Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 3977 din  4 octombrie 1996

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din  8 noiembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, aprobata si modificata prin Legea nr. 86/1996, s-au elaborat prezentele norme metodologice.

    Dispozitii generale

    1. Prezentele norme metodologice se aplica numai institutiilor publice de cultura ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza, potrivit prevederilor art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare.
    2. Veniturile realizate de catre institutiile de cultura mentionate la pct. 1 se vor incasa, se vor administra si se vor contabiliza de catre acestea, potrivit normelor stabilite pentru institutiile publice, si se vor retine integral de catre institutiile de cultura respective, pentru finantarea activitatii proprii. De asemenea, aceste institutii de cultura vor retine si sumele incasate din valorificarea bunurilor in conditiile legii, care se contabilizeaza distinct, acestea urmand a fi utilizate numai pentru finantarea investitiilor.

    Finantarea cheltuielilor institutiilor publice de cultura

    3.1. Alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru finantarea institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare, care sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite, la nivel de capitol si de titlu, se repartizeaza de catre acestia institutiilor publice din subordine, in raport cu obligatiile sau programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii publice, intocmit pe baza normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli, care se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
    3.2. In functie de volumul veniturilor extrabugetare si al cheltuielilor cuprinse in bugetul propriu al fiecarei institutii publice de cultura prevazute la pct. 1 se stabilesc, prin contract incheiat intre conducerea acesteia si ordonatorul principal de credite bugetare, obligatiile ori programele minimale ce urmeaza a fi realizate de catre institutia publica de cultura respectiva.
    3.3. In bugetele de venituri si cheltuieli, institutiile publice mentionate la pct. 1 vor evidentia distinct, conform clasificatiei economice, sumele destinate acordarii drepturilor salariale pentru personalul incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata si, respectiv, pe cele pentru plata colaboratorilor, stabilite in limitele prevazute de dispozitiile legale.
    3.4. Ordonatorii principali de credite bugetare pun la dispozitia institutiilor publice de cultura mentionate la pct. 1, direct sau prin ordonatorii secundari de credite bugetare, alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinatie, pe baza cererilor justificate ale institutiilor publice respective.
    Sumele se vireaza, cu ordin de plata, din contul de cheltuieli bugetare al ordonatorului principal de credite in contul de disponibil al institutiei publice de cultura in cauza.
    3.5. Cheltuielile institutiilor publice de cultura se angajeaza si se efectueaza in limita prevederilor si cu respectarea destinatiei stabilite in bugetul de venituri si cheltuieli.
    Cheltuielile se efectueaza, in toate cazurile, pe baza de documente justificative prevazute de dispozitiile legale in vigoare, se aproba de ordonatorii de credite si se vizeaza, in prealabil, de catre organul de control financiar preventiv.
    Virarile intre subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si intre alineate, se efectueaza potrivit competentelor ordonatorilor de credite bugetare prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    4. Nivelul de realizare a obligatiilor sau programelor minimale, stabilite de catre ordonatorul principal de credite, va fi evidentiat in mod obligatoriu in raportul-anexa la darea de seama contabila trimestriala, cumulat de la inceputul anului, pe baza raportarilor facute de catre fiecare unitate subordonata.
    5. In cazul in care obligatiile sau programele minimale ale institutiilor publice de cultura prevazute la pct. 1 din prezentele norme metodologice nu se realizeaza la nivelul aprobat, ordonatorii principali de credite bugetare vor diminua alocatia bugetara aprobata cu suma corespunzatoare actiunilor nerealizate.
    Sumele astfel disponibilizate vor fi virate de catre institutiile publice de cultura in conturile de cheltuieli bugetare din care au fost virate initial, reconstituindu-se platile de casa.
    Ordonatorii principali de credite pot dispune folosirea acestor sume disponibilizate, de catre alte institutii publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, modificandu-se corespunzator si bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, precum si contractele incheiate.
    6. Soldul de casa rezultat la finele anului din executia bugetului institutiilor publice de cultura prevazute la pct. 1 se reporteaza in anul urmator, ca resursa in bugetul de venituri si cheltuieli al acestor institutii, cu exceptia disponibilului care provine din alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, existent ca urmare a nerealizarii obligatiilor sau programelor minimale stabilite prin contract, care se restituie ordonatorului principal de credite bugetare de la care au fost primite, pana in ultima zi lucratoare a fiecarui an, la initiativa conducatorului institutiei.

    Salarizarea personalului institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale
    7. Salariile de baza ale personalului din institutiile publice de cultura, la care se refera prezentele norme metodologice, se majoreaza, fata de cele stabilite potrivit reglementarilor in vigoare, dupa cum urmeaza:
    a) cu 30%, in cazul institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare, pentru functiile de specialitate prevazute in anexa nr. V/5 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, precum si pentru categoriile de personal tehnic si de muncitori care contribuie direct la crearea cadrului de desfasurare a spectacolelor, concertelor sau manifestarilor artistice, stabilite de Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor, potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996.
    b) cu 15%, pentru restul personalului din institutiile publice finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare.

    Premierea personalului din institutiile publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

    8.1. Din disponibilitatile banesti in cont la sfarsitul anului, determinate in conditiile prevazute la pct. 6, dupa scaderea obligatiilor de plata, a incasarilor anticipate si a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor in conditiile legii si neconsumate, se poate utiliza o cota de pana la 50% pentru premierea personalului incadrat cu contract individual de munca, in raport cu responsabilitatile si performantele obtinute in activitatea desfasurata, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Culturii.
    8.2. Persoanele care beneficiaza de premii potrivit prevederilor alineatului precedent si cuantumul acestora se stabilesc de catre conducerea fiecarei institutii publice de cultura, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pe baza criteriilor stabilite de catre Ministerul Culturii. Pentru conducatorii institutiilor publice de cultura, premiile se aproba de catre ordonatorul principal de credite bugetare.

                            Ministrul culturii,
                               Grigore ZancSmartCity5

COMENTARII la Norma 3977/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3977 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu