Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 3977 din  4 octombrie 1996

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din  8 noiembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, aprobata si modificata prin Legea nr. 86/1996, s-au elaborat prezentele norme metodologice.

    Dispozitii generale

    1. Prezentele norme metodologice se aplica numai institutiilor publice de cultura ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza, potrivit prevederilor art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare.
    2. Veniturile realizate de catre institutiile de cultura mentionate la pct. 1 se vor incasa, se vor administra si se vor contabiliza de catre acestea, potrivit normelor stabilite pentru institutiile publice, si se vor retine integral de catre institutiile de cultura respective, pentru finantarea activitatii proprii. De asemenea, aceste institutii de cultura vor retine si sumele incasate din valorificarea bunurilor in conditiile legii, care se contabilizeaza distinct, acestea urmand a fi utilizate numai pentru finantarea investitiilor.

    Finantarea cheltuielilor institutiilor publice de cultura

    3.1. Alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru finantarea institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare, care sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite, la nivel de capitol si de titlu, se repartizeaza de catre acestia institutiilor publice din subordine, in raport cu obligatiile sau programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii publice, intocmit pe baza normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli, care se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
    3.2. In functie de volumul veniturilor extrabugetare si al cheltuielilor cuprinse in bugetul propriu al fiecarei institutii publice de cultura prevazute la pct. 1 se stabilesc, prin contract incheiat intre conducerea acesteia si ordonatorul principal de credite bugetare, obligatiile ori programele minimale ce urmeaza a fi realizate de catre institutia publica de cultura respectiva.
    3.3. In bugetele de venituri si cheltuieli, institutiile publice mentionate la pct. 1 vor evidentia distinct, conform clasificatiei economice, sumele destinate acordarii drepturilor salariale pentru personalul incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata si, respectiv, pe cele pentru plata colaboratorilor, stabilite in limitele prevazute de dispozitiile legale.
    3.4. Ordonatorii principali de credite bugetare pun la dispozitia institutiilor publice de cultura mentionate la pct. 1, direct sau prin ordonatorii secundari de credite bugetare, alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinatie, pe baza cererilor justificate ale institutiilor publice respective.
    Sumele se vireaza, cu ordin de plata, din contul de cheltuieli bugetare al ordonatorului principal de credite in contul de disponibil al institutiei publice de cultura in cauza.
    3.5. Cheltuielile institutiilor publice de cultura se angajeaza si se efectueaza in limita prevederilor si cu respectarea destinatiei stabilite in bugetul de venituri si cheltuieli.
    Cheltuielile se efectueaza, in toate cazurile, pe baza de documente justificative prevazute de dispozitiile legale in vigoare, se aproba de ordonatorii de credite si se vizeaza, in prealabil, de catre organul de control financiar preventiv.
    Virarile intre subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si intre alineate, se efectueaza potrivit competentelor ordonatorilor de credite bugetare prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    4. Nivelul de realizare a obligatiilor sau programelor minimale, stabilite de catre ordonatorul principal de credite, va fi evidentiat in mod obligatoriu in raportul-anexa la darea de seama contabila trimestriala, cumulat de la inceputul anului, pe baza raportarilor facute de catre fiecare unitate subordonata.
    5. In cazul in care obligatiile sau programele minimale ale institutiilor publice de cultura prevazute la pct. 1 din prezentele norme metodologice nu se realizeaza la nivelul aprobat, ordonatorii principali de credite bugetare vor diminua alocatia bugetara aprobata cu suma corespunzatoare actiunilor nerealizate.
    Sumele astfel disponibilizate vor fi virate de catre institutiile publice de cultura in conturile de cheltuieli bugetare din care au fost virate initial, reconstituindu-se platile de casa.
    Ordonatorii principali de credite pot dispune folosirea acestor sume disponibilizate, de catre alte institutii publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, modificandu-se corespunzator si bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, precum si contractele incheiate.
    6. Soldul de casa rezultat la finele anului din executia bugetului institutiilor publice de cultura prevazute la pct. 1 se reporteaza in anul urmator, ca resursa in bugetul de venituri si cheltuieli al acestor institutii, cu exceptia disponibilului care provine din alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, existent ca urmare a nerealizarii obligatiilor sau programelor minimale stabilite prin contract, care se restituie ordonatorului principal de credite bugetare de la care au fost primite, pana in ultima zi lucratoare a fiecarui an, la initiativa conducatorului institutiei.

    Salarizarea personalului institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale
    7. Salariile de baza ale personalului din institutiile publice de cultura, la care se refera prezentele norme metodologice, se majoreaza, fata de cele stabilite potrivit reglementarilor in vigoare, dupa cum urmeaza:
    a) cu 30%, in cazul institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare, pentru functiile de specialitate prevazute in anexa nr. V/5 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, precum si pentru categoriile de personal tehnic si de muncitori care contribuie direct la crearea cadrului de desfasurare a spectacolelor, concertelor sau manifestarilor artistice, stabilite de Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor, potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996.
    b) cu 15%, pentru restul personalului din institutiile publice finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare.

    Premierea personalului din institutiile publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

    8.1. Din disponibilitatile banesti in cont la sfarsitul anului, determinate in conditiile prevazute la pct. 6, dupa scaderea obligatiilor de plata, a incasarilor anticipate si a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor in conditiile legii si neconsumate, se poate utiliza o cota de pana la 50% pentru premierea personalului incadrat cu contract individual de munca, in raport cu responsabilitatile si performantele obtinute in activitatea desfasurata, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Culturii.
    8.2. Persoanele care beneficiaza de premii potrivit prevederilor alineatului precedent si cuantumul acestora se stabilesc de catre conducerea fiecarei institutii publice de cultura, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pe baza criteriilor stabilite de catre Ministerul Culturii. Pentru conducatorii institutiilor publice de cultura, premiile se aproba de catre ordonatorul principal de credite bugetare.

                            Ministrul culturii,
                               Grigore ZancSmartCity5

COMENTARII la Norma 3977/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3977 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu