E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 2083 din  2 decembrie 1997

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 344 din  5 decembrie 1997


SmartCity3


    Art. 1
    (1) Timbrul judiciar, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 106/1995 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, modificata si completata si prin Legea nr. 123/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, se aplica actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, Ministerului Justitiei, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, precum si actelor notariale ce se indeplinesc de catre notarii publici.
    (2) Instantele judecatoresti sunt, potrivit art. 10 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, judecatoriile, tribunalele, curtile de apel, Curtea Suprema de Justitie si instantele militare.
    (3) Timbrul judiciar se aplica in toate cazurile prevazute la alin. (1), pentru care se percep taxe judiciare de timbru, potrivit Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, precum si pentru cazurile in care se percep taxe de timbru notariale de catre notarii publici, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/1995 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, cu modificarile ulterioare.
    (4) Scutirile, reducerile, esalonarile sau amanarile pentru plata taxelor judiciare de timbru, acordate de Ministerul Finantelor potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 146/1997, precum si pentru plata taxelor de timbru notariale, nu se aplica in ceea ce priveste timbrul judiciar.
    (5) Valoarea timbrului judiciar aplicat si anulat nu se restituie chiar daca taxele judiciare de timbru aferente se inapoiaza petitionarului, la cerere, potrivit Legii nr. 146/1997.
    Art. 2
    Pana la realizarea noilor emisiuni, timbrele judiciare existente in stoc, in valoare de 500 lei, 1.000 lei, 5.000 lei si 10.000 lei, vor fi aplicate in continuare, in numar corespunzator realizarii valorii prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, modificate si completate prin Legea nr. 123/1997.
    Art. 3
    (1) Cererilor de acordare a cetateniei sau de renuntare la cetatenie li se aplica timbrul judiciar in valoare de 15.000 lei.
    (2) Prin cereri de acordare a cetateniei se intelege si cererile pentru redobandirea cetateniei, formulate de persoanele care au renuntat la cetatenia romana dupa data de 22 decembrie 1989, si pentru care se platesc aceleasi taxe ca si pentru persoanele care solicita acordarea cetateniei.
    Art. 4
    (1) Supralegalizarea de semnaturi la Ministerul Justitiei se timbreaza cu timbre judiciare in valoare de 1.500 lei pentru fiecare exemplar.
    (2) Supralegalizarea poate viza semnatura presedintelui unei instante judecatoresti sau a unui notar public, precum si sigiliile instantelor judecatoresti si ale notarilor publici.
    (3) Timbrele judiciare prevazute la alin. (1) se aplica pe fiecare exemplar al actului ale carui semnaturi si sigiliu se supralegalizeaza. In cazul in care spatiile libere de pe actul care se supralegalizeaza nu sunt suficiente pentru aplicarea si anularea timbrelor judiciare, acestea se aplica pe orice parte a actului, astfel incat sa nu fie afectat continutul acestuia.
    (4) Matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza pe versoul cererii solicitantului, sub semnatura functionarului public care a efectuat lucrarea si cu mentionarea numarului de exemplare pentru care s-a solicitat supralegalizarea. Cererea astfel timbrata ramane si se pastreaza in arhiva Ministerului Justitiei.
    Art. 5
    (1) Actele notariale care se indeplinesc de catre notarii publici sunt
    supuse timbrului judiciar in mod diferentiat, in raport cu modul de aplicare a taxelor judiciare de timbru.
    (2) Actelor notariale pentru care legea prevede taxa de timbru notariala in suma fixa li se aplica timbru judiciar in valoare de 1.500 lei.
    (3) Timbrul judiciar in valoarea prevazuta la alin. (2) se aplica si in cazul actelor notariale care au o valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv.
    In cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei se aplica timbre judiciare de 15.000 lei, pentru cele care depasesc 10.000.000 lei se aplica timbre judiciare de 30.000 lei, iar daca valoarea este de peste 100.000.000 lei, se aplica timbre judiciare de 50.000 lei.
    (4) Timbrul judiciar se aplica pe primul exemplar al actului notarial original si se fac mentiuni despre aceasta pe fiecare copie de pe act.
    (5) Daca eliberarea de copii este supusa taxei de timbru notariale, se aplica aceeasi regula si pentru timbrul judiciar.
    Art. 6
    Actiunile si cererile pentru care se datoreaza timbre judiciare nu vor fi primite si inregistrate de organele si institutiile prevazute la art. 1 alin. (1) din prezentele norme metodologice, daca nu sunt timbrate cu timbrul judiciar corespunzator.
    Art. 7
    (1) In cazul in care actul ori serviciul solicitat se elibereaza ori se presteaza in baza unei cereri, matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza pe cerere, iar functionarul public care a eliberat actul ori a prestat serviciul mentioneaza: "Aplicat timbru judiciar in valoare de ........ lei", dupa care dateaza si semneaza.
    Anularea timbrului judiciar si a matcii acestuia se efectueaza numai prin aplicarea stampilei instantei judecatoresti, a Ministerului Justitiei, a Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie ori a notarului public, dupa caz.
    (2) In toate cazurile [altele decat cele prevazute la alin. (1)], persoana legal investita cu primirea cererii ori a actiunii sau cu eliberarea actului face mentiunea despre aplicarea timbrului judiciar, dateaza si semneaza.
    (3) Timbrul judiciar va fi anulat in momentul primirii cererii sau a actiunii ori, dupa caz, in momentul prestarii serviciului ori al eliberarii actului solicitat.
    (4) Se interzic dezlipirea timbrelor judiciare si a matcilor acestora, precum si folosirea unor timbre sau a unor matci ce prezinta urme de alterare sau de dezlipire.
    (5) Cei care primesc cereri sau actiuni, care elibereaza acte ori presteaza servicii supuse platii timbrului judiciar pot aplica, prin aditionarea valorilor susceptibile de taxare, un singur timbru judiciar, reprezentand valoarea totala a operatiunilor taxabile. Despre aceasta operatiune se face mentiune pe cererea solicitantului, cu precizarea valorii timbrului judiciar pentru fiecare solicitare. Timbrul judiciar se lipeste pe originalul sau pe primul exemplar al actului, iar pe celelalte exemplare se face mentiunea: "Aplicat timbrul judiciar pe originalul actului, prin aditionarea valorilor".
    Art. 8
    Valoarea timbrului judiciar ce urmeaza a se aplica se determina de catre organele si institutiile obligate la incasarea acesteia.
    Art. 9
    Daca, in cursul procesului sau cu ocazia indeplinirii actului ori serviciului solicitat, apar elemente care configureaza o alta valoare a obiectului cererii, actiunii, actului sau serviciului, partea va fi obligata la timbrarea corespunzatoare ca si in cazul taxei judiciare de timbru.
    Art. 10
    Instanta sesizata intr-o cale de atac ordinara cu o cerere legal timbrata cu timbru judiciar, daca constata ca timbrul judiciar nu a fost perceput ori valoarea acestuia a fost insuficienta in fazele de judecata anterioare, va obliga la timbrarea cu timbru judiciar la valoarea corespunzatoare si pentru acele faze de judecata.
    Art. 11
    Magistratul care a primit o actiune sau o cerere, notarul public sau, dupa caz, functionarul public care a primit, a cercetat, a rezolvat, a efectuat sau a eliberat un act ori a prestat serviciul supus timbrului judiciar, fara ca obligatia de timbrare sa fi fost indeplinita in totalitate sau in parte, raspunde potrivit legii.
    Art. 12
    (1) Presedintii instantelor judecatoresti, conducatorii compartimentelor interesate din Ministerul Justitiei, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, precum si notarii publici au obligatia sa asigure instruirea personalului din subordine si sa supravegheze aplicarea corecta a dispozitiilor legale privind timbrul judiciar (inclusiv a prezentelor norme metodologice) si sa organizeze verificari periodice in acest domeniu.
    (2) Presedintii instantelor judecatoresti au obligatia de a organiza tinerea unei evidente riguroase privind aplicarea timbrelor judiciare si valoarea acestora, prin grefierul-sef sau prin primul grefier, dupa caz, date ce vor fi comunicate Ministerului Justitiei, trimestrial, prin statistica judiciara.
    Aceleasi obligatii le revin si notarilor publici.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa prezinte, la solicitarea organelor de control ale Ministerului Justitiei, toate documentele si evidentele din care sa se poata stabili ce actiuni, cereri, acte sau servicii taxabile au fost primite sau efectuate si modul cum s-a perceput timbrul judiciar, precum si orice alte informatii necesare pentru verificarea indeplinirii cerintelor legale in aceasta materie.
    (4) Pentru inlaturarea deficientelor constatate si pentru recuperarea eventualelor prejudicii, persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a lua masurile administrative, disciplinare, civile sau penale, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Controlul asupra modului cum se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentelor norme metodologice, la Curtea Suprema de Justitie si la Parchetul de pe langa aceasta, se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un imputernicit anume desemnat de presedintele Curtii, respectiv de catre procurorul general al acestui parchet.
    (2) La birourile notarilor publici, controlul se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un reprezentant anume desemnat de presedintele fiecarei camere a notarilor publici.
    Art. 14
    Pentru a asigura aplicarea corecta si uniforma a dispozitiilor legale privind stabilirea si perceperea timbrului judiciar, organele si institutiile prevazute la art. 1 alin. (1) au obligatia de a solicita lamuriri, ori de cate ori este cazul, la Ministerul Justitiei.
    Art. 15
    Raspunderea pentru realizarea emisiunilor si pentru circulatia timbrului judiciar, ca si pentru gestionarea fondurilor obtinute din vanzarea acestuia, revine Ministerului Justitiei, precum si presedintelui instantei si contabilului-sef al tribunalului in ceea ce priveste sumele incasate si utilizate din vanzarea timbrului judiciar.
    Art. 16
    (1) Vanzarea timbrului judiciar se face de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, precum si de catre notarii publici sau prin unitati autorizate sa vanda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pana la 5% din valoarea acestuia.
    (2) Persoana careia urmeaza sa i se incredinteze vanzarea timbrelor judiciare trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru calitatea de gestionar si sa constituie o garantie materiala corespunzatoare.
    Art. 17
    Sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar se constituie ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei si se utilizeaza potrivit anexei la bugetul aprobat Ministerului Justitiei.
    Art. 18
    Veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna functionare a judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, Curtii Supreme de Justitie, a parchetelor de pe langa aceste instante, pentru administrarea justitiei prin organul de specialitate al administratiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achizitionarea de publicatii si lucrari de specialitate din tara si din strainatate, de sisteme moderne de informatizare, precum si pentru acordarea de stimulente magistratilor, asimilatilor acestora si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor si Ministerului Justitiei.
    Pentru stimulentele acordate din veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar nu se datoreaza contributia pentru asigurari sociale, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensia suplimentara.
    Art. 19
    Sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar, reprezentand venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei, se varsa de catre institutiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de unitatile autorizate sa vanda timbre fiscale si cu care Ministerul Justitiei a incheiat conventie, astfel:
    - instantele judecatoresti (judecatoriile, tribunalele, curtile de apel, Curtea Suprema de Justitie si instantele militare), in contul 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la trezoreria statului pe seama acestor institutii, iar in judetul Ilfov si in municipiul Bucuresti, in contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. unde au deschise si conturile de cheltuieli bugetare.
    Chenzinal, institutiile respective vireaza cu ordin de plata sumele incasate in contul 64.51, deschis pe seama Ministerului Justitiei la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.;
    - Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, notarii publici, precum si Regia Autonoma "Posta Romana", in contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", deschis pe seama Ministerului Justitiei la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Art. 20
    Pentru reflectarea modului de formare, de administrare si de utilizare a mijloacelor extrabugetare din vanzarea timbrului judiciar, se intocmeste la toate nivelurile, anual, bugetul de venituri si cheltuieli, astfel:
    A. La partea de venituri se inscriu sumele provenite din vanzarea timbrului judiciar la capitolul 23.03 "Veniturile institutiilor publice si activitatilor autofinantate", subcapitolul 23.03.97 "Venituri din timbrul judiciar", potrivit clasificatiei veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice si activitatilor autofinantate.
    Totodata, la venituri se cuprinde si soldul disponibil ramas din anul precedent din executia bugetului de venituri si cheltuieli al mijloacelor extrabugetare.
    B. Cheltuielile vor fi cuprinse la capitolul 51.03 "Autoritati publice", subcapitolul 51.03.03 "Autoritati judecatoresti", pe structura economica, astfel:
    a) cheltuieli de personal:
    - cheltuieli cu salariile (pentru stimulente) (art. 10 din Clasificatia bugetara);
    b) cheltuieli materiale si servicii:
    - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie (art. 24 din Clasificatia bugetara);
    - materiale si prestari de servicii cu caracter functional (cheltuieli de procedura) (art. 25 din Clasificatia bugetara);
    - carti, publicatii - abonamente (art. 29 din Clasificatia bugetara);
    - alte cheltuieli (pentru tiparirea unor emisiuni de timbru judiciar numai in bugetul Ministerului Justitiei) (art. 30 din Clasificatia bugetara);
    c) cheltuieli de capital:
    - cheltuieli pentru dotari cu sisteme moderne de informatizare si aparate de multiplicat.
    In cursul anului, bugetul de venituri si cheltuieli poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 21
    Cheltuielile de capital din mijloace extrabugetare constituite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza pe baza de liste de dotari, aprobate de ordonatorul principal de credite, potrivit Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 2.487/1996, modificat si completat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.169/1997.
    Art. 22
    Ministerul Justitiei, prin Directia economica, cu aprobarea ministrului, va repartiza sume provenite din vanzarea timbrului judiciar Curtii Supreme de Justitie si Ministerului Public.
    Art. 23
    Modul de repartizare a veniturilor obtinute din timbrul judiciar, pe categorii de cheltuieli si pe beneficiari, se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 24
    Pentru sumele repartizate Curtii Supreme de Justitie si Ministerului Public, raspunderea pentru utilizarea acestor sume, conform prevederilor legale si prezentelor norme metodologice, revine ordonatorilor principali de credite respectivi.
    Art. 25
    In baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate si a cererilor fundamentate, primite de la tribunale, Ministerul Justitiei va vira periodic, cu ordin de plata, din contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", sumele repartizate judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, in contul 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la trezoreriile statului, iar in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, in contul 64.51 "Disponibil din activitatea autofinantata", deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. unde au deschise conturile de cheltuieli bugetare.
    Art. 26
    Pentru Curtea Suprema de Justitie si pentru Ministerul Public, sumele repartizate vor fi virate cu ordin de plata in contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Art. 27
    Cheltuielile proprii ale Ministerului Justitiei din aceste venituri extrabugetare se efectueaza direct din contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", deschis pe seama Ministerului Justitiei la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.
    Art. 28
    Dupa utilizarea ultimei transe de fonduri primite, unitatile beneficiare au obligatia de a prezenta justificarea sumelor primite si cheltuite, precum si soldul contului.
    Art. 29
    Sumele neutilizate din mijloace extrabugetare ramase la sfarsitul anului la instante vor putea fi utilizate in anul urmator numai dupa aprobarea data de Ministerul Justitiei, in baza bugetului de venituri si cheltuieli privind mijloacele extrabugetare ale instantelor respective pentru anul in curs.
    Art. 30
    Ministerul Justitiei, care gestioneaza mijloacele extrabugetare, constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, va organiza evidenta veniturilor si cheltuielilor, cu ajutorul urmatoarelor conturi:
    120 - "Disponibil al institutiei din venituri extrabugetare";
    420 - "Cheltuielile institutiei finantate din mijloace extrabugetare";
    520 - "Venituri extrabugetare ale institutiilor publice";
    528 - "Venituri din anii precedenti si alte surse".
    Art. 31
    Evidenta analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct, pe capitole, subcapitole, articole si alineate, conform Clasificatiei bugetare.
    Art. 32
    Executia bugetului de venituri si cheltuieli privind mijloacele extrabugetare realizate din vanzarea timbrului judiciar se raporteaza de catre fiecare ordonator principal de credite prin darea de seama contabila asupra executiei bugetare.
    Art. 33
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 34
    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Normele metodologice nr. 51.169/1995 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 22 ianuarie 1996, isi inceteaza aplicabilitatea.

                Ministrul justitiei,
                Valeriu StoicaSmartCity5

COMENTARII la Norma 2083/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2083 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu