E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi

ACT EMIS DE: OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE


SmartCity3

              Nr. 109 din 21 ianuarie 2003
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI*)
              Nr. 196 din 12 martie 2003
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE*)
              Nr. 5 din 6 ianuarie 2003
              MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE*)
              Nr. 25 din 10 februarie 2003
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 16.930 din 17 martie 2003
              MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
              Nr. 63 din 30 iulie 2003
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
              Nr. 540 din 20 august 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 638 din  8 septembrie 2003

    *) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie si-au incetat activitatea si au fost infiintate Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

    In temeiul prevederilor art. 42 pct. A lit. a), pct. E. lit. a), pct. F. lit. a) si pct. G. lit. b), ale art. 43 lit. e) din Legea nr. 73/1995 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, ale pct. 6 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.290/1996 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, precum si ale art. 3 pct. 9 din Hotararea Guvernului nr. 897/1997 privind organizarea si functionarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 897/1997 privind organizarea si functionarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, ale art. 4 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si ale art. 11 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,

    seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, ministrul sanatatii si familiei, ministrul administratiei publice, ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, ministrul finantelor publice, ministrul economiei si comertului si ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Instructiunile ministrului comertului nr. III/2.041/M.B./1996 privind masurile care se iau pentru aprovizionarea populatiei cu produse alimentare si nealimentare de stricta necesitate, in caz de mobilizare sau razboi, care nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Seful Oficiului Central de Stat
                      pentru Probleme Speciale,
                      Petru Pana

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                      Daniela Bartos

                      p. Ministrul administratiei publice,
                      Ionel Flesariu,
                      secretar de stat

                      Ministrul agriculturii,
                      padurilor, apelor si mediului,
                      Ilie Sarbu

                      Ministrul pentru intreprinderile mici
                      si mijlocii si cooperatie,
                      Silvia Ciornei

                      p. Ministrul finantelor publice,
                      Gheorghe Gherghina,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul economiei si comertului,
                      Mihai Berinde,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORME
privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi, urmareste apararea unor interese publice majore privind:
    a) optimizarea consumului de produse alimentare si nealimentare de stricta necesitate in vederea sustinerii efortului de aparare;
    b) protectia vietii si sanatatii populatiei;
    c) utilizarea cat mai rationala a resurselor de care dispune economia nationala.
    Art. 2
    (1) Necesarul de produse alimentare si nealimentare care vor fi distribuite populatiei pe baza de ratii si cartele, precum si posibilitatile de asigurare de catre economia nationala se includ in planul de mobilizare a economiei nationale, elaborat de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, in conditiile legii.
    (2) Consumul rationalizat se poate introduce pentru o parte sau pentru toate produsele prevazute in prezentele norme.
    Art. 3
    Consiliile locale si consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intocmesc din timp de pace Programul de aprovizionare cu produse agroalimentare si industriale ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populatiei, in situatii deosebite prevazute de lege, conform prevederilor prezentelor norme, denumit in continuare program de aprovizionare.
    Art. 4
    Agentii economici producatori, care sunt inclusi in programul de aprovizionare al consiliului local/consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti isi intocmesc documente de mobilizare in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 5
    Daca fondul de marfa de produse alimentare rationalizate nu poate fi asigurat la nivelul stabilit prin planul de mobilizare a economiei nationale, chiar dupa realizarea substituirilor, autoritatile administratiei publice locale stabilesc masuri organizatorice de diminuare procentuala si treptata a ratiilor pana la limita ratiei de supravietuire.
    Art. 6
    Indiferent de volumul de marfa existent, autoritatile administratiei publice vor raspunde prompt la solicitarile de rechizitii de bunuri ale organelor cuprinse in Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, pana la limita consumului rationalizat necesar proprietarului si familiei sale. Aceasta limita se calculeaza in functie de ratiile de produse cuprinse in prezentele norme.

    CAP. 2
    Asigurarea cu produse alimentare si nealimentare rationalizate

    SECTIUNEA 1
    Produsele supuse consumului rationalizat

    Art. 7
    Consumul rationalizat se introduce la urmatoarele produse:
    a) produse alimentare: paine, carne, preparate din carne, lapte, ulei comestibil, cartofi, zahar;
    b) produse nealimentare: confectii, tricotaje, incaltaminte, articole de igiena - sapun, detergenti.

    SECTIUNEA a 2-a
    Prioritati in asigurarea cu produse alimentare si nealimentare rationalizate

    Art. 8
    Autoritatile administratiei publice locale, in programul de aprovizionare elaborat, vor avea in vedere:
    a) asigurarea de la agentii economici, in prima urgenta, a cererilor cuprinse in planul de garnizoana, a rechizitiilor de bunuri si a altor cereri ale componentelor sistemului national de aparare;
    b) asigurarea aprovizionarii cu prioritate a populatiei evacuate, a personalului din sectorul industriei de aparare si al agentilor economici militarizati;
    c) asigurarea aprovizionarii pentru consumurile din centrele de cazare si hranire colectiva - spitale, gradinite, crese, unitati de ocrotire si protectie sociala, unitati sanitare si de protectie sociala si alte unitati similare de pe raza judetului/municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    La declararea mobilizarii sau a starii de razboi consiliile locale vor analiza reteaua de desfacere a produselor rationalizate stabilita in programul de aprovizionare. Daca va fi necesar, se vor stabili noi unitati de desfacere a produselor rationalizate.
    Art. 10
    Aprovizionarea centrelor de cazare si hranire colectiva se va face pentru produsele rationalizate de la agentii economici stabiliti prin programul de aprovizionare.
    Art. 11
    Produsele nerationalizate se vor comercializa liber pe piata.

    SECTIUNEA a 3-a
    Distribuirea produselor alimentare si nealimentare rationalizate pe baza de cartele

    A. Tiparirea si distribuirea cartelelor
    Art. 12
    (1) Fondurile necesare pentru tiparirea cartelelor, in caz de mobilizare sau de razboi, se asigura de la bugetul de stat prin bugetele locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu precizarile metodologice emise de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Ordonatorii principali de credite pentru fondurile prevazute la alin. (1) sunt consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Modelele cartelelor, caracteristicile, conditiile de tiparire si de pastrare a acestora se stabilesc prin ordin comun de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si Ministerul Administratiei si Internelor.
    Art. 14
    La distribuirea cartelelor catre populatie autoritatile administratiei publice locale vor avea in vedere urmatoarele:
    a) fiecare cetatean roman cu domiciliul in Romania are dreptul la cartele, pe baza carora va cumpara produsele rationalizate. Cartelele sunt valabile pe perioadele pentru care au fost emise;
    b) pot beneficia de cartele, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, numai strainii cu resedinta sau cu domiciliul in Romania;
    c) persoanele trimise in misiuni oficiale in strainatate sunt obligate sa anunte autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza domiciliaza si sa predea cartelele. La incheierea misiunii, pe baza dovezilor primite, persoanele in cauza se vor prezenta la autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza vor domicilia pentru obtinerea de noi cartele. Aceasta procedura va fi urmata si de rezervistii mobilizati in cadrul fortelor sistemului national de aparare;
    d) persoanele care se hranesc in centrele de cazare si hranire colectiva vor preda bonurile din cartelele de produse alimentare acestor centre, corespunzator perioadei de abonat;
    e) orice modificare in situatia personala sau profesionala, de natura sa modifice dreptul la produse rationalizate, va fi adusa la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale cu documente doveditoare;
    f) dreptul de a obtine cartele nu este dependent de o anumita data calendaristica, putandu-se face in orice zi a anului. Cartelele se distribuie numai pentru perioada ramasa pana la expirarea anului sau trimestrului respectiv.
    Art. 15
    (1) Nu au dreptul la cartele persoanele condamnate cu privare de libertate, pe perioada detentiei.
    (2) Persoanele arestate si aflate in cercetari pentru diferite fapte vor primi alte cartele numai pe baza hotararii definitive a instantelor judecatoresti care au solutionat cauza. Fac exceptie persoanele cercetate in stare de libertate.
    Art. 16
    In baza criteriilor stabilite de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, proprietarii sau detinatorii de pamant cultivabil, crescatorii de animale, precum si alte persoane, care obtin prin munca prestata produse ce fac parte din lista celor rationalizate, nu au dreptul la unele bonuri din cartele. Bonurile se vor anula prin sigla "X".
    Art. 17
    Pentru buna desfasurare a activitatii de completare si distribuire a cartelelor, autoritatile administratiei publice locale vor colabora cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu agentii economici sau cu alte institutii.

    B. Ratii de produse alimentare
    Art. 18
    Ratiile de produse alimentare sunt prezentate in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Art. 19
    Pentru persoanele care desfasoara activitati in locuri de munca in conditii speciale, autoritatile administratiei publice locale pot hotari suplimentarea ratiilor produselor alimentare cu cel mult 25% . Locurile de munca in conditii speciale sunt cele stabilite de legislatia in vigoare.
    Art. 20
    (1) Femeile gravide incepand cu luna a treia, persoanele care lucreaza in mediu toxic, bolnavii cu afectiuni cronice stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii, mamele cu sugari pana la un an si copiii pana la 2 ani fac exceptie de la ratia de lapte prevazuta in anexa nr. 1, primind o cantitate de 1 l pe zi. Aceste categorii de persoane vor primi ratia de lapte pe baza documentelor legale eliberate in acest sens.
    (2) Pentru persoanele care sufera de diabet se inlocuieste ratia de zahar cu lapte praf, in cantitati egale.
    Art. 21
    Populatia evacuata la sosirea in localitatile de evacuare va fi inclusa in programul de aprovizionare al consiliului local.
    Art. 22
    In eventualitatea in care unele produse rationalizate nu pot fi asigurate in totalitate, deficitele se vor completa prin substituiri de produse, pe baza substituirilor prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Art. 23
    In cazul unor situatii extreme - diminuarea drastica a resurselor, lipsa posibilitatilor de aprovizionare si alte asemenea situatii - se stabileste ratia de supravietuire, ca ratie unica, care asigura 1.500 de calorii in medie pe zi de persoana. Constituirea acestei ratii se face din produsele alimentare existente, rationalizate sau nerationalizate.

    C. Ratii de produse nealimentare
    Art. 24
    Ratiile de produse nealimentare sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezentele norme.
    Art. 25
    Autoritatile administratiei publice locale pot hotari alocarea de pana la 100 de puncte in plus persoanelor care desfasoara activitati in locurile de munca in conditii speciale.
    Art. 26
    Bonurile pot fi cumulate pentru obtinerea numarului de puncte necesar cumpararii unui produs.
    Art. 27
    Perioada pentru care se elibereaza cartela de produse nealimentare este de un an.
    Art. 28
    Articolele de igiena se distribuie trimestrial, prin agentii economici stabiliti in programul de aprovizionare. Ratia anuala pentru fiecare persoana este de 1 kg sapun de rufe, toaleta sau semitoaleta si 5,500 kg detergent.

    CAP. 3
    Atributiile autoritatilor administratiei publice si ale agentilor economici

    Art. 29
    Autoritatile administratiei publice si agentii economici au urmatoarele atributii generale:
    1. transmit Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, la cererea acestuia, date si informatii pentru cunoasterea potentialului economiei nationale de asigurare a necesarului de produse rationalizate, in caz de mobilizare sau de razboi;
    2. analizeaza, anual sau ori de cate ori este nevoie, in comisia pentru probleme de aparare, modul in care sunt indeplinite sarcinile privind asigurarea populatiei cu produse rationalizate, cu adoptarea de masuri corespunzatoare.
    Art. 30
    Autoritatile administratiei publice centrale au urmatoarele atributii specifice:
    A. Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie:
    a) in timp de pace:
    1. elaboreaza impreuna cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si cu ministerele interesate normele privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi;
    2. primeste de la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale necesarul de produse alimentare si nealimentare care vor fi distribuite populatiei pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi, precum si posibilitatile de asigurare de catre economia nationala, cuprinse in planul de mobilizare;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. in colaborare cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si cu Ministerul Economiei si Comertului, stabileste, in baza solicitarilor consiliilor judetene/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, masuri de echilibrare a nevoilor de produse rationalizate cu resursele locale, avandu-se in vedere excedentele si deficitele de asemenea produse;
    2. solicita Ministerului Sanatatii avizul pentru modificarea unor ratii;
    3. hotaraste fata de propunerile Ministerului Sanatatii de includere sau scoatere a unor produse din lista prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme;
    4. urmareste modul de tiparire a cartelelor si, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, adopta masurile corespunzatoare pentru eliminarea disfunctionalitatilor;
    5. colaboreaza cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru punerea in aplicare a prevederilor planului de mobilizare, in partile ce ii revin;
    B. Ministerul Economiei si Comertului:
    a) in timp de pace:
    1. in functie de necesarul de produse nealimentare rationalizate pentru populatie, comunicat de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, propune posibilitatile de asigurare de catre economia nationala, pentru a fi incluse in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale;
    2. cuprinde in planul privind activitatile ramurilor si subramurilor industriei extractive si prelucratoare la razboi indicatorii din planul de mobilizare aprobati de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. pune in aplicare planul privind activitatile ramurilor si subramurilor industriei extractive si prelucratoare la razboi;
    2. analizeaza resursele de produse nealimentare rationalizate si, la nevoie, propune Guvernului importul unor cantitati de asemenea produse; in cazul excedentelor de produse nealimentare rationalizate din unele judete/municipiul Bucuresti, stabileste impreuna cu Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie masuri pentru redistribuirea acestora la judetele/municipiul Bucuresti care au solicitat acoperirea deficitelor;
    C. Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului:
    a) in timp de pace:
    1. in functie de necesarul de produse alimentare rationalizate pentru populatie, comunicat de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, propune posibilitatile de asigurare de catre economia nationala, pentru a fi incluse in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale;
    2. include in planul de masuri tehnico-organizatorice pentru sectorul public si privat la razboi indicatorii din planul de mobilizare aprobati de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
    3. transmite directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala indicatorii cuprinsi in planul de masuri tehnico-organizatorice pentru sectorul public si privat la razboi;
    4. prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, colaboreaza cu oficiile/biroul de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pentru aparare, denumite in continuare oficiul/biroul de mobilizare, pentru identificarea resurselor locale necesare satisfacerii nevoilor populatiei cu produse alimentare rationalizate;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. pune in aplicare planul de masuri tehnico-organizatorice pentru sectorul public si privat la razboi;
    2. analizeaza resursele de produse alimentare rationalizate si, la nevoie, propune Guvernului importul unor cantitati de asemenea produse; in cazul excedentelor de produse alimentare rationalizate din unele judete/municipiul Bucuresti, stabileste impreuna cu Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie masuri pentru redistribuirea acestora la judetele/municipiul Bucuresti care au solicitat acoperirea deficitelor;
    D. Ministerul Sanatatii:
    a) in timp de pace:
    - avizeaza propunerile de ratii pentru produsele alimentare cuprinse in prezentele norme, in concordanta cu planul privind ocrotirea sanatatii la mobilizare si la razboi;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    - avizeaza sau propune modificarea unor ratii, includerea sau scoaterea unor produse din lista prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme;
    E. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale:
    a) in timp de pace:
    1. elaboreaza impreuna cu ministerele interesate normele privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi;
    2. centralizeaza situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse rationalizate pentru populatie, propuse de autoritatile administratiei publice locale; situatiile intocmite le inainteaza ministerelor interesate, spre analiza si propuneri finale;
    3. analizeaza si include in proiectul planului de mobilizare propunerile privind resursele estimate de produse rationalizate pentru populatie;
    4. dupa aprobarea planului de mobilizare a economiei nationale de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, transmite ministerelor si autoritatilor administratiei publice locale indicatorii aprobati;
    5. avizeaza propunerile de fonduri banesti de la bugetul de stat pentru primul an de razboi, solicitate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru tiparirea cartelelor;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    - colaboreaza cu ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si agentii economici pentru punerea in aplicare a obligatiilor ce le revin din planul de mobilizare a economiei nationale pentru asigurarea populatiei cu produse rationalizate.
    Art. 31
    Autoritatile administratiei publice locale si prefectii au urmatoarele atributii specifice:
    A. Consiliul local:
    a) in timp de pace:
    1. calculeaza necesarul de produse rationalizate pentru populatie, avand in vedere atat numarul de rezervisti mobilizati in fortele sistemului national de aparare, cat si numarul de persoane care urmeaza sa soseasca in localitate ca urmare a actiunii de evacuare;
    2. inainteaza consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse rationalizate pentru a fi transmise oficiului/biroului de mobilizare in vederea includerii in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale; primeste de la consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti indicatorii aprobati;
    3. solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru intocmirea programului de aprovizionare;
    4. intocmeste programul de aprovizionare la nivelul localitatii/sectorului, pe baza indicatorilor aprobati prin planul de mobilizare, iar primarul localitatii inmaneaza agentilor economici de pe raza localitatii/sectorului, cu avizul oficiului/biroului de mobilizare, documente si dispozitii care cuprind sarcinile acestora in caz de mobilizare sau de razboi;
    5. prevede fonduri banesti in bugetul de stat pentru primul an de razboi, in vederea tiparirii cartelelor;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru actualizarea programului de aprovizionare si punerea acestuia in aplicare;
    2. sprijina agentii economici cuprinsi in programul de aprovizionare, pentru a achizitiona produse alimentare si nealimentare rationalizate de la persoanele fizice care realizeaza surplusuri de produse peste necesarul de consum rationalizat;
    3. in momentul trecerii la rationalizarea unor produse alimentare si nealimentare, afiseaza in locuri publice extrase cu drepturile cetatenilor la ratii si cartele;
    4. adopta masuri pentru includerea populatiei evacuate in programul de aprovizionare;
    5. in cazul deficitelor de produse solicita sprijinul consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    6. adopta hotararea de trecere la ratia alimentara de supravietuire sau de diminuare procentuala a ratiilor, cand situatia impune acest lucru;
    7. conduce, supravegheaza si controleaza activitatea de comercializare a produselor rationalizate, avand in vedere si masurile stabilite de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    B. Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti:
    a) in timp de pace:
    1. centralizeaza de la consiliile locale situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse rationalizate si le transmite oficiului/biroului de mobilizare pentru a fi incluse in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale;
    2. dupa aprobarea planului de mobilizare a economiei nationale, primeste indicatorii de la oficiul/biroul de mobilizare si ii include in programul de aprovizionare; transmite consiliilor locale indicatorii aprobati in partile care le intereseaza;
    3. solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru intocmirea programului de aprovizionare la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si inmaneaza documente agentilor economici, altii decat cei stabiliti de consiliile locale, pentru echilibrarea nevoilor de produse necesare populatiei cu resursele existente. Documentele si dispozitiile vor fi avizate de oficiul/biroul de mobilizare;
    4. centralizeaza propunerile de fonduri banesti ale consiliilor locale pentru tiparirea cartelelor si, cu avizul oficiului/biroului de mobilizare, le cuprinde in proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru actualizarea programului de aprovizionare si punerea acestuia in aplicare;
    2. sprijina consiliile locale in demersurile lor de achizitie a produselor alimentare si nealimentare rationalizate de la persoanele fizice care realizeaza surplusuri de produse peste necesarul de consum rationalizat;
    3. adopta masuri pentru includerea populatiei evacuate in programul de aprovizionare a populatiei judetului/municipiului Bucuresti;
    4. transmite consiliilor locale trecerea la ratia alimentara de supravietuire;
    5. supravegheaza si controleaza modul in care consiliile locale desfasoara activitatea de aprovizionare a populatiei localitatilor/sectoarelor cu produse rationalizate, avand in vedere si masurile stabilite de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie;
    6. solicita Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu avizul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pentru produsele alimentare rationalizate, si Ministerului Economiei si Comertului, pentru produsele nealimentare rationalizate, redistribuirea excedentelor din alte judete/municipiul Bucuresti pentru acoperirea nevoilor de produse rationalizate deficitare; stabileste impreuna cu directia pentru agricultura si dezvoltare rurala cantitatile de produse rationalizate ce pot fi redistribuite la alte judete/municipiul Bucuresti din surplusul pe care il are la dispozitie.
    C. Prefectul:
    a) in timp de pace:
    1. prin serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, pune la dispozitie consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale, la cererea acestora, date si informatii pentru intocmirea programului de aprovizionare si controleaza modul in care aceste organe utilizeaza datele si informatiile transmise;
    2. prin oficiul/biroul de mobilizare:
    (i) analizeaza situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse rationalizate propuse de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti si le transmite Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru a fi incluse in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale;
    (ii) transmite consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti nivelul indicatorilor aprobati prin planul de mobilizare a economiei nationale;
    (iii) avizeaza documentele de mobilizare ale autoritatilor administratiei publice locale pentru agentii economici producatori, cuprinsi in programele de aprovizionare;
    (iv) avizeaza propunerile de fonduri banesti pentru tiparirea cartelelor ce se cuprind in proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. prin serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, pune la dispozitie consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale, la cererea acestora, date si informatii pentru actualizarea programului de aprovizionare al acestora;
    2. urmareste aplicarea programelor de aprovizionare elaborate si adopta, la nevoie, masuri adecvate pentru eliminarea disfunctionalitatilor privind aprovizionarea populatiei cu produse rationalizate.
    Art. 32
    Agentii economici cuprinsi in programele de aprovizionare au urmatoarele atributii specifice:
    a) in timp de pace:
    1. primesc indicatorii din planul de mobilizare de la autoritatile administratiei publice locale si stabilesc masuri tehnico-organizatorice necesare realizarii si distribuirii produselor pe prioritati. Agentii economici producatori coreleaza indicatorii primiti cu capacitatile de care dispun si ii includ in carnetul de mobilizare;
    2. pun la dispozitie autoritatilor administratiei publice date si informatii necesare intocmirii programului de aprovizionare;
    b) in timp de mobilizare sau de razboi:
    1. dupa distribuirea cartelelor catre populatie, vand produsele rationalizate conform ratiilor stabilite;
    2. solicita sprijinul consiliului local pentru achizitii de produse alimentare si nealimentare rationalizate de la persoanele fizice care realizeaza surplusuri de produse peste necesarul de consum rationalizat.
    Art. 33
    Agentii economici din reteaua de comercializare a produselor, care nu sunt cuprinsi in programele de aprovizionare, dupa distribuirea cartelelor catre populatie, nu mai pot desfasura activitati comerciale cu produse din categoria celor rationalizate. Pentru lichidarea stocurilor se va apela la practicile comerciale stabilite de lege.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 34
    Incalcarea prevederilor acestui ordin atrage raspunderea civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz.
    Art. 35
    Faptele care constituie contraventii si valoarea amenzilor aplicate se stabilesc in conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 73/1995.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Sistemul de aprovizionare si desfacere a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele pentru populatie, in caz de mobilizare sau de razboi, poate fi pus in functiune de catre autoritatile administratiei publice abilitate fie in momentul instituirii starii de asediu sau de urgenta, fie pe timpul acestor stari, dupa caz.
    Art. 37
    (1) Consiliile locale si consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta si alte masuri organizatorice necesare pentru derularea activitatii de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate.
    (2) Prefectii asigura ducerea la indeplinire a masurilor de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate, in caz de mobilizare sau de razboi.
    Art. 38
    Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale evalueaza influentele asupra indicatorilor din planul de mobilizare a economiei nationale si propune masuri corespunzatoare Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    Art. 39
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                             LISTA
              produselor alimentare rationalizate

_______________________________________________________
Nr.   Produse alimentare                          Ratii
crt.  rationalizate
_______________________________________________________
  1.  Paine (g/zi/persoana)                         380
  2.  Carne (g/saptamana/persoana)                  532
  3.  Preparate din carne (g/saptamana/persoana)    210
  4.  Lapte (ml/zi/persoana)                        185
  5.  Ulei comestibil (ml/saptamana/persoana)       231
  6.  Zahar (g/saptamana/persoana)                  231
  7.  Cartofi (g/saptamana/persoana)              1.100
_______________________________________________________

    ANEXA 2
    la norme

                                SUBSTITUIRI
                        de alimente rationalizate

_____________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea produsului   Cantitatea  Produsele cu care         Cantitatea
crt.  rationalizat care se   in grame    se substituie             in grame
      substituie
_____________________________________________________________________________
  1.  Paine                     100    - Faina de porumb (malai)      66
_____________________________________________________________________________
  2.  Carne                     100    - Unt proaspat                 37
                                       - Conserve din carne de
                                         vita in suc propriu          67
                                       - Organe comestibile          275
                                       - Peste proaspat              152
                                       - Peste sarat                 101
                                       - Conserve din carne de
                                         porc in suc propriu          41
                                       - Preparate din carne          23
                                       - Peste afumat                 64
                                       - Slanina (afumata,
                                         proaspata, sarata)           14
                                       - Conserve de peste in ulei    35
_____________________________________________________________________________
  3.  Preparate din carne       100    - Branza telemea              141
                                       - Branza topita               165
                                       - Carne                       424
                                       - Cascaval                    136
                                       - Conserve de peste in ulei   148
                                       - Oua (buc.)                    5
                                       - Pate de ficat               151
_____________________________________________________________________________
  4.  Lapte (ml)                100    - Lapte praf                   10
                                       - Branza telemea               19
                                       - Smantana                     17
                                       - Iaurt                       170
                                       - Cascaval                     18
                                       - Branza topita                22
_____________________________________________________________________________
  5.  Ulei comestibil (ml)      100    - Untura de porc              101
                                       - Slanina (afumata,
                                         proaspata, sarata)          152
                                       - Unt proaspat                147
                                       - Margarina                   121
_____________________________________________________________________________
  6.  Zahar                     100    - Dulceata                    148
                                       - Gem                         168
                                       - Compot                      631
                                       - Comprimate zahar cu
                                         infuzie de ceai             100
                                       - Fructe proaspete            837
                                       - Miere de albine             122
_____________________________________________________________________________
  7.  Cartofi                   100    - Fasole uscata boabe          24
                                       - Legume proaspete            304
                                       - Conserve de legume in
                                         apa sau in bulion           228
                                       - Varza proaspata             304
                                       - Varza murata                405
                                       - Orez                         21
                                       - Paste fainoase               20
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 3
    la norme

                                   LISTA
produselor nealimentare rationalizate (confectii, tricotaje, incaltaminte)

 ____________________________________________________________________________
| Denumirea produsului rationalizat | Punctajul necesar pentru | Ratie       |
|                                   | obtinerea unui produs    | an/persoana |
|___________________________________|__________________________|_____________|
|                                1. Confectii                                |
|____________________________________________________________________________|
| a) Barbati si baieti:             |                          |             |
| - palton sau inlocuitori de palton|           200            |     0,15    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - pantaloni si pantaloni scurti   |            70            |     0,54    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - costume si compleuri            |           150            |     0,25    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - camasi si bluze                 |            70            |     1,54    |
|___________________________________|__________________________|_____________|
| b) Femei si fete:                 |                          |             |
| - palton sau inlocuitori de palton|           200            |     0,15    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - fuste si fuste pantalon         |            70            |     0,18    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - bluze si camasi                 |            70            |     1,54    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - rochie                          |           100            |     0,45    |
|___________________________________|__________________________|_____________|
|                                2. Tricotaje                                |
|____________________________________________________________________________|
| - tricouri si maiouri de corp     |            20            |     1,00    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - jerseuri, pulovere              |            30            |     0,44    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - chiloti                         |            10            |     1,10    |
|                                   |__________________________|_____________|
| - ciorapi                         |            20            |     5,00    |
|___________________________________|__________________________|_____________|
|              3. Incaltaminte (numai ghete, pantofi si cizme                |
|                    din piele sau inlocuitori de piele)                     |
|____________________________________________________________________________|
| - barbati si femei                |           100            |             |
|                                   |__________________________|     0,50    |
|   copii, adolescenti              |            80            |             |
|___________________________________|__________________________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 109/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 109 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu