Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 3977 din  4 octombrie 1996

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din  8 noiembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, aprobata si modificata prin Legea nr. 86/1996, s-au elaborat prezentele norme metodologice.

    Dispozitii generale

    1. Prezentele norme metodologice se aplica numai institutiilor publice de cultura ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza, potrivit prevederilor art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare.
    2. Veniturile realizate de catre institutiile de cultura mentionate la pct. 1 se vor incasa, se vor administra si se vor contabiliza de catre acestea, potrivit normelor stabilite pentru institutiile publice, si se vor retine integral de catre institutiile de cultura respective, pentru finantarea activitatii proprii. De asemenea, aceste institutii de cultura vor retine si sumele incasate din valorificarea bunurilor in conditiile legii, care se contabilizeaza distinct, acestea urmand a fi utilizate numai pentru finantarea investitiilor.

    Finantarea cheltuielilor institutiilor publice de cultura

    3.1. Alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru finantarea institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare, care sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite, la nivel de capitol si de titlu, se repartizeaza de catre acestia institutiilor publice din subordine, in raport cu obligatiile sau programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii publice, intocmit pe baza normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli, care se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
    3.2. In functie de volumul veniturilor extrabugetare si al cheltuielilor cuprinse in bugetul propriu al fiecarei institutii publice de cultura prevazute la pct. 1 se stabilesc, prin contract incheiat intre conducerea acesteia si ordonatorul principal de credite bugetare, obligatiile ori programele minimale ce urmeaza a fi realizate de catre institutia publica de cultura respectiva.
    3.3. In bugetele de venituri si cheltuieli, institutiile publice mentionate la pct. 1 vor evidentia distinct, conform clasificatiei economice, sumele destinate acordarii drepturilor salariale pentru personalul incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata si, respectiv, pe cele pentru plata colaboratorilor, stabilite in limitele prevazute de dispozitiile legale.
    3.4. Ordonatorii principali de credite bugetare pun la dispozitia institutiilor publice de cultura mentionate la pct. 1, direct sau prin ordonatorii secundari de credite bugetare, alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinatie, pe baza cererilor justificate ale institutiilor publice respective.
    Sumele se vireaza, cu ordin de plata, din contul de cheltuieli bugetare al ordonatorului principal de credite in contul de disponibil al institutiei publice de cultura in cauza.
    3.5. Cheltuielile institutiilor publice de cultura se angajeaza si se efectueaza in limita prevederilor si cu respectarea destinatiei stabilite in bugetul de venituri si cheltuieli.
    Cheltuielile se efectueaza, in toate cazurile, pe baza de documente justificative prevazute de dispozitiile legale in vigoare, se aproba de ordonatorii de credite si se vizeaza, in prealabil, de catre organul de control financiar preventiv.
    Virarile intre subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si intre alineate, se efectueaza potrivit competentelor ordonatorilor de credite bugetare prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    4. Nivelul de realizare a obligatiilor sau programelor minimale, stabilite de catre ordonatorul principal de credite, va fi evidentiat in mod obligatoriu in raportul-anexa la darea de seama contabila trimestriala, cumulat de la inceputul anului, pe baza raportarilor facute de catre fiecare unitate subordonata.
    5. In cazul in care obligatiile sau programele minimale ale institutiilor publice de cultura prevazute la pct. 1 din prezentele norme metodologice nu se realizeaza la nivelul aprobat, ordonatorii principali de credite bugetare vor diminua alocatia bugetara aprobata cu suma corespunzatoare actiunilor nerealizate.
    Sumele astfel disponibilizate vor fi virate de catre institutiile publice de cultura in conturile de cheltuieli bugetare din care au fost virate initial, reconstituindu-se platile de casa.
    Ordonatorii principali de credite pot dispune folosirea acestor sume disponibilizate, de catre alte institutii publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, modificandu-se corespunzator si bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, precum si contractele incheiate.
    6. Soldul de casa rezultat la finele anului din executia bugetului institutiilor publice de cultura prevazute la pct. 1 se reporteaza in anul urmator, ca resursa in bugetul de venituri si cheltuieli al acestor institutii, cu exceptia disponibilului care provine din alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, existent ca urmare a nerealizarii obligatiilor sau programelor minimale stabilite prin contract, care se restituie ordonatorului principal de credite bugetare de la care au fost primite, pana in ultima zi lucratoare a fiecarui an, la initiativa conducatorului institutiei.

    Salarizarea personalului institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale
    7. Salariile de baza ale personalului din institutiile publice de cultura, la care se refera prezentele norme metodologice, se majoreaza, fata de cele stabilite potrivit reglementarilor in vigoare, dupa cum urmeaza:
    a) cu 30%, in cazul institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare, pentru functiile de specialitate prevazute in anexa nr. V/5 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, precum si pentru categoriile de personal tehnic si de muncitori care contribuie direct la crearea cadrului de desfasurare a spectacolelor, concertelor sau manifestarilor artistice, stabilite de Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor, potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996.
    b) cu 15%, pentru restul personalului din institutiile publice finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare.

    Premierea personalului din institutiile publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

    8.1. Din disponibilitatile banesti in cont la sfarsitul anului, determinate in conditiile prevazute la pct. 6, dupa scaderea obligatiilor de plata, a incasarilor anticipate si a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor in conditiile legii si neconsumate, se poate utiliza o cota de pana la 50% pentru premierea personalului incadrat cu contract individual de munca, in raport cu responsabilitatile si performantele obtinute in activitatea desfasurata, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Culturii.
    8.2. Persoanele care beneficiaza de premii potrivit prevederilor alineatului precedent si cuantumul acestora se stabilesc de catre conducerea fiecarei institutii publice de cultura, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pe baza criteriilor stabilite de catre Ministerul Culturii. Pentru conducatorii institutiilor publice de cultura, premiile se aproba de catre ordonatorul principal de credite bugetare.

                            Ministrul culturii,
                               Grigore ZancSmartCity5

COMENTARII la Norma 3977/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3977 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu