. Tragerea alocatiei autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
    a) Pentru tragerea alocatiei autorizate Imprumutatul va trimite Bancii o cerere sau cereri de depozit in contul special a unei/unor sume care nu depaseste/depasesc cumulat alocatia autorizata. Pe baza fiecarei astfel de cereri Banca va trage din contul imprumutului, in numele Imprumutatului, si va depune in contul special suma respectiva, astfel cum a fost solicitata de Imprumutat.
    b) Pentru realimentarea contului special Imprumutatul va trimite Bancii cereri de tragere in contul special, la intervale pe care le va mentiona Banca. Inainte de sau la data fiecarei astfel de cereri Imprumutatul va transmite Bancii documentele sau alte dovezi necesare, in conformitate cu prevederile partii B.3 a anexei nr. 1 la acest acord, pentru plata sau platile in legatura cu care a solicitat realimentarea. Pe baza fiecarei astfel de cereri Banca va trage din contul imprumutului, in numele Imprumutatului, si va depune in contul special suma pe care Imprumutatul a solicitat-o si in legatura cu care se demonstreaza prin documentele si dovezile respective ca a fost platita din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depozit in contul special va fi tras de Banca din contul imprumutului in cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.
    3. Bancii nu i se va solicita sa efectueze alte depozite in contul special din momentul in care suma totala neutilizata din imprumut minus suma totala neutilizata din angajamentele speciale acceptate de Banca in conformitate cu sectiunea 5.02 din Conditiile generale va fi egala cu echivalentul dublului alocatiei autorizate. Dupa aceasta, tragerea din contul imprumutului a sumei neutilizate restante din imprumut va urma procedurile pe care Banca le va notifica Imprumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa ce si cu conditia ca Banca se va declara satisfacuta, la data notificarii, de documentatia care evidentiaza ca toate sumele care vor ramane depozitate in contul special vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.

    ANEXA B
    la anexa nr. 1

                              OPERAREA
contului special in cazul in care tragerile se efectueaza pe baza rapoartelor de management al Proiectului

    1. Cu exceptia cazului in care Banca stabileste altfel si notifica Imprumutatului, toate sumele trase din contul imprumutului vor fi depozitate de catre Banca in contul special, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare astfel de suma depozitata in contul special va fi trasa de catre Banca din contul imprumutului in cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.
    2. Fiecare cerere de tragere din contul imprumutului pentru contul special se va efectua pe baza unui raport de management al Proiectului (RMP).
    3. Pana la primirea fiecarei cereri de tragere a unei sume din imprumut Banca va trage din contul imprumutului, in numele Imprumutatului, si va depune in contul special o suma egala cu cea mai mica dintre: a) suma astfel solicitata; si b) suma pe care Banca a constatat, pe baza RMP care sta la baza cererii respective, ca este necesara pentru finantarea cheltuielilor eligibile proiectate pentru semestrul care urmeaza dupa data raportului respectiv; se prevede ca totusi suma astfel depozitata, cumulata cu suma prevazuta in RMP sa fie depozitata in contul special, sa nu depaseasca echivalentul a 6.000.000 USD.

    ANEXA 2

                          DESCRIEREA PROIECTULUI

    Proiectul urmeaza sa sprijine realizarea primei faze a Programului Imprumutatului, iar obiectivele Proiectului sunt: (i) accelerarea transformarii economice a economiei rurale prin cresterea fluxului de investitii de capital catre acest sector; (ii) intarirea rolului sectorului privat in economia rurala; (iii) intarirea capacitatii Imprumutatului de a absorbi fondurile SAPARD (Programul special de acces la Uniunea Europeana pentru agricultura si dezvoltare rurala); si (iv) reducerea saraciei rurale prin finantarea investitiilor agricole si nonagricole pentru segmentele sarace ale populatiei rurale.
    Proiectul se constituie din urmatoarele componente, care pot fi modificate dupa cum Imprumutatul si Banca vor conveni periodic in scopul indeplinirii acestor obiective:

    Partea A: Credit rural si facilitati de leasing
    (1) Acordarea de subimprumuturi beneficiarilor eligibili pentru finantarea activitatilor productive in zona rurala
    (2) Acordarea de facilitati de leasing pentru active de capital depreciabil (de exemplu: masini, utilaje, vehicule, echipament) de catre BPI si societati de leasing catre beneficiari
    (3) Acordarea de microimprumuturi beneficiarilor.

    Partea B: Servicii bancare in zonele rurale si microfinantare
    (1) Sprijinirea dezvoltarii unor tehnologii adecvate BPC si furnizorilor de servicii pentru furnizarea serviciilor financiare catre antreprenori/rezidenti in zone rurale si intreprinderi localizate in sau cu activitati legate de zonele rurale
    (2) Operarea de catre BPC a unei retele de oficii-pilot de servicii bancare
    (3) Infiintarea si operarea de catre furnizorii de servicii a unei retele de centre pentru acordarea de microcredite
    (4) Organizarea de cursuri de pregatire si asistenta tehnica pentru servicii bancare si, respectiv, activitatile de microfinantare derulate de BPC si furnizori de servicii.

    Partea C: Managementul Proiectului si asistenta tehnica pentru dezvoltarea pietei financiare rurale
    (1) Sprijinirea implementarii si monitorizarii Proiectului, inclusiv remunerarea consultantilor angajati in acest scop
    (2) Furnizarea de asistenta tehnica si de fonduri pentru: a) dezvoltarea unui sistem de certificate de depozit; b) analiza optiunilor de reformare a contabilitatii si tratamentului fiscal privind activele depreciabile si leasing; c) analiza posibilelor instrumente pentru creditori de a intocmi si de a beneficia de dosarul de credit al imprumutatilor din zonele rurale; d) analiza optiunilor de reducere a riscului general al tranzactiilor de credit rural; e) imbunatatirea cadrului legislativ pentru fondurile mutuale rurale; f) campanie de informare publica asupra noilor optiuni financiare oferite in cadrul acestui Proiect; si g) furnizarea de informatii catre beneficiarii eligibili asupra modului de accesare a resurselor financiare disponibile in zonele rurale.

                                 *
                               *   *

    Se asteapta ca Proiectul sa fie realizat pana la data de 31 iulie 2005.

    ANEXA 3

                GRAFICUL DE RAMBURSARE
_______________________________________________________
    Data scadenta                  Rata de capital
                                 (exprimata in USD)*)
_______________________________________________________
   15 august 2006                     3.335.000
   15 februarie 2007                  3.335.000
   15 august 2007                     3.335.000
   15 februarie 2008                  3.335.000
   15 august 2008                     3.335.000
   15 februarie 2009                  3.335.000
   15 august 2009                     3.335.000
   15 februarie 2010                  3.335.000
   15 august 2010                     3.335.000
   15 februarie 2011                  3.335.000
   15 august 2011                     3.335.000
   15 februarie 2012                  3.335.000
   15 august 2012                     3.335.000
   15 februarie 2013                  3.335.000
   15 august 2013                     3.335.000
   15 februarie 2014                  3.335.000
   15 august 2014                     3.335.000
   15 februarie 2015                  3.335.000
   15 august 2015                     3.335.000
   15 februarie 2016                  3.335.000
   15 august 2016                     3.335.000
   15 februarie 2017                  3.335.000
   15 august 2017                     3.335.000
   15 februarie 2018                  3.295.000
_______________________________________________________
     *) Cifrele din aceasta coloana reprezinta suma in USD care urmeaza sa fie rambursata, exceptand prevederile sectiunii 4.04 (d) din Conditiile generale.

    ANEXA 4

                              ACHIZITII

    SECTIUNEA I
    Achizitiile de bunuri si lucrari

    Partea A: Generalitati
    Bunurile si lucrarile vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile sectiunii I din "Ghidul pentru achizitii in cadrul imprumuturilor B.I.R.D. si creditelor IDA", publicat de catre Banca in ianuarie 1995 si revizuit in ianuarie si august 1996, septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghidul), precum si cu respectarea urmatoarelor prevederi ale sectiunii I din prezenta anexa.

    Partea B: Licitatia internationala competitiva
    1. Cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in partea C a prezentei sectiuni, bunurile si lucrarile vor fi achizitionate in cadrul unor contracte adjudecate in conformitate cu prevederile sectiunii II din Ghid si ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acesta.
    2. Pentru achizitiile de bunuri in cadrul contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafului 1 se vor aplica urmatoarele proceduri:
    a) Gruparea contractelor
    In limitele aplicabile, contractele pentru bunuri: a) in cadrul partilor A si B ale Proiectului vor fi grupate in pachete de licitatie estimate fiecare la un cost de 350.000 USD echivalent sau mai mult; si b) in cadrul partii C a Proiectului vor fi grupate in pachete de licitatie estimate fiecare la un cost de 100.000 USD echivalent sau mai mult.
    b) Preferinta pentru bunuri produse la intern
    Pentru bunurile produse pe teritoriul Imprumutatului se vor aplica prevederile paragrafelor 2.54 si 2.55 din Ghid si ale anexei nr. 2 la acesta.

    Partea C: Alte proceduri de achizitie
    1. Licitatie competitiva nationala
    Lucrarile estimate la un cost mai mic de 1.000.000 USD echivalent pe contract pot fi achizitionate in cadrul unor contracte adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 si 3.4 din Ghid.
    2. Licitatie internationala restransa
    Bunurile pentru partile A si B ale Proiectului, pentru care Banca este de acord sa fie cumparate de la un numar restrans de furnizori, indiferent de costul estimat, pot fi achizitionate in cadrul unor contracte adjudecate conform prevederilor paragrafului 3.2 din Ghid.
    3. Cumparari internationale
    Bunurile pentru partea C a Proiectului, estimate la un cost mai mic de 100.000 USD echivalent pe contract, pot fi achizitionate in cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumparare internationala, in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.
    4. Cumparari nationale
    Bunurile pentru partea C a Proiectului, estimate la un cost mai mic de 50.000 USD echivalent pe contract si pana la o suma cumulata care sa nu depaseasca 150.000 USD echivalent, pot fi achizitionate in cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumparare nationala, in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.
    5. Contractare directa
    Bunurile pentru partile A si B ale Proiectului, care au proprietary nature, pot fi achizitionate, cu acordul prealabil al Bancii, in conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Ghid.
    6. Achizitia lucrarilor mici
    Lucrarile estimate la un cost mai mic de 100.000 USD echivalent pe contract pot fi achizitionate in cadrul unor contracte cu pret fix adjudecate pe baza cotatiilor obtinute de la 3 contractori locali calificati in urma unei invitatii scrise. Invitatia va include o descriere detaliata a lucrarilor, inclusiv specificatii de baza, data estimata de realizare, un proiect initial de acord acceptabil pentru Banca, precum si desene tehnice relevante, unde este cazul. Adjudecarea se va face in favoarea contractorului care ofera cel mai mic pret pentru lucrarea licitata si care are experienta si resursele necesare realizarii cu succes a contractului.
    7. Practici comerciale
    Bunurile necesare pentru realizarea subproiectelor din partea A a Proiectului, pentru dezvoltarea filialelor BPC din partea B a Proiectului, estimate la un cost mai mic de 350.000 USD echivalent pe contract, pot fi achizitionate in conformitate cu practici comerciale acceptabile pentru Banca, care solicita un minimum de 3 cotatii de pret si adjudecarea contractului ofertantului cu pretul cel mai mic.
    8. Achizitii prin agentiile Natiunilor Unite
    Bunurile pentru partile A si B ale Proiectului, care urmeaza sa fie achizitionate in conformitate cu prevederile partii C.7 a acestei sectiuni, precum si bunurile pentru partea C a Proiectului, care urmeaza sa fie achizitionate in conformitate cu prevederile partii C.3 a acestei sectiuni, pot fi achizitionate prin intermediul Oficiului pentru servicii de achizitii intre agentii (IAPSO) din cadrul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), in conformitate cu prevederile paragrafului 3.9 din Ghid.

    Partea D: Analiza de catre Banca a deciziilor de achizitie
    1. Planificarea achizitiilor
    Inainte de lansarea oricarei invitatii pentru participarea la licitatia contractelor se va furniza Bancii pentru analiza si aprobare planul de achizitii propus pentru Proiect, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghid. Toate bunurile vor fi achizitionate in conformitate cu un astfel de plan de achizitii, aprobat de Banca, precum si in conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat mai sus.
    2. Analiza anterioara
    a) Cu privire la: (i) fiecare contract pentru achizitia de bunuri si lucrari, incheiat in cadrul fiecareia dintre partile A, B si C ale Proiectului, in conformitate cu prevederile partilor B, C.2 si C.5 din aceasta sectiune; si (ii) primele doua contracte pentru achizitia de lucrari in cadrul fiecareia dintre partile A, B si C ale Proiectului, inclusiv primele doua contracte incheiate de fiecare BPI si societate de leasing, in conformitate cu prevederile partii C.1 din aceasta sectiune, se vor aplica prevederile paragrafelor 2 si 3 din anexa nr. 1 la Ghid.
    b) Cu privire la: (i) primele doua contracte pentru achizitia de bunuri si lucrari, incheiate in cadrul fiecareia dintre partile A si B ale Proiectului, inclusiv primele doua contracte incheiate de fiecare dintre BPI, societatile de leasing, BPC si furnizorii de servicii, in conformitate cu prevederile partilor C.6 si C.7 ale acestei sectiuni; si (ii) primul contract pentru achizitia de bunuri si lucrari, incheiat in cadrul partii C a Proiectului, in conformitate cu prevederile partilor C.3 si C.6 ale acestei sectiuni, se vor aplica urmatoarele proceduri:
    (i) inainte de alegerea oricarui furnizor prin procedura de cumparare Imprumutatul va transmite Bancii un raport referitor la compararea si evaluarea cotatiilor primite;
    (ii) inainte de semnarea unui contract incheiat prin procedura de contractare directa sau procedura de cumparare Imprumutatul va transmite Bancii un exemplar al specificatiilor si proiectul de contract; si
    (iii) se vor aplica procedurile mentionate in paragrafele 2(f), 2(g) si 3 din anexa nr. 1 la Ghid.
    3. Analiza ulterioara
    Cu privire la fiecare contract care nu se incadreaza in prevederile paragrafului 2 al acestei parti se vor aplica procedurile mentionate in paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghid.

    SECTIUNEA II
    Angajarea consultantilor

    Partea A: Cadrul general
    Serviciile consultantilor vor fi contractate in conformitate cu prevederile Introducerii si ale sectiunii IV din "Ghidul pentru selectia si angajarea consultantilor de catre imprumutatii Bancii Mondiale", publicat de Banca in ianuarie 1997 si revizuit in septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghidul cu privire la consultanti), precum si cu respectarea prevederilor sectiunii II din prezenta anexa.

    Partea B: Selectia pe baza de calitate si cost
    1. Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in partea C a acestei sectiuni, serviciile consultantilor vor fi achizitionate prin contracte incheiate in conformitate cu prevederile sectiunii II din Ghidul cu privire la consultanti, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta, precum si in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.13 - 3.18 din Ghidul cu privire la consultanti, care se aplica in cazul selectiei consultantilor pe baza de calitate si cost.
    2. Pentru achizitia serviciilor de consultanta prin contracte incheiate in conformitate cu prevederile paragrafului precedent se vor aplica urmatoarele proceduri. Lista scurta a consultantilor pentru servicii estimate la un cost mai mic de 200.000 USD echivalent pe contract poate sa cuprinda consultanti locali in exclusivitate, in conformitate cu prevederile paragrafului 2.7 din Ghidul cu privire la consultanti.

    Partea C: Alte proceduri pentru selectia consultantilor
    1. Selectie pe baza de calitate
    Serviciile pentru conceperea: strategiei generale pentru serviciile bancare de creditare; strategiei privind canalele de furnizare a produselor bancare; si a strategiilor, modelelor si sistemelor de recuperare a garantiilor si de valorificare a activelor in cadrul partii B.1 a Proiectului vor fi achizitionate prin contracte adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 - 3.4 din Ghidul cu privire la consultanti.
    2. Consultantii individuali
    Serviciile pentru realizarea sarcinilor care indeplinesc cerintele prevazute in paragraful 5.1 din Ghidul cu privire la consultanti vor fi achizitionate prin contracte adjudecate consultantilor individuali, in conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1 - 5.3 din Ghidul cu privire la consultanti.

    Partea D: Analiza de catre Banca a selectiei consultantilor
    1. Plan de selectie
    Inainte de transmiterea catre consultanti a oricarei cereri de oferta se va furniza Bancii pentru analiza si aprobare planul propus pentru selectia consultantilor in cadrul Proiectului, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghidul cu privire la consultanti. Serviciile consultantilor vor fi selectate in conformitate cu un astfel de plan aprobat de Banca, precum si cu prevederile paragrafului 1 mentionat mai sus.
    2. Analiza anterioara
    a) Pentru fiecare contract estimat la un cost de 100.000 USD echivalent sau mai mare se vor aplica procedurile prezentate in paragrafele 1, 2 [altele decat al treilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] si 5 din anexa nr. 1 la Ghidul cu privire la consultanti.
    b) Pentru fiecare contract estimat la un cost mai mare de 100.000 USD echivalent, dar mai mic de 200.000 USD echivalent, se vor aplica procedurile paragrafelor 1, 2 [altele decat al doilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] si 5 din anexa nr. 1 la Ghidul cu privire la consultanti.
    c) Pentru fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, estimat la un cost de 50.000 USD echivalent sau mai mare, vor fi transmise Bancii pentru analiza si aprobare date privind calificarea, experienta, termenii de referinta si termenii de angajare a consultantilor. Contractul va fi adjudecat numai dupa ce Banca va fi dat o asemenea aprobare.
    3. Postevaluare
    Pentru fiecare contract care nu intra sub incidenta paragrafului 2 din aceasta parte se vor aplica procedurile prezentate in paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghidul cu privire la consultanti.

    ANEXA 5

                        PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

    1. Imprumutatul va realiza si va determina BPI, societatile de leasing si furnizorii de servicii sa realizeze partea A a Proiectului in conformitate cu manualul operational si cu prevederile acestei anexe, ale anexelor A, B si C la aceasta anexa, precum si ale anexei nr. 6 la acest acord. Imprumutatul nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau anula manualul operational fara aprobarea prealabila a Bancii.
    2. In scopul realizarii partilor A.1 si A.2 ale Proiectului Imprumutatul:
    a) va selecta BPI si societatile de leasing, in conformitate cu criteriile de eligibilitate prevazute si la care se face referire in anexa nr. 6 la acest acord, care sa participe in sistemul de intermediere financiara de credit si de leasing, care urmeaza sa fie infiintat in cadrul partii A a Proiectului, prin acordarea de subimprumuturi si leasing financiar catre beneficiari, in termenii si conditiile stabilite in anexa A la aceasta anexa;
    b) va imprumuta BPI si societatile de leasing cu echivalentul sumelor imprumutului, alocate periodic categoriei (1) din tabelul prezentat in paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord, in cadrul acordurilor de imprumut subsidiar care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat si BPI, respectiv societati de leasing, in termenii si in conditiile care au fost aprobate de Banca si care includ, fara limitari, pe cele stabilite in anexa nr. 6 la acest acord;
    c) va monitoriza executia generala a partilor A.1 si A.2 ale Proiectului si realizarea de catre BPI si societatile de leasing a acordurilor de imprumut subsidiar respective, in conformitate cu politici si proceduri satisfacatoare pentru Banca;
    d) va intreprinde sau va determina sa fie intreprinse toate actiunile necesare ori potrivite din punctul sau de vedere, pentru a permite BPI si societatilor de leasing sa actioneze in conformitate cu prevederile acordurilor de imprumut subsidiare la care sunt parte si sa indeplineasca obligatiile asumate prin acestea, precum si sa nu intreprinda sau sa nu permita sa fie intreprinse orice fel de masuri care ar putea ameninta astfel de actiuni; si
    e) isi va exercita drepturile care ii revin in cadrul acordului de administrare a imprumutului si acordurilor de imprumut subsidiar, astfel incat sa protejeze interesele Bancii si ale Imprumutatului si sa realizeze scopurile imprumutului si, in afara cazului in care Banca accepta altfel, nu va transfera, amenda, abroga sau anula acordurile de imprumut subsidiar sau orice prevedere din acestea.
    3. In scopul realizarii partii A.3 a Proiectului Imprumutatul:
    a) va selecta furnizorii de servicii in conformitate cu criteriile de eligibilitate prevazute in anexa B la aceasta anexa pentru a participa la sistemul de intermediere financiara de credit si de leasing care urmeaza sa fie infiintat in cadrul partii A.3 a Proiectului si va achizitiona serviciile acestora in conformitate cu prevederile sectiunii II din anexa nr. 4 la acest acord;
    b) va incheia un acord de agent si cofinantare cu fiecare furnizor de servicii, in termenii si in conditiile care vor fi aprobate de Banca, prin care:
    (i) furnizorii de servicii vor imprumuta beneficiarilor, in numele Imprumutatului, pentru un comision rezonabil, echivalentul sumelor imprumutului, alocate periodic categoriei (2) din tabelul prevazut in paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord, in cadrul acordurilor de microimprumut care urmeaza sa se incheie intre furnizorii de servicii si beneficiari, pentru scopurile partii A.3 a Proiectului, in termenii si in conditiile aprobate de Banca si care vor include, fara exceptie, pe cele prevazute in partea B a anexei B la aceasta anexa;
    (ii) furnizorii de servicii vor furniza cel putin 25%, iar Imprumutatul va furniza din sumele imprumutului, alocate periodic categoriei (2) din tabelul prevazut in paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord, pana la 75% din suma microimprumutului acordat beneficiarului, in termenii si in conditiile aprobate de Banca si care vor include fara limitari pe cele prevazute in partea B a anexei B la aceasta anexa;
    (iii) in legatura cu plata dobanzii si a altor comisioane sau cu rambursarea imprumutului, efectuate de un beneficiar catre un furnizor de servicii in cadrul unui microimprumut, la primirea fiecarei astfel de rambursari furnizorul de servicii va credita partea corespunzatoare a Imprumutatului intr-un cont al Imprumutatului deschis si mentinut in acest scop;
    c) va monitoriza executia generala a partii A.3 a Proiectului si realizarea de catre furnizorii de servicii a obligatiilor asumate prin acordurile de agent si cofinantare, in conformitate cu politici si proceduri satisfacatoare pentru Banca;
    d) va intreprinde sau va determina sa fie intreprinse toate actiunile necesare ori potrivite din punctul sau de vedere, pentru a permite furnizorilor de servicii sa actioneze in conformitate cu prevederile acordurilor de agent si cofinantare si sa indeplineasca toate obligatiile asumate prin acestea, si nu va intreprinde sau nu va permite sa fie intreprinse orice fel de masuri care sa se interpuna activitatii acestora; si
    e) isi va exercita drepturile in cadrul acordurilor de agent si cofinantare astfel incat sa protejeze interesele Bancii si ale Imprumutatului si sa realizeze scopurile imprumutului si, daca Banca nu accepta altfel, nu va transfera, amenda, abroga sau anula acordurile de agent si cofinantare ori prevederi ale acestora.
    4. Imprumutatul:
    a) va mentine politici si proceduri adecvate care sa ii permita sa monitorizeze si sa evalueze, pe baza curenta, realizarea Proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia;
    b) va elabora, in termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, si va furniza Bancii la data de 31 ianuarie 2003 un raport care sa integreze rezultatele activitatii de monitorizare si evaluare, desfasurata in conformitate cu prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni, a progresului inregistrat in realizarea Proiectului in perioada de dinainte de data raportului mentionat si in stabilirea masurilor necesare pentru asigurarea realizarii eficiente a Proiectului si atingerea obiectivelor acestuia in perioada care urmeaza acestei date; si
    c) va analiza cu Banca, pana la data de 30 aprilie 2003 sau la o alta data pe care Banca o poate solicita, raportul la care se face referire in paragraful b) al acestei sectiuni si dupa aceasta va lua toate masurile necesare pentru realizarea eficienta a Proiectului si atingerea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandarilor raportului mentionat, precum si pe baza opiniei Bancii in aceasta privinta.
    5. Pe perioada executiei Proiectului Imprumutatul va mentine U.M.P. cu personal si resurse suficiente, dupa cum va fi necesar pentru ca U.M.P. sa isi poata indeplini sarcinile sale in legatura cu managementul general si implementarea Proiectului.
    6. Pe perioada executiei Proiectului Imprumutatul va mentine un consiliu de coordonare constituit din reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Bancii Nationale a Romaniei, care vor supraveghea implementarea Proiectului si se vor asigura inter alia ca U.M.P. dispune de personal suficient, cu experienta si calificarile necesare pentru implementarea Proiectului.
    7. In scopul realizarii partii B a Proiectului Imprumutatul:
    a) va selecta pana la 4 BPC care sa se califice in calitate de BPI, in conformitate cu criteriile prevazute in anexa C la aceasta anexa, si care sa accepte sa participe la programul de dezvoltare institutionala in scopurile stabilite in paragraful 2 din partea B a anexei nr. 2 la acest acord; si
    b) va imprumuta BPC echivalentul sumelor imprumutului, alocate periodic categoriei (3) a) si (4) din tabelul prevazut in paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord in cadrul acordurilor de participare care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat si fiecare BPC, in termenii si conditiile care au fost aprobate de Banca si care vor include, fara exceptie, pe cele prevazute in partile B si C la anexa C la aceasta anexa.
    8. Imprumutatul va acorda bancii trezoriere, in cadrul acordului de administrare a imprumutului, dreptul de administrare a tragerilor sumelor imprumutului, in conformitate cu criteriile acceptabile Bancii, si nu va amenda, suspenda, abroga sau anula prevederile acordului de administrare a imprumutului fara acordul prealabil al Bancii.
    9. Pana la data de 15 octombrie 2001 Imprumutatul va emite o ordonanta care va anula colectarea T.V.A. pe dobanda acumulata de creditori nonbancari la imprumuturile acordate de creditori nonbancari.

    ANEXA A
    la anexa nr. 5

                      TERMENII SI CONDITIILE
    pentru subimprumuturi si leasing financiar

    Prevederile acestei anexe se vor aplica pentru scopurile paragrafului 2 a) din anexa nr. 5 la acest acord.

    A. Termeni si conditii:
    1. Sumele fiecarui subimprumut sau leasing financiar:
    a) vor fi denominate in valutele (dolari S.U.A. sau lei) convenite de BPI sau, respectiv, societatea de leasing si de beneficiar; si
    b) vor fi echivalentul in valuta (determinata la data sau, respectiv, la datele tragerilor din contul de imprumut sau platilor din contul special) al valorii valutei sau valutelor astfel trase ori platite pentru costul bunurilor si serviciilor finantate din aceste sume pentru subproiect.
    2. Pentru fiecare subimprumut:
    a) se va plati periodic dobanda, la suma trasa si nerambursata, la o rata determinata de BPI sau de societatea respectiva de leasing, in conformitate cu politicile si practicile lor de investitii si de creditare; si
    b) perioada imprumutului va fi de maximum 8 ani, din care perioada de gratie va fi pana la 12 luni.
    3. Suma totala a tuturor subimprumuturilor si leasingurilor financiare acordate unui singur beneficiar nu va depasi:
    a) echivalentul a 1.000.000 USD pentru beneficiari, altii decat societati de leasing; si
    b) echivalentul a 4.000.000 USD, pentru societati de leasing care se califica drept beneficiari pentru obtinerea unor subimprumuturi de la BPI, sau orice alta suma pe care Banca o va stabili si pe care o va notifica Imprumutatului cu promptitudine.

    B. Criterii de eligibilitate
    1. Subimprumuturile si leasingurile financiare vor fi acordate beneficiarilor care se vor califica, in deplina satisfacere a Imprumutatului si a Bancii, in calitate de:
    a) societate infiintata in conformitate cu legile in vigoare ale Imprumutatului, cu cel putin 51% in proprietate privata (de exemplu actiunile detinute de persoane fizice sau juridice, altele decat cele detinute sau controlate de Imprumutat, autoritati locale sau orice subdiviziune a acestora), care este: (i) domiciliata in zonele rurale; sau (ii) domiciliata in zone urbane si angajate in activitati legate de economia rurala; sau
    b) un antreprenor individual de nationalitate romana si care este rezident in zonele rurale.
    2. Subimprumuturile si leasingurile financiare vor fi acordate pentru subproiecte care, pe baza evaluarii realizate in conformitate cu principii satisfacatoare pentru Banca, se vor dovedi:
    a) fezabile tehnic si economic si viabile din punct de vedere financiar si comercial; si
    b) proiectate in conformitate cu standarde corespunzatoare de sanatate, siguranta si de mediu, prevazute in legile si reglementarile Imprumutatului.
    3. Subimprumuturile si leasingurile financiare nu se vor acorda pentru subproiecte care:
    a) isi propun sa finanteze cumpararea sau leasing de teren ori cumpararea unor cladiri existente;
    b) isi propun sa finanteze activitati legate de tutun;
    c) implica stramutarea involuntara a oamenilor; si
    d) au impact advers asupra structurii patrimoniului cultural.

    C. Alte conditii:
    1. Nici o cheltuiala pentru bunuri, lucrari sau servicii necesare unui subproiect nu va fi eligibila pentru finantare din sumele imprumutului, cu exceptia cazurilor in care:
    a) subimprumutul sau leasingul financiar pentru fiecare subproiect a fost aprobat de Banca si aceste cheltuieli au fost efectuate nu mai devreme de 180 de zile de la data la care Banca a primit cererea si informatiile solicitate conform paragrafului 4 a) din aceasta anexa cu privire la subimprumuturi; sau
    b) subimprumutul ori leasingul financiar pentru un asemenea subproiect este un subimprumut sau leasing financiar nelimitat (astfel cum va fi definit in continuare) pentru care Banca a autorizat trageri din contul imprumutului, iar aceste cheltuieli nu au fost efectuate mai devreme de 180 de zile de la data la care Banca a primit cererea si informatiile solicitate conform paragrafului 2 b) al acestei anexe in legatura cu subimprumuturile sau leasingurile financiare nelimitate. Pentru atingerea acestor scopuri un subimprumut nelimitat va fi un subimprumut sau un leasing financiar pentru un subproiect care urmeaza sa fie realizat printr-o BPI sau societate de leasing, intr-o suma care urmeaza sa fie finantata din sumele imprumutului, care a fost sau este utilizata pentru finantarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor direct si material legate de subproiect si care nu depaseste, cand este cumulata cu toate celelalte subimprumuturi nelimitate, finantate sau propuse la finantare, suma determinata periodic de Banca si notificata Imprumutatului si fiecarei BPI sau societati de leasing*).
------------
    *) O suma initiala va fi convenita in timpul negocierilor si evidentiata in minuta.

    2. a) Cand un subimprumut, altul decat un subimprumut nelimitat, este supus spre aprobare Bancii, respectiva BPI va furniza Bancii, prin intermediul bancii trezoriere, o cerere intr-o forma acceptabila Bancii, impreuna cu: (i) descrierea beneficiarului; (ii) evaluarea subproiectului, inclusiv o descriere a cheltuielilor propuse sa fie finantate din sumele imprumutului; (iii) termenii si conditiile propuse pentru subimprumut, inclusiv graficul pentru rambursarea acestuia; si (iv) orice alta informatie pe care Banca o va solicita in mod rezonabil.
    b) Fiecare cerere de autorizare pentru efectuarea tragerii din contul imprumutului in legatura cu un subimprumut nelimitat va contine: (i) o scurta descriere a beneficiarului si a subproiectului, inclusiv o descriere a cheltuielilor propuse sa fie finantate din sumele imprumutului; si (ii) termenii si conditiile subimprumutului, inclusiv graficul de rambursare a acestuia.
    c) Cererile si solicitarile emise ca urmare a prevederilor subparagrafelor a) si b) din acest paragraf vor fi prezentate Bancii inainte de data de 30 septembrie 2005 sau la orice alta data care va fi acceptata de Banca.
    3. Subimprumuturile si leasingurile financiare vor fi acordate in termenii in care BPI sau societatile de leasing care acorda respectivele subimprumuturi sau leasinguri financiare vor obtine, prin contract scris sau prin alte mijloace permise, acele drepturi adecvate pentru protejarea propriilor interese, precum si pe cele ale Imprumutatului si ale Bancii, inclusiv:
    a) dreptul de a cere beneficiarului sa realizeze subproiectul cu diligenta si eficienta necesare si in conformitate cu practici recunoscute in domeniul comercial, tehnic, economic, financiar si de mediu, sa mentina inregistrarile necesare si sa furnizeze prompt fondurile, facilitatile si celelalte resurse necesare subproiectului;
    b) dreptul de a solicita ca bunurile, lucrarile si serviciile care urmeaza sa fie finantate din sumele subimprumutului sa fie achizitionate in conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acest acord, precum si utilizarea acestor bunuri, lucrari si servicii exclusiv pentru realizarea subproiectului;
    c) dreptul de a inspecta, individual sau impreuna cu reprezentanti ai Bancii si ai Imprumutatului, daca Banca sau Imprumutatul va solicita astfel, bunurile si santierele, lucrarile, planurile si constructiile incluse in subproiect, operarea acestuia, precum si orice alte inregistrari si documente;
    d) dreptul de a cere beneficiarului sa suporte si sa mentina o astfel de polita de asigurare, care sa acopere astfel de riscuri, intr-o astfel de suma, incat sa respecte practicile corespunzatoare de afaceri, si sa acopere inclusiv posibilele riscuri legate de achizitia, transportul si livrarea bunurilor finantate din sumele subimprumutului ori obtinute printr-un leasing financiar, pentru utilizare sau instalare, precum si orice alta suma care trebuie sa fie platita intr-o valuta liber convertibila de catre beneficiar, pentru inlocuirea sau repararea acestor bunuri;
    e) dreptul de a obtine toate acele informatii pe care Banca sau Imprumutatul le va cere in mod rezonabil in legatura cu cele de mai sus sau cu administrarea, operarea si conditiile financiare ale beneficiarului, precum si in legatura cu beneficiile care decurg din subproiect; si
    f) dreptul de a suspenda sau anula dreptul beneficiarului la sumele subimprumutului ori la utilizarea bunurilor prin intermediul unui leasing financiar, in cazul in care beneficiarul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile care ii revin in cadrul contractului cu o BPI sau cu o societate de leasing.

    ANEXA B
    la anexa nr. 5

                       CRITERII DE ELIGIBILITATE
pentru furnizorii de servicii si termeni si conditii pentru acordarea microimprumuturilor

    Termenii si conditiile principale prevazute in aceasta anexa se vor aplica pentru scopurile paragrafului 3 a) si b) din aceasta anexa.

    A. Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de servicii
    1. Un acord de agent si cofinantare poate fi incheiat intre un furnizor de servicii - entitate infiintata si functionand in conformitate cu legile in vigoare ale Imprumutatului - despre care Imprumutatul va considera, iar Banca va accepta ca:
    a) este o entitate privata care nu este detinuta sau controlata de catre Imprumutat, autoritati locale sau orice subdiviziune a acestora;
    b) are capacitate si experienta suficiente pentru acordarea de microcredite;
    c) are structura, management, personal si alte resurse necesare pentru realizarea eficienta a operatiunilor sale, inclusiv a activitatilor prevazute in partea A.3 a Proiectului;
    d) are o situatie financiara solida si aplica politici si proceduri de operare corespunzatoare, in conformitate cu criteriile convenite cu Banca; si
    e) a acceptat sa furnizeze cel putin 25% in cofinantare pentru fiecare microimprumut in termenii si conditiile prevazute in Manualul operational si in partea B a anexei B la aceasta anexa.

    B. Termeni si conditii pentru microimprumuturi
    1. Sumele fiecarui microimprumut: a) vor fi stabilite in asa fel incat partea furnizorului de servicii din aceste sume sa fie denominata in valuta convenita intre furnizorul de servicii si beneficiar, iar partea Imprumutatului din aceste sume sa fie denominata in lei, daca nu se stabileste altfel cu Banca; si b) vor fi egale cu echivalentul in valuta sau valutele (determinate la data sau la datele tragerii din contul imprumutului sau ale platii din contul special) al valorii valutei sau valutelor trase ori platite pentru costul bunurilor, lucrarilor si serviciilor finantate din sumele pentru subproiect.
    2. Suma maxima a microimprumutului sau microimprumuturilor acordate unui singur beneficiar nu va depasi 7.500 USD echivalent sau orice alta suma pe care Banca o va stabili si o va notifica Imprumutatului cu promptitudine.
    3. Pentru fiecare microimprumut: a) se va plati periodic dobanda, la suma trasa si nerambursata, la o rata care va fi calculata pe o baza acceptabila Bancii; si b) se va stabili o perioada de acordare de pana la 3 ani.
    4. Microimprumuturile vor fi acordate: a) beneficiarilor care se vor califica in conformitate cu criteriile stabilite in partea B.1 b) a anexei A la aceasta anexa; si b) pentru subproiecte selectate in conformitate cu prevederile partii B.1 b), B.2 si B.3 ale anexei A la aceasta anexa.
    5. Fiecare microimprumut va fi acordat in termenii pe care furnizorul de servicii care acorda microimprumutul ii va conveni in cadrul acordului de microimprumut incheiat cu un beneficiar, astfel incat sa obtina drepturi adecvate pentru protejarea propriilor interese, precum si pe cele ale Imprumutatului si ale Bancii, inclusiv:
    a) dreptul de a cere beneficiarului sa realizeze subproiectul cu diligenta si eficienta necesare si in conformitate cu practicile corespunzatoare in domeniul comercial, tehnic, de mediu, economic si financiar, precum si sa mentina inregistrari adecvate si sa furnizeze cu promptitudine fondurile si alte resurse necesare pentru aceste scopuri;
    b) dreptul de a solicita ca bunurile, lucrarile si serviciile care urmeaza sa fie finantate din sumele microimprumutului sa fie achizitionate in conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acord, precum si ca aceste bunuri, lucrari si servicii sa fie utilizate exclusiv pentru realizarea subproiectului;
    c) dreptul de a inspecta, individual sau impreuna cu reprezentanti ai Bancii, daca Banca va solicita astfel, bunurile si santierele, lucrarile, planurile si constructiile incluse in subproiect, operarea acestora, precum si orice alte inregistrari relevante si documente;
    d) dreptul de a solicita beneficiarului sa deschida conturi si sa mentina inregistrarile cheltuielilor efectuate in cadrul subproiectelor, in conformitate cu practici corespunzatoare de afaceri;
    e) dreptul de a obtine toate informatiile pe care Banca si Imprumutatul le vor solicita in mod rezonabil in legatura cu administrarea, operarea si conditiile financiare ale subproiectelor; si
    f) dreptul de a suspenda sau anula dreptul beneficiarului sa utilizeze sumele microimprumutului, ca urmare a faptului ca beneficiarul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate in cadrul acordului de microimprumut.

    ANEXA C
    la anexa nr. 5

                  TERMENII SI CONDITIILE
    principale ale acordurilor de participare

    Termenii si conditiile principale prevazute in aceasta anexa se vor aplica in scopurile paragrafului 7 din anexa nr. 5 la acest acord.

    A. Criterii de eligibilitate pentru BPC
    Un acord de participare poate fi incheiat cu o institutie bancara pe care Imprumutatul o va selecta, iar Banca o va accepta, care: a) indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute in partea A a anexei nr. 6 la acest acord; si b) accepta sa participe in programul de dezvoltare institutionala pentru scopurile paragrafului 2 din partea B din anexa nr. 2 la acest acord.

    B. Termenii imprumuturilor subsidiare pentru BPC
    1. Sumele care urmeaza sa fie imprumutate din sumele imprumutului catre o BPC in cadrul unui acord de participare: a) vor fi denominate in dolari S.U.A.; si b) vor reprezenta echivalentul sumei agregate a sumelor tuturor imprumuturilor subsidiare acordate de respectiva BPC.
    2. Pentru imprumuturile subsidiare ale BPC: a) se va plati dobanda la suma capitalului tras si nerambursat periodic, la fiecare perioada de 6 luni, incepand cu datele de 30 iunie si 31 decembrie ale fiecarui an, la o rata egala cu [LIBOR plus o marja, dupa cum se va calcula pe o baza acceptabila Bancii]; si b) se va plati periodic comisionul de angajament la o rata de 0,75% pe an, aplicata la sumele netrase din imprumutul subsidiar al BPC.
    3. Imprumutul subsidiar al BPC va fi rambursat in 12 ani si va avea o perioada de gratie de pana la 18 luni.
    4. Dreptul unei BPC de a utiliza sumele imprumutului subsidiar aferent: a) va fi suspendat ca urmare a faptului ca BPC nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin acordul de participare sau nu reuseste sa continue sa fie in conformitate cu toate cerintele legale si reglementarile aplicabile operatiunilor sale; si b) va fi anulat daca acest drept a fost suspendat in conformitate cu prevederile subparagrafului a) al acestui paragraf, pentru o perioada neintrerupta de 60 de zile.

    C. Conditii
    Fiecare acord de participare va cuprinde prevederi conform carora fiecare BPC se va angaja:
    a) sa realizeze activitatile care ii revin in cadrul partii B a Proiectului si sa deruleze operatiunile si afacerile in conformitate cu practici si standarde financiare corespunzatoare, cu management calificat si personal suficient, precum si sa furnizeze, cu promptitudine cand este necesar, fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare pentru aceste scopuri;
    b) (i) sa schimbe opinii si sa furnizeze Bancii toate informatiile pe care Banca si Imprumutatul le vor solicita in mod rezonabil in legatura cu progresul activitatilor din cadrul partii B a Proiectului, cu indeplinirea obligatiilor asumate prin acordul de participare respectiv si cu alte probleme legate de scopurile partii B a Proiectului; si (ii) sa informeze cu promptitudine Banca si Imprumutatul asupra oricarei conditii care ar putea intarzia realizarea activitatilor din cadrul acordului de participare respectiv; si
    c) (i) sa tina inregistrari si conturi adecvate care sa evidentieze operatiunile si conditiile financiare, in conformitate cu practici contabile corespunzatoare; (ii) sa auditeze declaratiile financiare (balante de plati, declaratii de venituri si cheltuieli, precum si declaratii aditionale) in fiecare an fiscal, in conformitate cu principii corespunzatoare de audit aplicate corespunzator de catre auditori independenti acceptabili Bancii; (iii) sa furnizeze Bancii, imediat ce sunt disponibile, dar in nici un caz mai tarziu de 6 luni dupa sfarsitul fiecarui an, exemplare certificate ale declaratiilor financiare si ale conturilor auditate, precum si raportul respectiv de audit elaborat de auditorii mentionati, in scopul si cu detaliile pe care Banca le va solicita in mod rezonabil; si (iv) sa furnizeze Bancii orice alte informatii referitoare la inregistrarile mentionate, conturi si declaratii financiare, precum si auditul acestora, dupa cum Banca va solicita periodic in mod rezonabil.

    ANEXA 6

                     TERMENII SI CONDITIILE
    principale ale acordurilor de imprumut subsidiar

    Termenii si conditiile stabilite in aceasta anexa se vor aplica in scopurile paragrafului 2 a) si b) din anexa nr. 5 la acest acord.

    A. Criterii de eligibilitate pentru BPI
    Un acord de imprumut subsidiar poate fi incheiat cu o institutie bancara, infiintata corespunzator si care functioneaza in conformitate cu legile in vigoare ale Imprumutatului de cel putin 2 ani, pe care Imprumutatul o va alege, iar Banca o va accepta, si care:
    a) are cel putin 51% din actiunile sale detinute de persoane sau entitati, altele decat cele detinute sau controlate de Imprumutat, autoritati locale sau orice subdiviziune a acestora;
    b) se supune tuturor cerintelor legale si de reglementare aplicabile operatiunilor sale;
    c) opereaza cu politici si proceduri de investitii si creditare acceptabile Bancii si s-a angajat sa mentina astfel de politici si proceduri;
    d) are structura financiara si activitate satisfacatoare Bancii, evaluate, inter alia, pe baza criteriilor referitoare la capital, calitatea activelor, rezerve, lichiditati, castiguri si costuri de operare, dupa cum au fost convenite cu Banca;
    e) are o organizare adecvata, management, personal si alte resurse necesare pentru desfasurarea eficienta a operatiunilor sale, inclusiv a activitatilor care ii revin in cadrul partii A a Proiectului; si
    f) este capabila sa elaboreze declaratii financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) si are un raport de audit, inclusiv o analiza a portofoliului pe anul fiscal imediat precedent datei cererii de participare la Proiect, elaborate de o firma acceptabila Bancii.

    B. Criterii de eligibilitate pentru societatile de leasing
    Un acord de imprumut subsidiar poate fi incheiat cu o societate de leasing, infiintata corespunzator si care functioneaza in conformitate cu legile in vigoare ale Imprumutatului, pe care Imprumutatul o va alege, iar Banca o va accepta, si care:
    a) a elaborat si a auditat declaratiile financiare pe anul imediat precedent cererii de participare la Proiect, cu auditori externi, in conformitate cu IAS;
    b) se supune tuturor cerintelor legale si de reglementare care guverneaza operatiunile sale;
    c) este o entitate cu cel putin 51% din actiunile sale detinute de actionari privati;
    d) are performante satisfacatoare Bancii, evaluate, inter alia, pe baza nivelului maxim al datoriei raportate la capitalul social, nivelul maxim al serviciului datoriei si nivelul maxim al castigurilor din anul imediat precedent cererii sale de participare la Proiect, dupa cum s-a convenit cu Banca; si
    e) a obtinut o garantie neconditionata emisa de o banca comerciala acceptabila Bancii, in termeni si conditii acceptabile Bancii.

    C. Termeni
    1. Sumele care urmeaza sa fie imprumutate din sumele imprumutului unei BPI sau unei societati de leasing (imprumutul subsidiar) in cadrul acordului de imprumut subsidiar respectiv: a) vor fi denominate in dolari S.U.A.; si b) vor fi echivalentul sumei agregate a tuturor imprumuturilor subsidiare acordate din sumele acestuia.
    2. Pentru imprumutul subsidiar: a) se va plati periodic dobanda la suma trasa si nerambursata, la fiecare 6 luni, incepand cu datele de 30 iunie si 31 decembrie ale fiecarui an, la o rata egala cu [LIBOR plus o marja, dupa cum se va calcula pe o baza acceptabila Bancii]; si b) se va plati periodic comisionul de angajament la o rata de 0,75% pe an, aplicata la sumele netrase din imprumutul subsidiar.
    3. Imprumutul subsidiar va fi rambursat in 12 ani si are o perioada de gratie de pana la 18 luni.
    4. Dreptul unei BPI sau al unei societati de leasing sa utilizeze sumele imprumutului subsidiar respectiv: a) va fi suspendat ca urmare a faptului ca aceasta BPI sau societate de leasing nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin acordurile de imprumut subsidiar respective sau nu continua sa fie in conformitate cu toate cerintele legale si reglementarile aplicabile operatiunilor sale; si b) va fi anulat daca acest drept a fost suspendat in conformitate cu subparagraful a) pentru o perioada neintrerupta de 60 de zile.

    D. Conditii
    Fiecare acord de imprumut subsidiar va cuprinde clauze prin care BPI sau societatile de leasing se vor angaja:
    a) sa realizeze activitatile prevazute in partea A a Proiectului si sa desfasoare operatiunile si activitatile in conformitate cu standarde si practici financiare corespunzatoare, cu management calificat si personal suficient, precum si in conformitate cu politici si proceduri de investitii si creditare la care se face referire in paragraful b) la aceasta sectiune si sa furnizeze cu promptitudine fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare pentru aceste scopuri;
    b) (i) sa acorde subimprumuturi sau leasinguri financiare beneficiarilor in termenii si conditiile stabilite in anexa A la anexa nr. 5 la acest acord; (ii) sa isi exercite drepturile in legatura cu fiecare subimprumut, astfel incat sa isi protejeze interesele proprii si interesele Imprumutatului si ale Bancii, sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin acordurile de imprumut subsidiar si sa atinga scopurile partii A a Proiectului; (iii) sa nu transfere, sa nu amendeze, sa nu abroge sau sa nu anuleze oricare dintre acordurile de subimprumut sau orice prevedere din acestea fara aprobarea prealabila a Imprumutatului; si (iv) sa evalueze subproiectele si sa supervizeze, sa monitorizeze si sa raporteze despre realizarea subproiectelor de catre beneficiari, in conformitate cu proceduri satisfacatoare Bancii si Imprumutatului;
    c) (i) sa schimbe opinii si sa furnizeze toate informatiile pe care Banca si Imprumutatul le pot solicita in mod rezonabil cu privire la progresul activitatilor in cadrul partii A a Proiectului; si (ii) sa informeze cu promptitudine Banca si Imprumutatul despre orice conditie care intarzie sau ameninta sa intarzie progresul activitatilor prevazute in acordul de imprumut subsidiar respectiv; si
    d) (i) sa tina inregistrari si conturi adecvate care sa evidentieze operatiunile si conditiile financiare, in conformitate cu practici contabile corespunzatoare; (ii) sa auditeze declaratiile financiare (balante de plati, declaratii de venituri si cheltuieli, precum si declaratii aditionale) pentru fiecare an fiscal, in conformitate cu principiile de audit aplicate corespunzator, cu auditori independenti acceptabili Bancii; (iii) sa furnizeze Bancii, imediat ce devin disponibile, dar in nici un caz mai tarziu de 6 luni dupa sfarsitul fiecarui an fiscal, exemplare certificate din declaratiile financiare si conturile astfel auditate pentru fiecare an, precum si raportul respectiv de audit, elaborat de auditorii respectivi, in asemenea scop si cu asemenea detalii pe care Banca le va solicita in mod rezonabil; si (iv) sa furnizeze Bancii orice alte informatii referitoare la inregistrarile respective, conturi si declaratii financiare, precum si auditul acestora, dupa cum Banca va solicita, in mod rezonabil, din cand in cand.SmartCity5

COMENTARII la OUG 8/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 8 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 8/2002
Hotărârea 93 2005
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea-acord, semnata la Zagreb la 21 octombrie 2004 si la Bucuresti la 10 noiembrie 2004, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurala, semnat la Washington D.C. la 30 aprilie 2001
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Hotărârea 489 2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 25 martie 2004 si la Bucuresti la 29 martie 2004 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurala, semnat la Washington la 30 aprilie 2001
Legea 399 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurala, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
Hotărârea 1169 2003
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnata la Zagreb la 16 mai 2003 si la Bucuresti la 2 iunie 2003 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurala, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
Legea 307 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare a pietelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu