E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.806 din 10.08.2011

privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 22 august 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, prevăzute în anexa nr. I.(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1 - II/10. Articolul 2(1) Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele nr. II/1 - II/9 se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.(2) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/10 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Articolul 3Anexele nr. I şi nr. II/1 - II/10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) poziţia 19 din anexa nr. I, precum şi anexa nr. II/19 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş“ la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiţii cuprinse în Proiectul „Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă“ - Componenta C - „Reducerea riscurilor în caz de inundaţii şi alunecări de teren“, finanţat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare; b) poziţia 2 din anexa nr. IB, precum şi anexa nr. III/2 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajări în B.H. Crişul Negru pe tronsonul Taut, Şoim, Beiuş şi a afluenţilor Valea Roşie şi Crişul Băiţa, judeţul Bihor“ la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare; c) poziţia 15 din anexa nr. I, precum şi anexa nr. II/15 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare de mal râu Tisa la Crăciuneşti, judeţul Maramureş“ la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificările ulterioare; d) poziţia 4 din anexa nr. I, precum şi anexa nr. II/4 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţă a lucrărilor existente pe râul Bârlad şi aducerea lor la clasa de importanţă corespunzătoare a obiectivelor apărate, aval confluenţă pârâu Crasna, judeţele Vaslui şi Galaţi“ la Hotărârea Guvernului nr. 15/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. ILISTA obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu

Nr. crt. Denumirea
1. Consolidare de mal râu Tisa la Crăciuneşti, judeţul Maramureş
2. Amenajare Valea Borşa şi afluenţi pe tronsonul Răscruci-Borşa, judeţul Cluj
3. Amenajare Valea Dipşa în localităţile Chiraleş şi Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud
4. Amenajare Valea Maja şi afluenţi, confluenţa cu râul Crasna, judeţele Sălaj şi Satu Mare
5. Regularizare Valea Mare şi Boşneag la Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin
6. Regularizare pârâu Nădrag şi afluenţi pe sector amonte localitatea Nădrag - confluenţa râu Timiş, judeţul Timiş
7. Amenajare râu Nera şi afluenţi pe sectorul Borlovenii Vechi-Sopotu Nou Zlatiţa, judeţul Caraş-Severin
8. Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş
9. Punerea în siguranţă a lucrărilor existente pe râul Bârlad şi aducerea lor la clasa de importanţă corespunzătoare a obiectivelor apărate, aval confluenţa pârâu Crasna, judeţele Vaslui şi Galaţi
10. Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor

ANEXA Nr. II/1CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Consolidare de mal râu Tisa la Crăciuneşti, judeţul Maramureş“

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
Amplasament: pe malul stâng al râului Tisa, în zona frontului de captare de la Crăciuneşti, localitatea Bocicoiu Mare, între stâlpii de frontiera 305-304 pe o lungime pe albia râului de cca. 1,80 km. Din punct de vedere administrativ-teritorial, lucrările sunt amplasate în judeţul Maramureş
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei etapa I + etapa II ( inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), mii lei 84.075*)
din care:
de finanţat - rest de finanţat - etapa II mii lei 81.225
din aceasta:
construcţii-montaj mii lei 47.018
Eşalonarea investiţiei - etapa II - rest de finanţat
Anul I INV mii lei 25.000
C+M mii lei 17.000
Anul II INV mii lei 56.225
C+M mii lei 30.018
Capacităţi totale: etapa I + etapa II
- refacere dig de închidere la cote finale km 0,130
- prelungire traversă T3 (cota coronamentului fiind definitivă) km 0,102
- refacere dig de dirijare km 0,470
- refacere consolidări de mal (C1) km 0,300

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

- consolidări de mal (C2-C3) km 1,550
- traverse îngropate
- traversa T1 m 359
- traversa T2 m 427
- traversa T3, m 373
din care:
Etapa I
- refacere dig de închidere (cota coronamentului fiind la cote parţiale) km 0,130
- prelungire traversă T3 (cota coronamentului fiind definitivă) km 0,102
Etapa II - rest de executat
- refacere dig de închidere la cote finale km 0,130
- refacere dig de dirijare km 0,470
- refacere consolidări de mal (C1) km 0,300
- consolidări de mal (C2-C3) km 1,550
- 3 traverse îngropate
- traversa T1 m 359
- traversa T2 m 427
- traversa T3 m 373
Durata de realizare a investiţiei luni 21

Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. ANEXA Nr. II/2CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Amenajare Valea Borşa şi afluenţi pe tronsonul Răscruci-Borşa, judeţul Cluj“

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
Amplasament: pe cursul Văii Borşa (cod cadastral II.1-31-22) în albia minoră, în zona localităţilor Răscruci şi Borşa, judeţul Cluj
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), mii lei 41.256*)
din care:
construcţii-montaj mii lei 26.344

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 13.700
C+M mii lei 8.800
Anul II INV mii lei 13.700
C+M mii lei 8.800
Anul III INV mii lei 13.856
C+M mii lei 8.744
Capacităţi:
- reprofilare albie - Total, km 17,30
din care:
- reprofilare albie Valea Borşa km 12,70
- reprofilare albie afluenţi km 4,60
- consolidare de mal - Total, km 6,80
din care:
- consolidare de mal Valea Borşa km 5,20
- consolidare de mal afluenţi km 1,60
Durata de realizare a investiţiei luni 36

Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. ANEXA Nr. II/3CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Amenajare Valea Dipşa în localităţile Chiraleş şi Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
Amplasament: pe Valea Dipşa (cod cadastral II.1-24-6) în albia minoră, în zona intravilanului localităţilor Teaca, Viile Tecii, Dipşa, Galaţii Bistriţei, Tigău, Chiraleş, judeţul Bistriţa Năsăud
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), mii lei 39.965*)
din care:
construcţii-montaj mii lei 25.528
Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 13.300
C+M mii lei 8.500
Anul II INV mii lei 13.300
C+M mii lei 8.500
Anul III INV mii lei 13.365
C+M mii lei 8.528

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

Capacităţi:
- regularizare albie km 29,85
- consolidare de mal km 4,20
Durata de realizare a investiţiei luni 36

Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. ANEXA Nr. II/4CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Amenajare Valea Maja şi afluenţi, confluenţa râul Crasna, judeţele Sălaj şi Satu Mare“

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
Amplasament: pe cursul râului Maja şi afluenţi, pe teritoriul localităţilor Chieşd, Samsud, Coşeiu, Hereclean, judeţul Sălaj, şi pe teritoriul localităţilor Bogdand şi Supuru de Jos, judeţul Satu Mare
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), mii lei 68.712*)
din care:
construcţii-montaj mii lei 36.650
Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 35.000
C+M mii lei 20.000
Anul II INV mii lei 33.712
C+M mii lei 16.650
Capacităţi:
- amenajare albie km 45,00
- 3 acumulări pentru atenuarea viiturilor milioane m3 1,60
Durata de realizare a investiţiei luni 24

Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. ANEXA Nr. II/5CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Regularizare Valea Mare şi Boşneag la Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin“

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat
Amplasament: în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea (cod cadastral XIV-1), pe cursul pârâului Valea Mare (cod cadastral XIV-1.3.1), al pârâului Boşneag (cod cadastral XIV-1.3), al pârâului Pârva Reca (cod cadastral XIV-1.2) şi pe malul fluviului Dunărea, pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Nouă şi al localităţii Moldova Veche, judeţul Caraş-Severin
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), mii lei 36.630*)
din care:
construcţii-montaj mii lei 21.672
Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 11.300
C+M mii lei 6.700
Anul II INV mii lei 11.300
C+M mii lei 6.700
Anul III INV mii lei 11.300
C+M mii lei 6.700
Anul IV INV mii lei 2.730
C+M mii lei 1.572
Capacităţi:
- amenajare albie km 8,00
- consolidări de mal km 5,235
- consolidări dig km 0,990
Durata de realizare a investiţiei luni 39

Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. ANEXA Nr. II/6CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Regularizare pârâu Nădrag şi afluenţi pe sector amonte localitatea Nădrag - confluenţa râu Timiş, judeţul Timiş“

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat
Amplasament: în bazinul hidrografic Timiş, pe cursul pârâului Nădrag (cod cadastral V-2.26) - pe sectorul amonte localitatea Nădrag până la confluenţa cu râul Timiş - şi pe cursul pârâului Cornetu (cod cadastral V-2.26.2) - afluent de stânga al pârâului Nădrag, judeţul Timiş
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), mii lei 36.474*)
din care:
construcţii-montaj mii lei 21.214
Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 12.100
C+M mii lei 7.100
Anul II INV mii lei 12.100
C+M mii lei 7.100
Anul III INV mii lei 12.274
C+M mii lei 7.014
Capacităţi:
- amenajare albie km 6,00
- consolidări de mal km 12,54
Durata de realizare a investiţiei luni 36

Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. Anexa Nr. II/7 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Amenajare râu Nera şi afluenţi pe sectorul Borlovenii Vechi - Sopotu Nou Zlatiţa, judeţul Caraş-Severin“ mii lei

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat
Amplasament: în albia şi pe malurile râului Nera şi afluenţi ( cod cadastral VI-1), în valea Almăjului şi la ieşirea râului din Cheile Nerei până la Socol, judeţul Caraş-Severin
Indicatorii tehnico-economici:
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 29.010 *)
(în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),
din care:
construcţii-montaj mii lei 18.398
Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 10.000
C+M mii lei 6.100
Anul II INV mii lei 10.000
C+M mii lei 6.100
Anul III INV mii lei 9.010
C+M mii lei 6.198
Capacităţi:
- recalibrare albie km 12,942
- consolidări de mal km 9,458
- praguri buc. 54
- staţie de pompare la Socol buc. 1
- canal dalat la Socol km 1,624
Durata de realizare a investiţiei luni 36

Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. ANEXA Nr. II/8 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş“

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat
Amplasament: În bazinul hidrografic Bega - Timiş - Caraş, pe cursul de apă Bega (cod cadastral V-1), amonte de localitatea Sânmihaiu Român, la km 28+200, în locaţia nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş
Indicatorii tehnico-economici:
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 47.339 *)
(în preţuri valabile la 30 aprilie 2011; 1 euro = 4,0744 lei),
din care:
de finanţat - rest de finanţat mii lei 42.997
din aceasta:
construcţii - montaj mii lei 26.239
Eşalonarea investiţiei - rest de executat
Anul I INV mii lei 10.800
C+M mii lei 6.800
Anul II INV mii lei 20.000
C+M mii lei 12.000
Anul III INV mii lei 10.800
C+M mii lei 6.800
Anul IV INV mii lei 1.397
C+M mii lei 639
Capacităţi:
Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic
- echipament hidromecanic nou buc. 1

- reabilitare ecluză
- consolidare sas ecluză m2 1.000
Durata de realizare a investiţiei luni 40

Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. ANEXA Nr. II/9CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţă a lucrărilor existente pe râul Bârlad şi aducerea lor la clasa de importanţă corespunzătoare a obiectivelor apărate, aval confluenţa pârâu Crasna, judeţele Vaslui şi Galaţi“

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
Amplasament: în bazinul hidrografic Bârlad, aval confluenţă cu pârâu Crasna, în lunca îndiguită şi regularizată a râului Bârlad, afluent de stânga al râului Siret (cod cadastral XII-1.78), judeţele Vaslui şi Galaţi
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 388.063*)
(în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),
din care:
Construcţii-montaj mii lei 232.696
Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 74.100
C+M mii lei 43.300
Anul II INV mii lei 125.000
C+M mii lei 74.200
Anul III INV mii lei 89.900
C+M mii lei 54.300
Anul IV INV mii lei 50.500
C+M mii lei 30.900
Anul V INV mii lei 48.563
C+M mii lei 29.996
Capacităţi:
- amenajare albie km 130,00
Durata de realizare a investiţiei luni 60

Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. ANEXA Nr. II/10CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor“ luni

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri-Oradea
Amplasament: pe cursul mijlociu al râului Crişul Negru, pe sectorul delimitat între localităţile Beiuş şi Tăut, pe pârâul Valea Roşie şi afluenţii acestuia pe tronsonul cuprins între localităţile Roşia şi Pocola şi pârâul Crişul Băiţa, cu afluenţii săi, între localităţile Seghişte, Hârşeşti, Câmpani, Fânaţe, Nucet şi Băiţa, judeţul Bihor
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 187.434 *)
(în preţuri valabile la 30 aprilie 2011; 1 euro = 4,0744 lei),
din care:
de finanţat - rest de finanţat, mii lei 131.226
din aceasta:
construcţii-montaj mii lei 107.411
Eşalonarea investiţiei - rest de executat
Anul I INV mii lei 26.200
C+M mii lei 21.500
Anul II INV mii lei 32.800
C+M mii lei 26.900
Anul III INV mii lei 32.800
C+M mii lei 26.900
Anul IV INV mii lei 39.426
C+M mii lei 32.111
Capacităţi:
- reprofilare albie km 22,050
- diguri de apărare km 24,535
- supraînălţări diguri km 4,575
- apărări de mal km 28,305
- parapet din beton km 5,935
- impermeabilizări cu beton mp 1.220
- tăieri de cot km 2,370
- refacere prag de priză km 0,240
- prag de fund buc. 19
- subtraversări buc. 70
- poduri buc. 3
- canton de exploatare buc. 1
- sistem informaţional buc. 1
Durata de realizare a investiţiei luni 48


Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 806/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 806 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 806/2011
Hotărârea 15 2011
privind aprobarea listei unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
Hotărârea 1418 2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabila
Hotărârea 446 2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu
Hotărârea 442 2004
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse in Proiectul "Diminuarea riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta" - Componenta C - "Reducerea riscurilor in caz de inundatii si alunecari de teren", finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondiala si cofinantat de la bugetul de stat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu