E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 2162/MC din  5 august 1994

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR [Nr. 30.654/05.08.1994]
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din 12 octombrie 1994

    In temeiul art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/1994, se emit urmatoarele norme metodologice:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Punerea in siguranta a fondului construit existent reprezinta ansamblul de masuri care trebuie intreprinse pentru reducerea riscului de avariere grava sau prabusire in cazul unor seisme de mare intensitate si cuprinde: expertizarea constructiilor, proiectarea lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor si executarea acestor lucrari.
    Art. 2
    In aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, conform carora toti proprietarii constructiilor grav afectate de seisme au obligatia sa ia masurile de punere in siguranta a fondului construit, acestia vor proceda la expertizarea constructiilor, proiectarea lucrarilor de punere in siguranta si executarea acestora, cu respectarea masurilor si procedurilor din prezentele norme metodologice.
    Art. 3
    Masurile de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 se vor lua cu respectarea conditiilor de siguranta si a exigentelor tehnice precizate in Ordonanta Guvernului nr. 2/1994, in regulamentele emise in baza acesteia, in Normativul P. 100/1992 - cap. 11 si cap. 12 -, precum si in alte acte normative specifice si in prezentele norme metodologice.
    Art. 4
    Fondul construit existent, care trebuie pus in siguranta, cuprinde constructiile situate in zonele seismice A, B, C si D, definite prin harta de zonare seismica a Romaniei, conform Normativului P. 100/1992, aprobat de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Ordinul nr. 3/N/14.04.1992.
    Art. 5
    Pentru punerea in siguranta a fondului de locuinte existent, conform prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, statul sprijina pe proprietarii sau administratorii constructiilor cu destinatie de locuinta cu alocatii de la bugetul de stat, pentru acoperirea integrala a lucrarilor lor de expertizare si a diferentei de dobanzi la creditele contractate de catre acestia pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta.
    In conformitate cu prevederile acelorasi articole, proprietarii si/sau administratorii constructiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si institutiile publice vor asigura fondurile necesare expertizarii, proiectarii si executiei lucrarilor de punere in siguranta din fondurile de dezvoltare proprii - in cazul agentilor economici - si de la bugetul de stat sau local - in cazul institutiilor publice -, in functie de subordonarea acestora.

    CAP. 2
    Organizarea si conducerea activitatii de punere in siguranta a fondului construit existent

    Art. 6
    (1) In aplicarea art. 4 al Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului organizeaza si conduce activitatea de interventie pentru punerea in siguranta a fondului construit existent si asigura, in acest sens, cadrul normativ si legislativ, punindu-l la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale interesate.
    (2) In conformitate cu prevederile ultimului alineat al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, prin colaborarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu consiliile judetene si locale se asigura organizarea si controlul la nivel local, a derularii actiunii de punere in siguranta a fondului construit existent cu destinatie de locuinta.
    Aceasta se realizeaza de catre consiliile judetene si locale, care actioneaza concertat cu inspectiile judetene pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.
    Art. 7
    In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, prin care se precizeaza ca punerea in siguranta a fondului construit existent constituie o actiune de interes national, si potrivit prevederilor art. 100 alin. 1 lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, prefectii judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, vor asigura si vor urmari realizarea prevederilor ordonantei, in spiritul si litera ei, in aria lor de autoritate.
    Art. 8
    (1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, coordonarea, din punct de vedere tehnic, a activitatii de punere in siguranta a fondului construit existent se realizeaza de catre Consiliul tehnic superior, al carui secretariat permanent este asigurat de Directia de protectie antiseismica si prevenire a dezastrelor.
    (2) Controlul in teritoriu al activitatii de punere in siguranta a fondului construit existent afectat se realizeaza de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului prin inspectiile judetene, in conformitate cu atributiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea in constructii.
    Art. 9
    (1) Potrivit prevederilor ultimului alineat al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, consiliile judetene si locale colaboreaza cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, asigurand:
    - cuprinderea, in actiunea de inventariere, a tuturor constructiilor cu destinatie de locuinta afectate de seisme, indiferent de forma de proprietate si subordonare, situate in aria lor de autoritate;
    - desfasurarea lucrarilor de expertizare in conformitate cu prevederile ordonantei Guvernului si cu recomandarile Consiliului tehnic superior pentru constructiile cu destinatie de locuinta care nu au fost expertizate pana la 1 ianuarie 1994 si estimarea necesarului de fonduri pentru a fi cuprinse in legea anuala de aprobare a bugetului de stat; prezentarea la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului a sintezelor si rapoartelor de expertiza, cu incadrarea in clasele de urgenta, conform Normativului de protectie antiseismica si recomandarilor Consiliului tehnic superior (anexa nr. 1 la prezentele norme, ale carei date se centralizeaza conform modelului cuprins in anexa nr. 2).
    (2) In acest scop, proprietarii de constructii cu destinatie de locuinta sau administratorii acestora vor depune la consiliile locale, la termenele stabilite de acestea, rezultatele inventarierii, rapoartele de expertizare si propunerile de realizare a masurilor de punere in siguranta a fondului construit existent.
    (3) Tot in cadrul colaborarii cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, consiliile judetene si consiliile locale vor lua masuri de popularizare, prin presa locala si afisaj, a actelor normative si a reglementarilor in domeniu, pentru a fi cunoscute de catre populatie si agentii economici. De asemenea, in conformitate cu prezentele norme metodologice vor informa proprietarii si/sau administratorii constructiilor cu destinatie de locuinta asupra termenelor de depunere a documentatiilor necesare elaborarii programelor de punere in siguranta si a ordinii de prioritate a efectuarii expertizarilor, proiectelor sau lucrarilor de consolidare, dupa caz.

    CAP. 3
    Finantarea

    Art. 10
    (1) In conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, institutiile publice vor asigura expertizarea constructiilor, altele decat cele cu destinatie de locuinta, din fonduri solicitate de la bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonare. In acest scop, fundamentarea se va sprijini pe prevederile ordonantei sus-mentionate.
    (2) Potrivit prevederilor art. 6 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/ 1994, proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor aflate in administrarea institutiilor publice se va asigura din fonduri de natura investitiilor, solicitate anual de catre acestea, din bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/ 1994. Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor asigura punerea in siguranta a fondului construit existent, din venituri proprii.
    (3) De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 5 lit c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, expertizarea constructiilor aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici se asigura din fonduri proprii.
    (4) In conformitate cu prevederile art. 6 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, finantarea cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor, altele decat cele cu destinatie de locuinta, aflate in proprietate sau in administrarea agentilor economici, se face din fondurile de dezvoltare proprii.
    (5) Potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/ 1994, pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, agentii economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome - pot beneficia, in afara fondurilor din surse proprii sau din despagubirile acordate de societatile de asigurare, si de credite bancare pe termen lung si dobanda redusa, pentru care vor actiona potrivit prevederilor art. 12 din prezentele norme.
    Art. 11
    (1) Pentru fundamentarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat pentru expertizarea constructiilor cu destinatie de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice, sau de fondul locativ de stat se procedeaza astfel:
    - consiliile locale primesc prin asociatiile de locatari sau de la proprietari, persoane fizice, ai unor locuinte individuale, cererile de includere in lista cladirilor ce urmeaza a fi expertizate, conform modelelor din anexele nr. 3 si 4 la prezentele norme;
    - consiliile locale stabilesc prioritatile si transmit consiliilor judetene lista constructiilor cu destinatie de locuinta pana cel mai tarziu la data de 1 mai a anului in curs, pentru anul urmator, in care se va estima si valoarea cheltuielilor de expertizare (anexa nr. 5 la prezentele norme);
    - consiliile judetene examineaza si centralizeaza situatiile primite din teritoriu, stabilesc prioritatile la nivel de judet si transmit la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pana la data de 15 mai a anului in curs pentru anul urmator, valoarea cheltuielilor totale necesare pentru expertizare, insusita de Directia de urbanism si amenajare a teritoriului din cadrul consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme.
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului controleaza si examineaza propunerile consiliilor judetene si prezinta Ministerului Finantelor estimarile proprii pentru includerea in proiectul bugetului de stat.
    Art. 12
    (1) In mod similar se procedeaza si pentru fundamentarea necesarului de fonduri pentru acoperirea diferentelor de dobanda la creditele pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta proprietate privata  sau aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome.
    (2) Modelele de fundamentare utilizate sunt cele prevazute in anexele nr. 6, 7 si 8 la prezentele norme.
    (3) Pentru creditele angajate in anii anteriori, scadente in anul pentru care se face fundamentarea, necesarul de alocatii pentru diferentele de dobanzi se va fundamenta pe baza situatiilor comunicate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de catre Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., potrivit anexei nr. 9 la prezentele norme, pana la data de 30 iulie a anului precedent.
    Art. 13
    Pentru anul 1994, fundamentarile necesarului de alocatii pentru expertizare si diferentele de dobanda la creditele bancare acordate pentru lucrari de proiectare si pentru executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta vor fi transmise conform modelelor din Adresa Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/TG/9.02.1994.
    Art. 14
    (1) In limita alocatiilor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat la cap. "Gospodarie comunala si locativa", Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in baza fundamentarilor efectuate, va repartiza si va comunica consiliilor judetene si Consiliului Local al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate pentru punerea in siguranta a fondului construit existent, cu destinatie de locuinta, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 1994, astfel:
    - alocatii pentru expertizarea constructiilor cu destinatie de locuinta;
    - alocatii pentru diferente de dobanzi la creditele bancare acordate pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta.
    (2) In baza si in limitele plafoanelor primite de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, in functie de prioritatile stabilite, vor repartiza si vor transmite, pe structura prevazuta de alineatul precedent, la consiliile locale, plafoanele aprobate pentru punerea in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta.
    (3) Totodata, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului transmite Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. nivelul alocatiilor pentru acoperirea diferentei de dobanda la creditele bancare acordate pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta pe anul respectiv.
    (4) Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. va transmite la sucursalele sale teritoriale plafoanele primite de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in vederea urmaririi incadrarii in nivelurile respective.
    Art. 15
    In cadrul prioritatilor stabilite, consiliile judetene si consiliile locale vor urmari ca fondurile repartizate sa asigure realizarea expertizarii sau a proiectarii si executiei, dupa caz, a intregului imobil care face obiectul actiunii de punere in siguranta a fondului construit existent, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 20/1994.
    Art. 16
    Consiliile judetene si/sau consiliile locale, dupa caz, instiinteaza beneficiarii despre facilitatile ce li se pot acorda in baza Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, conform modelelor cuprinse in anexele nr. 10 si 11 la prezentele norme.
    Art. 17
    (1) Persoanele fizice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome, dupa caz, proprietari sau administratori ai locuintelor, dupa primirea instiintarilor vor putea incheia contracte de expertizare cu persoane fizice sau juridice autorizate, precum si contracte de proiectare si apoi de executie, cu respectarea reglementarilor legale si cu viza consiliului local sau judetean, dupa caz.
    (2) Atat contractele de proiectare, cat si contractele de executie, in cazul blocurilor de locuinte, se pot incheia de catre proiectant, respectiv constructor, cu asociatiile de locatari, conditionat insa de anexarea la contract a acceptului scris al fiecarui proprietar, prin care acestia recunosc clauzele contractuale, si cu viza consiliului local sau judetean, dupa caz.
    (3) In contractele de proiectare, cat si in contractele de executie se pot include numai acele cheltuieli strict legate de punerea in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta existente. Repartizarea pe proprietari a costurilor se face in raport cu suprafata construita a fiecarui apartament.
    (4) Pe baza contractelor de proiectare, respectiv a contractelor de executie, vizate de inspectiile judetene pentru controlul calitatii in constructii, persoanele fizice sau juridice indreptatite sa beneficieze, in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, de sprijinul statului prin acoperirea unei parti din dobanda, pot incheia contracte de imprumut cu unitatile Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., pana la limita plafoanelor de credite aprobate pentru proiectare si executie.
    (5) In aceste contracte, in afara conditiilor si clauzelor uzuale in practica Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. se vor include si urmatoarele clauze asiguratorii:
    - alocatia de la bugetul de stat pentru acoperirea diferentei de dobanda nu se datoreaza si nu se poate plati daca beneficiarul creditului bancar nu a rambursat ratele si nu a platit dobanda la scadentele prevazute in contract;
    - penalitatile datorate pentru nerambursarea ratelor scadente si neplata dobanzilor revin integral in sarcina beneficiarului creditului bancar.
    (6) Alocatiile de la bugetul de stat pentru acoperirea diferentei de dobanda se vor plati Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. numai conditionat de prezentarea de catre aceasta a achitarii integrale a datoriilor scadente, inclusiv a penalitatilor, de catre beneficiarii de credite.
    Art. 18
    Pentru plata contravalorii expertizarilor, beneficiarii se vor prezenta la consiliile judetene cu urmatoarele documente:
    - cererea de plata a alocatiei;
    - comunicarea consiliului judetean (anexa nr. 10);
    - actul de proprietate;
    - contractul pentru efectuarea expertizarii, incheiat cu experti atestati, conform prevederilor art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994;
    - un exemplar din raportul de expertiza, insusit de beneficiar.
    Art. 19
    (1) Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti verifica documentatia primita, acorda viza de control financiar preventiv si intocmesc decontul justificativ, care, cu viza inspectiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, se va remite, pana la data de 5 a fiecarei luni, la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in 2 exemplare, potrivit modelului cuprins in anexa nr. 12 la prezentele norme.
    (2) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza deconturilor justificative va solicita Ministerului Finantelor deschiderea de credite in cadrul alocatiilor bugetare aprobate.
    (3) Creditele bugetare deschise se vor vira cu dispozitie de plata in contul "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile publice de subordonarea locala", dupa caz, la Banca Comerciala Romana - S.A., in contul 65.11 sau la trezorerii in contul 50.02, cu analitic distinct, pe seama consiliilor judetene si a Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, la care se va anexa un exemplar din decontul justificativ, verificat si avizat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (4) Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, la primirea sumelor in cont, in termen de 3 zile, vor efectua platile in conturile expertilor nominalizati in decontul aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 20
    (1) In cazul alocatiilor pentru acoperirea diferentelor de dobanzi la creditele bancare acordate, in conditiile art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, pentru lucrarile de proiectare si de executie a lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, beneficiarii se vor prezenta la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. cu urmatoarele documente:
    - cererea pentru acordarea creditului;
    - instiintarea consiliului judetean (conform modelului cuprins in anexa nr. 11 la prezentele norme);
    - actul de proprietate;
    - contracte pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, incheiate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, cu avizul inspectiilor judetene pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarii teritoriului;
    - adeverinta de venituri;
    - documentul de instituire a ipotecii asupra locuintei pana la rambursarea integrala a creditului.
    (2) Pe baza cererilor primite, a documentelor anexate, precum si a normelor interne de creditare a Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., banca va incheia contractul de acordare a creditului pe perioada convenita cu beneficiarul, dar nu mai mult de 20 de ani.
    (3) In contract se vor prevedea rata dobanzii de 15% pe an platita de beneficiarii creditelor, termenele de rambursare, precum si obligatia de instituire a ipotecii asupra locuintei.
    (4) Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. va transmite, pana la data de 20 a fiecarei luni, la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, decontul justificativ dupa modelul din anexa nr. 13 la prezentele norme, insotit de situatia contractelor noi incheiate si eventualele acte aditionale, in conditiile prevazute la art. 17 alin. (6).
    (5) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului analizeaza decontul justificativ primit de la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si solicita, in baza acestuia, Ministerului Finantelor, deschiderea de credite bugetare pentru acoperirea diferentei de dobanda aferente lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta.
    (6) In termen de 3 zile, alocatia bugetara acordata se va vira la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. in contul deschis la acesta destinatie.
    Art. 21
    In aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, cu privire la posibilitatea vanzarii locuintei, Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. va asigura, la data vanzarii locuintei respective, evidenta rambursarii creditului, inclusiv a dobanzilor aferente, urmand ca pentru radierea ipotecii sa existe dovada achitarii integrale a creditului bancar acordat si a dobanzilor aferente confirmate de banca.
    Art. 22
    Trimestrial, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti vor analiza situatia beneficiarilor instiintati care nu au incheiat contracte, urmand sa se completeze listele cu alte prioritati.
    Art. 23
    Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se vor vira in contul de finantare bugetara al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de la Banca Comerciala Romana - S.A., potrivit prevederilor art. 72 alin. 2 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Art. 24
    Modul de derulare a finantarii cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a fondului construit existent, potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/ 1994, se va stabili prin conventie incheiata intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Banca Nationala a Romaniei si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., vizata si de Ministerul Finantelor.

    CAP. 4
    Contractarea lucrarilor de expertizare, proiectare si executie realizate din fonduri publice, pentru punerea in siguranta a constructiilor

    Art. 25
    Contractarea lucrarilor de expertizare, proiectare si executie pentru punerea in siguranta a constructiilor realizate din fonduri publice sau din fonduri ale regiilor autonome se va face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice, ale Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 592/1993, si ale Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 727/1993.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Proprietarii, administratorii sau chiriasii, dupa caz, sunt obligati, in conditiile prevazute de lege, de a asigura accesul neingradit in locuinta al constructorilor pentru realizarea integrala de punere in siguranta a acesteia. Executantii sunt obligati sa ia toate masurile prevazute de proiect pentru a limita la minimum perioada de timp si gradul de afectare al utilizatorilor locuintei. Impiedicarea accesului constructorului pentru realizarea lucrarilor de punere in siguranta a locuintei se sanctioneaza conform legii.
    Art. 27
    (1) Proiectele pentru punere in siguranta a constructiilor afectate de seisme care detaliaza solutiile propuse prin raportul de expertiza se vor verifica de specialistii verificatori de proiecte atestati, in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/1994.
    (2) Contractele de proiectare vor fi vizate de inspectiile judetene pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.
    Art. 28
    Contractele pentru executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor existente afectate de seisme se vor incheia in conditiile prevederilor art. 25 din prezentele norme, cu societati comerciale care indeplinesc conditiile prevazute la art. 23 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 2/1994, confirmate prin vizarea acestora de catre inspectiile judetene pentru controlul calitatii in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

                    p. Ministrul lucrarilor publice
                    si amenajarii teritoriului
                    Teodor Gavrila,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

              SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZA
-------------------------------------------------------------------------------
  Proiectant :
                                        Antet
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Expert autorizat :
  (nume, semnatura)
  Obiect : (expertiza....)
  Obiectiv : (imobil), adresa,
  destinatia initiala/actuala):         Vedere generala a imobilului (foto)
  (anul construirii)
  Nr. proiect/contract :
  Costul expertizei conform
  contractului :
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Date generale                         Date tehnice rezultate din expertiza
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Nr. niveluri : nr. apartamente  Zona de amplasare a   Valoarea minima a
  (S+P+nE)                        constructiei :        gradului de asigurare
                                                        impus de normativ :
  Inaltimea curenta :
  (S/P/E/)                   m   Coeficientul seismic :
  Inaltimea libera :                    Ks=                    Rmim=
  (S/P/E/)                   m
                                                     Gradul actual de asigurare
  Suprafata construita :         Perioada de colt :       seismica pe cele
                            mp          Tc=            doua directii principale
                                                       ale cladirii :
  Suprafata totala               Grad seismic :             Rl=
  desfasurata :                                             Rt=
                            mp   Coeficient seismic
                                 global :
                                    CL=                Categoria de urgenta :
  Suprafata subsolului : CT=                privind prioritatea
                            mp                       lucrarilor de interventie:
  Tipul structurii :                                   Limita maxima de timp
                                 Clasa de importanta:  pentru realizarea
  Plansee :                                           masurilor de interventie:
                                 Grupa de constructie:         (ani)
  Sarpanta :
                                                       Solutii de consolidare
  invelitoare :                  Categoria de           si estimare valori :
                                 constructie :
  Pardoseli :
                                 Avarii tipice          Valoarea gradului de
  Instalatii electrice :      constatate - la elemente  asigurare dupa
                                structurale            consolidare in
                                                       variantele
                                                       propuse :
   - incalzire :
                                 - la elementele            Rvar. 1=
                                   nestructurale
   - gaze                                                     Rvar. 2=
   - sanitare :                  Metode de investigare
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

  CONSILIUL LOCAL ..................
  CONSILIUL JUDETEAN ...............

                        TABEL  CENTRALIZATOR
    Constructii cu destinatie de locuinta expertizate si de expertizat
-------------------------------------------------------------------------------
  0     1     2     3     4     5     6      7     8     9     10      11
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  Cladiri de locul si apartamente expertizate pana la anul 1993
  1 = Adresa
  2 = Imobil (P+...)
  3 = Nr. apartamente
  4 = Forma de proprietate : stat, privata sau mixta *)
  Categoria de urgenta :
  5 = U1
  6 = U2
  7 = U3
  Cladiri de locul si apartamente de expertizat
  8 = Adresa
  9 = Imobil (P+...)
 10 = Nr. apartamente
 11 = Forma de proprietate : de stat, privata, sau mixta *)
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

  *) Se noteaza, dupa caz, cu S ; P ; M

         Presedinte,                               Intocmit,

    ANEXA 3

  PROPRIETAR ...................
  (ASOCIATIA)

                                 Catre
                           CONSILIUL LOCAL .................
    Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 - art. 5 lit. a) - si ale Normelor metodologice comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 30.654/2162/MC/1994, va rugam sa ne cuprindeti pe lista cladirilor cu destinatie de locuinta ce urmeaza a fi expertizate in anul ............., cu o valoare estimata de ...... lei.
    Principalele caracteristici ale cladirii sunt urmatoarele:
  - adresa;
  - bloc P. + n.E;
  - locuinta individuala;
  - categoria in care se incadreaza constructia;
  - numar de apartamente
  din care:
    - proprietate privata ......... ;
    - din fondul locativ de stat ......... ;
  - anul darii in folosinta.
  In sustinerea acestei cereri anexam:
  - actul (actele) de proprietate;
  - estimarea contravalorii expertizei stabilite de expert, potrivit modelului
cuprins in anexa 4.
                                                Semnatura,
    NOTA:
    La categoria in care se incadreaza constructia se va prevedea una dintre urmatoarele categorii:
    - constructii cu pereti structurali din zidarie de caramida;
    - constructii cu pereti structurali din beton armat executati;
    - monolit;
    - prefabricat;
    - constructii in cadre de beton armat;
    - constructii cu schelet metalic.

    ANEXA 4

         EXPERT TEHNIC AUTORIZAT ..................

                          ESTIMAREA
contravalorii expertizei pentru cladirea cu destinatie de locuinta situata in (localitatea, str. nr.)
    Urmare solicitarii (proprietar, imputernicitul asociatiei de locatari etc. al cladirii cu destinatie de locuinta situata la adresa de mai sus) si examinarii preliminare in vederea expertizarii, am constatat:
    Cladirea cu structura portanta ...................... avand P+..... etaje, o suprafata construita de ............. mp si o suprafata desfasurata de ........ mp, a fost afectata de seismele din anii ................ suferind avarii la .. ..............................................................................
    Declar ca ma pot angaja, pe baza de contract, sa efectuez expertizarea constructiei in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, pentru care estimez o contravaloare de .................. mii lei, stabilita prin multiplicarea suprafetei desfasurate cu un tarif de ............. lei/mp.
                                            Expert tehnic autorizat,
  Localitatea ....................
  Nr. ............................


    ANEXA 5

  CONSILIUL LOCAL ................
  CONSILIUL JUDETEAN .............

                                    LISTA
cladirilor cu destinatie de locuinta afectate de seisme, ce urmeaza a fi expertizate conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1994
-------------------------------------------------------------------------------
  0       1        2         3         4         5       6       7        8
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  1 = Adresa imobilului (str., nr.)
  2 = Nr. de apartament
  3 = Forma de proprietate (S, P, M)*)
  4 = Structura rezistenta (C, Z, D, P. M., N)*)
  5 = Regimul de inaltime (P + ...)
  6 = Anul de realizare a constructiei
  7 = Valoarea estimativa a cheltuielilor pentru expertizare - mii lei -
  8 = din care : in anul
-------------------------------------------------------------------------------


  TOTAL : x            x      x         x         x
-------------------------------------------------------------------------------
  *) S = proprietate de stat
     P = proprietate privata
     M = mixta.
 *) C = constructii in cadre de beton armat
     Z = constructii cu pereti structurali din zidarie portanta.
     D = diafragme.
   P.M.= panouri mari.
     N - necunoscut.
         Presedintele consiliului,              Intocmit,

    ANEXA 6

   PROPRIETAR .......................
   (ASOCIATIA) ......................

                           CONSILIUL LOCAL
    Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 - art. 6 lit. a) - si ale  Normele metodologice comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 30.654/2162/MC/1994, va rugam sa ne cuprindeti pe lista beneficiarilor de alocatii de la bugetul de stat pe anul ............, in vederea platii diferentei de dobanda la creditul bancar cu o valoare estimativa de ..................... lei, necesar proiectarii si executiei lucrarilor de punere in siguranta a cladirii cu destinatie de locuinta.
  Principalele caracteristici:
    - adresa;
    - bloc P. + n E;
    - categoria in care se incadreaza constructia;
    - numarul de apartamente;
  din care:
    - proprietate privata  .........
    - din fondul locativ de stat;
  - anul si luna darii de folosinta...
  In sustinerea acestei cereri anexam:
  - centralizatorul persoanelor proprietate (conform modelului, cuprins in
    anexa nr. 7);
  - actul (actele) de proprietate;
  - declaratia de insusire a expertizei;
  - valoarea estimativa a lucrarilor de proiectare si executie potrivit
rapoartelor de expertiza.
                                    Semnatura,
    NOTA:
    La categoria in care se incadreaza constructia se va prevedea una dintre urmatoarele categorii:
  - constructii cu pereti structurali din zidarie de caramida;
  - constructii cu pereti structurali din beton armat executati;
     - monolit;
     - prefabricat;
  - constructii in cadre de beton armat;
  - constructii cu schelet metalic.

    ANEXA 7

  ASOCIATIA DE LOCATARI
  .....................

                            SITUATIA

necesarului de credite bancare pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a cladirilor cu destinatie de locuinta
                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.    Numele                      Valoarea         din care :   Semnatura
crt.   si prenumele         totala a lucrarilor   --------------
                              (estimata)         credite bancare
-------------------------------------------------------------------------------
 1.
 2.
 3.
 4.
 .
 .
 .
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Conform prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, beneficiarii de credite suporta o dobanda de 15% pe an.

    ANEXA 8

  CONSILIUL JUDETEAN .....................

                                       LISTA
cladirilor cu destinatie de locuinta din urgenta U1 pentru care se solicita credite bancare necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a acestora
                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  0           1        2        3         4          5       6      7      8
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  1 = Adresa imobilului (str., nr.)
  2 = Nr. de apartamente
  3 = Valoarea totala a lucrarilor de proiectare si executie
  din care :
  4 = realizari pana la 31.12
  5 = necesar pentru a.c.
  TOTAL fonduri pentru anul ...... pe surse de finantare:
  6 = surse proprii
  7 = despagubiri
  8 = credite B.R.D. - S.A. pentru proiectare  si executie

-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Necesarul de alocatii de la bugetul de stat pentru acoperirea diferentei de dobanda se calculeaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului avand in vedere dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, plus comisionul aferent Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. si dobanda de 15% pe an datorata de beneficiarii de credite bancare, in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994.
                                      Directia de urbanism
                                   si amenajarea teritoriului
    Presedintele consiliului                        Director,

    ANEXA 9

      BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE - S.A.

                             SITUATIA
privind alocatiile de la bugetul de stat pentru anul ..... necesare acoperirii diferentelor de dobanzi la creditele bancare pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a cladirilor cu destinatie de locuinta, acordate in anii anteriori, care intra sub incinta Ordonantei Guvernului nr. 20/1994
                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 0     1         2          3         4        5         6        7       8
-------------------------------------------------------------------------------
 0 = Nr. crt.
 1 = Beneficiar
 2 = Nr. si data contractului de credit
 3 = Total
 Credit acordat din care :
 4 = sold credite curente
 5 = rambursabil in anul ......
 6 = Total
 Dobanda datorata in anul......
 din care :
 7 = suportata de beneficiar
 8 = suportata din alocatii bugetare
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Presedinte,
    ANEXA 10

    CONSILIUL JUDETEAN.............

                   CATRE ......................
                         (asociatia de locatari sau proprietari)
                  Str. ...............nr. ........ sectorul ............
                  Codul postal .......................
    Urmare cererii dvs. nr. .............. din .............. va comunicam ca ati fost cuprins pe lista beneficiarilor de alocatii pentru expertizarea starii tehnice a constructiilor cu destinatie de locuinta, situata in localitatea .... ............... str. ................. nr. ......... pe anul ...... cu o valoare estimata de ....................... mii lei.
    In baza acestei comunicari, aveti posibilitatea de a incheia contracte de expertizare in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994.
    Pentru plata asociatiei urmeaza sa prezentati la consiliul judetean documentele prevazute la art. 18 din Normele metodologice nr. 30654/2162/MC/1994.
                                         Presedinte,

    ANEXA 11

  CONSILIUL JUDETEAN
 ......................

                           CATRE ...............................
                               (asociatia de locatari sau proprietari)
                      Str. ................. nr. ...... sectorul .............
                      Codul postal ....................
    Urmare cererii dvs. nr. ......... din ............... va comunicam ca ati fost cuprins pe lista beneficiarilor de alocatii pentru acoperirea diferentelor de dobanzi la creditele pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, situata in str. ......... ............... nr. ........ pe anul ....... cu o valoare de ..........mii lei.
    In baza acestei comunicari, aveti posibilitatea de a solicita credite bancare de la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994.
                          Presedinte,
    ANEXA 12

    CONSILIUL JUDETEAN .............

                 DECONT  JUSTIFICATIV
privind alocatiile de la bugetul de stat pentru expertizare, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, pe luna ................
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 0        1         2          3          4          5       6       7      8
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  1 = Beneficiarul
  2 = Nr. si data depunerii documentelor la consiliul judetean
  3 = Nr. si data contractului de expertizare
  4 = Denumirea expertului
  5 = Contul si banca expertului
  6 = Valoarea expertizei prevazuta prin contract
  7 = Alocatia de la bugetul de stat necesara
  8 = Disponibilul la finele lunii precedente
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL   X     X
_______________________________________________________________________________
                            Presedinte,
        vizat,                                           intocmit,
   Inspectia judeteana pentru controlul          Directia de urbanism si
   calitatii in constructii, lucrari             amenajarea teritoriului
   publice, urbanism si amenajarea
   teritoriului

    ANEXA 13

      BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE - S.A.

                          DECONT  JUSTIFICATIV
privind alocatiile pentru acoperirea diferentelor de dobanzi la creditele bancare pentru proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor cu destinatie de locuinta, acordare in baza Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 pe luna ..........................
                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  0           1           2          3          4          5        6       7
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt.
  1 = Beneficiarul
  2 = Nr. si data contractului de credit cu B.R.D. - S.A.
  3 = Volumul creditului acordat
  4 = Sold credite la data de ...........
  Dobanda
  5 = Total
  6 = Dobanda din care platita de beneficiar
  7 = Dobanda din care de platit din alocatii bugetare
-------------------------------------------------------------------------------


 TOTAL  X      X
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         Director,

                                        


SmartCity5

COMENTARII la Norma 2162/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2162 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu