E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 1347 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 275 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 314 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 42 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 183 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 125 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 57 2003
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 28 2003
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 adauga dupa articolul 7 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 10 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 11 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 adauga dupa articolul 11 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 14 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 15 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 completeaza articolul 16 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 adauga dupa articolul 16 din actul Legea 96 2000
Articolul 1 din actul Legea 440 2004 modifica articolul 17 din actul Legea 96 2000
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 republica Legea 96 2000
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 73 1999
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 73 1999
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 73 1999
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 73 1999
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 1819 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 19819 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 246668 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordin 696 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Norma 101325 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Norma 101325 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Norma 101325 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Norma 101325 1998
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 in legatura cu Legea 70 1995
Articolul 2 din actul Legea 440 2004 abrogă Ordonanţa 14 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 440 din 25 octombrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 985 din 26 octombrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., denumita in continuare EXIMBANK - S.A., este o institutie specializata, prin care se deruleaza activitati de sustinere a comertului exterior romanesc prin instrumente financiar-bancare si de asigurari specifice.
    (2) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea in numele si in contul statului, precum si in nume si in cont propriu, realizand pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finantari, cofinantari, refinantari, garantari, alte operatiuni bancare, asigurari si reasigurari ale operatiunilor de comert exterior romanesc."
    2. La articolul 2, literele e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) efectuarea altor operatiuni bancare, pentru punerea in aplicare a obiectului specific de activitate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    f) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt impotriva riscurilor comerciale si de tara, care nu pot fi asigurate pe piata privata, constituita din cel putin doua societati de asigurare, persoane juridice straine si o societate persoana juridica romana;".
    3. La articolul 2, dupa litera f) se introduce litera f^1) cu urmatorul cuprins:
    "f^1) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara;".
    4. La articolul 2, literele g), i) si l) vor avea urmatorul cuprins:
    "g) garantarea si/sau asigurarea si reasigurarea investitiilor romanesti in strainatate;
    ...........................................................................
    i) efectuarea altor operatiuni specifice activitatii de asigurare si reasigurare de credite, garantii si investitii pentru sprijinirea activitatii de export, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    ...........................................................................
    l) acordarea asistentei pentru expertizari tehnice si efectuarea operatiunilor bancare de punere in aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior;".
    5. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial si in strainatate, prin sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea."
    6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    EXIMBANK - S.A. este condusa de un consiliu de administratie numit de adunarea generala a actionarilor, format din 7 membri: presedintele consiliului de administratie, care este si presedintele executiv al bancii, 2 vicepresedinti, care sunt si vicepresedintii executivi ai bancii, si 4 membri."
    7. La articolul 5, literele b), d), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) aproba organizarea si functionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, precum si a altor organe de lucru, in vederea desfasurarii activitatii sale specifice;
    ...........................................................................
    d) aproba normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfasurare a activitatii;
    ...........................................................................
    g) decide infiintarea de sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea - in tara si in strainatate;
    h) numeste directorii si directorii adjuncti din centrala si din sediile secundare, din tara si din strainatate, cu respectarea reglementarilor in vigoare, stabilind atributiile, competentele si raspunderile acestora;".
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Situatiile financiare ale EXIMBANK - S.A., intocmite pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si aprobate de Banca Nationala a Romaniei."
    9. Dupa articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    Anual, pana la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezinta Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent."
    10. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 3
    Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si activitatea EXIMBANK - S.A. in numele si in contul statului"
    11. La articolul 8, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    EXIMBANK - S.A. desfasoara, in limita competentelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, urmatoarele operatiuni, in numele sau cu garantia statului:".
    12. La articolul 8, literele c), d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) realizeaza finantari, cofinantari si refinantari;
    d) realizeaza asigurarea si reasigurarea creditelor de export de bunuri si servicii impotriva riscurilor politice si comerciale, a investitiilor romanesti in strainatate, asigurarea garantiilor de export si a operatiunilor de export in leasing;
    e) efectueaza operatiuni de stimulare a exporturilor complexe, in conditiile prevazute la art. 11^1;".
    13. La articolul 8, dupa litera e) se introduc literele f), g) si h), cu urmatorul cuprins:
    "f) garanteaza credite pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, credite cumparator si investitii romanesti in strainatate;
    g) efectueaza alte operatiuni de stimulare a exporturilor romanesti, stabilite de actele normative in vigoare, in conformitate cu obiectivele politicii de comert exterior a Guvernului;
    h) realizeaza alte operatiuni prevazute de lege."
    14. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Operatiunile de garantare, asigurare si reasigurare, desfasurate in numele si in contul statului, se acorda, de regula, in limita a 85% din valoarea contractelor de export. In functie de obiectivele de politica de comert exterior, prin hotarare a Guvernului, acest procent poate fi majorat.
    (3) Normele care reglementeaza activitatile desfasurate in numele si in contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit legii."
    15. La articolul 9, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumparator si a investitiilor romanesti in strainatate;
    b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor romanesti in strainatate;".
    16. La articolul 9, dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) alte fonduri care vor fi infiintate prin hotarare a Guvernului, cu reglementarea modalitatilor de utilizare."
    17. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sumele prevazute anual in bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevazute la art. 9 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor Publice la EXIMBANK - S.A. si vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, in functie de necesitatile de sustinere a exporturilor."
    18. La articolul 11 alineatul (1), dupa punctul 4 al literei a) se introduce punctul 4^1 cu urmatorul cuprins:
    "4^1. garantiilor la creditele pentru realizarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditele cumparator si a garantiilor pentru investitiile romanesti in strainatate;".
    19. La articolul 11 alineatul (1), punctele 1 si 2 ale literei b), teza a II-a, vor avea urmatorul cuprins:
    "1. asigurari si reasigurari de credite de export pe termen scurt impotriva riscurilor comerciale si de tara neasigurabile pe piata privata, in conditiile art. 2 lit. f);
    2. asigurari de garantii de export si asigurari de investitii romanesti in strainatate;".
    20. La articolul 11 alineatul (1), dupa punctul 1 al literei b), teza a II-a, se introduce punctul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "1^1. asigurari si reasigurari de credite de export pe termen mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara;".
    21. La articolul 11 alineatul (1) litera b), punctul 3 al tezei a II-a va avea urmatorul cuprins:
    "3. alte operatiuni de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite impotriva riscurilor de neplata, neasigurabile pe piata privata. Garantiile si asigurarile de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobarii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;".
    22. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) Fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobanda va fi alocat pana la data stabilita de comun acord cu Uniunea Europeana."
    23. Dupa articolul 11 se introduc articolele 11^1 si 11^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Pentru exporturi complexe, in sensul art. 8 alin. (1) lit. e), se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat ori impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructiile de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructiile de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile transporturilor, agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere, centrale energetice si termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile si automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinte si obiective social-culturale, retele de apa-canalizare, construirea de drumuri si poduri, amenajari portuare si produse de tehnica militara si altele asemenea. Dupa caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, prin hotarare a Guvernului, se poate aproba includerea in categoria exporturilor complexe si a unor proiecte care ii sunt supuse analizei si aprobarii, apartinand si altor domenii de activitate.
    (2) Stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, se realizeaza, pe langa asigurarea creditelor de export, in conditiile prevazute de prezenta lege, prin:
    a) garantii pentru participari la licitatii internationale, executarea lucrarilor si alte garantii stabilite prin contractele externe;
    b) acordarea de garantii ale statului pentru credite utilizate pentru productia din tara si din strainatate, destinata exporturilor complexe, precum si pentru creditele de export pe termen scurt, mediu si lung, conform standardelor internationale in domeniu;
    c) acordarea de bonificatii de pana la 60% din dobanda platita pentru creditele de export, in fazele de pre si postlivrare.
    (3) Exporturile complexe se realizeaza pe baza de contracte externe de catre un contractant general, agent economic roman sau strain, care poate colabora, pe baza de contracte comerciale, cu subcontractantii - agenti economici romani sau straini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe baza de contracte externe incheiate de catre un contractant general sau de catre producator, direct ori prin comisionar.
    (4) Subcontractantii interni, participanti la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producatorii, precum si prestatorii de servicii angajati in realizarea acestora.
    (5) Perioada de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual si ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11^2
    (1) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este alcatuit din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ai EXIMBANK - S.A.
    (2) Modul de desfasurare a activitatii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este reglementat prin hotarare a Guvernului. Presedintele, vicepresedintii si membrii Comitetului sunt desemnati prin hotarare a Guvernului.
    (3) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior are urmatoarele atributii:
    a) aproba limita maxima de expunere a fondurilor prevazute la art. 9;
    b) examineaza si aproba:
    (i) emiterea garantiilor de export, a garantiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditul cumparator si a garantiilor pentru investitii romanesti in strainatate;
    (ii) asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a investitiilor romanesti in strainatate, a garantiilor de export si a operatiunilor de export in leasing, in numele si in contul statului;
    (iii) instrumentele de sustinere a activitatii de comert exterior, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si cu politica Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;
    (iv) nivelul de acordare a bonificatiilor de dobanda pentru creditele de export acordate in lei de EXIMBANK - S.A. si de bancile comerciale pentru activitatea de export, conform prevederilor prezentei legi si politicii Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;
    c) la inceputul fiecarui an lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilita prin hotarare a Guvernului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    (4) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior stabileste utilizarea plafoanelor valorice in cadrul carora se vor aproba si desfasura operatiunile, in numele si in contul statului, pe baza clasamentelor de risc de tara elaborate de EXIMBANK - S.A.
    (5) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior se intruneste, de regula, bilunar sau de cate ori este nevoie."
    24. La articolul 13 alineatul (1), literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piata privata, precum si creditele de export pe termen mediu si lung;
    ...........................................................................
    c) creditele obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului, garantiile de export si operatiunile de export in leasing."
    25. Alineatul (3) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, asigurarea investitiilor romanesti in strainatate si a garantiilor de export se vor face in cadrul plafoanelor valorice pe tari, stabilite de EXIMBANK - S.A. si aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, in functie de politica Guvernului de promovare si sustinere a exportului si a investitiilor pe diferite piete."
    26. Alineatul (1) al articolului 14 se abroga.
    27. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni in contul statului, potrivit obiectivelor prevazute la art. 2, si poate implementa orice instrumente de stimulare a activitatii de comert exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si aprobate prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu competentele sale legale si cu politica Guvernului de sustinere a comertului exterior."
    28. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) EXIMBANK - S.A. efectueaza operatiuni de banca in scopul stimularii activitatii de comert exterior, in conformitate cu reglementarile legislatiei bancare in vigoare si cu prevederile prezentei legi.
    (2) EXIMBANK - S.A. efectueaza operatiuni de finantare, cofinantare si refinantare a operatiunilor de comert exterior, in vederea facilitarii accesului exporturilor romanesti pe pietele internationale.
    (3) EXIMBANK - S.A. poate incheia acorduri cu institutii financiare din tara si din strainatate, in vederea constituirii de fonduri care sa fie utilizate ca surse atrase pentru sustinerea activitatilor in nume si in cont propriu.
    (4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligatiuni pe piata interna si externa, in conditiile legii, in vederea atragerii de surse, necesare pentru desfasurarea activitatii sale."
    29. Dupa alineatul (4) al articolului 16 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) EXIMBANK - S.A. va desfasura operatiuni de asigurare si reasigurare de credite de export pe termen scurt, mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara, in nume si in cont propriu, in conformitate cu prevederile alin. (1) - (4), pana la 31 decembrie 2004."
    30. Dupa articolul 16 se introduce capitolul IV^1 cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 4^1
    Contabilitatea operatiunilor

    Art. 16^1
    Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizeaza distinct pe operatiuni desfasurate in numele si in contul statului si pe operatiuni desfasurate in nume si in cont propriu, atat pentru activitatea bancara, cat si pentru activitatile de asigurare si reasigurare desfasurate potrivit legii.
    Art. 16^2
    EXIMBANK - S.A. intocmeste situatii financiare anuale, distinct pe activitati, respectiv bancara si de asigurari, pe baza individuala si pe baza consolidata, in conformitate cu legislatia in domeniu si cu standardele internationale de contabilitate."
    31. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Membrii si imputernicitii in adunarea generala a actionarilor, membrii consiliului de administratie si auditorii, precum si salariatii EXIMBANK - S.A. sunt obligati sa pastreze secretul profesional asupra oricaror fapte, date si informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii functiilor lor si care nu sunt destinate publicitatii."
    Art. 2
    (1) Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    a) Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995, cu modificarile ulterioare;
    b) Normele tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, emise de ministrul industriei si comertului, ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, ministrului finantelor si presedintelui Bancii de Export-Import a Romaniei, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. isi va modifica actul constitutiv in mod corespunzator.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VIOREL HREBENCIUC

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 440/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 440 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 440/2004
Ordin 1347 2003
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 275 2003
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 314 2003
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 42 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 125 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 183 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 28 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 57 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Legea 96 2000
privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Legea 96 2000
privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 1819 1998
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 19819 1998
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 246668 1998
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 696 1998
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Legea 70 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordonanţa 14 1995
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu