Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE Nr. 51169 din 28 noiembrie 1995

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 22 ianuarie 1996


SmartCity3


    Art. 1
    Timbrul judiciar instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 32 din 18 august 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 106 din 16 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, se aplica actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, a Ministerului Justitiei si a institutiilor subordonate acestui minister, precum si actelor notariale ce se indeplinesc de catre notarii publici.
    Instantele judecatoresti sunt, potrivit art. 10 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, judecatoriile, tribunalele, curtile de apel, Curtea Suprema de Justitie si instantele militare.
    Timbrul judiciar se aplica in toate cazurile in care, pentru actiunile, cererile, actele si serviciile de competenta tuturor instantelor judecatoresti, a Ministerului Justitiei, a institutiilor subordonate acestui minister, precum si a notarilor publici, se percepe taxa de timbru.
    Inlesnirile, reducerile sau scutirile prevazute in materia taxei de timbru nu se aplica in ceea ce priveste timbrul judiciar.
    Art. 2
    Cererilor de acordare a cetateniei sau de renuntare la cetatenie li se aplica timbrul judiciar in valoare de 5.000 lei pentru fiecare persoana care solicita acordarea cetateniei sau renuntarea la cetatenie, indiferent daca este majora sau minora.
    Prin cereri pentru acordarea cetateniei se intelege si cererile pentru redobandirea cetateniei, formulate de persoane care au renuntat la cetatenie dupa 22 decembrie 1989 si care, pentru redobandirea cetateniei, platesc aceleasi taxe ca si persoanele care solicita acordarea cetateniei.
    Art. 3
    Supralegalizarea de semnaturi la Ministerul Justitiei se timbreaza cu timbrul judiciar in valoare de 500 lei pentru fiecare exemplar si semnatura, indiferent daca pentru aceasta operatiune se mai datoreaza alte taxe in temeiul altor acte normative. Supralegalizarea poate viza semnatura presedintelui unei instante judecatoresti, a unui notar public sau a oricarui conducator al unei autoritati sau institutii publice.
    Timbrul judiciar in valoare de 500 lei se aplica pentru fiecare exemplar si fiecare semnatura pentru care se solicita supralegalizarea. Daca pe un act se afla mai multe semnaturi a caror supralegalizare se solicita, valoarea timbrului judiciar se calculeaza in mod corespunzator (multiplu de 500).
    Timbrul judiciar se aplica pe fiecare exemplar al actului ale carui semnaturi se supralegalizeaza. In cazul in care spatiul liber de pe actul care se supralegalizeaza nu este suficient pentru aplicarea si anularea timbrului judiciar, acesta se aplica pe oricare parte a actului, astfel incat sa nu se altereze continutul actului.
    Matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza numai pe versoul cererii solicitantului, sub semnatura functionarului care a efectuat lucrarea si cu mentionarea numarului de exemplare si de semnaturi supralegalizate.
    Art. 4
    Actele notariale care se indeplinesc de catre notarii publici sunt supuse timbrului judiciar in mod diferentiat, in raport cu modul de aplicare a taxei de timbru.
    Actelor notariale pentru care legea prevede taxa de timbru in suma fixa li se aplica timbrul judiciar in valoare de 500 lei. Pentru actele notariale evaluabile in bani, cu o valoare de pana la 1.000.000 lei, se aplica timbrul judiciar in valoare de 500 lei. In cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare de peste 1.000.000 lei, dar nu mai mare de 10.000.000 lei, se aplica timbrul judiciar in valoare de 5.000 lei.
    Actele notariale care au o valoare mai mare de 10.000.000 lei sunt supuse platii timbrului judiciar in valoare de 10.000 lei.
    Timbrul judiciar se aplica pe primul exemplar al actului notarial original si se fac mentiuni despre aceasta pe fiecare copie a actului. Daca eliberarea de copii este supusa taxei de timbru, se aplica aceeasi regula si pentru timbrul judiciar.
    Art. 5
    Cererile si actiunile pentru care se datoreaza timbru judiciar nu vor fi primite si inregistrate de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei, institutiile subordonate acestuia si nici de catre notarii publici, daca nu sunt timbrate corespunzator.
    In cazul actiunilor si al cererilor expediate prin posta, care nu cuprind datele sau elementele necesare caracterizarii actiunii sau a cererii respective in vederea calcularii valorii timbrului judiciar, se va proceda in acelasi mod ca si in cazul neindeplinirii obligatiei legale privind taxa de timbru .
    Sumele datorate pentru timbru judiciar nu pot fi date in debit.
    Art. 6
    In cazul in care actul ori serviciul solicitat se elibereaza ori se presteaza in baza unei cereri, matca timbrului judiciar se aplica si se anuleaza pe cerere, iar functionarul care a eliberat actul ori care a prestat serviciul mentioneaza: "Aplicat timbrul judiciar in valoare de .......... lei", semneaza si dateaza.
    Anularea timbrului judiciar si a matcii acestuia se efectueaza numai prin aplicarea stampilei instantei judecatoresti, a Ministerului Justitiei sau a institutiilor subordonate acestuia. ori a notarului public, dupa caz.
    In toate cazurile (altele decat cele de la alin. 1), persoana legal investita cu primirea cererii ori a actiunii sau cu eliberarea actului face mentiunea despre aplicarea timbrului judiciar, semneaza si dateaza.
    Timbrul judiciar va fi anulat in momentul primirii cererii sau a actiunii ori, dupa caz, in momentul eliberarii actului solicitat.
    Se interzice dezlipirea timbrelor judiciare si a matcilor acestora, precum si folosirea unor timbre sau matci care prezinta urme de alterare sau de dezlipire.
    Cei care primesc cereri sau actiuni, care elibereaza acte ori presteaza servicii supuse platii timbrului judiciar pot aplica, prin aditionarea valorilor susceptibile de taxare, un singur timbru judiciar, reprezentand valoarea totala a operatiunilor taxabile. Despre aceasta operatiune se face mentiune pe cererea solicitantului, cu precizarea valorii timbrului judiciar pentru fiecare solicitare. Timbrul judiciar se lipeste pe originalul sau pe primul exemplar al actului, iar pe celelalte exemplare se face mentiunea: "Aplicat timbrul judiciar, pe originalul actului, prin aditionarea valorilor".
    Art. 7
    Valoarea timbrului judiciar se determina de catre organele care au obligatia incasarii acesteia.
    Art. 8
    Daca, in cursul procesului sau cu ocazia indeplinirii actului ori a serviciului solicitat, apar elemente care configureaza o alta valoare a obiectului cererii, al actiunii, al actului sau al serviciului, partea va fi obligata la timbrarea corespunzatoare ca si in cazul taxei de timbru.
    Art. 9
    Instanta sesizata intr-o cale de atac ordinara cu o cerere legal timbrata cu timbru judiciar, daca constata ca timbrul judiciar nu a fost perceput ori ca valoarea acestuia a fost insuficienta in faza sau in fazele de judecata anterioare, va obliga la timbrarea cu timbru judiciar la valoarea corespunzatoare pentru acele faze de judecata.
    Art. 10
    Magistratul care a primit o actiune sau o cerere, notarul public sau, dupa caz, functionarul care a primit, a cercetat, a rezolvat, a efectuat sau a eliberat un act ori a prestat serviciul supus timbrului judiciar, fara ca obligatia de timbrare sa fi fost indeplinita in totalitate sau in parte, va fi obligat sa suporte contravaloarea timbrului judiciar neaplicat.
    Obligarea la plata se va face numai dupa ce magistratul, notarul public sau functionarul a incercat, in termen de 30 de zile, sa recupereze suma datorata de la beneficiarul actului sau al serviciului.
    Art. 11
    Presedintii instantelor judecatoresti, conducatorii institutiilor subordonate Ministerului Justitiei, precum si notarii publici au obligatia sa asigure instruirea personalului din subordine si sa supravegheze aplicarea corecta a dispozitiilor legale privind timbrul judiciar (inclusiv a prezentelor norme metodologice) si sa organizeze verificari periodice in acest domeniu.
    Persoanele prevazute la alin. 1 au obligatia sa prezinte, la solicitarea organelor de control ale Ministerului Justitiei, toate documentele si evidentele din care sa se poata stabili ce actiuni, cereri, acte sau servicii taxabile au fost primite sau efectuate si modul cum s-a perceput timbrul judiciar, precum si orice alte informatii necesare pentru verificarea indeplinirii cerintelor legale in aceasta materie.
    Pentru inlaturarea deficientelor constatate si pentru recuperarea eventualelor prejudicii, aceste persoane au obligatia de a lua masurile legale corespunzatoare.
    Art. 12
    Controlul asupra modului cum se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, precum si ale prezentelor norme metodologice, la Curtea Suprema de Justitie, se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un imputernicit anume desemnat de presedintele Curtii.
    La birourile notarilor publici, acest control se efectueaza de catre organele de control ale Ministerului Justitiei, impreuna cu un reprezentant anume desemnat de catre presedintele fiecarei camere a notarilor publici.
    Art. 13
    Pentru a asigura aplicarea corecta si uniforma a dispozitiilor legale privind stabilirea si perceperea timbrului judiciar, organele si institutiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, inclusiv notarii publici, au obligatia de a solicita lamuriri, ori de cate ori este cazul, Ministerului Justitiei.
    Art. 14
    Raspunderea pentru realizarea emisiunilor si circulatia timbrului judiciar, ca si pentru gestionarea fondurilor obtinute, revine Directiei economice din cadrul Ministerului Justitiei. La nivelul instantelor judecatoresti, raspunderea pentru gestionarea timbrului judiciar se stabileste de catre presedintele instantei in persoana contabilului - sef sau, dupa caz, a primului grefier ori a grefierului - sef.
    Art. 15
    Vanzarea timbrului judiciar se face de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei si institutiile subordonate acestuia, precum si de catre notarii publici, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, sau prin unitati autorizate sa vanda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pana la 5% din valoarea acestuia.
    Persoana careia urmeaza sa i se incredinteze vanzarea timbrelor judiciare trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru calitatea de gestionar si sa constituie o garantie materiala corespunzatoare.
    Art. 16
    Sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar se depun imediat ce depasesc nivelul de 100.000 lei, astfel:
    - in judetele in care functioneaza trezorerii ale statului, in contul 20.21.1.18 "Venituri din timbrul judiciar", pentru anul 1995, si in contul 20.21.01.14 "Venituri din timbrul judiciar", incepand cu anul 1996, care se deschid pe seama tribunalului din judetul respectiv;
    - in municipiul Bucuresti, in sectorul agricol Ilfov si in judetele in care nu functioneaza inca trezorerii ale statului, in contul 60.21.1.18 "Venituri din timbrul judiciar", pentru anul 1995, si in contul 60.21.01.14 "Venituri din timbrul judiciar", incepand cu anul 1996, deschise pe seama organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    In judetele in care nu functioneaza trezorerii ale statului, tribunalele vor solicita organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor situatia incasarilor din vanzarea timbrului judiciar, in vederea cuprinderii acestor incasari in bilantul contabil.
    Art. 17
    Comisionarilor care vand timbrul judiciar li se va cere prin conventie sa comunice, lunar, tribunalelor in a caror raza teritoriala activeaza, sumele incasate si depuse in conformitate cu prevederile art. 16 din prezentele norme metodologice, cu mentionarea numarului si a datei documentelor de depunere.
    Aceeasi comunicare o vor face si curtile de apel si judecatoriile catre tribunalul care le-a predat in gestiune timbre judiciare.
    In termen de 5 zile de la incheierea fiecarei luni, tribunalul va centraliza datele si le va inainta Directiei economice din Ministerul Justitiei.
    Directia economica, pe baza datelor centralizate, va compara sumele din evidentele sale cu cele colectate in contul de depunere si evidentiate la directia de specialitate din Ministerul Finantelor.
    In cazul unor necorelari, se vor urmari si se vor stabili unitatile sau comisionarii care au efectuat vanzari si nu au depus sumele incasate, pentru a impiedica sustragerile sau folosirea sumelor in alte scopuri.
    Pe baza datelor furnizate de catre tribunale, comisionari si, respectiv, de catre Ministerul Finantelor, Directia economica din Ministerul Justitiei va stabili data cand se va comanda o noua emisiune, astfel incat sa se asigure permanent necesarul de timbre judiciare.
    Art. 18
    Veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar vor fi utilizate in conformitate cu art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995.

              Ministrul justitiei,
              Gavril Iosif Chiuzbaian
SmartCity5

COMENTARII la Norma 51169/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 51169 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu