E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 100 din 29 iunie 1999

privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care se vor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din 30 iunie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cadrele militare si salariatii civili din aparatul central, comandamentele de arma, inspectoratele generale, marile unitati, unitatile si formatiunile din compunerea Ministerului de Interne, denumite generic unitati ale Ministerului de Interne, care se disponibilizeaza ca urmare a restructurarii acestuia, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Programul de restructurare a Ministerului de Interne vizeaza masuri care se refera la transformarea sau la redimensionarea unitatilor acestuia, avand drept urmare diminuarea numarului de functii prevazute in statele de organizare in timp de pace.
    Art. 3
    Cadrele Ministerului de Interne, ale caror functii se reduc, vor fi incadrate, in limitele prevederilor statelor de organizare, in alte unitati, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 4
    In sensul art. 1 se considera disponibilizati:
    a) ofiterii, maistrii militari si subofiterii, trecuti in rezerva in temeiul art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
    b) salariatii civili, ale caror contracte individuale de munca sunt desfacute din initiativa unitatii, in temeiul prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

    CAP. 2
    Ajutoare si plati compensatorii acordate cadrelor militare si salariatilor civili disponibilizati din Ministerul de Interne

    A. Pentru cadrele militare (ofiteri, maistri militari si subofiteri)
    Art. 5
    (1) In perioada de restructurare a Ministerului de Interne, ofiterii, maistrii militari si subofiterii pot fi trecuti in rezerva, la propunerea comandantilor si cu aprobarea esalonului superior, cu drept de pensie, inaintea implinirii varstei prevazute de lege, astfel:
    a) cu drept de pensie militara de serviciu cu vechime integrala, cadrele militare care au o vechime in serviciu de minimum 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile;
    b) cu drept de pensie militara de serviciu cu vechime incompleta, cadrele militare care au o vechime in serviciu de minimum 20 de ani, din care cel putin 10 ani in serviciul militar, si varsta de minimum 45 de ani impliniti pana la data de 31 decembrie 1998.
    (2) Cadrele militare care vor fi disponibilizate in conditiile alin. (1) si care au implinit stagiul minim in grad sau implinesc acest stagiu pana la data de 31 decembrie 1999 vor fi inaintate in gradul urmator si trecute in rezerva cu aceeasi data.
    (3) Prevederile Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la stabilirea, plata, suspendarea sau incetarea platii pensiilor, si ale Legii nr. 80/1995 se aplica si in cazul cadrelor militare trecute in rezerva in conditiile alin. (1).
    Art. 6
    Cadrele militare trecute in rezerva, cu drept de pensie in conditiile art. 5, beneficiaza pentru activitatea depusa in Ministerul de Interne de ajutorul stabilit prin reglementarile legale in vigoare referitoare la salarizarea personalului militar. In plus, pentru fiecare an rezultat ca diferenta intre varsta de pensionare prevazuta de Decretul nr. 214/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 80/1995, si varsta pe care o au la data trecerii in rezerva, se acorda o plata compensatorie, neimpozabila, egala cu doua solde lunare brute din ultima luna de activitate.
    Art. 7
    (1) Cadrele militare cu o vechime in serviciu mai mica de 20 de ani, trecute in rezerva ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, vor beneficia de o plata compensatorie, neimpozabila, corespunzatoare vechimii in serviciu, al carei cuantum este de:
    a) 12 solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime in serviciu mai mica de 7 ani;
    b) 15 solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime in serviciu cuprinsa intre 7 si 15 ani;
    c) 20 de solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime in serviciu mai mare de 15 ani;
    (2) Cadrele militare trecute in rezerva in conditiile alin. (1) beneficiaza si de ajutorul lunar sau de alocatia de sprijin, dupa caz, in cuantumul stabilit de actele normative in vigoare.
    Art. 8
    (1) De drepturile prevazute la art. 7 beneficiaza si cadrele militare disponibilizate, cu o vechime in serviciu de 20 de ani sau mai mult, care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 pentru trecerea in rezerva cu drept de pensie.
    (2) Vechimea in serviciu care se ia in considerare potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este aceea stabilita conform art. 10, 13 si 18 din Decretul nr. 214/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii.
    B. Pentru salariatii civili
    Art. 9
    Salariatii civili cu o vechime in munca minima de 6 luni lucrate in ultimele 12 luni in unitatile Ministerului de Interne, ale caror functii se desfiinteaza si care nu vor fi incadrati in alte unitati ale Ministerului de Interne in termen de o luna de la data desfiintarii functiei, beneficiaza de plati compensatorii.
    Art. 10
    (1) Suma totala de bani, cu titlu de plata compensatorie, se stabileste pentru fiecare salariat civil caruia i s-a desfacut contractul individual de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta, corespunzatoare vechimii in munca, astfel:
    a) 6 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime in munca mai mica de 5 ani;
    b) 9 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime in munca intre 5 si 15 ani;
    c) 12 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime in munca mai mare de 15 ani.
    (2) Suma de bani acordata potrivit alin. (1) poate fi majorata cu un salariu mediu net pe economie, daca beneficiarul are domiciliul intr-un judet in care nivelul ratei somajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel national, inregistrat in ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii in care a avut loc disponibilizarea.
    Art. 11
    Salariatii civili disponibilizati prin restructurarea Ministerului de Interne primesc ajutor de somaj in conditiile legii si celelalte drepturi stabilite prin Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Masuri active de protectie a cadrelor militare si a salariatilor civili disponibilizati din unitatile Ministerului de Interne

    Art. 12
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin masuri active de protectie se intelege acele masuri care au ca scop combaterea somajului si sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
    (2) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va asigura gratuit:
    a) punerea la dispozitie personalului disponibilizat a listei cuprinzand locurile de munca vacante si cursurile de calificare organizate contra cost;
    b) medierea in vederea angajarii;
    c) consultanta pentru initiere in afaceri si orientare profesionala.
    Art. 13
    Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, prin agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti, acorda asistenta de specialitate structurilor Ministerului de Interne supuse restructurarii, la solicitarea acestora, pe baza unui protocol incheiat intre Ministerul de Interne si Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala.
    Art. 14
    In vederea reconversiei profesionale, personalul disponibilizat in conditiile prezentei ordonante de urgenta poate urma, gratuit, cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, alte forme de pregatire profesionala organizate de Ministerul de Interne. Cheltuielile care decurg din aplicarea acestei prevederi vor fi suportate din bugetul Ministerului de Interne.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Drepturile care se cuvin personalului disponibilizat, ca plati compensatorii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se nasc de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului de munca.
    Art. 16
    Cadrele militare si salariatii civili, disponibilizati in perioada de restructurare a Ministerului de Interne beneficiaza de drepturile banesti prevazute in prezenta ordonanta de urgenta o singura data. Platile compensatorii se acorda in cel mult 60 de zile de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului de munca.
    Art. 17
    Sumele de bani aferente platilor compensatorii pentru cadrele militare se suporta din fondurile destinate cu acest scop Ministerului de Interne, iar pentru salariatii civili, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 18
    (1) Sumele de bani cuvenite cadrelor militare si, respectiv, salariatilor civili se transfera, de catre Ministerul de Interne si, respectiv, de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, in conturi curente personale, speciale, purtatoare de dobanzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni, conform conventiilor incheiate in acest scop.
    (2) Pentru sumele de bani aferente platilor compensatorii virate in conturile curente personale si pentru eventualele regularizari ulterioare, Ministerul de Interne respectiv Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, va plati Casei de Economii si Consemnatiuni un comision de 2% prevazut in conventie.
    (3) Pentru deschiderea de conturi si pentru operatiunile efectuate nu se percepe comision de la beneficiarii de plati compensatorii.
    Art. 19
    Cheltuielile privind restructurarea personalului din unitatile Ministerului de Interne, precum si cele privind reconversia profesionala, pentru anul 1999, vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 20
    Perioada pentru care cadrele militare, trecute in rezerva in conditiile art. 7, primesc ajutoare lunare sau alocatii de sprijin, potrivit actelor normative in vigoare, constituie vechime in munca.
    Art. 21
    Cadrele militare si salariatii civili disponibilizati prin restructurarea unitatilor Ministerului de Interne beneficiaza de urmatoarele facilitati:
    a) scutirea pe o perioada de 2 ani de la plata impozitului pe venit, pentru cei care vor fi autorizati, potrivit legii, sa desfasoare activitatii economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale. Aceasta prevedere se aplica persoanelor care au obtinut autorizatia de functionare in termen de 6 luni de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului de munca;
    b) credite in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 22
    Personalul Ministerului de Interne, pensionat in conditiile prezentei ordonante de urgenta, poate cumula pensia cu salariul obtinut, in cazul in care isi continua activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activitati cu scop lucrativ.
    Art. 23
    Dupa implinirea varstei si a vechimii in serviciu, prevazute de legislatia in vigoare, cadrele militare pensionate in conditiile prezentei ordonante de urgenta pot solicita Ministerului de Interne, o singura data, recalcularea pensiei.
    Art. 24
    Cadrele militare disponibilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta pot fi rechemate in activitate in una dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, numai in raport cu nevoile acestora si dupa restituirea integrala a sumelor primite drept plati compensatorii.
    Art. 25
    Posturile salariatilor civili carora li se desface contractul individual de munca in procesul de restructurare, pe baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se desfiinteaza si nu pot fi reinfiintate timp de 18 luni.
    Art. 26
    (1) Nu beneficiaza de plati compensatorii, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cadrele militare si salariatii civili care la data disponibilizarii se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cumuleaza pensia cu salariul;
    b) detin actiuni sau parti sociale care reprezinta mai mult de 5% din totalul dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor la una sau mai multe societati comerciale;
    c) sunt autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative, ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale.
    (2) Cadrele militare si salariatii civili, disponibilizati in conditiile prezentei ordonante de urgenta, vor declara, pe proprie raspundere, ca nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la alin. (1).
    (3) Nu beneficiaza de plati compensatorii, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, persoanele care, in termenul de 60 de zile prevazut la art. 16, indeplinesc conditiile de pensionare, pentru munca depusa si limita de varsta sau la cerere.
    Art. 27
    Ministerul de Interne si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor emite in comun norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la personalul civil.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu-Ionescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 100/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 100 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 100/1999
Legea 267 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care se vor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne
OUG 135 2000
pentru completarea art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care se vor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne
OUG 136 2000
privind modul de stabilire a platilor compensatorii si a ajutoarelor care se acorda personalului militar
Ordonanţa 73 1999
privind impozitul pe venit
Ordin 419 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999, referitoare la unele masuri de protectie sociala a salariatilor civili disponibilizati ca urmare a programului de restructurare a Ministerului de Interne
Ordin 954 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/1999, referitoare la unele masuri de protectie sociala a salariatilor civili disponibilizati ca urmare a programului de restructurare a Ministerului de Interne
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu