E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 1347 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 275 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 314 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 42 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 183 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 125 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 57 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 28 2003
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 adauga dupa articolul 7 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 10 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 11 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 adauga dupa articolul 11 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 14 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 15 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 completeaza articolul 16 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 adauga dupa articolul 16 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 17 din actul Legea 96 2000
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 republica Legea 96 2000
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 73 1999
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 73 1999
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 73 1999
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 73 1999
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 1819 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 19819 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 246668 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 696 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Norma 101325 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Norma 101325 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Norma 101325 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Norma 101325 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 in legatura cu Legea 70 1995
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordonanţa 14 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 440 din 25 octombrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 985 din 26 octombrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., denumita in continuare EXIMBANK - S.A., este o institutie specializata, prin care se deruleaza activitati de sustinere a comertului exterior romanesc prin instrumente financiar-bancare si de asigurari specifice.
    (2) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea in numele si in contul statului, precum si in nume si in cont propriu, realizand pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finantari, cofinantari, refinantari, garantari, alte operatiuni bancare, asigurari si reasigurari ale operatiunilor de comert exterior romanesc."
    2. La articolul 2, literele e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) efectuarea altor operatiuni bancare, pentru punerea in aplicare a obiectului specific de activitate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    f) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt impotriva riscurilor comerciale si de tara, care nu pot fi asigurate pe piata privata, constituita din cel putin doua societati de asigurare, persoane juridice straine si o societate persoana juridica romana;".
    3. La articolul 2, dupa litera f) se introduce litera f^1) cu urmatorul cuprins:
    "f^1) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara;".
    4. La articolul 2, literele g), i) si l) vor avea urmatorul cuprins:
    "g) garantarea si/sau asigurarea si reasigurarea investitiilor romanesti in strainatate;
    ...........................................................................
    i) efectuarea altor operatiuni specifice activitatii de asigurare si reasigurare de credite, garantii si investitii pentru sprijinirea activitatii de export, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    ...........................................................................
    l) acordarea asistentei pentru expertizari tehnice si efectuarea operatiunilor bancare de punere in aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior;".
    5. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial si in strainatate, prin sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea."
    6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    EXIMBANK - S.A. este condusa de un consiliu de administratie numit de adunarea generala a actionarilor, format din 7 membri: presedintele consiliului de administratie, care este si presedintele executiv al bancii, 2 vicepresedinti, care sunt si vicepresedintii executivi ai bancii, si 4 membri."
    7. La articolul 5, literele b), d), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) aproba organizarea si functionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, precum si a altor organe de lucru, in vederea desfasurarii activitatii sale specifice;
    ...........................................................................
    d) aproba normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfasurare a activitatii;
    ...........................................................................
    g) decide infiintarea de sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea - in tara si in strainatate;
    h) numeste directorii si directorii adjuncti din centrala si din sediile secundare, din tara si din strainatate, cu respectarea reglementarilor in vigoare, stabilind atributiile, competentele si raspunderile acestora;".
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Situatiile financiare ale EXIMBANK - S.A., intocmite pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si aprobate de Banca Nationala a Romaniei."
    9. Dupa articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    Anual, pana la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezinta Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent."
    10. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 3
    Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si activitatea EXIMBANK - S.A. in numele si in contul statului"
    11. La articolul 8, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    EXIMBANK - S.A. desfasoara, in limita competentelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, urmatoarele operatiuni, in numele sau cu garantia statului:".
    12. La articolul 8, literele c), d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) realizeaza finantari, cofinantari si refinantari;
    d) realizeaza asigurarea si reasigurarea creditelor de export de bunuri si servicii impotriva riscurilor politice si comerciale, a investitiilor romanesti in strainatate, asigurarea garantiilor de export si a operatiunilor de export in leasing;
    e) efectueaza operatiuni de stimulare a exporturilor complexe, in conditiile prevazute la art. 11^1;".
    13. La articolul 8, dupa litera e) se introduc literele f), g) si h), cu urmatorul cuprins:
    "f) garanteaza credite pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, credite cumparator si investitii romanesti in strainatate;
    g) efectueaza alte operatiuni de stimulare a exporturilor romanesti, stabilite de actele normative in vigoare, in conformitate cu obiectivele politicii de comert exterior a Guvernului;
    h) realizeaza alte operatiuni prevazute de lege."
    14. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Operatiunile de garantare, asigurare si reasigurare, desfasurate in numele si in contul statului, se acorda, de regula, in limita a 85% din valoarea contractelor de export. In functie de obiectivele de politica de comert exterior, prin hotarare a Guvernului, acest procent poate fi majorat.
    (3) Normele care reglementeaza activitatile desfasurate in numele si in contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit legii."
    15. La articolul 9, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumparator si a investitiilor romanesti in strainatate;
    b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor romanesti in strainatate;".
    16. La articolul 9, dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) alte fonduri care vor fi infiintate prin hotarare a Guvernului, cu reglementarea modalitatilor de utilizare."
    17. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sumele prevazute anual in bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevazute la art. 9 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor Publice la EXIMBANK - S.A. si vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, in functie de necesitatile de sustinere a exporturilor."
    18. La articolul 11 alineatul (1), dupa punctul 4 al literei a) se introduce punctul 4^1 cu urmatorul cuprins:
    "4^1. garantiilor la creditele pentru realizarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditele cumparator si a garantiilor pentru investitiile romanesti in strainatate;".
    19. La articolul 11 alineatul (1), punctele 1 si 2 ale literei b), teza a II-a, vor avea urmatorul cuprins:
    "1. asigurari si reasigurari de credite de export pe termen scurt impotriva riscurilor comerciale si de tara neasigurabile pe piata privata, in conditiile art. 2 lit. f);
    2. asigurari de garantii de export si asigurari de investitii romanesti in strainatate;".
    20. La articolul 11 alineatul (1), dupa punctul 1 al literei b), teza a II-a, se introduce punctul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "1^1. asigurari si reasigurari de credite de export pe termen mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara;".
    21. La articolul 11 alineatul (1) litera b), punctul 3 al tezei a II-a va avea urmatorul cuprins:
    "3. alte operatiuni de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite impotriva riscurilor de neplata, neasigurabile pe piata privata. Garantiile si asigurarile de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobarii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;".
    22. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) Fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobanda va fi alocat pana la data stabilita de comun acord cu Uniunea Europeana."
    23. Dupa articolul 11 se introduc articolele 11^1 si 11^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Pentru exporturi complexe, in sensul art. 8 alin. (1) lit. e), se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat ori impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructiile de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructiile de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile transporturilor, agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere, centrale energetice si termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile si automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinte si obiective social-culturale, retele de apa-canalizare, construirea de drumuri si poduri, amenajari portuare si produse de tehnica militara si altele asemenea. Dupa caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, prin hotarare a Guvernului, se poate aproba includerea in categoria exporturilor complexe si a unor proiecte care ii sunt supuse analizei si aprobarii, apartinand si altor domenii de activitate.
    (2) Stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, se realizeaza, pe langa asigurarea creditelor de export, in conditiile prevazute de prezenta lege, prin:
    a) garantii pentru participari la licitatii internationale, executarea lucrarilor si alte garantii stabilite prin contractele externe;
    b) acordarea de garantii ale statului pentru credite utilizate pentru productia din tara si din strainatate, destinata exporturilor complexe, precum si pentru creditele de export pe termen scurt, mediu si lung, conform standardelor internationale in domeniu;
    c) acordarea de bonificatii de pana la 60% din dobanda platita pentru creditele de export, in fazele de pre si postlivrare.
    (3) Exporturile complexe se realizeaza pe baza de contracte externe de catre un contractant general, agent economic roman sau strain, care poate colabora, pe baza de contracte comerciale, cu subcontractantii - agenti economici romani sau straini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe baza de contracte externe incheiate de catre un contractant general sau de catre producator, direct ori prin comisionar.
    (4) Subcontractantii interni, participanti la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producatorii, precum si prestatorii de servicii angajati in realizarea acestora.
    (5) Perioada de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual si ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11^2
    (1) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este alcatuit din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ai EXIMBANK - S.A.
    (2) Modul de desfasurare a activitatii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este reglementat prin hotarare a Guvernului. Presedintele, vicepresedintii si membrii Comitetului sunt desemnati prin hotarare a Guvernului.
    (3) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior are urmatoarele atributii:
    a) aproba limita maxima de expunere a fondurilor prevazute la art. 9;
    b) examineaza si aproba:
    (i) emiterea garantiilor de export, a garantiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditul cumparator si a garantiilor pentru investitii romanesti in strainatate;
    (ii) asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a investitiilor romanesti in strainatate, a garantiilor de export si a operatiunilor de export in leasing, in numele si in contul statului;
    (iii) instrumentele de sustinere a activitatii de comert exterior, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si cu politica Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;
    (iv) nivelul de acordare a bonificatiilor de dobanda pentru creditele de export acordate in lei de EXIMBANK - S.A. si de bancile comerciale pentru activitatea de export, conform prevederilor prezentei legi si politicii Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;
    c) la inceputul fiecarui an lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilita prin hotarare a Guvernului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    (4) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior stabileste utilizarea plafoanelor valorice in cadrul carora se vor aproba si desfasura operatiunile, in numele si in contul statului, pe baza clasamentelor de risc de tara elaborate de EXIMBANK - S.A.
    (5) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior se intruneste, de regula, bilunar sau de cate ori este nevoie."
    24. La articolul 13 alineatul (1), literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piata privata, precum si creditele de export pe termen mediu si lung;
    ...........................................................................
    c) creditele obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului, garantiile de export si operatiunile de export in leasing."
    25. Alineatul (3) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, asigurarea investitiilor romanesti in strainatate si a garantiilor de export se vor face in cadrul plafoanelor valorice pe tari, stabilite de EXIMBANK - S.A. si aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, in functie de politica Guvernului de promovare si sustinere a exportului si a investitiilor pe diferite piete."
    26. Alineatul (1) al articolului 14 se abroga.
    27. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni in contul statului, potrivit obiectivelor prevazute la art. 2, si poate implementa orice instrumente de stimulare a activitatii de comert exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si aprobate prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu competentele sale legale si cu politica Guvernului de sustinere a comertului exterior."
    28. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) EXIMBANK - S.A. efectueaza operatiuni de banca in scopul stimularii activitatii de comert exterior, in conformitate cu reglementarile legislatiei bancare in vigoare si cu prevederile prezentei legi.
    (2) EXIMBANK - S.A. efectueaza operatiuni de finantare, cofinantare si refinantare a operatiunilor de comert exterior, in vederea facilitarii accesului exporturilor romanesti pe pietele internationale.
    (3) EXIMBANK - S.A. poate incheia acorduri cu institutii financiare din tara si din strainatate, in vederea constituirii de fonduri care sa fie utilizate ca surse atrase pentru sustinerea activitatilor in nume si in cont propriu.
    (4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligatiuni pe piata interna si externa, in conditiile legii, in vederea atragerii de surse, necesare pentru desfasurarea activitatii sale."
    29. Dupa alineatul (4) al articolului 16 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) EXIMBANK - S.A. va desfasura operatiuni de asigurare si reasigurare de credite de export pe termen scurt, mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara, in nume si in cont propriu, in conformitate cu prevederile alin. (1) - (4), pana la 31 decembrie 2004."
    30. Dupa articolul 16 se introduce capitolul IV^1 cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 4^1
    Contabilitatea operatiunilor

    Art. 16^1
    Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizeaza distinct pe operatiuni desfasurate in numele si in contul statului si pe operatiuni desfasurate in nume si in cont propriu, atat pentru activitatea bancara, cat si pentru activitatile de asigurare si reasigurare desfasurate potrivit legii.
    Art. 16^2
    EXIMBANK - S.A. intocmeste situatii financiare anuale, distinct pe activitati, respectiv bancara si de asigurari, pe baza individuala si pe baza consolidata, in conformitate cu legislatia in domeniu si cu standardele internationale de contabilitate."
    31. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Membrii si imputernicitii in adunarea generala a actionarilor, membrii consiliului de administratie si auditorii, precum si salariatii EXIMBANK - S.A. sunt obligati sa pastreze secretul profesional asupra oricaror fapte, date si informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii functiilor lor si care nu sunt destinate publicitatii."
    Art. 2
    (1) Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    a) Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995, cu modificarile ulterioare;
    b) Normele tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, emise de ministrul industriei si comertului, ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, ministrului finantelor si presedintelui Bancii de Export-Import a Romaniei, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. isi va modifica actul constitutiv in mod corespunzator.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VIOREL HREBENCIUC

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 440/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 440 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 440/2004
Ordin 1347 2003
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 275 2003
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 314 2003
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 42 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 125 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 183 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 28 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 57 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Legea 96 2000
privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Legea 96 2000
privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 1819 1998
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 19819 1998
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 246668 1998
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 696 1998
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Legea 70 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordonanţa 14 1995
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu