Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE Nr. 51169 din 28 noiembrie 1995

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 22 ianuarie 1996


SmartCity3


    Art. 1
    Timbrul judiciar instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 32 din 18 august 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 106 din 16 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, se aplica actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, a Ministerului Justitiei si a institutiilor subordonate acestui minister, precum si actelor notariale ce se indeplinesc de catre notarii publici.
    Instantele judecatoresti sunt, potrivit art. 10 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, judecatoriile, tribunalele, curtile de apel, Curtea Suprema de Justitie si instantele militare.
    Timbrul judiciar se aplica in toate cazurile in care, pentru actiunile, cererile, actele si serviciile de competenta tuturor instantelor judecatoresti, a Ministerului Justitiei, a institutiilor subordonate acestui minister, precum si a notarilor publici, se percepe taxa de timbru.
    Inlesnirile, reducerile sau scutirile prevazute in materia taxei de timbru nu se aplica in ceea ce priveste timbrul judiciar.
    Art. 2
    Cererilor de acordare a cetateniei sau de renuntare la cetatenie li se aplica timbrul judiciar in valoare de 5.000 lei pentru fiecare persoana care solicita acordarea cetateniei sau renuntarea la cetatenie, indiferent daca este majora sau minora.
    Prin cereri pentru acordarea cetateniei se intelege si cererile pentru redobandirea cetateniei, formulate de persoane care au renuntat la cetatenie dupa 22 decembrie 1989 si care, pentru redobandirea cetateniei, platesc aceleasi taxe ca si persoanele care solicita acordarea cetateniei.
    Art. 3
    Supralegalizarea de semnaturi la Ministerul Justitiei se timbreaza cu timbrul judiciar in valoare de 500 lei pentru fiecare exemplar si semnatura, indiferent daca pentru aceasta operatiune se mai datoreaza alte taxe in temeiul altor acte normative. Supralegalizarea poate viza semnatura presedintelui unei instante judecatoresti, a unui notar public sau a oricarui conducator al unei autoritati sau institutii publice.
    Timbrul judiciar in valoare de 500 lei se aplica pentru fiecare exemplar si fiecare semnatura pentru care se solicita supralegalizarea. Daca pe un act se afla mai multe semnaturi a caror supralegalizare se solicita, valoarea timbrului judiciar se calculeaza in mod corespunzator (multiplu de 500).
    Timbrul judiciar se aplica pe fiecare exemplar al actului ale carui semnaturi se supralegalizeaza. In cazul in care spatiul liber de pe actul care se supralegalizeaza nu este suficient pentru aplicarea si anularea timbrului judiciar, acesta se aplica pe oricare parte a actului, astfel incat sa nu se altereze continutul actului.
    Matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza numai pe versoul cererii solicitantului, sub semnatura functionarului care a efectuat lucrarea si cu mentionarea numarului de exemplare si de semnaturi supralegalizate.
    Art. 4
    Actele notariale care se indeplinesc de catre notarii publici sunt supuse timbrului judiciar in mod diferentiat, in raport cu modul de aplicare a taxei de timbru.
    Actelor notariale pentru care legea prevede taxa de timbru in suma fixa li se aplica timbrul judiciar in valoare de 500 lei. Pentru actele notariale evaluabile in bani, cu o valoare de pana la 1.000.000 lei, se aplica timbrul judiciar in valoare de 500 lei. In cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare de peste 1.000.000 lei, dar nu mai mare de 10.000.000 lei, se aplica timbrul judiciar in valoare de 5.000 lei.
    Actele notariale care au o valoare mai mare de 10.000.000 lei sunt supuse platii timbrului judiciar in valoare de 10.000 lei.
    Timbrul judiciar se aplica pe primul exemplar al actului notarial original si se fac mentiuni despre aceasta pe fiecare copie a actului. Daca eliberarea de copii este supusa taxei de timbru, se aplica aceeasi regula si pentru timbrul judiciar.
    Art. 5
    Cererile si actiunile pentru care se datoreaza timbru judiciar nu vor fi primite si inregistrate de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei, institutiile subordonate acestuia si nici de catre notarii publici, daca nu sunt timbrate corespunzator.
    In cazul actiunilor si al cererilor expediate prin posta, care nu cuprind datele sau elementele necesare caracterizarii actiunii sau a cererii respective in vederea calcularii valorii timbrului judiciar, se va proceda in acelasi mod ca si in cazul neindeplinirii obligatiei legale privind taxa de timbru .
    Sumele datorate pentru timbru judiciar nu pot fi date in debit.
    Art. 6
    In cazul in care actul ori serviciul solicitat se elibereaza ori se presteaza in baza unei cereri, matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza pe cerere, iar functionarul care a eliberat actul ori care a prestat serviciul mentioneaza: "Aplicat timbrul judiciar in valoare de .......... lei", semneaza si dateaza.
    Anularea timbrului judiciar si a matcii acestuia se efectueaza numai prin aplicarea stampilei instantei judecatoresti, a Ministerului Justitiei sau a institutiilor subordonate acestuia. ori a notarului public, dupa caz.
    In toate cazurile (altele decat cele de la alin. 1), persoana legal investita cu primirea cererii ori a actiunii sau cu eliberarea actului face mentiunea despre aplicarea timbrului judiciar, semneaza si dateaza.
    Timbrul judiciar va fi anulat in momentul primirii cererii sau a actiunii ori, dupa caz, in momentul eliberarii actului solicitat.
    Se interzice dezlipirea timbrelor judiciare si a matcilor acestora, precum si folosirea unor timbre sau matci care prezinta urme de alterare sau de dezlipire.
    Cei care primesc cereri sau actiuni, care elibereaza acte ori presteaza servicii supuse platii timbrului judiciar pot aplica, prin aditionarea valorilor susceptibile de taxare, un singur timbru judiciar, reprezentand valoarea totala a operatiunilor taxabile. Despre aceasta operatiune se face mentiune pe cererea solicitantului, cu precizarea valorii timbrului judiciar pentru fiecare solicitare. Timbrul judiciar se lipeste pe originalul sau pe primul exemplar al actului, iar pe celelalte exemplare se face mentiunea: "Aplicat timbrul judiciar, pe originalul actului, prin aditionarea valorilor".
    Art. 7
    Valoarea timbrului judiciar se determina de catre organele care au obligatia incasarii acesteia.
    Art. 8
    Daca, in cursul procesului sau cu ocazia indeplinirii actului ori a serviciului solicitat, apar elemente care configureaza o alta valoare a obiectului cererii, al actiunii, al actului sau al serviciului, partea va fi obligata la timbrarea corespunzatoare ca si in cazul taxei de timbru.
    Art. 9
    Instanta sesizata intr-o cale de atac ordinara cu o cerere legal timbrata cu timbru judiciar, daca constata ca timbrul judiciar nu a fost perceput ori ca valoarea acestuia a fost insuficienta in faza sau in fazele de judecata anterioare, va obliga la timbrarea cu timbru judiciar la valoarea corespunzatoare pentru acele faze de judecata.
    Art. 10
    Magistratul care a primit o actiune sau o cerere, notarul public sau, dupa caz, functionarul care a primit, a cercetat, a rezolvat, a efectuat sau a eliberat un act ori a prestat serviciul supus timbrului judiciar, fara ca obligatia de timbrare sa fi fost indeplinita in totalitate sau in parte, va fi obligat sa suporte contravaloarea timbrului judiciar neaplicat.
    Obligarea la plata se va face numai dupa ce magistratul, notarul public sau functionarul a incercat, in termen de 30 de zile, sa recupereze suma datorata de la beneficiarul actului sau al serviciului.
    Art. 11
    Presedintii instantelor judecatoresti, conducatorii institutiilor subordonate Ministerului Justitiei, precum si notarii publici au obligatia sa asigure instruirea personalului din subordine si sa supravegheze aplicarea corecta a dispozitiilor legale privind timbrul judiciar (inclusiv a prezentelor norme metodologice) si sa organizeze verificari periodice in acest domeniu.
    Persoanele prevazute la alin. 1 au obligatia sa prezinte, la solicitarea organelor de control ale Ministerului Justitiei, toate documentele si evidentele din care sa se poata stabili ce actiuni, cereri, acte sau servicii taxabile au fost primite sau efectuate si modul cum s-a perceput timbrul judiciar, precum si orice alte informatii necesare pentru verificarea indeplinirii cerintelor legale in aceasta materie.
    Pentru inlaturarea deficientelor constatate si pentru recuperarea eventualelor prejudicii, aceste persoane au obligatia de a lua masurile legale corespunzatoare.
    Art. 12
    Controlul asupra modului cum se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, precum si ale prezentelor norme metodologice, la Curtea Suprema de Justitie, se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un imputernicit anume desemnat de presedintele Curtii.
    La birourile notarilor publici, acest control se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un reprezentant anume desemnat de catre presedintele fiecarei camere a notarilor publici.
    Art. 13
    Pentru a asigura aplicarea corecta si uniforma a dispozitiilor legale privind stabilirea si perceperea timbrului judiciar, organele si institutiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, inclusiv notarii publici, au obligatia de a solicita lamuriri, ori de cate ori este cazul, Ministerului Justitiei.
    Art. 14
    Raspunderea pentru realizarea emisiunilor si circulatia timbrului judiciar, ca si pentru gestionarea fondurilor obtinute, revine Directiei economice din cadrul Ministerului Justitiei. La nivelul instantelor judecatoresti, raspunderea pentru gestionarea timbrului judiciar se stabileste de catre presedintele instantei in persoana contabilului - sef sau, dupa caz, a primului grefier ori a grefierului - sef.
    Art. 15
    Vanzarea timbrului judiciar se face de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei si institutiile subordonate acestuia, precum si de catre notarii publici, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, sau prin unitati autorizate sa vanda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pana la 5% din valoarea acestuia.
    Persoana careia urmeaza sa i se incredinteze vanzarea timbrelor judiciare trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru calitatea de gestionar si sa constituie o garantie materiala corespunzatoare.
    Art. 16
    Sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar se depun imediat ce depasesc nivelul de 100.000 lei, astfel:
    - in judetele in care functioneaza trezorerii ale statului, in contul 20.21.1.18 "Venituri din timbrul judiciar", pentru anul 1995, si in contul 20.21.01.14 "Venituri din timbrul judiciar", incepand cu anul 1996, care se deschid pe seama tribunalului din judetul respectiv;
    - in municipiul Bucuresti, in sectorul agricol Ilfov si in judetele in care nu functioneaza inca trezorerii ale statului, in contul 60.21.1.18 "Venituri din timbrul judiciar", pentru anul 1995, si in contul 60.21.01.14 "Venituri din timbrul judiciar", incepand cu anul 1996, deschise pe seama organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    In judetele in care nu functioneaza trezorerii ale statului, tribunalele vor solicita organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor situatia incasarilor din vanzarea timbrului judiciar, in vederea cuprinderii acestor incasari in bilantul contabil.
    Art. 17
    Comisionarilor care vand timbrul judiciar li se va cere prin conventie sa comunice, lunar, tribunalelor in a caror raza teritoriala activeaza, sumele incasate si depuse in conformitate cu prevederile art. 16 din prezentele norme metodologice, cu mentionarea numarului si a datei documentelor de depunere.
    Aceeasi comunicare o vor face si curtile de apel si judecatoriile catre tribunalul care le-a predat in gestiune timbre judiciare.
    In termen de 5 zile de la incheierea fiecarei luni, tribunalul va centraliza datele si le va inainta Directiei economice din Ministerul Justitiei.
    Directia economica, pe baza datelor centralizate, va compara sumele din evidentele sale cu cele colectate in contul de depunere si evidentiate la directia de specialitate din Ministerul Finantelor.
    In cazul unor necorelari, se vor urmari si se vor stabili unitatile sau comisionarii care au efectuat vanzari si nu au depus sumele incasate, pentru a impiedica sustragerile sau folosirea sumelor in alte scopuri.
    Pe baza datelor furnizate de catre tribunale, comisionari si, respectiv, de catre Ministerul Finantelor, Directia economica din Ministerul Justitiei va stabili data cand se va comanda o noua emisiune, astfel incat sa se asigure permanent necesarul de timbre judiciare.
    Art. 18
    Veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar vor fi utilizate in conformitate cu art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995.

              Ministrul justitiei,
              Gavril Iosif Chiuzbaian
SmartCity5

COMENTARII la Norma 51169/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 51169 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu