E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 73 1995 abrogat de articolul 54 din actul Legea 477 2003
Articolul 42 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 540 2003
Articolul 43 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 540 2003
Articolul 42 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 63 2003
Articolul 43 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 63 2003
Articolul 42 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 16930 2003
Articolul 43 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 16930 2003
Articolul 42 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 196 2003
Articolul 43 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 196 2003
Articolul 42 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 25 2003
Articolul 43 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 25 2003
Articolul 42 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 109 2003
Articolul 43 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 109 2003
Articolul 42 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 5 2003
Articolul 43 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Ordin 5 2003
Articolul 26 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Hotărârea 338 2002
Articolul 4 din actul Legea 73 1995 in legatura cu Hotărârea 191 2002
Legea 73 1995 in legatura cu articolul 3 din actul Ordonanţa 25 1999
Legea 73 1995 promulgat de Decretul 256 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 73 din  5 iulie 1995

privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 145 din 12 iulie 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare este parte componenta a apararii nationale si are la baza prevederile Constitutiei si principiile doctrinei militare de aparare a Romaniei. Aceasta cuprinde ansamblul de masuri si de actiuni care se stabilesc si se realizeaza din timp de pace in vederea valorificarii potentialului economic si uman al tarii pentru satisfacerea nevoilor de aparare si asigurarea continuitatii activitatilor economico-sociale in caz de mobilizare sau de razboi.
    Art. 2
    Elaborarea masurilor si a actiunilor, precum si coordonarea si controlul activitatilor destinate pregatirii economiei nationale, a teritoriului pentru aparare si pentru mobilizarea nationala se asigura de catre autoritatile publice, potrivit competentelor stabilite prin Constitutie si legile tarii.
    Art. 3
    Consiliul Suprem de Aparare a Tarii analizeaza si aproba proiectul planului de mobilizare a economiei nationale si proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi.
    Art. 4
    Guvernul raspunde de pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si asigura aplicarea masurilor referitoare la aceste domenii, potrivit legii, hotararilor Parlamentului si ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in care scop:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe si autoritati ale administratiei publice in legatura cu realizarea sarcinilor referitoare la pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    b) elaboreaza, din timp de pace, proiectul planului de mobilizare a economiei nationale si proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi;
    c) stabileste obligatiile care revin ministerelor, autoritatilor administratiei publice si agentilor economici prin planul de mobilizare a economiei nationale si ia masuri pentru asigurarea de bunuri materiale si servicii necesare fortelor sistemului national de aparare si populatiei, la razboi;
    d) elaboreaza programe curente si de perspectiva referitoare la pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    e) ia masuri pentru realizarea prevederilor bugetare privind resursele financiare si materiale necesare pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
    f) stabileste masuri de trecere de la programul economic curent la aplicarea planului de mobilizare a economiei nationale si urmareste realizarea acestora;
    g) coordoneaza activitatile de cercetare, asimilare, productie si asigurare tehnico-materiala destinate inzestrarii fortelor sistemului national de aparare;
    h) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege in acest domeniu.
    Art. 5
    Pentru indeplinirea atributiilor care revin Guvernului cu privire la pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, in subordinea sa functioneaza Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, incadrat cu specialisti militari si civili.
    Organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 2
    Pregatirea economiei nationale pentru aparare

    Art. 6
    In vederea asigurarii cererilor de produse si servicii necesare fortelor sistemului national de aparare, precum si a nevoilor economiei nationale si ale populatiei la razboi, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale elaboreaza proiectul planului de mobilizare a economiei nationale pentru primul an de razboi.
    Art. 7
    Proiectul planului de mobilizare a economiei nationale cuprinde sarcinile ministerelor, celorlalte autoritati ale administratiei publice, agentilor economici si institutiilor publice pentru asigurarea necesarului fortelor sistemului national de aparare, economiei nationale si ale populatiei pentru primul an de razboi, precum si resursele ce se vor utiliza in acest scop.
    Ministerul Finantelor, pe baza proiectului planului de mobilizare a economiei nationale, elaboreaza proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi.
    Art. 8
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, agentii economici, institutiile publice si institutiile sociale au obligatia sa ia masuri din timp de pace pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare a economiei nationale, trimis de catre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, in domeniile care ii privesc. In acest scop intocmesc documentele necesare privind pregatirea de mobilizare.
    Art. 9
    Masurile de pregatire a economiei nationale pentru aparare, care se realizeaza din timp de pace, sunt cuprinse in programele curente si de perspectiva si se refera la: stabilirea, crearea si pastrarea capacitatilor si a rezervelor de mobilizare, actualizarea documentatiilor, intocmirea de studii, note de fundamentare, precum si alte actiuni care vor fi apreciate ca necesare.
    Art. 10
    Planul de mobilizare a economiei nationale si proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi se actualizeaza de cate ori este nevoie.
    Art. 11
    Punerea in aplicare a planului de mobilizare a economiei nationale si a executiei bugetului de stat pentru primul an de razboi se aproba de catre Parlament, la propunerea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    Art. 12
    Agentii economici si institutiile publice, potrivit obligatiilor ce le revin din planul de mobilizare a economiei nationale si din programele curente si de perspectiva, stabilesc, creeaza si pastreaza, din timp de pace, capacitati si rezerve de mobilizare necesare pentru realizarea sarcinilor respective.
    Art. 13
    Constituie capacitati de mobilizare:
    a) in industrie: capacitatile de cercetare si productie stabilite si pregatite in scopul fabricarii sau repararii, la mobilizare sau la razboi, a tehnicii si a materialelor militare, precum si cele specializate in realizarea de colaborari pentru acestea;
    b) in transporturi si comunicatii: mijloacele, instalatiile si amenajarile aferente destinate a satisface la mobilizare sau la razboi, in exclusivitate, nevoile de transport si telecomunicatii ale componentelor sistemului national de aparare;
    c) in domeniul ocrotirii sanatatii: spitalele existente in reteaua sanitara si alte localuri care se transforma, la mobilizare, in spitale de zona interioara sau in detasamente de prim-ajutor medico-chirurgical; unitatile de cercetare, laboratoarele de medicina preventiva si de productie; societatile comerciale farmaceutice destinate asigurarii asistentei medico-sanitare a ranitilor si bolnavilor din fortele sistemului national de aparare, precum si a victimelor de razboi din randul populatiei;
    d) in domeniul administrarii rezervelor nationale materiale: 30% din suprafata de depozitare.
    Art. 14
    Capacitatile de mobilizare pot fi folosite, in timp de pace, temporar, si pentru alte activitati, cu avizul Ministerului Apararii Nationale si cu aprobarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, urmand ca acestea sa fie readuse la destinatia initiala in termen de cel mult 30 de zile de la declararea mobilizarii sau starii de razboi.
    Agentii economici si institutiile publice au obligatia sa mentina utilajele si instalatiile din capacitatile de mobilizare folosite in conditiile prevederilor alineatului precedent la parametrii normali de functionare. Capacitatile de mobilizare care nu sunt folosite se conserva, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Ministerului Finantelor.
    Art. 15
    Schimbarea profilului capacitatilor de productie, definite drept capacitati de mobilizare, se face prin hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, avizata de Ministerul Apararii Nationale, elaborata pe baza solicitarii agentului economic in cauza.
    Art. 16
    Documentatia tehnica necesara realizarii produselor militare prevazute in planul de mobilizare a agentilor economici se asigura in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului si se constituie ca rezerva de mobilizare.
    Art. 17
    Rezervele de mobilizare sunt proprietate publica de stat si cuprind:
    a) in industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri si elemente de completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare si alte materiale necesare in procesul de fabricatie si reparatie;
    b) in transporturi si comunicatii: materiale destinate restabilirii si mentinerii in stare de functionare a capacitatilor de transport si telecomunicatii necesare asigurarii nevoilor fortelor sistemului national de aparare;
    c) in domeniul ocrotirii sanatatii: materialele sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime si materiale necesare fabricarii produselor farmaceutice, aparatura, instrumentarul medical si alte materiale necesare completarii dotarii unitatilor medico-sanitare existente in retea, precum si a celor care se creeaza la razboi;
    d) in domeniul comertului: produse alimentare si industriale necesare asigurarii cererilor unitatilor militare, solicitate pe plan local, la mobilizare.
    Art. 18
    Rezervele materiale nationale, constituite si administrate potrivit legii, se asimileaza rezervelor de mobilizare astfel: in timp de pace, pentru cantitatile constituite ca stocuri intangibile destinate nevoilor armatei si industriei de aparare, si in timp de razboi, pentru stocurile existente in depozite la data respectiva.
    Art. 19
    Rezervele de mobilizare cuprind, de regula, produse greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricatie, care se asigura din productia interna sau din import.
    Nomenclatorul si nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se aproba de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii o data cu planul de mobilizare si se actualizeaza anual de catre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
    Nivelurile anuale de constituire a materialelor in rezerve de mobilizare se dimensioneaza de catre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, in raport cu prioritatile transmise de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 20
    Conditiile referitoare la modul de stabilire, creare si pastrare a capacitatilor si rezervelor de mobilizare, precum si a stocurilor intangibile de produse solicitate prin planurile de mobilizare ale garnizoanelor, se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 21
    Agentii economici si institutiile publice la care se creeaza rezerve de mobilizare au obligatia sa asigure gestionarea si depozitarea separata a acestora fata de materialele destinate activitatilor curente. Depozitarea si manipularea materialelor se fac in conformitate cu prevederile instructiunilor si ale normelor in vigoare.
    Art. 22
    Pentru a evita degradarea materiilor prime, materialelor si produselor depreciabile din rezerva de mobilizare, agentii economici si institutiile publice au obligatia sa ia masuri tehnice de pastrare si depozitare, precum si pentru improspatarea lor la timp si in mod sistematic, potrivit planurilor anuale proprii aprobate de catre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si Ministerul Apararii Nationale. Cele care nu pot fi improspatate se pastreaza in rezerva pana la atingerea limitei de valabilitate sau de pastrare prevazuta in instructiuni, dupa care se scot pentru valorificare sau casare, potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 23
    Scoaterea sub forma de imprumut a produselor din rezervele de mobilizare se face, in mod exceptional, prin hotarari ale Guvernului, initiate de ministerele interesate, cu avizul prealabil al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 24
    Scoaterea definitiva si valorificarea produselor din rezervele de mobilizare se fac ca urmare a modificarii sarcinilor din planul de mobilizare pentru care au fost constituite sau a tehnologiilor de fabricatie, cu aprobarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si cu avizul Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 25
    Materialele din rezerva de mobilizare pot fi folosite si pentru inlaturarea urmarilor unor calamitati naturale sau catastrofe, prin hotarare a Guvernului, la propunerile ministerelor interesate, avizate de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si de Ministerul Apararii Nationale.
    Rezerva de mobilizare se reintregeste in termenele stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 26
    Asigurarea fortei de munca necesare la punerea in aplicare a planului de mobilizare a economiei nationale se face prin utilizarea personalului fara obligatii militare si prin mobilizarea la locul de munca a specialistilor cu obligatii militare, strict necesari, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 27
    In vederea cunoasterii resurselor materiale existente in rezervele materiale nationale, care pot fi luate in considerare la realizarea sarcinilor din planul de mobilizare anual, Administratia Nationala a Rezervelor Materiale comunica Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale situatia stocurilor, potrivit nomenclatorului de constituire a produselor respective.
    Art. 28
    Pentru asigurarea nevoilor unitatilor militare la mobilizare, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa puna la dispozitia acestora, in conditiile legii, produsele si serviciile solicitate prin planul de mobilizare al garnizoanei.
    Asigurarea produselor se va face din stocurile curente existente in depozitele agentilor economici de profil, la data declararii mobilizarii, precum si din stocurile intangibile constituite in acest scop, finantate de la bugetul de stat.
    Art. 29
    La cererea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului de Interne si a altor ministere cu sarcini pentru aparare, agentii economici sunt obligati sa pastreze in custodie produsele perisabile necesare la razboi.
    Conditiile tehnice privind pastrarea, preschimbarea si plata tarifelor aferente se stabilesc prin contract intre agentii economici si reprezentantii autorizati ai beneficiarilor conform hotararii Guvernului.

    CAP. 3
    Pregatirea teritoriului pentru aparare

    Art. 30
    Obiectivele de pregatire a teritoriului destinate satisfacerii nevoilor operative ale fortelor sistemului national de aparare se stabilesc de Statul Major General, Ministerul de Interne si serviciile de informatii, fiecare in domeniul sau de activitate, si se supun aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, de catre Statul Major General impreuna cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
    Obiectivele aprobate se transmit de catre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale organului central al administratiei publice specializat in amenajarea teritoriului, lucrari publice si urbanism, pentru a fi cuprinse in Planul national de amenajare a teritoriului si la ministerele de resort, in vederea includerii in programele curente si de perspectiva, pentru a fi realizate din timp de pace.
    Art. 31
    Obiectivele privind pregatirea teritoriului pentru aparare se includ si in planul de mobilizare a economiei nationale pentru primul an de razboi.
    Art. 32
    Masurile de pregatire a teritoriului referitoare la protectia cetatenilor, a bunurilor materiale de orice natura, precum si a celor care apartin patrimoniului cultural national al Romaniei, impotriva efectelor armelor de nimicire in masa, mijloacelor incendiare si armelor conventionale, se stabilesc si se realizeaza potrivit legii protectiei civile.
    Art. 33
    Responsabilitatea privind realizarea, exploatarea si intretinerea obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare revine ministerelor de resort si autoritatilor administratiei publice, in functie de specificul obiectivului.

    CAP. 4
    Finantarea pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

    Art. 34
    Fondurile necesare pentru realizarea masurilor si a actiunilor privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se aloca de la bugetul de stat. Autoritatile administratiei publice centrale si locale solicita anual aceste fonduri Ministerului Finantelor, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
    Fundamentarea fondurilor care se aloca de la bugetul de stat pentru pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se face de catre ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, pe baza solicitarilor agentilor economici in cauza.
    Art. 35
    Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale coordoneaza, avizeaza si exercita controlul asupra modului in care sunt folosite fondurile destinate pregatirii economiei nationale si teritoriului pentru aparare, care sunt puse la dispozitia ministerelor, celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si agentilor economici de catre Ministerul Finantelor, urmarindu-se constituirea si utilizarea acestora in stricta conformitate cu actiunile pentru care au fost alocate.
    Art. 36
    Finantarea actiunilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si intocmirea proiectului bugetului de stat pentru primul an de razboi se realizeaza potrivit normelor si instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 37
    Cheltuielile legate de elaborarea si actualizarea lucrarilor proprii de pregatire a ministerelor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a agentilor economici si a institutiilor sociale pentru aparare se suporta din bugetele acestora.

    CAP. 5
    Atributiile ministerelor, prefecturilor, consiliilor judetene, consiliilor locale si ale agentilor economici privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

    Art. 38
    Ministerele, prefecturile, consiliile judetene si locale, potrivit competentelor, fiecare in domeniul sau de activitate, indeplinesc urmatoarele atributii generale:
    a) elaboreaza propuneri pentru proiectul planului de mobilizare a economiei nationale si pentru proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi si iau masuri pentru pregatirea economiei nationale in vederea asigurarii necesarului fortelor sistemului national de aparare, economiei si populatiei la mobilizare sau la razboi;
    b) stabilesc, creeaza si pastreaza capacitatile si rezervele de mobilizare, prin programe curente si de perspectiva si solicita fondurile financiare necesare realizarii acestora;
    c) intocmesc, pe baza metodologiei-cadru elaborata de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, metodologii de lucru referitoare la pregatirea de mobilizare economica a agentilor economici din sistemul propriu si coordoneaza activitatea acestora;
    d) iau masuri pentru realizarea obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    Art. 39
    Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si serviciile de informatii transmit Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale cereri de produse si servicii necesare la razboi, in conformitate cu metodologiile stabilite in acest sens.
    Pentru asigurarea la mobilizare, pe plan local, cu produse si servicii necesare unitatilor militare, cererile acestora se transmit prin planul de garnizoana, la consiliile judetene.
    Art. 40
    Organele de specialitate, care elaboreaza programul economic al Guvernului, indeplinesc urmatoarele atributii specifice principale:
    a) elaboreaza, impreuna cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, programul economic pentru starea de mobilizare sau de razboi;
    b) proiecteaza strategia privind reorientarea ramurilor economiei nationale pe baza estimarilor referitoare la potentialul productiv si la gradul de utilizare a acestuia, in vederea elaborarii sau actualizarii planului de mobilizare a economiei nationale;
    c) pregatesc programe privind aprovizionarea populatiei cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum, in conditiile rationalizarii acestora, pentru a satisface nevoile de trai ale populatiei, in caz de mobilizare sau de razboi.
    Art. 41
    Ministerul Finantelor indeplineste urmatoarele atributii specifice principale:
    a) elaboreaza proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi;
    b) cuprinde, in proiectul bugetului de stat anual, fondurile solicitate pentru realizarea, prin programe curente, a masurilor de pregatire a economiei si a teritoriului pentru aparare.
    Art. 42
    Ministerele, pe baza programelor economice ale Guvernului, indeplinesc, fiecare in domeniul sau de activitate, urmatoarele atributii specifice principale:
    A. In domeniul industriei
    a) elaboreaza planul privind activitatile ramurilor si subramurilor industriale extractive si prelucratoare la razboi, urmarind asigurarea cu prioritate a necesarului fortelor sistemului national de aparare, economiei nationale si populatiei;
    b) coreleaza utilizarea resurselor in vederea asigurarii functionarii economiei nationale;
    c) stabilesc masuri pentru asigurarea continuitatii in functionarea producatorilor de energie electrica si a stabilitatii sistemului energetic national in ansamblu, la mobilizare si la razboi.
    B. In domeniul transporturilor
    a) elaboreaza planul activitatilor de transporturi la razboi;
    b) stabilesc masuri privind modul de protectie si aducerea in tara a mijloacelor de transport aflate in afara frontierelor;
    c) includ obiectivele de pregatire operativa a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in programele de dezvoltare si imbunatatire a transporturilor.
    C. In domeniul telecomunicatiilor
    a) elaboreaza planul activitatilor de telecomunicatii la razboi;
    b) stabilesc planul de asigurare a legaturilor de telecomunicatii in traficul international;
    c) includ in programele de dezvoltare si imbunatatire a telecomunicatiilor obiectivele de pregatire operativa a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    D. In domeniul muncii si protectiei sociale
    a) elaboreaza planul de folosire a resurselor de munca la mobilizare si la razboi, tin evidenta acestora in profil teritorial si iau masuri pentru acoperirea deficitelor, prin redistribuirea pe plan local;
    b) repartizeaza, prin organele teritoriale de resort, surplusul de resurse umane in vederea efectuarii unor prestari de servicii in conditiile legii.
    E. In domeniul ocrotirii sanatatii
    a) elaboreaza planul privind ocrotirea sanatatii la mobilizare si la razboi;
    b) organizeaza asigurarea asistentei medicale a populatiei civile si spitalizarea ranitilor si bolnavilor evacuati din spitalele militare de campanie;
    c) iau masuri pentru asigurarea materialelor sanitar-farmaceutice;
    d) organizeaza asistenta medicala a victimelor actiunilor militare.
    F. In domeniul agriculturii si alimentatiei
    a) elaboreaza planul de masuri tehnico-organizatorice pentru sectorul public si privat care sa permita continuarea lucrarilor agricole la razboi;
    b) stabilesc masuri pentru asigurarea principalelor produse agroalimentare destinate fortelor sistemului national de aparare si nevoilor de trai ale populatiei in conditii de razboi;
    c) organizeaza si coordoneaza activitatea serviciilor sanitar-veterinare si de protectie fitosanitara.
    G. In domeniul comertului si turismului
    a) elaboreaza planul privind organizarea si desfasurarea activitatilor agentilor economici din sectorul public si privat la razboi;
    b) elaboreaza programe de desfacere a marfurilor, prin introducerea sistemului rationalizat de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de cartele si ratii.
    H. In domeniul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului
    a) elaboreaza planul privind lucrarile publice si de amenajare a teritoriului la mobilizare si la razboi;
    b) iau masuri si coordoneaza realizarea obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului;
    c) urmaresc integrarea obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare in programele de lucrari publice;
    d) elaboreaza variante de folosire a utilajelor din dotarea agentilor economici de resort pentru interventii la obiectivele de importanta vitala avariate, in vederea restabilirii activitatii acestora la razboi.
    Art. 43
    Prefecturile, consiliile judetene si consiliile locale indeplinesc, fiecare in domeniul sau de activitate, urmatoarele atributii specifice principale:
    a) organizeaza, coordoneaza si conduc activitatile de pregatire a economiei si a teritoriului pentru aparare din domeniile serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice din unitatile administrativ-teritoriale;
    b) iau masuri si creeaza conditii de realizare a obiectivelor stabilite, indrumand agentii economici locali pentru intocmirea programelor proprii de activitate in situatii deosebite, prevazute de lege, la mobilizare si la razboi;
    c) propun includerea unor obiective de pregatire a teritoriului pentru aparare in programele de investitii curente si de perspectiva ale consiliilor judetene si locale, urmarind realizarea lor;
    d) stabilesc sursele de aprovizionare si urmaresc modul de solutionare a cererilor de asigurare cu bunuri materiale si servicii solicitate de unitatile militare la mobilizare prin planul de garnizoana;
    e) intocmesc programele de aprovizionare cu produse agroalimentare si industriale ce urmeaza a fi distribuite rationalizat in situatii deosebite prevazute de lege;
    f) asigura, prin agentii economici din judet, localurile, cazarmamentul, materialele si mijloacele de transport necesare formatiunilor medico-sanitare prevazute a se infiinta in situatii deosebite, prevazute de lege, si la mobilizare;
    g) fac propuneri pentru intocmirea planului de evacuare a populatiei si a bunurilor din patrimoniul national, arhivistic, material si a altor valori de interes national si organizeaza asigurarea mijloacelor de transport necesare, spatii de cazare si de depozitare;
    h) intocmesc si tin evidenta mijloacelor de interventie care vor fi folosite in situatii deosebite, prevazute de lege, sau la razboi, stabilind sarcinile si modul de utilizare a acestora.
    Art. 44
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, agentii economici si institutiile sociale indeplinesc orice alte sarcini stabilite prin lege sau prin alte acte normative care reglementeaza activitatea din domeniul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.
    Art. 45
    Agentii economici si institutiile sociale de orice fel au obligatia sa ia masuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin in domeniul apararii. In acest scop, isi vor adapta structura organizatorica pentru a functiona in caz de mobilizare sau la razboi folosind intregul potential material si uman de care dispun.
    Art. 46
    Conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si conducatorii oricaror agenti economici sau institutii sociale raspund, fiecare in domeniul sau de activitate, de realizarea sarcinilor ce le revin pe linia pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare. In acest scop, in subordinea acestora functioneaza organe de specialitate incadrate cu personal civil si militar, dimensionate in functie de volumul si de complexitatea activitatilor, stabilite prin hotarare a Guvernului.
    La prefecturi, organele de specialitate sunt serviciile descentralizate ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
    Conducatorii autoritatilor respective prezinta Parlamentului, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii sau Guvernului, dupa caz, rapoarte privind stadiul acestei activitati, ori de cate ori li se cere.
    Art. 47
    Ministerele, consiliile judetene, municipale, orasenesti si comunale ale administratiei publice, precum si consiliile de administratie ale agentilor economici vor analiza, anual si ori de cate ori este nevoie, modul in care sunt indeplinite sarcinile ce le revin pe linia pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si vor stabili masurile ce se impun.
    Art. 48
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici au obligatia sa prezinte Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale date si informatii privind potentialul economic si uman al acestuia in vederea indeplinirii sarcinilor ce le revin, potrivit legii.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 49
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea penala, contraventionala, administrativa sau civila, dupa caz.
    Art. 50
    Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) pastrarea necorespunzatoare a capacitatilor si rezervelor de mobilizare;
    b) nerespectarea conditiilor prevazute in avizele date de organele in drept;
    c) impiedicarea, sub orice forma, a organelor de control de a-si exercita atributiile;
    d) neintocmirea sau intocmirea unor documente continand date eronate sau elaborarea partiala a lucrarilor prevazute in actele normative si metodologiile in vigoare;
    e) nerespectarea prevederilor normelor de improspatare a produselor perisabile acumulate in rezerva de mobilizare;
    f) refuzul de a furniza date si informatii referitoare la activitatea proprie;
    g) refuzul de a constitui, pastra si improspata stocurile intangibile.
    Art. 51
    Contraventiile prevazute la art. 50 lit. a), b), e) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cele de la lit. c), d) si f) cu amenda de la 500.000 lei la 4.000.000 lei.
    Art. 52
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 53
    Dispozitiile art. 51 - 53 se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 54
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.
    Art. 55
    Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               RADU BERCEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 73/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 73 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 73/1995
Legea 477 2003
privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare
Ordin 540 2003
pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi
Ordin 63 2003
pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi
Ordin 16930 2003
pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi
Ordin 196 2003
pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi
Ordin 25 2003
pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi
Ordin 109 2003
pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi
Ordin 5 2003
pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi
Hotărârea 338 2002
pentru asigurarea fortei de munca necesare la mobilizare si pe timp de razboi cu personal cu obligatii militare
Hotărârea 191 2002
privind dezafectarea unor capacitati de mobilizare
Ordonanţa 25 1999
privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinand agentilor economici din industrie
Decretul 256 1995
pentru promulgarea Legii privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu