E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 727 din 18 decembrie 1993

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 29 din 31 ianuarie 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice prevazute in anexa.
    Art. 2
    Proiectarea investitiilor publice, finantate integral sau in completare de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe baza de licitatie publica, in conditiile stabilite de ordonantele Guvernului nr. 12/1993 si nr. 15/1993.
    Art. 3
    Prevederile prezentului regulament se aplica pentru investitiile publice ale caror valori totale depasesc 1 miliard lei. Acest cuantum valoric va fi actualizat la propunerea Ministerului Finantelor si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in functie de evolutia preturilor.
    Art. 4
    Pentru investitiile publice ale caror valori totale depasesc 6 miliarde lei, contractantii pot participa la procedura de licitatie, indiferent de nationalitate, in conditiile stabilite potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    Art. 5
    Veniturile realizate din proiectarea investitiilor publice pe teritoriul Romaniei de rezidenti straini se supun impozitarii potrivit legislatiei romane in materie, coroborat cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,

                          Florin Georgescu
                          Ministrul lucrarilor publice
                          si amenajarii teritoriului,
                          Marin Cristea

                          Ministrul cercetarii si
                          tehnologiei,
                          Doru Dumitru Palade

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1.1.
    Investitiile publice se proiecteaza de catre persoane juridice romane sau straine, cu respectarea prevederilor legale si a prescriptiilor tehnice romane, in vederea realizarii, dupa caz, a urmatoarelor:
    - constructii de toate categoriile, inclusiv instalatiile aferente acestora;
    - instalatii si echipamente edilitare;
    - constructii si amenajari pentru mai buna folosire a terenului;
    - modernizari, transformari si extinderi de constructii de toate categoriile, inclusiv instalatiile aferente acestora.
    Art. 1.2.
    Proiectarea investitiilor publice se elaboreaza in urmatoarele faze:
    - studiu de prefezabilitate;
    - studiu de fezabilitate;
    - proiect tehnic si caiet de sarcini;
    - detalii de executie.
    Pentru reparatiile capitale, consolidarile si demolarile la constructiile si instalatiile aferente se elaboreaza numai urmatoarele faze:
    - studiu de fezabilitate;
    - proiect tehnic si caiet de sarcini;
    - detalii de executie (dupa caz).
    Art. 1.3.
    Regulamentul creeaza cadrul organizatoric si pune la dispozitia entitatilor achizitoare o metodologie unitara privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome.
    Art. 1.4.
    Prin organizarea licitatiilor pentru adjudecarea proiectarii investitiilor publice se asigura alegerea unor solutii optime din punct de vedere arhitectural, urbanistic, constructiv, tehnologic, al protectiei mediului, al exigentelor esentiale de calitate, al costurilor de investitii si exploatare, precum si de adjudecare a proiectarii in favoarea celui mai competitiv proiectant, in conditiile incurajarii creatiei originale si asigurarii unei concurente loiale.
    Art. 1.5.
    Proiectarea pe faze a investitiilor publice se face in baza unui contract de proiectare incheiat de entitatea achizitoare cu contractantul desemnat astfel:
    a) prin licitatie publica pentru adjudecarea proiectarii, pentru valori de investitii peste cuantumul stabilit si actualizat prin hotarari ale Guvernului, de la care este necesara organizarea unei proceduri de licitatie;
    b) prin achizitie dintr-o singura sursa (incredintarea proiectarii) pentru circumstantele prevazute la art. 15.1.
    Art. 1.6.
    Este interzisa impartirea contractului de proiectare in mai multe contracte de valoare mai mica in scopul de a evita organizarea unei proceduri de licitatie.
    In cazul in care unele obiecte din componenta obiectivului de investitie publica pot functiona independent, entitatea achizitoare poate proceda la organizarea licitatiei pentru adjudecarea proiectarii obiectelor respective, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 1.7.
    Lansarea fiecarei faze de proiectare este conditionata de asigurarea, in prealabil, de catre entitatea achizitoare, a fondurilor necesare pentru proiectarea fazei respective.
    Trecerea de la o faza de proiectare la alta se face numai dupa elaborarea si aprobarea fazei anterioare.
    Se interzic angajarea si utilizarea fondurilor alocate pentru elaborarea simultana a mai multor faze de proiectare.
    Art. 1.8.
    Studiul de prefezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde datele tehnice si economice prin care entitatea achizitoare fundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitie publica.
    Studiul de prefezabilitate se intocmeste de catre entitatea achizitoare si se aproba de catre conducerea acesteia. Pentru obiectivele de investitii publice de complexitate tehnica deosebita, entitatea achizitoare poate organiza un concurs de idei in conformitate cu prevederile prezentului regulament, pentru fundamentarea elaborarii studiului de prefezabilitate.
    In cazul in care investitia publica se realizeaza integral sau partial din credite externe garantate sau contractate direct de stat, studiul de prefezabilitate se aproba de conducerea entitatii achizitoare cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor pentru conditiile financiare privind oferta de credit extern.
    Art. 1.9.
    Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia cuprinzand caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei publice, prin care trebuie sa se asigure utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale din domeniul respectiv.
    Studiul de fezabilitate pentru investitiile publice se elaboreaza de catre contractantul desemnat in conditiile prevazute la art. 1.5 si se aproba potrivit competentelor valorice, stabilite prin Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Pentru reparatiile capitale, consolidarile si demolarile la constructiile si instalatiile aferente, studiul de fezabilitate se elaboreaza  si se aproba de catre entitatea achizitoare.
    Art. 1.10.
    Contractantul desemnat in conditiile prevazute la art. 1.5 pentru proiectarea studiului de fezabilitate va elabora si proiectul tehnic, caietul de sarcini si detaliile de executie ale investitiei publice respective.
    Art. 1.11.
    La elaborarea proiectului tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de executie, contractantul desemnat in conditiile prevazute la art. 1.5 are obligatia respectarii caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, aprobat potrivit prevederilor art. 1.9.
    Dupa elaborare, proiectul tehnic, caietul de sarcini si detaliile de executie se insusesc de catre conducerea entitatii achizitoare.
    Art. 1.12.
    Entitatea achizitoare va pregati un dosar al procedurii de licitatie care va contine toata corespondenta si documentele legate de pregatirea si desfasurarea licitatiei, precum si de contractarea proiectarii.
    Art. 1.13.
    Ofertantii pot pretinde despagubiri pentru cheltuielile pe care le-au suportat pentru participarea la procedura de licitatie, in cazul in care entitatea achizitoare nu a reusit sa pregateasca documentele licitatiei in concordanta cu cele prevazute in prezentul regulament.
    Art. 1.14.
    Entitatea achizitoare va respinge oferta in cazul in care un prepus al contractantului (ofertantului) a comis infractiunea de dare de mita, trafic de influenta si primire de foloase necuvenite fata de oricare prepus al entitatii achizitoare.
    Art. 1.15.
    Organizatorul licitatiei poate fi insasi entitatea achizitoare sau un agent economic de specialitate angajat de entitatea achizitoare.
    Organizatorul licitatiei raspunde de pregatirea si desfasurarea acesteia, in limitele clauzelor stabilite prin contractul incheiat cu entitatea achizitoare.
    Art. 1.16.
    Onorariile membrilor comisiei de licitatie, care nu sunt angajati permanent ai entitatii achizitoare, se suporta de catre entitatea achizitoare si cuantumul acestora se va stabili de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 1.17.
    Anterior lansarii documentelor licitatiei, entitatea achizitoare are obligatia sa transmita cate un exemplar din acestea, gratuit, reprezentantilor Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, pentru a fi studiate.
    Art. 1.18.
    In masura in care prezentul regulament intra in contradictie cu obligatiile Romaniei rezultand din:
    a) un tratat sau orice alta forma de intelegere la care este parte alaturi de unul sau mai multe state;
    b) o intelegere cu o institutie financiara interguvernamentala internationala la care Romania este parte, vor prevala prevederile tratatului sau intelegerii.
    Art. 1.19.
    Prezentul regulament privind adjudecarea proiectarii prin licitatie publica nu se aplica in cazul:
    a) proiectarii investitiilor publice din domeniul apararii tarii, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) proiectarii investitiilor publice care fac obiectul unor excluderi ulterioare, in baza unor reglementari legale;
    c) proiectarii reparatiilor capitale, consolidarilor si demolarilor constructiilor, inclusiv a instalatiilor aferente.

    CAP. 2
    Calificarea contractantilor (ofertantilor)

    Art. 2.1.
    Entitatea achizitoare va cere potentialilor contractanti (ofertanti) prevazuti la art. 1.5, fara a aduce atingere dreptului contractantilor de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale, furnizarea documentelor doveditoare sau a oricaror informatii considerate utile si care ii permite acesteia sa constate daca respectivii contractanti (ofertanti):
    a) au competenta tehnica, resursele financiare, echipamentul si alte dotari necesare, capacitatea manageriala, siguranta in desfasurarea operatiunilor proprii, experienta, reputatia, personalul de specialitate si de conducere care le permit sa-si indeplineasca obligatiile rezultate din proiectul contractului de proiectare;
    b) au capacitatea legala de a fi parte in contractul de proiectare;
    c) nu sunt insolvabili, blocati financiar, in stare de faliment sau afacerile lor nu sunt administrate de catre un judecator sindic, activitatile lor nu au fost suspendate, iar ei nu fac obiectul unei anchete legale pentru una dintre faptele mentionate mai sus;
    d) si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si a taxelor legale;
    e) managerii si prepusii lor implicati in mod direct in licitatie nu au fost condamnati in ultimii 5 ani pe teritoriul Romaniei pentru infractiuni sau contraventii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, precum si pentru infractiuni de dare ori luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, inselaciune in dauna avutului particular sau public.
    Art. 2.2.
    Orice conditie stabilita conform art. 2.1 va fi inscrisa in documentele de preselectie sau in documentele licitatiei si se va aplica in mod egal tuturor ofertantilor.
    Entitatea achizitoare nu va impune nici un criteriu, conditie sau procedura referitoare la calificarea ofertantilor, altele decat cele prevazute in art. 2.1.
    Art. 2.3.
    Entitatea achizitoare va evalua calificarea ofertantilor in conformitate cu criteriile si procedurile mentionate in documentele de preselectie sau in documentele licitatiei.
    Art. 2.4.
    In conformitate cu art. 4.1. alin. 1 si 3, entitatea achizitoare nu va stabili nici un criteriu, conditie sau procedura cu privire la calificarea ofertantilor, care ar produce o discriminare intre ofertantii romani si cei straini sau intre ofertantii reprezentand societati comerciale private si ofertantii reprezentand societati comerciale cu capital de stat.
    Art. 2.5.
    Entitatea achizitoare poate descalifica un ofertant pe parcursul desfasurarii licitatiei in cazul in care descopera ca informatia privind calificarea acestuia a fost falsa sau inexacta.
    Art. 2.6.
    Cu exceptia cazului in care procedura de preselectie a avut loc, nici un ofertant nu va fi exclus de la participarea la licitatie pe motiv ca nu a furnizat dovada ca este calificat conform art. 2.1., in conditiile in care ofertantul se angajeaza sa furnizeze o asemenea dovada inaintea inceperii licitatiei si daca exista motive de a crede ca respectivul ofertant va fi in stare sa-si respecte angajamentul.
    Art. 2.7.
    Atunci cand cere legalizarea documentelor prezentate de ofertanti pentru a-si demonstra capacitatea de participare la licitatie, entitatea achizitoare nu poate cere alte documente decat cele cerute de legislatia in vigoare la momentul respectiv.
    Art. 2.8.
    In vederea participarii la licitatie este de datoria ofertantilor sa se informeze daca sunt calificabili sau nu.
    Entitatea achizitoare, la solicitarea oricarui ofertant, este obligata sa raspunda asupra aprecierii daca acesta este calificabil sau nu.
    Ofertant calificabil nu inseamna si ofertant selectionat.

    CAP. 3
    Procedura de preselectie

    Art. 3.1.
    Entitatea achizitoare se poate angaja intr-o procedura de preselectie cu scopul de a identifica, anterior trimiterii documentelor licitatiei, ofertantii care sunt capabili sa participe la licitatie, cu respectarea prevederilor de la art. 4.1.
    Prevederile art. 2.1.-2.6. se vor aplica si procedurii de preselectie.
    Art. 3.2.
    Daca entitatea achizitoare se angajeaza in procedura de preselectie va furniza un set de documente de preselectie, fiecarui ofertant care le solicita si, daca este cazul, contra unei taxe pentru trimiterea respectivelor documente. Documentele de preselectie vor include cel putin informatiile stabilite la art. 2.1.
    Art. 3.3.
    Entitatea achizitoare va face cunoscut fiecarui ofertant care a inaintat o cerere de preselectie, indiferent daca respectivul ofertant a fost selectionat sau nu, numele ofertantilor care au fost selectionati; numele acestora vor fi facute cunoscute, la cerere, si opiniei publice.
    Art. 3.4.
    Entitatea achizitoare va comunica, la cerere, ofertantilor care nu au fost selectionati motivele respingerii, dar nu este obligata sa ofere dovezile sau justificarile care au fundamentat respingerea.
    Art. 3.5.
    Entitatea achizitoare poate cere unui ofertant sa-si reconfirme calificarea in concordanta cu aceleasi criterii utilizate pentru preselectia respectivului ofertant.
    Entitatea achizitoare va descalifica orice ofertant care nu reuseste sa-si reconfirme calificarea si poate descalifica in orice moment al licitatiei un ofertant daca descopera ca informatia furnizata pentru preselectie sau reconfirmare a fost falsa sau inexacta.
    Entitatea achizitoare va face cunoscut in mod prompt fiecarui ofertant, caruia i s-a cerut sa-si reconfirme calificarea, daca respectivul ofertant a reusit sau nu sa-si reconfirme calificarea.

    CAP. 4
    Participarea ofertantilor

    Art. 4.1.
    In cazul investitiilor publice ale caror valori depasesc un cuantum stabilit prin hotarare a Guvernului, ofertantii pot participa la licitatie, indiferent de nationalitate, in conditiile in care ofertantii romani se bucura de un tratament similar in cadrul licitatiilor organizate de entitatile achizitoare din tarile a caror nationalitate o are ofertantul strain.
    Atunci cand valoarea investitiei publice este mai mica decat cuantumul mentionat la alin. 1, participarea la licitatie este permisa doar ofertantilor romani cu exceptia cazurilor mentionate la alin. 3.
    In cazul in care ofertantii romani nu pot satisface cerintele inscrise in documentele licitatiei, entitatea achizitoare este abilitata sa invite la licitatie si ofertanti straini, indiferent de nationalitate.
    Entitatea achizitoare va include in dosarul licitatiei o justificare a motivelor si a circumstantelor pe baza carora a fost luata decizia de admitere a participarii ofertantilor straini.
    Entitatea achizitoare va preciza, chiar din momentul in care solicita participarea ofertantilor la licitatie, ca acestia pot participa, indiferent de nationalitate, in conformitate cu alin. 1 sau alin. 3, sau ca participarea este permisa doar ofertantilor romani, conform alin. 2, dupa caz. Aceasta precizare nu poate fi modificata ulterior.

    CAP. 5
    Formele de comunicare

    Art. 5.1.
    Documentele, notificarile, hotararile, deciziile si alte comunicari, la care se face referire in prezentul regulament si care trebuie trimise de catre entitatea achizitoare contractantului (ofertantului) sau de catre contractant (ofertant) entitatii achizitoare, vor fi efectuate in forma scrisa sau in orice alta forma care asigura inregistrarea actului, cu exceptia ofertei a carei forma va fi cea prevazuta prin documentele licitatiei.
    Ca o exceptie de la alin. 1, comunicarile intre ofertanti si entitatea achizitoare pot fi facute prin telefon sau prin orice alt mijloc de comunicatie care nu asigura inregistrarea continutului comunicarii, cu conditia ca imediat dupa aceea expeditorul comunicarii sa trimita o confirmare a acestei comunicari intr-o forma care asigura inregistrarea acesteia.
    Entitatea achizitoare nu va face nici o discriminare intre contractanti (ofertanti) din punct de vedere al formei in care acestia transmit sau primesc documente, notificari, decizii sau alte comunicari.

    CAP. 6
    Garantiile

    Art. 6.1.
    Pentru participarea la licitatiile publice si, respectiv, pentru semnarea contractului de proiectare intre entitatea achizitoare si contractantul (ofertantul) desemnat conform prevederilor din art. 1.5, trebuie sa se constituie urmatoarele garantii:
    a) garantia pentru participarea la licitatie (anexa nr. 12);
    b) garantia pentru aplicabilitatea proiectului (anexa nr. 13).
    Art. 6.2.
    Garantia pentru participarea la licitatie reprezinta garantia furnizata entitatii achizitoare de catre ofertant o data cu transmiterea ofertei, prin care acesta din urma se angajeaza sa semneze contractul de proiectare in cazul in care oferta sa este castigatoare.
    Garantia poate consta in scrisori de garantie bancara si alte acte asimilate acestora, la valoarea si in moneda cerute si cu perioada de valabilitate minim egala cu durata de valabilitate a ofertei, in conformitate cu cele inscrise in documentele licitatiei. Valoarea garantiei nu poate depasi cheltuielile efective facute de entitatea achizitoare cu ocazia organizarii licitatiei.
    Garantia se restituie de entitatea achizitoare ofertantilor necistigatori in 3 zile de la solutionarea contestatiilor sau dupa trecerea perioadei legale de 7 zile pentru prezentarea contestatiilor, in cazul in care nu se inregistreaza contestatii.
    In cazul ofertantului castigator al licitatiei, aceasta garantie nu se restituie  si se constituie in avans pentru formarea garantiei privind aplicabilitatea proiectului.
    Garantia se pierde in cazul in care ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia sau in cazul in care, fiind declarat castigator al licitatiei, contractantul (ofertantul), din culpa sa, nu semneaza contractul de proiectare sau nu constituie garantia pentru aplicabilitatea proiectului.
    Art. 6.3.
    Garantia pentru aplicabilitatea proiectului reprezinta garantia furnizata de catre contractant (ofertant) inainte de semnarea contractului de proiectare prin care acesta se angajeaza sa acopere eventualele prejudicii care s-ar putea produce in executia investitiei publice din vina exclusiva a proiectantului.
    Garantia se stabileste de entitatea achizitoare, procentual, intre 5 si 10% din valoarea proiectarii.
    Garantia se constituie de catre entitatea achizitoare prin retineri procentuale din facturile de plata, pana la concurenta sumei stabilite.
    Garantia se restituie in procent de 50% din suma stabilita, esalonat dupa aprobarea fiecarei faze de proiectare, iar diferenta de 50%, la receptia preliminara a investitiei publice in conditiile inexistentei vreunui prejudiciu din culpa exclusiva a proiectantului.
    In cazul in care studiul de fezabilitate nu se aproba din cauze independente de proiectant, garantia se restituie integral in maximum 15 zile de la data comunicarii.

    CAP. 7
    Formele licitatiei

    Art. 7.1.
    Formele licitatiei pentru adjudecarea proiectarii investitiilor publice sunt:
    a) licitatie publica deschisa fara preselectie
    Se organizeaza intr-o singura etapa, pentru proiectarea investitiilor publice, la care pot participa, in numar nelimitat, ofertantii interesati care indeplinesc conditiile din documentele licitatiei, impuse de entitatea achizitoare in concordanta cu prezentul regulament.
    Lansarea licitatiei se face prin anunt publicitar.
    b) licitatie publica deschisa cu preselectie
    Se organizeaza in doua etape pentru proiectarea unor investitii publice complexe si de importanta economica si sociala deosebita:
    - etapa I - licitatie publica deschisa lansata prin anunt publicitar, la care pot participa toti ofertantii interesati, selectia facandu-se in baza unor criterii de capabilitate si a punctajului aferent, stabilite de entitatea achizitoare prin documentele licitatiei;
    - etapa a II-a - licitatie publica restransa lansata prin invitarea in scris a ofertantilor selectionati in etapa I. Numarul minim de ofertanti selectionati trebuie sa fie 3 (trei).
    c) licitatie publica restransa
    Se organizeaza in cazuri de exceptie cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, atunci cand:
    - a existat o licitatie publica deschisa anterioara si nefinalizata prin incheierea contractului de proiectare;
    - proiectarea investitiei publice, datorita specificului ei, poate fi elaborata numai de un numar restrans de ofertanti specializati.
    Numarul minim de ofertanti participanti la licitatia publica restransa trebuie sa fie 3 (trei).

    Art. 7.2.
    In functie de complexitatea si importanta investitiei publice, entitatea achizitoare poate organiza, in prealabil, un concurs de idei.
    Concursul de idei este realizat sub forma licitatiei publice deschise fara preselectie si se organizeaza de entitatea achizitoare pentru:
    - stabilirea unor principii orientative sau idei in domeniile legate de arhitectura, urbanism, amenajarea teritoriului si a siturilor istorice, arta monumentala, design etc.;
    - stabilirea unor solutii de principiu, a unor solutii alternative sau a unor actiuni de perspectiva, cu evaluarea implicatiilor si a costurilor acestora.
    Organismele concursului sunt identice cu cele definite la capitolul 8, cu precizarea ca atributiile comisiilor de licitatie referitoare la concursurile de idei sunt preluate de juriul concursului.
    La concurs pot participa persoane fizice sau juridice, romane sau straine, lansarea concursului facandu-se prin anunt publicitar, cu respectarea prevederilor art. 4.1.
    Concursul de idei se finalizeaza cu premierea concurentilor plasati pe primele trei locuri si cu expunerea lucrarilor premiate.
    Lucrarile premiate pot folosi la intocmirea de catre entitatea achizitoare a studiului de prefezabilitate si vor contribui la fundamentarea temei pentru organizarea licitatiei privind adjudecarea proiectarii investitiilor publice.

    CAP. 8
    Organismele licitatiei

    Art. 8.1.
    Entitatea achizitoare numeste prin ordin sau decizie, pentru fiecare licitatie:
    a) secretariatul organizatoric;
    b) consiliul stiintific;
    c) comisia de licitatie.
    Art. 8.2.
    Secretariatul organizatoric se numeste de entitatea achizitoare dintre salariatii acesteia si are, in principal, urmatoarele atributii:
    - asigura publicitatea;
    - stabileste si urmareste asigurarea fondurilor necesare pentru toate cheltuielile legate de licitatie;
    - tine legatura cu asociatiile profesionale si institutele de invatamant superior pentru alcatuirea consiliului stiintific;
    - asigura inscrierile la licitatie, multiplicarea si distribuirea documentelor licitatiei;
    - preia, tine evidenta si pastreaza, in conditii de securitate, toata documentatia inaintata de ofertanti;
    - solutioneaza toate problemele legate de corespondenta licitatiei;
    - asigura secretariatul activitatii comisiei de licitatie si a consiliului stiintific;
    - comunica in scris ofertantilor rezultatele licitatiei;
    - organizeaza premierea concurentilor si expunerea lucrarilor premiate din concursurile de idei.
    Art. 8.3.
    Consiliul stiintific este compus din 3-5 membri si este format din specialisti salariati ai entitatii achizitoare si specialisti atrasi, la recomandarea asociatiilor profesionale de specialitate, cu care se pot incheia contracte de colaborare, si are urmatoarele atributii:
    - stabileste forma de licitatie;
    - elaboreaza documentele licitatiei;
    - raspunde la intrebarile scrise ale ofertantilor si ale membrilor comisiei de licitatie, in perioada premergatoare deschiderii licitatiei.
    Consiliul stiintific isi inceteaza activitatea in momentul deschiderii licitatiei.
    Art. 8.4.
    Comisia de licitatie se numeste de entitatea achizitoare inainte de lansarea licitatiei, componenta acesteia figurand in documentele licitatiei.
    Membri comisiei de licitatie se angajeaza fata de entitatea achizitoare sa participe la lucrarile de analiza in cadrul calendarului licitatiei si la locul dinainte stabilit.
    Comisia este formata dintr-un numar impar de specialisti in probleme care fac obiectul licitatiei; numarul lor se stabileste in raport cu specificul licitatiei si volumul de activitate necesar a fi desfasurat pentru analiza ofertelor in bune conditii si la termenele stabilite. Comisia de licitatie este compusa din minimum 5 (cinci) membri, si anume:
    - presedintele comisiei, care este, de regula, un specialist, reprezentant al entitatii achizitoare;
    - reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    - reprezentantul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    - alti specialisti cu experienta profesionala si cu probitate morala, recomandati de asociatiile profesionale si institutele de invatamant superior din domeniu, cu respectarea prevederilor legale privind combaterea concurentei neloiale.
    Membrii comisiei de licitatie nu pot fi numiti dintre membrii consiliului stiintific.
    Art. 8.5.
    Comisia de licitatie raspunde de activitatea de deschidere, examinare, evaluare, comparare si adjudecare a ofertelor si are urmatoarele atributii:
    - examineaza ofertele prezentate;
    - stabileste, motivat, ofertele care se resping pentru nerespectarea prevederilor din documentele licitatiei;
    - evalueaza si compara ofertele admise din punct de vedere tehnic, al capabilitatii ofertantilor si din punct de vedere financiar, pe baza criteriilor si a punctajelor aferente stabilite prin documentele licitatiei;
    - stabileste clasificarea preliminara si finala a ofertelor, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut;
    - adjudeca, prin vot deschis, cu majoritate de 2/3 din membrii acesteia, oferta castigatoare in cazul licitatiei privind adjudecarea proiectarii, respectiv ofertele care se premiaza in cazul concursului de idei;
    - identifica autorii ofertelor dupa semnarea procesului-verbal de adjudecare (in cazul concursului de idei), desfacind plicurile cu siglele de identificare;
    - intocmeste si semneaza procesele-verbale pe etape si hotararea de adjudecare, in cazul licitatiilor privind adjudecarea proiectarii, pe care le preda secretariatului organizatoric.

    CAP. 9
    Documentele licitatiei pentru adjudecarea proiectarii investitiei publice

    Art. 9.1.
    In vederea organizarii licitatiilor publice pentru adjudecarea proiectarii investitiilor publice, entitatea achizitoare are obligatia sa elaboreze documentele licitatiei care se pun la dispozitia ofertantilor prin grija secretariatului organizatoric.
    Toate formalitatile pregatitoare licitatiei trebuie sa fie definitivate in timp util, astfel incat, in functie de complexitatea temei, termenul de predare a ofertelor sa nu fie mai mic de 30 de zile si mai mare de 60 de zile de la data comunicata de entitatea achizitoare pentru ridicarea documentelor licitatiei.
    Documentele licitatiei trebuie sa cuprinda, intr-o redactare clara, neinterpretabila, datele, informatiile si precizarile necesare ofertantilor in vederea rezolvarii problemelor care fac obiectul licitatiei pentru adjudecarea proiectarii, precum si a prezentarii ofertelor in conditii comparabile.
    Documentele licitatiei se elibereaza oficial pe baza de cerere, contra cost, in conformitate cu anuntul publicitar sau invitatia scrisa de participare la licitatie, pretul acestora neputand depasi costul multiplicarii lor.
    Documentele licitatiei sunt:
    a) tema;
    b) instructiunile pentru ofertanti;
    c) fisa de identificare a ofertantului, simbolurile de identificare si etichetele cu mentiunea continutului plicurilor.
    Art. 9.2.
    Tema cuprinde elementele caracteristice si performante ale investitiei care urmeaza sa fie proiectata.
    Tema va fi sustinuta si de urmatoarele elemente:
    - tipul si scopul licitatiei;
    - informatii privind posibilitatile de asigurare a utilitatilor;
    - date privind incadrarea in planul urbanistic sau de amenajare a teritoriului, in baza certificatului de urbanism;
    - date privitoare la amplasament, zona seismica, zona climatica, servituti, elemente geotehnice si de nivelment;
    - durata de realizare a investitiei;
    - alte elemente definitorii.
    Art. 9.3.
    Instructiunile pentru ofertanti fac parte din documentele licitatiei si cuprind date si informatii asupra organizarii si desfasurarii licitatiei, precum si precizari asupra modului de intocmire si prezentare a ofertelor.
    In instructiunile pentru ofertanti se vor specifica urmatoarele:
    - entitatea achizitoare - sediu, telefon, telefax, telex;
    - sursele de finantare;
    - conditiile de participare (calificarea ofertantilor);
    - garantia pentru participarea la licitatie (cuantum, forma, moneda, termen de valabilitate de la data limita a predarii ofertelor etc.);
    - calendarul licitatiei;
    - criteriile de selectie si punctajul aferent acestora (anexa nr. 1 a si 1 b);
    - componenta si competenta comisiei de licitatie;
    - procedura de evaluare, comparare si adjudecare de catre comisia de licitatie a ofertelor prezentate;
    - numarul si cuantumul premiilor care se vor acorda, precum si natura acestora, stabilite de comun acord cu entitatea achizitoare (pentru concursurile de idei);
    - limba in care se vor redacta lucrarile - limba romana si o limba de circulatie internationala in cazul licitatiilor cu participare internationala;
    - modul de valorificare a ofertelor premiate (in cazul concursurilor de idei);
    - stabilirea formei grafice, a continutului si a pozitiei simbolului de identificare pe plicuri;
    - contractul-cadru de proiectare, cu conditiile generale si speciale;
    - garantia de aplicabilitate a proiectului (modul si cuantumul de constituire, precum si conditiile de rambursare a acesteia).
    Art. 9.4.
    Fisa de identificare a ofertantului, simbolurile de identificare si etichetele care se vor lipi atat pe plicurile ce contin fisa de identificare cat si pe plicurile ce contin sectiunile distincte ale ofertelor prezentate la licitatie vor avea o forma grafica unificata.
    Ele vor fi primite de ofertanti o data cu celelalte documente ale licitatiei.

    CAP. 10
    Publicitatea

    Art. 10.1.
    Pentru licitatiile publice deschise cu si fara preselectie, pentru adjudecarea proiectarii investitiilor publice, entitatea achizitoare face anunturi publicitare.
    Anunturile se vor publica in trei cotidiene de larga circulatie, precum si, dupa caz, in publicatiile de specialitate ale asociatiilor profesionale.
    Art. 10.2.
    In situatia in care se justifica atragerea ofertantilor straini (licitatie cu participare internationala), cu respectarea prevederilor art. 4.1., publicarea anuntului pentru licitatie se face si in cel putin un cotidian de circulatie internationala si, dupa caz, intr-o publicatie internationala de specialitate, recomandata de o asociatie profesionala internationala de profil.
    Art. 10.3.
    In cazul cofinantarii investitiei publice de catre organisme financiare internationale sau alti finantatori externi, publicarea anuntului de licitatie se va face si in conformitate cu instructiunile acestora.
    Art. 10.4.
    Continutul minim al anuntului publicitar (anexa nr. 11 a) este:
    - forma, scopul si obiectul licitatiei pentru adjudecarea investitiei publice;
    - denumirea si sediul entitatii achizitoare;
    - denumirea si sediul organizatorului (daca este cazul);
    - sursa de finantare;
    - conditiile de participare;
    - adresa si data de procurare a documentelor de preselectie, respectiv de predare a acestora, completate (in cazul formei de licitatie publica deschisa cu preselectie);
    - adresa si data de procurare a documentelor de licitatie, respectiv de predare a ofertelor (in cazul formei de licitatie publica deschisa fara preselectie;
    - localizarea amplasamentului si modul in care acesta poate fi vizitat (daca este cazul);
    - premiile care se vor acorda si cuantumul acestora (pentru concursurile de idei).
    Art. 10.5.
    Anunturile publicitare pentru licitatiile publice deschise fara preselectie si, respectiv, pentru concursurile de idei trebuie sa apara in presa scrisa cu minimum 30 de zile inainte de data limita a predarii ofertelor.
    Art. 10.6.
    Publicarea anuntului pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie pentru adjudecarea proiectarii investitiei publice se face in mod similar anuntului descris la art. 10.4, cu precizarea suplimentara ca in prima etapa se organizeaza preselectia ofertantilor pe baza documentelor de preselectie, in conditiile prevazute la art. 3.1.
    Art. 10.7.
    Anunturile publicitare pentru preselectia ofertantilor in vederea participarii la licitatie trebuie sa apara in presa cu minimum 15 zile inainte de termenul limita de predare a documentelor de preselectie si cu respectarea prevederilor din art. 10.1 alin. 2.
    In cazul licitatiilor cu participare internationala, anunturile publicitare trebuie sa apara in presa cu minimum 30 de zile inainte de termenul limita de predare a documentelor de preselectie si cu respectarea prevederilor din art. 10.2 si art. 10.3.
    Art. 10.8.
    Invitatia de participare la licitatia publica restransa pentru adjudecarea proiectarii investitiei publice (anexa nr. 11 b) are continutul minim al anuntului publicitar din art. 10.4. si trebuie sa respecte intervalul minim de 30 de zile de la data transmiterii invitatiei pana la data limita de predare a ofertelor la sediul entitatii achizitoare.

    CAP. 11
    Prezentarea ofertelor

    Art. 11.1.
    Ofertele sunt secrete, entitatea achizitoare si organismele licitatiei numite de aceasta avand obligatia si raspunderea respectarii confidentialitatii si a drepturilor de autor ale elaboratorilor acestora.
    Ofertantii cistigatori ai concursurilor de idei, respectiv ai licitatiilor pentru adjudecarea proiectarii investitiilor publice, se identifica dupa deliberarea juriului concursului si semnarea procesului-verbal in cazul concursurilor de idei si, respectiv, dupa acordarea punctajelor pe baza criteriilor tehnice, de capabilitate si financiare si dupa semnarea proceselor-verbale respective de catre comisia de licitatie, in cazul licitatiilor privind adjudecarea proiectarii investitiilor publice.
    Art. 11.2.
    Ofertantii pot prezenta una sau mai multe oferte ori variante de rezolvare, in conformitate cu prevederile din documentele licitatiei.
    Ofertantii care doresc sa ofere alternative tehnico-economice si financiare nesolicitate - fata de cerintele din documentele licitatiei - trebuie mai intai sa intocmeasca oferta de baza pentru cerintele incluse in documentele licitatiei, dupa care sa furnizeze suplimentar toate elementele necesare pentru o evaluare completa si comparabila a ofertelor alternative.
    Comisia de licitatie (juriul) va lua in considerare ofertele alternative daca acestea sunt acceptate din punct de vedere al solutiilor si exigentelor de calitate si eficienta.
    Art. 11.3.
    Ofertele cerute prin documentele licitatiei se pot preda direct entitatii achizitoare sau se pot transmite prin servicii de coletarie, sub forma de colet sigilat, avandu-se in vedere prevederile din art. 11.4.
    Art. 11.4.
    Prin documentele licitatiei se fixeaza data si ora limita de predare la sediul entitatii achizitoare a ofertelor.
    In cazul in care ofertele se primesc cu intarziere fata de termenul limita stabilit, acestea nu mai participa la licitatie, fapt care se consemneaza in scris prin procesul-verbal intocmit de secretariatul organizatoric al licitatiei, pe baza de documente.
    Art. 11.5.
    Durata de valabilitate a ofertei se stabileste de catre entitatea achizitoare, tinand seama ca aceasta se considera de la data deschiderii ofertelor si pana la data semnarii de catre ambele parti a contractului de proiectare.
    In situatii exceptionale, inainte de expirarea duratei initiale de valabilitate a ofertelor, entitatea achizitoare poate sa ceara ofertantilor, o singura data, prelungirea acestei durate cu maximum 30 de zile.
    Solicitarea si raspunsul se vor face in scris sau telegrafic.
    Ofertantului care a acceptat si comunicat in scris prelungirea termenului de valabilitate a ofertei nu i se va cere si nici nu i se va permite sa-si modifice oferta; acesta va extinde in mod corespunzator valabilitatea garantiei sale de participare la licitatie.
    Ofertantul poate sa nu accepte prelungirea duratei de valabilitate a ofertei, caz in care pierde dreptul de a mai participa la licitatie, restituindu-se integral garantia de participare la licitatie.
    Art. 11.6.
    Pentru licitatiile privind adjudecarea proiectarii investitiilor publice, ofertele cuprind trei sectiuni distincte, si anume:
    a) oferta tehnica;
    b) capabilitatea ofertantului;
    c) oferta financiara.
    Pentru concursurile de idei ofertele contin numai oferta tehnica.
    Art. 11.7.
    Oferta tehnica contine solutiile propuse, in conformitate cu tema comunicata participantilor.
    Oferta tehnica nu trebuie sa contina nici o informatie sau un semn grafic care poate sa conduca la deconspirarea ofertantului.
    Art. 11.8.
    Capabilitatea ofertantului cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:
    - calitatea de agent economic autorizat si inregistrat in domeniul proiectarii investitiei publice supuse licitatiei, precum si lipsa sanctionarilor penale sau a contraventiilor pentru savarsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita sau alte abateri prevazute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale (anexa nr. 3);
    - bonitatea ofertantului (anexa nr. 4);
    - informatiile generale despre ofertant, cu privire la asociere, precum si lista societatilor de specialitate care au acceptat in scris subcontractarea la elaborarea proiectului investitiei publice supuse licitatiei (anexele nr. 5a, 5b si 5c);
    - informatiile privind experienta firmei ofertante (anexa nr. 6);
    - informatiile privind asigurarea cu personal de specialitate ce poate fi disponibilizat pentru proiectarea investitiei publice supuse licitatiei, precum si curriculum vitae al personalului de conducere si al proiectantilor pe specialitati (anexele nr. 7a si 7b);
    - informatiile privind dotarea cu echipamentele care pot fi disponibilizate pentru proiectarea investitiei publice si care sunt in stare de functionare (anexa nr. 8);
    - informatiile privind capacitatea financiara a ofertantului, cu maximum 30 de zile anterior datei de predare a ofertelor (anexa nr. 9);
    - scrisorile de bonitate si de recomandare in sprijinul eligibilitatii ofertantului pentru proiectarea investitiei publice supuse licitatiei (anexa nr. 10).
    Art. 11.9.
    Oferta financiara cuprinde:
    - valoarea propusa pentru contractul de proiectare, defalcata pe fazele de proiectare;
    - durata proiectarii considerata de la data semnarii contractului de proiectare;
    - analiza de pret a tarifului pe ora de proiectare;
    - conditiile de modificare a tarifului pe ora de proiectare, pe parcursul elaborarii proiectarii;
    - facilitatile financiare oferite de ofertanti - reduceri procentuale din valoarea ofertei, pe seama reducerii cheltuielilor indirecte si a profitului, creditari si esalonari de plati in favoarea entitatii achizitoare etc.
    Art. 11.10.
    In vederea expedierii ofertelor se procedeaza astfel:
    - se introduc sectiunile ofertelor, asa cum au fost definite la art. 11.6, in trei plicuri distincte, pentru licitatia privind adjudecarea proiectarii investitiilor publice si, respectiv, intr-un plic pentru concursul de idei, si se lipesc plicurile;
    - se introduce fisa de identificare in plic distinct si se lipeste;
    - se lipeste pe fiecare plic, conform instructiunilor pentru ofertanti, simbolul de identificare a ofertantului si eticheta cu mentiunea continutului plicului respectiv, primite de ofertanti o data cu ridicarea documentelor licitatiei.
    Fisele de identificare, etichetele si simbolurile de indentificare sunt specifice fiecarei licitatii si sunt descrise amanuntit ca forma, dimensiuni, continut si pozitie de aplicare pe plicuri in instructiunile pentru ofertanti.
    Plicurile astfel pregatite se impacheteaza intr-un colet care se leaga si se sigileaza. Pe colet se scrie sediul indicat de entitatea achizitoare in instructiunile pentru ofertanti cu mentiunea "PENTRU LICITATIA  PUBLICA (PENTRU CONCURSUL DE IDEI)" - forma de licitatie si denumirea investitiei publice - "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE: data si ora deschiderii licitatiei (concursului) ......".
    Art. 11.11.
    Orice mentiune grafica sau semn distinctiv pe plicurile din colet in afara celor mentionate la art. 11.10 atrage eliminarea din licitatie (concurs) a ofertei respective.
    Art. 11.12.
    Secretariatul organizatoric, in calitate de primitor al ofertelor, procedeaza dupa cum urmeaza:
    - constata starea de integritate a coletelor;
    - desface coletele si constata existenta plicurilor in conformitate cu tipul de licitatie (patru plicuri pentru licitatia privind adjudecarea proiectarii investitiilor publice si, respectiv, doua plicuri pentru concursul de idei), tinand cont si de prevederile art. 11.11;
    - consemneaza intr-un registru unic de corespondenta al licitatiei urmatoarele date:
    - data, ora si modul de prezentare a coletului la sediul entitatii achizitoare;
    - starea de integritate constatata a coletului;
    - numarul plicurilor existente in colet;
    - continutul fiecarui plic si simbolul acestuia, conform celor inscrise pe etichetele  tip de concurs, fara desfacerea plicurilor;
    - alte mentiuni, daca se considera necesar.
    Art. 11.13.
    Secretariatul organizatoric pastreaza, in conditii de securitate, plicurile continand ofertele tehnice si plicurile continand fisele de identificare a ofertantilor.
    Punerea la dispozitia presedintelui comisiei de licitatie (juriului) a plicurilor se face pe etape, incepand cu data si ora deschiderii licitatiei (concursului), in ordinea stabilita la art. 12.3.

    CAP. 12
    Evaluarea, compararea si adjudecarea ofertelor

    Art. 12.1.
    Comisia de licitatie (juriul) isi desfasoara activitatea la locul si in perioada stabilite de entitatea achizitoare prin documentele licitatiei.
    Comisia de licitatie (juriul) se intruneste in sedinte de lucru si in sedinta de deliberare numai in prezenta tuturor membrilor acesteia.
    La intrunirile comisiei de licitatie (juriului) participa numai membrii acesteia.
    Art. 12.2.
    Membrii comisiei de licitatie (juriului) examineaza, evalueaza, compara si adjudeca individual ofertele pe baza criteriilor de selectie tehnice, de capabilitate si financiare si a punctajelor aferente stabilite in documentele licitatiei privind adjudecarea proiectarii investitiilor publice, respectiv numai pe baza criteriilor tehnice si a punctajului aferent stabilite pentru concursul de idei.
    Art. 12.3.
    Evaluarea, compararea si adjudecarea, de catre membrii comisiei de licitatie, a ofertelor se face pe etape, fiecare etapa parcurgindu-se in urmatoarea ordine (pentru exemplificare, anexa nr. 2):

    Etapa I
    Presedintele comisiei de licitatie (juriului) primeste de la secretariatul organizatoric plicurile sigilate continand ofertele tehnice, semnand pentru acestea in registrul unic de corespondenta al licitatiei;
    - se desfac plicurile, se examineaza ofertele tehnice si se stabilesc motivat eventualele oferte care se resping pentru nerespectarea prevederilor din documentele licitatiei;
    - se examineaza, se evalueaza si se compara ofertele tehnice admise la licitatie, pe baza criteriilor tehnice si a punctajului aferent stabilite prin documentele licitatiei, fara deconspirarea ofertantilor;
    - se intocmeste clasificarea ofertantilor, utilizandu-se in acest scop simbolurile de identificare fara cunoasterea denumirii acestora;
    - se incheie un proces-verbal cu clasificarea ofertantilor, precizandu-se in scris, daca este cazul, si ofertele tehnice respinse, cu motivatiile respective;
    - procesul-verbal se semneaza de toti membrii comisiei de licitatie (juriului), se dateaza (data si ora) si se preda secretariatului organizatoric al licitatiei (concursului).

    Etapa a II-a
    Se procedeaza in mod identic ca la etapa I, cu precizarea ca in aceasta etapa membrilor comisiei de licitatie li se pune la dispozitie de catre secretariatul organizatoric plicurile continand capabilitatea ofertantilor.

    Etapa a III-a
    Presedintele comisiei de licitatie primeste de la secretariatul organizatoric plicurile sigilate continand fisele de identificare a ofertantilor;
    - se deschid plicurile si se stabileste corespondenta intre simbolurile si fisele de identificare a ofertantilor;
    - se intocmeste clasificarea preliminara a ofertantilor pe baza criteriilor tehnice si de capabilitate ale acestora, prin ponderea celor doua grupe de criterii cu coeficienti stabiliti pentru aceasta etapa prin documentele licitatiei;
    - se incheie un proces-verbal cu clasificarea preliminara a ofertantilor;
    - procesul-verbal se semneaza de toti membrii comisiei de licitatie, se dateaza (data si ora) si se preda secretariatului organizatoric.

    Etapa a IV-a
    Se procedeaza in mod identic ca la etapele I si a II-a, cu precizarea ca in aceasta etapa nu exista criterii de respingere a ofertelor, iar ofertantii se cunosc nominal.
    In aceasta etapa membrilor comisiei de licitatie li se pun la dispozitie, de catre secretariatul organizatoric, ofertele financiare.

    Etapa a V-a
    Se intocmeste clasificarea finala a ofertantilor in baza clasificarii preliminare si a ofertei financiare prin ponderea acestora cu coeficienti stabiliti pentru aceasta etapa prin documentele licitatiei.
    Se redacteaza hotararea de adjudecare.
    Art. 12.4.
    Hotararea de adjudecare in favoarea ofertantului situat pe primul loc se supune la vot de catre presedintele comisiei de licitatie (respectiv al juriului concursului) si se adjudeca cu minimum 2/3 din numarul voturilor membrilor, in care se vor include in mod obligatoriu si voturile reprezentantilor Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerului Cercetarii si Tehnologiei si al presedintelui comisiei de licitatie.
    Art. 12.5.
    Hotararea de adjudecare, inclusiv semnarea contractului de proiectare cu contractantul (ofertantul) castigator, se va face in termenul de valabilitate a ofertei.
    Art. 12.6.
    Hotararea comisiei de licitatie pentru adjudecarea prin licitatie a proiectarii investitiei publice se redacteaza in 4 (patru) exemplare si va cuprinde:
    - decizia de numire si componenta comisiei de licitatie;
    - prezentarea temei si a modului de organizare a licitatiei;
    - caracterizarea sintetica a fiecarei oferte;
    - clasificarile pe etape de adjudecare si clasificarea finala a ofertantilor;
    - hotararea comisiei, luata prin vot deschis, cu respectarea prevederilor din art. 12.4., cu precizarea in scris a opiniilor separate ale unor membri ai comisiei de licitatie, in cazul in care acestea exista;
    - semnaturile in clar ale membrilor comisiei de licitatie;
    - data semnarii hotararii de adjudecare a proiectarii investitiei publice.
    Art. 12.7.
    Hotararea de adjudecare a investitiei publice, semnata de toti membrii comisiei, se inainteaza imediat de presedintele comisiei de licitatie:
    - entitatii achizitoare, prin intermediul secretariatului organizatoric - 2 (doua) exemplare;
    - reprezentantului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - 1 (un) exemplar;
    - reprezentantului Ministerului Cercetarii si Tehnologiei - 1 (un) exemplar.

    CAP. 13
    Valorificarea ofertelor

    Art. 13.1.
    Secretariatul organizatoric al licitatiei, in maximum 5 (cinci) zile de la primirea hotararii de adjudecare a proiectarii investitiei publice, informeaza in scris fiecare ofertant daca oferta acestuia este castigatoare sau necistigatoare, despre caracterizarea sintetica a ofertei prezentate, asa cum a fost consemnata in hotararea de adjudecare, ofertele care au fost premiate si numele si adresa concurentilor premiati in cazul concursurilor de idei si, respectiv, oferta care a iesit castigatoare si denumirea si sediul ofertantului castigator in cazul licitatiei privind adjudecarea proiectarii.
    Art. 13.2.
    Ofertele premiate pentru care s-au platit premii devin proprietatea entitatii achizitoare, cu respectarea legii.
    Ofertele nepremiate se restituie concurentilor la cerere si pe cheltuiala acestora.
    Art. 13.3.
    Ofertele premiate la concursurile de idei se expun in maximum 30 de zile intr-o expozitie publica, la sediul entitatii achizitoare sau in alt loc public; secretariatul organizatoric asigura organizarea expozitiei, publicitatea si invitarea in scris a concurentilor.
    Art. 13.4.
    Dupa expirarea termenelor pentru inaintarea si solutionarea contestatiilor conform art. 21 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, entitatea achizitoare, prin intermediul secretariatului organizatoric, invita in scris contractantul castigator al licitatiei privind adjudecarea proiectarii investitiei publice pentru constituirea garantiei privind aplicabilitatea proiectului si semnarea contractului de proiectare.
    La semnarea contractului, entitatea achizitoare va avea in vedere si posibilitatea includerii clauzei suspensive in contractul de proiectare, in conformitate cu art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, in cazul in care se inainteaza contestatii.
    Art. 13.5.
    Daca contractantul (ofertantul) castigator, dupa ce a primit invitatia in scris, conform art. 13.4, nu semneaza contractul de proiectare si nu constituie in prealabil garantia de aplicabilitate a proiectului conform art. 13.4, unul dintre aceste doua refuzuri constituie un motiv de anulare a incredintarii contractului de proiectare si de pierdere a garantiei de participare la licitatie, precum si de plata a daunelor determinate si dovedite. In acest caz comisia de licitatie poate adjudeca proiectarea investitiei publice contractantului (ofertantului) clasat pe locul al 2-lea.

    CAP. 14
    Anularea licitatiei pentru adjudecarea proiectarii investitiei publice

    Art. 14.1.
    De regula nu se permite anularea licitatiei. In mod exceptional anularea intervine atunci cand:
    - numarul ofertantilor este mai mic de 3 (trei);
    - nici una dintre ofertele prezentate nu corespunde prevederilor din documentele licitatiei;
    - se constata nereguli importante in derularea licitatiei care afecteaza principiul concurentei loiale;
    - in cazul unor contestatii intemeiate, admise;
    - alte situatii specificate in mod expres in documentele licitatiei.
    Art. 14.2.
    Anularea licitatiei se face prin hotararea comuna a reprezentantilor entitatii achizitoare, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care sunt membri ai comisiei de licitatie, cu respectarea prevederilor art. 14.1.
    Art. 14.3.
    In cazul anularii licitatiei, entitatea achizitoare comunica hotararea, in scris, cu avizul reprezentantilor Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerului Cercetarii si Tehnologiei tuturor ofertantilor aratand motivele obiective si intemeiate care au stat la baza hotararii luate.

    CAP. 15
    Achizitia dintr-o singura sursa (incredintarea proiectarii)

    Art. 15.1.
    Achizitia dintr-o singura sursa (incredintarea proiectarii investitiei publice) se realizeaza pe baza unei singure cereri de oferta adresata de entitatea achizitoare unui singur contractant (ofertant), in urmatoarele circumstante:
    a) pentru proiecte care nu pot fi elaborate decat de un singur proiectant specializat, confirmat de asociatia profesionala din domeniul respectiv, cum ar fi lucrarile artistice speciale si lucrarile sub protectia dreptului de autor;
    b) in caz de forta majora (calamitati naturale, conflagratii etc.);
    c) pentru proiecte care nu pot fi elaborate din considerente tehnice si de asigurare a calitatii constructiilor, inclusiv instalatiile aferente, decat de proiectantul initial al investitiei publice;
    d) in cazul in care entitatea achizitoare poate realiza proiectarea investitiei publice cu forte proprii.
    Art. 15.2.
    Entitatea achizitoare care incheie contractul de proiectare a investitiei publice pe baza unei singure cereri de oferta va constitui un dosar continand:
    - nota justificativa, aprobata de conducatorul entitatii achizitoare, privind motivele si circumstantele care au stat la baza alegerii acestei proceduri;
    - capabilitatea contractantului (ofertantului) selectionat pe baza criteriilor stabilite de entitatea achizitoare, cu respectarea prevederilor art. 2.1. din regulament;
    - oferta tehnica si financiara insusite de entitatea achizitoare in urma negocierii cu contractantul (ofertantul).
    Semnarea contractului de proiectare este conditionata de avizarea dosarului cu documentele sus-mentionate de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si de constituirea de catre contractant a garantiei de aplicabilitate a proiectului.

    CAP. 16
    Dispozitii finale

    Art. 16.1.
    Prevederile prezentului regulament nu limiteaza posibilitatea ca autoritatile administratiei publice centrale si locale sa supuna licitatiei publice adjudecarea proiectarii investitiilor publice ale caror valori totale sunt mai mici decat cuantumul stabilit prin hotarare a Guvernului si care prin natura lor sunt de importanta deosebita artistica, arhitecturala, urbanistica sau istorica, dupa caz.
    Art. 16.2.
    Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice.


    ANEXA 1 a
    la regulament

                  CRITERIILE ORIENTATIVE
privind evaluarea si compararea ofertelor prezentate la licitatiile pentru adjudecarea proiectarii investitiilor publice
    A.
    I. Criterii tehnice
    - solutiile privind asigurarea exigentelor minime  de calitate:
    - rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice;
    - siguranta la foc;
    - siguranta in exploatare;
    - izolatii termice, hidrofuge si pentru economia de energie;
    - protectia impotriva zgomotului;
    - sanatatea oamenilor si protectia mediului;
    - gradul de acoperire a terenurilor;
    - costul estimativ al investitiei publice;
    - principalele resurse necesare realizarii investitiei publice;
    - asigurarea utilitatilor;
    - durata de serviciu (exploatare) estimata;
    - solutiile de recuperare dupa expirarea perioadei de exploatare;
    - solutiile de rezolvare din punct de vedere functional si arhitectural al partiurilor;
    - solutiile de rezolvare arhitecturala a fatadelor;
    - posibilitatile (facilitati) de transformari ulterioare;
    - veridicitatea planului de lucru propus.
    II. Criteriile de capabilitate
    - dotarea cu personal de specialitate;
    - dotarea cu echipamente;
    - situatia financiara;
    - performantele anterioare in domeniu;
    - capacitatea si resursele de a executa lucrarea;
    - recomandarile si certificatele de buna executie.
    B. Criteriile financiare
    - valoarea lucrarii, defalcata pe fazele de proiectare;
    - durata pe faze a proiectarii;
    - facilitatile financiare oferite de ofertanti.


    ANEXA 1 b
    la regulament

             PONDEREA ORIENTATIVA A GRUPELOR DE CRITERII
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Ponderea orientativa %
                                    -------------------------------------------
      Grupa de criterii             pentru clasamentul  pentru clasamentul
                                       preliminar              final
-------------------------------------------------------------------------------
A. TOTAL (I+II)                             100                 85
   din care:
    I. Criterii tehnice                      60                  *
   II. Criterii de capabilitate              40                  *
----------------------------------
B. Criterii financiare                        *             max. 15
                                                        ---------------------
   TOTAL (A+B)                                *                 100
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Prezenta anexa constituie  un exemplu.
    Consiliul stiintific, pentru fiecare licitatie privind adjudecarea proiectarii investitiilor publice, va stabili, prin documentele licitatiei, ponderile orientative, in functie de specificul investitiei publice, complexitatea si importanta acesteia.

    ANEXA 2
    la regulament

              EVALUAREA SI CLASIFICAREA PE ETAPE
a ofertelor prezentate la licitatie
    - exemplu -
    Pentru exemplificarea tehnicii de calcul se considera organizata o licitatie privind adjudecarea proiectarii investitiei publice, proiectare la care s-au prezentat ofertele a 7 ofertanti, codificati cu simbolurile de identificare - pentru simplificarea exemplului - cu A, B, C, D, E, F si G.
    Fiecare ofertant a prezentat cate 4 plicuri sigilate continand distinct oferta tehnica, capabilitatea, oferta financiara si fisa de identificare.

    Etapa I
    In prezenta membrilor comisiei de licitatie se deschid plicurile cu ofertele tehnice.
    Dupa examinarea ofertelor tehnice, membrii comisiei de licitatie resping motivat, pentru nerespectarea unor prevederi importante din documentele licitatiei, ofertele ofertantilor B si F si admit pe ceilalti 5 ofertanti.
    Pentru ofertantii admisi, membrii comisiei de licitatie procedeaza individual la analizarea, evaluarea si compararea ofertelor tehnice pe baza criteriilor tehnice si a punctajului aferent, stabilite prin documentele licitatiei.
    Fara a se deconspira ofertantii, pe baza simbolurilor de identificare, se intocmeste clasamentul pentru ofertele tehnice:
-------------------------------------------------------------------------------
      Ofertantul       Punctajul acordat    Pozitia in clasament
-------------------------------------------------------------------------------
         A                      75                  IV
         C                     100                   I
         D                      60                   V
         E                      85                 III
         G                      90                  II
-------------------------------------------------------------------------------
    Se intocmeste procesul-verbal cuprinzand rezultatele primei etape, semnat si datat de membrii comisiei de licitatie.

    Etapa a II-a
    Se deschid plicurile continand capabilitatea ofertantilor.
    Dupa examinarea capabilitatii ofertantilor, membrii comisiei de licitatie resping motivat, in conformitate cu documentele licitatiei, oferta ofertantului G.
    Pentru ofertantii admisi in aceasta etapa, membrii comisiei de licitatie procedeaza individual la analiza, evaluarea si compararea capabilitatii ofertantilor, pe baza criteriilor de capabilitate si a punctajului aferent, stabilite prin documentele licitatiei.
    Pe baza simbolurilor de identificare se intocmeste clasamentul pentru capabilitatea ofertantilor:
-------------------------------------------------------------------------------
        Ofertantul         Punctajul acordat     Pozitia in clasament
-------------------------------------------------------------------------------
          A                        70                      IV
          C                        90                       I
          D                        80                      II
          E                        75                     III
-------------------------------------------------------------------------------
    Se intocmeste procesul-verbal semnat si datat de membrii comisiei de licitatie.

    Etapa a III-a
    Pe baza coeficientilor stabiliti, pentru etapa preliminara, prin documentele licitatiei, se pondereaza punctajele acordate pentru ofertele tehnice si, respectiv, pentru capabilitatea ofertantilor si prin adunare se obtine clasamentul preliminar.
-------------------------------------------------------------------------------
         Oferta tehnica      Capabilitatea       Punctajul      Clasamentul
           Pondere               Pondere         preliminar     preliminar
 Ofer-     specifica             specifica       (etapele
tantul        60%                   40%          I+a II-a)
         (coeficient 0,6)    (coeficient 0,4)
-------------------------------------------------------------------------------
   A       75X0,6=45           70X0,4=28             73             III
   C      100X0,6=60           90X0,4=36             93               I
   D       60X0,6=36           80X0,4=32             68              IV
   E       85X0,6=51           75X0,4=30             81              II
-------------------------------------------------------------------------------

    Se intocmeste procesul-verbal semnat si datat de membrii comisiei de licitatie.

    Etapa a IV-a
    Se deschid plicurile continand  ofertele financiare.
    Membrii comisiei de licitatie procedeaza individual la analiza, evaluarea si compararea ofertelor financiare, pe baza criteriilor financiare si a punctajului aferent, stabilite prin documentele licitatiei.
    Se intocmeste clasamentul pentru ofertele financiare.
-------------------------------------------------------------------------------
        Ofertantul         Punctajul acordat       Pozitia in clasament
-------------------------------------------------------------------------------
           A                        80                     III
           C                        85                      II
           D                        75                      IV
           E                        90                       I
-------------------------------------------------------------------------------

    Etapa a V-a
    Pe baza coeficientilor stabiliti pentru etapa finala prin documentele licitatiei se pondereaza punctajele acordate pentru etapa preliminara si, respectiv, pentru ofertele financiare, si prin adunare se obtine clasamentul final.
-------------------------------------------------------------------------------
         Etapa preliminara   Oferta financiara
  Ofer-      Pondere             Pondere          Punctajul     Clasamentul
tantul      specifica          specifica            final          final
               90%                10%
         (coeficient 0,90)  (coeficient 0,10)
-------------------------------------------------------------------------------
  A         73X0,90=66         80X0,10=8              74             III
  C         93X0,90=84         85X0,10=8,5            92,5             I
  D         68X0,90=61         75X0,10=7,5            68,5            IV
  E         81X0,90=73         90X0,10=9              83              II
-------------------------------------------------------------------------------
    Se intocmeste hotararea de adjudecare semnata si datata de membrii comisiei de licitatie.


    ANEXA 3
    la regulament

                              CERTIFICAT

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului,
    Noi (Oficiul Registrului comertului de pe langa Camera de Comert, teritoriala sau nationala), certificam prin prezenta ca ofertantul (denumirea si sediul ofertantului) si filialele sale din .................... este inmatriculat in Registrul comertului sub nr. ................ avand urmatoarele obiecte de activitate .................................. .
    De asemenea, confirmam ca in Registrul comertului sunt inscrise urmatoarele:
    - falimente;
    - condamnari;
    - amenzi;
    - abuz de incredere;
    - fals;
    - concurenta neloiala;
    - alte abateri.

                             CAMERA DE COMERT
                       Oficiul Registrului comertului
                                      (semnatura)
                                       (stampila)
  Data .................


    ANEXA 4
    la regulament

                         INFORMATII
privind bonitatea ofertantului in perioada .....................
    Noi, (denumirea si sediul ofertantului) furnizam urmatoarele informatii despre bonitatea noastra:
    1. Obligatii contractuale neonorate: motivul .............................
    2. Daca am fost declarati in stare de faliment: data, motivul ............
    3. Daca am cedat contractul in beneficiul creditorilor ....................
    4. Daca am avut litigii referitoare la neefectuarea platilor sau litigii de calitate: .................................................
    5. Santem specializati in urmatoarele categorii de lucrari: ..............

        Inscris de autentificare             Data completarii ................
     din partea Registrului comertului
          (semnatura autorizata)                     (semnatura autorizata)
              (stampila)                                  (stampila)


    ANEXA 5 a
    la regulament

                     INFORMATII GENERALE
                       despre ofertant

  1. Denumirea si sediul
  2. Numarul si data inregistrarii la Registrul comertului
  3. Capital social
  4. Obiectul de activitate
  5. Principalele lucrari de proiectare realizate pe domenii de activitate

              Data completarii              OFERTANT
            -------------------          (semnatura autorizata)
                                             (stampila)

    ANEXA 5 b
    la regulament

                  INFORMATII
    privind asocierea (joint-venture)

    1. Denumirea si sediul asociatiei
    2. Denumirea si sediul partenerilor
    3. Informatii despre acordul de asociere
    4. Repartizarea responsabilitatilor generale si particulare (exprimate fizic si procentual din valoarea ofertei cu nominalizarea asociatului care preia rolul de coordonator general; de asemenea, se va anexa si contractul de asociere).

                                           OFERTANT
                                     (semnatura autorizata)
    Data completarii ...........           (stampila)


    ANEXA 5 c
    la regulament
                                  LISTA
proiectantilor de specialitate care au acceptat in scris subcontractarea la elaborarea proiectului investitiei publice
-------------------------------------------------------------------------------
  Categoria de     Valoarea aproxima-  Denumirea si se-    Prezentarea capabi-
  lucrari          tiva a lucrarilor   diul proiectanti-   litatii proiectanti-
  de proiectare    de proiectare       lor de specialita-  lor de specialitate
  care se incre-   - milioane lei -    te care au accep-   care au acceptat
  dinteaza                             tat in scris        in scris subcontrac-
                                       subcontractarea           tarea
-------------------------------------------------------------------------------
1.
-------------------------------------------------------------------------------
2.
-------------------------------------------------------------------------------
3.
-------------------------------------------------------------------------------
4.
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                             OFERTANT
  Data completarii.............        (semnatura autorizata)
                                              (stampila)

    ANEXA 6
    la regulament

              INFORMATII
     privind experienta ofertantului

  1. Numarul total de ani de experienta in proiectare ......................
  2. Numarul total de ani de experienta in proiectarea de lucrari similare.....
  -----------------------------------------------------------------------------
        Denumirea lucrarilor de proiectare     Numarul de ani de experienta
  -----------------------------------------------------------------------------
  -
  -
etc.
-------------------------------------------------------------------------------
  3. Lista contractelor de proiectare cu o valoare de peste ..................,
executate in ultimii 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------
                   Durata contractului  Denumirea entitatii       Calitatea
 Denumirea         --------------------    achizitoare        (Proiectant gene-
contractului       Incepere  Terminare                         ral, proiectant
de proiectare                                                  de specialitate)
-------------------------------------------------------------------------------
  -
  -
  -
  etc.
-------------------------------------------------------------------------------
  4. Lista contractelor de proiectare executate in ultimii 3 ani, similare cu
contractul de proiectare pentru care se prezinta aceasta oferta
-------------------------------------------------------------------------------
                   Durata contractului  Denumirea entitatii       Calitatea
 Denumirea con-    -------------------      achizitoare       (Proiectant gene-
 tractului         Incepere  Terminare                         ral, proiectant
 de proiectare                                                 de specialitate)
-------------------------------------------------------------------------------
  -
  -
  -
  etc.
-------------------------------------------------------------------------------

                                                OFERTANT
                                          (semnatura autorizata)
  Data completarii ..................           (stampila)


    ANEXA 7 a
    la regulament

                           INFORMATII
privind asigurarea cu personal de specialitate ce poate fi disponibilizat pentru proiectarea investitiei publice
-------------------------------------------------------------------------------
           Numele            Ani de            Proiecte   Urmeaza sa elaboreze
Domeniul     si      Varsta  experien- Studii  elaborate  in cadrul proiectului
          prenumele             ta
-------------------------------------------------------------------------------
A. La sediul central al firmei ofertante
-------------------------------------------------------------------------------
1. Conducerea generala
a)
b)
c)
d)
-------------------------------------------------------------------------------
2. Personal cu studii tehnice
a)
b)
c)
d)
-------------------------------------------------------------------------------
3. Personal cu studii economice
a)
b)
c)
-------------------------------------------------------------------------------
B. Personal de proiectare pentru
   lucrarea de proiectare supusa
   licitatiei
a) Sef de proiect
b) Proiectanti de specialitate

                                             OFERTANT
  Data completarii............         (semnatura  autorizata)
                                             (stampila)


    ANEXA 7 b
    la regulament

                    CURRICULUM VITAE

  1. Numele si prenumele ......................................................
  2. Locul de munca si functia actuala ........................................
  3. Pregatirea profesionala (diplome de studii si titluri stiintifice obtinute) ..........................................................................
..........................................................................
  4. Experienta in  munca (functii ocupate, responsabilitati si rezultatele avute) .....................................................................
...........................................................................
  5. Lucrari proiectate similare ca natura si volum cu cea care face obiectul
licitatiei ................................................................
...........................................................................
  6. Lucrari publicate (lucrari publicate, editura, anul publicarii, patente
sau brevete proprii).........................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
  7. Membru al unor asociatii profesionale ....................................
...............................................................................
...............................................................................
  8. Sarcini propuse in elaborarea lucrarii prezentate la concurs ............,
...............................................................................
  9. Recomandari (numele, prenumele si adresa persoanelor care pot da recomandari la cerere. Recomandarea se anexeaza in original la curriculum vitae)
..............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  10. Alte informatii (considerate a fi necesare) .............................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

              Data ................          Semnatura ....................


    ANEXA 8
    la regulament
                             INFORMATII
privind dotarea cu echipamentele care pot fi disponibilizate pentru proiectarea investitiei publice si care sunt in stare de functionare
-------------------------------------------------------------------------------
Denumirea echipamentului, Buc.  Anul  Proprietate  Inchiriat  Urmeaza  Perfor-
 tipul, modelul, marca          fabri-                         sa fie  mante
                                catiei                         cumparat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Data completarii .............            OFERTANT
                                            (semnatura autorizata)
                                                  (stampila)


    ANEXA 9
    la regulament
                                                       Denumirea bancii
                                                        -------------------
                                                            Vizat,
    CAPACITATEA FINANCIARA
    A.1. Date financiare privind activul si pasivul ofertantului conform ultimului bilant contabil incheiat la data de ............... (mil lei)
   - Activ total
     - active circulante
   - Pasiv total
     obligatii exigibile in termen scurt
     - credite pe termen scurt si mediu
   - Venituri totale
     - fond de rulment (active circulante - obligatii exigibile)
  A.2. Suma totala a liniei de credite .............. mil. lei)
  A.3. Numele si adresa bancii care asigura linia de credite ..................
  B. Lista contractelor de proiectare in curs de derulare:
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Valoarea
                                       lucrarilor de
 Denumirea               Denumirea     proiectare    Data finalizarii
contractului  Valoare    entitatii     ramase          proiectarii    Observatii
                         achizitoare   de elaborat
           -milioane lei-            - milioane lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA: Capacitatea financiara de a oferta se va calcula astfel: 10X (active circulante - obligatii exigibile in termen scurt) - valoarea totala a lucrarilor ramase de elaborat la contracte in derulare + suma totala a liniei de credite.
    Pentru calificare, capacitatea financiara a ofertantului trebuie sa fie pozitiva.

                                                OFERTANT
                                          (semnatura autorizata)
                                                (stampila)
    ANEXA 10
    la regulament

                    ATESTAREA INFORMATIILOR
    Subsemnatul (denumirea si sediul ofertantului) autorizez prin prezenta orice societate comerciala, banca, societate de consultanta si entitatea achizitoare sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai entitatii achizitoare (denumirea si sediul entitatii achizitoare) cu privire la bonitatea noastra.
    1. (scrisori de bonitate sau de recomandare in sprijinul eligibilitatii noastre)
    1.1. (scrisori de bonitate bancara anexate)
    1.2. .....................................................................
    1.3. .....................................................................
    1.4. (scrisori de recomandare din partea unor entitati achizitoare asociate, firme de consultanta etc. anexate)
    1.5. .....................................................................
    1.6. .....................................................................
    2. Subsemnatul inteleg ca se pot cere informatii suplimentare privind capabilitatea noastra in numele ...............................................
.......................................................
                                                    OFERTANT
     (denumirea si sediul entitatii achizitoare)    (semnatura autorizata)
      Data completarii ...................                (stampila)


    ANEXA 11 a
    la regulament

                ANUNT DE LICITATIE PUBLICA

    Forma, scopul si obiectul licitatiei ....................................
    Denumirea si sediul entitatii achizitoare ...............................
    Denumirea si sediul organizatorului (daca este cazul) ...................
    Sursa de finantare ......................................................
    Conditiile de participare ...............................................
    Adresa si data de procurare a documentelor de preselectie, respectiv de predare a acestora, completate (in cazul licitatiei publice deschise cu preselectie) ................................................................
    Adresa si data de procurare a documentelor de licitatie, respectiv de predare a ofertelor (in cazul formei de licitatie publica deschisa fara preselectie) ...............................................................
    Localizarea amplasamentului si modul in care acesta poate fi vizitat
............................................................................
  Premiile care se vor acorda si cuantumul acestora (pentru concursurile de idei) ......................................................................


    ANEXA 11 b
    la regulament

                         INVITATIE
    de participare la licitatia publica restransa

    Catre
      (denumirea si adresa ofertantului selectionat)

    Domnilor,
    Avem placerea sa va informam ca ati fost selectionati de noi pentru a participa la licitatia pe care intentionam s-o organizam in perioada .......... pentru atribuirea lucrarii de proiectare (denumirea investitiei).
    In scopul informarii dumneavoastra cu privire la lucrarea de proiectare si la conditiile de elaborare a ofertei, precum si la conditiile contractuale, va
invitam sa cumparati de la sediul entitatii achizitoare (denumirea si sediul entitatii achizitoare) documentele licitatiei, a caror valoare de cumparare este de .......................................................................
    Dupa studierea de catre dumneavoastra a documentelor licitatiei, va rugam sa ne comunicati in scris cererea dumneavoastra de includere pe lista ofertantilor potentiali.

                                              ENTITATEA ACHIZITOARE
                                              (semnatura si stampila)

    ANEXA 12
    la regulament

                  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participarea la licitatia privind adjudecarea proiectarii investitiei publice

    Cu privire la licitatia pentru adjudecarea proiectarii investitiei publice ....., care va avea loc la data de ............, garantam in favoarea .............. (ofertantul) ....... pentru suma de ........, suma pe care ne angajam ca, in caz de insolvabilitate a .... (ofertantul) ...... sa o platim la prima dumneavoastra cerere scrisa si fara alta procedura in cazul cand .............. (ofertantul)...... se afla intr-una dintre situatiile urmatoare:
    - revoca oferta dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare;
    - revoca oferta dupa adjudecare;
    - fiind cistigatorul licitatiei, nu semneaza contractul  de proiectare in termenul de valabilitate a ofertei;
    - fiind cistigatorul licitatiei, nu constituie garantia pentru aplicabilitatea proiectului.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de*) .............. si devine nula in cazul neacceptarii ofertei depuse sau daca licitatia a fost adjudecata unui alt ofertant.
    Valabilitatea garantiei poate fi extinsa in cazul in care este necesar, la cererea entitatii achizitoare, cu acordul prealabil al .... (ofertantul)....

         Denumirea bancii
         .................
           Director,

    *) Perioada de valabilitate a garantiei este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.


    ANEXA 13
    la regulament

                  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
                 pentru aplicabilitatea proiectului

    Cu privire la contractul de proiectare nr. .......... incheiat intre 1)................. in calitate de 2) ............. si 3) ................ in calitate de entitate achizitoare.
    Conform conditiilor contractuale 1) ................. este obligat sa acorde entitatii achizitoare o garantie bancara in valoare de ....... % din valoarea totala a contractului de proiectare, adica pentru obligatiile 1) .............. prevazute la art. ......... al contractului de proiectare.
    Pentru aceasta, in conformitate cu cele convenite mai sus, ne angajam prin prezenta sa platim in favoarea 3) .................. pana la concurenta sumei de ........... orice suma ceruta de dumneavoastra in baza art. ....... din contractul de proiectare, la prima dumneavoastra cerere, in decurs de ......... zile de la primirea acestei cereri insotite de declaratia dumneavoastra ca 1) ............. nu si-a indeplinit obligatiile prevazute in art. ......... al contractului de proiectare nr. .......... incheiat cu 3). In perioada de executie nu se pot emite pretentii asupra prezentei scrisori de garantie, partile urmand a proceda astfel:
    - pretentiile privind calitatea se vor solutiona de catre 1) .............. si 3) potrivit prevederilor din "Conditiile generale de contractare".
    - pretentiile privind intarzierile fata de termenele contractuale se vor solutiona potrivit prevederilor din "Conditii suplimentare si speciale de contractare" cuprinse in contractul de proiectare.
    In caz de insolvabilitate a 1) ............, noi vom plati conform acestei declaratii, la prima dumneavoastra cerere, in termenul mentionat, fara nici o alta formalitate din partea dumneavoastra sau a oricarei parti contractante.
    Obligatia asumata de noi in cadrul acestei scrisori de garantie va inceta in ........ zile de la expirarea perioadei de garantie prevazuta la art. ...... din contractul de proiectare.
    In situatiile in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca termenul de garantie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul prealabil al bancii ....... . In caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
     Prezenta scrisoare de garantie ne va fi returnata de indata ce va deveni fara obiect.
       Denumirea bancii
      ..................
        Director,
 ..............................

  1) Clientul executant al contractului de proiectare.
  2) Calitatea clientului.
  3) Denumirea entitatii achizitoare.


    ANEXA 14
    la regulament
                                         Denumirea entitatii achizitoare
                                           ...........................

             SCRISOARE DE ADJUDECARE

    Catre
    (denumirea si sediul ofertantului in favoarea caruia a fost adjudecata proiectarea investitiei publice).
    Avem placerea sa va comunicam prin prezenta ca a fost adjudecata prin licitatie oferta dumneavoastra de proiectare pentru investitia publica ............................................................................
    Ca urmare, va informam ca in calitatea dumneavoastra de (proiectant general, proiectant) vi s-a incredintat contractul de proiectare a investitiei publice ...... (denumirea investitiei publice) ........ in valoare de ........(valoarea finala a ofertei castigatoare ......... .
    Deci va transmitem anexat in ....... exemplare "Formularul de contract de proiectare" insotit de anexele sale:
    - Conditii generale de contractare.
    - Conditii speciale de contractare (daca este cazul).
    - Graficul de esalonare a elaborarii proiectului.
    - Alte documente (daca este cazul).
    Va rugam ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice, sa semnati, sa parafati si sa ne transmiteti cel tarziu pana la data de ...... (termenul de valabilitate a ofertei) ............. formularul de contract de proiectare anexat.
    Precizam ca la formularul de contract de proiectare semnat si parafat de dumneavoastra este necesar sa anexati si scrisoarea de garantie bancara pentru aplicabilitatea proiectului.
                                   Entitatea achizitoare
                                  (denumirea si sediul)
                              ........................................
                                  (semnatura si parafa)
                              ........................................
    ANEXE:
    (se inscriu anexele si numarul de exemplare)
    1. .........................................
    2. .........................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 727/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 727 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu