E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa urgenta Nr.79 din 24.06.2009

privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 30 iunie 2009SmartCity1

Având în vedere:prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin care statul membru trebuie să creeze cadrul legislativ, statutar şi administrativ pentru a se asigura că interesele financiare ale Comunităţii Europene sunt protejate în mod eficient;prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat conform Deciziei CE nr. (C) 3.831 din 16 iulie 2008, şi ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se arată că „beneficiarii unui sprijin pentru investiţii pot solicita agenţiilor de plată competente plata unui avans, iar în ceea ce priveşte beneficiarii publici, un astfel de avans nu poate fi plătit decât localităţilor şi asociaţiilor acestora, precum şi organismelor de drept public“;existenţa Fondului de garantare a creditelor constituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, necesitatea realizării de investiţii ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii pentru renovarea şi dezvoltarea satului românesc, precum şi numărul mare de proiecte depuse de beneficiari publici;specificul implementării PNDR, care presupune rambursarea cheltuielilor numai după efectuarea achiziţiilor, existând riscul de a pierde fondurile comunitare, întrucât beneficiarii publici, deşi au proiectele de investiţii declarate eligibile, se confruntă în acelaşi timp cu o lipsă a surselor de finanţare pentru demararea acestora;că prezenta ordonanţă de urgenţă răspunde şi necesităţii actuale de asigurare a unor măsuri urgente de deconcentrare şi restructurare a cheltuielilor publice în vederea minimizării costurilor, prin evitarea unui efort bugetar suplimentar, cum sunt comisioanele acordate băncilor comerciale în situaţia apelării la credite,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) În scopul facilitării accesului beneficiarilor publici ai sprijinului pentru investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, la sumele prevăzute în contractele de finanţare încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, fondurile de garantare pot acorda acestora scrisori de garanţie în favoarea APDRP.(2) Valoarea scrisorii de garanţie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar public va fi de până la 110% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanţare încheiate cu APDRP. Articolul 2Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, alocă fondurilor de garantare, respectiv Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A, sume din Fondul de garantare a creditelor, constituit şi reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, denumit în continuare Fond, şi din prevederile bugetare anuale. Articolul 3Beneficiarii scrisorilor de garanţie prevăzute la art. 1 pot fi comunele, asociaţiile de dezvoltare intercomunitare ale acestora, precum şi organismele de drept public, care prezintă fondurilor de garantare contracte de finanţare încheiate cu APDRP în calitate de beneficiari publici. Articolul 4(1) Sumele alocate de MAPDR pot fi utilizate exclusiv pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor publici ai sprijinului de investiţii finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin Contractul de finanţare nerambursabilă, cu o expunere a plafonului anual de garantare de până la 5 ori.(2) Dobânzile încasate de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea sumelor alocate Fondului în depozite bancare sau titluri de stat, precum şi valoarea creanţelor recuperate sunt venituri neimpozabile pentru acestea şi reîntregesc sumele alocate. Articolul 5Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora sunt înregistrate şi urmărite distinct pe fiecare fond în evidenţele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate. Articolul 6În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de APDRP depăşeşte nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare şi al dobânzilor acumulate, diferenţa se acoperă din prevederile bugetare ale MAPDR. Articolul 7(1) Nivelul comisioanelor pentru fiecare an datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garanţiilor în scopul realizării de investiţii se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.(2) Comisionul se încasează de fondurile de garantare o singură dată pentru întreaga sumă, la data acordării garanţiei.(3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii garanţiilor sunt venituri ale fondurilor de garantare. Articolul 8(1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din scrisorile de garanţie, executate de APDRP, au regim de creanţă bugetară.(2) Executarea de către fondurile de garantare a creanţei rezultate din neonorarea la scadenţă de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare se va face cu prioritate asupra sumelor defalcate din bugetul de stat, după caz, a conturilor deschise la Trezoreria Statului şi a conturilor curente declarate la emiterea scrisorii de garanţie sau deschise şi declarate ulterior. Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea MAPDR, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, Ilie Sârbu Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, Dan Nica Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, Constantin Niţă Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, Vasile Puşcaş Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pogea


SmartCity5

COMENTARII la OUG 79/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 79 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 79/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu