Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 171 din  4 noiembrie 1999

pentru alocarea in anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sanatatii, Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, precum si Ministerului Tineretului si Sportului pentru Comitetul Olimpic Roman

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 542 din  5 noiembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Prin derogare de la prevederile art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba acordarea de catre Fondul Proprietatii de Stat a sumei de 215 miliarde lei din incasarile realizate in cursul anului 1999 ca urmare a privatizarii societatilor comerciale, prin diminuarea sumelor datorate bugetului de stat de catre Fondul Proprietatii de Stat, dupa cum urmeaza:
    - Ministerului Culturii - suma de 110 miliarde lei;
    - Secretariatului General al Guvernului - suma de 20 miliarde lei;
    - Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului - suma de 5 miliarde lei;
    - Ministerului Afacerilor Externe - suma de 10 miliarde lei;
    - Ministerului Sanatatii - suma de 25 miliarde lei;
    - Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare - suma de 40 miliarde lei;
    - Ministerului Tineretului si Sportului pentru Comitetul Olimpic Roman - suma de 5 miliarde lei.
    Art. 2
    Ministerul Culturii, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, precum si Ministerul Tineretului si Sportului pentru Comitetul Olimpic Roman vor utiliza in anul 1999 sumele prevazute la art. 1, potrivit destinatiilor stabilite in anexele nr. 1 - 7 care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 3
    Sumele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se vor incadra in procentul de 20% din veniturile obtinute din vanzari in cursul anului 1999 de catre Fondul Proprietatii de Stat, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Presedintele
                      Agentiei Romane de Dezvoltare,
                      Sorin Fodoreanu

                      Presedintele Consiliului
                      de administratie al
                      Fondului Proprietatii de Stat,
                      Radu Sarbu

                      Ministrul culturii,
                      Ion Caramitru

                      Secretarul general al Guvernului,
                      Radu Stroe

                      Ministrul apelor, padurilor
                      si protectiei mediului,
                      Romica Tomescu

                      Ministrul afacerilor externe,
                      Andrei Plesu

                      p. Ministrul sanatatii,
                      Irinel Popescu,
                      secretar de stat

                      Presedintele
                      Agentiei Nationale pentru
                      Stiinta, Tehnologie si Inovare,
                      Lanyi Szabolcs

                      Ministrul tineretului si sportului,
                      Crin Antonescu

    ANEXA 1

    MINISTERUL CULTURII

                            REPARTIZAREA
sumelor destinate Ministerului Culturii potrivit art. 1
________________________________________________________________________
 Articolul  Denumirea indicatorului                            Suma
                                                            - mii lei -
________________________________________________________________________
            TOTAL CAPITOL 59.01                             110.000.000
   01       CHELTUIELI CURENTE                              105.000.000
   20       Cheltuieli materiale si servicii,
            din care:                                        32.000.000
   24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie       7.000.000
   25       Materiale si prestari de servicii cu
            caracter functional                               1.000.000
   29       Carti si publicatii                               6.000.000
   30       Alte cheltuieli                                  18.000.000
   35       Subventii                                        67.300.000
   40       TRANSFERURI, din care:                            5.700.000
       38   Finantarea ansamblului "Memorialul victimelor
            comunismului si al rezistentei Sighet"              700.000
       39   Comenzi de stat, carti si publicatii              5.000.000
   70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             5.000.000
________________________________________________________________________
    Din sumele aflate in bugetul Ministerului Culturii se finanteaza si:
    1. achizitii de carti si abonamente la publicatii pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea sa si a celor din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile legii, precum si pentru dotarea bibliotecilor si centrelor culturale romanesti din strainatate;
    2. achizitii de echipamente pentru facsimilare numerica, prin selectie de oferte, in vederea copierii manuscriselor eminesciene, precum si cheltuielile necesare in vederea pregatirii Programului "Anul 2000 - Anul Eminescu";
    3. achizitionarea si instalarea de echipamente si retele necesare pentru informatizarea sistemului de biblioteci publice din subordinea sa, precum si din subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

    ANEXA 2

                               MODUL
de alocare a fondului de 20 miliarde lei Secretariatului General al Guvernului

    I. Cap. 51.01 "Autoritati publice"   - 14,0 miliarde lei
       (prefecturi + activitate proprie)
    - cheltuieli materiale - 2,9 miliarde lei
    - cheltuieli de capital - 11,1 miliarde lei,
      din care:
    - dotari - 5,1 miliarde lei
    II. Cap. 59.01 "Cultura, religie si - 6,0 miliarde lei
        actiuni privind activitatea
        sportiva si de tineret"
    Cheltuieli curente                  - 6,0 miliarde lei
    - transferuri (Departamentul Informatiilor Publice) - 6,0 miliarde lei, din care:
    - 5 miliarde lei pentru promovarea imaginii si intereselor Romaniei peste hotare, prin:
      - actiuni de lobby;
      - cumpararea de spatii promotionale in publicatii internationale;
      - cumpararea de spatii de emisie la posturi de radio si de televiziune
        din strainatate;
      - organizarea unor manifestari cu participare internationala;
      - asigurarea materialelor promotionale pentru ambasadele Romaniei din
        strainatate si pentru ambasadele, consulatele si misiunile straine
        din Romania;
      - actiuni cu presa si cu agentiile straine acreditate din Romania;
    - 1,0 miliarde lei pentru realizarea in cazuri justificate de actiuni pentru:
      - cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale
        Guvernului;
      - organizarea festivitatilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale
        a Romaniei;
      - organizarea festivitatilor prilejuite de implinirea a 10 ani de la
        Revolutia din decembrie 1989.

    ANEXA 3

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

                           SITUATIA
privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ca urmare a aplicarii Legii nr. 141/1999 privind aplicarea regimului silvic etapa I
__________________________________________________________________________
 Denumirea indicatorului                                         Suma
                                                              - mii lei -
__________________________________________________________________________
 TOTAL CHELTUIELI:                                             5.000.000
  - Cheltuieli curente                                         2.648.000
    - Cheltuieli de personal                                   2.000.000
    - Cheltuieli cu salariile                                  1.267.600
    - Contributii pentru asigurari sociale de stat               380.280
    - Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
      ajutorului de somaj                                         63.380
    - Deplasari in tara                                          200.000
    - Cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurari
      sociale de sanatate                                         89.060
    - Cheltuieli materiale si prestari de servicii               648.000
    - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                250.000
    - Materiale si prestari de servicii cu caracter
      functional                                                 150.000
    - Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
      si echipament                                              200.000
    - Alte cheltuieli                                             48.000
  - Cheltuieli de capital                                      2.352.000
__________________________________________________________________________

    ANEXA 4

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

                               REPARTIZAREA
sumelor de la capitolul "Autoritati publice", destinate cheltuielilor de personal
____________________________________________________________________________
Capitolul  Articolul         Denumirea indicatorului                Suma
            bugetar                                              - mii lei -
____________________________________________________________________________
    0          1                      2                               3
____________________________________________________________________________
 51.01                CHELTUIELI DE PERSONAL                      10.000.000
           10         Cheltuieli cu salariile                      5.370.783
           11         Contributii pentru asigurari sociale
                      de stat                                      2.107.189
           12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului
                      pentru plata ajutorului de somaj               569.994
           13         Deplasari, detasari, transferari               800.000
              13.01   - deplasari, detasari, transferari in tara
              13.02   - deplasari in strainatate                     800.000
           14         Contributii pentru constituirea Fondului
                      de asigurari sociale de sanatate             1.152.034
____________________________________________________________________________

    ANEXA 5

    MINISTERUL SANATATII

                              REPARTIZAREA
sumelor destinate Ministerului Sanatatii potrivit art. 1
____________________________________________________________________________
 Articolul           Denumirea indicatorului                        Suma
                                                                 - mii lei -
____________________________________________________________________________
            TOTAL CAPITOL 58.01                                   25.000.000
    01      CHELTUIELI CURENTE                                    25.000.000
    40      TRANSFERURI, din care:                                25.000.000
  40  60    Transferuri pentru actiuni de sanatate                25.000.000
____________________________________________________________________________

    ANEXA 6

    AGENTIA NATIONALA PENTRU STIINTA, TEHNOLOGIE SI INOVARE

                               REPARTIZAREA
sumelor destinate Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare conform art. 1
____________________________________________________________________________
 Articolul  Denumirea indicatorului                                 Suma
                                                                 - mii lei -
____________________________________________________________________________
            TOTAL CAPITOL 71.01 (Cercetare stiintifica)           40.000.000
    01      CHELTUIELI CURENTE                                    40.000.000
    38      TRANSFERURI, din care:                                40.000.000
    40        Transferuri neconsolidate, din care: 40.000.000
       16        Fondul de cercetare-dezvoltare                   20.000.000
       17        Fondul pentru stimularea inovarii                20.000.000
____________________________________________________________________________
    Din Fondul de cercetare-dezvoltare si din Fondul pentru stimularea inovarii se finanteaza Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 562/1999.

    ANEXA 7

    MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

                               REPARTIZAREA
sumelor destinate Ministerului Tineretului si Sportului potrivit art. 1
____________________________________________________________________________
 Articolul  Denumirea indicatorului                                 Suma
                                                                 - mii lei -
____________________________________________________________________________
            TOTAL CAPITOL 59.01                                    5.000.000
    01      CHELTUIELI CURENTE
    20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
            din care:
    24      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
    25      Materiale si prestari de servicii cu caracter
            functional
    29      Carti si publicatii
    30      Alte cheltuieli
    35      SUBVENTII
    40      TRANSFERURI, din care:                                 5.000.000
        46  Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
            Olimpic Roman                                          5.000.000
____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 171/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 171 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu