E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 100 din 29 iunie 1999

privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care se vor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din 30 iunie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cadrele militare si salariatii civili din aparatul central, comandamentele de arma, inspectoratele generale, marile unitati, unitatile si formatiunile din compunerea Ministerului de Interne, denumite generic unitati ale Ministerului de Interne, care se disponibilizeaza ca urmare a restructurarii acestuia, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Programul de restructurare a Ministerului de Interne vizeaza masuri care se refera la transformarea sau la redimensionarea unitatilor acestuia, avand drept urmare diminuarea numarului de functii prevazute in statele de organizare in timp de pace.
    Art. 3
    Cadrele Ministerului de Interne, ale caror functii se reduc, vor fi incadrate, in limitele prevederilor statelor de organizare, in alte unitati, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 4
    In sensul art. 1 se considera disponibilizati:
    a) ofiterii, maistrii militari si subofiterii, trecuti in rezerva in temeiul art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
    b) salariatii civili, ale caror contracte individuale de munca sunt desfacute din initiativa unitatii, in temeiul prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

    CAP. 2
    Ajutoare si plati compensatorii acordate cadrelor militare si salariatilor civili disponibilizati din Ministerul de Interne

    A. Pentru cadrele militare (ofiteri, maistri militari si subofiteri)
    Art. 5
    (1) In perioada de restructurare a Ministerului de Interne, ofiterii, maistrii militari si subofiterii pot fi trecuti in rezerva, la propunerea comandantilor si cu aprobarea esalonului superior, cu drept de pensie, inaintea implinirii varstei prevazute de lege, astfel:
    a) cu drept de pensie militara de serviciu cu vechime integrala, cadrele militare care au o vechime in serviciu de minimum 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile;
    b) cu drept de pensie militara de serviciu cu vechime incompleta, cadrele militare care au o vechime in serviciu de minimum 20 de ani, din care cel putin 10 ani in serviciul militar, si varsta de minimum 45 de ani impliniti pana la data de 31 decembrie 1998.
    (2) Cadrele militare care vor fi disponibilizate in conditiile alin. (1) si care au implinit stagiul minim in grad sau implinesc acest stagiu pana la data de 31 decembrie 1999 vor fi inaintate in gradul urmator si trecute in rezerva cu aceeasi data.
    (3) Prevederile Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la stabilirea, plata, suspendarea sau incetarea platii pensiilor, si ale Legii nr. 80/1995 se aplica si in cazul cadrelor militare trecute in rezerva in conditiile alin. (1).
    Art. 6
    Cadrele militare trecute in rezerva, cu drept de pensie in conditiile art. 5, beneficiaza pentru activitatea depusa in Ministerul de Interne de ajutorul stabilit prin reglementarile legale in vigoare referitoare la salarizarea personalului militar. In plus, pentru fiecare an rezultat ca diferenta intre varsta de pensionare prevazuta de Decretul nr. 214/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 80/1995, si varsta pe care o au la data trecerii in rezerva, se acorda o plata compensatorie, neimpozabila, egala cu doua solde lunare brute din ultima luna de activitate.
    Art. 7
    (1) Cadrele militare cu o vechime in serviciu mai mica de 20 de ani, trecute in rezerva ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, vor beneficia de o plata compensatorie, neimpozabila, corespunzatoare vechimii in serviciu, al carei cuantum este de:
    a) 12 solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime in serviciu mai mica de 7 ani;
    b) 15 solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime in serviciu cuprinsa intre 7 si 15 ani;
    c) 20 de solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime in serviciu mai mare de 15 ani;
    (2) Cadrele militare trecute in rezerva in conditiile alin. (1) beneficiaza si de ajutorul lunar sau de alocatia de sprijin, dupa caz, in cuantumul stabilit de actele normative in vigoare.
    Art. 8
    (1) De drepturile prevazute la art. 7 beneficiaza si cadrele militare disponibilizate, cu o vechime in serviciu de 20 de ani sau mai mult, care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 pentru trecerea in rezerva cu drept de pensie.
    (2) Vechimea in serviciu care se ia in considerare potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este aceea stabilita conform art. 10, 13 si 18 din Decretul nr. 214/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii.
    B. Pentru salariatii civili
    Art. 9
    Salariatii civili cu o vechime in munca minima de 6 luni lucrate in ultimele 12 luni in unitatile Ministerului de Interne, ale caror functii se desfiinteaza si care nu vor fi incadrati in alte unitati ale Ministerului de Interne in termen de o luna de la data desfiintarii functiei, beneficiaza de plati compensatorii.
    Art. 10
    (1) Suma totala de bani, cu titlu de plata compensatorie, se stabileste pentru fiecare salariat civil caruia i s-a desfacut contractul individual de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta, corespunzatoare vechimii in munca, astfel:
    a) 6 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime in munca mai mica de 5 ani;
    b) 9 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime in munca intre 5 si 15 ani;
    c) 12 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime in munca mai mare de 15 ani.
    (2) Suma de bani acordata potrivit alin. (1) poate fi majorata cu un salariu mediu net pe economie, daca beneficiarul are domiciliul intr-un judet in care nivelul ratei somajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel national, inregistrat in ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii in care a avut loc disponibilizarea.
    Art. 11
    Salariatii civili disponibilizati prin restructurarea Ministerului de Interne primesc ajutor de somaj in conditiile legii si celelalte drepturi stabilite prin Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Masuri active de protectie a cadrelor militare si a salariatilor civili disponibilizati din unitatile Ministerului de Interne

    Art. 12
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin masuri active de protectie se intelege acele masuri care au ca scop combaterea somajului si sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
    (2) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va asigura gratuit:
    a) punerea la dispozitie personalului disponibilizat a listei cuprinzand locurile de munca vacante si cursurile de calificare organizate contra cost;
    b) medierea in vederea angajarii;
    c) consultanta pentru initiere in afaceri si orientare profesionala.
    Art. 13
    Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, prin agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti, acorda asistenta de specialitate structurilor Ministerului de Interne supuse restructurarii, la solicitarea acestora, pe baza unui protocol incheiat intre Ministerul de Interne si Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala.
    Art. 14
    In vederea reconversiei profesionale, personalul disponibilizat in conditiile prezentei ordonante de urgenta poate urma, gratuit, cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, alte forme de pregatire profesionala organizate de Ministerul de Interne. Cheltuielile care decurg din aplicarea acestei prevederi vor fi suportate din bugetul Ministerului de Interne.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Drepturile care se cuvin personalului disponibilizat, ca plati compensatorii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se nasc de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului de munca.
    Art. 16
    Cadrele militare si salariatii civili, disponibilizati in perioada de restructurare a Ministerului de Interne beneficiaza de drepturile banesti prevazute in prezenta ordonanta de urgenta o singura data. Platile compensatorii se acorda in cel mult 60 de zile de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului de munca.
    Art. 17
    Sumele de bani aferente platilor compensatorii pentru cadrele militare se suporta din fondurile destinate cu acest scop Ministerului de Interne, iar pentru salariatii civili, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 18
    (1) Sumele de bani cuvenite cadrelor militare si, respectiv, salariatilor civili se transfera, de catre Ministerul de Interne si, respectiv, de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, in conturi curente personale, speciale, purtatoare de dobanzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni, conform conventiilor incheiate in acest scop.
    (2) Pentru sumele de bani aferente platilor compensatorii virate in conturile curente personale si pentru eventualele regularizari ulterioare, Ministerul de Interne respectiv Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, va plati Casei de Economii si Consemnatiuni un comision de 2% prevazut in conventie.
    (3) Pentru deschiderea de conturi si pentru operatiunile efectuate nu se percepe comision de la beneficiarii de plati compensatorii.
    Art. 19
    Cheltuielile privind restructurarea personalului din unitatile Ministerului de Interne, precum si cele privind reconversia profesionala, pentru anul 1999, vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 20
    Perioada pentru care cadrele militare, trecute in rezerva in conditiile art. 7, primesc ajutoare lunare sau alocatii de sprijin, potrivit actelor normative in vigoare, constituie vechime in munca.
    Art. 21
    Cadrele militare si salariatii civili disponibilizati prin restructurarea unitatilor Ministerului de Interne beneficiaza de urmatoarele facilitati:
    a) scutirea pe o perioada de 2 ani de la plata impozitului pe venit, pentru cei care vor fi autorizati, potrivit legii, sa desfasoare activitatii economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale. Aceasta prevedere se aplica persoanelor care au obtinut autorizatia de functionare in termen de 6 luni de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului de munca;
    b) credite in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 22
    Personalul Ministerului de Interne, pensionat in conditiile prezentei ordonante de urgenta, poate cumula pensia cu salariul obtinut, in cazul in care isi continua activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activitati cu scop lucrativ.
    Art. 23
    Dupa implinirea varstei si a vechimii in serviciu, prevazute de legislatia in vigoare, cadrele militare pensionate in conditiile prezentei ordonante de urgenta pot solicita Ministerului de Interne, o singura data, recalcularea pensiei.
    Art. 24
    Cadrele militare disponibilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta pot fi rechemate in activitate in una dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, numai in raport cu nevoile acestora si dupa restituirea integrala a sumelor primite drept plati compensatorii.
    Art. 25
    Posturile salariatilor civili carora li se desface contractul individual de munca in procesul de restructurare, pe baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se desfiinteaza si nu pot fi reinfiintate timp de 18 luni.
    Art. 26
    (1) Nu beneficiaza de plati compensatorii, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cadrele militare si salariatii civili care la data disponibilizarii se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cumuleaza pensia cu salariul;
    b) detin actiuni sau parti sociale care reprezinta mai mult de 5% din totalul dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor la una sau mai multe societati comerciale;
    c) sunt autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative, ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale.
    (2) Cadrele militare si salariatii civili, disponibilizati in conditiile prezentei ordonante de urgenta, vor declara, pe proprie raspundere, ca nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la alin. (1).
    (3) Nu beneficiaza de plati compensatorii, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, persoanele care, in termenul de 60 de zile prevazut la art. 16, indeplinesc conditiile de pensionare, pentru munca depusa si limita de varsta sau la cerere.
    Art. 27
    Ministerul de Interne si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor emite in comun norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la personalul civil.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu-Ionescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 100/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 100 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 100/1999
Legea 267 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care se vor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne
OUG 135 2000
pentru completarea art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care se vor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne
OUG 136 2000
privind modul de stabilire a platilor compensatorii si a ajutoarelor care se acorda personalului militar
Ordonanţa 73 1999
privind impozitul pe venit
Ordin 419 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999, referitoare la unele masuri de protectie sociala a salariatilor civili disponibilizati ca urmare a programului de restructurare a Ministerului de Interne
Ordin 954 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999, referitoare la unele masuri de protectie sociala a salariatilor civili disponibilizati ca urmare a programului de restructurare a Ministerului de Interne
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu