E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 477 din 12 noiembrie 2003

privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 824 din 20 noiembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare este parte componenta a securitatii nationale si are la baza prevederile Constitutiei, ale legilor tarii si ale documentelor privind planificarea apararii nationale, precum si obligatiile asumate de Romania prin tratate si alte intelegeri internationale.
    (2) Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare cuprinde ansamblul de masuri si de actiuni care se stabilesc si se realizeaza din timp de pace, in vederea utilizarii potentialului economic si uman al tarii, pentru satisfacerea nevoilor de aparare si asigurarea continuitatii activitatilor economico-sociale in caz de mobilizare sau de razboi.
    (3) Resursele materiale, umane si financiare prevazute a fi utilizate in caz de mobilizare sau de razboi pot fi folosite si la instituirea starii de urgenta si a starii de asediu, conform legii.
    Art. 2
    Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se asigura de catre autoritatile publice, conform competentelor stabilite prin lege.
    Art. 3
    Guvernul raspunde de pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si asigura aplicarea masurilor referitoare la aceste domenii, potrivit legii, hotararilor Parlamentului si ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, scop in care:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte autoritati ale administratiei publice;
    b) stabileste sistemul de prioritati si de alocare a resurselor pentru aparare;
    c) inainteaza spre aprobare Consiliului Suprem de Aparare a Tarii proiectul planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, proiectul programului cu obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare si proiectul bugetului de stat pentru razboi;
    d) aproba planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare si stabileste masuri pentru aplicarea acestuia;
    e) asigura resursele materiale, umane si financiare necesare pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    f) asigura aplicarea planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare.
    Art. 4
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor care revin Guvernului privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, in subordinea acestuia functioneaza Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit in continuare Oficiu.
    (2) Oficiul este incadrat cu personal militar si cu specialisti civili.
    (3) Organizarea, functionarea si atributiile Oficiului, in timp de pace si razboi, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 2
    Pregatirea economiei nationale pentru aparare

    SECTIUNEA 1
    Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare

    Art. 5
    Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare reprezinta ansamblul de reglementari prin care se stabilesc responsabilitatile ce revin autoritatilor publice, institutiilor publice si agentilor economici, criteriile pentru stabilirea produselor si a serviciilor cuprinse in contractele prioritare, modul de constituire a resurselor si de esalonare a alocarii acestora, precum si drepturile si obligatiile agentilor economici furnizori, in vederea satisfacerii in regim de urgenta a nevoilor de aparare.
    Art. 6
    In caz de mobilizare sau de razboi, Guvernul stabileste prioritatile pentru contracte/comenzi si aloca resursele in vederea realizarii cerintelor urgente, necesare sustinerii efortului de aparare.
    Art. 7
    Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare cuprinde reglementari si actiuni referitoare la:
    a) modul de stabilire a contractelor/comenzilor prioritare;
    b) esalonarea asigurarii cererilor de produse si servicii necesare sustinerii efortului de aparare in caz de mobilizare sau de razboi, in regim de urgenta, cu minimum de perturbari ale pietei;
    c) repartitia resurselor in functie de prioritatile stabilite de Guvern;
    d) modul de alocare a resurselor pentru contractele prioritare;
    e) controlul stocurilor publice si particulare destinate indeplinirii contractelor prioritare;
    f) activitatile de import si export pentru realizarea prioritatilor;
    g) sistemul de finantare a activitatilor prioritare.
    Art. 8
    Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare este gestionat de catre Oficiu si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    La punerea in aplicare a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare, obligatiile ce revin agentilor economici implicati in realizarea contractelor/comenzilor aflate in derulare se decaleaza sau se anuleaza, dupa caz.

    SECTIUNEA a 2-a
    Planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare

    Art. 10
    (1) Pentru satisfacerea cererilor de produse si servicii necesare fortelor sistemului national de aparare, functionarii institutiilor publice si a agentilor economici, precum si asigurarii consumului rationalizat al populatiei, in caz de mobilizare sau de razboi, Oficiul, impreuna cu ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice, elaboreaza proiectul planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare.
    (2) Planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, denumit in continuare plan de mobilizare, reprezinta ansamblul de masuri si actiuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de razboi si functionarea acesteia in vederea asigurarii resurselor necesare sustinerii efortului de aparare.
    (3) Planul de mobilizare cuprinde responsabilitati si sarcini obligatorii pentru ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii si agenti economici.
    (4) Produsele si serviciile ce se cuprind in planul de mobilizare se stabilesc prin nomenclatorul cu produsele si serviciile pentru aparare, elaborat de Oficiu, pe baza propunerilor ministerelor, ale celorlalte autoritati ale administratiei publice si institutii.
    (5) Potrivit prevederilor planului de mobilizare aprobat, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza proiectul bugetului de stat pentru razboi, pe baza propunerilor ministerelor si ale celorlalte institutii cu atributii in caz de mobilizare sau de razboi, avizate de Oficiu.
    Art. 11
    (1) Proiectul planului de mobilizare si proiectul bugetului de stat pentru razboi se dimensioneaza pentru o perioada de un an, sunt aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si au valabilitate timp de 4 ani.
    (2) Planul de mobilizare se actualizeaza de catre Oficiu, la solicitarea institutiilor publice implicate, in cazul modificarii cererilor fortelor sistemului national de aparare sau a posibilitatilor de realizare a sarcinilor. Modificarile se supun aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (3) Punerea in aplicare a planului de mobilizare si a executiei bugetului de stat pentru razboi se aproba de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (4) Presedintele Romaniei poate hotari punerea in aplicare a planului de mobilizare si a executiei bugetului de stat pentru razboi numai in cazuri exceptionale, inclusiv de agresiune armata indreptata impotriva tarii, corespunzator prevederilor constitutionale.
    Art. 12
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si institutiile publice au obligatia sa ia din timp de pace masuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare aprobat.

    SECTIUNEA a 3-a
    Planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare

    Art. 13
    (1) Planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, denumit in continuare plan de pregatire, cuprinde obiectivele, masurile, prioritatile si resursele ce se stabilesc si se realizeaza din timp de pace pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in planul de mobilizare.
    (2) Obiectivele planului de pregatire reprezinta actiunile ce urmeaza a fi realizate pentru asigurarea graduala a conditiilor necesare satisfacerii nevoilor fortelor sistemului national de aparare.
    (3) Masurile de pregatire a economiei nationale pentru aparare se refera la identificarea capacitatilor pentru aparare si stabilirea, crearea si pastrarea rezervelor de mobilizare, precum si la alte actiuni care vor fi apreciate ca necesare, in conditiile legii.
    (4) Prioritatile pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in planul de mobilizare determina esalonarea obiectivelor, dupa importanta acestora, in sustinerea efortului de aparare si pentru care urmeaza sa se aloce resursele necesare.
    (5) Resursele cuprind materialele si fondurile destinate indeplinirii masurilor si obiectivelor stabilite in planul de pregatire.
    Art. 14
    (1) In vederea asigurarii graduale a conditiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse in planul de mobilizare, Oficiul elaboreaza anual proiectul planului de pregatire.
    (2) Pentru elaborarea proiectului planului de pregatire, Oficiul are in vedere sarcinile din planul de mobilizare si propunerile ministerelor, ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, ale altor institutii si ale agentilor economici.
    Art. 15
    Pe baza planului de pregatire si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, Oficiul incheie contracte cu agentii economici si cu alte institutii publice specializate pentru realizarea masurilor aprobate privind pregatirea economiei nationale pentru aparare.
    Art. 16
    Agentii economici si alte institutii publice specializate constituie si pastreaza din timp de pace rezervele de mobilizare necesare pentru realizarea sarcinilor la declararea mobilizarii sau a starii de razboi. Recuperarea costurilor determinate de constituirea si pastrarea acestora se realizeaza potrivit clauzelor din contractele incheiate cu Oficiul.
    Art. 17
    Verificarea modului de realizare a masurilor de pregatire a economiei nationale pentru aparare se face prin exercitii practice, controale si antrenamente, precum si prin alte actiuni specifice, conform legii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Capacitati pentru aparare

    Art. 18
    Capacitatile pentru aparare reprezinta liniile de productie sau de prestari de servicii specializate, activele care le deservesc, amenajarile tehnologice specifice, existente in domeniile industriei, transporturilor, comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ocrotirii sanatatii, precum si spatiile de depozitare a rezervelor de stat si de mobilizare, utilizate in scopul satisfacerii necesitatilor vitale ale fortelor sistemului national de aparare, in caz de mobilizare sau de razboi.
    Art. 19
    Constituie capacitati pentru aparare:
    a) in industrie: capacitatile de productie specializate pentru fabricarea sau repararea, in caz de mobilizare sau de razboi, a tehnicii militare, a armamentului, a munitiilor si a materiilor prime cu destinatie strict militara si capacitatile destinate pentru depozitarea acestor produse;
    b) in transporturi: mijloacele, instalatiile si amenajarile aferente, destinate a satisface exclusiv, in caz de mobilizare sau de razboi, nevoile de transport ale fortelor sistemului national de aparare;
    c) in comunicatii si tehnologia informatiei: retelele de comunicatii si informatice, precum si mijloacele, instalatiile si amenajarile aferente, destinate a satisface exclusiv, in caz de mobilizare sau de razboi, nevoile de servicii de comunicatii si informatice ale fortelor sistemului national de aparare;
    d) in domeniul ocrotirii sanatatii: spitalele din reteaua sanitara si alte localuri care se constituie in spitale de urgenta pentru tratarea ranitilor si bolnavilor ca urmare a actiunilor militare, precum si unitatile care asigura productia de seruri, vaccinuri, antibiotice, dezinfectante si alte asemenea materiale si substante, destinate acestor situatii;
    e) in domeniul administrarii rezervelor de stat: spatiile de depozitare in care se pastreaza rezerve de stat si de mobilizare;
    f) capacitatile destinate pentru depozitarea rezervelor de mobilizare.
    Art. 20
    Oficiul tine evidenta capacitatilor pentru aparare, identificate si comunicate de catre ministerele de resort.
    Art. 21
    (1) Agentii economici care detin capacitati pentru aparare au obligatia sa notifice, in scris, ministerului de resort si Oficiului intentia de a le schimba profilul sau de a le dezafecta, cu 60 de zile inainte de aplicarea hotararii/deciziei. In cazul concesionarii capacitatilor pentru aparare, obligatiile se pastreaza.
    (2) In situatia divizarii unui agent economic in mai multe unitati independente, agentii economici in patrimoniul carora raman capacitatile pentru aparare preiau obligatiile aferente acestuia la mobilizare.
    (3) In cazul fuziunii unor agenti economici, entitatea rezultata preia toate sarcinile ce reveneau acestora la mobilizare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Rezerve de mobilizare

    Art. 22
    (1) Rezervele de mobilizare cuprind materii prime, materiale, echipamente si alte produse deficitare sau cu ciclu lung de fabricatie, necesare satisfacerii cererilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.
    (2) Rezervele de mobilizare fac parte din domeniul public al statului, se administreaza de catre Oficiu, se asigura din productia interna ori din import si se pastreaza la agentii economici, la alte institutii publice specializate, precum si in unitatile teritoriale ale rezervelor de stat, in limita a 30% din suprafata de depozitare.
    (3) Documentatia tehnica necesara realizarii productiei de tehnica si echipamente militare, armamente si munitii, care au fabricatia sistata in timp de pace, prevazuta in planul de mobilizare, se constituie ca rezerva de mobilizare.
    Art. 23
    (1) Nomenclatorul si nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se aproba prin hotarare a Guvernului, in limitele stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Actualizarea nomenclatorului si a nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare se face anual de catre Oficiu, ca urmare a modificarii cererilor sau a unei schimbari intervenite in posibilitatile de realizare a sarcinilor din planul de mobilizare.
    Art. 24
    Rezervele de stat, constituite si administrate potrivit legii, se asimileaza rezervelor de mobilizare astfel:
    a) in timp de pace, pentru cantitatile constituite ca stocuri intangibile;
    b) la mobilizare sau razboi, pentru stocurile existente in depozite.
    Art. 25
    Materialele din rezervele de mobilizare pot fi folosite si pentru inlaturarea urmarilor unor dezastre, precum si la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, la propunerea ministerelor sau a autoritatilor administratiei publice locale, cu avizul Oficiului, prin decizie a primului-ministru.
    Art. 26
    Acumularea produselor pentru rezervele de mobilizare se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice de produse si servicii care implica securitatea nationala.
    Art. 27
    (1) Agentii economici si institutiile publice specializate care pastreaza rezerve de mobilizare au obligatia sa ia masuri tehnice pentru depozitarea si intretinerea produselor, pe baza contractelor incheiate cu Oficiul.
    (2) Pentru acumularea, reintregirea stocurilor, improspatarea si valorificarea produselor din rezerva de mobilizare, oficiul desfasoara activitati cu caracter comercial prin agentii economici specializati.
    (3) Acumularea si reintregirea stocurilor pentru produsele din rezerva de mobilizare se realizeaza anual, pe baza planului de pregatire.
    (4) Improspatarea produselor din rezerva de mobilizare se face de catre Oficiu, conform planurilor anuale, prin agentii economici sau institutiile care le pastreaza, potrivit contractelor incheiate.
    (5) In situatia in care scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorita conjuncturii de piata, vanzarea produselor din rezerva de mobilizare se poate face la preturi reduse fata de valoarea de inventar, astfel: pentru reduceri de pana la 25%, cu aprobarea sefului Oficiului, iar pentru reduceri mai mari de 25%, cu aprobarea primului-ministru.
    (6) Produsele care nu pot fi improspatate se pastreaza in rezerva pana la atingerea limitei de pastrare, dupa care se scot pentru casare si se valorifica sub forma de deseuri sau se distrug, dupa caz.
    Art. 28
    (1) Scoaterea sub forma de imprumut a produselor din rezerva de mobilizare se face, in mod exceptional, prin hotarari ale Guvernului, initiate de Oficiu, la cererea ministerelor de resort, ca urmare a solicitarilor agentilor economici.
    (2) Pentru produsele scoase sub forma de imprumut, agentii economici si institutiile publice specializate beneficiare depun o garantie in contul Oficiului, deschis la Trezoreria Statului, al carei cuantum sa asigure reintregirea stocurilor.
    (3) Depasirea termenului de restituire cu o perioada de pana la 30 de zile se sanctioneaza cu plata de penalitati la valoarea produselor prevazuta in contractul de imprumut, stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu. Dupa acest termen se retine garantia produsului.
    (4) Sumele obtinute din garantii, cote de adaos sau din valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare constituie venituri ale bugetului de stat.

    SECTIUNEA a 6-a
    Alte dispozitii

    Art. 29
    Asigurarea fortei de munca necesare la punerea in aplicare a planului de mobilizare se face prin utilizarea personalului fara obligatii militare si prin mobilizarea la locul de munca a specialistilor strict necesari, cu obligatii militare, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Pentru asigurarea cererilor unitatilor militare, la declararea mobilizarii, agentii economici de profil, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa puna la dispozitie acestora produsele si serviciile solicitate, din timp de pace, prin centrele militare.
    Art. 31
    Sarcinile rezultate din planul de mobilizare se infaptuiesc pe baza de comenzi de stat, emise de catre beneficiari.
    Art. 32
    (1) In caz de mobilizare sau de razboi, institutiile publice si agentii economici au obligatia de a satisface cu prioritate comenzile de stat necesare apararii nationale, beneficiind in acest scop de prevederile sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare.
    (2) Agentii economici prevazuti la alin. (1) au calitatea de furnizor agreat al fortelor sistemului de aparare, iar ofertele lor sunt acceptate cu prioritate in cadrul criteriilor de evaluare stabilite pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, in timp de pace.
    Art. 33
    Oficiul constituie, gestioneaza si actualizeaza permanent baza de date referitoare la existenta si functionarea capacitatilor pentru aparare si la situatia rezervelor de mobilizare pe care le administreaza.

    CAP. 3
    Pregatirea teritoriului pentru aparare

    Art. 34
    (1) Pregatirea teritoriului pentru aparare contine ansamblul de masuri si actiuni stabilite pentru realizarea obiectivelor necesare satisfacerii nevoilor strategice si operative ale fortelor sistemului national de aparare si pentru asigurarea protectiei populatiei si a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce apartin patrimoniului national, impotriva efectelor actiunilor distructive executate de agresor cu mijloace clasice si arme nucleare, biologice si chimice.
    (2) Obiectivele necesare satisfacerii nevoilor strategice si operative se realizeaza din timp de pace si se cuprind in programul cu obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare, dimensionat pe o perioada de 4 ani, denumit in continuare programul de pregatire a teritoriului.
    (3) Programul de pregatire a teritoriului se actualizeaza anual de catre Oficiu, pe baza propunerilor institutiilor publice implicate, cu avizul Statului Major General.
    Art. 35
    (1) Obiectivele din programul de pregatire a teritoriului se stabilesc, cu avizul Statului Major General si al Oficiului, de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, fiecare in domeniul sau de activitate, si se supun spre aprobare Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prin Oficiu. Ulterior programul de pregatire a teritoriului se anexeaza la planul de mobilizare.
    (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice includ, cu prioritate, obiectivele primite de la Oficiu in programele de investitii proprii.
    (3) Oficiul verifica modul in care autoritatile administratiei publice centrale si locale isi desfasoara activitatile pentru realizarea obiectivelor aprobate si comunicate acestora.
    Art. 36
    Masurile de pregatire a teritoriului pentru protectia populatiei, a bunurilor materiale de orice natura, precum si a celor care apartin patrimoniului national al Romaniei impotriva efectelor distructive ale atacurilor executate de agresor cu mijloace clasice si arme nucleare, biologice si chimice se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale si se realizeaza potrivit legii.
    Art. 37
    Raspunderea privind realizarea, exploatarea si intretinerea obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare revine ministerelor de resort, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si agentilor economici, in functie de specificul acestor obiective.

    CAP. 4
    Finantarea pregatirii economiei si a teritoriului pentru aparare

    Art. 38
    Finantarea pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se face de la bugetul de stat.
    Art. 39
    Finantarea actiunilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si intocmirea bugetului de stat pentru razboi se realizeaza potrivit legii, normelor si instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 40
    Cheltuielile determinate de elaborarea si actualizarea lucrarilor proprii de pregatire pentru aparare a ministerelor, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, agentilor economici si a altor institutii se suporta din bugetele acestora.

    CAP. 5
    Atributii ale autoritatilor administratiei publice si ale agentilor economici privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

    SECTIUNEA 1
    Atributii comune

    Art. 41
    (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici indeplinesc, fiecare in domeniul sau de activitate, urmatoarele atributii:
    a) fundamenteaza si elaboreaza propuneri si prognoze pentru proiectele planului de mobilizare si ale planului de pregatire, pe care le transmit Oficiului;
    b) fundamenteaza si elaboreaza propuneri privind proiectul bugetului de stat pentru razboi, pe care le transmit Ministerului Finantelor Publice;
    c) organizeaza, coordoneaza si controleaza indeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare si planul de pregatire;
    d) actualizeaza si transmit anual Oficiului si Statului Major General situatia obiectivelor de infrastructura teritoriala importante pentru sistemul national de aparare;
    e) stabilesc si, dupa caz, solicita fondurile necesare;
    f) identifica si tin evidenta capacitatilor pentru aparare;
    g) creeaza, intretin si pastreaza rezerve de mobilizare, in conformitate cu prevederile contractelor incheiate in acest scop;
    h) stabilesc si transmit institutiilor interesate obiectivele de importanta pentru infrastructura teritoriala nationala, in vederea cuprinderii acestora in infrastructura sistemului national de aparare;
    i) propun si inainteaza Oficiului, pe baza criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului, obiectivele de importanta deosebita pentru aparare ce urmeaza a fi luate in paza, la mobilizare sau la razboi, care se aproba de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici isi indeplinesc atributiile prin structuri specifice din aparatul propriu si prin unitatile aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acestora. In acest scop, in cadrul acestora functioneaza organe de specialitate incadrate cu personal civil si militar, dimensionate in functie de volumul si de complexitatea activitatilor specifice, stabilite prin hotarare a Guvernului sau prin organigrame proprii, dupa caz.
    (3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici analizeaza, anual si ori de cate ori este nevoie, modul in care sunt indeplinite sarcinile ce le revin pe linia pregatirii economiei si a teritoriului pentru aparare si stabilesc masurile ce se impun.
    (4) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici au obligatia sa prezinte, la solicitarea Oficiului sau a ministerului de resort, date si informatii privind potentialul economic si uman de care dispun, raportat la sarcinile care le revin din planul de mobilizare, planul de pregatire si contracte.
    Art. 42
    (1) Conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, ai agentilor economici sau ai institutiilor publice raspund, fiecare in domeniul sau de activitate, de rezolvarea sarcinilor care le revin pe linia pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.
    (2) La solicitarea Guvernului sau la propunerea Oficiului, conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale si locale prezinta rapoarte/informari in sedinte ale Guvernului, cu privire la rezolvarea sarcinilor prevazute in planul de mobilizare si planul de pregatire.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributii specifice

    Art. 43
    Institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, al sigurantei nationale si ordinii publice stabilesc si transmit Oficiului cereri de produse si servicii necesare in situatiile de mobilizare si de razboi, pentru a fi cuprinse in proiectul planului de mobilizare.
    Art. 44
    Ordonatorii principali de credite cuprind anual, distinct, in proiectul bugetului propriu fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor, masurilor, prioritatilor si resurselor din planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, precum si a masurilor si a actiunilor din programul de pregatire a teritoriului pentru aparare.
    Art. 45
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale indeplinesc urmatoarele atributii specifice:

    A. In domeniul industriei:
    a) coordoneaza la nivel sectorial activitatile agentilor economici pentru satisfacerea cererilor fortelor sistemului national de aparare si asigurarea consumului rationalizat al populatiei cu produse industriale;
    b) elaboreaza programe de pregatire specifice ramurilor industriei pentru situatii de mobilizare sau de razboi si urmaresc aplicarea masurilor stabilite;
    c) asigura corelarea unitara a resurselor energetice si de materii prime deficitare, necesare functionarii economiei la mobilizare sau la razboi;
    d) elaboreaza programe pentru asigurarea continuitatii in functionare a obiectivelor industriale majore sau de importanta pentru infrastructura teritoriala a sistemului national de aparare;
    e) coordoneaza activitatea de investitii specifice privind infrastructura industriei, cuprinsa in programul de pregatire a teritoriului pentru aparare.

    B. In domeniul transporturilor:
    a) elaboreaza programul activitatilor de transporturi pentru situatii de mobilizare si de razboi;
    b) stabilesc masuri privind modul de protectie si aducere in tara a mijloacelor de transport aflate in afara frontierelor;
    c) includ obiectivele de pregatire operativa a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in programele de dezvoltare si imbunatatire a transporturilor.

    C. In domeniul comunicatiilor si al tehnologiei informatiei:
    a) elaboreaza programul activitatilor de comunicatii si informatica pentru situatii de mobilizare si de razboi;
    b) includ obiectivele de pregatire operativa a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in programele de dezvoltare si imbunatatire a comunicatiilor.

    D. In domeniul social:
    a) elaboreaza programul resurselor de munca pentru situatii de criza, de mobilizare si de razboi, tin evidenta acestora in profil teritorial si iau masuri pentru acoperirea deficitelor, prin redistribuirea pe plan local, in colaborare cu serviciile judetene de pregatire a economiei si a teritoriului pentru aparare si cu centrele militare judetene;
    b) repartizeaza, prin organele teritoriale de resort, surplusul de resurse umane, in vederea efectuarii prestarilor de servicii, in conditiile legii.

    E. In domeniul sanatatii:
    a) elaboreaza programe de pregatire a sistemului sanitar pentru situatii de mobilizare si de razboi;
    b) organizeaza asigurarea asistentei medicale a populatiei civile si spitalizarea ranitilor si bolnavilor evacuati din spitalele militare de campanie;
    c) avizeaza norme privind asigurarea consumului populatiei cu produse alimentare si nealimentare, in regim de rationalizare, la mobilizare si la razboi;
    d) iau masuri pentru asigurarea produselor medicamentoase de uz uman si a materialelor sanitare;
    e) organizeaza asistenta medicala de urgenta a victimelor actiunilor militare;
    f) includ obiectivele de pregatire operativa a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in programele speciale de dezvoltare si imbunatatire a ocrotirii sanatatii.

    F. In domeniul agriculturii si alimentatiei:
    a) elaboreaza programul de masuri tehnico-organizatorice, care sa permita continuarea lucrarilor agricole in situatii de mobilizare si de razboi;
    b) stabilesc masuri pentru asigurarea principalelor produse agroalimentare destinate fortelor sistemului national de aparare si asigurarea consumului rationalizat al populatiei cu produse alimentare;
    c) organizeaza si coordoneaza activitatea serviciilor sanitar-veterinare si de protectie fitosanitara;
    d) asigura securitatea alimentara;
    e) combat epizootiile ce pot aparea pe teritoriul national si dispun masurile in consecinta.

    G. In domeniul comertului: elaboreaza norme, instructiuni si programe cu privire la introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare.

    H. In domeniul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului:
    a) elaboreaza programul privind lucrarile publice si de amenajare a teritoriului pentru situatii de mobilizare si de razboi;
    b) elaboreaza variante de folosire a utilajelor din dotarea agentilor economici de resort pentru interventii la obiectivele de importanta vitala avariate, in vederea restabilirii activitatii acestora in situatii de mobilizare si de razboi.
    Art. 46
    (1) Prefectul asigura organizarea, coordonarea si conducerea activitatilor de pregatire a economiei si a teritoriului pentru aparare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, ca masuri de aparare care nu au caracter militar.
    (2) La nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile in acest domeniu sunt indeplinite prin intermediul serviciilor publice descentralizate ale Oficiului, care sprijina autoritatile administratiei publice locale, potrivit legii, in vederea mobilizarii agentilor economici si a institutiilor publice.
    Art. 47
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile locale, fiecare in domeniul sau de activitate, indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) transmit Oficiului propuneri privind asigurarea consumului si a protectiei populatiei, precum si a nevoilor pentru buna functionare a agentilor economici din profil teritorial, in situatia de mobilizare sau de razboi, pentru a fi incluse in planul de mobilizare;
    b) iau masuri si creeaza conditii de realizare prioritara a obiectivelor stabilite in planul de mobilizare, indrumand agentii economici pentru indeplinirea programelor economice prin utilizarea in regim de urgenta a capacitatilor existente in starea de mobilizare si de razboi;
    c) propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare in programele de investitii proprii si iau masuri de asigurare a fondurilor necesare realizarii acestora cu prioritate;
    d) intocmesc programele de aprovizionare a populatiei judetului/municipiului Bucuresti/localitatii cu principalele produse alimentare si industriale rationalizate, in caz de mobilizare sau de razboi;
    e) asigura prin agentii economici din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, localurile, cazarmamentul, materialele si mijloacele de transport necesare formatiunilor medico-sanitare prevazute a se infiinta in caz de mobilizare sau de razboi;
    f) intocmesc si actualizeaza monografiile economico-militare ale judetului, respectiv ale municipiului Bucuresti, conform instructiunilor emise in acest scop;
    g) fac propuneri pentru intocmirea planului de evacuare a populatiei si a bunurilor din patrimoniul national, arhivistic, material si a altor valori de interes national si organizeaza in acest scop asigurarea mijloacelor de transport, a spatiilor de cazare si de depozitare necesare.
    Art. 48
    (1) Agentii economici, fiecare in domeniul sau de activitate, indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) executa analiza tehnico-economica si financiara a cererilor de materiale, produse si servicii transmise de Oficiu, precum si a solicitarilor autoritatilor administratiei publice locale;
    b) elaboreaza propuneri si pregatesc conditiile tehnico-economice pentru a asigura cererile de materiale, produse si servicii prin dezvoltarea retelelor de aprovizionare, fabricatie si desfacere existente pe timp de pace;
    c) pastreaza si asigura integritatea fizica si calitativa a rezervelor de mobilizare, conform contractelor incheiate cu Oficiul si prevederilor legale;
    d) incheie, dupa caz, contracte cu clauze suspensive cu furnizorii de materii prime, materiale, subansambluri, scule, dispozitive si verificatoare, piese si utilaje tehnologice si cu institutele de cercetare si proiectare.
    (2) Agentii economici cu sarcini prevazute in planul de mobilizare vor lua masuri in vederea adaptarii structurii organizatorice pentru a functiona in caz de mobilizare sau de razboi, inclusiv in conditiile militarizarii lor, folosind intregul potential economic si uman de care dispun, pentru realizarea integrala a sarcinilor ce le revin.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 49
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 50
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
    a) intarzierea peste termenele stabilite a transmiterii datelor, cererilor, prognozelor si sintezelor prevazute in hotarari ale Guvernului sau in metodologiile intocmite de catre Oficiu pentru elaborarea si actualizarea planului de mobilizare sau a planului de pregatire;
    b) nerespectarea conditiilor prevazute in avizele date de organele in drept, referitoare la masurile si actiunile legate de pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    c) neintocmirea la timp sau intocmirea necorespunzatoare a documentelor prevazute de actele normative in domeniu;
    d) nerespectarea obligatiilor si a termenelor prevazute la art. 21 alin. (1);
    e) nerespectarea conditiilor tehnice de pastrare si intretinere a rezervelor de mobilizare, stabilite prin acte normative;
    f) impiedicarea sub orice forma a organelor de control sa isi exercite atributiile;
    g) neindeplinirea atributiilor specifice prevazute in cap. V sectiunea a 2-a;
    h) neindeplinirea obligatiei de restituire la termenul prevazut in actul normativ de scoatere.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b), e), f) si h) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. a), c), d) si g), cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (3) Personalul Oficiului, imputernicit de seful acestuia, are dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la alin. (2).
    (4) Contraventiilor prevazute in prezenta lege li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 51
    (1) Diminuarea sub orice forma, fara aprobare legala, a cantitatilor de produse, rezerva de mobilizare, incredintate spre pastrare agentilor economici sau altor institutii specializate, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.
    (2) Actiunea penala se pune in miscare la sesizarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale sau din oficiu.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 52
    (1) Metodologiile privind intocmirea planului de mobilizare si a planului de pregatire se elaboreaza de catre Oficiu.
    (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Oficiul va supune aprobarii Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.
    Art. 53
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 54
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 73/1995 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 12 iulie 1995, Decretul Consiliului de Stat nr. 340/1978 privind unele masuri in vederea asigurarii sanitare a fortelor armate si a victimelor din randul populatiei in situatii exceptionale, nepublicat, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.206/1970 privind aprobarea constituirii de stocuri de materiale sanitare consumabile la Ministerul Sanatatii, Ministerul Fortelor Armate, Consiliul Securitatii Statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Industriei Chimice, pentru situatii de razboi, nepublicata, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 477/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 477 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 477/2003
Legea 187 2012
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordin 1711 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea actiunilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si intocmirea bugetului de stat pentru razboi
Ordonanţa 88 2004
privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, inclusiv a constructiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacitati de productie oprite ale agentilor economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului
Hotărârea 414 2004
privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare
Hotărârea 370 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare
Hotărârea 111 2004
privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
Legea 477 2003
Decretul 737 2003
pentru promulgarea Legii privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu