E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 145 din 21 septembrie 2000

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 478 din 30 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 62 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 2000, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 si nr. 195 bis din 5 mai 2000, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2000, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri si articole, precum si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2000, cu detalierea pe articole de cheltuieli si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 2000, pe ministere si pe celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alocatiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice, la care finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, precum si intrarile de credite externe sunt prevazute in anexa nr. 3*).
    (4) Numarul maxim de posturi pe anul 2000, aferent ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, este cel prevazut in anexele la bugetele acestora, astfel cum au fost aprobate prin Legea nr. 76/2000.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat din Legea nr. 76/2000 se aproba urmatoarele influente:

                                                    - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL,                                   +4.483,6
      din care:
     Venituri curente                                   +4.923,5
      din acestea:
    a) venituri fiscale:                                +3.750,0
       - impozite directe,                             +11.188,0
         din care:
         - impozitul pe profit                          +6.094,0
         - impozitul pe salarii                           +500,0
         - impozitul pe venit                           +7.409,0
         - cote si sume defalcate din impozitul
           pe venit (se scad)                           -4.180,0
       - impozite indirecte,                            -7.438,0
         din care:
         - taxa pe valoarea adaugata                    +2.662,0
         - taxe vamale                                  -1.541,0
         - accize si impozit pe circulatie              -9.427,0
    b) venituri nefiscale                               +1.173,5
       Venituri din capital                                -10,0
       Donatii                                             -13,9
       Incasari din rambursarea imprumuturilor            -416,0

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor prevazute in bugetul de stat

    Art. 4
    In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2000 se prezinta astfel:

                                                    - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                                 +9.327,6
    din care:
    1. Cheltuieli curente                               +8.909,8
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                        +2.310,8
       b) cheltuieli materiale si servicii              +2.772,0
       c) subventii                                     +1.018,5
       d) prime acordate producatorilor agricoli          +200,0
       e) transferuri                                   +1.713,9
       f) dobanzi aferente datoriei publice
          si alte cheltuieli                              +189,7
       g) rezerve                                         +704,9
    2. Cheltuieli de capital                              +190,3
    3. Imprumuturi acordate                               -264,9
    4. Rambursari de credite, plati de dobanzi
       si comisioane la credite                           +492,4
       din acestea:
       a) rambursari de credite externe                   +295,7
       b) plati de dobanzi si comisioane la credite
          externe                                         +196,7

    Art. 5
    (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni de catre ordonatorul principal de credite bugetare si se comunica Ministerului Finantelor.
    (2) La repartizarea pe luni si la raportarea platilor de casa aferente cheltuielilor de personal vor fi avute in vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 76/2000.
    Art. 6
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 328,8 miliarde lei, din care: 194,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 150,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 13,7 miliarde lei cheltuieli de capital, 15,9 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, iar transferurile se diminueaza cu suma de 44,9 miliarde lei.
    (2) Cheltuielile pentru autoritati publice se majoreaza dupa cum urmeaza:

                                             - miliarde lei -
    - Presedintia Romaniei                         +4,0
    - Autoritati legislative                       +2,3
    - Autoritati judecatoresti                   +229,5
    - Alte organe ale autoritatilor publice       +11,3
    - Autoritati executive                        +81,7

    Art. 7
    Alineatul (4) al articolului 16 din Legea nr. 76/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(4) In bugetul Presedintiei Romaniei, la capitolul "Autoritati publice", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", sunt cuprinse si sume pentru confectionarea insemnelor si a brevetelor potrivit prevederilor Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile ulterioare.>>
    Art. 8
    La articolul 16 din Legea nr. 76/2000, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (6^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(6^1) Influentele prevazute in bugetul Camerei Deputatilor la titlul "Cheltuieli de capital", in suma de 2,3 miliarde lei, sunt destinate finalizarii spatiilor ce au fost repartizate Consiliului Legislativ, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pentru depozitarea exemplarelor originale ale legilor.>>
    Art. 9
    Alineatul (9) al articolului 16 din Legea nr. 76/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(9) In bugetul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la capitolul "Autoritati publice", titlul "Cheltuieli de capital", este cuprinsa suma de 13,2 miliarde lei, destinata finantarii finalizarii de catre Asociatia de Standardizare din Romania a lucrarilor la imobilul achizitionat in anul 1998 pentru aceasta asociatie, in baza art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania, cu modificarile ulterioare. Lucrarile efectuate urmeaza regimul juridic de proprietate al imobilului respectiv.>>
    Art. 10
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 4.215,8 miliarde lei, din care: 1.850,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.874,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 372,5 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 7,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 237,5 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, iar transferurile se diminueaza cu suma de 125,8 miliarde lei.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se majoreaza cu suma de 1.911,3 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala se majoreaza cu suma de 2.304,5 miliarde lei.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile social-culturale, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 1.131,6 miliarde lei, din care: 20,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 463,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 49,5 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 475,2 miliarde lei transferuri, 23,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 100,7 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 323,5 miliarde lei pentru invatamant, 211,4 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret, 604,8 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii, iar pentru sanatate se diminueaza cu suma de 8,1 miliarde lei.
    Art. 12
    Alineatul (7) al articolului 18 din Legea nr. 76/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Pentru sprijinirea activitatii Comitetului Olimpic Roman se aloca in anul 2000 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, suma de 68,8 miliarde lei, din care suma de 28,8 miliarde lei este destinata premierii sportivilor pentru rezultatele obtinute la Jocurile Olimpice de Vara Sydney 2000, iar suma de 40,0 miliarde lei este destinata efectuarii cheltuielilor de personal, a celor materiale si servicii, precum si a cheltuielilor de capital, necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Comitetului Olimpic Roman."
    Art. 13
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 29,2 miliarde lei, din care: 15,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 4,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 40,1 miliarde lei cheltuieli de capital, 13,9 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, iar transferurile se diminueaza cu suma de 44,6 miliarde lei.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 26,5 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si se majoreaza cu suma de 55,7 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 14
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se majoreaza cu suma de 1.976,6 miliarde lei, din care: 217,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 157,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 586,5 miliarde lei subventii, 200,0 miliarde lei prime, 583,8 miliarde lei transferuri, 106,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 124,2 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu 1.777,6 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 337,0 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si se diminueaza cu 23,2 miliarde lei pentru industrie si 114,8 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
    (3) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pentru acordarea subventiilor pentru imbunatatiri funciare Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. are obligatia sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica necesara pentru pomparea apei de la priza pana la hidrant si pentru evacuarea apei din reteaua de desecare, potrivit legii.
    (4) Cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se majoreaza cu suma de 200,0 miliarde lei, din care:
    a) 150,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele pe termen scurt, mediu si lung, acordate de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank) si de bancile comerciale pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 1999 si 2000, potrivit prevederilor legale;
    b) 50,0 miliarde lei pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995. Eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit. a).
    (5) Transferurile prevazute in bugetul de stat pentru Fondul national de dezvoltare regionala se diminueaza cu suma de 200,0 miliarde lei, iar cele pentru Fondul national de preaderare, cu suma de 150,0 miliarde lei.
    Art. 15
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 200,2 miliarde lei, din care: 13,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 122,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 10,0 miliarde lei subventii, 54,5 miliarde lei transferuri si 0,3 miliarde lei plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 13,5 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si cu suma de 186,7 miliarde lei pentru alte actiuni.
    Art. 16
    Alineatul (3) al articolului 22 din Legea nr. 76/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare este autorizata, conform art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii, sa angajeze sume de pana la 400,0 miliarde lei in vederea finantarii programelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii, cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare."
    Art. 17
    Pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in anul 2000 se aloca din bugetul de stat transferuri in suma de 836,1 miliarde lei, din care suma de 100,0 miliarde lei reprezinta dobanda datorata trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor inregistrate de bugetul asigurarilor sociale de stat in anii anteriori.
    Art. 18
    Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu suma de 604,9 miliarde lei, iar Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu suma de 100,0 miliarde lei.
    Art. 19
    In anul 2000 imprumuturile acordate prin bugetul de stat se diminueaza in total cu suma de 264,9 miliarde lei, ca urmare a diminuarii imprumuturilor pentru creditarea producatorilor agricoli cu suma de 300,0 miliarde lei si a majorarii imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale cu suma de 35,0 miliarde lei si a imprumuturilor pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta cu suma de 0,1 miliarde lei.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 20
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 36.411,0 miliarde lei.
    Art. 21
    Cheltuielile pentru dobanzi si alte cheltuieli aferente datoriei publice se majoreaza cu suma de 189,7 miliarde lei, din care: 262,2 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice interne, 1.283,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii, 806,7 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, in care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati si pentru ajustare structurala si se diminueaza cu 1.391,8 miliarde lei dobanzile aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat si cu 770,8 miliarde lei diferentele de curs aferente datoriei publice interne.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 22
    (1) Influentele privind sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate pe judete, respectiv pentru bugetele proprii ale judetelor si pentru bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Influentele la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se repartizeaza de consiliul judetean, prin hotarare, numai acelor localitati care inregistreaza venituri insuficiente, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat respective, tinandu-se seama de criteriul prevazut in anexa nr. 7 la Legea nr. 76/2000.
    (3) Influentele privind sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, repartizate pe judete, sunt prevazute in anexa nr. 5, iar repartizarea acestora se face de consiliul judetean, in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei, la care pretul local depaseste pretul national de referinta.
    (4) Unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe venit pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul celor repartizate, potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 76/2000 si ale alin. (2) al prezentului articol, vor restitui sumele respective la bugetul de stat pana la data de 31 octombrie 2000.
    (5) Unitatile administrativ-teritoriale care nu au achitat Ministerului Functiei Publice fondurile alocate pentru pregatirea alegerilor locale vor restitui sumele respective pana la data de 31 octombrie 2000.
    (6) In situatia in care unitatile administrativ-teritoriale nu se incadreaza in termenul de restituire prevazut la alin. (4) si (5), Ministerul Finantelor, prin organele sale teritoriale, va proceda la retragerea sumelor restante din contul bugetelor locale si din contul fondului de rulment, pana la lichidarea integrala a obligatiilor respective.
    Art. 23
    Anexa nr. 8 "Categoriile de venituri si cheltuieli care se prevad in bugetele locale pe anul 2000" la Legea nr. 76/2000 se modifica si se completeaza astfel:
    1. La capitolul I "Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor", litera A "Venituri (impozite, taxe si alte venituri)", la punctul 7 se introduce pozitia "Venituri din privatizare", la punctul 8 se introduce litera k) "Venituri pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor", iar la litera B "Cheltuieli", la punctul 13 se introduce litera k) "Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat".
    2. La capitolul II "Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti", litera A "Venituri (impozite, taxe si alte venituri)", la punctul 11 se introduce litera c) "Venituri din privatizare", la litera B "Cheltuieli", la punctul 5 litera k) se va modifica si va avea urmatorul cuprins: "k) Camine pentru persoane varstnice", iar la punctul 17 se introduce litera k) "Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat".

    CAP. 6
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 24
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului pentru asigurari sociale de sanatate, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 25
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special pentru sanatate publica, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 7.
    Art. 26
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 8.
    Art. 27
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internationale, sunt prevazute in anexa nr. 9.
    Art. 28
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 29
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobata prin Legea nr. 23/2000, sunt prevazute in anexa nr. 11.
    Art. 30
    Alineatul (2) al articolului 44 din Legea nr. 76/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Veniturile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor, pentru anul 2000, se constituie incepand cu 1 octombrie 2000 prin aplicarea unei cote de 2% asupra volumului de prime brute incasate de societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, potrivit prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania."
    Art. 31
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special al aviatiei civile, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, sunt prevazute in anexa nr. 12.
    Art. 32
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, sunt prevazute in anexa nr. 13.

    CAP. 7
    Responsabilitati in aplicarea prezentei ordonante de urgenta

    Art. 33
    Influentele privind cheltuielile de capital aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta se vor include de catre ordonatorii principali de credite in listele de investitii aprobate prin Legea nr. 76/2000.
    Art. 34
    Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Incepand cu trimestrul IV al anului 2000 cheltuielile curente si de capital ale caminelor pentru persoane varstnice se asigura din venituri extrabugetare si subventii acordate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, in functie de bugetul din care se finanteaza autoritatea in subordinea careia acestea functioneaza.
    Art. 36
    Alineatele (1) si (2) ale articolului 65 din Legea nr. 76/2000 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    (1) Obligatiile de plata datorate si neachitate pana la 31 decembrie 1999 de institutiile publice finantate de la bugetul de stat catre diversi furnizori si prestatori pentru livrarea de energie electrica, termica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din productia celorlalte unitati economice, precum si pentru efectuarea unor lucrari de constructii sau reparatii se sting la nivelul sumelor datorate de acestia la bugetul de stat, in limitele maxime prevazute in anexa nr. 22.
    (2) Obligatiile de plata datorate si neachitate de consiliile locale si judetene pana la 31 decembrie 1999 catre furnizorii de energie electrica, termica, apa calda, apa rece, serviciile de canalizare si salubritate, prestatorii care asigura transportul urban in comun de calatori si agentii economici care au executat lucrari de constructii sau reparatii se sting la nivelul sumelor datorate de acestia la bugetul de stat, in limitele maxime prevazute in anexa nr. 23."
    Art. 37
    La articolul 65 din Legea nr. 76/2000, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (4^1) cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Daca furnizorii mentionati la alin. (1) si (2) nu au obligatii catre bugetul de stat, dar au datorii rezultate din relatiile contractuale cu alti agenti economici care au obligatii restante la bugetul de stat, se vor stinge obligatiile agentilor economici respectivi fata de bugetul de stat, in limita sumelor datorate de institutia publica catre furnizorii sai directi si a acestora catre agentii economici mentionati mai sus, limite care nu pot depasi nivelul maxim al sumelor aprobate prin anexele nr. 22 sau 23, dupa caz."
    Art. 38
    Alineatul (5) al articolului 65 din Legea nr. 76/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Se aproba acumularea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a unei cantitati de apa grea in valoare de maximum 1.500,0 miliarde lei ca stoc de rezerva de stat, prin compensare cu obligatiile datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre bugetul de stat si catre furnizorii de bunuri si servicii, precum si ale acestor furnizori fata de bugetul de stat."
    Art. 39
    La articolul 65 din Legea nr. 76/2000, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) In cazul in care furnizorii Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare nu au obligatii restante la bugetul de stat, se compenseaza obligatiile bugetare inregistrate de agentii economici fata de care furnizorii Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare au obligatii de plata rezultate din relatii contractuale, in limita valorii mentionate la alin. (5). Compensarea obligatiilor bugetare ale agentilor economici se efectueaza la nivelul obligatiilor acestora fata de bugetul de stat si nu va depasi cuantumul sumelor datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare furnizorilor sai si nici cuantumul sumelor datorate de furnizori agentilor economici."
    Art. 40
    Alineatul (6) al articolului 65 din Legea nr. 76/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pana la 15 decembrie 2000 contravaloarea in lei a garantiilor retinute in cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina se compenseaza cu obligatiile de plata datorate la bugetul de stat pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate pana la data compensarii, de catre societatile comerciale furnizoare, iar majorarile de intarziere aferente acestor obligatii se scutesc la plata. Procedura de compensare se realizeaza de organele fiscale teritoriale cu conditia incheierii in prealabil a unei conventii intre fiecare societate comerciala furnizoare si Ministerul Industriei si Comertului, prin care sa se prevada obligatia expresa a acestor societati de a aduce furnitura livrata, pe cheltuiala proprie, intr-o noua garantie care sa expire o data cu garantia externa. Ministerul Industriei si Comertului va confirma suma garantiilor retinute, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data compensarii."
    Art. 41
    Dupa alineatul (6) al articolului 65 se introduc alineatele (6^1) si (6^2) cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) Daca societatile comerciale care au beneficiat de compensarea obligatiilor bugetare conform alin. (6) nu isi indeplinesc obligatiile asumate in conventie, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data restituirii garantiei. Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de catre organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finantelor, in baza conventiei care constituie titlu executoriu.
    (6^2) In procedura de compensare prevazuta la alin. (6) nu sunt cuprinse societatile comerciale debitoare aflate in procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciara si faliment, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare."
    Art. 42
    Ministerul Finantelor este abilitat sa elaboreze precizari metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 65 din Legea nr. 76/2000, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 43
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenta dintre sumele convenite pe baza de protocol incheiat cu Senatul, Camera Deputatilor, Presedintia, Guvernul Romaniei si Curtea Constitutionala pentru plata activitatii de reprezentare si protocol si cheltuielile efective inregistrate de regie. Diferenta respectiva suportata de regie este deductibila la calculul profitului impozabil.
    Art. 44
    Anexele nr. 1 - 13 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
                               - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                  Program         Intrari de   :
  I  II III IV                                   actualizat     credite externe:
                                                buget de stat                  : _______________________________________________________________________________:
        A                    B                        1                2       :
:==============================================================================:
:       Influente +/-             Program        Intrari de
:____________________________    rectificat    credite externe       Total
:Buget de stat   Intrari de     buget de stat
:                 credite
:  externe                         
:_______________________________________________________________________________
:     3              4            5 = 1 + 3       6 = 2 + 4        7 = 5 + 6
:_______________________________________________________________________________

0001            VENITURI                        112.175 259.000
 4.483.600.000                 116.658.859.000                   116.658.859.000
0002           I. VENITURI CURENTE              111.197.525.000
 4.923.500.000                 116.121.025.000                   116.121.025.000
0003            A. VENITURI FISCALE             107.649.925.000
 3.750.000.000                 111.399.925.000                   111.399.925.000
0004             A1. IMPOZITE DIRECTE            19.257.925.000
11.188.000.000                  30.445.925.000                    30.445.925.000
0101              IMPOZITUL PE PROFIT            13.401.000.000
 6.094.000.000                  19.495.000.000                    19.495.000.000
0201              IMPOZITUL PE SALARII            1.100.000.000
   500.000.000                   1.600.000.000                     1.600.000.000
     01        Impozitul pe salarii - total       1.100.000.000
   500.000.000                   1.600.000.000                     1.600.000.000
0601              IMPOZITUL PE VENIT             15.528.000.000
 7.409.000.000                  22.937.000.000                    22.937.000.000
     01        Impozit pe venituri din
               activitati independente              566.000.000
  -198.000.000                     368.000.000                       368.000.000
     02        Impozit pe venituri din salarii   13.576.000.000
 7.864.000.000                  21.440.000.000                    21.440.000.000
     03        Impozit pe venituri din cedarea
               folosintei bunurilor                 512.000.000
  -162.000.000                     350.000.000                       350.000.000
     04        Impozit pe venituri din
               dividende                            525.000.000
  -250.000.000                     275.000.000                       275.000.000
     05        Impozit pe venituri din dobanzi      154.000.000
    71.000.000                     225.000.000                       225.000.000
     06        Impozit pe alte venituri              49.000.000
    86.000.000                     135.000.000                       135.000.000
     07        Impozit pe venit din pensii          146.000.000
   -96.000.000                      50.000.000                        50.000.000
     08        Impozitul pe veniturile
               obtinute din jocurile de noroc,
               din premii si din prime in bani
               si/sau in natura
    80.000.000                      80.000.000                        80.000.000
     09        Impozitul pe veniturile
               obtinute din transferul
               dreptului de proprietate asupra
               valorilor mobiliare si vanzarea
               partilor sociale
     5.000.000                       5.000.000                         5.000.000
     11        Impozitul pe veniturile din
               valorificarea sub orice forma a
               drepturilor de proprietate
               intelectuala
     9.000.000                       9.000.000                         9.000.000
0701            COTE SI SUME DEFALCATE
                DIN IMPOZITUL PE VENIT
                (se scad)
                                                -12.317.075.000
-4.180.000.000                 -16.497.075.000                   -16.497.075.000
     01        Cote defalcate din impozitul pe
               venit (se scad)                   -9.317.000.000
-2.180.000.000                 -11.497.000.000                   -11.497.000.000
     02        Sume defalcate din impozitul pe
               venit pentru echilibrarea
               bugetelor locale (se scad)        -1.800.075.000
-1.500.000.000                  -3.300.075.000                    -3.300.075.000
     03        Sume defalcate din impozitul pe
               venit pentru subventionarea
               energiei termice livrate
               populatiei (se scad)              -1.200.000.000
  -500.000.000                  -1.700.000.000                    -1.700.000.000
0801            ALTE IMPOZITE DIRECTE             1.100.000.000
 1.391.000.000                   2.491.000.000                     2.491.000.000
     01        Impozitul pe veniturile
               realizate de persoanele fizice
               si juridice nerezidente              900.000.000
   574.000.000                   1.474.000.000                     1.474.000.000
     02        Impozitul pe profit obtinut din
               activitati comerciale ilicite
               sau din nerespectarea Legii
               privind protectia consumatorilor      20.000.000
    -8.000.000                      12.000.000                        12.000.000
     03        Impozitul pe dividende de la
               societatile comerciale               175.000.000
   825.000.000                   1.000.000.000                     1.000.000.000
     30        Alte incasari din impozite
               directe                                5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
0901             CONTRIBUTII                        446.000.000
   -26.000.000                     420.000.000                       420.000.000
     04        Contributia pentru pensia
               suplimentara                         446.000.000
   -26.000.000                     420.000.000                       420.000.000
1300            A2. IMPOZITE INDIRECTE           88.392.000.000
-7.438.000.000                  80.954.000.000                    80.954.000.000
1301             TAXA PE VALOAREA ADAUGATA       43.985.000.000
 2.662.000.000                  46.647.000.000                    46.647.000.000
1401             ACCIZE SI IMPOZIT PE
                 CIRCULATIE                      32.018.000.000
-9.427.000.000                  22.591.000.000                    22.591.000.000
     01        Accize                            29.655.000.000
-9.242.000.000                  20.413.000.000                    20.413.000.000
     02        Impozitul pe titeiul din
               productia interna si gazele
               naturale                           2.270.000.000
  -242.000.000                   2.028.000.000                     2.028.000.000
     03        Taxe de autorizare pentru
               comercializarea alcoolului,
               bauturilor alcoolice,
               produselor din tutun si a
               cafelei                               93.000.000
    57.000.000                     150.000.000                       150.000.000
1601             TAXE VAMALE                     10.125.000.000
-1.541.000.000                   8.584.000.000                     8.584.000.000
     01        Taxe vamale de la persoane
               juridice                          10.065.000.000
-1.541.000.000                   8.524.000.000                     8.524.000.000
     02        Taxe vamale si alte venituri
               incasate de la persoane fizice
               prin unitatile vamale                 60.000.000
                                    60.000.000                        60.000.000
1701             ALTE IMPOZITE INDIRECTE          2.264.000.000
   868.000.000                   3.132.000.000                     3.132.000.000
     01        Taxe pentru jocurile de noroc
   200.000.000                     200.000.000                       200.000.000
     02        Majorari si penalitati de
               intarziere pentru venituri
               nevarsate la termen
     6.000.000                       6.000.000                         6.000.000
     03        Taxe si tarife pentru
               eliberarea de licente si
               autorizatii de functionare            70.000.000
   630.000.000                     700.000.000                       700.000.000
     04        Taxa pentru activitatea de
               prospectiune, explorare si
               exploatare a resurselor
               minerale                             949.000.000
   -49.000.000                     900.000.000                       900.000.000
     10        Taxe judiciare de timbru             500.000.000
   100.000.000                     600.000.000                       600.000.000
     11        Taxe de timbru pentru
               contestatiile si plangerile
               asupra sumelor constatate si
               aplicate prin acte de control
               sau de impunere                       30.000.000
    40.000.000                      70.000.000                        70.000.000
     12        Taxe de timbru pentru
               activitatea notariala                520.000.000
    70.000.000                     590.000.000                       590.000.000
     13        Taxe extrajudiciare de timbru         20.000.000
   -14.000.000                       6.000.000                         6.000.000
     15        Amenzi judiciare                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     16        Venituri din recuperarea
               cheltuielilor judiciare
               avansate de stat                      15.000.000
    10.000.000                      25.000.000                        25.000.000
     30        Alte incasari din impozite
               indirecte                            145.000.000
  -125.000.000                      20.000.000                        20.000.000
1900            B. VENITURI NEFISCALE             3.547.600.000
 1.173.500.000                   4.721.100.000                     4.721.100.000
2001             VARSAMINTE DIN PROFITUL NET
                 AL REGIILOR AUTONOME               350.000.000
   400.000.000                     750.000.000                       750.000.000
2101             VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
                 PUBLICE                            695.600.000
   363.500.000                   1.059.100.000                     1.059.100.000
     01        Taxe de metrologie                       600.000
      -500.000                         100.000                           100.000
     03        Taxe pentru prestatiile
               efectuate si pentru eliberarea
               autorizatiilor de transport in
               trafic international                  10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
     04        Taxe consulare                       500.000.000
   200.000.000                     700.000.000                       700.000.000
     05        Taxe pentru analize efectuate
               de laboratoare, altele decat
               cele sanitare, de pe langa
               institutii                            15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     09        Veniturile circumscriptiilor,
               laboratoarelor si dispensarelor
               veterinare
     2.000.000                       2.000.000                         2.000.000
     10        Taxe si alte venituri din
               protectia mediului                     1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
     12        Varsaminte din
               disponibilitatile institutiilor
               publice si activitatilor
               autofinantate                          2.000.000
    -1.000.000                       1.000.000                         1.000.000
     13        Varsaminte din veniturile
               institutiilor publice si
               activitatilor autofinantate            7.000.000
    23.000.000                      30.000.000                        30.000.000
     30        Alte venituri de la
               institutiile publice                 160.000.000
   140.000.000                     300.000.000                       300.000.000
2201             DIVERSE VENITURI                 2.502.000.000
   410.000.000                   2.912.000.000                     2.912.000.000
     01        Venituri din aplicarea
               prescriptiei extinctive               16.000.000
    34.000.000                      50.000.000                        50.000.000
     03        Venituri din amenzi si alte
               sanctiuni aplicate, potrivit
               dispozitiilor legale                 450.000.000
    50.000.000                     500.000.000                       500.000.000
     04        Incasari din cota retinuta,
               conform Codului penal                  3.000.000
    -2.000.000                       1.000.000                         1.000.000
     05        Restituiri de fonduri din
               finantarea bugetara a anilor
               precedenti                           350.000.000
   150.000.000                     500.000.000                       500.000.000
     07        Venituri din concesiuni            1.372.000.000
   128.000.000                   1.500.000.000                     1.500.000.000
     09        Incasarea dobanzilor aferente
               ratelor lunare din vanzarea
               locuintelor construite din
               fondurile statului                    10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
     12        Incasari din valorificarea
               bunurilor confiscate,
               abandonate si alte sume
               constatate o data cu
               confiscarea, potrivit legii          150.000.000
    50.000.000                     200.000.000                       200.000.000
     16        Venituri realizate din
               incasarea debitelor evidentiate
               in bilanturile de lichidare a
               patrimoniului fostelor
               cooperative agricole de
               productie                              1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
     30        Incasari din alte surse              150.000.000
                                   150.000.000                       150.000.000
3000            II. VENITURI DIN CAPITAL            120.000.000
   -10.000.000                     110.000.000                       110.000.000
3001              VENITURI DIN VALORIFICAREA
                  UNOR BUNURI ALE STATULUI          120.000.000
   -10.000.000                     110.000.000                       110.000.000
     01        Venituri din valorificarea unor
               bunuri ale institutiilor
               publice                              100.000.000
                                   100.000.000                       100.000.000
     02        Venituri din valorificarea
               stocurilor de la rezervele
               materiale nationale si de
               mobilizare                            20.000.000
   -10.000.000                      10.000.000                        10.000.000
4000            VII. DONATII SI SPONSORIZARI        286.734.000
   -13.900.000                     272.834.000                       272.834.000
4001                 DONATII SI SPONSORIZARI        286.734.000
   -13.900.000                     272.834.000                       272.834.000
     01        Donatii                              286.734.000
   -13.900.000                     272.834.000                       272.834.000
4200            VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA
                      IMPRUMUTURILOR ACORDATE       571.000.000
  -416.000.000                     155.000.000                       155.000.000
4201               INCASARI DIN RAMBURSAREA
                   IMPRUMUTURILOR ACORDATE          571.000.000
  -416.000.000                     155.000.000                       155.000.000
     01        Incasari din rambursarea
               imprumuturilor acordate pentru
               finalizarea unor obiective
               aprobate prin conventii
               bilaterale si acorduri
               interguvernamentale                      900.000
      -900.000
     05        Incasari din rambursarea
               imprumuturilor acordate
               persoanelor care beneficiaza
               de statutul de refugiat                  100.000
      -100.000
     09        Incasari din rambursarea
               imprumuturilor acordate pentru
               acoperirea arieratelor catre
               RENEL si ROMGAZ                      550.000.000
  -400.000.000                     150.000.000                       150.000.000
     10        Incasari din rambursarea
               imprumuturilor din fondul de
               redresare financiara                  20.000.000
   -15.000.000                       5.000.000                         5.000.000
5001           II. CHELTUIELI - TOTAL           143.742.259.000   10.925.180.659
 9.327.600.000    395.370.826  153.069.859.000   11.320.551.485  164.390.410.485
         01       CHELTUIELI CURENTE            130.025.337.012    5.511.546.178
 8.909.765.885   -471.276.680  138.935.102.897    5.040.269.498  143.975.372.395
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL         32.962.503.787       25.826.500
 2.310.827.037    -10.166.540   35.273.330.824       15.659.960   35.288.990.784
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                       10.113.817.232      201.708.581
 2.771.960.935    -85.979.843   12.885.778.167      115.728.738   13.001.506.905
         34       SUBVENTII                       5.652.116.226       25.089.225
 1.018.450.417     -7.809.225    6.670.566.643       17.280.000    6.687.846.643
         35 01   Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice               2.743.046.943       25.089.225
   422.950.417     -7.809.225    3.165.997.360       17.280.000    3.183.277.360
         35 02   Subventii pe produse si
                 activitati                       2.139.642.027
    10.000.000                    2.149.642.027                    2.149.642.027
         35 03   Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif      769.427.256
   585.500.000                    1.354.927.256                    1.354.927.256
         36      PRIME                              476.300.000
   200.000.000                     676.300.000                       676.300.000
         38      TRANSFERURI                     35.313.524.292    5.258.921.872
 1.713.896.134   -367.321.072   37.027.420.426    4.891.600.800   41.919.021.226
         39       Transferuri consolidabile       3.636.536.360
   790.622.603                   4.427.158.963                     4.427.158.963
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de stat
   836.106.603                     836.106.603                       836.106.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului
                   de protectie a drepturilor
                   copilului                        694.000.000
   -20.500.000                     673.500.000                       673.500.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen      131.384.360
    -7.084.000                     124.300.360                       124.300.360
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         79.616.000
   -16.900.000                      62.716.000                        62.716.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor     617.136.000
    75.000.000                     692.136.000                       692.136.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 19     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru constructii
                   de locuinte                      647.000.000
   -76.000.000                     571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile    31.676.987.932    5.258.921.872
   923.273.531   -367.321.072   32.600.261.463    4.891.600.800   37.491.862.263
         40 01     Locuinte                         447.000.000
                                   447.000.000                       447.000.000
         40 02     Burse                            671.185.199
       213.770                     671.398.969                       671.398.969
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   4.025.905.400
   -40.104.780                   3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                   militari si alte persoane      4.602.070.362
   365.885.031                   4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                      10.408.907
      -774.515                       9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme internationale      331.840.571
    16.237.867                     348.078.438                       348.078.438
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor bancare,
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale                  15.000
     1.000.000                       1.015.000                         1.015.000
         40 15     Plati compensatorii              358.204.058
  -100.000.000                     258.204.058                       258.204.058
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare            154.000.000
                                   154.000.000                       154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                           9.289.431
    25.000.000                      34.289.431                        34.289.431
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        775.215.600
    29.600.000                     804.815.600                       804.815.600
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                       848.882                           848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        800.000.000       49.359.210
  -200.000.000    -46.832.010      600.000.000        2.527.200      602.527.200
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        250.000.000      102.405.000
                  -50.046.600      250.000.000       52.358.400      302.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           350.000.000
                                   350.000.000                       350.000.000
         40 24    Cheltuieli pentru
                  sustinerea transportului
                  feroviar public de calatori     3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 26    Transferuri aferente
                  Fondului national de
                  preaderare                        559.151.118
  -150.000.000                     409.151.118                       409.151.118
         40 27    Transferuri aferente
                  Fondului roman de
                  dezvoltare sociala                 30.000.000       98.308.800
                 -18.388.800        30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28    Executarea silita a
                  creantelor bugetare                15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29    Despagubiri civile, precum
                  si cheltuieli judiciare si
                  extrajudiciare derivate din
                  actiuni in reprezentarea
                  intereselor statului,
                  potrivit dispozitiilor
                  legale                            150.008.040
   125.166.500                     275.174.540                       275.174.540
         40 30    Onorariile pentru
                  expertizele contabile
                  dispuse in cadrul
                  procesului penal                    3.198.044
        21.956                       3.220.000                         3.220.000
         40 32    Sprijinirea organizatiilor
                  cetatenilor apartinand
                  minoritatilor nationale,
                  altele decat cele care
                  primesc subventii de la
                  bugetul de stat, potrivit
                  legii                              66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33    Promovarea imaginii si
                  intereselor romanesti peste
                  hotare                              2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 34    Sprijinirea activitatii
                  romanilor de pretutindeni
                  si a organizatiilor
                  reprezentative ale acestora        15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 35    Finantarea partidelor
                  politice                           39.000.000
     6.000.000                      45.000.000                        45.000.000
         40 36    Finantarea actiunilor cu
                  caracter stiintific si
                  social-cultural                     3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 37    Finantarea unor programe si
                  proiecte in cadrul
                  Campaniei europene pentru
                  combaterea rasismului,
                  xenofobiei, antisemitismului
                  si intolerantei                       900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38    Finantarea Ansamblului
                  "Memorialul victimelor
                  comunismului si al
                  rezistentei Sighet"                 2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39    Comenzi de stat pentru
                  carti si publicatii                20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 40    Sprijin financiar pentru
                  producerea si distribuirea
                  filmelor                           12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 41    Asociatii si fundatii              14.367.525
     4.600.000                      18.967.525                        18.967.525
         40 42    Alocatie de incredintare si
                  plasament familial                104.195.415
    34.300.000                     138.495.415                       138.495.415
         40 43    Ajutor anual pentru
                  veteranii de razboi                54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 44    Programe pentru sanatate          573.740.000
   -12.040.000                     561.700.000                       561.700.000
         40 45    Programe pentru tineret            19.000.000
     3.000.000                      22.000.000                        22.000.000
         40 46    Sprijin financiar pentru
                  activitatea Comitetului
                  Olimpic Roman                      68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 47    Cadastru imobiliar                 14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 48    Meteorologie si hidrologie         70.332.600
     2.000.000                      72.332.600                        72.332.600
         40 49    Prevenirea si combaterea
                  inundatiilor si ingheturilor          391.500
                                       391.500                           391.500
         40 50    Cheltuieli pentru
                  valorificarea cenusilor
                  de pirita                          20.000.000
    15.000.000                      35.000.000                        35.000.000
         40 51    Cooperare economica
                  internationala                    325.800.000
  -137.200.000                     188.600.000                       188.600.000
         40 52    Participare la programul
                  energetic - SAVE II                10.300.000
       560.929                      10.860.929                        10.860.929
         40 53    Cupoane pentru agricultori      4.300.000.000
   630.600.000                   4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54    Cabaline din patrimoniul
                  genetic national                   25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                  2.463.004.931    4.883.914.762
  -338.159.180   -176.799.562    2.124.845.751    4.707.115.200    6.831.960.951
         40 56    Transferuri pentru drumuri,
                  cai ferate, aviatie si
                  navigatie                         685.362.873
    80.000.000                     765.362.873                       765.362.873
         40 57    Transferuri pentru
                  finantarea de baza a
                  invatamantului superior         2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58    Transferuri pentru
                  constituirea fondului de
                  garantare a creditelor
                  bancare acordate studentilor        3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 59    Transferuri pentru
                  cercetare-dezvoltare
                  (granturi)                         40.900.000
                                    40.900.000                        40.900.000
         40 60    Transferuri pentru actiuni
                  de sanatate                       603.679.494
    63.937.297                     667.616.791                       667.616.791
         40 61    Sustinerea cultelor                73.000.000
    38.000.000                     111.000.000                       111.000.000
         40 62    Stimularea exporturilor           500.000.000
   200.000.000                     700.000.000                       700.000.000
         40 64    Fondul la dispozitia
                  primului-ministru pentru
                  sprijinirea comunitatilor
                  romanesti de pretutindeni           5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66    Contributia statului la
                  salarizarea personalului de
                  cult                              402.534.807
    26.408.876                     428.943.683                       428.943.683
         40 70    Sustinerea sistemului de
                  protectie a copilului             288.234.000      120.837.900
   117.505.400    -75.477.900      405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 72    Finantarea programelor
                  experimentale pentru
                  reforma bugetara                   25.000.000
                                    25.000.000                        25.000.000
         40 75    Contributia statului care
                  se aloca Patriarhiei Romane,
                  pentru sprijinirea
                  asezamintelor Bisericii
                  Ortodoxe Romane din afara
                  granitelor
     3.589.380                       3.589.380                         3.589.380
         40 78    Transferuri pentru
                  executarea lucrarilor de
                  consolidare la Palatul de
                  Justitie                           10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         40 79    Transferuri pentru aparatura
                  medicala de mare performanta      182.900.000
  -100.000.000                      82.900.000                        82.900.000
         40 80    Alte transferuri                   77.205.175        4.096.200
    45.825.000        223.800      123.030.175        4.320.000      127.350.175
         40 81    Fond de garantare a
                  imprumuturilor pentru
                  intreprinderi mici si
                  mijlocii                           50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 82    Transferuri pentru actiuni
                  de ecologizare                     75.771.000
    18.000.000                      93.771.000                        93.771.000
         40 83    Transferuri catre Consiliul
                  National de Formare
                  Profesionala a Adultilor            1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 84    Finantarea Ansamblului
                  "Memorialul revolutiei -
                  Decembrie 1989" din
                  municipiul Timisoara                2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 85    Transferuri pentru
                  transportul de calatori cu
                  metroul                           250.000.000
   150.000.000                     400.000.000                       400.000.000
         40 86    Programul de realizare a
                  sistemului national
                  antigrindina                       15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 87    Sume destinate finantarii
                  programelor sportive
                  realizate de structurile
                  sportive de drept privat
       100.000                         100.000                           100.000
         40 88    Transferuri catre Consiliul
                  National al Persoanelor
                  Varstnice                           1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 89    Transferuri pentru
                  sprijinirea proprietarilor
                  de paduri                          50.000.000
    -7.000.000                      43.000.000                        43.000.000

         40 91    Renta viagera
     6.000.000                       6.000.000                         6.000.000
         49     DOBANZI                          45.235.027.612
   189.700.000                  45.424.727.612                    45.424.727.612
         60     REZERVE                             272.047.863
   704.931.362                     976.979.225                       976.979.225
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL              4.508.880.776    5.413.634.481
   190.282.800    866.647.506    4.699.163.576    6.280.281.987   10.979.445.563
         79    IMPRUMUTURI ACORDATE                 301.800.000
  -264.850.000                      36.950.000                        36.950.000
         80 02   Imprumuturi acordate pentru
                 finalizarea unor obiective
                 aprobate prin conventii
                 bilaterale si acorduri
                 interguvernamentale                  1.400.000
    35.000.000                      36.400.000                        36.400.000
         80 05   Imprumuturi acordate
                 persoanelor care beneficiaza
                 de statutul de refugiat si
                 sunt lipsite de mijloace
                 de existenta                           400.000
       150.000                         550.000                           550.000
         80 06   Imprumuturi acordate pentru
                 creditarea agriculturii            300.000.000
  -300.000.000
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE   8.906.241.212
   492.401.315                   9.398.642.527                     9.398.642.527
         85     Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                           8.906.241.212
   492.401.315                   9.398.642.527                     9.398.642.527
         85 01   Rambursari de credite externe    6.248.097.611
   295.747.412                   6.543.845.023                     6.543.845.023
         85 02   Plati de dobanzi si comisioane   2.658.143.601
   196.653.903                   2.854.797.504                     2.854.797.504
5100            Partea I - SERVICII PUBLICE
                GENERALE                          7.283.426.873       25.335.826
   328.841.576         87.910    7.612.268.449       25.423.736    7.637.692.185
5101           AUTORITATI PUBLICE                 7.283.426.873       25.335.826
   328.841.576         87.910    7.612.268.449       25.423.736    7.637.692.185
         01     CHELTUIELI CURENTE                6.338.086.992       16.119.959
   299.287.032         54.342    6.637.374.024       16.174.301    6.653.548.325
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           4.327.906.567
   194.038.050        216.000    4.521.944.617          216.000    4.522.160.617
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.623.603.715       16.119.959
   150.117.568       -161.658    1.773.721.283       15.958.301    1.789.679.584
         34      SUBVENTII                           26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         35 01   Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                  26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         38      TRANSFERURI                        359.893.610
   -44.868.586                     315.025.024                       315.025.024
         40      Transferuri neconsolidabile        359.893.610
   -44.868.586                     315.025.024                       315.025.024
         40 11   Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale           230.047.208
    16.865.633                     246.912.841                       246.912.841
         40 41   Asociatii si fundatii                  395.525
                                       395.525                           395.525
         40 55   Contributii la programe
                 realizate cu finantare
                 internationala                      94.450.877
   -61.734.219                      32.716.658                        32.716.658
         40 72   Finantarea programelor
                 experimentale pentru reforma
                 bugetara                            25.000.000
                                    25.000.000                        25.000.000
         40 78   Transferuri pentru executarea
                 lucrarilor de consolidare la
                 Palatul de Justitie                 10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               587.670.780        9.215.867
    13.700.000         33.568      601.370.780        9.249.435      610.620.215
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE
                LA CREDITE                          357.669.101
    15.854.544                     373.523.645                       373.523.645
         85     Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite              357.669.101
    15.854.544                     373.523.645                       373.523.645
         85 01   Rambursari de credite externe      259.760.523
     5.801.440                     265.561.963                       265.561.963
         85 02   Plati de dobanzi si comisioane      97.908.578
    10.053.104                     107.961.682                       107.961.682
     01        Presedintia Romaniei                  74.941.660
     4.000.000                      78.941.660                        78.941.660
     02        Autoritati legislative               783.593.262
     2.289.677                     785.882.939                       785.882.939
     03        Autoritati judecatoresti           2.491.408.038
   229.453.104                   2.720.861.142                     2.720.861.142
     04        Alte organe ale autoritatilor
               publice                              332.642.765
    11.340.162                     343.982.927                       343.982.927
     05        Autoritati executive               3.600.841.148       25.335.826
    81.758.633         87.910    3.682.599.781       25.423.736    3.708.023.517
5400             Partea a II-a - APARARE,
                 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                 NATIONALA                       23.131.782.827    2.138.298.324
 4.215.750.100    629.495.000   27.347.532.927    2.767.793.324   30.115.326.251
         01      CHELTUIELI CURENTE              18.225.230.786
 3.971.298.569                  22.196.529.355                    22.196.529.355
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL         11.582.832.891
 1.850.305.356                  13.433.138.247                    13.433.138.247
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        4.674.535.289
 1.874.312.557                   6.548.847.846                     6.548.847.846
         34       SUBVENTII                       1.219.179.809
   372.500.000                   1.591.679.809                     1.591.679.809
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             1.219.179.809
   372.500.000                   1.591.679.809                     1.591.679.809
         38       TRANSFERURI                       748.682.797
  -125.819.344                     622.863.453                       622.863.453
         39        Transferuri consolidabile        209.030.560
   -23.984.000                     185.046.560                       185.046.560
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen      129.414.560
    -7.084.000                     122.330.560                       122.330.560
         39 11    Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care executa o
                  pedeapsa privativa de
                  libertate sau arest preventiv      79.616.000
   -16.900.000                      62.716.000                        62.716.000
         40       Transferuri neconsolidabile       539.652.237
  -101.835.344                     437.816.893                       437.816.893
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            3.620.974
        -4.322                       3.616.652                         3.616.652
         40 15    Plati compensatorii               332.092.810
  -100.000.000                     232.092.810                       232.092.810
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                     69.430.875
   -65.956.775                       3.474.100                         3.474.100
         40 60    Transferuri pentru actiuni
                  de sanatate                       134.301.494
    63.937.297                     198.238.791                       198.238.791
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                671.265.570    2.138.298.324
     7.000.000    629.495.000      678.265.570    2.767.793.324    3.446.058.894
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE   4.235.286.471
   237.451.531                   4.472.738.002                     4.472.738.002
         85    Rambursari de credite externe
               si plati de dobanzi si
               comisioane la creditele externe
               contractate de ordonatorii de
               credite                            4.235.286.471
   237.451.531                   4.472.738.002                     4.472.738.002
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        3.656.882.550
   120.332.284                   3.777.214.834                     3.777.214.834
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       578.403.921
   117.119.247                     695.523.168                       695.523.168
5401           APARARE NATIONALA                 11.678.628.819    1.396.804.200
 1.911.306.310    307.546.820   13.589.935.129    1.704.351.020   15.294.286.149
         01    CHELTUIELI CURENTE                 7.562.295.040
 1.663.200.000                   9.225.495.040                     9.225.495.040
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           5.028.541.600
   822.600.000                   5.851.141.600                     5.851.141.600
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.053.362.656
   890.600.000                   2.943.962.656                     2.943.962.656
         38      TRANSFERURI                        480.390.784
   -50.000.000                     430.390.784                       430.390.784
         39       Transferuri consolidabile          69.956.000
                                    69.956.000                        69.956.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       69.956.000
                                    69.956.000                        69.956.000
         40       Transferuri neconsolidabile       410.434.784
   -50.000.000                     360.434.784                       360.434.784
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           1.050.974
                                     1.050.974                         1.050.974
         40 15     Plati compensatorii              332.092.810
  -100.000.000                     232.092.810                       232.092.810
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       77.291.000
    50.000.000                     127.291.000                       127.291.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                296.832.089    1.396.804.200
                  307.546.820      296.832.089    1.704.351.020    2.001.183.109
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE   3.819.501.690
   248.106.310                   4.067.608.000                     4.067.608.000
         85       Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          3.819.501.690
   248.106.310                   4.067.608.000                     4.067.608.000
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        3.332.873.130
   132.094.870                   3.464.968.000                     3.464.968.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       486.628.560
   116.011.440                     602.640.000                       602.640.000
     01           Administratie centrala            268.015.248
    39.000.000                     307.015.248                       307.015.248
     02           Aparare nationala si
                  operatiuni de mentinere a
                  pacii                           6.917.947.449    1.396.804.200
 1.724.200.000    307.546.820     8.642.147.449   1.704.351.020   10.346.498.469
     03           Actiuni de integrare
                  euroatlantica si pentru
                  constituirea fortei de
                  reactie rapida                  4.062.707.610
   248.106.310                   4.310.813.920                     4.310.813.920
     04           Parteneriat pentru pace            91.727.550
                                    91.727.550                        91.727.550
     05           Plati compensatorii               338.230.962
  -100.000.000                     238.230.962                       238.230.962
5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
               NATIONALA                         11.453.154.008      741.494.124
 2.304.443.790    321.948.180   13.757.597.798    1.063.442.304   14.821.040.102
         01    CHELTUIELI CURENTE                10.662.935.746
 2.308.098.569                  12.971.034.315                    12.971.034.315
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           6.554.291.291
 1.027.705.356                   7.581.996.647                     7.581.996.647
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.621.172.633
   983.712.557                   3.604.885.190                     3.604.885.190
         34      SUBVENTII                        1.219.179.809
   372.500.000                   1.591.679.809                     1.591.679.809
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             1.219.179.809
   372.500.000                   1.591.679.809                     1.591.679.809
         38      TRANSFERURI                        268.292.013
   -75.819.344                     192.472.669                       192.472.669
         39       Transferuri consolidabile         139.074.560
   -23.984.000                     115.090.560                       115.090.560
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       59.458.560
    -7.084.000                      52.374.560                        52.374.560
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         79.616.000
   -16.900.000                      62.716.000                        62.716.000
         40       Transferuri neconsolidabile       129.217.453
   -51.835.344                      77.382.109                        77.382.109
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           2.570.000
        -4.322                       2.565.678                         2.565.678
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                                 8.040
       166.500                         174.540                           174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul procesului
                   penal                                198.044
        21.956                         220.000                           220.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    69.430.875
   -65.956.775                       3.474.100                         3.474.100
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       57.010.494
    13.937.297                      70.947.791                        70.947.791
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                374.433.481      741.494.124
     7.000.000    321.948.180      381.433.481    1.063.442.304    1.444.875.785
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE     415.784.781
   -10.654.779                     405.130.002                       405.130.002
         85       Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            415.784.781
   -10.654.779                     405.130.002                       405.130.002
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                          324.009.420
   -11.762.586                     312.246.834                       312.246.834
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        91.775.361
     1.107.807                      92.883.168                        92.883.168
     01        Administratie centrala               256.696.595
   -54.917.187                     201.779.408                       201.779.408
     02        Politie                            3.463.724.701       77.909.724
   682.591.216      4.244.580    4.146.315.917       82.154.304    4.228.470.221
     03        Protectie si paza contra
               incendiilor                          638.459.063
    94.127.220                     732.586.283                       732.586.283
     04        Paza si supravegherea
               frontierei                         1.092.061.896
   293.266.128                   1.385.328.024                     1.385.328.024
     05        Jandarmerie                        1.669.727.696
   286.362.807                   1.956.090.503                     1.956.090.503
     06        Siguranta nationala                2.676.256.334      663.584.400
   534.839.215    317.703.600    3.211.095.549      981.288.000    4.192.383.549
     07        Penitenciare                       1.316.739.809
   372.500.000                   1.689.239.809                     1.689.239.809
     50        Alte institutii si actiuni
               privind ordinea publica si
               siguranta nationala                  339.487.914
    95.674.391                     435.162.305                       435.162.305
5700            Partea a III-a - CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE                 36.533.488.050    1.509.961.725
 1.131.588.724    380.167.900   37.665.076.774    1.890.129.625   39.555.206.399
         01    CHELTUIELI CURENTE                34.597.919.363      403.936.522
 1.007.899.516    -92.162.125   35.605.818.879      311.774.397   35.917.593.276
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          15.356.620.601       25.826.500
    20.183.968    -10.382.540   15.376.804.569       15.443.960   15.392.248.529
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.195.889.638      185.588.622
   463.046.232    -85.818.185    2.658.935.870       99.770.437    2.758.706.307
         34      SUBVENTII                        1.439.884.724
    49.450.417                   1.489.335.141                     1.489.335.141
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             1.439.884.724
    49.450.417                   1.489.335.141                     1.489.335.141
         38      TRANSFERURI                     15.605.524.400      192.521.400
   475.218.899      4.038.600   16.080.743.299      196.560.000   16.277.303.299
         39       Transferuri consolidabile         123.634.800
                                   123.634.800                       123.634.800
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.234.800
                                     1.234.800                         1.234.800
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile    15.481.889.600      192.521.400
   475.218.899      4.038.600   15.957.108.499      196.560.000   16.153.668.499
         40 02     Burse                            671.185.199
       213.770                     671.398.969                       671.398.969
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   4.025.905.400
   -40.104.780                   3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                   militari si alte persoane      4.602.070.362
   365.885.031                   4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                      10.408.907
      -774.515                       9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          33.418.959
    -2.184.738                      31.234.221                        31.234.221
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor bancare,
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale                  15.000
                                        15.000                            15.000
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        775.215.600
    29.600.000                     804.815.600                       804.815.600
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul Campaniei
                   europene pentru combaterea
                   rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii             13.372.000
     4.600.000                      18.572.000                        18.572.000
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               104.195.415
    34.300.000                     138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate         573.740.000
   -12.040.000                     561.700.000                       561.700.000
         40 45     Programe pentru tineret           19.000.000
     3.000.000                      22.000.000                        22.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                     68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    256.014.176      71.683.500
     5.295.475     79.516.500      261.309.651       151.200.000     412.509.651
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior         2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate studentilor       3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      469.378.000
                                   469.378.000                       469.378.000
         40 61     Sustinerea cultelor               73.000.000
    38.000.000                     111.000.000                       111.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             402.534.807
    26.408.876                     428.943.683                       428.943.683
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            288.234.000      120.837.900
   117.505.400    -75.477.900      405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 75     Contributia statului, care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor
     3.589.380                       3.589.380                         3.589.380
         40 79     Transferuri pentru aparatura
                   medicala de mare performanta     182.900.000
  -100.000.000                      82.900.000                        82.900.000
         40 80     Alte transferuri                   6.173.775
    -4.175.000                      1.998.775                          1.998.775
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat
       100.000                         100.000                           100.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 91     Renta viagera
     6.000.000                       6.000.000                         6.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                697.840.494    1.106.025.203
    22.978.987    472.330.025      720.819.481    1.578.355.228    2.299.174.709
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE   1.237.728.193
   100.710.221                   1.338.438.414                     1.338.438.414
         85       Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          1.237.728.193
   100.710.221                   1.338.438.414                     1.338.438.414
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                          798.206.013
    65.997.120                     864.203.133                       864.203.133
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       439.522.180
    34.713.101                     474.235.281                       474.235.281
5701           INVATAMANT                        19.773.331.968      376.850.400
   323.534.391     50.829.600   20.096.866.359      427.680.000   20.524.546.359
         01     CHELTUIELI CURENTE               19.417.117.612      230.616.060
   282.829.684     15.623.940   19.699.947.296      246.240.000   19.946.187.296
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          14.504.308.027       25.826.500
    15.018.750    -10.382.540   14.519.325.777       15.443.960   14.534.770.737
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           904.690.568      133.106.060
   242.078.898    -53.510.020    1.146.769.466       79.596.040    1.226.365.506
         34      SUBVENTII                          424.924.786
     1.200.000                     426.124.786                       426.124.786
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice               424.924.786
     1.200.000                     426.124.786                       426.124.786
         38      TRANSFERURI                      3.583.194.231       71.683.500
    24.532.036     79.516.500    3.607.726.267      151.200.000    3.758.926.267
         39       Transferuri consolidabile           1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         40       Transferuri neconsolidabile     3.582.018.231       71.683.500
    24.532.036     79.516.500    3.606.550.267      151.200.000    3.757.750.267
         40 02     Burse                            671.185.199
       213.770                     671.398.969                       671.398.969
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   205.424.450       71.683.500
    23.833.266     79.516.500      229.257.716      151.200.000      380.457.716
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate studentilor       3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                               1.234.807
       265.000                       1.499.807                         1.499.807
         40 80     Alte transferuri                   1.173.775
       220.000                       1.393.775                         1.393.775
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                242.483.363      146.234.340
    34.490.900     35.205.660      276.974.263      181.440.000      458.414.263
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              113.730.993
     6.213.807                     119.944.800                       119.944.800
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            113.730.993
     6.213.807                     119.944.800                       119.944.800
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                           40.449.975
     2.210.025                      42.660.000                        42.660.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        73.281.018
     4.003.782                      77.284.800                        77.284.800
     01           Administratie centrala             47.304.295
                                    47.304.295                        47.304.295
     02           Invatamant prescolar              978.172.351
       700.000                     978.872.351                       978.872.351
     03           Invatamant primar si
                  gimnazial                       7.158.968.360      219.720.200
    74.893.930    -20.654.570    7.233.862.290      199.065.630    7.432.927.920
     04           Invatamant liceal               3.630.066.326       85.446.700
    18.286.153     -8.032.330    3.648.352.479       77.414.370    3.725.766.849
     05           Invatamant profesional            372.171.330
                                   372.171.330                       372.171.330
     06           Invatamant postliceal              98.000.000
                                    98.000.000                        98.000.000
     08           Invatamant special                803.156.480
    54.324.113                      857.480.593                      857.480.593
     09           Invatamant superior             3.832.764.911       71.683.500
   110.820.092     79.516.500    3.943.585.003      151.200.000    4.094.785.003
     10           Biblioteci centrale,
                  universitare si pedagogice        182.929.840
                                   182.929.840                       182.929.840
     14           Internate, camine si
                  cantine pentru elevi si
                  studenti                          272.766.620
                                   272.766.620                       272.766.620
     25           Servicii publice
                  descentralizate                   856.312.270
                                    856.312.270                      856.312.270
     50           Alte institutii si actiuni
                  de invatamant                   1.540.719.185
    64.510.103                   1.605.229.288                     1.605.229.288
5801           SANATATE                           3.802.689.558      946.222.200
    -8.103.393    441.707.400    3.794.586.165    1.387.929.600    5.182.515.765
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.343.351.504
  -104.342.414                   2.239.009.090                     2.239.009.090
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             616.049.463
     6.150.000                     622.199.463                       622.199.463
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           465.988.756
     1.547.586                     467.536.342                       467.536.342
         34      SUBVENTII                           13.965.000
                                    13.965.000                        13.965.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 13.965.000
                                    13.965.000                        13.965.000
         38      TRANSFERURI                      1.247.348.285
  -112.040.000                   1.135.308.285                     1.135.308.285
         39       Transferuri consolidabile               5.880
                                         5.880                             5.880
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   Fondului de asigurari
                   sociale de sanatate,
                   reprezentand contributia
                   datorata de persoanele
                   care satisfac serviciul
                   militar in termen                      5.880
                                         5.880                             5.800
         40       Transferuri neconsolidabile     1.247.342.405
  -112.040.000                   1.135.302.405                     1.135.302.405
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.072.759
                                    11.072.759                        11.072.759
         40 44     Programe pentru sanatate         573.740.000
   -12.040.000                     561.700.000                       561.700.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    10.251.646
                                    10.251.646                        10.251.646
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      469.378.000
                                   469.378.000                       469.378.000
         40 79     Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                      182.900.000
  -100.000.000                      82.900.000                        82.900.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                349.370.259      946.222.200
       842.607    441.707.400      350.212.866    1.387.929.600    1.738.142.466
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            1.109.967.795
    95.396.414                   1.205.364.209                     1.205.364.209
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          1.109.967.795
    95.396.414                   1.205.364.209                     1.205.364.209
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                          755.032.065
    63.787.095                     818.819.160                       818.819.160
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       354.935.730
    31.609.319                     386.545.049                       386.545.049
     01           Administratie centrala            278.986.326
                                   278.986.326                       278.986.326
     03           Spitale                           742.983.528      946.222.200
   -12.169.222    441.707.400      730.814.306    1.387.929.600    2.118.743.906
     04           Sanatorii de recuperare si
                  balneare                            9.515.884
     1.321.829                      10.837.713                        10.837.713
     05           Crese                              45.946.243
        75.000                      46.021.243                        46.021.243
     07           Centre de transfuzii
                  sanguine                          190.000.000
                                   190.000.000                       190.000.000
     09           Centre de sanatate                 37.668.497
    30.988.890                      68.657.387                        68.657.387
     25           Servicii publice
                  descentralizate                 1.618.884.523
  -100.000.000                   1.518.884.523                     1.518.884.523
     50           Alte institutii si actiuni
                  sanitare                          878.704.557
    71.680.110                     950.384.667                       950.384.667
5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
               PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
               SI DE TINERET                      2.555.163.713       30.721.500
   211.370.113    -19.921.500    2.766.533.826       10.800.000    2.777.333.826
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.475.775.431       25.908.465
   220.624.633    -16.804.065    2.696.400.064        9.104.400    2.705.504.464
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             107.950.644
     1.900.000                     109.850.644                       109.850.644
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           637.277.917       25.908.465
   111.462.101    -16.804.065      748.740.018        9.104.400      757.844.418
         34      SUBVENTII                          984.922.170
    56.763.417                   1.041.685.587                     1.041.685.587
         35 01     Alocatii de la buget
                   pentru institutii publice        984.922.170
    56.763.417                   1.041.685.587                     1.041.685.587
         38      TRANSFERURI                        745.624.700
    50.499.115                     796.123.815                       796.123.815
         39       Transferuri consolidabile              52.920
                                        52.920                            52.920
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   Fondului de asigurari
                   sociale de sanatate,
                   reprezentand contributia
                   datorata de persoanele
                   care satisfac serviciul
                   militar in termen                     52.920
                                        52.920                            52.920
         40       Transferuri neconsolidabile       745.571.780
    50.499.115                     796.070.895                       796.070.895
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme
                   internationale                    18.142.300
    -1.796.350                      16.345.950                        16.345.950
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                                15.000
                                        15.000                            15.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 34    Sprijinirea activitatii
                  romanilor de pretutindeni
                  si a organizatiilor
                  reprezentative ale acestora        15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 36    Finantarea actiunilor cu
                  caracter stiintific si
                  social-cultural                     3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 37    Finantarea unor programe si
                  proiecte in cadrul
                  Campaniei europene pentru
                  combaterea rasismului,
                  xenofobiei,
                  antisemitismului si
                  intolerantei                          900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38    Finantarea Ansamblului
                  "Memorialul victimelor
                  comunismului si al
                  rezistentei Sighet"                 2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39    Comenzi de stat pentru
                  carti si publicatii                20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 40    Sprijin financiar pentru
                  producerea si distribuirea
                  filmelor                           12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 45    Programe pentru tineret            19.000.000
     3.000.000                      22.000.000                        22.000.000
         40 46    Sprijin financiar pentru
                  activitatea Comitetului
                  Olimpic Roman                      68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                     35.014.480
   -18.537.791                      16.476.689                        16.476.689
         40 61    Sustinerea cultelor                73.000.000
    38.000.000                     111.000.000                       111.000.000
         40 64    Fondul la dispozitia
                  primului-ministru pentru
                  sprijinirea comunitatilor
                  romanesti de pretutindeni           5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66    Contributia statului la
                  salarizarea personalului de
                  cult                              401.300.000
    26.143.876                     427.443.876                       427.443.876
         40 75    Contributia statului, care
                  se aloca Patriarhiei Romane
                  pentru sprijinirea
                  asezamintelor Bisericii
                  Ortodoxe Romane din afara
                  granitelor                          3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 84    Finantarea Ansamblului
                  "Memorialul revolutiei -
                  Decembrie 1989" din
                  municipiul Timisoara                2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat
       100.000                         100.000                           100.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 77.749.882        4.813.035
    -9.354.520     -3.117.435       68.395.362        1.695.600       70.090.962
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                1.638.400
       100.000                       1.738.400                         1.738.400
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              1.638.400
       100.000                       1.738.400                         1.738.400
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         1.638.400
       100.000                       1.738.400                         1.738.400
     01           Administratie centrala             90.125.565
    -6.695.311                      83.430.254                        83.430.254
     02           Biblioteci publice
                  nationale                          38.500.000
                                    38.500.000                        38.500.000
     04           Muzee                             145.402.384
     9.304.787                     154.707.171                       154.707.171
     05           Teatre si institutii
                  profesioniste de spectacole
                  si concerte                       213.174.528
     6.975.000                     220.149.528                       220.149.528
     15           Culte religioase                  474.300.000
    67.733.256                     542.033.256                       542.033.256
     20           Activitatea sportiva              635.680.631
    37.329.927                     673.010.558                       673.010.558
     21           Activitatea de tineret             39.375.250
   -15.147.000                      24.228.250                        24.228.250
     25           Servicii publice
                  descentralizate                    48.552.338
     1.500.000                      50.052.338                        50.052.338
     50           Alte institutii si actiuni
                  privind cultura, religia si
                  activitatea sportiva si de
                  tineret                           870.053.017       30.721.500
   110.369.454    -19.921.500      980.422.471       10.800.000      991.222.471
6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
               PENSII, AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII                      10.402.302.811      156.167.625
   604.787.613    -92.447.600   11.007.090.424       63.720.025   11.070.810.449
         01    CHELTUIELI CURENTE                10.361.674.816      147.411.997
   608.787.613    -90.982.000   10.970.462.429       56.429.997   11.026.892.426
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             128.312.467
    -2.884.782                     125.427.685                       125.427.685
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           187.932.397       26.574.097
   107.957.647    -15.504.100      295.890.044       11.069.997      306.960.041
         34      SUBVENTII                           16.072.768
    -8.513.000                       7.559.768                         7.559.768
         35 01     Alocatii de la buget
                   pentru institutii publice         16.072.768
    -8.513.000                       7.559.768                         7.559.768
         38      TRANSFERURI                     10.029.357.184      120.837.900
   512.227.748    -75.477.900   10.541.584.932       45.360.000   10.586.944.932
         39       Transferuri consolidabile         122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru
                   finantarea ocrotirii
                   sanatatii                        122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile     9.906.957.184      120.837.900
   512.227.748    -75.477.900   10.419.184.932       45.360.000   10.464.544.932
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   4.025.905.400
   -40.104.780                   3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.602.070.362
   365.885.031                   4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                      10.408.907
      -774.515                       9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme
                   internationale                     4.203.900
      -338.388                       3.815.512                         3.815.512
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        775.215.600
    29.600.000                     804.815.600                       804.815.600
         40 41     Asociatii si fundatii             13.972.000
     4.600.000                      18.572.000                        18.572.000
         40 42     Alocatie de incredintare
                   si plasament familial            104.195.415
    34.300.000                     138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     5.323.600
                                     5.323.600                         5.323.600
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            288.234.000      120.837.900
   117.505.400    -75.477.900      405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 80     Alte transferuri                   5.000.000
    -4.395.000                         605.000                           605.000
         40 83     Transferuri catre
                   Consiliul National de
                   Formare Profesionala a
                   Adultilor                          1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 88     Transferuri catre
                   Consiliul National al
                   Persoanelor Varstnice              1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 91     Renta viagera
     6.000.000                       6.000.000                         6.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 28.236.990        8.755.628
    -3.000.000     -1.465.600       25.236.990        7.290.028       32.527.018
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                               12.391.005
    -1.000.000                      11.391.005                        11.391.005
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite             12.391.005
    -1.000.000                      11.391.005                        11.391.005
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                            2.723.973
                                     2.723.973                         2.723.973
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         9.667.032
    -1.000.000                       8.667.032                         8.667.032
     01           Administratie centrala             54.377.151        6.144.300
     6.947.180     -3.984.300       61.324.331        2.160.000       63.484.331
     02           Camine de batrani si
                  pensionari                          2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
     08           Centre de primire a
                  minorilor                             700.000
       100.000                         800.000                           800.000
     09           Ajutor social                      16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
     10           Plasament familial                104.195.415
    34.300.000                     138.495.415                       138.495.415
     15           Alocatie de stat pentru
                  copii                           4.025.905.400
   -40.104.780                   3.985.800.620                     3.985.800.620
     17           Ajutoare pentru sotii de
                  militari in termen                    368.162
                                       368.162                           368.162
     18           Centre de primire, triere
                  si cazare a persoanelor
                  care solicita statutul de
                  refugiat                            5.000.000
    -1.098.780                       3.901.220                         3.901.220
     19           Alocatia suplimentara
                  pentru familiile cu copii         775.215.600
    29.600.000                     804.815.600                       804.815.600
     20           Pensii, ajutoare,
                  indemnizatii si sporuri
                  I.O.V.R., veterani de
                  razboi si pentru alte
                  categorii de beneficiari        2.224.553.779
    49.605.660                   2.274.159.439                     2.274.159.439
     21           Pensii militari                 2.444.129.329
   318.544.545                   2.762.673.874                     2.762.673.874
     25           Servicii publice
                  descentralizate                   121.948.059       20.500.000
    -3.100.000     -4.299.975      118.848.059       16.200.025      135.048.084
     29           Concediu platit pentru
                  cresterea copiilor pana la
                  2 ani                               1.459.814
                                     1.459.814                         1.459.814
     50           Alte actiuni privind
                  asistenta sociala,
                  alocatii, pensii, ajutoare
                  si indemnizatii                   625.950.102      129.523.325
   209.993.788    -84.163.325      835.943.890       45.360.000      881.303.890
6300            Partea a IV-a - SERVICII SI
                DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
                MEDIU SI APE                      3.159.875.967      534.911.000
    29.212.995  1.149.565.000    3.189.088.962    1.684.476.000    4.873.564.962
         01    CHELTUIELI CURENTE                 2.265.176.393      409.620.000
   -24.775.104  1.059.180.000    2.240.401.289    1.468.800.000    3.709.201.289
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL              124.117.207
    15.420.000                     139.537.207                       139.537.207
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                             30.734.810
     4.400.000                      35.134.810                        35.134.810
         38     TRANSFERURI                       2.110.324.376      409.620.000
   -44.595.104  1.059.180.000    2.065.729.272    1.468.800.000    3.534.529.272
         39 14    Program privind pietruirea
                  drumurilor comunale si
                  alimentarea cu apa a satelor      617.136.000
    75.000.000                     692.136.000                       692.136.000
         39 19    Transferul de la bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru constructii de
                  locuinte                          647.000.000
   -76.000.000                     571.000.000                       571.000.000
         39 20    Transferuri de la bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru finantarea elaborarii
                  si/sau actualizarii
                  planurilor urbanistice
                  generale si a regulamentelor
                  locale de urbanism                 45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile       801.188.376      409.620.000
   -43.595.104  1.059.180.000    757.593.272      1.468.800.000    2.226.393.272
         40 01    Locuinte                          447.000.000
                                   447.000.500                       447.000.000
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            4.479.376
       300.000                       4.779.376                         4.779.376
         40 13    Diferenta de dobanzi
                  aferenta creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale                1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 47    Cadastru imobiliar                 14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                    306.959.000      409.620.000
   -44.895.104  1.059.180.000      262.063.896    1.468.800.000    1.730.863.896
         40 82    Transferuri pentru actiuni
                  de ecologizare                     28.750.000
                                    28.750.000                        28.750.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                640.342.768      125.291.000
    40.072.905     90.385.000      680.415.673      215.676.000      896.091.673
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              254.356.806
    13.915.194                     268.272.000                       268.272.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            254.356.806
    13.915.194                     268.272.000                       268.272.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       254.356.806
    13.915.194                     268.272.000                       268.272.000
6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
               SI LOCUINTE                        2.436.790.139      409.620.000
   -26.464.645  1.059.180.000    2.410.325.494    1.468.800.000    3.879.125.494
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.094.618.081      409.620.000
   -41.895.104  1.059.180.000    2.052.722.977    1.468.800.000    3.521.522.977
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              13.392.011
     1.000.000                      14.392.011                        14.392.011
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                             4.090.070
     2.000.000                       6.090.070                         6.090.070
         38      TRANSFERURI                      2.077.136.000      409.620.000
   -44.895.104  1.059.180.000    2.032.240.896    1.468.800.000    3.501.040.896
         39       Transferuri consolidabile       1.309.136.000
    -1.000.000                   1.308.136.000                     1.308.136.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a
                   satelor                          617.136.000
    75.000.000                     692.136.000                       692.136.000
         39 19     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru constructii
                   de locuinte                      647.000.000
   -76.000.000                     571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile       768.000.000      409.620.000
   -43.895.104  1.059.180.000      724.104.896    1.468.800.000    2.192.904.896
         40 01     Locuinte                         447.000.000
                                   447.000.000                       447.000.000
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale              41.000
                                        41.000                            41.000
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale
     1.000.000                       1.000.000                         1.000.000
         40 47     Cadastru imobiliar                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   306.959.000      409.620.000
   -44.895.104  1.059.180.000      262.063.896    1.468.800.000    1.730.863.896
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 92.116.262
     1.750.255                      93.866.517                        93.866.517
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              250.055.796
    13.680.204                     263.736.000                       263.736.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            250.055.796
    13.680.204                     263.736.000                       263.736.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       250.055.796
    13.680.204                     263.736.000                       263.736.000
     01           Administratie centrala             17.863.818
     3.000.000                      20.863.818                        20.863.818
    08           Locuinte                         1.185.775.525
   -73.249.745                   1.112.525.780                     1.112.525.780
     50           Alte actiuni privind
                  dezvoltarea publica si
                  locuinte                        1.233.150.796      409.620.000
    43.785.100  1.059.180.000    1.276.935.896    1.468.800.000    2.745.735.896
6401           MEDIU SI APE                         723.085.828      125.291.000
    55.677.640     90.385.000      778.763.468      215.676.000      994.439.468
         01    CHELTUIELI CURENTE                   170.558.312
    17.120.000                     187.678.312                       187.678.312
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             110.725.196
    14.420.000                     125.145.196                       125.145.196
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            26.644.740
     2.400.000                      29.044.740                        29.044.740
         38      TRANSFERURI                         33.188.376
       300.000                      33.488.376                        33.488.376
         40       Transferuri neconsolidabile        33.188.376
       300.000                      33.488.376                        33.488.376
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme internationale        4.438.376
       300.000                       4.738.376                         4.738.376
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    28.750.000
                                    28.750.000                        28.750.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               548.226.506      125.291.000
    38.322.650     90.385.000      586.549.156      215.676.000      802.225.156
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               4.301.010
       234.990                       4.536.000                         4.536.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              4.301.010
       234.990                       4.536.000                         4.536.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         4.301.010
       234.990                       4.536.000                         4.536.000
     01           Dezvoltare surse de apa,
                  acumulari si amenajari
                  hidrotehnice                      425.000.000      115.291.000
    53.377.640     90.385.000      478.377.640      205.676.000      684.053.640
     02           Supravegherea si protectia
                  mediului, reducerea si
                  controlul poluarii                277.817.760       10.000.000
                                   277.817.760       10.000.000      287.817.760
     03           Prospectiuni geologice
                  privind sursele de apa                950.000
                                       950.000                           950.000
     04           Controlul activitatilor
                  nucleare                           19.318.068
     2.300.000                      21.618.068                        21.618.068
6600            Partea a V-a - ACTIUNI
                ECONOMICE                        23.710.083.763    6.618.364.984
 1.976.601.066 -1.745.556.184   25.686.684.829    4.872.808.800   30.559.493.629
         01    CHELTUIELI CURENTE                19.066.134.392    4.583.560.897
 1.745.913.653 -1.419.960.097   20.812.048.045    3.163.600.800   23.975.648.845
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           1.032.449.385
   217.779.663                   1.250.229.048                     1.250.229.048
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           949.842.252
   157.815.499                   1.107.657.751                     1.107.657.751
         34      SUBVENTII                        2.883.273.929       25.089.225
   586.500.000     -7.809.225    3.469.773.929       17.280.000    3.487.053.929
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 56.104.646       25.089.225
     1.000.000     -7.809.225       57.104.646       17.280.000       74.384.646
         35 02     Subventii pe produse si
                   activitati                     2.057.742.027
                                 2.057.742.027                     2.057.742.027
         35 03     Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                            769.427.256
   585.500.000                   1.354.927.256                     1.354.927.256
         36       PRIME                             476.300.000
   200.000.000                     676.300.000                       676.300.000
         38       TRANSFERURI                    13.724.268.826    4.558.471.672
   583.818.491 -1.412.150.872   14.308.087.317    3.146.320.800   17.454.408.117
         40        Transferuri neconsolidabile   13.724.268.826    4.558.471.672
   583.818.491 -1.412.150.872   14.308.087.317    3.146.320.800   17.454.408.117
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          31.323.260
     1.200.530                      32.523.790                        32.523.790
         40 15     Plati compensatorii               26.111.248
                                    26.111.248                        26.111.248
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                       848.882                           848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        800.000.000       49.359.210
  -200.000.000    -46.832.010      600.000.000        2.527.200      602.527.200
         40 22     Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor           250.000.000      102.405.000
                  -50.046.600      250.000.000       52.358.400      302.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           350.000.000
                                   350.000.000                       350.000.000
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       559.151.118
  -150.000.000                     409.151.118                       409.151.118
         40 48     Meteorologie si hidrologie        70.332.600
     2.000.000                      72.332.600                        72.332.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            20.000.000
    15.000.000                      35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                    20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.300.000
       560.929                      10.860.929                        10.860.929
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.300.000.000
   630.600.000                   4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 1.498.247.345    4.402.611.262
   -69.342.968 -1.315.496.062    1.428.904.377    3.087.115.200    4.516.019.577
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        685.362.873
    80.000.000                     765.362.873                       765.362.873
         40 62     Stimularea exporturilor          500.000.000
   200.000.000                     700.000.000                       700.000.000
         40 80     Alte transferuri                   8.979.000        4.096.200
    50.000.000        223.800       58.979.000        4.320.000       63.299.000
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    47.021.000
    18.000.000                      65.021.000                        65.021.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          250.000.000
   150.000.000                     400.000.000                       400.000.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         50.000.000
    -7.000.000                      43.000.000                        43.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL              1.828.483.410    2.034.804.087
   106.530.908   -325.596.087    1.935.014.318    1.709.208.000    3.644.222.318
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            2.815.465.961
   124.156.505                   2.939.622.466                     2.939.622.466
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          2.815.465.961
   124.156.505                   2.939.622.466                     2.939.622.466
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        1.533.248.525
   103.616.568                   1.636.865.093                     1.636.865.093
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                     1.282.217.436
    20.539.937                   1.302.757.373                     1.302.757.373
6601           INDUSTRIE                          4.170.796.332      106.501.200
   -23.150.537    -49.822.800    4.147.645.795       56.678.400    4.204.324.195
         01     CHELTUIELI CURENTE                3.366.259.120      106.501.200
   -65.487.225    -49.822.800    3.300.771.895       56.678.400    3.357.450.295
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             148.853.607
    30.300.000                     179.153.607                       179.153.607
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           132.721.013
    23.347.003                     156.068.016                       156.068.016
         34      SUBVENTII                        2.051.875.000
     1.500.000                   2.053.375.000                     2.053.375.000
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                 5.475.000
     1.000.000                       6.475.000                         6.475.000
         35 02     Subventii pe produse si
                   activitati                     2.045.900.000
                                 2.045.900.000                     2.045.900.000
         35 03     Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                                500.000
       500.000                       1.000.000                         1.000.000
         38      TRANSFERURI                      1.032.809.500      106.501.200
  -120.634.228    -49.822.800      912.175.272       56.678.400      968.853.672
         40       Transferuri neconsolidabile     1.032.809.500      106.501.200
  -120.634.228    -49.822.800      912.175.272       56.678.400      968.853.672
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   la organisme internationale       10.547.715
       576.285                      11.124.000                        11.124.000
         40 22     Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor           250.000.000      102.405.000
                  -50.046.600      250.000.000       52.358.400      302.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           350.000.000
                                   350.000.000                       350.000.000
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            20.000.000
    15.000.000                      35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                   305.800.000
  -137.200.000                     168.600.000                       168.600.000
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.300.000
       560.929                      10.860.929                        10.860.929
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    36.161.785
   -17.571.442                      18.590.343                        18.590.343
         40 80     Alte transferuri                   2.979.000        4.096.200
                      223.800        2.979.000        4.320.000        7.299.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    47.021.000
    18.000.000                      65.021.000                        65.021.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                772.750.700
    40.600.000                     813.350.700                       813.350.700
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                               31.786.512
     1.736.688                      33.523.200                        33.523.200
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite             31.786.512
     1.736.688                      33.523.200                        33.523.200
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                            7.086.426
       387.174                       7.473.600                         7.473.600
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        24.700.086
     1.349.514                      26.049.600                        26.049.600
     01            Administratie centrala           224.715.335       97.817.256
    49.223.288    -50.297.256      273.938.623       47.520.000      321.458.623
     02            Prospectiuni si lucrari
                   geologice pentru
                   descoperirea de resurse
                   minerale                          83.000.000
     6.000.000                      89.000.000                        89.000.000
     03            Combustibili minerali
                   solizi                         1.135.405.000
                                 1.135.405.000                     1.135.405.000
     06            Resurse minerale, altele
                   decat combustibili             1.687.474.000
    40.600.000                   1.728.074.000                     1.728.074.000
     07            Industrie prelucratoare          165.004.549
    33.000.000                     198.004.549                       198.004.549
     50            Alte cheltuieli in domeniul
                   industriei                       875.197.448        8.683.944
  -151.973.825        474.456      723.223.623        9.158.400      732.382.023
6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA        7.432.480.560      130.721.500
 1.777.560.793    -24.557.500    9.210.041.353      106.164.000    9.316.205.353
         01    CHELTUIELI CURENTE                 6.946.076.616       30.721.500
 1.727.115.425    -15.601.500    8.673.192.041       15.120.000    8.688.312.041
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             747.021.264
   185.880.000                     932.901.264                       932.901.264
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           527.680.321
    99.600.000                     627.280.321                       627.280.321
         34      SUBVENTII                          768.927.256
   585.000.000                   1.353.927.256                     1.353.927.256
         35 03     Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                            768.927.256
   585.000.000                   1.353.927.256                     1.353.927.256
         36      PRIME                              476.300.000
   200.000 000                     676.300.000                       676.300.000
         38      TRANSFERURI                      4.426.147.775       30.721.500
   656.635.425    -15.601.500    5.082.783.200       15.120.000    5.097.903.200
         40       Transferuri neconsolidabile     4.426.147.775       30.721.500
   656.635.425    -15.601.500    5.082.783.200       15.120.000    5.097.903.200
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           7.680.375
       419.625                       8.100.000                         8.100.000
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.300.000.000
   630.600.000                   4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    38.067.400       30.721.500
   -17.384.200    -15.601.500       20.683.200       15.120.000       35.803.200
         40 80     Alte transferuri                   5.000.000
    50.000.000                      55.000.000                        55.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         50.000.000
    -7.000.000                      43.000.000                        43.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                377.787.618      100.000.000
    44.737.350     -8.956.000      422.524.968       91.044.000      513.568.968
         84    RAMBURSaRI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              108.616.326
     5.708.018                     114.324.344                       114.324.344
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            108.616.326
     5.708.018                     114.324.344                       114.324.344
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                           75.574.793
     3.692.700                      79.267.493                        79.267.493
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        33.041.533
     2.015.318                      35.056.851                        35.056.851
     01           Administratie centrala             97.696.051
    -3.520.000                      94.176.051                        94.176.051
     02           Amendare soluri acide si
                  alcaline                            6.442.103
     1.000.000                       7.442.103                         7.442.103
     03           Acoperire sume fixe la
                  seminte                            80.000.000
   320.000.000                     400.000.000                       400.000.000
     04           Combatere daunatori si boli
                  in sectorul vegetal               175.036.587
    43.395.400                     218.431.987                       218.431.987
     05           Reproductie si selectie
                  animale, prevenire si
                  combatere boli in sectorul
                  animal                            156.309.989
    37.300.000                     193.609.989                       193.609.989
     06           Programe pentru sustinerea
                  preturilor la produsele
                  agricole                           53.112.815
     2.675.529                      55.788.344                        55.788.344
     07           Subventionare dobanzi
                  aferente creditelor bancare
                  acordate producatorilor
                  agricoli                          188.927.256
   -30.000.000                     158.927.256                       158.927.256
     10           Alte programe pentru
                  sprijinirea producatorilor
                  agricoli                        4.774.300.000
   975.600.000                   5.749.900.000                     5.749.900.000
     14           Imbunatatiri funciare,
                  irigatii, desecari si
                  combatere a eroziunii
                  solului                           614.178.450
   166.391.550                     780.570.000                       780.570.000
     15           Silvicultura                      207.857.000      100.000.000
    -9.558.450     -8.956.000      198.298.550       91.044.000      289.342.550
     25           Servicii publice
                  descentralizate                   920.952.231
   221.905.220                   1.142.857.451                     1.142.857.451
     50           Alte unitati si actiuni din
                  domeniul agriculturii si
                  silviculturii                     157.668.078       30.721.500
    52.371.544    -15.601.500      210.039.622       15.120.000      225.159.622
6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII        9.604.220.077    6.306.693.849
   336.962.167 -1.616.534.649    9.941.182.244    4.690.159.200   14.631.341.444
         01    CHELTUIELI CURENTE                 6.364.680.274    4.371.889.762
   195.709.294 -1.299.894.562    6.560.389.568    3.071.995.200    9.632.384.768
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              50.992.997
                                    50.992.997                        50.992.997
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            57.295.469
                                    57.295.469                        57.295.469
         34      SUBVENTII                           11.842.027
                                    11.842.027                        11.842.027
         35 02     Subventii pe produse si
                   activitati                        11.842.027
                                    11.842.027                        11.842.027
         38      TRANSFERURI                      6.244.549.781    4.371.889.762
   195.709.294 -1.299.894.562    6.440.259.075    3.071.995.200    9.512.254.275
         40       Transferuri neconsolidabile     6.244.549.781    4.371.889.762
   195.709.294 -1.299.894.562    6.440.259.075    3.071.995.200    9.512.254.275
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.057.500
       204.620                       8.262.120                         8.262.120
         40 15     Plati compensatorii               26.111.248
                                    26.111.248                        26.111.248
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 1.424.018.160    4.371.889.762
   -34.495.326 -1.299.894.562    1.389.522.834    3.071.995.200    4.461.518.034
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        685.362.873
    80.000.000                     765.362.873                       765.362.873
         40 80     Alte transferuri                   1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          250.000.000
   150.000.000                     400.000.000                       400.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                566.257.278    1.934.804.087
    24.657.798   -316.640.087      590.915.076    1.618.164.000    2.209.079.076
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            2.673.282.525
   116.595.075                   2.789.877.600                     2.789.877.600
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           2.673.282.525
   116.595.075                   2.789.877.600                     2.789.877.600
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                         1.450.587.306
    99.536.694                   1.550.124.000                     1.550.124.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                      1.222.695.219
    17.058.381                   1.239.753.600                     1.239.753.600
     01           Administratie centrala            137.165.071      112.645.500
    48.645.213     86.506.500      185.810.284      199.152.000      384.962.284
     02           Aviatie civila                  1.466.714.849    1.252.822.770
    15.580.546   -198.094.770    1.482.295.395    1.054.728.000    2.537.023.395
     03           Navigatie civila                  140.924.239      705.877.665
    79.360.301   -413.478.465      220.284.540      292.399.200      512.683.740
     05           Drumuri si poduri               2.262.890.416    2.725.898.214
   143.698.161   -230.817.414    2.406.588.577    2.495.080.800    4.901.669.377
     06           Transport feroviar              4.943.055.551    1.255.075.680
  -108.451.787   -886.795.680    4.834.603.764      368.280.000    5.202.883.764
     07           Transport in comun                629.155.419      254.374.020
   157.122.633     26.145.180      786.278.052      280.519.200    1.066.797.252
     10           Comunicatii                        23.314.532
     1.007.100                      24.321.632                        24.321.632
     50           Alte cheltuieli in domeniul
                  transporturilor si
                  comunicatiilor                      1.000.000
     1.000.000                                                         1.000.000
6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE             2.502.586.794       74.448.435
  -114.771.357    -54.641.235    2.387.815.437       19.807.200    2.407.622.637
         01    CHELTUIELI CURENTE                 2.389.118.382       74.448.435
  -111.423.841    -54.641.235    2.277.694.541       19.807.200    2.297.501.741
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              85.581.517
     1.599.663                      87.181.180                        87.181.180
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           232.145.449
    34.868.496                     267.013.945                       267.013.945
         34      SUBVENTII                           50.629.646       25.089.225
                   -7.809.225       50.629.646       17.280.000       67.909.646
         35 01     Alocatii de la buget
                   pentru institutii publice         50.629.646       25.089.225
                   -7.809.225       50.629.646       17.280.000       67.909.646
         38      TRANSFERURI                      2.020.761.770       49.359.210
  -147.892.000    -46.832.010    1.872.869.770        2.527.200    1.875.396.970
         40       Transferuri neconsolidabile     2.020.761.770       49.359.210
  -147.892.000    -46.832.010    1.872.869.770        2.527.200    1.875.396.970
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           5.037.670
                                     5.037.670                         5.037.670
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                       848.882                           848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        800.000.000       49.359.210
  -200.000.000    -46.832.010      600.000.000        2.527.200      602.527.200
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       559.151.118
  -150.000.000                     409.151.118                       409.151.118
         40 48     Meteorologie si hidrologie        70.332.600
     2.000.000                      72.332.600                        72.332.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                    20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala
       108.000                         108.000                           108.000
         40 62     Stimularea exporturilor          500.000.000
   200.000.000                     700.000.000                       700.000.000
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                111.687.814
    -3.464.240                     108.223.574                       108.223.574
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                1.780.598
       116.724                       1.897.322                         1.897.322
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              1.780.598
       116.724                       1.897.322                         1.897.322
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         1.780.598
       116.724                       1.897.322                         1.897.322
     01           Administratie centrala            203.776.195       25.089.225
        97.284     -7.809.225      203.873.479       17.280.000      221.153.479
     02           Rezerve materiale nationale
                  si de mobilizare                  242.402.977
    33.300.000                     275.702.977                       275.702.977
     03           Prevenirea si combaterea
                  inundatiilor si ingheturilor        1.288.487
                                     1.288.487                         1.288.487
     04           Meteorologie si hidrologie         70.332.600
     2.000.000                      72.332.600                        72.332.600
     05           Stimularea productiei de
                  export si a exportului            500.000.000
   200.000.000                     700.000.000                       700.000.000
     06           Actiuni de cooperare
                  economica internationala           20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
     07           Stimulare intreprinderi
                  mici si mijlocii                   50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
     10           Sistemul National
                  Antigrindina                       15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     18           Fondul national de
                  preaderare                        559.151.118
  -150.000.000                     409.151.118                       409.151.118
     19           Sustinerea programelor de
                  dezvoltare regionala              800.848.882       49.359.210
  -200.000.000    -46.832.010      600.848.882        2.527.200      603.376.082
     50           Alte cheltuieli pentru
                  actiuni economice                  39.786.535
      -168.641                      39.617.894                        39.617.894
7100            Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI      2.106.726.045       98.308.800
   200.217.574    -18.388.800    2.306.943.619       79.920.000    2.386.863.619
         01    CHELTUIELI CURENTE                 2.017.713.611       98.308.800
   199.904.254    -18.388.800    2.217.617.865       79.920.000    2.297.537.865
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             538.577.136
    13.100.000                     551.677.136                       551.677.136
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           639.211.528
   122.269.079                     761.480.607                       761.480.607
         34      SUBVENTII                           83.094.664
    10.000 000                      93.094.664                        93.094.664
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         81.900.000
    10.000.000                      91.900.000                        91.900.000
         38      TRANSFERURI                        756.830.283       98.308.800
    54.535.175    -18.388.800      811.365.458       79.920.000      891.285.458
         39       Transferuri consolidabile             735.000
                                       735.000                           735.000
         39 10     Transferuri din bugetul
                   de stat catre bugetul
                   Fondului de asigurari
                   sociale de sanatate,
                   reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care
                   satisfac serviciul militar
                   in termen                            735.000
                                       735.000                           735.000
         40        Transferuri neconsolidabile      756.095.283       98.308.800
    54.535.175    -18.388.800      810.630.458       79.920.000      890.550.458
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          28.950.794
        60.764                      29.011.558                        29.011.558
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             154.000.000
                                   154.000.000                       154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                           9.289.431
    25.000.000                      34.289.431                        34.289.431
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de
                   dezvoltare sociala                30.000.000       98.308.800
   -18.388.800                      30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           150.000.000
   125.000.000                     275.000.000                       275.000.000
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          39.000.000
     6.000.000                      45.000.000                        45.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   237.902.658
  -101.525.589                     136.377.069                       136.377.069
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        40.900.000
                                    40.900.000                        40.900.000
         40 80     Alte transferuri                  48.052.400
                                    48.052.400                        48.052.400
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 83.277.754
                                    83.277.754                        83.277.754
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                5.734.680
       313.320                       6.048.000                         6.048.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite               5.734.680
       313.320                       6.048.000                         6.048.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         5.734.680
       313.320                       6.048.000                         6.048.000
7101           CERCETARE STIINTIFICA              1.324.809.683
    13.504.254                   1.338.313.937                     1.338.313.937
         01     CHELTUIELI CURENTE                1.243.250.474
    13.504.254                   1.256.754.728                     1.256.754.728
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             218.500.692
     2.200.000                     220.700.692                       220.700.692
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          578.135.285
    87.769.079                     665.904.364                       665.904.364
         34       SUBVENTII                           1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                 1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         38      TRANSFERURI                        445.419.833
   -76.464.825                     368.955.008                       368.955.008
         39       Transferuri consolidabile             117.600
                                       117.600                           117.600
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          117.600
                                       117.600                           117.600
         40       Transferuri neconsolidabile       445.302.233
   -76.464.825                     368.837.408                       368.837.408
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          28.950.794
        60.764                      29.011.558                        29.011.558
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             154.000.000
                                   154.000.000                       154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                           9.289.431
    25.000.000                      34.289.431                        34.289.431
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   174.109.608
  -101.525.589                      72.584.019                        72.584.019
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        40.900.000
                                    40.900.000                        40.900.000
         40 80     Alte transferuri                  38.052.400
                                    38.052.400                        38.052.400
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 81.559.209
                                    81.559.209                        81.559 209
     01        Administratie centrala                87.828.955
     3.261.300                      91.090.255                        91.090.255
     02        Cercetare fundamentala               168.222.819
        38.000                     168.260.819                       168.260.819
     03        Cercetare aplicativa si
               experimentala                        951.581.698
    10.174.411                     961.756.109                       961.756.109
     50        Alte institutii si actiuni
               pentru cercetare stiintifica         117.176.211
        30.543                     117.206.754                       117.206.754
7201           ALTE ACTIUNI                         781.916.362       98.308.800
   186.713.320    -18.388.800      968.629.682       79.920.000    1.048.549.682
         01    CHELTUIELI CURENTE                   774.463.137       98.308.800
   186.400.000    -18.388.800      960.863.137       79.920.000    1.040.783.137
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             320.076.444
    10.900.000                     330.976.444                       330.976.444
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            61.076.243
    34.500.000                      95.576 243                        95.576.243
         34      SUBVENTII                           81.900.000
    10.000.000                      91.900.000                        91.900.000
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         81.900.000
    10.000.000                      91.900.000                        91.900.000
         38      TRANSFERURI                        311.410.450       98.308.800
   131.000.000    -18.388.800      442.410.450       79.920.000      522.330.450
         39       Transferuri consolidabile             617.400
                                       617.400                           617.400
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          617.400
                                       617.400                           617.400
         40       Transferuri neconsolidabile       310.793.050       98.308.800
   131.000.000    -18.388.800      441.793.050       79.920.000      521.713.050
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de
                   dezvoltare sociala                30.000.000       98.308.800
                  -18.388.800       30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           150.000.000
   125.000.000                     275.000.000                       275.000.000
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          39.000.000
     6.000.000                      45.000.000                        45.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    63.793.050
                                    63.793.050                        63.793.050
        40  80     Alte transferuri                  10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                  1.718.545
                                     1.718.545                         1.718.545
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                5.734.680
       313.320                       6.048.000                         6.048.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              5.734.680
       313.320                       6.048.000                         6.048.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         5.734.680
       313.320                       6.048.000                         6.048.000
     01           Administratie centrala vamala
                  si unitati teritoriale            336.173.900
                                   336.173.900                       336.173.900
     06           Cheltuieli pentru aplicarea
                  tratatelor internationale           1.794.575
                                     1.794.575                         1.794.575
     07           Protectie civila                   82.557.179
    21.400.000                     103.957.179                       103.957.179
     08           Executarea silita a
                  creantelor bugetare                15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     10           Despagubiri civile, precum
                  si cheltuieli judiciare si
                  extrajudiciare derivate din
                  actiuni in reprezentarea
                  intereselor  statului
                  potrivit dispozitiilor
                  legale                            150.000.000
   125.000.000                     275.000.000                       275.000.000
     11           Onorarii pentru expertizele
                  contabile dispuse in cadrul
                  procesului penal                    3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
     19           Zboruri speciale                   81.900.000
    10.000.000                      91.900.000                        91.900.000
     20           Fondul Roman de Dezvoltare
                  Sociala                            35.734.680       98.308.800
       313.320    -18.388.800       36.048.000       79.920.000      115.968.000
     50           Alte cheltuieli                    75.756.028
    30.000.000                     105.756.028                       105.756.028
7500            Partea a VIII-a - CHELTUIELI
                DIN FONDURI LA DISPOZITIA
                GUVERNUL ROMANIEIUI                           14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
7501            CHELTUIELI DIN FONDURI LA
                DISPOZITIA GUVERNULUI                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                  14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         38       TRANSFERURI                        14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile        14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 80     Alte transferuri                  14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
     01          Cheltuieli din fondul de
                 interventie                         14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
8500            Partea a XI-a - TRANSFERURI       1.994.000.000
   815.606.603                   2.809.606.603                     2.809.606.603
8501            TRANSFERURI DIN BUGETUL DE
                STAT                              1.994.000.000
   815.606.603                   2.809.606.603                     2.809.606.603
         01      CHELTUIELI CURENTE               1.994.000.000
   815.606.603                   2.809.606.603                     2.809.606.603
         38       TRANSFERURI                     1.994.000 000
   815.606.603                   2.809.606.603                     2.809.606.603
         39        Transferuri consolidabile      1.994.000.000
   815.606.603                   2.809.606.603                     2.809.606.603
         39 03      Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetele locale
                    pentru investitii finantate
                    partial din imprumuturi
                    externe                       1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de
                   stat
   836.106.603                     836.106.603                       836.106.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului            694.000.000
   -20.500.000                     673.500.000                       673.500.000
     03            Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
     04            Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de
                   stat
   836.106.603                     836.106.603                       836.106.603
     11            Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului            694.000.000
   -20.500.000                     673.500.000                       673.500.000
8600            Partea a XII-a - IMPRUMUTURI
                ACORDATE                            301.800.000
  -264.850.000                      36.950.000                        36.950.000
8601             IMPRUMUTURI                        301.800.000
  -264.850.000                      36.950.000                        36.950.000
         79       IMPRUMUTURI ACORDATE              301.800.000
  -264.850.000                      36.950.000                        36.950.000
         80 02     Imprumuturi acordate pentru
                   finalizarea unor obiective
                   aprobate prin conventii
                   bilaterale si acorduri
                   interguvernamentale                1.400.000
    35.000.000                      36.400.000                        36.400.000
         80 05     Imprumuturi acordate
                   persoanelor care
                   beneficiaza de statutul de
                   refugiat si sunt lipsite de
                   mijloace de existenta                400.000
       150.000                         550.000                           550.000
         80 06     Imprumuturi acordate
                   pentru creditarea
                   agriculturii                     300.000.000
  -300.000.000
     02         Imprumuturi pentru finalizarea
                unor obiective aprobate prin
                conventii bilaterale si
                acorduri guvernamentale               1.400.000
    35.000.000                      36.400.000                        36.400.000
     05         Imprumuturi acordate
                persoanelor care beneficiaza
                de statutul de refugiat si
                sunt lipsite de mijloace de
                existenta                               400.000
       150.000                         550.000                           550.000
     06         Imprumuturi acordate pentru
                creditarea agriculturii             300.000.000
  -300.000.000
8800            Partea a XIII-a - PLATI DE
                DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI       45.235.027.612
   189.700.000                  45.424.727.612                    45.424.727.612
8801            DOBANZI AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI       45.235.027.612
   189.700.000                  45.424.727.612                    45.424.727.612
     01            Dobanzi aferente datoriei
                   publice interne               28.365.127.612
   262.200.000                  28.627.327 612                    28.627.327.612
     02            Dobanzi aferente datoriei
                   publice externe                3.150.000.000
-1.391.800.000                   1.758.200.000                     1.758.200.000
     03            Cheltuieli ocazionate de
                   emisiunea si plasarea
                   titlurilor de stat si de
                   riscul garantiilor date de
                   stat, in conditiile legii      6.150.400.000
 1.283.400.000                   7.433.800.000                     7.433.800.000
     04            Diferente de curs aferente
                   datoriei publice externe       3.226.000.000
   806.700.000                   4.032.700.000                     4.032.700.000
     05            Diferente de curs aferente
                   datoriei publice interne       4.343.500.000
  -770.800.000                   3.572.700.000                     3.572.700.000
9500            Partea a XV-a - FONDURI DE
                REZERVA                             272.047.863
   704.931.362                     976.979.225                       976.979.225
9501            FONDURI DE REZERVA                  272.047.863
   704.931.362                     976.979.225                       976.979.225
     01            Fond de rezerva bugetara la
                   dispozitia Guvernului            245 547.863
   604.931.362                     850.479.225                       850.479.225
     02            Fond de interventie la
                   dispozitia Guvernului
   100.000.000                     100.000.000                       100.000.000
     03            Fond la dispozitia
                   Guvernului Romaniei pentru
                   relatiile cu Republica
                   Moldova                           26.500.000
                                    26.500.000                        26.500.000
9901           DEFICIT                          -31.567.000.000  -10.925.180.659
-4.844.000.000   -395.370.826  -36.411.000.000  -11.320.551.485  -47.731.551.485
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
                   - detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                  - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                  Program         Intrari de   :
  I  II III IV                                   actualizat     credite externe:
                                                buget de stat                  : _______________________________________________________________________________:
        A                    B                        1                2       :
:==============================================================================:
:       Influente +/-             Program        Intrari de
:____________________________    rectificat    credite externe       Total
:Buget de stat   Intrari de     buget de stat
:                 credite
:                 externe                          
:_______________________________________________________________________________
:     3              4            5 = 1 + 3       6 = 2 + 4        7 = 5 + 6
:_______________________________________________________________________________
5001           II. CHELTUIELI - TOTAL           143.742.259.000   10.925.180.659
 9.327.600.000    395.370.826  153.069.859.000   11.320.551.485  164.390.410.485
         01     CHELTUIELI CURENTE              130.025.337.012    5.511.546.178
 8.909.765.885   -471.276.680  138.935.102.897    5.040.269.498  143.975.372.395
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          32.962.503.787       25.826.500
 2.310.827.037   -10.166.540    35.273.330.824       15.659.960   35.288.990.784
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                        10.113.817.232      201.708.581
 2.771.960.935   -85.979.843    12.885.778.167      115.728.738   13.001.506.905
         34      SUBVENTII                        5.652.116.226       25.089.225
 1.018.450.417   -7.809.225      6.670.566.643       17.280.000    6.687.846.643
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              2.743.046.943       25.089.225
   422.950.417   -7.809.225      3.165.997.360       17.280.000    3.183.277.360
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                      2.139.642.027
    10.000.000                   2.149.642.027                     2.149.642.027
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si
                  tarif                             769.427.256
   585.500.000                   1.354.927.256                     1.354.927.256
         36      PRIME                              476.300.000
   200.000.000                     676.300.000                       676.300.000
         38      TRANSFERURI                     35.313.524.292    5.258.921.872
 1.713.896.134   -367.321.072   37.027.420.426    4.891.600.800   41.919.021.226
         39       Transferuri consolidabile       3.636.536.360
   790.622.603                   4.427.158.963                     4.427.158.963
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de
                   stat
   836.106.603                     836.106.603                       836.106.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului            694.000.000
   -20.500.000                     673.500.000                       673.500.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen      131.384.360
    -7.084.000                     124.300.360                       124.300.360
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         79.616.000
   -16.900.000                     62.716.000                         62.716.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a
                   satelor                          617.136.000
    75.000.000                     692.136.000                       692.136.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 19     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru constructii
                   de locuinte                      647.000.000
   -76.000.000                     571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile    31.676.987.932    5.258.921.872
   923.273.531   -367.321.072   32.600.261.463    4.891.600.800   37.491.862.263
         40 01     Locuinte                         447.000.000
                                   447.000.000                       447.000.000
         40 02     Burse                            671.185.199
       213.770                                      671.398.969      671.398.969
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   4.025.905.400
   -40.104.780                   3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.602.070.362
   365.885.031                   4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                      10.408.907
      -774.515                       9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         331.840.571
    16.237.867                     348.078.438                       348.078.438
         40 13     Diferenta de dobanzi aferenta
                   creditelor bancare,
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale                  15.000
     1.000.000                       1.015.000                         1.015.000
         40 15     Plati compensatorii              358.204.058
  -100.000.000                     258.204.058                       258.204.058
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             154.000.000
                                   154.000.000                       154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                           9.289.431
    25.000.000                      34.289.431                        34.289.431
         40 19     Alocatia suplimentara pentru
                   familiile cu copii               775.215.600
    29.600.000                      804.815.600                      804.815.600
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                        848.882                          848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        800.000.000       49.359.210
  -200.000.000    -46.832.010       600.000.000       2.527.200      602.527.200
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        250.000.000      102.405.000
                 -50.046.600       250.000.000       52.358.400      302.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           350.000.000
                                   350.000.000                       350.000.000
         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea
                   transportului feroviar
                   public de calatori             3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       559.151.118
  -150.000.000                     409.151.118                       409.151.118
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de dezvoltare
                   sociala                           30.000.000       98.308.800
                  -18.388.800       30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare  derivate
                   din actiuni in
                   reprezentarea intereselor
                   statului, potrivit
                   dispozitiilor legale             150.008.040
   125.166.500                     275.174.540                       275.174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.198.044
        21.956                       3.220.000                         3.220.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          39.000.000
     6.000.000                      45.000.000                        45.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 37     Finantarea unor programe
                   si proiecte in cadrul
                   Campaniei europene pentru
                   combaterea rasismului,
                   xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii             14.367.525
     4.600.000                      18.967.525                        18.967.525
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               104.195.415
    34.300.000                     138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi                54.000.00
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate         573.740.000
   -12.040.000                     561.700.000                       561.700.000
         40 45     Programe pentru tineret           19.000.000
     3.000.000                      22.000.000                        22.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                     68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 47     Cadastru imobiliar                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 48     Meteorologie si hidrologie        70.332.600
     2.000.000                      72.332.600                        72.332.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            20.000.000
    15.000.000                      35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                   325.800.000
  -137.200.000                     188.600.000                       188.600.000
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.300.000
       560.929                      10.860.929                        10.860.929
         40 53     Cupoane agricultori            4.300.000.000
   630.600.000                   4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 2.463.004.931    4.883.914.762
  -338.159.180   -176.799.562    2.124.845.751    4.707.115.200    6.831.960.951
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        685.362.873
    80.000.000                     765.362.873                       765.362.873
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate
                   studentilor                        3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        40.900.000
                                    40.900.000                        40.900.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      603.679.494
    63.937.297                     667.616.791                       667.616.791
         40 61     Sustinerea cultelor               73.000.000
    38.000.000                     111.000.000                       111.000.000
         40 62     Stimularea exporturilor          500.000.000
   200.000.000                     700.000.000                       700.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             402.534.807
    26.408.876                     428.943.683                       428.943.683
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            288.234.000      120.837.900
   117.505.400    -75.477.900      405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 72     Finantarea programelor
                   experimentale pentru
                   reforma bugetara                  25.000.000
                                    25.000.000                        25.000.000
         40 75     Contributia statului, care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor
     3.589.380                       3.589.380                         3.389.380
         40 78     Transferuri pentru
                   executarea lucrarilor de
                   consolidare la Palatul de
                   Justitie                          10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         40 79     Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                      182.900.000
  -100.000.000                      82.900.000                        82.900.000
         40 80     Alte transferuri                  77.205.175        4.096.200
    45.825.000        223.800      123.030.175        4.320.000      127.350.175
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    75.771.000
    18.000.000                      93.771.000                        93.771.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul Revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          250.000.000
   150.000.000                     400.000.000                       400.000.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat
       100.000                         100.000                           100.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         50.000.000
    -7.000.000                      43.000.000                        43.000.000
         40 91     Renta viagera
     6.000.000                       6.000.000                         6.000.000
         49     DOBANZI                          45.235.027.612
   189.700.000                  45.424.727.612                    45.424.727.612
         50 01   Dobanzi aferente datoriei
                 publice interne                 28.365.127.612
   262.200.000                  28.627.327.612                    28.627.327.612
         50 02   Dobanzi aferente datoriei
                 publice externe                  3.150.000.000
-1.391.800.000                   1.758.200.000                     1.758.200.000
         50 03   Cheltuieli ocazionate de
                 emisiunea si plasarea
                 titlurilor de stat si de
                 riscurile garantiilor date de
                 stat in conditiile legii         6.150.400.000
 1.283.400.000                   7.433.800.000                     7.433.800.000
         50 04   Diferente de curs aferente
                 datoriei publice externe         3.226 000.000
   806.700.000                   4.032.700.000                     4.032.700.000
         50 05   Diferente de curs aferente
                 datoriei publice interne         4.343.500.000
  -770.800.000                   3.572.700.000                     3.572.700.000
         60     REZERVE                             272.047.863
   704.931.362                     976.979.225                       976.979.225
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL              4.508.880.776    5.413.634.481
   190.282.800    866.647.506    4.699.163.576    6.280.281.987   10.979.445.563
         79    IMPRUMUTURI ACORDATE                 301.800.000
  -264.850.000                      36.950.000                        36.950.000
         80 02    Imprumuturi acordate pentru
                  finalizarea unor obiective
                  aprobate prin conventii
                  bilaterale si acorduri
                  interguvernamentale                 1.400.000
    35.000.000                      36.400.000                        36.400.000
         80 05    Imprumuturi acordate
                  persoanelor care beneficiaza
                  de statutul de refugiat si
                  sunt lipsite de mijloace de
                  existenta                             400.000
       150.000                         550.000                           550.000
         80 06    Imprumuturi acordate pentru
                  creditarea agriculturii           300.000.000
  -300.000.000
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            8.906.241.212
   492.401.315                   9.398.642.527                     9.398.642.527
         85     Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite            8.906.241.212
   492.401.315                   9.398.642.527                     9.398.642.527
         85 01   Rambursari de credite externe    6.248.097.611
   295.747.412                   6.543.845.023                     6.543.845.023
         85 02   Plati de dobanzi si
                 comisioane                       2.658.143.601
   196.653.903                   2.854.797.504                     2.854.797.504
5101           AUTORITATI PUBLICE                 7.283.426.873       25.335.826
   328.841.576         87.910    7.612.268.449       25.423.736    7.637.692.185
         01     CHELTUIELI CURENTE                6.338.086.992       16.119.959
   299.287.032         54.342    6.637.374.024       16.174.301    6.653.548.325
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           4.327.906.567
   194.038.050        216.000    4.521.944.617          216.000    4.522.160.617
         10       Cheltuieli cu salariile         2.911.281.934
   121.789.509                   3.033.071.443                     3.033.071.443
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   765.877.298
    32.796.623                     798.673.921                       798.673.921
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         137.165.989
     5.757.853                     142.923.842                       142.923.842
         13       Deplasari detasari,
                  transferari                       319.880.804
    25.330.050        216.000      345.210.854          216.000      345.426.854
         13 01    - Deplasari, detasari,
                    transferari in tara             241.954.026
    17.300.000          6.000      259.254.026            6.000      259.260.026
         13 02    - Deplasari in strainatate         77.926.778
     8.030.050        210.000       85.956.828          210.000       86.166.828
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                          193.700.542
     8.364.015                     202.064.557                       202.064.557
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.623.603.715       16.119.959
   150.117.568       -161.658    1.773.721.283       15.958.301    1.789.679.584
         21       Drepturi cu caracter social        17.092.100
     3.500.000                      20.592.100                        20.592.100
         22       Hrana                               1.565.678
     1.000.000                       2.565.678                         2.565.678
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                            2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie         606.243.258        4.051.300
    59.798.318     -1.400.000      666.041.576        2.651.300      668.692.876
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        219.264.452          500.000
    12.500.000         50.000      231.764.452          550.000      232.314.452
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         31.654.516          700.000
     9.130.000                      40.784.516          700.000       41.484.516
         27       Reparatii curente                  75.038.439
     7.100.000                      82.138.439                        82.138.439
         28       Reparatii capitale                378.862.069        3.410.500
    44.193.250     -2.000.000      423.055.319        1.410.500      424.465.819
         29       Carti si publicatii                16.142.790
    -1.990.000                      14.152.790                        14.152.790
         30       Alte cheltuieli                   272.040.413        7.458.159
    14.886.000      3.188.342      286.926.413       10.646.501      297.572.914
         32       Fondul Presedintelui                2.700.000
                                     2.700.000                         2.700.000
         33       Fondul primului-ministru            1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         34      SUBVENTII                           26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         38      TRANSFERURI                        359.893.610
   -44.868.586                     315.025.024                       315.025.024
         40       Transferuri neconsolidabile       359.893.610
   -44.868.586                     315.025.024                       315.025.024
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         230.047.208
    16.865.633                     246.912.841                       246.912.841
         40 41     Asociatii si fundatii                395.525
                                       395.525                           395.525
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    94.450.877
   -61.734.219                      32.716.658                        32.716.658
         40 72     Finantarea programelor
                   experimentale pentru
                   reforma bugetara                  25.000.000
                                    25.000.000                        25.000.000
         40 78     Transferuri pentru
                   executarea lucrarilor de
                   consolidare la Palatul de
                   Justitie                          10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               587.670.780        9.215.867
    13.700.000         33.568      601.370.780        9.249.435      610.620.215
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           587.670.780        9.215.867
    13.700.000         33.568      601.370.780        9.249.435      610.620.215
         84     RAMBURSARI DE CREDITE,
                PLATI DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE               357.669.101
    15.854.544                     373.523.645                       373.523.645
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             357.669.101
    15.854.544                     373.523.645                       373.523.645
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                           259.760.523
     5.801.440                     265.561.963                       265.561.963
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         97.908.578
    10.053.104                     107.961.682                       107.961.682
5401           APARARE NATIONALA                 11.678.628.819    1.396.804.200
 1.911.306.310    307.546.820   13.589.935.129    1.704.351.020   15.294.286.149
         01     CHELTUIELI CURENTE                7.562.295.040
 1.663.200.000                   9.225.495.040                     9.225.495.040
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           5.028.541.600
   822.600.000                   5.851.141.600                     5.851.141.600
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.053.362.656
   890.600.000                   2.943.962.656                     2.943.962.656
         38      TRANSFERURI                        480.390.784
   -50.000.000                     430.390.784                       430.390.784
         39       Transferuri consolidabile          69.956.000
                                    69.956.000                        69.956.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       69.956.000
                                    69.956.000                        69.956.000
         40       Transferuri neconsolidabile       410.434.784
   -50.000.000                     360.434.784                       360.434.784
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           1.050.974
                                     1.050.974                         1.050.974
         40 15     Plati compensatorii              332.092.810
  -100.000.000                     232.092.810                       232.092.810
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       77.291.000
    50.000.000                     127.291.000                       127.291.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                296.832.089    1.396.804.200
                  307.546.820      296.832.089    1.704.351.020    2.001.183.109
         72      Investitii ale institutiilor
                 publice                            226.832.089    1.396.804.200
                  307.546.820      226.832.089    1.704.351.020    1.931.183.109
         73      Investitii ale regiilor
                 autonome, societatilor si
                 companiilor nationale si
                 societatilor comerciale cu
                 capital majoritar de stat           70.000.000
                                    70.000.000                        70.000.000
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            3.819.501.690
   248.106.310                   4.067.608.000                     4.067.608.000
         85     Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite            3.819.501.690
   248.106.310                   4.067.608.000                     4.067.608.000
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                         3.332.873.130
   132.094.870                   3.464.968.000                     3.464.968.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        486.628.560
   116.011.440                     602.640.000                       602.640.000
5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
               NATIONALA                         11.453.154.008      741.494.124
 2.304.443.790    321.948.180   13.757.597.798    1.063.442.304   14.821.040.102
         01     CHELTUIELI CURENTE               10.662.935.746
 2.308.098.569                  12.971.034.315                    12.971.034.315
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           6.554.291.291
 1.027.705.356                   7.581.996.647                     7.581.996.647
         20      CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII                      2.621.172.633
   983.712.557                   3.604.885.190                     3.604.885.190
         34      SUBVENTII                        1.219.179.809
   372.500.000                   1.591.679.809                     1.591.679.809
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              1.219.179.809
   372.500.000                   1.591.679.809                     1.591.679.809
         38      TRANSFERURI                        268.292.013
   -75.819.344                     192.472.669                       192.472.669
         39       Transferuri consolidabile         139.074.560
   -23.984.000                     115.090.560                       115.090.560
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       59.458.560
    -7.084.000                      52.374.560                        52.374.560
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   Fondului de asigurari
                   sociale de sanatate,
                   reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care
                   executa pedeapsa privativa
                   de libertate sau arest
                   preventiv                         79.616.000
   -16.900.000                      62.716.000                        62.716.000
         40       Transferuri neconsolidabile       129.217.453
   -51.835.344                      77.382.109                        77.382.109
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           2.570.000
        -4.322                       2.565.678                         2.565.678
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate
                   din actiuni in
                   reprezentarea intereselor
                   statului, potrivit
                   dispozitiilor legale                  8.040
       166.500                         174.540                           174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                     198.044
        21.956                         220.000                           220.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    69.430.875
   -65.956.775                       3.474.100                         3.474.100
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       57.010.494
    13.937.297                      70.947.791                        70.947.791
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                374.433.481      741.494.124
     7.000.000    321.948.180      381.433.481    1.063.442.304    1.444.875.785
         72      Investitii ale institutiilor
                 publice                            374.433.481      741.494.124
     7.000.000    321.948.180      381.433.481    1.063.442.304    1.444.875.785
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              415.784.781
   -10.654.779                     405.130.002                       405.130.002
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            415.784.781
   -10.654.779                     405.130.002                       405.130.002
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                          324.009.420
   -11.762.586                     312.246.834                       312.246.834
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        91.775.361
     1.107.807                      92.883.168                        92.883.168
5701           INVATAMANT                        19.773.331.968      376.850.400
   323.534.391     50.829.600   20.096.866.359      427.680.000   20.524.546.359
         01     CHELTUIELI CURENTE               19.417.117.612      230.616.060
   282.829.684     15.623.940   19.699.947.296      246.240.000   19.946.187.296
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          14.504.308.027       25.826.500
    15.018.750    -10.382.540   14.519.326.777       15.443.960   14.534.770.737
         10       Cheltuieli cu salariile        10.399.847.018
    13.301.386                  10.413.148.404                    10.413.148.404
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                 2.829.975.226
    -1.672.040                   2.828.303.186                     2.828.303.186
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         507.131.338
       -32.428                     507.098.910                       507.098.910
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        41.077.704       25.826.500
                  -10.382.540       41.077.704       15.443.960       56.521.664
         13 01    - deplasari, detasari,
                    transferari in tara              22.194.624
                                    22.194.624                        22.194.624
         13 02    - deplasari in strainatate         18.883.080       25.826.500
                  -10.382.540       18.883.080       15.443.960       34.327.040
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                          726.276.741
     3.421.832                     729.698.573                       729.698.573
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           904.690.568      133.106.060
   242.078.898    -53.510.020    1.146.769.466       79.596.040    1.226.365.506
         21       Drepturi cu caracter social       242.694.412
    86.338.046                     329.032.458                       329.032.458
         22       Hrana                             271.816.542
    90.609.114                     362.425.656                       362.425.656
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                            3.049.729
      -405.669                       2.644.060                         2.644.060
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      91.921.802
     2.481.874                      94.403.676                        94.403.676
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         12.957.441       13.310.600
     1.275.129                      14.232.570       13.310.600       27.543.170
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         16.561.781
     2.000.000                      18.561.781                        18.561.781
         27       Reparatii curente                  13.911.926
     2.864.447                      16.776.373                        16.776.373
         28       Reparatii capitale                 81.627.358
     6.786.347                      88.413.705                        88.413.705
         29       Carti si publicatii                 6.412.624
      -782.966                       5.629.658                         5.629.658
         30       Alte cheltuieli                     5.850.953      119.795.460
       912.576    -53.510.020        6.763.529       66.285.440       73.048.969
         31       Manuale                           157.886.000
    50.000.000                     207.886.000                       207.886.000
         34      SUBVENTII                          424.924.786
     1.200.000                     426.124.786                       426.124.786
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                424.924.786
     1.200.000                     426.124.786                       426.124.786
         38      TRANSFERURI                      3.583.194.231       71.683.500
    24.532.036     79.516.500    3.607.726.267      151.200.000    3.758.926.267
         39       Transferuri consolidabile           1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         40       Transferuri neconsolidabile     3.582.018.231       71.683.500
    24.532.036     79.516.500    3.606.550.267      151.200.000    3.757.750.267
         40 02     Burse                            671.185.199
       213.770                     671.398.969                       671.398.969
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   205.424.450       71.683.500
    23.833.266     79.516.500      229.257.716      151.200.000      380.457.716
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate
                   studentilor                        3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                               1.234.807
       265.000                       1.499.807                         1.499.807
         40 80     Alte transferuri                   1.173.775
       220.000                       1.393.775                         1.393.775
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               242.483.363      146.234.340
    34.490.900     35.205.660      276.974.263      181.440.000      458.414.263
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           242.483.363      146.234.340
    34.490.900     35.205.660      276.974.263      181.440.000      458.414.263
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             113.730.993
     6.213.807                     119.944.800                       119.944.800
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             113.730.993
     6.213.807                     119.944.800                       119.944.800
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                            40.449.975
     2.210.025                      42.660.000                        42.660.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         73.281.018
     4.003.782                      77.284.800                        77.284.800
5801           SANATATE                           3.802.689.558      946.222.200
    -8.103.393    441.707.400    3.794.586.165    1.387.929.600    5.182.515.765
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.343.351.504
  -104.342.414                   2.239.009.090                     2.239.009.090
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             616.049.463
     6.150.000                     622.199.463                       622.199.463
         10       Cheltuieli cu salariile           439.168.816
     4.002.022                     443.170.838                       443.170.838
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   121.152.337
     1.557.276                     122.709.613                       122.709.613
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          21.710.453
       249.167                      21.959.620                        21.959.620
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         3.384.065
       -67.600                       3.316.465                         3.316.465
         13 01    - deplasari, detasari,
                    transferari in tara               2.705.865
       -67.600                       2.638.265                         2.638.265
         13 02    - deplasari in strainatate            678.200
                                       678.200                           678.200
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                           30.633.792
       409.135                      31.042.927                        31.042.927
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           465.988.756
     1.547.586                     467.536.342                       467.536.342
         21       Drepturi cu caracter social           322.251
                                       322.251                           322.251
         22       Hrana                               3.505.683
     1.303.604                       4.809.287                         4.809.287
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                          203.971.389
       114.433                     204.085.822                       204.085.822
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          75.371.778
       517.905                      75.889.683                        75.889.683
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        115.578.969
       -70.995                     115.507.974                       115.507.974
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         15.617.816
       -77.852                      15.539.964                        15.539.964
         27       Reparatii curente                  20.664.308
                                    20.664.308                        20.664.308
         28       Reparatii capitale                  6.835.354
      -255.030                       6.580.324                         6.580.324
         29       Carti si publicatii                   234.937
          -437                         234.500                           234.500
         30       Alte cheltuieli                    23.886.271
        15.958                      23.902.229                        23.902.229
         34      SUBVENTII                           13.965.000
                                    13.965.000                        13.965.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 13.965.000
                                    13.965.000                        13.965.000
         38      TRANSFERURI                      1.247.348.285
  -112.040.000                   1.135.308.285                     1.135.308.285
         39       Transferuri consolidabile               5.880
                                         5.880                             5.880
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen            5.880
                                         5.880                             5.880
         40      Transferuri neconsolidabile      1.247.342.405
  -112.040.000                   1.135.302.405                     1.135.302.405
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           11.072.759
                                    11.072.759                        11.072.759
         40 44    Programe pentru sanatate          573.740.000
   -12.040.000                     561.700.000                       561.700.000
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                     10.251.646
                                    10.251.646                        10.251.646
         40 60    Transferuri pentru actiuni
                  de sanatate                       469.378.000
                                   469.378.000                       469.378.000
         40 79    Transferuri pentru
                  aparatura medicala de mare
                  performanta                       182.900.000
  -100.000.000                      82.900.000                        82.900.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               349.370.259      946.222.200
       842.607    441.707.400      350.212.866    1.387.929.600    1.738.142.466
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           349.370.259      946.222.200
       842.607    441.707.400      350.212.866    1.387.929.600    1.738.142.466
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           1.109.967.795
    95.396.414                   1.205.364.209                     1.205.364.209
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           1.109.967.795
    95.396.414                   1.205.364.209                     1.205.364.209
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                           755.032.065
    63.787.095                     818.819.160                       818.819.160
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        354.935.730
    31.609.319                     386.545.049                       386.545.049
5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
               PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI
               DE TINERET                         2.555.163.713       30.721.500
   211.370.113    -19.921.500    2.766.533.826       10.800.000    2.777.333.826
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.475.775.431       25.908.465
   220.624.633    -16.804.065    2.696.400.064        9.104.400    2.705.504.464
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             107.950.644
     1.900.000                     109.850.644                       109.850.644
         10       Cheltuieli cu salariile            66.761.607
                                    66.761.607                        66.761.607
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    18.626.488
                                    18.626.488                        18.626.488
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           3.338.080
                                     3.338.080                         3.338.080
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        14.551.157
     1.900.000                      16.451.157                        16.451.157
         13 01    - deplasari, detasari,
                    transferari in tara               5.404.793
       980.000                       6.384.793                         6.384.793
         13 02    - deplasari in strainatate          9.146.364
       920.000                      10.066.364                        10.066.364
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            4.673.312
                                     4.673.312                         4.673.312
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           637.277.917       25.908.465
   111.462.101    -16.804.065      748.740.018        9.104.400      757.844.418
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          17.301.606
     6.523.967                      23.825.573                        23.825.573
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        373.241.147
    92.694.500                     465.935.647                       465.935.647
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          1.010.022
         2.000                       1.012.022                         1.012.022
         27       Reparatii curente                   1.983.212
        10.000                       1.993.212                         1.993.212
         28       Reparatii capitale                  1.199.850
                                     1.199.850                         1.199.850
         29       Carti si publicatii                 6.005.391
                                     6.005.391                         6.005.391
         30       Alte cheltuieli                   236.536.689       25.908.465
    12.231.634    -16.804.065      248.768.323        9.104.400      257.872.723
         34     SUBVENTII                           984.922.170
    56.763.417                   1.041.685.587                     1.041.685.587
         35 01   Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                 984.922.170
    56.763.417                   1.041.685.587                     1.041.685.587
         38     TRANSFERURI                         745.624.700
    50.499.115                     796.123.815                       796.123.815
         39      Transferuri consolidabile               52.920
                                        52.920                            52.920
         39 10    Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen            52.920
                                        52.920                            52.920
         40      Transferuri neconsolidabile        745.571.780
    50.499.115                     796.070.895                       796.070.895
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           18.142.300
    -1.796.350                      16.345.950                        16.345.950
         40 13    Diferenta de dobanzi
                  aferenta creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale                   15.000
                                        15.000                            15.000
         40 32    Sprijinirea organizatiilor
                  cetatenilor apartinand
                  minoritatilor nationale,
                  altele decat cele care
                  primesc subventii de la
                  bugetul de stat potrivit
                  legii                              66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33    Promovarea imaginii si
                  intereselor romanesti peste
                  hotare                              2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 34    Sprijinirea activitatii
                  romanilor de pretutindeni si
                  a organizatiilor
                  reprezentative ale acestora        15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 36    Finantarea actiunilor cu
                  caracter stiintific si
                  social-cultural                     3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 37    Finantarea unor programe si
                  proiecte in cadrul Campaniei
                  Europene pentru combaterea
                  rasismului, xenofobiei,
                  antisemitismului si
                  intolerantei                          900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38    Finantarea Ansamblului
                  "Memorialul victimelor
                  comunismului si al
                  rezistentei Sighet"                 2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39    Comenzi de stat pentru carti
                  si publicatii                      20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 40    Sprijin financiar pentru
                  producerea si distribuirea
                  filmelor                           12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 45    Programe pentru tineret            19.000.000
     3.000.000                      22.000.000                        22.000.000
         40 46    Sprijin financiar pentru
                  activitatea Comitetului
                  Olimpic Roman                      68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                     35.014.480
   -18.537.791                      16.476.689                        16.476.689
         40 61    Sustinerea cultelor                73.000.000
    38.000.000                     111.000.000                       111.000.000
         40 64    Fondul la dispozitia
                  primului-ministru pentru
                  sprijinirea comunitatilor
                  romanesti de pretutindeni           5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66    Contributia statului la
                  salarizarea personalului de
                  cult                              401.300.000
    26.143.876                     427.443.876                       427.443.876
         40 75    Contributia statului care se
                  aloca Patriarhiei Romane
                  pentru sprijinirea
                  asezamintelor Bisericii
                  Ortodoxe Romane din afara
                  granitelor                          3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 84    Finantarea Ansamblului
                  "Memorialul revolutiei -
                  Decembrie 1989" din
                  municipiul Timisoara                2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 87    Sume destinate finantarii
                  programelor sportive
                  realizate de structurile
                  sportive de drept privat              100.000
                                       100.000                           100.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 77.749.882        4.813.035
    -9.354.520     -3.117.435       68.395.362        1.695.600       70.090.962
         72      Investitii ale institutiilor
                 publice                             77.749.882        4.813.035
    -9.354.520     -3.117.435       68.395.362        1.695.600       70.090.962
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                1.638.400
       100.000                       1.738.400                         1.738.400
         85     Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite                1.638.400
       100.000                       1.738.400                         1.738.400
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          1.638.400
       100.000                       1.738.400                         1.738.400
6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
               PENSII, AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII                      10.402.302.811      156.167.625
   604.787.613    -92.447.600   11.007.090.424       63.720.025   11.070.810.449
         01     CHELTUIELI CURENTE               10.361.674.816      147.411.997
   608.787.613    -90.982.000   10.970.462.429       56.429.997   11.026.892.426
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             128.312.467
    -2.884.782                     125.427.685                       125.427.685
         10       Cheltuieli cu salariile            88.694.257
    -3.033.602                      85.660.655                        85.660.655
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    24.745.698
      -600.012                      24.145.686                        24.145.686
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           4.434.714
      -106.681                       4.328.033                         4.328.033
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         4.229.200
     1.004.868                       5.234.068                         5.234.068
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              3.046.194
       504.868                       3.551.062                         3.551.062
         13 02     - deplasari in strainatate         1.183.006
       500.000                       1.683.006                         1.683.006
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            6.208.598
      -149.355                       6.059.243                         6.059.243
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           187.932.397       26.574.097
   107.957.647    -15.504.100      295.890.044       11.069.997      306.960.041
         21       Drepturi cu caracter social        97.370.175
    90.618.800                     187.988.975                       187.988.975
         22       Hrana                                 940 000
       100.000                       1.040.000                         1.040.000
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               60.000
         5.000                          65.000                            65.000
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          29.288.749        2.000.000
     5.221.738     -1.151.980       34.510.487          848.020       35.358.507
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                            388.560        6.144.300
       405.250     -3.984.300          793.810        2.160.000        2.953.810
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata
                  si echipament                         950.334
        20.500                         970.834                           970.834
         27       Reparatii curente                   1.076.358
        12.500                       1.088.858                         1.088.858
         28       Reparatii capitale                  2.822.920
       600.000                       3.422.920                         3.422.920
         29       Carti si publicatii                   509.002
                                       509.002                           509.002
         30       Alte cheltuieli                    54.526.299       18.429.797
    10.973.859    -10.367.820       65.500.158        8.061.977       73.562.135
         34      SUBVENTII                           16.072.768
    -8.513.000                       7.559.768                         7.559.768
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 16.072.768
    -8.513.000                       7.559.768                         7.559.768
         38      TRANSFERURI                     10.029.357.184      120.837.900
   512.227.748    -75.477.900   10.541.584.932       45.360.000   10.586.944.932
         39       Transferuri consolidabile         122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile     9.906.957.184      120.837.900
   512.227.748    -75.477.900   10.419.184.932       45.360.000   10.464.544.932
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   4.025.905.400
   -40.104.780                   3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.602.070.362
   365.885.031                   4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                      10.408.907
      -774.515                       9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme internationale        4.203.900
      -388.388                       3.815.512                         3.816.512
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        775.215.600
    29.600.000                     804.815.600                       804.815.600
         40 41     Asociatii si fundatii             13.972.000
     4.600.000                      18.572.000                        18.572.000
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               104.195.415
    34.300.000                     138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     5.323.600
                                     5.323.600                         5.323.600
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            288.234.000      120.837.900
   117.505.400    -75.477.900      405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 80     Alte transferuri                   5.000.000
    -4.395.000                         605.000                           605.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                28.236.990        8.755.628
    -3.000.000     -1.465.600       25.236.990        7.290.028       32.527.018
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            28.236.990        8.755.628
    -3.000.000     -1.465.600       25.236.990        7.290.028       32.527.018
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                              12.391.005
    -1.000.000                      11.391.005                        11.391.005
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              12.391.005
    -1.000.000                      11.391.005                        11.391.005
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                             2.723.973
                                     2.723.973                         2.723.973
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          9.667.032
    -1.000.000                       8.667.032                         8.667.032
6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
               SI LOCUINTE                        2.436.790.139      409.620.000
   -26.464.645  1.059.180.000    2.410.325.494    1.468.800.000    3.879.125.494
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.094.618.081      409.620.000
   -41.895.104  1.059.180.000    2.052.722.977    1.468.800.000    3.521.522.977
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              13.392.011
     1.000.000                      14.392.011                        14.392.011
         10       Cheltuieli cu salariile             8.550.000
       714.796                       9.264.796                         9.264.796
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                     2.385.450
       199.428                       2.584.878                         2.584.878
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj             427.500
        35.740                         463.240                           463.240
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         1.430.561
                                     1.430.561                         1.430.561
         13 01    - deplasari, detasari,
                    transferari in tara                 831.861
                                       831.861                           831.861
         13 02    - deplasari in strainatate            598.700
                                       598.700                           598.700
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                              598.500
        50.036                         648.536                           648.536
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                             4.090.070
     2.000.000                       6.090.070                         6.090.070
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie           2.265.899
     2.856.286                       5.122.185                         5.122.185
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                            593.060
      -180.000                         413.060                           413.060
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            134.972
      -120.000                          14.972                            14.972
         27       Reparatii curente                     466.268
      -380.000                          86.268                            86.268
         28       Reparatii capitale                    376.286
      -376.286
         29       Carti si publicatii                    36.811
                                        36.811                            36.811
         30       Alte cheltuieli                       216.774
       200.000                         416.774                           416.774
         38      TRANSFERURI                      2.077.136.000      409.620.000
   -44.895.104  1.059.180.000    2.032.240.896    1.468.800.000    3.501.040.896
         39       Transferuri consolidabile       1.309.136.000
    -1.000.000                   1.308.136.000                     1.308.136.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a
                   satelor                          617.136.000
    75.000.000                     692.136.000                       692.136.000
         39 19     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru constructii
                   de locuinte                      647.000.000
   -76.000.000                     571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile       768.000.000      409.620.000
   -43.895.104  1.059.180.000      724.104.896    1.468.800.200    2.192.904.896
         40 01     Locuinte                         447.000.000
                                   447.000.000                       447.000.000
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale              41.000
                                        41.000                            41.000
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                             1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 47     Cadastru imobiliar                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   306.959.000      409.620.000
   -44.895.104  1.059.180.000      262.063.896    1.468.800.000    1.730.863.896
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                92.116.262
     1.750.255                      93.866.517                        93.866.517
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            92.116.262
     1.750.255                      93.866.517                        93.866.517
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             250.055.796
    13.680.204                     263.736.000                       263.736.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             250.055.796
    13.680.204                     263.736.000                       263.736.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        250.055.796
    13.680.204                     263.736.000                       263.736.000
6401           MEDIU SI APE                         723.085.828      125.291.000
    55.677.640     90.385.000      778.763.468      215.676.000      994.439.468
         01     CHELTUIELI CURENTE                  170.558.312
    17.120.000                     187.678.312                       187.678.312
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             110.725.196
    14.420.000                     125.145.196                       125.145.196
         10       Cheltuieli cu salariile            78.337.505
     8.900.000                      87.237.505                        87.237.505
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    21.866.491
     2.652.000                      24.518.491                        24.518.491
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           3.916.875
       445.000                       4.361.875                         4.361.875
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         1.120.700
     1.800.000                       2.920.700                         2.920.700
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              1.070.000
     1.800.000                       2.870.000                         2.870.000
         13 02     - deplasari in strainatate            50.700
                                        50.700                            50.700
         14        Contributii pentru
                   constituirea Fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                           5.483.625
       623.000                       6.106.625                         6.106.625
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            26.644.740
     2.400.000                      29.044.740                        29.044.740
         22       Hrana                                  18.500
                                        18.500                            18.500
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               18.500
                                        18.500                            18.500
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          15.394.882
     1.850.000                      17.244.882                        17.244.882
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          7.430.898
       215.000                       7.645.898                         7.645.898
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            635.380
        80.000                         715.380                           715.380
         27       Reparatii curente                     994.330
       225.000                       1.219.330                         1.219.330
         28       Reparatii capitale                  1.257.900
                                     1.257.900                         1.257.900
         29       Carti si publicatii                    41.520
        20.000                          61.520                            61.520
         30       Alte cheltuieli                       852.830
        10.000                         862.830                           862.830
         38      TRANSFERURI                         33.188.376
       300.000                      33.488.376                        33.488.376
         40       Transferuri neconsolidabile        33.188.376
       300.000                      33.488.376                        33.488.376
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           4.438.376
       300.000                       4.738.376                         4.738.376
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    28.750.000
                                    28.750.000                        28.750.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               548.226.506      125.291.000
    38.322.650     90.385.000      586.549.156      215.676.000      802.225.156
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           103.226.506       10.000.000
                                   103.226.506       10.000.000      113.226.506
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat         445.000.000      115.291.000
    38.322.650     90.385.000      483.322.650      205.676.000      688.998.650
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               4.301.010
       234.990                       4.536.000                         4.536.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               4.301.010
       234.990                       4.536.000                         4.536.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          4.301.010
       234.990                       4.536.000                         4.536.000
6601           INDUSTRIE                          4.170.796.332      106.501.200
   -23.150.537    -49.822.800    4.147.645.795       56.678.400    4.204.324.195
         01     CHELTUIELI CURENTE                3.366.259.120      106.501.200
   -65.487.225    -49.822.800    3.300.771.895       56.678.400    3.357.450.295
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             148.853.607
    30.300.000                     179.153.607                       179.153.607
         10       Cheltuieli cu salariile           121.332.375       15.217.771
                                   136.550.146                       136.550.146
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    12.051.272
     7.629.334                      19.680.606                        19.680.606
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           2.125.788
     1.430.496                       3.556.284                         3.556.284
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        10.368.070
     4.000.000                      14.368.070                        14.368.070
         13 01    - deplasari, detasari,
                    transferari in tara                 724.866
       500.000                       1.224.866                         1.224.866
         13 02    - deplasari in strainatate          9.643.204
     3.500.000                      13.143.204                        13.143.204
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            2.976.102
     2.022.399                       4.998.501                         4.998.501
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           132.721.013
    23.347.003                     156.068.016                       156.068.016
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie           7.952.766
    15.626.665                      23.579.431                        23.579.431
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          1.366.728
     1.233.272                       2.600.000                         2.600.000
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            209.613
       660.387                         870.000                           870.000
         27       Reparatii curente                     430.918
     1.309.082                       1.740.000                         1.740.000
         28       Reparatii capitale                     62.012
                                        62.012                            62.012
         29       Carti si publicatii                   143.765
       146.235                         290.000                           290.000
         30       Alte cheltuieli                   122.555.211
     4.371.362                     126.926.573                       126.926.573
         34      SUBVENTII                        2.051.875.000
     1.500.000                   2.053.375.000                     2.053.375.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  5.475.000
     1.000.000                       6.475.000                         6.475.000
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                      2.045.900.000
                                 2.045.900.000                     2.045.900.000
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si
                  tarif                                 500.000
       500.000                       1.000.000                         1.000.000
         38      TRANSFERURI                      1.032.809.500      106.501.200
  -120.634.228    -49.822.800      912.175.272       56.678.400      968.853.672
         40       Transferuri neconsolidabile     1.032.809.500      106.501.200
  -120.634.228    -49.822.800      912.175.272       56.678.400      968.853.672
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          10.547.715
       576.285                      11.124.000                        11.124.000
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        250.000.000      102.405.000
                  -50.046.600      250.000.000       52.358.400      302.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           350.000.000
                                   350.000.000                       350.000.000
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            20.000.000
    15.000.000                      35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                   305.800.000
  -137.200.000                     168.600.000                       168.600.000
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.300.000
       560.929                      10.860.929                        10.860.929
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    36.161.785
   -17.571.442                      18.590.343                        18.590.343
         40 80     Alte transferuri                   2.979.000        4.096.200
                      223.800        2.979.000        4.320.000        7.299.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    47.021.000
    18.000.000                      65.021.000                        65.021.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               772.750.700
    40.600.000                     813.350.700                       813.350.700
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            10.567.151
                                    10.567.151                        10.567.151
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat         762.183.549
    40.600.000                     802.783.549                       802.783.549
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                              31.786.512
     1.736.688                      33.523.200                        33.523.200
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              31.786.512
     1.736.688                      33.523.200                        33.523.200
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                             7.086.426
       387.174                       7.473.600                         7.473.600
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         24.700.086
     1.349.514                      26.049.600                        26.049.600
6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA        7.432.480.560      130.721.500
 1.777.560.793    -24.557.500    9.210.041.353      106.164.000    9.316.205.353
         01     CHELTUIELI CURENTE                6.946.076.616       30.721.500
 1.727.115.425    -15.601.500    8.673.192.041       15.120.000    8.688.312.041
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             747.021.264
   185.880.000                     932.901.264                       932.901.264
         10       Cheltuieli cu salariile           520.373.271
   134.059.257                     654.432.528                       654.432.528
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   145.203.200
    37.233.633                     182.436.833                       182.436.833
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          26.018.664
     6.702.963                      32.721.627                        32.721.627
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        19.000.000
    -1.500.000                      17.500.000                        17.500.000
         13 01    - deplasari, detasari,
                    transferari in tara              17.099.450
    -1.500.000                      15.599.450                        15.599.450
         13 02    - deplasari in strainatate          1.900.550
                                     1.900.550                         1.900.550
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                           36.426.129
     9.384.147                      45.810.276                        45.810.276
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           527.680.321
    99.600.000                     627.280.321                       627.280.321
         22       Hrana                               1.217.582
       300.000                       1.517.582                         1.517.582
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                           84.423.648
    18.300.000                     102.723.648                       102.723.648
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          76.206.824
    15.450.000                      91.656.824                        91.656.824
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        342.494.483
    61.500.000                     403.994.483                       403.994.483
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          3.483.221
       650.000                       4.133.221                         4.133.221
         27       Reparatii curente                   2.946.584
       600.000                       3.546.584                         3.546.584
         28       Reparatii capitale                 11.278.432
     2.300.000                      13.578.432                        13.578.432
         29       Carti si publicatii                 1.465.000
       200.000                       1.665.000                         1.665.000
         30       Alte cheltuieli                     4.164.547
       300.000                       4.464.547                         4.464.547
         34      SUBVENTII                          768.927.256
   585.000.000                   1.353.927.256                     1.353.927.256
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si
                  tarif                             768.927.256
   585.000.000                   1.353.927.256                     1.353.927.256
         36      PRIME                              476.300.000
   200.000.000                     676.300.000                       676.300.000
         37       Prime acordate
                  producatorilor agricoli           476.300.000
   200.000.000                     676.300.000                       676.300.000
         38      TRANSFERURI                      4.426.147.775       30.721.500
   656.635.425    -15.601.500    5.082.783.200       15.120.000    5.097.903.200
         40       Transferuri neconsolidabile     4.426.147.775       30.721.500
   656.635.425    -15.601.500    5.082.783.200       15.120.000    5.097.903.200
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           7.680.375
       419.625                       8.100.000                         8.100.000
         40 53     Cupoane agricultori            4.300.000.000
   630.600.000                   4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    38.067.400       30.721.500
   -17.384.200    -15.601.500       20.683.200       15.120.000       35.803.200
         40 80     Alte transferuri                   5.000.000
    50.000.000                       55.000.00                        55.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         50.000.000
    -7.000.000                      43.000.000                        43.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               377.787.618      100.000.000
    44.737.350     -8.956.000      422.524.968       91.044.000      513.568.968
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           152.230.618
    35.000.000                     187.230.618                       187.230.618
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat         225.557.000      100.000.000
     9.737.350     -8.956.000      235.294.350       91.044.000      326.338.350
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             108.616.326
     5.708.018                     114.324.344                       114.324.344
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             108.616.326
     5.708.018                     114.324.344                       114.324.344
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                            75.574.793
     3.692.700                      79.267.493                        79.267.493
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         33.041.533
     2.015.318                      35.056.851                        35.056.851
6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII        9.604.220.077    6.306.693.849
   336.962.167 -1.616.534.649    9.941.182.244    4.690.159.200   14.631.341.444
         01     CHELTUIELI CURENTE                6.364.680.274    4.371.889.762
   195.709.294 -1.299.894.562    6.560.389.568    3.071.995.200    9.632.384.768
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              50.992.997
                                    50.992.997                        50.992.997
         10       Cheltuieli cu salariile            34.921.603
      -214.000                      34.707.603                        34.707.603
         11       Contributii pentru
                  asigurari sociale de stat           9.743.127
       -60.000                       9.683.127                         9.683.127
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului
                  pentru plata ajutorului
                  de somaj                            1.746.080
       -11.000                       1.735.080                         1.735.080
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.137.675
       300.000                       2.437.675                         2.437.675
         13 01    - deplasari, detasari,
                    transferari in tara                 768.775
                                       768.775                           768.775
         13 02    - deplasari in strainatate          1.368.900
       300.000                       1.668.900                         1.668.900
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            2.444.512
       -15.000                       2.429.512                         2.429.512
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            57.295.469
                                    57.295.469                        57.295.469
         21       Drepturi cu caracter social           150.395
                                       150.395                           150.395
         22       Hrana                               2.715.445
                                     2.715.445                         2.715.445
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                              146.216
                                       146.216                           146.216
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          13.629.766
                                    13.629.766                        13.629.766
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         15.168.294
                                    15.168.294                        15.168.294
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata
                  si echipament                       1.707.944
                                     1.707.944                         1.707.944
         27       Reparatii curente                   7.180.507
                                     7.180.507                         7.180.507
         28       Reparatii capitale                 10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         29       Carti si publicatii                   882.052
                                       882.052                           882.052
         30       Alte cheltuieli                     5.714.850
                                     5.714.850                         5.714.850
         34      SUBVENTII                           11.842.027
                                    11.842.027                        11.842.027
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         11.842.027
                                    11.842.027                        11.842.027
         38      TRANSFERURI                      6.244.549.781    4.371.889.762
   195.709.294 -1.299.894.562    6.440.259.075    3.071.995.200    9.512.254.275
         40       Transferuri neconsolidabile     6.244.549.781    4.371.889.762
   195.709.294 -1.299.894.562    6.440.259.075    3.071.995.200    9.512.254.275
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.057.500
       204.620                       8.262.120                         8.262.120
         40 15     Plati compensatorii               26.111.248
                                    26.111.248                        26.111.248
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 1.424.018.160    4.371.889.762
   -34.495.326 -1.299.894.562    1.389.522.834    3.071.995.200    4.461.518.034
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        685.362.873
    80.000.000                     765.362.873                       765.362.873
         40 80     Alte transferuri                   1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          250.000.000
   150.000.000                     400.000.000                       400.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               566.257.278    1.934.804.087
    24.657.798   -316.640.087      590.915.076    1.618.164.000    2.209.079.076
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                             9.781.358       27.470.000
    47.992.993     81.847.600       57.774.351      109.317.600      167.091.951
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale
                  cu capital majoritar de stat      556.475.920    1.907.334.087
   -23.335.195   -398.487.687      533.140.725    1.508.846.400    2.041.987.125
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           2.673.282.525
   116.595.075                   2.789.877.600                     2.789.877.600
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           2.673.282.525
   116.595.075                   2.789.877.600                     2.789.877.600
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                         1.450.587.306
    99.536.694                   1.550.124.000                     1.550.124.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                      1.222.695.219
    17.058.381                   1.239.753.600                     1.239.753.600
6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE             2.502.586.794       74.448.435
  -114.771.357    -54.641.235    2.387.815.437       19.807.200    2.407.622.637
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.389.118.382       74.448.435
  -111.423.841    -54.641.235    2.277.694.541       19.807.200    2.297.501.741
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              85.581.517
     1.599.663                      87.181.180                        87.181.180
         10       Cheltuieli cu salariile            59.509.674
       -40.000                      59.469.674                        59.469.674
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    16.603.199
                                    16.603.199                        16.603.199
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           2.975.484
                                     2.975.484                         2.975.484
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.327.483
     1.639.663                       3.967.146                         3.967.146
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              1.614.510
       139.663                       1.754.173                         1.754.173
         13 02     - deplasari in strainatate           712.973
     1.500.000                       2.212.973                         2.212.973
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            4.165.677
                                     4.165.677                         4.165.677
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           232.145.449
    34.868.496                     267.013.945                       267.013.945
         22       Hrana                                  15.910
                                        15.910                            15.910
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                                4.680
                                         4.680                             4.680
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      76.271.028
     7.932.504                      84.203.532                        84.203.532
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         11.436.130
    20.619.811                      32.055.941                        32.055.941
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          1.174.252
     1.058.973                       2.233.225                         2.233.225
         27       Reparatii curente                   2.366.594
     2.820.000                       5.186.594                         5.186.594
         28       Reparatii capitale                  2.433.254
                                     2.433.254                         2.433.254
         29       Carti si publicatii                   685.366
       -62.792                         622.574                           622.574
         30       Alte cheltuieli                   137.758.235
     2.500.000                     140.258.235                       140.258.235
         34      SUBVENTII                           50.629.646       25.089.225
                   -7.809.225       50.629.646       17.280.000       67.909.646
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 50.629.646       25.089.225
                   -7.809.225       50.629.646       17.280.000       67.909.646
         38      TRANSFERURI                      2.020.761.770       49.359.210
  -147.892.000    -46.832.010    1.872.869.770        2.527.200    1.875.396.970
         40       Transferuri neconsolidabile     2.020.761.770       49.359.210
  -147.892.000    -46.832.010    1.872.869.770        2.527.200    1.875.396.970
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           5.037.670
                                     5.037.670                         5.037.670
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                       848.882                           848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        800.000.000       49.359.210
  -200.000.000    -46.832.010      600.000.000        2.527.200      602.527.200
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       559.151.118
  -150.000.000                     409.151.118                       409.151.118
         40 48     Meteorologie si hidrologie        70.332.600
     2.000.000                      72.332.600                        72.332.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.000                           391.500
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                    20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala
       108.000                         108.000                           108.000
         40 62     Stimularea exporturilor          500.000.000
   200.000.000                     700.000.000                       700.000.000
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                11.687.814
    -3.464.240                     108.223.574                       108.223.574
         71       Stocuri pentru rezerve
                  materiale nationale si de
                  mobilizare                         90.493.690
       331.504                      90.825.194                        90.825.194
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            21.099.434
    -3.795.744                      17.303.690                        17.303.690
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat              94.690
                                        94.690                            94.690
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               1.780.598
       116.724                       1.897.322                         1.897.322
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               1.780.598
       116.724                       1.897.322                         1.897.322
         85 02   Plati de dobanzi si comisioane       1.780.598
       116.724                       1.897.322                         1.897.322
7101           CERCETARE STIINTIFICA              1.324.809.683
    13.504.254                   1.338.313.937                     1.338.313.937
         01     CHELTUIELI CURENTE                1.243.250.474
    13.504.254                   1.256.754.728                     1.256.754.728
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             218.500.692
     2.200.000                     220.700.692                       220.700.692
         10       Cheltuieli cu salariile           164.135.141
    -2.242.602                     161.892.539                       161.892.539
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    34.819.348
     3.099.714                      37.919.062                        37.919.062
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           6.225.128
       517.870                       6.742.998                         6.742.998
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.604.279
                                     2.604.279                         2.604.279
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              1.245.565
                                     1.245.565                         1.245.565
         13 02     - deplasari in strainatate         1.358.714
                                     1.358.714                         1.358.714
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate      10.716.796
       825.018                      11.541.814                        11.541.814
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           578.135.285
    87.769.079                     665.904.364                       665.904.364
         21       Drepturi cu caracter social         6.209.824
                                     6.209.824                         6.209.824
         22       Hrana                               5.143.532
                                     5.143.532                         5.143.532
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               18.953
                                        18.953                            18.953
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      17.262.478
     2.769.079                      20.031.557                        20.031.557
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         22.201.949
                                    22.201.949                        22.201.949
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            424.497
                                       424.497                           424.497
         27       Reparatii curente                   1.576.353
                                     1.576.353                         1.576.353
         28       Reparatii capitale                  5.095.569
                                     5.095.569                         5.095.569
         29       Carti si publicatii                   453.905
                                       453.905                           453.905
         30       Alte cheltuieli                   519.748.225
    85.000.000                     604.748.225                       604.748.225
         34      SUBVENTII                            1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         38      TRANSFERURI                        445.419.833
   -76.464.825                     368.955.008                       368.955.008
         39       Transferuri consolidabile             117.600
                                       117.600                           117.600
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          117.600
                                       117.600                           117.600
         40       Transferuri neconsolidabile       445.302.233
   -76.464.825                     368.837.408                       368.837.408
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          28.950.794
        60.764                      29.011.558                        29.011.558
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             154.000.000
                                   154.000.000                       154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                           9.289.431
    25.000.000                      34.289.431                        34.289.431
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   174.109.608
  -101.525.589                      72.584.019                        72.584.019
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        40.900.000
                                    40.900.000                        40.900.000
         40 80     Alte transferuri                  38.052.400
                                    38.052.400                        38.052.400
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                81.559.209
                                    81.559.209                        81.559.209
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            81.559.209
                                    81.559.209                        81.559.209
7201           ALTE ACTIUNI                         781.916.362       98.308.800
   186.713.320    -18.388.800      968.629.682       79.920.000    1.048.549.682
         01     CHELTUIELI CURENTE                  774.463.137       98.308.800
   186.400.000    -18.388.800      960.863.137       79.920.000    1.040.783.137
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             320.076.444
    10.900.000                     330.976.444                       330.976.444
         10       Cheltuieli cu salariile           178.201.039
                                   178.201.039                       178.201.039
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    49.718.090
                                    49.718.090                        49.718.090
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           8.910.052
                                     8.910.052                         8.910.052
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.932.300
                                     2.932.300                         2.932.300
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              2.400.000
                                     2.400.000                         2.400.000
         13 02     - deplasari in strainatate           532.300
                                       532.300                           532.300
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                           12.474.073
                                    12.474.073                        12.474.073
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            61.076.243
    34.500.000                      95.576.243                        95.576.243
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie           7.487.200
                                     7.487.200                         7.487.200
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          2.421.100
                                     2.421.100                         2.421.100
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          7.500.000
                                     7.500.000                         7.500.000
         27       Reparatii curente                     491.400
                                       491.400                           491.400
         28       Reparatii capitale                     74.900
                                        74.900                            74.900
         29       Carti si publicatii                    31.800
                                        31.800                            31.800
         30       Alte cheltuieli                     3.428.396
                                     3.428.396                         3.428.396
         34      SUBVENTII                           81.900.000
    10.000.000                      91.900.000                        91.900.000
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         81.900.000
    10.000.000                      91.900.000                        91.900.000
         38      TRANSFERURI                        311.410.450       98.308.800
   131.000.000    -18.388.800      442.410.450       79.920.000      522.330.450
         39       Transferuri consolidabile             617.400
                                       617.400                           617.400
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   Fondului de asigurari
                   sociale de sanatate,
                   reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care
                   satisfac serviciul militar
                   in termen                            617.400
                                       617.400                           617.400
         40       Transferuri neconsolidabile       310.793.050       98.308.800
   131.000.000    -18.388.800      441.793.050       79.920.000      521.713.050
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de
                   dezvoltare sociala                30.000.000       98.308.800
                  -18.388.800       30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           150.000.000
   125.000.000                     275.000.000                       275.000.000
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          39.000.000
     6.000.000                      45.000.000                        45.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    63.793.050
                                    63.793.050                        63.793.050
         40 80     Alte transferuri                  10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 1.718.545
                                     1.718.545                         1.718.545
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                             1.718.545
                                     1.718.545                         1.718.545
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               5.734.680
       313.320                       6.048.000                         6.048.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               5.734.680
       313.320                       6.048.000                         6.048.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          5.734.680
       313.320                       6.048.000                         6.048.000
7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA
               DISPOZITIA GUVERNULUI                 14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         01     CHELTUIELI CURENTE                   14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         38      TRANSFERURI                         14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile        14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 80     Alte transferuri                  14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT    1.994.000.000
   815.606.603                   2.809.606.603                     2.809.606.603
         01     CHELTUIELI CURENTE                1.994.000.000
   815.606.603                   2.809.606.603                     2.809.606.603
         38      TRANSFERURI                      1.994.000.000
   815.606.603                   2.809.606.603                     2.809.606.603
         39       Transferuri consolidabile       1.994.000.000
   815.606.603                   2.809.606.603                     2.809.606.603
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de stat
   836.106.603                     836.106.603                       836.106.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului
                   de protectie a drepturilor
                   copilului                        694.000.000
   -20.500.000                     673.500.000                       673.500.000
8601           IMPRUMUTURI                          301.800.000
  -264.850.000                      36.950.000                        36.950.000
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                301.800.000
  -264.850.000                      36.950.000                        36.950.000
         80 02   Imprumuturi acordate pentru
                 finalizarea unor obiective
                 aprobate prin conventii
                 bilaterale si acorduri
                 interguvernamentale                  1.400.000
    35.000.000                      36.400.000                        36.400.000
         80 05   Imprumuturi acordate
                 persoanelor care beneficiaza
                 de statutul de refugiat si
                 sunt lipsite de mijloace de
                 existenta                              400.000
       150.000                         550.000                           550.000
         80 06   Imprumuturi acordate pentru
                 creditarea agriculturii            300.000.000
  -300.000.000
8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI
               PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI        45.235.027.612
   189.700.000                  45.424.727.612                    45.424.727.612
         01     CHELTUIELI CURENTE               45.235.027.612
   189.700.000                  45.424.727.612                    45.424.727.612
         49      DOBANZI                         45.235.027.612
   189.700.000                  45.424.727.612                    45.424.727.612
         50 01    Dobanzi aferente datoriei
                  publice interne                28.365.127.612
   262.200.000                  28.627.327.612                    28.627.327.612
         50 02    Dobanzi aferente datoriei
                  publice externe                 3.150.000.000
-1.391.800.000                   1.758.200.000                     1.758.200.000
         50 03    Cheltuieli ocazionate de
                  emisiunea si plasarea
                  titlurilor de stat si de
                  riscurile garantiilor date
                  de stat in conditiile legii     6.150.400.000
 1.283.400.000                   7.433.800.000                     7.433.800.000
         50 04    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice externe        3.226.000.000
   806.700.000                   4.032.700.000                     4.032.700.000
         50 05    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice interne        4.343.500.000
  -770.800.000                   3.572.700.000                     3.572.700.000
9501           FONDURI DE REZERVA                   272.047.863
   704.931.362                     976.979.225                       976.979.225
     01         Fond de rezerva bugetara la
                dispozitia Guvernului               245.547.863
   604.931.362                     850.479.225                       850.479.225
     02         Fond de interventie la
                dispozitia Guvernului
   100.000.000                     100.000.000                       100.000.000
     03         Fond la dispozitia Guvernului
                Romaniei pentru relatiile cu
                Republica Moldova                    26.500.000
                                    26.500.000                        26.500.000
9901           DEFICIT                          -31.567.000.000  -10.925.180.659
-4.844.000.000   -395.370.826  -36.411.000.000  -11.320.551.485  -47.731.551.485
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

    I   Judetul
    II  Bugetul propriu al judetului
    III Bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor

                                 SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2000
                                                                - mii lei -
_____________________________________________________________________________
Nr.  Judetul                         Program       Influente       Program
crt.                                actualizat                    rectificat
_____________________________________________________________________________
     TOTAL            I           1.800.075.000  1.500.000.000  3.300.075.000
                      II            451.250.000    375.000.000    826.250.000
                      III         1.348.825.000  1.125.000.000  2.473.825.000
  1. ALBA             I              35.802.000     30.111.000     65.913.000
                      II              8.950.500      7.527.750     16.478.250
                      III            26.851.500     22.583.250     49.434.750
  2. ARAD             I              36.952.000     23.479.000     60.431.000
                      II              9.238.000      5.869.750     15.107.750
                      III            27.714.000     17.609.250     45.323.250
  3. ARGES            I              48.777.000     40.591.000     89.368.000
                      II             12.194.250     10.147.750     22.342.000
                      III            36.582.750     30.443.250     67.026.000
  4. BACAU            I              68.156.000     45.764.000    113.920.000
                      II             17.039.000     11.441.000     28.480.000
                      III            51.117.000     34.323.000     85.440.000
  5. BIHOR            I              46.149.000     29.581.000     75.730.000
                      II             11.537.250      7.395.250     18.932.500
                      III            34.611.750     22.185.750     56.797.500
  6. BISTRITA-NASAUD  I              32.354.000     30.642.000     62.996.000
                      II              8.088.500      7.660.500     15.749.000
                      III            24.265.500     22.981.500     47.247.000
  7. BOTOSANI         I              58.959.000     51.203.000    110.162.000
                      II             14.739.750     12.800.750     27.540.500
                      III            44.219.250     38.402.250     82.621.500
  8. BRASOV           I              41.715.000     29.183.000     70.898.000
                      II             10.428.750      7.295.750     17.724.500
                      III            31.286.250     21.887.250     53.173.500
  9. BRAILA           I              38.923.000     28.387.000     67.310.000
                      II              9.730.750      7.096.750     16.827.500
                      III            29.192.250     21.290.250     50.482.500
 10. BUZAU            I              50.912.000     41.387.000     92.299.000
                      II             12.728.000     10.346.750     23.074.750
                      III            38.184.000     31.040.250     69.224.250
 11. CARAS-SEVERIN    I              36.624.000     41.917.000     78.541.000
                      II              9.156.000     10.479.250     19.635.250
                      III            27.468.000     31.437.750     58.905.750
 12. CALARASI         I              44.013.000     41.785.000     85.798.000
                      II             11.003.250     10.446.250     21.449.500
                      III            33.009.750     31.338.750     64.348.500
 13. CLUJ             I              34.817.000     27.193.000     62.010.000
                      II              8.704.250      6.798.250     15.502.500
                      III            26.112.750     20.394.750     46.507.500
 14. CONSTANTA        I              31.697.000     26.530.000     58.227.000
                      II              7.924.250      6.632.500     14.556.750
                      III            23.772.750     19.897.500     43.670.250
 15. COVASNA          I              20.529.000     21.489.000     42.018.000
                      II              5.132.250      5.372.250     10.504.500
                      III            15.396.750     16.116.750     31.513.500
 16. DAMBOVITA        I              49.269.000     41.519.000     90.788.000
                      II             12.317.250     10.379.750     22.697.000
                      III            36.951.750     31.139.250     68.091.000
 17. DOLJ             I              52.226.000     41.121.000     93.347.000
                      II             13.056.500     10.280.250     23.336.750
                      III            39.169.500     30.840.750     70.010.250
 18. GALATI           I              42.700.000     32.366.000     75.066.000
                      II             10.675.000      8.091.500     18.766.500
                      III            32.025.000     24.274.500     56.299.500
 19. GIURGIU          I              33.010.000     40.193.000     73.203.000
                      II              8.252.500     10.048.250     18.300.750
                      III            24.757.500     30.144.750     54.902.250
 20. GORJ             I              27.755.000     27.060.000     54.815.000
                      II              6.938.750      6.765.000     13.703.750
                      III            20.816.250     20.295.000     41.111.250
 21. HARGHITA         I              33.832.000     26.132.000     59.964.000
                      II              8.458.000      6.533.000     14.991.000
                      III            25.374.000     19.599.000     44.973.000
 22. HUNEDOARA        I              39.087.000     40.725.000     79.812.000
                      II              9.771.750     10.181.250     19.953.000
                      III            29.315.250     30.543.750     59.859.000
 23. IALOMITA         I              34.817.000     36.213.000     71.030.000
                      II              8.704.250      9.053.250     17.757.500
                      III            26.112.750     27.159.750     53.272.500
 24. IASI             I              72.590.000     63.406.000    135.996.000
                      II             18.147.500     15.851.500     33.999.000
                      III            54.442.500     47.554.500    101.997.000
 25. ILFOV            I              15.109.000     14.724.000     29.833.000
                      II              3.777.250      3.681.000      7.458.250
                      III            11.331.750     11.043.000     22.374.750
 26. MARAMURES        I              58.466.000     47.223.000    105.689.000
                      II             14.616.500     11.805.750     26.422.250
                      III            43.849.500     35.417.250     79.266.750
 27. MEHEDINTI        I              39.908.000     33.295.000     73.203.000
                      II              9.977.000      8.323.750     18.300.750
                      III            29.931.000     24.971.250     54.902.250
 28. MURES            I              40.565.000     37.009.000     77.574.000
                      II             10.141.250      9.252.250     19.393.500
                      III            30.423.750     27.756.750     58.180.500
 29. NEAMT            I              64.379.000     51.601.000    115.980.000
                      II             16.094.750     12.900.250     28.995.000
                      III            48.284.250     38.700.750     86.985.000
 30. OLT              I              49.762.000     42.580.000     92.342.000
                      II             12.440.500     10.645.000     23.085.500
                      III            37.321.500     31.935.000     69.256.500
 31. PRAHOVA          I              68.421.000     39.132.000    107.553.000
                      II             18.336.500      9.783.000     28.119.500
                      III            50.084.500     29.349.000     79.433.500
 32. SATU MARE        I              37.937.000     33.162.000     71.099.000
                      II              9.484.250      8.290.500     17.774.750
                      III            28.452.750     24.871.500     53.324.250
 33. SALAJ            I              29.233.000     26.265.000     55.498.000
                      II              7.308.250      6.566.250     13.874.500
                      III            21.924.750     19.698.750     41.623.500
 34. SIBIU            I              33.832.000     22.418.000     56.250.000
                      II              8.458.000      5.604.500     14.062.500
                      III            25.374.000     16.813.500     42.187.500
 35. SUCEAVA          I              90.491.000     72.161.000    162.652.000
                      II             22.622.750     18.040.250     40.663.000
                      III            67.868.250     54.120.750    121.989.000
 36. TELEORMAN        I              58.630.000     43.111.000    101.741.000
                      II             14.657.500     10.777.750     25.435.250
                      III            43.972.500     32.333.250     76.305.750
 37. TIMIS            I              38.759.000     29.581.000     68.340.000
                      II              9.689.750      7.395.250     17.085.000
                      III            29.069.250     22.185.750     51.255.000
 38. TULCEA           I              25.456.000     27.458.000     52.914.000
                      II              6.364.000      6.864.500     13.228.500
                      III            19.092.000     20.593.500     39.685.500
 39. VASLUI           I              54.525.000     56.907.000    111.432.000
                      II             13.631.250     14.226.750     27.858.000
                      III            40.893.750     42.680.250     83.574.000
 40. VALCEA           I              39.908.000     31.703.000     71.611.000
                      II              9.977.000      7.925.750     17.902.750
                      III            29.931.000     23.777.250     53.708.250
 41. VRANCEA          I              43.029.000     33.693.000     76.722.000
                      II             10.757.250      8.423.250     19.180.500
                      III            32.271.750     25.269.750     57.541.500
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 5

                                   SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2000
                                                         - mii lei -
______________________________________________________________________
Nr.  Judetul                     Program     Influente       Program
crt.                            actualizat                  rectificat
______________________________________________________________________
     TOTAL                   1.200.000.000  500.000.000  1.700.000.000
  1. ALBA                       11.724.000    5.217.000     16.941.000
  2. ARAD                       28.738.000   10.080.000     38.818.000
  3. ARGES                      44.268.000   11.268.000     55.536.000
  4. BACAU                       5.842.000   11.167.000     17.009.000
  5. BIHOR                      30.102.000   13.070.000     43.172.000
  6. BISTRITA-NASAUD             6.891.000    8.436.000     15.327.000
  7. BOTOSANI                   88.073.000   24.549.000    112.622.000
  8. BRASOV                     32.099.000   16.311.000     48.410.000
  9. BRAILA                      3.707.000    8.690.000     12.397.000
 10. BUZAU                      48.655.000   19.150.000     67.805.000
 11. CARAS-SEVERIN              18.986.000   12.691.000     31.677.000
 12. CALARASI                   15.210.000   15.033.000     30.243.000
 13. CLUJ                       12.477.000    2.525.000     15.002.000
 14. CONSTANTA                  60.381.000   31.751.000     92.132.000
 15. COVASNA                     7.212.000    4.318.000     11.530.000
 16. DAMBOVITA                   3.727.000    6.071.000      9.798.000
 17. DOLJ                       47.292.000   17.978.000     65.270.000
 18. GALATI                     16.230.000   12.017.000     28.247.000
 19. GIURGIU                     5.930.000    1.794.000      7.724.000
 20. GORJ                       10.909.000    3.389.000     14.298.000
 21. HARGHITA                   30.958.000    8.629.000     39.587.000
 22. HUNEDOARA                  14.278.000   10.810.000     25.088.000
 23. IALOMITA                   10.260.000            0     10.260.000
 24. IASI                       27.642.000   14.470.000     42.112.000
 25. ILFOV                       2.703.000            0      2.703.000
 26. MARAMURES                  13.936.000    4.290.000     18.226.000
 27. MEHEDINTI                  27.003.000   14.907.000     41.910.000
 28. MURES                      13.868.000    1.704.000     15.572.000
 29. NEAMT                      24.499.000   13.094.000     37.593.000
 30. OLT                        27.532.000    7.901.000     35.433.000
 31. PRAHOVA                    25.720.000   10.265.000     35.985.000
 32. SATU MARE                  14.170.000    4.236.000     18.406.000
 33. SALAJ                      14.461.000    4.730.000     19.191.000
 34. SIBIU                       6.679.000    1.710.000      8.389.000
 35. SUCEAVA                    49.212.000   15.586.000     64.798.000
 36. TELEORMAN                  51.307.000   15.209.000     66.516.000
 37. TIMIS                      39.462.000    9.105.000     48.567.000
 38. TULCEA                     29.745.000            0     29.745.000
 39. VASLUI                     45.923.000            0     45.923.000
 40. VALCEA                      4.359.000    4.070.000      8.429.000
 41. VRANCEA                    24.706.000   10.935.000     35.641.000
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI      203.124.000  112.844.000    315.968.000
______________________________________________________________________

    ANEXA 6

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                              BUGETUL
Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea         Program        Influente      Program
  I  II III IV     indicatorilor      actualizat         +/-        rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                 1              2              3
________________________________________________________________________________
               VENITURI-TOTAL        26.724.702.800 1.278.293.700 28.002.996.500
                I. VENITURI CURENTE  26.290.145.800 1.277.035.700 27.567.181.500
                 A. VENITURI FISCALE 25.511.756.400 1.277.035.700 26.788.792.100
                  A1. IMPOZITE
                      DIRECTE        25.511.756.400 1.277.035.700 26.788.792.100
1216               CONTRIBUTIA LA
                   FONDUL DE
                   ASIGURARI SOCIALE
                   DE SANATATE       25.511.756.400 1.277.035.700 26.788.792.100
     01            Contributii de
                   la persoane
                   juridice sau
                   fizice, care
                   angajeaza
                   personal salariat  9.914.424.900   364.063.800 10.278.488.700
     02            Contributia
                   persoanelor
                   asigurate         15.574.664.100   911.547.100 16.486.211.200
     03            Contributii
                   facultative la
                   asigurarile
                   sociale de
                   sanatate              22.667.400     1.424.800     24.092.200
                 B. VENITURI
                    NEFISCALE           778.389.400                  778.389.400
2216                 DIVERSE
                     VENITURI           778.389.400                  778.389.400
     30               Incasari din
                      alte surse        778.389.400                  778.389.400
                IV. SUME PRIMITE DE
                    LA ALTE BUGETE      434.557.000     1.258.000    435.815.000
3516                SUME DE LA
                    BUGETUL DE STAT
                    PENTRU
                    PERSOANELE
                    ASIGURATE PRIN
                    EFECTUL LEGII       337.020.400                  337.020.400
     01               Persoane care
                      satisfac
                      serviciul
                      militar in
                      termen            135.004.800                  135.004.800
     02               Persoane care
                      executa o
                      pedeapsa
                      privativa de
                      libertate sau
                      arest
                      preventiv          79.615.200                   79.615.200
     03               Persoane care
                      fac parte
                      dintr-o
                      familie care
                      beneficiaza de
                      ajutor social     122.400.400                  122.400.400
3616              SUME DE LA BUGETUL
                  ASIGURARILOR
                  SOCIALE DE STAT
                  PENTRU PERSOANELE
                  ASIGURATE PRIN
                  EFECTUL LEGII          97.536.600     1.258.000     98.794.600
     01               Persoane
                      aflate in
                      concediu
                      medical sau
                      in concediu
                      medical
                      pentru
                      ingrijirea
                      copilului
                      bolnav in
                      varsta de
                      pana la 6 ani      97.536.600     1.258.000     98.794.600
               CHELTUIELI - TOTAL    23.096.700.000 1.214.379.015 24.311.079.015
        01      CHELTUIELI CURENTE   22.455.200.000 1.231.167.015 23.686.367.015
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               342.163.530    16.788.000    358.951.530
        20        CHELTUIELI
                  MATERIALE SI
                  SERVICII           22.113.036.470 1.214.379.015 23.327.415.485
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL                641.500.000   -16.788.000    624.712.000
               Partea a III-a -
               CHELTUIELI SOCIAL-
               CULTURALE             21.760.464.860 1.214.379.015 22.974.843.875
        01      CHELTUIELI CURENTE   21.760.464.860 1.214.379.015 22.974.843.875
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII            21.760.464.860 1.214.379.015 22.974.843.875
6216             SERVICII MEDICALE   21.760.464.860 1.214.379.015 22.974.843.875
                 SI MEDICAMENTE            *)                          *)
        01      CHELTUIELI CURENTE   21.760.464.860 1.214.379.015 22.974.843.875
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII            21.760.464.860 1.214.379.015 22.974.843.875
        25            Materiale si
                      prestari
                      servicii cu
                      caracter
                      medical        21.760.464.860 1.214.379.015 22.974.843.875
               Partea a VI-a - ALTE
               ACTIUNI                1.336.235.140                1.336.235.140
        01      CHELTUIELI CURENTE      694.735.140    16.788.000    711.523.140
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               342.163.530    16.788.000    358.951.530
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               352.571.610                  352.571.610
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 641.500.000   -16.788.000    624.712.000
7316           CHELTUIELI DE
               ADMINISTRARE A
               FONDULUI               1.336.235.140                1.336.235.140
        01      CHELTUIELI CURENTE      694.735.140    16.788.000    711.523.140
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               342.163.530    16.788.000    358.951.530
        10        Cheltuieli cu
                  salariile             229.671.500    12.000.000    241.671.500
        11        Contributii pentru
                  asigurari sociale
                  de stat                68.901.450     3.348.000     72.249.450
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj               11.483.575       600.000     12.083.575
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari            16.030.000                   16.030.000
        13  01     Deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara               10.463.000                   10.463.000
        13  02     Deplasari in
                   strainatate            5.567.000                    5.567.000
        14        Contributii pentru
                  constituirea
                  Fondului de
                  asigurari sociale
                  de sanatate            16.077.005       840.000     16.917.005
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               352.571.610                  352.571.610
        24        Cheltuieli pentru
                  intretinere si
                  gospodarie             87.270.643                   87.270.643
        25        Materiale si
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional             80.000.000                   80.000.000
        26        Obiecte de
                  inventar de mica
                  valoare sau
                  scurta durata si
                  echipament             50.915.740                   50.915.740
        27        Reparatii curente      65.000.000                   65.000.000
        28        Reparatii
                  capitale               46.585.227                   46.585.227
        29        Carti si
                  publicatii              3.200.000                    3.200.000
        30        Alte cheltuieli        19.600.000                   19.600.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 641.500.000   -16.788.000    624.712.000
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice               641.500.000   -16.788.000    624.712.000
               din total capitol:
     01         Administratie
                centrala                334.058.785                  334.058.785
     25         Servicii publice
                descentralizate       1.002.176.355                1.002.176.355
9516           FONDURI DE REZERVA     1.336.235.140    63.914.685  1.400.149.825
     06          Fondul de rezerva
                 al Casei Nationale
                 de Asigurari de
                 Sanatate               334.058.785    15.978.671    350.037.456
     07          Fondul de rezerva
                 la dispozitia
                 caselor de
                 asigurari de
                 sanatate judetene
                 si a municipiului
                 Bucuresti            1.002.176.355    47.936.014  1.050.112.369
9816           EXCEDENT               2.291.767.660                2.291.767.660
________________________________________________________________________________
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si respectiv a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor. Din suma prevazuta se asigura si costul biletelor de tratament acordate veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 170/1999, in limita sumei de 20 miliarde lei, potrivit conventiei incheiate intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

    ANEXA 7

                              BUGETUL
Fondului special pentru sanatate publica pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea             Program     Influente     Program
  I  II III IV     indicatorilor          actualizat       +/-      rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                     1            2            3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL          1.036.200.000 104.000.000 1.140.200.000
                I. VENITURI CURENTE        976.200.000 104.000.000 1.080.200.000
                 A. VENITURI FISCALE       250.000.000 100.000.000   350.000.000
                  A2. IMPOZITE INDIRECTE   250.000.000 100.000.000   350.000.000
1707               ALTE IMPOZITE
                   INDIRECTE               250.000.000 100.000.000   350.000.000
     18             Taxa asupra unor
                    activitati si din
                    publicitatea lor       250.000.000 100.000.000   350.000.000
                 B. VENITURI NEFISCALE     726.200.000   4.000.000   730.200.000
2107                VARSAMINTE DE LA
                    INSTITUTIILE PUBLICE   706.200.000   4.000.000   710.200.000
     30              Alte venituri de la
                     institutiile publice  706.200.000   4.000.000   710.200.000
2207                DIVERSE VENITURI        20.000.000                20.000.000
     03              Venituri din amenzi
                     si alte sanctiuni
                     aplicate potrivit
                     dispozitiilor legale   20.000.000                20.000.000
                II. VENITURI DIN CAPITAL    60.000.000                60.000.000
3007             VENITURI DIN
                 VALORIFICAREA UNOR
                 BUNURI ALE STATULUI        60.000.000                60.000.000
     01           Venituri din
                  valorificarea unor
                  bunuri ale
                  institutiilor publice     60.000.000                60.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL          836.200.000 103.180.000   939.380.000
                                                *)                        *)
        01      CHELTUIELI CURENTE         612.900.000 102.900.000   715.800.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL     50.000.000  55.000.000   105.000.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII               562.900.000   2.900.000   565.800.000
        38       TRANSFERURI                            45.000.000    45.000.000
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL      223.300.000     280.000   223.580.000
               Partea a III-a -
               CHELTUIELI SOCIAL-
               CULTURALE                   836.200.000 103.180.000   939.380.000
5807           SANATATE                    836.200.000 103.180.000   939.380.000
        01      CHELTUIELI CURENTE         612.900.000 102.900.000   715.800.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL     50.000.000  55.000.000   105.000.000
        10        Cheltuieli cu salariile   34.238.750  39.313.796    73.552.546
        11        Cheltuieli pentru
                  asigurari sociale de
                  stat                       9.552.600  10.968.549    20.521.149
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului de somaj        1.711.937   1.965.689     3.677.626
        13        Deplasari, detasari,
                  transferari                2.100.000                 2.100.000
        13  01     Deplasari, detasari,
                   transferari in tara       2.100.000                 2.100.000
        14        Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului
                  asigurarilor sociale
                  de sanatate                2.396.713   2.751.966     5.148.679
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                   562.900.000   2.900.000   565.800.000
        23        Medicamente si
                  materiale sanitare        73.300.000     500.000    73.800.000
        24        Cheltuieli pentru
                  intretinere si
                  gospodarie                73.760.000     560.000    74.320.000
        25        Materiale si prestari
                  de servicii cu
                  caracter functional      315.720.000     500.000   316.220.000
        26        Obiecte de inventar de
                  mica valoare sau
                  scurta durata si
                  echipament                18.200.000     500.000    18.700.000
        27        Reparatii curente         54.790.000     500.000    55.290.000
        29        Carti si publicatii           80.000     100.000       180.000
        30        Alte cheltuieli           27.050.000     240.000    27.290.000
        38      TRANSFERURI                             45.000.000    45.000.000
        40       Transferuri
                 neconsolidabile                        45.000.000    45.000.000
           60     Transferuri pentru
                  actiuni de sanatate                   30.000.000    30.000.000
           79     Transferuri pentru
                  aparatura de
                  performanta                           15.000.000    15.000.000
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL      223.300.000     280.000   223.580.000
        72        Investitii ale
                  institutiilor publice    223.300.000     280.000   223.580.000
               din total capitol:
     01         Administratie centrala      12.000.000   3.700.000    15.700.000
     05         Crese                       12.880.000   6.400.000    19.280.000
     07         Centre de transfuzii
                sanguine                    100.000.000  5.400.000   105.400.000
     25         Servicii publice
                descentralizate             605.500.000 81.100.000   686.600.000
     50         Alte institutii si
                actiuni sanitare            105.820.000  6.580.000   112.400.000
               EXCEDENT/DEFICIT             200.000.000    820.000   200.820.000
________________________________________________________________________________
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 7a)

    MINISTERUL SANATATII

                              BUGETUL
Fondului special pentru sanatate publica pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea             Program     Influente     Program
  I  II III IV     indicatorilor          actualizat       +/-      rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                     1            2            3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL          1.029.980.000 100.000.000 1.129.980.000
                I. VENITURI CURENTE        969.980.000 100.000.000 1.069.980.000
                 A. VENITURI FISCALE       250.000.000 100.000.000   350.000.000
                  A2. IMPOZITE INDIRECTE   250.000.000 100.000.000   350.000.000
1707               ALTE IMPOZITE
                   INDIRECTE               250.000.000 100.000.000   350.000.000
     18             Taxa asupra unor
                    activitati si din
                    publicitatea lor       250.000.000 100.000.000   350.000.000
                 B. VENITURI NEFISCALE     719.980.000               719.980.000
2107                VARSAMINTE DE LA
                    INSTITUTIILE PUBLICE   699.980.000               699.980.000
     30              Alte venituri de la
                     institutiile
                     publice               699.980.000               699.980.000
2207               DIVERSE VENITURI         20.000.000                20.000.000
     03              Venituri din amenzi
                     si alte sanctiuni
                     aplicate potrivit
                     dispozitiilor
                     legale                 20.000.000                20.000.000
                II. VENITURI DIN CAPITAL    60.000.000                60.000.000
3007             VENITURI DIN
                 VALORIFICAREA UNOR
                 BUNURI ALE STATULUI        60.000.000                60.000.000
     01           Venituri din
                  valorificarea unor
                  bunuri ale
                  institutiilor publice     60.000.000                60.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL          829.980.000 100.000.000   929.980.000
                                                *)                        *)
        01      CHELTUIELI CURENTE         610.030.000 100.000.000   710.030.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL     50.000.000  55.000.000   105.000.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII               560.030.000               560.030.000
        38       TRANSFERURI                            45.000.000    45.000.000
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL      219.950.000               219.950.000
               Partea a III-a -
               CHELTUIELI SOCIAL-
               CULTURALE                   829.980.000 100.000.000   929.980.000
5807           SANATATE                    829.980.000 100.000.000   929.980.000
        01      CHELTUIELI CURENTE         610.030.000 100.000.000   710.030.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL     50.000.000  55.000.000   105.000.000
        10        Cheltuieli cu salariile   34.238.750  39.313.796    73.552.546
        11        Cheltuieli pentru
                  asigurari sociale
                  de stat                    9.552.600  10.968.549    20.521.149
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului de somaj        1.711.937   1.965.689     3.677.626
        13        Deplasari, detasari,
                  transferari                2.100.000                 2.100.000
        13  01     Deplasari, detasari,
                   transferari in tara       2.100.000                 2.100.000
        14        Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului
                  asigurarilor sociale
                  de sanatate                2.396.713   2.751.966     5.148.679
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII               560.030.000               560.030.000
        23        Medicamente si
                  materiale sanitare        72.800.000                72.800.000
        24        Cheltuieli pentru
                  intretinere si
                  gospodarie                72.800.000                72.800.000
        25        Materiale si prestari
                  de servicii cu
                  caracter functional      315.000.000               315.000.000
        26        Obiecte de inventar de    18.000.000                18.000.000
                  mica valoare sau
                  scurta durata si
                  echipament
        27        Reparatii curente         54.500.000                54.500.000
        30        Alte cheltuieli           26.930.000                26.930.000
        38       TRANSFERURI                            45.000.000    45.000.000
        40        Transferuri
                  neconsolidabile                       45.000.000    45.000.000
            60     Transferuri pentru
                   actiuni de sanatate                  30.000.000    30.000.000
            79     Transferuri pentru
                   aparatura de
                   performanta                          15.000.000    15.000.000
        70       CHELTUIELI DE CAPITAL     219.950.000               219.950.000
        72         Investitii ale
                   institutiilor publice   219.950.000               219.950.000
               din total capitol:
     01          Administratie centrala     12.000.000   3.700.000    15.700.000
     05          Crese                      12.880.000   6.400.000    19.280.000
     07          Centre de transfuzii
                 sanguine                  100.000.000   5.400.000   105.400.000
     25          Servicii publice
                 descentralizate           605.500.000  81.100.000   686.600.000
     50          Alte institutii si
                 actiuni sanitare          99.600.000    3.400.000   103.000.000
               EXCEDENT/DEFICIT           200.000.000                200.000.000
________________________________________________________________________________
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 7b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                               BUGETUL
Fondului special pentru sanatate publica pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea             Program     Influente     Program
  I  II III IV     indicatorilor          actualizat       +/-      rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                     1            2            3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL            6.220.000     4.000.000  10.220.000
                I. VENITURI CURENTE        6.220.000     4.000.000  10.220.000
                 B. VENITURI NEFISCALE     6.220.000     4.000.000  10.220.000
2107               VARSAMINTE DE LA        6.220.000     4.000.000  10.220.000
                   INSTITUTIILE PUBLICE
     30             Alte venituri de la
                    institutiile publice   6.220.000     4.000.000  10.220.000
                CHELTUIELI - TOTAL         6.220.000*)   3.180.000   9.400.000*)
        01         CHELTUIELI CURENTE      2.870.000     2.900.000   5.770.000
        20          CHELTUIELI MATERIALE
                    SI SERVICII            2.870.000     2.900.000   5.770.000
        70         CHELTUIELI DE CAPITAL   3.350.000       280.000   3.630.000
               Partea a III-a -
               CHELTUIELI SOCIAL-
               CULTURALE                   6.220.000     3.180.000   9.400.000
5807           SANATATE                    6.220.000     3.180.000   9.400.000
        01         CHELTUIELI CURENTE      2.870.000     2.900.000   5.770.000
        20          CHELTUIELI MATERIALE
                    SI SERVICII            2.870.000     2.900.000   5.770.000
        23           Medicamente si
                     materiale sanitare      500.000       500.000   1.000.000
        24           Cheltuieli pentru
                     intretinere si
                     gospodarie              960.000       560.000   1.520.000
        25           Materiale si
                     prestari de servicii
                     cu caracter
                     functional              720.000       500.000   1.220.000
        26           Obiecte de inventar
                     de mica valoare sau
                     scurta durata
                     si echipament           200.000       500.000     700.000
        27           Reparatii curente       290.000       500.000     790.000
        29           Carti si publicatii      80.000       100.000     180.000
        30           Alte cheltuieli         120.000       240.000     360.000
        70       CHELTUIELI DE CAPITAL     3.350.000       280.000   3.630.000
        72           Investitii ale
                     institutiilor
                     publice               3.350.000       280.000   3.630.000
               din total capitol:
     50          Alte institutii si
                 actiuni sanitare          6.220.000     3.180.000   9.400.000
               EXCEDENT/DEFICIT                            820.000     820.000
________________________________________________________________________________
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 8

    SECRETARIATUL DE STAT
    PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

                                 BUGETUL
Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea             Program     Influente     Program
  I  II III IV     indicatorilor          actualizat       +/-      rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                     1            2            3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL         3.521.230.000  134.658.945 3.655.888.945
                I. VENITURI CURENTE     3.521.180.000  134.658.945 3.655.838.945
                 A. VENITURI FISCALE    3.519.300.000  105.600.000 3.624.900.000
                  A1. IMPOZITE DIRECTE  3.519.300.000  105.600.000 3.624.900.000
1108               CONTRIBUTII ALE
                   AGENTILOR ECONOMICI
                   PENTRU CONSTITUIREA
                   FONDURILOR SPECIALE  3.519.300.000  105.600.000 3.624.900.000
     01             Contributia
                    agentilor economici 3.519.300.000  105.600.000 3.624.900.000
                 B. VENITURI NEFISCALE      1.880.000   29.058.945    30.938.945
2208              DIVERSE VENITURI          1.880.000   29.058.945    30.938.945
     11            Varsaminte de la
                   persoane juridice,
                   pentru persoane cu
                   handicap neincadrate     1.680.000   14.464.800    16.144.800
     30            Incasari din alte
                   surse                      200.000   14.594.145    14.794.145
                V. DONATII                     50.000                     50.000
4008                DONATII                    50.000                     50.000
               CHELTUIELI - TOTAL       2.329.824.241  587.102.806 2.916.927.047
        01      CHELTUIELI CURENTE      2.329.824.241  587.102.806 2.916.927.047
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL    21.089.354     -674.102    20.415.252
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII              202.723.322   74.594.559   277.317.881
        38       TRANSFERURI            2.106.011.565  513.182.349 2.619.193.914
        39        Transferuri
                  consolidabile         1.410.000.000              1.410.000.000
        40        Transferuri
                  neconsolidabile         696.011.565  513.182.349 1.209.193.914
               Partea a III-a -
               CHELTUIELI
               SOCIAL-CULTURALE           885.500.165  563.097.686 1.448.597.851
        01      CHELTUIELI CURENTE        885.500.165  563.097.686 1.448.597.851
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL    14.447.194   -5.842.840     8.604.354
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII              175.041.406   55.758.177   230.799.583
        38       TRANSFERURI              696.011.565  513.182.349 1.209.193.914
6008           ASISTENTA SOCIALA,
               ALOCATII, PENSII,
               AJUTOARE SI INDEMNIZATII   696.011.565  513.182.349 1.209.193.914
        01      CHELTUIELI CURENTE        696.011.565  513.182.349 1.209.193.914
        38       TRANSFERURI              696.011.565  513.182.349 1.209.193.914
        40        Transferuri
                  neconsolidabile         696.011.565  513.182.349 1.209.193.914
            03     Alocatii si alte
                   ajutoare pentru
                   copii                   82.680.000   -4.680.000    78.000.000
            05     Pensii de asigurari
                   sociale*)              228.992.350  256.932.779   485.925.129
            09     Alte ajutoare,
                   alocatii si
                   indemnizatii           334.339.215  285.929.570   620.268.785
            68     Programe de
                   protectie sociala si
                   integrare
                   socioprofesionala a
                   persoanelor cu
                   handicap                50.000.000  -25.000.000    25.000.000
               din total capitol:
     15         Alocatia de stat pentru
                copii                      82.680.000   -4.680.000    78.000.000
     22         Pensii de asigurari       228.992.350  256.932.779   485.925.129
                sociale*)                     *)                         *)
     37         Ajutoare speciale         334.339.215  282.329.570   616.668.785
                Indemnizatii nevazatori
                salariati                                3.600.000     3.600.000
     48         Programe de protectie
                sociala si integrare
                socioprofesionala a
                persoanelor cu
                handicap                   50.000.000  -25.000.000    25.000.000
6108           ALTE CHELTUIELI SOCIALE    189.488.600   49.915.337   239.403.937
        01      CHELTUIELI CURENTE        189.488.600   49.915.337   239.403.937
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL    14.447.194   -5.842.840     8.604.354
        10  03    Indemnizatii de
                  conducere si alte
                  indemnizatii             14.447.194   -5.842.840     8.604.354
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII              175.041.406   55.758.177   230.799.583
        21        Drepturi cu caracter
                  social                  175.041.406   55.758.177   230.799.583
               din total capitol:
     03         Taxe abonament radio-tv
                si de instalare,
                transferare, abonament
                telefonic si costul
                unui numar de impulsuri   141.712.500   22.674.000   164.386.500
     04         Transport urban si
                interurban                 32.776.100    5.244.177    38.020.277
     50         Alte actiuni privind
                cheltuielile sociale       15.000.000   21.997.160    36.997.160
               Partea a VI-a - ALTE
               ACTIUNI                     34.324.076   24.005.120    58.329.196
7308            CHELTUIELI DE
                ADMINISTRARE A FONDULUI    34.324.076   24.005.120    58.329.196
        01       CHELTUIELI CURENTE        34.324.076   24.005.120    58.329.196
        02        CHELTUIELI DE
                  PERSONAL                  6.642.160    5.168.738    11.810.898
        10         Cheltuieli cu
                   salariile                4.628.140    3.665.999     8.294.139
        11         Contributii pentru
                   asigurari sociale de
                   stat                     1.388.442      851.807     2.240.249
        12         Cheltuieli pentru
                   constituirea Fondului
                   pentru plata
                   ajutorului de somaj        231.408      177.429       408.837
        13         Deplasari, detasari,
                   transferari                 70.200      212.677       282.877
        13  01      Deplasari,
                    detasari,
                    transferari in tara        70.200      212.677       282.877
        14         Contributii pentru
                   constituirea
                   Fondului de
                   asigurari sociale
                   de sanatate                323.970      260.826       584.796
        20        CHELTUIELI MATERIALE
                  SI SERVICII              27.681.916   18.836.382    46.518.298
        24         Cheltuieli de
                   intretinere si
                   gospodarie               1.000.000                  1.000.000
        30         Alte cheltuieli         26.681.916   18.836.382    45.518.298
               din total capitol:
     02         Cheltuieli cu
                personalul care
                gestioneaza fondul          6.642.160    5.168.738    11.810.898
     03         Cheltuieli cu
                transmiterea si plata
                drepturilor                26.681.916   18.836.382    45.518.298
     50         Alte cheltuieli             1.000.000                  1.000.000
8408           TRANSFERURI CATRE
               BUGETELE LOCALE          1.410.000.000              1.410.000.000
        39      Transferuri
                consolidabile           1.410.000.000              1.410.000.000
        09       Transferuri pentru
                 sustinerea sistemului
                 de protectie a
                 drepturilor copilului    100.000.000                100.000.000
        15       Transferuri pentru
                 sustinerea sistemului
                 de protectie a
                 persoanelor cu         1.310.000.000              1.310.000.000
                 handicap                    *)                        *)
               EXCEDENT/DEFICIT         1.191.405.759 -452.443.861   738.961.898
________________________________________________________________________________
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990 cu modificarile ulterioare.
    *) Include si sumele necesare pentru plata ratelor de capital, achitarea dobanzilor si a altor costuri interne si externe, aferente Acordului-Cadru de Imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, destinat finantarii extinderii Centrului de Recuperare Neuropsihica Gura Ocnitei-Ochiuri, judetul Dambovita, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1999.

    ANEXA 9

    MINISTERUL FINANTELOR

                                 BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
                                                         Program actualizat   :
  I  II III IV         Denumire indicator       ______________________________:
                                                   Bugetul         Intrari de :
                                                  fondului           credite  :
                                                                     externe  :
______________________________________________________________________________:
        A                      B                      1                  2    :
:=============================================================================:
:       Influente +/-                Program rectificat
:______________________________________________________________________________
:  Bugetul      Intrari de        Bugetul        Intrari de         Total
: fondului        credite        fondului          credite
:                 externe                          externe
:______________________________________________________________________________
:     3              4               5                6                7
:______________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL                   680.000.000
                                 680.000.000                       680.000.000
                I. VENITURI CURENTE               680.000.000
                                 680.000.000                       680.000.000
                 A. VENITURI FISCALE              200.000.000
                                 200.000.000                       200.000.000
                  A2. IMPOZITE INDIRECTE          200.000.000
                                 200.000.000                       200.000.000
1710               ALTE IMPOZITE INDIRECTE        200.000.000
                                 200.000.000                       200.000.000
     06             Incasari din comisionul
                    pentru servicii vamale        200.000.000
                                 200.000.000                       200.000.000
                 B. VENITURI NEFISCALE            480.000.000
                                 480.000.000                       480.000.000
2210              DIVERSE VENITURI                480.000.000
                                 480.000.000                       480.000.000
     30             Incasari din alte surse       480.000.000
                                 480.000.000                       480.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL                 350.000.000
                 25.488.000      350.000.000       25.488.000      375.488.000
                CHELTUIELI CURENTE
   278.600        1.209.600          278.600        1.209.600        1.488.200
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL
   151.200          475.200          151.200          475.200          626.400
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
   127.400          734.400          127.400          734.400          861.800
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL              350.000.000
-4.976.600       24.278.400      345.023.400       24.278.400      369.301.800
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
 4.698.000                         4.698.000                         4.698.000
               Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI       350.000.000
                 25.488.000      350.000.000       25.488.000      375.488.000
7210           ALTE ACTIUNI                       350.000.000
                 25.488.000      350.000.000       25.488.000      375.488.000
               CHELTUIELI CURENTE
   278.600        1.209.600          278.600        1.209.600        1.488.200
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL
   151.200          475.200          151.200          475.200          626.400
        10       Cheltuieli cu salariile
                    345.600                           345.600          345.600
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat
   106.900                           106.900                           106.900
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata ajutorului
                 de somaj
    18.400                            18.400                            18.400
        13       Deplasari, detasari, transferari
                    129.600                           129.600          129.600
        13  01    Deplasari, detasari,
                  transferari in tara
                     10.800                            10.800           10.800
            02    Deplasari, detasari,
                  transferari in strainatate
                    118.800                           118.800          118.800
        14       Contributii pentru constituirea
                 Fondului de asigurari sociale
                 de sanatate
    25.900                            25.900                            25.900
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
   127.400          734.400          127.400          734.400          861.800
        24        Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie
    66.200          540.000           66.200          540.000          606.200
        25        Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter functional
    23.800           64.800           23.800           64.800           88.600
        26        Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament
    11.900          108.000           11.900          108.000          119.900
        29        Carti si publicatii
     4.000                             4.000                             4.000
        30        Alte cheltuieli
    21.500           21.600           21.500           21.600           43.100
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL              350.000.000
-4.976.600       24.278.400      345.023.400       24.278.400      369.301.800
        72        Investitii ale institutiilor
                  publice                         350.000.000
-4.976.600       24.278.400      345.023.400       24.278.400      369.301.800
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE
 4.698.000                         4.698.000                         4.698.000
        85         Rambursari de credite externe,
                   plati de dobanzi si comisioane
                   la credite externe
 4.698.000                         4.698.000                         4.698.000
            02      Plati de dobanzi si
                    comisioane
 4.698.000                         4.698.000                         4.698.000
     12        Dezvoltarea si modernizarea
               punctelor de control pentru
               trecerea frontierei, precum si
               a celorlalte unitati vamale        350.000.000
                 25.488.000      350.000.000       25.488.000      375.488.000
               EXCEDENT/DEFICIT                   330.000.000
                -25.488.000      330.000.000      -25.488.000      304.512.000
______________________________________________________________________________

    ANEXA 10

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

                               BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea             Program     Influente     Program
  I  II III IV     indicatorilor          actualizat       +/-      rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                     1            2            3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL         2.300.000.000 -100.000.000 2.200.000.000
                I. VENITURI CURENTE     2.300.000.000 -100.000.000 2.200.000.000
                 A. VENITURI FISCALE    2.300.000.000 -100.000.000 2.200.000.000
                  A2. IMPOZITE
                      INDIRECTE         2.300.000.000 -100.000.000 2.200.000.000
1711               ALTE IMPOZITE
                   INDIRECTE            2.300.000.000 -100.000.000 2.200.000.000
     19             Taxa de dezvoltare
                    cuprinsa in tariful
                    energiei electrice
                    si termice          2.300.000.000 -100.000.000 2.200.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL       2.100.000.000              2.100.000.000
                                             *)                          *)
            01  CHELTUIELI CURENTE                      20.000.000    20.000.000
            38   TRANSFERURI                            20.000.000    20.000.000
            39    Transferuri
                  consolidabile                         20.000.000    20.000.000
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL   2.100.000.000  -20.000.000 2.080.000.000
               Partea a V-a - ACTIUNI
               ECONOMICE                2.100.000.000  -20.000.000 2.080.000.000
6611           INDUSTRIE                2.100.000.000  -20.000.000 2.080.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL    2.100.000.000  -20.000.000 2.080.000.000
        73      Investitii ale
                regiilor autonome,
                societatilor si
                companiilor nationale
                si societatilor
                comerciale cu capital
                majoritar de stat       2.100.000.000  -20.000.000 2.080.000.000
     05        Electricitate si alte
               forme de energie         2.100.000.000  -20.000.000 2.080.000.000
8411           TRANSFERURI CATRE
               BUGETELE LOCALE                          20.000.000    20.000.000
        39      Transferuri
                consolidabile                           20.000.000    20.000.000
                 Transferuri din
                 bugetul Fondului
                 special pentru
                 dezvoltarea
                 sistemului energetic
                 catre bugetele locale                  20.000.000    20.000.000
               EXCEDENT/DEFICIT           200.000.000 -100.000.000   100.000.000
________________________________________________________________________________
    *) Cheltuielile se vor efectua in functie de incasarea veniturilor si cu prioritate pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.

    ANEXA 11

    AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM

                                BUGETUL
Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea             Program     Influente     Program
  I  II III IV     indicatorilor          actualizat       +/-      rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                     1            2            3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL            164.300.000               164.300.000
                I. VENITURI CURENTE        162.300.000   -5.000.000  157.300.000
                 A. VENITURI FISCALE       162.300.000   -5.000.000  157.300.000
                  A1. IMPOZITE DIRECTE     162.300.000   -5.000.000  157.300.000
1117               CONTRIBUTII ALE
                   AGENTILOR ECONOMICI
                   PENTRU CONSTITUIREA
                   FONDURILOR SPECIALE     162.300.000   -5.000.000  157.300.000
     01             Contributia agentilor  162.300.000   -5.000.000  157.300.000
                    economici
                II. VENITURI DIN CAPITAL                  5.000.000    5.000.000
3017             VENITURI DIN
                 VALORIFICAREA UNOR BUNURI
                 ALE STATULUI                             5.000.000    5.000.000
     04           Venituri din privatizare                5.000.000    5.000.000
                VII. INCASARI DIN
                     RAMBURSAREA
                     IMPRUMUTURILOR
                     ACORDATE                2.000.000                 2.000.000
4217                  INCASARI DIN
                      RAMBURSAREA
                      IMPRUMUTURILOR
                      ACORDATE               2.000.000                 2.000.000
     11                Incasari din
                       rambursarea
                       imprumuturilor
                       acordate pentru
                       proiecte de
                       investitii in
                       turism                2.000.000                 2.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL          115.200.000               115.200.000
                                               *)                         *)
        01      CHELTUIELI CURENTE          96.200.000   15.000.000  111.200.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL      7.601.000                 7.601.000
        20        CHELTUIELI MATERIALE SI   88.599.000                88.599.000
                  SERVICII
        34        SUBVENTII                              15.000.000   15.000.000
        70       CHELTUIELI DE CAPITAL       4.000.000                 4.000.000
        79       IMPRUMUTURI ACORDATE       15.000.000  -15.000.000
               Partea a V-a - ACTIUNI
               ECONOMICE                   100.200.000   15.000.000  115.200.000
6917            ALTE ACTIUNI ECONOMICE     100.200.000   15.000.000  115.200.000
        01       CHELTUIELI CURENTE         96.200.000   15.000.000  111.200.000
        02        CHELTUIELI DE PERSONAL     7.601.000                 7.601.000
        10         Cheltuieli cu salariile   3.935.000                 3.935.000
        11         Cheltuieli pentru
                   asigurari sociale
                   de stat                      50.000                    50.000
        12         Cheltuieli pentru
                   constituirea Fondului
                   pentru plata
                   ajutorului de somaj           6.000                     6.000
        13         Deplasari, detasari,
                   transferari               3.601.000                 3.601.000
        13  01      Deplasari, detasari,
                    transferari in tara      1.200.000                 1.200.000
            02      Deplasari, detasari,
                    transferari in
                    strainatate              2.401.000                 2.401.000
        14         Contributii pentru
                   constituirea Fondului
                   de asigurari sociale
                   de sanatate                   9.000                     9.000
        20        CHELTUIELI MATERIALE
                  SI SERVICII               88.599.000                88.599.000
        25         Materiale si prestari
                   de servicii cu caracter
                   functional                1.349.000                 1.349.000
        30         Alte cheltuieli          87.250.000                87.250.000
        34        SUBVENTII                              15.000.000   15.000.000
        35  03     Subventii pentru
                   acoperirea diferentelor
                   de pret si tarife                     15.000.000   15.000.000
        70       CHELTUIELI DE CAPITAL       4.000.000                 4.000.000
        72         Investitii ale
                   institutiilor publice     4.000.000                 4.000.000
               din total capitol:
     13          Promovarea si dezvoltarea
                 turismului                100.200.000   15.000.000  115.200.000
               Partea a VIII-a -
               IMPRUMUTURI ACORDATE         15.000.000  -15.000.000
8617            IMPRUMUTURI                 15.000.000  -15.000.000
        78       OPERATIUNI FINANCIARE      15.000.000  -15.000.000
        79        IMPRUMUTURI ACORDATE      15.000.000  -15.000.000
        80      Imprumuturi                 15.000.000  -15.000.000
        80  08    Imprumuturi acordate
                  pentru proiecte de
                  investitii in turism      15.000.000  -15.000.000
               din total capitol:
     08         Imprumuturi acordate
                pentru proiecte de
                investitii in turism        15.000.000  -15.000.000
               EXCEDENT/DEFICIT             49.100.000                49.100.000
________________________________________________________________________________
    *) In anul 2000 Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului poate fi utilizat si pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital ale birourilor de informare si promovare turistica din tara si din strainatate.

    ANEXA 12

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                              BUGETUL
Fondului special al aviatiei civile pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea             Program     Influente     Program
  I  II III IV     indicatorilor          actualizat       +/-      rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                     1            2            3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL             209.000.000  60.000.000  269.000.000
                I. VENITURI CURENTE         209.000.000  60.000.000  269.000.000
                 A. VENITURI FISCALE        209.000.000  60.000.000  269.000.000
                  A1. IMPOZITE INDIRECTE    209.000.000  60.000.000  269.000.000
1718               ALTE IMPOZITE INDIRECTE  209.000.000  60.000.000  269.000.000
     20             Cote din veniturile
                    realizate din
                    activitati in domeniul
                    aviatiei civile         209.000.000  60.000.000  269.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL           173.570.000  60.000.000  233.570.000
        01      CHELTUIELI CURENTE           59.866.500  37.363.500   97.230.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII                 48.066.500  37.363.500   85.430.000
        38       TRANSFERURI                 11.800.000               11.800.000
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL       113.703.500  22.636.500  136.340.000
               a) Pentru aeroporturi de
                  interes national
                   ACTIUNI ECONOMICE         43.392.500  15.000.000   58.392.500
6818            TRANSPORTURI SI COMUNICATII  43.392.500  15.000.000   58.392.500
        01       CHELTUIELI CURENTE          21.352.500  13.100.000   34.452.500
        20        CHELTUIELI MATERIALE
                  SI SERVICII                21.352.500  13.100.000   34.452.500
        28         Reparatii capitale        21.352.500  13.100.000   34.452.500
        70       CHELTUIELI DE CAPITAL       22.040.000   1.900.000   23.940.000
        73      Investitii ale regiilor
                autonome, societatilor si
                companiilor nationale si
                societatilor comerciale cu
                capital majoritar de stat    22.040.000   1.900.000   23.940.000
6818 02         Aviatie civila               43.392.500  15.000.000   58.392.500
               b) Pentru aeroporturi de
                  interes local
                   ACTIUNI ECONOMICE         26.035.500   9.000.000   35.035.500
6818              TRANSPORTURI SI
                  COMUNICATII                26.035.500   9.000.000   35.035.500
        01        CHELTUIELI CURENTE         11.600.000   9.135.500   20.735.500
        20         CHELTUIELI MATERIALE
                   SI SERVICII               11.600.000   9.135.500   20.735.500
        28           Reparatii capitale      11.600.000   9.135.500   20.735.500
                                                 *)
        70        CHELTUIELI DE CAPITAL      14.435.500    -135.500   14.300.000
                                                                           *)
        73       Investitii ale regiilor
                 autonome, societatilor si
                 companiilor nationale si
                 societatilor comerciale
                 cu capital majoritar de
                 stat                        14.435.500    -135.500   14.300.000
6818 02          Aviatie civila              26.035.500   9.000.000   35.035.500
               c) Pentru achizitionarea de
                  tehnica pentru aviatia
                  civila, utilizata in
                  domenii de interes
                  public
                   ACTIUNI ECONOMICE         69.428.000  24.000.000   93.428.000
6818              TRANSPORTURI SI
                  COMUNICATII                69.428.000  24.000.000   93.428.000
        01         CHELTUIELI CURENTE                     1.228.000    1.228.000
        20          CHELTUIELI MATERIALE
                    SI SERVICII                           1.228.000    1.228.000
        28           Reparatii capitale                   1.228.000    1.228.000
        70         CHELTUIELI DE CAPITAL     69.428.000  22.772.000   92.200.000
        72          Investitii ale
                    institutiilor publice    69.428.000  22.772.000   92.200.000
6818              Aviatie civila             69.428.000  24.000.000   93.428.000
               d) Pentru asigurarea
                  conditiilor de
                  desfasurare si de
                  executare a programelor
                  de formare, pregatire,
                  instruire si
                  perfectionare a
                  personalului din aviatia
                  civila
                  ACTIUNI ECONOMICE          34.714.000  12.000.000   46.714.000
6818              TRANSPORTURI SI
                  COMUNICATII                34.714.000  12.000.000   46.714.000
        01        CHELTUIELI CURENTE         26.914.000  13.900.000   40.814.000
        38         TRANSFERURI               11.800.000               11.800.000
        40          Transferuri
                    neconsolidabile          11.800.000               11.800.000
        40  02       Burse                   11.800.000               11.800.000
        20        CHELTUIELI MATERIALE
                  SI SERVICII                15.114.000  13.900.000   29.014.000
        28         Reparatii capitale        15.114.000  13.900.000   29.014.000
        70        CHELTUIELI DE CAPITAL       7.800.000  -1.900.000    5.900.000
        72         Investitii ale
                   institutiilor publice      7.800.000  -1.900.000    5.900.000
6818            Aviatie civila               34.714.000  12.000.000   46.714.000
9818           EXCEDENT                      35.430.000               35.430.000
________________________________________________________________________________
    *) Din care 10 miliarde lei pentru reparatii capitale la cladirea Aeroportului Iasi, prin exceptie de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile.
    *) Din care 10 miliarde lei pentru obiectivul de investitii "Modernizare Aeroport Iasi - Extindere aerogara existenta", prin exceptie de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile.

    ANEXA 13

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

                              BUGETUL
Fondului special de sustinere a invatamantului de stat pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumire              Program     Influente     Program
  I  II III IV       indicator            actualizat       +/-      rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                     1            2            3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL           2.243.860.000 60.584.220 2.304.444.220
                I. VENITURI CURENTE       2.243.860.000 60.584.220 2.304.444.220
                 A. VENITURI FISCALE      2.243.860.000 60.584.220 2.304.444.220
                  A1. IMPOZITE DIRECTE    2.243.860.000 60.584.220 2.304.444.220
1119               CONTRIBUTII ALE
                   AGENTILOR ECONOMICI
                   PENTRU CONSTITUIREA
                   FONDURILOR SPECIALE    2.243.860.000 60.584.220 2.304.444.220
     01             Contributia agentilor
                    economici             2.243.860.000 60.584.220 2.304.444.220
               CHELTUIELI - TOTAL         2.243.860.000            2.243.860.000
        01      CHELTUIELI CURENTE        2.243.860.000            2.243.860.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL   2.243.860.000            2.243.860.000
               Partea a III-a -
               CHELTUIELI SOCIAL-
               CULTURALE                  2.243.860.000            2.243.860.000
        01      CHELTUIELI CURENTE        2.243.860.000            2.243.860.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL   2.243.860.000            2.243.860.000
5719           INVATAMANT                 2.243.860.000            2.243.860.000
        01      CHELTUIELI CURENTE        2.243.860.000            2.243.860.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL   2.243.860.000            2.243.860.000
        10        Cheltuieli cu salariile 1.603.900.000            1.603.900.000
        11        Contributii pentru
                  asigurari sociale de
                  stat                      447.490.000              447.490.000
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului
                  pentru plata ajutorului
                  de somaj                   80.200.000               80.200.000
        14        Contributii pentru
                  constituirea Fondului
                  de asigurari sociale
                  de sanatate               112.270.000              112.270.000
               din total capitol:
     02         Invatamant prescolar        374.051.462              374.051.462
     03         Invatamant primar si
                gimnazial                   997.171.384              997.171.384
     04         Invatamant liceal           374.051.462              374.051.462
     05         Invatamant profesional      124.534.230              124.534.230
     08         Invatamant special          374.051.462              374.051.462
               EXCEDENT/DEFICIT                         60.584.220    60.584.220
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 145/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 145 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 145/2000
Legea 139 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
OUG 260 2000
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
Ordin 1565 2000
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
Hotărârea 1066 2000
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 260/2000 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului aflat in dificultate si a Hotararii Guvernului nr. 610/2000 privind aprobarea Programului in domeniul protectiei drepturilor copilului "Sustinerea activitatii serviciilor publice specializate in cadrul carora s-au reorganizat institutiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 261/2000"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu