Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 122 din 30 iunie 1999

pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 313 din 30 iunie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Anexa nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, modificata si completata de anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 16 octombrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La capitolul I, litera A nr. crt. 1 - 12, 20 - 25, 29 - 31 si litera C nr. crt. 42 - 44 vor avea urmatorul cuprins:
    "I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice
    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.            Functia          Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  0                1                 2            3             4
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          3,500         5,100
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          4,300         7,650
 2.  Medic specialist                S          3,000         3,650
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,500         4,763
 3.  Medic rezident anul II - VII    S          2,500         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,000         3,800
 4.  Medic rezident anul I           S          2,200         2,600
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         3,200
 5.  Medic                           S          2,000         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,760         4,425
 6.  Medic stagiar                   S          2,000           -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,581           -
 7.  Farmacist primar*)              S          3,000         3,824
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,400         5,900
 8.  Farmacist specialist            S          2,600         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,000         4,230
 9.  Farmacist rezident
     anul II - III                   S          2,200         2,500
 10. Farmacist rezident anul I       S          2,000            -
 11. Farmacist                       S          1,800         2,525
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,435         3,900
 12. Farmacist stagiar               S          1,800            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,395            -

.......................................................................

 20. Asistent medical
     principal*)                    PL         1,550         2,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,570         3,450
 21. Asistent medical*)             PL         1,350         2,500
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,000         2,900
 22. Asistent medical debutant*)    PL         1,200            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         1,930            -
 23. Asistent medical
     principal*)                    M          1,500         2,600
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,100
 24. Asistent medical*)             M          1,300         2,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,900         2,500
 25. Asistent medical debutant*)    M          1,175            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,883            -

.......................................................................

 29. Sora medicala principala*)   M          1,400         2,400
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,110         3,000
 30. Sora medicala*)              M          1,200         2,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,780         2,200
 31. Sora medicala debutanta*)    M          1,150            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,744            -

      C. Coeficienti de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar

 42.  Infirmiera, agent DDD          G          1,125         1,500
 43.  Infirmiera, agent DDD,
      debutant                       G          1,000            -
 44.  Brancardier, baias,
      namolar, spalatoreasa,
      ingrijitoare                   G          0,950         1,350
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        G          1,550         2,100"
-----------------------------------------------------------------------

    2. La capitolul II, litera A va avea urmatorul cuprins:
    "II. Unitati clinice, institute si centre medicale^1)
    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.            Functia          Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  0                1                 2            3             4
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          4,000         6,170
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          4,800         8,438
 2.  Medic specialist                S          3,500         4,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          4,000         5,800
 3.  Medic rezident anul II - VII    S          3,000         3,500
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,500         4,300
 4.  Medic rezident anul I           S          2,700         3,100
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,300         3,700
 5.  Farmacist primar*)              S          3,000         5,000
     - din anatomia patologica si
       medicina legala^2)            S          3,700         6,450
 6.  Farmacist specialist            S          2,500         4,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         5,150
 7.  Fiziokinetoterapeut             S          1,900         5,000
 8.  Fiziokinetoterapeut
     specialist                      S          1,350         4,000
 9.  Asistent medical principal*)   PL         1,700         3,700
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,670         4,500
10.  Asistent medical*)             PL         1,500         3,300
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,200         3,600
11.  Asistent medical principal*)   M          1,550         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,480         4,000
12.  Asistent medical*)             M          1,350         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,020         3,200
13.  Sora medicala principala*)    M          1,450         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,700
14.  Sora medicala*)               M          1,250         2,500
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,950         2,900",
-----------------------------------------------------------------------

    iar la litera B coeficientii de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare nr. crt. 13 - 16 se renumeroteaza cu nr. crt. 15 - 18.
    3. Nota de la anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998, astfel cum a fost modificata si completata prin anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1998, se completeaza astfel:
    "Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica, din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza coeficientilor de multiplicare din cap. II <<Unitati clinice, institute si centre medicale>> - litera B."

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 122/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 122 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu