E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1565 din 28 noiembrie 2000

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 638 din  7 decembrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 705/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           PRECIZARI METODOLOGICE
privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

    In aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea nr. 76/2000, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se emit urmatoarele precizari metodologice:
    1. Obligatiile de plata ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare catre bugetul de stat si catre furnizorii directi de bunuri si servicii, precum si ale acestor furnizori catre bugetul de stat se compenseaza in limita valorii de maximum 1.500 miliarde lei, reprezentand contravaloarea cantitatii de apa grea care va fi acumulata de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat.
    In conditiile in care furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare nu au obligatii de plata catre bugetul de stat, dar au obligatii de plata, rezultate din relatiile contractuale, catre anumiti agenti economici, in cadrul limitei valorice prevazute la alineatul precedent, se compenseaza obligatiile datorate bugetului de stat de catre agentii economici respectivi.
    Obligatiile furnizorilor directi de bunuri si servicii catre bugetul de stat se vor compensa la nivelul acestor obligatii, dar nu mai mult decat cuantumul obligatiilor Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare catre acesti furnizori, iar obligatiile datorate bugetului de stat de catre agentii economici se vor compensa in limita sumelor datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre furnizorii sai directi si ale acestora catre agentii economici respectivi.
    Compensarea se va face pana la finele anului 2000 atat pentru obligatiile restante ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare catre furnizorii sai directi de bunuri si servicii si ale acestora catre agentii economici mentionati mai sus, cat si pentru cele curente, inregistrate intre acesti factori pe masura producerii cantitatii de apa grea si acumularii acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, in limita aprobata de lege.
    Incheierea contractelor de vanzare-cumparare si de livrare a apei grele se va face in limita contravalorii de 1.500 miliarde lei si a nivelului cuantumului obligatiilor datorate bugetului de stat, atat de catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, cat si de catre furnizorii directi de bunuri si servicii ai acestei regii sau, in cazul in care acesti furnizori nu au obligatii la bugetul de stat, de catre agentii economici fata de care furnizorii respectivi inregistreaza obligatii de plata.
    Responsabilitatea pentru incadrarea cantitatii de apa grea in limita valorica prevazuta de lege revine urmatorilor trei factori implicati in procesul de producere si acumulare a apei grele:
    - Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, care produce si livreaza cantitatea de apa grea;
    - Ministerul Industriei si Comertului, care are totodata responsabilitatea de a urmari realitatea facturilor emise de furnizorii directi ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare;
    - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, care, dupa confirmarea de catre organele fiscale a cuantumului obligatiilor datorate bugetului de stat de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si furnizorii directi de bunuri si servicii/agentii economici, incheie contractele de vanzare-cumparare cu Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si receptioneaza in custodie, pentru stocul de rezerva de stat, cantitatea de apa grea la pretul din data facturarii si receptionarii acesteia.
    2. Compensarea obligatiilor de plata ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare catre bugetul de stat, precum si ale furnizorilor directi de bunuri si servicii/agentilor economici catre bugetul de stat se va face in baza proceselor-verbale prezentate in anexele nr. 1 si 2.
    a) In cazul compensarii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare se va folosi procesul-verbal prezentat in anexa nr. 1.
    Regia va intocmi procesul-verbal in 5 exemplare, atunci cand vor fi stinse numai obligatiile proprii datorate bugetului de stat si in procedura de compensare nu este cuprinsa nici una dintre cele 4 sucursale ale acesteia, si in 7 exemplare, atunci cand in compensare intra una dintre sucursalele care au obligatii datorate bugetului de stat la data compensarii.
    - In prima situatie cele 5 exemplare ale procesului-verbal vor fi inaintate de regie organului fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, respectiv Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti, pentru inscrierea obligatiilor proprii datorate de regie la bugetul de stat (pct. 5.1).
    Dupa inscrierea sub semnatura autorizata a obligatiilor datorate bugetului de stat de catre regie procesele-verbale sunt transmise de aceasta Ministerului Industriei si Comertului si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, pentru confirmarea pe propria raspundere, de catre ordonatorii principali de credite ai acestor institutii, a livrarii cantitatii de apa grea in suma mentionata de regie la pct. 1.1 din procesul-verbal si a incadrarii contravalorii acesteia in limita maxima prevazuta de lege.
    Dupa primirea confirmarilor procesele-verbale sunt transmise Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti, care va efectua operatiunea de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (pct. 5.2). Acest organ fiscal retine doua exemplare ale procesului-verbal de compensare: un exemplar pentru operarea in evidente a stingerii obligatiilor regiei si un exemplar pentru preluarea si prelucrarea datelor acestuia in cadrul Serviciului buget si achizitii publice, iar celelalte exemplare le transmite:
       - Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare;
       - Ministerului Industriei si Comertului;
       - Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.
    - In situatia in care sucursalele Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare au obligatii catre bugetul de stat se vor inscrie mai intai, de catre organele fiscale in a caror evidenta se afla inregistrate sucursalele respective, obligatiile datorate de acestea bugetului de stat, provenite din impozitul pe salarii (deci aferente anului 1999) (pct. 4.1), iar apoi cele 7 exemplare ale procesului-verbal vor fi transmise de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti pentru evidentierea, sub semnatura autorizata, a obligatiilor proprii datorate de regie la bugetul de stat (pct. 5.1).
    Procesele-verbale sunt transmise in continuare pentru obtinerea confirmarilor la Ministerul Industriei si Comertului (pct. 2) si la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat (pct. 3), urmand ca acestea sa fie inaintate organelor fiscale in a caror evidenta se afla inregistrate sucursala si apoi regia, in vederea compensarii efective a obligatiilor datorate bugetului de stat de catre sucursala in cauza (pct. 4.2), respectiv de catre regie (pct. 5.2), in cuantumul diferentei ramase din valoarea apei grele facturate.
    Dupa finalizarea procedurii de compensare Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti va retine si va distribui procesele-verbale conform celor mentionate mai sus, urmand ca cele doua exemplare intocmite in plus sa revina sucursalei care a beneficiat de compensare si organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla inregistrata aceasta sucursala.
    b) In cazul compensarii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre furnizorii directi de bunuri si servicii sau de agentii economici fata de care acesti furnizori inregistreaza obligatii de plata, dupa caz, se va intocmi procesul-verbal prevazut in anexa nr. 2.
    In situatia in care furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare au obligatii catre bugetul de stat si acesti furnizori sunt persoane juridice care nu au sucursale sau filiale in subordine, procesele-verbale se intocmesc de aceasta in 6 exemplare originale, iar in situatia in care furnizorul direct de bunuri si servicii este o sucursala sau o filiala, procesul-verbal se intocmeste in 8 exemplare.
    Regia va mentiona la pct. 1.2 suma obligatiilor de plata datorate furnizorului direct de bunuri si servicii nominalizat in procesul-verbal si va transmite toate exemplarele procesului-verbal acestui furnizor, in vederea confirmarii obligatiilor datorate de aceasta.
    Dupa obtinerea acestei confirmari procesul-verbal este transmis organului fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrat furnizorul direct de bunuri si servicii, sucursala/filiala sau persoana juridica, dupa caz.
    Acesta va inscrie la pct. 6.1, sub semnatura autorizata, obligatiile datorate bugetului de stat de catre furnizorul direct de bunuri si servicii, iar atunci cand acesta este o filiala sau o sucursala fara personalitate juridica, va inscrie la pct. 7.1 obligatiile datorate de persoana juridica careia aceasta ii este subordonata.
    In functie de cuantumul obligatiilor datorate bugetului de stat de catre furnizorul direct de bunuri si servicii sau, in cazul in care acesta este o sucursala/filiala, al obligatiilor acesteia catre bugetul de stat, cumulate cu cele datorate de persoana juridica careia ii este subordonata, precum si in functie de nivelul obligatiilor de plata datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare furnizorului direct de bunuri si servicii in cauza, regia va inscrie la pct. 1.1 contravaloarea apei grele facturate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.
    Procesele-verbale sunt transmise apoi de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Ministerului Industriei si Comertului si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, pentru obtinerea confirmarilor mentionate la pct. 4 si 5.
    Procesele-verbale confirmate de institutiile mentionate mai sus se transmit organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla inregistrat furnizorul direct de bunuri si servicii, in vederea efectuarii stingerii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre acesta (pct. 6.2), in acelasi cuantum cu cel al valorii mentionate la pct. 1.2.
    Dupa efectuarea procedurii de compensare organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla inregistrat furnizorul direct de bunuri si servicii nominalizat in formular va retine un exemplar al procesului-verbal, iar celelalte 5 exemplare le va transmite:
    - Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare;
    - Ministerului Industriei si Comertului;
    - Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;
    - furnizorului direct de bunuri si servicii;
    - Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti (Serviciul buget si achizitii publice).
    In conditiile in care furnizorul direct de bunuri si servicii este o sucursala sau o filiala, iar suma datorata acesteia de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare este peste nivelul obligatiilor datorate bugetului de stat de catre sucursala/filiala, diferenta inscrisa la pct. 6.3 va fi utilizata pentru stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat de persoana juridica in a carei subordine se afla sucursala/filiala respectiva. In acest sens organul fiscal la care este inregistrata sucursala/filiala retine un exemplar al procesului-verbal, un exemplar il transmite sucursalei/filialei respective, iar celelalte 6 exemplare le va transmite organului fiscal teritorial la care este inregistrata persoana juridica, care va proceda la stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat de catre aceasta, in limita diferentei ramase (pct. 7.2).
    Acest organ fiscal retine un exemplar al procesului-verbal, iar celelalte 5 exemplare le transmite:
    - Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare;
    - Ministerului Industriei si Comertului;
    - Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;
    - furnizorului direct de bunuri si servicii;
    - Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti (Serviciul buget si achizitii publice).
    In cazul in care furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare nu au obligatii catre bugetul de stat, dar au datorii catre alti agenti economici, rezultate din relatiile contractuale incheiate cu acestia, se vor compensa obligatiile agentilor economici respectivi fata de bugetul de stat, in limita sumelor datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre furnizorii sai directi si ale acestora catre agentii economici mentionati mai sus.
    Operatiunea de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat de agentii economici se va efectua in limita valorii de 1.500 miliarde lei.
    Pentru aceasta Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va intocmi procesul-verbal de compensare in 7 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat se face numai la nivelul organului fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrat agentul economic fata de care furnizorul direct de bunuri si servicii al regiei inregistreaza obligatii, si, respectiv, in 9 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat continua la organul fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrat agentul economic, persoana juridica, din care face parte filiala sau sucursala fara personalitate juridica, fata de care furnizorul direct de bunuri si servicii inregistreaza datorii.
    Sumele de plata datorate agentilor economici de catre furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare sunt confirmate de agentii economici respectivi pe propria raspundere, sub sanctiunea de fals prevazuta de legea penala, fiind verificate totodata si de regie, pe baza facturilor din care rezulta obligatiile de plata ale furnizorului direct de bunuri si servicii fata de acest agent economic.
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va asigura obtinerea confirmarilor de la Ministerul Industriei si Comertului si de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, transmitand apoi procesele-verbale organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic care inregistreaza obligatii la bugetul de stat.
    Acesta va distribui procesele-verbale in acelasi mod cu cel prezentat mai sus, pentru furnizorii directi de bunuri si servicii, exemplarul intocmit in plus fiind transmis agentului economic care are obligatii de plata la bugetul de stat.
    Procesele-verbale de compensare reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de stingere in evidenta analitica pe platitori persoane juridice, precum si in contabilitatea factorilor implicati in procedura de compensare cuprinsa in prezentele precizari metodologice.
    3. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni
    3.1. In contabilitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat
    Operatiunile de stingere, conform prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se reflecta in creditul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii, de catre institutiile publice finantate din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    Pe baza "Procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata datorate catre bugetul de stat de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000", aprobat de organele in drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueaza inregistrarea:

    234  "Furnizori"          =  703  "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000,
                                       modificata si completata prin Ordonanta
                                       de urgenta a Guvernului nr. 145/2000"
                                       analitic: capitol, subcapitol, titlu,
                                       articol, alineat

    Cu sumele stinse prevazute la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 1, respectiv pct. 6.2 si 7.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 2, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat intocmeste "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/2000" conform anexei nr. 3 la prezentele precizari metodologice, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    Contul de executie respectiv se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila pe trimestrul IV 2000.
    Sumele stinse potrivit legii nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    3.2. In contabilitatea agentilor economici
    3.2.1. In contabilitatea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare
    a) Compensarea obligatiilor datorate catre bugetul de stat cu sumele de incasat de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat:

               %              =  411  "Clienti"/analitic
    441  "Impozit pe profit"           Administratia Nationala a
    444  "Impozit pe salarii"          Rezervelor de Stat
    446  "Alte impozite, taxe
          si varsaminte
          asimilate"
    4423 "Taxa pe valoarea
          adaugata de plata"
cu sumele prevazute la pct. 5.2 din anexa nr. 1 la prezentele precizari metodologice.
    b) Compensarea datoriilor neachitate catre furnizori cu sumele de incasat de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat:

    401  "Furnizori"          =  411  "Clienti"/analitic
          analitic                     Administratia Nationala a
          unitati economice            Rezervelor de Stat

    3.2.2. In contabilitatea furnizorilor de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, care efectueaza operatiuni de compensare potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000:

              %               =  411  "Clienti"/analitic
    441  "Impozit pe profit"           Regia Autonoma pentru
    444  "Impozit pe salarii"          Activitati Nucleare
    446  "Alte impozite, taxe
          si varsaminte
          asimilate"
    4423 "Taxa pe valoarea
          adaugata de plata"
    448  "Alte datorii si
          creante cu bugetul
          statului"
cu sumele prevazute la pct. 6.2 din anexa nr. 2 la prezentele precizari metodologice.
    3.2.3. In contabilitatea agentilor economici fata de care furnizorii directi de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare au obligatii de plata rezultate din relatii contractuale si care compenseaza obligatiile bugetare potrivit prevederilor art. 65 alin. (5^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000:

              %               =  411  "Clienti"/analitic
    441  "Impozit pe profit"           unitati economice
    444  "Impozit pe salarii"
    446  "Alte impozite, taxe
          si varsaminte
          asimilate"
    4423 "Taxa pe valoarea
          adaugata de plata"
    448  "Alte datorii si
          creante cu bugetul
          statului"
cu sumele prevazute la pct. 6.2 sau 7.2, dupa caz, din anexa nr. 2 la prezentele precizari metodologice.
    4. Operatiunile de stingere prevazute mai sus se vor incheia pana la data de 22 decembrie 2000.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti, prin Serviciul buget si achizitii publice, va prelua si va prelucra datele din procesele-verbale de stingere a obligatiilor de plata datorate catre bugetul de stat de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, precum si de furnizorii directi de bunuri si servicii sau de agentii economici si va transmite informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generala tehnologia informatiei, pana cel tarziu la data de 10 ianuarie 2001, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice
    - model -

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
    Adresa ..................................
    Codul fiscal*1) .........................

                      PROCES-VERBAL Nr. ....../......2000
de compensare a obligatiilor de plata datorate catre bugetul de stat de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
                                                               ____________
                                                              | COD FISCAL |
                                                              |____________|
                                                              | *1)        |
                                                              |____________|
                                                              | *2)        |
                                                              |____________|
 __________________________________________________________________________
|                       Explicatii                        | Nr.  |   Suma  |
|                                                         | rand | - lei - |
|_________________________________________________________|______|_________|
|   1. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare          |      |         |
|   1.1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor      |      |         |
| privind livrarea catre Agentia Nationala a Rezervelor de|      |         |
| Stat a cantitatii de ......... apa grea, constituita ca |      |         |
| stoc de rezerva de stat                                 |  01  | ....... |
|                                                         |      |         |
|     Director,                   Conducatorul            |      |         |
|       L.S.          compartimentului financiar-contabil,|      |         |
|                                                         |      |         |
|   2. Ministerul Industriei si Comertului                |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere realitatea sumelor    |      |         |
| prevazute la pct. 1.1.                                  |      |         |
|                                                         |      |         |
|   Ordonator principal de credite,       Director,       |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   3. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat       |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere datele prevazute la   |      |         |
| pct. 1.1 si incadrarea in limita maxima prevazuta la    |      |         |
| art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, modificata si  |      |         |
| completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului       |      |         |
| nr. 145/2000.                                           |      |         |
|                                                         |      |         |
|   Ordonator principal de credite,       Director,       |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   4. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se    |      |         |
| afla inregistrata sucursala*2) Regiei Autonome pentru   |      |         |
| Activitati Nucleare ..................................  |      |         |
| ......................................................  |      |         |
|   4.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*2) ....  |      |         |
| ......................................................  |      |         |
| .................., in suma totala de ...............,  |  02  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  03  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   4.2. In baza art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, |      |         |
| modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a    |      |         |
| Guvernului nr. 145/2000, in limita valorica a           |      |         |
| cantitatii de apa grea acumulate, se sting obligatiile  |      |         |
| catre bugetul de stat ale*2) .........................  |      |         |
| ......................................................  |      |         |
| .................., in suma totala de ...............,  |  04  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  05  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   5. Organul fiscal teritorial la care este inregistrata|      |         |
| Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Directia    |      |         |
| generala a finantelor publice si controlului financiar  |      |         |
| de stat a judetului Mehedinti                           |      |         |
|   5.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de Regia  |      |         |
| Autonoma pentru Activitati Nucleare, in suma totala de  |      |         |
| .....................................................,  |  06  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ..........................  |  07  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................  |  08  | ....... |
|   c) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ..................  |  09  | ....... |
|   d) 2001 Varsaminte din profitul net al regiilor       |      |         |
| autonome .............................................  |  10  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   5.2. In baza art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, |      |         |
| modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a    |      |         |
| Guvernului nr. 145/2000, in limita valorica a cantitatii|      |         |
| de apa grea acumulate si a diferentei                   |      |         |
| (pct. 1.1 - pct. 4.2) se sting obligatiile datorate     |      |         |
| bugetului de stat de catre Regia Autonoma pentru        |      |         |
| Activitati Nucleare, in suma totala de ..............,  |  11  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ..........................  |  12  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................  |  13  | ....... |
|   c) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ..................  |  14  | ....... |
|   d) 2001 Varsaminte din profitul net al regiilor       |      |         |
| autonome .............................................  |  15  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|_________________________________________________________|______|_________|
    *1) Codul fiscal al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare.
    *2) Se completeaza cu denumirea completa a sucursalei Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, care beneficiaza de compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice
    - model -

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
    Adresa ..................................
    Codul fiscal ............................

                      PROCES-VERBAL Nr. ....../......2000
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 in relatia cu*) .................
                                                            .................
                                                               ____________
                                                              | COD FISCAL |
                                                              |____________|
                                                              | *1)        |
                                                              |____________|
                                                              | *2)        |
                                                              |____________|
                                                              | *3)        |
                                                              |____________|
 __________________________________________________________________________
|                        Explicatii                       | Nr.  |   Suma  |
|                                                         | rand | - lei - |
|_________________________________________________________|______|_________|
|   1. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare          |      |         |
|   1.1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor      |      |         |
| privind livrarea catre Administratia Nationala a        |      |         |
| Rezervelor de Stat a cantitatii de .......... apa grea, |      |         |
| constituita ca stoc de rezerva de stat                  |  01  | ....... |
|   1.2. Suma reprezentand contravaloarea facturilor      |      |         |
| privind livrarea/prestarea de catre*1) .............. . |  02  | ....... |
|                                                         |      |         |
|         Raspundem pentru datele prevazute mai sus.      |      |         |
|                                                         |      |         |
|      Director,          Conducatorul compartimentului   |      |         |
|         L.S.                 financiar-contabil,        |      |         |
|                                                         |      |         |
|   2. Furnizorul direct*1) ............................. |      |         |
|   Confirmam exactitatea datelor prevazute la pct. 1.2.  |      |         |
|                                                         |      |         |
|      Director,          Conducatorul compartimentului   |      |         |
|         L.S.                 financiar-contabil,        |      |         |
|                                                         |      |         |
|   3. Agentul economic fata de care furnizorul direct de |      |         |
| bunuri si servicii inregistreaza obligatii de plata*2)  |      |         |
| .................................................... .  |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere datoria furnizorului  |      |         |
| direct de bunuri si servicii*1).                        |      |         |
|                                                         |      |         |
|      Director,          Conducatorul compartimentului   |      |         |
|         L.S.                 financiar-contabil,        |      |         |
|                                                         |      |         |
|   4. Ministerul Industriei si Comertului                |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere realitatea sumelor    |      |         |
| prevazute la pct. 1.1 si 1.2.                           |      |         |
|                                                         |      |         |
|   Ordonator principal de credite,         Director,     |      |         |
|                 L.S.                                    |      |         |
|                                                         |      |         |
|   5. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat       |      |         |
|   Confirmam pe propria raspundere datele prevazute la   |      |         |
| pct. 1.1 si incadrarea in limita maxima prevazuta la    |      |         |
| art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, modificata si  |      |         |
| completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului       |      |         |
| nr. 145/2000.                                           |      |         |
|                                                         |      |         |
|   Ordonator principal de credite,         Director,     |      |         |
|                 L.S.                                    |      |         |
|                                                         |      |         |
|   6. Organul fiscal teritorial ........................ |      |         |
|   6.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*) ...... |      |         |
| ....................................................... |      |         |
| .................., in suma totala de ................, |  03  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ........................... |  04  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  05  | ....... |
|   c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile      |      |         |
| comerciale ............................................ |  06  | ....... |
|   d) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ................... |  07  | ....... |
|   e) 140101 Accize .................................... |  08  | ....... |
|   f) 140102 Impozit pe titeiul din productia interna si |      |         |
| pe gazele naturale .................................... |  09  | ....... |
|   g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,        |      |         |
| explorare si exploatare a resurselor minerale ......... |  10  | ....... |
|   h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ....... |  11  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   6.2. In baza art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea     |      |         |
| nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de |      |         |
| urgenta a Guvernului nr. 145/2000, in limita sumelor    |      |         |
| datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare   |      |         |
| catre*1) si/sau*1) catre*2) se sting obligatiile catre  |      |         |
| bugetul de stat ale*) ................................. |      |         |
| .................., in suma totala de ................, |  12  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ........................... |  13  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  14  | ....... |
|   c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile      |      |         |
| comerciale ............................................ |  15  | ....... |
|   d) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ................... |  16  | ....... |
|   e) 140101 Accize .................................... |  17  | ....... |
|   f) 140102 Impozit pe titeiul din productia interna si |      |         |
| pe gazele naturale .................................... |  18  | ....... |
|   g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,        |      |         |
| explorare si exploatare a resurselor minerale ......... |  19  | ....... |
|   h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ....... |  20  | ....... |
|                                                         |      |         |
|   6.3. Obligatii ale Regiei Autonome pentru Activitati  |      |         |
| Nucleare ramase necompensate la nivelul organelor       |      |         |
| fiscale teritoriale si transmise, pentru a fi           |      |         |
| compensate, organelor fiscale teritoriale in a caror    |      |         |
| evidenta se afla inregistrat furnizorul direct/agentul  |      |         |
| economic, persoana juridica (pct. 1.2 - pct. 6.2) ..... |      |         |
| ....................................................... |  21  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   7. Organul fiscal teritorial la care este inregistrata|      |         |
| ca platitor persoana juridica*3) careia ii este         |      |         |
| subordonat furnizorul direct/agentul economic ......... |      |         |
| ....................................................... |      |         |
|   7.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*3) ... |      |         |
| ....................................................... |      |         |
| .................., in suma totala de ................, |  22  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ........................... |  23  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  24  | ....... |
|   c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile      |      |         |
| comerciale ............................................ |  25  | ....... |
|   d) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ................... |  26  | ....... |
|   e) 140101 Accize .................................... |  27  | ....... |
|   f) 140102 Impozit pe titeiul din productia interna    |      |         |
| si pe gazele naturale ................................. |  28  | ....... |
|   g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,        |      |         |
| explorare si exploatare a resurselor minerale ......... |  29  | ....... |
|   h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ....... |  30  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|                                                         |      |         |
|   7.2. In baza art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea     |      |         |
| nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de |      |         |
| urgenta a Guvernului nr. 145/2000, in limita sumelor    |      |         |
| datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare   |      |         |
| catre*1) si/sau*1) catre*2) se sting obligatiile catre  |      |         |
| bugetul de stat ale*3) ................................ |      |         |
| .................., in suma totala de ................, |  31  | ....... |
|   din care:                                             |      |         |
|   a) 0101 Impozit pe profit ........................... |  32  | ....... |
|   b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
| de stat) .............................................. |  33  | ....... |
|   c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile      |      |         |
| comerciale ............................................ |  34  | ....... |
|   d) 1301 Taxa pe valoarea adaugata ................... |  35  | ....... |
|   e) 140101 Accize .................................... |  36  | ....... |
|   f) 140102 Impozit pe titeiul din productia interna si |      |         |
| pe gazele naturale .................................... |  37  | ....... |
|   g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,        |      |         |
| explorare si exploatare a resurselor minerale ......... |  38  | ....... |
|   h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ....... |  39  | ....... |
|                                                         |      |         |
|              Director,           Sef serviciu,          |      |         |
|                L.S.                                     |      |         |
|_________________________________________________________|______|_________|
    *) Se va mentiona furnizorul direct de bunuri si servicii*1)/agentul economic*2) care beneficiaza de compensare. In cazul in care este filiala sau sucursala se indica si denumirea persoanei juridice careia ii este subordonata.
    *1) Denumirea completa a furnizorului direct de bunuri si servicii. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica si denumirea persoanei juridice.
    *2) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul direct de bunuri si servicii inregistreaza obligatii de plata. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica si denumirea persoanei juridice.
    *3) Se completeaza numai in cazul furnizorului direct de bunuri si servicii/agentului economic, persoana juridica, care are sucursale/filiale.

    ANEXA 3
    la precizarile metodologice
    - model -

    ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT

                             CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000

                                                     - mii lei -
__________________________________________________________________
                                             Capitolul
    Denumirea indicatorilor                   Titlul       Suma
                                             Articolul
__________________________________________________________________
 Alte actiuni economice                        69.01
 Cheltuieli de capital                          70
 Stocuri pentru rezerve materiale
 nationale si de mobilizare                     71
__________________________________________________________________

         Ordonator principal de credite,          Director,
                      L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1565/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1565 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu