Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi

ACT EMIS DE: OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE


SmartCity3

              Nr. 109 din 21 ianuarie 2003
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI*)
              Nr. 196 din 12 martie 2003
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE*)
              Nr. 5 din 6 ianuarie 2003
              MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE*)
              Nr. 25 din 10 februarie 2003
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 16.930 din 17 martie 2003
              MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
              Nr. 63 din 30 iulie 2003
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
              Nr. 540 din 20 august 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 638 din  8 septembrie 2003

    *) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie si-au incetat activitatea si au fost infiintate Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

    In temeiul prevederilor art. 42 pct. A lit. a), pct. E. lit. a), pct. F. lit. a) si pct. G. lit. b), ale art. 43 lit. e) din Legea nr. 73/1995 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, ale pct. 6 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.290/1996 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, precum si ale art. 3 pct. 9 din Hotararea Guvernului nr. 897/1997 privind organizarea si functionarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 897/1997 privind organizarea si functionarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, ale art. 4 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si ale art. 11 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,

    seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, ministrul sanatatii si familiei, ministrul administratiei publice, ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, ministrul finantelor publice, ministrul economiei si comertului si ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Instructiunile ministrului comertului nr. III/2.041/M.B./1996 privind masurile care se iau pentru aprovizionarea populatiei cu produse alimentare si nealimentare de stricta necesitate, in caz de mobilizare sau razboi, care nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Seful Oficiului Central de Stat
                      pentru Probleme Speciale,
                      Petru Pana

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                      Daniela Bartos

                      p. Ministrul administratiei publice,
                      Ionel Flesariu,
                      secretar de stat

                      Ministrul agriculturii,
                      padurilor, apelor si mediului,
                      Ilie Sarbu

                      Ministrul pentru intreprinderile mici
                      si mijlocii si cooperatie,
                      Silvia Ciornei

                      p. Ministrul finantelor publice,
                      Gheorghe Gherghina,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul economiei si comertului,
                      Mihai Berinde,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORME
privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi, urmareste apararea unor interese publice majore privind:
    a) optimizarea consumului de produse alimentare si nealimentare de stricta necesitate in vederea sustinerii efortului de aparare;
    b) protectia vietii si sanatatii populatiei;
    c) utilizarea cat mai rationala a resurselor de care dispune economia nationala.
    Art. 2
    (1) Necesarul de produse alimentare si nealimentare care vor fi distribuite populatiei pe baza de ratii si cartele, precum si posibilitatile de asigurare de catre economia nationala se includ in planul de mobilizare a economiei nationale, elaborat de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, in conditiile legii.
    (2) Consumul rationalizat se poate introduce pentru o parte sau pentru toate produsele prevazute in prezentele norme.
    Art. 3
    Consiliile locale si consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intocmesc din timp de pace Programul de aprovizionare cu produse agroalimentare si industriale ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populatiei, in situatii deosebite prevazute de lege, conform prevederilor prezentelor norme, denumit in continuare program de aprovizionare.
    Art. 4
    Agentii economici producatori, care sunt inclusi in programul de aprovizionare al consiliului local/consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti isi intocmesc documente de mobilizare in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 5
    Daca fondul de marfa de produse alimentare rationalizate nu poate fi asigurat la nivelul stabilit prin planul de mobilizare a economiei nationale, chiar dupa realizarea substituirilor, autoritatile administratiei publice locale stabilesc masuri organizatorice de diminuare procentuala si treptata a ratiilor pana la limita ratiei de supravietuire.
    Art. 6
    Indiferent de volumul de marfa existent, autoritatile administratiei publice vor raspunde prompt la solicitarile de rechizitii de bunuri ale organelor cuprinse in Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, pana la limita consumului rationalizat necesar proprietarului si familiei sale. Aceasta limita se calculeaza in functie de ratiile de produse cuprinse in prezentele norme.

    CAP. 2
    Asigurarea cu produse alimentare si nealimentare rationalizate

    SECTIUNEA 1
    Produsele supuse consumului rationalizat

    Art. 7
    Consumul rationalizat se introduce la urmatoarele produse:
    a) produse alimentare: paine, carne, preparate din carne, lapte, ulei comestibil, cartofi, zahar;
    b) produse nealimentare: confectii, tricotaje, incaltaminte, articole de igiena - sapun, detergenti.

    SECTIUNEA a 2-a
    Prioritati in asigurarea cu produse alimentare si nealimentare rationalizate

    Art. 8
    Autoritatile administratiei publice locale, in programul de aprovizionare elaborat, vor avea in vedere:
    a) asigurarea de la agentii economici, in prima urgenta, a cererilor cuprinse in planul de garnizoana, a rechizitiilor de bunuri si a altor cereri ale componentelor sistemului national de aparare;
    b) asigurarea aprovizionarii cu prioritate a populatiei evacuate, a personalului din sectorul industriei de aparare si al agentilor economici militarizati;
    c) asigurarea aprovizionarii pentru consumurile din centrele de cazare si hranire colectiva - spitale, gradinite, crese, unitati de ocrotire si protectie sociala, unitati sanitare si de protectie sociala si alte unitati similare de pe raza judetului/municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    La declararea mobilizarii sau a starii de razboi consiliile locale vor analiza reteaua de desfacere a produselor rationalizate stabilita in programul de aprovizionare. Daca va fi necesar, se vor stabili noi unitati de desfacere a produselor rationalizate.
    Art. 10
    Aprovizionarea centrelor de cazare si hranire colectiva se va face pentru produsele rationalizate de la agentii economici stabiliti prin programul de aprovizionare.
    Art. 11
    Produsele nerationalizate se vor comercializa liber pe piata.

    SECTIUNEA a 3-a
    Distribuirea produselor alimentare si nealimentare rationalizate pe baza de cartele

    A. Tiparirea si distribuirea cartelelor
    Art. 12
    (1) Fondurile necesare pentru tiparirea cartelelor, in caz de mobilizare sau de razboi, se asigura de la bugetul de stat prin bugetele locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu precizarile metodologice emise de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Ordonatorii principali de credite pentru fondurile prevazute la alin. (1) sunt consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Modelele cartelelor, caracteristicile, conditiile de tiparire si de pastrare a acestora se stabilesc prin ordin comun de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si Ministerul Administratiei si Internelor.
    Art. 14
    La distribuirea cartelelor catre populatie autoritatile administratiei publice locale vor avea in vedere urmatoarele:
    a) fiecare cetatean roman cu domiciliul in Romania are dreptul la cartele, pe baza carora va cumpara produsele rationalizate. Cartelele sunt valabile pe perioadele pentru care au fost emise;
    b) pot beneficia de cartele, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, numai strainii cu resedinta sau cu domiciliul in Romania;
    c) persoanele trimise in misiuni oficiale in strainatate sunt obligate sa anunte autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza domiciliaza si sa predea cartelele. La incheierea misiunii, pe baza dovezilor primite, persoanele in cauza se vor prezenta la autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza vor domicilia pentru obtinerea de noi cartele. Aceasta procedura va fi urmata si de rezervistii mobilizati in cadrul fortelor sistemului national de aparare;
    d) persoanele care se hranesc in centrele de cazare si hranire colectiva vor preda bonurile din cartelele de produse alimentare acestor centre, corespunzator perioadei de abonat;
    e) orice modificare in situatia personala sau profesionala, de natura sa modifice dreptul la produse rationalizate, va fi adusa la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale cu documente doveditoare;
    f) dreptul de a obtine cartele nu este dependent de o anumita data calendaristica, putandu-se face in orice zi a anului. Cartelele se distribuie numai pentru perioada ramasa pana la expirarea anului sau trimestrului respectiv.
    Art. 15
    (1) Nu au dreptul la cartele persoanele condamnate cu privare de libertate, pe perioada detentiei.
    (2) Persoanele arestate si aflate in cercetari pentru diferite fapte vor primi alte cartele numai pe baza hotararii definitive a instantelor judecatoresti care au solutionat cauza. Fac exceptie persoanele cercetate in stare de libertate.
    Art. 16
    In baza criteriilor stabilite de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, proprietarii sau detinatorii de pamant cultivabil, crescatorii de animale, precum si alte persoane, care obtin prin munca prestata produse ce fac parte din lista celor rationalizate, nu au dreptul la unele bonuri din cartele. Bonurile se vor anula prin sigla "X".
    Art. 17
    Pentru buna desfasurare a activitatii de completare si distribuire a cartelelor, autoritatile administratiei publice locale vor colabora cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu agentii economici sau cu alte institutii.

    B. Ratii de produse alimentare
    Art. 18
    Ratiile de produse alimentare sunt prezentate in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Art. 19
    Pentru persoanele care desfasoara activitati in locuri de munca in conditii speciale, autoritatile administratiei publice locale pot hotari suplimentarea ratiilor produselor alimentare cu cel mult 25% . Locurile de munca in conditii speciale sunt cele stabilite de legislatia in vigoare.
    Art. 20
    (1) Femeile gravide incepand cu luna a treia, persoanele care lucreaza in mediu toxic, bolnavii cu afectiuni cronice stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii, mamele cu sugari pana la un an si copiii pana la 2 ani fac exceptie de la ratia de lapte prevazuta in anexa nr. 1, primind o cantitate de 1 l pe zi. Aceste categorii de persoane vor primi ratia de lapte pe baza documentelor legale eliberate in acest sens.
    (2) Pentru persoanele care sufera de diabet se inlocuieste ratia de zahar cu lapte praf, in cantitati egale.
    Art. 21
    Populatia evacuata la sosirea in localitatile de evacuare va fi inclusa in programul de aprovizionare al consiliului local.
    Art. 22
    In eventualitatea in care unele produse rationalizate nu pot fi asigurate in totalitate, deficitele se vor completa prin substituiri de produse, pe baza substituirilor prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Art. 23
    In cazul unor situatii extreme - diminuarea drastica a resurselor, lipsa posibilitatilor de aprovizionare si alte asemenea situatii - se stabileste ratia de supravietuire, ca ratie unica, care asigura 1.500 de calorii in medie pe zi de persoana. Constituirea acestei ratii se face din produsele alimentare existente, rationalizate sau nerationalizate.

    C. Ratii de produse nealimentare
    Art. 24
    Ratiile de produse nealimentare sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezentele norme.
    Art. 25
    Autoritatile administratiei publice locale pot hotari alocarea de pana la 100 de puncte in plus persoanelor care desfasoara activitati in locurile de munca in conditii speciale.
    Art. 26
    Bonurile pot fi cumulate pentru obtinerea numarului de puncte necesar cumpararii unui produs.
    Art. 27
    Perioada pentru care se elibereaza cartela de produse nealimentare este de un an.
    Art. 28
    Articolele de igiena se distribuie trimestrial, prin agentii economici stabiliti in programul de aprovizionare. Ratia anuala pentru fiecare persoana este de 1 kg sapun de rufe, toaleta sau semitoaleta si 5,500 kg detergent.

    CAP. 3
    Atributiile autoritatilor administratiei publice si ale agentilor economici

    Art. 29
    Autoritatile administratiei publice si agentii economici au urmatoarele atributii generale:
    1. transmit Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, la cererea acestuia, date si informatii pentru cunoasterea potentialului economiei nationale de asigurare a necesarului de produse rationalizate, in caz de mobilizare sau de razboi;
    2. analizeaza, anual sau ori de cate ori este nevoie, in comisia pentru probleme de aparare, modul in care sunt indeplinite sarcinile privind asigurarea populatiei cu produse rationalizate, cu adoptarea de masuri corespunzatoare.
    Art. 30
    Autoritatile administratiei publice centrale au urmatoarele atributii specifice:
    A. Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie:
    a) in timp de pace:
    1. elaboreaza impreuna cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si cu ministerele interesate normele privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi;
    2. primeste de la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale necesarul de produse alimentare si nealimentare care vor fi distribuite populatiei pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi, precum si posibilitatile de asigurare de catre economia nationala, cuprinse in planul de mobilizare;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. in colaborare cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si cu Ministerul Economiei si Comertului, stabileste, in baza solicitarilor consiliilor judetene/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, masuri de echilibrare a nevoilor de produse rationalizate cu resursele locale, avandu-se in vedere excedentele si deficitele de asemenea produse;
    2. solicita Ministerului Sanatatii avizul pentru modificarea unor ratii;
    3. hotaraste fata de propunerile Ministerului Sanatatii de includere sau scoatere a unor produse din lista prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme;
    4. urmareste modul de tiparire a cartelelor si, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, adopta masurile corespunzatoare pentru eliminarea disfunctionalitatilor;
    5. colaboreaza cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru punerea in aplicare a prevederilor planului de mobilizare, in partile ce ii revin;
    B. Ministerul Economiei si Comertului:
    a) in timp de pace:
    1. in functie de necesarul de produse nealimentare rationalizate pentru populatie, comunicat de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, propune posibilitatile de asigurare de catre economia nationala, pentru a fi incluse in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale;
    2. cuprinde in planul privind activitatile ramurilor si subramurilor industriei extractive si prelucratoare la razboi indicatorii din planul de mobilizare aprobati de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. pune in aplicare planul privind activitatile ramurilor si subramurilor industriei extractive si prelucratoare la razboi;
    2. analizeaza resursele de produse nealimentare rationalizate si, la nevoie, propune Guvernului importul unor cantitati de asemenea produse; in cazul excedentelor de produse nealimentare rationalizate din unele judete/municipiul Bucuresti, stabileste impreuna cu Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie masuri pentru redistribuirea acestora la judetele/municipiul Bucuresti care au solicitat acoperirea deficitelor;
    C. Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului:
    a) in timp de pace:
    1. in functie de necesarul de produse alimentare rationalizate pentru populatie, comunicat de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, propune posibilitatile de asigurare de catre economia nationala, pentru a fi incluse in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale;
    2. include in planul de masuri tehnico-organizatorice pentru sectorul public si privat la razboi indicatorii din planul de mobilizare aprobati de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
    3. transmite directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala indicatorii cuprinsi in planul de masuri tehnico-organizatorice pentru sectorul public si privat la razboi;
    4. prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, colaboreaza cu oficiile/biroul de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pentru aparare, denumite in continuare oficiul/biroul de mobilizare, pentru identificarea resurselor locale necesare satisfacerii nevoilor populatiei cu produse alimentare rationalizate;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. pune in aplicare planul de masuri tehnico-organizatorice pentru sectorul public si privat la razboi;
    2. analizeaza resursele de produse alimentare rationalizate si, la nevoie, propune Guvernului importul unor cantitati de asemenea produse; in cazul excedentelor de produse alimentare rationalizate din unele judete/municipiul Bucuresti, stabileste impreuna cu Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie masuri pentru redistribuirea acestora la judetele/municipiul Bucuresti care au solicitat acoperirea deficitelor;
    D. Ministerul Sanatatii:
    a) in timp de pace:
    - avizeaza propunerile de ratii pentru produsele alimentare cuprinse in prezentele norme, in concordanta cu planul privind ocrotirea sanatatii la mobilizare si la razboi;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    - avizeaza sau propune modificarea unor ratii, includerea sau scoaterea unor produse din lista prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme;
    E. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale:
    a) in timp de pace:
    1. elaboreaza impreuna cu ministerele interesate normele privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi;
    2. centralizeaza situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse rationalizate pentru populatie, propuse de autoritatile administratiei publice locale; situatiile intocmite le inainteaza ministerelor interesate, spre analiza si propuneri finale;
    3. analizeaza si include in proiectul planului de mobilizare propunerile privind resursele estimate de produse rationalizate pentru populatie;
    4. dupa aprobarea planului de mobilizare a economiei nationale de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, transmite ministerelor si autoritatilor administratiei publice locale indicatorii aprobati;
    5. avizeaza propunerile de fonduri banesti de la bugetul de stat pentru primul an de razboi, solicitate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru tiparirea cartelelor;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    - colaboreaza cu ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si agentii economici pentru punerea in aplicare a obligatiilor ce le revin din planul de mobilizare a economiei nationale pentru asigurarea populatiei cu produse rationalizate.
    Art. 31
    Autoritatile administratiei publice locale si prefectii au urmatoarele atributii specifice:
    A. Consiliul local:
    a) in timp de pace:
    1. calculeaza necesarul de produse rationalizate pentru populatie, avand in vedere atat numarul de rezervisti mobilizati in fortele sistemului national de aparare, cat si numarul de persoane care urmeaza sa soseasca in localitate ca urmare a actiunii de evacuare;
    2. inainteaza consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse rationalizate pentru a fi transmise oficiului/biroului de mobilizare in vederea includerii in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale; primeste de la consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti indicatorii aprobati;
    3. solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru intocmirea programului de aprovizionare;
    4. intocmeste programul de aprovizionare la nivelul localitatii/sectorului, pe baza indicatorilor aprobati prin planul de mobilizare, iar primarul localitatii inmaneaza agentilor economici de pe raza localitatii/sectorului, cu avizul oficiului/biroului de mobilizare, documente si dispozitii care cuprind sarcinile acestora in caz de mobilizare sau de razboi;
    5. prevede fonduri banesti in bugetul de stat pentru primul an de razboi, in vederea tiparirii cartelelor;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru actualizarea programului de aprovizionare si punerea acestuia in aplicare;
    2. sprijina agentii economici cuprinsi in programul de aprovizionare, pentru a achizitiona produse alimentare si nealimentare rationalizate de la persoanele fizice care realizeaza surplusuri de produse peste necesarul de consum rationalizat;
    3. in momentul trecerii la rationalizarea unor produse alimentare si nealimentare, afiseaza in locuri publice extrase cu drepturile cetatenilor la ratii si cartele;
    4. adopta masuri pentru includerea populatiei evacuate in programul de aprovizionare;
    5. in cazul deficitelor de produse solicita sprijinul consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    6. adopta hotararea de trecere la ratia alimentara de supravietuire sau de diminuare procentuala a ratiilor, cand situatia impune acest lucru;
    7. conduce, supravegheaza si controleaza activitatea de comercializare a produselor rationalizate, avand in vedere si masurile stabilite de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    B. Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti:
    a) in timp de pace:
    1. centralizeaza de la consiliile locale situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse rationalizate si le transmite oficiului/biroului de mobilizare pentru a fi incluse in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale;
    2. dupa aprobarea planului de mobilizare a economiei nationale, primeste indicatorii de la oficiul/biroul de mobilizare si ii include in programul de aprovizionare; transmite consiliilor locale indicatorii aprobati in partile care le intereseaza;
    3. solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru intocmirea programului de aprovizionare la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si inmaneaza documente agentilor economici, altii decat cei stabiliti de consiliile locale, pentru echilibrarea nevoilor de produse necesare populatiei cu resursele existente. Documentele si dispozitiile vor fi avizate de oficiul/biroul de mobilizare;
    4. centralizeaza propunerile de fonduri banesti ale consiliilor locale pentru tiparirea cartelelor si, cu avizul oficiului/biroului de mobilizare, le cuprinde in proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru actualizarea programului de aprovizionare si punerea acestuia in aplicare;
    2. sprijina consiliile locale in demersurile lor de achizitie a produselor alimentare si nealimentare rationalizate de la persoanele fizice care realizeaza surplusuri de produse peste necesarul de consum rationalizat;
    3. adopta masuri pentru includerea populatiei evacuate in programul de aprovizionare a populatiei judetului/municipiului Bucuresti;
    4. transmite consiliilor locale trecerea la ratia alimentara de supravietuire;
    5. supravegheaza si controleaza modul in care consiliile locale desfasoara activitatea de aprovizionare a populatiei localitatilor/sectoarelor cu produse rationalizate, avand in vedere si masurile stabilite de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie;
    6. solicita Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu avizul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pentru produsele alimentare rationalizate, si Ministerului Economiei si Comertului, pentru produsele nealimentare rationalizate, redistribuirea excedentelor din alte judete/municipiul Bucuresti pentru acoperirea nevoilor de produse rationalizate deficitare; stabileste impreuna cu directia pentru agricultura si dezvoltare rurala cantitatile de produse rationalizate ce pot fi redistribuite la alte judete/municipiul Bucuresti din surplusul pe care il are la dispozitie.
    C. Prefectul:
    a) in timp de pace:
    1. prin serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, pune la dispozitie consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale, la cererea acestora, date si informatii pentru intocmirea programului de aprovizionare si controleaza modul in care aceste organe utilizeaza datele si informatiile transmise;
    2. prin oficiul/biroul de mobilizare:
    (i) analizeaza situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse rationalizate propuse de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti si le transmite Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru a fi incluse in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale;
    (ii) transmite consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti nivelul indicatorilor aprobati prin planul de mobilizare a economiei nationale;
    (iii) avizeaza documentele de mobilizare ale autoritatilor administratiei publice locale pentru agentii economici producatori, cuprinsi in programele de aprovizionare;
    (iv) avizeaza propunerile de fonduri banesti pentru tiparirea cartelelor ce se cuprind in proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. prin serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, pune la dispozitie consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale, la cererea acestora, date si informatii pentru actualizarea programului de aprovizionare al acestora;
    2. urmareste aplicarea programelor de aprovizionare elaborate si adopta, la nevoie, masuri adecvate pentru eliminarea disfunctionalitatilor privind aprovizionarea populatiei cu produse rationalizate.
    Art. 32
    Agentii economici cuprinsi in programele de aprovizionare au urmatoarele atributii specifice:
    a) in timp de pace:
    1. primesc indicatorii din planul de mobilizare de la autoritatile administratiei publice locale si stabilesc masuri tehnico-organizatorice necesare realizarii si distribuirii produselor pe prioritati. Agentii economici producatori coreleaza indicatorii primiti cu capacitatile de care dispun si ii includ in carnetul de mobilizare;
    2. pun la dispozitie autoritatilor administratiei publice date si informatii necesare intocmirii programului de aprovizionare;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. dupa distribuirea cartelelor catre populatie, vand produsele rationalizate conform ratiilor stabilite;
    2. solicita sprijinul consiliului local pentru achizitii de produse alimentare si nealimentare rationalizate de la persoanele fizice care realizeaza surplusuri de produse peste necesarul de consum rationalizat.
    Art. 33
    Agentii economici din reteaua de comercializare a produselor, care nu sunt cuprinsi in programele de aprovizionare, dupa distribuirea cartelelor catre populatie, nu mai pot desfasura activitati comerciale cu produse din categoria celor rationalizate. Pentru lichidarea stocurilor se va apela la practicile comerciale stabilite de lege.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 34
    Incalcarea prevederilor acestui ordin atrage raspunderea civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz.
    Art. 35
    Faptele care constituie contraventii si valoarea amenzilor aplicate se stabilesc in conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 73/1995.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Sistemul de aprovizionare si desfacere a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele pentru populatie, in caz de mobilizare sau de razboi, poate fi pus in functiune de catre autoritatile administratiei publice abilitate fie in momentul instituirii starii de asediu sau de urgenta, fie pe timpul acestor stari, dupa caz.
    Art. 37
    (1) Consiliile locale si consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta si alte masuri organizatorice necesare pentru derularea activitatii de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate.
    (2) Prefectii asigura ducerea la indeplinire a masurilor de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate, in caz de mobilizare sau de razboi.
    Art. 38
    Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale evalueaza influentele asupra indicatorilor din planul de mobilizare a economiei nationale si propune masuri corespunzatoare Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    Art. 39
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                             LISTA
              produselor alimentare rationalizate

_______________________________________________________
Nr.   Produse alimentare                          Ratii
crt.  rationalizate
_______________________________________________________
  1.  Paine (g/zi/persoana)                         380
  2.  Carne (g/saptamana/persoana)                  532
  3.  Preparate din carne (g/saptamana/persoana)    210
  4.  Lapte (ml/zi/persoana)                        185
  5.  Ulei comestibil (ml/saptamana/persoana)       231
  6.  Zahar (g/saptamana/persoana)                  231
  7.  Cartofi (g/saptamana/persoana)              1.100
_______________________________________________________

    ANEXA 2
    la norme

                                SUBSTITUIRI
                        de alimente rationalizate

_____________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea produsului   Cantitatea  Produsele cu care         Cantitatea
crt.  rationalizat care se   in grame    se substituie             in grame
      substituie
_____________________________________________________________________________
  1.  Paine                     100    - Faina de porumb (malai)      66
_____________________________________________________________________________
  2.  Carne                     100    - Unt proaspat                 37
                                       - Conserve din carne de
                                         vita in suc propriu          67
                                       - Organe comestibile          275
                                       - Peste proaspat              152
                                       - Peste sarat                 101
                                       - Conserve din carne de
                                         porc in suc propriu          41
                                       - Preparate din carne          23
                                       - Peste afumat                 64
                                       - Slanina (afumata,
                                         proaspata, sarata)           14
                                       - Conserve de peste in ulei    35
_____________________________________________________________________________
  3.  Preparate din carne       100    - Branza telemea              141
                                       - Branza topita               165
                                       - Carne                       424
                                       - Cascaval                    136
                                       - Conserve de peste in ulei   148
                                       - Oua (buc.)                    5
                                       - Pate de ficat               151
_____________________________________________________________________________
  4.  Lapte (ml)                100    - Lapte praf                   10
                                       - Branza telemea               19
                                       - Smantana                     17
                                       - Iaurt                       170
                                       - Cascaval                     18
                                       - Branza topita                22
_____________________________________________________________________________
  5.  Ulei comestibil (ml)      100    - Untura de porc              101
                                       - Slanina (afumata,
                                         proaspata, sarata)          152
                                       - Unt proaspat                147
                                       - Margarina                   121
_____________________________________________________________________________
  6.  Zahar                     100    - Dulceata                    148
                                       - Gem                         168
                                       - Compot                      631
                                       - Comprimate zahar cu
                                         infuzie de ceai             100
                                       - Fructe proaspete            837
                                       - Miere de albine             122
_____________________________________________________________________________
  7.  Cartofi                   100    - Fasole uscata boabe          24
                                       - Legume proaspete            304
                                       - Conserve de legume in
                                         apa sau in bulion           228
                                       - Varza proaspata             304
                                       - Varza murata                405
                                       - Orez                         21
                                       - Paste fainoase               20
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 3
    la norme

                                   LISTA
produselor nealimentare rationalizate (confectii, tricotaje, incaltaminte)

 ____________________________________________________________________________
| Denumirea produsului rationalizat | Punctajul necesar pentru | Ratie       |
|                                   | obtinerea unui produs    | an/persoana |
|___________________________________|__________________________|_____________|
|                                1. Confectii                                |
|____________________________________________________________________________|
| a) Barbati si baieti:             |                          |             |
| - palton sau inlocuitori de palton|           200            |     0,15    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - pantaloni si pantaloni scurti   |            70            |     0,54    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - costume si compleuri            |           150            |     0,25    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - camasi si bluze                 |            70            |     1,54    |
|___________________________________|__________________________|_____________|
| b) Femei si fete:                 |                          |             |
| - palton sau inlocuitori de palton|           200            |     0,15    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - fuste si fuste pantalon         |            70            |     0,18    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - bluze si camasi                 |            70            |     1,54    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - rochie                          |           100            |     0,45    |
|___________________________________|__________________________|_____________|
|                                2. Tricotaje                                |
|____________________________________________________________________________|
| - tricouri si maiouri de corp     |            20            |     1,00    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - jerseuri, pulovere              |            30            |     0,44    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - chiloti                         |            10            |     1,10    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - ciorapi                         |            20            |     5,00    |
|___________________________________|__________________________|_____________|
|              3. Incaltaminte (numai ghete, pantofi si cizme                |
|                    din piele sau inlocuitori de piele)                     |
|____________________________________________________________________________|
| - barbati si femei                |           100            |             |
|                                   |__________________________|     0,50    |
|   copii, adolescenti              |            80            |             |
|___________________________________|__________________________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 540/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 540 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu