Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 15 din 5 ianuarie 2011

privind aprobarea listei unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 20 ianuarie 2011In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/4.

Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -Anexele nr. I şi II/1-II/4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţiile 3 şi 6 din anexa nr. I, precum şi anexele nr. II/3 şi M/6 privind Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ale obiectivelor de investiţii „Aducerea la clasa de importanţă corespunzătoare a lucrărilor de îndiguire pe râul Prut în zona Cârja, judeţul Vaslui" şi „Regularizare râu Sibişel în zona localităţilor Sânpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului, Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara" din Hotărârea Guvernului nr. 443/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiţii cuprinse în Proiectul „Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului", finanţat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi cofinantat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. I

LISTA

obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu

Nr. crt.

Denumire

1.

Regularizare râu Sibişel în zona localităţilor Sânpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului, Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara

2.

Aducerea la clasa de importanţă corespunzătoare a lucrărilor de îndiguire pe râul Prut în zona Cârja, judeţul Vaslui

3.

Consolidări de mal pe râul Prut în zona localităţilor Hermeziu, Vladomira şi Bosia, judeţul Iaşi

4.

Punerea în siguranţă a lucrărilor existente pe râul Bârlad şi aducerea lor la clasa de importanţă corespunzătoare a obiectivelor apărate, aval confluentă pârâu Crasna, judeţele Vaslui si Galaţi

ANEXA Nr. II/1

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Regularizare râu Sibişel în zona localităţilor Sanpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului, Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara"

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române" -Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Amplasament: pe râul Sibişel şi sectoarele localităţilor: Sanpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului şi Sântămăria-Orlea. Autoritatea administrativă pe aceste sectoare este Primăria comunei Sântămăria-Orlea din judeţul Hunedoara.

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

15.329*)

(în preţuri valabile la 30 iunie 2010; 1 euro = 4,3523 lei) din care:

de finanţat - rest de executat

mii lei

7.713

din aceasta:

construcţii-montaj

mii lei

5.692

- Eşalonarea investiţiei - rest de executat

Anul I

INV

C+M

mii lei

mii lei

5.500

4.100

Anul II

INV

C+M

mii lei

mii lei

2.213

1.592

- Capacităţi:

   - regularizare albie

km

10,485

   - apărări de mal

km

6,751

   - reabilitare dig existent

km

1,053

- Durata de realizare a investiţiei

luni

24

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. U/2

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Aducerea la clasa de importanţă corespunzătoare a lucrărilor de îndiguire pe râul Prut în zona Cârja, judeţul Vaslui"

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

Amplasament: Lucrările sunt amplasate pe teritoriul judeţului Vaslui, pe zona localităţilor Rânzeşti - Cârja, până la confluenţa cu râul Elan. Aceste lucrări sunt amplasate pe teritoriul localităţilor Rânzeşti, Fălciu şi Cârja.

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

17.762*)

(în preţuri valabile la 30 iunie 2010; 1 euro = 4,3523 lei)

din care:

de finanţat - rest de executat

mii lei

6.036

din aceasta:

construcţii-montaj

mii lei

5.226

- Eşalonarea investiţiei - rest de executat

Anul I

INV

C+M

mii lei

mii lei

6.036

5.226

- Capacităţi:

- supraînălţare dig existent, râu Prut

km

16,730

- dig nou

km

0,110

- consolidare taluz dig şi reabilitare mecanisme la podeţele stăvilar;

km

1,500

- Durata de realizare a investiţiei totale

luni

72

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

ANEXA Nr. II/3

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Şl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Consolidări de mal pe râul Prut în zona localităţilor Hermeziu, Vladomira şi Bosia, judeţul Iaşi"

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

Amplasament: Lucrările de consolidări de mal sunt amplasate pe malul drept al râului Prut, pe teritoriul comunei Trifeşti, în zona localităţilor Lunca Prut (Hermeziu) şi Vladomira, şi una în comuna Ungheni, (Bosia) judeţul Iaşi.

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA 24%)

mii lei

26.299 *)

(în preţuri valabile la 30 iunie 2010; 1 euro = 4,3523 lei) din care:

Construcţii-montaj

mii lei

22.332

- Capacităţi:

- consolidare de mal în zona Lunca Prut

km

0,275

- consolidare de mal în zona Vladomira

km

0,480

- consolidare de mal în zona Ungheni

km

0,560

- Durata de realizare a investiţiei

luni

12

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. II/4

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţă a lucrărilor existente pe râul Bârlad şi aducerea lor la clasa de importanţă corespunzătoare a obiectivelor apărate, aval confluenţă pârâu Crasna, judeţele Vaslui şi Galaţi"

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

Amplasament: Lucrările hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor din bazinul hidrografic Bârlad, aval confluenţă cu pârâul Crasna, sunt situate în judeţele Vaslui şi Galaţi, în lunca îndiguită şi regularizată a râului Bârlad, afluent de stânga al râului Şiret.

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA 24%)

(în preţuri valabile la 30 iunie 2010; 1 euro = 4,3523 lei)

din care:

mii lei

258.306 *)

Construcţii-montaj

- Eşalonarea investiţiei

mii lei

216.844

Anul I

INV

C+M

mii lei

mii lei

55.200

46.300

Anul II

INV

C+M

mii lei

mii lei

55.200

46.300

Anul III

INV

C+M

mii lei

mii lei

50.400

42.300

Anul IV

INV

C+M

mii lei

mii lei

48.900

41.100

Anul V

INV

C+M

mii lei

mii lei

48.606

40.844

- Capacităţi:

- amenajare albie râu Bârlad, corespunzător clasei de importanţă a obiectivelor apărate

km

130,0

- Durata de realizare a investiţiei

luni

60

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu