Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 60 din 14 martie 2001

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din 16 martie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                                   ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Finlanda, denumite in continuare parti contractante,
    in dorinta de a dezvolta cooperarea dintre cele doua parti contractante si de a asigura o mai buna implementare a prevederilor privind circulatia persoanelor, in baza respectarii drepturilor si garantiilor prevazute de legile si reglementarile in vigoare,
    in dorinta de a combate imigratia ilegala pe baza reciprocitatii si de a facilita readmisia persoanelor care intra pe teritoriul statului unei parti contractante ori care stau acolo in mod ilegal,
    in conformitate cu tratatele si conventiile internationale la care partile contractante sunt parte, in special Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 si Conventia asupra statutului refugiatilor din 28 iulie 1951, asa cum a fost amendata de Protocolul privind statutul refugiatilor din 31 ianuarie 1967,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    In prezentul acord termenii enumerati mai jos au urmatoarele intelesuri:
    1. strain inseamna o persoana care este cetatean al unui stat tert sau apatrid;
    2. viza inseamna un permis valabil eliberat de o autoritate competenta a statului partii contractante, care da dreptul strainului sa intre si sa ramana pe teritoriul statului acesteia fara intrerupere pentru o perioada determinata, in conformitate cu legislatia nationala a fiecarei parti contractante;
    3. permis de sedere inseamna un permis valabil, eliberat de o autoritate competenta a statului partii contractante, care da dreptul persoanei sa intre in tara in mod repetat si sa stea pe teritoriul statului acesteia. Permisul de sedere nu semnifica o viza sau posibilitatea de a ramane pe teritoriul statului partii contractante pe durata solutionarii unei cereri de azil sau a unei cereri pentru eliberarea unui permis de sedere ori pe durata unei proceduri de expulzare.
    Art. 2
    Readmisia cetatenilor statelor partilor contractante
    1. Fiecare parte contractanta va readmite pe teritoriul statului sau, la cererea celeilalte parti contractante si fara formalitati, orice persoana care nu indeplineste ori nu mai indeplineste conditiile in vigoare pentru intrarea sau sederea pe teritoriul statului partii contractante solicitate, cu conditia ca sa fie dovedit valabil ca aceasta are cetatenia statului partii contractante solicitate.
    2. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, si persoanelor care au pierdut cetatenia statului partii contractante solicitate pe perioada sederii lor pe teritoriul statului partii contractante solicitante. Cu toate acestea, prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica unei persoane care, dupa primirea unei decizii conditionale de dobandire a cetateniei finlandeze, a pierdut, la cerere, cetatenia romana in perioada precizata in aceasta decizie.
    3. Partea contractanta solicitata va trebui sa elibereze fara intarziere, la cererea partii contractante solicitante, documentele de calatorie necesare in vederea repatrierii persoanei returnate.
    4. Daca se dovedeste ca persoana readmisa nu are cetatenia statului partii contractante solicitate sau nu indeplineste conditiile prevazute la paragraful 1 sau 2 ori ca prevederile art. 4 nu ii pot fi aplicate, partea contractanta solicitanta va readmite aceasta persoana fara intarziere.
    Art. 3
    Dovedirea ori prezumarea cetateniei
    1. Cetatenia este considerata dovedita cu un pasaport national valabil sau cu un document de identitate valabil, eliberat propriilor cetateni de autoritatile competente ale statului partii contractante solicitate.
    2. Cetatenia poate fi prezumata pe baza altor documente decat cele prevazute la paragraful 1 sau in orice alt mod credibil, astfel cum se va conveni de catre partile contractante.
    Art. 4
    Readmisia strainilor
    1. O parte contractanta, la cererea celeilalte parti contractante, va readmite un strain care a ajuns pe teritoriul statului partii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului partii contractante solicitate si a carui intrare sau sedere nu se incadreaza in prevederile legislatiei partii contractante solicitante.
    2. Fiecare parte contractanta va readmite, la cererea celeilalte parti contractante, un strain cu sedere ilegala pe teritoriul statului partii contractante solicitante si care are un permis de sedere sau o viza valabila a partii contractante solicitate, dand dreptul persoanei sa intre si sa stea in tara pentru o perioada care sa nu depaseasca valabilitatea permisului, altul decat o viza de tranzit.
    3. Partea contractanta solicitata va readmite, de asemenea, la cererea partii contractante solicitante, un apatrid care a intrat pe teritoriul statului partii contractante solicitante pe baza unui document de calatorie valabil eliberat de partea contractanta solicitata, care da dreptul de reintoarcere pe teritoriul statului acesteia, sau care, imediat inainte de intrarea sa pe teritoriul statului partii contractante solicitante, a stat pe teritoriul statului partii contractante solicitate si a sosit direct din teritoriul statului acesteia dupa intrarea in vigoare a prezentului acord.
    Art. 5
    Exceptii de la obligatia privind readmisia strainilor
    Obligatia privind readmisia strainilor, prevazuta la art. 4, nu va exista in cazul strainilor care, intrand pe teritoriul statului partii contractante solicitante, au fost in posesia unei vize valabile de intrare sau care a fost obtinuta dupa intrare ori a unui permis de sedere eliberat de aceasta parte contractanta. Daca ambele parti contractante au eliberat o viza de intrare sau un permis de sedere, partea contractanta a carei viza de intrare sau permis de sedere expira mai tarziu va readmite persoana.
    Art. 6
    Termene
    1. O parte contractanta va raspunde la cererea de readmisie adresata acesteia fara intarziere si, in orice caz, in cel mult 20 de zile de la prezentarea cererii. Cererea de readmisie poate fi adresata prin posta, prin inmanarea directa autoritatilor competente ale statului celeilalte parti contractante sau prin alte mijloace de comunicare.
    2. Partea contractanta solicitata va readmite persoana cat mai curand posibil dupa aprobarea cererii de readmisie si, in orice caz, cel mai tarziu in termen de 3 luni de la data aprobarii. Dupa notificarea de catre partea contractanta solicitanta acest termen limita va fi prelungit, daca este necesar, pentru clarificarea impedimentelor legale sau practice.
    Art. 7
    Expirarea obligatiei privind readmisia
    Solicitarea readmisiei conform art. 4 va trebui sa fie supusa autoritatilor competente ale statului partii contractante solicitate cel mai tarziu in termen de 6 luni de la data la care autoritatile competente ale statului partii contractante solicitante au luat cunostinta de intrarea sau de sederea ilegala a persoanei respective.
    Art. 8
    Tranzitul in caz de returnare
    1. Fiecare parte contractanta va permite strainilor sa tranziteze teritoriul statului sau in caz de returnare, daca cealalta parte contractanta cere acest lucru. Partea contractanta solicitata poate cere ca reprezentantul autoritatii competente a statului partii contractante solicitante sa asigure escorta pe timpul tranzitarii teritoriului statului sau.
    2. Partea contractanta solicitata va acorda viza de tranzit gratuita persoanei escortate si celor care asigura escorta, potrivit legislatiei sale nationale.
    3. Partea contractanta solicitanta va readmite un strain care se afla in tranzit, daca intrarea acestuia pe teritoriul unui stat tert nu este admisa sau continuarea calatoriei nu mai este posibila.
    Art. 9
    Furnizarea de informatii
    1. Informatiile asupra cazurilor individuale, furnizate celeilalte parti contractante pentru aplicarea prezentului acord, se pot referi la:
    a) datele personale ale persoanelor si, daca este necesar, ale membrilor familiei acestora (numele, prenumele, orice nume anterior, porecla, pseudonime, aliasuri, data si locul nasterii, sexul, nationalitatea, cetatenia actuala si orice alta cetatenie anterioara);
    b) pasaport, act de identitate sau alt document de calatorie (numarul, data eliberarii, autoritatea emitenta, locul eliberarii, perioada de valabilitate, teritoriul in care este valabil);
    c) alte informatii necesare pentru identificarea persoanei;
    d) permisul de sedere si viza, eliberate de partile contractante sau de state terte, itinerare, locuri de oprire, bilete de calatorie sau alte posibile aranjamente de calatorie;
    e) orice informatie care poate demonstra ca persoana a stat pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante;
    f) nevoia de ingrijire speciala pentru persoanele in varsta sau bolnave, daca este necesar.
    2. O parte contractanta poate face cunoscute unor terte parti informatii confidentiale primite de la cealalta parte contractanta numai cu consimtamantul acesteia din urma si in conformitate cu prevederile legislatiei nationale.
    Art. 10
    Cheltuieli
    Partea contractanta solicitanta va suporta cheltuielile ocazionate de transportul persoanelor returnate si al insotitorilor acestora pana la frontiera statului de destinatie, precum si cheltuielile de transport rezultate din obligatia de a reprimi persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 2 paragraful 4 si la art. 8 paragraful 3.
    Art. 11
    Prevederi pentru aplicare
    1. Dupa intrarea in vigoare a prezentului acord partile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatica, asupra autoritatilor competente responsabile cu aplicarea acestuia, precum si in ceea ce priveste adresele acestora ori alte informatii necesare pentru inlesnirea comunicarii. Partile contractante vor trebui, de asemenea, sa se informeze reciproc asupra schimbarilor ce survin in legatura cu aceste autoritati.
    2. Autoritatile competente se vor intalni ori de cate ori este necesar si vor decide asupra aranjamentelor practice pentru aplicarea prezentului acord.
    3. Autoritatile competente vor decide si asupra altor aranjamente cerute pentru aplicarea prezentului acord, cum ar fi, de exemplu:
    - detalii, acte doveditoare si documente ajutatoare necesare pentru transfer si masurile pentru efectuarea tranzitului;
    - determinarea punctelor de trecere a frontierei si a datei, in vederea realizarii readmisiei;
    - conditiile pentru transportul in tranzit al unui cetatean al unui stat tert, sub escorta autoritatilor competente;
    - dovezi sau orice informatii in baza carora este posibil sa se probeze sau sa se prezume in mod valabil ca strainul a sosit direct de pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante pe teritoriul statului celeilalte parti contractante;
    - dovezile sau prezumtiile privind cetatenia persoanelor care urmeaza sa fie readmise.
    Art. 12
    Legatura cu alte acorduri internationale
    Prezentul acord nu va aduce atingere in vreun fel drepturilor si obligatiilor oricareia dintre partile contractante, ce rezulta din alte acorduri internationale.
    Art. 13
    Dispozitii generale
    1. Prezentul acord va intra in vigoare la 90 de zile de la data primirii ultimei notificari prin care partile contractante isi aduc la cunostinta in scris ca au fost indeplinite procedurile nationale pentru intrarea acestuia in vigoare.
    2. Prin notificarea celeilalte parti contractante, in scris, fiecare parte contractanta poate sa suspende temporar prezentul acord, cu exceptia art. 2, din ratiuni de protectie a securitatii statului, ordinii publice sau sanatatii publice. Suspendarea va deveni efectiva imediat de la data primirii notificarii sau de la o alta data indicata in notificare. Partile contractante isi vor notifica reciproc in legatura cu revocarea suspendarii prezentului acord si cu repunerea acestuia in vigoare.
    3. Prezentul acord va ramane in vigoare pana la o notificare contrara ulterioara. Fiecare parte contractanta poate denunta prezentul acord prin notificarea celeilalte parti contractante, in scris. Denuntarea va deveni efectiva la 30 de zile de la data la care aceasta notificare a fost primita de cealalta parte contractanta.
    Incheiat la Helsinki la 5 noiembrie 1999, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, finlandeza si engleza, toate cele trei texte fiind in mod egal autentice. In caz de diferente de interpretare va prevala textul in limba engleza.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                           Andrei Gabriel Plesu

                   Pentru Guvernul Republicii Finlanda,
                               Tarja HalonenSmartCity5

COMENTARII la Legea 60/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 60 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu