E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 519 2002 aproba OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 6 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 7 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 9 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 10 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 11 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 12 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 13 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 14 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 15 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 16 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 18 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 19 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 20 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 21 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 22 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 abrogă articolul 23 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 24 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 25 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 26 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 27 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 28 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 54 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 abrogă articolul 55 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 57 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 58 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 29 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 30 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 31 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 32 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 33 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 34 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 36 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 37 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 38 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 abrogă articolul 39 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 40 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 41 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 42 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 43 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 44 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 45 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 46 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 47 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 48 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 49 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 51 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 adauga dupa articolul 51 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 9 din actul OUG 102 1999
Legea 519 2002 modifica articolul 53 din actul OUG 102 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 519 din 12 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 555 din 29 iulie 2002
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Persoanele cu handicap, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitand masuri de protectie speciala in sprijinul integrarii lor sociale si profesionale.
    ...........................................................................
    (3) Masurile de protectie speciala se aplica pe baza incadrarii in categorii de persoane cu handicap, in raport cu gradul de handicap, stabilit in urma evaluarii efectuate de catre comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. Pentru copiii cu handicap criteriile de incadrare in gradele de handicap se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie. Ordinele vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap se atesta, atat pentru adulti, cat si pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic anatomo-clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca si de autoservire. Gradul de handicap - usor, mediu, accentuat si grav - se atesta prin certificat emis de catre comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti prevazute la cap. V, respectiv de comisiile pentru protectia copilului, in cazul copiilor cu handicap.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si care nu are capacitate deplina de exercitiu.
    (3) O data cu eliberarea certificatelor de incadrare in grade de handicap, comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv comisiile pentru protectia copilului, in cazul copiilor cu handicap, au obligatia sa elaboreze un program individual de recuperare, readaptare si integrare sociala, care sa prevada actiunile medicale, educative, profesionale si sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea si integrarea sau reintegrarea sociala a persoanei cu handicap.
    (4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare, readaptare si integrare sociala comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv comisiile pentru protectia copilului, in cazul copiilor cu handicap, se vor consulta in mod obligatoriu cu persoana cu handicap si, dupa caz, cu reprezentantii legali ai acesteia, precum si cu specialisti din diferite domenii, in functie de specificul fiecarui caz.
    (5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si ale administratiei publice locale au obligatia de a asigura, pe baza dispozitiilor legale in vigoare, conditiile necesare pentru realizarea programului individual de recuperare, readaptare si integrare sociala pentru fiecare persoana cu handicap."
    3. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Realizarea masurilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este organizata, coordonata si controlata de catre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat in subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei."
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap se infiinteaza si functioneaza ca institutii de interes public sub forma de centre-pilot, centre de ingrijire si asistenta, centre de recuperare si reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupationala, locuinte protejate de tip familial, centre de zi, centre de interventie timpurie, precum si sub alte forme specifice, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Institutiile de protectie speciala, prevazute la art. 6, precum si cele care se vor infiinta ulterior au personalitate juridica si se afla in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Finantarea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, prevazute in anexa, se asigura din: contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, care vor fi varsate in contul centrelor, sume alocate de la bugetele autoritatilor administratiei publice locale si din alte venituri realizate in conditiile legii.
    (3) Regulamentul-cadru de organizare si functionare pentru fiecare tip de institutie de protectie speciala a persoanelor cu handicap, prevazut la art. 6, se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului sanatatii si familiei.
    (4) Salarizarea personalului institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor din sistemul bugetar."
    6. La articolul 8, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului sanatatii si familiei;"
    7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap pot fi infiintate si in comun de mai multe institutii si persoane juridice dintre cele mentionate la art. 8, prin contract de asociere.
    (2) Contractul de asociere se incheie intre ordonatorii principali de credite, in cazul consiliilor judetene, consiliilor locale, Ministerului Sanatatii si Familiei si al altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, si reprezentantii legali ai persoanelor juridice.
    (3) Contractul de asociere trebuie sa prevada sursele financiare reprezentand contributia fiecarei parti la sustinerea cheltuielilor de investitii si de functionare ale institutiei de protectie speciala care se infiinteaza prin asociere, durata asocierii si modul de administrare a patrimoniului institutiei. Contractul-cadru de asociere se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei."
    8. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap infiintate cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se afla in coordonarea acestuia.
    (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap isi exercita atributia de coordonare prin: elaborarea de norme si metodologii privind organizarea si functionarea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap; numirea si eliberarea din functie a persoanelor cu functii de conducere; asigurarea instruirii si perfectionarii profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor acte normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltarii acestor institutii in conformitate cu strategia si cu programele nationale de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
    (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap controleaza activitatea tuturor institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap aflate in coordonarea sa, informand Ministerul Sanatatii si Familiei si, dupa caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate."
    9. La articolul 11, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Cladirile institutiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuintele construite din fonduri publice, mijloacele de transport in comun, telefoanele publice, precum si caile de acces vor fi amenajate astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap. Cladirile de patrimoniu si cele istorice se vor amenaja respectandu-se caracteristicile arhitectonice."
    10. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Autoritatile prevazute de lege vor elibera autorizatia de constructie pentru cladirile publice ce urmeaza a se construi, numai in conditiile respectarii normativului in domeniu, aprobat prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Fac exceptie de la aceasta prevedere constructiile personale si anexele acestora."
    11. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta se vor respecta prevederile normativului mentionat la art. 12, pentru locuintele care se vor construi sau se vor repara din fonduri de la bugetul de stat.
    (4) Cel putin 4% din locuintele construite din fonduri de la bugetul de stat vor fi adaptate, cel mai tarziu pana la 31 decembrie 2010, in conformitate cu normativul mentionat la art. 12."
    12. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Pana la data de 31 decembrie 2002 toate telefoanele publice vor fi montate si amenajate cu respectarea prevederilor normativului mentionat la art. 12."
    13. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) De la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta limbajul mimico-gestual si limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial.
    (2) Institutiile publice vor asigura, atunci cand este cazul, pentru relatiile directe cu persoanele cu deficiente de auz sau cu surdo-cecitate, interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdo-cecitate. Procedura si conditiile de autorizare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii si familiei, cu consultarea Asociatiei Surzilor din Romania."
    14. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, in spatiile de parcare de pe langa institutiile de interes public vor fi amenajate, rezervate si semnalizate prin semnul international minimum 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap; totodata, in spatiile de parcare ale domeniului public si cat mai aproape de domiciliu administratorul acestora va repartiza locuri de parcare gratuita persoanelor cu handicap care au solicitat si au nevoie de astfel de parcare.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2003 toate spatiile de parcare organizate vor avea amenajate, rezervate si semnalizate prin semnul international minimum 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.
    (3) Este interzisa parcarea altor mijloace de transport pe locuri de parcare amenajate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoane cu handicap.
    (4) Pana la data de 31 decembrie 2010 toate statiile mijloacelor de transport in comun vor fi amenajate pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap, in conformitate cu prevederile normativului mentionat la art. 12.
    (5) Pana la data de 31 decembrie 2005 autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa monteze sisteme de semnalizare sonora si vizuala pentru persoanele cu handicap la trecerile de pietoni, precum si panouri de afisaj in mijloacele de transport public si pe drumurile publice."
    15. La articolul 17, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, toate societatile sau regiile de transport in comun, urban sau interurban, au obligatia sa achizitioneze mijloace de transport special adaptate pentru accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
    (2) In termen de maximum 2 ani de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta producatorii de mijloace de transport in comun au obligatia sa introduca in fabricatie mijloace de transport in comun adaptate accesului neingradit al persoanelor cu handicap."
    16. La articolul 17, alineatul (4) se abroga.
    17. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) In vederea asigurarii integrarii cu sanse egale in viata sociala, copiii cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) acces liber si egal in orice institutie de invatamant obisnuit, in raport cu restantul functional si potentialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul invatamantului;
    b) pregatire scolara la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata invatamantului obligatoriu prevazut de lege; pregatirea scolara la domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    c) alocatie de stat pentru copiii cu handicap, in conditiile si in cuantumul prevazute de lege, majorat cu 100%;
    d) alocatie de intretinere pentru copiii cu handicap, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 50%;
    e) locuri de odihna gratuite in tabere pentru copiii prescolari, elevi si studenti cu handicap, o data pe an, conform conventiilor incheiate intre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    f) asistent personal pentru copilul cu handicap grav, angajat de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandarilor anchetei sociale realizate de catre o comisie din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta copilul cu handicap grav; parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav pot opta pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitatile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plata a indemnizatiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, in aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti sau militari in termen;
    h) asistenta medicala pentru copilul cu handicap, in conditiile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) obtinerea gratuita a protezelor, carjelor, ghetelor ortopedice, carucioarelor din Fondul de asigurari sociale de sanatate, gestionat de casele de asigurari de sanatate de care asiguratul apartine, si asigurarea, cu prioritate si in conditii avantajoase, a aparatelor auditive si a implanturilor cardiace;
    j) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sau cu metroul, pentru copiii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali ai acestora, acordata pe baza unei anchete sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta copilul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    k) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an pentru copiii cu handicap grav si pentru asistentii personali ai acestora si in limita a 6 calatorii dus-intors pe an pentru copiii cu handicap accentuat si pentru insotitorii acestora; copiii cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficiaza de gratuitate si peste limita mentionata, in functie de recomandarea centrului de dializa;
    l) alocatie lunara de hrana pentru copiii bolnavi de SIDA, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.
    (2) Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) concediu platit pentru ingrijirea copilului cu handicap, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani;
    b) concedii medicale pentru ingrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesita tratament pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea de catre copii a varstei de 18 ani;
    c) gratuitatea serviciilor de cazare si masa pentru persoana care insoteste copilul cu handicap grav in spital, pe teritoriul Romaniei, la recomandarea medicului specialist; modalitatea de decontare se stabileste prin conventie incheiata intre Ministerul Sanatatii si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    d) scutire de plata taxelor de abonament pentru persoana detinatoare de aparat de radio si de televizor, daca copilul are handicap grav;
    e) prioritate la instalarea postului telefonic si scutire de plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum si de costul a 400 de impulsuri pentru nevazatori, daca copilul are handicap grav sau accentuat; modalitatile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, ce va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    f) prioritate la inchirierea, construirea si cumpararea locuintelor din fondul de stat, in conditiile legii, daca copilul are handicap accentuat sau grav;
    g) stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinta detinute de stat sau de unitatile administrative ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege, daca copilul are handicap accentuat sau grav.
    (3) De drepturile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti sau persoanele care au adoptat, carora li s-au incredintat copii spre crestere si educare ori in plasament familial, daca sunt asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat sau daca sunt cadre militare in activitate.
    (4) Persoanele mentionate la alin. (3) beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) in situatia in care nu au in acelasi timp si calitatea de asistent personal.
    (5) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. b) - f) si la alin. (2) lit. a) - g) nu pot beneficia copiii cu handicap sau persoanele care au in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap care se afla in institutii de invatamant special, asistenta sociala si protectie speciala sau in alte institutii cu caracter social in care li se asigura intretinerea completa din partea statului.
    (6) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. l) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada in care este ingrijit in familie."
    18. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) In vederea asigurarii dreptului la securitate sociala, precum si a dreptului la ocrotirea sanatatii si la instruire, adultii cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) adultii cu handicap grav si accentuat, daca nu au alte venituri cu exceptia pensiei de urmas, beneficiaza de o indemnizatie lunara in procent de 50% din salariul minim brut pe tara, pe toata durata handicapului; cei cu venituri pana la acest cuantum primesc diferenta pana la nivelul indemnizatiei lunare; pentru afectiuni care creeaza handicap ireversibil indemnizatia lunara se stabileste pe toata durata vietii;
    b) nevazatorii cu handicap grav beneficiaza de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale in cuantum de 1.279.000 lei, indiferent de varsta si de veniturile realizate din salarii, pe toata durata handicapului grav, ce va fi actualizata, anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele cresterii preturilor de consum; cei cu handicap accentuat beneficiaza de un venit lunar in cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe toata durata handicapului; persoanele nevazatoare care cumuleaza salariul cu pensia pentru limita de varsta, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacitatii de munca vor opta pentru una dintre acestea sau pentru alocatia sociala; nevazatorii care nu desfasoara activitate salarizata cumuleaza alocatia sociala cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; nevazatorul cu handicap grav primeste pentru plata insotitorului, definit la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant din unitati bugetare; nevazatorul poate opta pentru asistentul personal sau pentru insotitor;
    c) asistent personal pentru adultul cu handicap grav, angajat de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandarilor anchetei sociale realizate de catre o comisie din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta adultul cu handicap grav; persoana cu handicap grav sau reprezentantii legali ai acesteia, cu exceptia nevazatorilor, pot opta pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitatile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plata a indemnizatiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    d) introducerea in tara, o data la 8 ani, la alegere, de motociclete, motorete sau autoturisme, in folosinta persoanei cu handicap accentuat sau grav sau, dupa caz, a familiei care are in ingrijire o persoana cu handicap accentuat sau grav, cu scutire de plata taxelor vamale; sunt scutite de plata taxelor vamale aparatura si materialele ajutatoare - compensatorii, denumite generic tiflotehnice; lista acestora si conditiile de acordare a facilitatilor prevazute se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii si Familiei;
    e) scutire de plata taxelor de abonament pentru adultii cu handicap grav, detinatori de aparate de radio si de televizoare; de aceasta facilitate beneficiaza si persoanele care au in intretinere persoane cu handicap grav, daca locuiesc impreuna;
    f) prioritate la instalarea postului telefonic si scutire de plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum si costul a 400 de impulsuri pentru nevazatori, atat pentru adultii cu handicap grav si accentuat, cat si pentru familiile acestora, daca au domiciliul comun; modalitatile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sau cu metroul, pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali ai acestora, acordata pe baza unei anchete sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta adultul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an pentru adultii cu handicap grav si pentru asistentii personali ai acestora si in limita a 6 calatorii dus-intors pe an pentru adultii cu handicap accentuat si pentru insotitorii acestora; adultii cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficiaza de gratuitate si peste limita mentionata, in functie de recomandarea centrului de dializa;
    i) pregatire scolara la domiciliu, pe durata invatamantului general obligatoriu, la cerere, a adultilor cu handicap grav, nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    j) asistenta medicala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    k) medicamente gratuite atat pentru tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii;
    l) bilete de tratament gratuite, in limita posibilitatilor existente, in statiuni balneoclimaterice, pe baza reglementarilor stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    m) obtinerea gratuita a protezelor, carjelor, ghetelor ortopedice, carucioarelor, la pretul etalon stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, si asigurarea, cu prioritate si in conditii avantajoase, a aparatelor auditive si a implanturilor cardiace;
    n) acordarea unei camere in plus, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinta detinute de stat sau de unitatile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum si a familiilor care au in intretinere un copil cu handicap grav;
    o) stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinta, detinute de stat sau de unitatile administrative ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege, daca persoana are handicap accentuat sau grav;
    p) prioritate la inchirierea, construirea si cumpararea locuintelor din fondul de stat si repartizarea, la cerere, a apartamentelor la niveluri inferioare ale imobilelor, pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav;
    q) pentru nevazatorii cu handicap grav care realizeaza venituri salariale in baza unui contract individual de munca se acorda o indemnizatie lunara in valoare de 200.000 lei, suportata din creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie;
    r) pentru nevazatorii cu handicap grav se acorda scutire de plata taxei pentru abonamentul la curentul electric; decontarea abonamentului se face pe baza de documente justificative in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie; documentele justificative, precum si modalitatea de decontare se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    s) acordarea a 25% din fondul de locuinte sociale persoanelor cu handicap grav, conform legilor in vigoare.
    (2) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), n), o), p), q), r) si s) nu pot beneficia persoanele cu handicap care se afla in institutii de invatamant special, asistenta sociala si protectie speciala sau in alte institutii cu caracter social, in care li se asigura intretinere completa din partea statului.
    (3) Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta intre indemnizatia pentru insotitor prevazuta de art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de varsta."
    19. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c) si e), art. 18 alin. (2) lit. c) si art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f) si h) se suporta din bugetul de stat.
    (2) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) si j) si ale art. 19 alin. (1) lit. c) si g) se suporta din bugetele locale.
    (3) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. d) se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) si b) se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la art. 19 alin. (1) lit. j), k), l) si m) se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate, gestionat de casele de asigurari de sanatate de care asiguratul apartine. Modalitatile de decontare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    20. La articolul 21, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) sa se prezinte la comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, care functioneaza in subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prevazute la cap. V, respectiv la comisiile pentru protectia copilului, pentru incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap, precum si la reevaluarea periodica, potrivit criteriilor prevazute la art. 1 alin. (3);
    b) sa urmeze programul individual de recuperare, readaptare si integrare sociala stabilit de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv de comisiile pentru protectia copilului, sub supravegherea asistentilor sociali din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap sau ai organizatiilor neguvernamentale autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap, care colaboreaza cu aceste inspectorate;"
    21. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
    "Organizarea si functionarea comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti"
    22. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Pentru incadrarea adultilor intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, in raport cu gradul de handicap, se infiinteaza, la nivel judetean si al sectoarelor municipiului Bucuresti, comisii de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti.
    (2) Comisiile prevazute la alin. (1) au urmatoarea componenta:
    - un presedinte, medic specialist in expertiza capacitatii de munca, desemnat de catre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, la propunerea inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap;
    - doi membri, medici de specialitate, in functie de afectiunea care produce handicapul, desemnati de conducerea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;
    - un membru cu statut de observator, desemnat de organizatiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap in judetul sau in sectoarele municipiului Bucuresti;
    - un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap."
    23. Articolul 23 se abroga.
    24. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Presedintele si membrii comisiilor prevazute la art. 22 au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al comisiei, cu exceptia membrului cu statut de observator, nu poate depasi cuantumul castigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica, corespunzator lunii ianuarie a fiecarui an."
    25. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, prevazute la art. 22, functioneaza in subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap."
    26. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti se afla in coordonarea Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, care va functiona pe langa Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti are urmatoarea componenta:
    - un presedinte, medic de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca, angajat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prin concurs;
    - un membru, medic specialist in functie de afectiunea care produce handicapul;
    - un membru, medic din cadrul Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;
    - un secretar, angajat prin concurs de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) Membrii cu caracter nepermanent, convocati in functie de nevoile comisiei, sunt:
    - un reprezentant al Ministerului Sanatatii si Familiei;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
    - un reprezentant al Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca;
    - un reprezentant al Institutului National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti;
    - un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (4) Membrii comisiei prevazuti la alin. (2) si (3) beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in conditiile art. 24.
    (5) Presedintele si secretarul Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti lucreaza permanent, cu program de lucru zilnic."
    27. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Incadrarea sau respingerea incadrarii intr-o categorie de persoane cu handicap, care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap, se atesta prin certificat emis de comisiile prevazute la art. 22. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru.
    (2) Certificatele emise potrivit alin. (1) pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti. Contestatia va fi solutionata prin decizie, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
    (3) Deciziile emise de catre Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru."
    28. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Indemnizatiile de sedinta prevazute la art. 24 si la art. 26 alin. (4) se suporta din creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie."
    29. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor prevazute la art. 22 si 26 se aproba prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, in termen de 90 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    30. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    In cazul eliberarii de certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap, fara respectarea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, membrii comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv ai comisiilor pentru protectia copilului, vor fi obligati, in conditiile legii, la: restituirea indemnizatiilor de sedinta incasate pentru participare la activitatea comisiilor; excluderea definitiva din cadrul acestor comisii; suportarea sumelor reprezentand drepturile incasate necuvenit de catre beneficiari, ca urmare a incadrarii acestora cu nerespectarea dispozitiilor legale."
    31. La articolul 31, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav.
    ...........................................................................
    (3) Asistentul personal isi desfasoara activitatea pe baza contractului individual de munca, incheiat cu autoritatile administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav."
    32. La articolul 32, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat in raport cu dispozitiile legale privind salarizarea asistentului social debutant, cu studii medii, din unitatile bugetare."
    33. La articolul 33, partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Asistentul personal are, in raport cu persoana cu handicap careia ii acorda supraveghere, asistenta si ingrijire, urmatoarele obligatii:
    a) de a presta persoanei cu handicap toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca incheiat cu autoritatile publice prevazute la art. 31 alin. (3);"
    34. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Incalcarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 33 si a celor prevazute in contractul individual de munca atrage raspunderea juridica a asistentului personal, in conditiile legii."
    35. La articolul 36, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) In sensul prezentei ordonante de urgenta si numai in contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III; prin contract individual de munca se intelege si conventia individuala privind raporturile de munca din organizatiile cooperatiei mestesugaresti, iar prin angajat se intelege si membru cooperator."
    36. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Persoanele fizice sau juridice care angajeaza persoane cu handicap pot infiinta unitati protejate. Unitatile protejate pot fi:
    a) agenti economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de organizare si de proprietate, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
    b) sectii, ateliere sau alte structuri fara personalitate juridica din cadrul agentilor economici sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
    c) asociatii familiale, asociatii sau fundatii fara scop lucrativ, constituite de cel putin o persoana cu handicap, precum si persoana cu handicap care este autorizata, potrivit legii, sa desfasoare activitati economice independente, cu conditia achitarii contributiilor de asigurari sociale prevazute de lege; criteriile de incadrare si modul de autorizare ale acestor unitati se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului muncii si solidaritatii sociale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin unitati protejate se intelege si centrele de integrare prin terapie ocupationala aflate in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap."
    37. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) Unitatile protejate prevazute la art. 37 beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) scutire de plata impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau pentru amenajarea locurilor de munca protejate;
    b) scutire de plata taxelor vamale pentru importurile de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje si parti componente ale acestora necesare procesului de productie; este interzisa instrainarea lor pe timp de 5 ani, sub sanctiunea platii retroactive a taxelor vamale;
    c) scutire de T.V.A. a operatiunilor desfasurate in unitatile protejate autorizate;
    d) alte facilitati ce pot fi acordate de autoritatile administratiei publice locale din fondurile proprii.
    (2) Anual sau ori de cate ori este nevoie Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap impreuna cu Ministerul Finantelor Publice vor controla modul in care unitatile protejate au folosit sumele rezultate din drepturile de care au beneficiat, putand ridica autorizatia de functionare a acestora ca unitati protejate in cazul nerespectarii prevederilor alin. (1)."
    38. Articolul 39 se abroga.
    39. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) La inceputul fiecarui an calendaristic unitatile protejate au obligatia sa prezinte inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitatii si masurile intreprinse pentru realizarea adaptarilor si inlesnirilor necesare pentru desfasurarea activitatii persoanelor cu handicap.
    (2) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare ca unitati protejate."
    40. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Unitatile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de munca pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Ministerului Sanatatii si Familiei.
    (2) Cursurile de calificare organizate de unitatile protejate vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca."
    41. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    (1) Persoanele juridice care au un numar de cel putin 100 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de munca intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
    (2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de munca li se asigura toate adaptarile si inlesnirile necesare pentru inlaturarea oricaror impedimente in activitatea pe care o desfasoara."
    42. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    (1) Persoanele juridice care nu respecta prevederile art. 42 alin. (1) au obligatia de a plati lunar catre bugetul de stat o suma egala cu salariul minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au incadrat persoane cu handicap.
    (2) Sunt exceptate de la plata obligatorie prevazuta la alin. (1) persoanele juridice care fac dovada ca au solicitat trimestrial la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca repartizarea de persoane cu handicap."
    43. La articolul 44, literele b) si f) se abroga.
    44. La articolul 45, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Activitatile specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap se finanteaza in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie.
    (4) Componenta comisiilor de integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap si regulamentul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap."
    45. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    In activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap intretine relatii de dialog si parteneriat cu organizatiile neguvernamentale, in mod special cu cele ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap."
    46. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    (1) La nivel national se constituie, pe langa Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul National Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit in continuare Consiliul national. Consiliul national este un organism consultativ de interes public, constituit in scopul institutionalizarii dialogului social privind protectia persoanelor cu handicap.
    (2) In componenta Consiliului national intra reprezentanti desemnati de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organizatiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap, de ministere si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai unor organizatii patronale, caritabile sau profesionale, care sprijina activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
    (3) Consiliul national se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (4) Numarul reprezentantilor in Consiliul national si regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap."
    47. La articolul 48, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) contribuie la elaborarea si urmarirea realizarii strategiei, politicilor si programelor nationale privind persoanele cu handicap;
    ...........................................................................
    c) sprijina buna functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap;"
    48. La articolul 49, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    (1) La nivel judetean si al municipiului Bucuresti se pot constitui, pe langa inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii consultative de dialog social, denumite in continuare consilii.
    (2) Consiliile sunt formate din reprezentanti desemnati de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organizatiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap, de prefecturi, de consilii judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si de serviciile descentralizate ale ministerelor sau ale altor autoritati ale administratiei publice locale care au legatura cu activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap."
    49. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap au dreptul, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, de a primi subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, in cazul in care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta, ingrijire sau recuperare a persoanelor cu handicap, in conditiile prevazute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala."
    50. Dupa articolul 51 se introduce articolul 51^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 51^1
    Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Surzilor din Romania si Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat, prin Ministerul Sanatatii si Familiei."
    51. Titlul capitolului IX va avea urmatorul cuprins:
    "Surse pentru finantarea protectiei speciale a persoanelor cu handicap"
    52. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    (1) Sursele pentru finantarea protectiei speciale a persoanelor cu handicap se constituie din:
    a) o cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra castigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de catre agentii economici, organizatiile cooperatiste, organizatiile economice straine cu sediul in Romania, reprezentantele autorizate in Romania, potrivit legii, ale persoanelor juridice straine care angajeaza personal roman si de persoanele fizice care utilizeaza munca salariata, precum si de alte persoane juridice care realizeaza activitati economice in Romania, cu exceptia unitatilor protejate prevazute la art. 37;
    b) penalitati si majorari datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligatiei prevazute la lit. a);
    c) donatii ale persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate, in conditiile legii, cu respectarea destinatiilor stabilite de donatori;
    d) sumele datorate de societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, de alti agenti economici, conform art. 43.
    (2) Pentru nevarsarea la termen a sumelor prevazute la art. 43 si la alin. (1) lit. a) si d) se percep penalitatile si majorarile de intarziere prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru neplata impozitelor si taxelor cuvenite bugetului de stat."
    53. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) nerespectarea dispozitiilor art. 11 alin. (1), art. 13, 14, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), (2), (4) si (5) si ale art. 17 si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    b) eliberarea de certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap, cu incalcarea criteriilor prevazute la art. 1 alin. (3), si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica persoanelor fizice sau juridice vinovate.
    (3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) lit. a) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de catre organele specializate ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) lit. b) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de catre personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, imputernicit prin ordin al secretarului de stat pentru persoanele cu handicap.
    (4) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
    (5) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002."
    54. Articolul 55 se abroga.
    55. La articolul 57, alineatul (2) se abroga.
    56. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Sanatatii si Familiei va elabora normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta si le va supune spre aprobare prin hotarare a Guvernului."
    57. Anexa va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1

                               LISTA
cuprinzand institutiile de interes public pentru protectia speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

                                1. Judetul Alba
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Sebes
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Blaj
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Garbova
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Abrud
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Galda de Jos
    neuropsihiatrica
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Alba Iulia
    neuropsihiatrica

                                2. Judetul Arad
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Arad
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Tamand
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Lipova

                                3. Judetul Arges
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Bascovele-Cotmeana
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Pitesti
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Vulturesti
    a persoanelor cu handicap
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Tigveni
    ocupationala

                                4. Judetul Bacau
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Bacau
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Rachitoasa
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Comanesti
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Darmanesti-Vermesti
    neuropsihiatrica
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Racaciuni
    neuropsihiatrica
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Ungureni
    a persoanelor cu handicap
    Centrul-pilot "Miorita"                    Localitatea Parincea

                                5. Judetul Bihor
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Ciutelec
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Cighid-Ciutelec
    a persoanelor cu handicap
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Cadea
    ocupationala

                                6. Judetul Bistrita-Nasaud
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Beclean
    a persoanelor cu handicap cu sectie
    externa la Nuseni

                                7. Judetul Botosani
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Dorohoi
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Leorda
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Adaseni
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Ionaseni
    a persoanelor cu handicap

                                8. Judetul Brasov
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Brasov
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Timisul de Sus
    Centrul de recuperare si reabilitare       Localitatea Sercaia
    a persoanelor cu handicap "Canaan"
    Centrul de zi "Casa Soarelui"              Localitatea Stupini

                                9. Judetul Braila
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Braila
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Baldovinesti

                                10. Judetul Buzau
    Centrul de integrare prin terapie          Localitatea Ramnicu Sarat
    ocupationala
    Centru de ingrijire si asistenta,          Localitatea Ramnicu Sarat
    cu sectie externa la Smeeni

                                11. Judetul Caras-Severin
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Sacu
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Resita

                                12. Judetul Calarasi
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Ciocanesti
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Stefan cel Mare
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Plataresti
    neuropsihiatrica

                                13. Judetul Cluj
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Cluj-Napoca
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Luna de Jos
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Catcau
    Centrul de ingrijire si asistenta          Localitatea Mociu
    "Sf. Nicolae"

                                14. Judetul Constanta
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Poarta Alba
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Techirghiol
    neuropsihiatrica

                                15. Judetul Dambovita
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Pucioasa
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Sacuieni
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Gura Ocnitei-Ochiuri
    neuropsihiatrica
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Moreni-Tuicani
    a persoanelor cu handicap

                                16. Judetul Dolj
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Craiova
    persoane cu handicap
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Corlate
    ocupationala

                                17. Judetul Galati
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Galati
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Galati

                                18. Judetul Giurgiu
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Carpenis-Gaiseni
    neuropsihiatrica
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Bolintin Vale
    neuropsihiatrica
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Tantava
    ocupationala

                                19. Judetul Gorj
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Runcu-Suseni
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Runcu-Dobrita

                                20. Judetul Harghita
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Frumoasa
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Gheorgheni

                                21. Judetul Hunedoara
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Brad
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Geoagiu
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Petrila
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Branisca
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Hunedoara
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Simeria
    ocupationala

                                22. Judetul Ialomita
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Slobozia

                                23. Judetul Iasi
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Iasi
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Harlau

                                24. Judetul Maramures
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Poienile de sub Munte
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Sighetu Marmatiei
    a persoanelor cu handicap

                                25. Judetul Mehedinti
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Ilovat
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Strehaia
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Burila Mare
    ocupationala

                                26. Judetul Mures
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Sighisoara
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Reghin
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Lunca Muresului
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Targu Mures
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Glodeni
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Capusu de Campie
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Calugareni
    neuropsihiatrica
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Brancovenesti
    a persoanelor cu handicap

                                27. Judetul Neamt
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Oslobeni
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Roman
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Targu-Neamt
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Bozienii de Sus
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Razboieni
    neuropsihiatrica
    Centru-pilot de recuperare a               Localitatea Pastraveni
    persoanelor cu handicap
    Centru-pilot de recuperare si              Localitatea Piatra-Neamt
    reabilitare a persoanelor cu handicap,
    cu centru de zi

                                28. Judetul Olt
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Slatina
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Falcoiu
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Parscoveni
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Spineni
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Cezieni
    a persoanelor cu handicap

                                29. Judetul Prahova
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Mislea
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Liliesti-Baicoi
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Calinesti
    neuropsihiatrica
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Urlati
    neuropsihiatrica
    Centrul-pilot de recuperare si             Localitatea Urlati
    reabilitare a persoanelor cu handicap
    "Casa Rozei", cu locuinte protejate
    Centru de recuperare si reabilitare a      Localitatea Campina
    persoanelor cu sindromul Down
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Urlati
    ocupationala
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Tatarai
    ocupationala

                                30. Judetul Satu Mare
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Carei
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Satu Mare

                                31. Judetul Salaj
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Boghis
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Crasna
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Jibou
    neuropsihiatrica
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Badacin-Pericei
    ocupationala

                                32. Judetul Sibiu
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Sibiu
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Biertan
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Saliste
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Talmaciu
    a persoanelor cu handicap
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Rau Vadului
    neuropsihiatrica
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Dumbraveni
    ocupationala

                                33. Judetul Suceava
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Pojorata
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Sasca Mica
    a persoanelor cu handicap
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Costana
    neuropsihiatrica

                                34. Judetul Teleorman
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Olteni

                                35. Judetul Timis
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Varias
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Ciacova
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Gavojdia
    neuropsihiatrica
    Centrul de zi "Ingerii Sperantei",         Localitatea Lugoj
    cu centru rezidential de recuperare
    si reabilitare
    Centrul de zi "Pentru voi", cu             Localitatea Timisoara
    locuinte protejate
    Centrul de zi "Podul Lung"                 Localitatea Timisoara

                                36. Judetul Tulcea
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Babadag
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Babadag
    neuropsihiatrica

                                37. Judetul Vaslui
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Husi
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Husi
    a persoanelor cu handicap
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Malaiesti
    neuropsihiatrica

                                38. Judetul Valcea
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Pausesti-Maglasi
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Zatreni
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Lungesti
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Maciuca
    neuropsihiatrica
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Babeni
    neuropsihiatrica

                                39. Judetul Vrancea
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Maicanesti
    Centru de integrare prin terapie           Localitatea Odobesti
    ocupationala

                                40. Judetul Ilfov
    Centru de ingrijire si asistenta           Localitatea Ciolpani
    Centru de recuperare si reabilitare        Localitatea Balaceanca
    neuropsihiatrica

                                Municipiul Bucuresti
    Centrul de ingrijire si asistenta nr. 1    Str. Radu Voda nr. 20, sectorul 4
    Centrul de ingrijire si asistenta nr. 2    Str. Episcop Radu nr. 26,
                                               sectorul 2
    Centrul de ingrijire si asistenta nr. 3    Str. Barbu Delavrancea nr. 18,
                                               sectorul 1
    Centrul de ingrijire si asistenta nr. 5    Calea Vitan nr. 267 - 269,
                                               sectorul 3
    Centrul de ingrijire si asistenta nr. 6    Str. Floare Rosie nr. 7A,
                                               sectorul 6
    Centrul de recuperare si reabilitare a     Str. Balotului nr. 42,
    persoanelor cu handicap                    sectorul 2."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILACOMENTARII la Legea 519/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 519 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Salutare tuturor Eu sunt Ivos Vlad Eugen și sunt din România Constanța. Am fost în căutarea unui împrumut on-line și am fost foarte speriat că nu am aplicat niciodată un împrumut înainte și am loo foarte bine și căutând o companie adevărată acolo am găsit o companie numită Patricia Kingsman uite și am văzut ce au spus oamenii despre această companie A fost adevărat am decis să solicit un împrumut de la companie și am nevoie de un împrumut de 150.000,00 euro pentru a începe o afacere când am aplicat ea mi-a spus tot ce am nevoie să fac și am făcut-o și ea ma asigurat că în 8 ore timp am fost plecat Sa fiu cu imprumutul meu i-am spus bine si am asteptat in exact 8 ore timp primesc imprumutul meu de la aceasta companie ca scriu asta acum nu am fost niciodata scammed inainte si aceasta companie este minunata am asculta oamenii vorbind despre escrocherii dar eu Nu au fost niciodată scammed înainte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Deci toată lumea, dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica de la ei vă vor ajuta și timpul în care vă spun că veți primi împrumutul dvs., care este exact momentul în care veți primi împrumutul. Trebuie doar să scriu acest mesaj pentru toată lumea, astfel încât să nu solicitați un împrumut de la o companie greșită dacă aveți nevoie de un împrumut real contactați această companie și veți fi fericiți. Există poștă Adresa este patriciakingsman.loans2016@gmail.com.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Bună ziua Numele meu este Popovici Krisztina Sunt din Brașov România această companie Patricia Kingsman oamenii vorbesc despre este real nu am vrut niciodată un împrumut dar tocmai am spus că ar trebui să încercați această companie și a vedea dacă ceea ce spun oamenii este adevărat și am aplicat pentru o Împrumut de la ei ieri și tocmai am primit împrumutul meu astăzi de la Patricia Kingsman companie împrumut oricine dacă ați citi acest mesaj și aveți nevoie de un împrumut aplica de la această companie pentru că ei sunt de gând să vă ajute această companie este singura companie care oferă împrumut reale on-line. Împrumutul pe care l-am aplicat de la ei a fost de 75.000,00 lei și în 8 ore am obținut împrumutul meu, astfel încât prietenii mei să nu fie scamați dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica. Dacă sunteți interesat de împrumuturi acolo, adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com și acolo numărul ceaplic este +2348165719944.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Toată lumea dacă aveți nevoie de un împrumut adevărat Patricia Kingsman este compania adevărată care acordă împrumuturi pe care nu le știe că fac acest lucru, dar compania este reală Nu vreau ca oamenii să fie scutiți pe internet de aceea spun acest lucru dacă aveți nevoie de un adevărat Împrumutul Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Nathanael martyna patryx Sunt din România și locuiesc într-un mic oraș din Timișoara. Vreau să folosesc acest timp pentru a le spune tuturor pe internet că există o singură companie care oferă un împrumut real, iar această companie este Patricia Kingsman. Am căutat un împrumut online în ultimele 3 săptămâni acum și tot ce am de făcut este că creditorii mă scandalizează din banii pe care i-am avut Dumnezeu știe că eram atât de sărac și am vrut să-mi omor eu sinea dar acolo am văzut atât de mulți oameni mărturisesc despre Această companie pe care au dat împrumuturi la început nu am crezut cauza am văzut alte mărturii ale altui creditor și toate s-au transformat în escrocherii. Am spus sa ma aplice de la aceasta companie si sa vad daca este adevarat si imediat am aplicat mi-au spus tot ce am nevoie sa fac si am fost de acord si ma asigurat ca in 8 ore am fost de gand sa fiu cu imprumutul meu pentru ca ei au spus Utilizează serviciul de transfer rapid. Mai intai n-am crezut, dar am vrut sa imi dau imprumut inainte de ora 8 am primit o alerta de la banca mea si sa fiu de acord ca a fost imprumutul meu am fost foarte supt atunci cand l-am vazut si m-am rugat lui Dumnezeu pentru a ma indruma la compania dreapta Care mi-a ajutat astăzi pe măsură ce scriu acest lucru pe internet acum am primit doar împrumutul meu de la această companie și eu folosesc acest timp pentru a depune mărturie către alte persoane dacă aveți nevoie de un împrumut un împrumut nu vă lăsați păcălit aceasta este compania potrivită Se aplică de la. Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar pentru dvs. cei care nu au o adresă de e-mail a companiei numărul de telefon este +2348165719944. Această companie este adevărată și minunată dacă aveți nevoie de un împrumut aplicat acum și așteptați pentru împrumutul dvs. pentru că veți fi mulțumit de această companie. Mulțumesc tuturor și rămân Nathanael martyna patryx.
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    O zi buna, Ma numesc Marcu Dorlca, sunt din limba romana. Vreau să depun mărturie despre creditorul bun care mi-a arătat lumina după ce a fost scamat de doi creditori internaționali diferiți pe Internet, toți promisi să-mi dea un împrumut după ce m-au făcut să plătesc o mulțime de impozite și nu mi-au dat nimic Nu au avut rezultate pozitive. Mi-am pierdut banii grei câștigați și a fost un total de (3.000 de euro). Într-o zi am navigat pe Internet în căutarea confuză și frustrat, apoi am dat peste o mărturie a unei Femei care a fost de asemenea scamată și în cele din urmă a fost legată de un credit legitim și de încredere doamna Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com) unde a luat în cele din urmă Împrumut, așa că am decis să contactez aceeași companie de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost jefuit de doi creditori diferiți care nu au mai mult decât să-mi dea mai multă durere. Le explic prin e-mail. Mi-au spus să nu mai plâng pentru că mi-ar lua împrumutul de la compania lor și am făcut de asemenea alegerea potrivită contactând-o. Am completat formularul de împrumut și am făcut tot ce mi sa cerut și mi sa acordat o sumă de împrumut de (25.000,00 euro) de această mare companie. Aici sunt fericit cu familia mea astăzi pentru că mama Alicia Radu mi-a dat un împrumut, așa că îmi jur că voi continua să depun mărturie pe internet despre cum am primit împrumutul meu. Cred că și alți oameni mărturisesc și același creditor. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Vă rugăm să contactați rapid mama prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: (marcudorlca750@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Cristyna Cosmin Alin Sunt din Bucuresti Romania vreau sa folosesc de data aceasta pentru a scrie pe internet ca am primit fondurile mele de credit de 5 milioane leu roman de la aceasta companie numita Patricia Kingsman loan company la inceput nu am crezut ce Oamenii au spus pe internet, dar am decis să încerc și am aplicat pentru împrumut acum două zile și tocmai am primit un apel de la banca mea că nu există suma de 5 milioane leu românesc pe contul meu și imediat am primit o alertă din partea mea Banca Patricia Kingsman companie de împrumut ma sunat și ma întrebat dacă am primit împrumutul meu și le-am spus da, așa că au spus că ar trebui să aducă mai mulți oameni acolo companie, dacă cineva nevoie de un împrumut, astfel încât dacă aveți într-adevăr nevoie de un împrumut aceasta este compania Pentru a aplica de la ei sunt într-adevăr mare și cred acum că există o companie de împrumut reale care oferă împrumuturi și că societatea este Patricia Kingsman companie de împrumut, astfel încât dacă oricine dintre dvs. au nevoie de un împrumut de urgență și este important aceasta este compania dreptul de a aplica de la . Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com. În cele din urmă sunt foarte fericit și pot începe propria mea afacere acum. Vă mulțumesc din nou Patricia că sunteți minunat și că Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe compania voastră.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu