E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 100 din 29 iunie 1999

privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care se vor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din 30 iunie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cadrele militare si salariatii civili din aparatul central, comandamentele de arma, inspectoratele generale, marile unitati, unitatile si formatiunile din compunerea Ministerului de Interne, denumite generic unitati ale Ministerului de Interne, care se disponibilizeaza ca urmare a restructurarii acestuia, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Programul de restructurare a Ministerului de Interne vizeaza masuri care se refera la transformarea sau la redimensionarea unitatilor acestuia, avand drept urmare diminuarea numarului de functii prevazute in statele de organizare in timp de pace.
    Art. 3
    Cadrele Ministerului de Interne, ale caror functii se reduc, vor fi incadrate, in limitele prevederilor statelor de organizare, in alte unitati, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 4
    In sensul art. 1 se considera disponibilizati:
    a) ofiterii, maistrii militari si subofiterii, trecuti in rezerva in temeiul art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
    b) salariatii civili, ale caror contracte individuale de munca sunt desfacute din initiativa unitatii, in temeiul prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

    CAP. 2
    Ajutoare si plati compensatorii acordate cadrelor militare si salariatilor civili disponibilizati din Ministerul de Interne

    A. Pentru cadrele militare (ofiteri, maistri militari si subofiteri)
    Art. 5
    (1) In perioada de restructurare a Ministerului de Interne, ofiterii, maistrii militari si subofiterii pot fi trecuti in rezerva, la propunerea comandantilor si cu aprobarea esalonului superior, cu drept de pensie, inaintea implinirii varstei prevazute de lege, astfel:
    a) cu drept de pensie militara de serviciu cu vechime integrala, cadrele militare care au o vechime in serviciu de minimum 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile;
    b) cu drept de pensie militara de serviciu cu vechime incompleta, cadrele militare care au o vechime in serviciu de minimum 20 de ani, din care cel putin 10 ani in serviciul militar, si varsta de minimum 45 de ani impliniti pana la data de 31 decembrie 1998.
    (2) Cadrele militare care vor fi disponibilizate in conditiile alin. (1) si care au implinit stagiul minim in grad sau implinesc acest stagiu pana la data de 31 decembrie 1999 vor fi inaintate in gradul urmator si trecute in rezerva cu aceeasi data.
    (3) Prevederile Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la stabilirea, plata, suspendarea sau incetarea platii pensiilor, si ale Legii nr. 80/1995 se aplica si in cazul cadrelor militare trecute in rezerva in conditiile alin. (1).
    Art. 6
    Cadrele militare trecute in rezerva, cu drept de pensie in conditiile art. 5, beneficiaza pentru activitatea depusa in Ministerul de Interne de ajutorul stabilit prin reglementarile legale in vigoare referitoare la salarizarea personalului militar. In plus, pentru fiecare an rezultat ca diferenta intre varsta de pensionare prevazuta de Decretul nr. 214/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 80/1995, si varsta pe care o au la data trecerii in rezerva, se acorda o plata compensatorie, neimpozabila, egala cu doua solde lunare brute din ultima luna de activitate.
    Art. 7
    (1) Cadrele militare cu o vechime in serviciu mai mica de 20 de ani, trecute in rezerva ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, vor beneficia de o plata compensatorie, neimpozabila, corespunzatoare vechimii in serviciu, al carei cuantum este de:
    a) 12 solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime in serviciu mai mica de 7 ani;
    b) 15 solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime in serviciu cuprinsa intre 7 si 15 ani;
    c) 20 de solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime in serviciu mai mare de 15 ani;
    (2) Cadrele militare trecute in rezerva in conditiile alin. (1) beneficiaza si de ajutorul lunar sau de alocatia de sprijin, dupa caz, in cuantumul stabilit de actele normative in vigoare.
    Art. 8
    (1) De drepturile prevazute la art. 7 beneficiaza si cadrele militare disponibilizate, cu o vechime in serviciu de 20 de ani sau mai mult, care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 pentru trecerea in rezerva cu drept de pensie.
    (2) Vechimea in serviciu care se ia in considerare potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este aceea stabilita conform art. 10, 13 si 18 din Decretul nr. 214/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii.
    B. Pentru salariatii civili
    Art. 9
    Salariatii civili cu o vechime in munca minima de 6 luni lucrate in ultimele 12 luni in unitatile Ministerului de Interne, ale caror functii se desfiinteaza si care nu vor fi incadrati in alte unitati ale Ministerului de Interne in termen de o luna de la data desfiintarii functiei, beneficiaza de plati compensatorii.
    Art. 10
    (1) Suma totala de bani, cu titlu de plata compensatorie, se stabileste pentru fiecare salariat civil caruia i s-a desfacut contractul individual de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta, corespunzatoare vechimii in munca, astfel:
    a) 6 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime in munca mai mica de 5 ani;
    b) 9 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime in munca intre 5 si 15 ani;
    c) 12 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime in munca mai mare de 15 ani.
    (2) Suma de bani acordata potrivit alin. (1) poate fi majorata cu un salariu mediu net pe economie, daca beneficiarul are domiciliul intr-un judet in care nivelul ratei somajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel national, inregistrat in ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii in care a avut loc disponibilizarea.
    Art. 11
    Salariatii civili disponibilizati prin restructurarea Ministerului de Interne primesc ajutor de somaj in conditiile legii si celelalte drepturi stabilite prin Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Masuri active de protectie a cadrelor militare si a salariatilor civili disponibilizati din unitatile Ministerului de Interne

    Art. 12
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin masuri active de protectie se intelege acele masuri care au ca scop combaterea somajului si sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
    (2) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va asigura gratuit:
    a) punerea la dispozitie personalului disponibilizat a listei cuprinzand locurile de munca vacante si cursurile de calificare organizate contra cost;
    b) medierea in vederea angajarii;
    c) consultanta pentru initiere in afaceri si orientare profesionala.
    Art. 13
    Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, prin agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti, acorda asistenta de specialitate structurilor Ministerului de Interne supuse restructurarii, la solicitarea acestora, pe baza unui protocol incheiat intre Ministerul de Interne si Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala.
    Art. 14
    In vederea reconversiei profesionale, personalul disponibilizat in conditiile prezentei ordonante de urgenta poate urma, gratuit, cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, alte forme de pregatire profesionala organizate de Ministerul de Interne. Cheltuielile care decurg din aplicarea acestei prevederi vor fi suportate din bugetul Ministerului de Interne.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Drepturile care se cuvin personalului disponibilizat, ca plati compensatorii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se nasc de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului de munca.
    Art. 16
    Cadrele militare si salariatii civili, disponibilizati in perioada de restructurare a Ministerului de Interne beneficiaza de drepturile banesti prevazute in prezenta ordonanta de urgenta o singura data. Platile compensatorii se acorda in cel mult 60 de zile de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului de munca.
    Art. 17
    Sumele de bani aferente platilor compensatorii pentru cadrele militare se suporta din fondurile destinate cu acest scop Ministerului de Interne, iar pentru salariatii civili, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 18
    (1) Sumele de bani cuvenite cadrelor militare si, respectiv, salariatilor civili se transfera, de catre Ministerul de Interne si, respectiv, de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, in conturi curente personale, speciale, purtatoare de dobanzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni, conform conventiilor incheiate in acest scop.
    (2) Pentru sumele de bani aferente platilor compensatorii virate in conturile curente personale si pentru eventualele regularizari ulterioare, Ministerul de Interne respectiv Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, va plati Casei de Economii si Consemnatiuni un comision de 2% prevazut in conventie.
    (3) Pentru deschiderea de conturi si pentru operatiunile efectuate nu se percepe comision de la beneficiarii de plati compensatorii.
    Art. 19
    Cheltuielile privind restructurarea personalului din unitatile Ministerului de Interne, precum si cele privind reconversia profesionala, pentru anul 1999, vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 20
    Perioada pentru care cadrele militare, trecute in rezerva in conditiile art. 7, primesc ajutoare lunare sau alocatii de sprijin, potrivit actelor normative in vigoare, constituie vechime in munca.
    Art. 21
    Cadrele militare si salariatii civili disponibilizati prin restructurarea unitatilor Ministerului de Interne beneficiaza de urmatoarele facilitati:
    a) scutirea pe o perioada de 2 ani de la plata impozitului pe venit, pentru cei care vor fi autorizati, potrivit legii, sa desfasoare activitatii economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale. Aceasta prevedere se aplica persoanelor care au obtinut autorizatia de functionare in termen de 6 luni de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului de munca;
    b) credite in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 22
    Personalul Ministerului de Interne, pensionat in conditiile prezentei ordonante de urgenta, poate cumula pensia cu salariul obtinut, in cazul in care isi continua activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activitati cu scop lucrativ.
    Art. 23
    Dupa implinirea varstei si a vechimii in serviciu, prevazute de legislatia in vigoare, cadrele militare pensionate in conditiile prezentei ordonante de urgenta pot solicita Ministerului de Interne, o singura data, recalcularea pensiei.
    Art. 24
    Cadrele militare disponibilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta pot fi rechemate in activitate in una dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, numai in raport cu nevoile acestora si dupa restituirea integrala a sumelor primite drept plati compensatorii.
    Art. 25
    Posturile salariatilor civili carora li se desface contractul individual de munca in procesul de restructurare, pe baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se desfiinteaza si nu pot fi reinfiintate timp de 18 luni.
    Art. 26
    (1) Nu beneficiaza de plati compensatorii, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cadrele militare si salariatii civili care la data disponibilizarii se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cumuleaza pensia cu salariul;
    b) detin actiuni sau parti sociale care reprezinta mai mult de 5% din totalul dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor la una sau mai multe societati comerciale;
    c) sunt autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative, ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale.
    (2) Cadrele militare si salariatii civili, disponibilizati in conditiile prezentei ordonante de urgenta, vor declara, pe proprie raspundere, ca nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la alin. (1).
    (3) Nu beneficiaza de plati compensatorii, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, persoanele care, in termenul de 60 de zile prevazut la art. 16, indeplinesc conditiile de pensionare, pentru munca depusa si limita de varsta sau la cerere.
    Art. 27
    Ministerul de Interne si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor emite in comun norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la personalul civil.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu-Ionescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 100/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 100 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 100/1999
Legea 267 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care se vor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne
OUG 135 2000
pentru completarea art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care se vor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne
OUG 136 2000
privind modul de stabilire a platilor compensatorii si a ajutoarelor care se acorda personalului militar
Ordonanţa 73 1999
privind impozitul pe venit
Ordin 419 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999, referitoare la unele masuri de protectie sociala a salariatilor civili disponibilizati ca urmare a programului de restructurare a Ministerului de Interne
Ordin 954 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999, referitoare la unele masuri de protectie sociala a salariatilor civili disponibilizati ca urmare a programului de restructurare a Ministerului de Interne
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu