Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 122 din 30 iunie 1999

pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 313 din 30 iunie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Anexa nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, modificata si completata de anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 16 octombrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La capitolul I, litera A nr. crt. 1 - 12, 20 - 25, 29 - 31 si litera C nr. crt. 42 - 44 vor avea urmatorul cuprins:
    "I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice
    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.            Functia          Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  0                1                 2            3             4
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          3,500         5,100
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          4,300         7,650
 2.  Medic specialist                S          3,000         3,650
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,500         4,763
 3.  Medic rezident anul II - VII    S          2,500         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,000         3,800
 4.  Medic rezident anul I           S          2,200         2,600
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         3,200
 5.  Medic                           S          2,000         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,760         4,425
 6.  Medic stagiar                   S          2,000           -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,581           -
 7.  Farmacist primar*)              S          3,000         3,824
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,400         5,900
 8.  Farmacist specialist            S          2,600         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,000         4,230
 9.  Farmacist rezident
     anul II - III                   S          2,200         2,500
 10. Farmacist rezident anul I       S          2,000            -
 11. Farmacist                       S          1,800         2,525
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,435         3,900
 12. Farmacist stagiar               S          1,800            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,395            -

.......................................................................

 20. Asistent medical
     principal*)                    PL         1,550         2,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,570         3,450
 21. Asistent medical*)             PL         1,350         2,500
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,000         2,900
 22. Asistent medical debutant*)    PL         1,200            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         1,930            -
 23. Asistent medical
     principal*)                    M          1,500         2,600
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,100
 24. Asistent medical*)             M          1,300         2,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,900         2,500
 25. Asistent medical debutant*)    M          1,175            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,883            -

.......................................................................

 29. Sora medicala principala*)   M          1,400         2,400
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,110         3,000
 30. Sora medicala*)              M          1,200         2,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,780         2,200
 31. Sora medicala debutanta*)    M          1,150            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,744            -

      C. Coeficienti de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar

 42.  Infirmiera, agent DDD          G          1,125         1,500
 43.  Infirmiera, agent DDD,
      debutant                       G          1,000            -
 44.  Brancardier, baias,
      namolar, spalatoreasa,
      ingrijitoare                   G          0,950         1,350
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        G          1,550         2,100"
-----------------------------------------------------------------------

    2. La capitolul II, litera A va avea urmatorul cuprins:
    "II. Unitati clinice, institute si centre medicale^1)
    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.            Functia          Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  0                1                 2            3             4
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          4,000         6,170
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          4,800         8,438
 2.  Medic specialist                S          3,500         4,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          4,000         5,800
 3.  Medic rezident anul II - VII    S          3,000         3,500
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,500         4,300
 4.  Medic rezident anul I           S          2,700         3,100
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,300         3,700
 5.  Farmacist primar*)              S          3,000         5,000
     - din anatomia patologica si
       medicina legala^2)            S          3,700         6,450
 6.  Farmacist specialist            S          2,500         4,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         5,150
 7.  Fiziokinetoterapeut             S          1,900         5,000
 8.  Fiziokinetoterapeut
     specialist                      S          1,350         4,000
 9.  Asistent medical principal*)   PL         1,700         3,700
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,670         4,500
10.  Asistent medical*)             PL         1,500         3,300
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,200         3,600
11.  Asistent medical principal*)   M          1,550         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,480         4,000
12.  Asistent medical*)             M          1,350         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,020         3,200
13.  Sora medicala principala*)    M          1,450         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,700
14.  Sora medicala*)               M          1,250         2,500
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,950         2,900",
-----------------------------------------------------------------------

    iar la litera B coeficientii de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare nr. crt. 13 - 16 se renumeroteaza cu nr. crt. 15 - 18.
    3. Nota de la anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998, astfel cum a fost modificata si completata prin anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1998, se completeaza astfel:
    "Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica, din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza coeficientilor de multiplicare din cap. II <<Unitati clinice, institute si centre medicale>> - litera B."

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 122/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 122 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 387 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 387 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 387 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 1331 2010
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Ordonanţa 22 1997
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Ordin 1667 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 686 1996
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 1276 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu