E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 2083 din  2 decembrie 1997

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 344 din  5 decembrie 1997


SmartCity3


    Art. 1
    (1) Timbrul judiciar, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 106/1995 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, modificata si completata si prin Legea nr. 123/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, se aplica actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, Ministerului Justitiei, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, precum si actelor notariale ce se indeplinesc de catre notarii publici.
    (2) Instantele judecatoresti sunt, potrivit art. 10 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, judecatoriile, tribunalele, curtile de apel, Curtea Suprema de Justitie si instantele militare.
    (3) Timbrul judiciar se aplica in toate cazurile prevazute la alin. (1), pentru care se percep taxe judiciare de timbru, potrivit Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, precum si pentru cazurile in care se percep taxe de timbru notariale de catre notarii publici, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/1995 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, cu modificarile ulterioare.
    (4) Scutirile, reducerile, esalonarile sau amanarile pentru plata taxelor judiciare de timbru, acordate de Ministerul Finantelor potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 146/1997, precum si pentru plata taxelor de timbru notariale, nu se aplica in ceea ce priveste timbrul judiciar.
    (5) Valoarea timbrului judiciar aplicat si anulat nu se restituie chiar daca taxele judiciare de timbru aferente se inapoiaza petitionarului, la cerere, potrivit Legii nr. 146/1997.
    Art. 2
    Pana la realizarea noilor emisiuni, timbrele judiciare existente in stoc, in valoare de 500 lei, 1.000 lei, 5.000 lei si 10.000 lei, vor fi aplicate in continuare, in numar corespunzator realizarii valorii prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, modificate si completate prin Legea nr. 123/1997.
    Art. 3
    (1) Cererilor de acordare a cetateniei sau de renuntare la cetatenie li se aplica timbrul judiciar in valoare de 15.000 lei.
    (2) Prin cereri de acordare a cetateniei se intelege si cererile pentru redobandirea cetateniei, formulate de persoanele care au renuntat la cetatenia romana dupa data de 22 decembrie 1989, si pentru care se platesc aceleasi taxe ca si pentru persoanele care solicita acordarea cetateniei.
    Art. 4
    (1) Supralegalizarea de semnaturi la Ministerul Justitiei se timbreaza cu timbre judiciare in valoare de 1.500 lei pentru fiecare exemplar.
    (2) Supralegalizarea poate viza semnatura presedintelui unei instante judecatoresti sau a unui notar public, precum si sigiliile instantelor judecatoresti si ale notarilor publici.
    (3) Timbrele judiciare prevazute la alin. (1) se aplica pe fiecare exemplar al actului ale carui semnaturi si sigiliu se supralegalizeaza. In cazul in care spatiile libere de pe actul care se supralegalizeaza nu sunt suficiente pentru aplicarea si anularea timbrelor judiciare, acestea se aplica pe orice parte a actului, astfel incat sa nu fie afectat continutul acestuia.
    (4) Matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza pe versoul cererii solicitantului, sub semnatura functionarului public care a efectuat lucrarea si cu mentionarea numarului de exemplare pentru care s-a solicitat supralegalizarea. Cererea astfel timbrata ramane si se pastreaza in arhiva Ministerului Justitiei.
    Art. 5
    (1) Actele notariale care se indeplinesc de catre notarii publici sunt
    supuse timbrului judiciar in mod diferentiat, in raport cu modul de aplicare a taxelor judiciare de timbru.
    (2) Actelor notariale pentru care legea prevede taxa de timbru notariala in suma fixa li se aplica timbru judiciar in valoare de 1.500 lei.
    (3) Timbrul judiciar in valoarea prevazuta la alin. (2) se aplica si in cazul actelor notariale care au o valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv.
    In cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei se aplica timbre judiciare de 15.000 lei, pentru cele care depasesc 10.000.000 lei se aplica timbre judiciare de 30.000 lei, iar daca valoarea este de peste 100.000.000 lei, se aplica timbre judiciare de 50.000 lei.
    (4) Timbrul judiciar se aplica pe primul exemplar al actului notarial original si se fac mentiuni despre aceasta pe fiecare copie de pe act.
    (5) Daca eliberarea de copii este supusa taxei de timbru notariale, se aplica aceeasi regula si pentru timbrul judiciar.
    Art. 6
    Actiunile si cererile pentru care se datoreaza timbre judiciare nu vor fi primite si inregistrate de organele si institutiile prevazute la art. 1 alin. (1) din prezentele norme metodologice, daca nu sunt timbrate cu timbrul judiciar corespunzator.
    Art. 7
    (1) In cazul in care actul ori serviciul solicitat se elibereaza ori se presteaza in baza unei cereri, matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza pe cerere, iar functionarul public care a eliberat actul ori a prestat serviciul mentioneaza: "Aplicat timbru judiciar in valoare de ........ lei", dupa care dateaza si semneaza.
    Anularea timbrului judiciar si a matcii acestuia se efectueaza numai prin aplicarea stampilei instantei judecatoresti, a Ministerului Justitiei, a Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie ori a notarului public, dupa caz.
    (2) In toate cazurile [altele decat cele prevazute la alin. (1)], persoana legal investita cu primirea cererii ori a actiunii sau cu eliberarea actului face mentiunea despre aplicarea timbrului judiciar, dateaza si semneaza.
    (3) Timbrul judiciar va fi anulat in momentul primirii cererii sau a actiunii ori, dupa caz, in momentul prestarii serviciului ori al eliberarii actului solicitat.
    (4) Se interzic dezlipirea timbrelor judiciare si a matcilor acestora, precum si folosirea unor timbre sau a unor matci ce prezinta urme de alterare sau de dezlipire.
    (5) Cei care primesc cereri sau actiuni, care elibereaza acte ori presteaza servicii supuse platii timbrului judiciar pot aplica, prin aditionarea valorilor susceptibile de taxare, un singur timbru judiciar, reprezentand valoarea totala a operatiunilor taxabile. Despre aceasta operatiune se face mentiune pe cererea solicitantului, cu precizarea valorii timbrului judiciar pentru fiecare solicitare. Timbrul judiciar se lipeste pe originalul sau pe primul exemplar al actului, iar pe celelalte exemplare se face mentiunea: "Aplicat timbrul judiciar pe originalul actului, prin aditionarea valorilor".
    Art. 8
    Valoarea timbrului judiciar ce urmeaza a se aplica se determina de catre organele si institutiile obligate la incasarea acesteia.
    Art. 9
    Daca, in cursul procesului sau cu ocazia indeplinirii actului ori serviciului solicitat, apar elemente care configureaza o alta valoare a obiectului cererii, actiunii, actului sau serviciului, partea va fi obligata la timbrarea corespunzatoare ca si in cazul taxei judiciare de timbru.
    Art. 10
    Instanta sesizata intr-o cale de atac ordinara cu o cerere legal timbrata cu timbru judiciar, daca constata ca timbrul judiciar nu a fost perceput ori valoarea acestuia a fost insuficienta in fazele de judecata anterioare, va obliga la timbrarea cu timbru judiciar la valoarea corespunzatoare si pentru acele faze de judecata.
    Art. 11
    Magistratul care a primit o actiune sau o cerere, notarul public sau, dupa caz, functionarul public care a primit, a cercetat, a rezolvat, a efectuat sau a eliberat un act ori a prestat serviciul supus timbrului judiciar, fara ca obligatia de timbrare sa fi fost indeplinita in totalitate sau in parte, raspunde potrivit legii.
    Art. 12
    (1) Presedintii instantelor judecatoresti, conducatorii compartimentelor interesate din Ministerul Justitiei, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, precum si notarii publici au obligatia sa asigure instruirea personalului din subordine si sa supravegheze aplicarea corecta a dispozitiilor legale privind timbrul judiciar (inclusiv a prezentelor norme metodologice) si sa organizeze verificari periodice in acest domeniu.
    (2) Presedintii instantelor judecatoresti au obligatia de a organiza tinerea unei evidente riguroase privind aplicarea timbrelor judiciare si valoarea acestora, prin grefierul-sef sau prin primul grefier, dupa caz, date ce vor fi comunicate Ministerului Justitiei, trimestrial, prin statistica judiciara.
    Aceleasi obligatii le revin si notarilor publici.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa prezinte, la solicitarea organelor de control ale Ministerului Justitiei, toate documentele si evidentele din care sa se poata stabili ce actiuni, cereri, acte sau servicii taxabile au fost primite sau efectuate si modul cum s-a perceput timbrul judiciar, precum si orice alte informatii necesare pentru verificarea indeplinirii cerintelor legale in aceasta materie.
    (4) Pentru inlaturarea deficientelor constatate si pentru recuperarea eventualelor prejudicii, persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a lua masurile administrative, disciplinare, civile sau penale, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Controlul asupra modului cum se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentelor norme metodologice, la Curtea Suprema de Justitie si la Parchetul de pe langa aceasta, se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un imputernicit anume desemnat de presedintele Curtii, respectiv de catre procurorul general al acestui parchet.
    (2) La birourile notarilor publici, controlul se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un reprezentant anume desemnat de presedintele fiecarei camere a notarilor publici.
    Art. 14
    Pentru a asigura aplicarea corecta si uniforma a dispozitiilor legale privind stabilirea si perceperea timbrului judiciar, organele si institutiile prevazute la art. 1 alin. (1) au obligatia de a solicita lamuriri, ori de cate ori este cazul, la Ministerul Justitiei.
    Art. 15
    Raspunderea pentru realizarea emisiunilor si pentru circulatia timbrului judiciar, ca si pentru gestionarea fondurilor obtinute din vanzarea acestuia, revine Ministerului Justitiei, precum si presedintelui instantei si contabilului-sef al tribunalului in ceea ce priveste sumele incasate si utilizate din vanzarea timbrului judiciar.
    Art. 16
    (1) Vanzarea timbrului judiciar se face de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, precum si de catre notarii publici sau prin unitati autorizate sa vanda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pana la 5% din valoarea acestuia.
    (2) Persoana careia urmeaza sa i se incredinteze vanzarea timbrelor judiciare trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru calitatea de gestionar si sa constituie o garantie materiala corespunzatoare.
    Art. 17
    Sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar se constituie ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei si se utilizeaza potrivit anexei la bugetul aprobat Ministerului Justitiei.
    Art. 18
    Veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna functionare a judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, Curtii Supreme de Justitie, a parchetelor de pe langa aceste instante, pentru administrarea justitiei prin organul de specialitate al administratiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achizitionarea de publicatii si lucrari de specialitate din tara si din strainatate, de sisteme moderne de informatizare, precum si pentru acordarea de stimulente magistratilor, asimilatilor acestora si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor si Ministerului Justitiei.
    Pentru stimulentele acordate din veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar nu se datoreaza contributia pentru asigurari sociale, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensia suplimentara.
    Art. 19
    Sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar, reprezentand venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei, se varsa de catre institutiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de unitatile autorizate sa vanda timbre fiscale si cu care Ministerul Justitiei a incheiat conventie, astfel:
    - instantele judecatoresti (judecatoriile, tribunalele, curtile de apel, Curtea Suprema de Justitie si instantele militare), in contul 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la trezoreria statului pe seama acestor institutii, iar in judetul Ilfov si in municipiul Bucuresti, in contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. unde au deschise si conturile de cheltuieli bugetare.
    Chenzinal, institutiile respective vireaza cu ordin de plata sumele incasate in contul 64.51, deschis pe seama Ministerului Justitiei la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.;
    - Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, notarii publici, precum si Regia Autonoma "Posta Romana", in contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", deschis pe seama Ministerului Justitiei la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Art. 20
    Pentru reflectarea modului de formare, de administrare si de utilizare a mijloacelor extrabugetare din vanzarea timbrului judiciar, se intocmeste la toate nivelurile, anual, bugetul de venituri si cheltuieli, astfel:
    A. La partea de venituri se inscriu sumele provenite din vanzarea timbrului judiciar la capitolul 23.03 "Veniturile institutiilor publice si activitatilor autofinantate", subcapitolul 23.03.97 "Venituri din timbrul judiciar", potrivit clasificatiei veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice si activitatilor autofinantate.
    Totodata, la venituri se cuprinde si soldul disponibil ramas din anul precedent din executia bugetului de venituri si cheltuieli al mijloacelor extrabugetare.
    B. Cheltuielile vor fi cuprinse la capitolul 51.03 "Autoritati publice", subcapitolul 51.03.03 "Autoritati judecatoresti", pe structura economica, astfel:
    a) cheltuieli de personal:
    - cheltuieli cu salariile (pentru stimulente) (art. 10 din Clasificatia bugetara);
    b) cheltuieli materiale si servicii:
    - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie (art. 24 din Clasificatia bugetara);
    - materiale si prestari de servicii cu caracter functional (cheltuieli de procedura) (art. 25 din Clasificatia bugetara);
    - carti, publicatii - abonamente (art. 29 din Clasificatia bugetara);
    - alte cheltuieli (pentru tiparirea unor emisiuni de timbru judiciar numai in bugetul Ministerului Justitiei) (art. 30 din Clasificatia bugetara);
    c) cheltuieli de capital:
    - cheltuieli pentru dotari cu sisteme moderne de informatizare si aparate de multiplicat.
    In cursul anului, bugetul de venituri si cheltuieli poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 21
    Cheltuielile de capital din mijloace extrabugetare constituite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza pe baza de liste de dotari, aprobate de ordonatorul principal de credite, potrivit Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 2.487/1996, modificat si completat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.169/1997.
    Art. 22
    Ministerul Justitiei, prin Directia economica, cu aprobarea ministrului, va repartiza sume provenite din vanzarea timbrului judiciar Curtii Supreme de Justitie si Ministerului Public.
    Art. 23
    Modul de repartizare a veniturilor obtinute din timbrul judiciar, pe categorii de cheltuieli si pe beneficiari, se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 24
    Pentru sumele repartizate Curtii Supreme de Justitie si Ministerului Public, raspunderea pentru utilizarea acestor sume, conform prevederilor legale si prezentelor norme metodologice, revine ordonatorilor principali de credite respectivi.
    Art. 25
    In baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate si a cererilor fundamentate, primite de la tribunale, Ministerul Justitiei va vira periodic, cu ordin de plata, din contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", sumele repartizate judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, in contul 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la trezoreriile statului, iar in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, in contul 64.51 "Disponibil din activitatea autofinantata", deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. unde au deschise conturile de cheltuieli bugetare.
    Art. 26
    Pentru Curtea Suprema de Justitie si pentru Ministerul Public, sumele repartizate vor fi virate cu ordin de plata in contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Art. 27
    Cheltuielile proprii ale Ministerului Justitiei din aceste venituri extrabugetare se efectueaza direct din contul 64.51 "Disponibil din activitati autofinantate", deschis pe seama Ministerului Justitiei la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.
    Art. 28
    Dupa utilizarea ultimei transe de fonduri primite, unitatile beneficiare au obligatia de a prezenta justificarea sumelor primite si cheltuite, precum si soldul contului.
    Art. 29
    Sumele neutilizate din mijloace extrabugetare ramase la sfarsitul anului la instante vor putea fi utilizate in anul urmator numai dupa aprobarea data de Ministerul Justitiei, in baza bugetului de venituri si cheltuieli privind mijloacele extrabugetare ale instantelor respective pentru anul in curs.
    Art. 30
    Ministerul Justitiei, care gestioneaza mijloacele extrabugetare, constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, va organiza evidenta veniturilor si cheltuielilor, cu ajutorul urmatoarelor conturi:
    120 - "Disponibil al institutiei din venituri extrabugetare";
    420 - "Cheltuielile institutiei finantate din mijloace extrabugetare";
    520 - "Venituri extrabugetare ale institutiilor publice";
    528 - "Venituri din anii precedenti si alte surse".
    Art. 31
    Evidenta analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct, pe capitole, subcapitole, articole si alineate, conform Clasificatiei bugetare.
    Art. 32
    Executia bugetului de venituri si cheltuieli privind mijloacele extrabugetare realizate din vanzarea timbrului judiciar se raporteaza de catre fiecare ordonator principal de credite prin darea de seama contabila asupra executiei bugetare.
    Art. 33
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 34
    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Normele metodologice nr. 51.169/1995 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 22 ianuarie 1996, isi inceteaza aplicabilitatea.

                Ministrul justitiei,
                Valeriu StoicaSmartCity5

COMENTARII la Norma 2083/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2083 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu