Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE Nr. 51169 din 28 noiembrie 1995

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 22 ianuarie 1996


SmartCity3


    Art. 1
    Timbrul judiciar instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 32 din 18 august 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 106 din 16 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, se aplica actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, a Ministerului Justitiei si a institutiilor subordonate acestui minister, precum si actelor notariale ce se indeplinesc de catre notarii publici.
    Instantele judecatoresti sunt, potrivit art. 10 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, judecatoriile, tribunalele, curtile de apel, Curtea Suprema de Justitie si instantele militare.
    Timbrul judiciar se aplica in toate cazurile in care, pentru actiunile, cererile, actele si serviciile de competenta tuturor instantelor judecatoresti, a Ministerului Justitiei, a institutiilor subordonate acestui minister, precum si a notarilor publici, se percepe taxa de timbru.
    Inlesnirile, reducerile sau scutirile prevazute in materia taxei de timbru nu se aplica in ceea ce priveste timbrul judiciar.
    Art. 2
    Cererilor de acordare a cetateniei sau de renuntare la cetatenie li se aplica timbrul judiciar in valoare de 5.000 lei pentru fiecare persoana care solicita acordarea cetateniei sau renuntarea la cetatenie, indiferent daca este majora sau minora.
    Prin cereri pentru acordarea cetateniei se intelege si cererile pentru redobandirea cetateniei, formulate de persoane care au renuntat la cetatenie dupa 22 decembrie 1989 si care, pentru redobandirea cetateniei, platesc aceleasi taxe ca si persoanele care solicita acordarea cetateniei.
    Art. 3
    Supralegalizarea de semnaturi la Ministerul Justitiei se timbreaza cu timbrul judiciar in valoare de 500 lei pentru fiecare exemplar si semnatura, indiferent daca pentru aceasta operatiune se mai datoreaza alte taxe in temeiul altor acte normative. Supralegalizarea poate viza semnatura presedintelui unei instante judecatoresti, a unui notar public sau a oricarui conducator al unei autoritati sau institutii publice.
    Timbrul judiciar in valoare de 500 lei se aplica pentru fiecare exemplar si fiecare semnatura pentru care se solicita supralegalizarea. Daca pe un act se afla mai multe semnaturi a caror supralegalizare se solicita, valoarea timbrului judiciar se calculeaza in mod corespunzator (multiplu de 500).
    Timbrul judiciar se aplica pe fiecare exemplar al actului ale carui semnaturi se supralegalizeaza. In cazul in care spatiul liber de pe actul care se supralegalizeaza nu este suficient pentru aplicarea si anularea timbrului judiciar, acesta se aplica pe oricare parte a actului, astfel incat sa nu se altereze continutul actului.
    Matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza numai pe versoul cererii solicitantului, sub semnatura functionarului care a efectuat lucrarea si cu mentionarea numarului de exemplare si de semnaturi supralegalizate.
    Art. 4
    Actele notariale care se indeplinesc de catre notarii publici sunt supuse timbrului judiciar in mod diferentiat, in raport cu modul de aplicare a taxei de timbru.
    Actelor notariale pentru care legea prevede taxa de timbru in suma fixa li se aplica timbrul judiciar in valoare de 500 lei. Pentru actele notariale evaluabile in bani, cu o valoare de pana la 1.000.000 lei, se aplica timbrul judiciar in valoare de 500 lei. In cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare de peste 1.000.000 lei, dar nu mai mare de 10.000.000 lei, se aplica timbrul judiciar in valoare de 5.000 lei.
    Actele notariale care au o valoare mai mare de 10.000.000 lei sunt supuse platii timbrului judiciar in valoare de 10.000 lei.
    Timbrul judiciar se aplica pe primul exemplar al actului notarial original si se fac mentiuni despre aceasta pe fiecare copie a actului. Daca eliberarea de copii este supusa taxei de timbru, se aplica aceeasi regula si pentru timbrul judiciar.
    Art. 5
    Cererile si actiunile pentru care se datoreaza timbru judiciar nu vor fi primite si inregistrate de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei, institutiile subordonate acestuia si nici de catre notarii publici, daca nu sunt timbrate corespunzator.
    In cazul actiunilor si al cererilor expediate prin posta, care nu cuprind datele sau elementele necesare caracterizarii actiunii sau a cererii respective in vederea calcularii valorii timbrului judiciar, se va proceda in acelasi mod ca si in cazul neindeplinirii obligatiei legale privind taxa de timbru .
    Sumele datorate pentru timbru judiciar nu pot fi date in debit.
    Art. 6
    In cazul in care actul ori serviciul solicitat se elibereaza ori se presteaza in baza unei cereri, matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza pe cerere, iar functionarul care a eliberat actul ori care a prestat serviciul mentioneaza: "Aplicat timbrul judiciar in valoare de .......... lei", semneaza si dateaza.
    Anularea timbrului judiciar si a matcii acestuia se efectueaza numai prin aplicarea stampilei instantei judecatoresti, a Ministerului Justitiei sau a institutiilor subordonate acestuia. ori a notarului public, dupa caz.
    In toate cazurile (altele decat cele de la alin. 1), persoana legal investita cu primirea cererii ori a actiunii sau cu eliberarea actului face mentiunea despre aplicarea timbrului judiciar, semneaza si dateaza.
    Timbrul judiciar va fi anulat in momentul primirii cererii sau a actiunii ori, dupa caz, in momentul eliberarii actului solicitat.
    Se interzice dezlipirea timbrelor judiciare si a matcilor acestora, precum si folosirea unor timbre sau matci care prezinta urme de alterare sau de dezlipire.
    Cei care primesc cereri sau actiuni, care elibereaza acte ori presteaza servicii supuse platii timbrului judiciar pot aplica, prin aditionarea valorilor susceptibile de taxare, un singur timbru judiciar, reprezentand valoarea totala a operatiunilor taxabile. Despre aceasta operatiune se face mentiune pe cererea solicitantului, cu precizarea valorii timbrului judiciar pentru fiecare solicitare. Timbrul judiciar se lipeste pe originalul sau pe primul exemplar al actului, iar pe celelalte exemplare se face mentiunea: "Aplicat timbrul judiciar, pe originalul actului, prin aditionarea valorilor".
    Art. 7
    Valoarea timbrului judiciar se determina de catre organele care au obligatia incasarii acesteia.
    Art. 8
    Daca, in cursul procesului sau cu ocazia indeplinirii actului ori a serviciului solicitat, apar elemente care configureaza o alta valoare a obiectului cererii, al actiunii, al actului sau al serviciului, partea va fi obligata la timbrarea corespunzatoare ca si in cazul taxei de timbru.
    Art. 9
    Instanta sesizata intr-o cale de atac ordinara cu o cerere legal timbrata cu timbru judiciar, daca constata ca timbrul judiciar nu a fost perceput ori ca valoarea acestuia a fost insuficienta in faza sau in fazele de judecata anterioare, va obliga la timbrarea cu timbru judiciar la valoarea corespunzatoare pentru acele faze de judecata.
    Art. 10
    Magistratul care a primit o actiune sau o cerere, notarul public sau, dupa caz, functionarul care a primit, a cercetat, a rezolvat, a efectuat sau a eliberat un act ori a prestat serviciul supus timbrului judiciar, fara ca obligatia de timbrare sa fi fost indeplinita in totalitate sau in parte, va fi obligat sa suporte contravaloarea timbrului judiciar neaplicat.
    Obligarea la plata se va face numai dupa ce magistratul, notarul public sau functionarul a incercat, in termen de 30 de zile, sa recupereze suma datorata de la beneficiarul actului sau al serviciului.
    Art. 11
    Presedintii instantelor judecatoresti, conducatorii institutiilor subordonate Ministerului Justitiei, precum si notarii publici au obligatia sa asigure instruirea personalului din subordine si sa supravegheze aplicarea corecta a dispozitiilor legale privind timbrul judiciar (inclusiv a prezentelor norme metodologice) si sa organizeze verificari periodice in acest domeniu.
    Persoanele prevazute la alin. 1 au obligatia sa prezinte, la solicitarea organelor de control ale Ministerului Justitiei, toate documentele si evidentele din care sa se poata stabili ce actiuni, cereri, acte sau servicii taxabile au fost primite sau efectuate si modul cum s-a perceput timbrul judiciar, precum si orice alte informatii necesare pentru verificarea indeplinirii cerintelor legale in aceasta materie.
    Pentru inlaturarea deficientelor constatate si pentru recuperarea eventualelor prejudicii, aceste persoane au obligatia de a lua masurile legale corespunzatoare.
    Art. 12
    Controlul asupra modului cum se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, precum si ale prezentelor norme metodologice, la Curtea Suprema de Justitie, se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un imputernicit anume desemnat de presedintele Curtii.
    La birourile notarilor publici, acest control se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un reprezentant anume desemnat de catre presedintele fiecarei camere a notarilor publici.
    Art. 13
    Pentru a asigura aplicarea corecta si uniforma a dispozitiilor legale privind stabilirea si perceperea timbrului judiciar, organele si institutiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, inclusiv notarii publici, au obligatia de a solicita lamuriri, ori de cate ori este cazul, Ministerului Justitiei.
    Art. 14
    Raspunderea pentru realizarea emisiunilor si circulatia timbrului judiciar, ca si pentru gestionarea fondurilor obtinute, revine Directiei economice din cadrul Ministerului Justitiei. La nivelul instantelor judecatoresti, raspunderea pentru gestionarea timbrului judiciar se stabileste de catre presedintele instantei in persoana contabilului - sef sau, dupa caz, a primului grefier ori a grefierului - sef.
    Art. 15
    Vanzarea timbrului judiciar se face de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei si institutiile subordonate acestuia, precum si de catre notarii publici, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, sau prin unitati autorizate sa vanda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pana la 5% din valoarea acestuia.
    Persoana careia urmeaza sa i se incredinteze vanzarea timbrelor judiciare trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru calitatea de gestionar si sa constituie o garantie materiala corespunzatoare.
    Art. 16
    Sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar se depun imediat ce depasesc nivelul de 100.000 lei, astfel:
    - in judetele in care functioneaza trezorerii ale statului, in contul 20.21.1.18 "Venituri din timbrul judiciar", pentru anul 1995, si in contul 20.21.01.14 "Venituri din timbrul judiciar", incepand cu anul 1996, care se deschid pe seama tribunalului din judetul respectiv;
    - in municipiul Bucuresti, in sectorul agricol Ilfov si in judetele in care nu functioneaza inca trezorerii ale statului, in contul 60.21.1.18 "Venituri din timbrul judiciar", pentru anul 1995, si in contul 60.21.01.14 "Venituri din timbrul judiciar", incepand cu anul 1996, deschise pe seama organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    In judetele in care nu functioneaza trezorerii ale statului, tribunalele vor solicita organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor situatia incasarilor din vanzarea timbrului judiciar, in vederea cuprinderii acestor incasari in bilantul contabil.
    Art. 17
    Comisionarilor care vand timbrul judiciar li se va cere prin conventie sa comunice, lunar, tribunalelor in a caror raza teritoriala activeaza, sumele incasate si depuse in conformitate cu prevederile art. 16 din prezentele norme metodologice, cu mentionarea numarului si a datei documentelor de depunere.
    Aceeasi comunicare o vor face si curtile de apel si judecatoriile catre tribunalul care le-a predat in gestiune timbre judiciare.
    In termen de 5 zile de la incheierea fiecarei luni, tribunalul va centraliza datele si le va inainta Directiei economice din Ministerul Justitiei.
    Directia economica, pe baza datelor centralizate, va compara sumele din evidentele sale cu cele colectate in contul de depunere si evidentiate la directia de specialitate din Ministerul Finantelor.
    In cazul unor necorelari, se vor urmari si se vor stabili unitatile sau comisionarii care au efectuat vanzari si nu au depus sumele incasate, pentru a impiedica sustragerile sau folosirea sumelor in alte scopuri.
    Pe baza datelor furnizate de catre tribunale, comisionari si, respectiv, de catre Ministerul Finantelor, Directia economica din Ministerul Justitiei va stabili data cand se va comanda o noua emisiune, astfel incat sa se asigure permanent necesarul de timbre judiciare.
    Art. 18
    Veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar vor fi utilizate in conformitate cu art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995.

              Ministrul justitiei,
              Gavril Iosif Chiuzbaian
SmartCity5

COMENTARII la Norma 51169/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 51169 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu