E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 477 din 12 noiembrie 2003

privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 824 din 20 noiembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare este parte componenta a securitatii nationale si are la baza prevederile Constitutiei, ale legilor tarii si ale documentelor privind planificarea apararii nationale, precum si obligatiile asumate de Romania prin tratate si alte intelegeri internationale.
    (2) Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare cuprinde ansamblul de masuri si de actiuni care se stabilesc si se realizeaza din timp de pace, in vederea utilizarii potentialului economic si uman al tarii, pentru satisfacerea nevoilor de aparare si asigurarea continuitatii activitatilor economico-sociale in caz de mobilizare sau de razboi.
    (3) Resursele materiale, umane si financiare prevazute a fi utilizate in caz de mobilizare sau de razboi pot fi folosite si la instituirea starii de urgenta si a starii de asediu, conform legii.
    Art. 2
    Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se asigura de catre autoritatile publice, conform competentelor stabilite prin lege.
    Art. 3
    Guvernul raspunde de pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si asigura aplicarea masurilor referitoare la aceste domenii, potrivit legii, hotararilor Parlamentului si ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, scop in care:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte autoritati ale administratiei publice;
    b) stabileste sistemul de prioritati si de alocare a resurselor pentru aparare;
    c) inainteaza spre aprobare Consiliului Suprem de Aparare a Tarii proiectul planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, proiectul programului cu obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare si proiectul bugetului de stat pentru razboi;
    d) aproba planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare si stabileste masuri pentru aplicarea acestuia;
    e) asigura resursele materiale, umane si financiare necesare pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    f) asigura aplicarea planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare.
    Art. 4
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor care revin Guvernului privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, in subordinea acestuia functioneaza Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit in continuare Oficiu.
    (2) Oficiul este incadrat cu personal militar si cu specialisti civili.
    (3) Organizarea, functionarea si atributiile Oficiului, in timp de pace si razboi, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 2
    Pregatirea economiei nationale pentru aparare

    SECTIUNEA 1
    Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare

    Art. 5
    Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare reprezinta ansamblul de reglementari prin care se stabilesc responsabilitatile ce revin autoritatilor publice, institutiilor publice si agentilor economici, criteriile pentru stabilirea produselor si a serviciilor cuprinse in contractele prioritare, modul de constituire a resurselor si de esalonare a alocarii acestora, precum si drepturile si obligatiile agentilor economici furnizori, in vederea satisfacerii in regim de urgenta a nevoilor de aparare.
    Art. 6
    In caz de mobilizare sau de razboi, Guvernul stabileste prioritatile pentru contracte/comenzi si aloca resursele in vederea realizarii cerintelor urgente, necesare sustinerii efortului de aparare.
    Art. 7
    Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare cuprinde reglementari si actiuni referitoare la:
    a) modul de stabilire a contractelor/comenzilor prioritare;
    b) esalonarea asigurarii cererilor de produse si servicii necesare sustinerii efortului de aparare in caz de mobilizare sau de razboi, in regim de urgenta, cu minimum de perturbari ale pietei;
    c) repartitia resurselor in functie de prioritatile stabilite de Guvern;
    d) modul de alocare a resurselor pentru contractele prioritare;
    e) controlul stocurilor publice si particulare destinate indeplinirii contractelor prioritare;
    f) activitatile de import si export pentru realizarea prioritatilor;
    g) sistemul de finantare a activitatilor prioritare.
    Art. 8
    Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare este gestionat de catre Oficiu si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    La punerea in aplicare a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare, obligatiile ce revin agentilor economici implicati in realizarea contractelor/comenzilor aflate in derulare se decaleaza sau se anuleaza, dupa caz.

    SECTIUNEA a 2-a
    Planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare

    Art. 10
    (1) Pentru satisfacerea cererilor de produse si servicii necesare fortelor sistemului national de aparare, functionarii institutiilor publice si a agentilor economici, precum si asigurarii consumului rationalizat al populatiei, in caz de mobilizare sau de razboi, Oficiul, impreuna cu ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice, elaboreaza proiectul planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare.
    (2) Planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, denumit in continuare plan de mobilizare, reprezinta ansamblul de masuri si actiuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de razboi si functionarea acesteia in vederea asigurarii resurselor necesare sustinerii efortului de aparare.
    (3) Planul de mobilizare cuprinde responsabilitati si sarcini obligatorii pentru ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii si agenti economici.
    (4) Produsele si serviciile ce se cuprind in planul de mobilizare se stabilesc prin nomenclatorul cu produsele si serviciile pentru aparare, elaborat de Oficiu, pe baza propunerilor ministerelor, ale celorlalte autoritati ale administratiei publice si institutii.
    (5) Potrivit prevederilor planului de mobilizare aprobat, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza proiectul bugetului de stat pentru razboi, pe baza propunerilor ministerelor si ale celorlalte institutii cu atributii in caz de mobilizare sau de razboi, avizate de Oficiu.
    Art. 11
    (1) Proiectul planului de mobilizare si proiectul bugetului de stat pentru razboi se dimensioneaza pentru o perioada de un an, sunt aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si au valabilitate timp de 4 ani.
    (2) Planul de mobilizare se actualizeaza de catre Oficiu, la solicitarea institutiilor publice implicate, in cazul modificarii cererilor fortelor sistemului national de aparare sau a posibilitatilor de realizare a sarcinilor. Modificarile se supun aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (3) Punerea in aplicare a planului de mobilizare si a executiei bugetului de stat pentru razboi se aproba de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (4) Presedintele Romaniei poate hotari punerea in aplicare a planului de mobilizare si a executiei bugetului de stat pentru razboi numai in cazuri exceptionale, inclusiv de agresiune armata indreptata impotriva tarii, corespunzator prevederilor constitutionale.
    Art. 12
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si institutiile publice au obligatia sa ia din timp de pace masuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare aprobat.

    SECTIUNEA a 3-a
    Planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare

    Art. 13
    (1) Planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, denumit in continuare plan de pregatire, cuprinde obiectivele, masurile, prioritatile si resursele ce se stabilesc si se realizeaza din timp de pace pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in planul de mobilizare.
    (2) Obiectivele planului de pregatire reprezinta actiunile ce urmeaza a fi realizate pentru asigurarea graduala a conditiilor necesare satisfacerii nevoilor fortelor sistemului national de aparare.
    (3) Masurile de pregatire a economiei nationale pentru aparare se refera la identificarea capacitatilor pentru aparare si stabilirea, crearea si pastrarea rezervelor de mobilizare, precum si la alte actiuni care vor fi apreciate ca necesare, in conditiile legii.
    (4) Prioritatile pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in planul de mobilizare determina esalonarea obiectivelor, dupa importanta acestora, in sustinerea efortului de aparare si pentru care urmeaza sa se aloce resursele necesare.
    (5) Resursele cuprind materialele si fondurile destinate indeplinirii masurilor si obiectivelor stabilite in planul de pregatire.
    Art. 14
    (1) In vederea asigurarii graduale a conditiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse in planul de mobilizare, Oficiul elaboreaza anual proiectul planului de pregatire.
    (2) Pentru elaborarea proiectului planului de pregatire, Oficiul are in vedere sarcinile din planul de mobilizare si propunerile ministerelor, ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, ale altor institutii si ale agentilor economici.
    Art. 15
    Pe baza planului de pregatire si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, Oficiul incheie contracte cu agentii economici si cu alte institutii publice specializate pentru realizarea masurilor aprobate privind pregatirea economiei nationale pentru aparare.
    Art. 16
    Agentii economici si alte institutii publice specializate constituie si pastreaza din timp de pace rezervele de mobilizare necesare pentru realizarea sarcinilor la declararea mobilizarii sau a starii de razboi. Recuperarea costurilor determinate de constituirea si pastrarea acestora se realizeaza potrivit clauzelor din contractele incheiate cu Oficiul.
    Art. 17
    Verificarea modului de realizare a masurilor de pregatire a economiei nationale pentru aparare se face prin exercitii practice, controale si antrenamente, precum si prin alte actiuni specifice, conform legii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Capacitati pentru aparare

    Art. 18
    Capacitatile pentru aparare reprezinta liniile de productie sau de prestari de servicii specializate, activele care le deservesc, amenajarile tehnologice specifice, existente in domeniile industriei, transporturilor, comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ocrotirii sanatatii, precum si spatiile de depozitare a rezervelor de stat si de mobilizare, utilizate in scopul satisfacerii necesitatilor vitale ale fortelor sistemului national de aparare, in caz de mobilizare sau de razboi.
    Art. 19
    Constituie capacitati pentru aparare:
    a) in industrie: capacitatile de productie specializate pentru fabricarea sau repararea, in caz de mobilizare sau de razboi, a tehnicii militare, a armamentului, a munitiilor si a materiilor prime cu destinatie strict militara si capacitatile destinate pentru depozitarea acestor produse;
    b) in transporturi: mijloacele, instalatiile si amenajarile aferente, destinate a satisface exclusiv, in caz de mobilizare sau de razboi, nevoile de transport ale fortelor sistemului national de aparare;
    c) in comunicatii si tehnologia informatiei: retelele de comunicatii si informatice, precum si mijloacele, instalatiile si amenajarile aferente, destinate a satisface exclusiv, in caz de mobilizare sau de razboi, nevoile de servicii de comunicatii si informatice ale fortelor sistemului national de aparare;
    d) in domeniul ocrotirii sanatatii: spitalele din reteaua sanitara si alte localuri care se constituie in spitale de urgenta pentru tratarea ranitilor si bolnavilor ca urmare a actiunilor militare, precum si unitatile care asigura productia de seruri, vaccinuri, antibiotice, dezinfectante si alte asemenea materiale si substante, destinate acestor situatii;
    e) in domeniul administrarii rezervelor de stat: spatiile de depozitare in care se pastreaza rezerve de stat si de mobilizare;
    f) capacitatile destinate pentru depozitarea rezervelor de mobilizare.
    Art. 20
    Oficiul tine evidenta capacitatilor pentru aparare, identificate si comunicate de catre ministerele de resort.
    Art. 21
    (1) Agentii economici care detin capacitati pentru aparare au obligatia sa notifice, in scris, ministerului de resort si Oficiului intentia de a le schimba profilul sau de a le dezafecta, cu 60 de zile inainte de aplicarea hotararii/deciziei. In cazul concesionarii capacitatilor pentru aparare, obligatiile se pastreaza.
    (2) In situatia divizarii unui agent economic in mai multe unitati independente, agentii economici in patrimoniul carora raman capacitatile pentru aparare preiau obligatiile aferente acestuia la mobilizare.
    (3) In cazul fuziunii unor agenti economici, entitatea rezultata preia toate sarcinile ce reveneau acestora la mobilizare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Rezerve de mobilizare

    Art. 22
    (1) Rezervele de mobilizare cuprind materii prime, materiale, echipamente si alte produse deficitare sau cu ciclu lung de fabricatie, necesare satisfacerii cererilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.
    (2) Rezervele de mobilizare fac parte din domeniul public al statului, se administreaza de catre Oficiu, se asigura din productia interna ori din import si se pastreaza la agentii economici, la alte institutii publice specializate, precum si in unitatile teritoriale ale rezervelor de stat, in limita a 30% din suprafata de depozitare.
    (3) Documentatia tehnica necesara realizarii productiei de tehnica si echipamente militare, armamente si munitii, care au fabricatia sistata in timp de pace, prevazuta in planul de mobilizare, se constituie ca rezerva de mobilizare.
    Art. 23
    (1) Nomenclatorul si nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se aproba prin hotarare a Guvernului, in limitele stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Actualizarea nomenclatorului si a nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare se face anual de catre Oficiu, ca urmare a modificarii cererilor sau a unei schimbari intervenite in posibilitatile de realizare a sarcinilor din planul de mobilizare.
    Art. 24
    Rezervele de stat, constituite si administrate potrivit legii, se asimileaza rezervelor de mobilizare astfel:
    a) in timp de pace, pentru cantitatile constituite ca stocuri intangibile;
    b) la mobilizare sau razboi, pentru stocurile existente in depozite.
    Art. 25
    Materialele din rezervele de mobilizare pot fi folosite si pentru inlaturarea urmarilor unor dezastre, precum si la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, la propunerea ministerelor sau a autoritatilor administratiei publice locale, cu avizul Oficiului, prin decizie a primului-ministru.
    Art. 26
    Acumularea produselor pentru rezervele de mobilizare se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice de produse si servicii care implica securitatea nationala.
    Art. 27
    (1) Agentii economici si institutiile publice specializate care pastreaza rezerve de mobilizare au obligatia sa ia masuri tehnice pentru depozitarea si intretinerea produselor, pe baza contractelor incheiate cu Oficiul.
    (2) Pentru acumularea, reintregirea stocurilor, improspatarea si valorificarea produselor din rezerva de mobilizare, oficiul desfasoara activitati cu caracter comercial prin agentii economici specializati.
    (3) Acumularea si reintregirea stocurilor pentru produsele din rezerva de mobilizare se realizeaza anual, pe baza planului de pregatire.
    (4) Improspatarea produselor din rezerva de mobilizare se face de catre Oficiu, conform planurilor anuale, prin agentii economici sau institutiile care le pastreaza, potrivit contractelor incheiate.
    (5) In situatia in care scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorita conjuncturii de piata, vanzarea produselor din rezerva de mobilizare se poate face la preturi reduse fata de valoarea de inventar, astfel: pentru reduceri de pana la 25%, cu aprobarea sefului Oficiului, iar pentru reduceri mai mari de 25%, cu aprobarea primului-ministru.
    (6) Produsele care nu pot fi improspatate se pastreaza in rezerva pana la atingerea limitei de pastrare, dupa care se scot pentru casare si se valorifica sub forma de deseuri sau se distrug, dupa caz.
    Art. 28
    (1) Scoaterea sub forma de imprumut a produselor din rezerva de mobilizare se face, in mod exceptional, prin hotarari ale Guvernului, initiate de Oficiu, la cererea ministerelor de resort, ca urmare a solicitarilor agentilor economici.
    (2) Pentru produsele scoase sub forma de imprumut, agentii economici si institutiile publice specializate beneficiare depun o garantie in contul Oficiului, deschis la Trezoreria Statului, al carei cuantum sa asigure reintregirea stocurilor.
    (3) Depasirea termenului de restituire cu o perioada de pana la 30 de zile se sanctioneaza cu plata de penalitati la valoarea produselor prevazuta in contractul de imprumut, stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu. Dupa acest termen se retine garantia produsului.
    (4) Sumele obtinute din garantii, cote de adaos sau din valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare constituie venituri ale bugetului de stat.

    SECTIUNEA a 6-a
    Alte dispozitii

    Art. 29
    Asigurarea fortei de munca necesare la punerea in aplicare a planului de mobilizare se face prin utilizarea personalului fara obligatii militare si prin mobilizarea la locul de munca a specialistilor strict necesari, cu obligatii militare, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Pentru asigurarea cererilor unitatilor militare, la declararea mobilizarii, agentii economici de profil, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa puna la dispozitie acestora produsele si serviciile solicitate, din timp de pace, prin centrele militare.
    Art. 31
    Sarcinile rezultate din planul de mobilizare se infaptuiesc pe baza de comenzi de stat, emise de catre beneficiari.
    Art. 32
    (1) In caz de mobilizare sau de razboi, institutiile publice si agentii economici au obligatia de a satisface cu prioritate comenzile de stat necesare apararii nationale, beneficiind in acest scop de prevederile sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare.
    (2) Agentii economici prevazuti la alin. (1) au calitatea de furnizor agreat al fortelor sistemului de aparare, iar ofertele lor sunt acceptate cu prioritate in cadrul criteriilor de evaluare stabilite pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, in timp de pace.
    Art. 33
    Oficiul constituie, gestioneaza si actualizeaza permanent baza de date referitoare la existenta si functionarea capacitatilor pentru aparare si la situatia rezervelor de mobilizare pe care le administreaza.

    CAP. 3
    Pregatirea teritoriului pentru aparare

    Art. 34
    (1) Pregatirea teritoriului pentru aparare contine ansamblul de masuri si actiuni stabilite pentru realizarea obiectivelor necesare satisfacerii nevoilor strategice si operative ale fortelor sistemului national de aparare si pentru asigurarea protectiei populatiei si a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce apartin patrimoniului national, impotriva efectelor actiunilor distructive executate de agresor cu mijloace clasice si arme nucleare, biologice si chimice.
    (2) Obiectivele necesare satisfacerii nevoilor strategice si operative se realizeaza din timp de pace si se cuprind in programul cu obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare, dimensionat pe o perioada de 4 ani, denumit in continuare programul de pregatire a teritoriului.
    (3) Programul de pregatire a teritoriului se actualizeaza anual de catre Oficiu, pe baza propunerilor institutiilor publice implicate, cu avizul Statului Major General.
    Art. 35
    (1) Obiectivele din programul de pregatire a teritoriului se stabilesc, cu avizul Statului Major General si al Oficiului, de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, fiecare in domeniul sau de activitate, si se supun spre aprobare Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prin Oficiu. Ulterior programul de pregatire a teritoriului se anexeaza la planul de mobilizare.
    (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice includ, cu prioritate, obiectivele primite de la Oficiu in programele de investitii proprii.
    (3) Oficiul verifica modul in care autoritatile administratiei publice centrale si locale isi desfasoara activitatile pentru realizarea obiectivelor aprobate si comunicate acestora.
    Art. 36
    Masurile de pregatire a teritoriului pentru protectia populatiei, a bunurilor materiale de orice natura, precum si a celor care apartin patrimoniului national al Romaniei impotriva efectelor distructive ale atacurilor executate de agresor cu mijloace clasice si arme nucleare, biologice si chimice se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale si se realizeaza potrivit legii.
    Art. 37
    Raspunderea privind realizarea, exploatarea si intretinerea obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare revine ministerelor de resort, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si agentilor economici, in functie de specificul acestor obiective.

    CAP. 4
    Finantarea pregatirii economiei si a teritoriului pentru aparare

    Art. 38
    Finantarea pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se face de la bugetul de stat.
    Art. 39
    Finantarea actiunilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si intocmirea bugetului de stat pentru razboi se realizeaza potrivit legii, normelor si instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 40
    Cheltuielile determinate de elaborarea si actualizarea lucrarilor proprii de pregatire pentru aparare a ministerelor, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, agentilor economici si a altor institutii se suporta din bugetele acestora.

    CAP. 5
    Atributii ale autoritatilor administratiei publice si ale agentilor economici privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

    SECTIUNEA 1
    Atributii comune

    Art. 41
    (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici indeplinesc, fiecare in domeniul sau de activitate, urmatoarele atributii:
    a) fundamenteaza si elaboreaza propuneri si prognoze pentru proiectele planului de mobilizare si ale planului de pregatire, pe care le transmit Oficiului;
    b) fundamenteaza si elaboreaza propuneri privind proiectul bugetului de stat pentru razboi, pe care le transmit Ministerului Finantelor Publice;
    c) organizeaza, coordoneaza si controleaza indeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare si planul de pregatire;
    d) actualizeaza si transmit anual Oficiului si Statului Major General situatia obiectivelor de infrastructura teritoriala importante pentru sistemul national de aparare;
    e) stabilesc si, dupa caz, solicita fondurile necesare;
    f) identifica si tin evidenta capacitatilor pentru aparare;
    g) creeaza, intretin si pastreaza rezerve de mobilizare, in conformitate cu prevederile contractelor incheiate in acest scop;
    h) stabilesc si transmit institutiilor interesate obiectivele de importanta pentru infrastructura teritoriala nationala, in vederea cuprinderii acestora in infrastructura sistemului national de aparare;
    i) propun si inainteaza Oficiului, pe baza criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului, obiectivele de importanta deosebita pentru aparare ce urmeaza a fi luate in paza, la mobilizare sau la razboi, care se aproba de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici isi indeplinesc atributiile prin structuri specifice din aparatul propriu si prin unitatile aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acestora. In acest scop, in cadrul acestora functioneaza organe de specialitate incadrate cu personal civil si militar, dimensionate in functie de volumul si de complexitatea activitatilor specifice, stabilite prin hotarare a Guvernului sau prin organigrame proprii, dupa caz.
    (3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici analizeaza, anual si ori de cate ori este nevoie, modul in care sunt indeplinite sarcinile ce le revin pe linia pregatirii economiei si a teritoriului pentru aparare si stabilesc masurile ce se impun.
    (4) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici au obligatia sa prezinte, la solicitarea Oficiului sau a ministerului de resort, date si informatii privind potentialul economic si uman de care dispun, raportat la sarcinile care le revin din planul de mobilizare, planul de pregatire si contracte.
    Art. 42
    (1) Conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, ai agentilor economici sau ai institutiilor publice raspund, fiecare in domeniul sau de activitate, de rezolvarea sarcinilor care le revin pe linia pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.
    (2) La solicitarea Guvernului sau la propunerea Oficiului, conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale si locale prezinta rapoarte/informari in sedinte ale Guvernului, cu privire la rezolvarea sarcinilor prevazute in planul de mobilizare si planul de pregatire.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributii specifice

    Art. 43
    Institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, al sigurantei nationale si ordinii publice stabilesc si transmit Oficiului cereri de produse si servicii necesare in situatiile de mobilizare si de razboi, pentru a fi cuprinse in proiectul planului de mobilizare.
    Art. 44
    Ordonatorii principali de credite cuprind anual, distinct, in proiectul bugetului propriu fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor, masurilor, prioritatilor si resurselor din planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, precum si a masurilor si a actiunilor din programul de pregatire a teritoriului pentru aparare.
    Art. 45
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale indeplinesc urmatoarele atributii specifice:

    A. In domeniul industriei:
    a) coordoneaza la nivel sectorial activitatile agentilor economici pentru satisfacerea cererilor fortelor sistemului national de aparare si asigurarea consumului rationalizat al populatiei cu produse industriale;
    b) elaboreaza programe de pregatire specifice ramurilor industriei pentru situatii de mobilizare sau de razboi si urmaresc aplicarea masurilor stabilite;
    c) asigura corelarea unitara a resurselor energetice si de materii prime deficitare, necesare functionarii economiei la mobilizare sau la razboi;
    d) elaboreaza programe pentru asigurarea continuitatii in functionare a obiectivelor industriale majore sau de importanta pentru infrastructura teritoriala a sistemului national de aparare;
    e) coordoneaza activitatea de investitii specifice privind infrastructura industriei, cuprinsa in programul de pregatire a teritoriului pentru aparare.

    B. In domeniul transporturilor:
    a) elaboreaza programul activitatilor de transporturi pentru situatii de mobilizare si de razboi;
    b) stabilesc masuri privind modul de protectie si aducere in tara a mijloacelor de transport aflate in afara frontierelor;
    c) includ obiectivele de pregatire operativa a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in programele de dezvoltare si imbunatatire a transporturilor.

    C. In domeniul comunicatiilor si al tehnologiei informatiei:
    a) elaboreaza programul activitatilor de comunicatii si informatica pentru situatii de mobilizare si de razboi;
    b) includ obiectivele de pregatire operativa a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in programele de dezvoltare si imbunatatire a comunicatiilor.

    D. In domeniul social:
    a) elaboreaza programul resurselor de munca pentru situatii de criza, de mobilizare si de razboi, tin evidenta acestora in profil teritorial si iau masuri pentru acoperirea deficitelor, prin redistribuirea pe plan local, in colaborare cu serviciile judetene de pregatire a economiei si a teritoriului pentru aparare si cu centrele militare judetene;
    b) repartizeaza, prin organele teritoriale de resort, surplusul de resurse umane, in vederea efectuarii prestarilor de servicii, in conditiile legii.

    E. In domeniul sanatatii:
    a) elaboreaza programe de pregatire a sistemului sanitar pentru situatii de mobilizare si de razboi;
    b) organizeaza asigurarea asistentei medicale a populatiei civile si spitalizarea ranitilor si bolnavilor evacuati din spitalele militare de campanie;
    c) avizeaza norme privind asigurarea consumului populatiei cu produse alimentare si nealimentare, in regim de rationalizare, la mobilizare si la razboi;
    d) iau masuri pentru asigurarea produselor medicamentoase de uz uman si a materialelor sanitare;
    e) organizeaza asistenta medicala de urgenta a victimelor actiunilor militare;
    f) includ obiectivele de pregatire operativa a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in programele speciale de dezvoltare si imbunatatire a ocrotirii sanatatii.

    F. In domeniul agriculturii si alimentatiei:
    a) elaboreaza programul de masuri tehnico-organizatorice, care sa permita continuarea lucrarilor agricole in situatii de mobilizare si de razboi;
    b) stabilesc masuri pentru asigurarea principalelor produse agroalimentare destinate fortelor sistemului national de aparare si asigurarea consumului rationalizat al populatiei cu produse alimentare;
    c) organizeaza si coordoneaza activitatea serviciilor sanitar-veterinare si de protectie fitosanitara;
    d) asigura securitatea alimentara;
    e) combat epizootiile ce pot aparea pe teritoriul national si dispun masurile in consecinta.

    G. In domeniul comertului: elaboreaza norme, instructiuni si programe cu privire la introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare.

    H. In domeniul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului:
    a) elaboreaza programul privind lucrarile publice si de amenajare a teritoriului pentru situatii de mobilizare si de razboi;
    b) elaboreaza variante de folosire a utilajelor din dotarea agentilor economici de resort pentru interventii la obiectivele de importanta vitala avariate, in vederea restabilirii activitatii acestora in situatii de mobilizare si de razboi.
    Art. 46
    (1) Prefectul asigura organizarea, coordonarea si conducerea activitatilor de pregatire a economiei si a teritoriului pentru aparare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, ca masuri de aparare care nu au caracter militar.
    (2) La nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile in acest domeniu sunt indeplinite prin intermediul serviciilor publice descentralizate ale Oficiului, care sprijina autoritatile administratiei publice locale, potrivit legii, in vederea mobilizarii agentilor economici si a institutiilor publice.
    Art. 47
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile locale, fiecare in domeniul sau de activitate, indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) transmit Oficiului propuneri privind asigurarea consumului si a protectiei populatiei, precum si a nevoilor pentru buna functionare a agentilor economici din profil teritorial, in situatia de mobilizare sau de razboi, pentru a fi incluse in planul de mobilizare;
    b) iau masuri si creeaza conditii de realizare prioritara a obiectivelor stabilite in planul de mobilizare, indrumand agentii economici pentru indeplinirea programelor economice prin utilizarea in regim de urgenta a capacitatilor existente in starea de mobilizare si de razboi;
    c) propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare in programele de investitii proprii si iau masuri de asigurare a fondurilor necesare realizarii acestora cu prioritate;
    d) intocmesc programele de aprovizionare a populatiei judetului/municipiului Bucuresti/localitatii cu principalele produse alimentare si industriale rationalizate, in caz de mobilizare sau de razboi;
    e) asigura prin agentii economici din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, localurile, cazarmamentul, materialele si mijloacele de transport necesare formatiunilor medico-sanitare prevazute a se infiinta in caz de mobilizare sau de razboi;
    f) intocmesc si actualizeaza monografiile economico-militare ale judetului, respectiv ale municipiului Bucuresti, conform instructiunilor emise in acest scop;
    g) fac propuneri pentru intocmirea planului de evacuare a populatiei si a bunurilor din patrimoniul national, arhivistic, material si a altor valori de interes national si organizeaza in acest scop asigurarea mijloacelor de transport, a spatiilor de cazare si de depozitare necesare.
    Art. 48
    (1) Agentii economici, fiecare in domeniul sau de activitate, indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) executa analiza tehnico-economica si financiara a cererilor de materiale, produse si servicii transmise de Oficiu, precum si a solicitarilor autoritatilor administratiei publice locale;
    b) elaboreaza propuneri si pregatesc conditiile tehnico-economice pentru a asigura cererile de materiale, produse si servicii prin dezvoltarea retelelor de aprovizionare, fabricatie si desfacere existente pe timp de pace;
    c) pastreaza si asigura integritatea fizica si calitativa a rezervelor de mobilizare, conform contractelor incheiate cu Oficiul si prevederilor legale;
    d) incheie, dupa caz, contracte cu clauze suspensive cu furnizorii de materii prime, materiale, subansambluri, scule, dispozitive si verificatoare, piese si utilaje tehnologice si cu institutele de cercetare si proiectare.
    (2) Agentii economici cu sarcini prevazute in planul de mobilizare vor lua masuri in vederea adaptarii structurii organizatorice pentru a functiona in caz de mobilizare sau de razboi, inclusiv in conditiile militarizarii lor, folosind intregul potential economic si uman de care dispun, pentru realizarea integrala a sarcinilor ce le revin.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 49
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 50
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
    a) intarzierea peste termenele stabilite a transmiterii datelor, cererilor, prognozelor si sintezelor prevazute in hotarari ale Guvernului sau in metodologiile intocmite de catre Oficiu pentru elaborarea si actualizarea planului de mobilizare sau a planului de pregatire;
    b) nerespectarea conditiilor prevazute in avizele date de organele in drept, referitoare la masurile si actiunile legate de pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    c) neintocmirea la timp sau intocmirea necorespunzatoare a documentelor prevazute de actele normative in domeniu;
    d) nerespectarea obligatiilor si a termenelor prevazute la art. 21 alin. (1);
    e) nerespectarea conditiilor tehnice de pastrare si intretinere a rezervelor de mobilizare, stabilite prin acte normative;
    f) impiedicarea sub orice forma a organelor de control sa isi exercite atributiile;
    g) neindeplinirea atributiilor specifice prevazute in cap. V sectiunea a 2-a;
    h) neindeplinirea obligatiei de restituire la termenul prevazut in actul normativ de scoatere.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b), e), f) si h) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. a), c), d) si g), cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (3) Personalul Oficiului, imputernicit de seful acestuia, are dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la alin. (2).
    (4) Contraventiilor prevazute in prezenta lege li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 51
    (1) Diminuarea sub orice forma, fara aprobare legala, a cantitatilor de produse, rezerva de mobilizare, incredintate spre pastrare agentilor economici sau altor institutii specializate, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.
    (2) Actiunea penala se pune in miscare la sesizarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale sau din oficiu.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 52
    (1) Metodologiile privind intocmirea planului de mobilizare si a planului de pregatire se elaboreaza de catre Oficiu.
    (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Oficiul va supune aprobarii Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.
    Art. 53
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 54
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 73/1995 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 12 iulie 1995, Decretul Consiliului de Stat nr. 340/1978 privind unele masuri in vederea asigurarii sanitare a fortelor armate si a victimelor din randul populatiei in situatii exceptionale, nepublicat, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.206/1970 privind aprobarea constituirii de stocuri de materiale sanitare consumabile la Ministerul Sanatatii, Ministerul Fortelor Armate, Consiliul Securitatii Statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Industriei Chimice, pentru situatii de razboi, nepublicata, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 477/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 477 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 477/2003
OUG 91 2020
Legea 187 2012
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordin 1711 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea actiunilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si intocmirea bugetului de stat pentru razboi
Ordonanţa 88 2004
privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, inclusiv a constructiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacitati de productie oprite ale agentilor economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului
Hotărârea 414 2004
privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare
Hotărârea 370 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare
Hotărârea 111 2004
privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
Legea 477 2003
Decretul 737 2003
pentru promulgarea Legii privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu