E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 2162/MC din  5 august 1994

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR [Nr. 30.654/05.08.1994]
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din 12 octombrie 1994

    In temeiul art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/1994, se emit urmatoarele norme metodologice:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Punerea in siguranta a fondului construit existent reprezinta ansamblul de masuri care trebuie intreprinse pentru reducerea riscului de avariere grava sau prabusire in cazul unor seisme de mare intensitate si cuprinde: expertizarea constructiilor, proiectarea lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor si executarea acestor lucrari.
    Art. 2
    In aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, conform carora toti proprietarii constructiilor grav afectate de seisme au obligatia sa ia masurile de punere in siguranta a fondului construit, acestia vor proceda la expertizarea constructiilor, proiectarea lucrarilor de punere in siguranta si executarea acestora, cu respectarea masurilor si procedurilor din prezentele norme metodologice.
    Art. 3
    Masurile de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 se vor lua cu respectarea conditiilor de siguranta si a exigentelor tehnice precizate in Ordonanta Guvernului nr. 2/1994, in regulamentele emise in baza acesteia, in Normativul P. 100/1992 - cap. 11 si cap. 12 -, precum si in alte acte normative specifice si in prezentele norme metodologice.
    Art. 4
    Fondul construit existent, care trebuie pus in siguranta, cuprinde constructiile situate in zonele seismice A, B, C si D, definite prin harta de zonare seismica a Romaniei, conform Normativului P. 100/1992, aprobat de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Ordinul nr. 3/N/14.04.1992.
    Art. 5
    Pentru punerea in siguranta a fondului de locuinte existent, conform prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, statul sprijina pe proprietarii sau administratorii constructiilor cu destinatie de locuinta cu alocatii de la bugetul de stat, pentru acoperirea integrala a lucrarilor lor de expertizare si a diferentei de dobanzi la creditele contractate de catre acestia pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta.
    In conformitate cu prevederile acelorasi articole, proprietarii si/sau administratorii constructiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si institutiile publice vor asigura fondurile necesare expertizarii, proiectarii si executiei lucrarilor de punere in siguranta din fondurile de dezvoltare proprii - in cazul agentilor economici - si de la bugetul de stat sau local - in cazul institutiilor publice -, in functie de subordonarea acestora.

    CAP. 2
    Organizarea si conducerea activitatii de punere in siguranta a fondului construit existent

    Art. 6
    (1) In aplicarea art. 4 al Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului organizeaza si conduce activitatea de interventie pentru punerea in siguranta a fondului construit existent si asigura, in acest sens, cadrul normativ si legislativ, punindu-l la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale interesate.
    (2) In conformitate cu prevederile ultimului alineat al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, prin colaborarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu consiliile judetene si locale se asigura organizarea si controlul la nivel local, a derularii actiunii de punere in siguranta a fondului construit existent cu destinatie de locuinta.
    Aceasta se realizeaza de catre consiliile judetene si locale, care actioneaza concertat cu inspectiile judetene pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.
    Art. 7
    In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, prin care se precizeaza ca punerea in siguranta a fondului construit existent constituie o actiune de interes national, si potrivit prevederilor art. 100 alin. 1 lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, prefectii judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, vor asigura si vor urmari realizarea prevederilor ordonantei, in spiritul si litera ei, in aria lor de autoritate.
    Art. 8
    (1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, coordonarea, din punct de vedere tehnic, a activitatii de punere in siguranta a fondului construit existent se realizeaza de catre Consiliul tehnic superior, al carui secretariat permanent este asigurat de Directia de protectie antiseismica si prevenire a dezastrelor.
    (2) Controlul in teritoriu al activitatii de punere in siguranta a fondului construit existent afectat se realizeaza de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului prin inspectiile judetene, in conformitate cu atributiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea in constructii.
    Art. 9
    (1) Potrivit prevederilor ultimului alineat al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, consiliile judetene si locale colaboreaza cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, asigurand:
    - cuprinderea, in actiunea de inventariere, a tuturor constructiilor cu destinatie de locuinta afectate de seisme, indiferent de forma de proprietate si subordonare, situate in aria lor de autoritate;
    - desfasurarea lucrarilor de expertizare in conformitate cu prevederile ordonantei Guvernului si cu recomandarile Consiliului tehnic superior pentru constructiile cu destinatie de locuinta care nu au fost expertizate pana la 1 ianuarie 1994 si estimarea necesarului de fonduri pentru a fi cuprinse in legea anuala de aprobare a bugetului de stat; prezentarea la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului a sintezelor si rapoartelor de expertiza, cu incadrarea in clasele de urgenta, conform Normativului de protectie antiseismica si recomandarilor Consiliului tehnic superior (anexa nr. 1 la prezentele norme, ale carei date se centralizeaza conform modelului cuprins in anexa nr. 2).
    (2) In acest scop, proprietarii de constructii cu destinatie de locuinta sau administratorii acestora vor depune la consiliile locale, la termenele stabilite de acestea, rezultatele inventarierii, rapoartele de expertizare si propunerile de realizare a masurilor de punere in siguranta a fondului construit existent.
    (3) Tot in cadrul colaborarii cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, consiliile judetene si consiliile locale vor lua masuri de popularizare, prin presa locala si afisaj, a actelor normative si a reglementarilor in domeniu, pentru a fi cunoscute de catre populatie si agentii economici. De asemenea, in conformitate cu prezentele norme metodologice vor informa proprietarii si/sau administratorii constructiilor cu destinatie de locuinta asupra termenelor de depunere a documentatiilor necesare elaborarii programelor de punere in siguranta si a ordinii de prioritate a efectuarii expertizarilor, proiectelor sau lucrarilor de consolidare, dupa caz.

    CAP. 3
    Finantarea

    Art. 10
    (1) In conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, institutiile publice vor asigura expertizarea constructiilor, altele decat cele cu destinatie de locuinta, din fonduri solicitate de la bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonare. In acest scop, fundamentarea se va sprijini pe prevederile ordonantei sus-mentionate.
    (2) Potrivit prevederilor art. 6 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/ 1994, proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor aflate in administrarea institutiilor publice se va asigura din fonduri de natura investitiilor, solicitate anual de catre acestea, din bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/ 1994. Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor asigura punerea in siguranta a fondului construit existent, din venituri proprii.
    (3) De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 5 lit c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, expertizarea constructiilor aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici se asigura din fonduri proprii.
    (4) In conformitate cu prevederile art. 6 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, finantarea cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor, altele decat cele cu destinatie de locuinta, aflate in proprietate sau in administrarea agentilor economici, se face din fondurile de dezvoltare proprii.
    (5) Potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/ 1994, pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, agentii economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome - pot beneficia, in afara fondurilor din surse proprii sau din despagubirile acordate de societatile de asigurare, si de credite bancare pe termen lung si dobanda redusa, pentru care vor actiona potrivit prevederilor art. 12 din prezentele norme.
    Art. 11
    (1) Pentru fundamentarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat pentru expertizarea constructiilor cu destinatie de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice, sau de fondul locativ de stat se procedeaza astfel:
    - consiliile locale primesc prin asociatiile de locatari sau de la proprietari, persoane fizice, ai unor locuinte individuale, cererile de includere in lista cladirilor ce urmeaza a fi expertizate, conform modelelor din anexele nr. 3 si 4 la prezentele norme;
    - consiliile locale stabilesc prioritatile si transmit consiliilor judetene lista constructiilor cu destinatie de locuinta pana cel mai tarziu la data de 1 mai a anului in curs, pentru anul urmator, in care se va estima si valoarea cheltuielilor de expertizare (anexa nr. 5 la prezentele norme);
    - consiliile judetene examineaza si centralizeaza situatiile primite din teritoriu, stabilesc prioritatile la nivel de judet si transmit la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pana la data de 15 mai a anului in curs pentru anul urmator, valoarea cheltuielilor totale necesare pentru expertizare, insusita de Directia de urbanism si amenajare a teritoriului din cadrul consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme.
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului controleaza si examineaza propunerile consiliilor judetene si prezinta Ministerului Finantelor estimarile proprii pentru includerea in proiectul bugetului de stat.
    Art. 12
    (1) In mod similar se procedeaza si pentru fundamentarea necesarului de fonduri pentru acoperirea diferentelor de dobanda la creditele pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta proprietate privata  sau aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome.
    (2) Modelele de fundamentare utilizate sunt cele prevazute in anexele nr. 6, 7 si 8 la prezentele norme.
    (3) Pentru creditele angajate in anii anteriori, scadente in anul pentru care se face fundamentarea, necesarul de alocatii pentru diferentele de dobanzi se va fundamenta pe baza situatiilor comunicate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de catre Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., potrivit anexei nr. 9 la prezentele norme, pana la data de 30 iulie a anului precedent.
    Art. 13
    Pentru anul 1994, fundamentarile necesarului de alocatii pentru expertizare si diferentele de dobanda la creditele bancare acordate pentru lucrari de proiectare si pentru executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta vor fi transmise conform modelelor din Adresa Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/TG/9.02.1994.
    Art. 14
    (1) In limita alocatiilor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat la cap. "Gospodarie comunala si locativa", Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in baza fundamentarilor efectuate, va repartiza si va comunica consiliilor judetene si Consiliului Local al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate pentru punerea in siguranta a fondului construit existent, cu destinatie de locuinta, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 1994, astfel:
    - alocatii pentru expertizarea constructiilor cu destinatie de locuinta;
    - alocatii pentru diferente de dobanzi la creditele bancare acordate pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta.
    (2) In baza si in limitele plafoanelor primite de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, in functie de prioritatile stabilite, vor repartiza si vor transmite, pe structura prevazuta de alineatul precedent, la consiliile locale, plafoanele aprobate pentru punerea in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta.
    (3) Totodata, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului transmite Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. nivelul alocatiilor pentru acoperirea diferentei de dobanda la creditele bancare acordate pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta pe anul respectiv.
    (4) Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. va transmite la sucursalele sale teritoriale plafoanele primite de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in vederea urmaririi incadrarii in nivelurile respective.
    Art. 15
    In cadrul prioritatilor stabilite, consiliile judetene si consiliile locale vor urmari ca fondurile repartizate sa asigure realizarea expertizarii sau a proiectarii si executiei, dupa caz, a intregului imobil care face obiectul actiunii de punere in siguranta a fondului construit existent, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 20/1994.
    Art. 16
    Consiliile judetene si/sau consiliile locale, dupa caz, instiinteaza beneficiarii despre facilitatile ce li se pot acorda in baza Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, conform modelelor cuprinse in anexele nr. 10 si 11 la prezentele norme.
    Art. 17
    (1) Persoanele fizice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome, dupa caz, proprietari sau administratori ai locuintelor, dupa primirea instiintarilor vor putea incheia contracte de expertizare cu persoane fizice sau juridice autorizate, precum si contracte de proiectare si apoi de executie, cu respectarea reglementarilor legale si cu viza consiliului local sau judetean, dupa caz.
    (2) Atat contractele de proiectare, cat si contractele de executie, in cazul blocurilor de locuinte, se pot incheia de catre proiectant, respectiv constructor, cu asociatiile de locatari, conditionat insa de anexarea la contract a acceptului scris al fiecarui proprietar, prin care acestia recunosc clauzele contractuale, si cu viza consiliului local sau judetean, dupa caz.
    (3) In contractele de proiectare, cat si in contractele de executie se pot include numai acele cheltuieli strict legate de punerea in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta existente. Repartizarea pe proprietari a costurilor se face in raport cu suprafata construita a fiecarui apartament.
    (4) Pe baza contractelor de proiectare, respectiv a contractelor de executie, vizate de inspectiile judetene pentru controlul calitatii in constructii, persoanele fizice sau juridice indreptatite sa beneficieze, in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, de sprijinul statului prin acoperirea unei parti din dobanda, pot incheia contracte de imprumut cu unitatile Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., pana la limita plafoanelor de credite aprobate pentru proiectare si executie.
    (5) In aceste contracte, in afara conditiilor si clauzelor uzuale in practica Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. se vor include si urmatoarele clauze asiguratorii:
    - alocatia de la bugetul de stat pentru acoperirea diferentei de dobanda nu se datoreaza si nu se poate plati daca beneficiarul creditului bancar nu a rambursat ratele si nu a platit dobanda la scadentele prevazute in contract;
    - penalitatile datorate pentru nerambursarea ratelor scadente si neplata dobanzilor revin integral in sarcina beneficiarului creditului bancar.
    (6) Alocatiile de la bugetul de stat pentru acoperirea diferentei de dobanda se vor plati Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. numai conditionat de prezentarea de catre aceasta a achitarii integrale a datoriilor scadente, inclusiv a penalitatilor, de catre beneficiarii de credite.
    Art. 18
    Pentru plata contravalorii expertizarilor, beneficiarii se vor prezenta la consiliile judetene cu urmatoarele documente:
    - cererea de plata a alocatiei;
    - comunicarea consiliului judetean (anexa nr. 10);
    - actul de proprietate;
    - contractul pentru efectuarea expertizarii, incheiat cu experti atestati, conform prevederilor art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994;
    - un exemplar din raportul de expertiza, insusit de beneficiar.
    Art. 19
    (1) Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti verifica documentatia primita, acorda viza de control financiar preventiv si intocmesc decontul justificativ, care, cu viza inspectiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, se va remite, pana la data de 5 a fiecarei luni, la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in 2 exemplare, potrivit modelului cuprins in anexa nr. 12 la prezentele norme.
    (2) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza deconturilor justificative va solicita Ministerului Finantelor deschiderea de credite in cadrul alocatiilor bugetare aprobate.
    (3) Creditele bugetare deschise se vor vira cu dispozitie de plata in contul "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile publice de subordonarea locala", dupa caz, la Banca Comerciala Romana - S.A., in contul 65.11 sau la trezorerii in contul 50.02, cu analitic distinct, pe seama consiliilor judetene si a Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, la care se va anexa un exemplar din decontul justificativ, verificat si avizat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (4) Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, la primirea sumelor in cont, in termen de 3 zile, vor efectua platile in conturile expertilor nominalizati in decontul aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 20
    (1) In cazul alocatiilor pentru acoperirea diferentelor de dobanzi la creditele bancare acordate, in conditiile art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, pentru lucrarile de proiectare si de executie a lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, beneficiarii se vor prezenta la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. cu urmatoarele documente:
    - cererea pentru acordarea creditului;
    - instiintarea consiliului judetean (conform modelului cuprins in anexa nr. 11 la prezentele norme);
    - actul de proprietate;
    - contracte pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, incheiate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, cu avizul inspectiilor judetene pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarii teritoriului;
    - adeverinta de venituri;
    - documentul de instituire a ipotecii asupra locuintei pana la rambursarea integrala a creditului.
    (2) Pe baza cererilor primite, a documentelor anexate, precum si a normelor interne de creditare a Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., banca va incheia contractul de acordare a creditului pe perioada convenita cu beneficiarul, dar nu mai mult de 20 de ani.
    (3) In contract se vor prevedea rata dobanzii de 15% pe an platita de beneficiarii creditelor, termenele de rambursare, precum si obligatia de instituire a ipotecii asupra locuintei.
    (4) Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. va transmite, pana la data de 20 a fiecarei luni, la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, decontul justificativ dupa modelul din anexa nr. 13 la prezentele norme, insotit de situatia contractelor noi incheiate si eventualele acte aditionale, in conditiile prevazute la art. 17 alin. (6).
    (5) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului analizeaza decontul justificativ primit de la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si solicita, in baza acestuia, Ministerului Finantelor, deschiderea de credite bugetare pentru acoperirea diferentei de dobanda aferente lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta.
    (6) In termen de 3 zile, alocatia bugetara acordata se va vira la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. in contul deschis la acesta destinatie.
    Art. 21
    In aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, cu privire la posibilitatea vanzarii locuintei, Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. va asigura, la data vanzarii locuintei respective, evidenta rambursarii creditului, inclusiv a dobanzilor aferente, urmand ca pentru radierea ipotecii sa existe dovada achitarii integrale a creditului bancar acordat si a dobanzilor aferente confirmate de banca.
    Art. 22
    Trimestrial, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti vor analiza situatia beneficiarilor instiintati care nu au incheiat contracte, urmand sa se completeze listele cu alte prioritati.
    Art. 23
    Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se vor vira in contul de finantare bugetara al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de la Banca Comerciala Romana - S.A., potrivit prevederilor art. 72 alin. 2 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Art. 24
    Modul de derulare a finantarii cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a fondului construit existent, potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/ 1994, se va stabili prin conventie incheiata intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Banca Nationala a Romaniei si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., vizata si de Ministerul Finantelor.

    CAP. 4
    Contractarea lucrarilor de expertizare, proiectare si executie realizate din fonduri publice, pentru punerea in siguranta a constructiilor

    Art. 25
    Contractarea lucrarilor de expertizare, proiectare si executie pentru punerea in siguranta a constructiilor realizate din fonduri publice sau din fonduri ale regiilor autonome se va face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice, ale Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 592/1993, si ale Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 727/1993.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Proprietarii, administratorii sau chiriasii, dupa caz, sunt obligati, in conditiile prevazute de lege, de a asigura accesul neingradit in locuinta al constructorilor pentru realizarea integrala de punere in siguranta a acesteia. Executantii sunt obligati sa ia toate masurile prevazute de proiect pentru a limita la minimum perioada de timp si gradul de afectare al utilizatorilor locuintei. Impiedicarea accesului constructorului pentru realizarea lucrarilor de punere in siguranta a locuintei se sanctioneaza conform legii.
    Art. 27
    (1) Proiectele pentru punere in siguranta a constructiilor afectate de seisme care detaliaza solutiile propuse prin raportul de expertiza se vor verifica de specialistii verificatori de proiecte atestati, in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/1994.
    (2) Contractele de proiectare vor fi vizate de inspectiile judetene pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.
    Art. 28
    Contractele pentru executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor existente afectate de seisme se vor incheia in conditiile prevederilor art. 25 din prezentele norme, cu societati comerciale care indeplinesc conditiile prevazute la art. 23 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 2/1994, confirmate prin vizarea acestora de catre inspectiile judetene pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

                    p. Ministrul lucrarilor publice
                    si amenajarii teritoriului
                    Teodor Gavrila,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

              SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZA
-------------------------------------------------------------------------------
  Proiectant :
                                        Antet
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Expert autorizat :
  (nume, semnatura)
  Obiect : (expertiza....)
  Obiectiv : (imobil), adresa,
  destinatia initiala/actuala):         Vedere generala a imobilului (foto)
  (anul construirii)
  Nr. proiect/contract :
  Costul expertizei conform
  contractului :
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Date generale                         Date tehnice rezultate din expertiza
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Nr. niveluri : nr. apartamente  Zona de amplasare a   Valoarea minima a
  (S+P+nE)                        constructiei :        gradului de asigurare
                                                        impus de normativ :
  Inaltimea curenta :
  (S/P/E/)                   m   Coeficientul seismic :
  Inaltimea libera :                    Ks=                    Rmim=
  (S/P/E/)                   m
                                                     Gradul actual de asigurare
  Suprafata construita :         Perioada de colt :       seismica pe cele
                            mp          Tc=            doua directii principale
                                                       ale cladirii :
  Suprafata totala               Grad seismic :             Rl=
  desfasurata :                                             Rt=
                            mp   Coeficient seismic
                                 global :
                                    CL=                Categoria de urgenta :
  Suprafata subsolului : CT=                privind prioritatea
                            mp                       lucrarilor de interventie:
  Tipul structurii :                                   Limita maxima de timp
                                 Clasa de importanta:  pentru realizarea
  Plansee :                                           masurilor de interventie:
                                 Grupa de constructie:         (ani)
  Sarpanta :
                                                       Solutii de consolidare
  invelitoare :                  Categoria de           si estimare valori :
                                 constructie :
  Pardoseli :
                                 Avarii tipice          Valoarea gradului de
  Instalatii electrice :      constatate - la elemente  asigurare dupa
                                structurale            consolidare in
                                                       variantele
                                                       propuse :
   - incalzire :
                                 - la elementele            Rvar. 1=
                                   nestructurale
   - gaze                                                     Rvar. 2=
   - sanitare :                  Metode de investigare
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

  CONSILIUL LOCAL ..................
  CONSILIUL JUDETEAN ...............

                        TABEL  CENTRALIZATOR
    Constructii cu destinatie de locuinta expertizate si de expertizat
-------------------------------------------------------------------------------
  0     1     2     3     4     5     6      7     8     9     10      11
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  Cladiri de locul si apartamente expertizate pana la anul 1993
  1 = Adresa
  2 = Imobil (P+...)
  3 = Nr. apartamente
  4 = Forma de proprietate : stat, privata sau mixta *)
  Categoria de urgenta :
  5 = U1
  6 = U2
  7 = U3
  Cladiri de locul si apartamente de expertizat
  8 = Adresa
  9 = Imobil (P+...)
 10 = Nr. apartamente
 11 = Forma de proprietate : de stat, privata, sau mixta *)
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

  *) Se noteaza, dupa caz, cu S ; P ; M

         Presedinte,                               Intocmit,

    ANEXA 3

  PROPRIETAR ...................
  (ASOCIATIA)

                                 Catre
                           CONSILIUL LOCAL .................
    Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 - art. 5 lit. a) - si ale Normelor metodologice comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 30.654/2162/MC/1994, va rugam sa ne cuprindeti pe lista cladirilor cu destinatie de locuinta ce urmeaza a fi expertizate in anul ............., cu o valoare estimata de ...... lei.
    Principalele caracteristici ale cladirii sunt urmatoarele:
  - adresa;
  - bloc P. + n.E;
  - locuinta individuala;
  - categoria in care se incadreaza constructia;
  - numar de apartamente
  din care:
    - proprietate privata ......... ;
    - din fondul locativ de stat ......... ;
  - anul darii in folosinta.
  In sustinerea acestei cereri anexam:
  - actul (actele) de proprietate;
  - estimarea contravalorii expertizei stabilite de expert, potrivit modelului
cuprins in anexa 4.
                                                Semnatura,
    NOTA:
    La categoria in care se incadreaza constructia se va prevedea una dintre urmatoarele categorii:
    - constructii cu pereti structurali din zidarie de caramida;
    - constructii cu pereti structurali din beton armat executati;
    - monolit;
    - prefabricat;
    - constructii in cadre de beton armat;
    - constructii cu schelet metalic.

    ANEXA 4

         EXPERT TEHNIC AUTORIZAT ..................

                          ESTIMAREA
contravalorii expertizei pentru cladirea cu destinatie de locuinta situata in (localitatea, str. nr.)
    Urmare solicitarii (proprietar, imputernicitul asociatiei de locatari etc. al cladirii cu destinatie de locuinta situata la adresa de mai sus) si examinarii preliminare in vederea expertizarii, am constatat:
    Cladirea cu structura portanta ...................... avand P+..... etaje, o suprafata construita de ............. mp si o suprafata desfasurata de ........ mp, a fost afectata de seismele din anii ................ suferind avarii la .. ..............................................................................
    Declar ca ma pot angaja, pe baza de contract, sa efectuez expertizarea constructiei in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, pentru care estimez o contravaloare de .................. mii lei, stabilita prin multiplicarea suprafetei desfasurate cu un tarif de ............. lei/mp.
                                            Expert tehnic autorizat,
  Localitatea ....................
  Nr. ............................


    ANEXA 5

  CONSILIUL LOCAL ................
  CONSILIUL JUDETEAN .............

                                    LISTA
cladirilor cu destinatie de locuinta afectate de seisme, ce urmeaza a fi expertizate conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1994
-------------------------------------------------------------------------------
  0       1        2         3         4         5       6       7        8
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  1 = Adresa imobilului (str., nr.)
  2 = Nr. de apartament
  3 = Forma de proprietate (S, P, M)*)
  4 = Structura rezistenta (C, Z, D, P. M., N)*)
  5 = Regimul de inaltime (P + ...)
  6 = Anul de realizare a constructiei
  7 = Valoarea estimativa a cheltuielilor pentru expertizare - mii lei -
  8 = din care : in anul
-------------------------------------------------------------------------------


  TOTAL : x            x      x         x         x
-------------------------------------------------------------------------------
  *) S = proprietate de stat
     P = proprietate privata
     M = mixta.
 *) C = constructii in cadre de beton armat
     Z = constructii cu pereti structurali din zidarie portanta.
     D = diafragme.
   P.M.= panouri mari.
     N - necunoscut.
         Presedintele consiliului,              Intocmit,

    ANEXA 6

   PROPRIETAR .......................
   (ASOCIATIA) ......................

                           CONSILIUL LOCAL
    Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 - art. 6 lit. a) - si ale  Normele metodologice comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 30.654/2162/MC/1994, va rugam sa ne cuprindeti pe lista beneficiarilor de alocatii de la bugetul de stat pe anul ............, in vederea platii diferentei de dobanda la creditul bancar cu o valoare estimativa de ..................... lei, necesar proiectarii si executiei lucrarilor de punere in siguranta a cladirii cu destinatie de locuinta.
  Principalele caracteristici:
    - adresa;
    - bloc P. + n E;
    - categoria in care se incadreaza constructia;
    - numarul de apartamente;
  din care:
    - proprietate privata  .........
    - din fondul locativ de stat;
  - anul si luna darii de folosinta...
  In sustinerea acestei cereri anexam:
  - centralizatorul persoanelor proprietate (conform modelului, cuprins in
    anexa nr. 7);
  - actul (actele) de proprietate;
  - declaratia de insusire a expertizei;
  - valoarea estimativa a lucrarilor de proiectare si executie potrivit
rapoartelor de expertiza.
                                    Semnatura,
    NOTA:
    La categoria in care se incadreaza constructia se va prevedea una dintre urmatoarele categorii:
  - constructii cu pereti structurali din zidarie de caramida;
  - constructii cu pereti structurali din beton armat executati;
     - monolit;
     - prefabricat;
  - constructii in cadre de beton armat;
  - constructii cu schelet metalic.

    ANEXA 7

  ASOCIATIA DE LOCATARI
  .....................

                            SITUATIA

necesarului de credite bancare pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a cladirilor cu destinatie de locuinta
                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.    Numele                      Valoarea         din care :   Semnatura
crt.   si prenumele         totala a lucrarilor   --------------
                              (estimata)         credite bancare
-------------------------------------------------------------------------------
 1.
 2.
 3.
 4.
 .
 .
 .
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Conform prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, beneficiarii de credite suporta o dobanda de 15% pe an.

    ANEXA 8

  CONSILIUL JUDETEAN .....................

                                       LISTA
cladirilor cu destinatie de locuinta din urgenta U1 pentru care se solicita credite bancare necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a acestora
                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  0           1        2        3         4          5       6      7      8
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  1 = Adresa imobilului (str., nr.)
  2 = Nr. de apartamente
  3 = Valoarea totala a lucrarilor de proiectare si executie
  din care :
  4 = realizari pana la 31.12
  5 = necesar pentru a.c.
  TOTAL fonduri pentru anul ...... pe surse de finantare:
  6 = surse proprii
  7 = despagubiri
  8 = credite B.R.D. - S.A. pentru proiectare  si executie

-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Necesarul de alocatii de la bugetul de stat pentru acoperirea diferentei de dobanda se calculeaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului avand in vedere dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, plus comisionul aferent Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. si dobanda de 15% pe an datorata de beneficiarii de credite bancare, in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994.
                                      Directia de urbanism
                                   si amenajarea teritoriului
    Presedintele consiliului                        Director,

    ANEXA 9

      BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE - S.A.

                             SITUATIA
privind alocatiile de la bugetul de stat pentru anul ..... necesare acoperirii diferentelor de dobanzi la creditele bancare pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a cladirilor cu destinatie de locuinta, acordate in anii anteriori, care intra sub incinta Ordonantei Guvernului nr. 20/1994
                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 0     1         2          3         4        5         6        7       8
-------------------------------------------------------------------------------
 0 = Nr. crt.
 1 = Beneficiar
 2 = Nr. si data contractului de credit
 3 = Total
 Credit acordat din care :
 4 = sold credite curente
 5 = rambursabil in anul ......
 6 = Total
 Dobanda datorata in anul......
 din care :
 7 = suportata de beneficiar
 8 = suportata din alocatii bugetare
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Presedinte,
    ANEXA 10

    CONSILIUL JUDETEAN.............

                   CATRE ......................
                         (asociatia de locatari sau proprietari)
                  Str. ...............nr. ........ sectorul ............
                  Codul postal .......................
    Urmare cererii dvs. nr. .............. din .............. va comunicam ca ati fost cuprins pe lista beneficiarilor de alocatii pentru expertizarea starii tehnice a constructiilor cu destinatie de locuinta, situata in localitatea .... ............... str. ................. nr. ......... pe anul ...... cu o valoare estimata de ....................... mii lei.
    In baza acestei comunicari, aveti posibilitatea de a incheia contracte de expertizare in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994.
    Pentru plata asociatiei urmeaza sa prezentati la consiliul judetean documentele prevazute la art. 18 din Normele metodologice nr. 30654/2162/MC/1994.
                                         Presedinte,

    ANEXA 11

  CONSILIUL JUDETEAN
 ......................

                           CATRE ...............................
                               (asociatia de locatari sau proprietari)
                      Str. ................. nr. ...... sectorul .............
                      Codul postal ....................
    Urmare cererii dvs. nr. ......... din ............... va comunicam ca ati fost cuprins pe lista beneficiarilor de alocatii pentru acoperirea diferentelor de dobanzi la creditele pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, situata in str. ......... ............... nr. ........ pe anul ....... cu o valoare de ..........mii lei.
    In baza acestei comunicari, aveti posibilitatea de a solicita credite bancare de la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994.
                          Presedinte,
    ANEXA 12

    CONSILIUL JUDETEAN .............

                 DECONT  JUSTIFICATIV
privind alocatiile de la bugetul de stat pentru expertizare, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, pe luna ................
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 0        1         2          3          4          5       6       7      8
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  1 = Beneficiarul
  2 = Nr. si data depunerii documentelor la consiliul judetean
  3 = Nr. si data contractului de expertizare
  4 = Denumirea expertului
  5 = Contul si banca expertului
  6 = Valoarea expertizei prevazuta prin contract
  7 = Alocatia de la bugetul de stat necesara
  8 = Disponibilul la finele lunii precedente
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL   X     X
_______________________________________________________________________________
                            Presedinte,
        vizat,                                           intocmit,
   Inspectia judeteana pentru controlul          Directia de urbanism si
   calitatii in constructii, lucrari             amenajarea teritoriului
   publice, urbanism si amenajarea
   teritoriului

    ANEXA 13

      BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE - S.A.

                          DECONT  JUSTIFICATIV
privind alocatiile pentru acoperirea diferentelor de dobanzi la creditele bancare pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, acordare in baza Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 pe luna ..........................
                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  0           1           2          3          4          5        6       7
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  1 = Beneficiarul
  2 = Nr. si data contractului de credit cu B.R.D. - S.A.
  3 = Volumul creditului acordat
  4 = Sold credite la data de ...........
  Dobanda
  5 = Total
  6 = Dobanda din care platita de beneficiar
  7 = Dobanda din care de platit din alocatii bugetare
-------------------------------------------------------------------------------


 TOTAL  X      X
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         Director,

                                        


SmartCity5

COMENTARII la Norma 2162/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2162 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu