E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1565 din 28 noiembrie 2000

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 638 din  7 decembrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 705/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           PRECIZARI METODOLOGICE
privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

    In aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea nr. 76/2000, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se emit urmatoarele precizari metodologice:
    1. Obligatiile de plata ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare catre bugetul de stat si catre furnizorii directi de bunuri si servicii, precum si ale acestor furnizori catre bugetul de stat se compenseaza in limita valorii de maximum 1.500 miliarde lei, reprezentand contravaloarea cantitatii de apa grea care va fi acumulata de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat.
    In conditiile in care furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare nu au obligatii de plata catre bugetul de stat, dar au obligatii de plata, rezultate din relatiile contractuale, catre anumiti agenti economici, in cadrul limitei valorice prevazute la alineatul precedent, se compenseaza obligatiile datorate bugetului de stat de catre agentii economici respectivi.
    Obligatiile furnizorilor directi de bunuri si servicii catre bugetul de stat se vor compensa la nivelul acestor obligatii, dar nu mai mult decat cuantumul obligatiilor Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare catre acesti furnizori, iar obligatiile datorate bugetului de stat de catre agentii economici se vor compensa in limita sumelor datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre furnizorii sai directi si ale acestora catre agentii economici respectivi.
    Compensarea se va face pana la finele anului 2000 atat pentru obligatiile restante ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare catre furnizorii sai directi de bunuri si servicii si ale acestora catre agentii economici mentionati mai sus, cat si pentru cele curente, inregistrate intre acesti factori pe masura producerii cantitatii de apa grea si acumularii acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, in limita aprobata de lege.
    Incheierea contractelor de vanzare-cumparare si de livrare a apei grele se va face in limita contravalorii de 1.500 miliarde lei si a nivelului cuantumului obligatiilor datorate bugetului de stat, atat de catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, cat si de catre furnizorii directi de bunuri si servicii ai acestei regii sau, in cazul in care acesti furnizori nu au obligatii la bugetul de stat, de catre agentii economici fata de care furnizorii respectivi inregistreaza obligatii de plata.
    Responsabilitatea pentru incadrarea cantitatii de apa grea in limita valorica prevazuta de lege revine urmatorilor trei factori implicati in procesul de producere si acumulare a apei grele:
    - Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, care produce si livreaza cantitatea de apa grea;
    - Ministerul Industriei si Comertului, care are totodata responsabilitatea de a urmari realitatea facturilor emise de furnizorii directi ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare;
    - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, care, dupa confirmarea de catre organele fiscale a cuantumului obligatiilor datorate bugetului de stat de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si furnizorii directi de bunuri si servicii/agentii economici, incheie contractele de vanzare-cumparare cu Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si receptioneaza in custodie, pentru stocul de rezerva de stat, cantitatea de apa grea la pretul din data facturarii si receptionarii acesteia.
    2. Compensarea obligatiilor de plata ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare catre bugetul de stat, precum si ale furnizorilor directi de bunuri si servicii/agentilor economici catre bugetul de stat se va face in baza proceselor-verbale prezentate in anexele nr. 1 si 2.
    a) In cazul compensarii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare se va folosi procesul-verbal prezentat in anexa nr. 1.
    Regia va intocmi procesul-verbal in 5 exemplare, atunci cand vor fi stinse numai obligatiile proprii datorate bugetului de stat si in procedura de compensare nu este cuprinsa nici una dintre cele 4 sucursale ale acesteia, si in 7 exemplare, atunci cand in compensare intra una dintre sucursalele care au obligatii datorate bugetului de stat la data compensarii.
    - In prima situatie cele 5 exemplare ale procesului-verbal vor fi inaintate de regie organului fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, respectiv Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti, pentru inscrierea obligatiilor proprii datorate de regie la bugetul de stat (pct. 5.1).
    Dupa inscrierea sub semnatura autorizata a obligatiilor datorate bugetului de stat de catre regie procesele-verbale sunt transmise de aceasta Ministerului Industriei si Comertului si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, pentru confirmarea pe propria raspundere, de catre ordonatorii principali de credite ai acestor institutii, a livrarii cantitatii de apa grea in suma mentionata de regie la pct. 1.1 din procesul-verbal si a incadrarii contravalorii acesteia in limita maxima prevazuta de lege.
    Dupa primirea confirmarilor procesele-verbale sunt transmise Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti, care va efectua operatiunea de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (pct. 5.2). Acest organ fiscal retine doua exemplare ale procesului-verbal de compensare: un exemplar pentru operarea in evidente a stingerii obligatiilor regiei si un exemplar pentru preluarea si prelucrarea datelor acestuia in cadrul Serviciului buget si achizitii publice, iar celelalte exemplare le transmite:
       - Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare;
       - Ministerului Industriei si Comertului;
       - Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.
    - In situatia in care sucursalele Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare au obligatii catre bugetul de stat se vor inscrie mai intai, de catre organele fiscale in a caror evidenta se afla inregistrate sucursalele respective, obligatiile datorate de acestea bugetului de stat, provenite din impozitul pe salarii (deci aferente anului 1999) (pct. 4.1), iar apoi cele 7 exemplare ale procesului-verbal vor fi transmise de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti pentru evidentierea, sub semnatura autorizata, a obligatiilor proprii datorate de regie la bugetul de stat (pct. 5.1).
    Procesele-verbale sunt transmise in continuare pentru obtinerea confirmarilor la Ministerul Industriei si Comertului (pct. 2) si la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat (pct. 3), urmand ca acestea sa fie inaintate organelor fiscale in a caror evidenta se afla inregistrate sucursala si apoi regia, in vederea compensarii efective a obligatiilor datorate bugetului de stat de catre sucursala in cauza (pct. 4.2), respectiv de catre regie (pct. 5.2), in cuantumul diferentei ramase din valoarea apei grele facturate.
    Dupa finalizarea procedurii de compensare Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti va retine si va distribui procesele-verbale conform celor mentionate mai sus, urmand ca cele doua exemplare intocmite in plus sa revina sucursalei care a beneficiat de compensare si organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla inregistrata aceasta sucursala.
    b) In cazul compensarii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre furnizorii directi de bunuri si servicii sau de agentii economici fata de care acesti furnizori inregistreaza obligatii de plata, dupa caz, se va intocmi procesul-verbal prevazut in anexa nr. 2.
    In situatia in care furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare au obligatii catre bugetul de stat si acesti furnizori sunt persoane juridice care nu au sucursale sau filiale in subordine, procesele-verbale se intocmesc de aceasta in 6 exemplare originale, iar in situatia in care furnizorul direct de bunuri si servicii este o sucursala sau o filiala, procesul-verbal se intocmeste in 8 exemplare.
    Regia va mentiona la pct. 1.2 suma obligatiilor de plata datorate furnizorului direct de bunuri si servicii nominalizat in procesul-verbal si va transmite toate exemplarele procesului-verbal acestui furnizor, in vederea confirmarii obligatiilor datorate de aceasta.
    Dupa obtinerea acestei confirmari procesul-verbal este transmis organului fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrat furnizorul direct de bunuri si servicii, sucursala/filiala sau persoana juridica, dupa caz.
    Acesta va inscrie la pct. 6.1, sub semnatura autorizata, obligatiile datorate bugetului de stat de catre furnizorul direct de bunuri si servicii, iar atunci cand acesta este o filiala sau o sucursala fara personalitate juridica, va inscrie la pct. 7.1 obligatiile datorate de persoana juridica careia aceasta ii este subordonata.
    In functie de cuantumul obligatiilor datorate bugetului de stat de catre furnizorul direct de bunuri si servicii sau, in cazul in care acesta este o sucursala/filiala, al obligatiilor acesteia catre bugetul de stat, cumulate cu cele datorate de persoana juridica careia ii este subordonata, precum si in functie de nivelul obligatiilor de plata datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare furnizorului direct de bunuri si servicii in cauza, regia va inscrie la pct. 1.1 contravaloarea apei grele facturate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.
    Procesele-verbale sunt transmise apoi de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Ministerului Industriei si Comertului si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, pentru obtinerea confirmarilor mentionate la pct. 4 si 5.
    Procesele-verbale confirmate de institutiile mentionate mai sus se transmit organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla inregistrat furnizorul direct de bunuri si servicii, in vederea efectuarii stingerii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre acesta (pct. 6.2), in acelasi cuantum cu cel al valorii mentionate la pct. 1.2.
    Dupa efectuarea procedurii de compensare organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla inregistrat furnizorul direct de bunuri si servicii nominalizat in formular va retine un exemplar al procesului-verbal, iar celelalte 5 exemplare le va transmite:
    - Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare;
    - Ministerului Industriei si Comertului;
    - Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;
    - furnizorului direct de bunuri si servicii;
    - Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti (Serviciul buget si achizitii publice).
    In conditiile in care furnizorul direct de bunuri si servicii este o sucursala sau o filiala, iar suma datorata acesteia de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare este peste nivelul obligatiilor datorate bugetului de stat de catre sucursala/filiala, diferenta inscrisa la pct. 6.3 va fi utilizata pentru stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat de persoana juridica in a carei subordine se afla sucursala/filiala respectiva. In acest sens organul fiscal la care este inregistrata sucursala/filiala retine un exemplar al procesului-verbal, un exemplar il transmite sucursalei/filialei respective, iar celelalte 6 exemplare le va transmite organului fiscal teritorial la care este inregistrata persoana juridica, care va proceda la stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat de catre aceasta, in limita diferentei ramase (pct. 7.2).
    Acest organ fiscal retine un exemplar al procesului-verbal, iar celelalte 5 exemplare le transmite:
    - Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare;
    - Ministerului Industriei si Comertului;
    - Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;
    - furnizorului direct de bunuri si servicii;
    - Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti (Serviciul buget si achizitii publice).
    In cazul in care furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare nu au obligatii catre bugetul de stat, dar au datorii catre alti agenti economici, rezultate din relatiile contractuale incheiate cu acestia, se vor compensa obligatiile agentilor economici respectivi fata de bugetul de stat, in limita sumelor datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre furnizorii sai directi si ale acestora catre agentii economici mentionati mai sus.
    Operatiunea de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat de agentii economici se va efectua in limita valorii de 1.500 miliarde lei.
    Pentru aceasta Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va intocmi procesul-verbal de compensare in 7 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat se face numai la nivelul organului fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrat agentul economic fata de care furnizorul direct de bunuri si servicii al regiei inregistreaza obligatii, si, respectiv, in 9 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat continua la organul fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrat agentul economic, persoana juridica, din care face parte filiala sau sucursala fara personalitate juridica, fata de care furnizorul direct de bunuri si servicii inregistreaza datorii.
    Sumele de plata datorate agentilor economici de catre furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare sunt confirmate de agentii economici respectivi pe propria raspundere, sub sanctiunea de fals prevazuta de legea penala, fiind verificate totodata si de regie, pe baza facturilor din care rezulta obligatiile de plata ale furnizorului direct de bunuri si servicii fata de acest agent economic.
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va asigura obtinerea confirmarilor de la Ministerul Industriei si Comertului si de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, transmitand apoi procesele-verbale organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic care inregistreaza obligatii la bugetul de stat.
    Acesta va distribui procesele-verbale in acelasi mod cu cel prezentat mai sus, pentru furnizorii directi de bunuri si servicii, exemplarul intocmit in plus fiind transmis agentului economic care are obligatii de plata la bugetul de stat.
    Procesele-verbale de compensare reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de stingere in evidenta analitica pe platitori persoane juridice, precum si in contabilitatea factorilor implicati in procedura de compensare cuprinsa in prezentele precizari metodologice.
    3. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni
    3.1. In contabilitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat
    Operatiunile de stingere, conform prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se reflecta in creditul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii, de catre institutiile publice finantate din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    Pe baza "Procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata datorate catre bugetul de stat de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000", aprobat de organele in drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueaza inregistrarea:

    234  "Furnizori"          =  703  "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000,
                                       modificata si completata prin Ordonanta
                                       de urgenta a Guvernului nr. 145/2000"
                                       analitic: capitol, subcapitol, titlu,
                                       articol, alineat

    Cu sumele stinse prevazute la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 1, respectiv pct. 6.2 si 7.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 2, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat intocmeste "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/2000" conform anexei nr. 3 la prezentele precizari metodologice, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    Contul de executie respectiv se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila pe trimestrul IV 2000.
    Sumele stinse potrivit legii nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    3.2. In contabilitatea agentilor economici
    3.2.1. In contabilitatea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare
    a) Compensarea obligatiilor datorate catre bugetul de stat cu sumele de incasat de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat:

               %              =  411  "Clienti"/analitic
    441  "Impozit pe profit"           Administratia Nationala a
    444  "Impozit pe salarii"          Rezervelor de Stat
    446  "Alte impozite, taxe
          si varsaminte
          asimilate"
    4423 "Taxa pe valoarea
          adaugata de plata"
cu sumele prevazute la pct. 5.2 din anexa nr. 1 la prezentele precizari metodologice.
    b) Compensarea datoriilor neachitate catre furnizori cu sumele de incasat de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat:

    401  "Furnizori"          =  411  "Clienti"/analitic
          analitic                     Administratia Nationala a
          unitati economice            Rezervelor de Stat

    3.2.2. In contabilitatea furnizorilor de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, care efectueaza operatiuni de compensare potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000:

              %               =  411  "Clienti"/analitic
    441  "Impozit pe profit"           Regia Autonoma pentru
    444  "Impozit pe salarii"          Activitati Nucleare
    446  "Alte impozite, taxe
          si varsaminte
          asimilate"
    4423 "Taxa pe valoarea
          adaugata de plata"
    448  "Alte datorii si
          creante cu bugetul
          statului"
cu sumele prevazute la pct. 6.2 din anexa nr. 2 la prezentele precizari metodologice.
    3.2.3. In contabilitatea agentilor economici fata de care furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare au obligatii de plata rezultate din relatii contractuale si care compenseaza obligatiile bugetare potrivit prevederilor art. 65 alin. (5^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000:

              %               =  411  "Clienti"/analitic
    441  "Impozit pe profit"           unitati economice
    444  "Impozit pe salarii"
    446  "Alte impozite, taxe
          si varsaminte
          asimilate"
    4423 "Taxa pe valoarea
          adaugata de plata"
    448  "Alte datorii si
          creante cu bugetul
          statului"
cu sumele prevazute la pct. 6.2 sau 7.2, dupa caz, din anexa nr. 2 la prezentele precizari metodologice.
    4. Operatiunile de stingere prevazute mai sus se vor incheia pana la data de 22 decembrie 2000.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti, prin Serviciul buget si achizitii publice, va prelua si va prelucra datele din procesele-verbale de stingere a obligatiilor de plata datorate catre bugetul de stat de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, precum si de furnizorii directi de bunuri si servicii sau de agentii economici si va transmite informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generala tehnologia informatiei, pana cel tarziu la data de 10 ianuarie 2001, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice
    - model -

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
    Adresa ..................................
    Codul fiscal*1) .........................

                      PROCES-VERBAL Nr. ....../......2000
de compensare a obligatiilor de plata datorate catre bugetul de stat de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
                                                               ____________
                                                              | COD FISCAL |
                                                              |____________|
                                                              | *1)        |
                                                              |____________|
                                                              | *2)        |
                                                              |____________|
 __________________________________________________________________________
|                       Explicatii                        | Nr.  |   Suma  |
|                                                         | rand | - lei - |
|_________________________________________________________|______|_________|
|   1. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare          |      |         |
|   1.1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor      |      |         |
| privind livrarea catre Agentia Nationala a Rezervelor de|      |         |
| Stat a cantitatii de ......... apa grea, constituita ca |      |         |
| stoc de rezerva de stat                                 |  01  | ....... |
|                                                         |      |         |
|     Director,                   Conducatorul            |      |         |
|       L.S.          compartimentului financiar-contabil,|      |         |
|                                                         |      |         |
|   2. Ministerul Industriei si Comertului                |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere realitatea sumelor    |      |         |
| prevazute la pct. 1.1.                                  |      |         |
|                                                         |      |         |
|   Ordonator principal de credite,       Director,       |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   3. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat       |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere datele prevazute la   |      |         |
| pct. 1.1 si incadrarea in limita maxima prevazuta la    |      |         |
| art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, modificata si  |      |         |
| completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului       |      |         |
| nr. 145/2000.                                           |      |         |
|                                                         |      |         |
|   Ordonator principal de credite,       Director,       |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   4. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se    |      |         |
| afla inregistrata sucursala*2) Regiei Autonome pentru   |      |         |
| Activitati Nucleare ..................................  |      |         |
| ......................................................  |      |         |
|   4.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*2) ....  |      |         |
| ......................................................  |      |         |
| .................., in suma totala de ...............,  |  02  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  03  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   4.2. In baza art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, |      |         |
| modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a    |      |         |
| Guvernului nr. 145/2000, in limita valorica a           |      |         |
| cantitatii de apa grea acumulate, se sting obligatiile  |      |         |
| catre bugetul de stat ale*2) .........................  |      |         |
| ......................................................  |      |         |
| .................., in suma totala de ...............,  |  04  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  05  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   5. Organul fiscal teritorial la care este inregistrata|      |         |
| Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Directia    |      |         |
| generala a finantelor publice si controlului financiar  |      |         |
| de stat a judetului Mehedinti                           |      |         |
|   5.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de Regia  |      |         |
| Autonoma pentru Activitati Nucleare, in suma totala de  |      |         |
| .....................................................,  |  06  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ..........................  |  07  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................  |  08  | ....... |
|   c) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ..................  |  09  | ....... |
|   d) 2001 Varsaminte din profitul net al regiilor       |      |         |
| autonome .............................................  |  10  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   5.2. In baza art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, |      |         |
| modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a    |      |         |
| Guvernului nr. 145/2000, in limita valorica a cantitatii|      |         |
| de apa grea acumulate si a diferentei                   |      |         |
| (pct. 1.1 - pct. 4.2) se sting obligatiile datorate     |      |         |
| bugetului de stat de catre Regia Autonoma pentru        |      |         |
| Activitati Nucleare, in suma totala de ..............,  |  11  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ..........................  |  12  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................  |  13  | ....... |
|   c) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ..................  |  14  | ....... |
|   d) 2001 Varsaminte din profitul net al regiilor       |      |         |
| autonome .............................................  |  15  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|_________________________________________________________|______|_________|
    *1) Codul fiscal al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare.
    *2) Se completeaza cu denumirea completa a sucursalei Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, care beneficiaza de compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice
    - model -

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
    Adresa ..................................
    Codul fiscal ............................

                      PROCES-VERBAL Nr. ....../......2000
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 in relatia cu*) .................
                                                            .................
                                                               ____________
                                                              | COD FISCAL |
                                                              |____________|
                                                              | *1)        |
                                                              |____________|
                                                              | *2)        |
                                                              |____________|
                                                              | *3)        |
                                                              |____________|
 __________________________________________________________________________
|                        Explicatii                       | Nr.  |   Suma  |
|                                                         | rand | - lei - |
|_________________________________________________________|______|_________|
|   1. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare          |      |         |
|   1.1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor      |      |         |
| privind livrarea catre Administratia Nationala a        |      |         |
| Rezervelor de Stat a cantitatii de .......... apa grea, |      |         |
| constituita ca stoc de rezerva de stat                  |  01  | ....... |
|   1.2. Suma reprezentand contravaloarea facturilor      |      |         |
| privind livrarea/prestarea de catre*1) .............. . |  02  | ....... |
|                                                         |      |         |
|         Raspundem pentru datele prevazute mai sus.      |      |         |
|                                                         |      |         |
|      Director,          Conducatorul compartimentului   |      |         |
|         L.S.                 financiar-contabil,        |      |         |
|                                                         |      |         |
|   2. Furnizorul direct*1) ............................. |      |         |
|   Confirmam exactitatea datelor prevazute la pct. 1.2.  |      |         |
|                                                         |      |         |
|      Director,          Conducatorul compartimentului   |      |         |
|         L.S.                 financiar-contabil,        |      |         |
|                                                         |      |         |
|   3. Agentul economic fata de care furnizorul direct de |      |         |
| bunuri si servicii inregistreaza obligatii de plata*2)  |      |         |
| .................................................... .  |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere datoria furnizorului  |      |         |
| direct de bunuri si servicii*1).                        |      |         |
|                                                         |      |         |
|      Director,          Conducatorul compartimentului   |      |         |
|         L.S.                 financiar-contabil,        |      |         |
|                                                         |      |         |
|   4. Ministerul Industriei si Comertului                |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere realitatea sumelor    |      |         |
| prevazute la pct. 1.1 si 1.2.                           |      |         |
|                                                         |      |         |
|   Ordonator principal de credite,         Director,     |      |         |
|                 L.S.                                    |      |         |
|                                                         |      |         |
|   5. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat       |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere datele prevazute la   |      |         |
| pct. 1.1 si incadrarea in limita maxima prevazuta la    |      |         |
| art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, modificata si  |      |         |
| completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului       |      |         |
| nr. 145/2000.                                           |      |         |
|                                                         |      |         |
|   Ordonator principal de credite,         Director,     |      |         |
|                 L.S.                                    |      |         |
|                                                         |      |         |
|   6. Organul fiscal teritorial ........................ |      |         |
|   6.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*) ...... |      |         |
| ....................................................... |      |         |
| .................., in suma totala de ................, |  03  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ........................... |  04  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  05  | ....... |
|   c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile      |      |         |
| comerciale ............................................ |  06  | ....... |
|   d) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ................... |  07  | ....... |
|   e) 140101 Accize .................................... |  08  | ....... |
|   f) 140102 Impozit pe titeiul din productia interna si |      |         |
| pe gazele naturale .................................... |  09  | ....... |
|   g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,        |      |         |
| explorare si exploatare a resurselor minerale ......... |  10  | ....... |
|   h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ....... |  11  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   6.2. In baza art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea     |      |         |
| nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de |      |         |
| urgenta a Guvernului nr. 145/2000, in limita sumelor    |      |         |
| datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare   |      |         |
| catre*1) si/sau*1) catre*2) se sting obligatiile catre  |      |         |
| bugetul de stat ale*) ................................. |      |         |
| .................., in suma totala de ................, |  12  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ........................... |  13  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  14  | ....... |
|   c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile      |      |         |
| comerciale ............................................ |  15  | ....... |
|   d) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ................... |  16  | ....... |
|   e) 140101 Accize .................................... |  17  | ....... |
|   f) 140102 Impozit pe titeiul din productia interna si |      |         |
| pe gazele naturale .................................... |  18  | ....... |
|   g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,        |      |         |
| explorare si exploatare a resurselor minerale ......... |  19  | ....... |
|   h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ....... |  20  | ....... |
|                                                         |      |         |
|   6.3. Obligatii ale Regiei Autonome pentru Activitati  |      |         |
| Nucleare ramase necompensate la nivelul organelor       |      |         |
| fiscale teritoriale si transmise, pentru a fi           |      |         |
| compensate, organelor fiscale teritoriale in a caror    |      |         |
| evidenta se afla inregistrat furnizorul direct/agentul  |      |         |
| economic, persoana juridica (pct. 1.2 - pct. 6.2) ..... |      |         |
| ....................................................... |  21  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   7. Organul fiscal teritorial la care este inregistrata|      |         |
| ca platitor persoana juridica*3) careia ii este         |      |         |
| subordonat furnizorul direct/agentul economic ......... |      |         |
| ....................................................... |      |         |
|   7.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*3) ... |      |         |
| ....................................................... |      |         |
| .................., in suma totala de ................, |  22  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ........................... |  23  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  24  | ....... |
|   c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile      |      |         |
| comerciale ............................................ |  25  | ....... |
|   d) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ................... |  26  | ....... |
|   e) 140101 Accize .................................... |  27  | ....... |
|   f) 140102 Impozit pe titeiul din productia interna    |      |         |
| si pe gazele naturale ................................. |  28  | ....... |
|   g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,        |      |         |
| explorare si exploatare a resurselor minerale ......... |  29  | ....... |
|   h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ....... |  30  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   7.2. In baza art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea     |      |         |
| nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de |      |         |
| urgenta a Guvernului nr. 145/2000, in limita sumelor    |      |         |
| datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare   |      |         |
| catre*1) si/sau*1) catre*2) se sting obligatiile catre  |      |         |
| bugetul de stat ale*3) ................................ |      |         |
| .................., in suma totala de ................, |  31  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ........................... |  32  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  33  | ....... |
|   c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile      |      |         |
| comerciale ............................................ |  34  | ....... |
|   d) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ................... |  35  | ....... |
|   e) 140101 Accize .................................... |  36  | ....... |
|   f) 140102 Impozit pe titeiul din productia interna si |      |         |
| pe gazele naturale .................................... |  37  | ....... |
|   g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,        |      |         |
| explorare si exploatare a resurselor minerale ......... |  38  | ....... |
|   h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ....... |  39  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|_________________________________________________________|______|_________|
    *) Se va mentiona furnizorul direct de bunuri si servicii*1)/agentul economic*2) care beneficiaza de compensare. In cazul in care este filiala sau sucursala se indica si denumirea persoanei juridice careia ii este subordonata.
    *1) Denumirea completa a furnizorului direct de bunuri si servicii. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica si denumirea persoanei juridice.
    *2) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul direct de bunuri si servicii inregistreaza obligatii de plata. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica si denumirea persoanei juridice.
    *3) Se completeaza numai in cazul furnizorului direct de bunuri si servicii/agentului economic, persoana juridica, care are sucursale/filiale.

    ANEXA 3
    la precizarile metodologice
    - model -

    ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT

                             CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000

                                                     - mii lei -
__________________________________________________________________
                                             Capitolul
    Denumirea indicatorilor                   Titlul       Suma
                                             Articolul
__________________________________________________________________
 Alte actiuni economice                        69.01
 Cheltuieli de capital                          70
 Stocuri pentru rezerve materiale
 nationale si de mobilizare                     71
__________________________________________________________________

         Ordonator principal de credite,          Director,
                      L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1565/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1565 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu