E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 260 din  7 decembrie 2000

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 655 din 14 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 62 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 2000, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 si nr. 195 bis din 5 mai 2000, rectificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478 si nr. 478 bis din 30 septembrie 2000, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 si nr. 505 bis din 13 octombrie 2000, se rectifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2000, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri si articole, precum si pe alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2000, cu detalierea pe articole de cheltuieli si pe alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2000, intrarile de credite externe, veniturile, alocatiile si cheltuielile institutiilor publice, precum si veniturile si cheltuielile extrabugetare, pe ministere si pe celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, sunt cele prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 76/2000, la ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 145/2000 si nr. 155/2000, dupa caz, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 3*) la prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat pe anul 2000 se aproba urmatoarele influente:
                                          - miliarde lei -

    VENITURI - TOTAL                            +1.170,6
      din care:
     Venituri curente                           +1.190,0
      din acestea:
    a) venituri fiscale                         +1.033,0
      - impozite directe                          +533,0
        din care:
        - impozitul pe profit                     +733,0
        - impozitul pe salarii                     +80,0
        - impozitul pe venit                      +690,0
        - cote si sume defalcate
          din impozitul pe venit
          (se scad)                               -969,0
        - alte impozite directe                     -1,0
      - impozite indirecte                        +500,0
        din care:
        - taxa pe valoarea adaugata             +2.812,0
        - accize si impozit pe
          circulatie                            -2.324,0
        - taxe vamale                              +44,0
        - alte impozite indirecte                  -32,0
    b) venituri nefiscale                         +157,0
    Venituri din capital                            +4,0
    Donatii si sponsorizari                        -29,8
    Incasari din rambursarea
    imprumuturilor                                  +6,4

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor prevazute in bugetul de stat

    Art. 4
    In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2000 se prezinta astfel:
                                          - miliarde lei -

    CHELTUIELI - TOTAL                          -1.060,8
    din care:
    1. Cheltuieli curente                         -678,5
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                  +195,2
       b) cheltuieli materiale si
          servicii                                +459,8
       c) subventii                               -140,7
       d) prime acordate producatorilor
          agricoli                                -250,0
       e) transferuri                             +344,9
       f) dobanzi aferente datoriei
          publice si alte cheltuieli            -1.346,8
       g) rezerve                                  +59,1
    2. Cheltuieli de capital                       +43,7
    3. Rambursari de credite, plati
       de dobanzi si comisioane la
       credite                                    -426,0
       din acestea:
       a) rambursari de credite externe           -216,9
       b) plati de dobanzi si comisioane
          la credite externe                      -209,1

    Art. 5
    Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 20,2 miliarde lei, din care: 41,5 miliarde lei la cheltuieli de capital, si se diminueaza cu 8,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 3,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 7,3 miliarde lei transferuri si cu 1,8 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
    Art. 6
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 450,2 miliarde lei, din care: 207,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 389,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, si se diminueaza cu 63,3 miliarde lei la transferuri, 30,0 miliarde lei la cheltuieli de capital si cu 53,6 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se majoreaza cu suma de 293,7 miliarde lei si cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala, cu suma de 156,5 miliarde lei.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 549,5 miliarde lei, din care: 109,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 84,1 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 449,6 miliarde lei transferuri, 36,8 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu 3,0 miliarde lei la cheltuieli de personal si cu 127,3 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
    (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 124,6 miliarde lei pentru invatamant, 69,5 miliarde lei pentru cultura, religie, si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret, 486,9 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii si se diminueaza cu suma de 131,5 miliarde lei pentru sanatate.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se diminueaza cu suma de 167,8 miliarde lei, din care: 4,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 101,0 miliarde lei transferuri, 1,1 miliarde lei cheltuieli de capital si 61,7 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 164,8 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si cu 3,0 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 9
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se diminueaza cu suma de 655,4 miliarde lei, din care: 0,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 37,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 224,9 miliarde lei subventii, 250,0 miliarde lei prime, 3,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 181,6 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite, si se majoreaza cu 42,5 miliarde lei la transferuri.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu: 45,8 miliarde lei pentru industrie, 442,5 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 680,7 miliarde lei pentru alte actiuni economice si se majoreaza cu 513,6 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii.
    Art. 10
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se diminueaza cu suma de 82,8 miliarde lei, din care: 0,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 88,7 miliarde lei transferuri, si se majoreaza cu suma de 6,0 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii si cu 0,1 miliarde lei la subventii.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 1,1 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si se diminueaza cu suma de 83,9 miliarde lei pentru alte actiuni.
    Art. 11
    Transferurile din bugetul de stat catre alte bugete se majoreaza, pe total, cu suma de 113,1 miliarde lei prin diminuarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe cu suma de 200,0 miliarde lei si prin majorarea transferurilor din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat cu suma de 313,1 miliarde lei.
    Art. 12
    Dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminueaza cu suma de 1.346,8 miliarde lei.
    Art. 13
    Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova se majoreaza cu suma de 59,1 miliarde lei.
    Art. 14
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 33.957,6 miliarde lei.
    Art. 15
    Alineatul (7) al articolului 26 din Legea nr. 76/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Veniturile incasate de ministerele de resort si de Fondul Proprietatii de Stat din vanzarea actiunilor statului emise de societatile comerciale si din dividendele cuvenite statului, in suma de 5.051,0 miliarde lei, precum si cele incasate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, in suma de 2.500,0 miliarde lei, ramase dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetele acestor institutii si efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se utilizeaza pentru rascumpararea titlurilor de stat, in vederea diminuarii datoriei publice interne."
    Art. 16
    Alineatul (1) al articolului 64 din Legea nr. 76/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    (1) Sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare tichetelor de masa repartizate de unitatile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, si acordate de catre angajatori, in limita valorii nominale prevazute de lege, unui numar maxim de 300.000 salariati in semestrul I, 400.000 salariati in trimestrul III, 500.000 salariati in luna octombrie si 611.000 salariati in lunile noiembrie si decembrie. Pentru institutiile publice eliberarea tichetelor de masa salariatilor se va face in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie."
    Art. 17
    Limitele maxime in cadrul carora se poate face stingerea obligatiilor de plata ale bugetelor locale fata de unii furnizori-prestatori de servicii pentru comunitatile locale prevazute in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000 se suplimenteaza la urmatoarele judete, astfel: Alba - 2,0 miliarde lei si Caras-Severin - 5,0 miliarde lei.

    CAP. 4
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 18
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 19
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special al drumurilor publice, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 5.

    CAP. 5
    Responsabilitati in aplicarea prezentei ordonante de urgenta

    Art. 20
    Influentele privind cheltuielile de capital aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta se vor include de ordonatorii principali de credite in listele de investitii aprobate prin Legea nr. 76/2000.
    Art. 21
    Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 22
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetul de stat pe anul 2000, precum si modificarile aprobate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
                                - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                  Program         Intrari de   :
  I  II III IV                                   actualizat     credite externe:
                                                buget de stat                  : _______________________________________________________________________________:
        A                    B                        1                2       :
:==============================================================================:
:         Influente               Program        Intrari de
:____________________________    rectificat    credite externe       Total
:Buget de stat   Intrari de     buget de stat
:                 credite
:                 externe
:_______________________________________________________________________________
:     3              4            5 = 1 + 3       6 = 2 + 4        7 = 5 + 6
:_______________________________________________________________________________
0001            VENITURI                        118.672.859.000
 1.170.566.000                 119.843.425.000                   119.843.425.000
0002           I. VENITURI CURENTE              118.135.025.000
 1.190.000.000                 119.325.025.000                   119.325.025.000
0003            A. VENITURI FISCALE             112.963.925.000
 1.033.000.000                 113.996.925.000                   113.996.925.000
0004             A1. IMPOZITE DIRECTE            30.409.925.000
   533.000.000                  30.942.925.000                    30.942.925.000
0101              IMPOZITUL PE PROFIT            19.495.000.000
   733.000.000                  20.228.000.000                    20.228.000.000
0201              IMPOZITUL PE SALARII            1.600.000.000
    80.000.000                   1.680.000.000                     1.680.000.000
     01        Impozit pe salarii - total         1.600.000.000
    80.000.000                   1.680.000.000                     1.680.000.000
0601              IMPOZITUL PE VENIT             22.937.000.000
   690.000.000                  23.627.000.000                    23.627.000.000
     01        Impozit pe venituri din
               activitati independente              368.000.000
   132.000.000                     500.000.000                       500.000.000
     02        Impozit pe venituri din salarii   21.440.000.000
   681.000.000                  22.121.000.000                    22.121.000.000
     03        Impozit pe venituri din cedarea
               folosintei bunurilor                 350.000.000
   -24.000.000                     326.000.000                       326.000.000
     04        Impozit pe venituri din
               dividende                            275.000.000
    25.000.000                     300.000.000                       300.000.000
     05        Impozit pe venituri din
               dobanzi                              225.000.000
   -65.000.000                     160.000.000                       160.000.000
     06        Impozit pe alte venituri             135.000.000
   -60.000.000                      75.000.000                        75.000.000
     07        Impozit pe venit din pensii           50.000.000
    40.000.000                      90.000.000                        90.000.000
     08        Impozitul pe veniturile
               obtinute din jocurile de noroc,
               din premii si din prime in bani
               si/sau in natura                      80.000.000
   -50.000.000                      30.000.000                        30.000.000
     09        Impozitul pe veniturile
               obtinute din transferul
               dreptului de proprietate asupra
               valorilor mobiliare si vanzarea
               partilor sociale                       5.000.000
    10.000.000                      15.000.000                        15.000.000
     11        Impozitul pe veniturile din
               valorificarea sub orice forma a
               drepturilor de proprietate
               intelectuala                           9.000.000
     1.000.000                      10.000.000                        10.000.000
0701             COTE SI SUME DEFALCATE DIN
                 IMPOZITUL PE VENIT (se scad)   -16.533.075.000
  -969.000.000                 -17.502.075.000                   -17.502.075.000
     01        Cote defalcate din impozitul
               pe venit (se scad)               -11.497.000.000
  -969.000.000                 -12.466.000.000                   -12.466.000.000
     02        Sume defalcate din impozitul pe
               venit pentru echilibrarea
               bugetelor locale (se scad)        -3.336.075.000
                                -3.336.075.000                    -3.336.075.000
     03        Sume defalcate din impozitul pe
               venit pentru subventionarea
               energiei termice livrate
               populatiei (se scad)              -1.700.000.000
                                -1.700.000.000                    -1.700.000.000
0801             ALTE IMPOZITE DIRECTE            2.491.000.000
    -1.000.000                   2.490.000.000                     2.490.000.000
     01        Impozitul pe veniturile
               realizate de persoanele fizice
               si juridice nerezidente            1.474.000.000
    20.000.000                   1.494.000.000                     1.494.000.000
     02        Impozitul pe profit obtinut din
               activitati comerciale ilicite
               sau din nerespectarea Legii
               privind protectia
               consumatorilor                        12.000.000
     2.000.000                      14.000.000                        14.000.000
     03        Impozitul pe dividende de la
               societatile comerciale             1.000.000.000
   -90.000.000                     910.000.000                       910.000.000
     04        Impozit pe onorariul avocatilor
               si notarilor publici
    70.000.000                      70.000.000                        70.000.000
     30        Alte incasari din impozite
               directe                                5.000.000
    -3.000.000                       2.000.000                         2.000.000
0901             CONTRIBUTII                        420.000.000
                                   420.000.000                       420.000.000
     04         Contributia pentru pensia
                suplimentara                        420.000.000
                                   420.000.000                       420.000.000
1300            A2. IMPOZITE INDIRECTE           82.554.000.000
   500.000.000                  83.054.000.000                    83.054.000.000
1301             TAXA PE VALOAREA ADAUGATA       47.447.000.000
 2.812.000.000                  50.259.000.000                    50.259.000.000
1401             ACCIZE SI IMPOZIT PE
                 CIRCULATIE                      23.391.000.000
-2.324.000.000                  21.067.000.000                    21.067.000.000
     01        Accize                            21.213.000.000
-2.192.000.000                  19.021.000.000                    19.021.000.000
     02        Impozitul pe titeiul din
               productia interna si gazele
               naturale                           2.028.000.000
  -179.000.000                   1.849.000.000                     1.849.000.000
     03        Taxe de autorizare pentru
               comercializarea alcoolului,
               bauturilor alcoolice,
               produselor din tutun si a
               cafelei                              150.000.000
    47.000.000                     197.000.000                       197.000.000
1601             TAXE VAMALE                      8.584.000.000
    44.000.000                   8.628.000.000                     8.628.000.000
     01        Taxe vamale de la persoane
               juridice                           8.524.000.000
     4.000.000                   8.528.000.000                     8.528.000.000
     02        Taxe vamale si alte venituri
               incasate de la persoane fizice
               prin unitatile vamale                 60.000.000
    40.000.000                     100.000.000                       100.000.000
1701             ALTE IMPOZITE INDIRECTE          3.132.000.000
   -32.000.000                   3.100.000.000                     3.100.000.000
     01        Taxe pentru jocurile de noroc        200.000.000
                                   200.000.000                       200.000.000
     02        Majorari si penalitati de
               intarziere pentru venituri
               nevarsate la termen                    6.000.000
    -5.000.000                       1.000.000                         1.000.000
     03        Taxe si tarife pentru
               eliberarea de licente si
               autorizatii de functionare           700.000.000
   -70.000.000                     630.000.000                       630.000.000
     04        Taxa pentru activitatea de
               prospectiune, explorare si
               exploatare a resurselor
               minerale                             900.000.000
                                   900.000.000                       900.000.000
     10        Taxe judiciare de timbru             600.000.000
                                   600.000.000                       600.000.000
     11        Taxe de timbru pentru
               contestatiile si plangerile
               asupra sumelor constatate si
               aplicate prin acte de control
               sau de impunere                       70.000.000
     2.000.000                      72.000.000                        72.000.000
     12        Taxe de timbru pentru
               activitatea notariala                590.000.000
    40.000.000                     630.000.000                       630.000.000
     13        Taxe extrajudiciare de timbru          6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
     15        Amenzi judiciare                      15.000.000
    -2.000.000                      13.000.000                        13.000.000
     16        Venituri din recuperarea
               cheltuielilor judiciare
               avansate de stat                      25.000.000
     3.000.000                      28.000.000                        28.000.000
     30        Alte incasari din impozite
               indirecte                             20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
1900             B. VENITURI NEFISCALE            5.171.100.000
   157.000.000                   5.328.100.000                     5.328.100.000
2001             VARSAMINTE DIN PROFITUL NET
                 AL REGIILOR AUTONOME               750.000.000
   -75.000.000                     675.000.000                       675.000.000
2101             VARSAMINTE DE LA
                 INSTITUTIILE PUBLICE             1.059.100.000
    89.000.000                   1.148.100.000                     1.148.100.000
     01        Taxe de metrologie                       100.000
                                       100.000                           100.000
     03        Taxe pentru prestatiile
               efectuate si pentru eliberarea
               autorizatiilor de transport in
               trafic international                  10.000.000
    -2.000.000                       8.000.000                         8.000.000
     04        Taxe consulare                       700.000.000
    50.000.000                     750.000.000                       750.000.000
     05        Taxe pentru analize efectuate
               de laboratoare, altele decat
               cele sanitare, de pe langa
               institutii                            15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     09        Veniturile circumscriptiilor,
               laboratoarelor si
               dispensarelor veterinare               2.000.000
    -2.000.000
     10        Taxe si alte venituri din
               protectia mediului                     1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
     12        Varsaminte din
               disponibilitatile
               institutiilor publice si
               activitatilor autofinantate            1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
     13        Varsaminte din veniturile
               institutiilor publice si
               activitatilor autofinantate           30.000.000
    -7.000.000                      23.000.000                        23.000.000
     30        Alte venituri de la
               institutiile publice                 300.000.000
    50.000.000                     350.000.000                       350.000.000
2201             DIVERSE VENITURI                 3.362.000.000
   143.000.000                   3.505.000.000                     3.505.000.000
     01        Venituri din aplicarea
               prescriptiei extinctive               50.000.000
    30.000.000                      80.000.000                        80.000.000
     03        Venituri din amenzi si alte
               sanctiuni aplicate, potrivit
               dispozitiilor legale                 500.000.000
   185.000.000                     685.000.000                       685.000.000
     04        Incasari din cota retinuta
               conform Codului penal                  1.000.000
     1.000.000                       2.000.000                         2.000.000
     05        Restituiri de fonduri din
               finantarea bugetara a anilor
               precedenti                           500.000.000
  -105.000.000                      395.000.000                      395.000.000
     07        Venituri din concesiuni            1.950.000.000
    23.000.000                   1.973.000.000                     1.973.000.000
     09        Incasarea dobanzilor aferente
               ratelor lunare din vanzarea
               locuintelor construite din
               fondurile statului                    10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
     12        Incasari din valorificarea
               bunurilor confiscate,
               abandonate si alte sume
               constatate o data cu
               confiscarea potrivit legii           200.000.000
                                   200.000.000                       200.000.000
     16        Venituri realizate din
               incasarea debitelor
               evidentiate in bilanturile de
               lichidare a patrimoniului
               fostelor cooperative agricole
               de productie                           1.000.000
    -1.000.000
     30        Incasari din alte surse              150.000.000
    10.000.000                     160.000.000                       160.000.000
3000            II. VENITURI DIN CAPITAL            110.000.000
     4.000.000                     114.000.000                       114.000.000
3001                VENITURI DIN VALORIFICAREA
                    UNOR BUNURI ALE STATULUI        110.000.000
     4.000.000                     114.000.000                       114.000.000
     01        Venituri din valorificarea
               unor bunuri ale institutiilor
               publice                              100.000.000
                                   100.000.000                       100.000.000
     02        Venituri din valorificarea
               stocurilor de la rezervele
               materiale nationale si de
               mobilizare                            10.000.000
     4.000.000                      14.000.000                        14.000.000
4000             VII. DONATII SI SPONSORIZARI       272.834.000
   -29.834.000                     243.000.000                       243.000.000
4001                  DONATII SI SPONSORIZARI       272.834.000
   -29.834.000                     243.000.000                       243.000.000
     01        Donatii                              272.834.000
   -29.834.000                     243.000.000                       243.000.000
4200             VIII. INCASARI DIN
                 RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR
                 ACORDATE                           155.000.000
     6.400.000                     161.400.000                       161.400.000
4201              INCASARI DIN RAMBURSAREA
                  IMPRUMUTURILOR ACORDATE           155.000.000
     6.400.000                     161.400.000                       161.400.000
     09         Incasari din rambursarea
                imprumuturilor acordate pentru
                acoperirea arieratelor catre
                RENEL si ROMGAZ                     150.000.000
     3.000.000                     153.000.000                       153.000.000
     10         Incasari din rambursarea
                imprumuturilor din fondul de
                redresare financiara                  5.000.000
     3.400.000                       8.400.000                         8.400.000
5001            II. CHELTUIELI - TOTAL          154.861.859.000   11.305.431.485 -1.060.791.974    -25.265.721  153.801.067.026   11.280.165.764  165.081.232.790
     01           CHELTUIELI CURENTE            140.236.749.518    5.061.297.098
  -678.484.927     32.523.582  139.558.264.591    5.093.820.680  144.652.085.271
     02            CHELTUIELI DE PERSONAL        35.602.380.015       15.659.960
   195.217.862        237.961   35.797.597.877       15.897.921   35.813.495.798
     20            CHELTUIELI MATERIALE SI
                   SERVICII                      13.392.898.281      136.756.338
   459.844.749     11.291.342   13.852.743.030      148.047.680   14.000.790.710
     34            SUBVENTII                      6.931.699.705       17.280.000
  -140.714.000                   6.790.985.705       17.280.000    6.808.265.705
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             3.227.297.360
    17.280.000     84.186.000    3.311.483.360       17.280.000    3.328.763.360
         35 02      Subventii pe produse si
                    activitati                    2.299.642.027
   -74.900.000                   2.224.742.027                     2.224.742.027
         35 03      Subventii pentru
                    acoperirea diferentelor de
                    pret si tarif                 1.404.760.318
  -150.000.000                   1.254.760.318                     1.254.760.318
         36      PRIME                            1.025.300.000
  -250.000.000                     775.300.000                       775.300.000
         38      TRANSFERURI                     37.526.537.467    4.891.600.800
   344.898.041     20.994.279   37.871.435.508    4.912.595.079   42.784.030.587
         39       Transferuri consolidabile       4.427.158.963
    96.195.330                   4.523.354.293                     4.523.354.293
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
  -200.000.000                   1.100.000.000                     1.100.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de
                   stat                             836.106.603
   313.100.000                   1.149.206.603                     1.149.206.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului           673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen      124.300.360
   -16.904.670                     107.395.690                       107.395.690
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a
                   satelor                          692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 19     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru constructii
                   de locuinte                      571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile    33.099.378.504    4.891.600.800
   248.702.711     20.994.279   33.348.081.215    4.912.595.079   38.260.676.294
         40 01     Locuinte                         447.000.000
    12.000.000                     459.000.000                       459.000.000
         40 02     Burse                            722.998.969
                                   722.998.969                       722.998.969
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
   300.869.000                   4.286.669.620                     4.286.669.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.967.928.393
   189.400.000                   5.157.328.393                     5.157.328.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                     16.000.000                       16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                       9.634.392
                                      9.634.392                        9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         309.351.831
   -12.932.726                     296.419.105                       296.419.105
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor bancare
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale               1.015.000
    -1.000.000                           15.000                           15.000
         40 15     Plati compensatorii              258.204.058
   -49.008.515                     209.195.543                       209.195.543
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             111.586.553
                                   111.586.553                       111.586.553
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                         166.702.878
                                   166.702.878                       166.702.878
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                          44.611.171
                                    44.611.171                        44.611.171
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        700.000.000        2.527.200
  -590.000.000                     110.000.000        2.527.200      112.527.200
         40 22     Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor           360.000.000       52.358.400
                                   360.000.000       52.358.400      412.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           380.000.000
    70.000.000                     450.000.000                       450.000.000
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
   179.240.000                   4.029.240.000                     4.029.240.000
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       365.388.829
                                   365.388.829                       365.388.829
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de
                   dezvoltare sociala                30.000.000       79.920.000
     3.300.000     38.550.000       33.300.000      118.470.000      151.770.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor legale    222.174.540
   -92.000.000                     130.174.540                       130.174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.220.000
                                     3.220.000                         3.220.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti
                   peste hotare                       4.500.000
                                     4.500.000                         4.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       17.100.000
                                    17.100.000                        17.100.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul
                   Campaniei europene pentru
                   combaterea rasismului,
                   xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               24.000.000
                                    24.000.000                        24.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii             18.967.525
                                    18.967.525                        18.967.525
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate         561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 45     Programe pentru tineret           19.000.000
                                    19.000.000                        19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                    103.800.000
   -20.000.000                      83.800.000                        83.800.000
         40 47     Cadastru imobiliar                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 48     Meteorologie si hidrologie        81.132.600
     7.500.000                      88.632.600                        88.632.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                   137.971.938
   -72.300.000                      65.671.938                       65.671.938
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.930.600.000
   -21.207.600                   4.909.392.400                     4.909.392.400
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 2.029.395.751    4.707.115.200
   -43.873.738    -17.555.721    1.985.522.013    4.689.559.479    6.675.081.492
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        765.362.873
   256.200.000                   1.021.562.873                     1.021.562.873
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea Fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate
                   studentilor                        3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        57.865.000
                                    57.865.000                        57.865.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      704.616.791
     5.000.000                     709.616.791                       709.616.791
         40 61     Sustinerea cultelor              267.800.000
   -25.000.000                     242.800.000                       242.800.000
         40 62     Stimularea exporturilor          700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             428.943.683
    16.400.000                     445.343.683                       445.343.683
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            405.739.400       45.360.000
                                    405.739.400      45.360.000      451.099.400
         40 72     Finantarea programelor
                   experimentale pentru
                   reforma bugetara                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 75     Contributia statului care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                         3.589.380
                                      3.589.380                        3.589.380
         40 78     Transferuri pentru
                   executarea lucrarilor de
                   consolidare la Palatul de
                   Justitie                          10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         40 79     Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                      122.200.000
                                   122.200.000                       122.200.000
         40 80     Alte transferuri                 224.030.175        4.320.000
    -1.000.000                     223.030.175        4.320.000      227.350.175
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
   -50.000.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    93.771.000
                                    93.771.000                        93.771.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul Revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          400.000.000
   207.800.000                     607.800.000                       607.800.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                       100.000                           100.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         17.383.710
   -17.183.710                         200.000                           200.000
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
    -3.500.000                       2.500.000                         2.500.000
         49       DOBANZI                        45.424.727.612
-1.346.841.579                  44.077.886.033                    44.077.886.033
         60       REZERVE                           333.206.438
    59.110.000                     392.316.438                       392.316.438
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL             5.142.919.944    6.244.134.387
    43.660.552    -57.789.303    5.186.580.496    6.186.345.084   11.372.925.580
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                 36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         80 02     Imprumuturi acordate pentru
                   finalizarea unor obiective
                   aprobate prin conventii
                   bilaterale si acorduri
                   interguvernamentale               36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
         80 05     Imprumuturi acordate
                   persoanelor care beneficiaza
                   de statutul de refugiat si
                   sunt lipsite de mijloace de
                   existenta                            550.000
                                       550.000                           550.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           9.445.239.538
  -425.967.599                   9.019.271.939                     9.019.271.939
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           9.445.239.538
  -425.967.599                   9.019.271.939                     9.019.271.939
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                         6.546.674.863
  -216.835.415                   6.329.839.448                     6.329.839.448
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                      2.898.564.675
  -209.132.184                   2.689.432.491                     2.689.432.491
5100             Partea I - SERVICII PUBLICE
                 GENERALE                         8.326.512.286      187.855.736
    20.166.638    -25.265.721    8.346.678.924      162.590.015    8.509.268.939
5101           AUTORITATI PUBLICE                 8.326.512.286      187.855.736
    20.166.638    -25.265.721    8.346.678.924      162.590.015    8.509.268.939
         01     CHELTUIELI CURENTE                7.206.382.779      106.008.701
   -19.533.362    -17.555.721    7.186.849.417       88.452.980    7.275.302.397
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           4.780.293.808          216.000
    -8.375.239                   4.771.918.569          216.000    4.772.134.569
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.063.906.285       15.958.301
    -3.830.000                   2.060.076.285       15.958.301    2.076.034.586
         34      SUBVENTII                           26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         38      TRANSFERURI                        335.499.586       89.834.400
    -7.328.123    -17.555.721      328.171.463       72.278.679      400.450.142
         40      Transferuri neconsolidabile        335.499.586       89.834.400
    -7.328.123    -17.555.721      328.171.463       72.278.679      400.450.142
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         226.565.746
    -6.799.098                     219.766.648                       219.766.648
         40 41     Asociatii si fundatii                395.525
                                       395.525                           395.525
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    95.538.315       89.834.400
      -529.025    -17.555.721       95.009.290       72.278.679      167.287.969
         40 72     Finantarea programelor
                   experimentale pentru
                   reforma bugetara                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 78     Transferuri pentru
                   executarea lucrarilor de
                   consolidare la Palatul de
                   Justitie                          10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               701.620.141       81.847.035
    41.500.000     -7.710.000      743.120.141       74.137.035      817.257.176
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             418.509.366
    -1.800.000                     416.709.366                       416.709.366
         85     Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite              418.509.366
    -1.800.000                     416.709.366                       416.709.366
         85 01   Rambursari de credite externe      265.561.963
    -1.800.000                     263.761.963                       263.761.963
         85 02   Plati de dobanzi si
                 comisioane                         152.947.403
                                   152.947.403                       152.947.403
     01        Presedintia Romaniei                  67.689.025
                                    67.689.025                        67.689.025
     02        Autoritati legislative               784.295.582
   -21.759.337                     762.536.245                       762.536.245
     03        Autoritati judecatoresti           2.725.861.142
    14.600.000                   2.740.461.142                     2.740.461.142
     04        Alte organe ale autoritatilor
               publice                              376.232.927
    -5.874.025                     370.358.902                       370.358.902
     05        Autoritati executive               4.372.433.610      187.855.736
    33.200.000    -25.265.721    4.405.633.610      162.590.015    4.568.223.625
5400            Partea a II-a - APARARE,
                ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                NATIONALA                        27.597.532.927    2.767.793.324
   450.159.501                  28.047.692.428    2.767.793.324   30.815.485.752
         01     CHELTUIELI CURENTE               22.211.529.355
   533.804.501                  22.745.333.856                    22.745.333.856
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          13.433.138.247
   207.500.000                  13.640.638.247                    13.640.638.247
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         6.566.847.846
   389.614.650                   6.956.462.496                     6.956.462.496
         34      SUBVENTII                        1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         38      TRANSFERURI                        619.863.453
   -63.310.149                     556.553.304                       556.553.304
         39       Transferuri consolidabile         185.046.560
   -16.904.670                     168.141.890                       168.141.890
         39 10    Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen       122.330.560
   -16.904.670                     105.425.890                       105.425.890
         39 11    Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care executa o
                  pedeapsa privativa de
                  libertate sau arest
                  preventiv                         62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         40       Transferuri neconsolidabile       434.816.893
   -46.405.479                     388.411.414                       388.411.414
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            3.616.652
      -336.964                       3.279.688                         3.279.688
         40 15    Plati compensatorii               232.092.810
   -46.068.515                     186.024.295                       186.024.295
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                      3.474.100
                                     3.474.100                         3.474.100
         40 60    Transferuri pentru actiuni
                  de sanatate                       195.238.791
                                   195.238.791                       195.238.791
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               913.265.570    2.767.793.324
   -30.000.000                     883.265.570    2.767.793.324    3.651.058.894
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           4.472.738.002
   -53.645.000                   4.419.093.002                     4.419.093.002
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           4.472.738.002
   -53.645.000                   4.419.093.002                     4.419.093.002
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                         3.777.214.834
    -1.345.000                   3.775.869.834                     3.775.869.834
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        695.523.168
   -52.300.000                     643.223.168                       643.223.168
5401           APARARE NATIONALA                 13.789.935.129    1.704.351.020
   293.689.851                  14.083.624.980    1.704.351.020   15.787.976.000
         01     CHELTUIELI CURENTE                9.225.495.040
   373.689.851                   9.599.184.891                     9.599.184.891
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           5.851.141.600
   130.000.000                   5.981.141.600                     5.981.141.600
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.943.962.656
   307.000.000                   3.250.962.656                     3.250.962.656
         38      TRANSFERURI                        430.390.784
   -63.310.149                     367.080.635                       367.080.635
         39       Transferuri consolidabile          69.956.000
   -16.904.670                      53.051.330                        53.051.330
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       69.956.000
   -16.904.670                      53.051.330                        53.051.330
         40      Transferuri neconsolidabile        360.434.784
   -46.405.479                     314.029.305                       314.029.305
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            1.050.974
      -336.964                         714.010                           714.010
        40 15     Plati compensatorii               232.092.810
   -46.068.515                     186.024.295                       186.024.295
        40 60     Transferuri pentru actiuni
                  de sanatate                       127.291.000
                                   127.291.000                       127.291.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                496.832.089    1.704.351.020
   -30.000.000                     466.832.089    1.704.351.020    2.171.183.109
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            4.067.608.000
   -50.000.000                   4.017.608.000                     4.017.608.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          4.067.608.000
   -50.000.000                   4.017.608.000                     4.017.608.000
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        3.464.968.000
                                 3.464.968.000                     3.464.968.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       602.640.000
   -50.000.000                     552.640.000                       552.640.000
     01           Administratie centrala            307.015.248
                                   307.015.248                       307.015.248
     02           Aparare nationala si
                  operatiuni de mentinere a
                  pacii                           8.842.147.449    1.704.351.020
   357.000.000                   9.199.147.449    1.704.351.020   10.903.498.469
     03           Actiuni de integrare
                  euroatlantica si pentru
                  constituirea fortei de
                  reactie rapida                  4.310.813.920
                                 4.310.813.920                     4.310.813.920
     04           Parteneriat pentru pace            91.727.550
                                    91.727.550                        91.727.550
     05           Plati compensatorii               238.230.962
   -63.310.149                     174.920.813                       174.920.813
5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
               NATIONALA                         13.807.597.798    1.063.442.304
   156.469.650                  13.964.067.448    1.063.442.304   15.027.509.752
         01    CHELTUIELI CURENTE                12.986.034.315
   160.114.650                  13.146.148.965                    13.146.148.965
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           7.581.996.647
    77.500.000                   7.659.496.647                     7.659.496.647
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         3.622.885.190
    82.614.650                   3.705.499.840                     3.705.499.840
         34      SUBVENTII                        1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         38      TRANSFERURI                        189.472.669
                                   189.472.669                       189.472.669
         39       Transferuri consolidabile         115.090.560
                                   115.090.560                       115.090.560
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       52.374.560
                                    52.374.560                        52.374.560
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         40      Transferuri neconsolidabile         74.382.109
                                    74.382.109                        74.382.109
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           2.565.678
                                     2.565.678                         2.565.678
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                               174.540
                                       174.540                           174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                     220.000
                                       220.000                           220.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     3.474.100
                                     3.474.100                         3.474.100
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       67.947.791
                                    67.947.791                        67.947.791
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                416.433.481    1.063.442.304
                                   416.433.481    1.063.442.304    1.479.875.785
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              405.130.002
    -3.645.000                     401.485.002                       401.485.002
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            405.130.002
    -3.645.000                     401.485.002                       401.485.002
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                          312.246.834
    -1.345.000                     310.901.834                       310.901.834
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        92.883.168
    -2.300.000                      90.583.168                        90.583.168
     01        Administratie centrala               216.779.408
                                   216.779.408                       216.779.408
     02        Politie                            4.161.315.917       82.154.304
    40.000.000                   4.201.315.917       82.154.304    4.283.470.221
     03        Protectie si paza contra
               incendiilor                          742.586.283
    15.000.000                     757.586.283                       757.586.283
     04        Paza si supravegherea
               frontierei                         1.385.328.024
    15.000.000                   1.400.328.024                     1.400.328.024
     05        Jandarmerie                        1.966.090.503
    30.000.000                   1.996.090.503                     1.996.090.503
     06        Siguranta nationala                3.211.095.549      981.288.000
    14.969.650                   3.226.065.199      981.288.000    4.207.353.199
     07        Penitenciare                       1.689.239.809
                                 1.689.239.809                     1.689.239.809
     50        Alte institutii si actiuni
               privind ordinea publica si
               siguranta nationala                  435.162.305
    41.500.000                     476.662.305                       476.662.305
5700             Partea a III-a - CHELTUIELI
                 SOCIAL-CULTURALE                38.099.634.120    1.911.729.625
   549.506.023    -27.020.697   38.649.140.143    1.884.708.928   40.533.849.071
         01    CHELTUIELI CURENTE                36.039.376.225      332.801.997
   640.022.322     11.529.303   36.679.398.547      344.331.300   37.023.729.847
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          15.398.504.569       15.443.960
    -3.000.000        237.961   15.395.504.569       15.681.921   15.411.186.490
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.677.109.328      120.798.037
   109.316.299     11.291.342    2.786.425.627      132.089.379    2.918.515.006
         34      SUBVENTII                        1.550.635.141
    84.086.000                   1.634.721.141                     1.634.721.141
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             1.550.635.141
    84.086.000                   1.634.721.141                     1.634.721.141
         38      TRANSFERURI                     16.413.127.187      196.560.000
   449.620.023                  16.862.747.210      196.560.000   17.059.307.210
         39       Transferuri consolidabile         123.634.800
                                   123.634.800                       123.634.800
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.234.800
                                     1.234.800                         1.234.800
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         40      Transferuri neconsolidabile     16.289.492.387      196.560.000
   449.620.023                  16.739.112.410      196.560.000   16.935.672.410
         40 02     Burse                            722.998.969
                                   722.998.969                       722.998.969
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
   300.869.000                   4.286.669.620                     4.286.669.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.967.928.393
   189.400.000                   5.157.328.393                     5.157.328.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                       9.634.392
                                     9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          29.845.109
    -4.796.664                      25.048.445                        25.048.445
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                                15.000
                                        15.000                            15.000
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             4.500.000
                                     4.500.000                         4.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       17.100.000
                                    17.100.000                        17.100.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    6.000.000
                                      6.000.000                        6.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul Campaniei
                   europene pentru combaterea
                   rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               24.000.000
                                    24.000.000                        24.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii             18.572.000
                                    18.572.000                        18.572.000
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate         561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 45     Programe pentru tineret           19.000.000
                                    19.000.000                        19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                    103.800.000
   -20.000.000                      83.800.000                        83.800.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   264.309.651      151.200.000
    -8.752.313                     255.557.338      151.200.000      406.757.338
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate studentilor       3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      509.378.000
     5.000.000                     514.378.000                       514.378.000
         40 61     Sustinerea cultelor              267.800.000
   -25.000.000                     242.800.000                       242.800.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             428.943.683
    16.400.000                     445.343.683                       445.343.683
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            405.739.400       45.360.000
                                   405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 75     Contributia statului care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                         3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 79     Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                      122.200.000
                                   122.200.000                       122.200.000
         40 80     Alte transferuri                   1.998.775
                                     1.998.775                         1.998.775
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul Revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                       100.000                           100.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
    -3.500.000                       2.500.000                         2.500.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                721.819.481    1.578.927.628
    36.753.000    -38.550.000      758.572.481    1.540.377.628    2.298.950.109
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            1.338.438.414
  -127.269.299                   1.211.169.115                     1.211.169.115
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          1.338.438.414
  -127.269.299                   1.211.169.115                     1.211.169.115
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                          864.203.133
   -92.560.988                     771.642.145                       771.642.145
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       474.235.281
   -34.708.311                     439.526.970                       439.526.970
5701           INVATAMANT                        20.173.666.359      427.680.000
   124.569.299                  20.298.235.658      427.680.000   20.725.915.658
         01     CHELTUIELI CURENTE               19.776.747.296      246.240.000
   112.569.299                  19.889.316.595      246.240.000   20.135.556.595
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          14.519.326.777       15.443.960
    -3.200.000                  14.516.126.777       15.443.960   14.531.570.737
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.148.569.466       79.596.040
   106.769.299                   1.255.338.765       79.596.040    1.334.934.805
         34      SUBVENTII                          449.524.786
    21.000.000                     470.524.786                       470.524.786
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice               449.524.786
    21.000.000                     470.524.786                       470.524.786
         38      TRANSFERURI                      3.659.326.267      151.200.000
   -12.000.000                   3.647.326.267      151.200.000    3.798.526.267
         39       Transferuri consolidabile           1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         40       Transferuri neconsolidabile     3.658.150.267      151.200.000
   -12.000.000                   3.646.150.267      151.200.000    3.797.350.267
         40 02     Burse                            722.998.969
                                   722.998.969                       722.998.969
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   229.257.716      151.200.000
   -12.000.000                     217.257.716      151.200.000      368.457.716
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate
                   studentilor                        3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                               1.499.807
                                     1.499.807                         1.499.807
         40 80     Alte transferuri                   1.393.775
                                     1.393.775                         1.393.775
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               276.974.263      181.440.000
    12.000.000                     288.974.263      181.440.000      470.414.263
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             119.944.800
                                   119.944.800                       119.944.800
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            119.944.800
                                   119.944.800                       119.944.800
         85 01      Rambursari de credite
                    externe                          42.660.000
                                    42.660.000                        42.660.000
         85 02      Plati de dobanzi si
                    comisioane                       77.284.800
                                    77.284.800                        77.284.800
     01           Administratie centrala             47.304.295
                                    47.304.295                        47.304.295
     02           Invatamant prescolar              978.872.351
       -43.472                     978.828.879                       978.828.879
     03           Invatamant primar si
                  gimnazial                       7.233.862.290      199.065.630
                                 7.233.862.290      199.065.630    7.432.927.920
     04           Invatamant liceal               3.654.652.479       77.414.370
     3.680.063                   3.658.332.542       77.414.370    3.735.746.912
     05           Invatamant profesional            372.171.330
                                   372.171.330                       372.171.330
     06           Invatamant postliceal              98.000.000
                                    98.000.000                        98.000.000
     08           Invatamant special                857.480.593
    50.000.000                     907.480.593                       907.480.593
     09           Invatamant superior             3.990.685.003      151.200.000
    28.590.103                   4.019.275.106      151.200.000    4.170.475.106
     10           Biblioteci centrale,
                  universitare si pedagogice        182.929.840
                                   182.929.840                       182.929.840
     14           Internate, camine si cantine
                  pentru elevi si studenti          296.166.620
    30.000.000                     326.166.620                       326.166.620
     25           Servicii publice
                  descentralizate                   856.312.270
                                   856.312.270                       856.312.270
     50           Alte institutii si actiuni
                  de invatamant                   1.605.229.288
    12.342.605                   1.617.571.893                     1.617.571.893
5801           SANATATE                           3.894.086.165    1.387.929.600
  -131.532.276    -38.550.000    3.762.553.889    1.349.379.600    5.111.933.489
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.338.509.090
    -4.262.977                   2.334.246.113                     2.334.246.113
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             642.899.463
       200.000                     643.099.463                       643.099.463
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           467.036.342
      -700.000                     466.336.342                       466.336.342
         34      SUBVENTII                           13.965.000
    -1.465.000                      12.500.000                        12.500.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 13.965.000
    -1.465.000                      12.500.000                        12.500.000
         38      TRANSFERURI                      1.214.608.285
    -2.297.977                   1.212.310.308                     1.212.310.308
         39       Transferuri consolidabile               5.880
                                         5.880                             5.880
         39 10    Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen             5.880
                                         5.880                             5.880
         40       Transferuri neconsolidabile     1.214.602.405
    -2.297.977                   1.212.304.428                     1.212.304.428
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.072.759
    -1.196.664                       9.876.095                         9.876.095
         40 44     Programe pentru sanatate         561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    10.251.646
    -6.101.313                       4.150.333                         4.150.333
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      509.378.000
     5.000.000                     514.378.000                       514.378.000
         40 79     Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                      122.200.000
                                   122.200.000                        122.200.00
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               350.212.866    1.387.929.600
                  -38.550.000      350.212.866    1.349.379.600    1.699.592.466
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           1.205.364.209
  -127.269.299                   1.078.094.910                     1.078.094.910
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          1.205.364.209
  -127.269.299                   1.078.094.910                     1.078.094.910
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                          818.819.160
   -92.560.988                     726.258.172                       726.258.172
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       386.545.049
   -34.708.311                     351.836.738                       351.836.738
     01           Administratie centrala            278.986.326
    -9.262.977                     269.723.349                       269.723.349
     03           Spitale                           731.414.306    1.387.929.600
  -122.269.299    -38.550.000      609.145.007    1.349.379.600    1.958.524.607
     04           Sanatorii de recuperare si
                  balneare                           10.837.713
       200.000                      11.037.713                        11.037.713
     05           Crese                              46.021.243
                                    46.021.243                        46.021.243
     07           Centre de transfuzii
                  sanguine                          190.000.000
                                   190.000.000                       190.000.000
     09           Centre de sanatate                 68.657.387
       500.000                      69.157.387                        69.157.387
     25           Servicii publice
                  descentralizate                 1.602.784.523
      -700.000                   1.602.084.523                     1.602.084.523
     50           Alte institutii si actiuni
                  sanitare                          965.384.667
                                   965.384.667                       965.384.667
5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
               PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI
               DE TINERET                         3.025.391.172       32.400.000
    69.500.000                   3.094.891.172       32.400.000    3.127.291.172
         01     CHELTUIELI CURENTE               2.954.257.410        30.132.000
    44.747.000                   2.999.004.410      30.132.000     3.029.136.410
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL            110.850.644
                                   110.850.644                       110.850.644
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           764.797.364       30.132.000
     3.047.000                     767.844.364       30.132.000      797.976.364
         34      SUBVENTII                        1.079.585.587
    64.551.000                   1.144.136.587                     1.144.136.587
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             1.079.585.587
    64.551.000                   1.144.136.587                     1.144.136.587
         38      TRANSFERURI                        999.023.815
   -22.851.000                    -976.172.815                       976.172.815
         39       Transferuri consolidabile              52.920
                                        52.920                            52.920
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          52.920
                                        52.920                            52.920
         40       Transferuri neconsolidabile       998.970.895
   -22.851.000                     976.119.895                       976.119.895
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          16.345.950
    -3.600.000                      12.745.950                        12.745.950
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                                15.000
                                        15.000                            15.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             4.500.000
                                     4.500.000                         4.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale
                   acestora                          17.100.000
                                    17.100.000                        17.100.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul
                   Campaniei europene pentru
                   combaterea rasismului,
                   xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               24.000.000
                                    24.000.000                        24.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 45     Programe pentru tineret           19.000.000
                                    19.000.000                        19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                    103.800.000
   -20.000.000                      83.800.000                        83.800.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    19.476.689
     9.349.000                      28.825.689                        28.825.689
         40 61     Sustinerea cultelor              267.800.000
   -25.000.000                     242.800.000                       242.800.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             427.443.876
    16.400.000                     443.843.876                       443.843.876
         40 75     Contributia statului care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                         3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul Revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                       100.000                           100.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                69.395.362        2.268.000
    24.753.000                      94.148.362        2.268.000       96.416.362
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
     01           Administratie centrala             83.430.254
     8.249.000                      91.679.254                        91.679.254
     02           Biblioteci publice nationale       38.500.000
                                    38.500 000                        38.500.000
     04           Muzee                             171.207.171
    35.038.431                     206.245.602                       206.245.602
     05           Teatre si institutii
                  profesioniste de spectacole
                  si concerte                       230.149.528
    25.262.813                     255.412.341                       255.412.341
     15           Culte religioase                  698.833.256
    -8.600.000                     690.233.256                       690.233.256
     20           Activitatea sportiva              716.010.558
   -19.326.144                     696.684.414                       696.684.414
     21           Activitatea de tineret             24.228.250
    24.500.000                      48.728.250                        48.728.250
     25           Servicii publice
                  descentralizate                    50.052.338
                                    50.052.338                        50.052.338
     50           Alte institutii si actiuni
                  privind cultura, religia si
                  activitatea sportiva si de
                  tineret                         1.012.979.817       32.400.000
     4.375.900                   1.017.355.717       32.400.000    1.049.755.717
6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
               PENSII, AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII                      11.006.490.424       63.720.025
   486.969.000     11.529.303   11.493.459.424       75.249.328   11.568.708.752
         01     CHELTUIELI CURENTE               10.969.862.429       56.429.997
   486.969.000     11.529.303   11.456.831.429       67.959.300   11.524.790.729
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             125.427.685
                      237.961      125.427.685          237.961      125.665.646
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           296.706.156       11.069.997
       200.000     11.291.342      296.906.156       22.361.339      319.267.495
         34      SUBVENTII                            7.559.768
                                     7.559.768                         7.559.768
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                 7.559.768
                                     7.559.768                         7.559.768
         38      TRANSFERURI                     10.540.168.820       45.360.000
  486.769.000                   11.026.937.820       45.360.000   11.072.297.820
         39       Transferuri consolidabile         122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile    10.417.768.820       45.360.000
   486.769.000                  10.904.537.820       45.360.000   10.949.897.820
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
   300.869.000                   4.286.669.620                     4.286.669.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.967.928.393
   189.400.000                   5.157.328.393                     5.157.328.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                       9.634.392
                                     9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           2.426.400
                                     2.426.400                         2.426.400
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 41     Asociatii si fundatii             18.572.000
                                    18.572.000                        18.572.000
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     5.323.600
                                     5.323.600                         5.323.600
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            405.739.400       45.360.000
                                   405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 80     Alte transferuri                     605.000
                                       605.000                           605.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
    -3.500.000                       2.500.000                         2.500.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 25.236.990        7.290.028
                                    25.236.990        7.290.028       32.527.018
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                               11.391.005
                                    11.391.005                       11.391.005
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite             11.391.005
                                    11.391.005                        11.391.005
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                            2.723.973
                                     2.723.973                         2.723.973
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         8.667.032
                                     8.667.032                         8.667.032
     01           Administratie centrala             60.724.331        2.160.000
                                     60.724.33        2.160.000       62.884.331
     02           Camine de batrani si
                  pensionari                          2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
     08           Centre de primire a
                  minorilor                             800.000
                                       800.000                           800.000
     09           Ajutor social                      16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
     10           Plasament familial                138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
     15           Alocatia de stat pentru
                  copii                           3.985.800.620
   300.869.000                   4.286.669.620                     4.286.669.620
     17           Ajutoare pentru sotii de
                  militari in termen                    368.162
                                       368.162                           368.162
     18           Centre de primire, triere si
                  cazare a persoanelor
                  solicitante ale statutului
                  de refugiat                         3.901.220
                                     3.901.220                         3.901.220
     19           Alocatia suplimentara pentru
                  familiile cu copii                804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
     20           Pensii, ajutoare,
                  indemnizatii si sporuri
                  I.O.V.R., veterani de razboi
                  si pentru alte categorii de
                  beneficiari                     2.274.159.439
   178.500.000                   2.452.659.439                     2.452.659.439
     21           Pensii militari                 2.762.673.874
    11.100.000                   2.773.773.874                     2.773.773.874
     25           Servicii publice
                  descentralizate                   118.848.059       16.200.025
                   11.529.303      118.848.059       27.729.328      146.577.387
     29           Concediu platit pentru
                  cresterea copiilor pana la 2
                  ani                                 1.459.814
                                     1.459.814                         1.459.814
     50           Alte actiuni privind
                  asistenta sociala, alocatii,
                  pensii, ajutoare si
                  indemnizatii                      835.943.890       45.360.000
    -3.500.000                     832.443.890       45.360.000      877.803.890
6300            Partea a IV-a - SERVICII SI
                DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
                MEDIU SI APE                      3.154.788.962    1.684.476.000
  -167.769.650    -11.529.303    2.987.019.312    1.672.946.697    4.659.966.009
         01    CHELTUIELI CURENTE                 2.157.601.289    1.468.800.000
  -105.000.000                   2.052.601.289    1.468.800.000    3.521.401.289
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             139.537.207
                                   139.537.207                       139.537.207
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            35.018.210
    -4.000.000                      31.018.210                        31.018.210
         38      TRANSFERURI                      1.983.045.872    1.468.800.000
  -101.000.000                   1.882.045.872    1.468.800.000    3.350.845.872
         39 14    Program privind pietruirea
                  drumurilor comunale si
                  alimentarea cu apa a satelor      692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 19    Transferuri de la bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru constructii de
                  locuinte                          571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20    Transferuri de la bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru finantarea elaborarii
                  si/sau actualizarii
                  planurilor urbanistice
                  generale si a regulamentelor
                  locale de urbanism                 45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile       674.909.872    1.468.800.000
  -101.000.000                     573.909.872    1.468.800.000    2.042.709.872
         40 01    Locuinte                          447.000.000
    12.000.000                     459.000.000                       459.000.000
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            4.895.976
                                     4.895.976                         4.895.976
         40 13    Diferenta de dobanzi
                  aferenta creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale                1.000.000
    -1.000.000
         40 47    Cadastru imobiliar                 14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                    162.063.896    1.468.800.000
  -112.000.000                      50.063.896    1.468.800.000    1.518.863.896
         40 80    Alte transferuri                   17.200.000
                                    17.200.000                        17.200.000
         40 82    Transferuri pentru actiuni
                  de ecologizare                     28.750.000
                                    28.750.000                        28.750.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                728.915.673      215.676.000
    -1.069.650    -11.529.303      727.846.023      204.146.697      931.992.720
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              268.272.000
   -61.700.000                     206.572.000                       206.572.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            268.272.000
   -61.700.000                     206.572.000                       206.572.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       268.272.000
   -61.700.000                     206.572.000                       206.572.000
6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
               SI LOCUINTE                        2.327.525.494    1.468.800.000
  -164.769.650                   2.162.755.844    1.468.800.000    3.631.555.844
         01     CHELTUIELI CURENTE                1.969.922.977    1.468.800.000
  -102.000.000                   1.867.922.977    1.468.800.000    3.336.722.977
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              14.392.011
                                    14.392.011                        14.392.011
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                             6.090.070
    -1.000.000                       5.090.070                         5.090.070
         38      TRANSFERURI                      1.949.440.896    1.468.800.000
  -101.000.000                   1.848.440.896    1.468.800.000    3.317.240.896
         39       Transferuri consolidabile       1.308.136.000
                                 1.308.136.000                     1.308.136.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a
                   satelor                          692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 19     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru constructii
                   de locuinte                      571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile       641.304.896    1.468.800.000
  -101.000.000                     540.304.896    1.468.800.000    2.009.104.896
         40 01     Locuinte                         447.000.000
    12.000.000                     459.000.000                       459.000.000
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale              41.000
                                        41.000                            41.000
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                             1.000.000
    -1.000.000
         40 47     Cadastru imobiliar                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   162.063.896    1.468.800.000
  -112.000.000                      50.063.896    1.468.800.000    1.518.863.896
         40 80  Alte transferuri                     17.200.000
                                    17.200.000                        17.200.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 93.866.517
    -1.069.650                      92.796.867                        92.796.867
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              263.736.000
   -61.700.000                     202.036.000                       202.036.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             263.736.000
   -61.700.000                     202.036.000                       202.036.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        263.736.000
   -61.700.000                     202.036.000                       202.036.000
     01          Administratie centrala              20.863.818
    -1.000.000                      19.863.818                        19.863.818
     08          Locuinte                         1.112.525.780
     9.930.350                   1.122.456.130                     1.122.456.130
     50          Alte actiuni privind
                 dezvoltarea publica si
                 locuinte                         1.194.135.896    1.468.800.000
  -173.700.000                   1.020.435.896    1.468.800.000    2.489.235.896
6401           MEDIU SI APE                         827.263.468      215.676.000
    -3.000.000    -11.529.303      824.263.468      204.146.697    1.028.410.165
         01    CHELTUIELI CURENTE                   187.678.312
    -3.000.000                     184.678.312                       184.678.312
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             125.145.196
                                   125.145.196                       125.145.196
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            28.928.140
    -3.000.000                      25.928.140                        25.928.140
         38      TRANSFERURI                         33.604.976
                                    33.604.976                        33.604.976
         40       Transferuri neconsolidabile        33.604.976
                                    33.604.976                        33.604.976
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           4.854.976
                                     4.854.976                         4.854.976
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    28.750.000
                                    28.750.000                        28.750.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               635.049.156      215.676.000
                  -11.529.303      635.049.156      204.146.697      839.195.853
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
         85        Rambursari de credite
                   externe si plati de dobanzi
                   si comisioane la creditele
                   externe contractate de
                   ordonatorii de credite             4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
         85 02      Plati de dobanzi si
                    comisioane                        4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
     01            Dezvoltare surse de apa,
                   acumulari si amenajari
                   hidrotehnice                     526.877.640      205.676.000
    -3.000.000    -11.529.303      523.877.640      194.146.697      718.024.337
     02            Supravegherea si protectia
                   mediului, reducerea si
                   controlul poluarii               277.817.760       10.000.000
                                   277.817.760       10.000.000      287.817.760
     03            Prospectiuni geologice
                   privind sursele de apa               950.000
                                       950.000                           950.000
     04            Controlul activitatilor
                   nucleare                          21.618.068
                                    21.618.068                        21.618.068
6600            Partea a V-a - ACTIUNI
                ECONOMICE                        26.474.190.179    4.673.656.800
  -655.422.907                  25.818.767.272    4.673.656.800   30.492.424.072
         01    CHELTUIELI CURENTE                21.538.935.098    3.073.766.400
  -470.346.809                  21.068.588.289    3.073.766.400   24.142.354.689
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           1.248.229.048
      -706.899                   1.247.522.149                     1.247.522.149
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.176.427.751
   -37.256.200                   1.139.171.551                     1.139.171.551
         34      SUBVENTII                        3.669.606.991       17.280.000
  -224.900.000                   3.444.706.991       17.280.000    3.461.986.991
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 57.104.646        7.280.000
                                    57.104.646       17.280.000       74.384.646
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                      2.207.742.027
   -74.900.000                   2.132.842.027                     2.132.842.027
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si
                  tarif                           1.404.760.318
  -150.000.000                   1.254.760.318                     1.254.760.318
         36      PRIME                            1.025.300.000
  -250.000.000                     775.300.000                       775.300.000
         38      TRANSFERURI                     14.419.371.308    3.056.486.400
    42.516.290                  14.461.887.598    3.056.486.400   17.518.373.998
         40       Transferuri neconsolidabile    14.419.371.308    3.056.486.400
    42.516.290                  14.461.887.598    3.056.486.400   17.518.373.998
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          32.523.790
    -1.000.000                      31.523.790                        31.523.790
         40 15     Plati compensatorii               26.111.248
    -2.940.000                      23.171.248                        23.171.248
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                          44.611.171
                                    44.611.171                        44.611.171
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        700.000.000        2.527.200
  -590.000.000                     110.000.000        2.527.200      112.527.200
         40 22     Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor           360.000.000       52.358.400
                                   360.000.000       52.358.400      412.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           380.000.000
    70.000.000                     450.000.000                       450.000.000
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
   179.240.000                   4.029.240.000                     4.029.240.000
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       365.388.829
                                   365.388.829                       365.388.829
         40 48     Meteorologie si hidrologie        81.132.600
     7.500.000                      88.632.600                        88.632.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                    20.000.000
   -12.300.000                       7.700.000                         7.700.000
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.930.600.000
   -21.207.600                   4.909.392.400                     4.909.392.400
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 1.367.632.720    2.997.280.800
    77.407.600                   1.445.040.320    2.997.280.800    4.442.321.120
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        765.362.873
   256.200.000                   1.021.562.873                     1.021.562.873
         40 62     Stimularea exporturilor          700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 80     Alte transferuri                  58.979.000        4.320.000
    -1.000.000                      57.979.000        4.320.000       62.299.000
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
   -50.000.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    65.021.000
                                    65.021.000                        65.021.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          400.000.000
   207.800.000                     607.800.000                       607.800.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         17.383.710
   -17.183.710                         200.000                           200.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL              1.994.021.325    1.599.890.400
    -3.522.798                   1.990.498.527    1.599.890.400    3.590.388.927
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            2.941.233.756
  -181.553.300                   2.759.680.456                     2.759.680.456
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          2.941.233.756
  -181.553.300                   2.759.680.456                     2.759.680.456
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        1.639.694.933
  -121.129.427                   1.518.565.506                     1.518.565.506
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                     1.301.538.823
   -60.423.873                   1.241.114.950                     1.241.114.950
6601           INDUSTRIE                          4.447.645.795       56.678.400
   -45.753.300                   4.401.892.495       56.678.400    4.458.570.895
         01     CHELTUIELI CURENTE                3.540.771.895       56.678.400
   -61.800.000                   3.478.971.895       56.678.400    3.535.650.295
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             179.153.607
                                   179.153.607                       179.153.607
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           156.068.016
                                   156.068.016                       156.068.016
         34      SUBVENTII                        2.204.003.062
   -70.000.000                   2.134.003.062                     2.134.003.062
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                 6.475.000
                                     6.475.000                         6.475.000
         35 02     Subventii pe produse si
                   activitati                     2.195.900.000
   -70.000.000                   2.125.900.000                     2.125.900.000
         35 03     Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                              1.628.062
                                     1.628.062                         1.628.062
         38      TRANSFERURI                      1.001.547.210       56.678.400
     8.200.000                   1.009.747.210       56.678.400    1.066.425.610
         40       Transferuri neconsolidabile     1.001.547.210       56.678.400
     8.200.000                   1.009.747.210       56.678.400    1.066.425.610
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.124.000
                                    11.124.000                        11.124.000
         40 22     Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor           360.000.000       52.358.400
                                   360.000.000       52.358.400      412.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           380.000.000
    70.000.000                     450.000.000                       450.000.000
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                   117.971.938
   -60.000.000                      57.971.938                        57.971.938
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    18.590.343
    -1.800.000                      16.790.343                        16.790.343
         40 80     Alte transferuri                   2.979.000        4.320.000
                                     2.979.000        4.320.000        7.299.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    65.021.000
                                    65.021.000                        65.021.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                873.350.700
                                   873.350.700                       873.350.700
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                               33.523.200
    16.046.700                      49.569.900                        49.569.900
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite             33.523.200
    16.046.700                      49.569.900                        49.569.900
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                             7.473.600
    12.898.573                      20.372.173                        20.372.173
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         26.049.600
     3.148.127                      29.197.727                        29.197.727
     01           Administratie centrala            273.938.623       47.520.000
                                   273.938.623       47.520.000      321.458.623
     02           Prospectiuni si lucrari
                  geologice pentru
                  descoperirea de resurse
                  minerale                           89.000.000
                                    89.000.000                        89.000.000
     03           Combustibili minerali solizi    1.229.305.000
                                 1.229.305.000                     1.229.305.000
     06           Resurse minerale, altele
                  decat combustibili              1.896.074.000
                                 1.896.074.000                     1.896.074.000
     07           Industrie prelucratoare           198.004.549
                                   198.004.549                       198.004.549
     50           Alte cheltuieli in domeniul
                  industriei                        761.323.623        9.158.400
   -45.753.300                     715.570.323        9.158.400      724.728.723
6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA        9.707.241.353      106.164.000
  -442.500.000                   9.264.741.353      106.164.000    9.370.905.353
         01    CHELTUIELI CURENTE                 9.116.780.751       15.120.000
  -453.959.910                   8.662.820.841       15.120.000    8.677.940.841
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             930.901.264
                                   930.901.264                       930.901.264
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           700.280.321
    -6.776.200                     693.504.121                       693.504.121
         34      SUBVENTII                        1.403.132.256
  -150.000.000                   1.253.132.256                     1.253.132.256
         35 03     Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                          1.403.132.256
  -150.000.000                   1.253.132.256                     1.253.132.256
         36      PRIME                            1.025.300.000
  -250.000.000                     775.300.000                       775.300.000
         38      TRANSFERURI                      5.057.166.910       15.120.000
   -47.183.710                   5.009.983.200       15.120.000    5.025.103.200
         40       Transferuri neconsolidabile     5.057.166.910       15.120.000
   -47.183.710                   5.009.983.200       15.120.000    5.025.103.200
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.100.000
                                     8.100.000                         8.100.000
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.930.600.000
   -21.207.600                   4.909.392.400                     4.909.392.400
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    20.683.200       15.120.000
    -8.792.400                      11.890.800       15.120.000       27.010.800
         40 80     Alte transferuri                  55.000.000
                                    55.000.000                        55.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         17.383.710
   -17.183.710                         200.000                           200.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                474.524.968       91.044.000
    11.459.910                     485.984.878       91.044.000      577.028.878
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              115.935.634
                                   115.935.634                       115.935.634
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            115.935.634
                                   115.935.634                       115.935.634
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                           79.267.493
                                    79.267.493                        79.267.493
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        36.668.141
                                    36.668.141                        36.668.141
     01           Administratie centrala             92.176.051
    -1.200.000                      90.976.051                        90.976.051
     02           Amendare soluri acide si
                  alcaline                            7.442.103
                                     7.442.103                         7.442.103
     03           Acoperire sume fixe la
                  seminte                           400.000.000
   -25.000.000                     375.000.000                       375.000.000
     04           Combatere daunatori si boli
                  in sectorul vegetal               222.431.987
                                   222.431.987                       222.431.987
     05           Reproductie si selectie
                  animale, prevenire si
                  combatere boli in sectorul
                  animal                            211.109.989
                                   211.109.989                       211.109.989
     06           Programe pentru sustinerea
                  preturilor la produsele
                  agricole                           55.788.344
                                    55.788.344                        55.788.344
     07           Subventionare dobanzi
                  aferente creditelor bancare
                  acordate producatorilor
                  agricoli                          158.132.256
                                   158.132.256                       158.132.256
     10           Alte programe pentru
                  sprijinirea producatorilor
                  agricoli                        6.099.900.000
  -396.207.600                   5.703.692.400                     5.703.692.400
     14           Imbunatatiri funciare,
                  irigatii, desecari si
                  combatere a eroziunii
                  solului                           842.570.000
                                   842.570.000                       842.570.000
     15           Silvicultura                      197.498.550       91.044.000
   -11.300.000                     186.198.550       91.044.000      277.242.550
     25           Servicii publice
                  descentralizate                 1.202.357.451
                                 1.202.357.451                     1.202.357.451
     50           Alte unitati si actiuni din
                  domeniul agriculturii si
                  silviculturii                     217.834.622       15.120.000
    -8.792.400                     209.042.222       15.120.000      224.162.222
6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII        9.821.587.594    4.491.007.200
   513.550.000                  10.335.137.594    4.491.007.200   14.826.144.794
         01    CHELTUIELI CURENTE                 6.493.787.911    2.982.160.800
   720.550.000                   7.214.337.911    2.982.160.800   10.196.498.711
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              50.992.997
                                    50.992.997                        50.992.997
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            51.965.469
      -850.000                      51.115.469                        51.115.469
         34      SUBVENTII                           11.842.027
    -4.900.000                       6.942.027                         6.942.027
         35 02     Subventii pe produse si
                   activitati                        11.842.027
    -4.900.000                       6.942.027                         6.942.027
         38      TRANSFERURI                      6.378.987.418    2.982.160.800
   726.300.000                   7.105.287.418    2.982.160.800   10.087.448.218
         40       Transferuri neconsolidabile     6.378.987.418    2.982.160.800
   726.300.000                   7.105.287.418    2.982.160.800   10.087.448.218
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.262.120
    -1.000.000                       7.262.120                         7.262.120
         40 15     Plati compensatorii               26.111.248
    -2.940.000                      23.171.248                        23.171.248
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
   179.240.000                   4.029.240.000                     4.029.240.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 1.328.251.177    2.982.160.800
    88.000.000                   1.416.251.177    2.982.160.800    4.398.411.977
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        765.362.873
   256.200.000                   1.021.562.873                     1.021.562.873
         40 80     Alte transferuri                   1.000.000
    -1.000.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          400.000.000
   207.800.000                     607.800.000                       607.800.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                537.922.083    1.508.846.400
    -9.400.000                     528.522.083    1.508.846.400    2.037.368.483
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            2.789.877.600
  -197.600.000                   2.592.277.600                     2.592.277.600
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          2.789.877.600
  -197.600.000                   2.592.277.600                     2.592.277.600
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        1.552.953.840
  -134.028.000                   1.418.925.840                     1.418.925.840
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                     1.236.923.760
   -63.572.000                   1.173.351.760                     1.173.351.760
     01           Administratie centrala             66.215.634
    -2.090.000                      64.125.634                        64.125.634
     02           Aviatie civila                  1.475.901.069    1.054.728.000
  -149.560.000                   1.326.341.069    1.054.728.000    2.381.069.069
     03           Navigatie civila                  220.381.682      292.399.200
    -2.000.000                     218.381.682      292.399.200      510.780.882
     05           Drumuri si poduri               2.406.588.577    2.495.080.800
   100.000.000                   2.506.588.577    2.495.080.800    5.001.669.377
     06           Transport feroviar              4.834.603.764      368.280.000
   374.400.000                   5.209.003.764      368.280.000    5.577.283.764
     07           Transport in comun                792.575.236      280.519.200
   194.400.000                     986.975.236      280.519.200    1.267.494.436
     10           Comunicatii                        24.321.632
      -600.000                      23.721.632                        23.721.632
     50           Alte cheltuieli in domeniul
                  transporturilor si
                  comunicatiilor                      1.000.000
    -1.000.000
6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE             2.497.715.437       19.807.200
  -680.719.607                   1.816.995.830       19.807.200    1.836.803.030
         01    CHELTUIELI CURENTE                 2.387.594.541       19.807.200
  -675.136.899                   1.712.457.642       19.807.200    1.732.264.842
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              87.181.180
      -706.899                      86.474.281                        86.474.281
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           268.113.945
   -29.630.000                     238.483.945                       238.483.945
         34      SUBVENTII                           50.629.646       17.280.000
                                    50.629.646       17.280.000       67.909.646
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                50.629.646       17.280.000
                                    50.629.646       17.280.000       67.909.646
         38      TRANSFERURI                      1.981.669.770        2.527.200
  -644.800.000                   1.336.869.770        2.527.200    1.339.396.970
         40       Transferuri neconsolidabile     1.981.669.770        2.527.200
  -644.800.000                   1.336.869.770        2.527.200    1.339.396.970
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           5.037.670
                                     5.037.670                         5.037.670
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                          44.611.171
                                    44.611.171                        44.611.171
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        700.000.000        2.527.200
  -590.000.000                     110.000.000        2.527.200      112.527.200
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       365.388.829
                                   365.388.829                       365.388.829
         40 48     Meteorologie si hidrologie        81.132.600
     7.500.000                      88.632.600                        88.632.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                    20.000.000
   -12.300.000                       7.700.000                         7.700.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                       108.000
                                       108.000                           108.000
         40 62     Stimularea exporturilor          700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
   -50.000.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                108.223.574
    -5.582.708                     102.640.866                       102.640.866
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
     01          Administratie centrala             203.873.479       17.280.000
                                   203.873.479       17.280.000      221.153.479
     02          Rezerve materiale nationale
                 si de mobilizare                   276.802.977
   -35.919.607                     240.883.370                       240.883.370
     03          Prevenirea si combaterea
                 inundatiilor si a
                 ingheturilor                         1.288.487
                                     1.288.487                         1.288.487
     04          Meteorologie si hidrologie          81.132.600
     7.500.000                      88.632.600                        88.632.600
     05          Stimularea productiei de
                 export si a exportului             700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
     06          Actiuni de cooperare
                 economica internationala            20.000.000
   -12.300.000                       7.700.000                         7.700.000
     07          Stimulare intreprinderi mici
                 si mijlocii                         50.000.000
   -50.000.000
     10          Sistemul national
                 antigrindina                        15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     18          Fondul national de preaderare      365.388.829
                                   365.388.829                       365.388.829
     19          Sustinerea programelor de
                 dezvoltare regionala               744.611.171        2.527.200
  -590.000.000                     154.611.171        2.527.200      157.138.371
     50          Alte cheltuieli pentru
                 actiuni economice                   39.617.894
                                    39.617.894                        39.617.894
7100            Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI      2.503.909.873       79.920.000
   -82.800.000     38.550.000    2.421.109.873      118.470.000    2.539.579.873
     01        CHELTUIELI CURENTE                 2.414.584.119       79.920.000
   -82.800.000     38.550.000    2.331.784.119      118.470.000    2.450.254.119
     02          CHELTUIELI DE PERSONAL             602.677.136
      -200.000                     602.477.136                       602.477.136
     20          CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           873.588.861
     6.000.000                     879.588.861                       879.588.861
     34          SUBVENTII                           93.094.664
       100.000                      93.194.664                        93.194.664
     35  01       Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  1.194.664
       100.000                       1.294.664                         1.294.664
     35  02       Subventii pe produse si
                  activitati                         91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
     38          TRANSFERURI                        845.223.458       79.920.000
   -88.700.000     38.550.000      756.523.458      118.470.000      874.993.458
     39           Transferuri consolidabile             735.000
                                       735.000                           735.000
     39  10        Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          735.000
                                       735.000                           735.000
         40        Transferuri neconsolidabile      844.488.458       79.920.000
   -88.700.000     38.550.000      755.788.458      118.470.000      874.258.458
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.904.558
                                    11.904.558                        11.904.558
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             111.586.553
                                   111.586.553                       111.586.553
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                         166.702.878
                                   166.702.878                       166.702.878
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de
                   dezvoltare sociala                30.000.000       79.920.000
     3.300.000     38.550.000       33.300.000      118.470.000      151.770.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           222.000.000
   -92.000.000                     130.000.000                       130.000.000
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   136.377.069
                                   136.377.069                       136.377.069
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        57.865.000
                                    57.865.000                        57.865.000
         40 80     Alte transferuri                  45.052.400
                                    45.052.400                        45.052.400
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 83.277.754
                                    83.277.754                        83.277.754
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
7101           CERCETARE STIINTIFICA              1.588.313.937
     1.100.000                   1.589.413.937                     1.589.413.937
         01     CHELTUIELI CURENTE                1.506.754.728
     1.100.000                   1.507.854.728                     1.507.854.728
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             271.700.692
     1.000.000                     272.700.692                       272.700.692
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           778.046.364
                                   778.046.364                       778.046.364
         34      SUBVENTII                            1.194.664
       100.000                       1.294.664                         1.294.664
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                 1.194.664
       100.000                       1.294.664                         1.294.664
         38      TRANSFERURI                        455.813.008
                                   455.813.008                       455.813.008
         39       Transferuri consolidabile             117.600
                                       117.600                           117.600
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          117.600
                                       117.600                           117.600
         40       Transferuri neconsolidabile       455.695.408
                                   455.695.408                       455.695.408
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.904.558
                                    11.904.558                        11.904.558
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             111.586.553
                                   111.586.553                       111.586.553
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                         166.702.878
                                   166.702.878                       166.702.878
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    72.584.019
                                    72.584.019                        72.584.019
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        57.865.000
                                    57.865.000                        57.865.000
         40 80     Alte transferuri                  35.052.400
                                    35.052.400                        35.052.400
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 81.559.209
                                    81.559.209                        81.559.209
     01        Administratie centrala                80.090.255
                                    80.090.255                        80.090.255
     02        Cercetare fundamentala               243.735.230
                                   243.735.230                       243.735.230
     03        Cercetare aplicativa si
               experimentala                      1.143.281.698
     1.000.000                   1.144.281.698                     1.144.281.698
     50        Alte institutii si actiuni
               pentru cercetare stiintifica         121.206.754
       100.000                     121.306.754                       121.306.754
7201           ALTE ACTIUNI                         915.595.936       79.920.000
   -83.900.000     38.550.000      831.695.936      118.470.000      950.165.936
         01    CHELTUIELI CURENTE                   907.829.391       79.920.000
   -83.900.000     38.550.000      823.929.391      118.470.000      942.399.391
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             330.976.444
    -1.200.000                     329.776.444                       329.776.444
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            95.542.497
     6.000.000                     101.542.497                       101.542.497
         34      SUBVENTII                           91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
         38      TRANSFERURI                        389.410.450       79.920.000
   -88.700.000     38.550.000      300.710.450      118.470.000      419.180.450
         39       Transferuri consolidabile             617.400
                                       617.400                           617.400
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          617.400
                                       617.400                           617.400
         40       Transferuri neconsolidabile       388.793.050       79.920.000
   -88.700.000     38.550.000      300.093.050      118.470.000      418.563.050
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de
                   dezvoltare sociala                30.000.000       79.920.000
     3.300.000     38.550.000       33.300.000      118.470.000      151.770.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate
                   din actiuni in
                   reprezentarea intereselor
                   statului, potrivit
                   dispozitiilor legale             222.000.000
   -92.000.000                     130.000.000                       130.000.000
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    63.793.050
                                    63.793.050                        63.793.050
         40 80     Alte transferuri                  10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                  1.718.545
                                     1.718.545                         1.718.545
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
     01           Administratie centrala
                  vamala si unitati
                  teritoriale                       336.140.154
                                   336.140.154                       336.140.154
     06           Cheltuieli pentru aplicarea
                  tratatelor internationale           1.794.575
        32.302                       1.826.877                         1.826.877
     07           Protectie civila                  103.957.179
     1.853.229                     105.810.408                       105.810.408
     08           Executarea silita a
                  creantelor bugetare                15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     10           Despagubiri civile, precum
                  si cheltuieli judiciare si
                  extrajudiciare derivate din
                  actiuni in reprezentarea
                  intereselor statului
                  potrivit dispozitiilor
                  legale                            222.000.000
    -92.000.000                    130.000.000                       130.000.000
     11           Onorarii pentru expertizele
                  contabile dispuse in cadrul
                  procesului penal                    3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
     19           Zboruri speciale                   91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
     20           Fondul roman de dezvoltare
                  sociala                            36.048.000       79.920.000
      3.300.000   38.550.000        39.348.000      118.470.000      157.818.000
     50           Alte cheltuieli                   105.756.028
      2.914.469                    108.670.497                       108.670.497
7500            Partea a VIII-a - CHELTUIELI
                DIN FONDURI LA DISPOZITIA
                GUVERNUL ROMANIEIUI                          100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
7501            CHELTUIELI DIN FONDURI LA
                DISPOZITIA GUVERNULUI               100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                 100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
         38       TRANSFERURI                       100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
         40       Transferuri neconsolidabile       100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
         40 80     Alte transferuri                 100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
     01          Cheltuieli din fondul de
                 interventie                         74.300.000
                                    74.300.000                        74.300.000
     02          Cheltuieli din fondul pentru
                 relatiile cu Republica
                 Moldova                             26.500.000
                                    26.500.000                        26.500.000
8500            Partea a XI-a - TRANSFERURI       2.809.606.603
   113.100.000                   2.922.706.603                     2.922.706.603
8501            TRANSFERURI DIN BUGETUL DE
                STAT                              2.809.606.603
   113.100.000                   2.922.706.603                     2.922.706.603
         01      CHELTUIELI CURENTE               2.809.606.603
   113.100.000                   2.922.706.603                     2.922.706.603
         38       TRANSFERURI                     2.809.606.603
   113.100.000                   2.922.706.603                     2.922.706.603
         39       Transferuri consolidabile       2.809.606.603
   113.100.000                   2.922.706.603                     2.922.706.603
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii
                   finantate partial din
                   imprumuturi externe            1.300.000.000
  -200.000.000                   1.100.000.000                     1.100.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de
                   stat                             836.106.603
   313.100.000                   1.149.206.603                     1.149.206.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului            673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
     03            Transferuri din bugetul de
                   catre bugetele locale
                   pentru investitii
                   finantate partial din
                   imprumuturi externe stat       1.300.000.000
  -200.000.000                   1.100.000.000                     1.100.000.000
     04            Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de
                   stat                             836.106.603
   313.100.000                   1.149.206.603                     1.149.206.603
     11            Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului            673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
8600            Partea a XII-a - IMPRUMUTURI
                ACORDATE                             36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
8601             IMPRUMUTURI                         36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         79       IMPRUMUTURI ACORDATE               36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         80 02     Imprumuturi acordate pentru
                   finalizarea unor obiective
                   aprobate prin conventii
                   bilaterale si acorduri
                   interguvernamentale               36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
         80 05     Imprumuturi acordate
                   persoanelor care
                   beneficiaza de statutul de
                   refugiat si sunt lipsite
                   de mijloace de existenta             550.000
                                       550.000                           550.000
     02         Imprumuturi pentru finalizarea
                unor obiective aprobate prin
                conventii bilaterale si
                acorduri interguvernamentale         36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
     05         Imprumuturi acordate
                persoanelor care beneficiaza
                de statutul de refugiat si
                sunt lipsite de mijloace de
                existenta                               550.000
                                       550.000                           550.000
8800            Partea a XIII-a - PLATI DE
                DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI       45.424.727.612
-1.346.841.579                  44.077.886.033                    44.077.886.033
8801            DOBANZI AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI       45.424.727.612
-1.346.841.579                  44.077.886.033                    44.077.886.033
     01             Dobanzi aferente datoriei
                    publice interne              28.627.327.612
                                28.627.327.612                    28.627.327.612
     02             Dobanzi aferente datoriei
                    publice externe               1.758.200.000
  -120.514.674                   1.637.685.326                     1.637.685.326
     03             Cheltuieli ocazionate de
                    emisiunea si plasarea
                    titlurilor de stat si de
                    riscul garantiilor date de
                    stat, in conditiile legii     7.433.800.000
  -515.465.109                   6.918.334.891                     6.918.334.891
     04             Diferente de curs aferente
                    datoriei publice externe      4.032.700.000
  -701.931.961                   3.330.768.039                     3.330.768.039
     05             Diferente de curs aferente
                    datoriei publice interne      3.572.700.000
    -8.929.835                   3.563.770.165                     3.563.770.165
9500            Partea a XV-a - FONDURI DE
                REZERVA                             333.206.438
    59.110.000                     392.316.438                       392.316.438
9501            FONDURI DE REZERVA                  333.206.438
    59.110.000                     392.316.438                       392.316.438
     01             Fond de rezerva bugetara
                    la dispozitia Guvernului        275.006.438
                                   275.006.438                       275.006.438
     02             Fond de interventie la
                    dispozitia Guvernului            58.200.000
                                    58.200.000                        58.200.000
     03             Fond la dispozitia
                    Guvernului Romaniei pentru
                    relatiile cu Republica
                    Moldova
    59.110.000                      59.110.000                        59.110.000
9901            DEFICIT                         -36.189.000.000  -11.305.431.485
 2.231.357.974     25.265.721  -33.957.642.026  -11.280.165.764  -45.237.807.790
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
                   - detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                                                  - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                  Program         Intrari de   :
  I  II III IV                                   actualizat     credite externe:
                                                buget de stat                  : _______________________________________________________________________________:
        A                    B                        1                2       :
:==============================================================================:
:         Influente               Program        Intrari de
:____________________________    rectificat    credite externe       Total
:Buget de stat   Intrari de     buget de stat
:                 credite
:                 externe
:_______________________________________________________________________________
:     3              4            5 = 1 + 3       6 = 2 + 4        7 = 5 + 6
:_______________________________________________________________________________
5001            II. CHELTUIELI - TOTAL          154.861.859.000   11.305.431.485
-1.060.791.974    -25.265.721  153.801.067.026   11.280.165.764  165.081.232.790
         01    CHELTUIELI CURENTE               140.236.749.518    5.061.297.098
  -678.484.927     32.523.582  139.558.264.591    5.093.820.680  144.652.085.271
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          35.602.380.015       15.659.960
   195.217.862        237.961   35.797.597.877       15.897.921   35.813.495.798
         20      CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII                     13.392.898.281      136.756.338
   459.844.749     11.291.342   13.852.743.030      148.047.680   14.000.790.710
         34      SUBVENTII                        6.931.699.705       17.280.000
  -140.714.000                   6.790.985.705       17.280.000    6.808.265.705
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              3.227.297.360       17.280.000
    84.186.000                   3.311.483.360       17.280.000    3.328.763.360
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                      2.299.642.027
   -74.900.000                   2.224.742.027                     2.224.742.027
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si
                  tarif                           1.404.760.318
  -150.000.000                   1.254.760.318                     1.254.760.318
         36      PRIME                            1.025.300.000
  -250.000.000                     775.300.000                       775.300.000
         38      TRANSFERURI                     37.526.537.467    4.891.600.800
   344.898.041     20.994.279   37.871.435.508    4.912.595.079   42.784.030.587
         39       Transferuri consolidabile       4.427.158.963
    96.195.330                   4.523.354.293                     4.523.354.293
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
  -200.000.000                   1.100.000.000                     1.100.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de
                   stat                             836.106.603
   313.100.000                   1.149.206.603                     1.149.206.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului            673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen      124.300.360
   -16.904.670                     107.395.690                       107.395.690
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a
                   satelor                          692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 19     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru constructii
                   de locuinte                      571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile    33.099.378.504    4.891.600.800
   248.702.711     20.994.279   33.348.081.215    4.912.595.079   38.260.676.294
         40 01     Locuinte                         447.000.000
    12.000.000                     459.000.000                       459.000.000
         40 02     Burse                            722.998.969
                                   722.998.969                       722.998.969
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
   300.869.000                   4.286.669.620                     4.286.669.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.967.928.393
   189.400.000                   5.157.328.393                     5.157.328.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                       9.634.392
                                     9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         309.351.831
   -12.932.726                     296.419.105                       296.419.105
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor bancare
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale               1.015.000
    -1.000.000                          15.000                            15.000
         40 15     Plati compensatorii              258.204.058
   -49.008.515                     209.195.543                       209.195.543
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             111.586.553
                                   111.586.553                       111.586.553
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                         166.702.878
                                   166.702.878                       166.702.878
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                          44.611.171
                                    44.611.171                        44.611.171
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        700.000.000        2.527.200
  -590.000.000                     110.000.000        2.527.200      112.527.200
         40 22     Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor           360.000.000       52.358.400
                                   360.000.000       52.358.400      412.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           380.000.000
    70.000.000                     450.000.000                       450.000.000
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
   179.240.000                   4.029.240.000                     4.029.240.000
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       365.388.829
                                   365.388.829                       365.388.829
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de
                   dezvoltare sociala                30.000.000       79.920.000
     3.300.000     38.550.000       33.300.000      118.470.000      151.770.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           222.174.540
   -92.000.000                     130.174.540                       130.174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.220.000
                                     3.220.000                         3.220.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             4.500.000
                                     4.500.000                         4.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       17.100.000
                                    17.100.000                        17.100.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul
                   Campaniei europene pentru
                   combaterea rasismului,
                   xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               24.000.000
                                    24.000.000                        24.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii             18.967.525
                                    18.967.525                        18.967.525
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate         561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 45     Programe pentru tineret           19.000.000
                                    19.000.000                        19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                    103.800.000
   -20.000.000                      83.800.000                        83.800.000
         40 47     Cadastru imobiliar                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 48     Meteorologie si hidrologie        81.132.600
     7.500.000                      88.632.600                        88.632.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                   137.971.938
   -72.300.000                      65.671.938                        65.671.938
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.930.600.000
   -21.207.600                   4.909.392.400                     4.909.392.400
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 2.029.395.751    4.707.115.200
   -43.873.738    -17.555.721    1.985.522.013    4.689.559.479    6.675.081.492
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        765.362.873
   256.200.000                   1.021.562.873                     1.021.562.873
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea Fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate
                   studentilor                        3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        57.865.000
                                    57.865.000                        57.865.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      704.616.791
     5.000.000                     709.616.791                       709.616.791
         40 61     Sustinerea cultelor              267.800.000
   -25.000.000                     242.800.000                       242.800.000
         40 62     Stimularea exporturilor          700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             428.943.683
    16.400.000                     445.343.683                       445.343.683
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            405.739.400       45.360.000
                                   405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 72     Finantarea programelor
                   experimentale pentru
                   reforma bugetara                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 75     Contributia statului care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                         3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 78     Transferuri pentru
                   executarea lucrarilor de
                   consolidare la Palatul de
                   Justitie                          10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         40 79     Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                      122.200.000
                                   122.200.000                       122.200.000
         40 80     Alte transferuri                 224.030.175        4.320.000
    -1.000.000                     223.030.175        4.320.000      227.350.175
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
   -50.000.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    93.771.000
                                    93.771.000                        93.771.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul Revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          400.000.000
   207.800.000                     607.800.000                       607.800.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                       100.000                           100.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         17.383.710
   -17.183.710                         200.000                           200.000
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
    -3.500.000                       2.500.000                         2.500.000
         49      DOBANZI                         45.424.727.612
-1.346.841.579                  44.077.886.033                    44.077.886.033
         50 01    Dobanzi aferente datoriei
                  publice interne                28.627.327.612
                                28.627.327.612                    28.627.327.612
         50 02    Dobanzi aferente datoriei
                  publice externe                 1.758.200.000
  -120.514.674                   1.637.685.326                     1.637.685.326
         50 03    Cheltuieli ocazionate de
                  emisiunea si plasarea
                  titlurilor de stat si de
                  riscurile garantiilor date
                  de stat in conditiile legii     7.433.800.000
  -515.465.109                   6.918.334.891                     6.918.334.891
         50 04    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice externe        4.032.700.000
  -701.931.961                   3.330.768.039                     3.330.768.039
         50 05    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice interne        3.572.700.000
    -8.929.835                   3.563.770.165                     3.563.770.165
         60      REZERVE                            333.206.438
    59.110.000                     392.316.438                       392.316.438
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL             5.142.919.944    6.244.134.387
    43.660.552    -57.789.303    5.186.580.496    6.186.345.084   11.372.925.580
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                 36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         80 02    Imprumuturi acordate pentru
                  finalizarea unor obiective
                  aprobate prin conventii
                  bilaterale si acorduri
                  interguvernamentale                36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
         80 05    Imprumuturi acordate
                  persoanelor care
                  beneficiaza de statutul de
                  refugiat si sunt lipsite de
                  mijloace de existenta                 550.000
                                       550.000                           550.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           9.445.239.538
  -425.967.599                   9.019.271.939                     9.019.271.939
         85      Rambursari de credite
                 externe si plati de dobanzi
                 si comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           9.445.239.538
  -425.967.599                   9.019.271.939                     9.019.271.939
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                         6.546.674.863
  -216.835.415                   6.329.839.448                     6.329.839.448
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                      2.898.564.675
  -209.132.184                   2.689.432.491                     2.689.432.491
5101           AUTORITATI PUBLICE                 8.326.512.286      187.855.736
    20.166.638    -25.265.721    8.346.678.924      162.590.015    8.509.268.939
         01     CHELTUIELI CURENTE                7.206.382.779      106.008.701
   -19.533.362    -17.555.721    7.186.849.417       88.452.980    7.275.302.397
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           4.780.293.808          216.000
    -8.375.239                   4.771.918.569          216.000    4.772.134.569
         10       Cheltuieli cu salariile         3.277.133.932
    -2.113.792                   3.275.020.140                     3.275.020.140
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   806.066.724
     8.981.799                     815.048.523                       815.048.523
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         144.559.885
     1.846.188                     146.406.073                       146.406.073
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                       348.160.854          216.000
   -19.864.521                     328.296.333          216.000      328.512.333
         13 01     - Deplasari, detasari,
                     transferari in tara            260.704.026            6.000
   -19.757.821                     240.946.205            6.000      240.952.205
         13 02     - Deplasari in strainatate        87.456.828          210.000
      -106.700                      87.350.128          210.000       87.560.128
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                          204.372.413
     2.775.087                     207.147.500                       207.147.500
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.063.906.285       15.958.301
    -3.830.000                   2.060.076.285       15.958.301    2.076.034.586
         21       Drepturi cu caracter social        20.592.100
                                    20.592.100                        20.592.100
         22       Hrana                               2.565.678
                                     2.565.678                         2.565.678
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                            2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si
                  gospodarie                        635.526.547        2.651.300
    22.675.252                     658.201.799        2.651.300      660.853.099
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        403.394.672          550.000
   -19.272.000                     384.122.672          550.000      384.672.672
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata
                  si echipament                      51.077.671          700.000
     2.859.000                      53.936.671          700.000       54.636.671
         27       Reparatii curente                  82.137.795
     4.133.000                      86.270.795                        86.270.795
         28       Reparatii capitale                435.055.319
     1.410.500    -10.322.000      424.733.319        1.410.500      426.143.819
         29       Carti si publicatii                20.152.790
     1.598.000                      21.750.790                        21.750.790
         30       Alte cheltuieli                   406.703.713       10.646.501
    -5.501.252                     401.202.461       10.646.501      411.848.962
         32       Fondul Presedintelui                2.700.000
                                     2.700.000                         2.700.000
         33       Fondul primului-ministru            2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         34      SUBVENTII                           26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         38      TRANSFERURI                        335.499.586       89.834.400
    -7.328.123    -17.555.721      328.171.463       72.278.679      400.450.142
         40       Transferuri neconsolidabile       335.499.586       89.834.400
    -7.328.123    -17.555.721      328.171.463       72.278.679      400.450.142
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme
                   internationale                   226.565.746
    -6.799.098                     219.766.648                       219.766.648
         40 41     Asociatii si fundatii                395.525
                                       395.525                           395.525
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    95.538.315       89.834.400
      -529.025    -17.555.721       95.009.290       72.278.679      167.287.969
         40 72     Finantarea programelor
                   experimentale pentru
                   reforma bugetara                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 78     Transferuri pentru
                   executarea lucrarilor de
                   consolidare la Palatul de
                   Justitie                          10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               701.620.141       81.847.035
    41.500.000     -7.710.000      743.120.141       74.137.035      817.257.176
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           701.620.141       81.847.035
    41.500.000     -7.710.000      743.120.141       74.137.035      817.257.176
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             418.509.366
    -1.800.000                     416.709.366                       416.709.366
         85      Rambursari de credite
                 externe si plati de dobanzi
                 si comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             418.509.366
    -1.800.000                     416.709.366                       416.709.366
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                           265.561.963
    -1.800.000                     263.761.963                       263.761.963
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        152.947.403
                                   152.947.403                       152.947.403
5401           APARARE NATIONALA                 13.789.935.129    1.704.351.020
   293.689.851                  14.083.624.980    1.704.351.020   15.787.976.000
         01     CHELTUIELI CURENTE                9.225.495.040
   373.689.851                   9.599.184.891                     9.599.184.891
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           5.851.141.600
   130.000.000                   5.981.141.600                     5.981.141.600
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.943.962.656
   307.000.000                   3.250.962.656                     3.250.962.656
         38      TRANSFERURI                        430.390.784
   -63.310.149                     367.080.635                       367.080.635
         39       Transferuri consolidabile          69.956.000
   -16.904.670                      53.051.330                        53.051.330
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       69.956.000
   -16.904.670                      53.051.330                        53.051.330
         40       Transferuri neconsolidabile       360.434.784
   -46.405.479                     314.029.305                       314.029.305
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme internationale        1.050.974
      -336.964                         714.010                           714.010
         40 15     Plati compensatorii              232.092.810
   -46.068.515                     186.024.295                       186.024.295
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      127.291.000
                                   127.291.000                       127.291.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               496.832.089    1.704.351.020
   -30.000.000                     466.832.089    1.704.351.020    2.171.183.109
         72       Investitii ale
                  institutiilor publice             426.832.089    1.704.351.020
   -30.000.000                     396.832.089    1.704.351.020    2.101.183.109
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat          70.000.000
                                    70.000.000                        70.000.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           4.067.608.000
   -50.000.000                   4.017.608.000                     4.017.608.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite          4.067.608.000
   -50.000.000                   4.017.608.000                     4.017.608.000
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                        3.464.968.000
                                 3.464.968.000                     3.464.968.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                       602.640.000
   -50.000.000                     552.640.000                       552.640.000
5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
               NATIONALA                         13.807.597.798    1.063.442.304
   156.469.650                  13.964.067.448    1.063.442.304   15.027.509.752
         01     CHELTUIELI CURENTE               12.986.034.315
   160.114.650                  13.146.148.965                    13.146.148.965
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           7.581.996.647
    77.500.000                   7.659.496.647                     7.659.496.647
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         3.622.885.190
    82.614.650                   3.705.499.840                     3.705.499.840
         34      SUBVENTII                        1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         38      TRANSFERURI                        189.472.669
                                   189.472.669                       189.472.669
         39       Transferuri consolidabile         115.090.560
                                   115.090.560                       115.090.560
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       52.374.560
                                    52.374.560                        52.374.560
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         40       Transferuri neconsolidabile        74.382.109
                                    74.382.109                        74.382.109
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           2.565.678
                                     2.565.678                         2.565.678
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                               174.540
                                       174.540                           174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                     220.000
                                       220.000                           220.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     3.474.100
                                     3.474.100                         3.474.100
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       67.947.791
                                    67.947.791                        67.947.791
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               416.433.481    1.063.442.304
                                   416.433.481    1.063.442.304    1.479.875.785
         72       Investitii ale
                  institutiilor publice             416.433.481    1.063.442.304
                                   416.433.481    1.063.442.304    1.479.875.785
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             405.130.002
    -3.645.000                     401.485.002                       401.485.002
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             405.130.002
    -3.645.000                     401.485.002                       401.485.002
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                           312.246.834
    -1.345.000                     310.901.834                       310.901.834
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         92.883.168
    -2.300.000                      90.583.168                        90.583.168
5701           INVATAMANT                        20.173.666.359      427.680.000
   124.569.299                  20.298.235.658      427.680.000   20.725.915.658
         01     CHELTUIELI CURENTE               19.776.747.296      246.240.000
   112.569.299                  19.889.316.595      246.240.000   20.135.556.595
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          14.519.326.777       15.443.960
    -3.200.000                  14.516.126.777       15.443.960   14.531.570.737
         10       Cheltuieli cu salariile        10.413.148.404
    -9.502.635                  10.403.645.769                    10.403.645.769
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                 2.828.303.186
    -2.348.252                   2.825.954.934                     2.825.954.934
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         507.098.910
      -424.233                     506.674.677                       506.674.677
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        41.077.704       15.443.960
     9.916.968                      50.994.672       15.443.960       66.438.632
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara             22.194.624
     9.916.968                      32.111.592                        32.111.592
         13 02     - deplasari in strainatate        18.883.080       15.443.960
                                    18.883.080       15.443.960       34.327.040
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                          729.698.573
      -841.848                     728.856.725                       728.856.725
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.148.569.466       79.596.040
   106.769.299                   1.255.338.765       79.596.040    1.334.934.805
         21       Drepturi cu caracter social       329.032.458
     1.920.000                     330.952.458                       330.952.458
         22       Hrana                             362.425.656
    41.030.799                     403.456.455                       403.456.455
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                            2.644.060
       623.500                       3.267.560                         3.267.560
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          94.403.676
    50.755.000                     145.158.676                       145.158.676
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         14.232.570       13.310.600
      1.150.000                     15.382.570       13.310.600       28.693.170
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         18.561.781
     2.072.200                      20.633.981                        20.633.981
         27       Reparatii curente                  16.776.373
     8.105.400                      24.881.773                        24.881.773
         28       Reparatii capitale                 88.413.705
       821.300                      89.235.005                        89.235.005
         29       Carti si publicatii                 5.629.658
                                     5.629.658                         5.629.658
         30       Alte cheltuieli                     8.563.529       66.285.440
       291.100                       8.854.629       66.285.440       75.140.069
         31       Manuale                           207.886.000
                                   207.886.000                       207.886.000
         34      SUBVENTII                          449.524.786
    21.000.000                     470.524.786                       470.524.786
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                449.524.786
    21.000.000                     470.524.786                       470.524.786
         38      TRANSFERURI                      3.659.326.267      151.200.000
   -12.000.000                   3.647.326.267      151.200.000    3.798.526.267
         39       Transferuri consolidabile           1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         40       Transferuri neconsolidabile     3.658.150.267      151.200.000
   -12.000.000                   3.646.150.267      151.200.000    3.797.350.267
         40 02     Burse                            722.998.969
                                   722.998.969                       722.998.969
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   229.257.716      151.200.000
   -12.000.000                     217.257.716      151.200.000      368.457.716
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea Fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate
                   studentilor                        3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                               1.499.807
                                     1.499.807                         1.499.807
         40 80     Alte transferuri                   1.393.775
                                     1.393.775                         1.393.775
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               276.974.263      181.440.000
    12.000.000                     288.974.263      181.440.000      470.414.263
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           276.974.263      181.440.000
    12.000.000                     288.974.263      181.440.000      470.414.263
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             119.944.800
                                   119.944.800                       119.944.800
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             119.944.800
                                   119.944.800                       119.944.800
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                            42.660.000
                                    42.660.000                        42.660.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         77.284.800
                                    77.284.800                        77.284.800
5801           SANATATE                           3.894.086.165    1.387.929.600
  -131.532.276    -38.550.000    3.762.553.889    1.349.379.600    5.111.933.489
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.338.509.090
    -4.262.977                   2.334.246.113                     2.334.246.113
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             642.899.463
       200.000                     643.099.463                       643.099.463
         10       Cheltuieli cu salariile           458.062.838
       200.000                     458.262.838                       458.262.838
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   126.864.613
                                   126.864.613                       126.864.613
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          22.704.220
                                    22.704.220                        22.704.220
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         3.316.465
                                     3.316.465                         3.316.465
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              2.638.265
                                     2.638.265                         2.638.265
         13 02     - deplasari in strainatate           678.200
                                       678.200                           678.200
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                           31.951.327
                                    31.951.327                        31.951.327
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           467.036.342
      -700.000                     466.336.342                       466.336.342
         21       Drepturi cu caracter social           322.251
                                       322.251                           322.251
         22       Hrana                               4.809.287
                                     4.809.287                         4.809.287
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                          204.085.822
                                   204.085.822                       204.085.822
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          76.489.683
                                    76.489.683                        76.489.683
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        114.407.974
      -700.000                     113.707.974                       113.707.974
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         15.539.964
                                    15.539.964                        15.539.964
         27       Reparatii curente                  20.664.308
                                    20.664.308                        20.664.308
         28       Reparatii capitale                  6.580.324
                                     6.580.324                         6.580.324
         29       Carti si publicatii                   234.500
                                       234.500                           234.500
         30       Alte cheltuieli                    23.902.229
                                    23.902.229                        23.902.229
         34      SUBVENTII                           13.965.000
    -1.465.000                      12.500.000                        12.500.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 13.965.000
    -1.465.000                      12.500.000                        12.500.000
         38      TRANSFERURI                      1.214.608.285
    -2.297.977                   1.212.310.308                     1.212.310.308
         39       Transferuri consolidabile               5.880
                                         5.880                             5.880
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen            5.880
                                         5.880                             5.880
         40       Transferuri neconsolidabile     1.214.602.405
    -2.297.977                   1.212.304.428                     1.212.304.428
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.072.759
    -1.196.664                       9.876.095                         9.876.095
         40 44     Programe pentru sanatate         561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    10.251.646
    -6.101.313                       4.150.333                         4.150.333
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      509.378.000
     5.000.000                     514.378.000                       514.378.000
         40 79     Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                      122.200.000
                                   122.200.000                       122.200.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               350.212.866    1.387.929.600
                  -38.550.000      350.212.866    1.349.379.600    1.699.592.466
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           350.212.866    1.387.929.600
                  -38.550.000      350.212.866    1.349.379.600    1.699.592.466
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           1.205.364.209
  -127.269.299                   1.078.094.910                     1.078.094.910

         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           1.205.364.209
  -127.269.299                   1.078.094.910                     1.078.094.910
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                           818.819.160
   -92.560.988                     726.258.172                       726.258.172
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        386.545.049
   -34.708.311                     351.836.738                       351.836.738
5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
               PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI
               DE TINERET                         3.025.391.172       32.400.000
    69.500.000                   3.094.891.172       32.400.000    3.127.291.172
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.954.257.410       30.132.000
    44.747.000                   2.999.004.410       30.132.000    3.029.136.410
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             110.850.644
                                   110.850.644                       110.850.644
         10       Cheltuieli cu salariile            67.161.607
                                    67.161.607                        67.161.607
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    18.626.488
                                    18.626.488                        18.626.488
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           3.338.080
                                     3.338.080                         3.338.080
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        17.051.157
                                    17.051.157                        17.051.157
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              6.384.793
                                     6.384.793                         6.384.793
         13 02     - deplasari in strainatate        10.666.364
                                    10.666.364                        10.666.364
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            4.673.312
                                     4.673.312                         4.673.312
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           764.797.364       30.132.000
     3.047.000                     767.844.364       30.132.000      797.976.364
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          23.825.573
                                    23.825.573                        23.825.573
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        465.935.647
                                   465.935.647                       465.935.647
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          1.012.022        2.181.600
                                     1.012.022        2.181.600        3.193.622
         27       Reparatii curente                   1.993.212
                                     1.993.212                         1.993.212
         28       Reparatii capitale                  1.199.850
                                     1.199.850                         1.199.850
         29       Carti si publicatii                 6.005.391
                                     6.005.391                         6.005.391
         30       Alte cheltuieli                   264.825.669       27.950.400
     3.047.000                     267.872.669       27.950.400      295.823.069
         34      SUBVENTII                        1.079.585.587
    64.551.000                   1.144.136.587                     1.144.136.587
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              1.079.585.587
    64.551.000                   1.144.136.587                     1.144.136.587
         38      TRANSFERURI                        999.023.815
   -22.851.000                     976.172.815                       976.172.815
         39       Transferuri consolidabile              52.920
                                        52.920                            52.920
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen           52.920
                                        52.920                            52.920
         40       Transferuri neconsolidabile       998.970.895
   -22.851.000                     976.119.895                       976.119.895
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          16.345.950
    -3.600.000                      12.745.950                        12.745.950
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                                15.000
                                        15.000                            15.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             4.500.000
                                     4.500.000                         4.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       17.100.000
                                    17.100.000                        17.100.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul
                   Campaniei europene pentru
                   combaterea rasismului,
                   xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei - Sighet"              2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               24.000.000
                                    24.000.000                        24.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 45     Programe pentru tineret           19.000.000
                                    19.000.000                        19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                    103.800.000
   -20.000.000                      83.800.000                        83.800.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    19.476.689
     9.349.000                      28.825.689                        28.825.689
         40 61     Sustinerea cultelor              267.800.000
   -25.000.000                     242.800.000                       242.800.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             427.443.876
    16.400.000                     443.843.876                       443.843.876
         40 75     Contributia statului, care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                         3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul Revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                       100.000                           100.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                69.395.362        2.268.000
    24.753.000                      94.148.362        2.268.000       96.416.362
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            69.395.362        2.268.000
    24.753.000                      94.148.362        2.268.000       96.416.362
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
               PENSII, AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII                      11.006.490.424       63.720.025
   486.969.000     11.529.303   11.493.459.424       75.249.328   11.568.708.752
         01     CHELTUIELI CURENTE               10.969.862.429       56.429.997
   486.969.000     11.529.303   11.456.831.429       67.959.300   11.524.790.729
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             125.427.685
                      237.961      125.427.685          237.961      125.665.646
         10       Cheltuieli cu salariile            85.660.655
                                    85.660.655                        85.660.655
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    24.145.686
                                    24.145.686                        24.145.686
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           4.328.033
                                     4.328.033                         4.328.033
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         5.234.068
                      237.961        5.234.068          237.961        5.472.029
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              3.551.062
                       59.491        3.551.062           59.491        3.610.553
         13 02     - deplasari in strainatate         1.683.006
                      178.470        1.683.006          178.470        1.861.476
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            6.059.243
                                     6.059.243                         6.059.243
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           296.706.156       11.069.997
       200.000     11.291.342      296.906.156       22.361.339      319.267.495
         21       Drepturi cu caracter social       187.933.975
                                   187.933.975                       187.933.975
         22       Hrana                               1.040.000
                                     1.040.000                         1.040.000
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               65.000
                                        65.000                            65.000
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          35.369.599          848.020
                     -943.547       35.369.599          -95.527       35.274.072
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                            803.810        2.160.000
                                       803.810        2.160.000        2.963.810
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            945.834
                      190.370          945.834          190.370        1.136.204
         27       Reparatii curente                   1.088.858
                       59.491        1.088.858           59.491        1.148.349
         28       Reparatii capitale                  3.422.920
                                     3.422.920                         3.422.920
         29       Carti si publicatii                   509.002
                                       509.002                           509.002
         30       Alte cheltuieli                    65.527.158        8.061.977
       200.000     11.985.028       65.727.158       20.047.005       85.774.163
         34      SUBVENTII                            7.559.768
                                     7.559.768                         7.559.768
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  7.559.768
                                     7.559.768                         7.559.768
         38      TRANSFERURI                     10.540.168.820       45.360.000
   486.769.000                  11.026.937.820       45.360.000   11.072.297.820
         39       Transferuri consolidabile         122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile    10.417.768.820       45.360.000
   486.769.000                  10.904.537.820       45.360.000   10.949.897.820
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
   300.869.000                   4.286.669.620                     4.286.669.620
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                   militari si alte persoane      4.967.928.393
   189.400.000                   5.157.328.393                     5.157.328.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                       9.634.392
                                     9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           2.426.400
                                     2.426.400                         2.426.400
         40 19     Alocatia suplimentara pentru
                   familiile cu copii               804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 41     Asociatii si fundatii             18.572.000
                                    18.572.000                        18.572.000
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     5.323.600
                                     5.323.600                         5.323.600
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            405.739.400       45.360.000
                                   405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 80     Alte transferuri                     605.000
                                       605.000                           605.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
    -3.500.000                       2.500.000                         2.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                25.236.990        7.290.028
                                    25.236.990        7.290.028       32.527.018
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            25.236.990        7.290.028
                                    25.236.990        7.290.028       32.527.018
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                              11.391.005
                                    11.391.005                        11.391.005
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              11.391.005
                                    11.391.005                        11.391.005
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                             2.723.973
                                     2.723.973                         2.723.973
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          8.667.032
                                     8.667.032                         8.667.032
6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
               SI LOCUINTE                        2.327.525.494    1.468.800.000
  -164.769.650                   2.162.755.844    1.468.800.000    3.631.555.844
         01     CHELTUIELI CURENTE                1.969.922.977    1.468.800.000
  -102.000.000                   1.867.922.977    1.468.800.000    3.336.722.977
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              14.392.011
                                    14.392.011                        14.392.011
         10       Cheltuieli cu salariile             9.264.796
                                     9.264.796                         9.264.796
         11        Contributii pentru
                   asigurari sociale de stat          2.584.878
                                     2.584.878                         2.584.878
         12        Cheltuieli pentru
                   constituirea Fondului
                   pentru plata ajutorului
                   de somaj                             463.240
                                       463.240                           463.240
         13        Deplasari, detasari,
                   transferari in tara                1.430.561
                                     1.430.561                         1.430.561
         13 01      - deplasari, detasari,
                      transferari                       831.861
                                       831.861                           831.861

         13 02      - deplasari in strainatate          598.700
                                       598.700                           598.700
         14        Contributii pentru
                   constituirea Fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                             648.536
                                       648.536                           648.536
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                            6.090.070
    -1.000.000                       5.090.070                         5.090.070
         24        Cheltuieli pentru
                   intretinere si gospodarie          5.122.185
    -1.000.000                       4.122.185                         4.122.185
         25        Materiale si prestari de
                   servicii cu caracter
                   functional                           413.060
                                       413.060                           413.060
         26        Obiecte de inventar de mica
                   valoare sau scurta durata
                   si echipament                         14.972
                                        14.972                            14.972
         27        Reparatii curente                     86.268
                                        86.268                            86.268
         29        Carti si publicatii                   36.811
                                        36.811                            36.811
         30        Alte cheltuieli                      416.774
                                       416.774                           416.774
         38       TRANSFERURI                     1.949.440.896    1.468.800.000
  -101.000.000                   1.848.440.896    1.468.800.000    3.317.240.896
         39        Transferuri consolidabile      1.308.136.000
                                 1.308.136.000                     1.308.136.000
         39 14      Program privind pietruirea
                    drumurilor comunale si
                    alimentarea cu apa a
                    satelor                         692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 19      Transferuri de la bugetul
                    de stat catre bugetele
                    locale pentru constructii
                    de locuinte                     571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20      Transferuri de la bugetul
                    de stat catre bugetele
                    locale pentru finantarea
                    elaborarii si/sau
                    actualizarii planurilor
                    urbanistice generale si a
                    regulamentelor locale de
                    urbanism                         45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40        Transferuri neconsolidabile      641.304.896    1.468.800.000
  -101.000.000                     540.304.896    1.468.800.000    2.009.104.896
         40 01      Locuinte                        447.000.000
    12.000.000                     459.000.000                       459.000.000
         40 11      Contributii si cotizatii
                    la organisme
                    internationale                       41.000
                                        41.000                            41.000
         40 13      Diferenta de dobanzi
                    aferenta creditelor
                    bancare, subventionata
                    potrivit dispozitiilor
                    legale                            1.000.000
    -1.000.000
         40 47      Cadastru imobiliar               14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 55      Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                  162.063.896    1.468.800.000
  -112.000.000                      50.063.896    1.468.800.000    1.518.863.896
         40 80   Alte transferuri                    17.200.000
                                    17.200.000                        17.200.000
            70   CHELTUIELI DE CAPITAL               93.866.517       -1.069.650
                                    92.796.867                        92.796.867
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            93.866.517
    -1.069.650                      92.796.867                        92.796.867
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             263.736.000
   -61.700.000                     202.036.000                       202.036.000
            85   Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             263.736.000
   -61.700.000                     202.036.000                       202.036.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        263.736.000
   -61.700.000                     202.036.000                       202.036.000
6401           MEDIU SI APE                         827.263.468      215.676.000
    -3.000.000    -11.529.303      824.263.468      204.146.697    1.028.410.165
         01     CHELTUIELI CURENTE                  187.678.312
    -3.000.000                     184.678.312                       184.678.312
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             125.145.196
                                   125.145.196                       125.145.196
         10       Cheltuieli cu salariile            87.237.505
                                    87.237.505                        87.237.505
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    24.518.491
                                    24.518.491                        24.518.491
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           4.361.875
                                     4.361.875                         4.361.875
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.920.700
                                     2.920.700                         2.920.700
         13 01     - deplasari, detasari,
                   transferari in tara                2.870.000
                                     2.870.000                         2.870.000
         13 02     - deplasari in strainatate            50.700
                                        50.700                            50.700
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            6.106.625
                                     6.106.625                         6.106.625
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            28.928.140
    -3.000.000                      25.928.140                        25.928.140
         22       Hrana                                  18.500
                                        18.500                            18.500
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               18.500
                                        18.500                            18.500
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          17.128.282
    -3.000.000                      14.128.282                        14.128.282
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          7.645.898
                                     7.645.898                         7.645.898
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            715.380
                                       715.380                           715.380
         27       Reparatii curente                   1.219.330
                                     1.219.330                         1.219.330
         28       Reparatii capitale                  1.257.900
                                     1.257.900                         1.257.900
         29       Carti si publicatii                    61.520
                                        61.520                            61.520
         30       Alte cheltuieli                       862.830
                                       862.830                           862.830
         38      TRANSFERURI                         33.604.976
                                    33.604.976                        33.604.976
         40       Transferuri neconsolidabile        33.604.976
                                    33.604.976                        33.604.976
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           4.854.976
                                     4.854.976                         4.854.976
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    28.750.000
                                    28.750.000                        28.750.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               635.049.156      215.676.000
                  -11.529.303      635.049.156      204.146.697      839.195.853
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           103.226.506       10.000.000
                                   103.226.506       10.000.000      113.226.506
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat         531.822.650      205.676.000
                  -11.529.303      531.822.650      194.146.697      725.969.347
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
6601           INDUSTRIE                          4.447.645.795       56.678.400
   -45.753.300                   4.401.892.495       56.678.400    4.458.570.895
         01     CHELTUIELI CURENTE                3.540.771.895       56.678.400
   -61.800.000                   3.478.971.895       56.678.400    3.535.650.295
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             179.153.607
                                   179.153.607                       179.153.607
         10       Cheltuieli cu salariile           136.550.146
                                   136.550.146                       136.550.146
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    19.680.606
                                    19.680.606                        19.680.606
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           3.556.284
                                     3.556.284                         3.556.284
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        14.368.070
                                    14.368.070                        14.368.070
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              1.224.866
                                     1.224.866                         1.224.866
         13 02     - deplasari in strainatate        13.143.204
                                    13.143.204                        13.143.204
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            4.998.501
                                     4.998.501                         4.998.501
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           156.068.016
                                   156.068.016                       156.068.016
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          23.579.431
                                    23.579.431                        23.579.431
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          2.600.000
                                     2.600.000                         2.600.000
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            870.000
                                       870.000                           870.000
         27       Reparatii curente                   1.740.000
                                     1.740.000                         1.740.000
         28       Reparatii capitale                     62.012
                                        62.012                            62.012
         29       Carti si publicatii                   290.000
                                       290.000                           290.000
         30       Alte cheltuieli                   126.926.573
                                   126.926.573                       126.926.573
         34      SUBVENTII                        2.204.003.062
   -70.000.000                   2.134.003.062                     2.134.003.062
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  6.475.000
                                     6.475.000                         6.475.000
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                      2.195.900.000
   -70.000.000                   2.125.900.000                     2.125.900.000
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si
                  tarif                               1.628.062
                                     1.628.062                         1.628.062
         38      TRANSFERURI                      1.001.547.210       56.678.400
     8.200.000                   1.009.747.210       56.678.400    1.066.425.610
         40       Transferuri neconsolidabile     1.001.547.210       56.678.400
     8.200.000                   1.009.747.210       56.678.400    1.066.425.610
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.124.000
                                    11.124.000                        11.124.000
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        360.000.000       52.358.400
                                    360.000.000      52.358.400      412.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           380.000.000
    70.000.000                     450.000.000                       450.000.000
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                   117.971.938
   -60.000.000                      57.971.938                        57.971.938
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    18.590.343
    -1.800.000                      16.790.343                        16.790.343
         40 80     Alte transferuri                   2.979.000        4.320.000
                                     2.979.000        4.320.000        7.299.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    65.021.000
                                    65.021.000                        65.021.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               873.350.700
                                   873.350.700                       813.350.700
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            10.567.151
                                    10.567.151                        10.567.151
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si ale
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat         862.783.549
                                   862.783.549                       862.783.549
         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                             33.523.200
    16.046.700                      49.569.900                        49.569.900
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite             33.523.200
    16.046.700                      49.569.900                        49.569.900
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                            7.473.600
    12.898.573                      20.372.173                        20.372.173
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        26.049.600
     3.148.127                      29.197.727                        29.197.727
6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA        9.707.241.353      106.164.000
  -442.500.000                   9.264.741.353      106.164.000    9.370.905.353
         01     CHELTUIELI CURENTE                9.116.780.751       15.120.000
  -453.959.910                   8.662.820.841       15.120.000    8.677.940.841
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             930.901.264
                                   930.901.264                       930.901.264
         10       Cheltuieli cu salariile           653.003.958
                                   653.003.958                       653.003.958
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   182.036.833
                                   182.036.833                       182.036.833
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          32.650.197
                                   32.650.197                         32.650.197
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        17.500.000
                                    17.500.000                        17.500.000
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara             15.599.450
                                    15.599.450                        15.599.450
         13 02     - deplasari in strainatate         1.900.550
                                     1.900.550                         1.900.550
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                           45.710.276
                                    45.710.276                        45.710.276
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           700.280.321
    -6.776.200                     693.504.121                       693.504.121
         22       Hrana                               1.517.582
                                     1.517.582                         1.517.582
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                          102.723.648
                                   102.723.648                       102.723.648
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie         106.656.824
    -6.776.200                      99.880.624                        99.880.624
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        461.994.483
                                   461.994.483                       461.994.483
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          4.133.221
                                     4.133.221                         4.133.221
         27       Reparatii curente                   3.546.584
                                     3.546.584                         3.546.584
         28       Reparatii capitale                 13.578.432
                                    13.578.432                        13.578.432
         29       Carti si publicatii                 1.665.000
                                     1.665.000                         1.665.000
         30       Alte cheltuieli                     4.464.547
                                     4.464.547                         4.464.547
         34      SUBVENTII                        1.403.132.256
  -150.000.000                   1.253.132.256                     1.253.132.256
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si
                  tarif                           1.403.132.256
  -150.000.000                   1.253.132.256                     1.253.132.256
         36      PRIME                            1.025.300.000
  -250.000.000                     775.300.000                       775.300.000
         37       Prime acordate
                  producatorilor agricoli         1.025.300.000
  -250.000.000                     775.300.000                       775.300.000
         38      TRANSFERURI                      5.057.166.910       15.120.000
   -47.183.710                   5.009.983.200       15.120.000    5.025.103.200
         40       Transferuri neconsolidabile     5.057.166.910       15.120.000
   -47.183.710                   5.009.983.200       15.120.000    5.025.103.200
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.100.000
                                     8.100.000                         8.100.000
         40 53     Cupoane agricultori            4.930.600.000
   -21.207.600                   4.909.392.400                     4.909.392.400
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    20.683.200       15.120.000
    -8.792.400                      11.890.800       15.120.000       27.010.800
         40 80     Alte transferuri                  55.000.000
                                    55.000.000                        55.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         17.383.710
   -17.183.710                         200.000                           200.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               474.524.968       91.044.000
    11.459.910                     485.984.878       91.044.000      577.028.878
         72        Investitii ale
                   institutiilor publice            217.230.618
    11.459.910                     228.690.528                       228.690.528
         73        Investitii ale regiilor
                   autonome, societatilor si
                   companiilor nationale si
                   ale societatilor comerciale
                   cu capital majoritar de
                   stat                             257.294.350       91.044.000
                                   257.294.350       91.044.000      348.338.350
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             115.935.634
                                   115.935.634                       115.935.634
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             115.935.634
                                   115.935.634                       115.935.634
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                            79.267.493
                                    79.267.493                        79.267.493
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         36.668.141
                                    36.668.141                        36.668.141
6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII        9.821.587.594    4.491.007.200
   513.550.000                  10.335.137.594    4.491.007.200   14.826.144.794
         01     CHELTUIELI CURENTE                6.493.787.911    2.982.160.800
   720.550.000                   7.214.337.911    2.982.160.800   10.196.498.711
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              50.992.997
                                    50.992.997                        50.992.997
         10       Cheltuieli cu salariile            34.695.603
       240.000                      34.935.603                        34.935.603
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                     9.695.127
                                     9.695.127                         9.695.127
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           1.735.080
                                     1.735.080                         1.735.080

         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.437.675
      -240.000                       2.197.675                         2.197.675
         13 01     - deplasari, detasari,
                   transferari in tara                  768.775
                                       768.775                           768.775
         13 02     - deplasari in strainatate         1.668.900
      -240.000                       1.428.900                         1.428.900
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            2.429.512
                                     2.429.512                         2.429.512
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            51.965.469
      -850.000                      51.115.469                        51.115.469
         21       Drepturi cu caracter social           244.356
                                       244.356                           244.356
         22       Hrana                                 902.204
                                       902.204                           902.204
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               15.000
                                        15.000                            15.000
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          12.329.232
      -850.000                      11.479.232                        11.479.232
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         14.473.034
                                    14.473.034                        14.473.034
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            696.084
                                       696.084                           696.084
         27       Reparatii curente                   7.595.739
                                     7.595.739                         7.595.739
         28       Reparatii capitale                  9.213.398
                                     9.213.398                         9.213.398
         29       Carti si publicatii                   894.948
                                       894.948                           894.948
         30       Alte cheltuieli                     5.601.474
                                     5.601.474                         5.601.474
         34      SUBVENTII                           11.842.027
    -4.900.000                       6.942.027                         6.942.027
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         11.842.027
    -4.900.000                       6.942.027                         6.942.027
         38      TRANSFERURI                      6.378.987.418    2.982.160.800
   726.300.000                   7.105.287.418    2.982.160.800   10.087.448.218
         40       Transferuri neconsolidabile     6.378.987.418    2.982.160.800
   726.300.000                   7.105.287.418    2.982.160.800   10.087.448.218
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.262.120
    -1.000.000                      7.262.120                          7.262.120
         40 15     Plati compensatorii               26.111.248
    -2.940.000                      23.171.248                        23.171.248
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
   179.240.000                   4.029.240.000                     4.029.240.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 1.328.251.177    2.982.160.800
    88.000.000                   1.416.251.177    2.982.160.800    4.398.411.977
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        765.362.873
   256.200.000                   1.021.562.873                     1.021.562.873
         40 80     Alte transferuri                   1.000.000
    -1.000.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          400.000.000
   207.800.000                     607.800.000                       607.800.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               537.922.083    1.508.846.400
    -9.400.000                     528.522.083    1.508.846.400    2.037.368.483
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                             4.781.358
                                     4.781.358                         4.781.358
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  ale societatilor comerciale
                  cu capital majoritar de stat      533.140.725    1.508.846.400
    -9.400.000                     523.740.725    1.508.846.400    2.032.587.125
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           2.789.877.600
  -197.600.000                   2.592.277.600                     2.592.277.600
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite            2.789.877.600
  -197.600.000                   2.592.277.600                     2.592.277.600
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                         1.552.953.840
  -134.028.000                   1.418.925.840                     1.418.925.840
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                      1.236.923.760
   -63.572.000                   1.173.351.760                     1.173.351.760
6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE             2.497.715.437       19.807.200
  -680.719.607                   1.816.995.830       19.807.200    1.836.803.030
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.387.594.541       19.807.200
  -675.136.899                   1.712.457.642       19.807.200    1.732.264.842
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              87.181.180
      -706.899                      86.474.281                        86.474.281
         10       Cheltuieli cu salariile            59.469.674
      -109.498                      59.360.176                        59.360.176
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    16.603.199
       -79.220                      16.523.979                        16.523.979
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           2.975.484
       -12.000                       2.963.484                         2.963.484
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         3.967.146
      -500.000                       3.467.146                         3.467.146
         13 01     - deplasari, detasari,
                   transferari in tara                1.754.173
                                     1.754.173                         1.754.173
         13 02     - deplasari in strainatate         2.212.973
      -500.000                       1.712.973                         1.712.973
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            4.165.677
        -6.181                       4.159.496                         4.159.496
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           268.113.945
   -29.630.000                     238.483.945                       238.483.945
         22       Hrana                                  15.910
                                        15.910                            15.910
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                                4.680
                                         4.680                             4.680
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          85.303.532
    -4.800.000                      80.503.532                        80.503.532
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         32.055.941
   -21.800.000                      10.255.941                        10.255.941
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          2.233.225
                                     2.233.225                         2.233.225
         27       Reparatii curente                   5.186.594
       370.000                       5.556.594                         5.556.594
         28       Reparatii capitale                  2.433.254
                                     2.433.254                         2.433.254
         29       Carti si publicatii                   622.574
                                       622.574                           622.574
         30       Alte cheltuieli                   140.258.235
    -3.400.000                     136.858.235                       136.858.235
         34      SUBVENTII                           50.629.646       17.280.000
                                    50.629.646       17.280.000       67.909.646
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 50.629.646       17.280.000
                                    50.629.646       17.280.000       67.909.646
         38      TRANSFERURI                      1.981.669.770        2.527.200
  -644.800.000                   1.336.869.770        2.527.200    1.339.396.970
         40       Transferuri neconsolidabile     1.981.669.770        2.527.200
  -644.800.000                   1.336.869.770        2.527.200    1.339.396.970
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           5.037.670
                                     5.037.670                         5.037.670
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                          44.611.171
                                    44.611.171                        44.611.171
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        700.000.000        2.527.200
  -590.000.000                     110.000.000        2.527.200      112.527.200
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       365.388.829
                                   365.388.829                       365.388.829
         40 48     Meteorologie si hidrologie        81.132.600
     7.500.000                      88.632.600                        88.632.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                    20.000.000
   -12.300.000                       7.700.000                         7.700.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                       108.000
                                       108.000                           108.000
         40 62     Stimularea exporturilor          700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
   -50.000.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               108.223.574
    -5.582.708                     102.640.866                       102.640.866
         71       Stocuri pentru rezerve
                  materiale nationale si de
                  mobilizare                         90.825.194
    -5.582.708                      85.242.486                        85.242.486
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            17.303.690
                                    17.303.690                        17.303.690
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si ale
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat              94.690
                                        94.690                            94.690
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
         85 02   Plati de dobanzi si
                 comisioane                           1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
7101           CERCETARE STIINTIFICA              1.588.313.937
     1.100.000                   1.589.413.937                     1.589.413.937
         01     CHELTUIELI CURENTE                1.506.754.728
     1.100.000                                    1.507.854.728    1.507.854.728
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             271.700.692
     1.000.000                     272.700.692                       272.700.692
         10       Cheltuieli cu salariile           200.306.539
     1.000.000                     201.306.539                        201.306.39
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    46.039.062
                                    46.039.062                        46.039.062
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           8.658.998
                                     8.658.998                         8.658.998
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.604.279
                                     2.604.279                         2.604.279
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              1.245.565
                                     1.245.565                         1.245.565
         13 02     - deplasari in strainatate         1.358.714
                                     1.358.714                         1.358.714
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                           14.091.814
                                    14.091.814                        14.091.814
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           778.046.364
                                   778.046.364                       778.046.364
         21       Drepturi cu caracter social         6.209.824
                                     6.209.824                         6.209.824
         22       Hrana                               5.143.532
                                     5.143.532                         5.143.532
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               18.953
                                        18.953                            18.953
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          21.873.557
                                    21.873.557                        21.873.557
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         22.201.949
                                    22.201.949                        22.201.949
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            444.497
                                       444.497                           444.497
         27       Reparatii curente                   1.776.353
                                     1.776.353                         1.776.353
         28       Reparatii capitale                  5.095.569
                                     5.095.569                         5.095.569
         29       Carti si publicatii                   473.905
                                       473.905                           473.905
         30       Alte cheltuieli                   714.808.225
                                   714.808.225                       714.808.225
         34      SUBVENTII                            1.194.664
       100.000                       1.294.664                         1.294.664
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  1.194.664
       100.000                       1.294.664                         1.294.664
         38      TRANSFERURI                        455.813.008
                                   455.813.008                       455.813.008
         39       Transferuri consolidabile             117.600
                                       117.600                           117.600
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          117.600
                                       117.600                           117.600
         40       Transferuri neconsolidabile       455.695.408
                                   455.695.408                       455.695.408
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.904.558
                                    11.904.558                        11.904.558
         40 16     Fondul de cercetare-
                   dezvoltare                       111.586.553
                                   111.586.553                       111.586.553
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                         166.702.878
                                   166.702.878                       166.702.878
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    72.584.019
                                    72.584.019                        72.584.019
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        57.865.000
                                    57.865.000                        57.865.000
        40 80      Alte transferuri                  35.052.400
                                    35.052.400                        35.052.400
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                81.559.209
                                    81.559.209                        81.559.209
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            81.559.209
                                    81.559.209                        81.559.209
7201           ALTE ACTIUNI                         915.595.936       79.920.000
   -83.900.000     38.550.000      831.695.936      118.470.000      950.165.936
         01     CHELTUIELI CURENTE                  907.829.391       79.920.000
   -83.900.000     38.550.000      823.929.391      118.470.000      942.399.391
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             330.976.444
    -1.200.000                     329.776.444                       329.776.444
         10       Cheltuieli cu salariile           178.201.039
                                   178.201.039                       178.201.039
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    49.718.090
                                    49.718.090                        49.718.090
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           8.910.052
                                     8.910.052                         8.910.052
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.932.300
                                     2.932.300                         2.932.300
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              2.400.000
                                     2.400.000                         2.400.000
         13 02     - deplasari in strainatate           532.300
                                       532.300                           532.300
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                           12.474.073
                                    12.474.073                        12.474.073
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                             95.542.497
    6.000.000                      101.542.497                       101.542.497
         22     Hrana                                    60.000
                                        60.000                            60.000
         24      Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                        7.487.200
                                     7.487.200                         7.487.200
         25      Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                           2.421.100
                                     2.421.100                         2.421.100
         26      Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                           7.500.000
                                     7.500.000                         7.500.000
         27      Reparatii curente                      491.400
                                       491.400                           491.400
         28      Reparatii capitale                      74.900
                                        74.900                            74.900
         29      Carti si publicatii                     31.800
                                        31.800                            31.800
         30      Alte cheltuieli                      3.334.650
                                     3.334.650                         3.334.650
         34     SUBVENTII                            91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
         35 02   Subventii pe produse si
                 activitati                          91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
         38     TRANSFERURI                         389.410.450       79.920.000
   -88.700.000     38.550.000      300.710.450      118.470.000      419.180.450
         39      Transferuri consolidabile              617.400
                                       617.400                           617.400
         39 10    Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen           617.400
                                       617.400                           617.400
         40      Transferuri neconsolidabile        388.793.050       79.920.000
   -88.700.000     38.550.000      300.093.050      118.470.000      418.563.050
         40 27    Transferuri aferente
                  Fondului roman de dezvoltare
                  sociala                            30.000.000       79.920.000
     3.300.000     38.550.000       33.300.000      118.470.000      151.770.000
         40 28    Executarea silita a
                  creantelor bugetare                15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           222.000.000
   -92.000.000                     130.000.000                       130.000.000
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    63.793.050
                                    63.793.050                        63.793.050
         40 80     Alte transferuri                  10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 1.718.545
                                     1.718.545                         1.718.545
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                             1.718.545
                                     1.718.545                         1.718.545
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA
               DISPOZITIA GUVERNULUI                100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
         01     CHELTUIELI CURENTE                  100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
         38      TRANSFERURI                        100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
         40       Transferuri neconsolidabile       100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
         40 80     Alte transferuri                 100.800.000
                                   100.800.000                       100.800.000
8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT    2.809.606.603
   113.100.000                   2.922.706.603                     2.922.706.603
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.809.606.603
   113.100.000                   2.922.706.603                     2.922.706.603
         38      TRANSFERURI                      2.809.606.603
   113.100.000                   2.922.706.603                     2.922.706.603
         39       Transferuri consolidabile       2.809.606.603
   113.100.000                   2.922.706.603                     2.922.706.603
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
  -200.000.000                   1.100.000.000                     1.100.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de
                   stat                             836.106.603
   313.100.000                   1.149.206.603                     1.149.206.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului            673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
8601           IMPRUMUTURI                           36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                 36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         80 02   Imprumuturi acordate pentru
                 finalizarea unor obiective
                 aprobate prin conventii
                 bilaterale si acorduri
                 interguvernamentale                 36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
         80 05    Imprumuturi acordate
                  persoanelor care beneficiaza
                  de statutul de refugiat si
                  sunt lipsite de mijloace
                  de existenta                          550.000
                                       550.000                           550.000
8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI
               PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI        45.424.727.612
-1.346.841.579                  44.077.886.033                    44.077.886.033
         01     CHELTUIELI CURENTE               45.424.727.612
-1.346.841.579                  44.077.886.033                    44.077.886.033
         49      DOBANZI                         45.424.727.612
-1.346.841.579                  44.077.886.033                    44.077.886.033
         50 01    Dobanzi aferente datoriei
                  publice interne                28.627.327.612
                                28.627.327.612                    28.627.327.612
         50 02    Dobanzi aferente datoriei
                  publice externe                 1.758.200.000
  -120.514.674                   1.637.685.326                     1.637.685.326
         50 03    Cheltuieli ocazionate de
                  emisiunea si plasarea
                  titlurilor de stat si de
                  riscurile garantiilor date
                  de stat in conditiile legii     7.433.800.000
  -515.465.109                   6.918.334.891                     6.918.334.891
         50 04    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice externe        4.032.700.000
  -701.931.961                   3.330.768.039                     3.330.768.039
         50 05    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice interne        3.572.700.000
    -8.929.835                   3.563.770.165                     3.563.770.165
9501           FONDURI DE REZERVA                   333.206.438
    59.110.000                     392.316.438                       392.316.438
         01     Fond de rezerva bugetara la
                dispozitia Guvernului               275.006.438
                                   275.006.438                       275.006.438
         02     Fond de interventie la
                dispozitia Guvernului                58.200.000
                                    58.200.000                        58.200.000
         03     Fond la dispozitia Guvernului
                Romaniei pentru relatiile cu
                Republica Moldova                    59.110.000
                                    59.110.000                        59.110.000
9901           DEFICIT                          -36.189.000.000  -11.305.431.485 2.231.357.974      25.265.721  -33.957.642.026  -11.280.165.764  -45.237.807.790
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                                   BUGETUL
           Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________

  I  II III IV                  Denumirea indicatorilor
______________________________________________________________________________
         A                                B
==============================================================================
                               Program           Influente         Program
                              actualizat             +/-          rectificat
______________________________________________________________________________
                                   1                  2                3
______________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL
                        29.002.996.500           7.683.030   29.010.679.530
                 I. VENITURI CURENTE
                        28.594.785.490          14.587.700   28.609.373.190
                  A. VENITURI FISCALE
                        27.816.396.090          14.549.500   27.830.945.590
                   A1. IMPOZITE DIRECTE
                        27.816.396.090          14.549.500   27.830.945.590
1216                CONTRIBUTIA LA FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
                        27.816.396.090          14.549.500   27.830.945.590
     01              Contributii de la persoane juridice sau fizice care
                     angajeaza personal salariat
                        11.306.092.690                       11.306.092.690
     02              Contributia persoanelor asigurate
                        16.486.211.200          14.549.500   16.500.760.700
     03              Contributii facultative la asigurarile sociale de
                     sanatate
                            24.092.200                            24.092.200
                  B. VENITURI NEFISCALE
                           778.389.400              38.200      778.427.600
2216               DIVERSE VENITURI
                           778.389.400              38.200      778.427.600
     30              Incasari din alte surse
                           778.389.400              38.200      778.427.600
                IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE
                           408.211.010          -6.904.670      401.306.340
3516              SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN
                  EFECTUL LEGII
                           309.416.360         -16.904.670      292.511.690
     01              Persoane care satisfac serviciul militar in termen
                           124.300.360         -16.904.670      107.395.690
     02              Persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau
                     arest preventiv
                            62.716.000                           62.716.000
     03              Persoane care fac parte dintr-o familie care beneficiaza de
                     ajutor social
                           122.400.000                          122.400.000
3616             SUME DE LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PENTRU
                 PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII
                            98.794.650          10.000.000      108.794.650
     01              Persoane aflate in concediu medical sau in concediu medical
                     pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6
                     ani
                            98.794.650          10.000.000      108.794.650
                CHELTUIELI - TOTAL
                        25.261.079.015       1.500.000.000   26.761.079.015
         01      CHELTUIELI CURENTE
                        24.636.367.015       1.700.000.000   26.336.367.015
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL
                           358.951.530                          358.951.530
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                        24.277.415.485       1.700.000.000   25.977.415.485
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                           624.712.000        -200.000.000      424.712.000
                Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
                        23.924.843.875       1.700.000.000   25.624.843.875
         01      CHELTUIELI CURENTE
                        23.924.843.875       1.700.000.000   25.624.843.875
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                        23.924.843.875       1.700.000.000   25.624.843.875
6216              SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE
                        23.924.843.875*)     1.700.000.000   25.624.843.875*)
         01      CHELTUIELI CURENTE
                        23.924.843.875       1.700.000.000   25.624.843.875
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                        23.924.843.875       1.700.000.000   25.624.843.875
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter medical
                        23.924.843.875       1.700.000.000   25.624.843.875
                Partea a VI-a ALTE ACTIUNI
                         1.336.235.140        -200.000.000    1.136.235.140
         01      CHELTUIELI CURENTE
                           711.523.140                          711.523.140
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL
                           358.951.530                          358.951.530
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                           352.571.610                          352.571.610
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                           624.712.000        -200.000.000      424.712.000
7316            CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
                         1.336.235.140        -200.000.000    1.136.235.140
         01      CHELTUIELI CURENTE
                           711.523.140                          711.523.140
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL
                           358.951.530                          358.951.530
         10        Cheltuieli cu salariile
                           241.671.500                          241.671.500
         11        Contributii pentru asigurari sociale de stat
                            72.249.450                           72.249.450
         12        Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                   ajutorului de somaj
                            12.083.575                           12.083.575
         13        Deplasari, detasari, transferari
                            16.030.000                           16.030.000
         13 01      Deplasari, detasari, transferari in tara
                            10.463.000                           10.463.000
         13 02      Deplasari in strainatate
                             5.567.000                            5.567.000
         14        Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                   sociale de sanatate
                            16.917.005                           16.917.005
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                           352.571.610                          352.571.610
         24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                            87.270.643                           87.270.643
         25        Materiale si prestari de servicii cu caracter
                   functional
                            80.000.000                           80.000.000
         26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                   echipament
                            50.915.740                           50.915.740
         27        Reparatii curente
                            65.000.000                           65.000.000
         28        Reparatii capitale
                            46.585.227                           46.585.227
         29        Carti si publicatii
                             3.200.000                            3.200.000
         30        Alte cheltuieli
                            19.600.000                           19.600.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                           624.712.000        -200.000.000      424.712.000
         72      Investitii ale institutiilor publice
                           624.712.000        -200.000.000      424.712.000
                din total capitol:
     01          Administratie centrala
                           334.058.785        -200.000.000      134.058.785
     25          Servicii publice descentralizate
                         1.002.176.355                        1.002.176.355
9516            FONDURI DE REZERVA
                         1.450.149.825                        1.450.149.825
     06           Fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de
                  Sanatate
                           362.537.456                          362.537.456
     07           Fondul de rezerva la dispozitia caselor de asigurari de
                  sanatate judetene si a municipiului Bucuresti
                         1.087.612.369                        1.087.612.369
                EXCEDENT/DEFICIT
                         2.291.767.660      -1.492.316.970      799.450.690
______________________________________________________________________________
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.

    ANEXA 5

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                   BUGETUL
              Fondului special al drumurilor publice pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________

  I  II III IV                  Denumirea indicatorilor
______________________________________________________________________________
         A                                B
==============================================================================
                               Program           Influente         Program
                              actualizat             +/-          rectificat
______________________________________________________________________________
                                   1                  2                3
______________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL
                         4.197.000.000         -97.000.000    4.100.000.000
                 1. VENITURI CURENTE
                         4.197.000.000         -97.000.000    4.100.000.000
                  A. VENITURI FISCALE
                         4.197.000.000         -97.000.000    4.100.000.000
                   A.2. IMPOZITE INDIRECTE
                         4.197.000.000         -97.000.000    4.100.000.000
1712               ALTE IMPOZITE INDIRECTE
                         4.197.000.000*1)      -97.000.000    4.100.000.000*1)
     07             Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv accizele pentru
                    carburantii auto livrati la intern de catre producatori si
                    asupra valorii in vama pentru carburantii auto importati
                         3.082.000.000         538.000.000     3.620.000.000
     08             Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv accizele pentru
                    autovehiculele si remorcile livrate de catre producatorii
                    din tara pe piata interna si asupra valorii in vama a
                    autovehiculelor si remorcilor importate
                           765.000.000        -365.000.000       400.000.000
     09             Sume fixe anuale platite pentru utilizarea drumurilor
                    publice de proprietarii de automobile si remorci
                           350.000.000        -270.000.000       80.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL
                         3.661.000.000*2)       75.000.000    3.736.000.000*2)
         01      CHELTUIELI CURENTE
                         3.309.560.000          75.000.000    3.384.560.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                         3.309.560.000          75.000.000    3.384.560.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                           351.440.000                          351.440.000
                  a) Pentru drumurile nationale:
                  ACTIUNI ECONOMICE
                         2.370.840.000          45.000.000    2.415.840.000
6812              TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                         2.370.840.000          45.000.000    2.415.840.000
         01      CHELTUIELI CURENTE
                         2.094.400.000          45.000.000    2.139.400.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                         2.094.400.000          45.000.000    2.139.400.000
         27         Reparatii curente
                         1.705.850.000          45.000.000    1.750.850.000
         28         Reparatii capitale
                           383.750.000*3)                       383.750.000*3)
         30         Alte cheltuieli
                             4.800.000                            4.800.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                           276.440.000                          276.440.000
         73         Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                    companiilor nationale si ale societatilor comerciale cu
                    capital majoritar de stat
                           276.440.000                          276.440.000
     05           Drumuri si poduri
                         2.370.840.000          45.000.000    2.415.840.000
                  b) Pentru drumurile locale:
                  ACTIUNI ECONOMICE
                         1.155.085.000          22.500.000    1.177.585.000
6812              TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                         1.155.085.000          22.500.000    1.177.585.000
         01      CHELTUIELI CURENTE
                         1.105.085.000          22.500.000    1.127.585.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                         1.105.085.000          22.500.000    1.127.585.000
         27          Reparatii curente
                           979.325.000          22.500.000    1.001.825.000
         28          Reparatii capitale
                           123.360.000                          123.360.000
         30          Alte cheltuieli
                             2.400.000                            2.400.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                            50.000.000                           50.000.000
         73          Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                     companiilor nationale si ale societatilor comerciale cu
                     capital majoritar de stat
                            50.000.000                           50.000.000
     05          Drumuri si poduri
                         1.155.085.000          22.500.000    1.177.585.000
                  c) Pentru strazile din municipiul Bucuresti:
                  ACTIUNI ECONOMICE
                           135.075.000*4)        7.500.000      142.575.000*4)
6812              TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                           135.075.000           7.500.000      142.575.000
         01      CHELTUIELI CURENTE
                           110.075.000           7.500.000      117.575.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                           110.075.000           7.500.000      117.575.000
         27        Reparatii curente
                            69.275.000           7.500.000       76.775.000
         28        Reparatii capitale
                            40.000.000                           40.000.000
         30        Alte cheltuieli
                               800.000                              800.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                            25.000.000                           25.000.000
         73        Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                   companiilor nationale si ale societatilor comerciale cu
                   capital majoritar de stat
                            25.000.000                           25.000.000
     05          Drumuri si poduri
                           135.075.000           7.500.000      142.575.000
                 EXCEDENT/DEFICIT
                           536.000.000        -172.000.000      364.000.000
______________________________________________________________________________
    *1) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care in executie se vor evidentia distinct.
    *2) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *3) Reparatii capitale, din care 100 miliarde lei reprezinta contributia partii romane la realizarea lucrarilor de reabilitare finantate din imprumutul Bancii Europene de Investitii, ratificat prin Legea nr. 34/1999 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998.
    *4) Conform Ordonantei Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, un procent de 10% din Fondul special al drumurilor publice se aloca pentru strazile municipiului Bucuresti, pentru cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate in perioada 29 august - 31 decembrie 2000.

    NOTA:
    Cheltuielile se vor efectua in limita veniturilor incasate si cu prioritate pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.SmartCity5

COMENTARII la OUG 260/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 260 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu